hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 2717
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Blomstrand, Veronica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Uppman, Kristina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Följsamhet av handhygien hos hälso- och sjukvårdspersonal och hur sjuksköterskors följsamhet av handhygien kan ökas: En litteraturstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva följsamheten av handhygien hos hälso- och sjukvårdspersonal och hur följsamheten av handhygien hos sjuksköterskor kan ökas. Metod: Litteraturstudie med beskrivande design. Data samlades in från databaserna PubMed och Cinahl. Resultatet baserades på 12 artiklar. Resultat: Den generella följsamheten av handhygien hos hälso- och sjukvårdspersonal var låg men sjuksköterskor tenderade att ha en något högre följsamhet än övrig personal. Hälso- och sjukvårdspersonal hade generellt en något högre följsamhet av handhygien efter patientkontakt än före och detta var främst i syfte att skydda sig själva från patientens bakterier. Interventioner hade en positiv påverkan på sjuksköterskors följsamhet av handhygien. Bäst resultat gav interventioner för sjuksköterskor som innehöll praktiskt träning av handdesinfektion kombinerat med information och feedback. Slutsats: Det finns brister i den praktiska tillämpningen av handhygien i den dagliga arbetsrutinen trots att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om handhygien och varför det är viktigt. Interventioner är gynnsamma för följsamheten av handhygien och kontinuerlig uppdatering av kunskap med information kombinerat med praktisk träning av handhygien kan användas för att minska förekomst av vårdrelaterade infektioner och därmed höja kvaliteten på omvårdnaden.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall.
  Kristiansen, Lisbeth
  Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall.
  Jong, Mats
  Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall.
  Exploring the influence of Internet-based caregiver support on experiences of isolation for older spouse caregivers in rural areas: a qualitative interview study2015Ingår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 10, nr 3, s. 211-220Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Many older spouse caregivers are tied to the home by their caring duties and feel isolated. The values of supporting older caregivers are well known. In rural areas with long distances and decline in essential services, attending caregiver support groups can be difficult. Using Internet-based services can provide an opportunity for rural caregivers to participate in caregiver support, regardless of geographical distances and without the need for physical presence.

  AIMS AND OBJECTIVES: This study aimed to explore how Internet-based caregiver support may influence the experience of isolation among older spouse caregivers in rural areas.

  DESIGN: An intervention study where 63 older rural caregivers received an Internet-based caregiver support service.

  METHOD: A qualitative interview study based on 31 interviews with open-ended questions, analysed using latent content analysis.

  FINDINGS: Two themes represent the findings from the study: Expanding the concept of place and Developing networks. Even though participants still spent their days in the house, they experienced that daily life was being spent in a variety of places, both physically, virtually and emotionally. The Internet-based support service provided them with a tool to reconnect with family and develop new friends.

  CONCLUSIONS: Internet-based caregiver support may reduce the experience of isolation for spouse caregivers in rural areas. Nurses played a crucial part in the development, by encouraging, educating and inspiring caregivers and supporting their independence.

  IMPLICATIONS FOR PRACTICE: Internet-based services ought to be an option for caregiver support in rural areas as it may reduce feelings of isolation for older spouse caregivers.

 • 303.
  Boberg, Kajsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Halling, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Manliga och kvinnliga patienters upplevelser av omvårdnadssituationer ur ett genusperspektiv – en litteraturstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Genus är den sociala uppfattningen av att vara man, kvinna, flicka eller pojke. Tidigare artiklar har visat att män länge varit en minoritet inom sjuksköterskeyrket, de får inte samma förtroende hos patienterna som kvinnliga sjuksköterskor.

  Syfte: Att beskriva manliga och kvinnliga patienters upplevelser av omvårdnadssituationer ur ett genusperspektiv samt beskriva de i studien ingående artiklarnas datainsamlingsmetoder.

  Metod: En deskriptiv litteraturstudie där 11 vetenskapliga artiklar från Pubmed och Scopus har inkluderats för att besvara syfte och frågeställningar. Artiklarnas resultat och metod har analyserats och sammanställts under rubriker och kategorier.

  Resultat: Män och kvinnor har känt sig ignorerade och underlägsna i omvårdnadssituationer då de inte haft något att säga till om gällande sin egen vård och vårdpersonalen inte lyssnat på deras sjukdomsproblem. Många av artiklarna visar att manliga och kvinnliga patienter känt sig kränkta av vårdpersonalen och män har förlorat en del av sin maskulinitet samt känt sig bortglömda. I de ingående artiklarna hade både män och kvinnor en större tillit till kvinnliga sjuksköterskor. Några artiklar har även berättat om positiva upplevelser, främst hos kvinnor, av omvårdnadssituationer. Vid granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod använde sig författarna av enkäter till de studier med en kvantitativ ansats, medans de studier med en kvalitativ ansats använde sig av intervjuer.

  Slutsats: Likheter mellan hur män och kvinnor uppfattar bemötandet från vårdpersonal har uppkommit. Framförallt kvinnor men även män har beskrivit positiva upplevelser av bemötandet från vårdpersonalen men antalet beskrivningar av negativa upplevelser är märkbart större hos båda könen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Bodin, Andrea
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Äldre anhörigvårdares uppfattningar kring stöd och övriga underlättande faktorer: en intervjustudie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie var att beskriva äldre änkors/änklingars uppfattningar kring det eventuella stöd som erbjudits eller saknats dem, samt övriga underlättande faktorer under perioden de vårdade sin livspartner i hemmet.

   

  Metoden som användes var kvalitativ och datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. Informanterna var 4 kvinnor och 2 män i åldern 60-79 år med anknytning till anhörigcenter, ett kommunalt stöd för anhörigvårdare. Data analyserades med manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysen identifierade två teman; Uppfattningar kring stöd från samhället, släkt och vänner samt Övriga underlättande faktorer.

   

  Resultatet gav sex kategorier som informanterna framhöll som viktiga; Känsla av stöttning, Praktisk assistans, Information, Fokus på anhörigvårdaren, Upplevelse av hur den närstående mår, samt; Miljöombyte. I huvudsak visar resultatet på vikten av information och tillvägagångssättet som information ges på. Även samtalsterapi och en kontaktperson knuten till offentlig sektor efterfrågas för att underlätta i anhörigvårdarens vardag. Vidare är stöd som bidrar till att bibehålla ett socialt och varierande liv av stor vikt.

   

  Slutsatsen är att de före detta anhörigvårdarna påverkas mycket av känslan av att de fått direkt eller indirekt stöd. Denna känsla är till stor del kopplad till vilket bemötande och vilken information som getts från i första hand offentlig sektor. Väsentliga skillnader för anhörigvårdarna kan därför uppnås med relativt små medel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats
 • 305.
  Bodin, Josefine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Löfgren, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Personers upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i det dagliga livet: En despkriptiv litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en stor folksjukdom och idag en stor bidragande orsak till inläggningar på Sveriges sjukhus. Sjukdomen medför symtom av olika svårighetsgrader där de vanligaste symtomen är energilöshet, andfåddhet och trötthet. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden kring personer med hjärtsvikt där personcentrerad vård eftersträvas för att bevara integritet och individuella behov. Det är vanligt förekommande att anhöriga har en vårdande roll till personerna med hjärtsvikt. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i det dagliga livet. Metod: Beskrivande litteraturstudie som innefattade 13 artiklar av kvalitativ ansats framsökta i PubMed och CINAHL, databaser inom omvårdnadsforskning. Huvudresultat: Personer med hjärtsvikt upplevde begränsningar, både fysiskt och psykiskt i det dagliga livet orsakat av hjärtsviktssymtomen. Begränsningarna gjorde att vissa personer var i behov av hjälp dagligen. Många uppskattade det stöd de fick, medan en del upplevde det som en börda. Känslor som rädsla, oro och ångest var något som upplevdes i samband med hjärtsvikt och personernas framtid upplevdes av många som oförutsägbar. Slutsats: Personer med hjärtsvikt upplevde begränsningar i sitt dagliga liv. Begränsningarna medförde att många var i behov av hjälp dagligen och det inverkade på personernas privatliv. Både positiva och negativa känslor upplevdes i samband med sjukdomen. Det är betydelsefullt för sjuksköterskan att ta del av personernas upplevelser i det dagliga livet för deras omvårdnadsarbete av dessa personer. Genom att begripa, hantera och känna meningsfullhet kan det i situationen med hjärtsvikt bidra till större förståelse för sjukdomen och ökad livskvalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Bodling, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Larsson, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  A descriptive study of self-perceived attitudes regarding HIV/AIDS in Cambodia2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bodling, S. & Larsson, S. (2010). A descriptive study of how people with HIV/AIDS in Cambodia experience attitudes regarding the disease from people around them. Essay for bachelor degree in Public Health 15 hp, Department of Occupational and Public Health, University of Gävle.

  Cambodia is the most HIV-afflicted country in Southeast Asia. The level of knowledge about the virus among the people is low and because of the poor conditions few people have access to testing and treatment. The HIV/AIDS epidemic has been followed by a stigmatization against people living with the disease and negative attitudes are common. The aim of this study was to identify self-perceived attitudes experienced by people living with HIV/AIDS in Lvea Em, Cambodia.

  In this study, a qualitative interview method was used. Ten interviews were conducted with ten Cambodian men and women, aged 25-48 years. They lived in different villages in the district of Lvea Em, outside Phnom Penh. The contact-organization Asian Outreach Cambodia (AOC) provided us with the informants. Most interviews were conducted in the informant’s own homes. One of the staff from the AOC also worked as an interpreter during the interviews. Since HIV/AIDS can be a sensitive topic, particular consideration was given to ethical considerations. To evaluate the results from the study a content analysis was used.

  The results showed that there are several negative attitudes connected to people living with HIV/AIDS. The main reason for negative attitudes seems to be fear of contagion. The result also showed some positive attitudes that derive from having HIV, like the discovery of love and care from family members and strengthening of the relationship to them. The results indicate that it is important to target the main underlying causes for stigmatization against people living with HIV/AIDS, but also that it is necessary to focus on the positive attitudes that do exist towards them. We wish that this study may contribute a little in the future work to eliminate the stigma and negative attitudes and also in the work to bring forward and increase the positive attitudes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 307.
  Boelskift, Mariette
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Omklädningsrummet och elevers deltagande på idrotten: enkä̈tstudie med elever och lärare2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett syfte med denna studie har varit att undersöka elever upplevelser i årskurs 6 samt några klasser i årskurs 7 och deras upplevelser i omklädningsrummen före och efter lektionen i ämnet idrott och hälsa. Mer specifikt undersöktes om det finns elever som känner sig kränkta, vad det är för kommentarer som hörs i omklädningsrummet och om eleverna har förslag till förbättringar. Det andra syftet är att undersöka vad lärare idag gör för att bidra till ett tryggare omklädningsrum och vad de kan förbättra under idrottslektionerna. Jämförelser gjordes om det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor, mellan årskurs 6 och årskurs 7 samt mellan skolor i en och samma kommun.     Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning som riktades till både elever och lärare. I studien deltog 223 elever varav 121 pojkar och 102 flickor från 11 klasser i årkurs 6 och tre klasser i årskurs 7, samtliga svarade på enkäten. Elevernas enkät innehöll 13 frågor med både slutna och öppna svarsalternativ medan lärarnas frågeformulär bestod av 10 frågor med enbart öppna svarsalternativ. Lärarna som deltog i studien var idrottslärare som arbetade med klasserna jag undersökte samt andra idrottslärare som arbetar på andra skolor. Detta gjordes för att få ett bredare resultat.  Resultatet visade att idrottslärarna arbetar mycket med att försöka skapa goda relationer till eleverna, variera utbudet på lektionerna för att skapa ett intresse hos eleverna, tydliga regler för att skapa trygghet, sprida glädje och god gemenskap för att få fler att vilja delta på lektionerna i idrott och hälsa.   Resultatet visade även att majoriteten av eleverna känner sig trygga och bekväma i omklädningsrummet. Flickorna känner sig mindre trygga och bekväma än pojkarna vilket även visar sig i att flickorna till större del vill ha chansen att duscha enskilt då flera nämner att de inte vill visa sig nakna med andra. Eleverna som deltagit i undersökningen är skonade från kränkningar om man bara ser till siffrorna, men kommentarerna från eleverna visar ett annat resultat. Resultatet skiljer sig något mellan de olika skolorna och skillnaden mellan årskurs 6 och 7 är främst att sjuorna är sämre på att duscha efter idrottslektionen på grund av att de inte känner sig bekväma i omklädningsrummet.   Slutsatsen är att det finns en hel del faktorer som gör att elever inte känner sig bekväma i samband med idrottslektionerna vilket leder till att de känner sig otrygga. Både lärare och elever har kommit med förslag som med relativt små medel kan förbättra upplevelserna i omklädningsrummet vilket med stor sannolikhet hade resulterat i att fler elever skulle duscha efter idrotten och öka elevers deltagande på lektionerna i idrott och hälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Bogren, Eleonore
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Dahl, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Åtta personalchefers syn på friskvård2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  Bogren, E & Dahl, C. 2010.

  Åtta personalchefers syn på friskvård. C-uppsats i Folkhälsovetenskap 15 hp, Akademin för hälsa och arbetsliv. Högskolan Gävle.

  Purpose

  : The purpose of the study was to investigate staffmanagers opinions about keep- fit activities. To fulfill the purpose of the study following issues been used: What is keep- fit activities, Is staffmanagers opinions that keep- fit activities has effect? Is the staffmanager of the opinion that he/she can influence staffmembers to a better health?

  Method:

  Qualitative interviews has been complished with staffmanagers. The staffmanagers were active in two different districts. Keep- fit activities was the starting point for all interviews.

  Result:

  The result of the study showed that the informants have a major positive attitude to keep- fit activities. Keep- fit activities can be looked at in many different perspectives where working with keep- fit activities contains many different investments. Most part of the informants considerd that it was difficult to reach staffmembers who should need it the most and the staffmanagers role is important in staffmembers health. Most part of the informants could see connections between smaller notifications of illness and keep- fit activities. The informants think that the workingplace can be influenced by a person employed working with healthquestions. In spite of that neither there seemed to be interests or needs to employ somebody.

  Conclusion:

  The staffmanagers opinion to keep- fit activities is mostly positive, staffmanagers role is important, use keep- fit activities generates alertness and health. The result presents that keep- fit activities is of importance for staffmembers health but in how great extent the informants have different meanings about.

  Keywords:

  Health care, Health promotion, Staffmanager and Health

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 309.
  Bohjort, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Vatic, Selma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BakgrundGod kommunikation inom vården är väldigt viktig del av omvårdnaden. Det gäller mellan sjuksköterskan och patienten men även mellan sjuksköterskorna. Att ge rätt information till kommande kollegor har stor betydelse då det bygger upp dagens arbete. Det finns många olika sätt att rapportera på inom sjukvården. Bedsiderapportering är en av dom. Det innebär att vid skiftbyte så sker rapporteringen inne på patientsal istället för på kontoret. Detta ökar patientens säkerhet.

  SyfteSyftet är att belysa erfarenheter av bedsiderapportering ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Metod Studien är en deskriptiv litteraturstudie och databaserna Cinahl och Medline via PubMed har använts som sökdatabaser för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar.

  Huvudresultat Resultatet som artiklarna visade var att många sjuksköterskor var positivt inställda till bedsiderapportering. God kommunikation är grunden till det goda arbetet. Att se patienten direkt vid arbetspasset start medför till en lugnare miljö samt ökad patientdelaktighet. Patienten får vara med från start och får vara med i sin vård och ha en egen talan. Det är även lätt att upptäcka felsägningar samt att patienten har möjlighet att få ställa frågor direkt istället för att behöva vänta under dagens gång tills sjuksköterskan kommer in på rummet. Sekretess är någon som inte benämns lika mycket i artiklarna. Det är en väldigt viktig del att ta hänsyn till, speciellt om det är flera patienter som delar sal på sjukhuset.

  Slutsats Kommunikation, tid, miljö och tillit har stor betydelse i många artiklar, samt att det är dessa som en god bedsiderapportering bygger på. Genom bedsiderapportering så har kontakten mellan patient och sjuksköterskan gett en ökad tillit och patientsäkerhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 310.
  Bohjort, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Vatic, Selma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering
 • 311.
  Bohman, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Vårdnadshavarnas attityder till ämnet idrott och hälsa: -En kvalitativ undersökning2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka hur viktigt vårdnadshavarnas tycker att ämnet idrott och hälsa är. Frågeställningarna tar upp vårdnadshavarnas uppfattningar kring hur de själva och skolan kan påverka barnens insikt till hur viktig motion och idrott och hälsa är. Undersökningen baseras på sju kvalitativa intervjuer gjorda med vårdnadshavare till gymnasieelever på en gymnasieskola i södra Sverige.   

  Ämnet idrott och hälsa anses av vårdnadshavarna som ett av de viktigaste i Svenska skolan och placerar det på plats 1-6 av de 15 som finns. Ämnet har så stor betydelse enligt vårdnadshavarna att de trots att de anser att barnet själv ska packa idrottskläderna ändå ser till att rätt utrustning är med till dagens idrottslektion. Lika viktigt är det att vara med sina barn i fysiska aktiviteter såsom gårdsfotboll och landhockey.

  Att på fritiden delta i föreningsverksamhet anses som betydelsefullt av vårdnadshavarna.  Vårdnadshavarna anser att hemmet och skolan har ett gemensamt ansvar att väcka intresset hos eleven för idrott och hälsa. Alla vårdnadshavarna är samstämmiga kring att ämnet idrott och hälsa ska finnas kvar. Undersökningen visar också att det är viktigt att få med sig rätt utrustning och att eleverna får testa på olika aktiviteter för att se vad som passar dem. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 312.
  Bohman, Tony
  et al.
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bottai, Matteo
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Björklund, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Department of Community Medicine and Rehabilitation, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Predictive models for short-term and long-term improvement in women under physiotherapy for chronic disabling neck pain: a longitudinal cohort study2019Ingår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 9, nr 4, artikel-id e024557Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives To develop predictive models for short-term and long-term clinically important improvement in women with non-specific chronic disabling neck pain during the clinical course of physiotherapy. Design Longitudinal cohort study based on data from a randomised controlled trial evaluating short-term and long-term effects on sensorimotor function over 11 weeks of physiotherapy. Participants and settings Eighty-nine women aged 31-65 years with non-specific chronic disabling neck pain from Gavle, Sweden. Measures The outcome, clinically important improvement, was measured with the Patient Global Impression of Change Scale (PGICS) and the Neck Disability Index (NDI), assessed by self-administered questionnaires at 3, 9 and 15 months from the start of the interventions (baseline). Twelve baseline prognostic factors were considered in the analyses. The predictive models were built using random-effects logistic regression. The predictive ability of the models was measured by the area under the receiver operating characteristic curve (AUC). Internal validity was assessed with cross-validation using the bootstrap resampling technique. Results Factors included in the final PGICS model were neck disability and age, and in the NDI model, neck disability, depression and catastrophising. In both models, the odds for short-term and long-term improvement increased with higher baseline neck disability, while the odds decreased with increasing age (PGICS model), and with increasing level of depression (NDI model). In the NDI model, higher baseline levels of catastrophising indicated increased odds for short-term improvement and decreased odds for long-term improvement. Both models showed acceptable predictive validity with an AUC of 0.64 (95% CI 0.55 to 0.73) and 0.67 (95% CI 0.59 to 0.75), respectively. Conclusion Age, neck disability and psychological factors seem to be important predictors of improvement, and may inform clinical decisions about physiotherapy in women with chronic neck pain. Before using the developed predictive models in clinical practice, however, they should be validated in other populations and tested in clinical settings.

 • 313.
  Bolinder, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Wallenberg, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Transkulturell omvårdnad – en litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever transkulturell omvårdnad. Vidare ville författarna belysa kvalitén av de valda artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp. Metod: litteraturstudie med deskriptiv design. 10 kvalitativa artiklar inkluderades efter sökningar i databaserna Medline och PubMed, samt genom manuell sökning. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att patienter från en annan kultur kunde upphov till försvårat omvårdnadsarbete. Patienters uttryck för smärta kunde enligt sjuksköterskor skifta beroende på kultur. Sjuksköterskan upplevde brist i sin transkulturella kunskap och önskade därmed ett ökat kunskapsutbud inom transkulturell omvårdnad. Närstående beskrevs ofta besöka patienten i större grupper vilket upplevdes problematiskt av sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplevde att patientkommunikationen försvårades när språkbarriärer existerade. Irritation uppstod hos sjuksköterskor och patienter i samband med språkbarriärer. Resultatet presenteras i fyra rubriker; “upplevelser av”; svårigheter i omvårdnaden, kunskap och utbildning, patienters närstående & patientkommunikation. Slutsats: Författarna förväntar sig vårda patienter från en annan kulturell bakgrund men anser att den egna sjuksköterskeutbildningen få verktyg inom området. Litteraturstudien hoppas kunna leda till eftertanke och diskussion hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal kring transkulturell omvårdnad. Författarna efterlyser ett bredare och djupare kunskapsutbud inom transkulturell omvårdnad i utbildningar och fortbildningar av redan yrkesutövande sjuksköterskor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Transkulturell omvårdnad – en litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse
 • 314.
  Boman, Eva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Ballgren, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Svedberg, Pia
  Karolinska Inst, CNS, Stockholm, Sweden.
  Is health related quality of life among school children associated with level of semantic memory?2010Ingår i: Quality of Life Research, ISSN 0962-9343, E-ISSN 1573-2649, Vol. 19, s. 107-107, artikel-id 194/1380Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 315.
  Boman, Tomas
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete. Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning: en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to explore how the labour market situation appears to persons with different types of disabilities in Sweden. Study I (n=4 359) examined the importance of the person’s type of disability for the possibility of having a job. Study II (n=3 396) examined whether there were differences in occupational attainment between persons with different types of disabilities and between persons with and without a disability (n=19 004). Study III (n=4 359) examined perceived discrimination in the workplace among persons with different types of disabilities. Study IV (n=2 268) examined whatsupport and adaptation persons with different types of disabilities need in their actual workplace or to enter the labour market. In studies I–III the respondents were divided into six disability types, and in study IV the respondents were divided into four disability types.

  Overall, it can be concluded that a person’s type of disability is of importance for the situation in the labour market, where persons with psychological disabilities encounter barriers to a greater extent than other groups, both difficulties at the present workplace and difficulties entering the labour market. Further, they were subjected to discrimination and they expressed a great need for adaptations to acquire employment and at their actual workplace. It can also be concluded that there are discriminatory mechanisms against women, who have more difficulties than men in acquiring employment, and that men, despite lower education, can more easily progress in the labour market. It is suggested that, in order to achieve inclusion and recognition, factors in the environment, such as existing support systems, need to be changed and developed, and social prejudices vis-à-vis people with disabilities must also be addressed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (pdf)
  COVER01
  Ladda ner (pdf)
  SPIKBLAD01
 • 316.
  Boman, Tomas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete. Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, University of Gävle, Gävle, Sweden; Swedish Institute for Disability Research, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Kjellberg, Anders
  Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Danermark, Berth
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Boman, Anna
  Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health and Psychology, University of Gävle, Gävle.
  The Need of Support and Adaptation in the Workplace for Persons with Different Types of Disabilities and Reduced Work AbilityManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 317.
  Boman, Tomas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete. Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, University of Gävle, Gävle, Sweden; Swedish Institute for Disability Research, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Kjellberg, Anders
  Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Danermark, Berth
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Boman, Eva
  Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health and Psychology, University of Gävle, Gävle.
  Disability and discrimination in the workplace context: A comparative study between persons with different types of disabilities [Invalidité et discrimination sur le lieu de travail: Une étude comparative entre les personnes ayant diverses formes de handicap]Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 318.
  Bombardi, C.
  et al.
  Department of Veterinary Morphophysiology and Animal Productions, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Italy.
  Grandis, A.
  Department of Veterinary Morphophysiology and Animal Productions, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Italy.
  Chiocchetti, R.
  Department of Veterinary Morphophysiology and Animal Productions, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Italy.
  Bortolami, R.
  Department of Veterinary Morphophysiology and Animal Productions, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Italy.
  Johansson, Håkan
  Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Lucchi, M. L.
  Department of Veterinary Morphophysiology and Animal Productions, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Italy.
  Immunohistochemical localization of alpha(1a)-adrenoreceptors in muscle spindles of rabbit masseter muscle2006Ingår i: Tissue & Cell, ISSN 0040-8166, E-ISSN 1532-3072, Vol. 38, nr 2, s. 121-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The expression of alpha(1a)-adrenoreceptors (alpha(1a)-ARs) within the muscle spindles of rabbit masseter muscle was investigated. The alpha(1a)-ARs were detected by immunohistochemical fluorescent method and examined along the entire length of 109 cross serially sectioned spindles. The sympathetic fibers were visualized by the immunofluorescent labeling of the noradrenaline synthesizing enzymes tyrosine hydroxylase (TH) and dopamine beta-hydroxylase (DBH). In order to recognize the intrafusal muscle fiber types, antibodies for different myosin heavy chain isoforms (MyHCI) were used. TH and DBH immunolabeled nerve fibers have been observed within the capsule lamellar layers, in the periaxial fluid space and close to intrafusal muscle fibers. The alpha(1a)-ARs were detected on the smooth muscle cells of the blood vessels coursing in the muscle and in the capsule lamellar layers or within the periaxial fluid space of the spindles. Moreover, at the polar regions of a high percentage (88.1%) of muscle spindles a strong alpha(1a)-ARs immunoreactivity was present on the intrafusal muscle fibers. In double immunostained sections for alpha(1a)-ARs and MyHCI it was evidenced that both bag, and nuclear chain fibers express alpha(1a)-ARs. The receptors that we have detected by immunofluorescence may support a direct control by adrenergic fibers on muscle spindle.

 • 319.
  Bond, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Effekt av höj- och sänkbara skrivbord efter arbetstid: Påverkas fysisk aktivitet samt skattning av fysiska besvär efter arbetstid hos kontorsanställda som använt ett höj och sänkbart skrivbord2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har det kommit ett flertal studier som visar att stillasittande är skadligt för människan. Trots detta ökar graden av stillasittande och 75 % av den totala tiden av stillasittande sker på arbetsplatsen där kontorsarbetare är de som rapporterar högst andel stillasittande. Mot bakgrund av detta är därför arbetsplatsen ett bra forum att arbeta med hälsofrämjande insatser för att minska tiden av stillasittande. Ett vanligt sätt för att minska stillasittandet är att införa höj- och sänkbara skrivbord. Flertal studier visar att detta ger goda effekter under arbetstid. Ett område som dock är mindre forskat på är vad möjligheten att kunna variera sin arbetsposition med ett höj- och sänkbart bord har för effekter för individen efter arbetstid. Syfte: Att studera kontorsanställda för att se om det föreligger en skillnad i frekvens och duration av fysisk aktivitet samt skattning av fysiska besvär efter en arbetsdag. Detta beroende på om de varierat sin arbetsposition regelbundet genom användning av ett höj-och sänkbart skrivbord jämfört med om de intagit en sittande arbetsposition. Metod: Kvasiexperimentell studie med inompersonsdesign. 20 kontorsanställda fick mäta frekvens och duration av fysisk aktivitet samt skatta fysisk besvärsförekomst via dagbok och enkätformulär efter arbetsdagen. Resultat: Resultatet visar att det inte förelåg några signifikanta skillnader mellan om försökspersonen suttit eller varierat arbetsposition. De tendenser som kunnat påvisas är små men tyder på en något minskad frekvens och ökad duration av fysisk aktivitet efter att ha varierat arbetsposition. Skattning av fysisk besvärsförekomst var oförändrad. Slutsatser: Det går inte att dra några generella slutsatser av denna studie då urvalet är litet och mätmetoderna endast subjektiva. Fler studier behövs där man tittar på vad som händer efter arbetstid för att i framtiden kunna säkerställa för- och nackdelar med höj- och sänkbara skrivbord.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Borg, Tomas
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Carlsson, Marianne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Larsson, Sune
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Questionnaire to assess treatment outcomes of acetabular fractures2012Ingår i: Journal of Orthopaedic Surgery, ISSN 1022-5536, E-ISSN 2309-4990, Vol. 20, nr 1, s. 55-60Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To construct a questionnaire to assess outcomes in patients who underwent internal fixation for acetabular fractures.

  METHODS: 27 female and 100 male consecutive patients (mean age, 50 years) who underwent internal fixation for acetabular fractures were included. Patients were asked to report their outcomes at months 6, 12, and 24 using a questionnaire. The initial questionnaire was constructed by an expert group. There were 11 closed questions, each came with 6 responses from ?no discomfort? to ?very severe discomfort?. Three open questions were added to cover topics that were not included. The content validity and relevance of the 11 closed questions was determined using factor analysis to determine the number of factors involved. Factorability of the correlation matrix was measured via the Bartlett test of sphericity and Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) measure of sampling sufficiency. Factor loadings of <0.50 were considered acceptable for factor representation. Reliability in terms of internal consistency was expressed as Cronbach alpha coefficients. The responses to the 3 open questions were analysed and categorised by a single assessor.

  RESULTS: 120 (94%) of the patients completed at least one questionnaire, and 92 (72%) completed all 3 questionnaires during the follow-up period. Based on responses to the 6-month questionnaire, responses to the 11 closed questions were significantly intercorrelated (Spearman 0.17-0.80). After factor analysis and analysis of responses to open questions, the number of questions was reduced to 6 and included questions related to pain, walking, hip motion, leg numbness, sexual life, and operation scar. Reliability of the questionnaire was estimated to alpha=0.89. Criterion validity was adequate with a high correlation with the Short Form 36 (r=0.56-0.80).

  CONCLUSION: Patients treated with acetabular fractures can be adequately assessed using the 6-item questionnaire and one global question concerning impact on activities of daily living.

 • 321.
  Borgqvist, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Lövgren, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Fysisk aktivitet på fritidshemmet: En studie om 51 verksamma lärares syn angående fysisk aktivitet på fritidshemmet samt deras samarbete med lokala idrottsföreningar.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur fritidshemmet arbetar för att främja barns fysiska aktivitet. Syftet var att ta reda på hur fritidshemmet arbetar i sitt dagliga arbete för att främja fysisk aktivitet samt vad fritidspedagoger har för tankar angående ett samarbete med föreningslivet. För att få svar på undersökningens frågeställningar användes en semistrukturerad enkät som besvarades av verksamma fritidspedagoger. Resultatet visar att fritidshemmen använder utelek för att uppnå daglig fysisk aktivitet. I studien framgår det också att de flesta respondenterna menar att idrottshallen kommer till användning för att ge barnen möjlighet till att röra på sig. Resultatet visar även att fritidspedagoger tror att ett samarbete mellan fritidshem och föreningslivet kan leda till att barnen får ett mer hälsosamt liv. En viktig aspekt för att ett samarbete ska kunna ske mellan parterna är att de båda har en enad syn angående syftet till samarbetet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Bornedal, Kristina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Individers uppfattningar av motivation till en viktnedgång samt det sociala stödets inverkan: en fenomenografisk studie2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är hälften av alla män överviktiga, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn är överviktiga eller feta (Svenska livsmedelsverket, 2010). Med detta i åtanke väcktes tanken angående hur överviktiga individer motiveras i en process av viktnedgång. Syftet med studien var att undersöka uppfattningar av motivation hos överviktiga individer som genomgår en viktminskningsprocess. Vidare var även syftet att undersöka hur dessa individer påverkas av att genomgå en viktminskningsprocess i grupp. Detta är en fenomenografisk studie där intervjuer har genomförts med tre individer som är i en pågående viktminskningsprocess hos ett viktminskningsföretag. Efter en bearbetning av det empiriska materialet kunde tre beskrivningskategorier utläsas, att komma igång, att nå framsteg samt att blicka framåt. Resultatet visade på många skillnader, men också likheter i individernas uppfattningar av motivation. Slutsatsen blev att respondenterna fann motivation i form av ett stort stöd hos gruppen på viktminskningsföretag, vilket var viktigt för dem i deras viktminskningsprocess, samt att en snabb start i början av processen ökar motivationen för den resterande resan

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Bos, Elisabeth
  et al.
  Centre for Family and Community Medicine, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Huddinge, Sweden.
  Löfmark, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Törnkvist, Lena
  Centre for Family and Community Medicine, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Huddinge, Sweden.
  District nurses' experience of supervising nursing students in primary health care: A pre- and post-implementation questionnaire study2009Ingår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 9, nr 6, s. 361-366Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Nursing students go through clinical supervision in primary health care settings but district nurses' (DNs) circumstances when supervising them are only briefly described in the literature. The aim of this study was to investigate DNs experience of supervising nursing students before and after the implementation of a new supervision model. Ninety-eight (74%) DNs answered a questionnaire before and 84 (65%) after implementation of the new supervision model. The study showed that DNs in most cases felt that conditions for supervision in the workplace were adequate. But about 70% lacked training for the supervisory role and 20% had no specialist district nurse training. They also experienced difficulty in keeping up-to-date with changes in nurse education programmes, in receiving support from the university and from their clinic managers, and in setting aside time for supervision. Improvements after the implementation of a new model chiefly concerned organisation; more DNs stated that one person had primary responsibility for students' clinical practice, that information packages for supervisors and students were available at the health care centres, and that conditions were in place for increasing the number of students they supervised. DNs also stated that supervisors and students benefited from supervision by more than one supervisor. To conclude, implementation of a new supervision model resulted in some improvements.

 • 324.
  Bosch, Tim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  De Looze, Michiel
  TNO Work & Employment.
  Hallman, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Lyskov, Eugene
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Visser, Bart
  Faculty of Human Movement Sciences, VU Amsterdam.
  van Dieën, Jaap
  Faculty of Human Movement Sciences, VU Amsterdam.
  Fatigue, timing strategy and performance during prolonged repetitive work with interposed breaks2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 325.
  Bosch, Tim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Hallman, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  De Looze, Michiel
  TNO, Work& Employment, the Netherlands.
  Lyskov, Eugene
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Visser, Bart
  Amsterdam School of Health Professions, the Netherlands.
  van Dieën, Jaap
  VU Amsterdam, Faculty of Human Movement Sciences, the Netherlands.
  Temporal strategy and performance during a fatiguing short-cycle repetitive task2012Ingår i: Ergonomics, ISSN 0014-0139, E-ISSN 1366-5847, Vol. 55, s. 863-873Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigated temporal changes in movement strategy and performance during fatiguing short-cycle work. Eighteen participants performed six 7-minutes work blocks with repetitive reaching movements at 0.5 Hz, each followed by a 5.5-minute rest break for a total duration of one hour. Electromyography (EMG) was collected continuously from the upper trapezius muscle, the temporal movement strategy and timing errors were obtained on a cycle-to-cycle basis, and perceived fatigue was rated before and after each work block. Clear signs of fatigue according to subjective ratings and EMG manifestations developed within each work block, as well as during the entire hour. For most participants, timing errors gradually increased, as did the waiting time at the near target. Changes in temporal movement strategy were negatively correlated with changes in the level and variability of EMG, suggesting that an adaptive temporal strategy offset the development of unstable motor solutions in this fatiguing, short-cycle work

 • 326.
  Boström, Jonathan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Vilken beredskap har Gästriklands idrottsföreningar inför utmaningarna som skapas av förändringar i samhället?: Ändrade spelregler för idrottsföreningarna2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ändamålet med studien var att kartlägga vilken beredskap Gästriklands idrottsföreningar har inför de utmaningar som skapas av förändringar i samhället, studien fokuserade på samhällsförändringarna kommersialisering och demografiska förändringar då dessa bland annat ser ut att hota det ideella engagemanget och föreningarnas möjlighet att få ekonomiskt stöd från samhället. Detta undersöktes genom en webbaserad enkätstudie och målpopulationen för studien var Gästriklands idrottsföreningar. Enkäten skickades ut till 232 stycken och 55 svar inkom vilket ger en svarsfrekvens på 23% och ett bortfall på 75%, frågorna i enkäten var skapta för att belysa styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Det finns vissa mönster som tyder på att det finns en relation mellan demografiska förändringarna, kommersialisering och föreningarnas upplevda styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Resultatet visar också att det finns skillnader mellan föreningar i mindre och större kommuner vad gällande bland annat den upplevda mängden av ideella ledare samt barn och ungdomar. Sammantaget finns det en brist på ideella ledare i Gästrikland samt att det finns en rädsla för ett ekonomiskt minskat stöd från kommunerna, det går dock inte att säga att kommersialiseringen eller demografiska förändringar är den direkta orsaken till detta. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 327.
  Boström, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Granström, Frida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Att överleva ett hjärtstopp- Personers upplevelser av livet efteråt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar som bland annat innefattar hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, fler överlever och kan räddas med hjälp av HLR. En förutsättning för att överleva ett hjärtstopp är att snabbt få adekvat vård. Sjuksköterskan har genom sin profession ett omvårdnadsansvar, därför är det viktigt att ha förståelse för hur personer upplever tiden efter ett hjärtstopp och anpassar bemötande samt omhändertagandet efter det. Syfte: Att beskriva personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Metod: En beskrivande litteraturstudie med tematisk dataanalysmetod. Resultatet grundar sig på 13 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Huvudresultat: Överlevarna upplevde uppvaknandet och minnesluckorna efter hjärtstoppet som ett tomrum. De kände sig sårbara och saknade känslan av sammanhang. Hjärtstoppet ledde till att personerna upplevde en osäkerhet kring sin kropp och dess begränsningar. Överlevare upplevde fysiska och psykiska utmaningar. Personerna upplevde en längtan efter att återgå till vardagen och kände ett behov av att hitta en mening med det som hänt för att återfå sitt välbefinnande. Hjärtstoppet väckte existentiella funderingar och personerna upplevde hjärtstoppet som en vändpunkt och att de hade fått en andra chans. Slutsats: Överlevarna upplevde att deras liv påverkas utifrån flera aspekter, både fysiskt, psykiskt, emotionellt och existentiellt. Personerna hade en längtan att återgå till sitt tidigare liv och hitta en mening med det som hänt. Denna kunskap kan hjälpa sjuksköterskan i sitt kliniska arbete, genom att förståelsen bidrar till ett bättre bemötande och individen kan därför få bästa möjliga omvårdnad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Boutzas, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Hälsokontroller och beteendeförändring hos byggarbetare: en intervjustudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förekomsten av ohälsa är mer vanligt i byggarbetabranschen än i andra branscher, p.g.a. arbetsolyckor och övriga förhållanden i arbetet. En av de viktiga resurserna till att förebygga skada och upprätthålla hälsa i arbetslivet, är företagshälsovård. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att beskriva byggarbetares upplevelser om deras arbetshälsa/arbetsmiljö och om vad företagshälsovårdens hälsokontroller har haft för betydelse för deras beteendeförändring.

   

  Fem byggarbetare som genomgått en hälsokontroll via företagshälsovård och åstadkommit en potentiell beteendeförändring som förbättrat hälsan, intervjuades. Den tematiska analysen av intervjuerna resulterade i fyra huvudteman: ”möjliggörande faktorer till en god arbetshälsa i byggarbetarens yrke”, ”begränsade faktorer till god arbetshälsa i byggarbetarens yrke”, ”konkreta resultat av företagshälsovårdens hälsokontroller” och ”fördelarna med företagshälsovårdens hälsofrämjande arbete”.

  Studiens resultat visar att byggarbetare upplevde sin arbetshälsa/arbetsmiljö som både positivt och negativt. Det positiva med arbetet var den sociala kontakten med kollegor och arbetsgivare och det negativt var arbetsmiljön som bidragit till sämre hälsa p.g.a. av muskuloskeletala skador och stress. Hälsokontroller bidrog till beteendeförändring som kan förebygga sjukdomar bland byggarbetarna.

   

  Hälsokontrollen upplevdes som meningsfull då ett gott bemötande möjliggjorde en beteendeförändring samtidigt som en ökad insikt av att förbättra sin egen hälsa skett, efter negativa provsvar. Vidare forskning behövs om hur byggarbetares arbetshälsa kan förbättras genom företagshälsovårdens insatser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Brand, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Pettersson, Magdalena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Personers erfarenhet och livskvalitet av att leva med ALS: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukdomen Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) går inte att bota vilket skapar mycket ångest och lidande. Att finna mening med livet lutar sig åt att få stöd i familjen, sin livskamrat, vänner och fritidsintressen. När tal- sväljsvårigheter samt andningssvikt ger sig till kända finner dessa personer hjälp genom teknisk utrustning för att uppnå en bättre livskvalitet.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva personers erfarenhet och livskvalitet av att leva med ALS, samt att granska datainsamlingsmetoderna i de inkluderade artiklarna.

  Metod: Denna beskrivande litteraturstudie är resultatet av 16 granskade artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats.

  Huvudresultat: Det finns mycket symtom som behöver lindras i olika skeden av sjukdomen. Anhöriga och fritidsintressen ger ett viktigt stöd då sjukdomen präglas av ett enormt lidande. Senare i sjukdomsprocessen då kroppens funktioner avtar finns det teknisk utrustning att tillgå för att förbättra livskvaliteten.

  Slutsats: För att finna livskvalitet i denna förödande sjukdom vänder sig dessa personer till sina anhöriga och fritidsintressen. Idag finns det teknisk utrustning som dessa personer kan tillgå för att bland annat kunna fortsätta kommunicera och få hjälp med sin andningssvikt som förbättrar deras livskvalitet. Mera forskning behövs för att finna botemedel samt bättre behandlings metoder så att symtomen i denna sjukdom kan lindras så att bättre livskvalitet kan skapas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Brander Lund, Alexandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hur upplever tonåringar och unga vuxna med ätsörningar att livskvaliteten påverkas?: En litteraturstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskans arbete innebär att kunna ge en bra vård till människor med olika typer av etnisk bakgrund, tro och värderingar. Ätstörning är ett tillstånd av psykisk ohälsa där den drabbade har utvecklat vad som kan likna en fobi för normal kroppsvikt. Den fysiska hälsan blir också påverkad på grund av de olika metoder som den drabbade använder för viktnedgång samt på grund av näringsnedsättning. Livskvailtet är hur en människa upplever sin tillvaro och om personen känner någon mening i sitt liv. Syftet med studien var att beskriva hur ungdomar och unga vuxna med ätstörningar upplever sin livskvalitet. Författaren har använt sig av 10 olika vetenskapliga artiklar som med syftet att beskriva hur tonåringar och vuxna med ätstörningar upplever sin livskvalitet. I resultatet fann forskarna att de drabbade  hade en låg livskvalitet. Vid jämförelser med människor utan ätstörningar, visade värdena att de med ätstörningar hade sämre resultat både fysiskt med framför allt psykiskt vid mätning av livskvalitet. Män och pojkar hade riskfaktorer som fysisk träning och kroppsmissnöje, medan flickor och kvinnors riskfaktorer var en önskan om smalhet, kroppsmissnöje och kroppsobjektifiering. Det visade sig även att drabbade med mycket socialt stöd hade en bättre livskvalitet än de utan socialt stöd.  Oberoende av ålder och kön, så har patienter med ätstörningar sämre livskvalitet. Det är viktigt för sjuksköterskor att hjälpa denna patientgrupp genom att våga se deras lidande på andra plan när de söker sig till vården.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Föreläsningar - övningar - eller?: en jämförande studie av undervisningsmetoder inom gevärsskytte och geografiska informationssystem2004Ingår i: Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflektioner från praktiken / [ed] Sara Dahlström och Göran Fransson, Gävle: Pedagogiska rådet, Högskolan i Gävle , 2004, s. 19-38Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 332. Brattberg, Charlotta
  et al.
  Lennernäs, Maria
  National Institute of Public Health.
  Socialtjänstens roll i det förebyggande folkhälsoarbetet1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 333.
  Brehlin, Magnus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Brun, Jimmie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Förekomst och uppkomst av skador inom CrossFit: Hur ofta, var och i vilka moment skadar sig svenska avancerade utövare?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att analysera skador, dess förekomst och uppkomst, bland svenska avancerade CrossFit-utövare. Frågeställningar är hur många skador inträffar och hur ofta skadar sig svenska avancerade CrossFit-utövare? Var är de eventuella skadorna lokaliserade? I vilka moment uppstår de eventuella skadorna?Metod som användes var ett frågeformulär om träningsrutiner och eventuella skador under tolv månaderna. Enkäten distribuerades via de sociala medierna Facebook och Instagram till individerna som placerade sig inom topp fem procent på den svenska Open-rankingen 2017. Data samlades in mellan 29 mars och 16 april 2018. Totalt uppfyllde 231 personer inklusionskriterierna och enkäten skickades till 217 av dessa. Av de 217 deltagarna svarade 130 på enkäten. Deskriptiva statistiska analystekniker i SPSS användes för att beskriva förekomst och uppkomst av skador.Resultatet visar att av samtliga respondenter har 85 (65,4 %) skadat sig vid minst ett tillfälle inom tolv månader. Skadeincidensen bland deltagarna beräknades till 1,7 skador per 1000 timmar av CrossFit-utövande. De vanligaste lokalisationerna för skada var i axel (n = 31, 22 %), ländrygg (n = 25, 18 %) och knä (n = 23, 17 %). De flesta av skadorna inträffade under momentet tyngdlyftning (n = 38, 23,7 %), gymnastik med redskap (n = 31, 19,3 %) följt av styrkelyft och övrig styrketräning på vardera 10 % (n = 16).Slutsatsen är att CrossFit inte har en högre skaderisk än många andra populära sporter. Avancerade CrossFit-utövare verkar skada sig i lägre utsträckning än övriga nivåer av CrossFit-utövare. Längre tid med utövande av CrossFit verkar minska skaderisken. Skador sker oftast i axlar, ländrygg och knän under momenten tyngdlyftning och gymnastik med redskap. Resultaten kan ge värdefull information för skadeförebyggande arbete inom CrossFit genom att förmedla kunskap om vilka kroppsdelar som oftast skadas och under vilka moment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Brenne, Tor S.
  et al.
  Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - Nord universitet.
  Enmarker, Ingela
  Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - Nord universitet.
  Valderaune, Victor
  Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - Nord universitet.
  Etterutdanningsnettverket i Namdal: visjon og virkelighet2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Etter 10 år som et forsøk/prosjekt har EiNa endelig fått sin permanente organisering gjennom en partnerskapsavtale. EiNa-partnerskapet har nå medlemmer som dekker det meste av helseog sosialtjenestene i Namdalen. I tillegg er også oppvekstsektorens ansatte tatt inn i målgruppen for EiNas aktivitet. Denne rapporten er del 2 i det evalueringsprosjektet som styret i EiNa initierte i 2009 og som ble gjennomført av Høgskolen i Nord-Trøndelag. Del 1 presenterte virksomheten gjennom 10 år dels som en historiefortelling, dels med dokumentasjon av prosess og avtaler som EiNa er bygd opp omkring og dels gjennom å presentere aktiviteten i oversikter og i statistikk. Denne rapporten tar for seg resultatene av en brukerundersøkelse som ble gjennomført våren 2009.

 • 335.
  Brever, Andrea
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Akide, Cynthia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med patienter med diagnosen schizofreni2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   Bakgrund

  Schizofreni är en kronisk psykisk sjukdom som har stor påverkan på patientens beteende, tankar och känslor.

   Syfte

  Litteraturstudiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med schizofreni patienter samt att beskriva hur de valda artiklarna beskriver urvalsmetod.

   Metod

  Litteraturstudien baserades på totalt 11 kvalitativa och kvantitativa artiklar. Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed, Cinahl and PsycInfo.

   Huvudresultat

  Sjuksköterskan har en stor roll när det gäller att stödja patienten till sjukdomsinsikt samt vid kommunikationen med patienten. Sjuksköterskans observationsförmåga gynnar sjukdomstillståndet samt supporten som sjuksköterskan visar till patienten betyder mycket under omvårdnadsperioden. Att tro på patienten kan resultera till positiva upplevelser båda för sjuksköterskor och patienter. Bra kommunikationsförmågan hjälper sjuksköterskan att bygga starka relationer med patienter. Sjuksköterskor visar båda positiva och negativa attityder mot schizofrena patienter men bemötandet kan hjälpa att förstärka eller försvåra relationer mellan sjuksköterskor, patienter och deras anhöriga.

   Diskussion

  Patientens sjukdomstillstånd och relationen till anhöriga och sjuksköterskan påverkas av sjuksköterskans kompetens och förmåga samt attityder. Olika arbetssituationer, arbetsmiljöer och arbetsrelationer påverkar hur sjuksköterskor upplever deras arbete och vilka erfarenheter de har angående att arbeta med schizofrena patienter.

   Slutsatser

  Det är viktigt att omvårdnaden till patienter med schizofreni ska ses som helhet. Sjuksköterskan ska ha bra kunskaper och förmåga för att kunna ge en bra omvårdnad så att patienten kan når sin välmående. Sjuksköterskor har behov av att vidare utbilda sig och få tillräcklig bra kunskap angående schizofreni som kan resultera till en god omvårdnad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 336.
  Bring, Annika
  et al.
  Department of Neuroscience, Physiotherapy, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Bring, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Statistik.
  Söderlund, Anne
  Department of Neuroscience, Physiotherapy, Uppsala University, Uppsala, Sweden, and School of Health, Care and Social Welfare, Physiotherapy, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Wasteson, Elisabet
  Division of Psychology, Department of Social Sciences, Mid Sweden University, Östersund , Sweden.
  Åsenlöf, Pernilla
  Department of Neuroscience, Physiotherapy, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Coping Patterns and Their Relation to Daily Activity, Worries, Depressed Mood, and Pain Intensity in Acute Whiplash-Associated Disorders2013Ingår i: International Journal of Behavioral Medicine, ISSN 1070-5503, E-ISSN 1532-7558, Vol. 20, nr 2, s. 293-303Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND

  There is a lack of knowledge regarding how individuals with acute whiplash-associated disorders (WAD) appraise and cope with situation-specific stressors.

  PURPOSE

  The aim of the study was to describe the daily process of coping reported in a daily coping assessment by individuals with acute WAD within 1 month after the accident. More specifically, profiles of coping strategies were identified and patterns between stressors, primary and secondary appraisals, and coping strategy profiles were described in relation to reported level of activity, worries, depressed mood and pain intensity during the day.

  METHOD

  A descriptive and exploratory design was applied. Two hundred and twenty-nine whiplash-associated disorders-daily coping assessment (WAD-DCA) collected during seven consecutive days from 51 participants with acute WAD in Sweden, were included. Cluster analysis was used to obtain coping strategy profiles and data were graphically visualised as patterns through the coping process.

  RESULTS

  When measuring coping as a daily process relating to the specific stressful situation, different coping pocess patterns appeared. During days with a high degree of physical and mental well-being, high self-efficacy beliefs seemed to be working as an important secondary appraisal, whereas during days with a low degree of physical and mental well-being primary appraisals of the stressor as a threat and catastrophic thoughts were present in the coping process.

  CONCLUSIONS

  Early identification of situational- and individual-specific stressors, appraisals and coping efforts as measured by the WAD-DCA may contribute to the understanding of the coping process in the acute stage of WAD and its possible impact on recovery and adjustment.

 • 337.
  Broberg, Berit
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Noren, Linnéa
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Näringstillförsel för äldre personer med demenssjukdom,2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The aim of this littrature review has been to describe how you can satisfy the need of nourishment for older people who suffer from dementia. Data has been retrieved by searches in Academic Search Elite, Sience Direct, Blackwell, PubMed and in the Journal Vård i Norden. The studies show that most of the people with dementia have a hard time to satisfy the nourishment. The results show that through different preventive measurement you can improve the nourishment for these people, to set the table, play calm music and to have a table companion. By taking the food oneself created a good meal environment and the individually need was provided for. A good oral status improved the nutritional status. Patients who got nourishment addition put on weight or retained their weight. Nursing staff wished and needed more education in nutrition for older people with dementia.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 338.
  Broberg, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Lidström, Sophie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Kvinnor med bröstcancer och deras erfarenheter av fysisk aktivitet vid fatigue: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor och den behandlas vanligen med kirurgi, strålning och cellgiftsbehandling. Både bröstcancer och dess behandling är känd för att ge många symtom och biverkningar varav fatigue, extrem trötthet, är en av de vanligaste. Fatigue påverkar kvinnornas vardag, sociala liv och många upplever minskad livskvalité. Att vara fysisk aktiv förebygger många sjukdomar och på så vis kan en aktiv livsstil öka välbefinnandet och bidra till en ökad livskvalité. Sjuksköterskan har som ansvar att främja och bevara hälsa vilket kan uppnås genom att informera, stödja och motivera kvinnorna till att utföra egenvård under och efter cancerbehandling. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva vilka erfarenheter kvinnor med bröstcancer har av fysisk aktivitet vid fatigue. Metod: Beskrivande litteraturstudie utifrån 12 kvantitativa vetenskapliga artiklar identifierande utifrån databassökningar via MEDLINE på PubMed och CINAHL. Artiklarna är granskade med granskningsmallar och sammanfattade utefter likheter och skillnader. Resultat: Kvinnorna erfor att fysisk aktivitet lindrade deras fatigue. Regelbunden träning var en viktig faktor för god effekt och mer krävande träning visade sig ha bättre resultat än lättare träning. Under cellgiftsbehandling ökar symtomen av fatigue, resultatet visar då att styrketräning och högintensiv intervallträning har mycket god effekt på fatigue. Fysisk aktivitet hade god effekt vid fatigue i upp till tre månader efter behandling. Slutsats: Kvinnorna upplevde att fysisk aktivitet i olika former reducerade deras fatigue. därför bör fysisk aktivitet erbjudas som en del av bröstcancerbehandlingen då många av kvinnorna lider av fatigue. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Broberg, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Kan någon stoppa oss om vi börjar rulla fram?: Föreställningar som vårdpersonal har om orsaken till övervikt och fetma bland barn och ungdomar upp till 18 år.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Objective: The purpose of this study was to identify the contributing factors for overweight and obesity among children and adolescents based on a treating person perspective. A secondary purpose of this work was to describe the course of events if or when children and adolescents suffer from overweight and obesity are emitted to treatment, and what type of efforts that are deployed

   

  Method: The study utilized a qualitative method. Six interviews were conducted with clinicians who had expertise in treating child and adolescent obesity. The data collection method consisted of semi-structured interviews.

   

  Result: All respondents agreed that treatment of child and adolescent obesity needed to be individualized and adjusted to the child or young person's needs and abilities. The most influencing factors to the obesity problem were deemed to be the heritage and the environment. Half of the respondents feel that it was appropriate for some improvements in treatment, but these may not be implemented in the absence of resources. In order to solve the obesity problem, several efforts must be deployed at different levels in society.

   

  Conclusion: Overweight and obesity among children and adolescents represents a complex public health problem. It is important to prevent and treat obesity among children before its transition to adult obesity when it is more difficult to treat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Broda, Anja
  et al.
  Martin Luther University Halle-Wittenberg, Institute of Health and Nursing Sciences, Halle (Saale), Germany.
  Bieber, Anja
  Martin Luther University Halle-Wittenberg, Institute of Health and Nursing Sciences, Halle (Saale), Germany.
  Meyer, Gabriele
  Martin Luther University Halle-Wittenberg, Institute of Health and Nursing Sciences, Halle (Saale), Germany.
  Hopper, Louise
  Dublin City University, School of Nursing and Human Sciences, Dublin, Ireland.
  Joyce, Rachael
  Dublin City University, School of Nursing and Human Sciences, Dublin, Ireland.
  Irving, Kate
  Dublin City University, School of Nursing and Human Sciences, Dublin, Ireland.
  Zanetti, Orazio
  IRCCS S. Giovanni di Dio "Fatebenefratelli", Brescia, Italy.
  Portolani, Elisa
  IRCCS S. Giovanni di Dio "Fatebenefratelli", Brescia, Italy.
  Kerpershoek, Liselot
  Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands.
  Verhey, Frans
  Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands.
  de Vugt, Marjolein
  Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands.
  Wolfs, Claire
  Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands.
  Eriksen, Siren
  Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, Vestfold Hospital Trust, Oslo, Norway.
  Røsvik, Janne
  Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, Vestfold Hospital Trust, Oslo, Norway; Department of Geriatric Medicine, Oslo University Hospital, Oslo, Norway.
  Marques, Maria J.
  CEDOC, Chronic Diseases Research Center, Nova Medical School/Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal.
  Gonçalves-Pereira, Manuel
  CEDOC, Chronic Diseases Research Center, Nova Medical School/Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal.
  Sjölund, Britt-Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet and Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Woods, Bob
  Bangor University, Dementia Services Development Centre, Bangor, UK.
  Jelley, Hannah
  Bangor University, Dementia Services Development Centre, Bangor, UK.
  Orrell, Martin
  Nottingham University, Institute of Mental Health, Nottingham, UK.
  Stephan, Astrid
  Martin Luther University Halle-Wittenberg, Institute of Health and Nursing Sciences, Halle (Saale), Germany.
  Perspectives of policy and political decision makers on access to formal dementia care: expert interviews in eight European countries2017Ingår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 17, nr 1, artikel-id 518Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: As part of the ActifCare (ACcess to Timely Formal Care) project, we conducted expert interviews in eight European countries with policy and political decision makers, or representatives of relevant institutions, to determine their perspectives on access to formal care for people with dementia and their carers.

  METHODS: Each ActifCare country (Germany, Ireland, Italy, The Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, United Kingdom) conducted semi-structured interviews with 4-7 experts (total N = 38). The interview guide addressed the topics "Complexity and Continuity of Care", "Formal Services", and "Public Awareness". Country-specific analysis of interview transcripts used an inductive qualitative content analysis. Cross-national synthesis focused on similarities in themes across the ActifCare countries.

  RESULTS: The analysis revealed ten common themes and two additional sub-themes across countries. Among others, the experts highlighted the need for a coordinating role and the necessity of information to address issues of complexity and continuity of care, demanded person-centred, tailored, and multidisciplinary formal services, and referred to education, mass media and campaigns as means to raise public awareness.

  CONCLUSIONS: Policy and political decision makers appear well acquainted with current discussions among both researchers and practitioners of possible approaches to improve access to dementia care. Experts described pragmatic, realistic strategies to influence dementia care. Suggested innovations concerned how to achieve improved dementia care, rather than transforming the nature of the services provided. Knowledge gained in these expert interviews may be useful to national decision makers when they consider reshaping the organisation of dementia care, and may thus help to develop best-practice strategies and recommendations.

 • 341.
  Brodin, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Bengin Uslan, Yekta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Äldres uplevelser av depression: En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag är depression den vanligaste psykiatriska diagnosen i Sverige. Var femte svensk har någon gång i sitt liv fått diagnosen. Befolkningen i landet blir äldre och med åldern kommer riskfaktorer för depression. Dessa riskfaktorer är minskad socioekonomisk status, att förlora en eller flera familjemedlemmar och funktionsnedsättning.

  Syfte: Syftet var att beskriva äldre personers upplevelse av att leva med depression samt att beskriva urvalsgrupperna.

  Metod: En deskriptiv litteraturstudie med 12 artiklar. 10 av dessa var kvalitativa och 2 hade mixad metod. Sökningarna gjordes i PubMed och Cinahl. Samtliga deltagare led av depressiva symtom, enbart några hade diagnosen depression.

  Huvudresultat: Äldre personer med depression upplevde rädslor för de känslor som kom i samband med depressionen. De upplevde också att de isolerade sig från vänner och bekanta på grund av sin sjukdom. Dels på grund av att de förlorade självförtroendet men också på grund av de fysiska smärtorna som gjorde att de inte orkade umgås. Deltagarna upplevde också att mötet med vården till stor del var negativt. Dock framkom att upplevelsen av sjuksköterskor var positiv.

  Slutsats: Andelen äldre ökar och likaså psykisk ohälsa. Äldre personer som lever med depression är svåra att upptäcka och det kan leda till onödigt lidande. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap inom ämnet för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad. Nyckelord: Depression, upplevelser, äldre

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 342.
  Broeng, Kevin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Undernäring på äldreboenden: En kvalitativ studie om hur nutritionsansvariga arbetar för att förebygga undernäring hos patienter på äldreboenden2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Broeng, K. (2015). Malnutrition in the elderly care. A qualitative study about how nutrition managers works preventively against malnutrition with patients in the elderly care. Bachelor thesis in Public Health science. Department of work- and public health science. The academy of health and working life. University of Gävle, Sweden  The aim of the thesis was to describe how nutrition managers in the elderly care works preventively against malnutrition and also to describe the barriers that the nutrition managers considers to be common in the work with preventing malnutrition. Qualitative method with individual semistructured interviews was used and later on, the material was analyzed by a thematic analysis. Four people in the charge for elderlys nutrition in the elderly care was interviewed. The results found that nutrition managers in the elderly care, among other things, works preventively against malnutrition for the elderly by making estimations if the elderly are at risk of malnutrition. The results also found that meals for the elderly are in some cases planned by recommendations by the Swedish National Board of Health and Welfare and the Swedish National Food Administration (NFA) and also some activities around meals that was planned were based on NFAs recommendations for prevention of malnutrition. Another thing the results found was that a big part of the nutrition managers working with prevention of malnutrition was to teach and motivate the other staff in the elderly care to work preventively against malnutrition, because the nutrition managers perceived that the staff did not have enough motivation and knowledge about the subject.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Broman, Marinah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Nyberg, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser i samband med rehabilitering efter stroke: En beskrivande litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som drabbar ungefär 30 000 personer i Sverige varje år och beräknas kosta samhället runt 18 miljarder kronor. Rehabiliteringen efter stroke är ofta intensiv, mångfacetterad och långvarig.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser i samband med rehabiliteringen efter stroke samt att beskriva undersökningsgruppen i de ingående artiklarna.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie som grundar sig på 12 kvalitativa artiklars resultat.

  Resultat: Stroke upplevdes som en omvälvande livshändelse och huvudmålet med all rehabilitering var att få återgå till det liv som patienterna levt innan stroken. Hoppet om att återfå förlorade funktioner upplevdes som viktigt och varje tecken på förbättring gav motivation till fortsatt rehabilitering. Det var stor kontrast mellan de patienter som upplevde delaktighet i rehabiliteringsprocessen och de som önskade att de hade haft ett större inflytande. Kvinnor upplevde sig mindre delaktiga än män. Det framkom att patienter upplevde att de hade skrivits ut för tidigt från strokeenheten och inte förberetts tillräckligt inför hemkomsten. Den nedsatta funktionsnivån blev mycket tydligare när de kom tillbaka till sin vardag hemma och de saknade den nära kontakten och erfarenhetsutbytet som de hade haft med andra patienter på sjukhuset.

  Slutsats: Det framkom att patienter med stroke har skilda upplevelser beträffande mål, stöd, information och delaktighet i rehabiliteringen. Ett individanpassat förhållningsätt till patienters målsättningar är betydelsefullt och adekvat information viktigt. Ändamålsenligt stöd från vårdpersonal bidrar till ökad delaktighet samt ökar patientens förmåga att utföra och klara av aktiviteter i rehabiliteringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Broman, Monica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Eklöv, Margareta
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Läkemedelsöverföring vid byte av vårdform. Litteraturstudie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 345.
  Brungs, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Granevåg, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  BVC-sjuksköterskors reflektioner kring sitt arbete med övervikt och fetma hos barn mellan 2 och 5 år inom primärvården2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fyrtioen miljoner barn runt om i världen under 5 års ålder lider idag av övervikt eller fetma. Detta ställer högre krav på BVC-sjuksköterskans arbete med prevention av övervikt och fetma.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors reflektioner kring sitt arbete med övervikt och fetma hos barn mellan 2 och 5 år inom primärvården.

  Metod: En kvalitativ ansats med en deskriptiv design har använts i denna studie. Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med nio kvinnliga BVC-sjuksköterskor som hade erfarenhet av fetma och övervikt hos barn mellan 2 och 5 år. Materialet analyserades med hjälp av manifest och latent innehållsanalys.

  Huvudresultat: I analysprocessen framkom ett tema och fyra kategorier. Temat var Att inte skuldbelägga föräldrarna och skapa förutsättningar för livsstilsförändringar för hela familjen. De fyra kategorierna som framkom var: Förutsättningar i BVC-sjuksköterskans arbete, Ett familjefokuserat arbetssätt, BVC-sjuksköterskans förebyggande arbete samt Hinder och utmaningar i BVC-sjuksköterskans arbete.

  De BVC-sjuksköterskor som deltog beskrev önskan av att inte skuldbelägga föräldrarna och hur de försökte skapa förutsättningar för en livsstilsförändring för att kunna passa hela familjen. Ibland hade dock BVC-sjuksköterskorna svårt att utföra detta arbetet på grund av olika hinder. BVC-sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna var det största hindret i arbetet med livsstilsförändringar hos familjen.

  Slutsats: BVC-sjuksköterskor behöver mer tid och kunskap inom området barnfetma, för att lättare kunna hjälpa föräldrarna så att familjen kan uppnå en livsstilsförändring, som i slutändan hjälper barnet att uppnå en hälsosammare kroppsvikt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Brändholm, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  En kvalitativ intervjustudie om bedömningskonstens resa inom idrott och hälsa2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  En kvalitativ intervjustudie om bedömningskonstens resa inom idrott och hälsa
 • 347.
  Brännström, Margareta
  et al.
  Strategic Research Program in Health Care Sciences (SFO-V), Karolinska Institutet, and Department of Nursing, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Sweden.
  Ivarsson, Bodil
  Department of Cardiothoracic Surgery, Lund University and Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Nilsson, Ulrica
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Svedberg, Petra
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Halmstad, Sweden.
  Thylén, Ingela
  Division of Nursing Sciences, Department of Medicine and Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Linköping University, and Department of Cardiology UHL, County Council of Östergötland, Linköping, Sweden.
  Sexual knowledge in patients with a myocardial infarction and their partners2014Ingår i: Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 0889-4655, E-ISSN 1550-5049, Vol. 29, nr 4, s. 332-339Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Sexual health and sexual activity are important elements of an individual’s well-being. For couples, this topic is often affected after a myocardial infarction (MI). It has become increasingly clear that, after an MI, patients are insufficiently educated on how to resume normal sexual activity. However, sufficient data on the general knowledge that patients and partners have about sexual activity and MI are lacking.

  Objective: The aims of this study were to explore and compare patients’ and partners’ sexual knowledge 1 month after a first MI and 1 year after the event and to compare whether the individual knowledge had changed over time. A second aim was to investigate whether patients and their partners report receiving information about sexual health and sexual activity from healthcare professionals during the first year after the event and how this information was perceived.

  Subjects and Methods: This descriptive, comparative survey study enrolled participants from 13 Swedish hospitals in 2007-2009. A total of 115 patients with a first MI and their partners answered the Sex After MI Knowledge Test questionnaire 1 month after the MI and 1 year after the event. Correct responses generated a maximum score of 75.

  Results: Only 41% of patients and 31% of partners stated that they had received information on sex and relationships at the 1 year follow-up. The patients scored 51±10 on the Sex After MI Knowledge Test at inclusion into the study, compared with the 52±10 score for the partners. At the 1-year follow-up, the patients’ knowledge had significantly increased to a score of 55±7, but the partners’ knowledge did not significantly change (53±10).

  Conclusions: First MI patients and their partners reported receiving limited information about sexual issues during the cardiac rehabilitation and had limited knowledge about sexual health and sexual activity.

 • 348.
  Burmeister, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Perceptions of physical activity among ethnic minority women in Sweden.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Burström, Bo
  et al.
  Centre of Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet, Sweden.
  Macassa, Gloria
  Centre of Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet, Sweden.
  Öberg, Lisa
  Centre of Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet, Sweden.
  Bernhardt, Eva
  Centre of Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet, Sweden.
  Smedman, Lars
  Centre of Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet, Sweden.
  Equitable Child Health Interventions: The Impact of Improved Water and Sanitation on Inequalities in Child Mortality in Stockholm, 1878 to 19252005Ingår i: American Journal of Public Health, ISSN 0090-0036, E-ISSN 1541-0048, Vol. 95, nr 2, s. 208-216Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Today, many of the 10 million childhood deaths each year are caused by diseases of poverty—diarrhea and pneumonia, for example, which were previously major causes of childhood death in many European countries. Specific analyses of the historical decline of child mortality may shed light on the potential equity impact of interventions to reduce child mortality.

  In our study of the impact of improved water and sanitation in Stockholm from 1878 to 1925, we examined the decline in overall and diarrhea mortality among children, both in general and by socioeconomic group. We report a decline in overall mortality and of diarrhea mortality and a leveling out of socioeconomic differences in child mortality due to diarrheal diseases, but not of overall mortality. The contribution of general and targeted policies is discussed.

   

 • 350.
  Burström, Lage
  et al.
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life, Umeå, Sweden.
  Lundström, Ronnie
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Biomedical Engineering and Informatics, University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden.
  Sjödin, Fredrik
  Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life, Umeå, Sweden.
  Lindmark, Asta
  Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life, Umeå, Sweden.
  Lindkvist, Markus
  Department of Biomedical Engineering and Informatics, University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden.
  Hagberg, Mats
  Department of Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Nilsson, Thor
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Occupational and Environmental Medicine, Sundsvall Hospital, Sundsvall, Sweden.
  Acute effects of vibration on thermal perception thresholds2008Ingår i: International Archives of Occupational and Environmental Health, ISSN 0340-0131, E-ISSN 1432-1246, Vol. 81, nr 5, s. 603-611Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective This study focuses on the acute effects of vibration and how vibrations influence the measures of the thermal perception thresholds during different vibration magnitudes, frequencies, and durations.

  Methods The fingers of ten healthy subjects, five males and five females, were exposed to vibration under 16 conditions with a combination of different frequency, intensity and exposure time. The vibration frequency was 31.5 and 125 Hz and exposure lasted between 2 and 16 min. The energy-equivalent frequency weighted acceleration, according to ISO 5349-1, for the experimental time of 16 min was 2.5 or 5.0 m/s(2) (r.m.s.), corresponding to a 8-h equivalent acceleration, A(8) of 0.46 and 0.92 m/s(2), respectively. A measure of the thermal perception of cold and warmth was conducted before the different exposures to vibration. Immediately after the vibration exposure the acute effect was measured continuously on the exposed index finger for the first 75 s, followed by 30 s of measures at every minute for a maximum of 10 min. If the subject's thermal thresholds had not recovered, the measures continued for a maximum of 30 min with measurements taken every 5 min.

  Results For all experimental conditions and 30 s after exposure, the mean changes of the thresholds compared with the pre-test were found to be 0.05 and -0.67C for the warmth and cold thresholds, respectively. The effect of the vibration exposure was only significant on the cold threshold and only for the first minute after exposure when the threshold was decreased. The warmth threshold was not significantly affected at all. The frequency and the exposure time of the vibration stimuli had no significant influence on the perception thresholds for the sensation of cold or warmth. Increased equivalent frequency weighted acceleration resulted in a significant decrease of the subjects' cold threshold, not the warmth. The thresholds were unaffected when changes in the vibration magnitude were expressed as the frequency weighted acceleration or the unweighted acceleration.

  Conclusion When testing for the thermotactile thresholds, exposure to vibration on the day of a test might influence the results. Until further knowledge is obtained the previous praxis of 2 h avoidance of vibration exposure before assessment is recommended.

45678910 301 - 350 av 2717
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf