hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 516
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301. Lundgren Stenbom, Eva
  et al.
  Turunen, Päivi
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Lokal konstaktivism - exemplet konst-PIMPA2018Inngår i: Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, s. 179-196Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 302.
  Lundin, Camilla
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Kuvad och underlägsen?: bilden av den muslimska kvinnan hos några svenska kvinnor och i ett urval texter om islam och kvinnor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur svenska icke-muslimska kvinnor ser på muslimska kvinnor, samt på vilket sätt svenska författare har skildrat kvinnan och islam. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och textanalys har min vetskap blivit större.

  Urvalet svenska akademiska författare som studien bygger på vill visa att kränkningen av kvinnor inte handlar om religion utan om hur Koranen har blivit feltolkad samt hur resten av världen ser på den muslimska kulturen. Bland författarna finns teorier om att kvinnan är ett offer för samhället, feltolkningar och fördomar men även ett offer på grund av bristen på jämlikhet inom islam.

  Kunskapen om islam är inte så stor hos intervjupersonerna. De är kluvna i sin bild av den muslimska kvinnan. Dels ses hon som ett offer i slöja, kuvad och underlägsen. Dels påpekas det att hon är en del av religionen likväl som mannen. Det finns en tanke hos intervjupersonerna om att kvinnor kränks men inte på grund av religionen. Den muslimske mannen har en bister framtoning och ses som familjens överhuvud.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 303.
  Lundkvist, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Persson, Charlotta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning i förskolan - en del i formandet av barns identitet?: En systematisk litteraturstudie rörande rörande barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, granskat ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läroplanen för förskolan framhåller vikten av att verksamheten i förskolan ska främja alla människors lika värde oavsett kön (Skolverket, 2016). Likaså framgår att pedagoger ska arbeta aktivt med att motverka stereotypa könsroller (ibid.). I samband med högläsning i förskolan tillägnar sig barn kunskap inom området literacy. Detta innefattar såväl språkliga kunskaper som värdegrundsfrågor där jämställdhet utgör en viktig aspekt (Björklund, 2008; Fast, 2009). Syftet med studien är att synliggöra vad tidigare forskning framhåller angående barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, sett ur ett genus- samt didaktiskt perspektiv. Som metod har en innehållsanalys genomförts, vilken inspireras av vad Wahlström (2015) kallar för kvalitativ metasyntes som innefattar en jämförelse av de utvalda studierna. Resultatet visar att barnböcker framställs inneha könsstereotypiskt innehåll samt att innehållet kan spela en roll för barns socialisation. Vidare framkom att flickor och pojkars literacyförmågor värderas olika samt att genusmedvetenhet verkar som en betydelsefull aspekt hos pedagoger. Resultatet kan komma att bidra till ökad kunskap angående betydelsen av såväl en genus- som didaktisk medvetenhet hos pedagoger som arbetar i förskolan. Genom att ha vetskap kring stereotypa könsroller samt barns literacy finns goda möjligheter till att arbeta enligt förskolans läroplan. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Lundqvist, Louise
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Svedjewik, Tove
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  ”Ser jag någonting i registren, då stoppar jag”: En kvalitativ intervjustudie om svenska polisens arbete med fordonsstopp2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter svenska poliser har av arbetet med fordonsstopp och vilka premisser de utgår från vid beslut om att kontrollera fordon i trafiken. Genom semistrukturerade intervjuer med fem poliser, framkom att de överlag hade svårt att besvara frågan gällande vilka erfarenheter de har av arbetet med fordonsstopp. Resultatet tyder på att dessa erfarenheter gör arbetet lättare för poliserna, samtidigt upplevs erfarenheterna kunna resultera i oönskade beteenden. Deras erfarenheter är också att arbetet har utvecklats med åren. Utöver lagöverträdelser, verkade inte några klargjorda premisser gällande beslut om fordonsstopp finnas. Trots detta uppgav deltagarna liknande premisser, såsom trafikförseelser, underrättelseinformation och känslan av att något inte står rätt till.  I samband med fordonsstopp sker selekteringen inför beslutsfattandet genom allmän profilering och något poliser benämner byggstenar. Det förekom dock delade uppfattningar om vad som format deras premisser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Lundsten, Jonas
  et al.
  Malmö universitet.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Individual’s Motivation in Standardization of Geographic Information2018Inngår i: FIG 2018 Istanbul : Proceedings, The International Federation of Surveyors, FIG , 2018, artikkel-id 9364Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Geographic information and standardization has gained increased interest in the last decades due to the increased use and exchange of digital data describing geographicand administrative features. Standards and related documents, such as technical reports, play an important part in this for private and public organizations. However, the role and motivation of the individual participants in the standardization process has been less researched. This paper presents the results of a qualitative study on participants’ personal meaningful goals for participating in formal standardization work at the Swedish Standards Institute, SIS. The study focus on production of national standards and related documents, for example national guidelines and other publications. The research question is how project team members are motivated in the standardization project. One or more participants in each of the technical committees, TCs, working with geographicinformation standardization, have been interviewed in regard to how they perceive their individual involvement in the standardization work and the personal meaningful goals making them to do so. A phenomenological method, Meaning Constitution Analysis (MCA), was used for analyzingthe interviewee’s experiences of the projects. The organizational motive behind the project and the personal meaningful goals for the individuals were focused on in the analysis of each interview. The study concluded that the investigated private companies and public organizations fulfil their obligations concerning financing the TCs work, but that some companies and organizationsdo not allow sufficient time for their employees to engage in standardization work, due to prioritization of other day-to-day tasks to be done. That is, standardization was not the organization's main motive. This may lead, apart from poor work environment for the individual participants and concerns about how to prioritize their daily work, which may result in delayed standardization projects. The interviewed participants were mainly motivated by their individual curiosity for the subject. That is, learning was a main personal meaningful goal. However, participants with frequent contacts with stakeholders had a significant motivation for participating, with the long-term goal to satisfy the stakeholders’ needs.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Lundsten, Jonas
  et al.
  Malmö Högskola.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Motives for Participation in Formal Standardisation Processes for Geographic Information: An Empirical Study in Sweden2017Inngår i: International Journal of Standardization Research (IJSR), ISSN 2470-8542, Vol. 15, nr 1, s. 16-28Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to investigate the personal motives for participation in formalstandardization processes for geographic information. The method involved interviewing membersof technical committees at the Swedish Standards Institute, SIS. The results are that the majority ofthe interviewees are very motivated in their work and they think their participation is well-financedby their organizations allocating them to a technical committee. The main motives are to contributeto development of society and be at the forefront of development. However, this article also showsthat several members participating in this study felt that they do not have sufficient time for workingwith tasks related to their technical committees. Their daily work in their respective organizationsoften has higher priority in relation to standardization work. This contrasts with the organizationalgoals of the participating organizations and may slow down the development of standards and otherpublications due to lack of resources.

 • 307.
  Lundén, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Wengberg, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Chefers kommunikation via mejl: Finns det skillnader i hur chefer bedöms av kvinnor och män?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med studien var att undersöka om bedömningen av olika egenskaper hos avsändaren till ett mejl kan relateras till mottagarens kön, avsändarens kön och mejlets valens. I föreliggande studie är avsändaren av mejlet en fiktiv chef och mottagarna av mejlet är deltagarna i studien. Datainsamling genomfördes med en enkät vilken distribuerades i pappersform till 100 studenter på en högskola i Mellansverige. Insamlad data analyserades sedan med SPSS med sex upprepade ANOVA. Enligt de signifikanta huvudeffekter som observerades framkom det att mejlets valens var den variabel som hade störst påverkan på deltagarnas bedömning av avsändarens egenskaper. Vidare observerades det att avsändarens kön endast påverkade deltagarnas bedömning av avsändarens egenskaper gällande maskulinitet/femininitet. Vidare könseffekter som observerades var att deltagarnas kön i interaktion med mejlets valens i viss mån påverkade bedömningen av egenskaperna hos avsändaren. Noterbart i interaktionseffekterna var att kvinnor var mer polariserade än män i sina bedömningar av avsändarens egenskaper både vad gällde mejlen med positiv och negativ valens.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Löfgren, Niclas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Persson, Felix
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Sambandet mellan de psykologiska behoven och chefers arbetstillfredsställelse och autonomistöd: En kvantitativ studie med utgångspunkt i Self- determination theory2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  “Det är viktigt att klä sig vuxet”: Äldre kvinnor om stilval2015Inngår i: In the flow – People, Media, Materialities: ACSIS conference 15-17 June 2015, Norrköping / [ed] Johanna Dahlin & Tove Andersson, 2015, s. 76-76Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Hur kommuniceras och omförhandlas olika normer om passande klädstil för äldre kvinnor? 21 kvinnor i åldrarna 62-94 år har intervjuats om vardag, kropp, åldrande och kläder. Plagg i garderoben har varit materiell ingång för intervjuerna. Flera intervjupersoner menade att man idag är friare att klä sig som man vill än man var förr. Men åldern hade ändå betydelse för vilka kläder kvinnorna valde. De tyckte att det hade blivit svårare att köpa kläder då utbudet vänder sig till en yngre målgrupp. Kroppen hade förändrats över åren, vilket nödvändiggjorde stiländringar. Likaså hade man en annan vardag och andra behov som äldre vilket också återspeglades i garderoben. En del intervjuade uttryckte osäkerhet om vilken klädstil som passade – och var passande – för dem som äldre. Här blev mediernas ”görom-mig reportage” en referenspunkt. Kvinnorna ville inte se tantiga ut, men visa acceptans för sin ålder och klä sig ”vuxet”

 • 310.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  'Fun' as a resource in old women's deliberations about style and dress2014Inngår i: Walking beside: challenging the role of emotions in normalization / [ed] Eva Söderberg & Sara Nyhlén, Sundsvall: Mittuniversitetet , 2014, 6, s. 155-173Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 311.
  Lövgren, Karin
  Linköpings universitet, Samhälle, mångfald, Identitet (SMI).
  Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie: Om ålderskategori-seringar i reklam och populärpress2009Inngår i: Åldrande, åldersordning, ålderism / [ed] Håkan Jönson, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, 1, s. 121-137Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel handlar om olika former av åldersrelaterade kategoriseringar; en utförligare analys av dessa kommer att ingå i min avhandling som har arbetsnamnet Se lika ung ut som du känner dig. Om kulturella föreställningar om ålder och åldrande. Avhandlingen har som empirisk utgångspunkt intervjuer med människor verksamma inom reklam och marknadsföring, samt med personer som arbetar med tidningar som vänder sig till kvinnor i åldrarna 40 och uppåt, med just ålder som försäljningsargument. Vidare analyserar jag tidningens texter, med tonvikt också på det visuella. Som en tredje empirisk ingång har jag intervjuat ett antal kvinnor i medelåldern om att vara i denna del av livet, om deras syn på tidningarna, reklambilderna i dem och om konsumtion. Min forskningsfråga fokuserar den mening ålder och åldrande ges i de här sammanhangen.

  I detta kapitel kommer jag att rikta intresset mot åldersrelaterade kategoriseringar som de som arbetar med reklam respektive journalistik använder sig av under intervjuerna eller som figurerar på olika hemsidor som de refererar till, men också de som förekommer i tidningarnas artiklar och reportage. Vilka förhandlingar om ålder och åldrande kommer till uttryck i de kategoriseringar man använder sig av? Vilken mening tillskrivs ålder och åldrande i de här benämningarna? Till en del överlappar inifrånanvändningarna av begreppen med vetenskapliga. Artiklar och reportage i tidningarna hänvisar till forskning. De intervjuade marknadsförarna refererar till vetenskapliga undersökningar då de beskriver hur man inom branschen tänker kring målgrupper, värderingar m.m. Vetenskapliga definitioner av begreppen blir också en klangbotten då jag analyserar de uttryck som används i veckotidningarna respektive under intervjuerna. Av utrymmesskäl skriver jag i denna artikel inte om de åldersbegrepp de intervjuade kvinnorna använder.

  Med utgångspunkt i en analys av kategoriseringar som cirkulerar i reklam, marknadsföring och veckotidningarnas texter, kommer jag nedan att diskutera några begrepp som kan vara värda att reflektera över.

 • 312.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  Grey is gorgeous: on Dove's campaign for real beauty targeting older consumers2012Inngår i: New perspectives on consumer culture theory and research / [ed] Sedáková, Renata & Zahrádka, Pavel, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 313.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  Gör om mig: åldrande och kvinnlighet i en populär mediegenre2015Inngår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, s. 71-88Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I medierna finns ett flertal versioner av gör-om-mig formatet. I dessa ges kvinnor råd om hur de ska kunna förändra sin stil. Experter ska hjälpa henne att uppdatera sig och att framstå som den bästa versionen av sig själv. Programmen och artiklarna har blivit kritiserade för att de disciplinerar kvinnor. Genus och att göra normativ kvinnlighet är centralt i programmen. Det är också ålder. I den här artikeln undersöker jag dels ett inslag i tv-programmet Go'kväll, dels böcker som ger råd till kvinnor om stil och kläder. Jag granskar vilka råd man ger till den äldre kvinnan just utifrån hennes ålder.

  Hur kan man förstå att formatet är så lockande och har både så många sökanden och så stor publik? Vilken mening ges åldrande i programmen respektive böckerna och vad säger de om kulturellt meningsskapande kring åldrande och kvinnlighet?

 • 314.
  Lövgren, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Osynliga män2019Inngår i: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, nr 4, s. 84-87Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  Pensionären i populärkulturen2016Inngår i: Äldre i centrum, ISSN 1401-5110, Vol. 1, s. 42-44Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Lövgren, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Påminn dig2019Inngår i: Äldre i centrum, ISSN 1401-5110, nr 1, s. 83-87Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Lövgren, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Se lika ung ut som du känner dig: kvinnligt åldrande i populärpress2005Inngår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 14, nr 3, s. 88-96Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 318.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  Tanten som symbol: Åldrande och kvinnlighet2012Inngår i: Tanten, vem är hon?: En (t)antologi / [ed] Marianne Liliequist & Karin Lövgren, Umeå: Borea bokförlag , 2012, s. 139-163Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 319.
  Lövgren, Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Sjöberg, Johanna
  Att göra ålder i distansförsäljning2017Inngår i: Introduktion till kritiska åldersstudier / [ed] Krekula, Clary & Johansson, Barbro, Lund, 2017, s. 197-210Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet beskriver hur marknadskrafter organiserar utifrån ålder och genus genom att positionera olika målgrupper utifrån ålderstillhörighet. Kapitlet visar hur olika normer om ålder skapas och återskapas i text, bild och klädstil, genom en analys av postorderkataloger och nätbutiker som säljer kläder via distansförsäljning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Lіfvendahl, Natalіe
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Med bibeln i den ena handen och den romska kulturen i den andra: en studie om romerna i pingstkyrkan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Hur gick det till när romerna gick med i pingstkyrkan och varför ville pingstkyrkan ha dem med? Pingstkyrkan visste först inte att romerna var kristna och då de upptäckte att så var fallet och att romerna i flera andra europeiska länder var med i de ländernas pingstförsamlingar tyckte de att det var naturligt att de skulle få vara med i Sverige också. Pingstvännerna var ju också en relativt ny rörelse i Sverige och de var öppna för nytänkande.

  Grunden inom pingstkyrkan är densamma men romerna har burit med sig mycket av sin kultur in i pingstkyrkan. Vissa saker ser de svenska pingstvännerna mellan fingrarna för därför att romerna ändå är en grupp med stark kultur som de inom pingstförsamlingarna inte vill ta ifrån dem och för att det inte direkt strider mot pingstkyrkans praxis. Det viktigaste för romerna som de tagit med sig in i pingstkyrkan är renlighetsreglerna som de håller mycket strikt på. Saker som de svenska pingstvännerna vänder sig emot är spådomskonsten och blodshämnden. Detta kräver pingstkyrkan att man gör avkall på.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 321.
  Ma, Ding
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Jiang, Bin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  A Socio-Geographic Perspective on Human Activities in Social Media2017Inngår i: Geographical Analysis, ISSN 0016-7363, E-ISSN 1538-4632, Vol. 49, nr 3, s. 328-342Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Location-based social media make it possible to understand social and geographic aspects of human activities. However, previous studies have mostly examined these two aspects separately without looking at how they are linked. The study aims to connect two aspects by investigating whether there is any correlation between social connections and users' check-in locations from a socio-geographic perspective. We constructed three types of networks: a people–people network, a location–location network, and a city–city network from former location-based social media Brightkite and Gowalla in the U.S., based on users' check-in locations and their friendships. We adopted some complexity science methods such as power-law detection and head/tail breaks classification method for analysis and visualization. Head/tail breaks recursively partitions data into a few large things in the head and many small things in the tail. By analyzing check-in locations, we found that users' check-in patterns are heterogeneous at both the individual and collective levels. We also discovered that users' first or most frequent check-in locations can be the representatives of users' spatial information. The constructed networks based on these locations are very heterogeneous, as indicated by the high ht-index. Most importantly, the node degree of the networks correlates highly with the population at locations (mostly with R2 being 0.7) or cities (above 0.9). This correlation indicates that the geographic distributions of the social media users relate highly to their online social connections.

 • 322.
  Magdasdotter, Rania
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Islam och muslimer i svenska medier: En kvalitativ studie om representationer inom opinionsbildande artiklar september 20182018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien består av en undersökning om hur islam och muslimer representeras i svenska opinionsbildande artiklar online under september 2018. Undersökningen avser att studera hur och inom vilken kontext islam, muslimer och muslimska fenomen diskuteras och framställs. Studien visar på att representationerna av muslimer och islam samt att muslimska fenomen diskuteras genomgående ur politiska kontexter där muslimer och islam sammankopplas med samhällsutmaningar.

  Fulltekst (pdf)
  Uppsats
 • 323.
  Magnusson, Lena
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  En studie av den muslimska sjalen i Sverige2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är skriven i första hand som en betraktelse över sjalen i den svenska kontexten. Det grundläggande syftet med uppsatsen har varit att titta på

  • Synen på sjalen - argumenten för och emot
  • Sjalen som meningsbärande i det svenska samhället

  Det övergripande målet med detta arbete har inte varit att skriva ännu en uppsats om den muslimska sjalen. Jag har valt bort material som rör sjalens kontext i andra länder. Jag har även valt bort användandet av koranen och bibeln som litteraturkällor.

  Uppsatsens del I inleds med några stycken som tar upp:

  • synen på sjalen i Sverige,
  • sjalen i västerländsk kontext och
  • integrationsverkets tabell vilken visar den syn som finns i samhället när det gäller ”muslimska kvinnor bärande sjal”.

  Detta för att få en grund att utgå ifrån när jag sen tittar på argument för och emot sjalen i uppsatsens del II.

  Jag ger i uppsatsens del III också en bild av medias roll i sjaldebatten, försöker visa på att nyhetsjournalistiken kring sjalen bidrar till att forma vår uppfattning i denna samhällsfråga.

  Jag har gjort en liten empirisk studie genom att ställa fem frågor som jag e-postat till alla riksdagspartierna för att se vad partierna tar för ställning i sjaldebatten. Svaren på dessa frågor kan man läsa i uppsatsens del IV. Det framgår dock tydligt att alla riksdagspartierna har en ganska enhetlig ståndpunkt i sjaldebatten där man menar att alla ska kunna klä sig i enlighet med sin religiösa övertygelse.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324.
  Magnusson, Lena
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Kvinnan i historien: ”medeltida helgon – reformationens häxor”2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med följande uppsats är att påvisa hur synen på kvinnan förändrades i och med Vasa-tiden, och den roll reformationen kom att spela, och vilka andra faktorer som påverkade synen på kvinnan från att vara medeltida helgon till att bli reformationens häxor. En poäng är att visa hur attityder till kvinnan är intimt beroende av den officiella religionens föreställningsvärld och värderingar.

  För att svar på syftet har uppsatsen delats in i två delar.

  • Del I. Ger en kortfattad bild av det svenska medeltida samhället. I denna första del ligger fokus på helgonens betydelse under medeltiden, och en fördjupad studie görs av Heliga Birgitta. Den kvinna som nådde positionsmakt och blev Sveriges enda officiella helgon.
  • Del II. Innehåller en kortfattad skildring av det svenska samhället under Vasa-tiden, för att försöka ge läsaren en känsla av det nya samhälle, som växer fram under denna tid. I denna andra del undersöks orsaker till att kvinnor började betraktas som häxor. Orsaker som klostrens avveckling, vidskepelserna som växer fram hos allmogen och reformationens bidragande roll till händelseförloppet.
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 325.
  Mao, Sahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Sundell, Kacy
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Children of Immigrants: The Impact of Biculturalism on Identity2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  This research project deals with the experiences of children of immigrants in Sweden regarding biculturalism and personal identity. Using a method of qualitative interviewing we aim at answering the following research question: What effects of biculturalism have children of immigrants in Sweden experienced? What perceptions do children of immigrants have regarding the effects of biculturalism on their personal identity? This study uses the social identity theory approach as a framework for the analysis because it helps explain how the social context can affect identity formation.

   

  Key words: children of immigrants, identity, biculturalism, ethnical identity.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Martinsson, My
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor inom en könsblandad organisation2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine if there is a difference in job satisfaction between men and women in a mixed-gender organization. This by comparing men’s and women's job satisfaction based on the work as whole, work tasks and division of labor. Previous research differs in this question, when there is not enough clear relationships that strengthen this and varying results have been demonstrated. Through a crosssectional design, based on a survey, employees in two identical supermarkets were included in the study. Three Mann-Whitney U-tests were then carried out to answer the study questions. The results indicate that there is no significant difference in job satisfaction between men and women. Likewise, there is also no marked differences between men and women in the examined variables, age, length of employment, work environment, motivation and work commitment, which is assumed to be a possible explanation to why gender differences in job satisfaction has not been found. As a result of the low sample in the study the results and conclusions that are presented are not reliable. This study can therefore be seen as a preliminary study for future research that intends to examine gender differences in job satisfaction.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 327.
  Morén, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hur påverkar bostadsbristen unga vuxnas val av bostad?: En undersökning utförd i Gävle kommun2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bostadsbrist finns i 183 av 290 kommuner i Sverige och en av kommunerna är tillväxtorten Gävle som växer med cirka tusen personer per år. Bostadsmarknaden är hårt pressad med få lediga bostäder vilket skapar höga bostadspriser, detta leder till att unga vuxna mellan 18–25 år har det svårt att komma in på bostadsmarknaden. Syftet med studien var att undersöka vad unga vuxna ansåg om boendesituationen i Gävle kommun. Studien är uppbyggd på två separata enkätundersökningar för unga vuxna mellan 18–19 år samt 20–25 år för att nå ut till målgruppen. Enkätundersökningarna har utförts på två gymnasieskolor för årskurs tre i Gävle kommun och det var totalt 66 elever som deltog. Det var 34 stycken förbipasserande i Gävle centrum som också deltog i studien. Resultatet visade att bostadsbristen berör de unga vuxna eftersom majoriteten av deltagarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med första bostäder i kommunen. Största delen av de deltagande unga vuxna bodde hemma hos sina föräldrar och de unga männen bodde hemma längre än de unga kvinnorna. Vid flytt visade det sig att de unga vuxna väljer i första hand hyresrätter, vilket även styrks av tidigare studier. I studien framkom att de unga vuxna ville ha en lösning på bostadsbristen. De viktigaste bostadskraven för unga vuxna är en låg boendekostnad, närhet till centrum, lägenhetsstorlek ettor och tvåor samt garageplats. Det var olika resultat mellan könen där unga män ansåg att boendekostnaden var det viktigaste kravet, medan unga kvinnor tyckte att närhet till centrum var det viktigaste. Studien visade att könen har olika bostadskrav.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Månsson, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  A Discourse Analysis of Masculinity Construction as Climate Change Denial: Hegemonic Masculinity Pushes Back2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis sets out to understand if climate change denial is a way in which industrial hegemonic masculinity is constructed through American conservative political discourse. Rooted in ecofeminist theory and feminist discourse analysis, its main material is the Republican Platform of 2016 with the addition of Fox News and statements by Republican high-profile politicians. It focuses on the presence of value dualisms based on masculinity/culture as opposed to femininity/nature. It finds that hegemonic industrial masculinity devalues femininity and nature as one through the promotion of traditional values of independence, growth and development. It concludes that hegemonic masculinity’s push-back against nature-as-femininity in the time of climate change is a gendered struggle over power.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Mårdberg, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för moderna språk. Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
   'A Bleak, Black Wind': motherlessness and emotional exile in Jamaica Kincaid's The autobiography of my mother2009Inngår i: Reclaiming home, remembering motherhood, redefining history: African American and Afro-Caribbean women's literature in the twentieth century / [ed] Theile, Verena and Marie Drews, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing , 2009, s. 2-29Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 330.
  Ney, Agneta
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för historia och statsvetenskap.
  Genus och ideologi i Völsunga saga2003Inngår i: Fornaldarsagornas struktur och ideologi: handlingar från ett symposium i Uppsala 31.8-2.9 2001 / [ed] Ármann Jakobsson, Annette Lassen & Agneta Ney, Uppsala: Institutionen för Nordiska språk, Uppsala universitet, Swedish Science Press, Uppsala , 2003, s. 113-122Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 331.
  Nilsson, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Holmlund, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Oro på arbetsplatsen: En kvantitativ studie om ordningsvakters upplevda oro över att utsättas för hot om våld samt överfall eller misshandel.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har undersökt oro över att utsättas för hot om våld samt överfall eller misshandel hos yrkesgruppen ordningsvakter, genom den kriminologiska teorin om rutinaktivitet. Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan respondenternas upplevda oro över att utsättas för hot om våld samt överfall/misshandel och grad av exponering, attraktivitet som lämpligt offer samt avsaknad av kapabla väktare. Studiens underlag bestod av en webbenkät som distribuerats genom sociala medier till yrkesgruppen ordningsvakter. 378 verksamma ordningsvakter ingick i det slutgiltiga urvalet. Underlaget analyserades genom logistisk regressionsanalys samt bivariata analyser. Resultaten visade att hög exponering samt avsaknad av kapabla väktare är starka prediktorer för oro över att utsättas för hot om våld samt överfall/misshandel. Dock förkastades hypotesen att attraktivitet som lämpligt offer är en prediktor för upplevd oro. Tidigare utsatthet för brott i arbetet utgjorde tillsammans med exponering och avsaknad av kapabla väktare en lämplig förklaringsmodell för upplevd oro bland ordningsvakterna. Slutsatsen blev att det finns en utbredd oro bland ordningsvakter att utsättas för hot om våld samt överfall/misshandel, dock kan rutinaktivitetsteorin som enskild modell inte förklara den upplevda oron.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Nilsson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Andersson, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Några pedagogers syn på möjligheten till delaktighet i undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter2011Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om lärare i två städer i Mellansverige upplever sig arbeta för delaktighet i undervisningen. Åtta lärare intervjuades gällande deras syn på bland annat koncentrationssvårigheter och delaktighet i grundskolan.

  Resultatet visade att delaktigheten hos elever med koncentrationssvårigheter var minimal på skola A. Tre av fyra lärare förespråkade en undervisningsform som gick ut på att elever med koncentrationssvårigheter arbetade enskilt utanför klassrummet. Endast en av de intervjuade lärarna på skola A bedrev en undervisning där alla elever inkluderas i klassrummet. Resultatet på skola B visade att alla fyra lärare arbetar på ett sådant sätt att eleverna blir delaktiga i undervisningen. Detta genom att så långt det är möjligt, placera alla elever tillsammans i klassrummet.

  Fulltekst (pdf)
  Koncentrationssvårigheter
 • 333.
  Nilsson, Måns
  et al.
  Stockholm Environment Institute.
  Hillman, Karl
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap.
  Magnusson, Thomas
  Linköping University.
  How do we govern sustainable innovations? Mapping patterns of governance for biofuels and hybrid-electric vehicle technologies2012Inngår i: Environmental Innovation and Societal Transitions, ISSN 2210-4224, Vol. 3, s. 50-66Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper examines patterns of governance aimed at sustainable technological innovation in the transport sector. It makes an overall assessment of governance emerging in the fields of biofuel and hybrid-electric vehicle (HEV) technologies, and makes a classification of its characteristics. It examines the role of different actors and levels of governance as well as preferred mechanisms and targets of governance. The assessment reveals that there are rather differential patterns of governance influencing the two fields. For instance, international-level and market-based governance are much more prevalent in biofuels, whereas industry-led and cognitive governance play comparatively stronger roles in HEV. These patterns can be understood in light of both the different institutional and actor characteristics of the two technologies, and their positions in relation to socio-technical regimes.

 • 334.
  Nilsson, Måns
  et al.
  Stockholm Environment Institute.
  Hillman, KarlHögskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap.Rickne, AnnikaUniversity of Gothenburg.Magnusson, ThomasLinköping University.
  Paving the Road to Sustainable Transport: Governance and innovation in low-carbon vehicles2012Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This book is about how societies around the world can accelerate innovation in sustainable transport. It examines the relationship between policy change and the development of technological innovations in low carbon vehicle technologies, including biofuels, hybrid-electric vehicles, electric vehicles and fuel cells. Examining this relationship across countries and regions that are leaders in vehicle manufacturing and innovation, such as the European Union, Germany, Sweden, China, Japan, Korea and USA, the books aims to learn lessons about policy and innovation performance.

 • 335.
  Nilsson, Måns
  et al.
  Stockholm Environment Institute.
  Rickne, Annika
  University of Gothenburg.
  Hillman, Karl
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap.
  Magnusson, Thomas
  Linköping University.
  The Road Ahead: Conclusions and Governance Implications2012Inngår i: Paving the Road to Sustainable Transport: Governance and innovation in low-carbon vehicles / [ed] Måns Nilsson, Karl Hillman, Annika Rickne, Thomas Magnusson, New York: Routledge, 2012, 1, s. 277-289Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 336.
  Norberg, Cathrine
  et al.
  Department of Arts, Communication and Education, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Fältholm, Ylva
  Högskolan i Gävle. Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  “Learn to blend in!”: A corpus-based analysis of the representation of women in mining2018Inngår i: Equality, Diversity and Inclusion, ISSN 2040-7149, E-ISSN 2040-7157, Vol. 37, nr 7, s. 698-712Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this paper is to contribute with increased knowledge about gender in mining by exploring how women are discursively represented in texts produced by actors in the international mining arena. Design/methodology/approach The study combines corpus linguistic methods and discourse analysis. It implies a combination of quantitative and qualitative analyses, where the former is used as the point of departure for the latter, and where the material analysed is chosen on the basis of certain selected search phrases. The source for the study is the web, and the search engine used for the retrieval of data is WebCorp Live, a tool tailored for linguistic analysis of web material. Findings The analysis reveals that although the overarching theme in the women-in mining discourse is that women are needed in the industry, the underlying message is that women-in-mining are perceived as problematic. Practical implications The study shows that if mining is to change into a modern industry, the inherent hyper-masculine culture and its effects on the whole industry needs to be problematised and made evident. To increase the mere number of women, with women still heavily underrepresented, is not enough to break gender-biased discrimination. Originality/value The research contributes with new knowledge about gender in mining by using a method, which so far has had limited usage in (critical) discourse analysis.

 • 337.
  Norberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  The wooden churches of Chiloé2001Inngår i: Wooden handwork/wooden carpentry: European restoration sites: Proceedings of Culture 2000 project: Italian action / [ed] C. Bertolini Cestari, Paris: Elsevier SAS , 2001, s. 111-115Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  16 churches out of about 60 representing the so-called Chiloé School of Wooden Religious Architecture were inscribed on UNESCO's World Heritage List in October 2000. The article launches the initial project ideas in relation to the need of achieving a more profound understanding and knowledge of these churches, both as physical buildings including their technical status, need of maintenance, etc, and their socio-cultural importance to the local community.

 • 338.
  Norberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Krigsvoll, Guri
  Gumucio, Juan Carlos
  Maintaining the traditional churches of Chiloé2004Inngår i: Interaction between science, technology and architecture in timber construction: Proceedings of Culture 2000 project: Greek, Norwegian and Italian actions, Paris: Elsevier SAS , 2004, s. 405-421Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The 16 churches of Chiloé in southern Chile, recently inscribed on UNESCO’s World Heritage List, represent the only example in Latin America of a rare form of ecclesiastical wooden architecture. They were built on the initiative of the Jesuit Peripatetic Mission in the 17th and 18th centuries and bear testimony to a successful fusion of indigenous and European culture and technical expertise. Most of these churches are in immediate need of restoration and maintenance. The present paper summarises experience and impressions acquired by the authors during a trip made to Chile in June 2002. The purpose of the trip was to establish contacts with people and organisations that are linked to the care and maintenance of the traditional wooden churches of Chiloé. In this context it has been of mutual interest to find out in what possible ways Scandinavian resources and know-how could be utilised and implemented in the process of restoring and maintaining these churches. The recently developed Maintenance Management System (MMS), capable of structuring condition surveys and assessments, as well as being an aid to plan and follow up conservation and maintenance work, might prove a suitable and elaborate alternative to traditional systems of building management and documentation. In addition, a brief description is presented of various tasks identified that could tentatively be the basis for mutual exchange of know-how, culture and traditions as well as of researchers, students and other resources, between the partners in Chile and in Sweden and Norway. These tasks address issues linked to aspects of both the physical maintenance of these churches and of their socio-cultural significance today and in the future.

 • 339.
  Nordesjö, Lena
  Högskolan i Gävle-Sandviken.
  Att studera kvinnors skolerfarenheter1995Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 340.
  Nordhall, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Timmann, Denise
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Framåtanda och arbetsmotivation: Har individer med framåtblick högre självgenererad arbetsmotivation?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöktes hur psykologiska tidsperspektiv (TP) är relaterade till självgenererad arbetsmotivation. Studien omfattade 88 deltagare vilka fyllde i den svenska versionen av Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) och en översättning av Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS). Ett positivt samband mellan tidsperspektivet Framtid (F) och självgenererad arbetsmotivation framkom samt ett negativt samband mellan tidsperspektivet Nutid Hedonistisk (NH) och självgenererad arbetsmotivation. Detta indikerar att ju mer framtidsorienterad en individ är desto mer självgenererad arbetsmotivation har denna, samt att ju mer nutid hedonistisk en individ är desto mindre självgenerad arbetsmotivation har denna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Nordhall, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Knez, Igor
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Saboonchi, Fredrik
  Department of Medicine and Public Health, Swedish Red Cross University College.
  Teachers´personal work-identity predicts emotional exhaustion and work motivation: amediating role of job demands and resources2018Inngår i: FALF KONFERENS 2018: Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, Gävle: Gävle University Press , 2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background

  Teachers´ psychological job demands (large class sizes, low social support, and expectations to care for pupils, parents and colleagues) are positively related to their emotional exhaustion. Teachers´ psychological job resources (autonomy, mastery of skills, and experiences of their work as incentive and interesting) are positively related to work motivation and engagement, which can be defined as the positive antipode of emotional exhaustion. In addition, job demands and resources may, in general terms, explain the relationships between the employee and different work motivation- and mental illness outcomes.

  Furthermore, teachers´ personal work-identity comprises cognitive- (coherence, correspondence, mental time, reflection, agency) and emotional- (attachment, belongingness, closeness) components, differently associated with various work-related outcomes. Our previous results show that the cognitive component positively relates to emotional exhaustion, and the emotional one positively relates to self-determined work motivation. These relationships have up to date not been theoretically and practically related to organizational/job characteristic factors, such as, job demands and resources.

   

  Aims

  Firstly, we investigated if a positive relationship between teachers´ cognitive personal work-identity and emotional exhaustion was mediated by psychological job demands. Secondly, we checked for if a positive relationship between teachers´ emotional personal work-identity and self-determined work motivation was mediated by psychological job resources.

  Methods

  768 members, representing eleven different local teachers´ trade unions, working in the south and middle part of Sweden replied to a digitized questionnaire measuring cognitive- and emotional components of personal work identity, job demands (prosocial extra-role performances) and resources (educational inspirations), emotional exhaustion and self-determined work motivation. Two mediation analyzes were performed by PROCESS macro for SPSS (version 2.16.3), model 4.

   

  Results

  A positive relationship between teachers´ cognitive personal work- identity and emotional exhaustion was mediated by psychological job demands: completely standardized indirect effects: β= .04, 95% CI [.0180, .0650].

  Also, a positive relationship between teachers´ emotional personal work- identity and self-determined work motivation was positively mediated by psychological job resources: completely standardized indirect effect: β= .09, 95% CI [.0569, .1178].

  This suggests that, when teachers think (cognitive component of work-identity) more of their work, they will be more emotionally exhausted, but when they feel (emotional component of work-identity) more of their work they will be more motivated to work. Psychological job demands and resources may however and to some extent explain these relationships, respectively.

 • 342.
  Nordlund, Annika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Kulturgeografi, Transportforskningsenheten (TRUM).
  Granström, Robert
  Test Site Sweden.
  Hillman, Karl
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Zampoukos, Kristina
  Avdelningen för turismvetenskap och geografi, Mittuniversitetet.
  Användarnas beteende och syn på laddbara bilar: Rapport från projektet SELF-i2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Erfarenheter av dagligt bruk

  Inom ramen för projektet SELF-i, ”Svensk Enkät Laddbara Fordon – introduktionsfas”, genomfördes under våren-sommaren 2016 för första gången en nationellt övergripande enkät riktad till användare av laddbara bilar i Sverige. Projektet har finansierats av Energimyndigheten och syftet har varit att söka svar på vad dessa personer, med erfarenheter av dagligt bruk/ägande, tänker om ”elbilar och elektromobilitet”. Som ett första steg släpps denna populärvetenskapligarapport. Fram till sommaren 2017 kommer sedan tre fördjupningsrapporter att produceras.

  Villaägare överrepresenterade

  Övergripande konstateras, inte helt oväntat, att det finns en tydlig överrepresentation av villaägare bland de som kör laddbara bilar privat.Så mycket som 80 procent av elbilsanvändarna bor i villa. Till bilden hör att den vanligaste konsumenten bland de som svarat – välutbildade, manliga förare över 50 som bor i villa – köper fler nya bilar än snittbefolkningen. Men en första tolkning av resultaten är den höga andelen villaägare bland laddbilsförare kan förklaras med att det är enklare att ordna med laddning för denna grupp.

  Laddhybrid vanligare i enbilshushåll

  Endast 15 procent av de elbilsanvändare som svarat på enkätendisponerar inte någon annan bil i hushållet/verksamheten, och för laddhybridsanvändarna ärmotsvarande siffra 30 procent. Det är alltså dubbelt så vanligt med laddhybrid än med elbil i enbilshushåll. Omvänt kan man konstatera att 15% av elbilsanvändarna klarar sig med endast en elbil.Totalt sett har 19 procent av elbilsanvändarna som besvarat enkäten –9 procent av totala antalet respondenter –endasttillgång till en eller flera elbilar. Räknar vi bort användare av Tesla Model S är det 12 procent av elbilsanvändarna som bara har tillgång till elbil(ar)med kortare räckvidd.

  Flerbilshushåll en tydlig konsumentgrupp

  Hushåll med flera bilar är en mycket tydlig konsumentgrupp. 18 procent av elbilsanvändarna säger att köpet inneburit att man nu äger en bil till. Men noterbart är att 19 procent av flerbilshushållen är säkra eller nästan säkra på att dom kommer att göra sig av med sin andra bil. Över 40 procent av elbilsanvändarna med en fossilbil instämmer helt i påstående att dom kommer att ersätta sin andra bil med en ren elbil. 46 procent av dessa ägare räknar med att byta bilen inom 2 år. Samtidigt anger 30 procent av elbilsanvändarna att de reser mer eller mycket mer med bil sedan den laddbara bilen köptes, och för användare av laddhybriderär siffran ca 10 procent. Endast ett fåtal procent anger att de reser mindre eller mycket mindre. Cirka 10 procent anger dessutom att resandet med kollektivtrafik har blivit mindre eller mycket mindre.

  Elbilen – enstadsbil?

  Uppfattningen att rena elbilar är stadsbilar och att laddhybrider passar för personer utanför städerna stärks inte av enkätmaterialet. Från materialet ser vi att runt 40 procent av de som kör en elbil bor i ett samhälle med mindre än 10 000 invånare. För användareav laddhybrider är andelen i mindre samhällenendast 30 procent. Omvänt kan endast 4 procentav elbilarnakopplas till bostadsrätter i städer med fler än 100 000 invånare. Motsvarande siffra för laddhybrider är 6 procent. Men vi får avvakta analyserna av data innan vi utropar elbilen som populärare på landsbygden. Först krävs bland annat en jämförelse mot statistik över vanliga diesel-och bensinbilar och en analys som skiljer på mindre samhällen på landsbygden och i nära anslutning till städer.

  Jämförelse svensk och norsk studie

  SELF-i-studien har tidsmässigt synkroniserats med en norsk studie med vissa gemensamma frågor. En första jämförelse mellan den norska och den svenska studien visar att det är en större andel villaägare med elbil i Sverige (80 procent) än i Norge (69 procent). Sverige verkar även ha färre elbilar i storstäderna än man har i Norge. Tillgång till laddplatser/parkeringar, bussfiler mm kan ha stimulerat den norska urbana elektromobilitetsutvecklingen, men vad skillnaden beror på och om den kan/böranvändas som argument för att stimulera laddbara bilar i städer är dock för tidigt att säga. Det kan ju vara så att villaägare i mindre orter kör mer/längre och att ett stort laddbilsintresse i denna grupp då ger en möjlighet att spara mer olja och erbjuda en högre miljönytta per såld laddbar bil i denna tidiga fas av elektromobilitetsutvecklingen.

  Laddning

  Laddningen i anslutning till hemmet dominerar. Vi ser även att många laddar via vanlig Shucko-kontakt och att standardiserade ladduttag är vanligare på arbetsplatser än i hemmet. Tre-fasladdare i bilen är tydligt önskat och faktiskt mer eftertraktat än nya modeller från tillverkarna. Vi ser att en större andel av laddhybridsanvändarna sällan eller aldrig laddar offentligt/vid köpcentra. Laddhybridanvändarna stör sig mer på behovet att ladda ofta och en betydligt större andel av dem ser hantering av laddkabel som en nackdel.

  Tjänstebilar viktigt segment, nästa bil blir en elbil

  Mer än 90 procentav de som kör elbil är mycket säkra på att nästa bil blir en elbil eller en laddhybrid och endast 2,5 procent är tveksam eller mycket tveksam till en laddbar bil nästa gång.Tittar man djupare i statistiken ser man att elbilsanvändare överlag verkar mer nöjda än de som använder laddhybrid. Av de som kör elbil idag kommer en väldigt stor andel att välja en elbil nästa gång: 89procent är säkra eller mycket säkra på att även nästa bil blir en ren elbil. Endast 48 procent av laddhybridsanvändarna är säkra/mycket säkra på att man väljer en laddhybrid igen och 21 procent står och väger. I båda grupperna är färre än 30 procent tveksamma eller mycket tveksamma till påståendet att 4 av 5 tjänstebilar som säljs 2021 är laddbara. Gällande en sådan fördelning bland de närmaste vännerna är tveksamheten betydligt större, bland laddhybridsanvändare hela 52 procent.

  Drivkrafter vid inköp

  Av de skäl som lyfts fram som drivkrafter vid valet av biltyp är miljöegenskaper, intresset för teknik, driftsäkerhet och låga drivmedelskostnader viktiga frågor. Det bör noteras att dessa faktorer, som brukar lyftas fram som reella elbilsfördelar, värderats högre än konstruerade elbilsfördelar som supermiljöbilspremien och lägre förmånsvärde på bilen. En annan faktor vid inköp som varit viktig är att tillgång till laddning på arbetet/skola och hemma. En överväldigande majoritet ser det också som en fördel att kunna ladda hemma.

 • 343.
  Nordlöf, Hasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  A description of the safety culture at a large steel manufacturing company2012Inngår i: Ergonomics for sustainability and growth: Nordic Ergonomics Society (NES), Saltsjöbaden, Sweden, 19-22 august 2012, Nordic Ergonomics Society, 2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: At the moment, in Sweden, there is a noticeable upswing of interest for workplace safety culture among companies. These are companies with dangerous work environments but that have already come a long way in improving their workplace safety and ergonomics standards by following the national legislations, using regular and systematic audits of the workplaces, and using modern equipment and technology for safety. This study was conducted in collaboration with a large steel manufacturing company in Sweden which employs about 1000 people. The company aims to improve the safety culture within the organization, not in order to get future payback in monetary terms, but actually to strive towards their company social responsibility (CSR) goal: that nobody should have to get injured on the job. The present study is an initial exploration of the company to provide the basic understanding of the work environment setting where the company implements change. Research is still needed to better understand different safety cultures.

  Objectives: The aim of this study was to investigate what the safety culture and risk-taking is like at the company, according to employees. 

  Methods: The study had a qualitative and descriptive study design. Ten focus group interviews were conducted for data collection, consisting of about 6–8 employees each. The participants were employees from production. The interviews lasted 75 min and were digitally recorded and thereafter verbatim transcribed. Descriptive data was also collected from all participants by allowing them to fill out a short questionnaire. The participants were recruited from the company’s five main mills to get a representative sample, and it was randomized which shift teams that were asked to participate. Three discussion themes were used during the sessions: 1. What do you think of the safety at your workplace? 2. How is safety performed at your workplace? 3. What can become better with the safety at your workplace? During the interviews, emphasis was put on follow-up questions and asking the participants to explain more and to use own examples. The focus group sessions were conducted by a doctoral student, supported by an assistant taking additional notes.

  Results: The results are right now being analyzed, but will be presented at the conference as an oral presentation. One preliminary result is that an important incitement for the employees to risk their safety, for example by not using the appropriate tools, is to quickly get the production running again if a stop occurs.

 • 344.
  Nordlöf, Hasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Different ways of defining and measuring company size when studying its effects on OHS: A literature study2014Inngår i: 11th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management, Nordic Ergonomics Society , 2014, s. 587-593Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective and method: Company size is a proxy for other variables affecting occupational health and safety (OHS) performance. The aim of this literature study was twofold: to give an overview on how it empirically has been shown that smaller and larger companies differ from one another in terms of OHS, and to present how earlier studies have defined company size when studying its mediating effects on OHS. A search strategy with search terms was used in the major databases, as well as inspecting the reference list of appropriate studies recovered. A total of 29 articles were included.

  Findings: Examining what empirically has been shown on company size differences in terms of OHS resulted in ten different themes. For example that the OHS standard improves as company size increases, that there is an inverse relationship between company size and injury frequency, and that the rate of absenteeism is lower in small companies. The examined studies were similar, in that they found differences attributed to company size. They differed, however, in the ways they defined company size as a variable in analysis. To define company size as number of employees was the most commonly used approach (27 out of 29 studies). One study used number of man-labor years as definition. One study used the contractors’ annual volume of business in dollars as definition. The scale of measure that was most commonly used as variable for measuring company size was ordinal scale data (23 out of 29 studies). Three studies used ratio scale data. Three studies did not specify scale of measurement.

  Conclusion: It is important to carefully consider what definition and scale of measure to use for the sake of studying the mediating effects of company size on OHS. Some of the less commonly used alternatives could be relevant.

 • 345.
  Nordlöf, Hasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  En beskrivning av säkerhetskulturen vid ett stort stålindustriföretag2012Inngår i: Makt, myter och motstridigheter - Utmaningar i dagens arbetsliv: Forum för arbetslivsforskning (FALF), Karlstad, 11-13 juni 2012, 2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Bland svenska företag finns det för tillfället ett ökat intresse för den egna arbetsplatsens säkerhetskultur. Dessa företag har farliga arbetsmiljöer men har också kommit långt med att förbättra arbetssäkerhet och ergonomisk standard genom att följa de nationella föreskrifterna och arbetsmiljölagen. Dessa företag tillämpar systematiskt arbetsmiljöarbete med skyddsronder och använder modern utrustning och teknologi för säkerhet. Föreliggande studie genomfördes i samarbete med ett stort svenskt stålindustriföretag med cirka 1000 anställda på den berörda orten. Företaget har som mål att förbättra säkerhetskulturen inom organisationen, inte för att få igen satsningen monetärt, utan för att sträva mot det företagsetiska målet: att ingen skall behöva bli skadad på arbetet. Föreliggande studie är en första utforskning av företaget i syfte att skapa grundläggande kunskap om den arbetsmiljökontext som företaget implementerar förändring i. Det behövs även ytterligare forskning för att bättre förstå olika säkerhetskulturer.  

  Forskningsfråga: Vad finns det för säkerhetskultur och risktagande på företaget, enligt de anställdas erfarenheter och uppfattningar?

  Metod: Studien hade en kvalitativ och beskrivande studiedesign. Datainsamlingen bestod av tio fokusgruppintervjuer med cirka 6–8 anställda per grupp och deltagarna var anställda från produktionen. Intervjuerna hade en längd av 75 minuter och spelades in digitalt med en diktafon och transkriberades därefter ordagrant. Därutöver samlades bakgrundsdata in om deltagarna genom att de fyllde i ett kort frågeformulär. Deltagarna rekryterades från samtliga av företagets fem huvudavdelningar för att få ett representativt urval, och det slumpades fram vilka skiftlag som tillfrågades att delta. Tre diskussionsteman användes under intervjuerna: 1. Vad tycker ni om säkerheten här? 2. Hur gör ni med säkerheten här? 3. Vad kan bli bättre med säkerheten här? Under intervjuerna lades betoningen på följdfrågor där deltagarna ombads att utveckla sina svar och använda egna exempel. Fokusgruppintervjuerna leddes av en doktorand, och stöddes av en assistent som tog kompletterande anteckningar.

  Resultat: Datamaterialet analyseras just nu, men resultaten kommer att presenteras på konferensen. Ett preliminärt resultat är att ett viktigt incitament för anställda att riskera sin egen säkerhet, till exempel genom att inte använda de avsedda verktygen, är att snabbt få igång produktionen igen om ett stopp inträffar.

 • 346.
  Nordlöf, Hasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin..
  Förutsättningar och möjligheter för företag att prioritera och bedriva arbetsmiljö- och säkerhetsarbete2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. Detta är en presentation av ett avhandlingsarbete, vars övergripande syfte var att undersöka förutsättningar och möjligheter för tillverkande företag att prioritera och arbeta med säkerheten och arbetsmiljön; med särskilt fokus på yrkesroller, företagsstorlek, säkerhetskultur och finansiella nyckeltal. Fyra delstudier (I–IV) ingår i denna avhandling, vilka är baserade på tre datainsamlingar. En enkät som mätte arbetsmiljöprioritering besvarades av 249 representanter vid 142 tillverkande företag (I & II). Fokusgruppintervjuer genomfördes med 66 arbetare på ett stort ståltillverkningsföretag, där deras erfarenheter och uppfattningar om säkerhet och risker i arbetet diskuterades (III). En enkät som mätte SAM, säkerhetskultur och arbetsmiljöprioritering besvarades av 280 representanter vid 197 tillverkande företag (IV). Information om företagens finansiella nyckeltal hämtades från ett kreditupplysningsföretag. De viktigaste resultaten från de fyra delstudierna kan bland annat sammanfattas med att lönsamheten uppfattades vara det mest prioriterade intresset vid företagen (I), och att avvägningar mellan produktivitet och säkerhet ansågs vara ett hinder för att kunna arbeta på ett säkert sätt (III). Chefer uppfattade generellt att arbetsmiljön prioriterades mer på företagen än vad skyddsombuden gjorde (I & IV). Uppfattningar om arbetsmiljöprioritering skiljde sig dock inte åt beroende på företagsstorlek (II & IV). Ansvaret för säkerheten på arbetet ansågs främst vila hos den enskilda individen, och risktagande betraktades komma ur en kombination av individuella faktorer och yttre omständigheter i arbetsmiljön (III). Att vara ett större företag, ha positiv säkerhetskultur och hög kreditvärdighet visade sig ha samband med att också ha ett bättre utvecklat SAM (IV). På motsvarande sätt, att vara ett mindre företag, ha negativ säkerhetskultur och låg kreditvärdighet befanns ha samband med att också ha ett sämre utvecklat SAM.

 • 347.
  Nordlöf, Hasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin.
  Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety2015Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Legislation demands that health and safety of humans at work must be secured. Today, far from every company has a functioning systematic management of occupational health and safety (OHS) in place to fulfill its legal obligations. Instead, other day-to-day tasks appear to have greater priority.

  The overall aim of this thesis was to investigate prerequisites and possibilities for manufacturing companies to prioritize and manage OHS, with focus on professional roles, company size, safety culture, and financial performance.

  Four papers (I–IV) are included in this thesis, based on three data collections. A questionnaire measuring the priority accorded to work environment was completed by 249 representatives of 142 manufacturing companies (I & II). Focus group interviews were conducted with 66 workers at a large steel-manufacturing company, discussing their experiences and perceptions of safety and risks at work (III). A questionnaire measuring OHS management practices, safety culture, and priority given to work environment was completed by 280 representatives of 197 manufacturing companies (IV). Information regarding the companies’ financial performance was retrieved from a credit bureau database.

  The main findings of the four papers demonstrated that profitability was considered as the most prioritized interest in the companies (I), and that trade-offs between productivity and safety is an obstacle to working safely (III). Managers generally perceived their companies to prioritize work environment factors more than the safety delegates did (I & IV). Perceptions of work environment priority did, however, not differ depending on company size (II & IV). Responsibility for safety was perceived to rest on the individual to the largest extent, and risk-taking was believed to originate from a combination of individual factors and external circumstances in the work environment (III). Larger company size, positive safety culture, and low risk in creditworthiness were found to be associated with better OHS management practices in companies (IV). Correspondingly, smaller company size, negative safety culture, and high risk in creditworthiness were found to be associated with worse OHS management practices.

  In summary, structural, social, and financial aspects seem to be important in companies’ possibilities for prioritizing and managing OHS. Recommendations for industry and future research are discussed.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 348.
  Nordlöf, Hasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Presentation av ett avhandlingsprojekt: Implementering av säkerhetskultur på ett stålindustriföretag2011Inngår i: Det nya arbetslivet: Forum för arbetslivsforskning (FALF), Luleå, 15-17 juni 2011, 2011, s. 1-9Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Risk för arbetsskada och olycksfall är höga inom industrisektorn och metallarbetare hör till de yrkesgrupper som löper en högre risk för arbetsskador än genomsnittet, där risken är fyrdubbelt högre att drabbas än genomsnittet (AFA, 2006). Metallindustrin är en sektor som AFA försäkring bedömer vara i ett fortsatt behov av riktade och skadeförebyggande insatser mot verksamheten (AFA, 2006). I dagsläget är forskningsområdet om implementering av en hälsosammare och säkrare arbetsplats ett område i behov av att prioriteras (Källestål et al, 2004). Vi samarbetar med ett stålindustriföretag, vilket kommer att implementera en säkrare arbetsmiljö för sina anställda, genom olika riktade insatser: utbildning; filmvisning och diskussionsgrupper; affischering; användandet av förebilder och feedback m.m. i verksamheten, vilka samtliga avser att stärka säkerhetskulturen på företaget – och därigenom nå anställdas och chefers säkerhetsbeteende med huvudbudskapet: om att personligt risktagande inne på de relativt farliga arbetsavsnitten i verken aldrig förväntas, eller tolereras för den delen. Forskningsområdet kring säkerhetskultur och säkerhetsklimat beskrivs ingående i en aktuell litteraturöversikt (Törner, 2010). Företaget är en Europaledande koncern för tillverkning av specialstålprodukter, och har sammanlagt ca 1000 anställda på den ort vi samarbetar med. Preliminär forskningsdelstudie: Hur ser säkerhetskulturen ut på företaget? Datainsamlingsmetod: Fokusgruppintervjuer.

 • 349.
  Nordlöf, Hasse
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Sweden.
  Wiitavaara, Birgitta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Högberg, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Westerling, Ragnar
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Sweden.
  A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies2017Inngår i: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 95, s. 92-103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Companies need to ensure a functioning occupational health and safety management (OHSM) system to protect human health and safety during work, but generally there are differences in how successful they are in this endeavor. Earlier research has indicated that factors like company size, safety culture, and different measures of financial performance may be related to the quality of OHSM practices in companies. Therefore, the aim of this study was to investigate whether these factors are associated with OHSM practices in companies. A postal questionnaire was used to collect data from a sample of Swedish manufacturing companies, and complementary data regarding the companies were retrieved from a credit bureau database. The statistical analysis was performed with ordinal regression analysis using generalized estimating equations. Different predictor variables were modeled with OHSM practices as the outcome variable, in order to calculate p-values and to estimate odds ratios. Company size, safety culture, and creditworthiness were found to be associated with better, as well as worse, OHSM practices in companies (depending on directionality). Practical implications for industry and future research are discussed.

 • 350.
  Nordlöf, Hasse
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin..
  Wiitavaara, Birgitta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Högberg, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Westerling, Ragnar
  Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
  To measure OHS management practices in manufacturing companies2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Manufacturing companies are bound to manage many different processes in their day-to-day operations. A systematic management of occupational health and safety (OHS) factors is necessary in order to comply with OHS legislation. Work environmental risks should be assessed and controlled, and if not controlled immediately, an action plan should be established and followed up on later. A successful OHS management should reduce hazards in the workplace and protect worker health and safety. But how can we accurately measure how well companies actually comply with OHS legislation? Earlier measures exist, but they often assess the perceptions of the respondent rather than the circumstance of the company. The aim of this study was to develop and utilize a way to measure OHS management practices, by using a self-report-questionnaire distributed to companies.   

  Methods: A questionnaire was developed in several steps. OHS legislation and earlier studies were read in order to identify different relevant indicators for OHS management compliance. These indicators were then compiled, sorted, and narrowed down in order to produce a manageable and relevant list of 13 indicators. A criterion for relevant indicators was that they together should provide appropriate information on whether a company has come far, or not so far, in arranging a systematic OHS management. A yes–no question was formulated for each of the indicators. Three examples of indicators were: whether the company has written routines stating how the OHS management should be carried out or not, whether written risk assessments have been conducted during the last 12 months or not, and whether the company has routines in place for reporting incidents that occur (near-misses and accidents) or not. The indicators and questions were chosen and formulated in order to measure as much of an objective circumstance at the companies as possible. The rationale is that, either the companies have an arrangement for these indicators, or they do not. Questionnaires were sent to a sample of manufacturing companies (n=238) in central Sweden, for one manager and one safety delegate per company to answer.

  Results and discussion: Taken together, the 13 indicators formed an OHS management practices index. A yes-answer for each indicator was counted as 1 and no as 0, and the scores were summed together. Other measures were also collected for this study: companies’ safety culture, overall work environment priority, company profitability, and company size. The OHS management practices index will undergo psychometric testing for validity and reliability, such as test-retest and Cronbach’s alpha test statistic. The development process and usability of the OHS management practices measure will be presented in more detail at the conference. We believe that this novel measure of OHS management practices, as employed in this study, can be of interest for future research within the field of OHS. This approach provides a relatively straightforward way to measure companies’ OHS management practice using questionnaire items.

45678910 301 - 350 of 516
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf