hig.sePublications
Change search
Refine search result
49505152535455 2551 - 2600 of 2718
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2551. Vestin, Martha
  Regi: kreativitet och arbetsledarskap2006 (ed. 2)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2552.
  Vestlund, Ulrica
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Vanliga väsen i vår folktro1997Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet handlar om väsen i den gamla folktron. För att begränsa mig i ämnet om gammal folktro och sägner, så håller jag mig till det gamla bondesamhället på 1800-talet. Jag var nyfiken på vilka väsen som man kunde hitta i våra trakter, och vilka egenskaper de hade. Efter att ha samtalat med Ann Nilsén som är etnolog på länsmuseet i Gävle, så fick jag en klarare bild av vilka väsen man kunde hitta häromkring.

  Jag inriktade mig så på dessa, rået, vittran, trollen, tomten och vättarna. Det uppenbarade sig att de flesta av dessa väsen visade sig ha nästan identiska egenskaper. De förväxlades ofta med varandra, mycket beroende på om sägnen berättades i norra eller södra Sverige. Om man t.ex. hade en hustomte på en gård i Norrland, så kunde det vara en vätte med samma egenskaper, utseende och funktion på en gård i södra Sverige. Tomten och vättarna omnämndes många gånger i samma sägen, antigen var det tomten eller vättarna som förekom.

  Det finns mycket moral och pekpinnar för hur folk i allmänhet borde vara mot varandra. Detta tillskrev man istället ”småfolket”. Ofta var det säkert lättare att respektera deras åsikter än den närmaste grannens, eftersom det gick illa om man misshagade något väsen.

  Det finns många olika samlingsnamn för de här väsena. Jag har själv valt att kalla dessa varelser för ”småfolket”. De underjordiska eller de osynliga, är också populära benämningar. Vad man än väljer att kalla dem, så beskrivs de ha samma egenskaper i hela landet.

  Det finns vissa teorier om hur dessa väsen uppstått. Man trodde i en medeltida sägen, att Lucifers änglar regnade ner i tre dagar på jorden. En del föll ner i skogen och blev skogsrån. De som föll ner i bergen blev bergstroll. Andra regnade ner på hus och tak och blev tomtegubbar.

 • 2553.
  Vestman, Erik
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Afrikabilden i läromedel2000Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur bra skolböcker i samhällsorienterande ämnen lyckas förmedla en dynamisk och rättvis bild av Afrika. Mina frågeställningar är: Vilken bild av den afrikanska kontinenten och afrikanerna förmedlas av läroböckerna för högstadieelever? Hur dynamisk och mångfacetterad är egentligen den bilden? Ger läroböckerna en god möjlighet till en positiv identifikation med människor i Afrika? Hur skiljer sig denna bild från den som ges av den socialrealistiska afrikanska filmen Borom Sarret?

  Läroboken är fortfarande ett viktigt strukturerande verktyg för läraren. Den styr till stor del fortfarande undervisningen på ett övergripande sätt. Trots detta är det inte många som verkar intressera sig för läroböckerna och deras utformning.

  Lpo-94 nämner vikten av att förstå både det egna kulturarvet och delaktigheten i det gemensamma, om vikten av en stark identitet och en kulturell mångfald. Det bör rimligtvis innebära att man inte får försumma en hel kontinents kulturarv genom att enbart ta upp Afrikas historia när den varit viktig för Europas historiska utveckling. Detta är vad som sker i de allra flesta skolböcker.

  Skolböckerna utgår alldeles för ofta från att vår kultur och vår utveckling är ett facit för hur andra länder bör se ut. De ger grovt generaliserande och stereotypa bilder av Afrika som ett enda stort u-land befolkat av anonyma afrikaner. Vi behöver en mer dynamisk och mindre generaliserande bild av Afrika och dess befolkning.

 • 2554.
  Vidana, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Vad är historiskt sant i den bibliska passionshistorien?: Ett jämförande studium av olika bibelkommentarer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som är historiskt sannolikt i den bibliska passionshistorien genom att kritiskt undersöka och jämföra olika bibelkommentarers syn på frågan. För att göra detta besvarades följande frågor: Vilka är skillnaderna mellan de olika bibelkommentarerna när det gäller förståelsen av Jesu sista dagar? Hur ska författarnas argumentering i bibelkommentarerna om vad som är historiskt sannolikt i passionshistorien kritiskt värderas? 

  Metoden är kvalitativ och består i en jämförande litteraturstudie med inslag av källkritik. Resultatet av denna uppsats visade att diskussionen om vad som är trovärdigt med passionshistorien som nämns i bibelns Nya testamente är att Jesu lidande och död sannolikt har inträffat i verkligheten sådan den beskrivs av de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Jesu verksamhet i hela evangeliet är inriktad mot lidande och död. 

 • 2555. Vikdahl, Linda
  A lot is at stake: on the possibilities for religion-related dialog in a school, in Sweden2019In: Religion & Education, ISSN 1550-7394, E-ISSN 1949-8381, Vol. 46, no 1, p. 81-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports the experiences of religion-related dialog among 24 Swedish students and their teacher in religion education. All students had immigrant backgrounds from the Middle East and all of them had strong religious convictions. By using qualitative analysis to reveal their experiences with dialog in school, the concept of “safe space” is critically discussed. The students’ educational environment was not a “safe space” when it came to religion-related dialog, in part because historical and political conflicts in the Middle East have an impact on students’ willingness to open up. The case study provides an example of the effects of the wider political and societal context on the micro-structure of classroom-interaction.

 • 2556.
  Viklund, Sara
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Isaksson, Hanna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Tills döden skiljer oss åt: en studie om unga människors syn på döden2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var att studera synen på döden hos unga kristna, muslimer och icke-troende. Vad beror eventuella likheter och skillnader på och vilka konsekvenser får dessa för alla undersökta individer? Undersökningen gjordes med hjälp av femton kvalitativa intervjuer, där vi ställde frågor om döden till ungdomar på en gymnasieskola under våren 2009. Undersökningsgruppen bestod av fem muslimer, fem kristna och fem icketroende. 

  Den slutsats vi kunde dra utifrån vår undersökning var att unga människors syn på döden formas inte bara utifrån den religiösa tillhörighet de säger sig ha, utan minst lika mycket av det omgivande samhället. De informanter som var uppvuxna i en svensk kontext hade formats utifrån det samhälle de lever i. Inte minst genom att deras familjer också har påverkats av sin omgivning. De informanter som är uppvuxna i en annan kultur är mer formade utifrån denna och har ännu inte hunnit bli formade av det sekulariserade svenska samhället.  

 • 2557.
  Vikström, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skönlitteratur ur ett regnbågsperspektiv: Lärares val av högläsningsböcker2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar ämnet högläsning och skönlitteratur ur ett regnbågsperspektiv med specifik inriktning på lärares val av högläsningsböcker. Arbetet har även haft ett bisyfte att undersöka barns läsförståelse och hur deras utveckling av läsförståelse kan kopplas ihop med när de knäckte läskoden. Studier har visat att de böcker lärare väljer att läsa i klassrummet kan vara en del av barns indirekta erfarenheter som de utgår från när de skapar sin identitet. Forskningen har visat att det spelar roll när eleverna knäckte läskoden för deras framtida läsförståelseutveckling. Undersökningen är gjord genom en enkät som skickats ut till ett antal lärare i närområdet. Enkätresultatet har sedan följts upp med intervju. Resultatet visade att majoriteten av lärarna läser heteronormativa böcker för sina klasser med den generella motiveringen att det antingen inte finns böcker som utmanar heteronormen eller att de inte har tänkt på att dessa böcker bör lyftas fram. Intervjuresultatet visade att elever generellt är väldigt öppna för att läsa, och få läst för sig, böcker som bryter heteronormen. 

 • 2558.
  Villanueva, Aitor
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  An international comparative study on English writing proficiency in two secondary school settings2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In an increasingly globalized world with English as a lingua franca, European countries are competing in their efforts for their populations to speak English. The main goal of this study was to compare the English writing proficiency of one class in the Basque Country and one in

  Sweden at the end of their compulsory education. Both classes took an essay test in which verb use, conjunction use, spelling and text length were measured. The Swedish students outperformed their Basque counterparts in almost every measured area, which was suggested

  to be due to a combination of teacher-related factors (methodology, command of the language, use of the language and learning environment) and external factors (language typology, language input and student motivation). The teaching skills and command of English of Basque teachers should be improved as well as audiovisual tools and communicative approach introduced in order to compensate for the lack of language input and

  language use possibilities.

   

 • 2559.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies. Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  A room of one’s own: Autistic imagination as a stage for parasocial interaction2019In: Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article examines the role and function of imagination and parasocial/fictional relations among autistic individuals. Interviews with 17 high functioning young adults diagnosed on the autism spectrum illustrate how they frequently absorption into day dreams, fantasy literature and multiplayer online roleplaying games. Cognitive research however suggests that imagination is limited in autistic individuals; a conclusion which is currently challenged by scholars pointing towards a faulty stereotype. The results suggest that these opposed scholarly views can be bridged analytically and methodologically by separating between interpersonal  and intrapersonal imagination, of which only the former, social aspect is affected across the whole autism spectrum. The results moreover indicate that parasocial relations are used both for pleasure and to cope with adversities, and that imaginary realms serve as optimal ‘autistic spaces’ for simulating and practicing social interaction. Finally, the article provides a cognitive comparison between parasocial and invisible, ‘religious’ (e.g. gods, spirits and djinn) relations.

 • 2560.
  Visuri, Ingela
  Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  Aspergers, andar och böner till Gud: En fallstudie om Aspergers syndrom, religion och andlighet2013 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This case study examined what impact the neurological disorder Asperger’s syndrome has on the line of reasoning about religion and spirituality. Also, the question of whether the four informants showed any tendency to use the cognitive tools called theory of mind (ToM), existential theory of mind (EToM) and hypersensitive agency detection device (HADD) or not was put forth. From the interviews five themes were extracted: a stereoscopical view upon the world, thoughts on physical causality, prayer used as one-way communication, spiritual agency and intentionality, as well as existential and social questions. These themes were subsequently matched with theories on ToM, EToM and HADD. The result of the case study showed that the informants’ line of reasoning only corresponded to two out of six possible and expected approaches to religion and spirituality. For example, the informants rejected literal readings of religious narratives and there were no signs of rigidity or specific interest in religious rituals. However, their arguments were often based on physical causality and they were creative in discerning logical connections between physical and spiritual concepts. Regarding the use of cognitive tools, the informants showed signs of using ToM, but only in relation to spirits, guardian angels and aliens. There was no perceived two-way interaction, and the informants seemed to separate between an impersonal, deistic image of God and other metaphysical and personal agents. Also, the informants appeared to use their HADD in reasoning on agency and intentionality, at least parts of it, while there were no signs of EToM in terms of meaning making arguments. In conclusion, it seems as if curiosity is a key element in the results, both in the informants’ line of reasoning about religion and spirituality and possibly in terms of activating some of the cognitive tools examined in this essay.

 • 2561.
  Visuri, Ingela
  Religionsvetenskap, Södertörns högskola, Stockholm, Sweden.
  Could Everyone Talk to God?: A Case Study on Asperger's Syndrome, Religion, and Spirituality2012In: Journal of Religion, Disability & Health, ISSN 1522-8967, E-ISSN 1522-9122, Vol. 16, no 4, p. 352-378Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Four young adults diagnosed with Asperger's syndrome were interviewed to learn more about what impact this neurological disorder might have on the reasoning on religion and spirituality, particularly regarding their theory of mind and interaction with metaphysical agents. The result contradicts several predictions about Asperger's syndrome and religion, and when analyzing to what extent the theory of mind was used when reasoning on intentionality, it seems as if the informants separate between different kinds of metaphysical agents. The question remains whether their reasoning on religion and spirituality is more influenced by having a specific cognitive style or by their cultural context.

 • 2562.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Dis:order: Cognition explored through a different lens2019In: Evolution, Cognition and the History of Religion: a New Synthesis: Festschrift in Honour of Armin W. Geertz / [ed] A. K. Pedersen, I. Sælid Gilhus, L. H. Martin, J. Sinding Jensen, J. Sørensen, Leiden: Brill Academic Publishers, 2019, p. 397-412Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this chapter I discuss challenges that we are faced with when studying atypical populations, departing from my own research on religiosity in autistic individuals. The central argument is that the study of atypical cognition requires new approaches to terminology and methodology, and difficulties arise when we fail to do so. I will also turn a critical eye to the postulation that mentalizing difficulties are directly linked to atheism by departing from the understanding of cognition as embrained, embodied, encultured, extended and distributed.

 • 2563.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Empatiträning på schemat2015In: Från Alfons till Dostojevskij 2: Röster om Barnkonventionen / [ed] Petra Alfe Åslund, Stockholm: Fondi förlag , 2015, p. 64-69Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel diskuteras möjligheten att utgå ifrån berättande och rolltagande inom undervisning om de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam). Syftet är att både bidra till elevernas förståelse av de olika traditionerna, samt utveckla deras empatiska förmågor. 

 • 2564.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Rethinking Autism, Theism, and Atheism: Bodiless Agents and Imaginary Realities2018In: Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724, E-ISSN 1573-6121, Vol. 40, no 1, p. 1-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This anthropologically informed study explores descriptions of communication with invisible, superhuman agents in high functioning young adults on the autism spectrum. Based on material from interviews, two hypotheses are formulated. First, autistic individuals may experience communication with bodiless agents (e.g., gods, angels, and spirits) as less complex than interaction with peers, since it is unrestricted by multisensory input, such as body language, facial expressions, and intonation. Second, descriptions of how participants absorb into “imaginary realities” suggest that such mental states are desirable due to qualities that facilitate social cognition: While the empirical world comes through as fragmented and incoherent, imaginary worlds offer predictability, emotional coherence, and benevolent minds. These results do not conform to popular expectations that autistic minds are less adapted to experience supernatural agents, and it is instead argued that imaginative, autistic individuals may embrace religious and fictive agents in search for socially and emotionally comprehensible interaction.

 • 2565.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Sensory supernatural experiences in autism2019In: Religion, Brain & Behavior, ISSN 2153-599X, E-ISSN 2153-5981Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines attribution of supernatural agency in 17 Swedish, high-functioning young adults on the autism spectrum, who describe sensing presence, feeling touch, and seeing visions without input of somatosensory stimuli. These participants report many more such incidents than the matched, non-autistic group participants, and current research suggests that unusual somatosensory experiences are prevalent in the autistic population. Attribution of invisible agency is understood as a sense-making coping strategy, and it is argued that esoteric content in fantasy literature, movies and computer games explain why these young adults prefer to attribute agency to ghosts, spirits and demons, rather than god(s). The study thereby extends and challenges the study of autism and religiosity by exploring the intersection between autistic embodiment and encultured cognition.

 • 2566.
  Visuri, Ingela
  Religious education, Cybergymnasiet, Stockholm, Sweden.
  The teacher's dilemma: Exploring the border between culture relativism and prejudice when discussing gender issues in islam2009In: Your heritage and mine: Teaching in a multi-religious classroom / [ed] Roos, Lena and Berglund, Jenny, Uppsala: Religionshistoriska avdelningen, Uppsala universitet , 2009, 1, p. 170-180Chapter in book (Other academic)
 • 2567.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies. Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  Varieties of Supernatural Experience: the Case of High-Functioning Autism2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  It is argued in the cognitive science of religion (CSR) that the empathic ability to ‘mindread’ others underpins  the experience of supernatural communication with gods, ghosts, and spirits. As autism is characterized by mentalizing difficulties, CSR scholars have expected autistic individuals would find supernatural agency incomprehensible. This thesis however turns the question around: why do autistic individuals engage intimately in supernatural relations, despite the social difficulties they face in everyday life?

  The thesis aims to provide new insights on autistic and religious cognition through examination of supernatural descriptions provided by 17 young, high-functioning autistic adults (16–21 years of age) who label themselves as ‘religious’ or ‘spiritual’. The research questions explore: (1) cognitive aspects of experienced interaction with invisible agents, compared with human interaction, (2) the prevalence of unusual embodied experiences (e.g. feeling touch and seeing visions without external input) and its role in attributions of supernatural agency, and (3) the psychological function of parasocial (fiction-based) interaction in imaginary realms.

  This interdisciplinary project draws on work undertaken in the cognitive science of religion, cognitive and critical autism research, and psychological anthropology. Mixed qualitative and quantitative methods are employed to enable a kaleidoscopic outlook on the topics explored, and to promote a dialogue between idiographically and nomothetically oriented scholars. The study provides first-person perspectives on religious and autistic cognition, which is understood as dynamic interaction between embrained, embodied, encultured and situated input.

  It is argued in Publication I that  ‘bodiless’ interaction facilitates mentalizing, also in relation to invisible agents, as no cross-modal synchronization of mimicry, body language and intonation is required. Publication II examines the prevalence of unusual, embodied experiences in autism, and it is proposed that supernatural attributions offer enchantment and sense-making of potentially frightening experiences. Results from Publication III suggest that  imaginary worlds and parasocial relations function as ‘simulators’ that autistic individuals use to rehearse social interaction. Publication IV offers a theoretical and methodological discussion regarding the study of atypical cognition. Importantly, this thesis illustrates that these imaginative autistic participants are not drawn to  supernatural frame- works in spite of, but because of the supernatural and parasocial characters these provide.

 • 2568.
  Visuri, Ingela
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  James Clark, Kelly
  Autism and the panoply of religious belief, disbelief and experience2020In: The Neurology of Religion / [ed] Alasdais Coles & Joanna Collicutt, Cambridge: Cambridge University Press , 2020, p. 139-148Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  While the cognitive mechanisms that incline us towards theistic belief in superhuman agents have been well documented over the past twenty-five years, unbelief has not received nearly so much attention. Recent studies however suggest that just as with theistic belief, various psychic mechanisms and processes might incline one toward unbelief, such as a propensity for analytic thinking. It has also been suggested that the connection between atheism and analytic thinking may be mediated by mentalizing constraints in autism. In this essay, we will present and evaluate a few such studies and then consider some additional ideas that we hope will contribute to a fuller understanding of possible approaches to religion and spirituality in autistic individuals.

 • 2569.
  von Scheéle, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Erikjansarna: Brev från Amerika- en identitet i förändring 1848-18662010Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2570.
  von Scheéle, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Inlärning & Undervisning: i teori och praktik2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2571.
  von Zweigbergk, Inger
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Myten: det sekulariserade samhället ur ett mytiskt perspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens sekulariserade Sverige har de religiösa ledarnas auktoritära ställning kommit att ersättas av de politiska ledarnas makt som grundläggande samhällsfaktor. Hur framträder den underliggande ideologin i denna kontext? Vilka bilder av värderande karaktär spelar dagens ledare upp för oss? Utifrån synsättet där myten står som symbol för företeelser i verkligheten, ställer jag mig undrande över:

  Vad lyfts fram och vad hålls undan i det politiska talet?

 • 2572.
  Vändel Liminga, Ulla
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Individuationsprocessen från ett kvinnligt perspektiv: myterna om Sofia och Inanna, sagan om Tusenskinn betraktade ur jungiansk synvinkel2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  C. G. Jungs teori om individuationen, och huvuddelen av de beskrivningar som finns av den, t.ex. via myter och sagor, utgår från ett manligt perspektiv. Vissa har dock diskuterat den utifrån ett kvinnligt perspektiv, och pekar på att kvinnans och mannens processer skiljer sig åt. Inom denna uppsats har jag utforskat kvinnans individuationsprocess, genom att diskutera myterna om Sofia och Inanna, samt sagan om Tusenskinn, med hjälp av jungianska metoder och en modell av kvinnans individuationsprocess föreslagen av Pia Skogemann. Jag har utforskat huvuddragen i den kvinnliga individuationsprocessen, hur de exemplifieras i dessa berättelser, vilka arketyper som är viktiga(st) i denna process och tittat på likheter och skillnader mellan kvinnlig och manlig individuationsprocess. Huvuddragen i kvinnans individuationsprocess innehåller en igångsättande fas, då Personan ifrågasätts av Jaget, och det omedvetna börjar bryta fram. Därefter följer faser då jaget möter både det manliga i olika skepnader, både av positiv och negativ karaktär, d.v.s. olika Animusuttryck, och det kvinnliga, som kan motsvara arketyperna Personan, Jaget, den Stora Modern, Skuggan och även Självet. Den innefattar också ett tydligt nedstigande, där Jaget måste våga överlämna sig, eller dra sig tillbaka till mer primitiva stadier. Slutligen sker ett återvändande, där alla delar förenas, för att uppnå helhet och då Självet träder fram. Dessa faser återfinns i alla tre berättelser. Myten om Inanna har den mest fullständiga beskrivningen av individuationsprocessen. I kvinnans individuationsprocess verkar Animus ha en central betydelse, medan Skuggan verkar spela en mindre roll, jämfört med i den manliga individuationsprocessen. Det är också troligt att kvinnans Skugga har andra karaktäristiska är mannens, t.ex. skam, skuld, svartsjuka. Den verkar också hanteras annorlunda av kvinnan än av mannen, där det för kvinnan handlar om kärlek, integration och acceptans, istället för att ta strid och besegra den.

 • 2573.
  Wadström, Angelica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Lyriska vägar i fantastiska världar: En kvalitativ litteraturanalys om lyrik i fantastisk fiktion och lyrikens didaktiska möjligheter i svenskundervisningen på gymnasiet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen har som utgångspunkt att studera lyrik i fantastisk fiktion, d.v.s. i skönlitterära verk inom genrerna science fiction och fantasy. Den genomsyras även av syftet att studera fantastisk fiktion som didaktiskt verktyg i lyrikundervisningen på gymnasiet samt utreda lyrikundervisningens bidrag till elevers läs- och skrivutveckling. Arbetet tar avstamp i en kvalitativ litteraturstudie där tolkning av lyriska utdrag är grundläggande. Det material som valts ut för undersökningen är Härskarringen (Tolkien 1992) trilogin, Hungerspelen (Collins 2011) trilogin samt MaddAddam (Atwood 2009-2015) trilogin.Resultatet visar att den lyriska omfattningen i de utvalda skönlitterära verken är stor, att dess funktion är mångfacetterad och att fantastisk fiktion i allra högsta grad kan användas som didaktiskt verktyg i lyrikundervisningen. Vidare ger undersökningen goda argument för lyrikens positiva påverkan på elevers läs- och skrivutveckling. Undersökningen är ett resultat av en vilja att belysa vikten av lyrikundervisning på gymnasiet och att göra det genom skönlitteratur som intresserar ungdomar.

 • 2574.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Brun, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Mårtensson, Lasse
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Writer identification using the Quill-Curvature feature in old manuscripts2015In: Proceedings of SSBA, 2015, 2015Conference paper (Other academic)
 • 2575.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Uppsala universitet, Centrum för bildanalys.
  Dahllöf, Mats
  Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi.
  Mårtensson, Lasse
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Brun, Anders
  Uppsala universitet, Centrum för bildanalys.
  Data Mining Medieval Documents by Word Spotting2011In: Proceedings of the 2011 Workshop on Historical Document Imaging and Processing, New York: ACM , 2011, p. 75-82Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents novel results for word spotting based on dynamic time warping applied to medieval manuscripts in Latin and Old Swedish. A target word is marked by a user, and the method automatically finds similar word forms in the document by matching them against the target. The method automatically identifies pages and lines. We show that our method improves accuracy compared to earlier proposals for this kind of handwriting. An advantage of the new method is that it performs matching within a text line without presupposing that the difficult problem of segmenting the text line into individual words has been solved. We evaluate our word spotting implementation on two medieval manuscripts representing two script types. We also show that it can be useful by helping a user find words in a manuscript and present graphs of word statistics as a function of page number.

 • 2576.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Centrum för bildanalys, Uppsala universitet/Sveriges lantbruksuniversitet.
  Dahllöf, Mats
  Inst. för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.
  Mårtensson, Lasse
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Brun, Anders
  Centrum för bildanalys, Uppsala universitet/Sveriges lantbruksuniversitet.
  Spotting Words in Medieval Manuscripts2014In: Studia Neophilologica, ISSN 0039-3274, E-ISSN 1651-2308, Vol. 86, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the technology of handwritten text recognition (HTR) as a tool for the analysis of historical handwritten documents. We give a broad overview of this field of research, but the focus is on the use of a method called ‘word spotting’ for finding words directly and automatically in scanned images of manuscript pages. We illustrate and evaluate this method by applying it to a medieval manuscript. Word spotting uses digital image analysis to represent stretches of writing as sequences of numerical features. These are intended to capture the linguistically significant aspects of the visual shape of the writing. Two potential words can then be compared mathematically and their degree of similarity assigned a value. Our version of this method gives a false positive rate of about 30%, when the true positive rate is close to 100%, for an application where we search for very frequent short words in a 16th-Century Old Swedish cursiva recentior manuscript. Word spotting would be of use e.g. to researchers who want to explore the content of manuscripts when editions or other transcriptions are unavailable.

 • 2577.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Mårtensson, Lasse
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Brun, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Estimating manuscript production dates using both image and language data2016In: Proceedings of SSBA, 2016, 2016Conference paper (Other academic)
 • 2578.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Uppsala universitet.
  Mårtensson, Lasse
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Brun, Anders
  Uppsala universitet.
  Large scale style based dating of medieval manuscripts2015In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Historical Document Imaging and Processing (HIP’15), New York: ACM Digital Library, 2015, p. 107-114Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we propose a novel approach for manuscript dating based on shape statistics. Our goal was to develop a strategy well suited for a large scale dating effort where heterogeneous collections of thousands of manuscripts could be automatically processed. The proposed method takes the gray scale image as input. Uses the stroke width transform and a statistical model of the gradient image to find ink boundaries. Finally, a distribution over common shapes, quantified using shape context descriptors, is produced for each manuscript image. The proposed method is binarization free, rotational invariant and requires minimal segmentation. Also, we propose parameters estimation schemes, simplifying the deployment process. We evaluate our work on the 10000+ manuscripts collection “Svenskt diplomatariums huvudkarotek”, consisting of charters from the medieval period of todays Sweden. The images, originally intended for web viewing, were of low quality and had compression artifacts, but could still be dated with a median absolute error of < 19 years. Due to unsupervised feature learning and regression, we get these results using only 5% of the labels in the estimator training

 • 2579.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Department of Information Technology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Mårtensson, Lasse
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Brun, Anders
  Department of Information Technology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Scribal Attribution using a Novel 3-D Quill-Curvature Feature Histogram2014In: 14th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR 2014), IEEE conference proceedings, 2014, p. 732-737Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we propose a novel pipeline for automated scribal attribution based on the Quill feature: 1) We compensate the Quill feature histogram for pen changes and page warping. 2) We add curvature as a third dimension in the feature histogram, to better separate characteristics like loops and lines. 3) We also investigate the use of several dissimilarity measures between the feature histograms. 4) We propose and evaluate semi-supervised learning for classification, to reduce the need of labeled samples. Our evaluation is performed on 1104 pages from a 15th century Swedish manuscript. It was chosen because it represents a significant part of Swedish manuscripts of said period. Our results show that only a few percent of the material need labelling for average precisions above 95%. Our novel curvature and registration extensions, together with semi-supervised learning, outperformed the current Quill feature.

 • 2580.
  Wahlgren, Catarina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Det kompetenta barnet i behov av kompetent omsorg för återhämtning i förskolans vardagsarbete: Att "bara vara" och "göra ingenting"2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med en syn på barnet som aktivt och kompetent (Kampmann, 2004) och en ny läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) som betonar lärande framför omsorg och omvårdnad (Halldén, 2007) är frågeställningen i detta arbete vilka möjligheter till avskildhet och vila barnen erbjuds, och själva kan ta sig, under förskoledagen. Detta har studerats genom enkäter, observationer och intervjuer som sedan samanalyserats.

   

  Resultatet visar att barnen i liten utsträckning utöver den traditionella ”vilan” erbjuds avkoppling. Det visar också att ”vilan” inte alltid är den lugnaste stunden under dagen. Många barngrupper är stora under lång tid av dagen och, framför allt på äldrebarnsavdelningar, upplevs lokalerna trånga. Barn har olika strategier för att själva söka ro, antingen i närheten av någon vuxen eller genom att avskärma sig själva i barngruppen. Ofta försvåras strategierna av strukturella skäl, till exempel stora barngrupper i trånga lokaler, men den barnsyn som de vuxna i förskolan har påverkar också vilket bemötande barnens strategier får.

   

  Det finns flera metoder för att medvetet arbeta för att tillgodose barns behov av en lugn stund, till exempel massage och yoga, men min studie visar att de sällan används regelbundet i verksamheten.

 • 2581.
  Wahlström, Emil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  En religionspsykologisk studie av poeten och mystikern Gunnar Ekelöf: Om poeten som mystiker och poesi som mystikens språk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With this essay, I mean to investigate if the poetry of the Swedish poet, writer and cultural elitist Gunnar Ekelöf shows signs and meanings of a mystical character. First, I research and compare the theories of Nathan Söderblom, Hjalmar Sundén and Antoon Geels about mysticism and use these in my interpretation of Ekelöfs poetry.

  It soon becomes clear that Ekelöf is a person with an inner religious reality and in context with the definition of mysticism this essay presents and uses, it goes to show that his poetry can be seen as mystical and furthermore that Ekelöf himself can be considered a mystic. This essay, leads to a discussion about a wider interpretation of mysticism and that mysticism can be seen in poetry.

 • 2582.
  Wahlström, Emil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Gunnar Ekelöf och den upphöjda modern: En religionspsykologisk studie av barndomens betydelse för skapandet av en gudsbild2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper sets out to investigate if there are any common factors between the childhood and religious perception with the Swedish poet Gunnar Ekelöf and if so, which are they and how can they be explained? To help in this understanding and explanation, theoretical pieces from psychoanalysis, egopsychology and the personality model are used as tools of interpretation. Psychoanalysis comes foremost from Freud, egopsychology from his successors and the personality model (swe. personlighetsmodellen) from the Swedish scientist in psychology of religion Antoon Geels.

  While looking at the biographical background, archives and poetry of Gunnar Ekelöf, these common factors becomes clear and with the aid of theory they are explained and understood. The results are discussed and put in context to prior research. 

 • 2583.
  Wahlström, Helena
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för moderna språk.
  A Male Housewife?: Masculinity and Domesticity in Michael Cunningham’s A Home at the End of the World and Ad Hudler’s Househusband2009In: Pimps, Wimps, Studs, Thugs, and Gentlemen: Contemporary Essays on Masculinity / [ed] Elwood D. Watson, Jefferson NC: Macfarland Press , 2009, p. 196-215Chapter in book (Other academic)
 • 2584.
  Wahlström, Helena
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för moderna språk.
  Mårdberg, Maria
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för moderna språk.
  Parenthood in the African Diaspora: Caryl Phillips’ Crossing the River2008In: Seeking the self - encountering the other: diasporic narrative and the ethics of representation, Middlesex: Cambridge Scholars Press , 2008, p. 295-314Chapter in book (Other academic)
 • 2585.
  Wahlström, Kristina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Frodo skulle inte ha kommit långt utan Sam: Att identifiera arketyper i Sagan om Konungens Återkomst2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats berör hur C. G. Jungs arketypteori används i tolkandet av filmen Sagan om Konungens Återkomst. Valda scener analyseras där arketyper identifieras och deras roller förklaras. Även annan symbolik som kan delge åskådaren av filmen en större mening med både berättelsen och arketypernas funktioner presenteras. Mytens betydelse för oss människor vävs samman med exempel från det verkliga livet för att delge en större förståelse för vad uppsatsen vill säga läsaren. Klassiska hjältar som ställs mot osannolika hjältar. Filosoferande om individuell eskatologi och diskussion om härarföraretalens mening är några exempel på vad J.R.R. Tolkiens klassiska berättelse, här i Hollywoods tappning, egentligen har att säga oss.

 • 2586.
  Wahlström, Mattias
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Barns moraliska utveckling: en teorigrund med anknytande undersökning för vidare praktisk handling 1997Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett arbete som visar en del av de teorier som finns inom moralutvecklingen idag. Tyngdpunkten har lagts på Lawrence Kohlberg och hans stadieutveckling. Därtill kommer kritiker till dessa teorier att tas upp. Nancy Eisenberg och Carol Gilligans ”bry sig om”-perspektiv på moralutveckling kommer att ställas mot Kohlbergs mer rättviseinriktade teoristadier. De forskare som även kommer att tas upp är bortsett från ovannämnda, Earl Barnes, Margaret Schallenberger, vilka var de första som forskade i om barn hade en moralisk utveckling. Jean Piaget, vilkens teorier ligger till grund för Kohlbergs stadier och John C. Gibbs, som har delat upp Kohlbergs stadier i ett mer existentiellt utvecklingsschema kommer även att diskuteras. Dessa kommer att presenteras i kronologisk ordning.

  En undersökning gjord i England bland femåringar tas även upp vilken ska granska giltigheten i teorierna, samtidigt som resultatet ska tolkas och ses ur två perspektiv. Eisenbergs ”bry sig om”-perspektiv, vilken undersökningen är baserad på, ställs i jämförelse med Kohlbergs rättviseanpassade utvecklingsteori. Resultatet av undersökningen visar att teorierna stämmer överrens med verkligheten, men med kritikernas tankar i beaktande. Det visade även en skillnad i utveckling mellan pojkar och flickor.

  Denna uppsats är en teorigrund för vidare studier och handling inom detta område.

 • 2587.
  Wallberg, Ulrika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Andersson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skönlitteratur i undervisningen: En studie gjord på lärares användning och elevers tankar kring skönlitteratur i undervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We chose to examine how fictional literature is used in education because we believe that fictional literature can aid learning and be used in many different aspects of education. We share a mutual interest in fictional literature and wanted to see how it is being used in the classrooms. The goal was to gain insight into how teachers, as well as students, are using fictional literature, their thoughts about the subject, and if the teacher´s and student´s views correspond. To gain this information we chose to conduct qualitative interviews with eight teachers, one librarian, and one hundred students. The results show how the teachers implement fictional literature in their education, as well as their view on how it could be used further. We also compiled information from the students in regard to both using fictional literature in the classroom as well as how they use it at home. The analysis show that fictional literature is used when learning Swedish and that the focus is on reading aloud. The students mostly view fictional literature positively and would like to see more of it in their learning. The teachers reported that they would like to use it more as well, but that lack of time prevents them from doing so.

 • 2588.
  Wallenbert, Tomas
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Kungamaktens motiv för att införa kristendom i forntida Norden2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att ge läsaren en bild av problematiken som uppstår när en ny religion eller rörelse gör sitt intåg i ett land eller område samt vem eller vilka som har någon vinst med en förändring. Syftet är också att ge en bild av de olika metoder som användes till att övertyga människorna om varför de skulle konvertera till religionen eller rörelsen. Den fråga som jag ställer framför allt är hur kristendomen kunde överleva och hur samhällena var styrda på 800- till 1100-talets Sverige.

  Det centrala i min framställning om de kungliga motiven är att i samtliga motiv ligger en önskan att stärka en svag kungamakt. Kungamakten använde kristendomen till att stärka sin maktposition. Denna stärkta kungamakt ligger i tiden för övergången från ättesamhälle till stats- och klassamhälle. Kristendomen, i den form den kom till Sverige, kunde ej fungera i ett släktsamhälle, utan var avpassad till det statssamhälle som fanns ute i Europa. Resultatet blev att kristendomen gav ett klass- och statssamhälle med en stärkt kungamakt.

  Det är lika välbekant som beklagligt att de texter som står till buds för den som vill studera Sveriges kristnande är få, ojämna och ofta mycket sena. Också vid användningen av detta material krävs en gruppering av stoffet med hänsyn till de olika dokumentens litterära art och en kritisk prövning av deras tendens och beroende av intressenterna i den process som de olika texterna informerar om.

 • 2589.
  Wallhagen, Marita
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering. Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering, KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Magnusson, Peter
  Centre for Research and Development, Uppsala University/Region Gävleborg, Gävle, Sweden; Cardiology Research Unit, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Ecological worldview among urban design professionals2017In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 9, no 4, article id 498Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The built environment is responsible for a large proportion of the global use of energy, natural resources, and emissions. Architects and other urban design professionals are key actors in the building process whose behavior and decisions will influence these impacts. Because environmental attitudes are linked to pro-environmental behavior, this study aims to measure environmental worldview among urban design professionals involved in the architectural competition ‘A New City Center for Kiruna’. The mean score registered for the New Environmental Paradigm (NEP) scale was 3.68 (standard deviation 0.51) and there were no significant differences with regard to age (mean 41.3 years) or gender (64.7% males). The ecological worldview of the participants was similar to most other samples from diverse countries, but a lower score was reported in comparison to environmentalists. The score ranged from 2.53 to 4.67 which shows heterogeneity at an individual level. Thus, future efforts to improve environmental attitudes among urban design professionals are needed.

 • 2590.
  Wallhagen, Marita
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering. Division of Environmental Strategies Research, School of Architecture and the Built Environment, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Malmqvist, Tove
  Division of Environmental Strategies Research, School of Architecture and the Built Environment, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Ola
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering.
  Professionals' knowledge and use of environmental assessment in an architectural competition2017In: Building Research & Information, ISSN 0961-3218, E-ISSN 1466-4321, Vol. 45, no 4, p. 426-442Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In early design phases, architects, landscape architects and urban planners are key actors whose decisions determine the environmental impact of planning and building projects. Environmental and sustainability assessment tools for buildings and neighbourhoods have been developed to promote sustainable building, but their usage has not been thoroughly evaluated. This study investigated self-reported knowledge and usage of such tools among competitors and jury group from 10 European countries involved in the international architectural competition '€˜A New City Centre for Kiruna'€™ in Sweden. The questionnaire revealed that 13% used environmental assessment tools or management systems in the competition, although 47% had used them previously. Tool users reported greater knowledge of how to handle environmental impacts than non-users. However, the self-rated experience of handling various environmental impacts, in the competition and in general, was low for both groups. Nevertheless, the self-rated importance of environmental impacts was high among all participants. Based on this study, it is concluded that environmental assessment tools, issues and goals can be better integrated into the processes of early design in planning and building projects, and in architectural competitions. Furthermore, to limit environmental impacts in building and planning projects, professionals need to be educated about environmental strategies and solutions.

 • 2591.
  Wallin, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Fenomenet podcast: En kvalitativ studie med fokus på Fredagspodden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2592.
  Wallin, Axel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Antisemitism i Sverige: Hur kommer antisemitismen till uttryck inom alternativhögern i nutida Sverige?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Antisemitism is a word connected with the rise of the Third Reich during the 30s and 40s in Europe. But it is still very relevant today with alt-right movements growing and becoming stronger. This essay aims to show how the growing alt-right movements in Sweden expresses their antisemitic ideologies. Studies has shown that antisemitism has become stronger and more spread across Europe and Sweden. This essay will explain different scenarios from the past two years, which are connected to antisemitism in Sweden. These scenarios will later be analysed through different methods. Examples from alt-right websites and twitter accounts will also be presented to contribute to a thorough analysis. Later a parallel will be drawn between the scenarios and the ideologies of the Third Reich.

 • 2593.
  Wallin, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Betydelsen av genus och ålder vid läsprov: Analys av resultatet i ett DLS-prov för årskurs 22015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag valt att undersöka och analysera ett diagnostiskt läs-och skrivprov (DLS-prov), och dess moment i läsförståelse för årskurs 2, år 2013. Det jag ville se var om det går att tolka DLS-provets resultat utifrån genus- och åldersperspektiv.

   

  Mina frågeställningar var: Hur kan pojkars och flickors resultat i DLS-proven tolkas genom ett genusperspektiv? Vad säger resultaten genom ett åldersperspektiv?

   

  För att besvara dessa frågor användes både kvantitativ och kvalitativ metod.

   

  Några större skillnader kan inte påvisas ur ett genusperspektiv, däremot finns en tydligare koppling mot ålder.

   

 • 2594.
  Wallin, Isabelle
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Hen äter rötter och odlar bin - och lajkar bilder på Fridolin": En studie om användandet av ordet hen i journalistiska texter och bloggtexter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats analyseras användningen av det könsneutrala pronomenet hen i journalistiska texter och bloggtexter. Hen- användningen exploderade i både media och i bloggar under 2012 i samband med den stora hen-debatten och sedan dess har pronomenets användning fortsatt att öka. Syftet med denna uppsats är att dels undersöka ordets funktion med en kvantitativ ansats, dels att undersöka om det går att hitta mönster i användandet och dels att undersöka kontextbundna attityder till ordet hen genom en kvalitativ diskursanalys. Resultatet visar att hen i största utsträckning används i syntaktisk funktion, både i media och i bloggar. Den vanligaste underordnade hen-kategorin är generiskt hen och den minst vanliga underordnade kategorin är könsöverskridande hen. Resultaten visar också att det går att urskilja vissa mönster och vissa kontextbundna attityder i användandet av hen.

 • 2595.
  Wallner, Johan
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  "The spirit of ayahuasca": de kognitiva grunderna i erfarenheten av substansen ayahuasca: en fältstudie genomförd i Pisac, Peru2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims at understanding the experience of the use of ayahuasca, and similarities and differences between interview protocols and socio-cultural identities. The work is based on field studies conducted in the Peruvian Andes, in the village of Pisac September to November 2009. What has emerged is that the experience does not seem to be dependent on cultural manifestations as much as it is dependent on general human cognition. Theories have been applied on an empirical phenomenological descriptive study. Various brain activities, along with mental mechanisms contribute to a deeper understanding of the findings in the descriptive analysis.

  It seems that the cultural differences, which I have classed as typological in the phenomenological study, mostly are expressions of meaning for the informants. Furthermore, I have argued that the typical mystical experience, or if you like religious experience, is an essentially biological phenomenon related to episodic memory dealing with experiences. The typological characteristics are products of the semantic memory and these characteristics are primarily linguistic and cultural phenomena. The socio-cultural identities express the basic experience of Ayahuasca and altered states of consciousness in fundamentally similar ways, because both groups share the same human cognition. Regarding these cognitive mechanisms, I have also argued that there are mechanisms such as ”Theory of mind” and ”Active detection device” which have been active in the experiences of ayahuasca.

 • 2596.
  Wedin, Ingegerd
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Gymnasieelevernas uppfattning om ämnet Religion: en undersökning av hur eleverna på Björkhagsskolan upplever religionsämnet2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur eleverna på Björkhagsskolan uppfattar ämnet religion. Tycker eleverna att det är viktigt att ha religionsundervisning och ska den ligga kvar som en obligatorisk kurs eller bör den vara en tillvalskurs? Jag vill också titta på om eleverna kan hitta något som de tycker är viktigt i undervisningen. Kan man efter införandet av Lpf 94 se någon skillnad i elevernas syn på religionsämnet när det gäller de som går teoriinriktade eller yrkesinriktade linjer. Jag vill även se om det finns någon skillnad på hur pojkar och flickor ser på ämnet religion.

  För att få svar på mina frågor genomfördes en enkätundersökning på Björkhagsskolan under våren 2002. De elever som ingick i undersökningen var de som hade läst Religion A under höstterminen 2001 och under vårterminen 2002. Den litteratur som jag i huvudsak har använt mig av är Lpf 94 samt en bok skriven av Ulf Sjödin, ”En skola - flera världar” som tar upp elevernas syn på religion. Sjödins undersökning gjordes innan eleverna hade påbörjat sina religionsstudier enligt den nya läroplanen. Litteraturen har jag i första hand använt som ett stöd i utformningen av enkäten.

  Undersökningen visar att eleverna anser att ämnet är viktigt och bör finnas kvar som en obligatorisk kurs inom samtliga gymnasieprogram. Det stoffurval som eleverna anser är viktigt att ha med är i första hand livsåskådningsfrågor. Dessa frågor är också något som betonas i Lpf 94, att läraren i sin undervisning ska ta sin utgångspunkt i elevens förförståelse och ta upp det existentiella. Eleverna ansåg också att det var viktigt att ta upp etik och moral, behovet av normer och regler verkar vara större för ungdomar idag än det var för ca 15 år sedan. Undersökningen visar att det inte är någon större skillnad på hur elever på de olika programmen ser på ämnet, det är inte heller någon skillnad mellan pojkars och flickors syn på ämnet.

 • 2597.
  Weiring, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lindström, Arvid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Bamse och hans vänner: En narrativanalys om verklighetsskapande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2598.
  Wermelin, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  'I will work harder': A Psychoanalytical Study of Boxer - the Horse, in Orwell's Animal Farm2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The novel Animal Farm was primarily written as a satire on the Russian revolution, with the underlying intention to actively warn readers what happens when a totalitarian regime takes power. Manipulation and propaganda play a central role in the novella, but the ways in which the regime abuses its people psychologically appears to be of even greater importance. This essay examines and analyzes, from a psychoanalytical perspective, how Orwell portrays the characters that take part in the revolution and the psychology behind their behavior and the choices they make. The aim of the essay is to examine what the underlying factors are that enable a totalitarian leader to take hold of a community as this can be analyzed in Animal Farm. The character of Boxer the horse is central in the novel and of immediate interest, and is therefore analyzed in greater depth. The defense mechanisms denial and sublimation are examined closely in order to see what role they play in a totalitarian regime. Orwell delivers a serious message in Animal Farm, even though it is written as a satire with comic elements. By choosing to write it that way the novel is accessible to a wider audience than it would have been otherwise.

 • 2599.
  Werner, Lisa
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Vem förväntas älska vem?: en studie i hur homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religion på gymnasiet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skollagen framgår tydligt att ingen i skolan får diskrimineras på grund av sexuell läggning. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur, och om, homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religionskunskap för gymnasiet. Anledningen till att jag valde religionskunskapsämnet är att det är inom detta ämne etiken i skolan har sin främsta plats och att det är i kursbeskrivningen för detta ämne områden som behandlar, eller bör behandla, homosexualitet kommer upp. Jag har utgått från Fanny Ambjörnssons bok Vad är Queer, där hon beskriver queerteori och heteronormativitet.

  Då heteronormativiteten är en dold struktur har det inte varit helt lätt att kunna urskilja hur denna faktiskt kommer till uttryck och hur homosexualitet behandlas i litteraturen utifrån detta perspektiv. Enligt styrdokumenten får ingen i skolan diskrimineras på grund av sexuell läggning. Heteronormativitet i sig är dock inte ett medvetet diskriminerande förhållningssätt, men det kan för många människor upplevas så.

  Min undersökning visar att flera böcker i studien har ett heteronormativt förhållningssätt, vilket gör det svårt för eleverna att självständigt kunna ta ställning i olika frågor som rör homosexualitet. Även om läroböckerna inte direkt bryter mot skollagen eller brister i sitt uppdrag enligt styrdokumenten bidrar detta upprätthållande av fasta strukturer kring sexualitet att undervisningen fastnar i diskussioner för eller emot homosexualitet, eller att eleverna inte tillåts skapa egna normer och värderingar. Det fanns dock ett undantag, och denna lärobok utgick inte från någon förutfattad mening kring vad som är normalt eller inte.

 • 2600.
  Wesslén, Per Erik
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Martinus andliga vetenskap2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min uppsats vill jag undersöka Martinus andliga vetenskap, försöka klargöra på vilket sätt den egentligen är vetenskap – om den överhuvudtaget kan sägas vara det. Är det en kvalitativ eller en kvantitativ vetenskapsmodell Martinus presenterar? Efter att ha analyserat Martinus texter kan jag konstatera att det finns vissa problem och paradoxer i denna andliga vetenskap.

  Martinus menade att dagens materialistiska vetenskap är totalt bristfällig. Martinus var själv oskolad, och stoltserade närmast med att vara obeläst. Han använder således inte termerna kvalitativ eller kvantitativ vetenskap. Martinus avfärdar den akademiska vetenskapen som sådan, så som han uppfattar den. Men i själva verket finns det ju inte bara en sorts vetenskap. Olika ämnesområden följer olika vetenskapsmodeller, men även ett och samma ämnesområde kan studeras utifrån olika vetenskapsteorier och metoder.

  Jag kommer i min uppsats att diskutera Martinus vetenskapskritik, och den vetenskapstro han menar att de etablerade moderna vetenskapsmännen ägnar sig åt. Samtidigt vill jag diskutera Martinus troskritik, och dessutom kritiskt granska den vetenskapstro som finns hos Martinus själv – hans ”tro” på sin egen vetenskap.

  Martinus ägnar sig, paradoxalt nog, rätt mycket åt just ”tro”, i sin vilja att besegra densamma. Dock verkar Martinus vara delvis omedveten om problemet själv, och dessutom har tidigare forskning i ämnet helt missat, negligerat, eller helt enkelt inte insett det stora problem som finns här.

49505152535455 2551 - 2600 of 2718
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf