hig.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 968
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Eliasson, Ingegärd
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Knez, Igor
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Ljungdahl, Ewa
  Gaaltje, Sydsamiskt kulturcentrum, Östersund.
  Hanneryd, Ola
  Härjedalens Fjällmuseum AB, Funäsdalen.
  Karlsson, Eva
  Länsstyrelsen i Jämtlands län.
  Fjäll som kultur?2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Fjällområdet är ett kulturlandskap där människor bott och verkat under tusentals år. Naturen har satt gränsen för människans livsvillkor och möjlighet att överleva. Här har växt- och djurliv slipats och formats och det är bara arter med hög grad av anpassning som överlevt. 

  Vi ser fysiska lämningar efter mänskliga aktiviteter, men det finns också minnen, berättelser och kunskap som förs vidare från generation till generation.

  Denna skrift är en sammanfattning av resultaten från projektet Fjällandskap: betydelsen av kulturella ekosystemtjänster som har varit ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Fjällmuseet i Funäsdalen och Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum. Projektet är en del av forskningsprogrammet Storslagen fjällmiljö.

 • 252.
  Elisson, Linda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Herrdin, Margot
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Välkommen till Sverige: En studie om mottagandet av äldre invandrare i en medelstor svensk kommun2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to enhance the understanding of how the reception of older immigrants can be perceived in a swedish medium-sized municipality. The questions asked was how representatives from immigrant associations and municipality officials looked upon the reception. To investigate this have documents concerning the reception of immigrants been analysed. Representatives from three immigrant associations have been interviewed, and three municipality officials partook in a focusgroupinterview. Theories used to analyze the material were Aaron Antonovskys theory sense of coherence (KASAM), Roine Johanssons organisational theory and Berth Danermarks thoughts on cooperation. The result from the study indicated that no special planning is made for the reception of older immigrants. Both the representatives and the officials were critical of the reception. The criticism concerned the lack of planning and cooperation between organisations that meet immigrants. The importance of using the knowledge from integrated countrymen was stressed to create understanding for cultural differences.

 • 253.
  Elofsson, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Nomyr Adobati, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Leder förändring till förbättring?: Socialsekreterares upplevelser av det reviderade BBIC2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  BBIC is a working method, documentation and processing system with children’s needs in focus. The purpose is to promote social work based on knowledge. During 2014, the National Board of Health and Welfare was authorised by the government to further develop BBIC. The study partly focused on making BBIC easier to use and to increase the participation of children and adolescents. The purpose of this study was to look into social workers’ experiences after that the revision took place. Six interviews were conducted in three different municipalities in the middle of Sweden. The result of the study showed that the revised BBIC contributed to a significantly simpler, clearer and above all a more structured way of working, reducing the time previously used on documentation. This in turn meant that it became easier to inform and to involve children and adolescents. The study result therefore indicates that BBIC has become easier to use after the revision and that the participation has increased.

 • 254.
  Emelyanova, Ivanna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Consequences of Internet (mis)use: views among university students and social workers2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to explore views on consequences of Internet use among young people sampled at a Swedish university. Both quantitative and qualitative research designs were used. The quantitative data were gathered by a quantitative survey conducted among 50 university students at the University of Gävle. To broaden the picture, face-to-face interviews were conducted with two social workers (from Sweden and Russia). In order to analyze and interpret the data collected, Bronfenbrenner’s bioecological model of human development and learning theory were applied. Symptoms of Internet addiction proposed by Young (1998a) were used to examine whether the data collected demonstrated presence of Internet addiction among sampled university students. The results indicated that the majority of respondents had an excessive use of Internet, however, the female participants and different aspects of their everyday life seemed to be more influenced by Internet use compared to the male respondents. Another conclusion is that the field of social work has to increase the knowledge and competence in diagnosing the symptoms of excessive Internet use. Internet related disorders are problems of increased proportion and mental health counsellors need to be prepared to meet a growing demand in the area of social work.

 • 255.
  Emtås, Elvira
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Engblom, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Psykisk ohälsa hos barn och unga såsom den framställs i media: En diskursanalys av svenska tidningsartiklar från dags- och kvällspress under tidsperioden 161020-1704202017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur psykisk ohälsa hos barn och unga framställdes i fyra rikstäckande tidningar i Sverige. För att besvara syftet användes diskursanalys som teori och metod samt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Psykisk ohälsa hos barn och unga framställdes i tidningsartiklarna i flera olika sammanhang, som i diskussioner kring bristande resurser och politiska åtgärder. Det framställs även i diskussioner kring att ämnet ska komma till tals för att göra det mindre stigmatiserat samt att det är vuxnas ansvar att förebygga psykisk ohälsa och fånga upp de barn och unga som mår dåligt. Psykisk ohälsa identifierades ofta med ensamkommande barn, unga tjejer, självmord och/eller olika diagnoser. Tidningarna använde ett empatiskt språk och förmedlade en bild av att barnen och de unga var sårbara, samtidigt som de använde ett alarmerande språk och hade ett kritiskt förhållningssätt mot samhället.

 • 256.
  Englund, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Att arbeta med våldsutsatta kvinnor: En kvalitativ studie om hur professionella hjälper våldsutsatta kvinnor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Women's vulnerability to domestic violence is a widespread social problem that causes problematic consequences for society and to the individual. I wondered what significance the professionals' knowledge has to help abused women, how professionals and abused women describe abused womens needs, and how the professionals work with and consider important in meeting with and helping abused women. Six qualitative interviews with a social worker who were working as a therapist in the social services, as councilors and in women's shelter were performed. The results showed that the professionals regarded specific knowledge of domestic violence as a prerequisite for being able to help the woman adequately. Furthermore, it appeared that the woman's needs could be psychological need of support and processing, but also help with practical issues to sort out their situation. The social workers were mapping the violence and the situation of the abused women. The mapping could determine the woman's needs and potential contributions.

 • 257.
  Englund, Jennie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Dahlenlund, Stina
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  "Som vilka föräldrar som helst": En kvalitativ fokusgruppsstudie om föräldrar som har en lindrig utvecklingsstörning och deras barn - utifrån socialsekreterares beskrivningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The perception of individuals with a mild intellectual disability as parents has changed over time. The devolpment has resulted in that the normalization principle is considered to be valid when these individuals become parents. This group of individuals has gone from being considered as incapable parents to being considered parents like anybody else. The purpose of this study was to examine the way social workers understand and work with this group of parents and their children if they suspect that the children is being maltreated. We conducted a qualitative study using a focusgroupinterview with five participants in whom all of them are social workers working with children and families that need support. The results show that social workers experience that parents with a mild intellectual disability have some problems in their parenting - like any other parent. They also experience that the children of these parents are exposed to several risk factors. An important conclusion of this essay is that it seems to be taboo to question parents with a mild intellectual disability's parenting skills. This makes it difficult for the social workers in their work with these families.

 • 258.
  Engstrand, Marie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Johansson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Varför väljer medlemmar i en grupp att inte använda alkohol och droger?En kvalitativ intervjustudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aimed to gain insight and understanding why members of a clean and sober compound chosen to be clean and sober, why they joined the association and the importance it has. The questions used were (1) Why did members of an association choose not to use alcohol and drugs and which are the factors that may have contributed to this? and (2) Why did they join a clean and sober association and what is the importance of the association? To answer the questions six qualitative interviews were done. Results were analyzed with the help of comparison with previous research in the field and relevant theories. The results demonstrated that affiliation and the feeling of security and jacking from parents were related to the interviewees' interest in alcohol and drugs. The clean and sober compound had an important function of the interviewees by affirming one's identity as a teetotaler, and that there was a community that shares similar values ​​regarding alcohol and drugs.

 • 259.
  Engström, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Wästgård, Jessica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Pappa i fängelse: En studie från insidan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har haft för avsikt att undersöka på vilket sätt frihetsberövade pappor påverkas i relationen till sina barn under sin fängelsevistelse. De frågor studien utgick ifrån var på vilket sätt föräldraskapet påverkades, samt vilka svårigheter som uppstod med papparollen under frihetsberövandet. Vidare belyses om och hur pappornas självbild och självidentitet förändrades under denna tid. Hur samhället kan bidra till förändring samt underlätta för dessa pappor diskuteras vidare i studien utifrån tidigare frihetsberövade pappors perspektiv.

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod och ett strategiskt urval av nyckelpersoner. Vi valde ut fem informanter i form av tre tidigare frihetsberövade pappor från organisationerna KRIS och XCONS, och två anställda från Bryggan, vilket är organisation för familjer med en eller flera frihetsberövade föräldrar. Resultatet har visat att rollen som pappa många gånger stöter på svårigheter av olika karaktär under ett fängelsestraff. Våra slutsatser har visat att en stor del av svårigheterna dessa pappor möter ligger hos samhället och hos pappornas egna emotionella mående. Samhällets negativa syn på pappor som suttit eller sitter i fängelse skapar en stigmatisering som drabbar både pappan och dennes barn på olika sätt. Det behövs en förändrad syn på frihetsberövade pappor och ett särskiljande på handling och individ

 • 260.
  Enmarker, Ingela
  et al.
  Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - Nord universitet.
  Boman, Eva
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Hygge, Staffan
  The effects of noise on memory1998Conference paper (Refereed)
 • 261.
  Enoksson Bergström, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Högberg, Anette
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos anställda inom bemanningsföretag: Skiljer sig upplevelsen beroende på antal uppdrag?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine whether there were any experience difference of intrinsic work motivation and work satisfaction among agency workers depending on the amount of assignments. The purpose was also to examine whether there was an interaction between the amounts of assignments and how well met the work motivations needs were and finally to examine which motivation needs that predicted general job satisfaction best in the groups. The study was conducted within an employment agency in Sweden, where 70 agency workers participated by answering an online questionnaire. The measuring instruments used were Basic Need of Satisfaction at work scale (BNS) and Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). BNS measured the intrinsic motivation needs; autonomy, competence and relatedness while MSQ measured internal and external work satisfaction. The results showed that there was a significant difference in the experience of the intrinsic motivation needs; competence and relatedness was higher estimated than autonomy. The results also showed that autonomy was the best predictor of general job satisfaction in the group with 1-3 assignments while competence was the best predictor of general job satisfaction in the group with 4-12 assignments.

 • 262.
  Enoksson, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Elander, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Inre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos anställda inom äldreomsorgen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine intrinsic work motivation and work satisfaction by seeing which basic motivation need and which type of work satisfaction that was highest estimated. The purpose was also to examine which basic motivation needs that were the predictors to internal and external work satisfaction. The study was conducted among employees in nursing homes. 80 nurses participated and the study was conducted as a survey. The instrument used in the study was Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) and Basic Need of Satisfaction at work Scale (BNS). MSQ measured internal and external work satisfaction while BNS measured intrinsic work motivation based on Self Determination-Theory and the three components autonomy, competence and relatedness. The results showed that relatedness was highest estimated and that there was a significant difference to autonomy and competence. Internal work satisfaction was rated higher than external work satisfaction and autonomy and competence was the predictors of internal work satisfaction while competence predicted external work satisfaction. 

 • 263.
  Eriksson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Toma, Roaa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Den förändrade föräldrarollen: -en kvalitativ studie om biologiska föräldrars upplevelse av omhändertagandet av sina barn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att få sina barn omhändertagna av socialtjänsten väcker många känslor hos biologiska föräldrar. Därför vill vi med denna studie undersöka biologiska föräldrars upplevelse av att få sina barn omhändertagna samt deras upplevelse av stöd från socialtjänsten. För att besvara syftet genomförde vi en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med fyra biologiska mammor. Med hjälp av en tematisk innehållsanalys tolkade vi vårt resultat utifrån system- och utvecklingsekologisk teori. Resultatet visade att föräldrarna hamnade i chocktillstånd i samband med omhändertagandet. De uppgav även att de i samband med omhändertagandet betraktades som misslyckade föräldrar både av sig själva och omgivningen. Föräldrarna upplevde ett bristfälligt stöd från socialtjänsten att hantera de krisreaktioner som uppstått. Vidare upplevde de brister i både bemötandet och samarbete med socialtjänsten.

 • 264.
  Eriksson, Denise
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Lindh, Susanne
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  När blir man egentligen svensk?: Ensamkommande flyktingbarns uppfattning av integrationsprocessen i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate unaccompanied refugee children's perception of the integration process in Sweden. The study is based on qualitative interviews with six young adults who came to Sweden as unaccompanied refugee child. The results have been analyzed through the theories empowerment, system theory and role theory. The main results show that the key to integration primarily is the ability to speak the Swedish language. The language was also the main obstacle for successful integration the study shows. Furthermore, the results show that the asylum process is perceived as difficult and residence permits are a prerequisite for integration. A warm reception and a strong support are of great importance when arriving in Sweden. Moreover, adaptation to norms, rules and Swedish culture became a natural part of the integration process. The social networking is important for significant well-being. Their expectations have been met and they have been successful in their integration process. They have established themselves in a favorable life situation in Swedish society and are optimistic about their future.

 • 265.
  Eriksson, Evelina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Vallinder, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Möjligheter och svårigheter i att tillvarata barnperspektivet: Familjerättssekreterares upplevelser och erfarenheter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through the years the child perspective is a word that has developed in its meaning and significance. The aim of this study was to investigate how family law investigators experience that the child perspective is being used in family law work. Four family law investigators in a middle-sized municipality in Sweden were interviewed in semi-structured interviews. The most significant results was that the child perspective, according to the family law investigators, has grown stronger but that there is’ still a need for development, for example listening to the voice of children and letting them participate more. The family law investigators experienced a challenge in the reinforcement of the child perspective in their work because of the parents’ power and a fear of making the child’s situation worse and that it also was time pressuring. They saw possibilities in the development of collaboration and in the legislation. The question if the social construction of children’s position in society needs to change in order for the child perspective to continue to be further strengthened and developed is discussed.

 • 266.
  Eriksson, Helena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Heinst, Felinda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Prokrastinering, arbeta extra och upplevd stress: En kvantitativ studie inriktad på heltidsstudenter vid högskola/universitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this quantitative study was to examine if there were any differences regarding procrastination and perceived stress between full-time female and male college students with or without work parallel to their studies, as well as the relationship between procrastination and perceived stress. A web-based questionnaire was designed based on Pure Procrastination Scale (PPS) and Perceived Stress Scale (PSS-14). The survey was shared on Facebook where the participants, 164 students of which 82 women and 82 men, were selected by convenience sampling. The result of the study showed that students who worked extra procrastinates less than students without work, and that women procrastinates more than men. The result also showed that students who worked extra were less stressed than students without work, and that women were more stressed than men. There was a strong positive correlation between procrastination and perceived stress for all groups in the study. Moreover, the effects of gender and extra work on procrastination disappeared when stress was statistically controlled for. This indicate that underlying factors, such as stress, can play an important role in procrastination.

 • 267.
  Eriksson, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Lindstrand, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Chefers och HR medarbetares syn på strategiska och  operativa kommunikationsärenden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine what kind of obstacles and possibilities managers and HR co-workers experience in the internal communication within the Organization. Another aim was to examine which communication channels were best suited for the Organization’s communication. Four fictitious cases in the strategic and operative communication matters were discussed in two focus groups interviews with six managers and six HR co-workers. Data were analyzed using inductive thematic analysis. The study showed that both managers and HR co-workers considered the internal communication as vital. Though, they experienced some hindrance in the internal communication between managers and HR co-workers. Sometimes they interpreted messages from their professional role. This resulted in a different prioritization in the communication matter. Furthermore,  in the operative communication field the most significant communication channel was personal meetings, because, that they have the opportunity to get a better understanding of each other and share a common opinion. In strategic communication matters, personal meetings were perceived as most important in the beginning and the end of matters.

 • 268.
  Eriksson, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Berg, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Att hjälpa eller stjälpa?: en kvalitativ studie kring drabbades erfarenheter av katastrofbiståndet efter tsunamin 20042012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få kunskap om hur en mindre grupp invånare i Banda Aceh, Indonesien, erfor det utländska biståndet som de mottog efter tsunamin år 2004 och på vilket sätt hjälpen har påverkat dem psykosocialt.  Målet var att fånga gruppens erfarenhet av situationen och hjälparbetet.  En fokusgruppintervju med fyra deltagare genomfördes. Intervjun analyserades med hjälp av teorier kring kristeori, intentionell makt samt paternalism. Studiens resultat visade att fokusgruppen uppfattade brister i det internationella hjälparbetet, exempelvis möjlighet till delaktighet och självbestämmande i hjälpen, hur informationen kommunicerades samt avsaknaden av hjälp på ett psykologiskt plan, vilket flera av intervjupersonerna lider av än idag. Studiens resultat överensstämmer med den tidigare forskning vi tagit del av.

 • 269.
  Eriksson, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Sjöstrand Johansson, Jessica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Skolkuratorn i den mångkulturella skolan: En kvalitativ studie om skolkuratorers arbete med nyanlända elever2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aimed to examine school counselors experiences of working with newly arrived students. To fulfill the purpose, five qualitative interviews with school counselors were conducted. The school counselor profession is covered by a large degree of discretion, but it was limited by various organizational limitations, mainly the lack of resources in schools. Which resulted in an excessive number of students per school counselor, which led to a lack of time in their work. The school counselors had a holistic perspective in their work with the students, by paying attention to both the psychological and social needs. The most prominent need of the students were the need to acquire the swedish language. To meet the needs of the children the school counselors worked on an individual, group and community level. This study also showed that it was important to collaborate with other professions and a special understanding in form of cultural competence was needed.

 • 270.
  Eriksson, Martina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Vängborg Nyberg, Lucas
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Segregation föder segregation: En studie av hur boendesegregationen inverkar på ungdomars utbildningsmöjligheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this qualitative study was to examine the impact of residential segregation on young people´s educational opportunities. The study included 15 scientific articles and reports which were analyzed by using system theory and Bourdieu´s theory of capital forms. The results showed that the social environment is an imortant factor in explaining the academic performance of young people. The adults in the residential area are important as role models. Norms and behaviors in the immediate environment play a crucial role in the socialization of young people. A determining factor of young people´s academic performance and on their school choice is which forms of capital forms and resources they bring from their childhood. With less capital, it also follows that they can not acquire the resources that are necessary to choose a resourceful school instead of the school in the neighbourhood. The conclusion shows that young people´s school results are affected by the system they are part of and how strong capital resources they bring. Where and how you live, do have an impact on young people’s opportunities for further studies.

 • 271.
  Eriksson, Mary
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Autobiografiska minnets betydelse för det "religiösa självet"2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 272.
  Eriksson, Mårten
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Substantivsturbo hos tvåspråkiga barn2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Många studier har hävdat att barn lär sig substantiv före verb och adjektiv, bland annat för att enkla substantiv har en klarare relation till det de betecknar än vad andra ord har (Gentner, 1978; 1982). Det har också hävdats att barn tillämpar en kontrastprincip i den tidiga ordinlärningen som gör att de inte lär sig synonymer (Clark, 1987; 1988). Samtidigt tvåspråkiga barn har enligt samma tanke inte tillägnat sig tvärspråkliga synonymer, dvs två språks ord för samma sak (Volterra & Teaschner, 1978). Inget av dessa påståenden har visat sig vara helt sant. I föreliggande studie undersöks sammansättningen av det tidiga ordförrådet hos 19 barn mellan 16 och 28 månader som växer upp i en finsk-svensk språkig omgivning. Uppgifter om barnens ordförråd inhämtades med den svenska och finska versionen av MB-CDI. Resultatet visar på en hög andel tvärspråkliga synonymer och att tvärspråkliga synonymer var speciellt vanliga för substantiv. Konsekvenser för kontrastprincipen och möjligheten att designa studier som prövar allmänna principer för språktillägnande i tvåspråkiga miljöer diskuteras.

 • 273.
  Eriksson, Mårten
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  The Swedish Communicative Development Inventory III: Parent reports on language in preschool children2017In: International Journal of Behavioral Development, ISSN 0165-0254, E-ISSN 1464-0651, Vol. 41, no 5, p. 647-654Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A revised form of MacArthur-Bates Communicative Development Inventory III (SCDI-III) was presented designed for Swedish speakingchildren aged 2 years 6 months–4 years 0 months with the objective to give a proxy measure of their language competence. The instrumentcontains a vocabulary checklist with 100 words, mainly predicates, from four areas; Food words, Body words, Mental words and Emotionwords. Two sections assess the child’s grammar skills and a final section appraises the child’s metalinguistic awareness. Assessments from1,134 parents are reported. Scales with adequate psychometric properties were formed for each section. Monthly median values andspread of score distributions are presented for each scale. Girls scored higher than boys on all scales. The revision, sampling procedures,demographic variables and issues of reliability and validity, are discussed. The general structure of the instrument can well be integrated insimilar instruments designed for other languages and cultures.

 • 274.
  Eriksson, Mårten
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Boman, Eva
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Short is beautiful: Dimensionality and measurement invariance in two length of the Basic Psychological need Satisfaction at work scale2018In: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 9, article id 965Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Self-determination theory proposes that all humans have three intrinsic psychological needs: the needs for Autonomy, Competence, and Relatedness. These needs take different forms in different areas of life. The present study examines the psychometric properties of a Swedish version of the Basic Psychological Need Satisfaction at Work (BPNS-W) scale. The fit of 10-factor structures previously suggested for related versions of the scale were compared. Cross-sectional data from 1,200 participants were examined in a confirmatory factor analysis framework. Both the original 21-item version and a reduced 12-item version of the BPNS-W were examined. The General Health Questionnaire was used for validation. The results supported a three-factor solution with correlated error variances for the reversed items. Invariance testing of the long and short scales gave best support to the short scale, for which partial scalar invariance was achieved. The external validity of the short scale was supported by a hierarchical regression analysis in which each need made a unique contribution in predicting psychological well-being. In conclusion, the results corroborate a three-factor structure of BPNS-W. Although not perfect the short scale should, it is argued, be preferred over the long version. Directions for the future development of the scale are discussed.

 • 275.
  Eriksson, Mårten
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Marschik, Peter B
  Medical University of Graz, Austria.
  Tulviste, Tiia
  University of Tartu, Estonia.
  Almgren, Margareta
  University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz, Spain.
  Pérez Pereira, Miguel
  University of Santiago de Compostela, Spain.
  Wehberg, Sonja
  University of Southern Denmark, Denmark.
  Marjanovič-Umek, Ljubica
  University of Ljubljana, Slovenia.
  Gayraud, Frederique
  University of Lyon, France.
  Kovacevic, Melita
  University of Zagreb, Croatia.
  Gallego, Carlos
  Complutense University of Madrid, Spain.
  Differences between girls and boys in emerging language skills: Evidence from 10 language communities2012In: British Journal of Developmental Psychology, ISSN 0261-510X, E-ISSN 2044-835X, Vol. 30, no 2, p. 326-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study explored gender differences in emerging language skills in 13,783 European children from 10 non-English language communities. It was based on a synthesis of published data assessed with adapted versions of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDIs) from age 0;08-2;06. The results showed that girls are slightly ahead of boys in early communicative gestures, in productive vocabulary and in combining words. The difference increased with age. Boys were not found to be more variable than girls. Despite extensive variation in language skills between language communities, the difference between girls and boys remained. This suggests that the difference is caused by robust factors that do not change between language communities.

 • 276.
  Eriksson, Mårten
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Vidman, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Josefsson, Barbro
  Vad i arbete är hälsofrämjande?2014In: Hälsa, livsmiljö och arbetsliv: ur ett socialt arbete-perspektiv / [ed] Fereshteh Ahmadi & Sam Larsson, Gävle: Gävle University Press , 2014, p. 43-59Chapter in book (Other academic)
 • 277.
  Eriksson, Mårten
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Westerlund, Monica
  Central Unit for Child Health Care, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Children's Hospital, Uppsala, Sweden.
  Miniscalco, Carmela
  Division of Speech and Language Pathology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Problems and limitations in studies on screening for language delay2010In: Research in Developmental Disabilities, ISSN 0891-4222, E-ISSN 1873-3379, Vol. 31, no 5, p. 943-950Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study discusses six common methodological limitations in screening for language delay (LD) as illustrated in 11 recent studies. The limitations are (1) whether the studies define a target population, (2) whether the recruitment procedure is unbiased, (3) attrition, (4) verification bias, (5) small sample size and (6) inconsistencies in choice of "gold standard". It is suggested that failures to specify a target population, high attrition (both at screening and in succeeding validation), small sample sizes and verification bias in validations are often caused by a misguided focus on screen positives (SPs). Other limitations are results of conflicting methodological goals. We identified three such conflicts. One consists of a dilemma between unbiased recruitment and attrition, another between the comprehensiveness of the applied gold standard and sample size in validation and the third between the specificity of the gold standard and the risk of not identifying co-morbid conditions.

 • 278.
  Eriksson, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Hästen följer en: En kvalitativ studie om behandlares upplevelse av hästunderstödd psykosocial terapi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis analyses the use of horse-assisted therapy amongst mental health practitioners within multiple sectors. The aim was to establish whether a change could be detected in participants. Adopting a qualitative approach the research was mainly conducted through four semi-structured interviews with equine-assisted therapy practitioners.

  The results show that the practitioners believe the horses improve the interactions between the practitioners and participants. The practitioners believe this improvement is due to the non-verbal participation of the horse in interface with the practitioner and participant and that the horses increase the participants’ trust in others as well as their confidence when establishing relationships with others.

  The participants gained an opportunity to create meaning within their lives through everyday routines, structures and feel a sense of context. Some of the practitioners struggled to identify what causes the change but recognised a positive change in the majority of participants.

 • 279.
  Eriksson, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Nässlin, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  WLB - en fråga om balansen mellan arbete och privatliv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka huruvida det finns en skillnad i graden av Work life balance (indelat i grupperna Work Family Conflict och Family Work Conflict) mellan de som har möjlighet att distansarbeta och de som inte har det och mellan de som har barn under 13 år och de som inte har det. Vidare undersöktes om arbetsengagemang kan predicera WLB. För att genomföra studien användes en pappersenkät som delades ut till samtliga anställda på den deltagande organisationen. Totalt samlades 85 enkäter in, varav 84 hade besvarats fullständigt. Resultatet visade en huvudeffekt av distansarbete gällande Work Family Conflict, där de anställda med möjlighet att distansarbeta upplevde en högre grad av Work Family Conflict än de som inte har möjlighet att distansarbeta. Resultatet visade dessutom att de anställda med högre värde på arbetsengagemang upplevde mindre av både Work family Conflict och Family Work Conflict.

 • 280.
  Erixon, Richard
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences. Clas Ohlson.
  Jakobsson, Johnny
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Belöningssystem och dess inverkan på motivation och socialt klimat: En jämförelse mellan individuellt och kollektivt belöningssystem inom detaljhandeln2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 281.
  Erixon, Sanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Olsson, Malin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Sociala mediers kraft: gymnasietjejers reflektioner kring Facebook och Instagrams betydelse för deras självkänsla och psykiska välbefinnande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media has increased significantly in recent years and become a part of many people's lives. As social media progresses, questions about its impact on people's well being are highlighted. The aim of this study was to examine how young girls reflect on social media's impact on their self-esteem and well-being. Two focus group interviews were conducted. A qualitative content analysis was created from the collected material, where we with the help of social constructivism and symbolic interactionism analyzed the collected empirical data. The results showed that the interviewees regarded social media as having an impact on high school girls' self-esteem and well-being. This was shown in particular by the importance of "likes". In the discussion section we discuss the results that are connected to the previous research.

 • 282.
  Erlandsson, Kristin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Wallbäcks, Veronica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  De osynliga barnen: En kvalitativ studie om hur ett barnperspektiv tillämpas i vuxenpsykiatrisk verksamhet.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur och i vilken omfattning som ett barnperspektiv tillämpas i vuxenpsykiatrisk verksamhet. Frågeställningarna var:

   

  • Hur      uppmärksammas barn till vuxna med psykisk sjukdom inom vuxenpsykiatrin?
  • Hur      uppfattar professionella sina möjligheter och begränsningar att uppmärksamma      barn till psykiskt sjuka föräldrar?

   

  Kvalitativa intervjuer genomfördes och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori användes för att beskriva hur barnperspektivet kan uppmärksammas på olika nivåer.

  Vi fann att barnperspektivet beaktades i form av samtal med patient om föräldraskapet och barnets situation samt enskilt med barnet. Detta är dock väldigt personberoende och inte styrt av rutiner på enheterna och skiljer sig mellan enheterna där psykosenheten träffar barn i större utsträckning. Enheterna erbjuder patientens barn gruppverksamhet hos socialtjänsten och här sker samverkan medan övrig samverkan är nästan obefintlig. De professionella känner till gällande lagar och riktlinjer men begränsningar är bristande rutiner och motstånd från patienter.

 • 283.
  Ersson, Kristina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Nordgren, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Självläkning från ett alkoholmissbruk: En kunskapsöversikt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper was to study how the phenomenon natural recovery from alcohol misuse is presented in the national and international research. This paper includes three questions at issue: (1) How is alcohol misuse defined in the research documents? (2) How is natural recovery defined in the research documents? (3) How is the process of natural recovery presented in the research documents? To answer these questions a selective qualitative knowledge overview was made and a qualitative content analysis was used as research method. This research overview of knowledge is based on ten research documents including qualitative and quantitative studies conducted between 1996 – 2007. This study has a post modern approach and the results in this study were analyzed on the basis of social constructivist theory. Results showed that the process of natural recovery was promoted by access to personal and social resources. Results also showed that the meaning of the concepts natural recovery and alcohol misuse varied and that there was no uniform definition of these concepts. Due to the various forms of defining these concepts the meaning of the phenomenon natural recovery proved to be indistinct.

 • 284.
  Eskilsson, Anders
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Ring, Sara
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Förebyggande strategier: Socialsekreterares och arbetsledares perspektiv på hur hot och våld hanteras inom socialtjänsten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how our selected municipalityaddressed theirpreventive work regarding threat and violence among social workers, what strategies social workers have to overcome intimidating situations, and also what level of education social workers have. Previous research shows that education for social workers inthis topicoften is neglected. The study was conducted by one focus group interview with social workersall working inchild and familywelfarein our selected municipality. The main result of the study is that social workers experience that the municipalitysinternal agenda against threat and violence works well and gives support in their work. Despite this,the social workers expressed a desire to get morerelevant education about threats and violence to be able toavoid risk-taking behavior and be able to perform a more secure job. According to the social workers some of the strategies that affected the safety in their profession was the possibilityto have a direct and clear communication with the client to try and make the meeting between client and social workers more relaxed.

 • 285.
  Eskilsson, Ida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Ström, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Upplevelser av att växa upp med en förälder med alkoholmissbruk: ”Jag kände mig bortvald, inte behövd, inte älskad. Det är sånt som fortfarande sitter kvar än idag” : En kvalitativ studie om unga vuxna barn till alkoholister2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to create an increased knowledge and understanding of young adults’ experiences from growing up as a child in a family with alcohol abuse, as well as studying long-term consequences of this. In the study five qualitative interviews were conducted, with young adults who grew up with a parent who abused alcohol. The results of the study were analyzed by Bronfenbrenner's developmental ecological model, as well as by the theoretical concepts risk, protective factors and resilience. Results and conclusions showed, that all informants experienced negative consequences during childhood and in adult life, due to the parent’s abuse. The families of the informants were characterized by an abnormal use of alcohol during their childhood, which led to a high level of conflict, lack of relationships, a major responsibility at home for the informants, negative health effects and school difficulties. The young adults stated, that they are living a good life today, but that childhood has made its mark in their minds. The informants narrated experienced health problems, difficulties with feeling trust and expressing how they feel as well as a lack of relation to the parent with addiction.

 • 286.
  Eskman, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Jonsson, Moa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  "Det blev skillnad på människor": En kvalitativ studie om socialarbetares förhållningssätt till samhälleliga föreställningar om kön, klass, etnicitet och sexualitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to provide a deeper understanding of how social workers relate to societal notions of gender, class, ethnicity and sexuality in meetings with clients. As the basis of the study, qualitative interviews were conducted with four social workers. The results were analyzed by means of an intersectional perspective. The respondents described that societal power structures were present in social work and affected the clients. Male clients with Western origins were experienced in most situations less vulnerable, depending on other present power relations. Clients with non-European origin were perceived as more vulnerable, while LGBTQI-identified clients largely were invisible. All the social workers emphasized the importance of questioning their own beliefs and prejudices at work, in order to provide good treatment towards the clients. Social workers felt that the power structures of gender, class, ethnicity and sexuality may affect their treatment towards the clients, in one way or another.

 • 287.
  Espinoza-Eklund, Nina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Palmgren, Vanja
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Signs of Safety och barns delaktighet i utredningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study was to get an insight in if the method Signs-of- Safety might improve childrens’ participation in investigations concerning themselves. Our research questions were; How do social workers who use or do not use Signs-of- Safety reflect on children's involvement in investigations? and; Is there accordingly to the social workers a variation in the degree of participation among children in investigations where Signs-of-Safety is used compared to investigations where the method is not used? Two focus group interviews in two different municipalities, one where Signs-of-Safety had been used and one where the method not had been used, were performed. The interviews and four written investigations i each work group were analysed by using Hart´s participation ladder and social constructivism. The result showed that all our informants regarded childrens’ participation as important. No differences in the degree of participation of the children could be identified.

 • 288.
  Esteves, Francisco
  et al.
  Instituto Universitário de Lisboa.
  Arriaga, Patrícia
  Instituto Universitário de Lisboa.
  Carneiro, Paula
  Instituto Universitário de Lisboa.
  Flykt, Anders
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Emotional Responses (verbal and psychophysiological) to pictures of food stimuli2010In: Psicologia, ISSN 0874-2049, Vol. 24, no 2, p. 89-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Emotional processing of food-related pictures was studied in four experiments, comparing participants who revealed unhealthy attitudes toward food, dieting and body shape with control groups. All subjects were female and responses to pictures of low and of high calorie foods were compared to responses to other emotional stimuli. The first three experiments measured verbal and autonomic responses and Experiment 4 was a classical conditioning study. In Experiments 2-4, pictures were presented backward masked in order to observe automatic, non-conscious responses. The results showed that, in general, food pictures were processed in the same way as other emotional material, both verbally and psychophysiologically. Although there were some results indicating a difference between groups, the general pattern was that participants selected for being more worried about food and dieting did not show higher reactivity to food cues.

 • 289.
  Evertsson, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Andersson, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Systematiskt arbetsmiljöarbete och delat arbetsmiljöansvar i bemanningsbranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka chefers upplevelser av det systematiska

  arbetsmiljöarbetet (SAM) på ett bemanningsföretag inklusive det med kundföretaget

  delade arbetsmiljöansvaret samt chefernas uppfattning av utmaningar och

  förbättringsmöjligheter med SAM. Det genomfördes sju intervjuer med anställda på ett

  bemanningsföretag och en intervju med en anställd på ett kundföretag. Utifrån

  tolkningen av chefernas upplevelser framkom det fyra huvudsakliga teman som särskilt

  berörde studiens syfte. Ett tema var huruvida man arbetar för att säkerställa en god

  arbetsmiljö genom att använda sig av arbetsmiljöchecklista och riskanalys men också

  uppmärksamma den psykosociala aspekten. Det handlade också om vikten av

  arbetsplatsintroduktion för nyanställda både från bemanningsföretagets sida men också

  från kundföretagets. Ett tredje tema handlade om det gemensamma arbetsmiljöansvaret

  tillsammans med kundföretaget. Det sista temat handlade om vikten av dokumentation.

  Under dessa teman lyfts även utmaningar och förbättringsmöjligheter fram utifrån både

  bemanningsföretagets- och kundföretagets synpunkt.

 • 290.
  Eze, Vincent
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Kiarie, Benard
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Perceptions and Experiences of Social Integration among Adult Immigrants2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A sense of social belonging is an important factor for integration. The different experiences that immigrants face towards social integration were of major interest to the authors. The authors conducted a qualitative study based on the experiences that immigrants went through as well as their perceptions of social integration. Semi-structured interviews were conducted with four immigrants, ranging between 31- 42 years of age. The themes found during the analytic process were: Swedish language, social networks and information, identifying yourself and culture. The most important findings were that social workers and other persons in authorities were important for establishing contacts with native-born, as they introduced them to activities that led to interaction with native Swedish. Social activities, in particular, seemed to play an important role in establishing contact with native-born and creating a social network. 

 • 291.
  Falevik, Christian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Henriksson, Sebastian
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Arbetsmotivation och arbetsrelaterad identitet:Spelar anställningstid och anställningsform roll?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att se om anställningstid (kort tid vs. lång tid) och anställningsform (visstidsanställda/timanställda vs. tillsvidareanställda) har effekter på medarbetarnas arbetsmotivation (autonomi, kompetens och samhörighet) och arbetsrelaterade identitet (organisations-, arbetsgrupps- och professionsidentitet). Studien som genomfördes var av kvantitativ ansats och genomfördes genom en internetbaserad enkät. Resultaten analyserades med univariata variansanalyser. Resultatet påvisade att det fanns en signifikant skillnad i professionsidentiteten beroende på de anställdas anställningsform, visstidsanställda/timanställda upplevde en lägre grad av professionsidentitet än tillsvidareanställda. Det fanns interaktionseffekter mellan anställningstid och anställningsform i förhållande till samtliga delmått i arbetsrelaterad identitet. Interaktionen mellan anställningstid och anställningsform i förhållande till arbetsrelaterad identitet visade att tillsvidareanställda har skattat högre professionsidentitet än visstidsanställda/timanställda men bara om de har arbetat en kort tid, samt visstidsanställda/timanställda har skattat högre arbetsgruppsidentitet än tillsvidareanställda om de arbetat en längre tid, slutligen påvisades det att visstidsanställda/timanställda har skattat högre organisationsidentitet än tillsvidareanställda om de arbetat en längre tid

 • 292.
  Fang, Yi
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Yu, Jiapeng
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Unemployment among Young People in Sweden: A study on relevant public services2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our aim is to gain knowledge of some areas of public services available to unemployed youngpeople in Sweden and to study how these services are implemented in practical social work. It was toview that what services are conducted for unemployed young people, why these services conductedand the outcome. The mainly causes of unemployment, effects on unemployment and needs ofunemployed young people were also examined in this research. A qualitative research method waschosen in this study. Through four semi-structured interviews with social workers and intervieweesfrom Social Services and Swedish Public Employment Office, their experience and own optionsupon the subject were shared. The results of the study are presented in three themes and analysedfrom the perspective of empowerment theory and welfare theory. The main result of our study is thatservices conducted for unemployed young people as the implementation of public policy comprisesmulti-dimensions and social work professions played an important role to help with improvement oftheir situation by meeting their needs and solving the problems they have in various ways during theprocess of intervention. Outcome of the services showed both positive influence and negativelimitations need to be improved in future work.

 • 293.
  Faulkner, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Rosenius, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Brott, kön och socioekonomi i Uppsala: en analys av statistik om ungdomar misstänkta för brott i Uppsala kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to analyze delinquency in Uppsala regarding types of crime, neighborhoods and gender, as well as to study whether there was any correlation between delinquency and socioeconomics. By using data on suspected youths in the age of 13-20 in Uppsala, we did a univariate and bivariate statistical analysis. To study the relationship between the neighborhood structure and frequency of suspected youths we first used a correlation matrix and then proceeded with a multiple linear regression analysis. The results indicated that there are similarities and differences regarding delinquency of boys and girls. The most distinct difference was the frequency of suspected youths. Regarding the regression analysis, the socioeconomics explains a relatively large part of the variance of frequencies of suspected youths.

 • 294.
  Fernström, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Familjehemsplacerade barn: En litteraturstudie om anknytningens betydelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this literature study was to compile and analyze excising research about attachment patterns between placed children and their biological parents and its impact on the child ́s mental health. The empirical data was based on previously published research that was analyzed using attachment theory and developmental psychopathology. The study’s main result showed that many foster children lack or have poor contact with their biological parents. However, many children manage well as adolescents and adults, which can be explained with the help ofprotective factors. The main conclusions showed that placed children have an increased risk of negative health development due to the separations and often traumatic events they have undergone in their upbringing. An important conclusion is that a stable and safe school environment, secure attachments to the biological parents, foster parents or another important adult, can be a protective effect and reduce the risk of mental health.

 • 295.
  Figaro, Linda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Ryttinger, Chris
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Unga vuxnas erfarenheter av sina föräldrars uppdrag som familjehem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to help create a greater knowledge and understanding for now young adult biological children's experiences of having had parents being foster care parents and the meaning of it. The purpose was also to examine if these children had need of and what kind of aid they got. This study was based of five qualitative interviews with now young adults that’s been growing up with parents that were foster parents. The result in the study was analysed with Schultz Jørgensens familyplanetheory. Results and interpretations showed that biological children experience a participation in the foster care process and describes the relation to the foster children as that of a sibling and friend. Biological children describe that they have an easier time creating relations to younger foster siblings than to teenagers and children in the same age. The results showed that the informants experience more positive feelings than negative feelings with having foster siblings. The biological children also describe that they felt a loss of opportunities of aid from the social services.

 • 296.
  Fjällström, Mikael
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Steinholtz, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Om motiv för att välja socionomprogrammet: en intervjustudie med sju män som valt att utbilda sig till socionomer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka varför de män som deltagit i våra intervjuer valt att utbilda sig till socionomer, vilka motiv som påverkat valet av utbildning och om de var medvetna om de eventuella fördelar socionomyrken kan innehålla. Kvalitativa forskningsintervjuer har använts som metod. Resultaten visar att män sökte utbildningen på grund av egna erfarenheter som gjort dem intresserade av socialt arbete. Informanterna såg socionomyrket som könsneutralt. De ansåg det önskvärt med en mer representativ bild av samhället där båda könen var representerade. Informanterna ansåg sig ha bra förutsättningar på en framtida arbetsmarknad. Centrala teman från tidigare forskning om varför män valt att utbilda sig inom socialt arbete överensstämmer väl med resultaten av denna studie men de överlappade och gick in i varandra. Samtidigt upplevde de att det fanns en existerande särartsdiskurs inom socionomutbildningen som kan vara både till fördel och nackdel för män. Den uttryckta dubbelhet som fanns i studien sett till männens syn på könsfördelningen blev central i analysen och förklarades dels med särartsdiskurs och ett starkt bevarande av maskulinitet medan den andra sidan av dubbelheten förklaras med, jämställdhetsdiskurs och en mer flexibel maskulinitet.

 • 297.
  Flink, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Grozdeva, Petranka
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Intimate partner violence against immigrant women with temporary residence permit: -Interviews with professionals2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore the situation of immigrant women with temporary residence permit who face intimate partner violence and are living in Mid-Sweden. The study had a qualitative approach and four professionals with experience in meeting this group were interviewed using semi-structured questions. The sample consisted of respondents from social services, a women’s shelter, a NGO and a law firm. Findings show that due to controlling behavior by their partners the women are often isolated from society. Economical violence is explained as frequently occurring. Furthermore, the findings show that having a temporary residence permit makes it difficult to leave the abusive relationship, since it is connected to the risk of deportation. According to the respondents the women experience fear and worries related to their legal status. Moreover, the help available for them include supporting conversations, protected living and legal guidance. The findings indicate that for the women’s situation to be improved they need to gain information on their rights.

 • 298.
  Flodström Enquist, Hjördis
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Coercive Legislation: Children´s Invisibility in the Legal Process2012In: The Sovereignty of Children in Law / [ed] Farhad Malekian and Kerstin Nordlöf, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 371-383Chapter in book (Refereed)
 • 299.
  Flodström Enquist, Hjördis
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Ett bra liv, vem avgör2010In: Att vara socionom: från utbildad till erfaren / [ed] Gunbritt Sandström, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 159-171Chapter in book (Other academic)
 • 300.
  Flodström Enquist, Hjördis
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Några vanliga frågor om familjehem2011In: Familjehemsboken: frågor, fakta och personliga berättelser / [ed] Lisbeth Pipping, Gothia Förlag , 2011, 1, p. 124-132Chapter in book (Other academic)
3456789 251 - 300 of 968
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf