hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 498
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Lilja, My
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Ensamkommande flyktingbarn i dagspressen2013Inngår i: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, s. 39-50Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 252.
  Lind, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Öhlin, Jennifer
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Transgenderism and the Social Services: A qualitative study about transgender people and their experiences of the Social Services in Sweden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how transgender people may experience the services that are offered by the Social Services. To fulfill the aim, the researchers decided to focus on the transgender peoples’ perspectives, and therefore chose to interview them and put them in an expert position. In this study a qualitative approach was used, and the data was gathered through two semi-structured face-to-face interviews. The main result was that the participants experienced that the Social Services sometimes might not have the right knowledge to give them proper information, sufficient support and the help they needed. Therefore, the participants often searched for information on their own, and the trust for the Social Services was unsatisfactory. One conclusion that could be drawn from this study was that the Social Services need to increase and improve their level of knowledge within this subject.

 • 253.
  Lindberg, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Nordlund, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Gruppskillnader och samband mellan psykosocial arbetsmiljö och stress: En studie mellan rörlig och fast arbetsplats inom äldreomsorgen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Stress is a growing problem in Western society and there is a connection between stress and psychosocial work environment, for example in the healthcare sector. The purpose of this reported study was first to examine group differences between the nursing staff at the homecare service and nursing home in how they experience their psychosocial work environment and stress. The relationship between psychosocial work environment, stress and workplace was also studied. A quantitative survey study with between groups design was made. The results showed that the nursing staff at the homecare service rated their psychosocial work environment worse than the nursing staff of the nursing home. No differences were found between the different workplaces in perceived level of stress. Psychosocial work environment and stress only correlated at the homecare service. The conclusion was that the nursing staff at both workplaces rated their psychosocial work environment relatively well and their perceived stress relatively low. The differences are believed to depend on various conditions of work based on mobile or fixed workplace.

 • 254.
  Lindberg, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Bjuresäter, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Våldtäktsoffers trovärdighet och tillförlitlighet i rätten: En kvalitativ innehållsanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att studera vad det är tingsrätten bedömer och värderar, när det gäller trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsoffers berättelser. Utöver det så var syftet att undersöka om dessa faktorer kan jämföras med föreställningar om ideala och icke-ideala offer. Studien har genomförts med kvalitativ innehållsanalys som metod. Urvalet har inhämtats från två olika tingsrätter. Resultaten visar att det finns ett antal gemensamma kategorier som visar på vad tingsrätten ofta har med i sin bedömning, som vittnesutsagor, offrets beteende före, under och efter händelsen samt teknisk bevisning. Våra slutsatser är bland annat att bemötandet av våldtäktsoffer i rätten ser olika ut och att bedömningarna varierar mellan domarna. Studien visar att vissa faktorer från resultatet kan bidra till högre eller lägre offerstatus enligt teorin om det ideala brottsoffret samt beskrivningarna om det medskyldiga, passiva och motsträviga offret. Andra faktorer från resultatet kunde inte kopplas till dessa idealtyper gällande offer.

 • 255.
  Lindberg, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap.
  Arbetsuppgifter, arbetsskador och upplevd arbetsmiljö: skiljer det sig mellan kvinnor och män på en könsneutral arbetsplats?: En tvärsnittsstudie från ett kontorslandskap 2016. Arbetsskador i förhållande till män och kvinnor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Gender equaltiy and occupational injuries are an issue for the public health. Women are more often reported sick then men. There are some differences between the occupations you have and what injuries you developed. It is known that men and women performs a task different from eachother and that will expose them for different injuries.

  Objective: The aim of this study was to determine the relation between occupational injury and gender (Man and Woman) in a gender equality workplace.

  Methods: A group of 40 computerworkers, Men (N=16) and woman (N=24). They completed a questionare about their workenvironment and injuries. Analysis were about different variables crossing with gender.

  Results: You can see a difference between men and women between how much workload they take home. Women had a higher risk to take their workload home and continue to work at home.

  Conclusion: Although women had a higher risk to take their workload home, you can’t say that the gender was the factor but the level of stress was. So the higher level of stress that you experiencing the more was the risk of you taking home your work.

 • 256.
  Lindberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Hartwig, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. Högskolan Dalarna.
  Redovisningsmanipulation och kopplingen mellan redovisning och beskattning2018Inngår i: Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering / [ed] Yvette Lind, Uppsala: Iustus förlag, 2018, 1, s. 174-195Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Dagens redovisningsreglering i såväl Europa som USA kan bäst beskrivas som en ”ramreglering”. Inom dessa ramar finns det möjligheter för företagsledningar att utifrån egna bedömningar påverka räkenskaperna via olika sorters redovisningsval. Anläggningstillgångar, tex byggnader och maskiner, ska (enligt rådande redovisningsreglering) skrivas av, men det är i praktiken ledningen som avgör avskrivningstakten. Tanken är att ledningen känner verksamheten bäst och att det därför är rimligt att ledningen avgör exempelvis i vilken takt tillgångar ska skrivas av. Om ledningen gör sitt yttersta för att ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning kan ledningens inflytande över redovisningen - via de ovan nämnda redovisningsvalen - potentiellt höja redovisningens kvalitet. Men om ledningen å andra sidan utnyttjar möjligheten att via redovisningsval påverka räkenskaperna i en viss riktning i enlighet med en given (på förhand bestämd) agenda kan ledningens handledningsutrymme påverka redovisningens kvalitet negativt; företagets resultat och ställning riskerar då att - pga manipulering - bli mindre rättvisande (och i värsta fall missvisande). Tidigare forskning visar på förekomsten av redovisningsmanipulering. I det här kapitlet redogörs för tänkbara orsaker till att redovisningen manipuleras. Därefter fokuseras på vilken betydelse kopplingen mellan redovisning och beskattning har för redovisningsmanipuleringen. Eller annorlunda uttryckt; leder en starkare koppling mellan redovisning och beskattning till mer eller mindre manipulation av redovisningen? Kan det tex vara så att en starkare koppling mellan redovisning och beskattning disciplinerar företagen/ledningen så att manipuleringen blir mindre omfattande?

 • 257.
  Lindeborg, Amalia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  "Det ska vara barnets samtal": En kvalitativ studie om socialtjänstens barnsamtal vid familjehemsplacering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När socialtjänsten har beslutat om att ett barn behöver placeras i familjehem måste barnet få åldersadekvat information. Att förmedla information till små barn är en utmaning som ställer krav på samtalsledarens förmåga att kommunicera så att barnet förstår. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur socialsekreterare och familjebehandlare beskriver att de förmedlar beslut om placering i familjehem till barn i förskoleålder. Sju intervjuer med anställda inom socialtjänsten har genomförts. Resultaten har analyserats utifrån salutogen teori med en utvecklingsekologisk referensram. Resultatet visar att informanterna upplever det som hjälpsamt att använda lekmaterial som hjälpmedel för att ge barnet en konkret bild av vad som kommer att hända vid placeringen. Informationen som förmedlas är situationsbunden och individuell. Informanterna belyser även att de anser det som viktigt att vara lyhörd för barnets behov för att kunna välja rätt information att trygga barnet med och på så sätt se till att det blir barnets samtal. I uppsatsens diskussionskapitel behandlas studiens oväntade fynd och förslag på fortsatt forskning.

 • 258.
  Linder, Noah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Lindahl, Therese
  The Beijer Institute of Ecological Economics, Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden; Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Borgström, Sara
  Sustainable Development, Environmental Science and Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Using Behavioural Insights to Promote Food Waste Recycling in Urban Households-Evidence From a Longitudinal Field Experiment.2018Inngår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 9, nr MAR, artikkel-id 352Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Promoting pro-environmental behaviour amongst urban dwellers is one of today's greatest sustainability challenges. The aim of this study is to test whether an information intervention, designed based on theories from environmental psychology and behavioural economics, can be effective in promoting recycling of food waste in an urban area. To this end we developed and evaluated an information leaflet, mainly guided by insights from nudging and community-based social marketing. The effect of the intervention was estimated through a natural field experiment in Hökarängen, a suburb of Stockholm city, Sweden, and was evaluated using a difference-in-difference analysis. The results indicate a statistically significant increase in food waste recycled compared to a control group in the research area. The data analysed was on the weight of food waste collected from sorting stations in the research area, and the collection period stretched for almost 2 years, allowing us to study the short- and long term effects of the intervention. Although the immediate positive effect of the leaflet seems to have attenuated over time, results show that there was a significant difference between the control and the treatment group, even 8 months after the leaflet was distributed. Insights from this study can be used to guide development of similar pro-environmental behaviour interventions for other urban areas in Sweden and abroad, improving chances of reaching environmental policy goals.

 • 259.
  Lindgren Ödén, Birgit
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Några 80-talisters inställning till arbete2018Inngår i: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, s. 119-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I avhandlingen Från ung till vuxen i omställningens tid, undersöker jag sex åttiotalisters grundläggande värderingar under perioden 1999–2012 i ljuset av Ronald Ingleharts teori om den tysta revolutionen. Teorin grundas på ett antagande om en gradvis förändring av västvärldens värderingssystem i takt med generationsskiften. I de grundläggande värderingarna finns bl.a temat synen på arbetslivets villkor. I temat har jag undersökt respondenternas förutsättningar för ett inträde i arbetslivet med dess förändrade villkor. Den arbetsrättsliga förändringen i Sverige påverkar i hög grad mina respondenter och klyftan mellan de som har och de som inte har arbete och med allt som följer med en tryggad inkomst, vidgas. Den som har rätt utbildning vid rätt tillfälle kan få sin utkomst säkrad medan den som inte lyckats med detta kan hamna utanför. Konsekvenser som börjar synas är att lojaliteten mellan arbetstagare och arbetsgivare mattas av och en kultur av ömsesidig likgiltighet smyger sig sakta in i arbetslivet. Ungdomsstyrelsens undersökningar visar också att yngre i ökande grad har en instrumentell inställning till arbete.

  Metod

  Med återkommande intervjuer under åren 1999 - 2012 har jag undersökt om respondenternas inställning till arbetslivet förändrats över tid. För att kategorisera synen på arbete har jag utifrån Ingleharts kategorier materialism, -både och, och postmaterialism använt Goldthorpes m,fl klassificering instrumentell, byråkratisk och solidarisk inställ-ning och Theanderssons indelning instrumentell – icke instrumentell inställning.

  Resultat

  Respondenternas inställning till arbete är i stort sett oförändrad mellan åren 1999 - 2012. Två av dem (man och kvinna) är materialister och är etablerade på arbetsmarknaden som löntagare/arbetstagare. De har goda inkomster jämfört med övriga arbetstagare i samma åldersgrupp och kön. En annan respondent (kvinna) som också enligt teorin är materialist har svårt att finna vägar in i yrkeslivet och flyttas runt i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hon kan, enligt utvecklingsekonomen Guy Standings definition, tillhöra den växande skaran av yngre groaners, dvs den grupp inom det så kallade prekariatet som inte lyckas att, i konkurrens med andra ta sig in på arbetsmarknaden. En annan respondent (kvinna) som inte kan kategoriseras som endera materialist/postmaterialist (både och) varvar anställning, studier, entreprenörskap och mammaledighet. En respondent (kvinna) är postmaterialist och gör medvetna val i riktning mot livskvalitet och självförverk-ligande, hon väljer bort arbeten som inte ger arbetstillfredsställelse. Den sista respon-denten (man) är också postmaterialist och har inte arbetslinjen som norm. Via ett antal olika praktikplatser har det egna politiska intresset utmynnat i möjlighet att påverka var han hamnar.

  Inglehart beskriver värderingsförändringar utgående från ett samhälles ekonomiska utveckling och sociala och kulturella system. Från 1990-talet sker en förändring i Sverige då ökande ekonomiska klyftor börjar uppmärksammas. Den svenska välfärden börjar krackelera och skapar olika villkor för individer. Hur denna förändring kommer att påverka olika individers möjligheter för etablering i arbetslivet är ett uppslag för vidare forskning.

 • 260.
  Lindqvist, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Ström, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Inre arbetsmotivation: En kvantitativ studie om skillnader gällande vård- och omsorgspersonals inre arbetsmotivationsfaktorer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den föreliggande kvantitativa studien var syftet att undersöka om det fanns någon skillnad gällande den inre arbetsmotivationen för vård- och omsorgspersonal i en mellanstor kommun i Sverige beroende på vilken verksamhet (sjukhus eller äldreboende) och yrkesutbildning (undersköterska eller sjuksköterska) personen hade. Enkäten bestod av sex bakgrundsfrågor och 21 påståenden om inre arbetsmotivation utifrån Self-determination theory (SDT). Den inre arbetsmotivationen mättes utifrån tre beroendemått: autonomi, samhörighet och kompetens. Resultatet visade på en signifikant huvudeffekt av verksamhet oavsett yrkesutbildning. Personalen verksamma på sjukhus skattade högre på påståendena gällande kompetens än personalen verksamma på äldreboenden. Resultatet kan bero på att personal på sjukhuset har ett mer varierande arbete än personal inom äldreboende, vilket stimulerar deras upplevda kompetens.

 • 261.
  Lindroth Lindgren, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Martinsson, Susanne
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  "Jag är precis som du": En observationsstudie om barns interaktioner i förskolans inomhusmiljöer - utifrån ett genusperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är synliggöra hur barn i förskolans inomhusmiljöerkonstruerar kön i deras interaktioner tillsammans med kamrater i de icke-vuxenstyrda lekarna, utifrån ett genusperspektiv. Studien tar avstamp ur ett feministiskt poststrukturellt-och sociokulturellt perspektiv; där aspekter som språk, interaktioner, kontexter, meningsskapande och diskurser utgör betydelsefulla faktorer för hur kön uppfattas och hur kön konstrueras. Resultatet i studien visar att flickor var de som oftast intog makten i interaktioner med pojkar och att det överlag inte var den samhällsrådande normativa könsdikotomin som dominerade. Resultatet visar även på flickors och pojkars proaktiva könsskapande genom att de intar och utmanar de roller och lekar som generellt tillskrivs flickor eller pojkar.

 • 262.
  Lindström, Victoria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Lingman, Elenora
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Dokumentation inom äldreomsorgen: En jämförande studie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med arbetet har varit att göra en undersökning om hur den dagliga dokumentationen genomförs inom äldreomsorgen i två olika kommuner. Avgränsningen vi valt är ett boende/avdelning per kommun. Vi trodde när vi påbörjade vår undersökning att det ena boendet skulle visa sig vara överlägset det andra vad gällde dokumentation. Tittat närmare har vi gjort på olika riktlinjer och arbetssätt de använder sig av i de olika kommunerna, hur rutinerna fungerar kring utförande av dokumentationen samt att senare ta del av densamme. I undersökningen ingick även att ta reda på om personal och chefer har samma syn på dokumentation, om de anser det vara svårt eller lätt att skilja på SoL- (Socialtjänstlager) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) dokumentationen samt vilka för- och nackdelar de kan se med att använda sig av dokumentation som arbetssätt. Huruvida för- eller nackdelarna får konsekvenser för de boende och den omsorg de går.

  De intervjuer samt den enkätundersökning vi gjort har visat oss att de två boenden vi undersökt var mer nära varandra i rutiner och arbetssätt runt dokumentation än vi trodde när vi påbörjade undersökningen. Personalen såväl som de två enhetscheferna hade väldigt likartade upplevelser och tankar runt för- och nackdelar med dokumentation. De lagar som verksamhetens dokumentation grundar sig på är bland annat SoL, HSL och Sekretesslagen. När det handlar om dokumentation är det viktigt att kommunikationen är tillfredställande personalen emellan. För att åstadkomma detta är det elementärt att begreppen information, meddelande och förståelse fungerar tillsammans och bildar en enhet.

 • 263.
  Linusson, Jacob
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Bonnier och Kvinnorna, istället för kvotering2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie presenteras en jämförelse mellan jämställdhetsprojektet Bonnier och Kvinnorna och könskvotering. Studien undersöker om projektet lyckades uppfylla målet att öka andelen kvinnliga chefer inom koncernen. I undersökningen ingår två intervjuer med anställda på Bonnier AB, samt så presenteras teori från genus- och organisationslitteratur. Projektet Bonnier och Kvinnorna genomfördes mellan åren 2000 till 2003 på mediekoncernen Bonnier AB och syftade till att öka andelen kvinnliga chefer och andelen chefer i koncernens ledningsgrupper. Min studie visar att projektet uppfyllde målet med att fördubbla andelen kvinnor i ledningsgrupperna men misslyckades med att öka andelen kvinnliga chefer. Bonnier och Kvinnorna hade få likheter med könskvotering.

 • 264.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket.
  And this feeling of shame silenced me: Women´s Self-blame and the Patriarchal Society´s View on Rape2015Inngår i: Gender in a Changing World / [ed] Rekha Pande, Hyderabad, India: Academic Publishing House of the University of Hyderabad , 2015, 1, s. 216-228Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 265.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Den enes utopia – den andres dystopia2001Inngår i: 00TAL, ISSN 1404-823X, nr 8, s. 24-32Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 266.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Den försvunna genusrutan: Politisk styrning av forskningsmedel?: Reflektion/konfrontation/diskussion2008Inngår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, nr 3-4, s. 7-11Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 267.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Den invanda eller den andra vägen: Det utopiska alternativet2007Inngår i: SUBALTERN - Tema utopi, nr nr 2, s. 70-73Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 268.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Efterord till Niels Klims underjordiska resa2007Inngår i: Niels Klims underjordiska resa / [ed] Ludvig Holberg, Umeå: H:ström - Text & kultur , 2007, s. 269-279Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 269.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  En angelägen bok med titel som skapar huvudbry: recension av antologin Jämställdhetens pris red. Anne Grönlund och Björn Halleröd2008Inngår i: Tidningen Kulturen, ISSN 1654-1979, nr 05-26, s. 3-5Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 270.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950: recension av Eva Heggestads En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-19502006Inngår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, nr 2-3, s. 202-206Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 271.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Genusvetenskap. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Litteraturvetenskap.
  Förord till Margaret Cavendishs Den lysande världen2011Inngår i: Den lysande världen / [ed] Margaret Cavendish, Umeå: H:ström - text & kultur , 2011, s. 7-15Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 272.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Försakelse och viljetvingare - bilder från år 2378: Om emancipationsfrågan i en tidsutopi1998Inngår i: Nordisk litteratur og mentalitet / [ed] Malan Marnersdottir og Jens Cramer, Torshavn: Foroya Frodskarfelag , 1998, s. 366-375Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 273.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Genusvetenskap. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Litteraturvetenskap.
  My Life in Pink: Story-based learning as a feminist teaching method2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 274.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, recension av Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma red. Eva Heggestad och Anna Williams2005Inngår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, nr 4, s. 78-82Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 275.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Pictures From the Year 2378 : Emancipation in a Utopian Novel From 18781999Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 276.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Ångest och framtidspessimism i den svenska dystopin efter 1960, med särskilt fokus på dystopi och kön2004Inngår i: Fortællingen i Norden efter 1960 / [ed] Anker Gemzøe, Aalborg: Aalborg Universitetsförlag , 2004, s. 342-349Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 277.
  Ljungquist, Sarah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Carlson, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Svaleryd, Kajsa
  Högskolan i Gävle, Högskolegemensam administration.
  Genus och jämställdhet i organisationer: Om en kurs för chefer2019Inngår i: FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer: Book of Abstracts, 2019, s. 94-95Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem

  Forskning om jämställdhetsintegrering av organisationer visar på betydelsen av att ledningen initierar arbetet utifrån kunskap och medvetenhet om vad arbetet handlar om (Wittbom 2009).

  Som ett led i regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera universitet och högskolor i Sverige 2016-2019 har cheferna på Högskolan i Gävle under kalenderåret 2018 genomgått en poängbelagd genusvetenskaplig utbildning, Genus och jämställdhet i organisationer, 4 hp. Syftet med utbildningen var att ge cheferna tillräckligt med kunskap samt att ge dem bättre verktyg för att kunna planera och fatta beslut som leder till ökad jämställdhet. Utbildningen som bestod av fyra utbildningstillfällen (fem heldagar) avslutades i december 2018 med att deltagarna redovisade de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten som de utarbetat under utbildningens gång. 

  Det övergripande syftet med presentation av kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp är att beskriva ett effektivt sätt att stärka jämställdhetsarbetet i en organisation genom att börja uppifrån och utbilda chefer i genus och jämställdhet. I enlighet med detta fokuserar presentationen, på den mer detaljerade nivån, till att belysa hur arbetet med jämställdhetsintegrering kräver kunskap om kön, genus och normer kopplade till organisationen. Detta för att långsiktigt förändra maktstrukturer som skapar ojämställdhet. Genom att samtidigt utbilda alla chefer i organisationen skapas förutsättningar för att kunna genomföra analyser som fokuserar på makt och hierarkier, analyser som kan leda till motsättningar om inte förändringsarbetet ägs av organisationen. Detta för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska leda till förverkligande av de jämställdhetspolitiska målen[1] och inte enbart reduceras till kvantifierbara övningar inom rådande system (Callerstig 2014).

  Aktiviteter

  Kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp genomförs under kalenderåret 2018 med ett första utbildningstillfälle i januari, ett andra i juni, ett tredje i september och ett fjärde avslutande i december. Till tre av fyra utbildningstillfällen är föreläsare inbjudna. Det första utbildningstillfället (två heldagar) inleds med en föreläsning av högskolans rektor Ylva Fältholm (”Min genusresa och organisationen”). Under samma utbildningstillfälle föreläser också organisationspsykolog Lars Einar Engström (”En sexists funderingar: bekännelser, karriär och våld”) samt organisationsforskare Hanna Kusterer, Högskolan i Gävle (”Genus och chefskap i organisationen”). Vid det andra utbildningstillfället föreläser statsvetaren Renée Andersson från Örebro universitet (”Genus och organisation”) och vid det tredje utbildningstillfället föreläser pedagog Susanne Andersson från Stockholms universitet (”Genusmedvetna chefer som ett villkor för ett genusmedvetet universitet”).

  Inför det andra utbildningstillfället får deltagarna i uppgift att genomföra observationer av genusmönster i den egna verksamheten. Resultaten som redovisas i samband med utbildningstillfället utgör en grund för probleminventeringen som handlar om att ta fram relevanta fakta om tillståndet på varje avdelning (till exempel könsuppdelad statistik) inom organisationen.  Utifrån resultatet av probleminventeringen får grupperna diskutera hur man skulle komma till rätta med den brist på jämställdhet som uppdagats. Små och stora problem, kortsiktigt såväl som långsiktigt, till exempel att locka fler studenter som är män till kvinnodominerade utbildningar och tvärt om, lyfts fram och diskuteras. I samband med detta synliggörs maktstrukturer som ger könsdiskriminerande effekter vilket leder till en diskussion om hur dessa kan utmanas och förändras.

  Samtliga föreläsningar följs upp av diskussioner där föreläsningens tema knyts till den aktuella organisationen och situationen på Högskolan i Gävle. Föreläsningarna tillsammans med kurslitteraturen (cirka 800 sidor med fokus på chefskap, organisation och kön) fungerar som inspiration till det största arbetet i kursen: det arbete som sker i mindre, avdelningsvisa grupper (beskrivet ovan).

  I januari 2019 bedöms och analyseras de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten, vilka utgör utbildningens examinationsuppgift, av kursledningen.

  Resultat

  Resultatet av den genomförda utbildningen i genus och jämställdhet för chefer vid Högskolan i Gävle visar att samtliga deltagare har fått större kunskap och medvetenhet om hur genus konstrueras och omförhandlas i organisationer och det omgivande samhället och hur detta påverkar den egna organisationen och det egna ledarskapet. De handlingsplaner för jämställdhetsintegrering som deltagare utarbetat under utbildningens gång (utbildningens examinationsuppgift) visar att deltagarna uppnått olika mått av färdighet och förmåga. I några fall mycket hög, i andra fall god, i några få fall mindre god. En analys av särskilt det senaste är att utbildningen med fördel hade kunnat vara längre.

  Ett ytterligare resultat av utbildningen är deltagarnas förändrade inställning till möjligheten att på ett naturligt sätt integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv i de ordinarie arbetsuppgifterna.

  Litteratur

  Wittbom, Eva, Att spränga normer. Om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. Diss, Stockholms universitet, 2009.

  Callerstig, Making equality work: Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality in public sector organisations. Diss, Linköpings universitet, 2014.

  [1] Det övergripande målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Arbetet med jämställdhetsintegrering av organisationen handlar om att organisationen ska nå de jämställdhetspolitiska målen. För akademins del handlar arbetet lika mycket om att ge lärare och forskare jämställda förutsättningar att genomföra sitt arbete och att göra akademisk karriär, som om att säkerställa att studenterna erbjuds en jämställd utbildning

   

 • 278.
  Ljungquist, Sarah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Genusvetenskap. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Litteraturvetenskap.
  Ridder, Iris
  Högskolan Dalarna.
  Power and resistance: Experiences of women in the Swedish Academy2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 279.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Analysis of the importance of sustainability drivers and barriers to change in Higher Education Institutions2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Although several drivers for and barriers to sustainability have been recognised in Higher Education Institutions, there has been limited research on analysing which are considered to be the most important. Two survey were sent to analyse this. The first survey was answered by nineteen respondents, whilst the second by eleven. The survey responses were analysed using descriptive statistics, rankings in order of importance, and comparison between types of drivers and barriers. This paper provides depth to the drivers for and barriers to sustainability in HEIs’ discussion by: 1) providing the importance of each driver and barrier; 3) offering a ranking of the drivers and barriers; 4) and analysing the relations between drivers and barriers to categorise them.

 • 280.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Evaluar la sostenibilidad en las instituciones de educación superior de manera integral [Assessing sustainability in higher education institutions holistically]2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 281.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Organisational sustainability2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 282.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Organisational sustainability2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 283.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion. Organisational Sustainability, Ltd, Cardiff, UK.
  Sustainable business models: providing a more holistic perspective2018Inngår i: Business Strategy and the Environment, ISSN 0964-4733, E-ISSN 1099-0836, Vol. 27, nr 8, s. 1159-1166Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Corporate sustainability has recently been challenging traditional business models that have been based on value proposition, creation and capture. There has been a steady increase in publications using the term “sustainable business models”; however, there have been few that have theoretically defined or characterized the term, and in most cases, they just apply the term. Seven peer‐reviewed papers were selected that aimed to define and explain sustainable business models and that have been widely cited. The papers were analyzed by assessing the elements and activities covered using the corporate sustainability framework, and by comparing them against four approaches to explain organizations. The paper proposes a definition and framework for more sustainable business models aimed at integrating organizational approaches, the company system, stakeholders, change and sustainability dimensions, thus providing a more holistic and systemic approach to discourses on sustainable business models.

  Fulltekst tilgjengelig fra 2020-04-10 00:01
 • 284.
  Lozano, Rodrigo
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Findler, Florian
  Schönherr, Norma
  Stacherl, Barbara
  Making the Invisible Visible: Impact Assessment in Higher Education2018Inngår i: Proceedings of the International Association for Business and Society: Proceedings of the Twenty-Ninth Annual Meeting, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 285.
  Lozano, Rodrigo
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion. Organisational Sustainability Ltd., Cardiff, UK.
  Fobbe, Lea
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Carpenter, Angela
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion. School of Earth and Environment, University of Leeds, Leeds, UK.
  Sammalisto, Kaisu
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Analysing sustainability changes in seaports: experiences from the Gävle Port Authority2019Inngår i: Sustainable Development, ISSN 0968-0802, E-ISSN 1099-1719, Vol. 27, nr 3, s. 409-418Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ports are under increasing pressure to become more sustainable. Although some ports have been including sustainability into their operations, this has been mainly done from economic and environmental perspectives and technological or policy‐related approaches, while there has been little research on organisational change management for sustainability. This paper analyses organisational change efforts for sustainability at the Port of Gävle, Sweden. Twenty‐three face‐to‐face interviews were conducted with various stakeholders. The findings show that there were differences in perception of sustainability; but similarities in the drivers for and the barriers to sustainability (with some key differences between the internal and external stakeholders). This research shows that, in their journey towards becoming more sustainable, ports have to take a holistic approach encompassing the four dimensions of sustainability (economic, environmental, social, and time); their stakeholders (internal and external); and legislative, technological, financial, cultural/social, voluntary initiatives, and organisational change management approaches.

 • 286.
  Lozano, Rodrigo
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Petterssén, Sigrid
  Jonsäll, Anette
  Niss, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Bergstrôm, Bjôrn
  Moving to a quintuple helixapproach in SPP: Collaboration and LCC forlighting procurements2019Inngår i: Cost and EU Public Procurement Law: Life-cycle costing for sustainability / [ed] Marta Andhov, Roberto Caranta, Anja Wiesbrock, Oxon: Routledge, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 287.
  Lund, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Wieslander, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Inre och yttre motivation hos unga: Effekter av kön och utbildning i strävan efter livsmål2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Motivation är en viktig faktor för alla instanser i samhället, för att studera individer och veta hur man bäst motiverar och förmår dem att leva hälsosamt. Tidigare studier visar på att det finns både inre och yttre faktorer som driver en individ och att inre motivation är kopplat till högre välbefinnande. Inre motivation innebär att man drivs av faktorer såsom personlig utveckling och att hjälpa andra medan yttre motivation behandlar faktorer såsom materiella ting, status och pengar. Denna studie gjordes utifrån enkäten Aspiration Index med deltagare från sista året på gymnasiet och universitetet. Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor gällande livsmål, samt om det fanns någon skillnad i livsmål mellan deltagarna på gymnasiet och universitetet. Resultatet visade att kvinnor, i större utsträckning än män, motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer samt att gymnasiestuderande drivs högre av yttre faktorer jämfört med universitetsstuderande. 

 • 288.
  Lundberg, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att se eller inte se genom genusglasögon, det är frågan?: En studie ur reklamskaparnas perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svensken spenderar i genomsnitt 6 timmar om dagen på medier och genom reklamen som visas på dessa medier sänds det ut värderingar och uppfattningar om vad ett visst kön är. Därför ställde jag frågan om vem som ska hållas ansvarig för de stereotypa bilder som idag visas på reklamen. 

  Syftet med denna studie är att få kunskap om vad reklamskaparna har för perspektiv på genus och inställningen till att skapa könsstereotyp bildreklam. Den metod jag valde att använda mig för att svara på den frågeställning som studien har valde jag kvalitativa intervjuer. Det empiriska materialet som intervjuerna genererade visade sig som styras av genusmedvetenhet i tolkningen av stereotyperna manligt och kvinnligt och kritik emot den traditionella reklambilden. Informanterna menade att många kunder idag är medvetna om stereotyperna och vill förändra den bilden. Trots det så kunde jag genom studiens teorier konstatera att informanternas tolkning om manlig och kvinnlig var stereotyp. Så vem ska agera för att reklambilden ska bli ”könsfri”? 

 • 289.
  Lundell, Malena
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  En riktig skärgårdsbo: en etnologisk studie om kvinnor, kön och kompetens i Roslagen2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om kvinnor i Roslagens ytterskärgård haft en högre ställning än kvinnor på fastlandet. Frågeställningarna har kretsat kring kön och kompetens.Materialet som använts är kvalitativa intervjuer, personliga anteckningar, minnen och dagboksutdrag där skärgårdsbornas egna berättelser har varit i centrum. Med hjälp av en metod kallad snöbollsmetoden har materialet samlats i samspel med informanterna där ”det ena gett det andra” likt en snöboll som växer ju längre den rullar. Metoden tillsammans med teoretiska utgångspunkter som intersektionalitet och genussystemet har legat till grund för den etnografiska skrivprocess som också varit en stor del av analysarbetet.Resultatet visar att kvinnor i skärgården har haft en högre ställning än kvinnor på land, troligen främst på grund av att den särskilda skärgårdskompetens, som barn på öar fått då de växt upp, varit oumbärlig för familjernas överlevnad såväl ekonomiskt som fysiskt.Nyckelord: kvinnor,

 • 290. Lundgren Stenbom, Eva
  et al.
  Turunen, Päivi
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Lokal konstaktivism - exemplet konst-PIMPA2018Inngår i: Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, s. 179-196Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 291.
  Lundin, Camilla
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Kuvad och underlägsen?: bilden av den muslimska kvinnan hos några svenska kvinnor och i ett urval texter om islam och kvinnor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur svenska icke-muslimska kvinnor ser på muslimska kvinnor, samt på vilket sätt svenska författare har skildrat kvinnan och islam. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och textanalys har min vetskap blivit större.

  Urvalet svenska akademiska författare som studien bygger på vill visa att kränkningen av kvinnor inte handlar om religion utan om hur Koranen har blivit feltolkad samt hur resten av världen ser på den muslimska kulturen. Bland författarna finns teorier om att kvinnan är ett offer för samhället, feltolkningar och fördomar men även ett offer på grund av bristen på jämlikhet inom islam.

  Kunskapen om islam är inte så stor hos intervjupersonerna. De är kluvna i sin bild av den muslimska kvinnan. Dels ses hon som ett offer i slöja, kuvad och underlägsen. Dels påpekas det att hon är en del av religionen likväl som mannen. Det finns en tanke hos intervjupersonerna om att kvinnor kränks men inte på grund av religionen. Den muslimske mannen har en bister framtoning och ses som familjens överhuvud.

 • 292.
  Lundkvist, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Persson, Charlotta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning i förskolan - en del i formandet av barns identitet?: En systematisk litteraturstudie rörande rörande barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, granskat ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läroplanen för förskolan framhåller vikten av att verksamheten i förskolan ska främja alla människors lika värde oavsett kön (Skolverket, 2016). Likaså framgår att pedagoger ska arbeta aktivt med att motverka stereotypa könsroller (ibid.). I samband med högläsning i förskolan tillägnar sig barn kunskap inom området literacy. Detta innefattar såväl språkliga kunskaper som värdegrundsfrågor där jämställdhet utgör en viktig aspekt (Björklund, 2008; Fast, 2009). Syftet med studien är att synliggöra vad tidigare forskning framhåller angående barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, sett ur ett genus- samt didaktiskt perspektiv. Som metod har en innehållsanalys genomförts, vilken inspireras av vad Wahlström (2015) kallar för kvalitativ metasyntes som innefattar en jämförelse av de utvalda studierna. Resultatet visar att barnböcker framställs inneha könsstereotypiskt innehåll samt att innehållet kan spela en roll för barns socialisation. Vidare framkom att flickor och pojkars literacyförmågor värderas olika samt att genusmedvetenhet verkar som en betydelsefull aspekt hos pedagoger. Resultatet kan komma att bidra till ökad kunskap angående betydelsen av såväl en genus- som didaktisk medvetenhet hos pedagoger som arbetar i förskolan. Genom att ha vetskap kring stereotypa könsroller samt barns literacy finns goda möjligheter till att arbeta enligt förskolans läroplan. 

 • 293.
  Lundqvist, Louise
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Svedjewik, Tove
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  ”Ser jag någonting i registren, då stoppar jag”: En kvalitativ intervjustudie om svenska polisens arbete med fordonsstopp2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter svenska poliser har av arbetet med fordonsstopp och vilka premisser de utgår från vid beslut om att kontrollera fordon i trafiken. Genom semistrukturerade intervjuer med fem poliser, framkom att de överlag hade svårt att besvara frågan gällande vilka erfarenheter de har av arbetet med fordonsstopp. Resultatet tyder på att dessa erfarenheter gör arbetet lättare för poliserna, samtidigt upplevs erfarenheterna kunna resultera i oönskade beteenden. Deras erfarenheter är också att arbetet har utvecklats med åren. Utöver lagöverträdelser, verkade inte några klargjorda premisser gällande beslut om fordonsstopp finnas. Trots detta uppgav deltagarna liknande premisser, såsom trafikförseelser, underrättelseinformation och känslan av att något inte står rätt till.  I samband med fordonsstopp sker selekteringen inför beslutsfattandet genom allmän profilering och något poliser benämner byggstenar. Det förekom dock delade uppfattningar om vad som format deras premisser.

 • 294.
  Lundsten, Jonas
  et al.
  Malmö universitet.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Individual’s Motivation in Standardization of Geographic Information2018Inngår i: FIG 2018 Istanbul : Proceedings, The International Federation of Surveyors, FIG , 2018, artikkel-id 9364Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Geographic information and standardization has gained increased interest in the last decades due to the increased use and exchange of digital data describing geographicand administrative features. Standards and related documents, such as technical reports, play an important part in this for private and public organizations. However, the role and motivation of the individual participants in the standardization process has been less researched. This paper presents the results of a qualitative study on participants’ personal meaningful goals for participating in formal standardization work at the Swedish Standards Institute, SIS. The study focus on production of national standards and related documents, for example national guidelines and other publications. The research question is how project team members are motivated in the standardization project. One or more participants in each of the technical committees, TCs, working with geographicinformation standardization, have been interviewed in regard to how they perceive their individual involvement in the standardization work and the personal meaningful goals making them to do so. A phenomenological method, Meaning Constitution Analysis (MCA), was used for analyzingthe interviewee’s experiences of the projects. The organizational motive behind the project and the personal meaningful goals for the individuals were focused on in the analysis of each interview. The study concluded that the investigated private companies and public organizations fulfil their obligations concerning financing the TCs work, but that some companies and organizationsdo not allow sufficient time for their employees to engage in standardization work, due to prioritization of other day-to-day tasks to be done. That is, standardization was not the organization's main motive. This may lead, apart from poor work environment for the individual participants and concerns about how to prioritize their daily work, which may result in delayed standardization projects. The interviewed participants were mainly motivated by their individual curiosity for the subject. That is, learning was a main personal meaningful goal. However, participants with frequent contacts with stakeholders had a significant motivation for participating, with the long-term goal to satisfy the stakeholders’ needs.

 • 295.
  Lundsten, Jonas
  et al.
  Malmö Högskola.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Motives for Participation in Formal Standardisation Processes for Geographic Information: An Empirical Study in Sweden2017Inngår i: International Journal of Standardization Research (IJSR), ISSN 2470-8542, Vol. 15, nr 1, s. 16-28Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to investigate the personal motives for participation in formalstandardization processes for geographic information. The method involved interviewing membersof technical committees at the Swedish Standards Institute, SIS. The results are that the majority ofthe interviewees are very motivated in their work and they think their participation is well-financedby their organizations allocating them to a technical committee. The main motives are to contributeto development of society and be at the forefront of development. However, this article also showsthat several members participating in this study felt that they do not have sufficient time for workingwith tasks related to their technical committees. Their daily work in their respective organizationsoften has higher priority in relation to standardization work. This contrasts with the organizationalgoals of the participating organizations and may slow down the development of standards and otherpublications due to lack of resources.

 • 296.
  Lundén, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Wengberg, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Chefers kommunikation via mejl: Finns det skillnader i hur chefer bedöms av kvinnor och män?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med studien var att undersöka om bedömningen av olika egenskaper hos avsändaren till ett mejl kan relateras till mottagarens kön, avsändarens kön och mejlets valens. I föreliggande studie är avsändaren av mejlet en fiktiv chef och mottagarna av mejlet är deltagarna i studien. Datainsamling genomfördes med en enkät vilken distribuerades i pappersform till 100 studenter på en högskola i Mellansverige. Insamlad data analyserades sedan med SPSS med sex upprepade ANOVA. Enligt de signifikanta huvudeffekter som observerades framkom det att mejlets valens var den variabel som hade störst påverkan på deltagarnas bedömning av avsändarens egenskaper. Vidare observerades det att avsändarens kön endast påverkade deltagarnas bedömning av avsändarens egenskaper gällande maskulinitet/femininitet. Vidare könseffekter som observerades var att deltagarnas kön i interaktion med mejlets valens i viss mån påverkade bedömningen av egenskaperna hos avsändaren. Noterbart i interaktionseffekterna var att kvinnor var mer polariserade än män i sina bedömningar av avsändarens egenskaper både vad gällde mejlen med positiv och negativ valens.

 • 297.
  Löfgren, Niclas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Persson, Felix
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Sambandet mellan de psykologiska behoven och chefers arbetstillfredsställelse och autonomistöd: En kvantitativ studie med utgångspunkt i Self- determination theory2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
 • 298.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  “Det är viktigt att klä sig vuxet”: Äldre kvinnor om stilval2015Inngår i: In the flow – People, Media, Materialities: ACSIS conference 15-17 June 2015, Norrköping / [ed] Johanna Dahlin & Tove Andersson, 2015, s. 76-76Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Hur kommuniceras och omförhandlas olika normer om passande klädstil för äldre kvinnor? 21 kvinnor i åldrarna 62-94 år har intervjuats om vardag, kropp, åldrande och kläder. Plagg i garderoben har varit materiell ingång för intervjuerna. Flera intervjupersoner menade att man idag är friare att klä sig som man vill än man var förr. Men åldern hade ändå betydelse för vilka kläder kvinnorna valde. De tyckte att det hade blivit svårare att köpa kläder då utbudet vänder sig till en yngre målgrupp. Kroppen hade förändrats över åren, vilket nödvändiggjorde stiländringar. Likaså hade man en annan vardag och andra behov som äldre vilket också återspeglades i garderoben. En del intervjuade uttryckte osäkerhet om vilken klädstil som passade – och var passande – för dem som äldre. Här blev mediernas ”görom-mig reportage” en referenspunkt. Kvinnorna ville inte se tantiga ut, men visa acceptans för sin ålder och klä sig ”vuxet”

 • 299.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  'Fun' as a resource in old women's deliberations about style and dress2014Inngår i: Walking beside: challenging the role of emotions in normalization / [ed] Eva Söderberg & Sara Nyhlén, Sundsvall: Mittuniversitetet , 2014, 6, s. 155-173Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 300.
  Lövgren, Karin
  Linköpings universitet, Samhälle, mångfald, Identitet (SMI).
  Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie: Om ålderskategori-seringar i reklam och populärpress2009Inngår i: Åldrande, åldersordning, ålderism / [ed] Håkan Jönson, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, 1, s. 121-137Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel handlar om olika former av åldersrelaterade kategoriseringar; en utförligare analys av dessa kommer att ingå i min avhandling som har arbetsnamnet Se lika ung ut som du känner dig. Om kulturella föreställningar om ålder och åldrande. Avhandlingen har som empirisk utgångspunkt intervjuer med människor verksamma inom reklam och marknadsföring, samt med personer som arbetar med tidningar som vänder sig till kvinnor i åldrarna 40 och uppåt, med just ålder som försäljningsargument. Vidare analyserar jag tidningens texter, med tonvikt också på det visuella. Som en tredje empirisk ingång har jag intervjuat ett antal kvinnor i medelåldern om att vara i denna del av livet, om deras syn på tidningarna, reklambilderna i dem och om konsumtion. Min forskningsfråga fokuserar den mening ålder och åldrande ges i de här sammanhangen.

  I detta kapitel kommer jag att rikta intresset mot åldersrelaterade kategoriseringar som de som arbetar med reklam respektive journalistik använder sig av under intervjuerna eller som figurerar på olika hemsidor som de refererar till, men också de som förekommer i tidningarnas artiklar och reportage. Vilka förhandlingar om ålder och åldrande kommer till uttryck i de kategoriseringar man använder sig av? Vilken mening tillskrivs ålder och åldrande i de här benämningarna? Till en del överlappar inifrånanvändningarna av begreppen med vetenskapliga. Artiklar och reportage i tidningarna hänvisar till forskning. De intervjuade marknadsförarna refererar till vetenskapliga undersökningar då de beskriver hur man inom branschen tänker kring målgrupper, värderingar m.m. Vetenskapliga definitioner av begreppen blir också en klangbotten då jag analyserar de uttryck som används i veckotidningarna respektive under intervjuerna. Av utrymmesskäl skriver jag i denna artikel inte om de åldersbegrepp de intervjuade kvinnorna använder.

  Med utgångspunkt i en analys av kategoriseringar som cirkulerar i reklam, marknadsföring och veckotidningarnas texter, kommer jag nedan att diskutera några begrepp som kan vara värda att reflektera över.

3456789 251 - 300 of 498
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf