hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 2217
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Björkman, Sofie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Hägglund, Rikard
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Köpbeteende: två platser inom upplevelseindustrin2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med examensarbetet är att se hur köpbeteendet gestaltar sig i olika situationer. Vi har avgränsat examensarbetet till att belysa två organisationer inom upplevelseindustrin. Gekås i Ullared och Vasaloppet. Vi anser att köpmönstret hos besökarna vid dessa platser skiljer sig från det vardagliga köpmönstret. Vi önskar även att ge förslag på verksamhetsutveckling. Sist men inte minst ska vi ta fram en checklista för påverkande framgångsfaktorer för event och andra aktörer inom upplevelseindustrin.

   

  Metod: Vi diskuterar hur köpbeteende i speciella situationer gestaltas på platserna Gekås Ullared och på Vasaloppet. Studien har gjorts enligt ett traditionellt upplägg med syfte och problemformuleringar, basen har utgjorts av en teoristudie. Utifrån den har intervjufrågor formats. I arbetet har vi använt oss av ett kvalitativt förhållningssätt med en hermeneutisk lära. Avslutningsvis har en kritisk granskning gjorts av den valda metoden.

   

  Resultat & slutsats: I studien fick vi fram att både Gekås och Vasaloppet har hög andel nöjda kunder som gärna återkommer till platserna. Gekås och Vasaloppet arbetar ständigt med att utveckla sitt erbjudande till deras kunder genom ett helhetskoncept. Detta är en stark faktor till att kunderna återkommer samt att evenemanget/företaget fortsätter att öka i popularitet och utveckling. Förberedda kunder får ett större mervärde och utbyte av upplevelsen. Medias bevakning av Gekås och Vasaloppet har gjort att fler människor väljer att besöka de två orterna.

   

  Förslag till fortsattforskning: Med bakgrund av denna forskning skulle vi se ett intresse i att få ta del av en forskning om hur köpbeteendet för platserna skiljer sig mellan män och kvinnor.

   

  Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ska ge större förståelse för hur företag som arbetar med upplevelser kan utveckla sina koncept, att skapa större attraktion och göra upplevelsen mer minnesvärd för kunden.

   

  Nyckelord: Köpbeteende, Upplevelse, Upplevelseindustri, Varuhus, Evenemang,   

  Shopping

 • 252.
  Björkqvist, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Nilsson, Tove
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Identitet & Förtroende: Om ledarens inverkan på medarbetarnas identifikation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att från den anställdes perspektiv skapa en större förståelse för relationen mellan organisationens identitet och den anställdes förtroende för ledaren. Då studiens syfte har varit att skapa en ökad förståelse för relationen mellan dessa två begrepp så valdes en kvalitativ metod. Vid datainsamlingen har semistrukturerade intervjuer utförts. Dessa genomfördes med 10 anställda fastighetsmäklare i Stockholm, Gävle och Sandviken och datan har sedan analyserats genom en tematisk analys. Vidare presenteras och diskuteras resultatet. Resultaten indikerar att den anställdes förtroende för sin lokala ledare påverkar dennes identifikation och organisationsidentiteten. Vidare ser vi även tecken på att identifikationen och organisationsidentiteten påverkar varandra.

 • 253.
  Blanco-Portela, Norka
  et al.
  Department of Environmental Faculty of Engineering, Universidad EAN, Bogotá, Colombia.
  R-Pertierra, Luis
  Department of Biogeography and Global Change, National Museum of Natural Sciences, Madrid, Spain.
  Benayas, Javier
  Department of Ecology, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Sustainability Leaders’ Perceptions on the Drivers for and the Barriers to the Integration of Sustainability in Latin American Higher Education Institutions2018Inngår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, nr 8, artikkel-id 2954Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Higher education institutions (HEIs) have been steadily progressing towards the integrationof sustainable practices in their structures and operations. Several studies have reported the varietyof drivers of change and the barriers to change that universities have found in the integrationprocess. The present investigation is aimed at further characterizing and ranking the drivers for,and barriers of, sustainability integration in HEIs within their structures and operating functions.Open-ended expert opinion interviews of key sustainability leaders appointed at 45 HEIs from10 Latin-American countries were conducted in order to learn lessons from their diverse experiencesof the process. Additionally, a thematic workshop on HEI sustainability was organized to facilitatefurther discussions between 23 sustainability scholars and/or national coordinators of universitynetworks from 11 Latin American countries. As a result, 15 barriers were identified as hinderingthe institutionalization of sustainability in HEIs. This study also examined the relationship betweenthese reported barriers with 13 main drivers that were identified to be facilitating the integration ofsustainable practices within the organizational and academic structures at the universities. The strongcorrespondence between the several observed drivers for, and barriers to, change highlights theimportance of strategic planning that offers integrated actions. The findings of this paper can serveas a reference to assist HEIs in identifying drivers of, and barriers to, sustainability, so that the formercan be fostered and the latter addressed effectively. This can help identify and plan targeted actionsto make the transition towards sustainability in HEIs more natural and effective.

 • 254.
  Blank, Martina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Annelie, Persson
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Avskaffandet av revisionsplikten- En förskjutning av revisorernas och redovisningskonsulternas yrkesroll?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om det kommer att ske en förskjutning mellan redovisningskonsulternas och revisorernas arbetsuppgifter i och med avskaffandet av revisionsplikten.

  Vi har valt en kvalitativ ansats till vår studie, där utgångspunkten främst har varit djupgående intervjuer med revisorer och redovisningskonsulter på Grant Thornton, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, mindre revisionsbyrå, mindre redovisningsbyrå samt branschorganisation Svenska redovisningskonsulternas förbund (SRF). 

  Det kommer att ske en förskjutning av båda yrkesrollerna men det är ännu ovisst i vilken grad det kommer att ske.

  Det är i dagsläget oklart vilka alternativ till revision som kommer att komma och en intressant studie skulle vara att göra en liknande undersökning när man vet alternativen till revisionen.

  Denna uppsats bidrar till en ökad förståelse för yrkeskategorierna revisor/redovisningskonsult och deras nuvarande och framtida yrkesroller. Uppsatsen bidrar även till att ge en bild av den framtida konkurrensen och hur byråerna och SRF förbereder sig inför avskaffandet av revisionsplikten.

 • 255.
  Blinke, Emmy
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Nilsson, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Internt varumärkesarbete i tjänsteföretag: En studie om det interna varumärkesarbetet i fastighetsmäklarföretag utifrån ett ledningsperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur ledningen i tjänsteföretag praktiskt arbetar med att internt kommunicera företagets kärnvärden, vision och företagskultur med hela organisationen.

  Metod: Empirisk data har samlats in genom intervjuer och studien omfattas därför av kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter på fyra olika fastighetsmäklarföretag. Datainsamlingen har sedan analyserats genom en abduktiv analysmetod med inspiration från A well grounded theory.

  Resultat & slutsats: Resultaten i denna studie visar att det främst handlar om att få alla i organisationen att leva företagets identitet i vardagen. För att lyckas med det använder sig företagen av olika kommunikationskanaler, utbildningar och inspiration, så som föreläsningar och tävlingar. Viktigt är också att ledningen uppträder föredömligt och att budskapen i varumärket genomsyras i alla företagets aktiviteter.

  Förslag till fortsatt forskning: Vi föreslår att framtida studier kan riktas mot tjänsteföretags uppföljning av dess interna varumärkesarbete. Ytterligare ett förslag är att studera effekterna av det interna varumärkesarbetet utifrån de anställdas perspektiv då tidigare forskning tyder på att de anställda kan uppfatta varumärket på olika sätt.

  Uppsatsens bidrag: Då det saknas empiriska studier rörande internt varumärkesarbete anser vi att vårt bidrag med denna studie är at vi har skapat förståelse för hur ledningen i tjänsteföretag kommunicerar företagsidentiteten internt inom organisationen. Vi har heller inte funnit någon tidigare studie som inriktat sig på det interna varumärkesarbetet enbart inom fastighetsmäklarföretag och anser därför att vi har bidragit med kunskap till denna bransch.

 • 256.
  Block, Philipp M.
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Marcussen, Sophia K.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Blockchain Technology and the Implementation in the Supply Chain: Occuring Barriers: A multiple case study2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim of the research is to investigate, on basis of four different perspectives, which barriers inhibit the implementation of blockchain technology in the supply chain.

  Method used is a multiple case-study based on a qualitative research strategy using an inductive research approach. Therefore, ten semi-structured interviews were conducted with respondents who have specific knowledge of the supply chain, digitalisation and blockchain.

  Result & Conclusions shows that the barriers which hinder the implementation of blockchain technology into the supply chain, are of human and system origin. Furthermore, interconnections and influences between the barriers were identified. It was shown that based on the current state of implementations in the supply chain, the barriers occur predominantly in the preliminary phase of implementation.

  Suggestions for further research is to conduct a single case study based on the barriers identified in this study, exploring change management approaches to overcome the barriers. In addition, a single case study can investigate industry specific barriers. Based on this, research can be carried out to examine the different classifiable barriers with regard to the three phases of implementation.

  Contribution of the thesis to the international literature is the empirical research of the barriers occurring in the context of implementing the blockchain into diverse supply chains. It also indicates the origins of the examined barriers and how they affect each other.

  Keywords: blockchain technology; supply chain management; technology implementation; barriers; interconnections

 • 257.
  Blom, Katarina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Björk, Jennie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Kvinnor som brandmän: En studie om jämställdhet på Gästrike Räddningstjänst2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim: Preferential treatment and allocation of quotes according to sex are two current concepts due to the increasing demand for equality. One organization that may use preferential treatment is the fire department. This is why we chose it as a starting point for our study. The aim with this essay is to investigate how Gästrike Räddningstjänst can create a more equal organization.

  Method: We have interviewed eight employees and prepared questions for each one. This represents a qualitative method. We have studied literature on the subject to get a theoretical background before the interviews. After the study we analysed the interviews with help from the theory. And finally we drew conclusions from this analysis. This resulted in suggestions that could help Gästrike Räddningstjänst create a more equal organization.

  Result & Conclusions: Equality between the sexes is important but at the same time it is important that the employed women have the right qualities. Measures should be taken to draw women to the profession in order to create a wider selection. One measure that could give a wider selection is positive special treatment. It is important to think about the employees while making a change so that negative attitudes do not affect the process to make the profession more equal. Based on theory we can see that it is important to communicate the aim of the change to reduce resistance from the employees. Change has to be allowed to take time since the organizational culture is strong and has existed for a long time. Due to the strong culture it is necessary to focus on measures that will create a strong but adaptable culture. Management should continually evaluate the process of change to discover possible problems and to highlight progress. Employees can also take part in the evaluation.

  Suggestions for future research: It would be interesting to compare different fire departments in Sweden considering their work with equality between sexes. It would also be interesting to observe the process of recruitment more closely.

  Contribution of the thesis: Our hope is that this essay helps to increase awareness in the important issue of equality.

 • 258.
  Blom, Katarina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Björk, Jennie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Lär man sig något på HiG?: Tidigare ekonomstudenter berättar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje år tar 5000 studenter i Sverige examen i företagsekonomi och så många som 650 studenter läser idag civilekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle (HiG). Vi är själva ekonomstudenter vid HiG och snart redo att ta steget ut i arbetslivet, vilket innebär blandade känslor av både förväntan och oro. Orsaken till denna osäkerhet är till stor del det faktum att vi inte vet vad som förväntas av oss den dag vi tar examen. Vad har vi egentligen lärt oss under vår utbildning och vad förväntar sig arbetsgivarna att vi kan? För att besvara denna fråga har vi intervjuat före detta studenter från HiG, varav en man och en kvinna från den privata sektorn samt en man och en kvinna från den offentliga sektorn. Vi intervjuade även en näringslivsutvecklare på Gävle kommun och olika arbetsgivare.

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur väl ekonomutbildningen vid HiG svarar mot arbetsgivarnas kompetenskrav.

  Genom intervjuerna uppkom förslag på förbättringar av ekonomutbildning, såsom att praktik och beteendevetenskap bör vara en del av utbildningen. Utifrån intervjuerna med arbetsgivarna fann vi, till vår förvåning, att de allra flesta rekryterare lägger störst fokus på de personliga egenskaperna. De före detta studenterna förstärkte detta budskap då de förde fram liknande åsikter, samtidigt som utbildningen utgör en viktig teoretisk grund så är det personligheten som avgör huruvida en person blir anställd. Detta medför att det borde vara mer eller mindre självklart att HiG utökade antalet personlighetsutvecklande moment i ekonomutbildningen.

  Med utgångspunkt i empirin sökte vi efter lämpliga teorier för att kunna styrka eller dementera de argument och åsikter som framkom under intervjuerna, där bland teorier som berör rekrytering och praktik. Vi fann att de flesta teorierna stämde bra överrens med resultatet från vår empiridel, som exempel kan nämnas att även teorin visade att de personliga egenskaperna har en viktig del vid rekrytering.

  Vid genomförande av förbättringar såsom praktik, fler personlighetsutvecklande moment i kurserna och beteendevetenskap, så anser vi att ekonomstudenter vid HiG skulle vara bättre föreberedda för arbetslivet, men att det även skulle ge en viktig konkurrensfördel gentemot andra ekonomstudenter i Sverige.

 • 259.
  Blomberg, Heli
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Starting business operations abroad: MBA-thesis in marketing2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is conducted for Monitor Industriutveckling AB. The company grows fast and is ready to consider the expansion of its business abroad. The details how to pro-ceed with the expansion are yet to be set. The purpose of this work is to examine dif-ferent options to aid the company management select the most meaningful way to proceed.

  The analytical framework used consists of three well-known business theories. There are the New Capabilities analysis, the PEST analysis and finally the five forces model. Robert Grant’s New Capabilities analysis shows that especially the strategic alliances capability could be an interesting new capability and a way to grow for Monitor. The PEST-analysis proves that Finland can offer good opportunities for Monitor’s type of company because the country itself is very IT-oriented and political and economical as well as social forces can support Monitor’s business. Finland can also be a gateway to eastern-European countries. Finally we have Michael Porter’s five forces model. Monitor has lots of potential customers in Finland. There is a substantial amount of small and medium-sized companies in the manufacturing industry. Taxes and legisla-tion will not be a problem when entering Finland, as they are similar compared to Sweden. There are no big cultural differences between Finland and Sweden. These countries even share the same language, Swedish, which is a quite unique advantage.

  I have collected the empirical data of this thesis mostly by personal interviews. Here I show that Monitor’s current customers in Finland would prefer to see their supplier present in the same country. They would also appreciate Finnish-speaking personnel and support. I have also interviewed business specialists. According to them, Monitor would easily adapt to the Finnish business culture and make its product successful. The right attitude in Finnish business environment would just boost Monitor’s suc-cess. The strength of the Monitor product is its user-friendliness. The weakness and at the same time its opportunity is that the company grows very fast. When a company grows it must be ready to make big decisions and choose where to go and at the same time be there to support each and every present customer.

  The conclusion is that Monitor has good possibilities to become a successful company in Finland. From a marketing point of view, Monitor should invest in marketing ac-tions and make itself known and seen among its target group. The recommended way to enter Finland would be to find a good distributor for Monitor’s product. This entry method would be the one with the smallest risk and it is also probably the quickest way to proceed. I recommend Monitor to choose a distributor that can complete its product-palette with Monitor.

 • 260.
  Blomgren, Marcus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  von Berlepsch, Mindy
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Autentiskt ledarskap: för engagemang och arbetstillfredsställelse?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Titel:

  Autentiskt Ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse?

  Nivå:

  C -uppsats i ämnet företagsekonomi.

  Författare:

  Mindy von Berlepsch & Marcus Blomgren.

  Handledare:

  Pär Vilhelmsson, Kristina Mickelsson, Elena Ahmadi & Maria

  Fregidou-Malama.

  Datum:

  2015 – Maj.

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att förklara om ett autentiskt ledarskap har en

  koppling till ett positivt arbetsklimat i form av engagemang och

  arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.

  Metod:

  Denna studie har genomförts med deduktiv ansats där den teoretiska

  referensramen mynnade ut i studiens fem hypoteser. Dessa hypoteser testades med

  hjälp av en enkät som skickades ut till ett urval av 227 respondenter med en

  svarsfrekvens på 67 %, vilket motsvarar 152 användbara enkätsvar. Med hjälp av

  den statistiska mjukvaran SPSS analyserades primärdatan med hjälp av

  korrelations, faktor- och klusteranalys. Hypotesernas signifikansnivå testades

  därefter med hjälp av T-tester. Resultaten från analyserna och t-testerna kopplades

  därefter åter till vetenskapliga artiklar inom fältet ledarskap och organisation.

  Resultat & slutsats:

  Studien resulterade i att ett autentiskt ledarskap hade ett

  positivt samband med både engagemang och arbetstillfredsställelse. Sambandet

  mellan det autentiska ledarskapet och engagemang var däremot starkare än

  sambandet mellan ett autentiskt ledarskap och arbetstillfredsställelse. I studien

  testades också hur de fyra beteendemönster som bygger upp det autentiska

  ledarskapet individuellt påverkade arbetstillfredsställelsen, där beteendemönstret

  självmedvetenhet

  visade sig ha det starkaste sambandet och beteendemönstret

  balanserad bearbetning

  det svagaste.

  Förslag till fortsatt forskning:

  För att överkomma denna studiens begränsningar

  kan framtida studier ta med kontrollvariabeln

  ålder för att se om en individs

  samlade livserfarenheter återspeglar hur denna uppfattar det autentiska ledarskapet.

  Ytterligare förslag är att framtida forskare kan göra en jämförelsestudie mellan

  olika former av ledarskap för att se vilken typ av ledarskap som har det starkaste

  sambandet med engagemang och arbetstillfredsställelse. Till sist kan denna studie i

  framtiden genomföras ur flera perspektiv för att sedan jämföra likheter och

  skillnader mellan medarbetarnas uppfattning om det autentiska ledarskapet med

  chefernas uppfattning.

  Uppsatsens bidrag:

  Studien bidrar till ämnet autentiskt ledarskap genom att styrka

  de i forskning förda resonemangen om denna form av ledarskaps positiva inverkan

  på arbetsklimatet i organisationer. Den bidrar också till tidigare studier genom att

  uppvisa hur de fyra beteendemönstren av autentiskt ledarskap individuellt påverkar

  arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna, samt genom att komma med konkreta

  tips om vad organisationer kan göra för att utveckla ledarskapet mot att bli mer

  autentiskt.

  Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse?

  M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015

  Nyckelord:

  Autentiskt ledarskap, ledarskap, positivt klimat, engagemang,

  arbetstillfredsställelse, medarbetare.

 • 261.
  Blomkvist, Rickard
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Wilander, Nils
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Framtidens krav på kontorslokaler2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: future demands for office space

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Facility Management

  Author: Rickard Blomkvist & Nils Wilander

  Supervisor: Lars Steiner

  Date: 2012-05

  Aim:  to examine how property owners can develop their properties to suit modern business needs and requirements of the office space they rent. Although the property owners should reason for their commercial properties will be attractive to the market. Investigate how a modern office looks like and in what are the trends?

  Issues used:

  • What should property owners do to meet the new requirements of modern businesses place on the premises?
  • How does the new work in the companies they use their premises?
  • What is a good office today?

   

  Method: we used qualitative interviews to get answers to the issues.

  Conclusion: Today's office buildings have to be flexible so they can be adapted to the current tenant. Market mobility is high and the property owner must be prepared for tenants leaving. This requires that the office property must be modern well-planned so that they can adapt to new users without too high costs.

  The fact, that it is possible to have the workplace outside the office, the company needs to analyze how well they use the office space they rent. Studies show that many offices have a very low utilization level, which means savings opportunities appear. The way the offices are used has changed a lot, when companies are working on a project basis to a greater extent. This requires that spaces for project teams are available.

  A good work place has an open solution with access to conference room, smaller meeting rooms and telephone base. Premises should be bright, well-silencing and maintain a pleasant climate. There should be natural forums where staff can meet and talk. Moreover, it is essential that the work place premises are well adapted for its operations, organization and image.

  Key words: Office premises, office building, office development, working environment, image

 • 262.
  Blomqvist, Christoffer
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Hammarsten, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  En kvantitativ studie om kapitalstrukturen i två branscher med olika risknivå – efter första verksamhetsåret: Jämförelse mellan bolag ifastighet- och tillverkningsbranschen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:

  En kvantitativ studie om kapitalstrukturen i två branscher med olika risknivå – efter första verksamhetsåret.

  -Jämförelse mellan bolag i fastighet- och tillverkningsbranschen.

  Nivå:

  C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare:

  Christoffer Blomqvist och Martin Hammarsten

  Handledare:

  Arne Fagerström och Annika Lake

  Datum:

  Maj 2013

  Nyckelord:

  Företagsfinansiering, kapitalstruktur, soliditet, soliditet 2, skuldsättningsgrad, eget kapital, räntebärande kapital, risk.

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att undersöka kapitalstrukturen i tvåbranscher med olika risknivå, för att sedan jämföra branscherna och undersöka om kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan dem. Studien undersöker även faktorer som påverkar företagens val av kapitalstruktur i de båda branscherna.

  Metod:

  Uppsatsen har sin grund inom det vetenskapliga ämnesområdet företagsfinansiering. Studien har genom en kvantitativ metod utfört en dokumentstudie i databasen retriever, där siffror och nyckeltal har hämtats genom årsredovisningar från bolag inom studiens två branscher. Resultaten från dokumentstudien har kopplats till innehållet i studiensreferensram och sedan analyserats för att komma fram till en slutsats.

  Resultat och slutsatser:

  Resultaten från denna studie visar att branschen för uthyrning av fastigheter har en kapitalstruktur som är betydligt mer viktad åt belåning gentemot branschen för tillverkning av maskiner/maskindelar, efter första verksamhetsåret. Slutsatsen av studien är att det är flertalet faktorer som påverkar hur företag väljer sin kapitalstruktur. Några av de viktigaste faktorerna är risk, kapitalbehov och storlek. Studien har dock kommit fram till att det inte går att fastställa några generaliserbara slutsatser gällande kapitalstrukturen i de båda branscherna, då resultaten varierade kraftigt inom respektive bransch.

  Förslag till fortsatt forskning:

  Denna studie har valt att inte räkna på CAPM och WACC hos bolagen i studiens branscher. Det vore intressant att estimera CAPM och WACC hos nystartade bolag, då det finns vissa problem i anknytning med detta som exempelvis bristen av historisk data. En annan intressant forskningsidé är att fokusera på ett antal tillverkningsbolag och undersöka hur deras kapitalstruktur förändras över en 10-års period, med start från det första verksamhetsåret.

 • 263.
  Blomqvist, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Gelin, Johan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Utveckling och framtid för fastighetsmäklarnas tidningsannonser2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Vår tanke med uppsatsen var att undersöka hur tidningsannonsen utvecklats inom fastighetsmäklarbranschen de senaste åren, samt att försöka se trender för mäklarnas annonsering i dagspress. Dessutom ville vi undersöka vilken roll varumärkesuppbyggnad kan ha i framtida tidningsannonsering i en bransch där internet spelar en allt större roll. Avgränsning görs till Uppsalaområdet.

  Metod: Genom ett hermeneutiskt synsätt har vi insamlat våra primärdata från fyra kvalitativa intervjuer med branschaktiva, dels fastighetsmäklare och dels en tidningsrepresentant. Våra sekundärdata har vi inhämtat från tidningsartiklar, tidigare uppsatser inom ämnesområdet samt facklitteratur. Efter utförda intervjuer har dessa sammanställts och vi har jämfört resultaten av dessa med vårt teoriunderlag.

  Resultat och slutsats: Våra intervjuer visade att profilering var det enda egentliga syftet med tidningsannonsen idag. Den aktiva köparen använder redan internet som verktyg i jakten efter sin nya bostad. Även om flertalet av de tryckta annonserna används för att exponera de objekt mäklaren för tillfället förmedlar, menade de intervjuade att annonsernas funktion är att locka till sig nya säljkunder. Denna utveckling kommer med stor sannolikhet att accelerera i takt med att allt fler fastighetsmäklarföretag inser vikten av ett starkt varumärke.

  Förslag till fortsatt forskning: Framtidens mäklarannons är varumärkesbyggande, men hur bör dessa utformas och placeras för att på bästa sätt stärka varumärket? Vi har i vår uppsats också berört datorstödda kunddatabaser, CRM. Det vore intressant att se en studie som avhandlar hur fastighetsmäklare bör utnyttja den nya tekniken. Enligt mäklarna letar köparna efter sina bostäder via internet. Det vore dock intressant med en kvantitativ studie som kartlägger på vilket sätt köparna verkligen letar efter bostäder.

  Uppsatsens bidrag: Vi tycker oss ha klarlagt att mäklarnas tidningsannonsering står under förändring. Det enskilda varumärket och företagens unika styrkor kommer framhävas alltmer, då bostadsannonseringen successivt flyttas till internet.

 • 264.
  Blomqvist, Thomas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Nilsson, Per
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Tjänstekvalitet ur ett kund- och medarbetarperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Syfte: Den bakomliggande tanken med vår uppsats är att belysa tjänstekvalitet från ett kund- och medarbetarperspektiv. Vi ville dels undersöka medarbetarnas uppfattning om det egna företagets tjänstekvalitet och dels kundernas uppfattning av och förväntningar på företagets tjänstekvalitet. En annan aspekt som undersöks är hur kundrelationens längd påverkar den kundupplevda tjänstekvaliteten.

  Metod: Både sekundär- och primärdata har använts i uppsatsen. Vi har genomfört en litteraturstudie för att söka kunskap inom området tjänster och tjänstekvalitet. Därefter genomförde vi en förstudie i form av interjuver med befintliga kunder till företaget och slutligen gjorde vi en kvantitativ undersökning. Resultatet från denna analyserades sedan och jämfördes mot teoribildningen inom tjänsteområdet så att vi kunde besvara våra frågeställningar.

  Resultat & slutsats: Medarbetarnas uppfattning om den egna tjänstekvaliteten stämmer någorlunda överens med kundernas uppfattning om företagets levererade tjänstekvalitet. Däremot lyckas inte företaget på ett övergripande plan uppfylla kundernas förväntningar på tjänstekvaliteten. Vi kan konstatera att det finns stora skillnader i kundernas uppfattning beroende på hur länge man varit kund och vilken kundkategori man tillhör.

  Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att undersöka företagets Service recovery process, både från ett kund och medarbetarperspektiv, genom en kvalitativ studie.Vi skulle även tycka det var spännande att undersöka om det finns några samband mellan den kundupplevda kvaliteten och exempelvis lojaliteten eller lönsamheten.

  Uppsatsens bidrag: Denna uppsats belyser tjänstekvaliteten inte bara från ett kundperspektiv utan även från ett medarbetarperspektiv. Den visar även på kundrelationens påverkan på den upplevda tjänstekvaliteten. 

 • 265.
  Blomskog, Stig
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys. Södertörns högskola.
  Invalid weighting in gender-neutral job evaluation tools2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this paper we argue that invalid weighting instructions are recommended in three international gender-neutral job evaluation tools, which are used for correcting for possible gender-biased wage setting at work places. One of the tools is recommended by ILO.

  In these tools the evaluation and the ranking of the jobs at a workplace will be based on an overall assessment of various job-related requirements as skills, responsibility, effort and working condition. The overall assessment will be represented by weighted sum of scales. An essential assumption made in these tools is that the weights assigned to the scales can represent the relative importance of the job-related requirements.

  However, we claim that the weights cannot in a meaningful way say anything about the relative importance of these job-related requirements. We support our claim by a formal reconstruction of a job evaluation tool based on so called Multi-Criteria Decision Making. The implication of the reconstruction is that the weights will play a key role in the basic pay setting of the jobs.

  We further argue that, due to this mistaken interpretation of the weights in the instructions, the user of these tools will likely not realize the close link between the weighting of the job-related requirements and the basic pay setting of the jobs. We therefore conclude that an application of these invalid weighting instruction might hamper the purpose of gender-neutral job evaluation of achieving a rational and genderneutral pay setting at workplaces.

  The paper ends with a recommendation that valid weighting instructions should be developed by means of Multi-Criteria Decision Making.

 • 266.
  Blomstedt, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Puputti, Helen
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Påverkar frekvensen av återköp den abnormala avkastningen?: En eventstudie om annonseringar av återköpsprogram på den svenska aktiemarknaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Tidigare forskning visar på en positiv abnormal avkastning på företagets aktiekurs vid återköp av aktier. Få studier har vidare undersökt om denna avkastning skiljer sig beroende på frekvensen av återköp. Området kring återköp av aktier är relativt outforskat i Sverige och sedan återköp blev tillåtet år 2000 har det varit en finanskris. Denna studie syftar därmed till att fylla ut forskningsgapet i Sverige med att studera återköp och dess påverkan på avkastningen på den svenska aktiemarknaden, med hänsyn till återköpsfrekvens. Studien är avgränsad till lågkonjunkturen mellan åren 2010-2014 för att se eventuell skillnad från tiden före finanskrisen.

  Metod: För att besvara studiens syfte har en eventstudie genomförts. Aktiekursdata för de företag som genomfört återköpsprogram under de studerade åren har samlats in från Nasdaq OMX Stockholm. Av dessa aktiekursdata har kumulativ abnormal avkastning beräknats för att jämföras mellan grupper och andra studier samt genomföra t-test och envägs-ANOVA. Studiens data består av 68 återköpsprogram fördelat på 41 företag som har delats in i frekvensbaserade grupper på ”1”, ”2-3” och ”4-5” stycken återköpsprogram.

  Resultat & slutsats: Studiens resultat stödjer den tidigare forskningen om att återköp ger en positiv abnormal avkastning. Resultatet stödjer även signaleringsteorin om att återköp signalerar undervärdering vilket leder till att investerare pressar upp aktiepriset. Resultatet visar däremot inget stöd till de studier som har visat på att återköpsfrekvensen ska ha betydelse för avkastningen eller att avkastningen skulle ha varit högre under lågkonjunktur. På grund av få och motsägande forskning kring detta behövs det mer forskning som kan förtydliga frekvensen och lågkonjunkturens påverkan på avkastningen.

  Examensarbetets bidrag: Det är intressant ur företagsekonomisk synpunkt att se vilken effekt återköp får på aktiepriset när företag funderar på att utnyttja bemyndigande om återköpsprogram. Denna studie visar att företag i Sverige kan förvänta sig en positiv abnormal avkastning vid annonsering av ett återköpsprogram, i likhet med andra miljöer. Studien visar även att frekvensens och lågkonjunkturens betydelse fortfarande är oviss.

  Förslag till fortsatt forskning: Eftersom studien endast har undersökt den kortsiktiga avkastningen vid återköp av aktier vore mer forskning kring den långsiktiga avkastningen intressant. Studien har inte heller studerat egenskaper hos företagen som gör återköp. Eventuella skillnader mellan företag som gör enstaka respektive frekventa återköp vore intressant att se.

 • 267.
  Blomstedt, Sofie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Rosman, Sisela
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Generation Ys attityder till Cause-related marketing: Hur påverkar välgörande ändamål företagens varumärkesbild?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 268.
  Bloom, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Granberg, Ebba
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Franchisee-based brand equity inom fastighetsmäklarbranschen: Varumärkets värde för franchisetagare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Franchisee-based brand equity inom fastighetsmäklarbranschen – Varumärkets värde för franchisetagare Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Ebba Granberg, Malin Bloom

  Handledare: Jonas Kågström

  Datum: 2015 - maj

  Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilka källor franchisetagare påverkas av i skapandet av FBBE inom tjänsteföretag. Detta med avseende på vilken betydelse varumärket har i franchisekonceptet och huruvida detta påverkar franchisetagarens intentioner att ingå i ett franchiseavtal samt bibehålla franchiserelationen.

  Metod: Då syftet med studien är att analysera franchisetagarens påverkan av FBBE, har således studien genomförts med en kvalitativ forskningsansats. Semi-strukturerade intervjuer har utförts med 12 franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen, vilka alla arbetar i Stockholmsområdet. Materialet har därefter analyserats med hjälp av dataanalysprogrammet Nvivo10 och presenterats tillsammans med resultaten för studien.

  Resultat & slutsats: Studien introducerar en ny modell över FBBE inom den svenska fastighetsmäklarbranschen.

  Förslag till fortsatt forskning: Denna studie är avgränsad till ett specifikt geografiskt område och det kan därför vara av intresse att upprepa en liknande studien inom samma bransch, men i ett annat geografiskt område. Då studien har en kvalitativ forskningsansats kan det även vara av intresse att överföra studien till en kvantitativ forskningsansats för att skapa en generaliserbarhet för den svenska fastighetsmäklarbranschen. Det kan även anses vara intressant att utforska franchisegivarens uppfattning om franchisee-based brand equity.

  Uppsatsens bidrag: Bidraget kan öka förståelsen för franchisetagare vid val av franchisegivare samt ge en ökad förståelse för källorna till franchisee-based brand equity. Franchisegivare är likväl en målgrupp för uppsatsens tillämpning då även de kan få en ökad förståelse för vilka aspekter som är av vikt vid franchisetagares val av franchisenätverk, men kan även vara av intresse för verksamma fastighetsmäklare inom branschen.

  Nyckelord: Franchise-based brand equity, varumärke, franchisetagare, attraktion, bibehållande och källor. 

 • 269.
  Bobadilla Smolski, Ilia Alexeevich
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Ntunzimana, Herve Sacha
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Translog kostnadsfunktion: Estimering av Phillipskurvan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har baserats på den Nya Keynesianska Phillipskurvan (NKPC) som utvecklades av Gali och Gertler (1999). Det huvudsakliga syftet var att skatta den svenska Phillipskurvan och sedan hitta de relevanta faktorer som påverkar inflationen. Den ursprungliga NKPC relaterar inflation till marginalkostnad och framtida inflationsförväntningar. Den enda skillnaden mellan Galis och Gertlers och Bengt Assarssons specifikation av Phillipskurvan, är att han använder en Translog kostnadsfunktion som ett alternativ till Cobb-Douglas kostnadsfunktionen för att mäta marginalkostnaden. På grund av detta har inflationsnivån i ekonomin inte bara påverkas av förändringen i löner som i fallet med Cobb-Douglas kostnadsfunktion. Vårt resultat visar å ena sidan att ökad produktion, löner och pris på material (insatsvaror) har lett till inflationsökning i Sverige. Å andra sidan har vårt resultat visat att prishöjningen på kapital drar ner inflation. Dessa resultat visar att användningen av translog kostnadsfunktion, i stället för en Cobb-Douglas funktion, har en fördel.

 • 270.
  Boberg, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Nordlund, Kajsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  CSR UR ETT MEDARBETARPERSPEKTIV: En kvalitativ studie med fokus på upplevd genuinitet och medarbetarbeteenden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 271.
  Boglind, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Espås, Rikard
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Dagligvaruhandelns strukturomvandling i Gävleregionen (A-region 56)2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dagligvaruhandelns lokalisering och strukturomvandling i Gävleregionen (A-region 56). Att studera dagligvaruhandeln ger en bild av samhällsförändringen över tiden och en föraning av framtida tendenser.

  Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp av data tillhandahållet av Handelns utredningsinstitut (HUI). Dagligvarubutikernas lokalisering visas i geografiska kartor och de olika butikstypernas marknadsandelar studeras för att belysa strukturomvandlingen.

  Resultat & slutsats: Det presenterade resultatet visar ett allt glesare butiksnät med färre och större enheter.

  Förslag till fortsatt forskning: Uppsatsen begränsas till att endast undersöka dagligvaruhandelns lokalisering och strukturomvandlingen i Gävleregionen (A-region 56). En liknande studie över ett större geografiskt område skulle ge en än bättre bild över dagligvaruhandelns utveckling.

  Uppsatsens bidrag: Uppsatsen kan med fördel studeras av intressenter inom samhällsplanering, fastighetsekonomi och handel.

 • 272.
  Boglind, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Espås, Rikard
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Värdet av stora småhustomter i lansbygdsområden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att beskriva prisbildningen på bostadsfastigheter i landsbygdsområden med fokus på tomtstorlekens betydelse. Ett urval av fastighetsdata studeras med hjälp av regressionsanalys. De genomförda regressionsanalyserna har genomgående höga förklaringsgrader och visar ett starkt samband mellan tomtens storlek och fastighetens försäljningspris.

 • 273.
  Bohari, Firdaus
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Innebörden av samarbetet mellan bank och försäkringsbolag2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 274.
  Bohman Hökdal, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Norrbelius, Michaela
  Frivillig revision i mindre aktiebolag: En kvalitativ studie om varför mindre aktiebolag i Sverige väljer att anlita en revisor trots att de inte omfattas av revisionsplikten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 275.
  Bohman, Marie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Om det förbjudna och skambelagda på svenska arbetsplatser: Nej, lite gruff men inget vi kan kalla mobbning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to increase the understanding of actions we can take when we encounter bullying, and, how we can uncover the fact that bullying is occurring in the workplace. I want to improve the understanding of what constitutes bullying from the management's perspective both in respect to a victim and a perpetrator. My research has a primary & a secondary goal.

 • 276.
  Bohman, Moa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Nilsson, Evelina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Etiskt ledarskap i säljande organisationer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Etiskt ledarskap i säljande organisationer

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.

  Författare: Moa Bohman och Evelina Nilsson.

  Handledare: Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson och Maria Fregidou-Malama.

  Datum: Augusti 2015.

  Syfte: Denna studies syfte är att bidra till ökad förståelse för hur chefer i säljande organisationer utövar etiskt ledarskap, sett ur chefers perspektiv.

  Forskningsfrågorna som formulerades efter en genomgång av den befintliga teorin är:

  1. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom att vara en förebild?

  2. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom förstärkning av etiska normer?

  3. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom kommunikation om etik?

  4. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom förstärkning och kommunikation om etiska riktlinjer?

  5. Påverkar chefer sina anställdas beteende på något annat sätt?

  Metod: En fältstudie i form av kvalitativa intervjuer genomfördes för att samla in information. Respondenter var chefer i säljande organisationer. Efter transkribering av intervjuerna analyserades informationen genom uppdelning och jämförelser.

  Resultat & slutsats: Denna studie visar att de intervjuade cheferna utövar ett etiskt ledarskap genom att vara förebilder, genom att kommunicera om etik, genom att belöna i form av beröm och positiv feedback samt genom att förstärka det etiska klimatet med hjälp av kommunikation om etiska riktlinjer. Studien kan varken bekräfta eller dementera huruvida förstärkning av etiska normer genom bestraffningar sker.

  Förslag till fortsatt forskning: I denna studie finns det begränsningar i urvalets storlek, dess geografiska utbredning samt valet av perspektiv. Av den anledningen rekommenderas att undersökningen upprepas med antingen ett större urval eller på en annan geografisk plats än Gävle eller ur andra perspektiv. Framtida forskning bör även beröra huruvida bestraffningar används eller inte, och även varför. Relationen mellan de påverkansmetoder som tas upp i studien bör också undersökas. De nya påverkansmetoder som inte omfattades av den teoretiska modellen men som nämndes i intervjuerna bör också vara föremål för framtida forskning.

  Uppsatsens bidrag: Denna uppsats bidrar med insikter för den företagsekonomiska teorin. Då studiens resultat i vissa avseenden inte överensstämmer med den befintliga litteraturen har detta lett till konstruerandet av en ny teoretisk modell. Denna modell ger underlag för framtida forskning då dessa differenser behöver undersökas i en större omfattning. Studien bidrar även med ökad förståelse för hur chefer utövar etiskt ledarskap, vilket har potential att leda till ökad kunskap hos dagens aktiva chefer. Chefernas etiska ledarskap kan utvecklas och förbättras genom reflektion över sina egna tillvägagångssätt och hur dessa skiljer sig, eller överensstämmer, med de metoder som tas upp i denna studie.

  Nyckelord: Etiskt ledarskap, etiskt beteende, etiskt klimat, säljorganisationer.

 • 277.
  Boman, Amanda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Solfeldt, Josefin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Finns det ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet?: En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det föreligger ett samband mellan förändring av könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i svenska börsnoterade bolag samt hur sambandet ser ut.

  Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsmetod med en positivistisk utgångspunkt och deduktiv ansats. Studiens forskningspopulation inriktas på Nasdaq OMX Stockholm i segmenten för Large, Mid och Small Cap. Totalt undersöks 136 bolag för år 2013 och år 2018. Data har insamlats från bolagens årsredovisningar och via databasen Retriever och därefter analyserats i statistikprogrammet SPSS genom en korrelations- och regressionsanalys.

  Resultat och Slutsats: Studiens resultat visar att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan förändring av könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i svenska börsnoterade bolag. Slutsatser som studien framställer är att det inte är motiverat att endast tillsätta kvinnor i bolagsstyrelser för att öka bolags lönsamhet men att de däremot kan bidra med andra positiva effekter.

  Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till vidare kunskap kring sambandet mellan kvinnor i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet på den svenska marknaden för Large, Mid och Small Cap-bolag.

  Förslag till vidare forskning: Framtida forskning föreslås att inkludera fler lönsamhetsmått, fler undersökningsår samt andra faktorer inom bolagsstyrelser som kan påverka bolags lönsamhet såsom ålder, etnicitet och utbildning. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka kön på verkställande direktörer eller ledning eftersom de är närmare styrningen av bolagen än bolagsstyrelsen.

 • 278.
  Boman, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Karlsson, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Änglar och Demoner göms under samma påföljd: - Ett nytt påföljdssystem måste utvecklas.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte:           

  Denna studie har som syfte att utvärdera påföljdssystemets betydelse för den enskilde fastighetsmäklarens handlande. Vi ska även försöka utveckla det nuvarande påföljdssystemet för att skapa en mer rättvis bedömning av varje enskild fastighetsmäklares handlande.

  Metod:         

  För att kunna uträtta vår studie har vi analyserat Fastighetsmäklarnämndens årsböcker år 2007 – 2009 samt utfört intervjuer med personer inom branschen. Utifrån detta har vi erhålligt vår empiriska data. Dessutom har vi förstärkt vår analysering genom att jämföra systemet med advokatsamfundets påföljdssystem samt använt oss av väsentlig litteratur och lagstiftning.

  Resultat & slutsats:          

  Våra slutsatser visar att branschen är i behov av en nyutveckling av sitt påföljdssystem för fastighetsmäklarna. Detta för att både avskräcka samt inför allmänheten verka som moralbildande men främst för att ge fastighetsmäklaren en rättvis bedömning när denne döms. Vi tycker det är viktigt att de disciplinära påföljderna avspeglar brottets art då fastighetsmäklarna hängs ut allt oftare i bland annat media.  

  Vidare forskning:            

  Då tidigare forskning kring påföljdssystem är begränsat finns ett vidare behov av studier i ämnet. Det finns många inriktningar och frågeställningar som vi tror ej ännu har granskats.

  Vi skulle tycka det vore intressant om lagförslaget går igenom till årsskiftet 2011 att man analyserar vilka typ av fall som kommer att hamna under erinran respektive varning samt vilka kriterier som ställs för respektive disciplinär påföljd.

 • 279.
  Boman, Josefin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Lindström, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Lönar sig socialt ansvarstagande?: En kvantitativ studie på 211 företag noterade på Stockholmsbörsen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Det föreligger ett lagförslag som kan komma att ställa krav på omkring 2000 svenska företag vad det gäller redovisning inom Corporate Social Responsibility (CSR), en redovisning som idag ännu är frivillig. Denna studies huvudsakliga syfte är att undersöka om det finns någon relation mellan sådan redovisning och fööetags finansiella prestation. I forskningen kring denna relation har begreppet Corporate Social Performance (CSP) använts för att kvantifiera redovisad CSR. Relationen studeras dels utifrån ett samlat mått på CSP, dels separat utifrån de två dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter.

  Metod: Föreliggande studie har utgått ifrån den positivistiska forskningsfilosofin och antagit en hypotetiskt-deduktiv ansats. Vidare har den strategi som antagits varit kvantitativ, där en tvärsnittsdesign använts och där data som samlats in uteslutande varit av sekundär art. Studiens urval uppgår till 211 företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Den data som använts som måttåå CSP har hämtats från Folksams index för ansvarsfullt företagande för år 2013. Måtten på finansiell prestation har hämtats från årsredovisningar för räkenskapsåret 2013, vilka erhållits genom databasen Retriever och företagens egna hemsidor. Vidare har all data behandlats i statistikprogrammet SPSS där den analyserats med hjälp av multipla regressionsanalyser.

  Resultat & slutsats: Studien visade att det fanns en positiv relation mellan CSP och företags finansiella prestation. Studien gav vidare stöd åt en relation både utifrån det totala måttet av CSP samt dimensionen miljö. CSR-arbete kan följaktligen anses vara en värdeskapande strategi om man ser till företags finansiella prestation, i synnerhet vad det gäller miljörelaterat arbete.

  Förslag till fortsatt forskning: Föreliggande studie är av tvärsnittsdesign vilket ibland kritiserats för att vara otillräcklig när relationen som är central i detta arbete studeras. Ett förslag vi lämnar till fortsatta studier är därför att göra en liknande studie över tid för att kunna kartlägga förändringar. Vidare anser vissa forskare att det inte är tillräckligt att mäta företags finansiella prestation endast genom redovisningsmässiga mått, varpå ett förslag är att undersöka samma relation och då även inkludera marknadsmässiga mått. Vi tar i kapitel 5.4 upp fler förslag till vidare forskning.

  Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar med ytterligare kunskap kring de varierande resultaten av relationen mellan företags CSP och finansiella prestation. Vidare bidrar studien praktiskt till en ökad förståelse för hur CSP påverkar företags finansiella prestation i en svensk kontext.

 • 280.
  Bonnevier, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Backström, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Den nya regleringen av Goodwill - dess påverkan på företagen2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose with this final assignment is to find out how the old and the new regulations about Goodwill affect the Swedish companies, how their results and value of Goodwill changed since the regulation from IFRS took place. We will attempt to find out if the companies are better of with a yearly write-off or an impairment test every year to see if a write-down is necessary.

 • 281.
  Book, Jonathan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Söderström, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Digitaliseringens betydelse för hoten gällande revisorernas oberoende: - En fråga för framtiden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Digitaliseringens betydelse för hoten gällande revisorernas oberoende - En fråga för framtiden.

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi

  Författare: Jonathan Book och Cecilia Söderström

  Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson

  Datum: 2019 – juni

  Syfte: Tidigare forskning visar på ett antal faktorer som kan påverka revisorernas oberoende, dock saknades mer specifikt tidigare forskning gällande digitaliseringens betydelse. Syftet är således att ge en ökad förståelse för vilken betydelse digitaliseringen har på revisorernas oberoende med fokus på vänskapshot, självgranskningshot och kompetenshot.

  Metod: Vår studie utgår från ett socialkonstruktivistiskt och hermeneutiskt synsätt, vi har använt oss av en kvalitativ metod eftersom vi hade för avsikt att öka förståelsen för läsaren. Vår teoretiska referensram bygger på tidigare forskning och studiens empiriska material samlades in genom tio semistrukturerade intervjuer med revisorer från två olika revisionsbyråer. För att bearbeta teoretisk referensram och empiriskt material, har en analysering gjorts med hjälp av tematisering. 

  Resultat & slutsats: Studien visar på att självgranskningshotet är det mest aktuella hotet och att digitaliseringen har en väsentlig betydelse på samtliga hot mot revisorernas oberoende. Det finns dessutom tecken på att kompetenshotet inte i sig är ett hot mot oberoendet utan istället en revisionsrisk.

  Examensarbetets bidrag: Vi har i denna studie studerat tre hot mot revisorernas oberoende med hjälp av tidigare forskning: vänskapshot, självgranskningshot och kompetenshot. Ur ett teoretiskt perspektiv fann vi att dessa hot ökar i takt med digitaliseringen. Nya kommunikationsverktyg är en bidragande faktor till att vänskapshotet ökar. Vidare fann vi med hjälp av tidigare forskning som såväl empiriskt material att rådgivning och konsultation leder till ett ökat självgranskningshot till följd av digitaliseringen. Även kompetenshotet ökar i takt med digitaliseringen, däremot fann vi skillnader mellan vår teoretiska referensram och vårt empiriska material gällande huruvida kompetenshotet är ett hot mot revisorernas oberoende eller en revisionsrisk.

  Förslag till fortsatt forskning: Det finns ett behov att fortsätta studera kompetenshotet mot revisorns oberoende då det ses som ett olöst blackbox-problem i och med de skilda uppfattningarna mellan vår teoretiska referensram och vårt empiriska material. Vi anser att fortsatt forskning kan ta vid vår studie och dessutom göra en mer omfattande undersökning med fler infallsvinklar som exempelvis hur normgivande organ ser på kompetenshotet.

  Nyckelord: Revision, Digitalisering, Oberoende, Vänskapshot, Självgranskningshot, Kompetenshot

 • 282.
  Borbos, Carolina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Wedin, Nadja
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Konkurrensbeteenden på hälsomarknaden i Gävle2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hälsa och motion är något som allt fler blivit medvetna om. Motionens hälsobetydelse är idag även vetenskapligt belagd, regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och leder till bättre välbefinnande. Även företagen har uppmärksammat detta då de bland annat har introducerat en s.k. träningssubvention.

  En konkurrensanalys av hälsoföretag (organisationer, föreningar) i Gävleområdet anser vi vara ett ämne som ligger i tiden. Ämnet känns även aktuellt eftersom Högskolan i Gävle satsar på hälsoprofilen ”Hälsofrämjande arbetsliv”, vilken är en av forskningsprofilerna som Högskolan i Gävle ska satsa på att utveckla inom tre till fem år. Hälsoprofilen omfattar forskning och utbildning med inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet.

  Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur konkurrenssituationen ser ut för fyra hälsoföretag på Gävlemarknaden. Vi göra en konkurrensanalys utifrån ett marknadsmässigt perspektiv.

  Med hjälp av kvalitativa data undersöker vi hur konkurrenssituationen ser ut. Detta gör vi genom intervjuer med de olika företagen. Angående sekundärdata har vi använt olika böcker inom ämnet marknadsföring.

  De organisationer vi har valt att ta med i vår konkurrensanalys är World Class, Korpen, Friskis&Svettis och Valbo Sportcentrum. För att kunna jämföra de olika företagen kommer vi att utgå från marknadsföringsmixen. I den senare delen av studien analyserar vi företagen med hjälp av Porters modell om konkurrensanalysens komponenter samt med hjälp av marknadsföringsmixen.

  Vår studie visar att företagen har vissa likheter men även en mängd olikheter angående marknadsföringen och de olika komponenterna för en framgångsrik verksamhet. Vi anser att företagen borde framhäva sina skillnader i utbudet gentemot varandra mer i sin marknadsföring.

  Denna studie kan dock inte sägas vara representativ för alla hälsoföretag i Gävle området eftersom vi endast valt ut fyra av dessa.

  Slutligen redogörs de slutsatser som vi dragit efter att ha sammanställt empiri, teori och analys. Vidare har vi svarat på våra frågeställningar och försökt att ge konkreta förslag samt vägt in våra egna tankar och reflektioner.

 • 283.
  Borg, Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Professionella som byter bransch: Hur vill de bli styrda?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to extend the understanding of how professionals in modern organisations want to be managed. We especially investigate professionals changing industries to describe if, and how, aprofessional in this situation is becoming a professional again after the change. This to find connections between intrinsic motivation and attitudes towards professionalism on one side, and applicable managerial methodson the other. Best practice in managing professionals is traditionally considered to be non-invasive methodologies such as indoctrination and training. Beyond that, operational-level management is usually considered to be bound to fail.

  The analysis suggests the following: A professional changing industry will become professional again. The driving force for becoming professional again is the strive for horisontal specialization, induced by higher education. Management of professionals needs to account for the integrity of the horizontal specialization of the professional. Relational management and intellectual discussions are central.

 • 284.
  Borgström, Björn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Eriksson, Viktor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Valutariskhantering - Spelar storleken någon roll?: Fallstudier på Sandvik och CardGroup2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Hantering av valutarisker i ett exporterande företag kan vara avgörande för att nå framgång. Syftet är att undersöka hur valutariskexponering uppstår samt att se hur valutarisk hanteras i två exporterande företag. Uppsatsen behandlar ett stort multinationellt företag och ett mindre företag. Studien jämför olika förhållningssätt i de två företagen samt hur extern respektive intern hantering av riskerna kan skilja sig.

  Metod: I studien har en kvalitativ ansats tillämpats genom intervjuer med representativa befattningshavare i de båda företagen. Intervjuerna utgår från ett hermeneutiskt synsätt som sedan också till stor del är genomgående i uppsatsen. Förutom intervjuer så har trovärdig sekundärdata använts i förekommande fall. 

  Resultat & slutsats: Möjlighet till intern hantering av valutarisker skiljer sig mellan stora och små företag. Sandvik har stora resurser för att kunna hantera valutarisker internt samtidigt som CardGroup har mindre resurser och kunskaper för detta. Företagens förhållningssätt till risk skiljer sig men skillnaden beror inte på storleken utan snarare synen på hur affärer görs. Företagens externa metoder för valutariskhantering är snarlika då samma derivatinstrument används, med undantag för hur företagen tillämpar dem genom olika metoder.

  Förslag till fortsatt forskning: En intressant ansats för vidare studier skulle vara att använda en kvantitativ metod för forskning inom området för att kunna dra mer allmänna slutsatser. Fokus för fortsatta studier kan även vara att utgå från ekonomisk eller omräkningsexponering.

  Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit till ökad kunskap om vilka metoder och instrument exporterande företag använder och varför. Dessutom har studien belyst hur arbetet kan skilja sig mellan ett stort och ett litet företag.

 • 285.
  Borgström, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Roos, Christoffer
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  ”Vi har ju ingen framtid om vi inte kan hålla oss till oberoendet”: En studie som belyser hur förtroendevalda revisorer upplever att strukturen för kommunal revision påverkar oberoende och kompetens2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Strukturen för kommunal revision är omdiskuterad då strukturen bygger på att politiskt tillsatta förtroendevalda revisorer granskar styrande politiker. Nuvarande struktur innebär att politiskt förtroendevalda revisorer ansvarar för kommunal revision och får stöd av sakkunnig som biträder med sin kompetens. Strukturen ifrågasätts eftersom kvalitetskravet oberoende riskeras att hotas på grund av att strukturen är öppen för politiska påtryckningar. Studiens syfte är att belysa hur förtroendevalda revisorer upplever att strukturen påverkar kvalitetskraven oberoende och kompetens. För att besvara studiens syfte används en kvalitativ forskningsansats där empirin baseras på 11 djupintervjuer som utförts med personer som har uppdraget förtroendevald revisor. Studien bidrar med att belysa att de förtroendevalda revisorerna anser att kvalitetskraven oberoende och kompetens kan hanteras i nuvarande struktur. De avgörande delarna för att uppfylla kvalitetskraven anses vara den politiskt blandande revisionsgruppen samt sakkunnigs kompetens inom revision. Vidare bekräftar resultatet av studien tidigare forskning gällande att hela revisionsprocessen bör tas i beaktande för att utvärdera huruvida strukturen påverkar och hanterar kvalitetskraven oberoende och kompetens.

 • 286.
  Boström, Eva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Stalsky, Piotr
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Kommunala näringslivsåtgärder hur arbetar kommunerna Hofors och Söderhamn för att främja lokalt näringsliv?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kostnadsbesparingar får ses som det främsta skälet för företagsflytt från Sverige till utlandet. Ofta handlar det om utflyttning till låglöneländer med ett bättre geografiskt läge än Sverige och där närhet finns till nya växande marknader. Företagsflytt är ett problem som drabbat hela Sverige och det är tydligt att det kommer att krävas ansträngningar för att locka men även behålla befintliga arbetsplatser inte minst också på lokal nivå. Syftet med vår uppsats har varit att undersöka just detta, alltså vad kommuner gör för att främja lokalt näringsliv. Valet av kommuner föll på våra respektive hemkommuner i Gävleborgs län, Hofors och Söderhamn. Förutom att beskriva hur näringslivsarbetet är organiserat i dessa bägge kommuner har vi valt att göra jämförelser mellan dessa för att identifiera skillnader, likheter, problem och möjligheter. Begränsningen av detta arbete ligger dels i valet av kommuner, dels i att endast studera och beskriva kommunens handlande när det gäller näringslivet. Material till uppsatsen har inhämtats från olika källor men viktigast är de intervjuer vi utfört av utvalda personer i kommunerna med ansvar för näringslivsarbetet. När det gäller organisationen av näringslivsarbetet så har vi funnit att den är uppbyggd på samma sätt för bägge kommunerna enligt den så kallade X3-modellen. Denna modell består av tre aktörer som samarbetar: kommunen, ALMI Företagspartner Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborg. En skillnad mellan kommunerna är den ekonomiska föreningen Entré Hofors vilken samverkar med kommunen i Hofors. Både Hofors och Söderhamn är och har varit beroende av stora företag men under senare år har kommunernas fokus legat på småföretagande. Det största företaget i Hofors, Ovako, har idag cirka 1 500 anställda. Detta utgör nästan lika många arbetstillfällen som Söderhamn förlorat i och med nedläggningen av flygflottiljen F15 och företagsflytten av Emerson Energy Systems för några år sedan. Ett stort problem är den just den höga arbetslösheten för Söderhamn. Vi har funnit att för Hofors del är placeringen av tågstationen, vilken är belägen utanför orten, en svårighet och det kommer att innebära stora kostnader för kommunen för att möjliggöra pendling. När det gäller möjligheter så har Hofors ett intressant projekt på gång vilket är att erbjuda myndigheter och organisationer lösningar för att motverka spam och virus i dess datorer som är ett ökande problem. Söderhamn styrka ligger framförallt i kommunens placering nära hav och motorväg vilket möjliggör olika transportsätt. Slutligen när det gäller kommunala åtgärder för näringslivet så anser vi att det viktigaste är att kunna erbjuda bra kommunikation i kombination med ett bra boende och bra barnomsorg och skola. Detta är även åtgärder som de båda kommunerna har satsat på och förhoppningsvis fortsätter att satsa på för att på så sätt locka nya etableringar och därmed öka sysselsättningen och tillväxten för kommunen.

 • 287.
  Boström, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Kvarnberg, Louise
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Påverkar andelen kvinnliga styrelseledamöter total risk i svenska onoterade aktiebolag?: En studie om sambandet mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag. Tidigare forskning har riktats mot noterade aktiebolag och då huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och företags finansiella- respektive rörelserisk. Dessa två komponenter utgör tillsammans total risk varför det ter sig intressant att undersöka hur denna påverkas av andel kvinnliga styrelseledamöter. Utifrån detta formas studiens tre hypoteser, vilka är att det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk, respektive finansiell risk samt rörelserisk i ett svenskt onoterat aktiebolag.

  Studien genomförs i positivistisk tradition, och därmed utförs statistiska tester utifrån kvantitativ data. Detta för att kunna urskilja ett eventuellt samband mellan den beroende variabeln, total risk, och den oberoende variabeln andel kvinnliga styrelseledamöter. Den empiriska datan samlas in via databasen Retriever, där information från onoterade aktiebolags årsredovisningar samlas in för bokslutsåret 2015.

   

  Studiens resultat visar ett mycket svagt positivt samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk- respektive finansiell risk samt rörelserisk. Följaktligen förkastas studiens samtliga nollhypoteser. Sambanden mellan beroende och oberoende variabel är dock mycket svaga, vilket gör att resultaten skiljer sig från en svensk studie på svenska noterade aktiebolag av Adams och Funk (2012). Studien lämnar bidraget att andel kvinnliga styrelseledamöter inte har någon betydande inverkan på total risk i svenska onoterade aktiebolag.

   

  Denna studie undersöker endast ett bokslutsår. Förslag till vidare forskning är därmed att undersöka en längre tidsperiod för att således jämföra flera bokslutsår med varandra. Studien finner att kontrollvariabeln, bolagets ålder, har störst inverkan i samtliga regressioner och ytterligare förslag till vidare forskning inom området är därmed att undersöka sambandet mellan bolagets ålder med de olika riskmåtten.

 • 288.
  Bouazzi, Cherif
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Lawal, Suleiman Nadabo
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Building Trust in a Cross-Cultural Context: The National Investor in United Arab Emirates and Egypt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study is to examine trust development in international marketing of financial services marketing of the National Investor (TNI) in UAE and Egypt. To achieve this, the researchers adapted Fregidou_Malama and Hyder (2015) framework of international services marketing that explains cultural influences on Adaptation/Standardization, network and trust formation in international services marketing.

  Method:  A single case study approach is used as the research strategy and qualitative research using semi-structured interviews. The research uses qualitative interviews as the primary source of empirical data.

  Results and Conclusion: This study indicates that cultural values play a major role on the way people communicate, interact and conduct their businesses within the financial services sector in UAE and Egypt, and that cultural values, origins, policies, rules and regulations are factors that can affect how international companies build trust relationships within local cultures. Our results show that cultural dimensions such as power distance, individualism/collectivism, uncertainty avoidance, and masculinity/feminity affect trust building, networking and adaptation strategies in international marketing of financial service of the company.

  Research Contribution: This study contributes and shows the implication of the need for adaptation to satisfy customers’ needs and expectations in international marketing of financial services. The United Arab Emirates (UAE) and Egypt have almost identical cultural dimensions, in order to build trust, TNI adapts its services to meet up with the Egyptian customers' needs and expectations. In addition, all of the previous studies that were conducted using Fregidou_Malama and Hyder (2015) framework are in the marketing of healthcare services of Elekta AB, Sweden whereas this study focuses on financial services and also conducted and compared two identical national cultures from two different countries and their influence.

  Suggestions for Future Research: One of the limitations of this research is that it is a case study and doesn’t reflect the overall international financial sector and therefore the results and observations indicated in this research might differ along with the variation of the studied environment.  Therefore, we recommend further study using the same model within the same financial service sector and the same business environment and compare with any European nation that is culturally distant from the United Arab Emirates and Egypt.

   

 • 289.
  Bracamonte, Nathalie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Problem och svårigheter för svenska nystartade småföretag: en studie av småföretag i Umeå2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats görs på uppdrag av EntreprenörCentrum i Umeå i syfte att belysa problem och svårigheter ett svenskt nystartat småföretag stöter på det första verksamhetsåret samt att ge förslag på åtgärder som underlättar för småföretagaren. Företagen som har valts som studieobjekt till denna uppsats är relativt nystartade småföretag i Umeå kommun.

   

  Informationsinsamlingen baseras på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med företagarna i de valda företagen. Annan typ av information erhålls från bl.a. kurslitteratur, rapporter och avhandlingar.

   

  Att det i Sverige har varit de stora företagen som dominerat den svenska marknaden och därmed bidragit med den ekonomiska utvecklingen har lett till att dagens entreprenörskap i form av småföretagande länge har missgynnats med till exempel tunga skatter, finansieringsanskaffning och besvärlig byråkrati. Senare studier visar att det idag är det småföretagen som står för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Samtidigt visar andra studier att den entreprenöriella aktiviteten i Sverige är låg i jämförelse med andra länder. Eftersom en tredjedel av nystartade företag går i konkurs under det första verksamhetsåret är det viktigt att ta reda på omständigheter som företagare upplever som problematiska eller svåra att hantera och som kan leda till konkurs.

   

  Upplevda problem som identifieras bland företagarna är svårigheter med att skaffa kunder, dålig likviditet i företaget, att konkurrera med andra företag inom samma bransch, att betala höga skatteavgifter, att få finansieringskapital, legitimitetsproblem och identifieringsproblem som företagare.

   

  De slutsatser som kan dras från studien är att de flesta av småföretagarnas upplevda problem kan anslutas till bristande affärsplanering. Andra upplevda problem beror på den udda och riskfyllda traditionella bilden av entreprenörskap, företagande och företagare som råder i Sverige samt den ekonomiska politiken och ekonomiska institutioner som upplevs som hämmande för entreprenörskap.

   

  De rekommendationer som föreslås för att underlätta för småföretagare, sett utifrån de upplevda problemen, är man ska öka medvetenheten hos blivande företagare om innebörden av eget företagande och betydelsen av en affärsplan. Fler organisationer som förmedlar finansiering till nystartade småföretag med exempelvis rabatterade lån och finansiering av eget kapital behövs. Banker kan erbjuda tjänster och rådgivning som hjälper företagaren att göra sig attraktiva för externa intressenter eller med andra ord, att sälja sitt projekt. Banker kan också erbjuda tjänster som förespråkar ”spara för att öppna eget” med förmånlig ränta och som hjälper kunden med ett tidsupplägg. Förutom bankerna kan andra organisationer agera som ett slags garant som säkerställer att de tjänster som små företag erbjuder håller måttet och att de utförs på ett professionellt sätt. Detta kan bidra till ökad prestige för mindre företag.

 • 290.
  Bracamonte, Nathalie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Sjukfrånvaro i tjänsteföretag dess orsaker och konsekvenser2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa orsaker till sjukfrånvaro i små städföretag samt belysa de konsekvenser som sjukfrånvaron ger företaget.

  För uppsatsens utgångspunkt har aktörssynsättet använts, vars syfte är att förstå verkligheten och problemet utifrån aktörernas perspektiv. Som angreppssätt har jag använt mig av den analytiska deduktionen eftersom jag har utgått från teori till empiri i uppsatsens genomförande. Data har samlats in enligt den kvalitativa datainsamlingsmetoden i form av intervjuer med respondenterna på respektive företag för att få bättre inblick i problemområdet och se problemet utifrån respondenternas perspektiv.

  Studiens resultat visar att den höga sjukfrånvaronivån i företag kan till viss del kopplas till de anställdas anställningsform och könsfördelningen. Ju fler kvinnliga anställda och heltidsanställda desto högre är sjukfrånvaronivån i företag.

  Utifrån svaren på intervjuerna kan man se en koppling mellan företag med hög sjukfrånvaro och anställda som bara är kvinnor samt heltidsanställda. Det vore därför intressant att göra övergripande studier om hur stark denna koppling är, vad det beror på och i vilken grad kan det påverka företagets lönsamhet.

  Denna uppsats kan bidra till att ge både arbetsgivare, anställda och andra intressenter djupare kunskap om sjukfrånvaro i företag, hur den uppstår och vilka konsekvenser för både företag och anställda den har.

 • 291.
  Brandt, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Ramsell, David
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Thunér, Robert
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Implementering av etiska riktlinjer: hur bör arbetet utformas?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur ett företags etiska riktlinjer implementeras i den dagliga verksamheten samt belysa ledningens roll i denna process.

  Metod: Vår uppsats bygger på en kvalitativ fallstudie av försäkringsbolaget If. Vi har även intervjuat Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Vår teori har inhämtats från litteratur och vetenskapliga artiklar som belyser implementering av etiska riktlinjer ur olika vinklar. Vid uppsatsens genomförande har det hermeneutiska synsättet använts. Resultatet bygger på de två utförda intervjuerna med If och Ledarna. I analysen jämförs den empiriska studien med det teoretiska materialet, som sedan leder till uppsatsens slutsatser.

  Resultat & slutsats: Vår uppsats visar att det behövs olika former av stöd vid implementeringen av de etiska riktlinjerna. Litteraturen fokuserar mer på formella stöd än den verklighet vi har undersökt. Ledningens och chefernas engagemang och intresse har stor betydelse för implementeringsarbetets resultat. Det är även viktigt att cheferna föregår med gott exempel och agerar efter organisationens uttalade riktlinjer och värderingar. Personer från alla företagets nivåer bör involveras vid framtagandet av de etiska riktlinjerna, vilket inte är vanligt i verkligheten.

  Förslag till fortsatt forskning: Vår uppsats behandlar implementering av etiska riktlinjer samt ledningens roll i detta arbete. Vi tycker att det vore intressant att även undersöka hur medarbetarna ser på implementeringsarbetet och hur det bör utformas.

  Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning med denna studie är att öka medvetenheten runt etiska riktlinjer och hur dessa implementeras i den dagliga verksamheten. Vi hoppas att många tar del av vår studie och att de som läser uppsatsen får en fördjupad kunskap och blir inspirerade att fortsätta forska inom detta ämne. Vi tror att etiska riktlinjer och implementeringsarbete kommer bli allt vanligare i framtiden och anser därför att denna uppsats kan bidra med intressant och värdefull kunskap inom detta område.

 • 292.
  Brandt, Robert
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Karlsson, Peter
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Ompositionering; en fallstudie av Norrvidden Fastigheter AB2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte: Det är viktigt för ett företag idag att hitta en position på marknaden som fungerar i ett långsiktigt perspektiv. Dessutom gäller det för företaget att på ett tydligt sätt positionera sin produkt eller sitt varumärke i kundernas medvetande. Ett företag som inte är nöjd med positioneringen kan välja, eller är tvunget, att ompositionera.

  Vi har studerat fastighetsföretaget Norrviddens arbete med ompositioneringar av två varumärken, galleriorna Flanör i Gävle och In: i Sundsvall. Syftet är att undersöka när och varför ett företag är i behov av att ompositionera sitt varumärke eller sin produkt samt att beskriva hur processen kan gå till. Huvudfrågorna uppsatsen behandlar är:

  - Varför genomför ett företag en ompositionering av ett varumärke?

  - Vilka strategier kan ett företag använda sig av vid en ompositionering?

  - Hur kan en ompositioneringsprocess gå till?

  Metod: Vi har gjort en fallstudie där vi har arbetat med ett induktivt angreppssätt med utgångspunkt i empirin. För att samla in data har vi gjort två kvalitativa intervjuer med dels Maria Davidson som är centrumledare på Flanör och dels Jan-Åke Eriksson som är shoppingansvarig på Norrvidden Fastigheter AB. Innan intervjuerna sammanställde vi relevanta teorier och modeller som ligger till grund för uppsatsen och de frågor vi ställde till intervjupersonerna.

  Utifrån de data vi samlat in har vi gjort intressanta iakttagelser och försökt se samband med de modeller och teser som teoriavsnittet behandlar. I analys- och diskussionskapitlet presenterar vi våra tankar kring detta.

  Förslag till fortsatt forskning: Organisation, ledarskap och beslutsfattande inom företag är inte vad denna uppsats primärt avser att behandla och fortsatta studier med fokus på någon av dessa delar skulle vara intressant. Det vore även intressant att följa upp arbetet med flanör efter färdigställandet, för att se hur Norrvidden lyckats med positioneringsarbetet.

  Resultat: För att konkurrera på marknaden såg Norrvidden ompositioneringarna som ett måste. Flanör var väldigt nedgånget, kändes omodernt och var i behov av förnyelse. I Sundsvall byggde Norrvidden ihop två gallerior och blev då tvungna att arbeta fram ett helt nytt varumärke som skulle passa det nya konceptet.

  För Flanör var positioneringsstrategin att förstärka sin position på marknaden genom att skapa en modernare och trendigare galleria. För In: var strategin att hitta en ny position på marknaden då man inte ville behålla det gamla som den tidigare gallerian Världshuset stod för.

 • 293.
  Bransell, Kristian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fredriksson, Linus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus: En studie om möjligheten att komplettera dagens fastighetstaxeringsmodell2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka förutsättningar för att införa en frivillig överlåtelsedeklaration i samband med fastighetsinskrivning. Studien behandlar fastighetstaxering för småhus och huruvida en överlåtelsedeklaration skulle kunna komplettera dagens taxering. Studien redogör för dagens fastighetstaxeringsmodell och relevant lagstiftning. Taxeringsvärdet beräknas genom massvärdering och ska utgöra 75 % av marknadsvärdet under nivååret. Metoder som har tillämpats i studien är litteraturstudie, intervjuer och enkätundersökning. Litteraturstudie har tillämpats för att klargöra exempelvis tidigare forskning, lagstiftning samt statliga utredningar. Sex enskilda intervjuer genomfördes i syfte att nå en djupare kunskap inom ämnet samt samla information. Enkätundersökningen strävade efter att beskriva olika aktörers syn på dagens fastighetstaxeringsuppgifter utifrån tillförlitlighet och användbarhet. Resultatet visade att högre kvalitet på taxeringsuppgifter kan generera nyttor främst i värderingssyfte. Om en överlåtelsedeklaration samlar information utifrån fastighetsdeklarationen kan den fungera likt en kontrollstation och felaktiga uppgifter kan då uppmärksammas. Frivilligheten kan dock ifrågasättas samt att ett införande kan leda till ökad arbetsbelastning för fastighetsinskrivningen.

 • 294.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Enberg, Cecilia
  Linköpings universitet.
  Niss, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet.
  Knowledge Integration at Work: Individual Project Competence in Agile Projects2017Inngår i: Managing Knowledge Integration Across Boundaries / [ed] Fredrik Tell, Christian Berggren, Stefano Brusoni, Andrew Van de Ven, New York: Oxford University Press, 2017, s. 206-226Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 295.
  Bredin, Karin
  et al.
  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) / Företagsekonomi (FEK), Linköpings universitet.
  Niss, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Söderlund, Jonas
  Institutt for ledelse og organisasjon, BI Handelshøyskolen, Olso, Norge.
  Specialist med bredd eller flerbent generalist: Vad utmärker en kunskapsintegrerande projektmedlem?2015Inngår i: Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi: Slutrapport från ett forskningsprogram / [ed] Hans Andersson och Christian Berggren, Stockholm: Makadam Förlag, 2015, 1, s. 72-83Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 296.
  Bredmar, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Savmyr, Therese
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  De jämställda expatsen: en analys av indiska medarbetares attityder och beteenden mot sina svenska kollegor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens övergripande syfte var att bygga vidare på tidigare forskning genom att undersöka och studera hur indiska värdlandsmedborgarna (dvs. Host Country Nationals (HCN)) ser på svenska manliga och kvinnliga expats och hur deras uppfattningar påverkar utgruppskategorisering. Detta gjordes genom att testa Varma et al. (2011) modell för självkategorisering och om den var tillämplig även under andra kulturella betingelser än de som redan ingår i deras modell. Metod: Data inhämtades från 145 respondenter från två svenska multinationella organisationer (dvs. Multinational Enterprises (MNE)) belägna i södra Indien. Respondenterna svarade på en enkät som hade antingen en manlig eller kvinnlig profil, där de fick besvara påståenden om hur de skulle uppfatta expats och i vilken utsträckning de skulle vara villiga att ge den hypotetiska expat rollinformation och socialt stöd. Enkäten var utformad av Professor Varma och distribuerades till företag 1 som en webb-enkät och till företag 2 delade vi personligen ut enkäterna i Bangalore. Vi fick även möjligheten att samtala med expats på plats vilket gjordes för att få en djupare förståelse för våra resultat.  Resultat och slutsats: Som förutspåddes var kollektivism, etnocentrism, anpassning och lika värderingar negativt relaterade till utgruppskategorisering. Vidare var utgruppskategorisering negativt relaterat till socialt stöd och rollinformation. Däremot fann vi ett intressant fynd där indiska HCN inte skiljer mellan könen när det kommer till deras uppfattningar och utgruppskategorisering av expats.  Förslag till fortsatt forskning: Forskning bör undersöka hur HCN uppfattar sina indiska kvinnliga medarbetare jämfört med svenska kvinnliga medarbetare. För att vidare utforska om nationalitet går före kön i Indien. Vidare anser vi att fler kvalitativa studier bör göras kring HCN för att ta reda på om det finns ytterligare variabler som är med och påverkar HCNs kategorisering av expats. Uppsatsens bidrag: Denna studie utvidgar den befintliga litteraturen kring kvinnliga expats samt hittat en ny variabel, anpassning, som är med och förklarar utgruppskategoriseringen.

 • 297.
  Brink, Martina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Bolins, Michaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Säljarens förmåga att visa förståelse och empati i interaktionen med kund: En kvalitativ studie om den affektiva och kognitiva empatin 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med vår undersökning är att skapa bättre förståelse för hur en säljare förmedlar empati för kunden i en säljrelation. Tidigare forsknings uppmärksamhet för förståelsen och empatins påverkan utgör grunden till att vi mer specifikt vill undersöka; hur kunden uppfattar att fastighetsmäklaren förmedlar affektiv respektive kognitiv empati i en säljrelation.

  Metod: En studie av kvalitativ art valdes med bakgrund till studiens syfte. För insamling av kvalitativ data använde vi oss av tidigare forskning samt semistrukturerade intervjuer, vilka utfördes med respondenter som anlitat en fastighetsmäklare inom de närmaste tre föregående åren. Well-grounded theory användes sedan som analysmetod av det empiriska materialet.

  Slutsats: Studien indikerar att kunden uppfattar både affektiv och kognitiv empati i mötet med fastighetsmäklaren. Vi har genom analysen uppmärksammat skillnader och likheter i respondenternas svar, mer specifikt har vi funnit att kundernas uppfattning av empati upplevs olika av olika personlighetstyper och situationer.

  Förslag till vidare forskning: Vi anser att vidare forskning bör ta hänsyn till fler variabler, exempelvis ålder, kön, personlighetstyp eller situation. Detta är en brist i vår studie och vi menar att det vore intressant att undersöka hur empati uppfattas beroende på olika individers personlighetstyp, ålder och situation.

   

  Uppsatsen bidrag: Vi har i vår studie funnit större förståelse för förmågan att förmedla empati för kunden. Vi har genom vårt arbete kommit fram till kategorier vilka kunder värdesätter i kommunikationen med säljaren, vilket bidrar till att kunden uppfattar empati.

 • 298.
  Brittsten, Lizbet
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Pickelner, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  DART- en modell för värdesamskapande: En studie i hur fastighetsmäklare och kunder samskapar värde2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: DART- en modell för värdesamskapande - En studie i hur fastighetsmäklare och kunder samskapar värde

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Lizbet Brittsten och Sanna Pickelner

  Handledare: Jens Eklinder - Frick och Jonas Molin

  Datum: 2015 – Maj

  Syfte: Att kunder intresserar sig för ett värdeskapande tillsammans med företagen och vill delta allt mer i affärsprocesser, framför allt i tjänstesektorn, ligger i tiden. Då vi båda kommer arbeta i en tjänstebransch där det krävs samarbete med kunder, väcktes vårt intresse att fördjupa oss i ämnet. Syftet med den här studien är att utifrån ett företags- och kundperspektiv öka förståelsen för hur delarna dialog, access, riskbedömning och transparens påverkar värdesamskapandet i en säljprocess mellan tjänsteföretag och kunder.

  Metod: I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod. Underlaget till studien samlades in genom semistrukturerade djupintervjuer med både fastighetsmäklare och kunder (säljare). Från intervjuerna har vi tagit ut nyckeltermer och presenterat dem i empirikapitlet. Utifrån ett deduktiv angreppssätt har det empiriska underlaget analyserats mot teorin och respondenternas svar har även jämförts sinsemellan.

   

  Resultat & slutsats: Av de faktorer vi undersökte visade sig dialog och transparens ha ett starkare samband och vara mer framträdande vid värdesamskapande än access. Dessutom låg riskbedömning snarare till grund för de tre andra faktorerna vilket vi anser borde revideras och tydliggöras i modellen. Ett annat resultat från vår studie är att ett värdesamskapande snabbt kan övergå till ett värdeförstörande om det inte hanteras på rätt sätt igenom hela affärsprocessen.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att prova våra två omarbetade DART-modeller i en studie med fler respondenter då vårt urval varit begränsat i storlek. Vi finner det också intressant att se om den befintliga DART-modellen är applicerbar i en studie där  utgångspunkten är en annan tjänstebransch där risktagandet inte är av samma betydelse. Vi föreslår även att utföra studier på området med ett induktivt angreppssätt, då vår studie varit begränsad till en befintlig teoretisk modell.

   

  Uppsatsens bidrag: Ett teoretiskt bidrag från vår studie är att DART-modellen borde omformas. Den visade sig inte applicerbar fullt ut i vår studie. Vi har därför vidareutvecklat två modeller baserat på ursprungsmodellen. Dialog och transparens visade sig vara starkt sammankopplade och viktiga verktyg för mäklarna för att få kundernas förtroende. Det ser vi som ett praktiskt bidrag då vi anser att kombinationen av dialog och transparens är central och kan vara kopplad till förtroendeskapande även i andra tjänstebranscher. Kunders helhetsupplevelse, såväl monetärt som relationsmässigt, har i vår studie visat sig vara avgörande för det upplevda värdet.

   

 • 299.
  Broberg Engstrand, David
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Andersson, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Mäklardagen i Gävle som rekryteringsverktyg: Modell och teoriutveckling2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel - Mäklardagen i Gävle – Modell – och teoriutveckling

  Nivå - Kandidatuppsats i företagsekonomi

  Författare - Erik Andersson David Broberg Engstrand

  Handledare - Jonas Kågström

  Datum - Juni 2010

  Syfte - Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka vad det är som påverkar mäklarstudenter vid Högskolan i Gävle när de väljer sin framtida arbetsgivare. Vi har valt att undersöka Mäklardagen i Gävle som rekryteringsverktyg. Därutöver har vi även för avsikt att undersöka mäklarföretagens arbete för att nå ut till studenterna.

  Metod - De empiriska data som vi samlade in gjordes med hjälp av en enkätundersökning till fastighetmäklarstudenterna på Högskolan i Gävle. Enkätfrågorna baserades på olika påståenden om företagen och deras medverkan, detta för att få ett ställningstagande men också för att få reda på om studenterna har samma uppfattning som vi. För att sedan ta reda på hur företagen i själva verket vill framställa sig genomförde vi sex telefonintervjuer med utvalda företag som vi ansåg stod ut i mängden på ett eller annat sätt. Detta gjordes för att vi skulle få en uppfattning om vad som får studenterna att välja ett visst företag samt hur företagen vill profilera sig.

  Resultat och Slutsats - Våra slutsatser visar främst att Mäklardagen i Gävle utgör en stor del i både mäklarföretagens rekrytering och studenternas sökande efter en framtida arbetsgivare. Studenternas uppfattning av företagen påverkas inte i lika stor utsträckning som vi förväntat oss utav sidoaktiviteter som anordnas under dagen.

  Gällande mäklarföretagens roll som arbetsgivare under Mäklardagen så är det personliga mötet höjdpunkten under dagen, det är också där de skapar ett intryck som studenterna sedan bär med sig.

  Förslag till fortsatt forskning - Eftersom tidigare forskning gällande rekryteringsdagar som Mäklardagen i Gävle är ytters begränsad så ser vi behovet av breddning inom ämnet som stort. Något som skulle kunna vara intressant att studera vidare är respektive företags agerande på Mäklardagen utifrån arbetsgivarens perspektiv. Vidare skulle en belysning av huruvida employer branding och employee branding används av företagen på Mäklardagen vara intressant att ta del av.

  Uppsatsens bidrag - Vi ser vår studie som ett hjälpmedel och verktyg för mäklarföretagens förståelse av studenternas val av framtida arbetsgivare. De slutsatser vi kommit fram till kan vara av stor nytta för de medverkande företagen i deras arbete med studentrekrytering.

 • 300.
  Brodin, Emelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi. Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Nyberg, Carolin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi. Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Från observation till förändring: en studie av Intersport i Falun city2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom en deltagande observation på Intersport i Falun City skapa förståelse för vilka faktorer som leder till att omsättningen hämmas. Vi har kommit fram till att det är kommunikationen och samarbetet som är de mest betydande faktorerna som påverkar omsättningen i butiken. Kundfokus och kunskap har även de en betydande roll men vi tror inte att den är lika stor. Vi anser att om kommunikation och samarbete förbättras kan personalen tillsammans behandla de problem som dyker upp och kundfokus och kunskapen följer med.

3456789 251 - 300 of 2217
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf