hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 2687
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Bergström, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Liljeqvist, Nathalie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Effective or not? Case Study Evaluation of a HIV/AIDS Workplace Program Policy at a Swedish Owned Company in Botswana2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 252.
  Bergström, Jeanette
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Forsström, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Att vara eller inte vara i skolans värld – men vilken roll har fritidslärarna?: Ett examensarbete om fritidslärarnas syn på rollen i samverkan med lärarna.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att det finns återkommande oklarheter kring vilken roll fritidslärarna har inom skolan. I vår undersökning har vi utifrån bakgrunden om fritidshemmets historia och uppdrag fokuserat den förändrade roll som fritidslärare får i och med kravet på legitimation. Från juli 2019 krävs legitimation för att få undervisa och ansvara för fritidsverksamhet. Enligt läroplanen ska skolans lärare samverka med fritidslärare och utbyta kunskaper och information. Deras samverkan i detta arbete uttrycks som en parallell företeelse till hur fritidslärare uppfattar sin roll i interaktion med lärare. Vår teoretiska ansats kopplas därför till Erving Goffmans dramaturgiska teori och begrepp när vi sökt svar på frågan hur fritidslärare uppfattar sin roll i samverkan med lärare. Vi har avgränsat vår undersökning till att beskriva samverkan i form av uppfattningar. Vi har valt bort att observera interaktion mellan fritidslärare och lärare. Datainsamlingen genomfördes därav i form av en webbaserad enkät ställd till fritidslärare på en enskild skola och till en Facebook-grupp. Resultatet av vår undersökning indikerar att fritidslärare anser att det råder en otydlighet i deras roll och uppdrag. De fritidslärare som har arbetat länge framträder i sin roll och har en trygghet i sin identitet, där deras trovärdighet skapar en övertygande äkthet som leder till förståelse vid samplanering av verksamhet. Fritidslärare antar en viss roll för att teamet ska fungera och vill framträda som trovärdiga. Svaren i vår studie visar på att det råder en oklarhet kring om lärarlegitimation gör någon skillnad för fritidslärarens roll. Vår egen slutsats är att fritidslärarens roll behöver tydliggöras för att samverkan mellan skola och fritidshemmet ska kunna fungera sett utifrån styrdokumenten.

 • 253.
  Bergström, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Eckervig, Eleonore
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Barns tankar om lek: en kvalitativ intervjustudie2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka vilka eventuella likheter och skillnader som finns, mellan två förskolor, i hur pojkar och flickor tänker om leken. Den ena förskolan hade som fokus att arbeta med språk och matematik på ett lekfullt sätt, den andra förskolan använde i sitt arbete en medveten genuspedagogik. I studien har barns upplevelser och tankar varit den centrala utgångspunkten och behandlats som det korrekta. Vi valde kvalitativ intervju som metod och genomförde intervjuerna på de två olika förskolorna vid fyra tillfällen. Underintervjuerna användes en diktafon. Av det insamlade materialet skrev vi utskrifter. Resultatet visade på både likheter och skillnader, både mellan förskolorna men också mellan pojkarna och flickorna. De svar vi fått från barnen har givit oss nya tankar och funderingar kring detta område. I slutet av arbetet presenteras därför förslag till vidare forskning.

 • 254.
  Bergström, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Förskolechefers erfarenheter av att leda arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn: En intervjustudie med fem förskolechefer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den svenska förskolan finns idag många barn som använder sig av fler språk än svenska för att kommunicera. I förskolans uppdrag ingår att stödja flerspråkiga barns utveckling i både modersmål och i svenska. Undersökningens syfte är att öka kunskaperna om vilka erfarenheter förskolechefer har av att leda arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Frågeställningarna innefattar vilka riktlinjer förskolecheferna har att förhålla sig till, vilket stöd de kan ge sin personal och hur de ser på sin egen förskoleverksamhet i detta avseende. Undersökningen är en kvalitativ studie som baserar sig på fem intervjuer med förskolechefer från en kommun i Mellansverige. Resultatet av studien visar att allt som kan tänkas förstärka det talade språket, exempelvis bilder, tecken och gester, främjar flerspråkiga barns språkinlärning. Även leken lyftes fram som en arbetsmetod som förskolecheferna menar gynnar språkinlärning hos barn. Ytterligare en aspekt som respondenterna menar är betydelsefull för flerspråkiga barns utveckling är ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna. Undersökningen visade att förskolecheferna såg utvecklingen av flerspråkiga barns modersmål som ett förbättringsområde i deras verksamheter.

 • 255.
  Bergström, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ulmstedt, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Larsson, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning för barn i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolan ska sträva mot att lägga en god grund för barns språkliga utveckling. Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger ute i verksamheten arbetar med barns språkliga utveckling och lärande via högläsning och böcker.

   

  I denna studie ges en insyn i bakgrund och tidigare forskning om barns språkliga utveckling och lärande som sedan följs av metod. Därefter följer delstudier från oss som skrivit arbetet. Vi har intervjuat 10 pedagoger som representerar 9 olika förskolor. Delstudierna har först analyserats enskilt och därefter gemensamt.

   

  Resultatet visar hur de aktuella förskolorna arbetar aktivt med barns språkliga utveckling och lärande. Förskolorna arbetar med detta genom olika metoder som rim och ramsor, ljudlekar och sagoberättande. Pedagogerna läser även böcker för barn. Det gemensamma målet för barns lärande och utveckling är detsamma på alla de deltagande förskolorna. Hur förskolorna använde sig av böcker och högläsning såg lite olika ut, vissa enbart i passiva situationer när barnen var tysta mottagare och vissa i både passiva och aktiva situationer då barnen fick arbeta aktivt utifrån bokens innehåll. Även hur förskolorna använde sig av bibliotekets tjänster såg lite olika ut enligt pedagogerna. Resultatet av vår studie gäller endast de utvalda förskolorna som deltagit och bör inte ses som ett generaliserande resultat då det kan se olika ut mellan förskolor, inriktningar och kommuner.

 • 256.
  Bergström, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Med ramar och kramar: En studie om hur skolpersonal upplever arbetet mot mobbning inom skolan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag ses skolan som en högriskmiljö när man talar om mobbning. Trots att stora satsningar genomförs både kring det förebyggande och åtgärdande arbetet visar inte statisktiken på någon märkbar skillnad vad gäller mobbningsfrekvensen. Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) arbetar aktivt för att hjälpa kommunens skolor med att minska mobbningsfrekvensen. BIG har skapat en modell, Gävlemodellen, med syftet att genom personalutbildning samt ett aktivt arbete mot mobbning lyckas minska eller bibehålla en låg mobbningsfrekvens inom skolan. I den här studien har fyra intervjuer genomförts med informanter som alla arbetar på skolor med låg mobbningsfrekvens. Detta har gjorts då studiens syfte är att försöka finna några gemensamma framgångsfaktorer i arbetet mot mobbning. Studien syftar även till att undersöka hur personalen upplever Gävlemodellen och dess funktion. Resultatet visar bland annat att personalen upplever att de tar arbetet mot mobbning på största allvar. Det framkommer att det upplevs vara gynnsamt om eleverna får vara delaktiga i arbetet mot mobbning samt att arbetet bör genomsyra hela skolverksamheten. Informanterna talar även mycket om ”vi” vilket tyder på att de arbetar efter en så kallad ”hela-skolan-ansats”. Resultatet visar även att informanterna har en positiv inställning till Gävlemodellen och dess funktion och de upplever att modellen har varit till stor hjälp, framförallt när det kommer till att strukturera upp arbetet inom skolan. 

 • 257.
  Bergström Lissmyr, Jannice
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  En kvalitativ studie om lärarens syn på lässvårigheters påverkan på matematikinlärningen: samt andra svårigheters påverkan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare ser på lässvårigheters påverkan på matematikinlärningen i årskurserna 4–6. Metodvalet är inom det didaktiska forskningsområdet, arbetet består av en litteraturbakgrund, observationer och intervjuer med sex verksamma lärare och en specialpedagog för att undersöka deras syn på hur lässvårigheter kan påverka matematikinlärningen.

   

  Resultatet visar att det kan finnas ett samband mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. Det som framkommer i arbetet är att det finns bakomliggande faktorer som påverkar läsinlärningen och matematikinlärningen. Det är flera delar som påverkar inlärningen, en del är den som är kopplad till de språkliga inlärningsförmågorna, som är en bristande fonologisk förmåga, läsförståelsen och ett svagt arbetsminne. När eleven har svårt med dessa faktorer påverkar det även möjligheten till inlärning i matematik. Förutom de här svårigheterna visar resultatet att de emotionella känslorna påverkar elevers förmåga att prestera. En av de emotionella känslorna som påverkar eleven är motivation och intresse för de som ska läras, om det inte finns motivation och intresse sker ingen inlärning. Det som forskare och lärare är absolut överens om är att ett dåligt självförtroende är det som påverkar eleven mest vid inlärningen. Ett dåligt självförtroende kan leda till blockeringar inte bara för läsinlärningen utan för övriga ämnen i skolan så som matematik.

 • 258.
  Bergström, Marie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap. 8506047508.
  Vik, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Styrda aktiviteter på förskolegården: Barns möjligheter till lärande och utveckling i en utomhusmiljö2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 259.
  Bergström, Marita
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  En tyst utmaning - några pedagogers erfarenhet av att arbeta med barn som har selektiv mutism2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Selektiv mutism är en störning som försämrar prestationsförmågan i studier eller arbete samt försvårar kommunikationen. Störningen gör att barnet oftast avstår att tala på förskolan, sexårsverksamheten samt på skolan medan det däremot talar helt obehindrat hemma. Syftet var att få en ökad förståelse för hur några pedagogers arbete påverkas av vilken kunskap de har om och hur de arbetar med elever som har selektiv mutism. Undersökningen har genomförts utifrån fyra kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar i tre olika kommuner i Sverige. Urvalet har gjorts utifrån deras erfarenheter av att arbeta med barn som har selektiv mutism och deras tillgång alternativt avsaknad av handledning i ämnet. Tre kvinnliga och en manlig pedagog har intervjuats och deras erfarenhetsområde utgörs av sex-årsverksamhet, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. En pedagog har erhållit begränsad handledning i ett tidigt skede, en annan har fått och får kontinuerlig handledning medan de övriga två inte har fått någon handledning alls. Resultatet påvisade ett stort behov av handledning samtidigt som ytterst få i Sverige har den speciella kompetens, som krävs för att kunna bistå med det.

 • 260.
  Bergström, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Har man gjort det själv så spelar man det: Lärarattityder kring spelprogrammering i gymnasieskolansgrundläggande programmeringskurser2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elektroniska spel har gått från att vara en hobby för en handfull nördar i en källare till att bli en oerhört stor del av vår kultur. Mobilspel, datorspel och TV-spel spelas av allt fler.

  Om ungdomar nu är intresserade av spel, och intresse gör att man blir mer engagerad och lär sig mer, så borde det innebära att den pedagog som lyckas använda sig av elevernas spelintresse i sin undervisning får stor fördel av detta. I det här examensarbetet var mitt mål att undersöka programmeringslärare på gymnasienivås attityder till, användning av och resonemang kring att använda spelprogrammering som pedagogiskt verktyg. Syftet med detta var att skapa kunskap kring huruvida spelprogrammering skulle kunna spela en större roll än vad det gör idag.

 • 261.
  Bergström, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Vad gör lärare för att bygga relationer till elever och motivera elever till delaktighet i idrott och hälsa?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att se vad lärare i idrott och hälsa på grundskolans senare år säger om hur de arbetar med att motivera elever som saknar motivation samt hur de arbetar med relationsskapande till elever. Lärarnas beskrivningar kring motivationsarbetet har sedan kopplas till Aaron Antonivskys kognitiv teori KASAM (känsla av sammanhang). Detta är en intervjustudie som gjort på sex lärare på grundskolans senare år. Resultatet visar att lärarna arbetar på olika sätt att angripa problemet med att motivera elever till delaktighet i undervisningen beroende på anledningen till brist av motivation där första steget är att ha enskilda samtal med elever. Vad gäller relationsbyggandet menar lärarna att lärare- elevrelationen är viktigt men synen på vad en god lärare- elevrelation varierar då vissa lärare tycker att man som lärare ska ha en nära kontakt med sina elever och andra lärare menar att det är viktigt med distans. Lärarna menar även här att enskilda samtal är vägen att gå.

 • 262.
  Bergvall, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Skeppstedt, Mirjam
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hälsa i fritidshem: En kvalitativ intervjustudie om fritidspedagogers hälsofrämjande arbete2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur det hälsofrämjande arbetet kunde se ut på fritidshemmet. Detta har gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer som genom kvalitativ innehållsanalys tolkats och kategoriserats upp i teman. Resultatet pekade på att barns valmöjlighet, delaktighet, trygghet och rörelse, kan vara hälsofrämjande faktorer. Samtidigt ställer Skolverket (2016d) krav på att rekreation och vila ska erbjudas barnen. Rekreation innebar enligt respondenterna sådant som barnen själva väljer att göra. Fritidspedagogernas hälsofrämjande arbete kan därmed vara att erbjuda barnen valmöjligheter. Det som erbjuds kan bland annat vara styrda aktiviteter där pedagogen planerar och utför leken. Slutsatsen som framkommit är att det hälsofrämjande arbetet i fritidshemmet pågår ständigt och anpassas utifrån barnens behov, verksamhetens förutsättningar samt personal och lokal tillgång.

  Nyckelord: Fritidshem, hälsa, rekreation, vila, fysisk aktivitet, fysisk miljö.

 • 263.
  Berlin, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Att arbeta med grovmotorik i förskoleklass2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur pedagoger arbetar med grovmotorik i förskoleklass. Tidigare analyser tyder på att det inte finns någon tydlig läroplan för förskoleklass pedagoger om hur de ska arbeta med grovmotorik.

  Hur känner pedagoger i förskoleklass att grovmotoriken prioriteras och hur arbetar dem med grovmotorik? 

  Tidigare forskning diskuteras och centrala begrepp tydliggörs i arbetet, för att få en tydligare förståelse för grovmotorik. Det finns även forskning som visar att genom att arbeta med grovmotorik kan öka koncentrationen hos många barn och detta kan i sin tur leda till bättre resultat i skolan. Man kan även arbeta med grovmotorik genom att kartlägga elever i just grovmotorik för att se hur elever utvecklas inom motoriken, detta kallas för sensomotorisk träning och detta kan leda till att man hjälper elever som har svårigheter med motoriken, vilket enligt forskningen är sammankopplat med koncentrationssvårigheter. 

  För att ta reda på syftet gjordes enkätundersökningar och två intervjuer med utbildade pedagoger som metod, för att få relevanta svar. 

  Resultatet visar att flera av pedagogerna anser att det arbetar med grovmotorik på ett omedvetet sätt och förlitar sig på skog och lekplatser. Några av pedagogerna anser också att det fokuserar och arbetar med grovmotoriken medvetet och har tänktet i huvudet, vilket leder till att de arbetar med grovmotoriken på många olika plan i verksamheten utan att de tänker på det.  

  Slutsatsen av arbetet är att flera pedagogerna nämner att de vill arbeta med sensomotorisk träning och känner att det bör finnas en tydligare plan för att arbeta med grovmotoriken i förskoleklass. 

 • 264.
  Bermudez Claesson, Rebeca
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Arbete med genuspedagogik och jämställdhet iförskoleklass2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har blivit mer uppmärksammat att pojkar inte är lika duktiga i skolan som flickor. De har svårare att få höga betyg i teoretiska ämnen. En anledning kan bero på att skolan har riktat in sig på att lyfta fram flickor som inte har fått gått i skolan lika länge som pojkar. Det var vanligare att pojkar fick vidareutbilda sig för att flickor skulle giftas bort och bli kvinnor som är hemma och tar hand om hemmet och barnen. För ca 40 år sedan började man undersöka varför flickor inte var så framåt i skolan och man började arbeta för att stärka flickor i deras studier. Detta har givit resultat, flickor har hela tiden blivit bättre och bättre i skolan medan pojkar där emot har stannat kvar i sin utveckling. Den uppmärksamhet som många pojkar får i skolan är oftast negativ. De har inte blivit hjälpta på samma sätt för att kunna klara av sina studier. Pojkar har fallit under radarn, de har blivit ursäktade för att de är pojkar. Syftet med denna studie är att undersöka om pedagoger som nyligen börjat arbeta med genuspedagogik anser att de vet vad det innebär. Om pedagogerna vet hur de ska arbeta för att ge eleverna samma förutsättningar i skolan, samt ta reda på om de anser att det är skillnad på genuspedagogik och jämställdhet. Studien är gjord på en centalt belägen skola i en liten svensk stad. Som metod för att få fram resultatet har pedagogerna intervjuats och observerats. Resultatet visar att pedagogerna vet vad genuspedagogik är och hur de vill arbeta med detta. De anser att jämställdhet är samma sak som genus och menar på att de går hand i hand. Pedagogerna anser att de behöver ändra på hur de bemöter flickor och pojkar. De vill se varje individ. Studien är gjord efter att pedagogerna precis har börjat arbeta med genuspedagogik, vilket gör att något resultat hos eleverna ej har kunnat registrerats ännu.

 • 265.
  Bernljung, Josefin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Frelin, Hannah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Upplevelser av arbetsmiljöfaktorer som påverkar den psykiska hälsan positivt: Enkätundersökning vid arbetsplatser inom vård och hälsa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer som upplevs påverka den psykiska hälsan positivt hos anställda inom vård och hälsa samt jämföra om dessa faktorer är olika beroende på arbetsplats och arbetssätt. Metod: En empirisk studie gjordes med hjälp av enkätundersökning. Totalt 90 enkäter delades ut till personalen på tre arbetsplatser med en inriktning på vård och hälsa. De utvalda arbetsplatserna var en sjukhusmottagning, äldreboende samt friskvårdsanläggning. Den externa svarsfrekvensen bland respondenterna var 82,2 procent (N=74). Resultat: De arbetsmiljöfaktorer som visade sig påverka den psykiska hälsan positivt var bland annat stöd från kollegor, varierande och intressanta arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. Undersökningen visade även på att anställda vid friskvårdsanläggningar har en mer positiv inställning till arbete och arbetsmiljön och kan därför hitta fler arbetsmiljöfaktorer som kan påverka den psykiska hälsan positivt än resterande respondenter. Detta kan bero på att de arbetar hälsofrämjande och är mer medvetna om vad som kan påverka hälsan.

 • 266.
  Bernäng, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Styrdokumenten och Läraren: en analys av nationella och lokala styrdokument samt lärarens bedömning i ämnet idrott och hälsa2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att genom analys av nationella och lokala styrdokument samt enkätsvar från lärare i Idrott och Hälsa reda ut hur väl lärarnas sätt att bedöma stämmer med de nationella betygskriterierna.

  De metoder som använts är frågeenkät till lärare i ämnet Idrott och Hälsa och textanalys av de nationella och lokala styrdokumenten.

  Huvudresultaten är att lärarna bedömer efter något andra grunder än de som sägs i de nationella styrdokumenten. Nationella och lokala styrdokument skiljer sig mycket lite åt. Lärarna verkar ha svårigheter med att tolka styrdokumenten.

  Den allra viktigaste slutsatsen som kan dras är att även om styrdokumenten stämmer väl överens så bedömer lärarna efter andra grundprinciper. Framförallt är elevens kämparanda viktig för ett godkänt betyg trots att detta inte nämns i de nationella styrdokumenten.

 • 267.
  Biamba, Cresantus
  Institute of International Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Education Millennium Development and EFA Goals in Cameroon and Nigeria2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  At the World Education Forum (Dakar, 2000) the international community reaffirmed its vision of Education for All (EFA) through the Dakar Framework for Action which set six major EFA goals: (i) early childhood care and education, (ii) free and compulsory primary education for all, (iii) appropriate learning and life skills for young people and adults (iv) adult literacy (v) gender parity and equality and (vi) quality of education. Four quantifiable goals were set for 2015: increasing adult literacy by 50%, ensuring universal primary education, gender parity and equality, and quality of education, measured by the survival rate to grade 5.

  While some tangible progress has been made since 2000 towards the EFA goals, many countries still lag behind. In particular, the majority of the countries which were furthest away from UPE in 2000 have made insufficient progress towards achieving free and compulsory primary education by 2015. The most significant limitations are the lack of sufficient space, resources and teachers to address the learning needs of the most disadvantaged children. The international agenda also tends to overlook the national or local contexts; traditional, indigenous and cultural views of an education of quality, as well as of the role and status of the educator or teacher. This can lead to conceptual and empirical flaws in international research made in a non-participatory manner. The purpose of this paper is to review and analyze existing policies and practices that have been undertaken by the governments of Cameroon and Nigeria to address the teacher gap in basic education, indicating their commitment to the goals of Education for All.

 • 268.
  Biamba, Cresantus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Globalization, Education for Sustainable Development and Pedagogical Challenges in Teacher Education2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore the effects of globalization on education in developing countries and how the teachers at some higher education institutions in the Southwest region of Cameroon understand education for sustainable development and what challenges they face with the implementation of education for sustainable development in the teacher education curriculum.

  Design/methodology/approach

  The methods employed included documentary analysis, interviews and observation.

  Using a multi case study design, data from semi-structure interviews and observations with teachers in the classroom and a sample of school leaders were collected and analyzed. The study adopted a qualitative content analysis to analyze data from interviews and observations.

  Findings

  The study shows that with the impact of globalization there is no systematic and focused preparation of secondary school teachers for education for sustainable development in the teacher training programmes. The findings also indicate that teachers were positive toward the inclusion of education for sustainable development into the teacher training curriculum. Some challenges for mainstreaming, implementation and broadening of ESD across the curriculum were identified. It also emphasized the need to integrate education for sustainable development across the curriculum and professional development for teachers in the implementation of ESD.  

  Research limitations/implications

  The research is limited by its focus on the programme-based implementation of education for sustainable development in teacher training institutions, which did not include any course-based implementation by individual teachers.

  Practical implications

  Given the effects of globalization, challenges and obstacles for implementing ESD and in order to address the issues, the study argue for joint leadership across the relevant institutional levels (government, university/teacher training colleges and other stake holders), and for the integration of sustainable development throughout the curriculum, rather than being taught as a separate subject.

  Originality/value

  The study provides empirical evidence for some of the major challenges teacher trainers face for implementing education for sustainable development in teacher training institutions in Cameroon.

 • 269.
  Biamba, Cresantus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Implementing Education for Sustainable Development and Pedagogical Challenges in teacher training programme2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ESD has a transformational role since it aims at encouraging the transformation of education and reorientation of societies in order to reach sustainable development (UNESCO, 2014). Teaching and learning for ESD are encouraged to promote critical thinking, to imagine the future and make decisions in order to empower learners to take action towards building a sustainable society. Pedagogy makes the connection between teaching and learning and is therefore crucial for education’s contribution to sustainable development. This paper examines pedagogical approaches that promote sustainability and how teachers might be empowered to improve pedagogic practice for diverse learners and in challenging context. It explores pedagogical contents of ESD, and the pedagogical challenges educators face when the ESD paradigm is put into practice particularly across different disciplines in the context of teacher education in a developing country. The methods employed included documentary analysis, interviews and observation. The findings are based on interviews with student teachers after their teaching practice placement, as well documentary evidence.  The paper also suggests ways in which educators can address difficulties when trying to infuse the ESD paradigm into teacher education programmes.

 • 270.
  Biamba, Cresantus
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet .
  Implementing the Millennium Development Goals 2000-2015: Has Education Made a Difference?2013Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In recent years there has been a growing body of literature on the interconnectedness of the Millennium Development Goals (MDGs) and the need to maximize opportunities for education and their linkages. The existing empirical studies confirm some of the arguments about the benefits of education and the linkages to the MDGs.With the developmental outcomes of basic education in mind, this desk study set out to examine in what ways, and under what conditions investment in education is important in relation to the millennium development goals. It provides a synthesis of research on the potential contribution of basic education to achieving the MDGs, focusing on key texts produced by the international institutions. Within this review a key focal point will be the context in which education appears to impact the various MDGs outcomes, which is referred to as the ―enabling environment‖. The report sought to explore the evidence about the contribution of basic education to poverty reduction and the achievement of the MDGs within certain countries or regions. It considered the critical support systems, policy environments and national capacities upon which good quality basic education depends, and assessed the role of basic education in developing and sustaining these.In response to the global call to achieve the MDGs by 2015, many countries are making remarkable progress demonstrating that setting bold, collective goals in the fight against poverty yields results. Expanding access and improving the quality of education are both imperative for MDG progress. A balance must be struck to move both objectives forward.

 • 271.
  Biamba, Cresantus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Inclusion and Classroom Practices in a Swedish school : A case study of a school in Stockholm2016Inngår i: Journal of Education and Practice, ISSN 2222-1735, E-ISSN 2222-288X, Vol. 7, nr 3, s. 119-124Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The inclusion of young children with special needs with their typically developing peers has been the subject of discussion for more than three decades. There are several compelling reasons to create high-quality inclusive programs for young children with special needs in schools. Most countries supports inclusion and research has shown teachers’ ability and success in modifying activities and contexts in such a way that they facilitate the development of young children with special needs. The purpose of this paper is to discuss findings of a small scale study looking at the links between inclusion and classroom practices vis-a-vis the elementary school system in Sweden. The study indicates that local administrators and the school play a pivotal role in making inclusion work. In addition to complying with government requirements, schools and administrators and teachers in early childhood environments set the tone and philosophy of a program. The paper has attempted to look at some questions about effective inclusive education, it is important to gain insight into how inclusive education works.

 • 272.
  Biamba, Cresantus
  Institute of International Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Inclusion and classroom practices in a Swedish school : A Case Study of a school in Stockholm2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 273.
  Biamba, Cresantus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Integration and education of immigrant children at Swedish schools: A case study of two schools2017Inngår i: Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The integration of immigrant children has emerged as a pressing yet controversial issue in public debates around the world over the past two decades. Education of immigrant children is one of the numerous pedagogical phenomena that continue to arouse questions concerning the efficiency of dealing with them. This study examines the education of immigrant school children in Sweden, focusing on Swedish instruction, cultural awareness, parent participation, and teacher preparation for working with immigrant students. Data collection involved interviews with teachers at two schools and with immigrant children. A qualitative study based on content analysis of semi-structured interviews with immigrant students explain the different challenges posed by the integration process of immigrant children in schools. Based on the findings the study offer recommendations in order to improve the academic and social integration of immigrant children.

 • 274.
  Biamba, Cresantus
  Institute of international education, Department of Education, Stockholm University, Sweden.
  The Impact of Education across Sectors and the Millennium Development Goals2014Inngår i: European Journal of Educational Sciences, ISSN 1792-1341, E-ISSN 2053-9746, Vol. 1, nr 2, s. 58-75Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Millennium Development Goals (MDGs), which were agreed atUnited Nations General Assembly Millennium Summit in 2000, addresschallenges in poverty reduction, hunger, health, gender equality, education,and environmental sustainability, an ambitious set of development targetsaimed at reducing poverty and improving the lives of people all around theworld by 2015. Over the past decade, notable progress has been made oneach individual MDG even in the poorest countries and the most difficultcircumstances. Such success shows that the MDGs can be achieved. Indeed,the MDGs have led to unprecedented commitments, partnerships andprogress in combating poverty and hunger, in improving school enrolment,in fostering gender equality and in extending equal access to health care. Yetprogress is uneven between and within regions and countries and often tooslow to meet the 2015 deadline. There is a growing realization that, withoutrenewed commitment and concerted action, some countries will not reach allof the MDGs. In recent years there has been a growing body of literature onthe interconnectedness of education and the Millennium Development Goals(MDGs). The purpose of this paper is to synthesize global evidencegenerated through various MDG Country Reports and supplementarydocuments that focus on trends toward progress and on the gaps anddisparities that have arisen. The paper will help to establish a betterunderstanding of how investment in education can lead to developmentoutcomes that aid the achievement of the MDGs.

 • 275.
  Biamba, Cresantus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Towards Reaching Education Millennium Development and EFA Goals in Cameroon and Nigeria2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  At the World Education Forum (Dakar, 2000) the international community reaffirmed its vision of Education for All (EFA) through the Dakar Framework for Action which set six major EFA goals: (i) early childhood care and education, (ii) free and compulsory primary education for all, (iii) appropriate learning and life skills for young people and adults (iv) adult literacy (v) gender parity and equality and (vi) quality of education. Four quantifiable goals were set for 2015: increasing adult literacy by 50%, ensuring universal primary education, gender parity and equality, and quality of education, measured by the survival rate to grade 5.

  While some tangible progress has been made since 2000 towards the EFA goals, many countries still lag behind. In particular, the majority of the countries which were furthest away from UPE in 2000 have made insufficient progress towards achieving free and compulsory primary education by 2015. The most significant limitations are the lack of sufficient space, resources and teachers to address the learning needs of the most disadvantaged children. National capacity to collect and process data and information for informed policymaking and implementation to hire sufficient numbers of qualified teachers is often weak. As the demand for quality teachers increases, disparities in teacher qualifications only worsens; schools and areas with better working conditions and higher salaries bid away the better qualified teachers from already difficult-to-staff schools.

  The international agenda also tends to overlook the national or local contexts; traditional, indigenous and cultural views of an education of quality, as well as of the role and status of the educator or teacher. This can lead to conceptual and empirical flaws in international research made in a non-participatory manner.

  The purpose of this paper is to review and analyze existing policies and practices that have been undertaken by the governments of Cameroon and Nigeria to address the teacher gap in basic education, indicating their commitment to the goals of Education for All.

 • 276.
  Biamba, Cresantus N.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Education for Sustainable Development in higher education : A study examining the challenges and opportunities for a teacher training programme2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Many years have passed since sustainable development (ESD) became world famous in the Brundtland Commission publication, “Our Common Future”; however, still many universities are unaware of it or confuse it with environmental sustainability. The ESD concept contrasts with existing teaching methods, mainly focused into resource depletion. This paper explores the perceptions of teachers and students towards including Education for Sustainable Development (ESD) into the teacher training programme in the Faculty of Education at the University of Buea, Cameroon. The main purpose of the paper  is to identify current ESD related teaching and learning in a teacher training programme and the opportunities for, and barriers to, further extensions of ESD. The results indicate that there is general support for the inclusion of ESD in the curriculum, but there is considerable uncertainty expressed by lecturers and students concerning how this can best be done. There is a general concern that additional embedding into the teacher training programme might lead to reductions in the amount of core subject matter being taught. The programme and ESD agendas are to an extent seen by lecturers and students as conflicting. ESD is viewed mainly in terms of curriculum content as opposed to the pedagogy employed.

 • 277.
  Biamba, Cresantus
  et al.
  Institute of International Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Odero, Jared
  Institute of International Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  A policy review of school leadership in sub-saharan Africa2016Inngår i: Leading better learning: School leadership and quality in the Education 2030 agenda: Regional reviews of policies and practices, UNESCO Education Sector , 2016, s. 111-136Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This report offers an extensive comparative review of school leadership in sub-Saharan Africa (SSA). It examines and presents evidence from selected educational contexts, to educators, policymakers and other stakeholders interested in successful schools.

  Effective school leaders are central to school performance, as they provide direction, motivation and support to teachers, administrators and students, in order to improve education service delivery and learning outcomes. However, this review shows that most SSA countries have no adequate policies to ensure that school principals become effective instructional leaders.

  Key challenges in school leadership include inadequate preparation and limited professional development opportunities; limited ICT skills for transformative teaching and learning; corruption, which denies students learning resources; and gender inequality. In many SSA countries, teaching experience remains the main path to principalship; this means that many school heads are ill-prepared to meet the challenges posed by the changing nature of their job.Besides, the recruitment of school leaders is unsystematic and not always based on professional competence. Mechanisms for recruitment include promotion by seniority, rewarding political allegiance, corruption, nepotism and favouritism.

  The available literature shows that most countries have introduced governance reforms, including decentralized school models, that require principals to have appropriate skills and knowledge in financial management, instructional leadership and people management in order to meet the challenge of demanding school contexts. However, strategies for training, support and professional development of school leaders remain inadequate.

  Hence, the demand for high-quality learning outcomes, combined with additional responsibilities for human and financial management, put pressure on poorly trained school leaders. To address this challenge, most SSA governments should strengthen their policies on school leadership. Education authorities need to identify the school leadership responsibilities that are most effective in improving student learning. Governments should increase resources for training, so that current and future principals can develop relevant skills and attitudes foreffective instructional leadership. Policymakers should make the principals’ role more attractive by improving status and remuneration to attract high-performing leaders.

  This regional review should help policymakers across the region make the most of their professional development resources, based on evidence of effectiveness.

 • 278.
  Bianchi, Giovanni
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  ICT as a tool and a resource in teaching English: A study of teachers’ motivations and attitudes towards using ICT in the English classroom2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examines what motivates language teachers in primary school to use ICT and what attitudes they have towards ICT. Six teachers working in four different Swedish primary schools between the first and third grade were interviewed. The teachers actively used some kind of ICT resource during their English lessons. The study showed that external factors such as requirements from the school and local school authorities motivate teachers to work more actively with ICT. These external motivators can influence the teacher’s perception and use of ICT in both positive and negative ways. When it comes to internal factors that affect the teachers’ motivation to use ICT in English, the most important factor is whether they consider ICT tools to be a positive addition to their teaching and whether a good balance between digital and traditional tools can be achieved to accommodate every student’s need.

 • 279.
  Birgersson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Kallin, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Barn med autism i skolans verksamheter: En kvalitativ undersökning om skolpersonalens strategier gällande bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I skolans verksamheter finns det idag elever med autism. Skolpersonalens uppgift är att anpassa undervisningen och bemöta elevernas behov efter allas förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka strategier skolpersonal har gällande bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter. Studien är kvalitativ och genomfördes genom att intervjua sju personer som arbetar inom grundskolan. Resultatet visar att det finns olika metoder och strategier gällande bemötandet av elever med autism. Det framkom även brister i skolans verksamheter och brist på kunskap och utbildning inom området.

 • 280.
  Birgersson, Tim
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever i grundskolans allmänna idrottsundervisning: Idrottslärares syn på inkludering och deras arbetsprocess inför och under inkluderande idrottslektioner2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Aviskten med denna studie är att undersöka idrottslärares syn på inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever och hur de arbetar med inkluderande idrottslektioner. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidhemmet 2011 (Lgr 11), kursplanen i ämnet idrott och hälsa och andra liknande styrdokument visar att skolan skall vara till för samtliga individer, oavsett funktionsförmåga. Skolan skall ge stöd till alla individer i behov av särskilt stöd och anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar (Lgr 11, s. 8-14 & 52). Därför är det viktigt att idrottslärare ser positivt på detta och att de aktivt arbetar mot en inkluderande klassrumsmiljö. Dock så visar ett flertal studier att det kan vara svårt med inkludering, bland annat att veta hur inkluderingen skall fungera i praktiken, hur lektionerna ska anpassas etc. (Nygren 2008 & Morley et al 2005, s. 91).

  I undersökningen så användes en kvalitativ metod där sju stycken idrottslärare i grundskolan intervjuades. Av dessa sju idrottslärare så hade sex stycken erfarenhet av fysiskt funktionsnedsatta elever i idrottsundervisningen. Intervjufrågorna var halvstrukturerade för att ge intryck av öppenhet och att respondenterna skulle få chansen att redogöra sina synpunkter. Syftet var att undersöka hur idrottslärare ser på inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever, hur arbetet ser ut vid inkluderande idrottslektioner och vilka förutsättningar som krävs för att det skall fungera i praktiken.

  Idrottslärarna i denna studie menar att inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever är positivt. Enligt lärarna ska alla elever få plats på idrottslektionerna och det är upp till skolan och lärarna att se till att det fungerar. Samtidigt som idrottslärarnas uppgift är att få dessa elever delaktiga i undervisningen, så krävs det också att övriga elever är ”med på tåget”. Idrottslärarna arbetar efter flertalet metoder/tillvägagångssätt för att kunna uppnå en bra inkluderingsmiljö. I planeringen handlade det om att; schemalägga lektionerna rätt, anpassa övningar, samarbeta och kontrollera eleven/elevernas bakgrund. I praktiken, d.v.s. under idrottslektionerna, handlade det bland annat om att; alla ska kunna delta på samma villkor, eleverna skall inte bli utpekade, assistenternas roll under lektionerna, alla är olika och användningen av idrottssalen. För att inkluderingen skulle fungera krävdes också en del förutsättningar; tid för planering, att skola och dess omgivning var anpassad, att gruppen var trygg med varandra. Resultatet visar att det finns svårigheter och möjligheter med inkludering. Den största möjligheten ansågs vara att skapa förståelse för hur samhället ser ut, att det finns individer med olika förutsättningar. De svårigheter som ansågs var mest påtagliga vid inkludering var att allt går inte att anpassa och att det är ett dilemma med tanke på att dessa elever inte har samma förutsättningar som övriga klasskamrater.

  Lärarnas intervjusvar indikerar att det kan vara bra med träning och erfarenhet vid inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever. Idrottslärarna menar att misstag kan ske och att ingen är övermänsklig. Det är okej att misslyckas ibland, det leder till utveckling.

 • 281.
  Bitén, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Det dokumenterade barnet: en intervjustudie med pedagoger om barns integritet och inflytande i samband med pedagogisk dokumentation2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om barns inflytande och integritet i pedagogisk dokumentation. I läroplanen för förskolan anges att alla som arbetar inom förskolan ska visa respekt för den enskilde individen i det vardagliga arbetet. Arbetet i förskolan ska präglas av ett synsätt som bygger på respekt för människors okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människor lika värde. Samtidigt ska arbetet i förskolan stödja barns identitet, självkänsla, självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barn ska kunna ge uttryck för egna uppfattningar och förstå egna rättigheter (Utbildningsdepartement, 1998). Således är denna förskolans uppgift betydelsefull för barns lärande av etiska värden.

   

  Studiens syfte är att utifrån ett etiskt perspektiv beskriva och förstå hur pedagoger förhåller sig till pedagogisk dokumentation. Metod som används i studien är semistrukturella intervjuer med sju pedagoger som arbetar med pedagogisk dokumentation i den pedagogiska verksamheten på en förskola. Genom intervjuer utforskas pedagogernas arbete med barns inflytande i samband med pedagogisk dokumentation och förskolepedagogers erfarenheter, tankar, funderingar kring barns integritet och dokumentation. Dessa data som består av inspelade intervjuer med de pedagoger har bearbetas och betraktas i ljuset av forskning som berör inflytande och integritet.

   

  Resultatet visar att barn har ett reellt inflytande i pedagogisk dokumentation genom att de får utrycka sina åsikter och funderingar om dokumentationen och dessa bemöts av pedagoger med respekt. Barn har till viss del inflytande i pedagogisk dokumentation när inflytandet begränsas till valmöjligheterna. Barn har inget inflytande i pedagogisk dokumentation när barnen inte känner till syftet med dokumentationen eller att barnen inte vet att de kan påverka dokumentationsprocessen.

   

  I studien framgår att pedagoger ser barnens integritet i pedagogisk dokumentation som en gräns och den gränsen får ingen annan gå över. Barn har rätt att säga stopp till att delta i dokumentation. Pedagoger respekterar barns tankar och åsikter och tar dem på allvar. Vuxna tar på olika sätt hänsyn till barnens känslor i dokumentationsprocessen. Däremot tycks pedagoger inte i lika stora utsträckning systematisk arbeta med etik som ett innehåll i dokumentationen. En del pedagoger anser sig inte ha mött negativa reaktioner från barnen i sitt arbete med dokumentation och därför har de inte reflekterat över integritet i samband med pedagogisk dokumentation.

 • 282.
  Bjelke, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle.
  Har det gått bra idag?: Förskolan ur vårdnadshavares perspektiv. En enkät- och intervjustudie2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa vårdnadshavares syn på förskoleverksamheten. Min förhoppning är att genom detta bidra till en ökad förståelse för förskolebarnens vårdnadshavare och därmed främja en god samverkan mellan förskola och hem.  För att nå syftet och få svar på studiens frågeställningar användes inslag av både kvantitativa och kvalitativa metoder i form av webbenkät och intervjuer. I webbenkäten som främst rörde vårdnadshavares attityder till förskolans läroplan deltog 71 vårdnadshavare och i de semistrukturerade intervjuer som främst fokuserade på samverkan, erfarenheter och läroplan intervjuades två vårdnadshavare. Svaren från webbenkät och intervjuer analyserades och det relevanta för syftet sammanfattades sedan i resultatet. Resultatet visar på att det rådde skiftande attityder till läroplanen och dess mål, där läroplanskategorier som normer och värden samt barns inflytande mötte fler positiva attityder än barns utveckling och lärande. Även de förväntningar som vårdnadshavare hade på förskoleverksamheten var varierande, en tanke om att ”barn ska få vara barn” och att det är viktigt att de får ”bara leka också” förekom dock hos flera av respondenterna. Angående samverkan med förskolan är respondenterna i undersökningen relativt nöjda med den samverkan som finns och den information de får via olika sorters kommunikation, hos en respondent finns det dock en vilja av att vilja veta mer om förskoleverksamheten, något som förskolan inte vet om. 

 • 283.
  Bjelksäter, Ylva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Nordlander, Edvard
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik.
  Is technology an attractive school subject?: A pilot study of the subject in theory and practice2010Inngår i: Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education / [ed] Slavko Dolinšek, Terry Lyons, Ljubljana, Slovenia: IRI UL , 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   How does a teacher convey technological understanding through interactions with learners?

  A case study is performed using a stimulated-recall methodology with one teacher in a limited Technology learning module in grade 8. Based on the official syllabus and local interpretations, what in fact occurs in the meeting with pupils is discussed regarding how technology is portrayed by the teacher.

  An important result is what messages about technology the teacher is expecting the pupils to understand from each lesson. In order to get appropriate feedback, selected pupils are interviewed about their impressions of the lesson.

 • 284.
  Bjerre, Britt-Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Pedagogiska perspektiv på hästunderstödd terapi som tilläggsterapi till dialektisk beteendeterapi: en kvalitativ enkätstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Natur och djur påverkar människans välbefinnande positivt. Vilket ibland används för att göra en behandling mer effektiv och förkorta behandlingstiden. Studiens syfte är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv undersöka hur hästunderstödd terapi som tilläggsterapi kan medverka i lärandeprocesser vid dialektisk beteendeterapi. För att undersöka detta användes kvalitativ metod och datainsamling av enkäter med öppna frågor som besvarades av 13 coacher och terapeuter. Enkätsvaren bearbetades med hjälp av en tematisk analys. I studien används sociokulturellt perspektiv på inlärning, upplevelse- och erfarenhetsbaserat lärande och faktorer som påverkar lärande. Resultatet visar att deltagarna i hästunderstödd terapi upplevde positiva känslor och välbefinnande i samvaro med hästarna. En gynnsam miljö och praktiska övningar med hästar främjade lärande och utvecklig. Coacher och terapeuter ansåg att hästunderstödd terapi var betydelsefull i lärande, träning och generalisering av färdigheter. Slutsatser: Studien bekräftar att hästunderstödd terapi kan medverka i lärandeprocesser för personer som går i dialektisk beteendeterapi. Studiens resultat anknyter till den teori och forskning som finns.

 • 285.
  Björk, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Kemi i förskolan: några pedagogers uppfattningar om kemi i förskolan2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   Syftet med mitt examensarbete var att ta reda på kemins roll i förskolan. Jag valde då att genomföra undersökningen med hjälp av intervjuer med pedagoger i olika förskolor. Hälften av de tillfrågade pedagogerna ansåg att de arbetade med kemi i förskolan. Elva av tolv pedagoger ansåg att kemi i förskolan gav fördelar. Det upptäckande arbetssättet som uppstår ger barnen lust att undersöka och de vågar sig på problemlösningar. Detta arbetssätt, det naturvetenskapliga, skapar en arena för lärande om de närvarande pedagogerna tar chansen att vara medupptäckare och att dessa genom diskussioner med barnen leder lärandet framåt.

   

 • 286.
  Björk, Christina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Eriksson, Lotta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Förskolans utformning av den fysiska inomhusmiljön ur ett genusperspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att undersöka förskollärarnas uppfattning om och utformande av den fysiska inomhusmiljön på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Studien utgår från det postmoderna perspektivet som i denna studie innebär att det ställs höga krav på den pedagogiska processen. Det vill säga att utforma en lärandemiljö som intresserar och utmanar barnen till att konstruera samt arbeta kreativt utan att begränsas av könsstereotypa normer. Detta innebär att miljöns utformning samt förskollärarens förhållningssätt påverkar barnens möjligheter till interaktion, lek och utforskande. I lärandeprocessen skapar barnen inte bara kunskap utan också identitet. Identitet är något som konstrueras och rekonstrueras hela tiden i de specifika sammanhang barnen befinner sig i.

  Studien undersöker förskollärarnas uppfattning om könsroller och genus i den fysiska lärandemiljön inomhus på förskolan samt hur de utformar denna med hänsyn till genus och jämställdhet mellan könen. Detta har gjorts genom intervjuer av tre förskollärare samt observationer av tre förskoleavdelningars inomhusmiljöer. 

  I intervjuerna med förskollärarna framkommer att massmedia, samhället och olika hemförhållanden påverkar barns synsätt och könsnormer. Resultatet visar att förskollärarna är eniga om att det är viktigt att arbeta med genus och jämställdhet i förskolan. Genusarbetet ses som en lång process som börjar med granskning av förskollärarens eget förhållningssätt och egna värderingar. Förskollärarna anser att genus handlar om individen, att se varje barn som barn, inte som flicka respektive pojke. Barnen ska inte begränsas av könsnormer i den fysiska inomhusmiljöns utformning utan alla ska få lika möjligheter oavsett kön. För att alla barn ska få möjlighet att leka könsneutralt är det viktigt att materialet i lärandemiljöerna är tilltalande för båda könen. Det handlar om att lägga till samt blanda material för att göra miljön intressant samt inbjudande för både pojkar och flickor, att till exempel i bygg- och konstruktionsrum lägga till tyger, mjuka djur och figurer. 

  Lärandemiljön har enligt de intervjuade förskollärarna förändrats och blivit mer könsneutral vilket kan förankras i studiens observationer. Det framkommer i observationerna att förskolornas lärandemiljöer har uppblandat material som inbjuder till könsneutrala lekar.

  Lärandemiljön på förskolan har enligt litteratur och forskning förändrats från en hemlik samt kvinnligt präglad inredning till att bli mer skapande och verkstadslik med konstruktionsrum samt ateljéer. Observationerna och intervjuerna i denna studie bekräftar detta. 

 • 287.
  Björkbom, Tommy
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Laborationer, intressets grund?2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Primära syftet med detta examensarbete var att arbeta fram laborationer i hopp om att med hjälp av dem fånga och höja elevernas intresse för ämnet kemi. Undersökningen genomfördes med två enkäter och ett laborationstillfälle med en elevgrupp. Eleverna fick först fylla i en enkät gällande deras utgångsintresse och åsikter om kemi. Efter detta följde laborationstillfället då de framtagna laborationerna genomfördes vilket följdes av den andra enkäten.Studien genomfördes i Sverige och Finland och resultaten från dessa två undersökningar jämfördes sedan i syftet att undersöka skillnader mellan svenska och finska elevers intresse gällande ämnet kemi.Jämförelsen av resultat från Sverige och Finland visade att motivationen och intresset hos de finska eleverna är högre än hos de svenska. Andelen grundskoleelever som önskar söka gymnasieutbildningar där kemi ingår visar sig vara markant lägre i Sverige. Orsak till detta kan finnas i skillnader i lärartäthet och klasstorlek.

 • 288.
  Björklin, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Johansson, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Risk- och skyddsfaktorer, attityder och cannabisbruk: En enkätundersökning med gymnasieungdomar från en kommun i Mellansverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomar lever inom en social kontext vilken direkt samt indirekt påverkar deras ställningstaganden gentemot cannabis. För att motverka att bruket ska öka i framtiden bör man se över vilka risk- samt skyddsfaktorer som påverkar deras attityder samt bruk av drogen. Idag råder en oro över att legaliseringsdebatten runt om i världen kan resultera i en negativ följd i form av allt mer liberala attityder bland den yngre generationen. Syftet med denna studie är därav att undersöka relationen mellan ungdomars attityder, eventuella bruk och de risk- samt skyddsfaktorer vilka finns i deras sociala omvärld. Resultatet från föreliggande studie visar att ungdomarna i den berörda kommunen har en restriktiv inställning gentemot cannabis dock visas en liberalare attityd bland de som testat substansen. Tillgången bör däremot ses som ett existerande problem då en stor del av respondenterna idag kan få tag på cannabis och problematiken kan ligga i den höga frekvensen av vänner som testat. Respondenternas alkohol- och tobaksbruk bör även ses som en betydande riskfaktor.  

 • 289.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Att erövra litteracitet: Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan2008Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is based on an ethnographic field study among a group of monolingual children from one and a half to three years old at a pre-school in a Swedish village. The primary aim of the study has been to gain knowledge about how young children conquer and express literacy in their everyday lives. One assumption was that children are active and competent in their search for meaning when dealing with texts, signs and images. A second aim has been to investigate whether children’s literacy could have an impact on the social and cultural context of pre-school.

  Research questions addressed in the study focus on children’s participation in literacy events and their actions in literacy practice. An additional question was  whether children were contributing to literacy practice when interacting with other children in the group.

  The theoretical framework draws upon socio-cultural theory. The empirical material consists of video recordings and the focus of observation has been on children’s actions related to literacy, expressed as early literacy, including reading and writing as well as telling and retelling narratives, singing and other verbal and non verbal communication. In children’s literacy events and literacy practice the specific context was of central interest. All the material collected has been transcribed and transferred into text and constitutes the basis for analyzing what children are performing in actual events and practices. The guiding principle for description was at first to give a close reproduction of children’s verbal utterances and their acting linked to the concept of early literacy. Secondly, the aim was to describe and analyze whether the utterances and actions could be linked to the specific social and cultural context.

  The analysed material demonstrates how children participate and interact with each other while engaged in literacy and the material also displays the content of their communication. Two different kinds of literacy appear: one is narrative tellings and the other is reading and drawing/writing. A deeper analysis shows that children are building knowledge of telling and also creating a specific manifesto of literacy. The children also underline what they are doing through verbal expressions where they defined  themselves as both readers and writers.

  The result gives a contribution to new knowledge and an understanding of early literacy among very young children as something they have created in pre-school as a social and cultural environment. Literacy in the studied group of children uncovers many more expressions, including several actions with regard to written material, than we usally relate to the youngest children in pre-school.

 • 290.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar2010Inngår i: Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld / [ed] Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg, Stockholm: Regionbibliotek Stockholm , 2010, 1, s. 51-74Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 291.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Early Childhood Literacy expressed by one-to three year old Children in a pre-school context2005Inngår i: European Conference on Reading, 2005, s. 15-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 292.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Early Literacy- young children in pre-school2006Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 293.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  How one to three years old children in a pre-school context express Early Childhood literacy2005Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 294.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Narrativer som skapare av identitet och mening2016Inngår i: Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande / [ed] Elisabeth Björklund och Christina Gustafsson, Lund: Studentlitteratur, 2016, 1, s. 189-214Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 295.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Vuggestuebørns møde med fortælling, billeder, tekst og tegn2012Inngår i: Forskning i pædagogisk praksis / [ed] Ulla Liberg og Kirsten Poulsgaard, Köpenhamn: Akademisk Forlag, 2012, s. 94-115Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 296.
  Björklund, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Elm, Annika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Samlärande barn konstruerar sig själva2003Inngår i: Lek, musik, könsroller och centrala begrepp: Fyra exempel på sociala konstruktioner / [ed] Gerhard Arfwedson, Stockholm: HLS Förlag , 2003, s. 7-21Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 297.
  Björklund, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Gustafsson, Christina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Barns lärare - villkor och perspektiv på professionsutveckling2016Inngår i: Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande / [ed] Elisabeth Björklund och Christina Gustafsson, Lund: Studentlitteratur, 2016, 1, s. 234-248Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 298.
  Björklund, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Gustafsson, ChristinaHögskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande2016Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 299.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Att välja pedagogiska hälsointerventioner för genusanalys2002Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Arbetet med att förbättra och förstärka människors hälsa förs på flera fronter. En av dessa fronter handlar om livsstilsförändringar och söks åstadkommas genom interventionsarbete och riktas då ofta mot ett eller annat risk- eller ohälsobeteende, som kan handla om exempelvis kost eller motion. Det börjar även anses viktigt att ett genusperspektiv integreras i hälsoarbetet. Mer och mer uppmärksammas hur relationerna mellan män och kvinnor påverkar individers hälsotillstånd på olika sätt, liksom deras möjligheter att agera på ett hälsosamt sätt. Kost och motion kan även anses vara genusladdade begrepp så till vida att aktiviteterna (att äta, att motionera) handlar om beteenden som är bemängda med föreställningar om vad som är manliga respektive kvinnliga beteendemönster, varmed ätande/val av mat samt motionerande/val av motionsform i allra högsta grad påverkas av normer, och är även normskapande. Som en konsekvens av detta blir integrerandet av ett genusperspektiv i utvecklandet, implementerandet och utvärderandet av pedagogiska hälsointerventioner en nödvändighet för att undvika att i interventionsarbetet skapa, upprätthålla eller förstärka inskränkande eller hämmande normer. Mitt avhandlingsarbete skall delvis handla om att göra en genusanalys av pedagogiska hälsointerventioner, varmed några interventioner måste väljas ut för analysarbetet. För att kunna göra detta behöver inledningsvis följande frågor besvaras: Vad är en intervention? Vad är en pedagogisk hälsointervention? Hur kan en ”population” av pedagogiska hälsointerventioner definieras och identifieras och utifrån vilka strategier kan ett urval göras ur denna ”population”? Det är dessa frågor, och naturligtvis svaret på dem, som utgör grunden för föreliggande paper.

 • 300.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Constituting the Healthy Employee?: Governing gendered subjects in workplace health promotion2008Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  With a post-structural approach and an analytical focus on processes of governmentality and biopower, this study is concerned with how discourses of health are contextualized in educational practice and interaction between educators and participants in workplace health promotion (WHP) interventions. Of concern are issues of the discursive production, regulation and representation of power, knowledge and subjects as gendered beings in workplace health promotion interventions. The methods for generating data are participant observation, interviews and gathering of documentation pertaining to four different workplace health promotion interventions. Based on these data, the thesis offers an analysis of the health discourses drawn on in the interventions and the technologies of power and of the self by which the participants are governed and invited to govern themselves in the name of health. It also asks what practices and positions that thus come to be made available or not to the participants. Two health discourses are identified: the biomedical discourse and the wellness discourse. Both discourses are drawn on in all four studied interventions, the biomedical discourse being the dominating discourse drawn on. The biomedical discourse is informed by scientific ‘facts’ and statistics and is underpinned by a notion of risk. The wellness discourse is informed by an understanding of health as a subjective embodied experience and is underpinned by a notion of pleasure. Drawing on these discourses, the responsibility for health is placed with the participants and the healthy participant/employee is constituted as a rationally motivated risk-avoider and disciplined pleasure seeker who is both willing and able to actively make ‘good’ choices regarding their lifestyle. Furthermore, and informed by essentialist and heteronormative ideas about gender, the ideal healthy person is modelled on a male norm, representing women as the deviant Other.

3456789 251 - 300 of 2687
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf