hig.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 895
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Ledin, Rebecka
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Tjernström, Håkan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Det gäller att ha huvudet på skaft för att inte få något om bakfoten: En läromedelsanalys om fasta fraser i mellanstadiet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks förekomsten av fasta fraser i läromedel för grundskolan. Fasta fraser används ofta i vardagliga situationer och är en del av det svenska språket. Trots det finns det inget konkret i läroplanen som säger att fasta fraser ska vara en del av undervisningen i ämnet svenska. Huvudsyftet har varit att undersöka hur läroböcker i ämnet svenska, anpassade för elever i mellanstadiet, behandlar idiom, ordspråk, ordstäv samt lexikaliserade liknelser. Med hjälp av en läromedelsanalys undersöks förekomsten av fasta fraser, deras förändring över tid och hur resultatet går att koppla till gällande läroplaner. Undersökningen genomfördes genom att analysera 82 läroböcker och fyra läroplaner. Resultatet visade att läroböckernas generella behandling av fasta fraser är och har varit låg, men att förekomsten av fasta fraser har stigit de senaste åren. Ordspråk och idiom visade sig vara vanligare än ordstäv och lexikaliserade liknelser. Vidare gick det att konstatera att läroplanerna inte hade något med resultatet att göra, eftersom läroplanerna inte nämnt något specifikt om fasta fraser. Resultatet diskuteras även ur ett andraspråksperspektiv.

 • 252.
  Lejfalk, Johannes
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Båth, Tobias
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Den vidunderliga Carl-Johan Vallgrens historia: en textanalys av två romaner ur ett författarskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi undersökt två av Carl-Johan Vallgrens romaner, varav en är en genrelös sådan (med detta menar vi en roman som inte är förankrad i gängse normer vad gäller genrelitteratur) och den andra en kriminalroman. Romanerna i fråga är Den vidunderliga kärlekens historia (2002) och Skuggpojken (2013). Syftet med undersökningen är att titta på språkliga skillnader i dessa böcker. I teoriavsnittet presenteras de relevanta begrepp som kommer ligga som grund för uppsatsen. I efterföljande metodkapitel motiverar vi varför en metodkombination bestående av mätinstrumenten läsbarhetsindex och ordvariationsindex samt en metaforanalys valdes för att besvara våra frågeställningar. Metodkapitlet inrymmer dessutom en kortare författarpresentation.

  I resultatdelen konstaterar vi att det finns tydliga skillnader mellan de två böckerna: Den vidunderliga kärlekens historia visar högre abstraktionsgrad i metaforanalysen, högre värden i läsbarhetsindex samt ordvariationsindex i relation till Skuggpojken. Detta, menar vi, gör den förstnämnda till en språkligt svårtillgängligare text. I diskussionen resonerar vi kring resultaten, uppmanar till framtida forskning för att slutligen ge våra avslutande kommentarer.

 • 253.
  Levin, Christoffer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Från ett ord till en värld: Alver i klassrummet: etymologi, folktro och fiktion2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete ämnar undersöka möjliga didaktiska användningsområden av fantasygenren utifrån ett relaterat fantasyelement: alver. Ett flertal tidsperioder undersöks därför för att sätta detta övernaturliga väsen i kontext: de fornnordiska, anglosaxiska, medelengelska, tidigt moderna skotska, viktorianska och moderna perioderna. För dessa perioder undersöks vidare disparata textkällor och narrativ i både folktro och skönlitteratur för att uppmärksamma olika representationer av alver genom tiderna. Genomgångar av akademisk forskning och kritiska läsningar av skönlitteratur utförs. Resultatet visar på skillnader både mellan och inom tidsåldrarna i både narrativ, teman och karakteristika; alver tycks vara ett ambivalent väsen som associeras med vithet, ljushet, godhet och skönhet, men som samtidigt kan vara ytterst farliga och kan skada människor om moraliska transgressioner sker från de senare. Deras roll tycks förändras beroende på vilket behov som finns i människornas samhälle; ibland står de som antagonister och ibland som välvilliga belönare. Detta arbete finner att eftersom alver har en lång och varierad tradition och existerar i skilda sfärer finns det goda möjligheter att arbeta utifrån kritiska didaktiska perspektiv med detta ämne i gymnasieskolan inom ett flertal ämnen och även ämnesöverskridande.

 • 254.
  Levin, Christoffer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The Hero’s Journey in J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, or, There and Back Again: Using Joseph Campbell’s Narrative Structure for an Analysis of Mythopoeic Fiction2016Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates the applicability of Joseph Campbell’s notion of the Hero’s Journey from his theoretical work The Hero with a Thousand Faces on J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, or, There and Back Again. This has been done by outlining the essential aspects of Campbell’s theory and then performing a reading and analysis of Tolkien’s work. Furthermore, this essay focuses on the narrative structure proposed by Campbell, but also the heroic character’s development—in this instance, Bilbo Baggins’ development. As such, a brief examination of Campbell’s attitude and use of Freudian psychoanalysis has been performed as well as a presentation of Bilbo Baggins’ character and dual nature before the adventure. As a possible line of argument Tolkien’s knowledge of myth is also briefly expounded on. This essay does not research or make any definitive statements on the universal applicability of Campbell’s theory, but merely finds that Tolkien’s The Hobbit, or, There and Back Again appears to conform well to Campbell’s proposed narrative structure and that the development of Bilbo’s heroic character, or his character arc, is in concurrence with this as well.

 • 255.
  Lillevang, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Dunkels, Kornelia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En resa genom det litterära fältet: En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. Idag är hon invald i Svenska Akademien, har skrivit flera prisbelönta böcker och är känd för sina målande naturbeskrivningar. Syftet med den aktuella undersökningen är att synliggöra eventuella skillnader eller likheter i bildspråk mellan två av Ekmans böcker, en från respektive fält.

  Undersökningen bygger på Metaphor Identification Process Vrije Universiteit (MIPVU), en metod för att identifiera stiltermerna metaforer, liknelser, metonymier och personifie- ringar. Analysen görs på utvalda sekvenser av tematiskt samhöriga scener i Kerstin Ek- mans böcker 30 meter mord (1959) och Händelser vid vatten (1993).

  Resultatet visar att det totala antalet metaforer är marginellt fler i Händelser vid vatten som också innehåller fler liknelser. Dessutom är en större andel metaforer originella i Händelser vid vatten än i 30 meter mord. Vidare pekar resultatet mot att bildspråket med avseende på flertalet undersökta stiltermer är mer komplext i Händelser vid vatten.

  Undersökningen är kvalitativ vilket medför att det inte går att dra några generella slutsat- ser om hur bildspråket skiljer sig åt mellan böcker från de olika fälten. Det går inte heller att utifrån vår undersökning säga att de aktuella böckernas klassificering enbart beror på de skillnader i bildspråket som synliggörs genom MIPVU, eftersom även andra aspekter kan ha påverkat böckernas uppdelning på de två fälten. 

 • 256.
  Lindberg, Denise
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Hellgren, Julia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  ”Kvinnor frågar och frågar och männen pratar och pratar…”: Språkvetenskaplig innehållsanalys av attityder till nyordet frågestrejka2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 257.
  Lindberg Jansson, Lena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Abdulkarim, Nadia Jansson
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Språkpraktik och inlärningsmöjligheter2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen handlar om andraspråksutveckling genom språkpraktik.

 • 258.
  Lindblad, Monica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Communication Strategies in Speaking English as a Foreign Language: in the Swedish 9th grade national test setting2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Speaking a foreign language is a major part of communicating in that language. Since LGY 69, spoken English has received the same attention in teaching as the writing of English; and in the national tests today spoken English is considered 1/5 of the test grade.  However, students in many cases find it more difficult to speak English than to write it and some teachers still focus more on writing and grammar than on speaking.

  In this essay, I am trying to show how a group of fairly fluent students tackle the oral part of their national test and what strategies they use to overcome linguistic difficulties. In order to do so I have filmed five groups and a total number of 17 students when they do the oral part of their national tests in English in grade nine and also have the students fill out a questionnaire about the experience. The tests took place in March and April 2010.

  This essay shows that the most frequently used strategy is pauses, unfilled and filled, but that for other strategies the individual differences are great. It also shows that group dynamics play an important role when doing the test and students who are not able to do the test with people they normally talk to do worse in the test setting and that the performance of both boys and girls suffer when being put in mixed groups.

 • 259.
  Lindesjö, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ångman, Ellen
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur skriver de? Hur skriver dem? Hur skriver dom?: En undersökning av gymnasieelevers användning av de, dem och dom samt deras attityd till användningen av dessa2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa gymnasieelevers användning av de, dem och dom samt deras attityder till dessa. Syftet är även att belysa hur svensklärare ställer sig till användandet av de, dem och dom i elevers skoluppgifter samt om de väger in användningen av dessa vid bedömning och betygssättning. I undersökningen medverkar 87 elever i årskurs 3 på gymnasiet samt fyra undervisande svensklärare. Både en kvantitativ och en kvalitativ metod används i undersökningen. Den kvantitativa metoden består av enkäter som delats ut till eleverna och den kvalitativa metoden består av intervjuer med de fyra svensklärarna. Undersökningen visar att 87 % av eleverna anser att de och dem hör till ett korrekt språkbruk. Majoriteten av eleverna anser även att det är viktigt att veta hur man på ett korrekt sätt använder de och dem i skrift. I intervjuerna framkommer det att lärarna anser att eleverna har bristfällig kunskap i hur de och dem ska användas i skrift. Det framkommer även att samtliga lärare väger in användningen av dessa ord i bedömning och betygsättning. 

 • 260.
  Lindgren, Caroline
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Drinking in the Panopticon: Female drinkers in Dorothy Parker´s stories2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main aim with this essay is to look how Dorothy Parker portrays women who drink. My main focus is at Dorothy Parker’s story “Big Blonde” but also her stories, “Dialogue at Three in the Morning”, “A Terrible Day Tomorrow”, “Just a Little One” and “A Woman in Green Lace”. Inspired by Ellen Lansky, who points out that Panopticon and Panopticism can be applied on all-male institutions and men, my analysis proves that Foucault’s Panopticism can be used to describe masculine control of female drunkenness. Women behave in a certain way to please inspectors in the Panopticon. I this essay I argue that there are two types of drinking women in Parker’s stories. The “modern” and the “controlled” woman, who both are forced to submission by Panopticism.

 • 261.
  Lindholm / Röjdalen, Carin
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Adolfsson, Eva
  Göteborg.
  Ahlmo-Nilsson, Birgitta
  Göteborgs universitet.
  Borgström, Eva
  Göteborg.
  Ingrid Gunnarsson, Ingrid
  Göteborgs univesitet.
  Holmquist, Ingrid
  Göteborgs universitet.
  Leffler, Yvonne
  Göteborgs Universitet.
  Mansén, Elisabeth
  Lunds Universitet.
  "Känsla sig i känsla spegle": En analys av Stagnelius dikt, Julia, veken i vår lampa1990In: Romantikens kvinnor: Studier i det tidiga 1800-talets litteratur / [ed] Birgitta Ahlmo-Nilsson, Stockholm: Hammarström & Åberg , 1990, 1, p. 76-87Chapter in book (Other academic)
 • 262.
  Lindmark, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Jonsson, Birgitta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lärares högläsning och metoder för språkutveckling: En intervjustudie riktad mot årskurserna 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 263.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  Att skapa sin värld: Den epideiktiska retorikens funktioner i svenskt 1600- och 1700-tal2010In: Goda exempel: Värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt. / [ed] Henrik Ågren, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet , 2010, p. 7-15Chapter in book (Other academic)
 • 264.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Högskolans forskning måste vara fri2009In: Gävle Dagblad, Vol. 15 februariArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 265.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Kurt Johannesson: Svensk retorik från antiken till våra dagar2006In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 2, p. 87-93Article, book review (Other academic)
 • 266.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Mats Malm: Minervas äpplen. Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism1996In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 3-4, p. 155-159Article, book review (Other academic)
 • 267.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Stefan Ekman: "I skuggan af Din Graf, jag på min lyra slår"2005In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 1/2, p. 112-116Article, book review (Other academic)
 • 268.
  Lindström, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Prejudice Within Native American Communities: - a literary study of the prejudice expressed in Love Medicine and The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Native American characters in Love Medicine and The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian experience prejudice from other Native Americans and suffer from internalized norms and values. This study examines whether or not the prejudice the fictional characters in Love Medicine and The Absolutely True Diary of a Part-Time Indianexperience and express as Native Americans unite them as a community or not. It also investigateshow they view white society andif the Native American characters have prejudice against the members of their own tribal community. The analysis is partially based on postcolonial theory and focuses on terms such as internalisation, acculturation and prejudice. The thesis found that the communitiesare united on the premises that they conform to the Native American norms but any deviation from these norms has the potential to divide them.

 • 269.
  Lindström, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Unga kvinnor och gamla män: En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. Studiens teoretiska utgångspunkt är genusteorimed inslag av dekonstruktion, semantik, pragmatik och markerade konstruktioner.Vid datainsamlingen brukades metoden närläsning. Insamlade data bearbetades däreftermed en modifierad semantisk fältteori. Studiens resultat påvisade att språkbruket främststyrker stereotyper om både kvinnor och män samt att författarens könstillhörighet haften oansenlig påverkan på språkbruket.

 • 270.
  Lindström, Elena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hernvall, Ulrika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Bedömning av andraspråkstexter: Jämförande analys av tre bedömningsmetoder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka vad man får veta om texter som är granskade med bedömningsmetoderna processbarhetsanalys, performansanalys och genrebaserad analys på texter skrivna av elever som läser svenska som andraspråk. Resultatet visar att både performansanalysen och den genrebaserade analysen ger en mångsidig bild av texternas språkliga och innehållsliga kvaliteter och täcker in fler mål från kursplanen, medan processbarhetsanalysen är mer inriktad på var i språkutvecklingen eleverna befinner sig och inte tar hänsyn till innehållsmässiga kvaliteter. Performansanalysen har ett starkt fokus på ordförråd och grammatik samt på komplexitet och korrekthet, medan den genrebaserade analysen fokuserar på textens syfte, struktur och genrerelaterade drag. Processbarhetsanalysen fokuserar däremot på de underliggande procedurer som styr den grammatiska utvecklingen. Undersökningen visar att ingen av de tre metoderna lämpar sig bättre än den andra för bedömning av texter. De bidrar med olika typer av information kring elevernas språk- och kunskapsutveckling och därför kan kombineras för att komplettera varandra.

 • 271.
  Lindström, Kristin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Women – The Lowest Class?: A Marxist Critical Analysis of Jane Austen's Pride and Prejudice and Persuasion2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A juxtaposition of Jane Austen's Pride & Prejudice and Persuasion. The two novels are analyzed from a Marxist theoretical perspective.

 • 272.
  Lindén, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Idealtjejen: Modelläsare i Julia och Kamratposten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks sex olika texter från tidskrifterna Kamratposten och Julia för att komma fram till vilka modelläsare som konstrueras. Modelläsaren är den identitet som erbjuds i en text och den läsare som avsändaren föreställer sig. Syftet med undersökningen är att hitta och sedan jämföra modelläsarna från de olika texterna och därigenom se vilka förväntningar de två tidskrifterna har på sina riktiga läsare. Analysen är kvalitativ och har sin grund i den systemisk-funktionella grammatiken. Jag har valt att analysera texternas interpersonella betydelse och deras presuppositioner. Närmare bestämt analyseras språkhandlingar, attityd, närhet och distans samt modalitet och modal bedömning. Vad gäller attityd undersöks främst vilka värdeord som förekommer och när det gäller närhet och distans undersöks ordval och tilltal.

  Analysen av texternas interpersonella betydelse visar på få skillnader mellan tidningarna. Den största skillnaden handlar om att tidningen Julia skapar en större närhet till läsaren genom att i större utsträckning använda personligt tilltal. När det gäller presuppositioner är skillnaderna större och detta beror på att texterna handlar om olika ämnen och därmed förväntar sig att modelläsarna ska göra och veta olika saker. Det går dock att se vissa förväntningar som båda tidningarna har på sina modelläsare, dessa handlar om att prestera, att vara trendmedveten och att vara social.

 • 273.
  Lingemyr, Jesper
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  English Varieties in Swedish Upper Secondary School: An analysis of Listening Exercises in Swedish National Tests2017Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this project was to find out what varieties of English that Swedish upper secondary school students are exposed to in the classroom and to what extent they are exposed to different varieties. This was conducted by looking at preparation exercises for the listening part of the Swedish National Tests. These exercises are created by Göteborgs Universitet and are available online for everyone and show how the real national test will be done. By listening and analyzing every speaker’s variety they were sorted into British, American, Mid-Atlantic, Australian or New Zealand varieties. A total of 91 speakers were analyzed and the results showed that Students are exposed to mostly British English with half of the speakers using a British variety. One fourth of the speakers used American English while the rest were divided into Mid-Atlantic, Australian or New Zealand varieties.

 • 274.
  Lingemyr, Jesper
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Åberg, Joakim
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  När staten inte granskar: En kvalitativ studie om presentationen av texttyper i ämnesplaner och läroböcker för svenska i gymnasiet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The practice of teaching usually starts with the syllabus which contains information about the content that should be taught in a course. Teachers often use textbooks in order to fulfill the course. Between the years 1938 and 1991 textbooks were reviewed by the Swedish government before entering the market. After 1991 reviewing textbooks is done by the teachers and they decide if the book fits their way of teaching. The purpose of this study is to analyze how the presentations of different genres of text in different textbooks correspond with the syllabus. The genres in focus are argumentative text, investigative text and academic text. The textbooks that are being reviewed are the series Svenska helt enkelt and Svenska impulser as well as the textbook Människans texter. Språket. The method used is a qualitative text analysis that analyzes how the selected textbooks explicitly and implicitly present the content from the syllabus. The results of the analysis show that the series Svenska helt enkelt treat all content from the syllabus while the series Svenska impulser and Människans texter. Språket does not treat all content. The conclusion is that textbooks can be used as support for teaching a course but they cannot be used as base for the course since there might be content from the syllabus that is not treated by the textbook.

 • 275.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Bioteknik i litteraturen. Framtidens klonade Einstein. Utopi eller dystopi?2002Conference paper (Other academic)
 • 276.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Den enes utopia – den andres dystopia2001In: 00TAL, ISSN 1404-823X, no 8, p. 24-32Article in journal (Other academic)
 • 277.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Den försvunna genusrutan: Politisk styrning av forskningsmedel?: Reflektion/konfrontation/diskussion2008In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 3-4, p. 7-11Article, book review (Other academic)
 • 278.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Den invanda eller den andra vägen: Det utopiska alternativet2007In: SUBALTERN - Tema utopi, no nr 2, p. 70-73Article in journal (Other academic)
 • 279.
  Ljungquist, Sarah
  Umeå universitet.
  Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-19402001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 280.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Efterord till Niels Klims underjordiska resa2007In: Niels Klims underjordiska resa / [ed] Ludvig Holberg, Umeå: H:ström - Text & kultur , 2007, p. 269-279Chapter in book (Other academic)
 • 281.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950: recension av Eva Heggestads En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-19502006In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 2-3, p. 202-206Article, book review (Other academic)
 • 282.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Gender studies. University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  Förord till Margaret Cavendishs Den lysande världen2011In: Den lysande världen / [ed] Margaret Cavendish, Umeå: H:ström - text & kultur , 2011, p. 7-15Chapter in book (Other academic)
 • 283.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Försakelse och viljetvingare - bilder från år 2378: Om emancipationsfrågan i en tidsutopi1998In: Nordisk litteratur og mentalitet / [ed] Malan Marnersdottir og Jens Cramer, Torshavn: Foroya Frodskarfelag , 1998, p. 366-375Chapter in book (Other academic)
 • 284.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  I Kallocainets förlösning: En utopi- och genusteoretisk analys av Karin Boyes Kallocain2001In: Utopier och dystopier: den andra genusvetenskapliga Stockholmskonferensen 6-7 oktober 2000 / [ed] Caroline Tovatt, Stockholm: Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet , 2001Conference paper (Refereed)
 • 285.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Lisbeth Salander - en konstruktion av en feministisk hjälte?2017In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 383-403Chapter in book (Refereed)
 • 286. Ljungquist, Sarah
  Mappa Geographica Scelestinae som den kända världens spegelbild – om en 1700-talsutopi1997Conference paper (Refereed)
 • 287.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Mappa Geographica Scelestinae som den kända världens spegelbild: Om en 1700-talsutopi1998In: Opplysning i Norden: Texte und Untersuchungen zur germanistik und skandinavistik / [ed] Heiko Uecker, Bonn: Peter Lang , 1998, p. 341-349Chapter in book (Other academic)
 • 288.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, recension av Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma red. Eva Heggestad och Anna Williams2005In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 4, p. 78-82Article, book review (Other academic)
 • 289.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Pictures From the Year 2378 : Emancipation in a Utopian Novel From 18781999Conference paper (Refereed)
 • 290. Ljungquist, Sarah
  Ragnarök eller drömmen om den nya världen: Utopier och dystopier i svensk litteratur2000Conference paper (Refereed)
 • 291.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Resistance or Re-masculinisation of the Academy?: Swedish Examples2009Conference paper (Refereed)
 • 292.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Gender studies. University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  The Importance of Salander2013Conference paper (Refereed)
 • 293.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Vikten av textseminarier: Exemplet litteraturvetenskap1995In: Kvalitéer i studier och utbildning: universitetspedagogisk konferens i Umeå den 15-16 februari 1995, Umeå: Personalutvecklingsenheten och Undervisningscentret, Umeå universitet , 1995, p. 207-212Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 294. Ljungquist, Sarah
  Värdet av gruppövningar: Exemplet litteraturvetenskap1995In: , 1995Conference paper (Refereed)
 • 295.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Ångest och framtidspessimism i den svenska dystopin efter 1960, med särskilt fokus på dystopi och kön2004In: Fortællingen i Norden efter 1960 / [ed] Anker Gemzøe, Aalborg: Aalborg Universitetsförlag , 2004, p. 342-349Chapter in book (Refereed)
 • 296.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Ångest och framtidspessimism i den svenska dystopin, med särskilt fokus på dystopi och kön2002Conference paper (Refereed)
 • 297.
  Lovén, Svante
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  Also make the heavens: Virtual reality in science fiction2010 (ed. e-bok)Book (Other academic)
 • 298.
  Lovén, Svante
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Den lockande avgrunden: Senviktoriansk skräckgotik och hoten mot den borgerliga identiteten1999In: Nationell hängivenhet och europeisk klarhet: Aspekter på den europeiska identiteten kring sekelskiftet 1900. / [ed] Barbro Kvist Dahlstedt & Sten Dahlstedt, Stockholm och Stehag: B. Östlings bokförl. Symposion , 1999, p. 227-274Chapter in book (Other academic)
 • 299.
  Lovén, Svante
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Den tänkande maskinen: Datorerna i science fiction1999In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 3-4, p. 19-38Article in journal (Refereed)
 • 300.
  Lovén, Svante
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Even better than the real thing: Counterfeit realities and twentieth century dystopian fiction.2001In: Human IT, ISSN 1402-1501, E-ISSN 1402-151X, Vol. 5, no 2-3, p. 233-289Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In recent years, the theme of artificial and/or mediated reality has been recurrent in popular cinema (The Matrix, The Truman Show, The Cell, etc.). This trend reflects a growing awareness of how information technologies obfuscate traditional boundaries of what is real and what is not. The article draws a cultural background to these films, and, by extension, to our so-called age of information by examining a number of older fictional works in which technologies of representation and simulation are explored in more or less dystopian terms. In a trajectory including otherwise unrelated works, such as J. K. Huysmans’ Against Nature and William Gibson’s Neuromancer, we find a number of familiar themes and images presented with a striking degree of continuity: the neglect of the body, the deterioration of social and familial bonds, the loss of history and literary culture, the retreat from reality into a world of engineered hallucinations.

3456789 251 - 300 of 895
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf