hig.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 18108
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Alm, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Alsaid, Madelein
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Anhörigvårdare i ett mångkulturellt samhälle: om vuxna barn och deras äldre hjälpbehövande föräldrar med invandrarbakgrund2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to study and understand the situation of adult children and their experiences of providing daily care for their elderly parents in need who have an immigrant background. One of the aims was to describe and analyze the motives of adult children choosing to become caregivers, without recourses to the right of using the public elderly care in form of home care and/or elderly care homes. Qualitative semi-structured interviews were conducted with five adult children who cared for their parents. The theoretical frames of analysis were symbolic interactionism with the concepts “I” and “Me” and “significant others”, the theory of reciprocity and finally risk factors for social exclusion. The theoretical frames were used to give deeper insight and different perspectives of the social reality of informal caring. Important results found in our study are that adult children who care for their parents believe it is their duty to help the person who used to take care of them. They described the relationship to their care receiving parents in positive words, but their care duties were described also as heavy and time consuming. These duties were sometimes hard to combine with employment for the family caregiver. Important factors for the adult childrens’ choice to become caregivers were interpersonal relationships, culture and language - language as a practical obstacle but also as part of the culture. Conclusions that could be drawn were that reasons behind the refrain from receiving assistance from the public eldercare was a combination of the wish of the adult children to preserve their culture and their parents’ helplessness in not being able to make themselves and their needs understood in their own language.

 • 352.
  Alm, Marika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Att undervisa elever med ett annat modersmål: Några pedagogers syn på undervisning i samhällsorienterande ämnen2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att se hur lärare uppfattar att undervisningen är organiserad och fungerar för elever med ett annat modersmål än svenska. I den empiriska studien har kvalitativa intervjuer gjorts med fyra lärare på skilda skolor för att skapa klarhet i hur de uppfattar sin undervisning. Resultatet visade att de inte skilde sig åt organisatoriskt. Däremot varierade de enskilda skolornas undervisningssätt marginellt, det som skilde var valet av arbetsmetoder i klasrummen. En av slutsatserna i undersökningen är att lärarna efterlyser mer samarbete med lärarna i svenska som andraspråk och modersmål. Det stödjer även det som forskningen säger, att ett samarbete mellan lärargrupperna gynnar elevernas utveckling. En annan slutsats är att lärare med kunskaper i andraspråksundervisning är viktiga för elevernas kunskapsinhämtning.

 • 353.
  Alm, Pontus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fällström, Yrsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Den sociala entreprenörens karaktäriserande egenskaper2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Titel:

  Den sociala entreprenörens karaktäriserande egenskaper

  Nivå:

  Kandidatuppsats, C-nivå, företagsekonomi, ledarskap och organisation

  Författare:

  Pontus Alm & Yrsa Fällström

  Handledare:

  Pär Vilhelmsson, Kristina

  Mickelsson,

  Elena

  Ahmadi,

  Maria

  Fregidou--‐Malama

  Examinator:

  Jens Eklinder Frick

  Datum:

  2015-06-02

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka karaktäriserande egenskaper

  som går att finna hos sociala entreprenörer.

  Problem och bakgrund:

  Sociala företag och socialt entreprenörskap är ett område som har fått undermålig

  uppmärksamhet i forskningen med betoning på drivande egenskaper hos sociala

  entreprenörer. Förståelsen för ämnet kommer med denna studie öka, och befintlig

  teori kommer att bekräftas eller motsägas.

  Metod:

  Undersökningen har en deduktiv ansats med en kvantitativ metod och

  deskriptiv samt analyserande statistik. Teoriunderlaget bygger framförallt på

  tidigare forskning inom socialt entreprenörskap men även på forskning inom

  traditionellt entreprenörskap. Analyskapitlet kommer att koppla tillbaka till teorin

  för att jämföra denna studies utfall med tidigare forskning.

  Resultat & diskussion:

  Denna studie bidrar med nya begrepp som karaktäriserar sociala entreprenörer i

  Sverige och som är grundade på de sociala entreprenörernas egenskaper. Studien

  stärker även tidigare forskning med enkätundersökningens utfall.

  Förslag till fortsatt forskning:

  Det har kommit förslag från en handfull respondenter att det bör göras en mer

  djupgående undersökning över vissa typer av organisationer. Eftersom denna studie

  har riktats till alla sociala företag enligt Sofisams register innebär det att

  organisationerna skiljer sig åt vad gällande bransch och företagsform. Då det finns

  bristfällig forskning angående könsskillnader inom begreppet risktagande för

  sociala företagare ges även detta som förslag till vidare forskning.

  Nyckelord:

  Socialt entreprenörskap, social entreprenör, entreprenör, socialt

  företag, tredje sektorn.

 • 354.
  Alm, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Bending, Nina
  Två typer av arbetsplatsintroduktion2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 355.
  Almaz Eriksen, Elisabet
  et al.
  Oslo University College.
  Grannäs, Jan
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Nordqvist, Ingrid
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  The ASSIST course plan2008Report (Other academic)
 • 356.
  Almberg, Nina
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hellström, Lotta
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  "Jag skulle behöva kunna mer än vad jag gör" -: några pedagogers tankar och erfarenheter kring IKT i klassrumsundervisningen2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka några pedagogers tankar och erfarenheter kring IKT (informations- och kommunikationsteknik) i klassrumsundervisningen. Vi ville ta reda på pedagogernas syfte med IKT-arbetet i undervisningen, hur pedagogerna arbetar med IKT för att främja elevernas lärande samt vilka påverkansfaktorer på IKT-användningen pedagogerna beskriver. Enligt våra tidigare erfarenheter används inte datorn i så stor utsträckning i tidigare åren, därför var det av stort intresse för oss att få en förståelse för tidigarelärares pedagogiska synsätt kring IKT i undervisningen. Metoden som användes bestod av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer för att samla in data. Respondenterna bestod av tre klasslärare i år 1-3, en speciallärare tillika IT-resurs samt två rektorer. Studien genomfördes i två närliggande kommuner i Mellansverige. Intervjusvaren analyserades och redovisades i form av porträtt av respondenterna och utifrån de fyra teman som framträdde; fördelar med IKT, svårigheter/hinder, utbildning/fortbildning samt IKT och barn i behov av särskilt stöd.

   

  Studiens resultat visar att den stora fördelen som respondenterna upplever är att de lättare kan individualisera undervisningen. De respondenter som arbetar med metoden ”Skriva sig till läsning” ser de största fördelarna och minst hinder för IKT-användningen i undervisningen. De anser att problem med tekniken är det största hindret för IKT-användningen. Majoriteten av respondenterna menar att bristen på utbildning/fortbildning inom IKT är ett problem och påverkar IKT-användningen i undervisningen. Alla respondenter är överens om att IKT är ett bra verktyg för barn i behov av särskilt stöd.

 • 357.
  Almberg, Stina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Michel, Gabriella
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Analys av energianvändningen i kvarteren Carolina och Jenny: en fallstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An energy study has been performed on two blocks in an area called Gävle Strand. The buildings are owned by a tenant-owner’s association called brf Carolina and were built by the company Skanska 2008. The builder as well as brf Carolina are pussled by the fact that electricity use is higher than expected while heating is less. Skanska is also very interested in finding out how much heat recovery from stale exhaust air through a geo-thermal heat pump is contributing to the general heating requirement and energy balance in four out of the ten buildings located on the properties.

  To find possible answers to the higher electricity use a literature survey on user behaviour was conducted. Simulations were executed in the energy simulation program BV2 testing the efficiency of a mechanical ventilation system with fans dispatching the used stale air with heat recovery through the geo-thermal heat pump in comparison to a HRV-system. As BV2 can’t simulate heat pumps its impact was instead calculated manually and added to the result from BV2.

  The result show that there are significant differences in both water and electricity use between households. The mean value in brf Carolina is also higher for both water and electricity use than the typical pattern value most commonly used in energy simulations for new buildings. The simulations and calculations show that a HRV-system is practically equal to the system chosen for these buildings. The geo-thermal heat pump make a substantial contribution to the heating requirements but also increases the electricity use in comparison to the HRV-system.

  The buildings over all have a good energy performance. The chosen heat recovery system is working well. If the source for energy is also valued a HRV-system is still preferable since it requires less electricity.In regards to user behaviour the under floor heating installed in the bathrooms and operated by the occupants is very likely to have a substantial impact on the higher than average electricity use. There are however many other factors that could have an impact on energy use due to behaviour factors. This is also a factor when varations between households are viewed.

  Key words; energy, energy simulation, user behaviour

 • 358.
  Almesjö, Emelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Cámel, Rebecka
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lärosätets betydelse för en fastighetsmäklarstudents framtid i en yrkesroll som fastighetsmäklare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Titel:

  Lärosätets betydelse för en fastighetsmäklarstudents framtid i en yrkesroll som fastighetsmäklare Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförmedling Författare: Emelie Almesjö och Rebecka Cámel Handledare: Lars-Torsten Eriksson Datum: 17 september 2012 Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka om ett lärosäte har betydelse för en fastighetsmäklarstudents framtid i en yrkesroll som fastighetsmäklare. Anledningen till att vi valt att undersöka detta är för att högskolorna i framtiden ska kunna få så många nöjda studenter som möjligt vilket förhoppningsvis kan leda till kompetenta fastighetsmäklare på marknaden. Metod: Vi har i detta arbete samlat in empiriskt material i form av enkätutskick till både registrerade och oregistrerade fastighetsmäklare. Efter insamlingen av det empiriska materialet observerade vi och försökte hitta handlingsmönster i de inkommande svaren. Vi har också använt oss av diverse litteratur samt internetkällor. Resultat och slutsats: Vi har i denna uppsats kommit fram till att ett lärosäte har betydelse för en fastighetsmäklarstudents framtid i en yrkesroll som fastighetsmäklare. Både lärare och högskolan kan påverka studentens framtid genom att erbjuda engagerade lärare, god skolmiljö och anpassa kurserna till det framtida fastighetsmäklaryrket. Förslag till fortsatt forskning: I denna uppsats har vi till största del utgått ifrån fastighetsmäklarstudenternas åsikter vad gäller fastighetsmäklarutbildningen. Det skulle vara intressant att studera vad Fastighetsmäklarnämnden har för syn på utbildningen, 4

  vad som ligger till grund vid införandet av de olika kurskraven etcetera.

  Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att denna uppsats ska vara av stor betydelse för de högskolor som erbjuder fastighetsmäklarutbildningen. Vi hoppas också att arbetet kommer vara till nytta för Fastighetsmäklarnämnden och framtida fastighetsmäklarstudenter. Nyckelord:

  Fastighetsmäklarutbildning,

 • 359.
  Almgren, Björn
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Dynamic load modulation2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this master thesis was to study if the drain efficiency of power amplifiers can be maintained at power back off using a technique called load modulation.

  The amplifier classes studied are E, F and D-1. The target figure was to obtain a 10 to 12 dB dynamic range of amplitude with reasonable efficiency. Studies of power amplifiers have been made to understand how power is generated. Several different load modulation networks have been evaluated. Attempts to derive design equations for the modulation networks have also been done.

  The thesis work was carried out with simulations in ADS 2006. As active devices commercially available bare-die transistor models have been used. The power rating of the dies are 15 W.

  A dynamic range of amplitude of over 15 dB has been achieved with drain efficiency greater than 60 percent. The peak output power is in the 40 – 45 dBm range.

 • 360.
  Almingol, Oscar
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Construction of a C-PV prototype2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following Master Thesis will talk about a C-PV prototype using bifacial PV technology, based on the Solarus Collector. The Solarus Collector consists in two PV cells built on a metallic receiver, where there are some water channels flowing through it, allowing to cool down the PV cells, thus increasing their efficiency. The collector also presents a reflector to provide irradiance to the back part of the receiver, where the other PV cells are located. The new prototype will present bifacial PV cells but not a metallic receiver. This construction aims to reduce the price of the receiver, but will not have a system to cool down the solar cells. This Master Thesis will be developed in the Solarus facilities, in collaboration with the Solarus members.

  In order to grasp an idea of this prototype, two main procedures will be done. Regarding the bifacial technology, a bifacial PV module will be measured under different conditions, depending on which sides can be illuminated or shaded. On the other hand, a thermodynamic simulation will be carried out on different geometries of the reflector and receiver, in order to figure out the evolution of the temperatures on the new prototype. This simulation will be done with a finite element method, widely known in this applications.

  The results will show several problems concerning this prototype. Although the measurements of the bifacial PV module will result beneficial and informative, the problem with the temperature will tend to back down this prototype. The lack of some system to cool down the bifacial cells will imply that the receiver could reach unacceptable temperatures. This hypothesis will be drawn under some specific conditions, so they will not be completely devastating to the idea of using bifacial cells, but perhaps a different approach should be used in case it is desired to continue this work. 

 • 361.
  Almkrona, Ebba
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Björkman, Josefine
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Den moderna mobbningen: Nätmobbning bland ungdomar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to gain a deeper understanding of the professionals experiences of cyber bullying among teenagers of the age 14-16. To answer the purpose of the study six semi-structured interviews were performed with professionals who work in close contact with teenagers within the school system and social work. To analyze the results symbolic interactionism is used as well as concepts of attitude and norms. The results demonstrated that teenagers that have experienced cyber bullying can exhibit symptom of depression, self harming behavior and in certain cases performed suicide attempts. One contributing factor to why cyber bullying present to the extent it does is because teenagers are able to be anonymous on the internet. Being anonymous contributes to teenagers being able to act cruel towards each other with little repercussion. By informing teenagers and drawing attention to the impact cyber bullying have on a person is considered the most effective way to prevent cyber bullying to present itself according to interviewed people.

 • 362.
  Almquist, Olivia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Testrutin för dricksvattenfilter för upp till 50 P.E.: ett förslag på tillvägagångssätt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is, with the laws regarding drinking water filter up to 50 P.E. as the basis, to create a routine for how the tests should be for the filters in a test-bed facility. How will a common test routine be designed for better assessment of drinking water filters today?

   

  The thesis is based a literature study in the form of both websites and legislations. The information have been retrieved from the websides of relevant companies such as, the National Food Agency (NFA) and similar organizations working on drinking water issues. While the legislations have been taken from, for example, National Public Investigation and/or likewise. Several of the references that are used have backing from several other sources which should mean that the information is reliable. The legislation is the starting point for a functioning Sweden which should mean that it is reliable.

   

  It has also been conducted a survey through email, where approximately 50 companies in the drinking water filter industry were asked what they think about various statements. The questions were based on an already developed proposals for a test routine that the author developed earlier. This method was chosen because it is difficult to get a clear picture of what the market is interested in examining without asking them.

   

  Water in its raw form H2O does not taste or smells anything. It can, however, change when it is in contact with other materials. This is because water is highly soluble and thus dissolves other substances. Therefore it is important that materials used in drinking water treatment should be safe where the consumer might otherwise ingest unhealthy substances through drinking water. Building and Planning Agency together with the National Food Administration and the Swedish Chemicals Agency will design a platform where stakeholders can easily find information regarding approved materials in contact with drinking water.

   

  There are approximately 1.2 million households in Sweden (both permanenta- and leisure accommodations) who receive their drinking water from private well. It is therefore the well owner's responsibility to make sure that the drinking water has a good quality. There is no legislation on the control of its own drinking water. The recommendation suggest sampling every three years on the well if it only supplies a household but every year if there are more than one household that are supplied. Approximately 1/5 of all drinking water is estimated to be unfit.

   

  There are many different types of filters and methods which can make it confusing and difficult for people to choose the right one. Some of those types are ion exchange, activated carbon, reverse osmosis, sand filters, air filters, cartridge filters, UV light and scale filter. The filters have different characteristics and work in different ways. According to WHO guidelines for safe drinking water. Many substances are not regulated with any limits as long as the WHO does not consider that the concentration of that substance will be sufficient enough to affect people negatively. Examples of these are pH, iron chloride, manganese and potassium. Although EU has a list of safe drinking water which NFA base their limits on.

   

  The proposed test routine became somewhat shorter and less strict than the routine as it was based on. It is reported in Appendix 2 together with the questionnaire sent out to businesses to find out what they thought about the proposal on the test routine. Drinking water filters should be tested in 32 weeks during which a power failure will be simulated. It is even recommended that the capability of the filter should be tested at high flow and no flow for a certain number of hours during each week.

 • 363.
  Almqvist Baglien, Anna
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Förskollärares och barnskötares perspektiv på barn, rörelse och utevistelse i förskolan: En enkätundersökning i förskolan2009Student thesis
 • 364.
  Almqvist, Josefin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Nilsson, Angelica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  En handlingsplan kan vara skillnaden mellan liv och död: Socialsekreterares beskrivningar av arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how the social services work with honor-related violence and oppression, and how action plans are implemented into the work. Honor-related violence and oppression is a relatively new problem in Sweden and for a long time, the social services have lacked strategies for how the problem should be handled. Evaluations of the social services have shown that several municipalities in Sweden lack specific action plans against honor-related violence and oppression, as well as routines and guidelines for their work in this area. This study is based on qualitative interviews with five professional social workers from different municipalities. Through the interviews, each social worker’s view on the work of honor-related violence and oppression and the importance of the action plan have been highlighted. The results showed that the social workers described their work in a similar way but their view on the importance of an action plan differed. Based on the results of the study, our conclusion was that action plans can be a solid ground that creates a unified structure for the social services, and are therefore important in the work against honor-related violence and oppression. 

 • 365.
  Almqvist, Kristian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Kristensson, Annika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Skolledares syn på drama och dramapedagogik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet  med  denna  fenomenologiska  undersökning  baserad  på  kvalitativa  intervjuer  är  att   undersöka  rektorers  syn  på  drama  och  dramapedagogik.  Undersökningen  är  baserad  på   intervjuer  av  fyra  rektorer  som  är  eller  har  varit  yrkesverksamma  som  skolledare  i  Skånska   grundskolor.  Det  som  blev  tydligt  under  undersökningen  var  att  rektorerna  är  positivt  inställda   till  drama  och  dramapedagogik  i  svensk  skola.  Däremot  saknar  rektorerna  möjlighet  att   anställa  dramapedagoger  endast  för  att  undervisa  i  drama  eftersom  ämnet  inte  finns   representerat  i  Lgr  11.  För  att  undervisa  i  ett  ämne  måste  det  finnas  inom  ramen  för   lärarexamen,  vilket  drama  ej  gör.  Rektorernas  förslag  är  att  dubbla  examina  skulle  ge  dem   möjlighet  för  skolan  att  tillgå  dramapedagogers  expertis.  I  Lissabonagendan  (Consortium,   2010)  framhålls  vikten  av  att  nationell  och  internationell  styrning  och  dokumentation  som   nödvändig  för  att  säkerställa  utveckling  och  kvalitetssäkring  inom  drama.  Detta  gäller  även  för   svensk  del.  Avsaknaden  av  riktlinjer  inom  läroplanen  har  påverkat  drama  och   dramapedagogiken  inom  svensk  skola  i  den  grad  att  dramapedagogiska  tjänster  har  minskat.   Detta  trots  att  rektorerna  ser  stora  vinningar  inom  drama  som  metod  för  kreativt  lärande,   praktisk  kunskapsinlärning  och  gruppdynamiskt  utvecklande.  

 • 366.
  Almqvist, Sanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Wiberg, Pernilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Performance measures and employee engagement: A case study about the connection between employees attitude toward customer satisfaction measures and long-term goals and strategies.

   

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

   

  Author: Sanna Almqvist and Pernilla Wiberg

   

  Supervisor: Tomas Källquist

   

  Date: 2018 – january

   

  Aim: The background to this study is based on previous research highlighting different aspects of the benefit of performance measurement from a leader or company perspective. But they request more research on how employees attitude to performance measurements leads to engagement. Our aim is thus to increase understanding of how employees' attitude towards performance measurements within customer satisfaction engages them in their daily work to strive towards long-term goals and strategies.

   

  Method: This study is influenced by a hermeneutic and social constructionist perspective. The empirical data has been collected through qualitative semistructured interviews. The interviews were covered by topics that were found in theoretical framework based on previous research on the subject. Through an abductive research method, empirical data and the theoretical frame of reference have been analyzed in interaction and influenced each other in order to answer the aim of the study.

                                            

  Conclusions: The conclusion of the study is that a positive attitude toward measurements within customer satisfaction, engage employees in everyday work. The study also points to that different involvement of employees leads to the pursuit of different kinds of goals.

   

  Contribution of the thesis: This study, from a theoretical point of view, contributes to illustrating employees' attitude to customer satisfaction measurements, as well as their perspective on linking performance measurement with long-term goals and strategies. Furthermore, previous research in employee engagement is also confirmed.

   

  Suggestions for future research: The study reveals that it would be interesting for further research to illustrate similarities and differences within the two different traces of customer satisfaction measurements found in this study, indirect and direct measurements of customer satisfaction.

 • 367.
  Almstedt, Julia
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Gustafsson, Petra
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Känslor hos föräldrar till barn med Downs syndrom: Skillnader mellan mödrar och fäder2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   This study is based on a compilation of previously collected and unprocessed data. The purpose of the study was to compare whether there were any differences between the feelings of mothers and fathers of children with Down syndrome (DS). 80 mothers and 79 fathers participated in the study. The children´s average age was 4,7 years when the parents answered the questionnaire. They were responding to a questionnaire concerning feelings over a period of three months. The survey that was used in the study consisted of 21 emotional expressions that would be estimated on a Visual Analog Scale (VAS) of 0-10. The results showed that both mothers and fathers of children with DS estimated "happy" highest and "devastated" lowest. "Happy", "angry" and "sorry" was significantly higher in mothers compared to fathers. Fathers estimated "bitter / gloomy" significantly higher than the mothers. Moreover, there were no significant differences between the parents. Both mothers and fathers estimated the positive emotional expressions higher than the negative. The results of the study interpret that mothers and fathers of children with DS are not in need of gender-adapted but personalized support and guidance.

 • 368.
  Almström, Erica
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Att förstå evolution genom laboration2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningar visar att elever har svårt att ta till sig evolutionsteorin och i stället väljer att förklara evolutionen med icke vetenskapliga argument. Till exempel väljer de att förklara fjällharens vita vinterpäls med att en vit päls gör att den syns sämre. Det här är ett exempel på att eleverna gärna förklarar evolutionen som behovsstyrd. En laboration utformades för att illustrera hur variation och urval ger evolution i en plantpopulation. Laborationen går ut på att eleverna under en tid studerar en population med plantor som utsätts för torka. Plantorna har olika simulerade genotyper och kommer därför att reagera olika på torkstressen. Tanken med laborationen var att få elever att använda sig av mer vetenskapliga förklaringar till evolutionen istället för icke veteskapliga. Resultaten visar att eleverna ändrat uppfattning, men inte riktigt till en mer vetenskaplig förklaring utan de har gått från sin tidigare förklaringsmodell till att inte riktigt kunna förklara vad som händer vid evolution.

 • 369.
  Al-Mulla, Tiba
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Jämförelsestudier mellan olika typer av korslimmat träbjälklag:: Undersökning av konsekvenser vid ändring från betong- till korslimmat trä- bjälklag i ett flervåningshus2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Timber is one of the most common materials that had been use for a long time. The need for new buildings will affect the climate negatively, that is why it’s necessarily to find new ways to build quickly and sustainably. Cross-laminated timber (CLT) product came in the 1990- century. The material was developed to be used in high residential wood constructions buildings.

  The material considered to have good properties compared with other types of wood material, some of the studies showed the possibilities of building high residential with the CLT material. Such high rises buildings work best when CLT wood constructions combined with other materials, which called, Composite constructions.

  Case study preformed theoretically in Fullriggaren building in Alderholmen in Gävle city, the building have 14 floors and about 40 m high. With the purpose of trying to investigate the consequences that occur when the concrete floor slabs were replaces  with CLT wood floor slabs, taking into account the rules and standards for fire safety, acoustics, oscillations and vibrations. In order to achieve this and to determine the most suitable alternatives, the different types of CLT-wood floor slabs was compared.

  The building studied in its design and execution, and a simpler model created in Revit 2018. The challenge was that the building has a long span of maximum 10 m. The different types of CLT floor slabs which compared in the study was, CLT timber joist slaps, flat floor slab and CLT wood floor slabs in combination with steel hat beams and other beam steel types. Each type of floor slabs had its advantages and disadvantages, but the results and studies showed that timber and concrete composite floor slab combined with steel hat beams are the best possible options for the construction in Fullriggaren building, where the floor slab height is the shortest compared to other CLT wood floor types. With the chosen floor slab, the problem of vibration and oscillations will minimize. When using such a floor slab, the building height will increase, which means in this case, removing an entire floor from the building.

 • 370.
  Almén-Åström, Eva
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  En jämförelse av patienters upplevelser av delaktighet, livstillfredsställelse, arbetssituation och sjukvårdskonsumtion efter Strokescreening respektive traditionell vård2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was that, with focus on experiences of participation and life satisfaction, work situation and consumtion of non institutional care, compare two groups that had participated versus not participated in a stroke program for Strokescreening. A questionnaire was sent retrospective to a consequetive group of people. The results were analyzed with Chi2-test, Mann Whitney-test, T-test, linear regression analyzes and multiple logistic analyze. No significant differences could be shown between the groups even though some tendences were noted. The group who participated in the Strokescreening program experienced less participation in personal care than the group who did not participate. The strokepatients that participated in this study experienced a significant lower level of life satisfaction than a reference group of a normal population of Swedes. There was a prominent difference between the groups about occupation before the stroke. In time of this study there where some higher percentes in the group who participated in the Strokescreening program that had returned to work. Several of the participants in the group that had not participated in the Strokescreening program had a regulary contact with the non institutional care. The results of the present study arouse some questions about the benefit with the Strokescreening program related to the expences. The method of a questionnairy study had some weekness, both in a relatively high level of reduction of participants and a question about the relevace of the questions asked. Therefore, it would be of great interest to make an interview study of this population. It would also be of great interest to examin if there are any differences in the frequency of how many of the participants who gets another stroke in respective group. The purpose of that would be to see if the Strokescreening program has any secondary preventive effect.

 • 371.
  Alner, Julia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Nygren, Rebecca
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet: En kvantitativ innehållsanalys om två kvällstidningars rapportering om Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet efter valet 2014 respektive 2013.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel               Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet - En kvantitativ innehållsanalys om två kvällstidningars rapportering om Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet efter valet 2014 respektive 2013.

   

  Författare      Julia Alner och Rebecca Nygren

   

  Kurs              Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 30 hp

   

  Termin           Vårtermin 2015

   

  Syfte             Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ innehållsanalys se hur reaktionerna efter det norska och svenska valet såg ut i den norska tidningen Verdens Gang och den svenska tidningen Aftonbladet. Undersökningen görs genom att applicera teorierna Dagordningsteorin och Gestaltningsteorin. Vi vill se om det finns några skillnader eller likheter i hur den svenska tidningen Aftonbladet skriver om Sverigedemokraterna en månad efter det senaste riksdagsvalet 2014 och hur den norska tidningen Verdens Gang skriver om den norska motsvarigheten Fremskrittspartiet en månad efter det senaste valet i Norge 2013.

   

  Nyckelord     SD, Sverigedemokraterna, Frp, Fremskrittspartiet, medierapportering, politik, kvällspress

   

  Metod           Kvantitativ innehållsanalys

   

  Material         Artiklar i Aftonbladet tidpunkten 2014-09-15 – 2014-10-14 där orden ”SD” eller ”Sverigedemokraterna” finns med samt artiklar i Verdens Gang tidpunkten 2013-09-10 – 2013-10-09 där orden ”Frp” eller ”Fremskrittspartiet” finns med. 

 • 372.
  Alonso, Laura
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Assessment of waste and biofuel resources for district heating in the region of Gävle in Sweden2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Fuel availability and security of supply are two of the most important factors in the well functioning of a company like Gävle Energi. Another important factor is the price of the fuels used. The transportation cost plays also an important role when purchasing fuels from different sources. Currently the fuels used in Gävle Energi are mainly woody biofuels, but waste and peat could also be used in the future.

  The aim of this thesis is to provide an overview of the different available biofuels in the region of Gävle. The fuels considered in the study are:

  - Bark

  - Forest Residues

  - Wood waste

  - Pellets and Briquettes

  - Garbage/waste materials

  - Peat

  The research is focused on the physical properties of the fuels, their price and transportation cost, environmental and legislation issues and the availability in the region of Gävle. A 10-year perspective is defined for an estimated availability of the different fuels in te region.

 • 373.
  Alonso Lozano, Alvaro
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Coal gasification in entrained flow gasifiers simulation & comparison2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 374.
  Alouch, Mona
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ekbatani, Amir
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  CSR som en del av kommuners marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket: En studie av kommuners arbete med CSR2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och hur de använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket.

  Metod: Studien syftar till att skapa förståelse för hur kommuner verkar inom ramen för CSR i syfte att stärka varumärket och utgår följaktligen från en kvalitativ metod med induktiv forskningsansats. Den empiriska datainsamlingen omfattar tio semistrukturerade intervjuer genomförda med verksamma personer inom en svensk kommun. Analys av den empiri som insamlats har utförts genom att relatera empiri till teori.

  Resultat & slutsats: I denna studie har det visats att kommunen definierar CSR och hållbarhet synonymt och arbetar med tre dimensioner av CSR på olika sätt. Det har även visats att kommunen gör prioriteringar gällande CSR både arbetsmässigt såväl som kommunikationsmässigt och väljer ut det innehåll som ska marknadsföras för att stärka varumärket.

  Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier kan studera fler antal svenska kommuner och jämföra dess arbete med CSR och hur de använder detta för att stärka varumärket.

  Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och hur de använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket utifrån ett teoretiskt såväl som ett praktiskt perspektiv. 

 • 375.
  Alp, Aho
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Senare års bild av den muslimska kvinnan i gymnasieskolans läromedel2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats var att undersöka och jämföra den bild av muslimska kvinnor som har förmedlats och förmedlas av svenska läromedel i religionskunskap för gymnasiet de två senaste årtiondena. Jag ville ta reda på om, och i sådant fall hur bilden av muslimska kvinnor som förmedlas av böckerna har ändrats sedan terrorattentaten mot New York 11/9 2001. Målet med min uppsats var att försöka få fram data som synliggör om det eventuellt var så att den ökande islamofobin i samhället även har letat sig in i skolans läroböcker.

  Efter att ha undersökt texterna i böckerna så skulle jag bestämt vilja hävda att den ökande islamofobin i samhället efter 11/9 inte motsvaras av det som står i böckerna. Jag har inte kunnat hitta något som tyder på att läroböckerna har tagit en mer fördomsfull riktning efter 11/9. Istället så tyder min analys på att böckerna efter 11/9 är betydligt mer nyanserade och har en mer neutral och objektiv hållning till materialet än vad de tidigare böckerna har. Visserligen så märks det tydligt att böckerna som är skrivna efter 11/9 har påverkats av det pågående samhällsklimatet. Men det är en positiv påverkan skulle jag vilja hävda då de belyser och slår hål på de fördomar som finns. Materialet som jag har använt har varit 4 stycken läroböcker för gymnasieskolan i ämnet religionskunskap. Två av böckerna är skrivna innan 11/9 och de andra två efter. Metoden som jag har använt är en kvalitativ innehållsanalys.

 • 376.
  Alp, Suleyman
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ekqvist, Alexander
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikt och revisionsplikt?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:

  Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikten och revisionsplikten?

  Nivå:

  Magisteruppsats i företagsekonomi: Redovisning/Revision

  Författare:

  Alexander Ekqvist och Suleyman Alp

  Handledare:

  Arne Fagerström

  År:

  2014

  Syfte:

  Uppsatsens syfte är att beskriva diskussionen som finns och har funnits i samhället gällande revisorns roll och identifiera för- och motargument i koppling till tvingande institutionell påverkan på utformningen av revisorns roll över tiden. Vidare kommer uppsatsen även belysa hur utökade krav på anmälningsplikt och revisionsplikt har påverkat utvecklingen av revisorns roll.

  Metod:

  Det som är centralt i denna uppsats är tolkning av vad andra har sagt och uttryckt, uppsatsen har med andra ord sin utgångspunkt i hermeneutiken och den kvalitativa metoden sett utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.

  Resultat och slutsatser:

  Det är tydligt att revisorrollen anpassar sig mycket till tvingande instititutionell påverkan, rollen är mycket styrd av lagar och regler. Det har förts både för- och motargument i relation till lagförändringar gällande revisorns anmälningsplikt och revisionsplikten. I förlängningen har det visat sig att staten har via tvingande insititutionell påverkan tagit en plats som tillkommen principal till revisorrollen.

  Förslag till

  vidare forskning:

  I och med att det inte har samlats in primär data i form av personliga intervjuer i denna studie har det inte funnits någon information om hur bland annat revisorer och företagsägare ser på dessa frågor idag. Därmed kan det i en vidare forskning göras en undersökning genom t.ex. personliga intervjuer för att se vilka åsikter revisorer och företagsägare har angående dessa frågor år 2014.

  Nyckelord:

  Revisor, Revisorrollen, Revisionsrollen, Institutionell teori, Tvingande institutionell påverkan, Principal-agent teori, Revisionsteori, Argument, Dokumentanalys.

 • 377.
  Alpmar, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Eriksson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Patienters upplevelser av att vara döende i cancersjukdom samt vårdas palliativt i hemmet: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this study was to describe how adult cancer patients in need of palliative care experience the process of being dying and being cared for at home from a physical and psycho-social perspective. The method for this study was a literary review including 16 scientific articles. Study findings showed that cancer patients in palliative care had a great deal of suffering both physically and psychosocially. Physical discomfort that caused major problems for patients were pain and fatigue. The psychosocial suffering was a major concern for patients experiencing themselves as a burden, but also a concern for how the lives of their relatives would be after their death. Positive experiences of palliative care at home according to the patients was that it contributed to the feeling of being secure and led to better control of symptoms. The negative experiences included fear of not getting help fast enough in case an acute condition would occur, difficulties in having to get help with personal hygiene and being forced to shift responsibility to someone else. It emerged that many patients who initially had the desire to die at home changed their wish when the disease entered its´ final phase and then wanted to be cared for in a hospital

 • 378. Alrutz, Marie
  et al.
  Berg, Henrik
  Berndtson, Rolf
  Curman, Barbro
  Ekstrand, Lars
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Eliasson, Maria
  Frenkel, Lillemor
  Frölander, Carin
  Gustavsson, Tomas
  Helgeson, Tore
  Henning Planck, Ebba
  Holgersson, Charlotte
  Iveroth, Einar
  Jansson, Tomas
  Jerbrant, Anna
  Kamél, Elisabeth
  Kihlström, Eva
  Kåresjö, Bo
  Lindgren, Monica
  Ludvig, Lindlöf
  Molinder, Olof
  Oscarson, Kjerstin
  Packendorff, Johann
  Rapp Ricciardi, Max
  Runsten, Philip
  Sjöholm, Håkan
  Sundin, Ola
  Säfström, Carita
  Trossing, Malin
  Wallmon, Monika
  Villför Larsson, Pia
  Wenell, Torbjörn
  Andreas, Werr
  Wikforss, Örjan
  Projektledning2013Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Projektledning är ett yrke med egen certifiering. Det pågår en spännande utveckling inom området och det blir allt viktigare att hålla sig ajour med utvecklingen.

  Det övergripande målet med den här handboken är att vara en ständigt aktuell heltäckande bok om projektar­bete. Innehållsmässigt täcker den både frågor som har med struktur och styrning att göra och frågor om ledning av människor och mänskliga processer i grupp. Kompetens inom projekt byggs av både kunskap och erfarenhet. Vi följer kontinuerligt aktuell forskning inom dessa områden och bjuder in intressanta forskare att medverka som författare. Vi skildrar verkliga projekt och låter erfarenheterna få plats, både de bästa erfarenheterna och de utmaningar som man tagit sig igenom.

  Handboken är levande och det innebär att artiklar tas bort för att ge plats för nya, i takt med att den uppdateras fortlöpande.

 • 379.
  Al-Sabti, Sarah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Maycraft Kall, Mathilde
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskornas upplevelser av att ge omvårdnad till patienter inom palliativ vård i hemmet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskorna behövde vara flexibla för att kunna hjälpa patienterna med sitt vardagliga liv. Det är viktigt att sjuksköterskan är redo att tillhandahålla palliativ vård på ett professionellt sätt och för att uppnå detta krävs det att sjuksköterskan har ett bra bemötande samt att patienten ges bästa möjliga omvårdnad. Sjuksköterskans arbete inom den palliativa vården är krävande och därför efterfrågas kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till vuxna patienter som ges palliativ vård i hemmet, samt att beskriva hur de valda artiklarna beskriver undersökningsgruppen. Metod: En deskriptiv litteraturanalys. 11 artiklar granskades och sammanfattades.  Huvudresultat: Att handskas med ett arbete nära döden och anhöriga som ofta hellre vill ha sin egen röst hörd istället för patientens röst är svårt för sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplevde palliativ vård som emotionellt påfrestande. Sjuksköterskor beskriver att de genom professionella gränser och kollegialt stöd hanterar arbetet. Slutsats: Att upprätthålla de professionella gränserna är viktigt för sjuksköterskan, samt att kunna få kollegialt stöd. Att få läkaren att förstå vikten av situationen är inte alltid lätt, men är viktigt för sjuksköterskan att kunna göra för att ge patienten den bästa vården och minska patientens lidande.  

 • 380. Alsaid, Loai Ali
  et al.
  Mutiganda, Jean Claude
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Political and business leaderships in managing public service organisation2018In: Corporate Ownership & Control, ISSN 1727-9232, E-ISSN 1810-3057, Vol. 15, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study analyses the relationship between the state’s political ideologies and the implementation of cost management strategies during the re-privatisation of a public sector organisation. Drawing on the Dillard et al.’s (2004) conceptual framework, we conducted a case study in a public sector organisation operating in the electricity market of Egypt. Data was gathered through document analysis, interviews, meetings observations and continuous interactions with key informants from 2013 to 2014. The findings show that the implementation of cost management strategies had a political basis, grounded in the state’s reformative ideologies concerning re-privatisation of the public sector organisation. The re-privatisation failed because the state failed to convince a potential international investor. A theoretical contribution is to show the relevance of cost management strategies when used as a political tool to achieve a business goal, such as improving a public sector organisation’s performance management in a developing country. This is the first empirical case study to analyse management accounting change based on the state’s political ideologies in the Maghreb region of Africa. The key difference between this global trend elsewhere and in the Egyptian State, as in some other Islamic countries, is that Egypt was both nationalistic and militarised.

 • 381.
  Al-Saour Rafie, Mais
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Farhad, Tafan
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnation: En fallstudie - Bostadslägenheter på Gävle Strand Etapp2 - Gavlegårdarna2014Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human beings are always considered to be the starting point for various construction projects; their needs and interests should always be the center of each successful design. At the same time, considerations should be given to activities and surrounding environment to ensure that buildings can be both accessible and usable.

  The accessibility and usability requirements for constructions were introduced in 1977 by the National Housing Board and have evolved since then. The requirements are still developing to achieve homes that are accessible and useable, especially for people with disabilities. They have also been tightened in particular concerning the design of new construction and alteration of buildings.

  Gavlegårdarna have, in 2012, built new residential apartments with high accessibility standards. The apartments in Gävle Strand, Stage 2 are located in an area next to the sea and offer new opportunities for a modern way of living. Considering the new residential area of Gävle Strand, this case study focuses on the accessibility standards concerning three categories of disabilities: limited mobility, limited vision and limited hearing. The case study examines three selected apartments with different living area. The purpose of the case study is to assess the accessibility and usability of the apartments. This is done through an inventory using a wheelchair, taking a walking tour while blindfolded and using a cane. Before the assessment of the apartments' requirements, an inventory list of respective apartments was prepared. The list is based on regulations, laws and recommendations from Building Regulations and Swedish Standard.

  The results of the case study categorize the apartments in two levels: normal- and high level accessibility. Spaces and details that are considered to have high accessibility have externally contrast markings including the entrances and stairways. Inside, the apartments are well planned for enhanced usability and there are spacious areas where a wheelchair can move without any difficulty.

  The conclusion shows that all apartments meet the requirements at normal level which is the minimum level of accessibility and usability. Despite the general assessment of the apartments’ well-planned design, the study finds flaws in the form of a cramped bathrooms and high thresholds to the balcony doors. Finally, in order to achieve high availability the case study presents improvements and measures that need to be changed to the presented deficiencies.

 • 382.
  Alsenlid, Angelica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Forsbäck, Micaela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Working Capital Management: En pilotstudie av svenska småföretag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:                  Working Capital Management handlar om rörelsekapitalstyrning och är enligt litteraturen av vikt speciellt för mindre företag. Anledningen är att deras kapitalstruktur består av en hög andel omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Working Capital Management innebär i stora drag att optimera rörelsekapitalet i företaget. Eftersom denna uppsats är en pilotstudie är syftet att göra en förundersökning om arbetet med Working Capital Management inom mindre och medelstora företag. Avstampet tas i forskningsfrågorna

  • Använder sig mindre och medelstora företag av Working Capital Management?
  • Känner de till begreppet?

  Metod:                Den vetenskapliga metoden är en deduktiv, kvalitativ forskningsansats. Primärdata samlas in via webenkäter som sedan analyseras och tolkas utifrån en kvalitativt och hermeneutisk ansats.

  Slutsatser:           Begreppet Working Capital Management överlag inte är något som de mindre och medelstora företagen vet innebörden av. Respondenterna anger att de inte använder sig av detta begrepp men svar på andra frågor motsäger detta då flertalet av de modeller och nyckeltal som ingår i begreppet ändock används. 

 • 383.
  Alsing, Hans-Jörgen
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Musikens betydelse för individuationsprocessen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar, som rubriken antyder, om musikens betydelse för den individuationsprocess som Carl Gustav Jung förespråkat. Ansatsen är helt och hållet kvalitativ och författaren har också, genom att använda sig själv i processen, försökt att ytterligare tydliggöra känslomässiga processer som har med musik att göra.

  I syftet med uppsatsen finns en önskan att klargöra vad Jung egentligen menade med individuationsprocessen och en ambition att via det jungianska tänkandet finna godtagbara förklaringar till musikterapeutiska fenomen.

  Författaren använder också delar av sin egen livshistoria för att servera ett skelett att hänga upp individuationsprocessen på. Om detta är ett fruktbart grepp överlåts åt läsaren att avgöra men avsikten har varit att slippa föreställa sig vad andra människor tänker och känner och servera sina slutsatser genom en andrahandsupplevelser.

  Som en röd tråd genom uppsatsen löper också en strävan att på ett godtagbart sätt presentera musikens existentiella kvaliteter och i enlighet med detta också servera godtagbara beskrivningar av musikens förhållande till arketyperna.

 • 384.
  Alsing, Hans-Jörgen
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Vad har Jungs arketyper med musik att göra?2009Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ansatsen på denna uppsats är att undersöka om de går att identifiera arketyper enligt de förutsättningar Carl Gustav Jung anger i musik och vilka krav som ställs för att arketyperna ska framträda. Författarens ambition är också att se om de presenterade resultaten kan användas som förklaringsmodell till de fenomen som bland annat uppträder i musikterapisituationer.

  En betydelsefull utgångspunkt för arbetet är att undersöka om vaggvisan kan betraktas som en symbol i jungiansk mening och därigenom fungera som en länk till det kollektiva omedvetna. För att vaggvisan ska få sin numinösa laddning krävs emellertid att tre krav är uppfyllda:

  • Först och främst krävs att utövaren (föräldern) är helt och hållet närvarande i situationen.
  • Den musik som produceras måste innehålla arketypiska element.
  • Mottagaren måste känna sig utvald.

  Utifrån det material som presenteras kan vaggvisan accepteras som en symbol i jungiansk mening, vilket också banar väg för att lansera en arketyp som författaren kallar: ”Dansknytningens arketyp”. Utgångspunkten för denna arketyp är att betrakta musiken som tonsatt rörelse och att vaggvisan i sin djupaste mening har en starkt anknytande funktion. Fenomenet uppstår sannolikt också i andra musiksammanhang och genom att närmare se på vad i musiken som appellerar till det arketypiska blir det möjligt att finna flera argument för att acceptera musiken som bärare av arketypiska budskap.

  Musiken besitter ett antal lekande funktioner och läkande egenskaper som inte tillmäts något större värde av det rationella samhället. Med en större förståelse för hur det kollektiva omedvetna påverkar oss människor och vilken betydelse musiken skulle kunna ha i sammanhanget öppnas kanske vägar för ett samhälle i bättre balans mellan det verbala och existentiella. Avsikten med denna uppsats är kanske pretentiös men genom att belysa denna problematik och tydliggöra att människan och musiken är en odelbar helhet går det kanske att ta ett steg i den riktning jag önskar.

 • 385.
  Alsing, Torbjörn
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Hedberg, Mats
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Barns gudsföreställning och Guds betydelse för dem: en jämförande studie mellan åk 2 och åk 61995Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår kontakt med barn i förskolan och grundskolan har vi lagt märke till att barnen tidigt börjar undra och fråga om Gud och existentiella frågor. Så småningom, runt skolstarten, tycker sig barnen finna svar på många av dessa frågor: Gud är skapare och orsak till att vi människor och hela universum finns. Han ser oss och vakar över oss. Detta sammanfaller med den ålder då barn inser att deras föräldrar har fel och brister, till skillnad mot Gud som är ofelbar.

  Vi tyckte oss se att barn i sjuårsåldern, även de från ickereligiösa miljöer, vill tro på ”Gud”. Vidare syns det som om barn i exempelvis i sjätte klass generellt inte verkar bry sig speciellt mycket om religion.

  Våra frågor i detta inledningsskede var: Vad har dessa barn för gudsbild - gudsbegrepp? Är lågstadiebarnen mer intresserade av Gud än sjätteklassarna?

  Dels ville vi undersöka barnens gudsföreställning och religionens betydelse för dem, dels ville vi göra en jämförande undersökning mellan åk 2 och åk 6.

  Religionsämnet är, för oss, ett spännande men svårt ämne att undervisa i. Vi har alla, lärare och elever, olika värderingar och budskapet är ofta väldigt svårt att formulera. Som lärare måste vi vara lyhörda för barnens tankar och funderingar. Finna vad de behöver för stimulans för sitt ställningstagande. Barn har svårt att förstå det religiösa symbolspråket. Skolan har en viktig uppgift i att hjälpa barnet att begripa de abstrakta religiösa föreställningarna. Det gäller att vara förberedd när barnen frågar hur Gud kan finnas i en värld som består av så mycket dödande, orättvisor och fattigdom.

 • 386.
  Alsins, J.
  et al.
  University of Uppsala, Department of Physical Chemistry, Uppsala, Sweden.
  Björling, Mikael
  Royal Institute of Technology, Physical Chemistry, Stockholm, Sweden.
  Furó, I.
  Royal Institute of Technology, Physical Chemistry, Stockholm, Sweden.
  Egle, V.
  University of Uppsala, Department of Physical Chemistry, Uppsala, Sweden; Latvian State Inst. of Wood Chem., Riga, Latvia.
  Dimer formation of a stilbenesulphonic acid salt in aqueous solution1999In: Journal of Physical Organic Chemistry, ISSN 0894-3230, E-ISSN 1099-1395, Vol. 12, no 3, p. 171-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The steady-state and time-resolved fluorescence and 1H NMR spectra of a stilbenesulphonic acid salt, commonly used as an optical brightening agent, was studied as a function of concentration in aqueous solution. The aggregates, formed at higher concentrations, were shown to be predominantly dimers with the central stilbene moieties of the molecules stacked plane-parallel. The equilibrium constant for the dimer formation at 25°C was obtained from both NMR and fluorescence measurements.

 • 387.
  Alstermark, Viktoria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Haddad, Reine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Skilda meningar gällande komponentavskrivningar - Instansernas argumentation gällande olika regelverk2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:

  Skilda meningar gällande komponentavskrivning - Instansernas argumentation i olika regelverk

  Nivå:

  D-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare:

  Viktoria Alstermark och Reine Haddad Handledare: Arne Fagerström

  Datum:

  2013 – juni

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka hur argumenten i diskussionen kring komponentavskrivning tagit form i IAS 16, RR12, IFRS för SME samt K3. Studien syftar även till att undersöka vilka argument för- och mot som har varit aktuella vid införandet av avskrivningsmetoden för de olika regleringarna.

  Metod:

  Studien har genomförts med en kvalitativ och induktiv ansats baserad på sekundärdata. Analyserna har genomförts med hjälp av ett egenkonstruerat kodningsschema baserat på olika slags analysmodeller.

  Resultat och slutsats:

  Resultatet visar på att det finns skilda meningar bland instansernas syn avseende komponentavskrivning. De flesta instanser som har valt att uttrycka någon åsikt i frågan är negativt inställda till avskrivningsmetoden. Komponentavskrivningsmetoden anses vara komplex att tillämpa och har därför inte stöd från instanserna. Utifrån undersökningen kan slutsatsen dras att de instanser som valt att uttrycka en åsikt har gjort det i syfte att gynna sig själva.

  Uppsatsens bidrag:

  Studien kan användas av standardsättare i framtida fall gällande att införa komponentavskrivningsmetoden för flera företag. Utifrån kan de se en sammanställning av alla instansers åsikter kring avskrivningsmetoden, vilket innebär att de själva inte behöver göra en sammanställning och sparar därmed tid i övervägandet att införa metoden. Ett annat bidrag som uppsatsen genererar är till de olika instanserna som kan läsa uppsatsen och referera till den här

  undersökningen i det fall standardsättarna skulle komma på tanken att införa komponentavskrivning även för de ännu mindre företagen.

  Nyckelord:

  Komponentavskrivning, argument, K3, IFRS för SME, instanser, remissvar.

 • 388.
  Alstermark, Viktoria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kopparmalms, Karin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Revisionsplikten - Byråernas förändrade utbud av tjänster2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: In November 2010, the audit is abolished for small businesses in Sweden. With that in consideration, this study will examine and identify the new conditions in the audit market after the audit requirement has been eliminated. The aim is to create an understanding of the effects that the legislative change has had on accounting firms.

  Method: The essay is based on a qualitative approach. The empirical data, which has been collected through personal interviews, are based on the theory of the audit abolishment, from a European level to the Swedish law, and then to culminate in an analysis and a conclusion.

  Result & Conclusions: The study proves that larger as well as smaller audit businesses have lost customers, but only in a few cases and has not affected the firms in any greater extent. The study has been conducted too soon to detect any radical changes. 

 • 389.
  Alsén, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Moberg, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Värderelevans och immateriella tillgångar: De immateriella tillgångarnas värderelevans för den svenska kapitalmarknaden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: De immateriella tillgångarna är svårvärderade och diffusa tillgångar. Det har länge pågått en diskussion angående huruvida hantering av de immateriella tillgångarna påverkar värderelevansen och användbarheten av de finansiella rapporterna. Syftet med studien är att undersöka värderelevansen av de redovisade immateriella tillgångarna för kapitalmarknaden utifrån ett redovisningsperspektiv.

  Metod: Metoden grundas i Ohlson-modellen. Data från årsredovisningar har samlats in och sedan analyserats genom flera multipla regressioner och en korrelationsanalys. 

  Resultat & Slutsats:Resultatet av studien visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan de totala immateriella tillgångarna och aktiepriset. Resultatet av denna studie visar således att de redovisade totala immateriella tillgångarna ger värderelevant information till kapitalmarknaden. Dock visar sig endast posterna FoU och patent vara värderelevanta för kapitalmarknaden när värderelevansen av de immateriella tillgångarna uppdelat i specifika poster undersöks.

  Förslag till fortsatt forskning:  Ett fåtal tidigare studier undersöker tillförlitligheten av de redovisade immateriella tillgångarna. Då tillförlitlighet precis som värderelevans är en av de fundamentala egenskaper redovisningsinformation bör besitta är det intressant att även undersöka hur tillförlitlig kapitalmarknaden anser att de redovisade immateriella tillgångarna är. Då tidigare forskning hävdar att det är svårt att mäta de immateriella tillgångarna på ett tillförlitligt sätt vore det relevant att undersöka om detta stämmer.

  Uppsatsens bidrag: Studien ger bevis för att de totala redovisade immateriella tillgångarna är värderelevanta. Det huvudsakliga praktiska bidraget med studien är att den kan ge intressenter en bättre förståelse för hur redovisningsinformation om de immateriella tillgångarna påverkar aktiepriset.

 • 390.
  Altabba, Abdulrahman
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Karlsson, Lina
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  A framework for implementing the VMI model in an MRO partnership2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to investigate the feasibility of implementing the Vendor Managed Inventory (VMI) model in an MRO (maintenance, repair, and operations) partnership, and highlight its potential economic, environmental, and organizational benefits, as well as limitations.

  Approach - First, a comprehensive literature review was conducted on fields relevant to VMI. Second, empirical data was gathered from a single exploratory case study with Momentum Industrial, and its customer Stora Enso. Semi-structured interviews were used to gather data from the case companies.

  Findings - Results suggest that VMI results in benefits for the supply chain in general, such as reduced administration and inventory costs, improved service levels, reduced information distortion, and improved relationship among partners. For the particular case of VMI in an MRO partnership, improved service levels can be obtained by a reduced risk of production downtime for the customer. Moreover, the implementation of VMI has potential environmental benefits, such as reduced paper use, and higher transportation fill rate. Limitations of implementing VMI include the difficulty in system integration, and information sharing. Trust could be a potential issue that limits information sharing amongst supply chain partners. Moreover, the difference in organizational cultures and policies of partners should be taken into consideration.

  Limitations - The study is limited to opinions from one MRO customer in the paper and packaging industry. Even though the questions asked to informants in Momentum and Stora Enso tackled benefits to MRO customers in general, a broader image could have been achieved by interviewing customers from different industries. Moreover, the case companies do not currently adopt VMI in their partnership, so the case study results are based on what they think would be the potential benefits and limitations of implementing VMI in an MRO partnership.

  Practical Implications - This paper can serve as a guideline for logistics managers who are considering VMI in an MRO partnership specifically, as it provides them with the benefits and limitations associated with VMI. More generally, any company considering VMI can also benefit from the theoretical framework presented.

 • 391.
  Al-Tahir, Hibah
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Multidimensional Measurements: on RF Power Amplifiers2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In this thesis, a measurement system was set to perform comprehensive measurements on RF power amplifiers. Data obtained from the measurements is then processed mathematically to obtain three dimensional graphs of the basic parameters affected or generated by nonlinearities of the amplifier i.e. gain, efficiency and distortion. Using a class AB amplifier as the DUT, two sets of signals – both swept in power level and frequency - were generated to validate the method, a two-tone signal and a WCDMA signal. The three dimensional plot gives a thorough representation of the behavior of the amplifier in any arbitrary range of spectrum and input level. Sweet spots are consequently easy to detect and analyze. The measurement setup can also yield other three dimensional plots of variations of gain, efficiency or distortion versus frequencies and input levels. Moreover, the measurement tool can be used to plot traditional two dimensional plots such as, input versus gain, frequency versus efficiency etc, making the setup a practical tool for RF amplifiers designers.

  The test signals were generated by computer then sent to a vector signal generator that generates the actual signals fed to the amplifier. The output of the amplifier is fed to a vector signal analyzer then collected by computer to be handled. MATLAB® was used throughout the entire process.

  The distortion considered in the case of the two-tone signals is the third order intermodulation distortion (IM3) whereas Adjacent Channel Power Ratio (ACPR) was considered in the case of WCDMA.

 • 392.
  Altebo Stenmark, Erica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Förändringar för barns rätt till delaktighet och inflytande på förskolan.: En jämförande dokumentanalys av Barnkonventionen och Läroplanen samt en intervjustudie med förskollärare.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan vilar på en demokratisk grund och på respekten för de människliga rättigheterna. Syftet med denna studie var att beskriva inkorporeringen av barnkonventionen i förskolan, i synnerhet med avseende på revideringen av läroplanen och begreppen delaktighet och inflytande samt förskollärares uppfattningar om ämnet.Studien har sin utgångspunkt och bakgrund i förändringarna i den kommande Läroplanen Lpfö18 och det faktum att barnkonventionen under år 2020 blir svensk lag. Tidigare forskning visar barnkonventionens status i Sverige och i andra länder som likt Sverige implementerat konventionen. Forskning visar också på att det är förskollärarnas förhållningssätt som avgör hur mycket delaktighet och inflytande barnen ges och vid vilka tillfällen detta sker. Resultatet från dokumentanalysen visar på att delaktighet och inflytande har stor plats i såväl barnkonventionen som den nya läroplanen samt att dessa flätas samman och ger delaktighet och inflytande än större plats i den reviderade läroplanen för 2019. I intervjuerna har det visats på en medvetenhet om de kommande förändringarna i förhållande till barnkonventionen och läroplanen, att dessa två dokument används i verksamheten samt en enad syn på innebörden och vikten av begreppen delaktighet och inflytande. Studien visar på att den svenska demokratin såväl som förskollärarens uppfattning och förhållning till sin roll påverkar möjligheten till delaktighet och inflytande. I arbetet med delaktighet och inflytande använder sig förskollärarna av olika resurser så som aktivitetstavlor, miljön som den tredje pedagogen och samlingen. Förskollärarna använder exempelvis barnböcker för att levandegöra barnkonventionen i arbetet. Slutligen visar studien att organisationen kan skapa såväl hinder som möjligheter för möjligheten till delaktighet och inflytande. 

 • 393.
  Althin, Annaa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kytölä, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ineffektivitet och asymmetrisk information på Kinas aktiemarknad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur Kinas aktiemarknad ser ut, genom att i huvudsak analysera landets största börs Shanghai Stock Exchange. En analys av marknaden har gjorts där vi studerat asymmetrisk information på Kinas aktiemarknad och studerat ifall det påverkar marknadseffektiviteten.

 • 394.
  Althén, Emelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Rosenblad, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Granskning av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 395.
  Aludden, Andrea
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Hedlund, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Attribution: Hur tolkar individer situationer på arbetsplatsen?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I arbetslivet upplever individer olika situationer, både positiva och negativa. Attribution är ett sätt att snabbt och till synes enkelt tolka och förklara individers reaktioner i dessa situationer. Syftet med uppsatsen var att undersöka attribution på arbetsplatser och att undersöka eventuella skillnader eller samband mellan attribution, utbildning och ålder. Respondenter med olika utbildningsbakgrund rekryterades genom kontakt med olika arbetsplatser. Respondenterna fick besvara en enkät där de fick beskriva fyra upplevda situationer, två positiva och två negativa. Resultatet visar aktör- och observatöreffekten genom att individer tolkar olika situationer på olika sätt gällande dimensionerna orsak och stabilitet där observatören tillskrev situationen högre till dessa dimensioner än aktören. Resultaten visade samband mellan attribution och ålder där ökad ålder korrelerande med bedömningen av stabilitet och inre kontroll. De visade även på skillnader i attribution beroende på utbildningsnivå där lågutbildade och högutbildade bedömde flera av skalmåtten olika gällande de positiva situationerna. Föreliggande uppsats visar på att ytterligare forskning på attribution i arbetslivet behövs.

 • 396.
  Aluko, Abolade
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Semasko, Olegs
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  A process of internationalization and foreign market entry mode selection in service industry ‘Case study of Via SMS Group Company’2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: A process of internationalization and foreign market entry mode selection in service industry ‘Case study of Via SMS Group Company’

  Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration

  Authors: Olegs Semasko, Aluko Abolade

  Supervisor: Pär Vilhelmson

  Date: 2012 May

  AIM: The aim of this study is to investigate the causes that stimulate service companies to cross boundaries of its home country and open new subsidiaries in other countries. In addition we also examine what type of foreign market entry mode the service company selects when it enters another market. The topic of market entry strategy is of current interest among researchers and has been widely discussed for a long period of time, but there is still limited number of studies about the service industry. Therefore it might be interesting to look into why the companies in service industry strive to internationalize its operations and what mode of entry do they prefer in terms of choosing foreign market entering strategy.

  METHOD: We used a qualitative research approach to explore the internationalization process procedure of our case company and we adopted a case study method. Both secondary (textbooks, scientific articles and the website of our case company) and primary data (interviews with two branch managers of the case company) were used in order to fulfill the purpose of this study.

  CONCLUSION: Our study shows that the firm’s reason of internationalization depends on the motives such as: to increase the number of clients, to improve customer loyalty and to get additional profit. We also understand that the company’s executives prioritized wholly owned subsidiary entry mode among others. From our empirical findings we concluded that the firms’ decision about going abroad requires a preparation and implementation of well developed strategies, in order to succeed in foreign markets and to achieve company’s goals and objectives

  CONTRIBUTION OF THE STUDY: Taking into consideration limited number of researches in this area for the financial service sector, this study can be perceived as valuable complement to the existing researches in this field. Moreover the companies in service industry, that have plans for entering other countries, might consider this study as useful and beneficial for them in terms of getting relevant information. Undoubtedly the research may increase awareness about new financial service products, provided by the Via SMS Group.

  KEY WORDS: Globalization, process of internationalization, entry mode, short-term loan, IT platform.

 • 397.
  Alund, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Rahm, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Säljer manipulerade bilder bättre?: En studie om färgens påverkan på betalningsviljan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The background to the chosen study is due to the limited research on colors effect on consumer’s willingness to pay. The research that has been done shows that colors affects humans, but there has also pointed out that further research should combine color and WTP.

  • The purpose of this study is to analyze how HSL affects consumer’s emotions of interior pictures in marketing and how it in turn affects consumer’s willingness to pay.

  Method: To complete the study, an experiment was conducted at a university in Sweden with 102 randomly selected respondents. The respondents were asked to answer a survey with three pictures in each. There were three different surveys with the same pictures, but in two of the surveys the pictures were manipulated and in one survey there was the original picture. Data collected was analyzed in SPSS where the results were presented as we later interpreted and analyzed.

  Result & Conclusions: The results show that HSL has an influence on emotions and especially when it comes to higher brightness and saturation. We have found differences that corroborate with the previous research but also differences that go against the previous researches. We also find that the manipulations increased the perception of how affordable the housing was experienced, and we could see trends that the willingness to pay was slightly higher on the manipulated pictures.

  Suggestions for future research: Our results cannot be generalized or used to falsify due to the small selection, research can replicate the study but with a larger selection. Further suggestion for further research:

  -          How does higher brightness and higher saturation in the same picture affect the consumers’              emotions?

  -          How dose hues affect willingness to pay?

   Contribution of the thesis: This study contributes to an increased understanding of how colors can affect feelings and how it in turn affects willingness to pay. Our contribution is also aimed to people working in marketing and how they should place great emphasis on good pictures in the marketing of housing properties. 

 • 398.
  Alvarado Orellana, Sara Lucia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Kamariza, Cynthia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  An analysis on how the media describe intimate partner violence from a social constructionist perspective2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to get a better understanding on how Swedish media describes intimate partner violence from a social constructionist perspective. This was done by analysing the way this violence is projected in three Swedish newspapers namely Aftonbladet, Dagens Nyheter & Expressen. Our study focused on heterosexual relationships and investigated how some sample of Swedish newspapers described the image of “men and women as perpetrators; gender construction”, “the presentation of the violence” and “the way society treats intimate partner violence victims (male/female)”. The theoretical approach in this analysis was based on social constructionism with a special focus on gender. In order to address the research objectives, a content analysis was performed and some comment and analysis on themes were given. The research findings revealed that both men and women could be perpetrators and victims of intimate partner violence with a main focus on woman as victims from media.

 • 399.
  Alvarsson, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Schjelderup, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ett kundägt bolags separation av ägande och kontroll: En fallstudie på Länsförsäkringar Gävleborg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim for this study is from an agent theoretical perspective generate comprehension of how the separation of ownership and control seems in a Swedish mutual organization as well as what consequences this leads to and what solutions the organization is working with. Method: The study is characterized by an abductive approach. The study takes the form of a case study aimed for research of a specific mutual organization. The collected data is a result of semi-structured interviews that has been analyzed with a thematic analysis.

  Result & conclusions: We anticipate both a large separation of ownership and control as well as a small one. The larger one is due to a scattered ownership that results in a greater extent of information asymmetry. The separation also tends to get smaller due to the establishment of the council, that the organization operates locally and due to the reinvests in the local community.

  Suggestions for future research: Suggestions for future research is to generate comprehension of which impact mutual organizations experiences from the fact that two parties, customer and owner, are held within the same individual.

   

  Contribution of the thesis: The theoretical contribution is to increase knowledge about mutual organization and their management of separation of ownership and control. The practical contribution is to distribute knowledge to the respondents as well as other stakeholders of the examined organization. Our ambition is also to increase interest for committed owners.

  Key words: mutual organization, Agent theory, separation of ownership and control, information asymmetry, conflict of interest

 • 400.
  Alvarsson, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Optimering av tippram: tillhörande lastväxlarvagn Parator LX10-202010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Norrborns Industri AB in Bollnäs manufactures truck trailers with the brand Parator. One of their trailers is Parator LX 10-20. The trailer is designed to transport hooklift containers with the option to tip loose goods such as gravel, asphalt and seed. The container is mounted on a frame which is placed on the chassis. To reduce weight a redesign of the trailer is needed. The purpose of this study was to develop a concept that makes the frame lighter and easier to manufacture while maintaining safety and rigidity. The thesis also discusses factors to consider when designing with high-strength steel.

   

  The optimization was based on existing 2D drawings of the frame. Analysis of the structure served as a basis for the optimization. First, a 3D model was created from the drawings. Then, the frame was analyzed with selected loads and boundary conditions. Initially simple models were used to develop concepts. From these, two concepts were selected and one of them was thoroughly analyzed.

   

  The optimization resulted in a concept design weight of 732 kg, which is 179 kg less compared to the current frame at 911 kg.

567891011 351 - 400 of 18108
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf