hig.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2370
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bååth, Carina
  et al.
  Karlstad Universitet.
  Mårtensson, Gunilla
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science.
  Mamhidir, Anna Greta
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science.
  Florin, Jan
  Högskolan i Dalarna.
  Muntlin-Athlin, Åsa
  Uppsala Universitet.
  Gunningberg, Lena
  Uppsala Universitet.
  Pressure ulcer prevention – is nursing knowledge appropriate or not?: A descriptive multi-center study in Sweden2013In: Proceedings of the 16th Annual European Pressure Ulcer Meeting, Vienna Austria, 2013Conference paper (Refereed)
 • 302.
  Cai, Yaxiu
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. Lishui University, China.
  Wang, Wei
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. Lishui University, China.
  Quality of life among residents in nursing homes: A questionnaire study2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 303.
  Candell, Agneta
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Tandhygienisters upplevelse av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 304.
  Candell, Agneta
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science.
  Engström, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science.
  Dental hygienists' work environment: motivating, facilitating, but also trying2010Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 305.
  Cardell, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Lund, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Att leva med diabetes mellitus typ I, upplevelser från barn och ungdomar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige insjuknar fler barn i diabetes typ 1 jämfört med resten av världen. De drabbade har en förhöjd halt glukos i blodet och detta kan ge kortvariga och långvariga komplikationer. Behandling avser insulin, kost, motion och mätning av blodglukos. Sjuksköterskans roll ska vara att stötta barnet och hjälpa det att ta ansvar för egenvård.

  Syfte: Att beskriva hur det är att leva med diabetes typ I som barn och ungdomar, samt att undersöka vilka datainsamlingsmetoder som artiklarna använt sig av.

  1. Hur upplever barn och ungdomar att diabetes typ I påverkar deras vardag?

  2. Vilka datainsamlingsmetoder har artiklarna använt sig av?

  Metod: Beskrivande litteraturstudie med 12 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2008 till 2017 med kvalitativ ansats. Artiklarna söktes fram genom databaserna CINAHL och Medline via PubMed.

  Huvudresultat: Barn och ungdomar upplevde en abnormalitet då de drabbats av diabetes typ 1. De kände sig socialt begränsade, och hade problem med att knyta an till sjukdomen och acceptera den. Ett stort behov av stöd från olika personer och den kliniska vården fanns. Barn hade lättare att anpassa sig efter den kliniska vården än ungdomar hade, ungdomar upplevde att deras sociala liv påverkades stort.

  Slutsats: Barn och ungdomar upplevde att diabetes typ 1 påverkar deras vardag stort. De hade problem med att knyta an till sjukdomen och såg negativt på den. För att uppnå acceptans var sjuksköterskan viktig och behövde finnas som ett stöd emotionellt och kunskapsmässigt.

 • 306.
  Carleson, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Cancerrelaterad smärta: riktlinjer för smärtbedömning, patientundervisning och komplementär smärtbehandling1999Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 307.
  Carleson, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Kvalitetsindikatorer för bedömning av patienter med cancerrelaterad smärta2001In: Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, Stockholm: Gothia , 2001, p. 127-139Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 308.
  Carleson, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Nursing management of cancer-related pain: guidelines for pain assessment, patient education and complementary pain therapy2000Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 309.
  Carleson, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Smärtupplevelse, sjukfrånvaro och livstillfredsställelse hos personer med långvarig smärta - En utvärdering 12 månader efter genomgången rehabiliteringskurs.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 310.
  Carlsson, Amelie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Reproducerbarhet i öga-nacke/skuldra besvär hos yrkesverksamma mikroskoparbetare: Självskattade besvär inom och mellan måndagar och fredagar under två separata arbetsveckor2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Microscopy at work involves a combination of external exposures that pose an increased risk for eye-neck/shoulder symptoms such as; visually demanding near work, eye-hand coordination, static work postures and repetitive work.

  Objectives: To explore the pattern of fluctuations in eye-neck/shoulder symptoms and the reproducibility of these fluctuations during separate workdays and workweeks, for individuals who regularly perform microscopic duties at work.

  Method: Data was collected at 8 different times for all participants (n=16); Monday morning and afternoon and Friday morning and afternoon, during 2 different weeks at work.

  Results: Musculoskeletal complaints in the neck/shoulders and symptoms of eye strain increased significantly (∆Musculoskeletal complaints; p<0,01, ∆Symptoms of eye stain; p<0,05)  during the workweek.  The highest levels of self-reported symptoms did not correlate with the self-reported time in microscopy during the workweek (p>0.05).  The same tendency for the increments in symptoms was observed during both work weeks. Only for musculoskeletal complaints did the increments of symptoms correlated with one another (p<0.05). 

  Conclusion: The results indicate that microscopy at work is a risk factor, primarily for increased musculoskeletal complaints in the neck/shoulders. More studies are needed to assess the relationship between microscopy at work and the onset and development of eye-neck/shoulder complaints.

 • 311.
  Carlsson, Maria
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Stressupplevelser och copingstrategier hos vårdpersonal på ett äldreboende.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien var att beskriva vilka stressorer vårdpersonalen upplever i arbetet med äldre på ett äldreboende, personalens upplevelse av stressorerna samt vilka copingstrategier de använder sig av i dessa situationer. Studien hade en deskriptiv design. Data samlades in med instrument Daily Assesment of Coping (DCA). Resultatet visade att vårdpersonalen (n 33) upplevde stress vid 86 av totalt 155 möjliga arbetstillfällen. Stressorerna utmynnade i två huvudkategorier; patientrelaterade och personalrelaterade stressorer. Huvudkategorierna bestod av fem subkategorier; patientbeteende, omvårdnadsproblem, kontakt med närstående, arbetsbelastning och kommunikation/samarbete. Medianvärdet för stressnivån var 5 (1= inte alls besvärande -7= mycket besvärande). Vid 40 tillfällen upplevde personalen att de ”inte alls” kunde påverka händelsen, vid 39 tillfällen att de ”i viss mån” kunde påverka och vid 6 tillfällen att de kunde påverka ”väldigt mycket”. Vid 56 tillfällen upplevde personalen att händelsen var ”ganska förväntad”, vid 12 tillfällen ”ganska oväntad” och vid 9 tillfällen ”helt oväntad”. Resultatet från DCA visade att copingstrategierna ”gjorde något åt det”, ”sökte stöd från andra” och ”accepterade problemet” var vanligast förekommande. Slutsatsen är att vardagliga stressorer är vanligt förekommande inom äldreomsorgen och att stressnivån för dessa är relativt hög. Vanligast var att personalen upplevde stressorerna som förväntade och att de inte kunde påverka händelsen.

 • 312.
  Carlsson, Marianne
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Göransson, Marina
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med och möta barn som far illa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alla barn har rätt till ett liv med utveckling samt att skyddas mot alla typer av våld, försummelse, övergrepp och utnyttjande av vårdnadshavare. Utsatthet i barn och ungdomsåren har visat sig påverka individens utveckling negativt. Barnets vårdnadshavare har det primära ansvaret att tillgodose barnets behov, brister detta är det samhällets ansvar att se till att barnet får den trygghet och omvårdnad som denne behöver. Där har hälso- och sjukvården samt socialtjänsten en viktig uppgift.  Syftet: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med och möta barn som far illa.  Metod: En beskrivande litteraturstudie baserat på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.  Resultat: Arbetslivserfarenhet och kunskap stärkte sjuksköterskorna i arbetet med barn som for illa. God relation och kommunikation ansågs viktigt i mötet med barnen och deras familjer. Majoriteten av sjuksköterskorna vittnade om brister i utbildning, riktlinjer, stöd från ledning och samarbete med socialtjänsten. Dessa aspekter i kombination med hög arbetsbelastning ledde till att sjuksköterskorna kände osäkerhet i arbetet med barn som for illa. Sjuksköterskorna berördes emotionellt i mötet med barn som for illa.   Slutsats: Sjuksköterskor behöver stöd från ledning och utbildningsansvariga genom att erbjudas adekvat utbildning och tydliga riktlinjer i arbetet och mötet med barn som far illa, för att stärka och öka tryggheten i yrkesrollen.

 • 313.
  Carlsson, Ruth
  et al.
  Swedish Work Environment Authority.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Physical variation at work – a scientific review2016In: NES2016 - Ergonomics in theory and practice: Proceedings of 48th Annual Conference of Nordic Ergonomics and Human Factors Society / [ed] Järvelin-Pasanen, S, 2016, p. 156-159Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Physical variation is generally considered to be an important factor influencing the risk for musculoskeletal disorders in repetitive work, but a comprehensive scientific basis for this assumption has not been available. Thus, the Swedish Work Environment Authority requested the Centre for Musculoskeletal Research at the University of Gävle to review scientific standings regarding physical variation and its effects.  In total, 56 articles were included in the review. The results showed that occupationally relevant studies of the effects of physical variation are few, and that the effectiveness of initiatives promoting variation has also been studied to a limited extent. Thus, current research cannot provide a clear answer to what an effective combination would be of work tasks in a job in the context of physical variation, let alone the optimal time distribution of tasks in a short (hours, days) and long (weeks, months, years) perspective. Also, gender aspects of physical variation were considered to a very limited extent. There is a need for more studies of relevant initiatives aiming at creating increased physical variation by changing the contents of work or its temporal structure; including studies placing this issue in a gender perspective.

 • 314.
  Carlsson, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Evelina
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser & erfarenheter av att arbeta med omvårdnad kring patienter med ätstörningar2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av omvårdnadsarbetet kring patienter med ätstörningar. Litteraturstudien kommer även bestå av en granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod. Metod: En litteraturstudie med kvantitativa och kvalitativa artiklar publicerade mellan 2004 och 2014. Artiklarna söktes i databaserna PubMed, Cinahl och Discovery. Resultatet till föreliggande litteraturstudie baserades på 12 artiklar.  Resultat: Sjuksköterskor upplevde att de var tvungna ta över patienternas kontroll och på grund av det kände sjuksköterskorna att patienterna var manipulerande. Upplevelser av att patienterna hade sig själv att skylla och att det var deras eget fel att de hade ätstörningar uppfattades också av vissa sjuksköterskor. Vissa sjuksköterskor upplevde även att de fick vidta en mammaroll kring omvårdnaden bland dessa patienter. Sjuksköterskor upplevde att behandlingen kring patienter med ätstörningar var en utmaning och känslor som frustration uppkom. Sjuksköterskorna kände också att de inte kunde hjälpa patienterna tillräckligt på grund av utbildning- och kompetensbrist samt resursbrist. Den terapeutiska relationen var en grund för att förstå patientens psykiska ohälsa. Viktiga egenskaper för sjuksköterskan att ha var acceptans, hopp, empati och förståelse. Erfarenheter att föräldrarna skulle vara delaktiga i vården kom fram i föreliggande litteraturstudie.  Slutsats: Föreliggande litteraturstudie visade sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att arbeta med omvårdnad kring patienter med ätstörningar. Vikten av en terapeutisk relation mellan patient och sjuksköterska poängterades eftersom det underlättade individens tillfrisknande. Sjuksköterskor bör se till hela patienten, både psykiskt, fysiskt och socialt, eftersom ätstörningar påverkar individernas livskvalitet. Den största utmaningen sjuksköterskor upplevde var kunskaps- och resursbrist.

 • 315.
  Carlsson, Ulrica
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Karlström, Angelica
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Skattad rörelserädsla före och efter genomgången beteendemedicinsk rehabiliteringskurs. En beskrivande studie.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstrakt All around the world there are a lots of people that suffers from chronic pain. One great factor for the devolopment of chronic pain is the phenomen fear-avoidance/kinesophobia that appear to have negative effects on rehabilitation of chronic painproblems. The aim of the present study was to describe and identify how patient that took part in a rehabilitationprogram in year 2004 and 2005 with focus on behaviourchanges estimate their fear-avoidance/kinesophobia and examine if there was any changes estimate fear-avoidance/kinesophobia respectivly before and after and respecivly before and 12 month after the rehabilitationcourse. The study had a describing prospecitive design. Data was collected by the Swedish version of Tampascale for kinesophobia. The results shows that 25 % of the participant prove a high grade of kinesophobia before the rehabilitationcourse. After the rehabilitationcourse 21,1 % of the participant prove a high grade of kinesophobia and at the follw-up 12 month after the course 26,3 % of the participants prove a high grade of kinesophobia. The medianvalue of the estimate fear-avoidance/kinesophobia was 30,0 points before, 29,0 points after and 28,5 points at the Tampascale for kinesophobia 12 month after the rehabiliationcourse. There was no statistcal significant difference between the estimate fear-avoidance/kinesophobia over time.

 • 316.
  Carrwik, Christian
  et al.
  Department of Surgical Sciences, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden.
  Murakami, Hideki
  Department of Orthopaedic Surgery, Graduate School of Medical Science, Kanazawa University, Kanazawa, Japan.
  Willander, Johan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Robinson, Yohan
  Department of Surgical Sciences, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden.
  Potential harms of interventions for spinal metastatic disease2017In: Cochrane Database of Systematic Reviews, ISSN 1469-493X, E-ISSN 1469-493X, no 7, article id CD012724Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is a protocol for a Cochrane Review (Intervention). The objectives are as follows: The primary objective of this review is to compare the potential harms of treatment for spinal metastatic disease for the following treatments: 1. Surgical intervention. 2. Surgical intervention with radiation therapy. 3. Radiation therapy alone. Our secondary objectives are: 1. comparing the harms of different surgical methods; 2. comparing the harms between different radiation protocols.

 • 317.
  Cedervall, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Engnell, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Upplevelse av livskvalité hos vuxna personer med diabetes typ 1: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease that can occur at any age. Type 1 Diabetes is an autoimmune disease in which insulin deficiency occurs due to that the cells in pancreas which are producing insulin is severely reduced. As a nurse, it is important to update their knowledge about diabetes to be ableto provide the best care and support possible for people with diabetes. It has been shown that people living with other chronic diseases feel that the disease has affected their quality of life.

  Aim: The aim of this literature review is to describe how adults with type 1 diabetes experience their quality of life and to describe the methodological aspect in the selected articles.

  Method: A descriptive literature review based on twelve scientific articles. The articles where retrieved from the databases Cinahl and PubMed through the University of Gävle.

  Results: People with type 1 diabetes feel that the disease has affected their quality of life. They feel that planning is a necessity and something that is of great importance, but the thought that the disease also is life-threatening if they do not take insulin gave them much anxiety.The support of family, health care and by other people, such as work colleagues, was of great importance to the quality of life. The total number of participants was 6305 and they came from three different continents. These three were Europe, North America and Oceania.

  Conclusion: It has been shown that people with type 1 diabetes feel that the disease has affected their quality of life. This study can help nurses and other healthcare by increasing their understanding of how adults with type 1 diabetes experiencing their quality of life.

 • 318.
  Chai, Tingyan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. Lishui University, China.
  Chen, Liyan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. Lishui University, China.
  Nurses’ experience ofsupporting and caring for women with postpartum depression: A interview study2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 319.
  Chaquisse, Eusebio
  et al.
  EPIUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Portugal; Faculdade de Ciências de Saúde, University of Lúrio, Nampula, Mozambique; National Health Institute, Maputo, Mozambique.
  Fraga, Silvia
  EPIUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto; Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Portugal.
  Meireles, Paula
  EPIUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Portugal.
  Macassa, Gloria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Public health science. EPIUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Portugal.
  Soares, Joaquim
  EPIUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Portugal; Department of Health Sciences, Section of Public Health Sciences, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Nbofana, Francisco
  National Health Institute, Maputo, Mozambique.
  Barros, Henrique
  EPIUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto; Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Portugal.
  Sexual and physical intimate partner violence among women using antenatal care in Nampula, Mozambique2018In: Journal of Public Health in Africa, ISSN 2038-9922, E-ISSN 2038-9930, Vol. 9, no 1, article id 744Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim was to estimate the prevalence of sexual and physical intimate partner violence (IPV) and its associated factors, in a sample of pregnant women using antenatal care (ANC) in Nampula province - Mozambique. This cross-sectional study was carried out in six health units in Nampula, from February 2013 to January 2014. Overall, 869 participants answered the Conflict Tactics Scale 2. The lifetime and past year prevalence of sexual abuse was 49% and 46%, and of physical abuse was 46% and 44%, respectively. Lifetime and past year sexual abuse was significantly associated with living as a couple, alcohol drinking and having a past diagnosis of gonorrhea. Lifetime and past year physical abuse increased significantly with age and was associated with living as a couple, alcohol drinking and history with syphilis. The prevalence of lifetime and previous year violence among women using ANC was high and similar showing that most women were constantly exposed to IPV. ANC provides a window of opportunity for identifying and acting on violence against women.

 • 320.
  Chatzoudis, Susanne
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Wikström, Anette
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Personers erfarenheter av att leva med ALS: En beskrivande litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) belongs to a group of motor neuron diseases. It is an incurable neurological disease that affects approximately 200 people per year in Sweden. The involuntary muscles of the body atrophies which causing the person problems to speak and breath. The disease progression varies depending on the version of motor neuron disease the person suffering, at ALS person usually dies within 5 years.

  Aim: The purpose of this study was to describe people's experiences of living with ALS and describe the study group of the included scientific articles.

  Method: A descriptive literature study consisting of 11 qualitative articles.

  Main Results: Some patients were not satisfied with the hospital care, they were met by ignorant staff and were sent between different care units before a diagnosis could be decided. At the end the patients themselves were searching for answers themselves. Patients describe several negative feelings diagnosed with ALS. During the progression of the disease even positive emotions came and encouraged the patients continue to struggle. Patients used different strategies like existential thoughts, acceptance of aid and help from outside caregiver. Support from family and friends were important to cope with the disease and the expected death.

  Conclusions: People who suffer from ALS experienced an emotional roller coaster, which commuted between positive and negative feelings. For many patients, it was important to take one day at a time to find meaningfulness. The experience from the illness is individual from ALS and it is important that the nurse uses the person-centered care. It is important that the nurse learn from the patients and relatives experience to preserve the integrity and autonomy.

 • 321.
  Chen, Ping
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. Lishui University, China.
  Qian, Lidan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. Lishui University, China.
  The cognitive function of residents living in nursing home: A questionnaire study2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 322.
  Chen, Xiayu
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. Lishui University, China.
  Lu, Yufang
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. Lishui University, China.
  Women’s experiences after a myocardial infarction: A descriptive litterature review2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 323.
  Chen, Zhe
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. Lishui University, China.
  Yang, Ni
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences. Lishui University, China.
  Women’s experiences of preeclampsia in pregnancy: A descriptive literature review2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 324.
  Chienh, Robin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Sjuksköterskans erfarenheter inom nutritionsomvårdnad: En litteraturstudie med deskriptiv design2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Malnutrition is common among elderly people in Sweden. There are clear guidelines on what kind of intervention should be made, yet there are few actions being taken. This shows a sign of inadequate organisation and management, or lack of expertise in staff performing nutrition nursing care.

  Aim

  The aim for this study is to describe nurses’ experience in nutritional nursing care. And describe the article’s data collection method.

  Method

  A descriptive literature study based on 10 scientific articles.

  Result

  Nurses had limited knowledge and skills in nutrition nursing care and therefore could not identify patients who were malnourished. They were also reluctant to use screening instruments because they do not know how to use it. The nurse has a major responsibility to perform nutritional nursing care, which at the same time must prioritize other tasks. The results were divided into three sections, which are listed under the headings: Insufficient Knowledge, Attitude, Responsibility and Priorities

  Conclusion

  Studies show that nurses have insufficient knowledge in nutrition care and use of screening instruments to identify malnourished patients. The Nurse needs more training in nutrition care and how to use screening instruments to better respond and treat malnourished patients.

 • 325.
  Christensen, Christine
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  En studie om individers upplevelser av arbetslöshet, mindfulness och stress2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine individuals' experiences of participating in 5 week mindfulness program as a tool for job seekers. Qualitative methods were used to inter­view three students and two mindfulness educators. The informants were asked to an­swer questions about their experiences of having participated or practiced mindfulness in the project.

   

  The results showed that all respondents experienced the project as positive. The partici­pants describe that the project helped them to get out and meet other people and with routines in their life. The par­ticipants also said that unemployment caused alienation and they felt themselves to have poorer health when they were unemployed. Stress has been something that affected eve­ryone in different ways, but that all participants felt the stress when they were unem­ployed. All informants reported that mindfulness was a great tool for stress manage­ment, although some were skeptical about mindfulness when they initiated the project.

 • 326.
  Ciccarelli, Marina
  et al.
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  Straker, Leon
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Pollock, Clare
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  Diversity of tasks and information technologies used by office workers at and away-from-work2011In: Ergonomics, ISSN 0014-0139, E-ISSN 1366-5847, Vol. 54, no 11, p. 1017-1028Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Musculoskeletal disorders have been associated with computer use among office workers and lack of variation caused by too little exposure diversity between work tasks has been proposed as an important etiological factor. However there is little information on the diversity of occupations and information and communication technologies (ICT) used by office workers and none which extends beyond the traditional workday. Whilst direct observation is expected to provide the most accurate data, it is resource intensive and self report and sampling alternatives may be a viable alternative.

  Method: This paper describes direct observation and self-report data on the occupations and ICT use of 24 Australian office workers in their natural environments at work and away-from-work, over 12 hours of a working day.

  Results: Participants were observed for a mean [SD] for 642[40] minutes, 67% of which was at the workplace. Productive occupations (405[122] minutes) accounted for 63% of the observation period, compared to 17% for instrumental (106[57] minutes), 12% for self-care (75[46] minutes) and 8% for leisure occupations (54[39] minutes). Non ICT tasks occurred during 44% of the observation period (285[89] minutes); New ICT accounted for 36 % (234[118] minutes), Old ICT accounted for 15% (98[73] minutes), and Combined ICT tasks 4% (24[30] minutes). The proportions of occupations and ICT use differed between work and away-from-work. Computer-based New ICT was most used for work tasks. Observed and self-reported time on occupations and ICT were similar, though with some differences. Self-reported time on occupations and ICT was similar for the first day and the subsequent 4 days.

  Conclusion: The first detailed description of occupations and ICT used by office workers at work and away-from-work shows that the variety of Old, New, Combined and Non-ICT used for performing typical work and non-work tasks offered a diversity of exposures for the workers. This information provides an important step for further investigations into exposure variation in this group, and possible musculoskeletal health risks.

 • 327.
  Ciccarelli, Marina
  et al.
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  Straker, Leon
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Pollock, Clare
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  ITKids Part I: Children's occupations and use of information and communication technologies2011In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 38, no 4, p. 401-412Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Reports in the popular media are that school children use modern information and communication technology (ICT) on a regular basis for a variety of purposes, however little has been documented in the scientific literature about how school children spend their time and the different types of ICT they use.

  Method: This paper describes the observed occupations and ICT use of nine Australian primary school children in their natural environments at school and away-from-school during one school day, and compares self-reported exposures with direct observations. Self-reported discomfort scores were obtained throughout the day.

  Results: The study identified that paper-based ICT (Old ICT) was used mostly for productive occupations at school, while electronics-based (New ICT) was used mostly during leisure in away-from-school locations. Tasks involving no ICT (Non ICT) accounted for the largest proportion of time in both locations during self-care, leisure and instrumental occupations. End-of-day self-reported time performing different occupations was consistent with data from independent observations. Self reported time using Old ICT and New ICT was marginally over-estimated, and time spent using Non-ICT was marginally under-estimated.

  Conclusion: The children in this study used a variety of ICT in the performance of daily occupations in their natural environments. New ICT use was primarily for leisure, but time spent was less than reported among other child studies. Discomfort reports among the participants were low. Children’s self-reports of daily occupations and ICT use has utility as an exposure assessment metric.

 • 328.
  Ciccarelli, Marina
  et al.
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  Straker, Leon
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Pollock, Clare
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  ITKids Part II: Variation of postures and muscle activity in children using different information and communication technologies2011In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 38, no 4, p. 413-427Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: There are concerns that insufficient variation in postural and muscle activity associated with modern information and communication technology (ICT) tasks presents a risk for musculoskeletal ill-health among school children. However, scientific knowledge on physical exposure variation in this group is limited.

  Method: Postures of the head, upper back and upper arm, and muscle activity of the right and left upper trapezius and right forearm extensors were measured over 10-12 hours in nine school children using different types of ICT at school and away-from-school. Variation in postures and muscle activity was quantified using two indices, EVAsd and APDF(90-10).

  Results: Paper-based (Old) ICT tasks produced postures that were less neutral but more variable than electronics-based (New ICT) and Non-ICT tasks. Non-ICT tasks involved mean postures similar to New ICT tasks, but with greater variation. Variation of muscle activity was similar between ICT types in the right and left upper trapezius muscles. Non-ICT tasks produced more muscle activity variation in the right forearm extensor group compared to New and Old ICT tasks.

  Conclusion: Different ICT tasks produce different degrees of variation of postures and muscle activity. Combining tasks that use different ICT may increase overall exposure variation. More research is needed to determine what degree of postural and muscle activity variation is associated with reduced risk of musculoskeletal ill-health.

 • 329.
  Ciccarelli, Marina
  et al.
  School of Occupational Therapy & Social Work, Curtin University, Perth, Australia.
  Straker, Leon
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin University, Perth, Australia.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Pollock, Clare
  Faculty of Health Sciences, Curtin University, Perth, Australia.
  Posture variation among office workers when using different information and communication technologies at work and away from work2014In: Ergonomics, ISSN 0014-0139, E-ISSN 1366-5847, Vol. 57, no 11, p. 1678-1686Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Office workers perform tasks using different information and communication technologies (ICT) involving various postures. Adequate variation in postures and muscle activity is generally believed to protect against musculoskeletal complaints, but insufficient information exists regarding the effect on postural variation of using different ICT. Thus, this study among office workers aimed to determine and compare postures and postural variation associated with using distinct types of ICT. Upper arm, head and trunk postures of 24 office workers were measured with the Physiometer® over a whole day in their natural work and away-from-work environments. Postural variation was quantified using two indices; APDF(90-10) and EVA(sd).Various ICT had different postural means and variation. Paper-based tasks had more non-neutral, yet also more variable postures. Electronics-based tasks had more neutral postures, with less postural variability. Tasks simultaneously using paper- and electronics-based ICT had least neutral and least variable postures. Tasks without ICT usually had the most posture variability. Interspersing tasks involving different ICT could increase overall exposure variation among office workers and may thus contribute to musculoskeletal risk reduction.

 • 330.
  Ciccarelli, Marina
  et al.
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  Straker, Leon
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Pollock, Clare
  Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia.
  Variation in Muscle Activity Among Office Workers When Using Different Information Technologies at Work and Away From Work2013In: Human Factors, ISSN 0018-7208, E-ISSN 1547-8181, Vol. 55, no 5, p. 911-923Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To determine differences in muscle activity amplitudes and variation of amplitudes, when using different Information and Communication Technologies (ICT).

  Background: Office workers use different ICT to perform tasks. Upper body musculoskeletal complaints are frequently reported by this occupational group. Increased muscle activity and insufficient muscle activity variation are potential risk factors for musculoskeletal complaints.

  Method: Muscle activity of right and left upper trapezius and right wrist extensor muscle bundle (extensor carpi radialis longus and brevis) of 24 office workers (performing their usual tasks requiring different ICT at work and away-from-work) were measured continuously over 10-12 hours. Muscle activity variation was quantified using two indices, APDF(90-10) and EVAsd.

  Results: There was a trend for electronics-based New ICT tasks to involve less electromyography (EMG) variation than paper-based Old ICT tasks. Performing Combined ICT tasks (i.e. using paper- and electronics-based ICT simultaneously) resulted in the highest muscle activity levels and least variation; however, these Combined ICT tasks were rarely performed. Tasks involving no ICT (Non-ICT) had the greatest muscle activity variation.

  Conclusion: Office workers in this study used various ICT during tasks at work and away-from-work. The high EMG amplitudes and low variation observed when using Combined ICT may present the greatest risk for musculoskeletal complaints, and use of Combined ICT by workers should be kept low in office work. Breaking up Combined, New and Old ICT tasks; for example, by interspersing highly variable Non-ICT tasks into office workers’ daily tasks, could increase overall muscle activity variation and reduce risk for musculoskeletal complaints.

 • 331.
  Classon, Olivia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Skogsberg, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Upplevelser av att leva som anhörig till en person med demenssjukdom: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: 47.5 million people live with dementia today, and this number is expected to double every 20 year. This disease causes big changes for the person who suffers and the relative’s life and is often called "The relatives' disease". The relatives have an important role in the dementia sufferer's life, because he or she often has lived a large part of their life with the person with dementia, it is the relatives who know them the best, even though the disease leads to personality changes.

  Aim: To describe the experiences of living as a relative to a person with dementia (PWD) and to describe the study group in the included articles.

  Method: A literature study based on twelve qualitative scientific studies that was found through searches in the two databases PubMed and CINAHL. The material was processed and divided into content areas.

  Main results: The result showed that relatives of PWD often experienced feelings of frustration, anxiety and guilt due to lack of information and communication. They also described how they experienced the adaptation to the changes in their and the PWD lives and the ways in which they managed those changes.

  Conclusion: The perceived feelings that emerged in the results often came of loss of control and the changes that were difficult for the families to adapt to. Lack of confidence, poor communication and inadequate information were reasons for the lack of trust. By developing a good relationship between the nurse and the families, the families can experience trust and security. That in turn could help the care situations to be as good as possible for all involved parties. 

 • 332.
  Clavebro, Maria
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Brodin, Carola
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Övervikt hos barn och ungdomar, psykiska och sociala orsaker och konsekvenser samt förebyggande åtgärder. En litteraturstudie.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the mental and social causes to obesity among children and adolescents, their consequences and what preventive interventions that are used. The method used by the authors was to search for scientific articles in the database Medline, using the keywords: obesity, overweight, child, body image, social, family, school, depression, nursing, quality of life, social support, prevention and support. The study was performed as a literature review, with a descriptive design, and the result contained 22 scientific articles. The main result of this study showed that obesity among children and adolescents is not only an individual problem, it affects the whole family. The main causes to obesity among children and adolescents are the socioeconomic status of the family, their lifestyle, and even gender to a certain degree. The main consequences were that the quality of life for the obese children and adolescents has worsened, and they are less active. The main preventive interventions were that breast-feeding had a positive effect, as well as physical activity, and support for the whole family. Obesity among children and adolescents is an increasing problem in the Western world. There are many factors involved, which makes it a very complicated and difficult problem to solve.

 • 333.
  Clays, Els
  et al.
  Department of Public Health, Ghent University, Belgium.
  Hallman, David
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Oakman, J.
  Department of Public Health, La Trobe University, Australia.
  Holtermann, Andreas
  National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark.
  Objectively measured occupational physical activities in blue collar jobs: do psychosocial resources matter?2017In: European Journal of Preventive Cardiology, ISSN 2047-4873, E-ISSN 2047-4881, Vol. 24, no 2SArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: Occupational physical activity (OPA), and particularly static postures and physically exerting activities, is known to impact worker health and to increase the risk of cardiovascular disease, musculoskeletal problems, sickness absence and premature retirement. The exploration of structural preventive measures at the workplace against the adverse health effects of excessive OPA is needed. The psychosocial work environment is hypothesised to buffer the adverse effects of OPA, and as such psychosocial resources might directly influence the performance of OPA. However, this has not been previously investigated with detailed objective measurements. The aim of this study is to describe OPA within blue-collar workers, and to examine the role of psychosocial job resources in the performance of OPA.

  Methods: Results are based on a sample of 198 blue-collar workers from the NOMAD (New method for Objective Measurements of physical Activity in Daily living) study, recruited from seven workplaces in Denmark. The sample included 112 men (56.6%) and 86 women (43.4%); the mean age was 44.9 years (SD 9.9). Data were collected with two Actigraph devices placed on the thigh and trunk, during four consecutive days. The accelerometer data were processed and analysed using the Acti4 software, to determine working time spent standing, walking, on feet and in activity of moderate to vigorous intensity level (MVPA). The level of influence and social support at work were assessed by questionnaire, and measured with a four-item scale. Analysis of (co-)variance and (multiple) linear regression models were conducted. All analyses were stratified by gender predominance of occupation.

  Results: The different types of OPA significantly varied by particular job type. Within male predominant occupations, job type accounted for 50–70% of explained variance, depending on the type of OPA. Manufacturing workers showed the highest average proportions of working time standing (33%) and on feet (79%), while garbage collectors had the highest proportion of working time in MVPA (33%). Mobile plant operators and construction workers had the lowest average working time spent walking and in MVPA. Differences in OPA between job types in female predominant occupations were less pronounced, but healthcare workers and cleaners had higher average proportions of time spent walking and in MVPA compared to assembly workers. The addition of age and psychosocial resources to the models did not contribute to a larger explained variance in OPA and the relations with job type remained significant. Social support at work showed an independent positive relation with working on feet, and with standing in female predominant jobs only. Influence at work was not related to OPA.

  Conclusion: The positive relation of social support with working on feet and standing is likely to be explained by the nature of the work tasks, as jobs that require these activities probably comprise more close interactions and as such create more intensified levels of cooperation at the work floor. Overall, our hypothesis that psychosocial job resources would affect the performance of OPA within blue-collar workers was not confirmed. These findings suggest that the performance of OPA within blue-collarjobs – and particularly within male predominant occupations – is mostly affected by work organisational factors related to specific job type, and not by psychosocial job resources.

 • 334.
  Cluer, Sarah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Åsblom, Lena
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Barns upplevelser av att ha en förälder med cancer: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Objective: The aim of this literature review was to describe children’s experiences of having a parent with cancer and to examine the quality of the articles relating to the sampling process, response rates and withdrawal.

  Method: Databases CINAHL and PubMed were used to search for relevant articles published between 2003 and 2013. The result is based on thirteen articles.

  Results: Three general themes were found. 1) The effects on children’s wellbeing: The children were strongly affected by their experience but rarely showed clinical symptoms. Some children were at greater risk of poor health than others. 2) Life changes and fears which influence the children’s experiences: The children had many fears which impinged on their quality of life. Life changes consisted of increased emotional and practical responsibility within the family. A need to maintain normality through a social network outside of the family-home was identified.  3) The children’s communication and information needs: The needs were great and open communication within the family was important for the children’s wellbeing. Professional information was appreciated.

  Difficulties in recruiting participants and possible response bias, affected the reliability of several studies.

  Conclusion: The result backs up Socialstyrelsen’s (The National board of Health and Welfare) staff looking after the ill parent sees to the needs of these children. The general nurse needs to have good knowledge and understanding of general child development and these children’s specific situations, in order to help and support them in the best way possible.

 • 335.
  Coenen, Pieter
  et al.
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin University, Perth, Australia; Department of Public and Occupational Health, Amsterdam Public Health Research Institute, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands.
  Korshøj, Mette
  National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark.
  Hallman, David M.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Huysmans, Maaike A.
  Department of Public and Occupational Health, Amsterdam Public Health Research Institute, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands.
  van der Beek, Allard J.
  Department of Public and Occupational Health, Amsterdam Public Health Research Institute, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands.
  Straker, Leon M
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin University, Perth, Australia.
  Holtermann, Andreas
  National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark; Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Differences in heart rate reserve of similar physical activities during work and in leisure time - A study among Danish blue-collar workers2018In: Physiology and Behavior, ISSN 0031-9384, E-ISSN 1873-507X, Vol. 185, p. 45-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent studies suggest that while leisure-time physical activity (LTPA) promotes general health, engaging in occupational physical activity (OPA) may have negative health consequences. It has been hypothesized that the different health effects from OPA and LTPA can be explained by differences in physical activity (PA) intensity in these two domains. To assess the intensity of OPA and LTPA, we aimed to study the percentage heart rate reserve (%HRR) during similar types of OPA and LTPA during workdays. Data from the NOMAD study on Danish blue-collar workers (n=124) with objective measurements of PA (using accelerometers) and heart rate (using heart rate monitors) for 4 workdays were analysed. Activities of sitting, standing, moving, walking, and stair climbing were identified and %HRR in each of these activities was determined for work and leisure. %HRR was significantly higher during OPA than LTPA. These differences were more pronounced in men than in women. Although not statistically significant in the fully adjusted model, we found indications that these differences were more pronounced in those with low compared to high fitness. To our knowledge, this is the first study with objective measurements showing that %HRR is higher during the same gross-body postural activities when performed at work compared to leisure-time during workdays. This elevated intensity may help explaining the negative health consequences of engagement in high levels of OPA. Future guidelines should distinguish OPA from LTPA, possibly by advising workers to remain active during their leisure time, in particular when they are highly active at work.

 • 336.
  Coenen, Pieter
  et al.
  Department of Public and Occupational Health, VU University Medical Center, The Netherlands.
  Korshøj, Mette
  National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark.
  Hallman, David
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  van der Beek, Allard
  Department of Public and Occupational Health, VU University Medical Center, The Netherlands.
  Straker, Leon
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin.
  Holtermann, Andreas
  National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark.
  Differences in heart rate reserve during occupational and leisure time physical activity in Danish blue-collar workers2017In: European Journal of Preventive Cardiology, ISSN 2047-4873, E-ISSN 2047-4881, Vol. 24, no 2S, p. 33-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: Physical activity (PA) is considered to be an important factor in the prevention of various cardiovascular diseases. However, recent studies suggest that while leisure time PA promotes cardiovascular health, occupational PA might impair cardiovascular health. An explanation for this PA health paradox may be a difference in the intensity and associated physical demands between occupational and leisure time PA. Occupational PA often consists of low-intensity, long-lasting physically demanding tasks, such as repetitive work and prolonged static working postures, which are presumed to cause sustained elevated heart rate that may stress the cardiovascular system. Despite this notion, the differences in physiological responses between occupational and leisure time PA are not well understood. Therefore, we aimed: (a) to study the difference in intensity of occupational and leisure time PA (expressed in percentage heart rate reserve; % HRR); and b) to assess whether this potential difference varies by gender and cardiorespiratory fitness level.

  Methods: We used data from the NOMAD study, in which Danish blue-collar workers from seven different workplaces took part in a four-day protocol of objective measurements of PA (using hip and thigh-worn accelerometers) and heart rate (using an ambulatory heart rate monitor). During occupational and leisure time, activities of sitting, standing, moving, walking and stair climbing were identified, and %HRR in each of these activities was determined. Differences in %HRR between occupational and leisure time PA were tested using generalised estimating equations (expressed in regression coefficient – beta with 95% confidence interval (CI)) adjusted for personal, health,work and lifestyle confounders.

  Result: In 124 workers with data on PA and heart rate, %HRR was higher for occupational PA compared to leisure time PA (beta1.9, 95% CI2.4,1.4,P<0.001). Differences in %HRR between occupational and leisure time PA were more pronounced in men than in women, and in those with high cardiorespiratory fitness compared to those with low cardiorespiratory fitness.

  Conclusion: This study is the first to assess differences in %HRR between occupational and leisure time PA, using objectiv emeasurements in blue-collarworkers. Cardiovascular intensity was higher in occupational activities (possibly due to additional physical and/or mental workloads) compared to the same activities during leisure time. The increase in cardiovascular intensity at work maybe a contributing factor to the health paradox of occupational and leisure time PA, suggesting negative cardiovascular health consequences for engagement in occupational PA (see Figure 1).

 • 337.
  Coenen, Pieter
  et al.
  Curtin University, Perth, Australia; VU University Amsterdam, the Netherlands; Body@Work, Research Center on Physical Activity, Work and Health, the Netherlands.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Kingma, Idsart
  VU University Amsterdam, the Netherlands; Body@Work, Research Center on Physical Activity, Work and Health, the Netherlands.
  Boot, Cécile
  Body@Work, Research Center on Physical Activity, Work and Health, the Netherlands; EMGO Institute, VU University Medical Center, Amsterdam, the Netherlands.
  Bongers, Paulien
  Body@Work, Research Center on Physical Activity, Work and Health, the Netherlands; TNO Healthy Living, Hoofddorp, the Netherlands.
  van Dieën, Jaap
  VU University Amsterdam, the Netherlands; King Abdulaziz University,Jeddah, Saudi Arabia.
  Bias and power in group-based epidemiologic studies of low-back pain exposure and outcome: effects of study size and exposure measurement efforts2015In: Annals of Occupational Hygiene, ISSN 0003-4878, E-ISSN 1475-3162, Vol. 59, no 4, p. 439-454Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Exposure-outcome studies, for instance on work-related low-back pain (LBP), often classify workers into groups for which exposures are estimated from measurements on a sample of workers within or outside the specific study. The present study investigated the influence on bias and power in exposure-outcome associations of the sizes of the total study population and the sample used to estimate exposures.

  Methods: At baseline, lifting, trunk flexion, and trunk rotation were observed for 371 of 1131 workers allocated to 19 a-priori defined occupational groups. LBP (dichotomous) was reported by all workers during three years of follow-up. All three exposures were associated with LBP in this parent study (p<0.01).

  All 21 combinations of n=10,20,30 workers per group with an outcome, and k=1,2,3,5,10,15,20 workers actually being observed were investigated using bootstrapping, repeating each combination 10,000 times. Odds ratios (OR) with p-values were determined for each of these virtual studies. Average OR and statistical power (p<0.05 and p<0.01) was determined from the bootstrap distributions at each (n,k) combination.

  Results: For lifting and flexed trunk, studies including n≥20 workers, with k≥5 observed, led to an almost unbiased OR and a power >0.80 (p-level 0.05). A similar performance required n≥30 workers for rotated trunk. Small numbers of observed workers (k) resulted in biased OR, while power was, in general, more sensitive to the total number of workers (n).

  Conclusions: In epidemiologic studies using a group-based exposure assessment strategy, statistical performance may be sufficient if outcome is obtained from a reasonably large number of workers, even if exposure is estimated from only few workers per group.

 • 338.
  Coenen, Pieter
  et al.
  Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Kingma, Idsart
  Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam.
  Boot, Cécile
  Body@Work, Research Center on Physical Activity, Work and Health, The Netherlands.
  Bongers, Paulien
  Body@Work, Research Center on Physical Activity, Work and Health, The Netherlands.
  van Dieën, Jaap
  Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam.
  Group-based exposuremeasurement strategies and their effects on trunk rotation and low-back pain exposure-outcome associations2013In: Occupational & Environmental Medicine: 23rd Conference on Epidemiology in Occupational Health EPICOH 2013: Improving the Impact June 18–21, 2013, Utrecht, The Netherlands, BMJ Journals , 2013, p. A101-A102Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives In epidemiological studies of occupational exposures (e.g. lifting) and low-back pain (LBP), group-based exposure measurement strategies are common. Workers are classified into exposure groups; exposure is measured only in a selection of workers in each group, and their mean exposure is assigned to all workers in the group. Exposure-outcome relationships are then determined by regression, relating exposure estimates with individual LBP data from all subjects. The objective of this study was to assess the effect of different group-based measurement strategies on exposure-outcome associations.

  Methods 1122 workers, classified into 19 groups on the basis of job-related exposure, participated in this study. In each group, videos were collected from ~25% of the workers (in total, 370 workers), and percentage of the work day spent in trunk rotation was estimated by observation of the videos. This estimate of trunk rotation was significantly associated with self-reported LBP during three years of follow-up (OR:1.43 (1.06–1.93)).

  Using a bootstrap simulation, workers per group (n = 10, 20, 30, 40) and percentage of observed workers (k = 10, 20, 30, 40, 50%) were varied. For each combination, (nk) workers were selected with replacement in each job group among those observed, and n (100-k) workers among those not observed. The mean exposure of the observed workers was assigned to all group members which was related to individual LBP data. ORs and accompanying p-level was estimated using logistic-regression.

  Results A group-based measurement protocol led to significant (p < 0.05) ORs when the total number of workers was larger than n = 30 in each job group, and ≥20% was actually observed.

  Conclusions The proportion of observed workers did have an effect on p-values, but it appeared weaker than that of changing the total group size. These results suggest that it may be sufficient to observe only a minor proportion of workers if the overall size of the population is reasonably large.

 • 339.
  Coenen, Pieter
  et al.
  Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Kingma, Idsart
  Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam.
  Boot, Cécile
  Body@Work, Research Center on Physical Activity, Work and Health, The Netherlands.
  Bongers, Paulien
  Body@Work, Research Center on Physical Activity, Work and Health, The Netherlands.
  van Dieën, Jaap
  Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam.
  The effect of group-based exposure measurement strategies on the statistical significance of an association between lifting and low-back pain2013In: Eighth International Conference on Prevention of Work-related Musculoskeletal Disorders; Abstracts, 2013, p. 175-Conference paper (Refereed)
 • 340.
  Coenen, Pieter
  et al.
  Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Kingma, Idsart
  Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam.
  Boot, Cécile
  EMGO Institute for Health and Care Research, VU University Medical Center, Amsterdam.
  Bongers, Paulien
  TNO Healthy Living, Hoofddorp.
  van Dieën, Jaap
  Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam.
  The effect of the presence and characteristics of an outlying group on exposure-outcome associations2015In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 41, no 1, p. 65-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Physical exposures (e.g., lifting or bending) are believed to be risk factors for low-back pain (LBP), but the literature is inconsistent. Exposure and LBP prevalence differ considerably between occupations, and so exposure-outcome associations could be severely modified by the presence of particular occupational groups. We aimed at investigating the influence of such outlying groups on the properties of associations between exposure and LBP.

  Methods: Lifting and trunk flexion were observed for 371 of 1131 workers within 19 groups. LBP was obtained from all workers during three follow-up years. Both exposure variables were associated with LBP (p<0.01) in this parent dataset.

  By removing the 19 groups one-by-one and performing logistic regressions analysis on the 18 remaining groups, we demonstrated that one group, mainly road workers, with outlying exposures and LBP prevalence substantially affected the exposure-outcome association in the total population. In order to further examine this phenomenon, we assessed, by simulation, the influence of realistic sizes (n=4, 8, 16, 32, 64, 128), mean exposures (e=2000, 3000, 4000 lifts and e=30, 40, 50% trunk flexion time) and LBP prevalences (p=70, 80, 90, 100%) of the outlying group on the strength and certainty of the eventual relationship between exposure and LBP. For each combination of n, e and p, 3000 virtual studies were constructed, including the simulated group together with the other 18 original groups from the parent data-set. Average OR, OR confidence limits, and power (p<0.05) were calculated across these 3,000 studies as measures of the properties of each virtual study design.

  Results: ORs were attenuated more towards 1 and power decreased with smaller values of n, e and p in the outlying group. Changes in group size and prevalence had a larger influence on OR and power than changes in mean exposure.

  Conclusions: The size and characteristics of a single group with high exposure and outcome prevalence can strongly influence both the OR point estimate and the likelihood of obtaining significant exposure-outcome associations in studies of large populations. These findings can guide interpretations of prior epidemiological studies and support informed design of future studies.

 • 341.
  Coenen, Pieter
  et al.
  Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  van der Beek, Allard
  Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam.
  Hallman, David
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Correction of bias in self-reported sitting time among office workers – a study based on compositional data analysis2018In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990XArticle in journal (Refereed)
 • 342.
  Commissaris, Dianne A. C. M.
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research. Departments of Sustainable Productivity & Employability; Work, Health & Care; and Expertise Centre Lifestyle, TNO, Leiden, The Netherlands.
  Huysmans, Maaike A.
  Department of Public and Occupational Health and the EMGO Institute for Health and Care Research, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; Body@Work Research Center Physical Activity, Work & Health TNO-VU/VUmc, Amsterdam, The Netherlands.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Srinivasan, Divya
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Koppes, Lando L.J.
  Department of Sustainable Productivity and Employability; Work, Health and Care; and Expertise Centre Life Style, TNO, Leiden, The Netherlands; NIVEL, Netherlands Institute for Health Services Research, Utrecht, The Netherlands..
  Hendriksen, Ingrid J.M.
  Department of Sustainable Productivity and Employability; Work, Health and Care; and Expertise Centre Life Style, TNO, Leiden, The Netherlands; Body@Work Research Center Physical Activity, Work & Health TNO-VU/VUmc, Amsterdam, The Netherlands..
  Interventions to reduce sedentary behavior and increase physical activity during productive work : a systematic review2016In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 42, no 3, p. 181-191Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Many current jobs are characterized by sedentary behaviour (SB) and lack of physical activity (PA). Interventions addressing SB and PA at the workplace may benefit workers’ health. The present review is the first to focus on the effectiveness of interventions implemented during productive work with the intention to change workers’ SB and/or PA while working.

  Methods: Scopus was searched for articles published from 1992 until March 12, 2015. Relevant studies were evaluated using the Quality Assessment Tool for Quantitative Studies and summarized in a best-evidence synthesis.

  Results: 40 studies describing 41 interventions were included and organized into three categories: alternative workstations (20), interventions promoting stair use (11) and personalized behavioural interventions (10). Strong evidence was found for alternative workstations leading to positive effects on overall SB, while evidence was conflicting for effects on SB and PA at work, overall PA, and work performance. Evidence was moderate for alternative workstations to have no effect on hemodynamics and cardiorespiratory fitness. Stair use promotion interventions were found to increase PA at work, while personalized behavioural interventions increased overall PA; both with moderate evidence. Personalized behavioural interventions were found to have no effect on anthropometric measures (moderate evidence). Regarding work performance and lipid and metabolic profiles, evidence was either conflicting or insufficient.

  Conclusions: Current evidence supports that introduction of alternative workstations may have positive effects on overall PA and SB, likely without reducing work performance, while the long-term health effects of all three reviewed categories of interventions remain to be established.

 • 343.
  Connick, Mark J.
  et al.
  School of Human Movement and Nutrition Sciences, University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia.
  Beckman, Emma
  School of Human Movement and Nutrition Sciences, University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia.
  Vanlandewijck, Yves
  Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, KU Leuven, Leuven, Belgium.
  Malone, Laurie A.
  Lakeshore Foundation, Birmingham, Alabama, USA.
  Blomqvist, Sven
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Sports science.
  Tweedy, Sean M.
  School of Human Movement and Nutrition Sciences, University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia.
  Cluster analysis of novel isometric strength measures produces a valid and evidence-based classification structure for wheelchair track racing2018In: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 52, no 17, p. 1123-1129, article id 097558Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The Para athletics wheelchair-racing classification system employs best practice to ensure that classes comprise athletes whose impairments cause a comparable degree of activity limitation. However, decision-making is largely subjective and scientific evidence which reduces this subjectivity is required.

  AIM: To evaluate whether isometric strength tests were valid for the purposes of classifying wheelchair racers and whether cluster analysis of the strength measures produced a valid classification structure.

  METHODS: Thirty-two international level, male wheelchair racers from classes T51-54 completed six isometric strength tests evaluating elbow extensors, shoulder flexors, trunk flexors and forearm pronators and two wheelchair performance tests-Top-Speed (0-15 m) and Top-Speed (absolute). Strength tests significantly correlated with wheelchair performance were included in a cluster analysis and the validity of the resulting clusters was assessed.

  RESULTS: All six strength tests correlated with performance (r=0.54-0.88). Cluster analysis yielded four clusters with reasonable overall structure (mean silhouette coefficient=0.58) and large intercluster strength differences. Six athletes (19%) were allocated to clusters that did not align with their current class. While the mean wheelchair racing performance of the resulting clusters was unequivocally hierarchical, the mean performance of current classes was not, with no difference between current classes T53 and T54.

  CONCLUSIONS: Cluster analysis of isometric strength tests produced classes comprising athletes who experienced a similar degree of activity limitation. The strength tests reported can provide the basis for a new, more transparent, less subjective wheelchair racing classification system, pending replication of these findings in a larger, representative sample. This paper also provides guidance for development of evidence-based systems in other Para sports.

 • 344.
  Conradzon, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Ida
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av samtal om sexualitet med patienter diagnostiserade med cancer: En deskriptiv litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 345.
  Cordova, Viktoria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Andersson, Linn
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Hur faderlig postpartumdepression påverkar familjens livssituation samt vilka tecken och riskfaktorer som finns för faderlig postpartumdepression: en litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this literature study was partly to describe how paternal postpartum depression effects the life situation of the family and to decribe which signs and risk factors that exist for paternal postpartum depression. Empirical articles were searched in Medline database (PubMed) and fourteen articles were selected. The articles were reviewed for quality regards the selection and dropping. Tables of the articles method and result description was compiled. Result of the present study revealed that an increased risk of "couple morbidity" existed and even the children were affected. Children of depressed fathers were more likely to have temperament problems. Depressed fathers felt difficulties in dealing with their childs temperament. The fathers became more irritable and had less patience for the child which resulted in fewer positive parent-child interactions, which in turn affected the children's vocabulary development negatively. The results of the present study also revealed that the father may display emotional expressions in the form of irritation as well as anger as a sign of postpartumdepression and that prenatal depression was a risk factor for the father to suffer from depression. After performed review none of the selected studies were judged to have low quality and only two studies were judged to have medium quality.

  The authors of the present study consider that depression in the father should be identified and addressed, since depression not only can have consequences for the partner but also on the child's welfare and development.

  Keywords: Paternal postpartum depression, Family, Life situation, Risk factors, Prevention.

 • 346.
  Crenshaw, Albert
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Bronee, Lars
  Department of Exercise and Sports Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Krag, Ida
  Department of Exercise and Sports Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Jensen, Bente R.
  Department of Exercise and Sports Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Oxygenation and EMG in the proximal and distal vastus lateralis muscle during submaximal isometric knee extension2010In: Journal of Sports Sciences, ISSN 0264-0414, E-ISSN 1466-447X, Vol. 28, no 10, p. 1057-1064Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Muscle oxygenation responses are reportedly greater in the distal muscle region than in the proximal muscle region. We combined near infrared spectroscopy and electromyography (EMG) to determine whether regional differences in oxygenation are associated with differences in (1) muscle activation and/or (2) fatigue development. Nine males performed 2-min sustained isometric knee extensions at 15% and 30% maximum voluntary contraction during which oxygenation and EMG were recorded simultaneously from proximal and distal locations of the vastus lateralis muscle. Near infrared spectroscopy variables for oxygen saturation (StO2%) were initial slope at contraction onset, peak drop, and recovery slope at contraction end. Electromyography produced the root mean square to indicate muscle activation and mean power frequency changes over time (decreasing slope) to indicate fatigue development. For StO2%, significantly greater peak drop and steeper recovery slope were found for the distal muscle region than for the proximal muscle region. Root mean square, however, was not different between locations. Mean power frequency decreased throughout the contractions but changes were not different between locations. Our results indicate that for modest submaximal contractions, regional differences in oxygenation are not associated with differences in muscle activation or with fatigue development (as interpreted by changes in mean power frequency over time).

 • 347.
  Crenshaw, Albert
  et al.
  University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Djupsjöbacka, Mats
  University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Svedmark, Å
  University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Oxygenation, EMG and position sense during computer mouse work: impact of active versus passive pauses2006In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 97, no 1, p. 59-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigated the effects of active versus passive pauses implemented during computer mouse work on muscle oxygenation and EMG of the forearm extensor carpi radialis muscle, and on wrist position sense. Fifteen healthy female subjects (age: 19-24 years) performed a 60-min mouse-operated computer task, divided into three 20 min periods, on two occasions separated by 3-6 days. On one occasion a passive pause (subjects resting) was implemented at the end of each 20-min period, and on another occasion an active pause (subjects performed a number of high intensity extensions of the forearm) was implemented. Also at the end of each 20-min period, test contractions were conducted and subjective ratings of fatigue and stress were obtained. Another parameter of interest was total haemoglobin calculated as the summation of oxy-and deoxy-haemoglobin, since it reflects blood volume changes. The most interesting findings were an overall increasing trend in total haemoglobin throughout the mouse work (P<0.001), and that this trend was greater for the active pause as compared to the passive pause (P<0.01). These data were accompanied by an overall increase in oxygen saturation (P<0.001), with a tendency, albeit not significant, toward a higher increase for the active pause (P=0.13). EMG amplitude and median frequency tended to decrease (P=0.08 and 0.05, respectively) during the mouse work but was not different between pause types. Borg ratings of forearm fatigue showed an overall increase during the activity (P<0.001), but the perceptions of stress did not change. Position sense did not change due to the mouse work for either pause type. While increasing trends were found for both pause types, the present study lends support to the hypothesis of an enhancement in oxygenation and blood volume for computer mouse work implemented with active pauses. However, a presumption of an association between this enhancement and attenuated fatigue during the mouse work was not supported.

 • 348.
  Crenshaw, Albert G.
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Komandur, S.
  Dep of Industrial Engineering, University of Washington, Seattle.
  Johnson, P. W.
  Dep of Environmental and occupational Health Sciences, University of Washington, Seattle.
  Finger flexor contractile properties and hemodynamics following a sustained submaximal contraction: A study using electrical stimulation and near-infrared spectroscopy2010In: International Journal of Industrial Ergonomics, ISSN 0169-8141, E-ISSN 1872-8219, Vol. 40, no 2, p. 153-160Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We examined the effect of a low-level sustained contraction on the muscle contractile properties, hemodynamics and oxygenation of the flexor digitorum superficialis muscle (FDS) of the finger. We tested the hypothesis that hemodynamics and oxygenation, reflecting the muscle metabolic characteristics, would recovery more quickly than the muscle contractile properties. Eleven subjects (26 ± 4 yrs) were equipped with electrodes for electrical stimulation and a near-infrared spectroscopy (NIRS) probe on the forearm over the FDS. The experimental protocol consisted of three baselines measurements (-60 min, -30 min, pre-exercise), immediately after a sustained 15-min contraction of the FDS at 10% maximal voluntary contraction (post-exercise), and after 30 min, 60 min and 120 min of recovery. For each time point, participants were subjected to a battery of test that included upper arm venous occlusion (at rest), a computer-mouse point and click task (standardized voluntary task), and electrical stimulation. For venous occlusion (50 mmHg, 1 min), slopes were calculated for NIRS-derived total hemoglobin (HbTslope) and deoxyhemoglobin (HHbslope) as estimates of blood flow and oxygen consumption, respectively. The computer-mouse task entailed using the mouse to point and click on targets presented on the screen during which NIRS signals were monitored for determination of change in total hemoglobin (ΔHbT) and oxygen saturation (ΔStO2%). Electrical stimulation (2 Hz, 5 trains of 15 twitches) provided twitch force (Tw-force), contraction time (CT) and one-half relaxation time (½RT) data. Statistical analysis revealed significant changes over time for all contractile parameters as well as for HHbslope (P < 0.05 for each). Post-hoc testing demonstrated significant decreases for Tw-force post-exercise and at 60 min; for CT at post-exercise, 30 min and 60 min; and for ½RT at post-exercise and at 30 min. HHbslope was significantly higher post-exercise as compared to pre-exercise. During the computer-mouse point and click task, no significant differences were detected forΔHbT, however,ΔStO2% showed a tendency to decrease, albeit not significant (P = 0.11). Further testing showedΔStO2% was significantly lower post-exercise and at 30 min as compared to pre-exercise. The present study shows that NIRS provides insight into muscle hemodynamics and oxygenation for low-level sustained activity to fatigue. The overall quick recovery of hemodynamic and oxygenation responses, and a more prolonged recovery of contractile responses confirms our hypothesis, and this may fit well with the classical definition of low frequency fatigue.

 • 349.
  Crenshaw, Albert
  et al.
  University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Lyskov, Eugene
  University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Heiden, Marina
  University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Flodgren, Gerd
  University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research. Umeå universitet.
  Hellström, Fredrik
  University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Impact of time pressure and pauses on physiological responses to standardized computer mouse use: a review of three papers with focusing on mechanisms behind computer-related disorders2007In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, no 3, p. 68-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reviews three computer mouse studies in our laboratory where our emphasis was on mechanisms behind computer related disorders. Our approach was sequentially (i) to determine validity of a laboratory model of computer mouse use (painting rectangles) for studying musculoskeletal disorders; to use this model (ii) to study time pressure and precision demands on position sense and muscular oxygenation; and (iii) to determine the effect of pauses (active vs passive) on these parameters. (i) Kinematic data for the painting model showed constrained movements of the wrist similar to CAD work; a support for its validity for a real life situation. (ii) Changes in forearm oxygenation were associated with time pressure and precision demands; a potential for insight into the underlying pathophysiological mechanisms. (iii) Increasing trends in oxygenation and blood volume were associated with pauses, especially active; possible explanation for the alleviating effect of discomfort experienced in real life situations when a pause is implemented.

 • 350.
  Csöff, Rosina-Martha
  et al.
  Evangel Hsch Ludwigsburg, Ludwigsburg, Germany.
  Macassa, Gloria
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden .
  Lindert, Jutta
  Evangel Hsch Ludwigsburg, Ludwigsburg, Germany.
  Körperliche Beschwerden bei älteren Migranten in Deutschland [Somatic Complaints among Elderly Migrants in Germany]2010In: Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, ISSN 1661-4747, E-ISSN 1664-2929, Vol. 58, no 3, p. 199-206Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Bodily complaints are widespread among the elderly; few surveys investigating bodily complaints among elder migrants exist in Germany and internationally. Our multi-centric cross section study examined bodily complaints among persons between 60 and 84 years dwelling in Stuttgart on the basis of the short version of the Giessen Complaint Questionnaire (GBB-24). In Germany 648 were explored with 13.4% (n = 87) born outside of Germany. Gender distribution was equal among migrants and non-migrants; socioeconomic status was lower among the migrants: 8.0% (n = 7) of the migrants and 2.5% (n = 14) of the non-migrants had at most four years of education; 12.6% (n = 11) of the migrants and 8.2% (n = 46) of the non-migrants held a net income of below 1000 (sic); 26.4% of the migrants and 38.1% (n = 214) of the non-migrants disposed over 2000 (sic) monthly. The incidence of somatic complaints was 65.5% (n = 57) among the migrants and 55.8% (n = 313) among the non-migrants. Women (61.8%) displayed more often somatic complaints than men (51.8%). Somatic complaints increased with age. Except of the group aged between 70-74 years no significant difference between migrants and non-migrants could be shown concerning the incidence of bodily complaints. Outlook: population based studies on bodily complaints among migrants are urgently needed.

45678910 301 - 350 of 2370
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf