hig.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 18761
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Allaire, G.
  et al.
  Ecole Polytechnique, Palaiseau Cedex, France.
  Pankratova, Iryna
  Narvik University College, Narvik, Norway.
  Piatnitski, A.
  Lebedev Physical Institute RAS, Moscow, Russia.
  Homogenization and concentration for a diffusion equation with large convection in a bounded domain2012In: Journal of Functional Analysis, ISSN 0022-1236, E-ISSN 1096-0783, Vol. 262, no 1, p. 300-330Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We consider the homogenization of a non-stationary convection–diffusion equation posed in a bounded domain with periodically oscillating coefficients and homogeneous Dirichlet boundary conditions. Assuming that the convection term is large, we give the asymptotic profile of the solution and determine its rate of decay. In particular, it allows us to characterize the “hot spot”, i.e., the precise asymptotic location of the solution maximum which lies close to the domain boundary and is also the point of concentration. Due to the competition between convection and diffusion, the position of the “hot spot” is not always intuitive as exemplified in some numerical tests.

 • 352.
  Allaire, G.
  et al.
  Ecole Polytechnique, Palaiseau Cedex, France.
  Pankratova, Iryna
  Narvik University College, Narvik, Norway; Ecole Polytechnique, Palaiseau Cedex, France.
  Piatnitski, A.
  Narvik University College, Narvik, Norway; Lebedev Physical Institute RAS, Moscow, Russia.
  Homogenization of a nonstationary convection-diffusion equation in a thin rod and in a layer2012In: SeMA Journal, ISSN 1575-9822, Vol. 58, no 1, p. 53-95Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper deals with the homogenization of a non-stationary convection-diffusion equation defined in a thin rod or in a layer with Dirichlet boundary condition. Under the assumption that the convection term is large, we describe the evolution of the solution’s profile and determine the rate of its decay. The main feature of our analysis is that we make no assumption on the support of the initial data which may touch the domain’s boundary. This requires the construction of boundary layer correctors in the homogenization process which, surprisingly, play a crucial role in the definition of the leading order term at the limit. Therefore we have to restrict our attention to simple geometries like a rod or a layer for which the definition of boundary layers is easy and explicit.

 • 353.
  Allansson, Jens
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Åkerson, Lars
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Beslutsunderlag gällande fastighetsinvesteringar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 354.
  Allard, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Från djävulsdyrkan och kyrkobränder till idoldyrkan och ut ur kyrkan: black metal som väg till religiös livsåskådning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en kvalitativ undersökning på hur en del använder black metal som en väg till religiös livsåskådning. Den är baserad på semistrukturerade intervjuer med fem män som är fans eller musiker inom black metal. Syftet är att studera hur dessa människor använder black metal och dess uttryck som en arena för religiös praktik. Dessa intervjuer är sedan analyserade med hjälp av teorierna re-enchantment och occulture. Studien visar på att black metal är en individuationsprocess där unga fans börjar att bygga upp sin personlighet och lär sig att både bearbeta och hantera känslor. Studien visar även på de negativa aspekterna av subgenren, så som kyrkobränder och mord, som uppkommit inom kultiska miljöer. Med dess resultat visar det att deltagarnas sökande efter en religiös livsåskådning som mötte upp med deras känslor och behov, var influerat av black metal. 

 • 355.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Kallifatides, Markus
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Skyrman, Viktor
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Välfärdsmodellens omvandling: det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den universella välfärdsmodell, som tillämpats i Sverige sedan andra världskriget, vägleddes av ambitionen att hålla marknadsintressen utanför välfärden för att undvika ojämlik tillgång och kvalitet samt för att stärka den demokratiska styrningen av välfärdssektorn. Sverige präglades därmed av en välutvecklad offentlig sektor med god tillgång till offentlig service.Den här rapporten kan dock genom omfattande statistiska studier visa hur den svenska välfärdsmodellen sedan 80-talet och framåt har genomgått genomgripande förändringar. Resultaten är bland annat:

  • Antalet privata aktörer i välfärdssektorn ökar som en följd av politiskt skapade välfärdsmarknader.

  • Gemensamma skattemedlen finansierar i högre grad privata välfärdstjänster, som i allt större utsträckning utförs av stora koncernägda aktiebolag, liksom dessa företags vinster.

  • Omfattande privatiseringar av gemensamt ägande har genomförts.

  • Andelen offentligt anställda har minskat med 10 procentenheter och antalet statsanställda har halverats, medan antalet sysselsatta i privat välfärdsverksamhet fyrdubblats.

  • En högre andel skatter går i allt större utsträckning till att finansiera välfärdsverksamhet som bedrivs av det privata näringslivet.

  • Offentlig sektors totala andel av samhällsekonomin har minskat från 60 procent till 50 procent av BNP.

  Dessa resultat tyder sammanfattningsvis på att den svenska välfärdsmodellen har genomgått kritiska förändringar vars följder inneburit att en omfattande omfördelning av makt, resurser och inflytande har skett från den demokratiskt styrda gemensamma sektorn – till den marknadsstyrda privata sektorn. Den svenska universella välfärdsmodellen som en gång hyllades har ersatts av en allt mer marknadsliberal modell. Bland konsekvenserna finns försämrad jämlikhet i tillgången till exempelvis skola, vård och omsorg, mindre ekonomisk omfördelningspolitik och mindre demokratisk styrning. Samtidigt går en allt växande andel av medborgarnas skattepengar till de privata välfärdsföretagens vinster.

 • 356.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Kallifatides, Markus
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Skyrman, Viktor
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 19802018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten visar, genom omfattande studier av en mängd tidigare genomförda undersökningar om ägande och förmögenhetsförhållanden i Sverige, att koncentrationen av makt och ägande har blivit allt mer ojämlik. Resultaten är bland annat att:

  • Ungefär hälften av den samlade svenska ekonomin ägsnumera från utlandet.

  • Det utländska ägandet på Stockholmsbörsen har ökat från 4 procent år 1979 till 39,4 procent 2016.

  • Det offentliga bolagsägandet har minskat och antalet anställda i statliga företag har halverats från 310 000 år 1980 till 158 000 år 2015.

  • Det institutionella ägandet har ökat och utgör cirka 20 procent av ägandet i de börsnoterade bolagen.

  • Det så kallade riskkapitalet har vuxit kraftfullt i omfattning och störst i sektorn är Wallenbergkontrollerade EQT.

  • I de stora börsnoterade bolagen på Stockholmsbörsen har den största ägarens andel av röstetalet ökat från i genomsnitt 26,8 procent till 31,2 procent av bolagsstämmans röster.

  • De 15 största finansfamiljerna styrde år 2017 bolag värda 4 935 miljarder kronor. Som jämförelse var Sveriges totala BNP samma år 4 604 miljarder kronor.

  • Familjen Wallenberg kontrollerade företag värderade till närmare 2 000 miljarder kronor.

  • Vad gäller de samlade förmögenheterna så har den allra rikaste procentens andel av de samlade förmögenheterna fördubblats från 20,5 procent 1978 till 39,6 procent 2006 och har fortsatt öka sedan dess.

  • Antalet svenska miljardärer har ökat från 83 personer 2001 till 178 år 2016.

  För att samhällsutvecklingen ska kunna vändas i riktning mot ökad jämlikhet krävs det att den breda vänstern tar kampen för att återskapa former för reglering och begränsningar av kapitalets makt både i Sverige men också internationellt i en allt mer globaliserad värld. Utvecklandet av ett nytt gemensamt projekt, som utgör ett verkligt alternativ till den ojämlikhetsskapande marknadsliberalismen, är av avgörande betydelse för socialdemokratins framtid.

 • 357.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Kallifatides, Markus
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Skyrman, Viktor
  Handelshögskolan, Stockholm.
  Suhonen, Daniel
  Katalys - Institut för facklig idéutveckling.
  Femton familjer kontrollerar sjuttio procent av börsvärdet2018In: Dagens nyheter, no 14 aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 358.
  Allestad, Petra
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Svedlund, Sofia
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Inkluderas eleverna?: En undersökning av två skolor i en mellanstor kommun i Norge2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur några pedagoger vid två skolor i en mellanstor kommun i Norge arbetar med att få alla elever att bli inkluderade i grundskolans undervisning. I denna uppsats börjar vi med att beskriva vad tidigare forskning kommit fram till vad gäller inkludering i Norge. I studien har vi genomfört kvantitativa observationer i fyra klasser, utifrån dessa observationer har vi sedan genomfört kvalitativa intervjuer med pedagogerna. Detta för att först få en inblick i hur pedagogen undervisar för att inkludera eleverna, sedan intervjuer för att få en insyn i hur pedagogen ser på inkludering i sin undervisning. De pedagoger vi intervjuat anser att planeringen inte skiljer sig mellan elever i behov av särskilt stöd och övriga elever. Detta är enligt vår slutsats på grund av att specialpedagogen planerar undervisningen för dessa elever. Endast en pedagog påstod att den planerar för eleven i behov av stöd vid undervisning i klassrummet. Samtliga pedagoger har arbetat med elever som behövt olika slags stöd. Pedagogerna är överlag positivt inställda till inkludering med förutsättningen att eleven får rätt stöd, som exempelvis i form av en assistent. 

 • 359.
  Allvar, Britta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Kooperativt lärande i inkluderad idrottsundervisning: en litteraturgranskning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att genom en litteraturgranskning av vetenskapligt publicerade forskningsartiklarundersöka vad peer-tutoring som en form av kooperativt lärande kan innebära för möjlighetentill social interaktion och lärande när elever med funktionsnedsättning inkluderas i enidrottsundervisningssituation. Många elever med funktionsnedsättning är inte inkluderade iidrottsundervisningen som de skulle önska, detta begränsar deras påverkansmöjlighet till godhälsa genom fysisk aktivitet. Kooperativt lärande och peer-tutoring har visat sig gemöjligheter till ökad social interaktion och lärande. Sökmetod: Tio vetenskapligt publiceradeartiklar granskades och tre återkommande områden kunde skönjas. Dessa var socialinteraktion, lärande hos eleverna och lärarens roll i undervisningssituationen. Fem artiklarbaserades på särskild interventionsstudie, fem baserades på tidigare forskning.Artikelsökningen gjordes under våren år 2010 i vetenskapliga databaser: Science direct,SAGE journals, Academic search elite, PsycINFO och ERIC under med kompletterandehandsökning. Krav var att artiklarna skulle handla om kooperativt lärande eller peer-tutoring iinkluderad idrottsundervisning, gälla grundskoleelever och vara engelskspråkig. Resultat: Treområden kunde skönjas i artiklarna, dessa var den sociala interaktionen effekter, lärandegenom peer-tutoring och lärarens roll. Sammanfattning: kooperativt lärande och peertutoringökar möjligheterna till social interaktion mellan eleverna då uppgifternas lösning ärberoende av social interaktion. Kooperativt lärande främjar social interaktion mellan elevermed och utan funktionsnedsättning. Kooperativt lärande och peer-tutoring ökar ävenmöjligheterna för lärandet då den sociala interaktionen gynnar lärande hos elever. Lärarensroll inför och under undervisningen är viktig för utfallet. Inkludering innebär heterogenaklasser vilket är positivt för kooperativt lärande.

 • 360.
  Allvar, Britta
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Thegel, Linnea
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  15-åriga tjejers uppfattningar om fysisk aktivitet  - en intervjustudie i en niondeklass2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Den ökade psykiska ohälsan bland tonårstjejer ses som ett problem och tanken om denna utveckling kunde förebyggas med fysisk aktivitet uppstod. Detta eftersom den fysiska aktiviteten har visat sig ha positiva effekter på den psykiska hälsan. Den minskade fysiska aktiviteten hos unga tjejer väckte intresset för hur tjejernas uppfattningar påverkar deras fysiska aktivitet. Hypotesen om att uppfattningar påverkar handlandet formades och tre teman som tros påverka tjejernas uppfattningar om fysisk aktivitet, genus, kultur och media inkluderades. Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar 15-åriga tjejer har om fysisk aktivitet och hur dessa skiljer sig utifrån deras grad av fysisk aktivitet. Som metod användes fokusgruppintervjuer där deltagarna delades in i tre grupper utifrån deras fysiska aktivitet. Två till fem tjejer ingick i varje grupp. I resultatet framkom att uppfattningarna skiljde sig mellan grupperna. Tjejerna med högst fysisk aktivitet, grupp 1, uppfattade den fysiska aktiviteten som självklar med fokus på prestation. Grupp 2, medelaktiva tjejer, uppfattade också den fysiska aktiviteten som självklar men med fokus på hälsa. De minst aktiva tjejerna, grupp 3, uppfattade inte den fysiska aktiviteten som självklar och uttryckte inte heller något intresse för den fysiska aktiviteten. Slutsatsen blev att tjejernas uppfattningar skiljer sig utifrån deras fysiska aktivitet. För att öka tjejernas fysiska aktivitet bör arbetet därför inriktas på tjejernas uppfattningar om fysisk aktivitet. Genom att förändra tjejernas uppfattningar skulle således den fysiska aktiviteten kunna öka och den psykiska ohälsan troligtvis minska.

   

 • 361.
  Alm, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Distriktssköterskors/Sjuksköterskors reflektioner kring omvårdnad av patienter och stöd till anhöriga inom palliativ vård i hemsjukvården: En intervjustudie med fokus på relationer2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe district nurses’/nurses’ reflections of providing nursing to patients and support to families receiving palliative care within home care. The study had a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected using semi-structured interview questions and analyzed using qualitative content analysis.The overarching theme that emerged was: The valuable but limited time on the last trip and consisted of the two main categories: To overcome barriers to providing good care and See opportunities to create good nursing care. Factors that precluded that good nursing could be provided was when district nurses/nurses experienced resistance from patient or relatives, when language difficulties arose or when family relationships were disturbed. The participants described furthermore that good nursing could not be given when families did not accept support offered from district nurses/nurses in order to strengthen the families capacity to manage their situation or in cases when patients had no close relatives as caregivers who could participate in and facilitate care. Conditions to provide good care was experienced when patients were receptive to care and understood their situation, and when district nurses/nurses were able to get a good start with time to get to know the patient. The basis for being able to provide good care consisted of relatives´ willingness to participate in the care of the patient as well as of the nurses’ feeling secure in their role as a result of their long experience. Palliative care in the home is a complex area and is affected by individual circumstances of patients, relatives and the district nurse/nurse as well as structural work-related conditions. To provide good palliative care is one of the greatest challenges for district nurses/nurses in palliative home care.

 • 362.
  Alm, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Vorén, Rose-Marie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Upplevelse av palliativ vård hos patienter behandlade för obotlig cancer på hospice eller inom den slutna vården - en litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study was to describe the experiences of terminal cancer patients’ receiving palliative care in hospice or in an in-patient care unit, and illuminate what these patients believe that good palliative care involves. Method:  The Literature study had a descriptive design and was based on 14 scientific articles that were retrieved from the databases Cinahl, PubMed, PsycInfo and by manual search. The results of the analysis were compiled into 5 categories containing 23 subcategories. Main Result: Patients experienced that the issue of most importance in palliative care was to obtain adequate pain relief without reservation or delay. Good communication and interaction between the nurse and the patient was the basis for good health care to be developed. Trust in health professionals' skills and abilities were essential to patients' perceptions of security. Autonomy was central for the patients’ participation in their health care, and it created a sense of control and meaning. The environment at the hospice had a negative impact on the patients’ self-image and made them lose their identity. Finding meaning in their suffering helped the patients gradually to accept their situation in order to find peace in their knowing of the inevitable. Conclusion: The interpersonal communication and nursing skills is of crucial importance for patients' perceptions of good health care. More research is needed to meet the growing request of qualified professional palliative care.

 • 363.
  Alm Arvidsson, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Westin, Madeleine
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Kan skatteregimer ha inverkan på aktiers prisförändring på utdelningsdagen?: En studie om Stockholmsbörsen 1991-952007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om att studera varför den faktiska prisförändringen på utdelningsdagen skiljer sig från det som teoretiskt borde infalla om privata investerare är de som till sist påverkar prisförändringen. Tidigare studier har gjorts på andra marknader, däribland USA och har grundats på ett progressivt skattesystem. I Sverige kan vi dock observera ett platt skattesystem under den studerade tidsperioden. I jämförelse med tidigare studier kan vi också observera en större variation i skatteregimer.

  För att genomföra denna studie formulerar vi två modeller, då vi misstänker att den första modellen kan vara missvisande eftersom att en variabel har många missing values. I båda modellerna använder vi oss av samma beroende variabel, som visar skillnaden mellan den faktiska prisförändringen på aktiers utdelningsdag och det som teoretiskt borde gälla vid respektive skatteregim. Den beroende variabeln har vi själva skapat, utifrån vårt datamaterial, för att besvara vårt syfte med studien. Datamaterialet som används i studien är obalanserat paneldata, och utifrån detta gör vi en regressionsanalys med minsta kvadratmetoden.

  De empiriska resultaten påvisar en låg förklaringsgrad och ingen variabel är signifikant skilt från noll, vilket medför att vi inte kan dra några direkta slutsatser.

 • 364.
  Alm, Caroline
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Särbegåvade elever i skolan: Ett nytt fält för specialpedagogiken2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  De högpresterande eleverna i skolan har precis som alla andra elever ett behov av bekräftelse, stimulans och utmaningar. Syftet med denna studie är att belysa lärares syn på de duktiga eleverna i skolan. Studien kommer även att beröra lärarnas syn på sin egen kunskap, samt hur de arbetar för att stimulera dessa elever i skolan. Studien ger en översikt av tidigare forskning i ämnet. För att uppnå syftet med studien så genomfördes kvalitativa intervjuer med fem grundskollärare på två olika skolor. I intervjuerna ställdes öppna frågor för att ge respondenterna möjligheten att utveckla sina svar. Resultatet pekar mot att de medverkande pedagogerna upplever en tidsbrist i sitt arbete, att det är svårt att hinna med dessa elever i den utsträckning som önskas. Respondenterna var överens om att diskussionen om de högpresterande eleverna i skolan är viktig. Resultatet visar även att de specialpedagogiska resurserna som finns i skolan enbart går till elever i olika svårigheter och att frustrationen hos pedagogerna ligger i att skapa nya stimulerade och utmanade uppgifter till dessa elever.

 • 365.
  Alm, Erika
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Eriksson, Karolin
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  En kartläggning av högstadieelevers sömnvanor samt hur detta påverkar deras skolaarbete. En surveystudie ur ett genusperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sömnbehovet varierar hos olika individer. Studier visar att ungdomar behöver minst åtta timmars sömn. Under puberteten sker en hormonomställning som gör ungdomar trötta och många ungdomar är inte tillräckligt utvilade vid morgonens skolstart. TV och Internet ses alltmer som ett hot gentemot ungdomars sovvanor då mediekonsumtionen ökar. Studier visar att det är mer vanligt hos killar att föräldrarna är med och bestämmer sovtiden, men även att tjejer anger längre sömntid.  Syftet är att bland elever i årskurs nio se hur vanor innan sänggående påverkar deras sömnvanor och sömnkvalitet samt se hur eleverna upplever att sömnen påverkar skolarbetet. Detta kommer att jämföras utifrån ett genusperspektiv.  En kvantitativ undersökningsmetod i form av elva enkätfrågor har använts och delats ut till elever i årskurs nio. Sammanlagt deltog 135 elever, varav 81 killar och 54 tjejer. Resultatet har sammanställts och slutligen utformats i diagram. Majoriteten av eleverna sover åtta timmar per natt och lägger sig mellan klockan 22.00 och 23.00. Killar går och lägger sig senare än tjejerna. De elever som uppger att de sover bra uppger även sig vara mest utvilade under skoldagen. De elever som studerar minst efter skoltid bestämmer även i större utsträckning själva när de ska lägga sig. Tjejer lägger ner mer tid på skolarbete än killar.  Majoriteten av eleverna störs inte av sin nattsömn, men många tjejer uppger att de upplever stress och oro i samband med sömn.  Anledningen till varför de som sitter vid datorn lägger sig senare kan delvis bero på att datorn ej har någon tidsbegränsning på samma sätt som ett tv-program. Slutsatser kan dras att tjejer i större utsträckning upplever oro och stress då de känner ett stort behov av att kommunicera samtidigt som de har ett större ansvar än killar gällande sovtider. Killar kan i större grad koppla bort skolan på fritiden då de ej lägger ner lika mycket tid på skolarbete och ej upplever oro och stress i samma grad som tjejerna i samband med sömn.

   

 • 366.
  Alm, Jennifer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Den propre mäklaren: en uppsats om förväntningar på nya mäklares första intryck2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title

  : "The proper real estate agent"- a paper on expectations for new real estate agent's first impression.

  Level

  : Bachelor of Science in Business Administration

  Author

  : Jennifer Alm

  Supervisor

  : Jonas Kågström

  Date

  : 2011– June

  Aim

  : The purpose of this paper is to analyze how hiring managers in the real estate broker understand the jobseeker during interviews. This analysis is based on the recruiters description of the first impression and the non-verbal communication in comparison with relevant theory.

  Method

  : I began my research by studying scientific articles to obtain great knowledge of the subject and write my theory chapter. I then chose to use a qualitative research method, collecting my empirical data by making five interviews. The interviewees were recruiters at brokerage firms. The theory and empirical data was analyzed and then compared to arrive at a conclusion.

  Result & Conclusions

  : Recruiters in the brokerage thinks that the first impression is important and therefore read a lot of information about the applicant with a great first impression and the person´s non-verbal communication. Recruiters believe it is very important to be able to then a great first impression when they consider the jobinterview is very similar the scenario when the brokers meet customers and then has to "sell quickly". There are a number of factors that are key to a successful first impression in recruitment of brokers. What is positive is that the most important factors are those that you can influence- such as handshake, dress, language, eye contact and bodylanguage. While factors such as skin color and physical appearance does not have any relevance in the assessment.

  Suggestions for future research

  : I have in my study only chosen to investigate how the first impression and non-verbal communication affects hiring managers assessment on an interview for a real-estate job. It would be interesting to conduct a study on how other factors such as grades, qualifications, and personality play into the hiring decision.

  Contribution of the thesis

  : I see my study as an aid and a tool for students and other attending interviews for brokerage jobs. Through my results, I can prepare job seekers brokers on what recruiters attach importance in terms of first impressions and non-verbal communication, and thus provide the job seekers a fair chance for a successful interview which may lead to future jobs.

  Key words

  : Job interview, Real estate agent, First impression, Non-verbal communication

 • 367.
  Alm, Lena
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Sjöström, Anneli
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Att leva som barn till förälder med psykisk sjukdom2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this descriptive review was to elucidate how the literature describes how children of parents with mental illness experience and have knowledge about their parent’s illness. The aim was furthermore to describe how the children’s existence is affected, can be improved and why the children so often are invisible. Search through Medline (through PubMed) database and additional manual search was conducted. In total fourteen articles fulfilled the inclusion criteria and were reviewed. The chosen method for analysis was qualitative and the results are presented on the basis of different subjects that elucidated the questions at issue. The study shows that children of parents with mental disorder often takes responsibility for the parents disease, a disease that has to be kept a secret and often lead to social isolation for the children. The children often have poor knowledge of the parent’s illness. Due to different obstacles these children are difficult to identify and thereby also difficult to help. The children themselves have clear opinions of what kind of help they want, mainly economic and domestic support, conversational support and information. One of the authors’ conclusions is that new research needs to be done regarding Swedish conditions.

 • 368.
  Alm, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Larsson, Jasmine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Dom skriver rätt, dem skriver fel: En kvantitativ undersökning i felanvändandet av de och dem i text och frågan om talspråk bör tillåtas i skrift2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks språkbruket av de/dem/dom hos svenska skolelever i årskurserna 4–6, 8–9 och i olika årskurser inom tre olika gymnasieprogram. 165 elever i grundskolan och gymnasiet har svarat på en enkät utformad för att undersöka kunskapen i distinktionen mellan de/dem. Vi undersöker och diskuterar vad resultaten kan komma att ha för betydelse för användningen av pronomenen och om det skulle vara fördelaktigt att införa ett enhetligt pronomen. Frågan om de och dem borde ersättas av dom har varit en diskussion sedan början av 1900-talet men har blivit än mer ifrågasatt sedan 1950-talet. Frågan diskuteras fortfarande och ännu har ingen lösning eller kompromiss tillämpats. I uppsatsen kommer olika kompromisser som föreslagits att redovisas.  

   

  I denna uppsats undersöks också vad skolans ansvar är när eleverna ska lära sig de skriftliga normerna, specifikt de/dem och hur språket kan komma att se ut om utbildningen fortsätter som den gör idag. 

 • 369.
  Alm, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Alsaid, Madelein
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Anhörigvårdare i ett mångkulturellt samhälle: om vuxna barn och deras äldre hjälpbehövande föräldrar med invandrarbakgrund2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to study and understand the situation of adult children and their experiences of providing daily care for their elderly parents in need who have an immigrant background. One of the aims was to describe and analyze the motives of adult children choosing to become caregivers, without recourses to the right of using the public elderly care in form of home care and/or elderly care homes. Qualitative semi-structured interviews were conducted with five adult children who cared for their parents. The theoretical frames of analysis were symbolic interactionism with the concepts “I” and “Me” and “significant others”, the theory of reciprocity and finally risk factors for social exclusion. The theoretical frames were used to give deeper insight and different perspectives of the social reality of informal caring. Important results found in our study are that adult children who care for their parents believe it is their duty to help the person who used to take care of them. They described the relationship to their care receiving parents in positive words, but their care duties were described also as heavy and time consuming. These duties were sometimes hard to combine with employment for the family caregiver. Important factors for the adult childrens’ choice to become caregivers were interpersonal relationships, culture and language - language as a practical obstacle but also as part of the culture. Conclusions that could be drawn were that reasons behind the refrain from receiving assistance from the public eldercare was a combination of the wish of the adult children to preserve their culture and their parents’ helplessness in not being able to make themselves and their needs understood in their own language.

 • 370.
  Alm, Marika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Att undervisa elever med ett annat modersmål: Några pedagogers syn på undervisning i samhällsorienterande ämnen2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att se hur lärare uppfattar att undervisningen är organiserad och fungerar för elever med ett annat modersmål än svenska. I den empiriska studien har kvalitativa intervjuer gjorts med fyra lärare på skilda skolor för att skapa klarhet i hur de uppfattar sin undervisning. Resultatet visade att de inte skilde sig åt organisatoriskt. Däremot varierade de enskilda skolornas undervisningssätt marginellt, det som skilde var valet av arbetsmetoder i klasrummen. En av slutsatserna i undersökningen är att lärarna efterlyser mer samarbete med lärarna i svenska som andraspråk och modersmål. Det stödjer även det som forskningen säger, att ett samarbete mellan lärargrupperna gynnar elevernas utveckling. En annan slutsats är att lärare med kunskaper i andraspråksundervisning är viktiga för elevernas kunskapsinhämtning.

 • 371.
  Alm, Pontus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fällström, Yrsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Den sociala entreprenörens karaktäriserande egenskaper2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Titel:

  Den sociala entreprenörens karaktäriserande egenskaper

  Nivå:

  Kandidatuppsats, C-nivå, företagsekonomi, ledarskap och organisation

  Författare:

  Pontus Alm & Yrsa Fällström

  Handledare:

  Pär Vilhelmsson, Kristina

  Mickelsson,

  Elena

  Ahmadi,

  Maria

  Fregidou--‐Malama

  Examinator:

  Jens Eklinder Frick

  Datum:

  2015-06-02

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka karaktäriserande egenskaper

  som går att finna hos sociala entreprenörer.

  Problem och bakgrund:

  Sociala företag och socialt entreprenörskap är ett område som har fått undermålig

  uppmärksamhet i forskningen med betoning på drivande egenskaper hos sociala

  entreprenörer. Förståelsen för ämnet kommer med denna studie öka, och befintlig

  teori kommer att bekräftas eller motsägas.

  Metod:

  Undersökningen har en deduktiv ansats med en kvantitativ metod och

  deskriptiv samt analyserande statistik. Teoriunderlaget bygger framförallt på

  tidigare forskning inom socialt entreprenörskap men även på forskning inom

  traditionellt entreprenörskap. Analyskapitlet kommer att koppla tillbaka till teorin

  för att jämföra denna studies utfall med tidigare forskning.

  Resultat & diskussion:

  Denna studie bidrar med nya begrepp som karaktäriserar sociala entreprenörer i

  Sverige och som är grundade på de sociala entreprenörernas egenskaper. Studien

  stärker även tidigare forskning med enkätundersökningens utfall.

  Förslag till fortsatt forskning:

  Det har kommit förslag från en handfull respondenter att det bör göras en mer

  djupgående undersökning över vissa typer av organisationer. Eftersom denna studie

  har riktats till alla sociala företag enligt Sofisams register innebär det att

  organisationerna skiljer sig åt vad gällande bransch och företagsform. Då det finns

  bristfällig forskning angående könsskillnader inom begreppet risktagande för

  sociala företagare ges även detta som förslag till vidare forskning.

  Nyckelord:

  Socialt entreprenörskap, social entreprenör, entreprenör, socialt

  företag, tredje sektorn.

 • 372.
  Alm, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Bending, Nina
  Två typer av arbetsplatsintroduktion2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 373.
  Almaz Eriksen, Elisabet
  et al.
  Oslo University College.
  Grannäs, Jan
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Nordqvist, Ingrid
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  The ASSIST course plan2008Report (Other academic)
 • 374.
  Almberg, Nina
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hellström, Lotta
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  "Jag skulle behöva kunna mer än vad jag gör" -: några pedagogers tankar och erfarenheter kring IKT i klassrumsundervisningen2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka några pedagogers tankar och erfarenheter kring IKT (informations- och kommunikationsteknik) i klassrumsundervisningen. Vi ville ta reda på pedagogernas syfte med IKT-arbetet i undervisningen, hur pedagogerna arbetar med IKT för att främja elevernas lärande samt vilka påverkansfaktorer på IKT-användningen pedagogerna beskriver. Enligt våra tidigare erfarenheter används inte datorn i så stor utsträckning i tidigare åren, därför var det av stort intresse för oss att få en förståelse för tidigarelärares pedagogiska synsätt kring IKT i undervisningen. Metoden som användes bestod av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer för att samla in data. Respondenterna bestod av tre klasslärare i år 1-3, en speciallärare tillika IT-resurs samt två rektorer. Studien genomfördes i två närliggande kommuner i Mellansverige. Intervjusvaren analyserades och redovisades i form av porträtt av respondenterna och utifrån de fyra teman som framträdde; fördelar med IKT, svårigheter/hinder, utbildning/fortbildning samt IKT och barn i behov av särskilt stöd.

   

  Studiens resultat visar att den stora fördelen som respondenterna upplever är att de lättare kan individualisera undervisningen. De respondenter som arbetar med metoden ”Skriva sig till läsning” ser de största fördelarna och minst hinder för IKT-användningen i undervisningen. De anser att problem med tekniken är det största hindret för IKT-användningen. Majoriteten av respondenterna menar att bristen på utbildning/fortbildning inom IKT är ett problem och påverkar IKT-användningen i undervisningen. Alla respondenter är överens om att IKT är ett bra verktyg för barn i behov av särskilt stöd.

 • 375.
  Almberg, Stina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Michel, Gabriella
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Analys av energianvändningen i kvarteren Carolina och Jenny: en fallstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An energy study has been performed on two blocks in an area called Gävle Strand. The buildings are owned by a tenant-owner’s association called brf Carolina and were built by the company Skanska 2008. The builder as well as brf Carolina are pussled by the fact that electricity use is higher than expected while heating is less. Skanska is also very interested in finding out how much heat recovery from stale exhaust air through a geo-thermal heat pump is contributing to the general heating requirement and energy balance in four out of the ten buildings located on the properties.

  To find possible answers to the higher electricity use a literature survey on user behaviour was conducted. Simulations were executed in the energy simulation program BV2 testing the efficiency of a mechanical ventilation system with fans dispatching the used stale air with heat recovery through the geo-thermal heat pump in comparison to a HRV-system. As BV2 can’t simulate heat pumps its impact was instead calculated manually and added to the result from BV2.

  The result show that there are significant differences in both water and electricity use between households. The mean value in brf Carolina is also higher for both water and electricity use than the typical pattern value most commonly used in energy simulations for new buildings. The simulations and calculations show that a HRV-system is practically equal to the system chosen for these buildings. The geo-thermal heat pump make a substantial contribution to the heating requirements but also increases the electricity use in comparison to the HRV-system.

  The buildings over all have a good energy performance. The chosen heat recovery system is working well. If the source for energy is also valued a HRV-system is still preferable since it requires less electricity.In regards to user behaviour the under floor heating installed in the bathrooms and operated by the occupants is very likely to have a substantial impact on the higher than average electricity use. There are however many other factors that could have an impact on energy use due to behaviour factors. This is also a factor when varations between households are viewed.

  Key words; energy, energy simulation, user behaviour

 • 376.
  Almesjö, Emelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Cámel, Rebecka
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lärosätets betydelse för en fastighetsmäklarstudents framtid i en yrkesroll som fastighetsmäklare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Titel:

  Lärosätets betydelse för en fastighetsmäklarstudents framtid i en yrkesroll som fastighetsmäklare Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförmedling Författare: Emelie Almesjö och Rebecka Cámel Handledare: Lars-Torsten Eriksson Datum: 17 september 2012 Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka om ett lärosäte har betydelse för en fastighetsmäklarstudents framtid i en yrkesroll som fastighetsmäklare. Anledningen till att vi valt att undersöka detta är för att högskolorna i framtiden ska kunna få så många nöjda studenter som möjligt vilket förhoppningsvis kan leda till kompetenta fastighetsmäklare på marknaden. Metod: Vi har i detta arbete samlat in empiriskt material i form av enkätutskick till både registrerade och oregistrerade fastighetsmäklare. Efter insamlingen av det empiriska materialet observerade vi och försökte hitta handlingsmönster i de inkommande svaren. Vi har också använt oss av diverse litteratur samt internetkällor. Resultat och slutsats: Vi har i denna uppsats kommit fram till att ett lärosäte har betydelse för en fastighetsmäklarstudents framtid i en yrkesroll som fastighetsmäklare. Både lärare och högskolan kan påverka studentens framtid genom att erbjuda engagerade lärare, god skolmiljö och anpassa kurserna till det framtida fastighetsmäklaryrket. Förslag till fortsatt forskning: I denna uppsats har vi till största del utgått ifrån fastighetsmäklarstudenternas åsikter vad gäller fastighetsmäklarutbildningen. Det skulle vara intressant att studera vad Fastighetsmäklarnämnden har för syn på utbildningen, 4

  vad som ligger till grund vid införandet av de olika kurskraven etcetera.

  Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att denna uppsats ska vara av stor betydelse för de högskolor som erbjuder fastighetsmäklarutbildningen. Vi hoppas också att arbetet kommer vara till nytta för Fastighetsmäklarnämnden och framtida fastighetsmäklarstudenter. Nyckelord:

  Fastighetsmäklarutbildning,

 • 377.
  Almgren, Björn
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Dynamic load modulation2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this master thesis was to study if the drain efficiency of power amplifiers can be maintained at power back off using a technique called load modulation.

  The amplifier classes studied are E, F and D-1. The target figure was to obtain a 10 to 12 dB dynamic range of amplitude with reasonable efficiency. Studies of power amplifiers have been made to understand how power is generated. Several different load modulation networks have been evaluated. Attempts to derive design equations for the modulation networks have also been done.

  The thesis work was carried out with simulations in ADS 2006. As active devices commercially available bare-die transistor models have been used. The power rating of the dies are 15 W.

  A dynamic range of amplitude of over 15 dB has been achieved with drain efficiency greater than 60 percent. The peak output power is in the 40 – 45 dBm range.

 • 378.
  Almingol, Oscar
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Construction of a C-PV prototype2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following Master Thesis will talk about a C-PV prototype using bifacial PV technology, based on the Solarus Collector. The Solarus Collector consists in two PV cells built on a metallic receiver, where there are some water channels flowing through it, allowing to cool down the PV cells, thus increasing their efficiency. The collector also presents a reflector to provide irradiance to the back part of the receiver, where the other PV cells are located. The new prototype will present bifacial PV cells but not a metallic receiver. This construction aims to reduce the price of the receiver, but will not have a system to cool down the solar cells. This Master Thesis will be developed in the Solarus facilities, in collaboration with the Solarus members.

  In order to grasp an idea of this prototype, two main procedures will be done. Regarding the bifacial technology, a bifacial PV module will be measured under different conditions, depending on which sides can be illuminated or shaded. On the other hand, a thermodynamic simulation will be carried out on different geometries of the reflector and receiver, in order to figure out the evolution of the temperatures on the new prototype. This simulation will be done with a finite element method, widely known in this applications.

  The results will show several problems concerning this prototype. Although the measurements of the bifacial PV module will result beneficial and informative, the problem with the temperature will tend to back down this prototype. The lack of some system to cool down the bifacial cells will imply that the receiver could reach unacceptable temperatures. This hypothesis will be drawn under some specific conditions, so they will not be completely devastating to the idea of using bifacial cells, but perhaps a different approach should be used in case it is desired to continue this work. 

 • 379.
  Almira, Memic
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management.
  Aida, Osmanovic
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management.
  Utformning av en ankomstkontroll: Möjligheter och utmaningar som en ankomstkontroll kan ge industriföretag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many companies strive to develop their arrival controls in an effective way as arrivals controls have proven to be significant for the companies. This is grounded in the fact that arrival controls improve the flow of production and minimize the risk for production errors since the controls enable an effective management of the company’s products and materials. Not establishing these controls consequently often leads to production default, stress and increased expenses. Nonetheless, many companies choose not to implement arrival controls because such implementations are accompanied by large costs. Furthermore, they require space, which smaller companies do not have.

  The purpose of this study is, through the analysis of previous literature and interaction with a local company, examine how efficient arrival controls can be structured. Additionally, this study aspires through, improvement proposals, to aid Munters AB in the construction of arrival controls.

  This is a qualitative case study conducted at Munters AB in Tobo. Empirical data was accumulated through semi-structured interviews, analytical observations and consistent visits to the company.

  Arrival controls are of significant importance for companies and the absence of such are undoubtly damaging for the company. This is evidential in the interviews, where both the quality director and the Lean coordinator were aware of the company’s shortcomings in this area. Further findings show that all workers in the production department experienced continuous defects in every day production and therefore hoped for an implementation of arrival controls. In conclusion the study found that Munters AB is in urgent need of arrival controls. However, in order for such an implementation to be as effective as possible, the company needs to utilize different methods, tools and system and crucial forward planning in production. 

 • 380.
  Almkrona, Ebba
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Björkman, Josefine
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Den moderna mobbningen: Nätmobbning bland ungdomar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to gain a deeper understanding of the professionals experiences of cyber bullying among teenagers of the age 14-16. To answer the purpose of the study six semi-structured interviews were performed with professionals who work in close contact with teenagers within the school system and social work. To analyze the results symbolic interactionism is used as well as concepts of attitude and norms. The results demonstrated that teenagers that have experienced cyber bullying can exhibit symptom of depression, self harming behavior and in certain cases performed suicide attempts. One contributing factor to why cyber bullying present to the extent it does is because teenagers are able to be anonymous on the internet. Being anonymous contributes to teenagers being able to act cruel towards each other with little repercussion. By informing teenagers and drawing attention to the impact cyber bullying have on a person is considered the most effective way to prevent cyber bullying to present itself according to interviewed people.

 • 381.
  Almquist, Olivia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Testrutin för dricksvattenfilter för upp till 50 P.E.: ett förslag på tillvägagångssätt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is, with the laws regarding drinking water filter up to 50 P.E. as the basis, to create a routine for how the tests should be for the filters in a test-bed facility. How will a common test routine be designed for better assessment of drinking water filters today?

   

  The thesis is based a literature study in the form of both websites and legislations. The information have been retrieved from the websides of relevant companies such as, the National Food Agency (NFA) and similar organizations working on drinking water issues. While the legislations have been taken from, for example, National Public Investigation and/or likewise. Several of the references that are used have backing from several other sources which should mean that the information is reliable. The legislation is the starting point for a functioning Sweden which should mean that it is reliable.

   

  It has also been conducted a survey through email, where approximately 50 companies in the drinking water filter industry were asked what they think about various statements. The questions were based on an already developed proposals for a test routine that the author developed earlier. This method was chosen because it is difficult to get a clear picture of what the market is interested in examining without asking them.

   

  Water in its raw form H2O does not taste or smells anything. It can, however, change when it is in contact with other materials. This is because water is highly soluble and thus dissolves other substances. Therefore it is important that materials used in drinking water treatment should be safe where the consumer might otherwise ingest unhealthy substances through drinking water. Building and Planning Agency together with the National Food Administration and the Swedish Chemicals Agency will design a platform where stakeholders can easily find information regarding approved materials in contact with drinking water.

   

  There are approximately 1.2 million households in Sweden (both permanenta- and leisure accommodations) who receive their drinking water from private well. It is therefore the well owner's responsibility to make sure that the drinking water has a good quality. There is no legislation on the control of its own drinking water. The recommendation suggest sampling every three years on the well if it only supplies a household but every year if there are more than one household that are supplied. Approximately 1/5 of all drinking water is estimated to be unfit.

   

  There are many different types of filters and methods which can make it confusing and difficult for people to choose the right one. Some of those types are ion exchange, activated carbon, reverse osmosis, sand filters, air filters, cartridge filters, UV light and scale filter. The filters have different characteristics and work in different ways. According to WHO guidelines for safe drinking water. Many substances are not regulated with any limits as long as the WHO does not consider that the concentration of that substance will be sufficient enough to affect people negatively. Examples of these are pH, iron chloride, manganese and potassium. Although EU has a list of safe drinking water which NFA base their limits on.

   

  The proposed test routine became somewhat shorter and less strict than the routine as it was based on. It is reported in Appendix 2 together with the questionnaire sent out to businesses to find out what they thought about the proposal on the test routine. Drinking water filters should be tested in 32 weeks during which a power failure will be simulated. It is even recommended that the capability of the filter should be tested at high flow and no flow for a certain number of hours during each week.

 • 382.
  Almqvist Baglien, Anna
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Förskollärares och barnskötares perspektiv på barn, rörelse och utevistelse i förskolan: En enkätundersökning i förskolan2009Student thesis
 • 383.
  Almqvist, Josefin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Nilsson, Angelica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  En handlingsplan kan vara skillnaden mellan liv och död: Socialsekreterares beskrivningar av arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how the social services work with honor-related violence and oppression, and how action plans are implemented into the work. Honor-related violence and oppression is a relatively new problem in Sweden and for a long time, the social services have lacked strategies for how the problem should be handled. Evaluations of the social services have shown that several municipalities in Sweden lack specific action plans against honor-related violence and oppression, as well as routines and guidelines for their work in this area. This study is based on qualitative interviews with five professional social workers from different municipalities. Through the interviews, each social worker’s view on the work of honor-related violence and oppression and the importance of the action plan have been highlighted. The results showed that the social workers described their work in a similar way but their view on the importance of an action plan differed. Based on the results of the study, our conclusion was that action plans can be a solid ground that creates a unified structure for the social services, and are therefore important in the work against honor-related violence and oppression. 

 • 384.
  Almqvist, Kristian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Kristensson, Annika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Skolledares syn på drama och dramapedagogik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet  med  denna  fenomenologiska  undersökning  baserad  på  kvalitativa  intervjuer  är  att   undersöka  rektorers  syn  på  drama  och  dramapedagogik.  Undersökningen  är  baserad  på   intervjuer  av  fyra  rektorer  som  är  eller  har  varit  yrkesverksamma  som  skolledare  i  Skånska   grundskolor.  Det  som  blev  tydligt  under  undersökningen  var  att  rektorerna  är  positivt  inställda   till  drama  och  dramapedagogik  i  svensk  skola.  Däremot  saknar  rektorerna  möjlighet  att   anställa  dramapedagoger  endast  för  att  undervisa  i  drama  eftersom  ämnet  inte  finns   representerat  i  Lgr  11.  För  att  undervisa  i  ett  ämne  måste  det  finnas  inom  ramen  för   lärarexamen,  vilket  drama  ej  gör.  Rektorernas  förslag  är  att  dubbla  examina  skulle  ge  dem   möjlighet  för  skolan  att  tillgå  dramapedagogers  expertis.  I  Lissabonagendan  (Consortium,   2010)  framhålls  vikten  av  att  nationell  och  internationell  styrning  och  dokumentation  som   nödvändig  för  att  säkerställa  utveckling  och  kvalitetssäkring  inom  drama.  Detta  gäller  även  för   svensk  del.  Avsaknaden  av  riktlinjer  inom  läroplanen  har  påverkat  drama  och   dramapedagogiken  inom  svensk  skola  i  den  grad  att  dramapedagogiska  tjänster  har  minskat.   Detta  trots  att  rektorerna  ser  stora  vinningar  inom  drama  som  metod  för  kreativt  lärande,   praktisk  kunskapsinlärning  och  gruppdynamiskt  utvecklande.  

 • 385.
  Almqvist, Sanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Wiberg, Pernilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Performance measures and employee engagement: A case study about the connection between employees attitude toward customer satisfaction measures and long-term goals and strategies.

   

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

   

  Author: Sanna Almqvist and Pernilla Wiberg

   

  Supervisor: Tomas Källquist

   

  Date: 2018 – january

   

  Aim: The background to this study is based on previous research highlighting different aspects of the benefit of performance measurement from a leader or company perspective. But they request more research on how employees attitude to performance measurements leads to engagement. Our aim is thus to increase understanding of how employees' attitude towards performance measurements within customer satisfaction engages them in their daily work to strive towards long-term goals and strategies.

   

  Method: This study is influenced by a hermeneutic and social constructionist perspective. The empirical data has been collected through qualitative semistructured interviews. The interviews were covered by topics that were found in theoretical framework based on previous research on the subject. Through an abductive research method, empirical data and the theoretical frame of reference have been analyzed in interaction and influenced each other in order to answer the aim of the study.

                                            

  Conclusions: The conclusion of the study is that a positive attitude toward measurements within customer satisfaction, engage employees in everyday work. The study also points to that different involvement of employees leads to the pursuit of different kinds of goals.

   

  Contribution of the thesis: This study, from a theoretical point of view, contributes to illustrating employees' attitude to customer satisfaction measurements, as well as their perspective on linking performance measurement with long-term goals and strategies. Furthermore, previous research in employee engagement is also confirmed.

   

  Suggestions for future research: The study reveals that it would be interesting for further research to illustrate similarities and differences within the two different traces of customer satisfaction measurements found in this study, indirect and direct measurements of customer satisfaction.

 • 386.
  Almstedt, Julia
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Gustafsson, Petra
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Känslor hos föräldrar till barn med Downs syndrom: Skillnader mellan mödrar och fäder2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   This study is based on a compilation of previously collected and unprocessed data. The purpose of the study was to compare whether there were any differences between the feelings of mothers and fathers of children with Down syndrome (DS). 80 mothers and 79 fathers participated in the study. The children´s average age was 4,7 years when the parents answered the questionnaire. They were responding to a questionnaire concerning feelings over a period of three months. The survey that was used in the study consisted of 21 emotional expressions that would be estimated on a Visual Analog Scale (VAS) of 0-10. The results showed that both mothers and fathers of children with DS estimated "happy" highest and "devastated" lowest. "Happy", "angry" and "sorry" was significantly higher in mothers compared to fathers. Fathers estimated "bitter / gloomy" significantly higher than the mothers. Moreover, there were no significant differences between the parents. Both mothers and fathers estimated the positive emotional expressions higher than the negative. The results of the study interpret that mothers and fathers of children with DS are not in need of gender-adapted but personalized support and guidance.

 • 387.
  Almström, Erica
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Att förstå evolution genom laboration2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningar visar att elever har svårt att ta till sig evolutionsteorin och i stället väljer att förklara evolutionen med icke vetenskapliga argument. Till exempel väljer de att förklara fjällharens vita vinterpäls med att en vit päls gör att den syns sämre. Det här är ett exempel på att eleverna gärna förklarar evolutionen som behovsstyrd. En laboration utformades för att illustrera hur variation och urval ger evolution i en plantpopulation. Laborationen går ut på att eleverna under en tid studerar en population med plantor som utsätts för torka. Plantorna har olika simulerade genotyper och kommer därför att reagera olika på torkstressen. Tanken med laborationen var att få elever att använda sig av mer vetenskapliga förklaringar till evolutionen istället för icke veteskapliga. Resultaten visar att eleverna ändrat uppfattning, men inte riktigt till en mer vetenskaplig förklaring utan de har gått från sin tidigare förklaringsmodell till att inte riktigt kunna förklara vad som händer vid evolution.

 • 388.
  Almström, Mathina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work.
  Hossain, Jarif
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work.
  Att samverka kring barn med komplexa behov i en specialiserad socialtjänst: En kvalitativ studie om socialarbetares uppfattning av det professionella samarbetet kring barn med behov av samordnade insatser.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur socialarbetare på Socialtjänsten upplever att samverkan mellan enheterna; Barn- och ungdomsenheten samt Enheten för funktionshinder fungerar i praktiken samt hur de ser på eventuella utmaningar med att utreda barn med komplexa behov. Studien byggde på kvalitativa semistrukturerade intervjuer och resultatet har analyserats utifrån organisationsteori och systemteori. Studien visar att enheterna kan betraktas som separata subsystem med olika institutionella logiker. Socialarbetarna beskriver att barn med komplex problematik behöver att de skilda subsystemen kan verka över de organisatoriska fälten och att samverkan är ett värdesatt verktyg. Det uttrycks en klar vilja till att samarbeta men det saknas tydliga direktiv för hur det ska säkerställas i praktiken. I syfte att förbättra samverkansarbetet beskriver socialarbetarna att det behövs fler och regelbundna utbildningstillfällen samt väldefinierade riktlinjer. Denna studie är visserligen inte generaliserbar till hela samhället men indikerar ändå att svårigheterna i samverkansarbetet är möjliga att motverka. 

 • 389.
  Al-Mulla, Tiba
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Jämförelsestudier mellan olika typer av korslimmat träbjälklag:: Undersökning av konsekvenser vid ändring från betong- till korslimmat trä- bjälklag i ett flervåningshus2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Timber is one of the most common materials that had been use for a long time. The need for new buildings will affect the climate negatively, that is why it’s necessarily to find new ways to build quickly and sustainably. Cross-laminated timber (CLT) product came in the 1990- century. The material was developed to be used in high residential wood constructions buildings.

  The material considered to have good properties compared with other types of wood material, some of the studies showed the possibilities of building high residential with the CLT material. Such high rises buildings work best when CLT wood constructions combined with other materials, which called, Composite constructions.

  Case study preformed theoretically in Fullriggaren building in Alderholmen in Gävle city, the building have 14 floors and about 40 m high. With the purpose of trying to investigate the consequences that occur when the concrete floor slabs were replaces  with CLT wood floor slabs, taking into account the rules and standards for fire safety, acoustics, oscillations and vibrations. In order to achieve this and to determine the most suitable alternatives, the different types of CLT-wood floor slabs was compared.

  The building studied in its design and execution, and a simpler model created in Revit 2018. The challenge was that the building has a long span of maximum 10 m. The different types of CLT floor slabs which compared in the study was, CLT timber joist slaps, flat floor slab and CLT wood floor slabs in combination with steel hat beams and other beam steel types. Each type of floor slabs had its advantages and disadvantages, but the results and studies showed that timber and concrete composite floor slab combined with steel hat beams are the best possible options for the construction in Fullriggaren building, where the floor slab height is the shortest compared to other CLT wood floor types. With the chosen floor slab, the problem of vibration and oscillations will minimize. When using such a floor slab, the building height will increase, which means in this case, removing an entire floor from the building.

 • 390.
  Almén-Åström, Eva
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  En jämförelse av patienters upplevelser av delaktighet, livstillfredsställelse, arbetssituation och sjukvårdskonsumtion efter Strokescreening respektive traditionell vård2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was that, with focus on experiences of participation and life satisfaction, work situation and consumtion of non institutional care, compare two groups that had participated versus not participated in a stroke program for Strokescreening. A questionnaire was sent retrospective to a consequetive group of people. The results were analyzed with Chi2-test, Mann Whitney-test, T-test, linear regression analyzes and multiple logistic analyze. No significant differences could be shown between the groups even though some tendences were noted. The group who participated in the Strokescreening program experienced less participation in personal care than the group who did not participate. The strokepatients that participated in this study experienced a significant lower level of life satisfaction than a reference group of a normal population of Swedes. There was a prominent difference between the groups about occupation before the stroke. In time of this study there where some higher percentes in the group who participated in the Strokescreening program that had returned to work. Several of the participants in the group that had not participated in the Strokescreening program had a regulary contact with the non institutional care. The results of the present study arouse some questions about the benefit with the Strokescreening program related to the expences. The method of a questionnairy study had some weekness, both in a relatively high level of reduction of participants and a question about the relevace of the questions asked. Therefore, it would be of great interest to make an interview study of this population. It would also be of great interest to examin if there are any differences in the frequency of how many of the participants who gets another stroke in respective group. The purpose of that would be to see if the Strokescreening program has any secondary preventive effect.

 • 391.
  Alner, Julia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Nygren, Rebecca
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet: En kvantitativ innehållsanalys om två kvällstidningars rapportering om Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet efter valet 2014 respektive 2013.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel               Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet - En kvantitativ innehållsanalys om två kvällstidningars rapportering om Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet efter valet 2014 respektive 2013.

   

  Författare      Julia Alner och Rebecca Nygren

   

  Kurs              Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 30 hp

   

  Termin           Vårtermin 2015

   

  Syfte             Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ innehållsanalys se hur reaktionerna efter det norska och svenska valet såg ut i den norska tidningen Verdens Gang och den svenska tidningen Aftonbladet. Undersökningen görs genom att applicera teorierna Dagordningsteorin och Gestaltningsteorin. Vi vill se om det finns några skillnader eller likheter i hur den svenska tidningen Aftonbladet skriver om Sverigedemokraterna en månad efter det senaste riksdagsvalet 2014 och hur den norska tidningen Verdens Gang skriver om den norska motsvarigheten Fremskrittspartiet en månad efter det senaste valet i Norge 2013.

   

  Nyckelord     SD, Sverigedemokraterna, Frp, Fremskrittspartiet, medierapportering, politik, kvällspress

   

  Metod           Kvantitativ innehållsanalys

   

  Material         Artiklar i Aftonbladet tidpunkten 2014-09-15 – 2014-10-14 där orden ”SD” eller ”Sverigedemokraterna” finns med samt artiklar i Verdens Gang tidpunkten 2013-09-10 – 2013-10-09 där orden ”Frp” eller ”Fremskrittspartiet” finns med. 

 • 392.
  Alonso, Laura
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Assessment of waste and biofuel resources for district heating in the region of Gävle in Sweden2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Fuel availability and security of supply are two of the most important factors in the well functioning of a company like Gävle Energi. Another important factor is the price of the fuels used. The transportation cost plays also an important role when purchasing fuels from different sources. Currently the fuels used in Gävle Energi are mainly woody biofuels, but waste and peat could also be used in the future.

  The aim of this thesis is to provide an overview of the different available biofuels in the region of Gävle. The fuels considered in the study are:

  - Bark

  - Forest Residues

  - Wood waste

  - Pellets and Briquettes

  - Garbage/waste materials

  - Peat

  The research is focused on the physical properties of the fuels, their price and transportation cost, environmental and legislation issues and the availability in the region of Gävle. A 10-year perspective is defined for an estimated availability of the different fuels in te region.

 • 393.
  Alonso Lozano, Alvaro
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Coal gasification in entrained flow gasifiers simulation & comparison2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 394.
  Alouch, Mona
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ekbatani, Amir
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  CSR som en del av kommuners marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket: En studie av kommuners arbete med CSR2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och hur de använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket.

  Metod: Studien syftar till att skapa förståelse för hur kommuner verkar inom ramen för CSR i syfte att stärka varumärket och utgår följaktligen från en kvalitativ metod med induktiv forskningsansats. Den empiriska datainsamlingen omfattar tio semistrukturerade intervjuer genomförda med verksamma personer inom en svensk kommun. Analys av den empiri som insamlats har utförts genom att relatera empiri till teori.

  Resultat & slutsats: I denna studie har det visats att kommunen definierar CSR och hållbarhet synonymt och arbetar med tre dimensioner av CSR på olika sätt. Det har även visats att kommunen gör prioriteringar gällande CSR både arbetsmässigt såväl som kommunikationsmässigt och väljer ut det innehåll som ska marknadsföras för att stärka varumärket.

  Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier kan studera fler antal svenska kommuner och jämföra dess arbete med CSR och hur de använder detta för att stärka varumärket.

  Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och hur de använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket utifrån ett teoretiskt såväl som ett praktiskt perspektiv. 

 • 395.
  Alp, Aho
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Senare års bild av den muslimska kvinnan i gymnasieskolans läromedel2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats var att undersöka och jämföra den bild av muslimska kvinnor som har förmedlats och förmedlas av svenska läromedel i religionskunskap för gymnasiet de två senaste årtiondena. Jag ville ta reda på om, och i sådant fall hur bilden av muslimska kvinnor som förmedlas av böckerna har ändrats sedan terrorattentaten mot New York 11/9 2001. Målet med min uppsats var att försöka få fram data som synliggör om det eventuellt var så att den ökande islamofobin i samhället även har letat sig in i skolans läroböcker.

  Efter att ha undersökt texterna i böckerna så skulle jag bestämt vilja hävda att den ökande islamofobin i samhället efter 11/9 inte motsvaras av det som står i böckerna. Jag har inte kunnat hitta något som tyder på att läroböckerna har tagit en mer fördomsfull riktning efter 11/9. Istället så tyder min analys på att böckerna efter 11/9 är betydligt mer nyanserade och har en mer neutral och objektiv hållning till materialet än vad de tidigare böckerna har. Visserligen så märks det tydligt att böckerna som är skrivna efter 11/9 har påverkats av det pågående samhällsklimatet. Men det är en positiv påverkan skulle jag vilja hävda då de belyser och slår hål på de fördomar som finns. Materialet som jag har använt har varit 4 stycken läroböcker för gymnasieskolan i ämnet religionskunskap. Två av böckerna är skrivna innan 11/9 och de andra två efter. Metoden som jag har använt är en kvalitativ innehållsanalys.

 • 396.
  Alp, Suleyman
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ekqvist, Alexander
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikt och revisionsplikt?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:

  Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikten och revisionsplikten?

  Nivå:

  Magisteruppsats i företagsekonomi: Redovisning/Revision

  Författare:

  Alexander Ekqvist och Suleyman Alp

  Handledare:

  Arne Fagerström

  År:

  2014

  Syfte:

  Uppsatsens syfte är att beskriva diskussionen som finns och har funnits i samhället gällande revisorns roll och identifiera för- och motargument i koppling till tvingande institutionell påverkan på utformningen av revisorns roll över tiden. Vidare kommer uppsatsen även belysa hur utökade krav på anmälningsplikt och revisionsplikt har påverkat utvecklingen av revisorns roll.

  Metod:

  Det som är centralt i denna uppsats är tolkning av vad andra har sagt och uttryckt, uppsatsen har med andra ord sin utgångspunkt i hermeneutiken och den kvalitativa metoden sett utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.

  Resultat och slutsatser:

  Det är tydligt att revisorrollen anpassar sig mycket till tvingande instititutionell påverkan, rollen är mycket styrd av lagar och regler. Det har förts både för- och motargument i relation till lagförändringar gällande revisorns anmälningsplikt och revisionsplikten. I förlängningen har det visat sig att staten har via tvingande insititutionell påverkan tagit en plats som tillkommen principal till revisorrollen.

  Förslag till

  vidare forskning:

  I och med att det inte har samlats in primär data i form av personliga intervjuer i denna studie har det inte funnits någon information om hur bland annat revisorer och företagsägare ser på dessa frågor idag. Därmed kan det i en vidare forskning göras en undersökning genom t.ex. personliga intervjuer för att se vilka åsikter revisorer och företagsägare har angående dessa frågor år 2014.

  Nyckelord:

  Revisor, Revisorrollen, Revisionsrollen, Institutionell teori, Tvingande institutionell påverkan, Principal-agent teori, Revisionsteori, Argument, Dokumentanalys.

 • 397.
  Alpmar, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Eriksson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Patienters upplevelser av att vara döende i cancersjukdom samt vårdas palliativt i hemmet: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this study was to describe how adult cancer patients in need of palliative care experience the process of being dying and being cared for at home from a physical and psycho-social perspective. The method for this study was a literary review including 16 scientific articles. Study findings showed that cancer patients in palliative care had a great deal of suffering both physically and psychosocially. Physical discomfort that caused major problems for patients were pain and fatigue. The psychosocial suffering was a major concern for patients experiencing themselves as a burden, but also a concern for how the lives of their relatives would be after their death. Positive experiences of palliative care at home according to the patients was that it contributed to the feeling of being secure and led to better control of symptoms. The negative experiences included fear of not getting help fast enough in case an acute condition would occur, difficulties in having to get help with personal hygiene and being forced to shift responsibility to someone else. It emerged that many patients who initially had the desire to die at home changed their wish when the disease entered its´ final phase and then wanted to be cared for in a hospital

 • 398. Alrutz, Marie
  et al.
  Berg, Henrik
  Berndtson, Rolf
  Curman, Barbro
  Ekstrand, Lars
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Eliasson, Maria
  Frenkel, Lillemor
  Frölander, Carin
  Gustavsson, Tomas
  Helgeson, Tore
  Henning Planck, Ebba
  Holgersson, Charlotte
  Iveroth, Einar
  Jansson, Tomas
  Jerbrant, Anna
  Kamél, Elisabeth
  Kihlström, Eva
  Kåresjö, Bo
  Lindgren, Monica
  Ludvig, Lindlöf
  Molinder, Olof
  Oscarson, Kjerstin
  Packendorff, Johann
  Rapp Ricciardi, Max
  Runsten, Philip
  Sjöholm, Håkan
  Sundin, Ola
  Säfström, Carita
  Trossing, Malin
  Wallmon, Monika
  Villför Larsson, Pia
  Wenell, Torbjörn
  Andreas, Werr
  Wikforss, Örjan
  Projektledning2013Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Projektledning är ett yrke med egen certifiering. Det pågår en spännande utveckling inom området och det blir allt viktigare att hålla sig ajour med utvecklingen.

  Det övergripande målet med den här handboken är att vara en ständigt aktuell heltäckande bok om projektar­bete. Innehållsmässigt täcker den både frågor som har med struktur och styrning att göra och frågor om ledning av människor och mänskliga processer i grupp. Kompetens inom projekt byggs av både kunskap och erfarenhet. Vi följer kontinuerligt aktuell forskning inom dessa områden och bjuder in intressanta forskare att medverka som författare. Vi skildrar verkliga projekt och låter erfarenheterna få plats, både de bästa erfarenheterna och de utmaningar som man tagit sig igenom.

  Handboken är levande och det innebär att artiklar tas bort för att ge plats för nya, i takt med att den uppdateras fortlöpande.

 • 399.
  Al-Sabti, Lara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Tarakgian, Ardeem
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pedagogisk dokumentation på fritidshem: En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentations betydelse utifrån fritidslärares syn och erfarenheter2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att skapa en fördjupad förståelse för pedagogisk dokumentation i fritidshemmets verksamhet. Vi har använt oss en kvalitativ metod där vi genomförde intervjuer i form av semistrukturerade frågor med sex fritidslärare i två olika fritidshemsverksamheter. Resultatet har diskuterats och jämförts med tidigare forskning och med nu gällande styrdokument för fritidshem. Resultatet visar att pedagogisk dokumentation spelar enavgörande roll för fritidshemmets verksamhet. Resultatet visar även att pedagogisk dokumentation synliggör pågående processer i fritidshemmets varsamhet, vilket bidrar till utveckling av den pedagogiska verksamheten, elever och fritidslärarnas arbete. Resultatet visar också att fritidslärarna utifrån sina erfarenheter bekräftar pedagogisk dokumentation som ett redskap för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Fritidslärarna upplever att den pedagogiska dokumentationen på fritidshemmet inte är helt enkelt utan det krävs engagemang och kunskap. Resultatet påvisar även att kommunens fritidshemsverksamheter har sin gemensamma pedagogiska dokumentationsform som benämns FRIPP (Fritidspedagogisk planering) och denna utgör värdefullt underlag för att följa upp fritidshemmets resultat mot de nationella målen. Studiens slutsats är därför att den pedagogiska dokumentationen är en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera områden som har särskild betydelse för att utveckla fritidshemmets verksamhet och uppfylla styrdokumentens mål.

 • 400.
  Al-Sabti, Sarah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Maycraft Kall, Mathilde
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskornas upplevelser av att ge omvårdnad till patienter inom palliativ vård i hemmet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskorna behövde vara flexibla för att kunna hjälpa patienterna med sitt vardagliga liv. Det är viktigt att sjuksköterskan är redo att tillhandahålla palliativ vård på ett professionellt sätt och för att uppnå detta krävs det att sjuksköterskan har ett bra bemötande samt att patienten ges bästa möjliga omvårdnad. Sjuksköterskans arbete inom den palliativa vården är krävande och därför efterfrågas kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till vuxna patienter som ges palliativ vård i hemmet, samt att beskriva hur de valda artiklarna beskriver undersökningsgruppen. Metod: En deskriptiv litteraturanalys. 11 artiklar granskades och sammanfattades.  Huvudresultat: Att handskas med ett arbete nära döden och anhöriga som ofta hellre vill ha sin egen röst hörd istället för patientens röst är svårt för sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplevde palliativ vård som emotionellt påfrestande. Sjuksköterskor beskriver att de genom professionella gränser och kollegialt stöd hanterar arbetet. Slutsats: Att upprätthålla de professionella gränserna är viktigt för sjuksköterskan, samt att kunna få kollegialt stöd. Att få läkaren att förstå vikten av situationen är inte alltid lätt, men är viktigt för sjuksköterskan att kunna göra för att ge patienten den bästa vården och minska patientens lidande.  

567891011 351 - 400 of 18761
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf