hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
50515253545556 2601 - 2650 of 2783
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2601.
  Tranevik, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Inomhusmiljön på förskolan: Och dess betydelse för barns delaktighet och inflytande.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om inomhusmiljön och hur den kan användas för att stimulera barns delaktighet och inflytande. Jag kände att jag hade ett stort intresse för detta ämne genom min praktikplats där de arbetar mycket med utformningen av miljön och hur de anpassar den utefter barnen och deras behov. Vidare ville jag se om det gick att använda inomhusmiljön för att kunna gynna barns delaktighet och inflytande.

   

  Jag kom fram till att hur pedagogerna ser på barnen och hur de utformar inomhusmiljön på ett visst sätt leder till att barnen utmanas, både genom miljön men också genom pedagogerna. Detta leder det till att pedagogerna försöker se inomhusmiljön som en tredje pedagog som ska underlätta dagen på förskolan både för barn och vuxna och inspirera barnen till lek och utforskande.

   

  När pedagogerna ser på barnen som kompetenta och med en inneboende kraft att vilja utforska saker leder det till att deras förhållningssätt till barnen och varandra förändras och de försöker utforma verksamheten utefter barnens behov. För inomhusmiljön leder det till att förskollärarna kan utforma den i takt med barnens behov och genom att ha en föränderlig miljö leder det till att barnen hela tiden är i en miljö som utmanar dem och som gör att de hela tiden har inflytande över hur miljön ändras. I denna uppsats kan du läsa vidare om vad man som pedagog kan göra för att se och utforma inomhusmiljön utefter barnens behov och vad både barn och vuxna vinner på det. 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT1
 • 2602.
  Treffert-Thomas, Stephanie
  et al.
  Loughborough University, UK.
  Viirman, Olov
  University of Agder, Norway.
  Hernandez-Martinez, Paul
  Loughborough University, UK.
  Rogovchenko, Yuriy
  University of Agder, Norway.
  Mathematics lecturers' views on the teaching of mathematical modelling2017Inngår i: Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], ISSN 1104-2176, Vol. 22, nr 4, s. 121-145Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The paper reports on the views and use of mathematical modelling (MM) in university mathematics courses in Norway from the perspective of lecturers. Our analysis includes a characterisation of MM views based on the modelling perspectives developed by Kaiser and Sriraman (2006). Through an online survey we aimed to identify the main perspectives held in higher education by mathematics lecturers and the underlying rationale for integrating (or not) MM in university courses. The results indicated that most respondents displayed a realistic perspective on MM when it came to their professional practice. There was a more varied response when it came to their views on MM in teaching. Regarding conditions influencing the use or non-use of MM in teaching, these mainly concerned the mathematical content and the institutional practices.

 • 2603.
  Trygged, Sven
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Från fristuga till friskola: ett föräldrakooperativ i förändring2000Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 2604.
  Trygged, Sven
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Eriksson, Bodil
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  How do students perceive the international dimension in social work education?: an enquiry among Swedish and German students2012Inngår i: Journal of social work education, ISSN 1043-7797, E-ISSN 2163-5811, Vol. 48, nr 4, s. 655-667Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Globalization, internationalization, and regionalization affect domestic social work. This paper explores how undergraduate students perceive international aspects of their social work education. A questionnaire was distributed to social work undergraduates in Stockholm, Sweden (n=97), and Darmstadt, Germany (n=43). Results showed that a majority of students in Sweden were prepared to work with immigrants and refugees. A majority of students in both countries wanted more education about refugee social work and social work in other countries. The amount of exchange activities was modest, but many students could consider working abroad. Students related most strongly to international aspects of domestic social work such as work with immigrants and refugees.

 • 2605.
  Tröjbom, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  En kartläggning av stödjande miljöer för att främja hälsa hos äldre människor i Sverige2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

   

   

  Tröjbom, C. (2009) En karläggning av stödjande miljöer för att främja hälsa för äldre människor i Sverige Högskolan i Gävle; Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.

   

  Abstrakt

   

  Denna surveystudie genomfördes from slutet av 2008 tom början av 2009 och urvalet var Sveriges kommuner (N=290). Syftet var att undersöka och kartlägga hälsofrämjande insatser för äldre i Sverige för att ta reda på vad olika kommuner väljer att kommunicera ut vad det gäller att bidra till stödjande miljöer för målgruppen. Målgruppen var äldre människor som i första hand inte har någon beviljad insats. För att ta reda på detta genomfördes en kartläggning av samtliga kommuner i Sverige via Internet samt dokumentanalys som metod. Resultaten presentades i 3 figurer och tillhörande analys. Det som framkom var att insatserna för denna målgrupp förestås av hälsofrämjande begrepp samt att regeringens stimulansbidrag ligger till grund för flertalet insatser för äldre människor. Insatserna som framkom utarbetades till sex kategorier. Kartläggningen visade på övervägande insatser för kategori anhörigstöd, 261 av totalt 290, och minst antal insatser för kategorin social måltid, 69 av totalt 290.

   

   

   

   

  Nyckelord: hälsofrämjande, äldre människor, stödjande miljö, socialt stöd, empowerment.

   

  Keywords: health promotion, older people, suporting enwiroment, social suport, empowerment.

   

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2606.
  Tuvér, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Blomqvist, Elin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  "Man måste gå på magkänsla": en kvalitativ studie om hur lärare och elever ser på Internet i undervisningen och skolarbetet.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilken syn lärare och elever har påInternet som arbetsverktyg i undervisningen och skolarbetet. För att ta reda på detta har vigenomfört kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare, varav två arbetar på en kommunalskola och två arbetar på ett friskolegymnasium. Dessutom har vi genomfört kvantitativaenkätundersökningar med 100 gymnasieelever, 50 på vardera skola. Vår undersökning visaratt lärarna och eleverna är positivt inställda till Internet i undervisningen, men den påvisaräven att eleverna, särskilt de på friskolan, har en tendens att se Internet som sin enda källa,vilket är något som bekymrar lärarna. De menar därtill att källkritik är något man som läraremåste gå igenom kontinuerligt för att få eleverna att förstå innebörden av det och hur viktigtdet är. I resultatdelen jämför vi hur de båda skolorna och dess lärare och elever uppfattar attInternet fungerar som arbetsverktyg och informationskälla samt hur lärarna tror att lärandetoch lärarollen kommer att te sig i framtiden. Efter resultatdelen följer en diskussionsdel där vitar upp varför vi tror att lärarna och eleverna på de två skolorna har dessa uppfattningar ochtankar kring Internet som undervisningsmaterial/medel.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2607.
  Tylebo, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Geocaching som läromedel: Att digitalisera lärandet av orienteringsförmåga2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver mål och innehåll i undervisning, baserad på förmågor som eleverna ska utveckla. Inom idrott och hälsa är utvecklande av elevers förmåga att orientera sig av central betydelse och utgör ett obligatoriskt moment inom ramen för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. I läroplanen framgår inga givna sätt att lära ut orienteringsförmåga. Digitalisering i skolan är ett obligatoriskt moment och ska ingå i samtliga ämnen. Mot denna bakgrund har jag undersökt idrottslärares undervisning av orienteringsförmåga samt uppfattning om digitala läromedel utifrån avsikten att ta reda på hur geocaching skulle kunna blir ett digitalt läromedel för att utveckla elevers förmåga att orientera sig. Data har samlats in genom en enkät ställd till idrottslärare. Urvalet är att betrakta som subjektivt och utgör ett bekvämlighetsurval baserat på studiens explorativa upplägg. Resultatet har analyserats och tematiserats utifrån bakgrund av tidigare forskning inom kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse, digitala verktyg i idrottsundervisning och forskning om geocaching i undervisning. Denna explorativa studie har utvecklingspsykologi som teoretisk ansats där SAMR-modellen för teknologi integrering i undervisning använts som verktyg vid analys av resultatet. Hur geocaching skulle kunna blir ett digitalt läromedel beror på rådande förhållanden som styr idrottslärarens undervisning, såsom idrottslärarens tolkning av lärande av orienteringsförmåga. Likväl resurser i form av digital teknik, kunskap och inte minst intresse hos idrottsläraren att bruka dessa fordras. Resultatet visar på behovet av en tydligt utformad undervisningsplan med genomtänkta syften om geocaching med framgång ska kunna integreras som digitalt verktyg i undervisning av orienteringsförmåga.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2608.
  Tärnström, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Talradsmetoden- en bortglömd metod?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2609.
  Törnljung, Emelie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Lärare och förskollärares syn på den pedagogiska miljön2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en inblick i hur ett antal lärare och förskollärare tänker kring den pedagogiska miljön i allmänhet och på sin arbetsplats i synnerhet. Syftet med studien var också att belysa eventuella skillnader och likheter i synen på den pedagogiska miljön mellan dessa två lärargrupper. Med pedagogisk miljö menas i denna studie den fysiska miljön. För att genomföra denna studie användes kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. Sex personer intervjuades, tre lärare verksamma i årskurs F-6 samt tre förskollärare verksamma i förskolan med åldrarna 1-5 år. Efter de utförda intervjuerna bearbetades det insamlade datamaterialet genom transkribering av intervjuerna. Huvudresultatet i denna studie visar att det finns skillnader i hur förskollärare och lärare tänker kring den pedagogiska miljön. Förskollärarna anser att miljön ska vara inspirerande och sätta barns tankar i snurr. Lärarna har en splittrad syn på den pedagogiska miljön men anser bland annat att miljön ska kunna ifrågasättas av vuxna och barn. Det finns även skillnader i hur delaktiga barnen har möjlighet att vara i utformningen av den fysiska miljön i förskolan och skolan samt vilket material som skall vara tillgängligt i denna. Förskollärarna menar att barnen är en viktig del i utformandet av miljön och i valet av vilket material som ska finnas i den. Lärarna menar att de är de berörda arbetslagets lärare som utformar miljön och bestämmer material. 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2610.
  Ullah, Saman
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Ett land, två världar: En kvalitativ studie om vilken påverkan ett dubbelkulturellt liv kan ha på unga kvinnor och deras kvinnoideal2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Länge har kvinnan ansetts vara svagare både psykiskt och fysiskt därmed har mannen varit överordnad kvinnan under historiens gång. Idag lever vi i ett land som är känt för sitt jämställda samhälle men om vi blickar tillbaka i historien så kan vi se hur kvinnoidealen har förändrats genom tiderna. Idag lever vi ett multikulturellt Sverige där vi glömmer att vi delar vår kultur med omgivningen. Många tjejer lever idag i ett svenskt samhälle med en annan kultur, men frågan är hur det är att leva med en dubbelkultur.

  Denna studie undersöker om en uppväxt med dubbla kulturer bidrar till extra press på unga kvinnor, på grund av det kvinnliga idealet inom enskilda kulturer. Resultatet visade att tjejerna med en dubbelkultur kände sig pressade eftersom de försökte tillfredsställa sina föräldrars önskningar om hur en kvinna bör vara, samtidigt som de unga kvinnorna försökte platsa in och bli accepterade i samhället. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2611.
  Ullberg, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Sandlöv, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling: Om att erövra litteracitet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. literacy och betyder i första hand läs- och skrivkunnighet, men kan också ses ur ett vidare perspektiv, vilket även innefattar sociala samspel (Axelsson, 2005). Studiens övergripande syfte var att undersöka och beskriva hur och på vilka sätt skapande aktiviteter i ateljén kan erbjuda möjlighet till barns litteracitetsutveckling. Syftet var tvådelat, att synliggöra vilka litteracitetshändelser som uppstod samt vilka multimodala resurser som deltagarna använde. Vi har med utgångspunkt i läroplanen valt tidigare forskning som presenterar skapandets betydelse i barns vardag och lärande samt forskning som kopplar detta till litteracitetsutveckling och multimodalitet.

  I de metodologiska valen var vår utgångspunkt att göra en mindre studie med en etnografisk ansats. En minietnografi användes och i undersökningen tillämpades videoobservation, i tre olika ateljéer (på två förskolor och i en privat fristående pedagogisk verksamhet), där vi observerat förskollärare/ateljeristor och barn i det skapande arbetet i ateljén. 

  Resultatet visar att det uppstår olika sorters litteracitetshändelser i ateljén och att dessa är sammanlänkade med det sociala sammanhanget. De multimodala resurser, så kallade modes, som litteracitetshändelserna analyseras med hjälp av är; verbalt språk, kroppsspråk, skrift, bild och sång. Det mode som visade sig mest framträdande var verbalt språk, vilket ofta förstärks med hjälp av kroppsspråk. Slutsatsen är att många olika modes används i de sociala sammanhangen, i litteracitetshändelserna. Vi kan också se att olika modes används och tillämpas olika i våra exempel. 

  Sammantaget framkommer att skapande kan stödja barns litteracitetsutveckling och att det med fördel sker i sociala sammanhang, såsom i ateljén.

  Då det finns begränsad forskning kring praktisk undervisning om hur barn kan erövra litteracitet, menar vi att denna studie kan komma att bidra inom detta område.

  Fulltekst (pdf)
  Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling Om att erövra litteracitet
 • 2612.
  Ung, Helen
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
   Matematik för 1-3 åringar.:  en litteraturstudie och enkätundersökning bland pedagoger.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vad pedagoger på förskolan anser vara innehållet i ämnet matematik för små barn och jämföra detta med litteraturens beskrivning. En enkätundersökning gjordes för att få fram vilken inställning verksamma pedagoger i en medelstor tätort i Mellansverige har till ämnet matematik. De flesta tillfrågade pedagogerna anser att man ska lära barnen matematik tidigt i livet för att man ska lägga grunden för ett livslångt lärande, så står det även i läroplanen Lpfö 98 att förskolan ska göra.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2613.
  Unger, Christoffer
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  "Prata, prata, prata"2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2614.
  Unosson, Britta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  En undersökning om undervisning i läsförståelse2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete studerar hur begreppet läsförståelse framställs i vald forskning och litteratur med fokus på hur undervisning i området kan utformas för att öka elevers läsförståelse. I arbetet analyseras både boksamtal och läromedlet Läsförståelse för att se hur läsförståelse övas i dem. Boksamtal är ett stort begrepp och detta arbete utgår från Aidan Chambers tankar kring boksamtal och dess struktur. Metoden som använts för att analysera Läsförståelse är närläsning. Svaren på forskningsfrågorna baseras på forskning och litteratur ur forskningsbakgrunden samt efter närläsningen av Läsförståelse. I arbetet används de nationella proven för årskurs 3 som en riktlinje för hur undervisningen bör utformas. Detta då de nationella proven är en av de faktorer som visar på försämrade resultat i läsförståelse. I studiens resultat har Läsförståelse jämförts med forskning och litteratur som finns i forskningsbakgrunden och det visar på att läromedlet inte förhåller sig till de riktlinjer och tips forskningen förespråkar. Flera av forskarna och författarna i forskningsbakgrunden poängterar vikten av att samtala i grupp kring den text en elev tagit till sig för ökad läsförståelse.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2615.
  Ustamujic, Elma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Barndomsdöva och skriftspråket i vardagen: En intervjustudie av barndomsdövas uppfattning om skriftspråk i olika kontext2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ intervjustudie som undersöker hur några barndomsdöva personer blir påverkade i sin vardag av att inte ha lärt sig det svenska skriftspråket redan ifrån skoltiden. Slutsatsen visar att dem döva personer framförallt dem som är äldre och dem som är födda före 1981, lider av att inte ha full fungerande skriftspråk (svenska). Det kan t.ex. handla om mötet med hörande eller informationen som dem får från myndigheter. Att tolk (läsa) samt förstå informationen på rätt sätt eller försöka kommunicera med hörande är en av dem få svårigheter som några av dessa personer möter i vardagen. Detta i sin tur påverkar negativt deras vardag, sociala tillvaron samt delaktigheten i samhället.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2616.
  Vaigur, Helena
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Utomhuspedagogik: En jämförelse mellan förskolor i innerstad och förort2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka om det är någon skillnad i förskolepedagogernas inställning till utomhuspedagogik och arbetssätt beroende på lokalisering av förskolan. Undersökningen grundar sig på en enkätstudie utförd på fem förskolor i Stockholms innerstad och förorter. Resultaten visade att både pedagoger i innerstad och förort var intresserade av utomhuspedagogik och går till skogen med barnen nästan varje vecka året runt. De såg många fördelar, till exempel att använda sig av skogen som ett pedagogiskt verktyg och utnyttja miljön för barnens lärande. Denna studie visade också att en mycket stor del av pedagogerna önskade mer utbildning inom utomhuspedagogik. Pedagogerna hade planerade aktiviteter både i skogen och på förskolegården. Utomhus finns många möjligheter till upptäckande och utforskande tillsammans med barnen och som pedagoger kan vi planera fler aktivteter utomhus och använda oss av utemiljön för barnens lärande.

   

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2617.
  Valenzuela Kielo, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Förskolans fysiska miljö och barns kamratrelationer: En enkätstudie om förskolepersonals tankar kring hur och varför den fysiska miljön påverkar barns kamratrelationer.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En stor del av lärandet i förskolans utbildning baseras på samspel, mellan vuxna och barn och barnen emellan. Samspelen barnen emellan är av stor vikt för skapandet av kamratrelationer, vilket anses vara en av grunderna för såväl social som kognitiv utveckling. Av intresse är vad den fysiska miljön på förskolan förmedlar för möjligheter att skapa kamratrelationer och hur förskolepersonal ser på miljöns inverkan. Syftet med denna undersökning var att undersöka hur förskolepersonal ser på den fysiska miljöns inverkan på barns skapande av kamratrelationer, samt hur de använder miljön för att främja goda kamratrelationer. Detta gjordes genom en webbenkätstudie, där 120 respondenter som arbetar inom förskolan fick dela med sig av sina erfarenheter av arbetet med den fysiska miljön i syftet att främja barns skapande av goda kamratrelationer. Resultaten visar att majoriteten av respondenterna reflekterade över möjligheterna för samspel vid utformandet av den fysiska miljön, men att de samtidigt ansåg att miljön inte kunde frikopplas från det arbete som pedagogerna gjorde för att främja den sociala miljön. Resultaten visar även att pedagogerna i förskolan lägger stor vikt vid att skapa miljöer som erbjuder ”lugn och ro”, då konflikter anses vara det största hindret för barns skapande av kamratrelationer. Detta resultat kan dock också läsas som att den fysiska miljön används för att kontrollera barngruppen och därmed begränsa barnen. Utifrån resultaten kan det även tolkas som att barns deltagande i utformandet av den fysiska miljön är något begränsad.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2618.
  Valler Torngren, Hanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  McManus, Jonna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Barnets inflytande och demokratiska rättigheter i förskolan: en intervjustudie gjord på två olika förskolor utifrån några av förskollärarnas och barnens upplevelser gällande demokrati och barnets inflytande i verksamheten2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010) säger att förskolan ska ge barnet förkunskap och förståelse för vad demokrati innebär. Förskollärarens roll är därför värdefull och förskolläraren bär ett stort ansvar för att främja barnets egna åsikter, att påverka sin situation, färdighet att ta eget ansvar samt förmågan att samarbeta (Skolverket, 2010). Dagens pedagogik har sina likheter med några av historiens stora teoretiker, så som Montessori, Vygotskij och Piaget. Trots tidens gång lever vissa delar av deras pedagogik kvar i dagens förskola. Redan 1946 sågs barnet som kompetent och mottagligt (Montessori, 1946). Syftet med den här studien är att undersöka barnets inflytande i förskolan samt att se hur förskolan ställer sig i förhållande till vad Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010) säger och hur det i så fall visar sig i verksamheten. Vi har utfört en kvalitativ studie innehållandes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes på två förskolor i en kommun i Mellansverige där ett antal förskollärare och barn blev tillfrågade och tilldelade förutbestämda frågor, fullmakter samt missiv. Resultatet visade att båda förskolorna arbetar med avsikt att främja barnets inflytande samt arbeta utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Dock framkom det att förskollärarnas och barnets uppfattning om begreppen demokrati och inflytande skilde sig åt.

  Fulltekst (pdf)
  Barnets inflytande och demokratiska rättigheter i förskolan
 • 2619.
  van den Bosch, Mirjam
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Olsson, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  "Lärplattan har sin plats i förskolan": En intervjustudie om ett IKT-projekt i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  "Lärplattan har sin plats i förskolan"
 • 2620.
  Varga, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Likabehandling i förskolan: En intervjustudie kring förskolors likabehandlingsarbete2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar för att främja likabehandling, samt om det skiljer sig i hur kunniga pedagogerna är inom ämnet.

   

  Metoden som använts är halvstrukturerade intervjuer där fem olika pedagoger intervjuats vid tre olika förskolor. Två av förskolorna drivs i privat regi och en drivs i kommunal regi. Pedagogerna är alla kvinnor med olika lång erfarenhet inom yrket.

   

  Resultatet visar att samtliga pedagoger har kunskaper kring vad likabehandling innebär och varför man ska arbeta med det. Det skiljer sig dock lite i hur djupa kunskaper de har. Samtliga arbetar tillsammans i arbetslaget när planen ska skrivas och personalen tar med jämna mellanrum del av dess innehåll varje termin.

  Alla förskolorna förmedlar likabehandlingsplanen till barn och föräldrar men det skiljer i tillvägagångssätt. Två av förskolorna är mer aktiva i att få föräldrarna involverade i planen. Alla pedagogerna anser att de arbetar tillräckligt mycket med likabehandling men två uppger att de tror att man skulle kunna göra ännu mer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2621.
  Vendin, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Fagerlund, Janet
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Förskollärares syn på individuella anpassningar i förskoleverksamheten2007Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka individanpassningar förskollärare gör i förskolans verksamhet för att främja barnets individuella lärande och utveckling.

  Metoden som användes var kvalitativa intervjuer av fem förskollärare på tre olika förskolor i tre olika kommuner i mellersta Sverige. Intervjuer valdes framför enkäter då det antogs att svaren skulle bli utförligare och frågorna kunde anpassas i viss mån till intervjudeltagarna. Vid intervjuerna användes bandspelare för att kunna återge svaren så korrekt som möjligt och därmed reducera risken att gå miste om värdefull information.

  Enligt SOU 1997:157 ska hänsyn tas till barns olika förutsättningar och behov i förskolan, därmed kan inte förskolans verksamhet utformas lika överallt. I Skolverkets (2005) Allmänna råd om kvalitet i förskolan, poängteras det att förskolan är till för alla barn, personalen ska skapa de bästa förutsättningar för att varje barn ska utvecklas optimalt. Den pedagogiska verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intresse, behov och åsikter.

  Resultatet påvisar att majoriteten av intervjudeltagarna utformar verksamheten utifrån individernas behov och förutsättningar för att främja barnets lärande och utveckling på bästa sätt. Individanpassningarna såg olika ut på de olika förskolorna och avdelningarna. Men förskollärarna ansåg sig utgå från läroplanens intention då det gäller individanpassningar.

  Konklusionen är att barngruppens sammansättning kan se ut på många olika sätt från år till år eller ändras från ena dagen till den andra. Då är det viktigt att utforma verksamheten efter vilka barn som befinner sig där för tillfället. Det är även viktigt att reflektera över varför man gör det man gör.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2622.
  Vendin, Lena
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Vad vill överviktiga? Hälsointervention på individens villkor.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns mycket lite forskning gjord kring vilken form av hjälp överviktiga vill ha och var de kan tänkas vilja söka hjälp för att komma till rätta med sin vikt. För att hälsopedagoger och närbesläktade yrkesgrupper ska kunna genomföra riktade interventioner mot övervikt är det betydelsefullt att de har kännedom om överviktigas önskningar. Avsikten med studien är att utreda överviktigas önskemål om hjälpform och behov av hjälpkanaler för att tydliggöra hur riktade viktinterventioner lämpligen bör utformas för att bli effektiva och på individens egna villkor. En kvantitativ enkätstudie har genomförts där resultaten jämförts för att skapa tillämpliga data till analysen. Undersökningen visar att överviktiga framför allt vill ha kostråd, råd om fysisk aktivitet och stöd i form av coachning. För att få hjälp med sin vikt väljer de främst att vända sig till ett gym eller annan träningsanläggning men även Viktväktarna är relativt populära. Minst önskvärt var information om risker med över-/undervikt och ur risksynpunkt är det positivt är att ingen ville operera sig samt att få ville ha medicinsk behandling. Målgruppsanpassning av interventioner är viktigt och sker lämpligast på gruppnivå för de med kraftigare övervikt, övriga kan med fördel behandlas enskilt. Det kan även vara betydelsefullt att integrera utomstående aktörer som exempelvis träningsanläggningar eller dietist under coachningsfasen av interventionen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2623.
  Vest, Henrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Möjligheter och hinder för samverkan inom offentlig sektor2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vest, H. (2012).Möjligheter och hinder för samverkan inom offentlig sektor. Uppsats i pedagogik på kandidatnivå. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.

  Denna undersökning syftar till att belysa upplevda möjligheter och hinder för samverkan, i arbetet med ungdomar rörande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Studiesubjekten utgörs av 14 anställda på en kommun i södra Norrland. Metoden som använts i undersökningen är semi-strukturerad enkät med ett fåtal öppna frågor som ger utrymme för respondenterna att uttrycka sina upplevelser. Respondenternas svar har kategoriserats utifrån en analysmodell som belyser inre och yttre möjligheter och hinder för samverkan.

  Tidigare forskning rörande studieobjektet visar att samverkan har blivit en nödvändighet inom offentlig sektor idag i takt med att verksamheter renodlats och organisatoriskt gått från en centraliserad styrmodell till en decentraliserad. Samtidigt saknas en helhetssyn inom offentlig sektor som gör att individer i behov av hjälp ofta slussas mellan olika myndigheter i takt med att de utfört sitt eget specifika uppdrag. En fungerande samverkan är beroende av en mängd möjligheter och hinder kopplade dels till individer och dels till organisationen och dess struktur.

  Undersökningen visar att en majoritet av respondenterna besitter inre möjligheter för samverkan, i form av en vilja att samverka och en upplevelse av att samverkan är något positivt som främjar arbetet och gynnar resultatet. En majoritet av respondenterna upplever att de begränsas av yttre hinder kopplade till organisationen, främst faktorer som tid, ledarskap, förankring och strukturer för samverkan.

  Fulltekst (pdf)
  Vest, H. (2012) Möjligheter och hinder för samverkan inom offentlig sektor
 • 2624.
  Vesterlund, Miriam
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Små barn och interaktion: En studie om hur små barn samspelar2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att se hur små barn samspelar då de saknar ett verbalt språk. Undersökningen gick ut på att studera barns samspel samt att hitta faktorer som påverkar vid interaktion. Med faktorer menar jag saker, personer och händelser. Detta för att sedan kunna hitta sätt som stödjer barnens samspel med varandra.

  Forskare och författare lägger mer eller mindre vikt vid samspel som en förutsättning för social utveckling. Även förskolans läroplan trycker på vikten av att barn får samspela och utvecklas socialt. Men hur kan en lärare stötta samspel? Vad bör en lärare tänka på?

  Små barn använder olika metoder för att samspela utan att ha ett verbalt språk. Kroppen blir deras största verktyg och de använder den för att interagera med andra barn och knyta vänskapsband. Humor tycks vara en central del i barns interaktion, det är något de känner igen och kan relatera till. Flera författare anser att barn har en empatiförmåga och kan visa känslor redan i tidig ålder. Andra menar att vi inte kan veta detta med säkerhet.

  I studien följdes ett barn i en vecka under hans dagar i förskolan och de tillfällen då han interagerade fördes in i protokoll. Metoden som användes var deltagarobservationer, alltså att observatören deltog men försökte att störa så lite som möjligt. Löpande protokoll användes vid observationerna, detta för att ta bort störningsmoment så som kamera.

  De metoder som barnen använder sig av vid interaktion tycktes vara att härma varandras beteende, ge blickar, gestikulera och mycket humor . Barn tycks känna igen varandra och visar att de tycker om de andra barnen, detta utmärker sig då de hälsar på varandra och då de tar fysisk kontakt.

  Interaktion verkar i studien ske främst runt stora föremål så som soffor, golv och lektunnlar, detta är även flera forskares uppfattning. Flera barn verkar vilja ha ett utrymme och tycks ha en gräns för hur nära andra barn får komma. Det finns flera saker som pedagoger kan tänka på när de vill stödja barns interaktion. En sådan sak är att ha en positiv inställning till barns sociala samspel och se det som en viktig del i arbetet att stärka barns sociala förmåga. Studien tar upp flera viktiga medel som en lärare kan tänka på i arbetet med barn och argumenterar för vikten av att små barn får samspela med varandra. För visst har de nytta av varandra?

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2625.
  Vestin, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Individualisering av matematikundervisning - en analys av dagens gymnasieskola2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur fyra verksamma gymnasielärare tolkar begreppet individualisering, samt hur de undervisar utifrån läroplanens krav att de ska ha en individualiserad undervisning. Metoden för undersökningen är den kvalitativa intervjun och den har valts för att möjliggöra att en helhetsbild av respondenternas enskilda sätt att undervisa på kan åstadkommas. Resultatet visar att intervjupersonerna har en god förståelse för begreppet individualisering och att denna förståelse medfört att respondenterna upplever det som en omöjlighet att lyckas med att fullständigt individualisera sin undervisning. Det har framkommit ett mönster i hur dessa gymnasielärare undervisar, de påbörjar de flesta lektioner med en genomgång av det stoff som de avser att eleverna ska arbeta med under lektionen. Lektionen avslutas därefter med att eleverna får arbeta med undervisningsmaterialet på egen hand med läraren som hjälp om det skulle behövas. En av slutsatserna som formulerats är att detta undervisningsmönster inte medför en fullständigt individualiserad undervisning, vilket är ett faktum respondenterna är helt medvetna om.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2626.
  Vestin, Rossar
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Sagan om Rödluvan och variabeln: En titt på film i matematikundervisningen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att studera video som inslag på matematiklektioner genom att titta på elevers kunskapsutveckling, åsikter och lärares åsikter.

  En video om Pythagoras sats har producerats och visats i klassrummet och det har sedan gjorts diagnostiska prov i experiment- och en kontrollgrupper. Det har även gjorts en elevenkät och lärarintervju. 

  Resultatet visade att eleverna var ganska positiva till video men att filmen inte hjälpte något märkbart. Lärarna ansåg det vara svårt att få in video i matematiken eftersom det går så fort. Slutsatsen är att video kan användas som tillsats till undervisningen ibland, men inte som ensam ersättning till annan undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete Rossar Vestin
 • 2627.
  Vestlund, Isabelle
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning i förskolan för barns språkutveckling: Förskollärarens metoder och långsiktiga resultat2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad forskningen säger om högläsning i förskolan. Frågeställningen handlar om vilka metoder förskollärare använder vid högläsning och vilka långsiktiga effekter dessa metoder har på barns språk. Detta arbete har en sociokulturell utgångspunkt och skrivs som en litteraturstudie därmed används innehållsanalys som metod.    Resultatet visar att det finns många effektiva metoder som förskollärare kan använda vid högläsning för att stödja barns språk. Det är framför allt en metod som förespråkas inom forskningen, att föra samtal och dialoger med barnen. Dessa dialoger bör enligt forskarna utgå ifrån barnens livsvärld. Även rollspel framhålls som en effektiv metod för att stötta barnens språkutveckling. Barn lär på olika sätt och därför är det viktigt att lärarna är medvetna om didaktiska val när de planerar undervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  Högläsning i förskolan för barns språkutveckling Förskollärarens metoder och långsiktiga resultat
 • 2628.
  Vestlund, Isabelle
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning i förskolan för barns språkutveckling: Förskollärarens metoder och långsiktiga resultat2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad forskningen säger om högläsning i förskolan. Frågeställningen handlar om vilka metoder förskollärare använder vid högläsning och vilka långsiktiga effekter dessa metoder har på barns språk. Detta arbete har en sociokulturell utgångspunkt och skrivs som en litteraturstudie därmed används innehållsanalys som metod.    Resultatet visar att det finns många effektiva metoder som förskollärare kan använda vid högläsning för att stödja barns språk. Det är framför allt en metod som förespråkas inom forskningen, att föra samtal och dialoger med barnen. Dessa dialoger bör enligt forskarna utgå ifrån barnens livsvärld. Även rollspel framhålls som en effektiv metod för att stötta barnens språkutveckling. Barn lär på olika sätt och därför är det viktigt att lärarna är medvetna om didaktiska val när de planerar undervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  Högläsning i förskolan
 • 2629.
  Viberg, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Språkutvecklande arbetssätt inom de naturorienterande ämnena i åk 4–62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskare menar att det är viktigt att lärare medvetet arbetar med det naturvetenskapliga språket i de naturorienterande ämnena för att främja elevers inlärning. Syftet med studien var att undersöka hur olika läromedel inom de naturorienterande ämnena är uppbyggda för att främja språkutveckling samt att studera olika sätt att arbeta språkutvecklande. Detta undersöktes genom en läromedelsanalys, åtta lektionsobservationer samt fyra intervjuer. Fyra lärare, åk 4-6, medverkade i studien. Vissa läromedel saknade språkliga mål men avsaknaden av dessa avspeglades inte i lärarnas sätt att arbeta. Det framkom att 54% av lektionstiden gick till muntlig bearbetning och lyssningsövningar, 22% gick till skriftlig bearbetning av innehållet, 8% gick till textbearbetning och resterande 17% var lektionsbortfall. De språkutvecklande aktiviteter som lärarna använde sig av beskrivs närmare i arbetet. I enighet med tidigare forskning indikerar resultaten att undervisningen inom de naturorienterande ämnena till stor del är muntligt baserad.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2630.
  Vick, Catharina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Opening a Global Door: Methodologies in successful instruction of English as a second language for early learners2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  English is a widely used language, and its standing as a tool for communication among people who do not share a common first language is ever increasing. Young students all over the globe therefore learn English in school. This study aims to investigate what some recent research says regarding what methods to use when teaching young learners a second language. It then aims to compare the research findings to the methods English teachers of young learners in four elementary schools in the southern Norrland area of Sweden employ in their instruction. The study was conducted through observations and interviews with participating teachers.

         It was found that research advocates that teachers should use English frequently and in great quantities during lessons with young learners. Teachers should also vary their instruction and use different avenues to make the language accessible to students (for example through course-books and through active learning situations such as stories, songs, physical activities, and drama). The results of the study show that teachers attempt to employ the methods that research advocates, but that difficulties arise in regards to the teachers’ familiarity with the language, their self-confidence as teachers, and a lack of space, time, and material.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2631.
  Viirman, Olov
  Department of Mathematical Sciences, University of Agder, Kristiansand, Norway.
  Book review: Approaches to qualitative research in mathematics education: examples of methodology and methods2015Inngår i: Research in Mathematics Education, ISSN 1479-4802, E-ISSN 1754-0178, Vol. 17, nr 3, s. 247-251Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 2632.
  Viirman, Olov
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik. MatRIC, University of Agder, Norway.
  Characteristics of participation: A mathematician and a mathematics educator collaborating on a developmental research project2018Inngår i: Proceedings of INDRUM 2018 Second conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics / [ed] Viviane Durand-Guerrier, Reinhard Hochmuth, Simon Goodchild and Ninni Marie Hogstad, 2018, s. 442-451Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, a developmental research project involving offering mathematical modelling (MM) activities to university biology students is presented, and a particular aspect is studied, namely the project as a collaboration between mathematicians and mathematics educators. The aim of the paper is to investigate what characterizes their participation in the project, and how the characteristics of the project and its development might influence this participation. Interview data as well as observation data from the MM sessions are analysed, and findings show that the mathematics educator served as a broker influencing the practice of the mathematician. It is hoped that the findings of the study can be of use when planning future collaboration between mathematicians and mathematics educators.

 • 2633.
  Viirman, Olov
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Different views:  Teacher and engineering students on the concept of function2008Inngår i: Perspectives on Mathematical Knowledge: Proceedings of MADIF 6 / [ed] Christer Bergsten, Barbro Grevholm, Thomas Lingefjärd, Stockholm: SMDF , 2008, s. 97-106Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study analyses what kind of conceptions teacher students and engineering students have about the function concept, and how these conceptions differ between the two groups. The study was conducted through questionnaires, and 34 students at a Swedish university participated. The function concepts of the students have been classified according to modified versions of models presented by Vinner & Dreyfus, Sfard and DeMarois & Tall. The study shows that the students primarily have operational concepts of function, with only a couple of students having a structural function concept. The study also shows distinct differences between prospective compulsory school teachers and engineering students, where the former have less developed functional concepts.

 • 2634.
  Viirman, Olov
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Discourses of functions: University mathematics teaching through a commognitive lens2011Inngår i: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] Marta Pytlak, Tim Rowland, Ewa Swoboda, Rzeszow, Poland, 2011, s. 2103-2112Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper reports on an ongoing study focusing on the teaching of functions in undergraduate courses in mathematics at three Swedish universities. In this paper excerpts from the lectures of three teachers at one university are analysed, using commognitive theory. Characteristic features of the teachers’ discourses about functions are presented. Definitions are found to be the central type of narrative, while theorems and proofs are largely absent, despite the fact that the teaching is of a traditional type, often connected to the “definition-theorem-proof” format. Three main categories of routines are found: substantiation, construction and motivation routines. It is also seen that the teachers are more concerned with questions of “why” to do things than “when” to do them. 

 • 2635.
  Viirman, Olov
  Department of Mathematical Sciences, University of Agder, Kristiansand, Norway.
  Explanation, motivation and question posing routines in university mathematics teachers' pedagogical discourse: a commognitive analysis2015Inngår i: International journal of mathematical education in science and technology, ISSN 0020-739X, E-ISSN 1464-5211, Vol. 46, nr 8, s. 1165-1181Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper investigates the teaching practices used by university mathematics teachers when lecturing, a topic within university mathematics education research which is gaining an increasing interest. In the study, a view of mathematics teaching as a discursive practice is taken, and Sfard’s commognitive framework is used to investigate the teaching practices of seven Swedish university mathematics teachers on the topic of functions. The present paper looks at the discourse of mathematics teaching, presenting a categorization of the didactical routines into three categories – explanation, motivation and question posing routines. All of these are present in the discourses of all seven teachers, but within these general categories, a number of different sub-categories of routines are found, used in different ways and to different extent by the various teachers. The explanation routines include known mathematical facts, summary and repetition, different representations, everyday language, and concretization and metaphor; the motivation routines include reference to utility, the nature of mathematics, humour and result focus; and the question posing routines include control questions, asking for facts, enquiries and rhetorical questions. This categorization of question posing routines, for instance, complements those already found in the literature. In addition to providing a valuable insight into the teaching of functions at the university level, the categorizations presented in the study can also be useful for investigating the teaching of other mathematical topics.

 • 2636.
  Viirman, Olov
  University of Agder, Faculty of Engineering and Science, Kristiansand, Norway.
  The constitution of the nature of mathematics in the lecturing practices of three university mathematics teachers2015Inngår i: Proceedings of the ninth congress of the European mathematical society for research in mathematics education / [ed] K. Krainer & N. Vondrova, 2015, Vol. 1, s. 2263-2269Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The study reported in this paper investigates how notions of the nature of mathematical knowledge and mathematical objects are constituted through the teaching practices of three university mathematics teachers at a Swedish university. The data consists of video recorded lectures, and the analyses were informed by classifications presented by Lerman and Davis and Hersh. The results indicate that different epistemological and ontological positions are indeed constituted through the discourse. Although the discourse is generally highly objectified, the ways in which mathematical objects are introduced differ. Mostly the discourse was within an absolutist paradigm, but there were also examples of how the socio-historical nature of mathematical knowledge is emphasized.

 • 2637.
  Viirman, Olov
  University of Agder, Norway.
  The development of the mathematical discourse of biology students working with mathematical modelling2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2638.
  Viirman, Olov
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  The functions of function discourse: university mathematics teaching from a commognitive standpoint2014Inngår i: International journal of mathematical education in science and technology, ISSN 0020-739X, E-ISSN 1464-5211, Vol. 45, nr 4, s. 512-527Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper addresses a topic within university mathematics education which has been somewhat underexplored: the teaching practices actually used by university mathematics teachers when giving lectures. The study investigates the teaching practices of seven Swedish university teachers on the topic of functions, using a discursive approach, the commognitive framework of Sfard. In the paper a categorization of the construction and substantiation routines used by the teachers is presented, for instance various routines for constructing definitions and examples, and for verifying whether an example satisfies a given definition. The findings show that although the overall form of the lectures is similar, with teachers using “chalk talk”, and overt student participation limited to asking and answering questions, there are in fact significant differences in the way the teachers present and do mathematics in their lectures. These differences present themselves both on the level of discursive routines and on a more general level, in how the process of doing mathematics is made visible in the teachers’ teaching practices. Moreover, I believe that many of the results of the study could be relevant for investigating the teaching of other mathematical topics.

 • 2639.
  Viirman, Olov
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  The many faces of function - students' understanding of the function concept2007Inngår i: Conceptions and Beliefs in Mathematics and Science Education including MAVI XIII / [ed] Iiris Attorps, Eva Kellner, Gävle: University of Gävle , 2007, s. 87-97Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study analyses what kind of conceptions teacher students and engineering students have about the function concept, and how these conceptions differ between the two groups. The study was conducted through questionnaires, and 34 students at a Swedish university participated. The function concepts of the students have been classified according to modified versions of models presented by Vinner & Dreyfus, Sfard and DeMarois & Tall. The result of the study shows that the students primarily have operational concepts of function, with only a couple of students having anything resembling a structural function concept. The study also shows distinct differences between prospective compulsory school teachers and engineering students, where the former have less developed functional concepts.

 • 2640.
  Viirman, Olov
  University of Agder, Norway.
  The role of mathematics in the design of engineering programs: a case study of two Scandinavian universities2015Inngår i: Didactics of Mathematics in Higher Education asa Scientific Discipline : Proceedings of the KHDM 2015 conference / [ed] R. Göller, R. Biehler, R. Hochmuth, & H.-G. Rück, 2015, s. 502-507Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2641.
  Viirman, Olov
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  The teaching of functions as a discursive practice: University mathematics teaching from a commognitive standpoint2012Inngår i: Proceedings of the 12th international congress on mathematical education, 2012, s. 1559-1568Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper reports on a study of the teaching of functions in undergraduate courses in mathematics at three Swedish universities. In this paper excerpts from the lectures of the seven participating teachers are analysed, using commognitive theory. Characteristic features of the teachers’ discourses about functions are presented, focusing on routines – repetitive patterns characteristic of the discourse. The discursive practices are found to contain two intertwined discourses – mathematical discourse and discourse of mathematics teaching. Routines specific to the mathematical discourse are construction and substantiation routines, while the didactical routines include motivation, explanation, activation and recall routines.

 • 2642.
  Viirman, Olov
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik. Karlstad University.
  What we talk about when we talk about functions: Characteristics of the function concept in the discursive practices of three university teachers2013Inngår i: Proceedings of the eighth congress of the European mathematical society for research in mathematics education, 2013, s. 2466-2475Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The study reported in the present paper forms part of an ongoing project regarding the teaching of functions in undergraduate courses at three Swedish universities. The theoretical framework underlying the project is Sfard’s commognitive theory. In the present study, three lectures in calculus from two different universities are analyzed, focusing on the characterizations of the function concept presented by the discursive practices of the teachers. All three teachers are found to make extensive use of the principle of variation, but differences are found for instance in the emphasis put on different realizations of functions, and on the role of domain and range. Also, according to the type of content of the lectures, differences between more process-oriented and more object-oriented discourses of functions can be seen.

 • 2643.
  Viirman, Olov
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Attorps, Iiris
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Tossavainen, Timo
  University of Eastern Finland.
  Different views - some Swedish mathematics students' concept images of the function concept2010Inngår i: Nordisk matematikkdidaktikk, ISSN 1104-2176, Vol. 15, nr 4, s. 5-24Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study analyses what kind of concept images a group of engineering and teacher students have of the function concept, and how these concept images are related to the historical development of this concept. The study was conducted using questionnaires, and 34 students at a Swedish university participated. It is found that the students primarily rely on operational conceptions of the function concept, with only a minority of students possessing structural conceptions. The definitions given by the students mostly resemble an 18th or 19th century view of functions. The study also indicates that the character of the definitions given in the textbooks used by the students affect their concept images.

 • 2644.
  Viirman, Olov
  et al.
  University of Agder, Norway.
  Goodchild, Simon
  University of Agder, Norway.
  Rogovchenko, Yuiry
  University of Agder, Norway.
  Using mathematical modelling activities to motivate biology students to learn mathematics2016Inngår i: Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] C. Csíkos, A. Rausch & J. Szitányi, 2016, Vol. 1, s. 262-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2645.
  Viirman, Olov
  et al.
  University of Agder, Norway.
  Nardi, Elena
  University of East Anglia.
  From ritual to exploration: The evolution of biology students’ mathematical discourse through mathematical modelling activities2017Inngår i: Proceedings of CERME10 / [ed] Thérèse Dooley, Ghislaine Gueudet, 2017, s. 2274-2281Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We report analyses from a collaborative, developmental research project between two Norwegian centres of excellence in higher education (MatRIC and bioCEED) in which biology-related mathematical modelling (MM) activities are introduced to biology students as a means to motivate their appreciation for, and competence in, mathematics. This phase of the project involved four sessions with 11 first-semester students. We report data and analyses from two activities: Yeast Growth and Digoxin. Our commognitive analyses trace the evolution of the students’ mathematical discourse in two episodes, revealing a scaffolding story about the gradual transition from ritualized to exploratory engagement with MM, and pointing to the crucial role played by the teacher in this process. We conclude with discussing some implications of our analysis for the design and use of MM activities for students of Biology, and other non-mathematics specialisms.

 • 2646.
  Viirman, Olov
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik. MatRIC, University of Agder, Kristiansand, Norway.
  Nardi, Elena
  School of Education, University of East Anglia, Norwich, UK.
  Negotiating different disciplinary discourses: Biology students’ ritualized and exploratory participation in mathematical modelling activities2019Inngår i: Educational Studies in Mathematics, ISSN 0013-1954, E-ISSN 1573-0816, Vol. 101, nr 2, s. 233-252Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Non-mathematics specialists’ competence and confidence in mathematics in their disciplines have been highlighted as in need of improvement. We report from a collaborative, developmental research project which explores the conjecture that greater integration of mathematics and biology in biology study programs, for example through engaging students with Mathematical Modeling (MM) activities, is one way to achieve this improvement. We examine the evolution of 12 first-semester biology students’ mathematical discourse as they engage with such activities in four sessions which ran concurrently with their mandatory mathematics course and were taught by a mathematician with extensive experience with MM. The sessions involved brief introductions to different aspects of MM, followed by small-group work on tasks set in biological contexts. Our analyses use the theory of commognition to investigate the tensions between ritualized and exploratory participation in the students’ MM activity. We focus particularly on a quintessential routine in MM, assumption building: we trace attempts which start from ritualized engagement in the shape of “guesswork” and evolve into more productively exploratory formulations. We also identify signs of persistent commognitive conflict in the students’ activity, both intra-mathematical (concerning what is meant by a “math task”) and extra-mathematical (concerning what constitutes a plausible solution to the tasks in a biological sense). Our analyses show evidence of the fluid interplay between ritualized and exploratory engagement in the students’ discursive activity and contribute towards what we see as a much needed distancing from operationalization of the commognitive constructs of ritual and exploration as an unhelpfully dichotomous binary.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2647.
  Viirman, Olov
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik. MatRIC, University of Agder, Norway.
  Nardi, Elena
  University of East Anglia.
  Ritualised and exploratory graphing routines in mathematical modelling: The Digoxin task2018Inngår i: Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1) / [ed] Ewa Bergqvist, Magnus Österholm, Carina Granberg, and Lovisa Sumpter, 2018, Vol. 4, s. 363-370Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The project we report from in this paper explores whether and how, biology students’ competence and confidence in – as well as appreciation for – mathematics in their discipline can be improved through greater integration of mathematics and biology in their study programme. Here, we examine biology students’ mathematical discourse as they engage with a biology-related Mathematical Modelling (MM) activity, the Digoxin task. We report commognitive analyses of data collected during sessions in which biology-related MM activities were introduced to undergraduate biology students (four sessions with 12 first-semester students).We focus on the interplay between students’ ritualised and exploratory engagement with the activity, particularly concerning graphing routines, and consider pedagogical implications.

 • 2648.
  Viirman, Olov
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Pettersson, Irina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  What to do when there is no formula? Navigating between less and more familiar routines for determining velocity in a calculus task for engineering students.2019Inngår i: Calculus in upper secondary and beginning university mathematics – Conference proceedings. Kristiansand, Norway: MatRIC / [ed] J. Monaghan, E. Nardi and T. Dreyfus, 2019, s. 167-170Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2649.
  Viirman, Olov
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Pettersson, Irina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Björklund, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Boustedt, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Programming in mathematics teacher education: A collaborative teaching approach2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2650. Vikdahl, Linda
  A lot is at stake: on the possibilities for religion-related dialog in a school, in Sweden2019Inngår i: Religion & Education, ISSN 1550-7394, E-ISSN 1949-8381, Vol. 46, nr 1, s. 81-100Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article reports the experiences of religion-related dialog among 24 Swedish students and their teacher in religion education. All students had immigrant backgrounds from the Middle East and all of them had strong religious convictions. By using qualitative analysis to reveal their experiences with dialog in school, the concept of “safe space” is critically discussed. The students’ educational environment was not a “safe space” when it came to religion-related dialog, in part because historical and political conflicts in the Middle East have an impact on students’ willingness to open up. The case study provides an example of the effects of the wider political and societal context on the micro-structure of classroom-interaction.

50515253545556 2601 - 2650 of 2783
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf