hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 3951
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Bengtsson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Sjöblom, Yvonne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Öberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Young care leavers’ expectations of their future: A question of time horizon2018Ingår i: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 23, nr 2, s. 188-195Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates young care leavers’ expectations of their future after discharge from care. The results are based on qualitative longitudinal data where 16- to 21-year-old care leavers (n = 15) were interviewed twice, first when still in care but planning for their discharge (T1) and the second time 6–9 months later (T2). The analysis using a general inductive approach showed that their expectations were dependent on the time horizon and that there was an obvious difference between the young informants’ short- and long-term expectations. Their short-term expectations consisted of worries connected to their approaching discharge (at T1) and how to cope with challenges of everyday life after discharge from care (at T2). These results seem to echo negative outcomes shown in previous quantitative research. However, the informants’ long-term expectations provide a different picture, being mainly positive in both interviews (T1 and T2). The results are discussed from a life course perspective, where the informants’ visions of their future are framed and understood in terms of the different stages of their transition process.

 • 302.
  Bengtsson, Sebastian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Fa, Joakim
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av stress inom akutsjukvård2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Akutsjukvård är en varierande arbetsplats där högt patientflöde, tidsbrist och påfrestande situationer är vanligt förekommande, sjuksköterskor vårdar människor som lider av en kritisk skada eller sjukdom där utgången kan bli fatal. Sjuksköterskan måste ha full kontroll och överblick för alla patienter för att snabbt uppmärksamma om en patients tillstånd försämras. Den ofta stressfulla situationen ställer höga krav på sjuksköterskan både fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskor försöker vara tidseffektiva genom att fokusera på den medicinska vården vilket kan leda till att patientens behov av att bli bekräftad och att bli lyssnad till brister i de akuta situationerna.

  Syfte:

  Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av stress inom akutsjukvård.

  Metod:

  Litteraturstudie med beskrivande design där tio artiklar användes. En artikel var av kvantitativ ansats och en använde mixed method, de resterande artiklarna var av kvalitativ ansats.

  Huvudresultat:

  Sjuksköterskorna beskrev hur brister i organisationen medförde högre arbetsbelastning och ledde till att stress upplevdes som oundvikligt inom akutsjukvård. Sjuksköterskorna beskrev arbetsmiljön som oförutsägbar och påfrestande och medförde fysiska såväl som psykiska konsekvenser. Detta till följd av en brist på strategiska verktyg och resurser för att hantera den upplevda stressen. Sjuksköterskorna upplevde att på grund av tidsbrist kände de sig otillräckliga i sitt holistiska arbetssätt och att de under bättre omständigheter hade kunnat ge en bättre omvårdnad till patienterna. Det totala antalet deltagare i studierna var 333 sjuksköterskor och majoriteten var kvinnor i åldrarna 20-62 år.

  Slutsatser:

  Genom förbättrade arbetsförhållanden och kunskap om copingstrategier kan vården och hälsan hos sjuksköterskorna förbättras vilket gynnar omvårdnaden och patienten.

 • 303.
  Berg, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Berg, Pär
  Motivationsfaktorers påverkan på utbildningsval: en utgångspunkt för HR-arbete kring arbetsmotivation?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 304.
  Berg, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Bäck, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Lägre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland omsorgspersonal med flexibel arbetsplats2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka skillnader i arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland omsorgspersonal beroende på om de hade en fast eller flexibel arbetsplats. I studien ingick två deltagargrupper där den ena gruppen tillhörde en fast avdelning medan de anställda i den andra gruppen flyttade runt mellan avdelningar beroende på var det för tillfället fanns behov. Studien genomfördes som en enkätundersökning inom omsorgsförvaltningen i en mindre kommun. Totalt besvarade 55 personer på enkäten som var uppdelad i två delar; Basic need satisfaction at work scale som mätte arbetsmotivation med delskalorna autonomi, kompetens och samhörighet och Minnesota job satisfaction som mätte inre och yttre arbetstillfredsställelse. Studien visade att anställda med en flexibel arbetsplats hade lägre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse än anställda med fast arbetsplats. Autonomi, samhörighet och inre arbetstillfredsställelse visade ett signifikant resultat, kompetens och yttre arbetstillfredsställelse hade en tendens till signifikant effekt

 • 305.
  Berg, Lotta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Attityder till och kunskap om trycksår och trycksårsprevention: En enkätstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trycksår är ett omfattande och kostsamt problem för samhället, leder till smärta och lidande hos patienterna. Trots mycket vetenskaplig fakta om ämnet fortsätter prevalensen av trycksår att vara alltför hög. Många studier påvisar att det finns brister i både kunskap och attityder till trycksår och trycksårsprevention bland omvårdnadspersonal. Syfte: Att beskriva och jämföra vilka attityder till och vilken kunskap om trycksår och trycksårsprevention det fanns hos omvårdnadspersonal inom två olika verksamhetsområden ortopedi och kirurgi. Metod: Deskriptiv och komparativ enkätstudie med kvantitativ ansats. Enkäter delades ut till 82 sjuksköterskor och undersköterskor inom två olika omvårdnadsenheter, ortopedi och kirurgi. Det var 41 personer som deltog i studien. Resultat: Samtliga var positivt inställda till trycksårsprevention. Inga statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan grupperna inom attityddelen. Inom kunskapsdelen fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna i temat Riskbedömning/instrument, där omvårdnadspersonalen inom kirurgi besatt en större kunskap. Inom resterande teman fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Slutsats: I denna studie var attityderna till att arbeta med trycksårsprevention positiva, det fanns dock kunskapsbrist bland omvårdnadspersonalen inom vissa områden av trycksår och trycksårsprevention. Inom temat Förebyggande åtgärder fanns mest bristande kunskap, därför behövs utbildning där tyngdpunkten bör ligga på de bristande områdena inom trycksår och trycksårsprevention.

   

 • 306.
  Berg, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hansson, Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  What hinders and promotes the use of CBT in a residential home?: - an interiew study2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This qualitative study aimed to identify how personnel working in a residential home in Sweden work withCognitive Behavioral Therapy (CBT) orientation within the organization. Semi-structured interviews were conducted with five personnel. The research questions were; How do the personnel describe the CBT orientation? How do the personnel describe the CBT tools and methods? How do the personnel describe and measure the implementation of CBT?

  The results were analyzed an Interpretive Phenomenological Analysis (IPA) tool in order to gain a greater understanding of the data. The theories used to analyze the results were the learning theory, attachment theory and New Public Management (NPM). The results of this study indicate that CBT was incorporated in the daily lives of the residents throughout the course of the day and the personnel described common methods such as Aggression Replacement Therapy (ART), Dialectal Behavioral Therapy (DBT), and Motivational Interviewing (MI). 

 • 307.
  Berg, Mia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Frånlund, Christin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Att vara lugnet i stormen: Krisstödjares upplevelser av möten med barn efter barnförhör2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att utforska vad som är viktigt i ett krisstöd till barn efter ett barnförhör. Metodensom användes var semistrukturerade intervjuer med fyra krisstödjare ur kristeamet i en svenskkommun. Resultatet analyserades utifrån systemteori och salutogenes. Resultatet visade attden juridiska processen, som ska tillvarata barnens rättigheter, även bidrar till krisen, samt attdet är föräldrarna som behöver byggas upp för att kunna stötta sitt barn. Ett tredje resultat varatt krisstödjarna upplever att de gör stor nytta i den akuta krisen, men att den dörr som dåöppnas in till familjen ofta hinner stängas innan det sätts in fortsatta resurser som kan leda tillverklig förändring. Utifrån grundantagandet att barnen ska hamna i en bättre situation efteråtän de gjorde innan, diskuterades sedan om krisstödjarna kunde fullgöra denna uppgift medmetoden de använder.

 • 308.
  Bergabo-Lundqvist, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Lindkvist, Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med triage på en akutmottagning: litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Triage är ett hjälpmedel som används för att genomföra bedömningar och prioriteringar av patienter på akutmottagningar. Bedömningarna av patienterna delas upp i olika nivåer beroende efter deras vårdbehov. Syftet med bedömningarna är att se till att den som har störst behov av hjälp erhåller hjälp först. Det är en legitimerad sjuksköterska som utför denna bedömning.

  Syfte: Beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta med triage på en akutmottagning samt beskriva vilken datasamlingsmetod som använts i de inkluderade artiklarna i resultatet.

  Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design, där tio vetenskapliga artiklar inkluderades. Sökningar efter vetenskapligt material genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed samt genom en manuell sökning i de båda databaserna. Artiklarna har granskats för att urskilja skillnader och likheter och sammanställts både i tabellform och i resultattext.

  Huvudresultat: I Resultatet framkom tre huvudfaktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelse av triage: Klinisk erfarenhet, arbetsmiljön på akutmottagningen och teoretisk och praktisk utbildning. Valda artiklars datainsamlingsmetoder bestod av både intervjustudier, enkätstudier, observationsstudier.

  Slutsatser: Sjuksköterskor beskriver bristande utbildning, avsaknad av yrkeserfarenhet samt olika faktorer som påverkar arbetsmiljön på akutmottagningen som har visat sig ha betydelse för deras erfarenheter av att arbeta med triage. Faktorerna har var och en för sig betydelse för sjuksköterskors yrkesutövning, inte bara inom akutsjukvården, utan även inom andra verksamhetsområden inom sjukvården. Trots den stora variationen av patient tillströmning på akutmottagningar så uppger sjuksköterskor att arbetstillfredsställelsen är stor men om mer vikt lades vid att skapa en godare arbetsmiljö, erbjuda utbildning samt se över kliniska yrkeserfarenhetens betydelse vid triagering kanske arbetstillfredsställelsen skulle vara ännu högre.

 • 309.
  Bergdahl, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Hinder och möjligheter för företagssköterskor vid införandet av goda matvanor hos företag2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Emma Bergdahl

  Obstacles and opportunities among occupational health nurses when implementing healthy eating habits.

  C thesis in Public Health. Faculty of Health and Occupational Studies. University of Gävle. Autumn 2012

   

  Objective: The purpose of this study was to investigate which obstacles and opportunities nurses within occupational health find when trying to implement healthy eating habits among the employees in their respective company. Another objective was to see if the nurses worked according to the Guidelines, issued by the National Board of Health and Welfare.

  Method: The study was a quantitative study and conducted among nurses in central Sweden. A web survey was distributed to nurses who chose to participate. The response rate was 66 percent. The results were compiled in Excel since the characters and results are displayed in the form of figures, text and quotes.

  Results: The results showed that the most common obstacles found by nurses when trying to implement healthy eating habits among workers, were lack of motivation, lack of time and finances of companies. The opportunities were motivation, cooperation with other actors and adequate knowledge in the field. Healthy eating habits received low priority among the nurses.

  Conclusion: Motivation will always be necessary in order to change lifestyle or habits. Therefore, a high priority must be to work more with how to motivate those individuals who may not be so inclined to make a change.

 • 310.
  Bergdahl, My
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Snäll, Josephine
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Kan den interna kommunikationen inom en organisation predicera uppfyllelsen av medarbetarnas psykologiska kontrakt?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kvantitativt undersöka om och i vilken grad den interna kommunikationen (utifrån dimensionerna: personlig feedback, relationen med överordnade, delaktighet i organisationen och kommunikationsklimat) kan predicera det psykologiska kontraktet (som utgörs av förväntningar, åtaganden eller löften som uppstår mellan en anställd och arbetsgivaren). En enkät skickades till två varuhus i Mellansverige inom en internationell organisation. Enkäten baserades på delar av Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Downs & Adrian, 2004) och Isaksson och Bellaaghs (2005) svenska översättning av PSYCONES-projektets mätinstrument för det psykologiska kontraktet. Enkäten riktade sig till medarbetare utan ledande befattning och besvarades av 70 anställda vid organisationen. Resultatet visade att kommunikationsdimensionerna tillsammans som modell signifikant predicerade uppfyllelsen av det psykologiska kontraktet. Delaktighet i organisationen predicerar medarbetarnas psykologiska kontrakt i högst grad. Även dimensionen relationen med överordnade bidrog med unik andel av förklaringsgraden.

 • 311.
  Berge, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Personalansvarigas uppfattningar om och förväntningar av hälsofrämjande åtgärder för personalen2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Forskning visar att hälsofrämjande åtgärder både kan förbättra medarbetares hälsa och utveckla verksamheten. Då man aktivt arbetar med att utveckla hälsofrämjande åtgärder är det väsentligt med en ständig utvärdering. Det finns mycket beskrivet i forskningen kring hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen dock finns det inte mycket kring personalansvarigas uppfattningar och förväntningar av dessa åtgärder. Syfte: Undersöka vad personalansvariga har för uppfattningar om och förväntningar av hälsofrämjande åtgärder för personalen. Metod: Studien valdes att göras med en kvalitativ ansats och med grundad teori som forskningsdesign. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultat och slutsats: Personalansvariga beskriver en förväntan av att hälsofrämjande åtgärder ska ge deras medarbetare ökat välbefinnande på arbetet. De anser att friskvård ger friskare medarbetare vilket leder till mindre sjukfrånvaro. Den fysiska miljön beskrivs som en viktig hälsofrämjande faktor på arbetsplatsen. Personalansvariga menar att medarbetarnas behov av att bli sedda och uppmärksammade tillfredställs då hälsofrämjande åtgärder erbjuds. Personalansvariga visar inget större intresse av att se vad de hälsofrämjande åtgärder som erbjuds, ger medarbetaren och organisationen. De utför inte heller några personalekonomiska beräkningar eller använder några kalkyler innan de genomför hälsofrämjande satsningar. Personalansvariga talar om egna brister i utbildning inom ämnet men det finns en tydlig möjlighetsbaserad tankekultur snarare än problembaserad tankekultur hos flertalet av personalansvariga.

 • 312.
  Bergelin, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Sjölander, Cim
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Våld i nära relation: Vilka kunskaper sjuksköterskan behöver för att identifiera och bemöta den utsatta kvinnan- En litteraturstudie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka kunskaper sjuksköterskan behöver för att kunna identifiera och bemöta kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Metod: Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie och baserades på sexton vetenskapliga artiklar som söktes på databaserna Cinahl och PubMed. Huvudresultat: Synliga symtom på fysiska skador är oftast inte orsaken till varför våldsutsatta kvinnor söker vård. Det har visat sig att de är mer benägna att söka för somatiska problem som buksmärta, ryggsmärta och sexuellt överförbara sjukdomar. Även psykisk ohälsa är vanligt förekommande. För att upptäcka att kvinnan är våldsutsatt är det viktigt att sjuksköterskan ställer frågor om våld i nära relation. I mötet med kvinnan är det betydelsefullt att som sjuksköterska inge förtroende, ge stöd och främja kvinnans säkerhet. För att sjuksköterskan ska kunna hantera situationen och bemöta kvinnan professionellt behövs utbildning samt riktlinjer inom vården. Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer kunskaper för att kunna se tecken och symtom som tyder på att kvinnan utsatts för våld. För att sjuksköterskan ska kunna hantera mötet på ett professionellt sätt och veta hur frågor om våld i nära relation ska ställas har ett flertal studier påvisat att specifik utbildning behövs.

 • 313.
  Berger, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Nilsson, Kim
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Betydande aspekter för sjuksköterska och patient i det preventiva arbetet mot venösa bensår: En litteraturstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund; 3 % av världens befolkning lider av venösa bensår och de drabbade är främst äldre och kvinnor. Kompressionsbehandling och fysisk aktivitet är de två vanligaste egenvårdsåtgärderna och det ligger ett stort ansvar på sjuksköterskan att motivera patienten till en fungerande egenvård. Syfte; Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters svårigheter till följsamhet av egenvård och att belysa betydande aspekter i sjuksköterskans arbete för att kunna motivera patienter till följsamhet av egenvård vid venösa bensår samt att undersöka kvaliteten på urvalsmetoden forskarna till valda artiklar använt sig av. Metod; Denna litteraturstudie har en deskriptiv design och är baserad på tio vetenskapliga artiklar varav fyra är kvalitativa, tre är kvantitativa och tre är kvalitativa/kvantitativa och publicerade mellan 2004-2014. De vetenskapliga artiklarna inhämtades från databasen PubMed. Artiklarnas innehåll granskades utifrån likheter. Kvalitet, likheter och skillnader granskades i den metodologiska aspekten urvalsmetod. Resultat; Sju teman identifierades varav tre berörde patienters svårigheter till följsamhet av egenvård; kunskap och tro på sig själv och behandlingen, patienters svårigheter vid kompressionsbehandling som egenvårdsåtgärd, patienters svårigheter vid fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd och fyra behandlade aspekter i sjuksköterskans motiverande arbete; kunskap och information, patientens inställning, organisationsproblem och relationer. Gällande granskningen av artiklarnas urvalsmetod påvisades en varierande kvalitet. Konklusion; Kunskap och inställning hos både sjuksköterska och patient samt en god relation mellan dessa är av största vikt för få en fungerande egenvård och på så sätt minska prevalensen av venösa bensår.

 • 314.
  Berggren, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Öberg, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Eutanasi: vad anser sjuksköterskor?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Eutanasi är idag en förbjuden handling i de flesta länder. Frågan debatteras ofta och är ett omtvistat ämne. En utmaning för många sjuksköterskor är att bemöta patienter som efterfrågar eutanasi. Att besitta kunskap inom detta område kan följaktligen bidra till att sjuksköterskor lättare kan förhålla sig till de moraliska problem som kan uppstå i samband med arbetet både före och efter en patients bortgång. Syfte: Att beskriva vad sjuksköterskor anser om eutanasi, samt beskriva metodologiska aspekter i de artiklar som ligger till grund för resultatet. Metod: En beskrivande litteraturstudie har genomförts där elva artiklar, funna i databaserna PubMed och Cinahl, har granskats. Artiklarna, som var av både kvalitativ och kvantitativ ansats, analyserades och resultatet presenterades i tre subkategorier. Resultat: Eutanasi uppfattades som en sista utväg, och att en god palliativ vård skall vara det primära alternativet. Olika faktorer har har betydelse för sjuksköterskornas åsikter angående eutanasi, bland annat utbildningsnivå, religion och moraliska inställningar. Genomgående ansåg sjuksköterskor att legalisering av eutanasi kan medverka till ett öppnare klimat, där frågor vid livets slut kan få en större plats. Slutsats: Sjuksköterskornas känslor inför eutanasi var ambivalenta, dock ansåg de överlag att patienter som uttrycker en önskan om att få avlida ofta gick att behandla på andra sätt. Exempelvis genom bra smärtlindring.

 • 315.
  Berggren, Jenny Jacqueline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Sjöberg, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Effekten av yoga vid bröstcancer: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att drabbas av bröstcancer medför ofta stora psykiska och fysiska påfrestningar och besvären kvarstår i många fall efter avslutad behandling. I dagsläget finns det endast begränsade rehabiliteringsalternativ för de som drabbats. Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet ger positiva effekter hos personer som drabbats av bröstcancer. Yoga är en träningsform som kombinerar fysisk aktivitet med meditativa tekniker och kan anpassas till deltagarens förutsättningar oavsett hälsotillstånd.  En ökad kunskap om yogans effekter kan ge sjuksköterskor en förståelse för hur yoga kan användas inom rehabilitering för att hjälpa den som drabbats av bröstcancer under återhämtningsprocessen.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekten av yoga vid bröstcancer, där den metodologiska aspekten belyser vilka fysiska och psykiska effekter yoga har på personer som drabbats av bröstcancer.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie där tolv randomiserade kontrollerade studier granskats och sammanställts för att svara på syftet.  

  Huvudresultat: Resultatet visade på fler förbättringar inom psykiska symtom än vid fysiska symtom. I resultatet framkom att yoga har en direkt effekt på fatigue och livskvalitet med en kvarstående effekt efter avslutad behandling jämfört med kontrollgrupper. Även resultatet för menopausala symtom visade på en tydlig minskning efter yogainterventionen. Däremot visade resultatet för sömnkvalitet endast på förbättringar om yoga utövades minst två gånger i veckan.

  Slutsats: Även om utfallet av litteraturstudien gav ett blandat resultat speglar huvudresultatet yogans positiva effekter på psykiska symtom hos personer som drabbats av bröstcancer. En ökad kunskap om yogans effekter kan ge sjuksköterskor en bättre förståelse för hur yoga kan användas inom rehabilitering med syfte att ge en förbättrad livskvalitet för den specifika patientgruppen.

 • 316.
  Berggren, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Ledarskap bland huvuddomare i SHL: En kvalitativ studie om ledarskapsstilar, hur ledarskap kommuniceras och förmedlas samt efterfrågat ledarskap2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka ledarskapsstilar bland huvuddomare i SHL (Svenska ishockeyligan) och hur de förmedlar och kommunicerar ledarskap till ishockeyspelare i SHL. Den här studien undersöker även vilket ledarskap huvuddomare i SHL upplever att ishockeyspelare i SHL efterfrågar. Urvalet i studien bestod av tio huvuddomare i SHL under ishockeysäsongen 2016/2017, och datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med deltagarna. Den insamlade datan analyserades sedan genom en tematisk analys.

  Resultatet från studien visar att det inte finns en enhetlig ledarskapsstil bland de intervjuade huvuddomarna i SHL under ishockeysäsongen 2016/2017. Att hitta ett ledarskap som fungerar för en själv är en essentiell faktor för att kunna leda en individ eller en grupp individer. De tio intervjuade huvuddomarna beskriver att de ser kroppsspråk som en viktig del i deras ledarskap. De flesta av de intervjuade huvuddomarna arbetar även med positiv återkoppling i kommunikationer med ishockeyspelare i SHL för att uppmuntra eller förändra ett beteende hos ishockeyspelare. I resultatet från studien framgår även att de tio intervjuade huvuddomarna i SHL upplever att ett tydligt och kommunikativt ledarskap är efterfrågat från ishockeyspelare i SHL.

 • 317.
  Berggren, Sonja
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Isroth, Jelena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kvinnornas upplevelse av att leva med typ 2-diabetes2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många kvinnor med typ 2-diabetes misslyckas med sin egenvård och komplikationer tillstöter. Denna studie sammanfattar ett antal forskningsresultat som beskriver kvinnors upplevelser av att leva med typ 2-diabetes. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med typ 2-diabetes upplever att leva med sin sjukdom.  Dessa upplevelser påverkar hur kvinnan kan sköta sin egenvård men också ge information om hur sjuksköterskan kan stödja kvinnan. Orems egenvårsteori kopplas till kvinnans egenvård och sjuksköterskans roll. Vidare var syftet även att granska artiklarnas kvalitet utifrån den metodologiska aspekten urvalsmetod.

  Denna studie utformades som en deskriptiv litteraturstudie baserade på tio artikar med kvalitativ ansats.

  Resultatet från dessa artiklar visade att upplevelserna kan delas in i fem olika kategorier.

  1. Upplevelse av utmaningar med egenvården och livsstilsförändringar

  2. Upplevelse att hantera sina känslor

  3. Upplevelse av motivation och engagemang

  4. Upplevelse av omgivningens stöd

  5. Upplevelse av interaktion med vårdgivare

  Slutsatsen från studien är att kvinnor med typ 2-diabetes har många erfarenheter runt sin diagnos som påverkar hennes egenvårdskapacitet. Granskningen av artiklarnas kvalitet utifrån den metodologiska aspekten urvalsmetod visar att urvalet är kritiskt för resultatet. I alla studier som är baserade på urval bör urvalsmetod granskas kritiskt innan några slutsatser tas.

   

 • 318.
  Bergh, Amanda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Sievers, Alexandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Patienters erfarenheter av tvångsvård inom den psykiatriska slutenvården: En beskrivande litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Inom den psykiatriska slutenvården i Sverige vårdas cirka en av fem patienter mot sin vilja, enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Att lida av psykisk ohälsa och blivit utsatt för tvångsvård är en omvälvande livshändelse för patienter. Det är önskvärt att förbättra tvångsvården och minska förekomsten av tvångsåtgärder. För att kunna göra det, och för att som sjuksköterska kunna ge bästa möjliga omvårdnad, krävs en djupare förståelse för patienters erfarenheter av tvångsvård.  

  Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom den psykiatriska slutenvården.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga, kvalitativa artiklar.

  Huvudresultat: Resultatet, som presenteras i fem kategorier, visade att många patienter hade liknande erfarenheter av tvångsvård. Tvångsvården i sig beskrevs inte sällan som rätt åtgärd för att skydda patienten eller andra, men många patienter upplevde att den utfördes på fel sätt. Negativa erfarenheter som nämndes var brist på information, kommunikation och delaktighet eller att bli bemött som en diagnos av personalen. Däremot beskrevs empatisk och hjälpsam personal, adekvat information om sjukdom och behandling, känslan av delaktighet och autonomi samt en trevlig yttre miljö och flexibla regler som positiva erfarenheter som gynnade tillfriskningsprocessen. 

  Slutsats: Patienter beskrev ofta både bra och dåliga erfarenheter av tvångsvård. För att kunna ge bästa möjliga omvårdnad och minimera risken för tvångsåtgärder är det viktigt att sjuksköterskan känner till och har förståelse för patienters erfarenheter av tvångsvård. Det kan minska patientens vårdlidande och främja återhämtningen.

 • 319.
  Bergkvist, Linnea
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Leljewahl, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Attityder till psykisk ohälsa hos vårdpersonal som arbetar inom psykiatrisk verksamhet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka och beskriva attityder till psykisk ohälsa hos psykiatripersonal, samt att undersöka skillnader i attityd inom bakgrundsfaktorerna kön, ålder och utbildningsnivå. Studien har tagit del utav forskningsprojektet Psykisk ohälsa. En deskriptiv och komparativ design med kvantitativ ansats användes. Data insamlades från 216 returnerade enkäter från vårdpersonal inom psykiatrin. Frågeformuläret Nya CAMI-S med 29 påståenden användes. Analyserna utfördes med statistikprogrammet SPSS för att beskriva frekvenser och att för att se skillnader användes chi 2-test. Resultatet visade att vårdpersonalen inom psykiatrin överlag har en positiv attityd till psykisk ohälsa. Mest negativ attityd fick påståendet om de som varit patient inom psykiatrin var en pålitlig barnvakt. Signifikanta skillnader sågs mellan åldersgrupperna, där äldre hade mer positiv attityd. Mellan könen sågs signifikanta skillnader i påståendet om att psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst där män hade mer negativ attityd. Inga signifikanta skillnader sågs mellan utbildningsnivåerna. Slutligen visade studien övervägande positiva attityder hos vårdpersonalen, dock framkom negativa attityder inom vissa områden. Vidare forskning och utbildning inom området kan leda till mer positiva attityder i framtiden.

 • 320.
  Berglind, Daniel
  et al.
  Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Nyberg, Gisela
  Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Willmer, Mikaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Persson, Margareta
  Department of Nursing, Umeå Universiy, Umeå, Sweden.
  Wells, Michael
  Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Forsell, Yvonne
  Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  An eHealth program versus a standard care supervised health program and associated health outcomes in individuals with mobility disability: study protocol for a randomized controlled trial.2018Ingår i: Trials, ISSN 1745-6215, E-ISSN 1745-6215, Vol. 19, nr 1, artikel-id 258Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Young adults with mobility disability (MD) are less likely to engage in regular physical activity (PA) compared with their able-bodied peers and inactive adults with a MD are more likely to report one or more chronic diseases compared to those who are physically active. Despite the vast amount of research published in the field of PA interventions over the past decades, little attention has been focused on interventions aiming to increase PA among individuals with MD. Thus, we propose to compare the effects of an eHealth program compared to a usual care supervised health program on levels of PA and other health behaviors.

  METHODS: The current intervention will use a randomized controlled trial (RCT) design with two treatment groups (an eHealth program and a usual care supervised health program) in young adults with newly acquired MD. In total, 110 young adults (aged 18-40 years) with a MD, acquired within the past 3 years, will be recruited to participate in a 12-week intervention. The primary study outcome is accelerometer-measured time spent in moderate to vigorous PA. Secondary outcomes includes health-related quality of life, depression, stress, fitness, body composition, diet, musculoskeletal pain, motivation to exercise and work ability.

  DISCUSSION: There is a lack of RCTs investigating effective ways to increase levels of PA in young adults with MD. Increased levels of PA among this physically inactive population have the potential to substantially improve health-related outcomes, possibly more so than in the general population. The trial will put strong emphasis on optimizing exercise adherence and investigating feasibility in the two treatment programs. The Ethical Review Board (EPN) at Karolinska Institutet has approved the study (2017/1206-31/1).

  TRIAL REGISTRATION: International Standard Randomised Controlled Trial Number (ISRCTN), reference number ISRCTN22387524 . Prospectively registered February 4, 2018.

 • 321.
  Berglund, Anna - Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Eriksson, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Jag är en individ och jag är också värd någonting": röster om att ha varit föremål för ett tvångsomhändertagande som barn2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka personers upplevelser av att ha varit tvångsomhändertagna enligt LVU som barn. Detta har genomförts med en kvalitativ ansats där fyra kvinnor intervjuades med stöd av en utarbetad intervjuguide. Denna täckte frågeområdena bemötande, skolgång, relationer och identitetsskapande. Resultaten tolkades utifrån livsmodellen, som är en del av den ekologiska systemteorin, samt utifrån kognitiv teori. De mest framträdande resultaten var att informanterna sällan känt sig hörda i utrednings- eller beslutssammanhang vilket medförde att deras åsikter sällan tagits i beaktande. Det påvisades även att de sällan hade en fullföljd utbildning, men ändå var självförsörjande vid intervjutillfället. Vidare framkom att de hade haft en trygg relation till någon vuxen under placeringstiden samt att placeringstiden renderat i en positiv identitetsutveckling. 

 • 322.
  Berglund, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Thomassen, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hur identifieras barn i förskoleklass med behov av särskilt stöd?: En studie ur lärares perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare identifierar barn med behov av särskiltstöd i förskoleklass och om det ges likvärdigt stöd till alla. Detta har gjorts genom enkvalitativ studie där lärare (n=17) på tolv skolor i en mellanstor stad i Sverige harintervjuats. Huvudresultatet visar att barn måste ha en fastställd diagnos för att fåsärskilt stöd, dock räcker inte alltid det utan det behövs ett kraftigt utåtagerandebeteende där barnet är en fara för sig själv och/eller andra. Barn med inåtvänt beteendeupptäcks som regel senare än de med utåtagerande beteende. I resultatet framkom attbarn med utåtagerande beteende oftare får insatser än barn med inåtvänt beteende, vilketgör att det inte blir likvärdig skolgång för alla. Eftersom avvikande beteenden är socialtkonstruerade i samhället valde vi att använda oss av socialkonstruktivismen för våranalys, samt genusperspektivet då det finns skillnader mellan könen.

 • 323.
  Berglund, Desirée
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Dufva, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Funktionella magtarmsymtom och nervösa besvär. Förekomst, samband och könsskillnader.: En kvantitativ studie2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning magtarmsymtom förekommer hos könen med funktionella magtarm sjukdomar (FGID). Syftet var även att undersöka om det fanns någon könsskillnad hos deltagarna som upplevde sig vara oroliga/spända samt ha nervösa besvär, och om samband kunde hittas mellan olika magtarmsymtom och dessa två grupper. Detta var en kvantitativ studie där en korrelativ och komparativ design användes. Datan kom ifrån en uppföljningsstudie från 2008 med 136 deltagare i en kommun i Mellansverige. Respondenterna var diagnostiserade med FGID och fick fylla i ett databaserat frågeformulär. Huvudresultatet visade att ingen signifikant skillnad fanns i förekomsten av nervösa besvär eller orolig/spänd mellan män och kvinnor med FGID. Ett signifikant samband hittades mellan orolig/spänd och diarré vilket var oberoende av kön. Hos männen som angav sig oroliga/spända fanns ett signifikant samband med buksmärta och hos kvinnorna med gaser och diarré. I gruppen med nervösa besvär sågs ett signifikant samband med förstoppning och gaser vilket var oberoende av kön. Hos männen i denna grupp hittades ett signifikant samband med buksmärta och hos kvinnorna fanns signifikanta samband med gaser, diarré och halsbränna. Förekomsten av symtom hos patienter med och utan nervösa besvär skiljde sig inte signifikant, men det fanns en tendens att patienter utan nervösa besvär generellt låg något lägre i symtomfrekvens.

 • 324.
  Berglund, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Eklund, Josefin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Personer med Multipel Skleros upplevelser av att leva med sjukdomen, samt deras upplevelser av stöd och bemötande från vårdgivare: En intervjustudie2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe what it's like to live with Multiple Sclerosis (MS) and experiences of social support and being received and met by health personnel. The method was a qualitative interview study of descriptive design and was analyzed using qualitative content analysis. Three women and two men (26-75 years) with MS from two municipalitiesin central Sweden participated in the study. The main results showed that the participants felt the disease limited everyday life. The majority described feelings of injustice being affectedby the illness, but they now have a new perspective on life. Participants described lack of information and communication from health personnel. All felt there is a long wait to get appointments in specialist care and says it depends on too few staff. Participants felt that being received and met by health personnel have been good, some describes that lack of time and staff may influence the response from health personnel negatively. The conclusion was that the participants daily life was limited by the disease in various extent and could lead to strong feelings. Several felt they learned to live with the disease because of a positive attitude and persistence. Participants felt it was important to get information, rehabilitation, and that health personnel listened. However, the participants experienced long wait to get access to specialist care, and that the main support they got from there was through telephone contact.

 • 325.
  Berglund, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Primärvårdssköterskors reflektioner av kamratlärande i primärvården: En intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Primärvården bedöms bli den bestämda basen i hälso- och sjukvården. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar bland befintlig hälso- och sjukvårdspersonal vilket innebär minskade resurser att handleda studenter. Ett steg i att möta detta har primärvården i en region i Mellansverige tagit beslut på att kamratlärande skall implementeras på alla hälsocentraler för sjuksköterske- och distriktssköterske-studerande.

  Syfte: Syftet var att beskriva distriktssköterskors reflektioner av kamratlärande i primärvården.

  Metod: Studien hade kvalitativ ansats med beskrivande design. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide utvecklad av författaren. Analysen gjordes med kvalitativ innehållsanalys.

  Huvudresultat: I resultatet framkom temat: En positiv och utvecklande utmaning vilket beskriver primärvårdssköterskornas gemensamma reflektioner av kamratlärande i primärvården baserat på de tre kategorier som uppstod. I kategorin Förutsättningar för att införa kamratlärande reflekterade primärvårdssköterskorna över förutsättningarna för att utöva kamratlärande. Kategorin handlar om handledarnas kompetens, inställningen till kamratlärande hos såväl arbetskamrater som studenter, samt beskrivningar om när resurserna minskat. Primärvårdssköterskornas reflektioner av lärandemiljön för studenterna beskrivs i kategorin Lärandemiljön vid kamratlärande. Den redogör för handledarens roll i kamratlärande, om hur studenterna blir en naturlig del av andra professioners vardag samt reflektioner om studenternas utveckling med kamratlärande. Kategorin Arbetssätt som används vid kamratlärande beskriver primärvårdssköterskornas erfarenheter av förberedandet, själva utförandet av kamratlärande och utmaningar samt hur de tänkt sig framtidens kamratlärande.

  Slutsats: Resultatet av denna studie påvisade att primärvårdssköterskor upplevde kamratlärande i primärvården som en positiv utvecklande utmaning vilket kan underlätta fortsatt implementering av kamratlärande i primärvården under rätt förutsättningar.

 • 326.
  Berglund, Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Nilsson, Denise
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Arbetsmotivation och hälsa i olika kontorsmiljöer: Skiljer sig upplevelsen beroende på kontorsmiljö och kön?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka om det förelåg några skillnader i arbetsmotivation, psykisk samt generell hälsa bland anställda beroende på den kontorsmiljö de arbetar i och vilket kön de tillhör. Studien genomfördes vid en organisation som arbetar med ekonomiska frågor där 141 tjänstemän deltog genom att besvara en enkät. Mätinstrumenten som användes var BNS (Basic Need Satisfaction at workscale), GHQ (General Health Questionnaire), samt en fråga gällande generell hälsa. Motivation mättes genom underkategorierna autonomi, kompetens och samhörighet. Resultatet visade att det inte förelåg några skillnader i psykisk och generell hälsa beroende på kontorsmiljö och kön. Vidare visade resultatet skillnader i arbetsmotivation, där anställda som arbetade i egna kontor skattade autonomi och kompetens högre än de som arbetade i öppna kontorslandskap. Resultatet gällande samhörighet visade en svag tendens på skillnad i samma riktning som för de övriga motivationsfaktorerna. Ytterligare visades ingen skillnad mellan män och kvinnor och inte heller någon interaktion mellan kön och kontorsmiljö avseende arbetsmotivation. Det visade resultatet kan bero på att de anställda i egna kontor har bättre koncentrationsmöjligheter och därmed upplever en högre grad av autonomi, kompetens och samhörighet.

 • 327.
  Berglund, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Östlund, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  BVC-sjuksköterskans och skolsköterskans erfarenheter och reflektioner i sitt arbete med övervikt hos barn2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt är ett hälsoproblem i hela västvärlden. BVC- och skolsköterskan möter många barn och deras familjer och har möjligheten att arbeta förebyggande med övervikt. Syftet med denna studie var att undersöka BVC-sjuksköterskans och skolsköterskans erfarenheter och reflektioner i arbetet kring övervikt hos barn. Syftet var även att undersöka vilka strukturella förutsättningar BVC-sjuksköterskan och skolsköterskan upplever att de behöver för detta arbete. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design. Datainsamlingen har samlats in via semistrukturerade interjuver med åtta BVC - sjuksköterskor och åtta skolsköterskor. Huvudresultatet: I sitt dagliga arbete med övervikt arbetar BVC-sjuksköterskorna och skolsköterskorna förebyggande med övervikt genom att informera om goda vanor. Övervikt identifieras främst genom regelbundna hälsokontroller. Vid konstaterad övervikt försöker sjuksköterskan att tillsammans med föräldrarna komma fram till tänkbara orsaker och åtgärder mot övervikten. BVC-sjuksköterskan försöker i sitt arbete med överviktiga barn att stärka och vägleda föräldrarna i deras föräldraroll. Skolsköterskan anser att övervikt handlar om livsstil hos hela familjen och det är ett föräldraansvar. Övervikt hos barn är ett känsligt område då det har med självkänslan att göra. Arbetet med övervikt handlar om att arbeta tillsammans mot samma mål. Slutsats: Övervikt är ett känsligt ämne. Vid övervikt hos barn är det viktigt med aktiv föräldraroll. Sjuksköterskan inom BVC och skolhälsa har en möjlighet att arbeta förebyggande mot övervikt. Skolsköterskorna skulle vilja ha mer tid i sitt arbete med övervikt hos barn och på så sätt minska de komplikationer som övervikt och fetma kan medföra.

 • 328.
  Berglund, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Mattsson, Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Sjuksköterskors upplevelser av bemötande av anhöriga vid ett akut omhändertagande: en kvalitativ studie2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 329.
  Berglund, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Ångman, Hannah
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Anhörigas integrering i missbruksvården: Socialsekreterares och missbruksbehandlares perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialtjänsten och tidigare forskning beskriver att anhörigas integrering i missbruksvården är bristfällig. Trots detta understryker allt mer forskning att denna integrering är en viktig och betydelsefull del i missbruksvården. Utifrån detta ämnade vi undersöka hur anhöriga integreras och vilken betydelse integreringen hade för de anhöriga, för missbrukaren samt för missbruksvården och behandlingen. Studien genomfördes genom fyra kvalitativa intervjuer med socialsekreterare och missbruksbehandlare som var verksamma inom Socialtjänstens vuxenenhet. Resultaten utifrån hermeneutisk tolkning, empowerment- och systemteori visade att anhörigas integrering i ett professionsperspektiv är en självklar del i arbetet med missbrukaren och att integreringen har stor betydelse för såväl missbrukarens tillfrisknande som för anhörigas livskvalité. Integreringen skapade kunskap och förståelse bland de anhöriga så att de frångick sin roll som möjliggörare för missbruksbeteendet och lärde sig sätta gränser gentemot missbrukaren. För att missbrukarens tillfrisknande skulle vara hållbart var således förutsättningen att missbruket sattes i förhållande till ett större sammanhang, missbrukarens sociala nätverk.

 • 330.
  Berglund, Pia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Framgångsfaktorer i ett fallförebyggande arbete inom hemtjänsten2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In 2005 over 48 000 senior citizens fell so badly that the needed medical care and almost 1200 of them died. This makes falls in the elderly one of our biggest public health problems. Research in this area is extensive and although we know what causes a fall and how we in theory should work to prevent their occurrence, this is a problem that is increasing. There seems to be a gap between research and practice, and research into why this gap occurs is very narrow. The purpose of this study was to identify success factors with fall prevention from a staff- perspective. A project about falls in elderly was used as a base for this study. The study was qualitative in nature and had a descriptive design. Data were collected through semi-structured interviews and a total of five respondents participated in the study. Data were analyzed based on a qualitative content analysis. The results showed that the influence and participation were two factors that were important to respondents. Furthermore, the results also showed that factors such as education, production of material and group dynamics was important for the work. The analysis also identified two threats against the preventive work which were fear of new things and a lack of follow-up.

 • 331.
  Berglund, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Blomqvist, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Effekten av fysisk aktivitet hos barn med autismspektrumtillstånd: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:  Barn med autismspektrumtillstånd (AST) avstår ofta fysisk aktivitet av anledningen att de har svårt med det sociala samspel som skapas i en grupp med människor. De kan även ha begränsad rörelseförmåga, vilket gör att den motoriska utvecklingen blir försenad eller aldrig utvecklas. Den fysiska aktiviteten bidrar till ökad motorisk utveckling i specifika idrotter som involverar fin och grovmotoriska färdigheter. Studiens syfte är att undersöka i vilken grad fysisk aktivitet påverkar fingrovmotoriska färdigheter och därmed ökar möjligheten för det sociala samspelet hos ett barn med autismspektrumtillstånd. Frågeställningarna lyder: Hur kan det sociala samspelet påverkas hos ett barn med autism genom fysisk aktivitet? Hur kan fysisk aktivitet påverka fin och grovmotorik hos ett barn med AST?

  Metoden som författarna valt är en systematisk litteraturstudie. De valda artiklarna är i från databaserna Discovery och Taylor & Francis. Hjälpmedel med sökord och övriga begränsningar användes för att hitta relevanta och aktuella vetenskapliga artiklar till denna studie. Artiklarna analyserades, värderades utifrån GRADE-modellen och därefter diskuterades evidensen av författarna. Resultatet påvisar att fysisk aktivitet ökar det sociala samspelet samt de finmotoriska och grovmotoriska färdigheterna förbättras hos barn med AST.  Slutsatsen är att fin och grovmotoriska färdigheter ökar kontinuerligt i samband med fysisk aktivitet. Graden av fysisk aktivitet ökar i specifika motoriska färdigheter beroende på form av aktivitet samt hur frekvent aktiviteten utförs.

  Deltagandet i fysisk aktivitet ledde till att den sociala förmågan förbättrades samt att det yttrade sig positivt på barnens välmående både fysiskt och psykiskt.

 • 332.
  Berglund, Tina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Krav-, kontroll- och stöd i arbetslivet: En intervjustudie om chefsstödets roll för mellan- och första linjens chefer inom kommunal verksamhet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur chefsstödets roll påverkar upplevda krav och kontroll i arbetet, samt om chefsstöd har en stressreducerande effekt hos mellan- och första linjens chefer inom kommunal verksamhet. Metoden som användes var en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där fem stycken mellan- och första linjens chefer valdes ut för studien. Resultatet visade på att chefsstödet roll gällande krav och kontroll inte har så stor inverkan på de intervjuade mellan- och första linjens chefer men att chefstödet roll gällande stressreduktion var väldigt viktig. I resultatet framkom dock en uppfattning om att ifall chefsstödet inte funnits så hade kraven ökat och kontrollen minskat som ett resultat. Slutsatserna som dragits är att såväl mellan- som första linjens chefer anser att chefsstödet har en betydande roll för dem i den valda kommunen.

 • 333.
  Berglöv, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Holmberg, Tilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kostrelaterade egenvårdsmetoder och dess effekter för patienter med Irritable Bowel Syndrome & Funktionell Dyspepsi: En litteraturstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Irritable Bowel Syndrome (IBS) och Funktionell Dyspepsi (FD) är två syndrom som många personer lider av och som det inte finns någon botande behandling för. Då syndromen bara går att symptomlindra tar många av personerna som lider av dessa till egenvårdsmetoder som ofta är kostrelaterade. Att stötta och vägleda patienter i sin egenvård är en uppgift som sjuksköterskor i allmänhet har, och i synnerhet för dessa patienter eftersom ingen botande behandling finns. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva kostrelaterade egenvårdsmetoder för patienter med Irritable Bowel Syndrome och/eller Funktionell Dyspepsi där upplevda och/eller observerade effekter beskrivits. Syftet var även att beskriva de valda studiernas datainsamlingsmetoder. Metod: En litteraturstudie med beskrivande design. Datainsamlingen har skett från databaserna PubMed och CINAHL. Huvudresultat: Tretton studier har inkluderats. Utifrån dessa har det framkommit att patienter som lider av IBS och/eller FD kan ta till en mängd olika kostrelaterade egenvårdsmetoder. Effekter av dessa har visat sig förebygga och/eller lindra fysiska symptom från mag-tarmkanalen samt i och med detta ge förbättrad livskvalitet. De datainsamlingsmetoder som beskrivits har visat sig variera mellan frågeformulär och skattningsskalor, dagböcker, kroppsliga markörer samt gruppintervjuer. Slutsats: Patienter med IBS och/eller FD kan använda sig av ett flertal olika kostrelaterade egenvårdsmetoder i syfte att förebygga och/eller lindra sina symptom från mag-tarmkanalen. En mängd olika datainsamlingsmetoder kan användas för att identifiera olika kostrelaterade egenvårdsmetoder och dess påverkan på symptom från IBS och/eller FD.

 • 334.
  Berglöv, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Eriksson, Alexandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Homosexuella personers upplevelser av bemötanden i hälso- och sjukvården2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Homosexuella personer omfattas, enligt Statens Folkhälsoinstitut, av ett större vårdbehov än heterosexuella. Historien visar åtskilliga hinder homosexuella utsatts för, samtidigt som en positiv utveckling påvisas. Hälso- och sjukvårdspersonal har olika förhållningssätt som är influerade av individuella faktorer.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur homosexuella personer upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande, samt beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp.

  Metod: Föreliggande studie var en beskrivande litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Materialet inhämtades genom databassökningar i MEDLINE.

  Huvudresultat: Resultatet visade ett återkommande mönster av att homosexuella personer upplevde ett dåligt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal, något som ansågs påverkas av bristande medkänsla, heteronormativa antaganden och att inte vara sedd för den man är. Till skillnad upplevdes ett gott bemötande vid god kommunikation, acceptans samt vänliga ord och handlingar. Samtliga studier redovisade deltagarantal och majoriteten av artiklarna presenterade inklusionskriterier samt ålder. Hälften av studierna genomfördes i Norden och 95.4 % av deltagarna var kvinnor.

  Slutsats: Genom beskrivningar från homosexuella personer fångades upplevelser in angående bemötanden från hälso- och sjukvårdspersonal. Upplevelserna visade otillfredsställande och oprofessionella bemötanden, som vidare var influerade av heteronormativitet. Upplevelser visade även mottagen öppenhet och givmildhet. Genom kunskap om vilka bemötanden homosexuella erfar, kan sjuksköterskan i sin profession arbeta för att främja homosexuella personers hälsa och välbefinnande.

 • 335.
  Bergman, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hultkrantz, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Kommunikation vid återkoppling: Vad sändaren upplever att den ger och vad mottagaren upplever att den får vid kommunicerade återkopplingssituationer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att undersöka hur sändares kommunikation av återkoppling till mottagare upplevdes av sändare respektive mottagare. Undersökningsgruppen bestod av åtta deltagare tillhörande två undergrupper, fyra sändare och fyra mottagare där varje sändare hade en arbetsmässig koppling till en av mottagarna. Fokus låg på deltagarnas subjektiva upplevelser av återkopplingssituationer i arbetet och utgick från tre teoretiska teman; kanal, innehåll och tydlighet. Det insamlade materialet analyserades genom en hybrid av deduktiv och induktiv tematisk analys. Resultatet visade att både sändare och mottagare av återkopplingen upplevde den fysiskt närvarande kanalen som den starkaste, effektivaste och mest förekommande. Sändarna upplevde att de gav en mer innehållsrik och frekvent förekommande återkoppling än vad mottagarna upplevde att de fick. Mottagarna upplevde återkopplingen som tydligast när sändarna använde sig av ett beskrivande underlag.

 • 336.
  Bergman, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Karlsson, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hot, våld och trakasserier i skolan: Hur påverkas utsatta lärare och vilken betydelse har socialt stöd?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 337.
  Bergman, Jim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Gullberg, Tomas
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Good enough": En kvalitativ intervjustudie om svenska frivårdsinspektörers erfarenheter av att använda RBM-modellen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa svenska frivårdsinspektörers erfarenheter av att använda RBM-modellen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sex frivårdsinspektörer. Frivårdsinspektörerna uppvisade en positiv inställning till användandet av RBM-modellen. De uppvisade även erfarenheter av att det finns brister och svårigheter i användningen av modellen och kopplade detta till riskbedömningsinstrument och klienternas egenheter. De positiva inslag som användningen av modellen har tillfört är en struktur, tydlighet och fokus i arbetet samt att frivårdsinspektörerna lyfte RBM-modellens relativa övertag mot tidigare arbetssätt. Det framkom även i studien skilda uppfattningar rörande RBM-modellens mottaglighetsprincip. Frivårdsinspektörernas olika syn på detta område var något som kunde tänkas påverka deras användning av principen. De brister som kopplades till användningen bestod av flera möjliga faktorer. En av dessa var den grundutbildning rörande modellen som ges inom Kriminalvården. Utbildningen kan vara en förklarande faktor till de svårigheter frivårdsinspektörerna identifierade i sitt arbete med RBM-modellens mottaglighetsprincip.

 • 338.
  Bergman, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Johansson, Frida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Den känslomässiga upplevelsen och hanteringen av föräldrarrnas skilsmässa: En kvalitativ studie om skilsmässobarn2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nära häften av alla äktenskap i Sverige slutar i skilsmässa och 480 000 barn lever med särboendes föräldrar. Vi ställde oss frågande till vad en skilsmässa kan innebär känslomässigt för ett barn, hur ett barn hanterar föräldrarnas skilsmässa och vilka faktorer som bidrar till barnets hanteringsstrategi. För att finna svar på våra frågor genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med fyra vuxna skilsmässobarn. Studiens resultat tyder på att skilsmässan kan ge känslor av skuld över att inte räcka till för en eller båda föräldrarna, men också harmoni. Föräldrarna mår vanligtvis bättre efter skilsmässan i långa loppet vilket tycks ha en positiv inverkan på barnets känsloliv. Föräldrarnas hanteringsstrategi tycktes också ha en avgörande roll för barnet. Vi fann tydliga samband mellan hur informanterna beskrev sina föräldrars sätt att hantera skilsmässan och deras egen hanteringsstrategi. Mängden inflytande informanterna hade över beslut rörande dem själva och livssituation tycktes också vara avgörande för en gynnsam hanteringsförmåga.

 • 339.
  Bergman, Mathias
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Rosén, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Kvinnors upplevelse av att ha drabbats av Hjärtinfarkt eller Takotsubo: En beskrivande litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När någon drabbas av en allvarlig sjukdom som kan vara livshotande blir det i regel en förändring i livet. Upplevelsen av hjärtinfarkt eller takotsubo kan bli både skrämmande och främmande inte bara för den drabbade, utan även för deras närstående. Hjärtinfarkt är en sjukdom som drabbar många och är ett av vår tids mest förekommande sjukdomstillstånd. Takotsubo är en nytillkommen diagnos som kan misstolkas som hjärtinfarkt. Det är värdefullt att ha förståelse och kunnande om insjuknandet och livet efter för de personer som drabbats av sjukdomen, även för deras närstående och sjukvårdspersonal. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt eller takotsubo. Metod: En beskrivande litteraturstudie baserat på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och en studie med mixad ansats. Sammanlagt nio artiklar. Artiklarna söktes via CINAHL och PubMed via Medline. Huvudresultat: Kvinnornas vanligaste upplevelser var förnekelse av symtomen och de såg sig inte vara i riskgruppen att drabbas av hjärtsjukdom. En rädsla att bli betraktad som hypokondriker och dålig erfarenhet av vården ledde till fördröjning av att söka vård. Kvinnorna upplevde skillnader på vårdens kompetens, mellan olika vårdinrättningar. Kvinnorna upplevde en tacksamhet över att ha överlevt och insåg behovet av livsstilsförändringar. Merparten av kvinnorna upplevde oro och ångest över att drabbas av hjärtinfarkt igen. Slutsats: Kvinnorna förväntades inte att drabbas av hjärtinfarkt eller takotsubo. Kvinnorna samt vårdpersonal uppfattade inte symtomen som en hjärtinfarkt eller takotsubo, vilket leder till fördröjd vård. Kvinnorna upplever också ojämn kvalitet på vård. Kvinnorna upplever en stor förändring av livet samt att dess rädsla och oro alltid kommer att vara närvarande. Nyckelord: Myocardial infarkt, Takotsubo kardiomyopati, Upplevelser, Kvinnor.

 • 340.
  Bergman, Sanne
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Ess, Madelen
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av den vårdande relationen till patienter med anorexia nervosa och/eller bulimia nervosa: En litteraturstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 341.
  Bergman, Susanne
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Larsson, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hur motiveras beviljade insatser inom socialt arbete?: En kvalitativ studie om en fiktiv familjs beviljade insatser i Hudiksvalls kommun2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att personer med social problematik ofta behöver hjälpande insatser från flera olika enheter eller organisationer för att täcka hela hjälpbehovet. När det kommer till att samarbeta över enhets-/eller organisationsgränser uppstår oenigheter och problem som kan leda till att personer ”faller mellan stolarna”. Samordnade insatser är sedan 2010 lagstiftat i både Socialtjänstlagen och Hälso-och sjukvårdslagen och ska finnas som hjälp när det kommer till att samarbeta över organisationsgränserna. Vi ville genom ett vinjettfall med tillhörande fokusgruppsintervjuer undersöka vilka insatser som blir beviljade och hur dessa motiveras, om det finns skillnader i hur socialsekreterare strukturerar handläggningsprocesserna samt hur samverkan upplevs fungera idag. Resultatet visar i linje med forskning att samordning är viktigt när det kommer till dessa individer. Samtidigt ter sig samordningen inte fungerar lika bra som det är tänkt. Vi såg skillnader mellan fokusgrupperna gällande antalet beviljade insatser och hur dessa motiverades. Fokusgrupperna skiljer sig gällande uppfattningen om hur man påverkas av pengar, budget och politik. Även om samverkan fungerar bättre internt inom kommunen, finns ändå utvecklingspotential gällande samarbete mellan både enheter och organisationer.

 • 342.
  Bergqvist, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Matvanor och attityder hos högskolestudenter i förhållande till livsmedelsverkets kostråd2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study was a quantitative cross-sectional study which aimed at investigating college students’ eating habits in relation to the Swedish food agency dietary recommendations. The likely factors associated with eating habits and attitudes towards dietary recommendations were also investigated. Non probability sampling method was used giving rise to convinient study sample of 51 individuals (41 women and 11 men) ages 19 to 37. The participants were part of four different types of educations, Care and health, Economy, Engineering, computering and societal planning and Culture and media. About 82% were familiar with at least one of the Swedish food agency dietary recommendations. Although none of the respondents ate completely according to the dietary guidelines, most ate according to one or several of the guidelines. Factors such as age and gender were associated to eating habits although they did not reach statistic significance. About 23, 5% of those familiar with the recommendations have a negative attitude towards them compared to 55% with positive attitude. 12% of the participants claim to have tried eating healthier in the past but failed. The discussion deals with possible implications of these findings for future intervention, the strengths and weaknesses of the study are also discussed.

 • 343.
  Bergroth, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Eriksson, Maja
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Påverkan på familjen när ett barn har typ 1 diabetes: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som främst drabbar barn. Det är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och innebär att ungefär 700 barn i åldrarna 0–15 år, drabbas årligen. Orsaken till diabetes typ 1, är ännu idag okänd.Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka familjens påverkan av att ha ett barn (0–18 år) med typ 1 diabetes samt att beskriva undersökningsgrupperna i artiklarna.Metod: En litteraturstudie med en deskriptiv design. Sökningarna av artiklarna som användes genomfördes i Cinahl där författarna hittade 11 artiklar; nio med en kvalitativ ansats och två med kvantitativ ansats. Båda författarna granskade artiklarna objektivt.Huvudresultat: I resultatet framkom det att föräldrarna påverkades negativt av barnets sjukdom, diabetes typ 1. Föräldrarna drabbades av stor oro och rädsla över barnets mående. Det var främst mammorna som drabbades av en stor oro medan fadern inte kände av samma oro. Mammorna led av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och kognitivt negativa känslor. Syskonen till barnet kände sig utanför och bortglömda av föräldrarna.Slutsats: Alla familjemedlemmar påverkades av att en familjemedlem insjuknade i diabetes typ 1. Både positiva och negativa känslor kunde uppkomma inom familjen. De vanligaste känslorna som föräldrarna upplevde när barnet fått diabetes typ 1 var stress och oro. Medans syskonen till barnen kände sig bortglömda och ensamma.

 • 344.
  Bergsman, Ann-Christin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Karlsson, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  En empirisk tvärsnittsstudie om snabbmatskonsumtion och medieanvändande hos ungdomar i nionde klass – en kvantitativ studie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte; Syftet var att undersöka BMI, snabbmatskonsumtion, läskintag och medieanvändande hos ungdomar i klass 9 samt se om samband fanns mellan snabbmatskonsumtion och medieanvändande. Metod; Studien var en delstudie av projektet "Mat och Hälsa 2007". Via en kvantitativ metod har 359 ungdomar i klass 9 (182 pojkar, 177 flickor) på 10 slumpmässigt utvalda skolor i ett län i Mellansverige svarat på frågor via frågeformulär. Resultat; Pojkarnas BMI var i genomsnitt 21 och för flickorna 20.4 och majoriteten av ungdomarna var normalviktiga. Drygt en tredjedel av ungdomarna åt snabbmat och pommes frites mer än två till tre gånger i månaden. Ungefär en tredjedel av ungdomarna drack läsk en gång per vecka och en femtedel uppgav att de drack läsk två till tre gånger per vecka. Majoriteten av ungdomarna tittade på tv mellan en till tre timmar per dag och gällande tv-spel uppger en majoritet att de aldrig använder denna typ av media. Mer än hälften spenderar två till tre timmar per dag eller mer framför datorn. Ett samband kan ses mellan snabbmatskonsumtion och medieanvändande. Slutsats; Ungdomarna i denna studie hade ett normalt BMI och en relativt bra kosthållning, dock en högre läskkonsumtion. Gruppen överviktiga/feta drack läst i större utsträckning än de underviktiga men båda grupperna konsumerade snabbmat lika ofta. Datoranvändandet var relativt högt hos ungdomarna men de spelade nästan aldrig tv-spel. Ett positivt signifikant samband fanns mellan snabbmatskonsumtion och medieanvändande.

 • 345.
  Bergstedt,, Lovisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Woggart, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Familjers upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn.: En litteraturstudie.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige insjuknar ungefär ett barn i cancer varje dag. Många av barnen med cancer kunde uppleva att deras föräldrar inte berättade allt om sjukdomen för att inte göra dem ledsna. Många familjer kände att livet förändrades när barnet fick en långvarig sjukdom, det kunde vara att de kände chock, rädsla eller oro. I mötet med barn och deras familjer är det viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd. Syfte: Att beskriva familjers upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn, samt att studera artiklarnas undersökningsgrupp. Metod: En litteraturstudie med beskrivande design som grundade sig på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Resultatet presenterades med huvudrubrikerna “Föräldrars upplevelser” och “Syskons upplevelser”. Föräldrarna upplevde ofta maktlöshet men ansåg att det var viktigt att hopp fanns. Relationen mellan föräldrarna försämrades när barnet fick cancer och även syskonet blev påverkat på det sätt att syskonet hamnade i skymundan. Stöd från andra var viktigt och ett bra stöd kunde föräldrarna få från andra föräldrar i samma situation och från vårdpersonal. Undersökningsgrupperna i studierna var oftast väl beskrivna då bland annat kön, ålder och diagnos redovisades i många av artiklarna. Den vanligaste diagnosen i studierna var leukemi. Slutsats:Vikten av stöd från vårdpersonal som gav information och vägledning ansågs som viktigt. Som sjuksköterska anser författarna att det är viktigt att veta hur och när information ska ges och hantera situationer som kan uppstå, samt att lära sig hur relationen till familjerna ska hanteras. 

 • 346.
  Bergsten, Eva L
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Flygplanslastning –  ett samarbetsprojekt som leder till arbetsmiljöförbättringar2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 347.
  Bergsten, Eva L
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Department of Medical Sciences, Occupational and Environmental Medicine, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet.
  Working conditions and musculoskeletal disorders in flight baggage handling2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: Baggage handling is considered to be a heavy manual handling job including biomechanical exposures suspected of increasing the risk for musculoskeletal disorders. Aims: To document low back pain (LBP), shoulder pain (SP), and physical and psychosocial factors in baggage handlers, and to evaluate the implementation of an ergonomic intervention aiming to increase the use of loading assist devices. Methods: A questionnaire was utilized to characterize pain and psychosocial work conditions in 525 baggage handlers. The postures of 55 baggage handlers during 114 shifts were measured using inclinometry, half shift video-recordings were made for subsequent task analysis, and the number of aircraft handled was registered. Associations for psychosocial and biomechanical exposures with pain were assessed using regression analyses. An ergonomic intervention was implemented and evaluated using questionnaires and repeated interviews. Feasibility, intermediate outcomes, barriers and facilitators were assessed. Results: The prevalence rates of reported LBP and SP were 70% and 60%, respectively. Pain interfering with work (LBP - 30% and SP - 18%) and high pain intensity (LBP - 34% and SP - 28%) were associated with poor psychosocial working conditions. Extreme postures with arms elevated >60° occurred for 6.4% of the total time, and in trunk flexion >60° for 2.1% total time. In contrast, 71% of the total time was spent in a neutral trunk posture. The 90th percentile trunk forward flexion was 34.1°.  Daily shoulder pain increased in approximately one-third of all shifts and was positively associated with extreme work posture and the number of aircraft handled; this association was modified by influence and support. The intervention was delivered as planned, and dose received and satisfaction were rated as high. Motivated trainees facilitated implementation while lack of manager support, opportunities to observe and practice behaviors, follow-up activities, staff reduction, and job insecurity were barriers. Conclusion: The high prevalence rates of LBP and SP in baggage handlers were associated with psychosocial exposures, and daily shoulder pain was associated with higher biomechanical exposure. Barriers to implementation can be minimized by recruiting motivated trainees, securing strong organizational support, and carrying out follow-up activities.

 • 348.
  Bergsten, Eva L.
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Haapakangas, Annu
  Faculty of Health and Well-being, Turku University of Applied Sciences, Turku, Finland.
  Larsson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Jahncke, Helena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Hallman, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Effects of relocation to activity-based workplaces on perceived productivity: importance of change-oriented leadership2019Ingår i: Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 349.
  Bergsten, Eva L.
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Kwak, Lydia
  Unit of Intervention and Implementation Research for worker health, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Vingård, Eva
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Daily shoulder pain among flight baggage handlers and its association with work tasks and upper arm postures on the same day2017Ingår i: Annals of Occupational Hygiene, ISSN 0003-4878, E-ISSN 1475-3162, Vol. 61, nr 9, s. 1145-1153Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: This study of flight baggage handlers aimed at examining the extent to which shoulder pain developed during single work shifts, and whether a possible development was associated with biomechanical exposures and psychosocial factors during the same shift.

  Methods: Data were collected during, in total, 82 work shifts in 44 workers. Right and left shoulder pain intensity was rated just before and just after the shift (VAS scale 0-100 mm). Objective data on time in extreme and time in neutral upper arm postures were obtained for the full shift using accelerometers, and the baggage handlers registered the number of aircrafts handled in a diary. During half of the shift, workers were recorded on video for subsequent task analysis of baggage handling. Influence at work and support from colleagues were measured by use of Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). Associations between exposures and the increase in pain intensity during the shift (daily pain) were analysed for the right and left shoulder separately using Generalized Estimating Equations (GEE).

  Results: Daily pain was observed in approximately one third of all shifts.  It was significantly associated with the number of aircrafts handled for both the right and left shoulder. In multivariate models including both biomechanical exposures and the psychosocial factors influence at work and support from colleagues, aircrafts handled was still significantly associated with daily pain in both shoulders, and so was influence and support, however in opposite directions.

  Conclusions: Daily pain was, in general, associated with biomechanical exposures during the same shift and with general influence and support in the job. In an effort to reduce pain among flight baggage handlers, it may therefore be justified to consider a reduction of biomechanical exposures during handling of aircrafts, combined with due attention to psychosocial factors at work.

 • 350.
  Bergsten, Eva L.
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Occupational and Environmental Medicine, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Sweden .
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Kwak, Lydia
  Unit of Intervention and Implementation Research for worker health, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Vingård, Eva
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Sweden .
  Daily shoulder pain and its associations with biomechanical and psychosocial factors among Swedish flight baggage handlers2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
45678910 301 - 350 av 3951
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf