hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 2557
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Brand, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Pettersson, Magdalena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Personers erfarenhet och livskvalitet av att leva med ALS: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukdomen Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) går inte att bota vilket skapar mycket ångest och lidande. Att finna mening med livet lutar sig åt att få stöd i familjen, sin livskamrat, vänner och fritidsintressen. När tal- sväljsvårigheter samt andningssvikt ger sig till kända finner dessa personer hjälp genom teknisk utrustning för att uppnå en bättre livskvalitet.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva personers erfarenhet och livskvalitet av att leva med ALS, samt att granska datainsamlingsmetoderna i de inkluderade artiklarna.

  Metod: Denna beskrivande litteraturstudie är resultatet av 16 granskade artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats.

  Huvudresultat: Det finns mycket symtom som behöver lindras i olika skeden av sjukdomen. Anhöriga och fritidsintressen ger ett viktigt stöd då sjukdomen präglas av ett enormt lidande. Senare i sjukdomsprocessen då kroppens funktioner avtar finns det teknisk utrustning att tillgå för att förbättra livskvaliteten.

  Slutsats: För att finna livskvalitet i denna förödande sjukdom vänder sig dessa personer till sina anhöriga och fritidsintressen. Idag finns det teknisk utrustning som dessa personer kan tillgå för att bland annat kunna fortsätta kommunicera och få hjälp med sin andningssvikt som förbättrar deras livskvalitet. Mera forskning behövs för att finna botemedel samt bättre behandlings metoder så att symtomen i denna sjukdom kan lindras så att bättre livskvalitet kan skapas.

 • 302.
  Brander Lund, Alexandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hur upplever tonåringar och unga vuxna med ätsörningar att livskvaliteten påverkas?: En litteraturstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskans arbete innebär att kunna ge en bra vård till människor med olika typer av etnisk bakgrund, tro och värderingar. Ätstörning är ett tillstånd av psykisk ohälsa där den drabbade har utvecklat vad som kan likna en fobi för normal kroppsvikt. Den fysiska hälsan blir också påverkad på grund av de olika metoder som den drabbade använder för viktnedgång samt på grund av näringsnedsättning. Livskvailtet är hur en människa upplever sin tillvaro och om personen känner någon mening i sitt liv. Syftet med studien var att beskriva hur ungdomar och unga vuxna med ätstörningar upplever sin livskvalitet. Författaren har använt sig av 10 olika vetenskapliga artiklar som med syftet att beskriva hur tonåringar och vuxna med ätstörningar upplever sin livskvalitet. I resultatet fann forskarna att de drabbade  hade en låg livskvalitet. Vid jämförelser med människor utan ätstörningar, visade värdena att de med ätstörningar hade sämre resultat både fysiskt med framför allt psykiskt vid mätning av livskvalitet. Män och pojkar hade riskfaktorer som fysisk träning och kroppsmissnöje, medan flickor och kvinnors riskfaktorer var en önskan om smalhet, kroppsmissnöje och kroppsobjektifiering. Det visade sig även att drabbade med mycket socialt stöd hade en bättre livskvalitet än de utan socialt stöd.  Oberoende av ålder och kön, så har patienter med ätstörningar sämre livskvalitet. Det är viktigt för sjuksköterskor att hjälpa denna patientgrupp genom att våga se deras lidande på andra plan när de söker sig till vården.

 • 303.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Föreläsningar - övningar - eller?: en jämförande studie av undervisningsmetoder inom gevärsskytte och geografiska informationssystem2004Ingår i: Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflektioner från praktiken / [ed] Sara Dahlström och Göran Fransson, Gävle: Pedagogiska rådet, Högskolan i Gävle , 2004, s. 19-38Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 304. Brattberg, Charlotta
  et al.
  Lennernäs, Maria
  National Institute of Public Health.
  Socialtjänstens roll i det förebyggande folkhälsoarbetet1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 305.
  Brehlin, Magnus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Brun, Jimmie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Förekomst och uppkomst av skador inom CrossFit: Hur ofta, var och i vilka moment skadar sig svenska avancerade utövare?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att analysera skador, dess förekomst och uppkomst, bland svenska avancerade CrossFit-utövare. Frågeställningar är hur många skador inträffar och hur ofta skadar sig svenska avancerade CrossFit-utövare? Var är de eventuella skadorna lokaliserade? I vilka moment uppstår de eventuella skadorna?Metod som användes var ett frågeformulär om träningsrutiner och eventuella skador under tolv månaderna. Enkäten distribuerades via de sociala medierna Facebook och Instagram till individerna som placerade sig inom topp fem procent på den svenska Open-rankingen 2017. Data samlades in mellan 29 mars och 16 april 2018. Totalt uppfyllde 231 personer inklusionskriterierna och enkäten skickades till 217 av dessa. Av de 217 deltagarna svarade 130 på enkäten. Deskriptiva statistiska analystekniker i SPSS användes för att beskriva förekomst och uppkomst av skador.Resultatet visar att av samtliga respondenter har 85 (65,4 %) skadat sig vid minst ett tillfälle inom tolv månader. Skadeincidensen bland deltagarna beräknades till 1,7 skador per 1000 timmar av CrossFit-utövande. De vanligaste lokalisationerna för skada var i axel (n = 31, 22 %), ländrygg (n = 25, 18 %) och knä (n = 23, 17 %). De flesta av skadorna inträffade under momentet tyngdlyftning (n = 38, 23,7 %), gymnastik med redskap (n = 31, 19,3 %) följt av styrkelyft och övrig styrketräning på vardera 10 % (n = 16).Slutsatsen är att CrossFit inte har en högre skaderisk än många andra populära sporter. Avancerade CrossFit-utövare verkar skada sig i lägre utsträckning än övriga nivåer av CrossFit-utövare. Längre tid med utövande av CrossFit verkar minska skaderisken. Skador sker oftast i axlar, ländrygg och knän under momenten tyngdlyftning och gymnastik med redskap. Resultaten kan ge värdefull information för skadeförebyggande arbete inom CrossFit genom att förmedla kunskap om vilka kroppsdelar som oftast skadas och under vilka moment.

 • 306.
  Brenne, Tor S.
  et al.
  Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - Nord universitet.
  Enmarker, Ingela
  Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - Nord universitet.
  Valderaune, Victor
  Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - Nord universitet.
  Etterutdanningsnettverket i Namdal: visjon og virkelighet2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Etter 10 år som et forsøk/prosjekt har EiNa endelig fått sin permanente organisering gjennom en partnerskapsavtale. EiNa-partnerskapet har nå medlemmer som dekker det meste av helseog sosialtjenestene i Namdalen. I tillegg er også oppvekstsektorens ansatte tatt inn i målgruppen for EiNas aktivitet. Denne rapporten er del 2 i det evalueringsprosjektet som styret i EiNa initierte i 2009 og som ble gjennomført av Høgskolen i Nord-Trøndelag. Del 1 presenterte virksomheten gjennom 10 år dels som en historiefortelling, dels med dokumentasjon av prosess og avtaler som EiNa er bygd opp omkring og dels gjennom å presentere aktiviteten i oversikter og i statistikk. Denne rapporten tar for seg resultatene av en brukerundersøkelse som ble gjennomført våren 2009.

 • 307.
  Brever, Andrea
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Akide, Cynthia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med patienter med diagnosen schizofreni2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   Bakgrund

  Schizofreni är en kronisk psykisk sjukdom som har stor påverkan på patientens beteende, tankar och känslor.

   Syfte

  Litteraturstudiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med schizofreni patienter samt att beskriva hur de valda artiklarna beskriver urvalsmetod.

   Metod

  Litteraturstudien baserades på totalt 11 kvalitativa och kvantitativa artiklar. Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed, Cinahl and PsycInfo.

   Huvudresultat

  Sjuksköterskan har en stor roll när det gäller att stödja patienten till sjukdomsinsikt samt vid kommunikationen med patienten. Sjuksköterskans observationsförmåga gynnar sjukdomstillståndet samt supporten som sjuksköterskan visar till patienten betyder mycket under omvårdnadsperioden. Att tro på patienten kan resultera till positiva upplevelser båda för sjuksköterskor och patienter. Bra kommunikationsförmågan hjälper sjuksköterskan att bygga starka relationer med patienter. Sjuksköterskor visar båda positiva och negativa attityder mot schizofrena patienter men bemötandet kan hjälpa att förstärka eller försvåra relationer mellan sjuksköterskor, patienter och deras anhöriga.

   Diskussion

  Patientens sjukdomstillstånd och relationen till anhöriga och sjuksköterskan påverkas av sjuksköterskans kompetens och förmåga samt attityder. Olika arbetssituationer, arbetsmiljöer och arbetsrelationer påverkar hur sjuksköterskor upplever deras arbete och vilka erfarenheter de har angående att arbeta med schizofrena patienter.

   Slutsatser

  Det är viktigt att omvårdnaden till patienter med schizofreni ska ses som helhet. Sjuksköterskan ska ha bra kunskaper och förmåga för att kunna ge en bra omvårdnad så att patienten kan når sin välmående. Sjuksköterskor har behov av att vidare utbilda sig och få tillräcklig bra kunskap angående schizofreni som kan resultera till en god omvårdnad.

 • 308.
  Bring, Annika
  et al.
  Department of Neuroscience, Physiotherapy, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Bring, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Statistik.
  Söderlund, Anne
  Department of Neuroscience, Physiotherapy, Uppsala University, Uppsala, Sweden, and School of Health, Care and Social Welfare, Physiotherapy, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Wasteson, Elisabet
  Division of Psychology, Department of Social Sciences, Mid Sweden University, Östersund , Sweden.
  Åsenlöf, Pernilla
  Department of Neuroscience, Physiotherapy, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Coping Patterns and Their Relation to Daily Activity, Worries, Depressed Mood, and Pain Intensity in Acute Whiplash-Associated Disorders2013Ingår i: International Journal of Behavioral Medicine, ISSN 1070-5503, E-ISSN 1532-7558, Vol. 20, nr 2, s. 293-303Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND

  There is a lack of knowledge regarding how individuals with acute whiplash-associated disorders (WAD) appraise and cope with situation-specific stressors.

  PURPOSE

  The aim of the study was to describe the daily process of coping reported in a daily coping assessment by individuals with acute WAD within 1 month after the accident. More specifically, profiles of coping strategies were identified and patterns between stressors, primary and secondary appraisals, and coping strategy profiles were described in relation to reported level of activity, worries, depressed mood and pain intensity during the day.

  METHOD

  A descriptive and exploratory design was applied. Two hundred and twenty-nine whiplash-associated disorders-daily coping assessment (WAD-DCA) collected during seven consecutive days from 51 participants with acute WAD in Sweden, were included. Cluster analysis was used to obtain coping strategy profiles and data were graphically visualised as patterns through the coping process.

  RESULTS

  When measuring coping as a daily process relating to the specific stressful situation, different coping pocess patterns appeared. During days with a high degree of physical and mental well-being, high self-efficacy beliefs seemed to be working as an important secondary appraisal, whereas during days with a low degree of physical and mental well-being primary appraisals of the stressor as a threat and catastrophic thoughts were present in the coping process.

  CONCLUSIONS

  Early identification of situational- and individual-specific stressors, appraisals and coping efforts as measured by the WAD-DCA may contribute to the understanding of the coping process in the acute stage of WAD and its possible impact on recovery and adjustment.

 • 309.
  Broberg, Berit
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Noren, Linnéa
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Näringstillförsel för äldre personer med demenssjukdom,2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The aim of this littrature review has been to describe how you can satisfy the need of nourishment for older people who suffer from dementia. Data has been retrieved by searches in Academic Search Elite, Sience Direct, Blackwell, PubMed and in the Journal Vård i Norden. The studies show that most of the people with dementia have a hard time to satisfy the nourishment. The results show that through different preventive measurement you can improve the nourishment for these people, to set the table, play calm music and to have a table companion. By taking the food oneself created a good meal environment and the individually need was provided for. A good oral status improved the nutritional status. Patients who got nourishment addition put on weight or retained their weight. Nursing staff wished and needed more education in nutrition for older people with dementia.

 • 310.
  Broberg, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Kan någon stoppa oss om vi börjar rulla fram?: Föreställningar som vårdpersonal har om orsaken till övervikt och fetma bland barn och ungdomar upp till 18 år.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Objective: The purpose of this study was to identify the contributing factors for overweight and obesity among children and adolescents based on a treating person perspective. A secondary purpose of this work was to describe the course of events if or when children and adolescents suffer from overweight and obesity are emitted to treatment, and what type of efforts that are deployed

   

  Method: The study utilized a qualitative method. Six interviews were conducted with clinicians who had expertise in treating child and adolescent obesity. The data collection method consisted of semi-structured interviews.

   

  Result: All respondents agreed that treatment of child and adolescent obesity needed to be individualized and adjusted to the child or young person's needs and abilities. The most influencing factors to the obesity problem were deemed to be the heritage and the environment. Half of the respondents feel that it was appropriate for some improvements in treatment, but these may not be implemented in the absence of resources. In order to solve the obesity problem, several efforts must be deployed at different levels in society.

   

  Conclusion: Overweight and obesity among children and adolescents represents a complex public health problem. It is important to prevent and treat obesity among children before its transition to adult obesity when it is more difficult to treat.

 • 311.
  Broda, Anja
  et al.
  Martin Luther University Halle-Wittenberg, Institute of Health and Nursing Sciences, Halle (Saale), Germany.
  Bieber, Anja
  Martin Luther University Halle-Wittenberg, Institute of Health and Nursing Sciences, Halle (Saale), Germany.
  Meyer, Gabriele
  Martin Luther University Halle-Wittenberg, Institute of Health and Nursing Sciences, Halle (Saale), Germany.
  Hopper, Louise
  Dublin City University, School of Nursing and Human Sciences, Dublin, Ireland.
  Joyce, Rachael
  Dublin City University, School of Nursing and Human Sciences, Dublin, Ireland.
  Irving, Kate
  Dublin City University, School of Nursing and Human Sciences, Dublin, Ireland.
  Zanetti, Orazio
  IRCCS S. Giovanni di Dio "Fatebenefratelli", Brescia, Italy.
  Portolani, Elisa
  IRCCS S. Giovanni di Dio "Fatebenefratelli", Brescia, Italy.
  Kerpershoek, Liselot
  Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands.
  Verhey, Frans
  Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands.
  de Vugt, Marjolein
  Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands.
  Wolfs, Claire
  Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands.
  Eriksen, Siren
  Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, Vestfold Hospital Trust, Oslo, Norway.
  Røsvik, Janne
  Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, Vestfold Hospital Trust, Oslo, Norway; Department of Geriatric Medicine, Oslo University Hospital, Oslo, Norway.
  Marques, Maria J.
  CEDOC, Chronic Diseases Research Center, Nova Medical School/Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal.
  Gonçalves-Pereira, Manuel
  CEDOC, Chronic Diseases Research Center, Nova Medical School/Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal.
  Sjölund, Britt-Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet and Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Woods, Bob
  Bangor University, Dementia Services Development Centre, Bangor, UK.
  Jelley, Hannah
  Bangor University, Dementia Services Development Centre, Bangor, UK.
  Orrell, Martin
  Nottingham University, Institute of Mental Health, Nottingham, UK.
  Stephan, Astrid
  Martin Luther University Halle-Wittenberg, Institute of Health and Nursing Sciences, Halle (Saale), Germany.
  Perspectives of policy and political decision makers on access to formal dementia care: expert interviews in eight European countries2017Ingår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 17, nr 1, artikel-id 518Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: As part of the ActifCare (ACcess to Timely Formal Care) project, we conducted expert interviews in eight European countries with policy and political decision makers, or representatives of relevant institutions, to determine their perspectives on access to formal care for people with dementia and their carers.

  METHODS: Each ActifCare country (Germany, Ireland, Italy, The Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, United Kingdom) conducted semi-structured interviews with 4-7 experts (total N = 38). The interview guide addressed the topics "Complexity and Continuity of Care", "Formal Services", and "Public Awareness". Country-specific analysis of interview transcripts used an inductive qualitative content analysis. Cross-national synthesis focused on similarities in themes across the ActifCare countries.

  RESULTS: The analysis revealed ten common themes and two additional sub-themes across countries. Among others, the experts highlighted the need for a coordinating role and the necessity of information to address issues of complexity and continuity of care, demanded person-centred, tailored, and multidisciplinary formal services, and referred to education, mass media and campaigns as means to raise public awareness.

  CONCLUSIONS: Policy and political decision makers appear well acquainted with current discussions among both researchers and practitioners of possible approaches to improve access to dementia care. Experts described pragmatic, realistic strategies to influence dementia care. Suggested innovations concerned how to achieve improved dementia care, rather than transforming the nature of the services provided. Knowledge gained in these expert interviews may be useful to national decision makers when they consider reshaping the organisation of dementia care, and may thus help to develop best-practice strategies and recommendations.

 • 312.
  Brodin, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Bengin Uslan, Yekta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Äldres uplevelser av depression: En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag är depression den vanligaste psykiatriska diagnosen i Sverige. Var femte svensk har någon gång i sitt liv fått diagnosen. Befolkningen i landet blir äldre och med åldern kommer riskfaktorer för depression. Dessa riskfaktorer är minskad socioekonomisk status, att förlora en eller flera familjemedlemmar och funktionsnedsättning.

  Syfte: Syftet var att beskriva äldre personers upplevelse av att leva med depression samt att beskriva urvalsgrupperna.

  Metod: En deskriptiv litteraturstudie med 12 artiklar. 10 av dessa var kvalitativa och 2 hade mixad metod. Sökningarna gjordes i PubMed och Cinahl. Samtliga deltagare led av depressiva symtom, enbart några hade diagnosen depression.

  Huvudresultat: Äldre personer med depression upplevde rädslor för de känslor som kom i samband med depressionen. De upplevde också att de isolerade sig från vänner och bekanta på grund av sin sjukdom. Dels på grund av att de förlorade självförtroendet men också på grund av de fysiska smärtorna som gjorde att de inte orkade umgås. Deltagarna upplevde också att mötet med vården till stor del var negativt. Dock framkom att upplevelsen av sjuksköterskor var positiv.

  Slutsats: Andelen äldre ökar och likaså psykisk ohälsa. Äldre personer som lever med depression är svåra att upptäcka och det kan leda till onödigt lidande. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap inom ämnet för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad. Nyckelord: Depression, upplevelser, äldre

 • 313.
  Broeng, Kevin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Undernäring på äldreboenden: En kvalitativ studie om hur nutritionsansvariga arbetar för att förebygga undernäring hos patienter på äldreboenden2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Broeng, K. (2015). Malnutrition in the elderly care. A qualitative study about how nutrition managers works preventively against malnutrition with patients in the elderly care. Bachelor thesis in Public Health science. Department of work- and public health science. The academy of health and working life. University of Gävle, Sweden  The aim of the thesis was to describe how nutrition managers in the elderly care works preventively against malnutrition and also to describe the barriers that the nutrition managers considers to be common in the work with preventing malnutrition. Qualitative method with individual semistructured interviews was used and later on, the material was analyzed by a thematic analysis. Four people in the charge for elderlys nutrition in the elderly care was interviewed. The results found that nutrition managers in the elderly care, among other things, works preventively against malnutrition for the elderly by making estimations if the elderly are at risk of malnutrition. The results also found that meals for the elderly are in some cases planned by recommendations by the Swedish National Board of Health and Welfare and the Swedish National Food Administration (NFA) and also some activities around meals that was planned were based on NFAs recommendations for prevention of malnutrition. Another thing the results found was that a big part of the nutrition managers working with prevention of malnutrition was to teach and motivate the other staff in the elderly care to work preventively against malnutrition, because the nutrition managers perceived that the staff did not have enough motivation and knowledge about the subject.  

 • 314.
  Broman, Marinah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Nyberg, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser i samband med rehabilitering efter stroke: En beskrivande litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som drabbar ungefär 30 000 personer i Sverige varje år och beräknas kosta samhället runt 18 miljarder kronor. Rehabiliteringen efter stroke är ofta intensiv, mångfacetterad och långvarig.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser i samband med rehabiliteringen efter stroke samt att beskriva undersökningsgruppen i de ingående artiklarna.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie som grundar sig på 12 kvalitativa artiklars resultat.

  Resultat: Stroke upplevdes som en omvälvande livshändelse och huvudmålet med all rehabilitering var att få återgå till det liv som patienterna levt innan stroken. Hoppet om att återfå förlorade funktioner upplevdes som viktigt och varje tecken på förbättring gav motivation till fortsatt rehabilitering. Det var stor kontrast mellan de patienter som upplevde delaktighet i rehabiliteringsprocessen och de som önskade att de hade haft ett större inflytande. Kvinnor upplevde sig mindre delaktiga än män. Det framkom att patienter upplevde att de hade skrivits ut för tidigt från strokeenheten och inte förberetts tillräckligt inför hemkomsten. Den nedsatta funktionsnivån blev mycket tydligare när de kom tillbaka till sin vardag hemma och de saknade den nära kontakten och erfarenhetsutbytet som de hade haft med andra patienter på sjukhuset.

  Slutsats: Det framkom att patienter med stroke har skilda upplevelser beträffande mål, stöd, information och delaktighet i rehabiliteringen. Ett individanpassat förhållningsätt till patienters målsättningar är betydelsefullt och adekvat information viktigt. Ändamålsenligt stöd från vårdpersonal bidrar till ökad delaktighet samt ökar patientens förmåga att utföra och klara av aktiviteter i rehabiliteringen.

 • 315.
  Broman, Monica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Eklöv, Margareta
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Läkemedelsöverföring vid byte av vårdform. Litteraturstudie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 316.
  Brungs, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Granevåg, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  BVC-sjuksköterskors reflektioner kring sitt arbete med övervikt och fetma hos barn mellan 2 och 5 år inom primärvården2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fyrtioen miljoner barn runt om i världen under 5 års ålder lider idag av övervikt eller fetma. Detta ställer högre krav på BVC-sjuksköterskans arbete med prevention av övervikt och fetma.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors reflektioner kring sitt arbete med övervikt och fetma hos barn mellan 2 och 5 år inom primärvården.

  Metod: En kvalitativ ansats med en deskriptiv design har använts i denna studie. Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med nio kvinnliga BVC-sjuksköterskor som hade erfarenhet av fetma och övervikt hos barn mellan 2 och 5 år. Materialet analyserades med hjälp av manifest och latent innehållsanalys.

  Huvudresultat: I analysprocessen framkom ett tema och fyra kategorier. Temat var Att inte skuldbelägga föräldrarna och skapa förutsättningar för livsstilsförändringar för hela familjen. De fyra kategorierna som framkom var: Förutsättningar i BVC-sjuksköterskans arbete, Ett familjefokuserat arbetssätt, BVC-sjuksköterskans förebyggande arbete samt Hinder och utmaningar i BVC-sjuksköterskans arbete.

  De BVC-sjuksköterskor som deltog beskrev önskan av att inte skuldbelägga föräldrarna och hur de försökte skapa förutsättningar för en livsstilsförändring för att kunna passa hela familjen. Ibland hade dock BVC-sjuksköterskorna svårt att utföra detta arbetet på grund av olika hinder. BVC-sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna var det största hindret i arbetet med livsstilsförändringar hos familjen.

  Slutsats: BVC-sjuksköterskor behöver mer tid och kunskap inom området barnfetma, för att lättare kunna hjälpa föräldrarna så att familjen kan uppnå en livsstilsförändring, som i slutändan hjälper barnet att uppnå en hälsosammare kroppsvikt. 

 • 317.
  Brändholm, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  En kvalitativ intervjustudie om bedömningskonstens resa inom idrott och hälsa2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 318.
  Brännström, Margareta
  et al.
  Strategic Research Program in Health Care Sciences (SFO-V), Karolinska Institutet, and Department of Nursing, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Sweden.
  Ivarsson, Bodil
  Department of Cardiothoracic Surgery, Lund University and Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Nilsson, Ulrica
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Svedberg, Petra
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Halmstad, Sweden.
  Thylén, Ingela
  Division of Nursing Sciences, Department of Medicine and Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Linköping University, and Department of Cardiology UHL, County Council of Östergötland, Linköping, Sweden.
  Sexual knowledge in patients with a myocardial infarction and their partners2014Ingår i: Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 0889-4655, E-ISSN 1550-5049, Vol. 29, nr 4, s. 332-339Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Sexual health and sexual activity are important elements of an individual’s well-being. For couples, this topic is often affected after a myocardial infarction (MI). It has become increasingly clear that, after an MI, patients are insufficiently educated on how to resume normal sexual activity. However, sufficient data on the general knowledge that patients and partners have about sexual activity and MI are lacking.

  Objective: The aims of this study were to explore and compare patients’ and partners’ sexual knowledge 1 month after a first MI and 1 year after the event and to compare whether the individual knowledge had changed over time. A second aim was to investigate whether patients and their partners report receiving information about sexual health and sexual activity from healthcare professionals during the first year after the event and how this information was perceived.

  Subjects and Methods: This descriptive, comparative survey study enrolled participants from 13 Swedish hospitals in 2007-2009. A total of 115 patients with a first MI and their partners answered the Sex After MI Knowledge Test questionnaire 1 month after the MI and 1 year after the event. Correct responses generated a maximum score of 75.

  Results: Only 41% of patients and 31% of partners stated that they had received information on sex and relationships at the 1 year follow-up. The patients scored 51±10 on the Sex After MI Knowledge Test at inclusion into the study, compared with the 52±10 score for the partners. At the 1-year follow-up, the patients’ knowledge had significantly increased to a score of 55±7, but the partners’ knowledge did not significantly change (53±10).

  Conclusions: First MI patients and their partners reported receiving limited information about sexual issues during the cardiac rehabilitation and had limited knowledge about sexual health and sexual activity.

 • 319.
  Burmeister, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Perceptions of physical activity among ethnic minority women in Sweden.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 320.
  Burström, Bo
  et al.
  Centre of Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet, Sweden.
  Macassa, Gloria
  Centre of Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet, Sweden.
  Öberg, Lisa
  Centre of Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet, Sweden.
  Bernhardt, Eva
  Centre of Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet, Sweden.
  Smedman, Lars
  Centre of Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet, Sweden.
  Equitable Child Health Interventions: The Impact of Improved Water and Sanitation on Inequalities in Child Mortality in Stockholm, 1878 to 19252005Ingår i: American Journal of Public Health, ISSN 0090-0036, E-ISSN 1541-0048, Vol. 95, nr 2, s. 208-216Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Today, many of the 10 million childhood deaths each year are caused by diseases of poverty—diarrhea and pneumonia, for example, which were previously major causes of childhood death in many European countries. Specific analyses of the historical decline of child mortality may shed light on the potential equity impact of interventions to reduce child mortality.

  In our study of the impact of improved water and sanitation in Stockholm from 1878 to 1925, we examined the decline in overall and diarrhea mortality among children, both in general and by socioeconomic group. We report a decline in overall mortality and of diarrhea mortality and a leveling out of socioeconomic differences in child mortality due to diarrheal diseases, but not of overall mortality. The contribution of general and targeted policies is discussed.

   

 • 321.
  Burström, Lage
  et al.
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life, Umeå, Sweden.
  Lundström, Ronnie
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Biomedical Engineering and Informatics, University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden.
  Sjödin, Fredrik
  Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life, Umeå, Sweden.
  Lindmark, Asta
  Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life, Umeå, Sweden.
  Lindkvist, Markus
  Department of Biomedical Engineering and Informatics, University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden.
  Hagberg, Mats
  Department of Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Nilsson, Thor
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Occupational and Environmental Medicine, Sundsvall Hospital, Sundsvall, Sweden.
  Acute effects of vibration on thermal perception thresholds2008Ingår i: International Archives of Occupational and Environmental Health, ISSN 0340-0131, E-ISSN 1432-1246, Vol. 81, nr 5, s. 603-611Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective This study focuses on the acute effects of vibration and how vibrations influence the measures of the thermal perception thresholds during different vibration magnitudes, frequencies, and durations.

  Methods The fingers of ten healthy subjects, five males and five females, were exposed to vibration under 16 conditions with a combination of different frequency, intensity and exposure time. The vibration frequency was 31.5 and 125 Hz and exposure lasted between 2 and 16 min. The energy-equivalent frequency weighted acceleration, according to ISO 5349-1, for the experimental time of 16 min was 2.5 or 5.0 m/s(2) (r.m.s.), corresponding to a 8-h equivalent acceleration, A(8) of 0.46 and 0.92 m/s(2), respectively. A measure of the thermal perception of cold and warmth was conducted before the different exposures to vibration. Immediately after the vibration exposure the acute effect was measured continuously on the exposed index finger for the first 75 s, followed by 30 s of measures at every minute for a maximum of 10 min. If the subject's thermal thresholds had not recovered, the measures continued for a maximum of 30 min with measurements taken every 5 min.

  Results For all experimental conditions and 30 s after exposure, the mean changes of the thresholds compared with the pre-test were found to be 0.05 and -0.67C for the warmth and cold thresholds, respectively. The effect of the vibration exposure was only significant on the cold threshold and only for the first minute after exposure when the threshold was decreased. The warmth threshold was not significantly affected at all. The frequency and the exposure time of the vibration stimuli had no significant influence on the perception thresholds for the sensation of cold or warmth. Increased equivalent frequency weighted acceleration resulted in a significant decrease of the subjects' cold threshold, not the warmth. The thresholds were unaffected when changes in the vibration magnitude were expressed as the frequency weighted acceleration or the unweighted acceleration.

  Conclusion When testing for the thermotactile thresholds, exposure to vibration on the day of a test might influence the results. Until further knowledge is obtained the previous praxis of 2 h avoidance of vibration exposure before assessment is recommended.

 • 322.
  Burström, Lage
  et al.
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life, Umeå, Sweden.
  Lundström, Ronnie
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Biomedical Engineering and Informatics, University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden.
  Sjödin, Fredrik
  Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life, Umeå, Sweden.
  Lindmark, Asta
  Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life, Umeå, Sweden.
  Lindkvist, Markus
  Department of Biomedical Engineering and Informatics, University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden.
  Hagberg, Mats
  Department of Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Nilsson, Thor
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Occupational and Environmental Medicine, Sundsvall Hospital, Sundsvall, Sweden.
  Acute effects of vibration on thermal perception thresholds2006Ingår i: Diagnosis of injuries caused by hand-transmitted vibration - 2nd International workshop, Göteborg, 2006, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective This study focuses on the acute effects of vibration and how vibrations influence the measures of the thermal perception thresholds during different vibration magnitudes, frequencies, and durations.

  Methods The fingers of ten healthy subjects, five males and five females, were exposed to vibration under 16 conditions with a combination of different frequency, intensity and exposure time. The vibration frequency was 31.5 and 125 Hz and exposure lasted between 2 and 16 min. The energy-equivalent frequency weighted acceleration, according to ISO 5349-1, for the experimental time of 16 min was 2.5 or 5.0 m/s(2) (r.m.s.), corresponding to a 8-h equivalent acceleration, A(8) of 0.46 and 0.92 m/s(2), respectively. A measure of the thermal perception of cold and warmth was conducted before the different exposures to vibration. Immediately after the vibration exposure the acute effect was measured continuously on the exposed index finger for the first 75 s, followed by 30 s of measures at every minute for a maximum of 10 min. If the subject's thermal thresholds had not recovered, the measures continued for a maximum of 30 min with measurements taken every 5 min.

  Results For all experimental conditions and 30 s after exposure, the mean changes of the thresholds compared with the pre-test were found to be 0.05 and -0.67C for the warmth and cold thresholds, respectively. The effect of the vibration exposure was only significant on the cold threshold and only for the first minute after exposure when the threshold was decreased. The warmth threshold was not significantly affected at all. The frequency and the exposure time of the vibration stimuli had no significant influence on the perception thresholds for the sensation of cold or warmth. Increased equivalent frequency weighted acceleration resulted in a significant decrease of the subjects' cold threshold, not the warmth. The thresholds were unaffected when changes in the vibration magnitude were expressed as the frequency weighted acceleration or the unweighted acceleration.

  Conclusion When testing for the thermotactile thresholds, exposure to vibration on the day of a test might influence the results. Until further knowledge is obtained the previous praxis of 2 h avoidance of vibration exposure before assessment is recommended.

 • 323.
  Bylund-Grenklo, Tove
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Oncology Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Werkander-Harstäde, Carina
  Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö; Center for Collaborative Palliative Care, Växjö, Sweden; Center for Collaborative Palliative Care, Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Sandgren, Anna
  Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö; Center for Collaborative Palliative Care, Växjö, Sweden; Center for Collaborative Palliative Care, Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Benzein, Eva
  Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Kalmar; Center for Collaborative Palliative Care, Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden .
  Östlund, Ulrika
  Centre for Research and Development, Uppsala University/Region Gävleborg, Gävle; Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University; Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden .
  Dignity in life and care: The perspectives of Swedish patients in a palliative care context2019Ingår i: International Journal of Palliative Nursing, ISSN 1357-6321, E-ISSN 2052-286X, Vol. 25, nr 4, s. 193-201Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: How patients preserve their sense of dignity in life is an important area of palliative care that remains to be explored. Aims: To describe patients' perspectives of what constitutes a dignified life within a palliative care context. Methods: Twelve palliative care patients were interviewed about their views on living with dignity. Data were analysed using qualitative content analysis. Results: What constitutes a dignified life during end-of-life care was captured by the theme 'I may be ill but I am still a human being' and presented under the categories 'preserving my everyday life and personhood', 'having my human value maintained by others through 'coherence' and 'being supported by society at large'. Conclusion: Patients' sense of dignity can be preserved by their own attitudes and behaviours, by others and through public support. Health professionals need to adopt a dignity-conserving approach, for which awareness of their own attitudes and behaviours is crucial. 

 • 324.
  Byström, Ann
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för folkhälsovetenskap.
  Attityder och kunskaper kring hållbara matvanor2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Purpose of this study was to examine what knowledge and which attitudes there are about environmental friendly food in the society. To do so an essay were constructed and distributed to five different working places. Altogether there were 50 essays distributed and 43 were returned. The main result; the respondents think that it is important for people to learn how to consume food in a more environmentally friendly way. The majority of the respondents recognized the eco-label KRAV but the European eco-label and Demeter were not recognized in a less extent. Few of the respondents knew what GMO stands for. Over half of the respondents thought that it is pretty important/important or very important to buy ecological food but only one third of them said that they commonly/always buy ecologic food. Slightly more than one third was shore that they could contribute to an environmental friendly development by consuming ecological food. Conclusion: the respondents know too little about what the eco-labels stands for. Far from everyone is convinced that it actually is environmental friendly to buy environmental friendly food.

 • 325.
  Byström, Marianne
  et al.
  Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life.
  Landström, Ulf
  Statshälsan/Prevab, Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life.
  Lennernäs, Maria
  Swedish Dairy Association.
  Kännedom, attityd och levnadsmönster bland högskolestuderande angående kost, motion och trötthet2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 326.
  Byström, Marianne
  et al.
  Department of Work and the Physical Environment, National Institute for Working Life.
  Neely, Gregory
  Umeå university, National Institute for Working Life.
  Landström, Ulf
  Statshälsan/Prevab, National Institute for Working Life, Umeå.
  Lennernäs, Maria
  Swedish Dairy Association.
  Måltidens inverkan på vakenhet och prestation2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 327.
  Bäccman, Evelina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Eklund, Marie-Louise
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Tio smutsiga fingrar: en observationsstudie om följsamheten till hygienrutiner på en infektionsavdelning som vårdar patienter med ESBL2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Resistenta bakterier är ett växande problem inom den svenska sjukvården. Extended spectrum ß-lactamases (ESBL) är bakterier som kan bilda enzymer som bryter ned antibiotika så att den på så sätt blir resistent. En av de stora anledningarna till spridning av resistenta bakterier är personalens brist på korrekt utförande av basala hygienrutiner. Syftet med studien var att undersöka hur sjukvårdspersonal på en infektionsavdelning tillämpar de riktlinjer för basala hygienrutiner som finns fastställda för personal inom hälso- och sjukvården. Data samlades in genom observationer på en infektionsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. Resultatet visade att följsamheten till basala hygienrutiner var mindre än hälften bland de två jämförda personalgrupperna. Resultatet visade hög följsamhet till handskanvändning vid vård av patienter som inte var ESBL-bärare, medan följsamheten var sämre vid vård av patienter med ESBL. Detta resultat visade på en signifikant skillnad, dvs. att personalen var bättre på att använda handskar vid vård av patienter som inte var bärare av ESBL. Resultatet visade att nära hälften av de observerade inte spritar händerna innan patientkontakt, vare sig det rör sig om en patient som är bärare av ESBL-bakterier eller inte. Det tyder på stora brister i följsamheten till hygienrutiner på den observerade infektionsavdelningen.

 • 328.
  Bäck, Max
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hur påverkar valet mellan greppsula och glidsula sopningen i curling2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Curling är unik i avseendet att man kan påverka stenens bana efter att den släppts av spelaren. Beroende på trycket (Kg) och frekvensen (soptag/min) man kan applicera under sopmoment påverkas stenen olika mycket. Syftet med studien är att undersöka om curlingspelare med greppsula är mer uthålliga beträffande trycket och frekvensen vid sopning under flera stenar jämfört med curlingspelare som sopar med glidsula. Studien är en experimentellundersökning med två grupper och urvalet bestod av 17 män, 16–23 år, som spelade curling i någon av de två högsta serierna i Sverige. Undersökningsdeltagarna sopade tre stenar i följd under 15 sekunder med 50 sekunders vila mellan varje sten. Utrustningen som användes var mätinstrumentet (Broom-Mate), pulsklockan (Pm25, Beurer: Tyskland) och (Borg-Rpe-skalan). Resultatet från studien tyder på att det inte finns några signifikanta skillnader mellan att sopa med greppsula eller glidsula gällande förmågan att applicera och bibehålla trycket och frekvensen under tre sopade stenar. 

 • 329.
  Bäckström, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Jonsson, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Attityder till patienter med beroendesjukdom - patienternas och vårdpersonalens upplevelser: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige lever cirka 300 000 människor idag med ett alkoholberoende, 700 000 personer lever med ett riskabelt bruk av alkohol, samt cirka 55 000 individer skattas för närvarande att leva med narkotikaberoende. Vårdpersonal möter denna stora patientgrupp inom vårdens alla delar.

  Syfte: Att beskriva vårdpersonalens attityder mot patienter med beroendesjukdom samt patienternas upplevelser av vårdpersonalens attityder. Syftet var även att beskriva de valda artiklarnas undersökningsgrupp.

  Metod: Litteraturstudien hade en deskriptiv design bestående av 11 vetenskapliga artiklar. Databaserna Medline via Pubmed samt PsycINFO användes för artikelsökning.

  Huvudresultat: Resultatet visade att vårdpersonalen beskrev att de ansåg att patienter med beroendesjukdom själva orsakat sin sjukdom och därmed inte förtjänade någon vård. Det framkom även att patienterna upplevt diskriminering, kränkning, negativa attityder och särbehandling i vården. Enligt patienternas beskrivningar så medförde denna upplevelse till att många patienter avstod från att söka vård.

  Slutsats: Patienterna med beroendesjukdom som deltog i de inkluderade studierna blev bemötta med negativa attityder och diskriminering från vårdpersonalen. Denna negativa upplevelse beskrevs medföra att vissa patienter avstod från att söka vård. Viktigt är därför att vårdpersonalen skaffar sig kunskap om beroendesjukdomen och ser alla patienter som egna individer med behov och reducerar sitt diskriminerade sätt att agera på.

 • 330.
  Bäremo, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Strandman, Diana
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Föräldrars erfarenheter att leva med barn som har ADHD och mötet med sjukvården: en litteraturstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 331.
  Bååth, Carina
  et al.
  Faculty of Health, Sciences and Technology, Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden; County Council of Värmland, Karlstad, Sweden .
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden .
  Gunningberg, Lena
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Surgery and Oncology Division, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden .
  Muntlin Athlin, Åsa
  Uppsala University, Uppsala, Sweden; Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden; University of Adelaide, Adelaide, Australia; .
  Prevention of heel pressure ulcers among older patients - from ambulance care to hospital discharge: a multi-centre randomized controlled trial2016Ingår i: Applied Nursing Research, ISSN 0897-1897, E-ISSN 1532-8201, Vol. 30, s. 170-175Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim was to investigate the effect of an early intervention, a heel suspension device boot, on the incidence of heel pressure ulcers among older patients (aged 70 +). Background: Pressure ulcers are a global healthcare issue; furthermore, the heel is an exposed location. Research indicates that preventive nursing interventions starting during the ambulance care and used across the acute care delivery chain are seldom used. Methods: A multi-centre randomized control study design was used. Five ambulance stations, two emergency departments and 16 wards at two Swedish hospitals participated. Altogether, 183 patients were transferred by ambulance to the emergency department and were thereafter admitted to one of the participating wards. Results: Significantly fewer patients in the intervention group (n=15 of 103; 14.6%) than the control group (n=24 of 80; 30%) developed heel pressure ulcers during their hospital stay (p=0.017). Conclusions: Pressure ulcer prevention should start early in the acute care delivery chain to increase patient safety.

 • 332.
  Bååth, Carina
  et al.
  Karlstad Universitet.
  Mårtensson, Gunilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Mamhidir, Anna Greta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Florin, Jan
  Högskolan i Dalarna.
  Muntlin-Athlin, Åsa
  Uppsala Universitet.
  Gunningberg, Lena
  Uppsala Universitet.
  Pressure ulcer prevention – is nursing knowledge appropriate or not?: A descriptive multi-center study in Sweden2013Ingår i: Proceedings of the 16th Annual European Pressure Ulcer Meeting, Vienna Austria, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 333.
  Cai, Yaxiu
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Wang, Wei
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Quality of life among residents in nursing homes: A questionnaire study2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 334.
  Candell, Agneta
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Tandhygienisters upplevelse av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
 • 335.
  Candell, Agneta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Dental hygienists' work environment: motivating, facilitating, but also trying2010Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 336.
  Cardell, Hanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Lund, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Att leva med diabetes mellitus typ I, upplevelser från barn och ungdomar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige insjuknar fler barn i diabetes typ 1 jämfört med resten av världen. De drabbade har en förhöjd halt glukos i blodet och detta kan ge kortvariga och långvariga komplikationer. Behandling avser insulin, kost, motion och mätning av blodglukos. Sjuksköterskans roll ska vara att stötta barnet och hjälpa det att ta ansvar för egenvård.

  Syfte: Att beskriva hur det är att leva med diabetes typ I som barn och ungdomar, samt att undersöka vilka datainsamlingsmetoder som artiklarna använt sig av.

  1. Hur upplever barn och ungdomar att diabetes typ I påverkar deras vardag?

  2. Vilka datainsamlingsmetoder har artiklarna använt sig av?

  Metod: Beskrivande litteraturstudie med 12 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2008 till 2017 med kvalitativ ansats. Artiklarna söktes fram genom databaserna CINAHL och Medline via PubMed.

  Huvudresultat: Barn och ungdomar upplevde en abnormalitet då de drabbats av diabetes typ 1. De kände sig socialt begränsade, och hade problem med att knyta an till sjukdomen och acceptera den. Ett stort behov av stöd från olika personer och den kliniska vården fanns. Barn hade lättare att anpassa sig efter den kliniska vården än ungdomar hade, ungdomar upplevde att deras sociala liv påverkades stort.

  Slutsats: Barn och ungdomar upplevde att diabetes typ 1 påverkar deras vardag stort. De hade problem med att knyta an till sjukdomen och såg negativt på den. För att uppnå acceptans var sjuksköterskan viktig och behövde finnas som ett stöd emotionellt och kunskapsmässigt.

 • 337.
  Carleson, Barbro
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Cancerrelaterad smärta: riktlinjer för smärtbedömning, patientundervisning och komplementär smärtbehandling1999Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 338.
  Carleson, Barbro
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Kvalitetsindikatorer för bedömning av patienter med cancerrelaterad smärta2001Ingår i: Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, Stockholm: Gothia , 2001, s. 127-139Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 339.
  Carleson, Barbro
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Nursing management of cancer-related pain: guidelines for pain assessment, patient education and complementary pain therapy2000Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 340.
  Carleson, Barbro
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Smärtupplevelse, sjukfrånvaro och livstillfredsställelse hos personer med långvarig smärta - En utvärdering 12 månader efter genomgången rehabiliteringskurs.2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 341.
  Carlsson, Amelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Reproducerbarhet i öga-nacke/skuldra besvär hos yrkesverksamma mikroskoparbetare: Självskattade besvär inom och mellan måndagar och fredagar under två separata arbetsveckor2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mikroskopering som arbetsuppgift medför en kombination flera aspekter av extern exponering som innebär ökad risk för muskuloskeletala besvär och besvär från ögonen; synkrävande närarbete med krav på öga-hand koordination, låsta arbetsställningar som medför långvarigt lågintensivt muskelarbete i nacke och axel/skuldra, samt repetitiva arbetsmönster. Trots det har mycket få studier publicerats inom området sedan början av 1980-talet.

  Syfte: Att undersöka variationer av muskuloskeletala besvär i nacke-axel/skuldra och besvär från ögonen under arbetsdagen och arbetsveckan, samt att undersöka upprepbarheten av variationer under arbetsdagen och arbetsveckan för personer som mikroskoperar i arbetet.

  Metod: Studien genomfördes med en webbaserad enkät. Datainsamling skedde vid 8 tillfällen; måndag förmiddag och eftermiddag samt fredag förmiddag och eftermiddag, under två separata arbetsveckor. Studiedeltagarna kom från en elektronisk industri (n=11) och en laboratoriemedicinsk enhet (n=6). Studien hade ett bortfall (n=1).

  Resultat: Muskuloskeletala besvär i nacke-axel/skuldra och värk/överansträngning i ögon ökade signifikant (∆Muskuloskeletala besvär; p<0,01, ∆Värk/överansträngning i ögon p<0,05) under arbetsveckan. De högsta nivåerna av besvär kunde inte relateras till deltagarnas skattade tid i mikroskopering under arbetsveckan. Samma trend av ökning i besvär kunde ses för både arbetsvecka 1 och 2. Enbart för muskuloskeletala besvär i nacke-axel/skuldra så korrelerade ökningar under arbetsvecka 1 signifikant med ökningar under arbetsvecka 2 (p<0,05).

  Slutsats: Resultaten indikerar att mikroskoparbete är en riskfaktor, primärt för ökade muskuloskeletala besvär i nacke-axel/skuldra. Fler studier behövs inom området, bl.a. för att undersöka förekomst av kausalitet mellan mikroskopering som arbetsuppgift och utvecklandet av muskuloskeletala besvär i nacke-axel/skuldra samt besvär i ögon.

 • 342.
  Carlsson, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Stressupplevelser och copingstrategier hos vårdpersonal på ett äldreboende.2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien var att beskriva vilka stressorer vårdpersonalen upplever i arbetet med äldre på ett äldreboende, personalens upplevelse av stressorerna samt vilka copingstrategier de använder sig av i dessa situationer. Studien hade en deskriptiv design. Data samlades in med instrument Daily Assesment of Coping (DCA). Resultatet visade att vårdpersonalen (n 33) upplevde stress vid 86 av totalt 155 möjliga arbetstillfällen. Stressorerna utmynnade i två huvudkategorier; patientrelaterade och personalrelaterade stressorer. Huvudkategorierna bestod av fem subkategorier; patientbeteende, omvårdnadsproblem, kontakt med närstående, arbetsbelastning och kommunikation/samarbete. Medianvärdet för stressnivån var 5 (1= inte alls besvärande -7= mycket besvärande). Vid 40 tillfällen upplevde personalen att de ”inte alls” kunde påverka händelsen, vid 39 tillfällen att de ”i viss mån” kunde påverka och vid 6 tillfällen att de kunde påverka ”väldigt mycket”. Vid 56 tillfällen upplevde personalen att händelsen var ”ganska förväntad”, vid 12 tillfällen ”ganska oväntad” och vid 9 tillfällen ”helt oväntad”. Resultatet från DCA visade att copingstrategierna ”gjorde något åt det”, ”sökte stöd från andra” och ”accepterade problemet” var vanligast förekommande. Slutsatsen är att vardagliga stressorer är vanligt förekommande inom äldreomsorgen och att stressnivån för dessa är relativt hög. Vanligast var att personalen upplevde stressorerna som förväntade och att de inte kunde påverka händelsen.

 • 343.
  Carlsson, Marianne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University.
  Self-reported competence in female and male nursing students in the light of theories of hegemonic masculinity and femininity2019Ingår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In most parts of the world, nursing historically has been considered an occupation for women. Gender stereotypes are associated with the nursing profession.

  AIM: The aim was to describe and compare the self-reported competence in female and male nursing students. The students were also compared according to their different background college educations. The theoretical framework of hegemonic masculinity and femininity was used.

  DESIGN: A cross-sectional design with a questionnaire was used at two points in time, 2012 and 2017.

  METHODS: Nursing students completed a questionnaire on graduation from a three-year university nursing program from 12 universities/university colleges in Sweden. In total, 1,810 students were participating, 1577 female and 227 male students. The Nurse Professional Competence scale was used for data collection.

  RESULTS: There were statistical significant differences in the self-reported competence between female and male students (t-tests and ANOVAs). These differences are in agreement with the patterns of hegemonic masculinity and femininity. Female students estimated their competence in giving value-based nursing care as higher than male did. Male students estimated their competence in development and leadership higher than female did.

  CONCLUSION: The pattern of hegemonic masculinity and femininity could be identified. This indicates a difference in power between female and male students.

  IMPACT: The study addresses the self-reported competence of female and male nursing students. The results indicated that male students possibly looked on themselves as superior to the female students. In order to change the image of nursing as a woman's work, the self-images should be discussed in nursing education as well as in college education. Women interested in development, research and leadership and men interested in nursing care and administration must feel that nursing is a suitable profession for them. The stereotypical image of nursing as a women's work is a barrier to nurses' professional development.

 • 344.
  Carlsson, Marianne
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Göransson, Marina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med och möta barn som far illa2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alla barn har rätt till ett liv med utveckling samt att skyddas mot alla typer av våld, försummelse, övergrepp och utnyttjande av vårdnadshavare. Utsatthet i barn och ungdomsåren har visat sig påverka individens utveckling negativt. Barnets vårdnadshavare har det primära ansvaret att tillgodose barnets behov, brister detta är det samhällets ansvar att se till att barnet får den trygghet och omvårdnad som denne behöver. Där har hälso- och sjukvården samt socialtjänsten en viktig uppgift.  Syftet: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med och möta barn som far illa.  Metod: En beskrivande litteraturstudie baserat på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.  Resultat: Arbetslivserfarenhet och kunskap stärkte sjuksköterskorna i arbetet med barn som for illa. God relation och kommunikation ansågs viktigt i mötet med barnen och deras familjer. Majoriteten av sjuksköterskorna vittnade om brister i utbildning, riktlinjer, stöd från ledning och samarbete med socialtjänsten. Dessa aspekter i kombination med hög arbetsbelastning ledde till att sjuksköterskorna kände osäkerhet i arbetet med barn som for illa. Sjuksköterskorna berördes emotionellt i mötet med barn som for illa.   Slutsats: Sjuksköterskor behöver stöd från ledning och utbildningsansvariga genom att erbjudas adekvat utbildning och tydliga riktlinjer i arbetet och mötet med barn som far illa, för att stärka och öka tryggheten i yrkesrollen.

 • 345.
  Carlsson, Ruth
  et al.
  Swedish Work Environment Authority.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Physical variation at work – a scientific review2016Ingår i: NES2016 - Ergonomics in theory and practice: Proceedings of 48th Annual Conference of Nordic Ergonomics and Human Factors Society / [ed] Järvelin-Pasanen, S, 2016, s. 156-159Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Physical variation is generally considered to be an important factor influencing the risk for musculoskeletal disorders in repetitive work, but a comprehensive scientific basis for this assumption has not been available. Thus, the Swedish Work Environment Authority requested the Centre for Musculoskeletal Research at the University of Gävle to review scientific standings regarding physical variation and its effects.  In total, 56 articles were included in the review. The results showed that occupationally relevant studies of the effects of physical variation are few, and that the effectiveness of initiatives promoting variation has also been studied to a limited extent. Thus, current research cannot provide a clear answer to what an effective combination would be of work tasks in a job in the context of physical variation, let alone the optimal time distribution of tasks in a short (hours, days) and long (weeks, months, years) perspective. Also, gender aspects of physical variation were considered to a very limited extent. There is a need for more studies of relevant initiatives aiming at creating increased physical variation by changing the contents of work or its temporal structure; including studies placing this issue in a gender perspective.

 • 346.
  Carlsson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Johansson, Evelina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser & erfarenheter av att arbeta med omvårdnad kring patienter med ätstörningar2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av omvårdnadsarbetet kring patienter med ätstörningar. Litteraturstudien kommer även bestå av en granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod. Metod: En litteraturstudie med kvantitativa och kvalitativa artiklar publicerade mellan 2004 och 2014. Artiklarna söktes i databaserna PubMed, Cinahl och Discovery. Resultatet till föreliggande litteraturstudie baserades på 12 artiklar.  Resultat: Sjuksköterskor upplevde att de var tvungna ta över patienternas kontroll och på grund av det kände sjuksköterskorna att patienterna var manipulerande. Upplevelser av att patienterna hade sig själv att skylla och att det var deras eget fel att de hade ätstörningar uppfattades också av vissa sjuksköterskor. Vissa sjuksköterskor upplevde även att de fick vidta en mammaroll kring omvårdnaden bland dessa patienter. Sjuksköterskor upplevde att behandlingen kring patienter med ätstörningar var en utmaning och känslor som frustration uppkom. Sjuksköterskorna kände också att de inte kunde hjälpa patienterna tillräckligt på grund av utbildning- och kompetensbrist samt resursbrist. Den terapeutiska relationen var en grund för att förstå patientens psykiska ohälsa. Viktiga egenskaper för sjuksköterskan att ha var acceptans, hopp, empati och förståelse. Erfarenheter att föräldrarna skulle vara delaktiga i vården kom fram i föreliggande litteraturstudie.  Slutsats: Föreliggande litteraturstudie visade sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att arbeta med omvårdnad kring patienter med ätstörningar. Vikten av en terapeutisk relation mellan patient och sjuksköterska poängterades eftersom det underlättade individens tillfrisknande. Sjuksköterskor bör se till hela patienten, både psykiskt, fysiskt och socialt, eftersom ätstörningar påverkar individernas livskvalitet. Den största utmaningen sjuksköterskor upplevde var kunskaps- och resursbrist.

 • 347.
  Carlsson, Ulrica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Karlström, Angelica
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Skattad rörelserädsla före och efter genomgången beteendemedicinsk rehabiliteringskurs. En beskrivande studie.2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Långvarig smärta är ett stort problem för människor världen över. En central faktor för utvecklandet av långvarig smärta är fenomenet rörelserädsla/kinesofobi som visat sig ha negativa effekter på rehabilitering av långvariga smärttillstånd. Syftet med den här studien var att beskriva och identifiera hur patienter som genomgått beteendemedicinsk rehabiliteringskurs åren 2004 och 2005 skattar sin rörelserädsla samt att undersöka om det hos dessa patienter finns någon skillnad i skattad rörelserädsla före respektive efter samt före respektive 12 månader efter beteendemedicinsk rehabiliteringskurs. Studien hade en prospektiv beskrivande design. Data har samlats in med hjälp av den svenska versionen av självskattningsformuläret Tampaskalan för Kinesofobi. Resultatet visar att 25 % av de patienter som deltog påvisar en hög grad av kinesofobi före kursstart. Efter kursen påvisade 21,1 % hög grad av kinesofobi och på uppföljningen av kursen 12 månader efter avslutad kurs påvisade 26,3 % en hög grad av kinesofobi. Medianvärdet av den skattade rörelserädslan var 30.0 poäng före, 29,0 poäng efter och 28,5 poäng på Tampaskalan för kinesofobi 12 månader efter rehabiliteringskursen. Det påvisades ingen statistisk signifikant skillnad mellan den skattade rörelserädslan över tid.

 • 348.
  Carlsten-Gabrielsson, Olivia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Wigfeldt, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjukvårdsupplevelser av Anorexia Nervosa ur ett patientperspektiv: En beskrivande litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa är en svår psykisk sjukdom som kan förklaras som ett självdestruktivt sätt att hantera livet på. Utveckling av anorexia sker genom tre steg vilka benämns; bakomliggande faktorer, utlösande faktorer och vidmakthållande faktorer. Sjukdomen kan orsakas av både psykologiska, biologiska eller sociala omständigheter. Även kroppsideal i samhället kan ha inverkan på utvecklingen av anorexia. Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med anorexia nervosa upplever sjukvården. Metod: En beskrivande litteraturstudie utifrån 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar som utgick från patientens perspektiv. Huvudresultat: Tre huvudteman identifierades vilka var måltidssituationen, relationer på vårdavdelningen samt vårdmiljö. Måltidssituationen upplevdes ångestladdad och som ett tvång, vissa upplevde att det var jobbigt att förlora matkontrollen medan andra upplevde det som en lättnad. Relationer på vårdavdelningen upplevdes viktiga eftersom ju bättre relationerna var desto bättre vårdupplevelse fick patienterna. Vidare upplevdes individanpassad vård vara betydelsefullt samt att sjuksköterskan lät patienten vara delaktig. Vårdmiljön kunde upplevas negativ eftersom patienter med anorexia inspirerades och påverkades av andra patienter vilket kunde leda till jämförelser och mer självsvält. Slutsats: Kunskapen kring hur patienter med anorexia upplever vården och önskar att bli behandlade är bristfällig hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Det är viktigt att nyexaminerade sjuksköterskor får en ökad kunskap och blir medvetna om hur de kan bidra till så goda vårdupplevelser för patienten med anorexia som möjligt.

 • 349.
  Carrwik, Christian
  et al.
  Department of Surgical Sciences, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden.
  Murakami, Hideki
  Department of Orthopaedic Surgery, Graduate School of Medical Science, Kanazawa University, Kanazawa, Japan.
  Willander, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Robinson, Yohan
  Department of Surgical Sciences, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden.
  Potential harms of interventions for spinal metastatic disease2017Ingår i: Cochrane Database of Systematic Reviews, ISSN 1469-493X, E-ISSN 1469-493X, Vol. -, nr 7, artikel-id CD012724Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is a protocol for a Cochrane Review (Intervention). The objectives are as follows: The primary objective of this review is to compare the potential harms of treatment for spinal metastatic disease for the following treatments: 1. Surgical intervention. 2. Surgical intervention with radiation therapy. 3. Radiation therapy alone. Our secondary objectives are: 1. comparing the harms of different surgical methods; 2. comparing the harms between different radiation protocols.

 • 350.
  Cedervall, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Engnell, Madeleine
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Upplevelse av livskvalité hos vuxna personer med diabetes typ 1: En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk metabol sjukdom som kan uppstå i alla åldrar. Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där insulinbrist uppkommer på grund av att de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln är kraftigt reducerade. Som sjuksköterska är det viktigt att uppdatera sina kunskaper om diabetes för att kunna ge så bra vård och stöd som möjligt till personer som har diabetes. Det har visat sig att personer som har andra kroniska sjukdomar upplever att sjukdomen har påverkat deras livskvalité.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur vuxna personer som har diabetes typ 1 upplever sin livskvalité samt att beskriva den metodologiska aspekteni de valda artiklarna.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie som baseras på tolv stycken vetenskapliga artiklar. Artiklarna hämtades från databaserna Cinahl och Pubmed via högskolan i Gävle.

  Huvudresultat: Personer med diabetes typ1 upplevdeatt sjukdomen har påverkat deras livskvalité. De upplevde att planering är en nödvändighet och något som är av stor vikt,men att tanken på att sjukdomen är livshotande om de inte tar insulin gav dem mycket ångest. Stödet från familj, hälso- och sjukvården samt av andra personer, exempelvis arbetskollegor, var av stor vikt för livskvalitén. Det totala antalet deltagare var 6 305 och de var från tre olika världsdelar. Dessa tre var Europa, Nordamerika och Oceanien.

  Slutsats: Det har visat sig att personer som har diabetes typ 1 upplever att sjukdomen har påverkat deras livskvalité. Denna litteraturstudie kan hjälpa sjuksköterskor och annan hälso-och sjukvård genom att öka deras förståelse över hur vuxna personer med diabetes typ 1 upplever sin livskvalité.

45678910 301 - 350 av 2557
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf