hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 510
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Klerfelt, Anna
  et al.
  Jönköpings universitet.
  Haglund, Björn
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Andersson, Birgit
  Umeå universitet.
  Kane, Eva
  Stockholms universitet.
  Swedish school-age educare: a combination of education and care2020Inngår i: International Developments in Research on Extended Education: Perspectives on extracurricular activities, after-school programs, and all-day schools. / [ed] H. Bae, J. Mahoney, S. Maschke, & L. Stecher, Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2020, s. 173-192Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 302.
  Lamré Schönrock, Sofie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Turesson, Kristin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Barns kamratrelationer i förskolan: Förskolläraresperspektiv på barns skapande av kamratrelationer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet belyser barns kamratrelationer ur ett förskollärarperspektiv och syftet är att undersöka hur förskollärare arbetar för att främja barns kamratrelationer i förskolan. För att uppnå syftet intervjuades tio förskollärare som arbetar aktivt i förskolans verksamhet. Innan intervjun fick de fylla i en webbenkät som en förberedelse inför kommande intervju. Enkäten bidrar också med en övergripande bild över kamratrelationer i förskolan. Resultatet visar att förskollärare arbetar aktivt på olika sätt för att främja barns kamratrelationer, exempelvis genom att vara närvarande i barngruppen och påverka barns sociala samspel. Resultatet har tolkats genom den sociokulturella teorin som framför att barn lär och utvecklas i sociala samspel. Studiens slutsats är att förskollärarens arbete med att främja barns kamratrelationer påverkar barns lärande och utveckling.

 • 303.
  Langebro, Cia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Norrström, Frida
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  "Jag försöker att inte låta det påverka mig men det är givetvist svårt": - En studie om olika åldersgruppers motivationsfaktorer till gymträning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar olika åldersgrupper till att utföra gymträning. De valda åldersgrupperna var 16–21, 22–26 och 27–35. För att besvara syftet använde sig studien av två frågeställningar som handlade om hur deltagarna motiveras av samhällets kroppsideal och aktuella hälsotrender. Metoden som användes för undersökningen var en webbenkät med totalt 20 frågor varav 4 var öppna frågor. I undersökningen deltog totalt 56 personer med en jämn fördelning mellan alla grupper. Resultatet från denna studie visade att samtliga åldersgrupper blev motiverade till att gymträna för att de tycker att det är roligt och för att förbättra sin fysik. Åldersgruppen 16–21 var den grupp som var minst nöjda med sina kroppar och påverkades mest negativt av sociala medier även om alla åldersgrupper påverkades. Sociala medier visade sig även vara den största kanalen för hälsotrendernas spridning. Förslag på Vidare forskning är att se i hur stor utsträckning individers träning och hälsa påverkas av media och sociala medier. Ett annat förslag på vidare forskning skulle även kunna vara att undersöka om individers motiv till träning påverkas av hur länge individen varit fysisk aktiv.

 • 304.
  Lans, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Åsberg, Jonna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Förskolepersonalens roll i relationsskapndet med barn i förskolan: Fokusgruppsintervjuer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande fokus är förskolepersonalens syn på relationer mellan vuxen och barn. Tidigare forskning inom området visar att en god relation mellan förskolepersonal och barn berikar barnen på flera olika sätt, bland annat deras sociala utveckling och lärande. Syftet med studien är att undersöka förskolepersonalens roll i skapandet och upprätthållandet av trygga relationer med barn. För att undersöka detta har fallbeskrivningar och frågeställningar använts under utförande av fokusgruppsintervjuer med sexton förskolepersonal. Resultatet styrker att trygghet till förskolan och dess personal gynnar barnens utveckling och lärande, samt lyfter fram viktiga metoder som förskolepersonal använder för att skapa och upprätthålla relationer till barn. Relationen till vårdnadshavare samt olika dilemman i relationsskapandet är andra faktorer som berörs i resultatet. Slutligen poängteras vikten av att förskolepersonalen är relationskompetenta, för att utveckla en trygg relation mellan vuxen och barn, byggd på förtroende och ömsesidighet som stärker barnens möjligheter till utveckling och lärande.   

 • 305.
  Larsson, Anders
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Sjudin, Oliver
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Three decades of change.: A study of leisure time teachers perception of the changes in the profession between 1990-2017.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagogernas syn på yrkesrollen har förändrats mellan 1990-2017. Tidigare forskning talar om hur fritidspedagogens yrkesroll har uppfattats som otydlig. Studien visar på förändrade förutsättningar som ett resultat av den integrering med skolan som skedde på 1990-talet. Studien bygger dels på en textanalys av styrdokument för att synliggöra förändringar i uppdraget, men även på intervjuer med nio fritidspedagoger som varit yrkesaktiva under tidsperioden som undersökningen berör. Resultatet av studien pekar på en gemensam grund i styrdokumenten som inriktar sig på värdegrundsarbete och pedagogisk omsorg. Rekommendationer i form av allmänna råd och pedagogiska program har utvecklats till ett eget kapitel i den läroplan som är aktuell idag, som också innebär en större kravbild. Förändringarna har sett olika ut mellan deltagarna, det beror på varierande förutsättningar som skola, lokal och barngrupp. Deltagarna har även påverkats olika beroende på yrkeserfarenhet, kommun och arbetsplats.

   

  Gävle den 31/5-2018 Anders Larsson och Oliver Sjudin.

 • 306.
  Larsson, Paula
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Bullying Prevention in a Swedish Municipality: Supported Decentralised Reasoning2018Inngår i: Forskning og Forandring, ISSN 2535-5279, Vol. 1, nr 2, s. 66-90Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The national context of Sweden is particularly illustrative for international research, in that bullying and degrading treatment have been a central aspect of policy-making for some time. In Sweden, schools and municipalities are obliged to produce detailed action plans to counteract bullying. The aim of this study is to describe and analyse how practitioners in schools, during implementation of the Municipality Bullying Prevention Model (MBPM), change the way they work and apply decentralised reasoning to prevent bullying. This study makes use of an action-research approach. In the project, bullying prevention is addressed by the participating schools. The findings indicate that practitioners introduced various measures in different places and at different levels during implementation of the MBPM. It also became apparent that bullying prevention work needs to build on a school’s contextual knowledge and have a whole-school approach.

 • 307.
  Larsson, Paula
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Vardagsvåld, mobbning och mobbningsförebyggande arbete i svensk skolkontext2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Two related phenomena - everyday violence and school bullying - are the subject of this thesis. The thesis's aim was to develop knowledge about everyday violence and bullying in school. The aim was also to develop knowledge about planning and bullying intervention in a local context. Three research questions were formulated that correspond to the aim of the thesis: How can everyday violence be conceptualized and understood? (Articles I and II), what changes can be seen in the school's internal work when a locally adapted anti-bullying model is initiated? (Article III) and what changes in the incidence of bullying can be seen in the schools in a municipality where a locally adapted anti-bullying model is implemented to prevent bullying? (Article VI). In the thesis exercises, a synthesis has been used to merge the results from the articles into an understanding of everyday violence and bullying from a social ecological perspective. The articles use different methods to get answers to the research questions because one method would probably not be enough to achieve the purpose of the thesis. This procedure is called mixed methods, which uses the combination of qualitative and quantitative data to get a better understanding of what is being studied. Thus, I have used mixed methods in the thesis exercises to get answers to the research questions of the thesis. The articles are used to gain knowledge of the phenomenon of everyday violence and bullying from a social ecological perspective. The articles were also used to gain knowledge about the school's bullying prevention work in a municipality and how bullying is understood in relation to everyday violence. Thus, a synthesis of the articles were made to gain additional knowledge, in addition to the research questions of the thesis that are answered in the articles.

  The social-ecological perspective was used in the thesis as a framework for studying both everyday violence and bullying. The perspective was used to describe everyday violence and bullying which in different ways affect the school. In order to achieve the aim of the thesis, two sub-studies were carried out, which are presented in four articles.

  The result in article I shows that the most common definition category of violence is hit. Although it is the most common definition, it is at the same time the least used among adults. The result also shows that there is a difference in how different groups, depending on age, define violence. The result in Article II shows that there is a gender difference between individuals' memories of violent events and that the place where most individuals remember violent events is in the schoolyard and the school environment. Article IV also shows that despite the schools implementing a model, it is difficult to prevent bullying. The result shows that the municipality model has not succeeded in reduce bullying in all participating schools. Based on the result, we can assume that the fact that the municipality launched a model does not mean that bullying in schools has decreased.

  The result is based on the understanding of everyday violence and bullying as an aspect of everyday violence. The school's internal work linked to bullying intervention is problematized. The articles and the thesis are discussed on the basis of a social-ecological framework.

 • 308.
  Lenoar, Ashti
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Metoder i förskolans matematikundervisning: En intervju och observationsstudie i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad förskollärare väljer att undervisa om i sin matematikundervisning i förskolan, varför de väljer det innehållet och vilka metoder de använder sig av för att kunna ta vara på barns nyfikenhet kring matematik. Metoder som användes för att genomföra denna studie är intervjuer och videoobservation. Intervjuerna har genomförts med 3 förskollärare och i videoobservationen deltog 17 barn med 3 förskollärare, fokus har riktats mot förskollärares förhållningssätt. Resultatet visade att förskollärarna använder sig av observation för att upptäcka barns intresse och utifrån observationerna undervisar de matematik för barn i förskolan med stöd i didaktik. Forskollärarna har uppfattningar om vad matematik innebär för barn och förhåller sig i didaktiska frågor när matematik undervisas i förskolan. Detta genom att skapa lärandemiljöer och synliggöra matematik i vad barn gör i vardagen. Förskollärarna strävar efter att nå läroplanens mål avseende barns matematiska uppfattning i förskolan.

 • 309.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Child- and subject orientation in Swedish preschool teachers’ practical reasoning2018Inngår i: ECER 2018, book of abstracts, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Policy for the Swedish preschool has successively adapted its goals in order to prepare for the school system. Åsén & Roth (2012) finds support for a change in Swedish preschool policy and practice towards the culture of school. Support for this change is also found in studies about Swedish preschool teachers increasingly highlighting learning as a basic activity in their work (e.g. Alatalo et al 2016; Alvestad & Berge 2009; Westman & Bergmark 2013; Löfdahl & Perez 2009). Such transformations of early childhood education is not unique for Sweden; tensions between child centered- and subject focused goals, has for a long time been a characteristic in early childhood curricula in Europe. This contribution intends to shed light on this curricular relationship through scrutinizing the professional talk of preschool teachers.

  Since 2011 “Teaching” has been established as a new mission in the preschool and since 2010 subjects like math, science and Swedish language has been added to the national syllabus. By adding these goals, Swedish preschool now shares some general goals with the preschool class – the latter in which most of six year old children participate – and the comprehensive school. However, the Swedish preschool still has to conduct the tradition of being child- and play centered, according to its national syllabus; thus being kept within boundaries as more or less distinct from the school system. Simultaneously, the current approaching to the school system has become more accentuated ever since the national syllabus was introduced 1998 (Folke Fichtelius 2008). Swedish preschool teachers attempts to include children’s interests while paying attention to the national goals is studied by Thörner (2016) focusing (mainly) on recorded everyday situations. An important issue is how these policy changes are approached by the professionals by highlighting on their professional reasoning, regarding the purpose of the preschool in their everyday work.

  In this paper, professional reasoning is approached from the perspective of teachers as social actors in everyday life, shaped by but also re-shaping, the policy context(s) of the preschool. An important dimension of the curriculum is constituted by teachers as curriculum makers (cf. Cuban 1992), in that every curriculum is dependent on how teachers interpret policy in relation to their everyday work. The purpose of this paper is to investigate preschool teachers’ professional talk focusing on the relationship between child- and subject orientation. Discourse analysis will be used an analytic tool focusing on how everyday discourse people borrows from cultural repertoires stemming from a culture’s common-sense way of talking (Potter & Wetherell 1987). The reasoning of the preschool teachers will further analyzed in relation to the policy context foremost formulated on state- and municipal level during the conversation with the preschool teachers. 

  Method

  In order to address complexities of professional reasoning, qualitative interviews performed in the environment of the preschools was done (Potter & Wetherell 1987). 10 preschool teachers participated addressing their specific socio-geographic environment (approximately 50 minutes each). The volume of this sample has been judged as sufficient for the analytic purpose of discerning patterns of complex dilemmatic reasoning across both within individual interviews, and through comparison (of dilemmatic reasoning) between the teacher interviews.  In order to approach teachers’ everyday reasoning the interviews were designed as semi-structured conversations between the preschool teachers and me as a teacher educator, explicitly asking for access with the professional field. An interview guide was sent beforehand and read by all (except for one) preschool teachers before the interview was performed. The preschool teachers were informed about the project including their rights regarding participation, anonymization and proper storing of the data. Data was collected in a variety of social-cultural environments such as middle class areas with high amount cultural and economic capital (n=4/10); multi-ethnical areas with low(er) amount cultural and economic capital (n=5/10) and one mixed area regarding amount cultural and economic capital (n=1/10). 7 preschools was visited, whereof 3 preschools including 1 teacher responsible for educational development and 1 teacher without such a responsibility. However, no typical features characterized the preschool teachers with responsibility for educational development. The interviews were all transcribed verbatim. The interview guide addressed the preschool as preparing for school vs representing a tradition within its own right; experiences of the children vs focus on subject goals; how the preschool teacher was working with the school-like goals and how goals were documented; the latter addressing teacher everyday work (Sheridan et al 2011).  The interview transcript was read systematically, paying notice to relations regarding child, subject- and teacher orientations, i.e. themes where the teachers were focusing on basic values for preschool education. In the preliminary analysis of each interview, dilemmas on the (i) global level, i.e. through the whole transcript, and on (ii) local level within utterance and/or interaction sequence level, was focused.  In line with Potter & Wetherell (1987), discernment of characteristic linguistic repertoires recognizable from established pedagogical traditions has also been highlighted. Examples of linking the two dimensions were also noted.

  Expected Outcomes

  Regarding the purpose of the preschool, when the “child” and comparisons with school was topicalized, the preschool teacher´s draws on child-centered repertoires. Boundaries of child- respective subject centeredness are manifested when comparing preschool with school.  However, when school-like ”goals” in the syllabus is focused, teacher-centered repertoires were instead prominent, in which boundaries distinguishing preschool from school was dissolved. These opposing themes (cf. Wetherell et al. 2001) are mostly located in different contexts (within the individual interview) appearing as two different and parallel logics, rather than as one coherent logic. Thus, to address relations between preschool and school implied boundary talk, while addressing subject knowledge in the syllabus – sometimes related to future participation in school – did not. Dilemmatic tensions are also manifested locally i.e. within many sequences and utterances. Talk addressing the general purposes of preschool could be interpreted as local answers to top-down state policy due to its proper affirmations of different directives in the policy texts (cf. Biesta et al 2017).  However, connections between children’s experiences and school-like subjects were also formulated in the language of everyday work, such as listening for children’s initiatives and developing themes, more or less corresponding to content knowledge in the syllabus with interests within the group of children. This professional talk is expressed in temporal modes, like “first… and then” and focused on both children and the goals in the syllabus. Thus, the child- and subject foci do not appear only as separated but also as co-present and related to teacher judgement (Author 2014) when everyday professional work is addressed; i.e. themes of content knowledge and being continually sensitive to interests of the children. Such professional reasoning could be interpreted as creative ways of handling tensions implicitly present in the national syllabus, regarding the general purpose(s) of the preschool.

  References

  Alatalo, T, Meier, J & Frank, E (2016) Transition between preschool and preschool class: A question about interweaving care and Knowledge. Early Childhood Educational Journal, 44: 155.

  Alvestad, M & Berge, A (2009) Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen. [Swedish preschool teachers on planning and praxis in relation to the national syllabus]. Nordisk barnehageforskning [Nordic early childhood education research] (2), 57–68.

  Author (2014) ---------------

  Biesta, G, Priestley, M & Robinson, S (2017) Talking about education: exploring the significance of teacher´s talk for teacher agency. Journal of Curriculum Studies. 49:1, 38-54.

  Cuban, L (1992) Curriculum stability and change. In Jackson, Philip (ed.) Handbook of Research on Curriculum. American Educational Research Association, 216-247.

  Folke-Fichtelius, M (2008). Förskolans formande: statlig reglering 1944-2008. [The shaping of preschool. State regulation 1944-2008] Diss. Uppsala: Uppsala universitet.

  Löfdahl, A & Pérez, H (2009) Between control and resistance: planning and evaluation texts in the Swedish preschool. Journal of Education Policy, 24, 4, 393-408.

  Potter, J & Wetherell, M (1987) Discourse and social psychology: Beyond attitudes and behaviour. London: Sage.

  Sheridan, S, Williams, P Sandberg, A & Vourinen (2011) Preschool teaching in Sweden – a profession in change. Educational Research, 53: 4, 415-437.

  Thörner, A (2016) ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse”. Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning. [”We cannot only base it on the children's interest” - Educators guidance of children's interest in relation to goals and guidelines.] Högskolan i Borås.

  Westman, S & Bergmark, U (2014) A stengthened teaching mission in preschool: teachers´experiences, beliefs and strategies. International journal of early years education. Vol. 22, No. 1, 73-88. 

  Wetherell, M,Taylor, S & Yates,S (2001) Discourse as Data: A Guide for Analysis. London, UK: Sage.

  Åsén, Gunnar & Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) Utvärdering i förskolan: en forskningsöversikt. [Evaluation in preschool: reveiw of research ] Stockholm: Vetenskapsrådet.

 • 310.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Educating for critical, sustainable learning in early years – policy expectations and practical deliberations among Swedish preschool teachers2018Inngår i: ATEE, 2018, book of abstracts., 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 311.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Education for Citizenship in Swedish RE - Approaches and Dilemmas in Teachers’ Talk2017Inngår i: Religion & Education, ISSN 1550-7394, E-ISSN 1949-8381, Vol. 44, nr 3, s. 317-330Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Sweden, religious education (RE) has successively developed into a school subject that aims to foster democratic citizenship that is characterised by social cohesion and tolerance of religious and life stance differences. This can be interpreted in different ways by teachers in the RE curriculum. The article presents 4 different approaches to how RE teachers in Sweden teach democratic citizenship in RE. Each approach has its own dilemmas and conflicting positions. Shedding light on teachers’ reasoning about these approaches and the resulting dilemmas contributes to the understanding of education for democratic citizenship in Swedish RE.

 • 312.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Förskollärares professionella undervisningskunskap2020Inngår i: Förskola, barn och lärande – didaktik i förskolan / [ed] Kerstin Bäckman, Annika Elm, Lena O Magnusson, Liber, 2020Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I kapitlet visas hur förskollärare har utvecklat professionell kunskap om undervisning i förskolan. Kapitlet fokuserar hur spänningen mellan ämnescentrering och barncentrering i läroplanen hanteras av förskollärare i deras praktiska arbete. Med grund i en intervjustudie kunde deras tillvägagångssätt sammanfattas i fyra didaktiska kategorier som åsyftar ett medvetet arrangemang för barns lärande. Jag hävdar i kapitlet att förskollärare kan förstås som särskild grupp lärare som undervisar i förskolans sammanhang. 

 • 313.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  How Interreligious Buildings Influence Interreligious Neighbourhood Relations: The Case of the God's House Project in a Stockholm Suburb2018Inngår i: Religion and Dialogue in the City: Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education / [ed] J. Ipgrave, T. Knauth, A. Körs, D. Vieregge, M. von der Lippe, Münster/New York: Waxmann Verlag, 2018, s. 159-180Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 314.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Maintaining and Transforming Bridging Capital in a Swedish Interreligious Youth Project2019Inngår i: Interreligious Engagement in Urban Spaces: Social, material and ideological dimensions / [ed] Ipgrave, Julia, Springer, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this case study of an interreligious youth project social capital is understood as an individual disposition, i.e. the participants in the study rely on their former and parallel experiences of capital as a social resource. In order to maintain the project as a sustainable network, norms and sanctions that are adapted to particular situations by means of relations work supporting social trust, are necessary. The study has shown that social capital is a vulnerable category that needs to be maintained by conducted bridging capital. Bonding capital contributes to bridging capital, but also seems to create a complex relationship between them. This is due to the fact that bonding operates through another selective logic than bridging capital, namely the bolstering of the (more) narrow social self. Norms and sanctions are the basic components for achieving bridging capital, although bonding also operates within partly excluding bonding mechanisms. 

  Keywords: youth project; individual disposition; conducted capital; norms; sanctions; excluding bonding 

 • 315.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Place and conditions for democratic education in interreligious encounters2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 316.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Religion and Swedishness: Swedish students' attitudes to religion and nationality2018Inngår i: Religion and Dialogue in the City: Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education / [ed] J. Ipgrave, T. Knauth, A. Körs, D. Vieregge, M. von der Lippe, Münster/New York: Waxmann Verlag, 2018, s. 263-274Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 317.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Religionskunskapslärares resonemang om den komplicerade mångfalden2018Inngår i: Religion & Livsfrågor, Vol. -, nr 2, s. 9-10Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 318.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Religious Thinking Case Study 1: Dialogue Discussion Group2019Inngår i: Interreligious Engagement in Urban Spaces: Social, material and ideological dimensions / [ed] Ipgrave, Julia, Springer, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter investigates interreligious discussion groups where participants in interreligious projects or activities can meet to talk face-to-face, i.e. listen to each other and address issues that directly or indirectly concern religious pluralism, religion and different life stances. Discussions are not just about talking but are strongly related to relations and networking by relying on rules and norms for the conversations. Another finding was a general observation in our data that religious differences are used as a means for learning about other religions, as compared with community and side-by-side activities which instead were characterised by the emphasis on the commonalities. When differences were highlighted in discussion groups the asymmetry in knowledge between those belonging to a religion and those not belonging to that religion was established. We also found that truth claims were regularly downplayed and that religion instead was presented through personal stories. Another feature was the sharing of common experiences such as being a religious minority in a secularised society.  

  Keywords: face-to-face; rules and norms; asymmetries of knowledge; truth claims; stories; common experiences  

 • 319.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Religious Thinking Case Study 5: Community Consultation2019Inngår i: Interreligious Engagement in Urban Spaces: Social, material and ideological dimensions / [ed] Ipgrave, Julia, Springer, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter analyses interreligious community consultations, an activity in which people of different religious or non-religious identities are brought together to consult with each other on community issues or negotiate specific community projects. Religious thinking in the context of community consultations is often related to secular actors although the internal motivations may be religious. The former is due the fact that interreligious groups are situated in western secular society and as a consequence of this rely on a secular discourse. It is clear that a secular language impacts on theology and the possibilities for adopting religious thinking. However, this is not the case for all consultations. Our results point to the hybridity rather than the homogeneity of talking and thinking in public. The necessity of community consultation is thus clearly related to the mundane situatedness of interreligious dialogue rather than to a transcendent reality. In such an environment, theology implies different ways of relating religious motives to the mundane situatedness of interreligious work.                     

  Keywords: community projects; secular discourse; internal motivation; hybridity; secular language; mundane situatedness  

 • 320.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Social capital and education in interreligious NGO encounters2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 321.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Spatial Dimension: Concluding Chapter Imagined Meaning, Embodied Meaning, Contested Meaning2019Inngår i: Interreligious Engagement in Urban Spaces: Social, material and ideological dimensions / [ed] Ipgrave, Julia, Springer, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This conclusion summarises and develops seven cases studies aiming to shed light on the spatial condition for urban interreligious projects. The characteristic of cooperation may (partly) be contrasted to religious pluralism characterised by competition, conflict and violence. As physical spaces for meeting, rooted in the histories of areas and of communities, the places in question are the sites where visions and perceptions meet material and social realities. We attempt to show that the aim of cooperation is intertwined in relationships originated in both perceptions and visions of places and through interactions in the embodiments related to physical constructions. Linked to vision and embodiment are the negotiations and contestations that are often found to be present when examples of cooperation are analysed regarding how place is enacted and interpreted by the groups and individuals involved. The interreligious activities highlighted in these cases illuminate dilemmatic situations when actors representing and belonging to different religious communities encounter each other with the main purpose to cooperate. 

  Keywords: visions; perceptions; physical construction; embodiment; negotiations; dilemmatic 

 • 322.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Spatial Dimensions Case Study 4: The Church Area of Fisksätra, Stockholm2019Inngår i: Interreligious Engagement in Urban Spaces: Social, material and ideological dimensions / [ed] Ipgrave, Julia, Springer, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This case study highlights the interplay between different levels of smaller and larger spatial scales in an interreligious neighbourhood project in Stockholm, Sweden. The interreligious project is aiming to integrate a mosque with the current church building, operating with different materials and media in its public representations. On a small micro level, artefacts enact the project as a means for its public realisation, using micro model representations in front of the visiting public the image of a house-in-the-making and as an example of peaceful living in Sweden. By hosting the building project, the urban district also becomes an ideal city model for integration in a multicultural (liberal) Sweden in public media. The church area as a place for peacebuilding is symbolically locating the church area on Swedish national territory as a promising example of peace and a model directed outside the neighbourhood. 

  Keywords: neighbourhood; scales; urban district; church area; national territory; ideal city

 • 323.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Spatial Dimensions Case Study 5: Fryshuset Centre, Stockholm2019Inngår i: Interreligious Engagement in Urban Spaces: Social, material and ideological dimensions / [ed] Ipgrave, Julia, Springer, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This case study focuses on a large building hosting an interreligious youth project. Fryshuset as a neutral and secular building is recognized in the political dimension of Together for Sweden, where human rights, multiculturalism and adaptation to a new situation characterised by immigration, stands out. A more or less individualised way of being religious (or nonreligious) becomes intertwined with the purpose of the house and the ideas of its founder. Fryshuset is described by Together for Sweden members as an open place for developing something new; an interreligious ‘we’ through initiatives of religious youth. Due to the general purpose of Fryshuset, the interreligious work is characterised as being part of a multi-cultural and multi-religious society. Simultaneously, when young religious people enter Fryshuset, it is also employed and partly transformed for religious purposes.   

  Keywords: youth project; secular building; neutral; interreligious ‘we’; human rights; individualised  

 • 324.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Structures of religious thinking – Dialogue project members in Stockholm (Urban strand)2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 325.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  The borders between preschool and school: Swedish preschool teacher's perspectives2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research aims

  Policy for the Swedish preschool has successively adapted its goals in order to prepare for the school system. However, the task of interpreting this assignment is given to preschool teachers. The purpose is to study how Swedish preschool teachers interpret the assignment to prepare preschool children for school.

  Relationship to previous research works

  Åsén & Roth (2012) finds support for a change in Swedish preschool policy and practice towards the culture of school. Further support for this change can be found in studies about Swedish preschool teachers (e.g. Alatalo et al 2016 Alvestad & Berge 2009; Westman & Bergmark 2013; Löfdahl & Perez 2009).

  Theoretical and conceptual framework

  The conceptual framework is taken from curriculum theory (Folke Fichtelius 2008) and dilemma theory (Wetherell et al 2001) focusing on actors tension filled interpretation(s) of concurrent ideals in everyday life.

  Paradigm, methodology and methods

  Within a qualitative research paradigm, semi-structured interviews are performed with individual preschool teachers in their preschool environment.

  Ethical Considerations

  The preschool teachers was contacted and informed about the project including their rights regarding participation, anonymization and proper storing of the data.

  Main finding or discussion

  The preliminary results show that school-like goals in the preschool syllabus are approached as a child-based curriculum "for an enriched life", and by this transcending a narrow school centred curricula. However, the possibilities of including every child are dependent on the social background and interest of the child.

  Implications, practice or policy

  This study could provide teachers with insights about possibilities and limitations regarding how preschool may include local culture and children’s voices in the context of hegemonizing policies towards narrow skills.

 • 326.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  The place and conditions for democratic education in interreligious encounters2018Inngår i: Religious education, ISSN 0034-4087, E-ISSN 1547-3201, Vol. 113, nr 1, s. 38-48Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper explores the spatial and environmental conditions for democratic education in an interreligious project. The interreligious project provides a case for applying Dewey´s concepts of experience and environment. Four kinds of experiences are presented: invited places - being a guest, common meeting points - shaping an interreligious "we", nomadic places - sharing everyday life and school as a secular public place - acting in public. It is concluded that educational experience is shaped by acting in a variety of environments. However, dimensions of power are also present in the context of civil life and should be taken into consideration.

 • 327.
  Liljestrand, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Carlsson, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Thalén, Peder
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Images of Christianity in teaching materials for the Swedish compulsory school2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The objective to teach Christianity is stated in the Swedish national syllabus for RE since the very beginning of compulsory school. Actually, the syllabus from a century ago states teaching both about, and in, the Lutheran catechesis – a mission that was successively replaced by biblical studies and later developed into the subject “Religionskunskap”. The latter in which Christianity was only one of several (foremost world-)religions and prominent views of life. However, the mission to pay a certain weight to Christianity has survived although in a new and (post)secular context. The privilege of Christianity is today typically motivated by its cultural position rather than from a religious or moral rationale. 

  In the Swedish context, in which Religionskunskap is a mandatory school subject, students are engaged in teaching and learning Christianity back and forth during their compulsory period of school. Widening the context from the school system, there has been debates regarding the status of Christianity in the Swedish RE syllabus. A common argument in defence of the privileged position of Christianity is the importance of a “Christian common heritage”. One way to address how students are engaged with Christianity on the arena of compulsory education is to investigate teaching materials currently used in school. The purpose of our paper is to investigate the depiction of Christianity in current and widely used Swedish teaching materials. Using discourse analysis, prominent and dominating discourses will be revealed. The results from the analysis will be used to reflect on and discuss the position of Christianity in Swedish schools within a cultural-historical context in Sweden and Europe.

 • 328.
  Liljestrand, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Edling, Silvia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Student Teachers Understanding of Democracy and Education2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research topic/Aim:

  Ever since the end of World War II teachers in Sweden and in other Nordic countries have been assigned a stated mission to anchor and to develop democratic values in school and in society (cf. Dahlstedt & Olson, 2013; Edling, 2012; Ekman & Todosijevic, 2003). Although certain democratic values are explicitly articulated in policy documents for education there are reasons to assume that teacher’s views regarding the meaning of such values differ. In relation to this, it is reasonably to suggest that teacher’s different interpretations of values and democracy will influence teaching and their relations to students (cf. Schön, 1983). Student teachers views of what education for democracy should include could therefore indicate how their teaching will take shape in school (Zyngier et al 2015; Zyngier 2016). The purpose of this contribution is to explore student teachers understandings of democracy and to discuss how the conceptions can enrich the desire to teach about, in, and for democracy at Swedish teacher education(s).

  Theoretical frameworks:

  The theoretical framework is based on pragmatic text analysis (Östman 2008) in relation to established theories of democracy and education (Dahl, 2002; Dahlstedt & Olson, 2013; Held, 1987). According to a pragmatic text analysis every text is filled with both certain possibilities for social action as well as an absence for other possible actions. A central aim of the analysis is to clarify varieties of meaning making in the material focusing on educational content.

  Methodology/research design:

  The data constitutes of student texts written as an assignment at the end of a course in teacher preparation: “School's democratic mission in the perspective of values” at Gävle University. As part of the examination the students were asked to reflect about their view of democracy in relation to notions of democracy that teachers should foster today.  A collection of 56 course assignments will be analyzed thematically, focusing on the content of answers together with some basic frequencies of student answers.

  Expected conclusions/Findings:

  The preliminary findings show that student teachers’ texts represent a great variety of perceptions both between the students as well as in the texts of the individual student. Democracy is depicted in terms such as solidarity with underprivileged groups; learning skills for democratic communication; knowledge about society as the foundation for action and change; the need for teachers clear manifestation of rules, and equity in relation to individual differences.  Such variations are not possible to project only from reading the national syllabus, a document present in their education from their first semester and also discussed in the actual teacher preparation course. 

  Relevance for Nordic Educational Research:

  The tradition of schools as one of the main mediators of democratic values is deeply anchored in Scandinavian countries. However, research about teachers in general and student teachers in particular regarding their interpretations of this compound mission are still scant.  

   

   

 • 329.
  Liljestrand, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Edling, Silvia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  The political controversies of teacher education: a Swedish Case2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Swedish teacher education has been subject for public discussion and critique for several years, particularly in national media. Its recurrent occurrence in media discourse should not be seen only as a public phenomenon, separated from everyday thinking. As Fairclough (2000) points out medialization of society is also characterized by the way it colors individuals own meaning making. A general background for the political controversy of teacher education is the historic hallmark of being a young discipline in the academy and its “constrained relationship with the state” (Maguire 2014, p. 782), contributing to political issues of what characterizes a good school and good society. Earlier studies of Swedish prominent media discourse (e.g. Wiklund 2006) regarding school and teacher education reveals a negative and even stereotype image (Edling 2014, 2016) when it comes to deliver successful results on international tests, foremost PISA , indirectly framing teacher education as a means for achieving international economic success on the international market.  

  In this paper, we claim that public discussion of school and of teacher education is necessary. However, we need to discuss the conditions for such a conversation in the public sphere. We will approach this issue by looking deeper into the Swedish debate about teacher education in three prominent national newspapers, focusing on 2016-2017. In this period many issues were highlighted and condensed, such as the (low) academic status of educational research (cf. Condliffe Lagemann 2000), the possibilities for teacher education to equip teachers with skills to improve in the international competition of school knowledge and whether teacher education should be an academic type of education at all (cf. Maguire 2014).

  We will approach our data from one main purpose with three interrelated focus points. The purpose of our paper is to contribute to research about medias’ role when it comes to naming and framing the debate about teacher education in Sweden by analyzing how four major newspapers in-between 2016-2017 define a) challenges/strengths with current TE, b) solutions for change/improvement of current TE, and c) who the actors for promoting this change/improvement might be. The last point highlights the possibilities (and limitations) for dialogue between different actors and groups in society.    

  We have limited our search to the period of November 2016-November 2017 in order to handle a plausible volume of data and from the criteria that many different issues were brought up during this period, compared with other periods. The database Retriver was used for capturing debates in the three most prominent national newspapers (Dagens nyheter, Svenska dagbladet and Expressen). The analysis of media texts is conducted using critical discourse analysis. This involves a careful examination of words and semiotics to study whether and how language patterns occur and to discuss their plausible consequences for social life (van Dijk, 1995). The articles are thematised using an analytic table highlighting the focus points mentioned above. The results from this Swedish case could contribute with insights regarding potentialities for public discussion of a common teacher education in a democratic society.    

   

  References

  Condliffe Lagemann, E (2000) An Elusive Science. The Troubling History of Educational Research. Chicago: Chicago University Press.

  Edling, S (2014) Between curriculum complexity and stereotypes: exploring stereotypes of teachers and education in media as a question of structural violence. Journal of Curriculum Studies, 47: 3, 399-415.  

  Edling, S (2016) “Who” is Teacher Education? Approaching the Negative Stereotypes of Teacher Education. In J.M. Paraskeva & S. Steinberg eds. Curriculum. Decanonizing the Field. NY: Peter Lang

  Fairclough, N (2000) New Labour, new language? London: Routledge.

  Maguire, M (2014) Reforming teacher education in England: ‘an economy of discourses of truth’. Journal of Education Policy, 29:6, 774-784.  

  Van Dijk, T (1995) Aims of Critical Discourse Analysis. Japanese Discourse, Vol. 1, 17-27.

  Wiklund, M (2006) Kunskapens fanbärare. Den gode läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena. [The flag-bearer of knowledge. The good teacher as a discoursive construction on the media arena] Örebro, Sweden: Universitetsbiblioteket.

 • 330.
  Liljestrand, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Elm, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Johansson, Urban-Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Mårtensson, Kristina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Introducing and exploring student teachers use of digital tools – preliminary results from a development project2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Sweden, as well as in other countries, the digital revolution has impacted society profoundly (Brynjolfsson & MacAffe, 2015). The digital evolution, or revolution, has created a need of new digital competences for both teachers in preschools, elementary school, secondary school, upper secondary school and higher education (Ministry of Enterprise and Innovation, 2017). These digital competences both include technological and pedagogical knowledge in order to teach successfully in the digital society (e.g. Davies et al 1997; Granberg 2010; Instefjord & Munthe 2016).

  There is a need to develop TE in order to meet this challenge. The aim of our development project, running during one semester (autumn 2018) was to contribute to innovation in teacher education through a conscious use of digital technology. The concept of TPACK is employed as a tool to explore the ways in which technology impacts on what is learned in TE. The following research questions are formulated: In what ways does the use of ICT contribute to student teachers planning and reflecting regarding their teaching in school? What added pedagogical values in teacher education practice can be discerned from the perspective of the student teachers in this project?   

  Our theoretical framework is based on Koehler & Mishra’s (2009) concept of technological content knowledge, TPACK. The notion of TPACK is bringing together 1) content knowledge and 2) pedagogical content knowledge with the impact of technology on these two dimensions. Furthermore, TPACK-analysis involves consideration about the contextual conditions contributing to how these three key dimensions interacts.

  The students were introduced to the project. Research ethical considerations were made in accordance with The Swedish Research Council’s guidelines. Data comprises anonymized course materials without any information about the students; course evaluations and course assignments, the former anonymized by origin and the latter anonymized in retrospect. In the surveys, data is collected through open-question, individual surveys distributed to student teachers in three different courses at different levels in the TE-program for primary school. The open questions are highlighting possible new experiences of using digital resources as a resource in teacher education and for teaching in school. We have also analysed TE-students course assignments in which students describe their lesson plans, including the digital design, involved in their teaching design. Both the course assignments and the course evaluations has been coded according to qualitative content analysis focussing on the dimension of TPACK. The written documents was read several times in order to discern recurrent themes. After this stage of qualitative analysis, overall patterns of frequencies will be taking into account in order to relate to earlier comparable studies.

  Our preliminary results (further results will be presented in August 2019) shows that student teachers tend to focus on the tools themselves and their inherent qualities. However, there are also indications of how the digital technology enables representations that highlight spatial dimensions of teaching content such as the movement of animal bodies, or three-dimensional representations of planets. One contextual setting shaping these student approaches is related to the structure and progression of the TE-program, with both possibilities and limitations for digital learning.

  Our results are pointing to the need of focussing on critical aspects, i.e. the framing of teaching content and added pedagogical values, through introducing the work with digital tools and their implications for teaching content, systematically and early in the TE-programme.  The TPACK-concept involves challenges but also provides an important resource for this purpose. Our exploration intend to shed light on how this could be done in TE as earlier research also seem to confirm this challenge (Voogt & McKenney 2017).   

 • 331.
  Liljestrand, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Hammarberg, Annie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  The social construction of the competent, self-governed child in documentation: panels in the Swedish preschool2017Inngår i: Contemporary Issues in Early Childhood, ISSN 1463-9491, E-ISSN 1463-9491, Vol. 18, nr 1, s. 39-54Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Documentation has become an important issue for policy, practice and accountability in many national contexts. The documentation of children’s activities is a requirement in the national syllabus for the Swedish preschool. However, the documentation of children is always a social construction that focuses on certain things and excludes (possible) others. Such constructions can be linked to broader discourses of the competent and self-governed child, and the tendency to label the child as autonomous and competent in policy documents. The purpose of this article is to explore how constructions of the competent and self-governed child are performed in documentation panels in Swedish preschools. The theoretical framework is taken from visual methodology combined with an analysis of intertextuality. Three images (pictures and written text) of the preschool are discerned: the child as a good pal; the child as an autonomous investigator; and the child as a public speaker. In all three images, the children are depicted as competent in different respects. The result is discussed by relating the findings to broader discourses emphasising the competent and self-governed child.

 • 332.
  Liljestrand, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Olson, Maria
  School of Education, Health and Social Studies, Dalarna University, Falun, Sweden; Centre for Teaching and Learning in the Humanities, Stockholm University, Stockholm, Sweden; School of Health and Learning, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  The (educational) meaning of religion as a quality of liberal democratic citizenship2016Inngår i: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 48, nr 2, s. 151-166Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Religion has become a prominent issue in times of pluralism and in relation to citizenship in school and in society. As religious education (RE) is assigned to be one of the main school subject where issues of what religion is are to be raised, RE teachers’ conceptualizations of religion are of vital concern to investigate. In this article, RE teachers’ descriptions of ‘religion’ are scrutinized and analysed in terms of implications for citizenship with special regard to the role of RE. Three vital conceptions of religion emerge in teachers’ descriptions. First, religion is mainly individual or private, secondly, it denotes ethical guidance, and thirdly, it relates to sociocultural systems for thinking. Taken together, these conceptualizations share two characteristics about religion: religion as being individual-centred and private, and religion as being mind oriented. Out of this analysis, we discuss the role of religion and RE in contemporary liberal democratic life in society. The discussion is concluded by addressing two key things; the importance of the RE teacher as a curriculum maker, and the importance of religion and RE as active interventions in today’s contemporary discussion about pluralism in liberal democratic societies.

 • 333.
  Lindberg, Ola J.
  et al.
  Umeå Universitet, Umeå, Sweden.
  Olofsson, Anders D.
  Umeå Universitet, Umeå, Sweden.
  Fransson, Göran
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Contrasting Views – Student and Teachers Perceptions on ICT in Eduation2016Inngår i: ICITE 2016, PROCEEDINGS: International Conference on Information COmmunication Technologies in Education / [ed] Morris, Linda & Tsolakidis, Costas, 2016, s. 1-10Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper reports on a study of upper secondary school teachers’ and students’ perceptions of information and communication technologies (ICT) in education. Data for the study are interviews with teachers and students that are part of a Swedish four-year project concerned with the advanced use of ICT in education. The results show that teachers use ICT for several different purposes, and that students expressed an extensive use of ICT. Data reveals a difference between students’ in- and out-of-school use of ICT, out of school they rely more on their smartphones than they do in school.

 • 334.
  Lindberg, Ola J.
  et al.
  Umeå Universitert.
  Olofsson, Anders D.
  Umeå Universitet.
  Fransson, Göran
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Managing IT on a municipality level: on the role of strategists in developing digital competence2018Inngår i: EDULEARN18 Proceedings, 2018, s. 9016-9020Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Sweden, the digitalization of K-12 schools has been ongoing for more than 30 years. Several larger governmental initiatives targeting issues such as the one-to-one classroom and teachers’ development of digital competence have been carried out, but the outcomes have not been as positive as hoped for. In the research literature, there is growing evidence of the importance of long-term and well-anchored strategies, such as functioning information and communication technology (ICT) plans, as well as calls for a system approach to understanding the leadership needed for the digitalization of K-12 schools. There is also research highlighting the importance of applying multilevel analysis for understanding ICT implementation and educational change. In autumn 2017, the Swedish government suggested one such strategy for the digitalization of Swedish schools. One interesting aspect in the strategy is the aim indicating that students, teachers, and school leaders, as well as other staff members working in the schools, should develop what is called “adequate digital competence.” Departing from data gathered within a 4-year longitudinal Swedish research project investigating the advanced use of information technology (IT) in upper secondary schools, this paper focuses on educational IT strategists/managers that work on a municipality level and their role in the process of developing digital competence in schools. Through semi-structured interviews, three educational IT strategists working in three different Swedish municipalities provided their views about their work description, their functions as strategists/managers, and their understanding of digital competence. The first analysis shows clear variations regarding, for example, how the strategists formulate their own role in the ongoing digitalization of the school, as well as under which conditions they can carry out their work.

 • 335.
  Lindberg, Ola J.
  et al.
  Department of Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Olofsson, Anders D.
  Department of Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Fransson, Göran
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Same but different?: An examination of Swedish upper secondary school teachers’ and students’ views and use of ICT in education2017Inngår i: The international journal of information and learning technology, ISSN 2056-4880, E-ISSN 2056-4899, Vol. 34, nr 2, s. 122-132Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to examine Swedish upper secondary school teachers’ and students’ views and use of ICT in education.

  Design/methodology/approach – In total, 25 individual teachers and 39 students in small focus groups were interviewed. A qualitative content analysis was performed using NVivo11. The analysis was conducted in three steps: with each individual teacher, the student groups and the cohort of teachers and students. A comparative analysis was also conducted.

  Findings – The teachers’ views and use of ICT are diverse. Teachers and students identify similar challenges when using ICT in education, e.g. time and subject, the shortcomings of a school’s learning management system (LMS) and teachers’ digital competence. Students report an extensive out-of-school use of smartphones and an extensive in-school use of laptops and LMS.

  Research limitations/implications – The relatively small number of teachers and students in three schools make generalisations difficult. The examination of teachers’ and students’ views and use in the same context reveals new knowledge.

  Practical implications – The study may influence teachers’ use of ICT in education, based on a better understanding of students’ use.

  Social implications – The study may lead to a better understanding of teachers’ and students’ different perspectives and a more enhanced and sustainable in-school use of ICT.

  Originality/value – The originality is that teachers’ and students’ views and use of ICT in education are examined at the same time. The paper contributes new knowledge about how teachers and students conceptualise and use ICT in upper secondary school practices

 • 336.
  Lindberg, Ola J.
  et al.
  Umeå Universitet.
  Olofsson, Anders D.
  Umeå Universitet.
  Fransson, Göran
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Hansson, A.
  Mittuniversitetet.
  Developing awareness of digital competence and skills through dialogue – a methodological reflection2017Inngår i: INTED2017: 11th International Technology, Education and Development Conference, 2017, s. 5679-5686Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Great expectations have been placed on information and communication technology (ICT) to change and improve education. In research and evaluations, the picture seems to be of expectations not yet realized. To be able to change practice in the area of ICT in education, one key issue often put forward is teachers’ professional development (TPD). This paper investigates an alternative way of stimulating TPD in the area of ICT in education by building on ideas of formative intervention. The aim of this paper is to present an interview model used in a research project as a tool to develop awareness of digital competence and skills among upper secondary school teachers and discuss this as a model for TPD in the area of ICT. Furthermore, the aim is to present early results from an analysis of teacher interviews using the model and discuss the limitations and possible strengths of this model in relation to other models of formative intervention research and change in practice.

 • 337. Lindblad, Sverker
  et al.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Getting the numbers right: An introduction2018Inngår i: Education by the Numbers and the Making of Society: The Expertise of International Assessments / [ed] Sverker Lindblad, Daniel Pettersson, & Thomas S. Popkewitz, Taylor & Francis Group, 2018, s. 1-20Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This is a book about knowledge on and in education. The focus is on numbers—on how numbers shape our understandings of education, its dynamics, practices, operations, goals and missions. Important are the comparative powers of numbers—how differences and similarities between kinds of people and performances are constructed by numbers, over time and over places. Numbers appear to be neutral and precise, but like all symbols (such as letters, flags, etc.), the relations between numbers and what they represent are to be socially produced and learned, and the techniques to translate the one to the other (the symbol to its representation), such as statistics, are built on specific systems of reasoning. Numbers say little as such, but as they have come to be powerful representations of the modern world, shown in tables, diagrams or percentages, they are today also highly embedded with what is, and is not, of value and importance. Numbers are not only tools for analyses, but also highly performative, as they are framing our thoughts and conceptions of things. If there were a modern purgatory, it would be a spectacle of numbers that translated into such things as diagrams and regression lines showing dramatically where we are and what to expect, fear or hope for. Numbers make us read the world in taken-for-granted terms of progress and crises, ups and downs, differences and similarities. From where, and how, do these powers of numbers come about—and what are their premises and preconditions as they have come to play a key role in large-scale assessments and other forms of science-based policies and governance?

 • 338.
  Lindblad, Sverker
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik. Uppsala universitet.
  Intellectual and social organisation of international large-scale assessment research2019Inngår i: New Practices of comparison, Quantification and Expertise in Education: Conducting Empirically Based Research / [ed] Elde Mølstad, C. & Pettersson, D., London & New York: Routledge, 2019, 1Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 339.
  Lindblad, Sverker
  et al.
  University of Gothenburg.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  International Large-Scale Assessments in Education: Social and Intellectual Organization ofa Research Field2018Inngår i: NERA 2018 - 46th Congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper is a result from a systematic research review on international comparisons in education by means of International Large-Scale Assessments (ILSA). We asked what research is carried out and which research results and conclusions are presented in this field of study? We started with an identification of a large set of research publications in the field – more than 11 000 texts were identified by means of search engines for the period 2004 –2017. Of these we choose the PISA-, TIMSS-and the CIVED/ICCS-research programs –in sum more than 8 000 publications. Given the task to assess research quality we included peer reviewed scientific articles and only including primary research doing international comparisons. Important in mapping and synthesizing research was to capture arguments and conclusions in a broad field that varied in terms of study objects as well as knowledge objects. A broad result concerns what to be explained. We noted in the reviewed articles a very large share ofidentifications of achievement gaps over population taxonomies. To a much lesser extent differences in efficiency were analyzed. We also found research analyzing how to redirect or govern students into certain careers –often in science –being highlighted in some studies. Looking into how these explanations are made the studies referred to student characteristics, different kinds of education measures, and variations in contextual circumstances as explanations. These analyzes presented what was regarded as significant results based on the strength in associations between categories and variables – e.g. how early differentiation in a school system is related to increased social inequity or how gender gaps differ between national contexts. To our understanding, ILSA research entails a particular kind of statistical analysis and construction of data for defining the world of education. One conclusion is that the ILSA research field is heterogeneous, when the subjects of its research are described. This point was supported by the rather fragmented research communication structure that we captured by means of analyses of journal publications citation of articles. However, considering the knowledge objects there is a homogeneous intellectual organization of ILSA in terms of what can be discussed in terms of style of reasoning. This refers to the ways research objects are formulated, how research inquiries are carried out, and what is considered as valid statements in this research process. There is an internal relation in the formulation of explanandum and explanans as knowledge object plus accepted procedures for accepting or rejecting statements concerning this relation –e.g. when comparing school performances among different parts of the population. This is to our understanding basic in the style of reason at work in international large-scale assessments. Such a style of reason sets limits as well as it opens for specific analyses and production of valid statements concerning the research problematic in focus.

 • 340.
  Lindblad, Sverker
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Komparativ pedagogik2018Inngår i: Pedagogik som vetenskap / [ed] Mattias Nilsson Sjöberg, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, s. 93-112Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 341.
  Lindblad, Sverker
  et al.
  University of Gothenburg.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  On the intellectual organisation of international comparative research in Sweden2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 342.
  Lindblad, Sverker
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  "Slående hur PISA-forskningen missbrukas"2016Inngår i: Dagens samhälle, Vol. 5 decemberArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vi kommer nu att få läsa tvärsäkra uttalanden om vad Pisa-resultaten står för och vad som behöver göras med svensk skola. Olika aktörer – partipolitiska såväl som kommersiella - kommer att se resultaten som tekniska mått på skolans kvalitet. Det är problematiskt av flera skäl, skriver två skolforskare.

 • 343.
  Lindblad, Sverker
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Pettersson, DanielHögskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap. Uppsala universitet.Popkewitz, Thomas StanleyUniversity of Wisconsin-Madison, USA.
  Education by the Numbers and the Making of Society: The Expertise of International Assessments2018Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  International statistical comparisons of nations have become commonplace in the contemporary landscape of education policy and social science. This book engages the emergence of these international comparisons as a particular style of reasoning about education, society, and science. It examines how international educational assessments have come to dominate much of contemporary policymaking concerning school system performance, and explores the social and cultural principles embodied in them as "rationales" to shape and fashion what is possible to rectify social issues.

 • 344.
  Lindblad, Sverker
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Wärvik, Gun-Britt
  Göteborgs universitet.
  International Comparisons and the Re-modelling of Walfare State Education2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 345.
  Lindholm, Helene
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Sahlberg, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Musikhandledning: - Ett pedagogiskt verktyg i förskoleverksamheten2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att skapa ett pedagogiskt redskap i form av en musikhandledning för att ge förskollärare och andra yrkesverksamma ett hjälpmedel för lärande och utveckling i musikaktiviteter med barn. Musikhandledningen har utformats för att uppmärksamma barns utveckling i samband med musik och har sedan prövats och utvärderats av åtta förskoleavdelningar. Förskollärare och barnskötare på avdelningarna har besvarat en enkät och deras åsikter har sedan analyserats och diskuterats. Resultaten visar att musikhandledningen gav inspiration samt underlättade för musikaktiviteter tillsammans med barn och kan användas som ett återkommande pedagogiskt redskap i förskoleverksamheten. 

 • 346.
  Lindkvist, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Oravamäki, Michaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Genus i förskolan: Textanalys av valda genusteorier i förskollärarsstudenters examensarbete2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte med detta arbete är att studera hur genus hanteras som ett didaktiskt innehåll i förskollärarstudenters examensarbeten. Detta kommer att ske med hjälp av en textanalys av 13 examensarbeten från vårterminen 2017. Urval av arbeten är från högskolor och universitet runt om i Sverige, utifrån detta har ett examensarbete från varje högskola och universitet tagits fram. 

  De frågeställningar som ligger till grund för studien är:

  Vilka syften har förskollärarstudenter i sina examensarbeten som handlar om genus?

  Vilka genusteorier kommer till uttryck i förskollärarstudenters examensarbete?

  Vilka metoder har förskollärarstudenterna använt sig av i examensrbetena?

  Finns det likheter och/eller skillnader mellan universitet och högskolor? Om så är fallet, vilken/vilka?

  Resultatet av denna textanalys är att genus är ett begrepp som tolkas på många olika sätt. Genus i förskolan är ett aktuellt område och det skrivs om ämnet i många examensarbeten utifrån olika syften kopplat till förskolans verksamhet. Syftena i examensarbetena har varierat, dock framkom det att litteracitet/musik var det syfte som flest examensarbeten undersökte. De analyserade examensarbetena har till stor del använt sig av samma genusteorier som teoretiskt ramverk. Däremot finns det arbeten som inte fördjupat sig i begreppet genus. De genusteorier som framkom i denna textanalys är genussystem och genusordning.

 • 347.
  Lindroth Lindgren, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Martinsson, Susanne
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  "Jag är precis som du": En observationsstudie om barns interaktioner i förskolans inomhusmiljöer - utifrån ett genusperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är synliggöra hur barn i förskolans inomhusmiljöerkonstruerar kön i deras interaktioner tillsammans med kamrater i de icke-vuxenstyrda lekarna, utifrån ett genusperspektiv. Studien tar avstamp ur ett feministiskt poststrukturellt-och sociokulturellt perspektiv; där aspekter som språk, interaktioner, kontexter, meningsskapande och diskurser utgör betydelsefulla faktorer för hur kön uppfattas och hur kön konstrueras. Resultatet i studien visar att flickor var de som oftast intog makten i interaktioner med pojkar och att det överlag inte var den samhällsrådande normativa könsdikotomin som dominerade. Resultatet visar även på flickors och pojkars proaktiva könsskapande genom att de intar och utmanar de roller och lekar som generellt tillskrivs flickor eller pojkar.

 • 348.
  Ljung, Lotta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Nyberg, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Likabehandlingsarbete och arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan: En intervjustudie med några förskollärare och rektorer2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser några förskollärares och rektorers likabehandlingsarbete i förskolan. Syftet är att få fördjupad förståelse och kunskap om hur förskollärare och rektorer ser på likabehandlingsarbete och arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolans utbildning präglas av demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. All personal ska bidra till detta och kraftigt ta avstånd från samt förhindra att kränkande behandling sker i förskolan. Studiens utgångspunkt är ett normkritiskt perspektiv vilket genomsyrar arbetet. I relation till syftet intervjuades sex förskollärare och två rektorer där frågor ställdes om likabehandling, diskriminering och kränkande behandling samt om förhållningssätt till dessa. Studiens resultat visar att majoriteten av deltagarna har ett medvetet och självgranskande förhållningssätt vilket är grundläggande för arbetet med likabehandling i utbildningen. Resultatet visar även hur barn i olika åldrar görs delaktiga i undervisningen. En slutsats som framkommit av studiens resultat är vikten av att kunna särskilja begrepp som diskriminering och kränkande behandling för att förstå begreppens innebörd och därmed kunna arbeta medvetet med likabehandling.

 • 349.
  Ljungquist, Sarah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Carlson, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Svaleryd, Kajsa
  Högskolan i Gävle, Högskolegemensam administration.
  Genus och jämställdhet i organisationer: Om en kurs för chefer2019Inngår i: FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer: Book of Abstracts, 2019, s. 94-95Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem

  Forskning om jämställdhetsintegrering av organisationer visar på betydelsen av att ledningen initierar arbetet utifrån kunskap och medvetenhet om vad arbetet handlar om (Wittbom 2009).

  Som ett led i regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera universitet och högskolor i Sverige 2016-2019 har cheferna på Högskolan i Gävle under kalenderåret 2018 genomgått en poängbelagd genusvetenskaplig utbildning, Genus och jämställdhet i organisationer, 4 hp. Syftet med utbildningen var att ge cheferna tillräckligt med kunskap samt att ge dem bättre verktyg för att kunna planera och fatta beslut som leder till ökad jämställdhet. Utbildningen som bestod av fyra utbildningstillfällen (fem heldagar) avslutades i december 2018 med att deltagarna redovisade de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten som de utarbetat under utbildningens gång. 

  Det övergripande syftet med presentation av kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp är att beskriva ett effektivt sätt att stärka jämställdhetsarbetet i en organisation genom att börja uppifrån och utbilda chefer i genus och jämställdhet. I enlighet med detta fokuserar presentationen, på den mer detaljerade nivån, till att belysa hur arbetet med jämställdhetsintegrering kräver kunskap om kön, genus och normer kopplade till organisationen. Detta för att långsiktigt förändra maktstrukturer som skapar ojämställdhet. Genom att samtidigt utbilda alla chefer i organisationen skapas förutsättningar för att kunna genomföra analyser som fokuserar på makt och hierarkier, analyser som kan leda till motsättningar om inte förändringsarbetet ägs av organisationen. Detta för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska leda till förverkligande av de jämställdhetspolitiska målen[1] och inte enbart reduceras till kvantifierbara övningar inom rådande system (Callerstig 2014).

  Aktiviteter

  Kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp genomförs under kalenderåret 2018 med ett första utbildningstillfälle i januari, ett andra i juni, ett tredje i september och ett fjärde avslutande i december. Till tre av fyra utbildningstillfällen är föreläsare inbjudna. Det första utbildningstillfället (två heldagar) inleds med en föreläsning av högskolans rektor Ylva Fältholm (”Min genusresa och organisationen”). Under samma utbildningstillfälle föreläser också organisationspsykolog Lars Einar Engström (”En sexists funderingar: bekännelser, karriär och våld”) samt organisationsforskare Hanna Kusterer, Högskolan i Gävle (”Genus och chefskap i organisationen”). Vid det andra utbildningstillfället föreläser statsvetaren Renée Andersson från Örebro universitet (”Genus och organisation”) och vid det tredje utbildningstillfället föreläser pedagog Susanne Andersson från Stockholms universitet (”Genusmedvetna chefer som ett villkor för ett genusmedvetet universitet”).

  Inför det andra utbildningstillfället får deltagarna i uppgift att genomföra observationer av genusmönster i den egna verksamheten. Resultaten som redovisas i samband med utbildningstillfället utgör en grund för probleminventeringen som handlar om att ta fram relevanta fakta om tillståndet på varje avdelning (till exempel könsuppdelad statistik) inom organisationen.  Utifrån resultatet av probleminventeringen får grupperna diskutera hur man skulle komma till rätta med den brist på jämställdhet som uppdagats. Små och stora problem, kortsiktigt såväl som långsiktigt, till exempel att locka fler studenter som är män till kvinnodominerade utbildningar och tvärt om, lyfts fram och diskuteras. I samband med detta synliggörs maktstrukturer som ger könsdiskriminerande effekter vilket leder till en diskussion om hur dessa kan utmanas och förändras.

  Samtliga föreläsningar följs upp av diskussioner där föreläsningens tema knyts till den aktuella organisationen och situationen på Högskolan i Gävle. Föreläsningarna tillsammans med kurslitteraturen (cirka 800 sidor med fokus på chefskap, organisation och kön) fungerar som inspiration till det största arbetet i kursen: det arbete som sker i mindre, avdelningsvisa grupper (beskrivet ovan).

  I januari 2019 bedöms och analyseras de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten, vilka utgör utbildningens examinationsuppgift, av kursledningen.

  Resultat

  Resultatet av den genomförda utbildningen i genus och jämställdhet för chefer vid Högskolan i Gävle visar att samtliga deltagare har fått större kunskap och medvetenhet om hur genus konstrueras och omförhandlas i organisationer och det omgivande samhället och hur detta påverkar den egna organisationen och det egna ledarskapet. De handlingsplaner för jämställdhetsintegrering som deltagare utarbetat under utbildningens gång (utbildningens examinationsuppgift) visar att deltagarna uppnått olika mått av färdighet och förmåga. I några fall mycket hög, i andra fall god, i några få fall mindre god. En analys av särskilt det senaste är att utbildningen med fördel hade kunnat vara längre.

  Ett ytterligare resultat av utbildningen är deltagarnas förändrade inställning till möjligheten att på ett naturligt sätt integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv i de ordinarie arbetsuppgifterna.

  Litteratur

  Wittbom, Eva, Att spränga normer. Om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. Diss, Stockholms universitet, 2009.

  Callerstig, Making equality work: Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality in public sector organisations. Diss, Linköpings universitet, 2014.

  [1] Det övergripande målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Arbetet med jämställdhetsintegrering av organisationen handlar om att organisationen ska nå de jämställdhetspolitiska målen. För akademins del handlar arbetet lika mycket om att ge lärare och forskare jämställda förutsättningar att genomföra sitt arbete och att göra akademisk karriär, som om att säkerställa att studenterna erbjuds en jämställd utbildning

   

 • 350.
  Lundberg, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Östby Myrgren, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Barns språkstimulering i utomhusmiljö: Ur ett förskollärarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Språket ses enligt den sociokulturella teorin som nyckeln till allt lärande. Barn lär sig sitt språk i samspel med andra och i sociala sammanhang. Förskolan blir av stor betydelse för barns språkutveckling då barn spenderar mycket tid på förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar om hur deras arbete i utomhusmiljöer gynnar barns språkutveckling. För att svara på studiens frågeställningar har intervjuer utförts med nio yrkesverksamma förskollärare från sex olika förskolor. Resultatet visar att förskollärarna anser samtalet som det viktigaste verktyget i barnens språkutveckling. Förskollärarna beskriver också vikten av aktiva och närvarande förskollärare i barnens lek och i planerade aktiviteter för att kunna utmana och stimulera barnens språkliga utveckling. Resultatet visar på några svårigheter som förskollärarna finner med att bedriva språkutvecklande aktiviteter med barnen i utomhusmiljö. Dessa svårigheter var exempelvis brist på personal och förskollärares gamla tankesätt och vanor. Slutsatsen av denna studie visar att aktiva förskollärare krävs för att samtal av språkutvecklande karaktär ska kunna äga rum. För att lärandet ska bli meningsfullt för barnen behöver aktiviteterna utgå från barnens intressen och behov. Utomhusmiljön bör användas som ett komplement till inomhusmiljön då den tillgodoser barnen med andra erfarenheter och samtalsämnen, vilket leder till ett utökat språkligt innehåll.

45678910 301 - 350 of 510
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf