hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
567891011 351 - 400 av 3341
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Björn, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Medvetenhet om de Svenska Näringsrekommendationerna på några svenska arbetsplatser2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats

  syfte var att ta reda på vilken kännedom som finns om de svenska

  näringsrekommendationerna hos människor på ett antal svenska arbetsplatser. Syftet har även inne-fattat att ta reda på huruvida man använder sig av denna kännedom eller inte.

  Metod: En

  kvantitativ ansats i en tvärsnittsstudie har använts i denna undersökning och hundratio enkäter har blivit besvarade. Dessa enkäter har analyserats både kvantitativt och kvalitativt.

  Resultatet

  visade att majoriteten av respondenterna inte kände till de svenska näringsrekom-mendationerna. Majoriteten var också omedvetna om hur den procentuella energifördelningen såg ut. Jämförbart med tidigare studier så underskattade männen rekommendationerna för grönsaker medan kvinnorna hade mer kännedom om rekommendationerna som helhet. Båda könen överskattade rekommendationerna för protein och underskattade rekommendationerna för kolhydrater. Slutsats: Av de få respondenter som kände till de svenska näringsrekommen-dationerna, använde de sig inte av dessa i sin vardag. Det är därför viktigt att hitta nya sätt att kommunicera denna information, ett förslag kan vara via sociala medier. Denna information bör vara anpassad så att alla personer har en möjlighet att förstå den.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Medvetenhet om de Svenska Näringsrekommendationerna på några svenska arbetsplatser
 • 352.
  Björnholm, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Yasin, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Erfarenheter av kvinnlig könsstympning och mötet med västerländsk sjukvård: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnlig könsstympning (female genital mutilation [FGM]) berör ca 100 till 140 miljoner kvinnor i världen. Varje år är det ca 3 miljoner flickor mellan åldrarna 0 till 15 år som riskerar att bli könsstympade.  Könsstympning förekommer i 26 länder belägna i Afrika, Mellanöstern & Asien. Att könsstympa kvinnor är en sed som är djupt inrotad i den spirituella och kulturella synen.  Enligt Svensk lag är all form av könsstympning olagligt och får ej utföras.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse och erfarenheter av att leva med könsstympning samt deras möte med västerländsk sjukvård. Syftet var även att beskriva studiernas undersökningsgrupp i de inkluderade artiklarna.

  Metod: För att svara på föreliggande studies syfte har författarna gjort en beskrivande litteraturstudie. Litteraturstudien har 11 stycken artiklar som är av kvalitativ ansats, 1st som är av kvantitativ ansats och 3st som är av både kvalitativ och kvantitativ ansats, dessa analyserades objektivt. Databaserna Pubmed och CINAHL användes.

  Resultat: Kvinnorna i studien förklarar att det är tradition, kultur och en heder gentemot familjen att könsstympas. Känslor som rädsla, oro och skam är upplevelser kvinnorna förklarar vid mötet med västerländsk sjukvård, det kan vara i form av kommunikationsbrist och dåligt bemötande. Kvinnorna anser att det finns för lite kunskap om könsstympning inom västerländsk sjukvård och att detta behöver bli bättre. Positiva erfarenheter som kvinnorna tar upp är att de blev bemötta med respekt och god omvårdnad.

  Slutsats: Kvinnorna som genomgått könsstympning har både positiva och negativa erfarenheter av att vara könsstympad. Vid mötet med västerländsk sjukvård visar studier att rädsla och oro kan uppstå hos kvinnor som genomgått könsstympning. De positiva erfarenheter kvinnorna hade i mötet med sjukvården var att de kände sig bemötta med respekt av sjukvårdspersonalen som hade goda kunskaper om könsstympning. Genom ökad kunskap hos sjukvårdspersonal kommer kvinnornas oro och rädsla succesivt minska i de länder där könsstympning ej förekommer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 353.
  Blad, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Forslin, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Intensivvårds- och anestesisjuksköterskors upplevelser av sin arbetsmiljö vid ett sjukhus som saknar akutkirurgi - en intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Bakgrund: Sjukhusvården förändras och kraven på specialistsjuksköterskor ändras. Transporter med patienter från små sjukhus blir fler och sträckorna längre. Upplevelsen av sin arbetsmiljö har visat sig viktig, inte minst vad gäller upplevelsen av patientsäkerheten.  

  Syfte: Syftet var att, ur ett arbetsmiljöperspektiv, beskriva intensivvårds- och anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på ett sjukhus utan akutkirurgi.

  Metod: Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design. 11 semistrukturerade intervjuer utfördes med intensivvårdssjuksköterskor (n=6) och anestesisjuksköterskor (n=5). Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Huvudresultat: Under analysen av intervjuerna framträdde sex kategorier. 1. Att uppleva vikten av att rutiner följs 2. Att samverkan och personkännedom inom sjukhuset underlättar arbetet 3. Upplevelse av nuvarande uppdrag 4. Att se vikten av närliggande vård 5. Att samverka med andra sjukhus och 6. Upplevelse av tillgång till resurser och kompetens. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att följa rutiner. Att samverkan och personkännedom inom sjukhuset kan underlätta arbetet var ytterligare en upplevelse som beskrevs. De upplevde en tillfredställelse med det nuvarande uppdraget, även om en önskan att få ett utökat uppdrag beskrevs. Vikten av att ha närliggande vård beskrevs och avståndet till närmaste akutsjukhus upplevdes som ett problem. Samarbetet med andra sjukhus beskrevs ibland fungera bra och ibland fick en kamp föregå samarbetet. Upplevelsen av tillgång till resurser och kompetens beskrevs där det framkom att resursbristen kunde skapa frustration.

  Slutsats: Positiv upplevelse av nuvarande uppdrag. Vid akuta tillstånd där svårt skadade eller sjuka patienter kom in till sjukhuset upplevdes frustration med de resursbrister som fanns.

  Nyckelord: Anestesisjuksköterska, Arbetsmiljö, Intensivvårdssjuksköterska

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 354.
  Blanck, Susanne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Beskrivning av distriktssköterskans förskrivning, inställning till förskrivningsrätt och läkemedel generellt.: en enkätstudie2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 355.
  Blanck, Susanne
  et al.
  Baldersnäs Din Hälsocentral, Bollnäs, Sweden.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  District nurses' prescribing practice and its link to structural conditions2015Ingår i: Journal of the American Association of Nurse Practitioners, ISSN 2327-6886, E-ISSN 2327-6924, Vol. 27, nr 10, s. 568-575Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: To describe district nurses' (DNs') prescribing practice and examine associations between DNs' self-reported prescribing frequency, opinions about prescribing, and structural conditions/empowerment.

  Data sources: A cross-sectional and correlational design was employed. Data were collected during 2012 using questionnaires and a prescribing register. A random sample of 150 DNs from 32 primary care centers in Sweden was invited.

  Conclusions: DNs' ability to prescribe is used to a relatively small extent and access to "opportunities" and "informal power" seems to be the most important structural empowerment conditions for increased prescribing frequency and positive opinions about prescribing. The results support Kanter's theory of structural empowerment.

  Implications for practice: This article regarding restricted prescribing shows how important structural conditions/empowerment is to DNs' prescribing and employers have to enhance nurses' access to especially the structures "opportunities" and "informal power" to increase nurse prescribing. More targeted support and training are needed in different prescribing areas to make use of DNs' prescription qualification to a greater extent.

 • 356.
  Blix, Ellen
  et al.
  Department of Obstetrics and Gynaecology, Hammerfest Hospital, N-9600 Hammerfest, Norway; Nordic School of Public Health, Nya Varvet, Gothenburg, Sweden.
  Öhlund, Lennart S.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för folkhälsovetenskap.
  Norwegian midwives' perception of the labour admission test2007Ingår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 23, nr 1, s. 48-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: to explore what information and knowledge the labour admission test is perceived to provide and what meaning the test carries in the daily work of practising midwives. Design: in-depth interviews transcribed verbatim and analysed using the grounded theory technique. Setting: four different labour wards in Norway. Participants: a theoretical sample of 12 practising midwives. Findings: the core category "experiencing contradictions" was identified during the analyses, indicating that the midwives found conflicting interests within themselves, or between themselves and others when using the labour admission test. They experienced contradictions between professional identity and the increasing use of technology, between feeling safe and feeling unsafe and between having power and being powerless. Key conclusions: the labour admission traces could be difficult to interpret, especially for newly qualified midwives. Some midwives thought that a labour admission trace could protect them in case of litigation. The hierarchy of power in the labour ward influences the use and interpretation of the labour admission test. Some midwives felt their professional identity threatened and that midwives in general are losing their traditional skills because of the increasing use of obstetric technology. Implications for practice: the findings of the present study should be taken into consideration when changing practice to not routinely perform the labour admission test. There is also a need for further research on what effect the increasing use of obstetric technology has on traditional midwifery skills.

 • 357.
  Blom Johansson, Monica
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Carlsson, Marianne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Östberg, Per
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Sonnander, Karin
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  A multiple-case study of a family-oriented intervention practice in the early rehabilitation phase of persons with aphasia2013Ingår i: Aphasiology, ISSN 0268-7038, E-ISSN 1464-5041, Vol. 27, nr 2, s. 201-226Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Having a family member with aphasia severely affects the everyday life of the significant others, resulting in their need for support and information. Family-oriented intervention programmes typically consist of support, information, and skill training, such as communication partner training (CPT). However, because of time constraints and perceived lack of skills and routines, such programmes, especially CPT, are not common practice among speech-language pathologists (SLPs).

  Aims: To design and evaluate an early family-oriented intervention of persons with stroke-induced moderate to severe aphasia and their significant others in dyads. The intervention was designed to be flexible to meet the needs of each participant, to emotionally support the significant others and supply them with information needed, to include CPT that is easy to learn and conduct for SLPs, and to be able to provide CPT when the persons with aphasia still have access to SLP services.

  Methods & Procedures: An evaluative multiple-case study, involving three dyads, was conducted no more than 2 months after the onset of aphasia. The intervention consisted of six sessions: three sessions directed to the significant other (primarily support and information) and three to the dyad (primarily CPT). The intervention was evaluated both qualitatively and quantitatively based on video recordings of conversations and self-assessment questionnaires.

  Outcomes & Results: The importance of emotional support as well as information about stroke/aphasia was clearly acknowledged, especially by the significant others. All significant others perceived increased knowledge and understanding of aphasia and related issues.

  Communicative skills (as manifested in the video recordings) showed improvements from pre- to post-intervention.

  Conclusions: The results corroborate the need for individualised and flexible family-oriented SLP services that are broad in content. Furthermore, the results support the early initiation of such services with recurrent contact. The usefulness of CPT this early in the rehabilitation process was indicated but is yet to be proved.

 • 358.
  Blom Johansson, Monica
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Carlsson, Marianne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Östberg, Per
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Sonnander, Karin
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Communication changes and SLP services according to significant others of persons with aphasia2012Ingår i: Aphasiology, ISSN 0268-7038, E-ISSN 1464-5041, Vol. 26, nr 8, s. 1005-1028Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Significant others are important to persons with aphasia. For several reasons they should be involved in speech-language pathology (SLP) services, including acquiring facilitating communicative strategies and receiving support. In order to further adapt SLP services there is a need to know the perceptions and views of the significant others. Little is known about how they perceive changes in communication as well as received SLP services and in what way they want to be involved in these services.

  Aims: The study aimed to investigate which communicative changes significant others of persons with aphasia had experienced after a stroke event and to what extent these changes were experienced. A further aim was to describe the significant others' experiences of SLP services and their motivation to participate in these services. Finally, the significant others' experiences were compared in terms of sex, age, type of relationship, time since stroke onset, and type and severity of aphasia.

  Methods & Procedures: An 80-item study-specific questionnaire was answered by 173 significant others of persons with aphasia living throughout Sweden (response rate 69%). Of these, 33% were male and 67% female. Mean age was 64.2 years (range 33–87 years) and 85.5% of the participants were a cohabiting partner to a person with aphasia.

  Outcomes & Results: A total of 64% of participants perceived their conversations as being less stimulating and enjoyable compared with conversations before stroke onset. Aphasia was considered a substantial or very substantial problem by 64%. The participants took on an increased communicative responsibility, and 70% had changed their communicative behaviour in order to facilitate conversations. A total of 75% (n = 130) had met with the SLP of the person with aphasia. Of those, 63% perceived their own support from SLP services to be adequate; 87% considered language ability training as the most important SLP service. Type and severity of aphasia were especially related to the communicative experiences of the participants and their motivation to be involved in SLP services.

  Conclusions: The substantial decrease from pre- to post-stroke regarding enjoyment and meaningfulness of conversations suggests the need to further improve SLP services in order to help the people in question communicate at an optimal level. We suggest that clinicians should put more emphasis on explaining the benefits and availability of different kinds of aphasia rehabilitation services, such as functional communication training and communication partner training in addition to language ability training.

 • 359.
  Blom, Kerstin
  et al.
  Karolinska Institutet; Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.
  Efverman, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Sleep during pelvic-abdominal radiotherapy for cancer: a longitudinal study with special attention to sleep in relation to nausea and quality of life2020Ingår i: Cancer Nursing, ISSN 0162-220X, E-ISSN 1538-9804Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Poor sleep, nausea, psychological distress, and a lowered quality of life are common during radiotherapy for cancer. There is a lack of studies on the relationship between radiotherapy-induced nausea and sleep. This longitudinal study analyzes data from 196 patients who underwent pelvic-abdominal radiotherapy for cancer.

  OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate sleep parameters weekly before, during, and after radiotherapy in relation to nausea and other patient characteristics, clinical characteristics, psychological distress, and quality of life.

  METHODS: Patients (n = 196, 84% women; mean age, 63 years; 68% had gynecological tumor, 28% had colorectal tumor, and 4% had other tumors) longitudinally answered questionnaires before, during, and after their radiotherapy over the abdominal and pelvic fields.

  RESULTS: Poor sleep was experienced by 30% of the participants, and sleep (quality and difficulty falling asleep) improved during and after treatment compared with baseline. Experiencing nausea during treatment was associated with worse sleep quality during radiotherapy. Baseline anxiety was associated with worse sleep quality before, during, and after treatment. Poor sleep was associated with worse quality of life.

  CONCLUSION: Nausea, more than a number of other variables, is a possible predictor of poor sleep in patients during radiotherapy for cancer.

  IMPLICATIONS FOR PRACTICE: The results indicate that effectively managing nausea may be important for sleep quality, and possibly quality of life, in patients undergoing radiotherapy for cancer. More research is needed before recommendations for practice can be made.

 • 360.
  Blom, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap.
  Hur miljön i hemmet kan påverka elevernas frukostintag: En enkätundersökning bland niondeklassare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Matvanor har en stor betydelse för folkhälsan och vad barn erbjuds för mat under uppväxten har en extra stor betydelse. Frukost ger en bra start på dagen. Den ger en den ork och energi som behövs under morgonen före lunch. Energin efter frukosten behövs för att behålla fokus under skolarbetet och för att orka vara fysisk aktiv under skoltid samt fritid.

  Syftet med studien var att undersöka om miljön i hemmet påverkade niondeklassarnas frukostvanor och hur dessa vanor såg ut.

  För att besvara syftet så användes kvantitativ metod med tvärsnittsdesign och för insamling av dess data valdes enkäter. Urvalet bestod av elever i årskurs 9 från två skolor i en kommun. Totalt deltog 64 elever i studien.

  Resultatet visade att majoriteten av eleverna åt frukost ofta och en liten del av dem åt lite eller inget till frukost. De åt frukost vid köksbordet och det gjorde de utan sällskap. Många elever var positiva till att bli serverade frukost i skolan på grund av att få möjlighet att få äta frukost med sällskap. En annan fördel de nämnde med frukost i skolan var att de blev hungriga när de kom till skolan för att de fick vakna till ordentligt och bli piggare.

  Slutsatsen var att majoriteten av eleverna åt frukost varje dag eller hoppade över frukosten några gånger i veckan. Eleverna bestämde själva vad de ville äta till frukost och de åt oftast ensamma. Köksbordet var den plats i hemmet som var populärast att äta vid. De valde att äta havregrynsgröt, en smörgås med pålägg eller fil/yoghurt med flingor/müsli. Favoritdryckerna var O’boy och te.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete_MalinBlom
 • 361.
  Blomberg, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Lindberg, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Föräldrars upplevelser av att få ett prematurt fött barn som vårdas på neonatalavdelning: En litteraturstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 362.
  Blomberg, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Att alltid känna sig mer eller mindre utlämnad: Anestesisjuksköterskors upplevelser av att utföra generell anestesi i prehospital akutsjukvård2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 363.
  Blomberg, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Lindberg, Cathrine
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Upplevelser av djurterapi hos patienter med psykisk ohälsa: En deskriptiv litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagsläget finns djur inom vården med ett brett spektrum för att assistera människan med rent praktiska saker. Terapi med djur inom psykiatrin har dock inte etablerat sig på samma sätt med strukturerad evidens som i den somatiska vården. Både barn med psykiatriska handikapp och personer med demens har studerats tillsammans med djurterapi, men studier på patienter med psykisk ohälsa är få.

  Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av djurterapi hos patienter med psykisk ohälsa samt granska den metodologiska aspekten undersökningsgrupper i valda artiklar.

  Metod: Artikelsökning skedde vid Högskolan i Gävle under hösten 2016 i databaserna MedLine via PubMed, CINAHL och PsycINFO. Sökord i MeSH-termer var “Animal assisted therapy”. Vid sökning i fritext användes sökorden “Mental disorders”, “Psychiatric disorders” och ”experience”. Dessutom genomfördes en manuell sökning med relevans för inklusionskriterier, syfte och frågeställningar. Artiklar lästes individuellt och gemensamt. Därefter sammanställdes resultat och tabeller.

  Huvudresultat: Totalt 11 artiklar ingick i litteraturstudien. Artiklarna redovisar övergripande positiva resultat så som en källa till glädje, samhörighet och en känsla av att vara behövd, ökad livskvalitet, självkänsla och ökad social förmåga. I avseende på depression framkom både positiva och negativa resultat.

  Slutsats: Resultaten i föreliggande litteraturstudie visar att terapi med djur kan ge positiva upplevelser hos patienter med psykisk ohälsa. Detta genom att stärka självkänsla, förmåga att lättare klara av vardagen och underlätta sociala kontakter. För sjuksköterskan kan kunskap och evidensstöd inom djurterapi utgöra ett verktyg i dennes yrkesutövning. Speciellt inom klinisk omvårdnad för att överbrygga interaktion och främja patientens hälsoprocess. Dock är studierna få inom detta ämne och ett bättre kunskapsunderlag är önskvärt för att kunna använda djurterapi på ett evidensbaserat arbetssätt inom vården.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 364.
  Blomberg, Priyanka
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Lindgren, Carina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Trycksårsprevention genom utbildning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur sjuksköterskor genom utbildning kan förebygga uppkomsten av trycksår samt att beskriva de utvalda artiklarnas urvalsmetod.

  Metod: Studien har en deskriptiv design. Artiklar publicerade mellan årtalen 2007–2017 söktes i databasen Cinahl. Resultatet baseras på 10 artiklar, varav nio hade kvantitativ ansats och en hade kvalitativ ansats.

  Resultat: De inkluderade studierna visade att utbildning inom omvårdnadsåtgärder, riskbedömningsskalor, tryckavlastande hjälpmedel och dokumentation för sjuksköterskor, reducerar uppkomsten av trycksår. Denna litteraturstudie baseras på tio artiklar där urvalet har granskats. Tre av de tio inkluderade artiklarna hade ett ändamålsenligt urval och tre hade ett randomiserat urval. De andra urvalsmetoderna som användes var systematiskt urval, kluster urval och bekvämlighetsurval. I en av de inkluderade artiklarna framgick inte vilken urvalsmetod som använts.

  Slutsats: För att minska uppkomsten av trycksår krävs att sjuksköterskan får mer kunskap gällande sambandet mellan trycksår och preventionsarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 365.
  Blomberg, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Interprofessionell samverkan bidrar till förbättrad patientsäkerhet: Intensivvårspersonalens reflektioner kring mobil intensivvårdsgrupp (MIG)2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete på magisternivå MIG
 • 366.
  Blomqvist, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Eriksson, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och ungdomar med cancer: En kvalitativ intervjustudie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utifrån intervjuerna analysera sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med barn och ungdomar med cancer samt hur de bemöter dessa barn och ungdomar. Genom en deskriptiv empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats utfördes sju semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Det insamlade materialet analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Tre kategorier identifierades: Interaktioner i vården, Sjuksköterskans bemötande samt Glädje och vanmakt. Studien visade att deltagarna upplevde en stor glädje och tillfredställelse i sitt arbete. Trots det kan arbetet ibland vara påfrestande, till exempel om barnen känner smärta som inte går att lindra. Då fann deltagarna stort stöd i att få ventilera med kollegor. Två betydelsefulla aspekter i mötet med barn och ungdomar med cancer var enligt deltagarna att bemötandet sker på deras individuella utvecklingsnivå och att alltid vara ärlig trots att det kan innebära att ställas inför svåra situationer och frågor. Det var också enligt deltagarna viktigt att se det friska i barnet trots svår sjukdom och behandla dem som alla andra barn.Sjuksköterskor bör anpassa sitt bemötande och den information som ges till barn och ungdomar utifrån individens utvecklingsnivå. Arbetet med barn och ungdomar med cancer var utvecklande och givande men kunde samtidigt vara påfrestande, då var det viktigt att ventilera och få stöd från kollegor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Exarbete_Blomqvist_Eriksson
 • 367.
  Blomqvist, Nicklas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Bergsten, Ellen
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Att bemöta patienter med förvrängd verklighetsuppfattning: En litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: År 2018 var psykisk sjukdom den vanligaste anledningen till slutenvård för män och kvinnor i åldrarna 15–44 år. Det som är centralt i en psykossjukdom är att personen som insjuknar tappar sin normala verklighetsuppfattning. Bildandet av en terapeutisk relation är en stor del i vården av psykiskt sjuka patienter och för att en sådan relation ska uppstå kan bemötandet vara en del av detta. Sjuksköterskan har ett ansvar att värna om patienten och ha en god inställning till vård då psykiskt sjuka patienter är sårbara, detta för att göra dem mer benägna att våga öppna sig och kunna delta aktivt i behandlingen.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som påverkar bemötandet av patienter med förvrängd verklighetsuppfattning.

  Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design.

  Huvudresultat: I resultatet framkom att bemötandet påverkades av flera aspekter. Engagemang, relationsbyggande och organisation påverkade bemötandet av patienter med förvrängd verklighetsuppfattning på olika plan. Att finnas till för patienterna och att vara öppen i kommunikation ledde till en förbättrad relation. Vidare betonas vikten av att ha tillräckligt med tid och tillräckligt god utbildning för att kommunicera med dessa patienter.

  Slutsats: Bemötandet är en central del av psykiatrisk vård. Utbildning och kompetens på arbetsplatsen styrker sjuksköterskor och ger dem en god grund att bemöta patienter. Ett jämlikt, öppet förhållningssätt till patienter styrker relationen mellan patient och sjuksköterska och ger förutsättningar för en god vård. Vidare utveckling av sjuksköterskors erfarenheter kan ge bättre förutsättningar för sjuksköterskor att bemöta och vårda psykiskt sjuka patienter

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 368.
  Blomqvist, Sven
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Ervasti, Per-Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Elcadi, Guilherme H.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Evaluating physical workload by position during match in elite bandy2018Ingår i: Journal of Strength and Conditioning Research, ISSN 1064-8011, E-ISSN 1533-4287, Vol. 32, nr 9, s. 2616-2622Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To improve current understandings of physical Workload (WL) in elite Bandy, ten bandy players were monitored for heart rate (HR) during thirteen matches over one championship season. Participants were divided into five subgroups according to playing position - libero, defender, halves, midfielder and forward. HR measurements were analyzed with two different methods to compute physical WL - (i) percentage of total time spent in different HR zones (HRres) and (ii) WL based on the Edwards method. Also determined was the time spent at HR levels above the lactate threshold (LT). A one-way ANOVA was used for analysis. For WL according to the Edwards method, significant differences (p=0.05) were shown between groups with defenders presenting the highest scores and forwards and liberos the lowest. A significant difference (p=0.05) was found between liberos and halves and the other positions as to how much time they spent in zone 70-80% of HRres. In 91-100% of HRres there was a distinct difference between defenders and the other positions and also forwards differed significantly from liberos, defenders and halves (p=0.05). The libero spent only one percent of the time over the LT, whereas the midfielder spent about 27% of the time over the LT. Overall, defenders showed the greatest WL during a match and liberos the lowest. The practical implications of these findings can help coaches and trainers design training methods specific to each position as well as individualized training sessions for each player in elite bandy.

 • 369.
  Blomqvist, Sven
  et al.
  Swedish Development Center for Disability Sport, Bollnäs, Sweden.
  Olsson, Josefin
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umea University, Umea, Sweden.
  Wallin, Louise
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umea University, Umea, Sweden.
  Wester, Anita
  Department of Research and Evaluation, Swedish National Agency for Education, Stockholm, Sweden.
  Rehn, Börje
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umea University, Umea, Sweden.
  Adolescents with intellectual disability have reduced postural balance and muscle performance in trunk and lower limbs compared to peers without intellectual disability2013Ingår i: Research in Developmental Disabilities, ISSN 0891-4222, E-ISSN 1873-3379, Vol. 34, nr 1, s. 198-206Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For adolescent people with ID, falls are more common compared to peers without ID. However, postural balance among this group is not thoroughly investigated. The aim of this study was to compare balance and muscle performance among adolescents aged between 16 and 20 years with a mild to moderate intellectual disability (ID) to age-matched adolescents without ID. A secondary purpose was to investigate the influence of vision, strength, height and Body Mass Index (BMI) on balance. A group of 100 adolescents with ID and a control group of 155 adolescents without ID were investigated with five balance tests and three strength tests: timed up and go test, one leg stance, dynamic one leg stance, modified functional reach test, force platform test, counter movement jump, sit-ups, and Biering-Sørensen trunk extensor endurance test. The results showed that adolescents with an ID in general had significantly lower scores in the balance and muscle performance tests. The group with ID did not have a more visually dominated postural control compared to the group without ID. Height, BMI or muscle performance had no strong correlations with balance performance. It appears as if measures to improve balance and strength are required already at a young age for people with an ID.

 • 370.
  Blomqvist, Sven
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Rehn, Börje
  Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Fysioterapi, Umeå universitet.
  Fysisk aktivitet och hälsa för personer med utvecklingsstörning2015Ingår i: Fysioterapi, ISSN 1653-5804, nr 1, s. 26-31Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hälsa är en förutsättning för att kunna förverkliga sina mål i livet. Personer med utvecklingsstörning, cirka 90 000 i Sverige, har nedsatt hälsa jämfört med personer utan utvecklingsstörning och det leder till att denna grupp har svårare att uppfylla sina mål. Personer med utvecklingsstörning drabbas i större utsträckning av övervikt, typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, benskörhet och depression. Undersökningar visar också på nedsatt fysisk aktivitet, motorik, syreupptagningsförmåga, muskelstyrka och postural balans hos denna grupp. Dessa sjukdomar och nedsatta förmågor går att påverkai positiv riktning med fysisk aktivitet. Fysioterapeuter som har bred kunskap om hälsa och anpassning av fysisk aktivitet kan vara till stor hjälp vid prevention, bedömning och träning.

 • 371.
  Blomqvist, Sven
  et al.
  Swedish Development Centre for Disability Sport, Bollnäs, Sweden.
  Rehn, Börje
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Sweden.
  Validity and reliability of the Dynamic One Leg Stance (DOLS) in people with vision loss2007Ingår i: Advances in Physiotherapy, ISSN 1403-8196, E-ISSN 1651-1948, Vol. 9, nr 3, s. 129-135Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study tests the concurrent validity and test–retest reliability of a new functional balance test – the Dynamic One Leg Stance (DOLS) in blind subjects and sighted, blindfolded subjects. Twelve blind and 12 sighted men and women between 19 and 61 years volunteered to participate. The correlation between DOLS and the commonly used One Leg Stance balance test (OLS) and the force platform test (FPT) was tested for both the right and left leg. The test–retest reliability of DOLS was analysed using three measurements at least 2 h apart. The correlation between DOLS and FPT and between DOLS and OLS for blind subjects was −0.13 (n.s.) and 0.77 for the left leg and −0.78 and 0.89 for the right leg. For blindfolded subjects, the correlations were −0.56 (n.s.) and 0.93 for the left leg and −0.61 and 0.71 for the right leg. The weighted Kappa values for DOLS were between 0.47 and 0.88 for blind subjects and between 0.47 and 0.72 for blindfolded subjects. Based on these findings, DOLS appears to be a fairly valid and reliable balance test for subjects with vision loss, acquired and experimental. However, further tests of DOLS are necessary.

 • 372.
  Blomqvist, Sven
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Van Biesen, Debbie
  Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Department of Rehabilitation Sciences, KU Leuven, Belgium.
  Vanlandewijck, Yves
  Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Department of Rehabilitation Sciences, KU Leuven, Belgium.
  Gear selection between techniques in freestyle cross-country skiing in athletes with intellectual impairment: A pilot study2018Ingår i: International journal of sports science & coaching, ISSN 1747-9541, E-ISSN 2048-397X, Vol. 13, nr 6, s. 1150-1155Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cross-country skiing is a fast-paced, a cognitively demanding, and a popular sport within international organizationsincluding athletes with intellectual impairment (II); however, research on how the level of II affects skiing performanceis limited. The aim of this exploratory study was to compare differences in the overall performance (segment time and racetime) and gear selection between a sample of cross-country skiers with II (n¼22) and a control group of skiers without II(n¼12), during a competitive 10 km freestyle race. The groups were matched on training background and skiing level basedon interviews with coaches and trainers. The independent samples t-test revealed a higher velocity in the first segment forthe control group (6.100.62 m/s) compared to the skiers with II (5.500.56 m/s; p<0.05), but no significant differencesin total race time between the groups. With respect to their ability to effectively select gears during the races, there was asignificant difference between the groups, where the pattern was that skiers with II used a lower gear compared to theskiers without II and that pattern became even more apparent towards the second half of the race. These findings supportthe assumption that impaired cognitive function may constrain the ability to optimally select the appropriate gear infunction of the characteristics of the skiing track, which is a key determinant of skiing performance.

 • 373.
  Blomqvist, Sven
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Wester, Anita
  Department of Research and Evaluation, Swedish National Agency for Education.
  Lönnberg, Lisa
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University.
  Sundelin, Gunnevi
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University.
  Rehn, Börje
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University.
  Physical exercise frequency seem not to influence postural balance but trunk muscle endurance in young persons with intellectual disability2017Ingår i: Journal of Physical Education and Sports Management, ISSN 2373-2156, E-ISSN 2373-2164, Vol. 4, nr 2, s. 38-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background The influence of various physical exercise frequencies on postural balance and muscle performance among young persons with intellectual disability (ID) is not well understood.

  Method Cross-sectional data from 26 elite athletes were compared with 37 students at a sports school and to 57 students at a special school, all diagnosed with mild to moderate ID and with different exercise frequencies. Data were also compared with a group of 149 age-matched participants without ID.

  Results There were no significant differences in postural balance between young ID groups regardless of physical exercise frequency, all of them had however impaired postural balance compared to the non-ID group. The group with high exercise performed better than the other ID groups in the trunk muscle endurance test.

  Conclusions It appears as if physical exercise frequency don’t improve postural balance but endurance in the trunk muscles for young persons with ID.

 • 374.
  Blomqvist, Sven
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap. Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Wester, Anita
  Department of Research and Evaluation, Swedish National Agency for Education, Stockholm, Sweden.
  Persson, Elin
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Sundkvist, Hillevi
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Sundelin, Gunnevi
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Rehn, Börje
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Postural stability, physical activity, aerobic capacity and their associations for young people with and without intellectual disabilities2014Ingår i: European Journal of Adapted Physical Activity, ISSN 1803-3857, E-ISSN 1803-3857, Vol. 7, nr 1, s. 22-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previous studies show that people with intellectual disability (ID) appear to have impaired postural stability, a lower level of physical activity, and lower aerobic capacity compared to persons without ID, limitations that could affect their health. This study investigates these physical functions and their associations in a group of young people with ID compared to an age-matched group without ID. In total, this cross-sectional study included 106 high school students (16-20 years): 57 students with mild to moderate ID and 49 age-matched students without ID (control group). Tests were performed for postural stability, level of physical activity, and aerobic capacity. Both females and males with ID had significantly lower estimated maximum oxygen uptake (l O2/min) (p< 0.001 for females and p=0.004 for males) and a lower aerobic capacity expressed relative to body weight (ml O2/ kg*min) (p< 0.001 for females and p=0.012 for males) compared to age-matched peers. Analyses of associations were made using the Pearson’s correlation coefficient and multivariate linear regression analysis. No significant associations could be found. Physical status appears impaired for young people with ID and functions, such as postural stability, should be evaluated separately.

 • 375.
  Blomqvist, Sven
  et al.
  Swedish Development Centre for Disability Sport, Bollnäs, Sweden; Umeå universitet.
  Wester, Anita
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Rehn, Börje
  Department of Research and Evaluation, Swedish National Agency for Education, Stockholm, Sweden.
  Postural muscle responses and adaptations to backward platform perturbations in young people with and without intellectual disability2014Ingår i: Gait & Posture, ISSN 0966-6362, E-ISSN 1879-2219, Vol. 39, nr 3, s. 904-908Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines postural muscle responses to backward perturbations in young people (16-20 years) with and without intellectual disability (ID). The study included 56 young people with ID and 43 age-matched without ID volunteers. The subjects stood on a platform that was moved backwards in a surface translation. Lower and upper leg muscles and lower back spine muscles were recorded with surface electromyography (EMG). Muscle onset latency, time to peak amplitude (EMG), adaptation of muscle responses to repeated perturbations (using integrated EMG (IEMG) for epochs), and synergies and strategies were assessed. The result showed no differences between the two groups in muscle onset latency, synergies, and strategies. Young people with ID reduced their time to peak amplitude in investigated muscles, a response that was different from the group without ID. Also, young people with ID tended to adapt their IEMG less compared to the controls. These findings suggest that young people with ID have limited ability to use somatosensory information and adapt their postural muscle responses to repeated external perturbations.

 • 376.
  Blomqvist, Sven
  et al.
  Swedish Development Centre for Disability Sport, Bollnäs, Sweden; Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Wester, Anita
  Department of Research and Evaluation, Swedish National Agency for Education, Stockholm, Sweden .
  Sundelin, Gunnevi
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umea University, Umea, Sweden .
  Rehn, Börje
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umea University, Umea, Sweden .
  Test-retest reliability, smallest real difference and concurrent validity of six different balance tests on young people with mild to moderate intellectual disability2012Ingår i: Physiotherapy, ISSN 0031-9406, E-ISSN 1873-1465, Vol. 98, nr 4, s. 313-319Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES:

  Some studies have reported that people with intellectual disability may have reduced balance ability compared with the population in general. However, none of these studies involved adolescents, and the reliability and validity of balance tests in this population are not known. The purpose of this study was to examine the reliability of six different balance tests and to investigate their concurrent validity.

  DESIGN:

  Test-retest reliability assessment.

  SETTINGS:

  All subjects were recruited from a special school for people with intellectual disability in Bollnäs, Sweden.

  PARTICIPANTS:

  Eighty-nine adolescents (35 females and 54 males) with mild to moderate intellectual disability with a mean age of 18 years (range 16 to 20 years).

  INTERVENTIONS:

  All subjects followed the same test protocol on two occasions within an 11-day period.

  MAIN OUTCOMES:

  Balance test performances.

  RESULTS:

  Intraclass correlation coefficients greater than 0.80 were achieved for four of the balance tests: Extended Timed Up and Go Test, Modified Functional Reach Test, One-leg Stance Test and Force Platform Test. The smallest real differences ranged from 12% to 40%; less than 20% is considered to be low. Concurrent validity among these balance tests varied between no and low correlation.

  CONCLUSION:

  The results indicate that these tests could be used to evaluate changes in balance ability over time in people with mild to moderate intellectual disability. The low concurrent validity illustrates the importance of knowing more about the influence of various sensory subsystems that are significant for balance among adolescents with intellectual disability.

 • 377.
  Blomstedt, Josephine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hakulinen, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Föräldrars upplevelser av att ha barn med diabetes mellitus typ 1 och stödet från sjukvården: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmunsjukdom. Varje år insjuknar cirka 700 barn i åldern 0-14 år. Att få diagnosen innebär stora förändringar i dagliga livet som kräver samspel mellan fysisk aktivitet, matintag, dagliga insulininjektioner samt dagliga kontroller av sitt blodsocker.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha barn med diabetes mellitus typ 1 och hur föräldrarna upplevde stödet från sjukvården. Syftet var även att beskriva undersökningsgrupperna och urvalsmetoden.

  Metod: Detta är en beskrivande litteraturstudie. Författarna till föreliggande studie har använt sig av en databasen Pubmed. Resultatet består av 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.

  Huvudresultat: Resultatet redovisade att många föräldrar upplevde sorg, en stor chock och rädsla över sitt barns hälsa när deras barn har diagnostiserats med diabetes mellitus typ 1. Emotionellt stöd från sjukvården och individanpassad vård saknades enligt föräldrarna. Undersökningsgrupperna visar en majoritet av mödrar som deltog i studierna. Barnens ålder varierade men i de flesta studierna var barnen mellan 9-16 år. Ändamålsenligt urval användes i alla 13 artiklarna.

  Slutsats:.Slutsatsen i denna litteraturstudie är att föräldrarna påverkades stort när deras barn fått diagnosen diabetes mellitus typ 1. Det blev en överväldigande situation med mycket känslor och förändringar i det vardagliga livet. Det behövs mer kunskap inom området för att sjuksköterskor ska kunna bemöta och stötta dessa familjer vilket kan leda till förbättrad omvårdnad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Föräldrars upplevelser av att ha barn med diabetes mellitus typ 1 och stödet från sjukvården
 • 378.
  Blomstrand, Veronica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Uppman, Kristina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Följsamhet av handhygien hos hälso- och sjukvårdspersonal och hur sjuksköterskors följsamhet av handhygien kan ökas: En litteraturstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva följsamheten av handhygien hos hälso- och sjukvårdspersonal och hur följsamheten av handhygien hos sjuksköterskor kan ökas. Metod: Litteraturstudie med beskrivande design. Data samlades in från databaserna PubMed och Cinahl. Resultatet baserades på 12 artiklar. Resultat: Den generella följsamheten av handhygien hos hälso- och sjukvårdspersonal var låg men sjuksköterskor tenderade att ha en något högre följsamhet än övrig personal. Hälso- och sjukvårdspersonal hade generellt en något högre följsamhet av handhygien efter patientkontakt än före och detta var främst i syfte att skydda sig själva från patientens bakterier. Interventioner hade en positiv påverkan på sjuksköterskors följsamhet av handhygien. Bäst resultat gav interventioner för sjuksköterskor som innehöll praktiskt träning av handdesinfektion kombinerat med information och feedback. Slutsats: Det finns brister i den praktiska tillämpningen av handhygien i den dagliga arbetsrutinen trots att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om handhygien och varför det är viktigt. Interventioner är gynnsamma för följsamheten av handhygien och kontinuerlig uppdatering av kunskap med information kombinerat med praktisk träning av handhygien kan användas för att minska förekomst av vårdrelaterade infektioner och därmed höja kvaliteten på omvårdnaden.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 379.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall.
  Kristiansen, Lisbeth
  Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall.
  Jong, Mats
  Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall.
  Exploring the influence of Internet-based caregiver support on experiences of isolation for older spouse caregivers in rural areas: a qualitative interview study2015Ingår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 10, nr 3, s. 211-220Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Many older spouse caregivers are tied to the home by their caring duties and feel isolated. The values of supporting older caregivers are well known. In rural areas with long distances and decline in essential services, attending caregiver support groups can be difficult. Using Internet-based services can provide an opportunity for rural caregivers to participate in caregiver support, regardless of geographical distances and without the need for physical presence.

  AIMS AND OBJECTIVES: This study aimed to explore how Internet-based caregiver support may influence the experience of isolation among older spouse caregivers in rural areas.

  DESIGN: An intervention study where 63 older rural caregivers received an Internet-based caregiver support service.

  METHOD: A qualitative interview study based on 31 interviews with open-ended questions, analysed using latent content analysis.

  FINDINGS: Two themes represent the findings from the study: Expanding the concept of place and Developing networks. Even though participants still spent their days in the house, they experienced that daily life was being spent in a variety of places, both physically, virtually and emotionally. The Internet-based support service provided them with a tool to reconnect with family and develop new friends.

  CONCLUSIONS: Internet-based caregiver support may reduce the experience of isolation for spouse caregivers in rural areas. Nurses played a crucial part in the development, by encouraging, educating and inspiring caregivers and supporting their independence.

  IMPLICATIONS FOR PRACTICE: Internet-based services ought to be an option for caregiver support in rural areas as it may reduce feelings of isolation for older spouse caregivers.

 • 380.
  Boberg, Kajsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Halling, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Manliga och kvinnliga patienters upplevelser av omvårdnadssituationer ur ett genusperspektiv – en litteraturstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Genus är den sociala uppfattningen av att vara man, kvinna, flicka eller pojke. Tidigare artiklar har visat att män länge varit en minoritet inom sjuksköterskeyrket, de får inte samma förtroende hos patienterna som kvinnliga sjuksköterskor.

  Syfte: Att beskriva manliga och kvinnliga patienters upplevelser av omvårdnadssituationer ur ett genusperspektiv samt beskriva de i studien ingående artiklarnas datainsamlingsmetoder.

  Metod: En deskriptiv litteraturstudie där 11 vetenskapliga artiklar från Pubmed och Scopus har inkluderats för att besvara syfte och frågeställningar. Artiklarnas resultat och metod har analyserats och sammanställts under rubriker och kategorier.

  Resultat: Män och kvinnor har känt sig ignorerade och underlägsna i omvårdnadssituationer då de inte haft något att säga till om gällande sin egen vård och vårdpersonalen inte lyssnat på deras sjukdomsproblem. Många av artiklarna visar att manliga och kvinnliga patienter känt sig kränkta av vårdpersonalen och män har förlorat en del av sin maskulinitet samt känt sig bortglömda. I de ingående artiklarna hade både män och kvinnor en större tillit till kvinnliga sjuksköterskor. Några artiklar har även berättat om positiva upplevelser, främst hos kvinnor, av omvårdnadssituationer. Vid granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod använde sig författarna av enkäter till de studier med en kvantitativ ansats, medans de studier med en kvalitativ ansats använde sig av intervjuer.

  Slutsats: Likheter mellan hur män och kvinnor uppfattar bemötandet från vårdpersonal har uppkommit. Framförallt kvinnor men även män har beskrivit positiva upplevelser av bemötandet från vårdpersonalen men antalet beskrivningar av negativa upplevelser är märkbart större hos båda könen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 381.
  Bodin, Andrea
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Äldre anhörigvårdares uppfattningar kring stöd och övriga underlättande faktorer: en intervjustudie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie var att beskriva äldre änkors/änklingars uppfattningar kring det eventuella stöd som erbjudits eller saknats dem, samt övriga underlättande faktorer under perioden de vårdade sin livspartner i hemmet.

   

  Metoden som användes var kvalitativ och datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. Informanterna var 4 kvinnor och 2 män i åldern 60-79 år med anknytning till anhörigcenter, ett kommunalt stöd för anhörigvårdare. Data analyserades med manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysen identifierade två teman; Uppfattningar kring stöd från samhället, släkt och vänner samt Övriga underlättande faktorer.

   

  Resultatet gav sex kategorier som informanterna framhöll som viktiga; Känsla av stöttning, Praktisk assistans, Information, Fokus på anhörigvårdaren, Upplevelse av hur den närstående mår, samt; Miljöombyte. I huvudsak visar resultatet på vikten av information och tillvägagångssättet som information ges på. Även samtalsterapi och en kontaktperson knuten till offentlig sektor efterfrågas för att underlätta i anhörigvårdarens vardag. Vidare är stöd som bidrar till att bibehålla ett socialt och varierande liv av stor vikt.

   

  Slutsatsen är att de före detta anhörigvårdarna påverkas mycket av känslan av att de fått direkt eller indirekt stöd. Denna känsla är till stor del kopplad till vilket bemötande och vilken information som getts från i första hand offentlig sektor. Väsentliga skillnader för anhörigvårdarna kan därför uppnås med relativt små medel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats
 • 382.
  Bodin, Josefine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Löfgren, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Personers upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i det dagliga livet: En despkriptiv litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en stor folksjukdom och idag en stor bidragande orsak till inläggningar på Sveriges sjukhus. Sjukdomen medför symtom av olika svårighetsgrader där de vanligaste symtomen är energilöshet, andfåddhet och trötthet. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden kring personer med hjärtsvikt där personcentrerad vård eftersträvas för att bevara integritet och individuella behov. Det är vanligt förekommande att anhöriga har en vårdande roll till personerna med hjärtsvikt. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i det dagliga livet. Metod: Beskrivande litteraturstudie som innefattade 13 artiklar av kvalitativ ansats framsökta i PubMed och CINAHL, databaser inom omvårdnadsforskning. Huvudresultat: Personer med hjärtsvikt upplevde begränsningar, både fysiskt och psykiskt i det dagliga livet orsakat av hjärtsviktssymtomen. Begränsningarna gjorde att vissa personer var i behov av hjälp dagligen. Många uppskattade det stöd de fick, medan en del upplevde det som en börda. Känslor som rädsla, oro och ångest var något som upplevdes i samband med hjärtsvikt och personernas framtid upplevdes av många som oförutsägbar. Slutsats: Personer med hjärtsvikt upplevde begränsningar i sitt dagliga liv. Begränsningarna medförde att många var i behov av hjälp dagligen och det inverkade på personernas privatliv. Både positiva och negativa känslor upplevdes i samband med sjukdomen. Det är betydelsefullt för sjuksköterskan att ta del av personernas upplevelser i det dagliga livet för deras omvårdnadsarbete av dessa personer. Genom att begripa, hantera och känna meningsfullhet kan det i situationen med hjärtsvikt bidra till större förståelse för sjukdomen och ökad livskvalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 383.
  Bodling, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Larsson, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  A descriptive study of self-perceived attitudes regarding HIV/AIDS in Cambodia2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bodling, S. & Larsson, S. (2010). A descriptive study of how people with HIV/AIDS in Cambodia experience attitudes regarding the disease from people around them. Essay for bachelor degree in Public Health 15 hp, Department of Occupational and Public Health, University of Gävle.

  Cambodia is the most HIV-afflicted country in Southeast Asia. The level of knowledge about the virus among the people is low and because of the poor conditions few people have access to testing and treatment. The HIV/AIDS epidemic has been followed by a stigmatization against people living with the disease and negative attitudes are common. The aim of this study was to identify self-perceived attitudes experienced by people living with HIV/AIDS in Lvea Em, Cambodia.

  In this study, a qualitative interview method was used. Ten interviews were conducted with ten Cambodian men and women, aged 25-48 years. They lived in different villages in the district of Lvea Em, outside Phnom Penh. The contact-organization Asian Outreach Cambodia (AOC) provided us with the informants. Most interviews were conducted in the informant’s own homes. One of the staff from the AOC also worked as an interpreter during the interviews. Since HIV/AIDS can be a sensitive topic, particular consideration was given to ethical considerations. To evaluate the results from the study a content analysis was used.

  The results showed that there are several negative attitudes connected to people living with HIV/AIDS. The main reason for negative attitudes seems to be fear of contagion. The result also showed some positive attitudes that derive from having HIV, like the discovery of love and care from family members and strengthening of the relationship to them. The results indicate that it is important to target the main underlying causes for stigmatization against people living with HIV/AIDS, but also that it is necessary to focus on the positive attitudes that do exist towards them. We wish that this study may contribute a little in the future work to eliminate the stigma and negative attitudes and also in the work to bring forward and increase the positive attitudes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 384.
  Boelskift, Mariette
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Omklädningsrummet och elevers deltagande på idrotten: enkä̈tstudie med elever och lärare2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett syfte med denna studie har varit att undersöka elever upplevelser i årskurs 6 samt några klasser i årskurs 7 och deras upplevelser i omklädningsrummen före och efter lektionen i ämnet idrott och hälsa. Mer specifikt undersöktes om det finns elever som känner sig kränkta, vad det är för kommentarer som hörs i omklädningsrummet och om eleverna har förslag till förbättringar. Det andra syftet är att undersöka vad lärare idag gör för att bidra till ett tryggare omklädningsrum och vad de kan förbättra under idrottslektionerna. Jämförelser gjordes om det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor, mellan årskurs 6 och årskurs 7 samt mellan skolor i en och samma kommun.     Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning som riktades till både elever och lärare. I studien deltog 223 elever varav 121 pojkar och 102 flickor från 11 klasser i årkurs 6 och tre klasser i årskurs 7, samtliga svarade på enkäten. Elevernas enkät innehöll 13 frågor med både slutna och öppna svarsalternativ medan lärarnas frågeformulär bestod av 10 frågor med enbart öppna svarsalternativ. Lärarna som deltog i studien var idrottslärare som arbetade med klasserna jag undersökte samt andra idrottslärare som arbetar på andra skolor. Detta gjordes för att få ett bredare resultat.  Resultatet visade att idrottslärarna arbetar mycket med att försöka skapa goda relationer till eleverna, variera utbudet på lektionerna för att skapa ett intresse hos eleverna, tydliga regler för att skapa trygghet, sprida glädje och god gemenskap för att få fler att vilja delta på lektionerna i idrott och hälsa.   Resultatet visade även att majoriteten av eleverna känner sig trygga och bekväma i omklädningsrummet. Flickorna känner sig mindre trygga och bekväma än pojkarna vilket även visar sig i att flickorna till större del vill ha chansen att duscha enskilt då flera nämner att de inte vill visa sig nakna med andra. Eleverna som deltagit i undersökningen är skonade från kränkningar om man bara ser till siffrorna, men kommentarerna från eleverna visar ett annat resultat. Resultatet skiljer sig något mellan de olika skolorna och skillnaden mellan årskurs 6 och 7 är främst att sjuorna är sämre på att duscha efter idrottslektionen på grund av att de inte känner sig bekväma i omklädningsrummet.   Slutsatsen är att det finns en hel del faktorer som gör att elever inte känner sig bekväma i samband med idrottslektionerna vilket leder till att de känner sig otrygga. Både lärare och elever har kommit med förslag som med relativt små medel kan förbättra upplevelserna i omklädningsrummet vilket med stor sannolikhet hade resulterat i att fler elever skulle duscha efter idrotten och öka elevers deltagande på lektionerna i idrott och hälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 385.
  Bogren, Eleonore
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Dahl, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Åtta personalchefers syn på friskvård2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  Bogren, E & Dahl, C. 2010.

  Åtta personalchefers syn på friskvård. C-uppsats i Folkhälsovetenskap 15 hp, Akademin för hälsa och arbetsliv. Högskolan Gävle.

  Purpose

  : The purpose of the study was to investigate staffmanagers opinions about keep- fit activities. To fulfill the purpose of the study following issues been used: What is keep- fit activities, Is staffmanagers opinions that keep- fit activities has effect? Is the staffmanager of the opinion that he/she can influence staffmembers to a better health?

  Method:

  Qualitative interviews has been complished with staffmanagers. The staffmanagers were active in two different districts. Keep- fit activities was the starting point for all interviews.

  Result:

  The result of the study showed that the informants have a major positive attitude to keep- fit activities. Keep- fit activities can be looked at in many different perspectives where working with keep- fit activities contains many different investments. Most part of the informants considerd that it was difficult to reach staffmembers who should need it the most and the staffmanagers role is important in staffmembers health. Most part of the informants could see connections between smaller notifications of illness and keep- fit activities. The informants think that the workingplace can be influenced by a person employed working with healthquestions. In spite of that neither there seemed to be interests or needs to employ somebody.

  Conclusion:

  The staffmanagers opinion to keep- fit activities is mostly positive, staffmanagers role is important, use keep- fit activities generates alertness and health. The result presents that keep- fit activities is of importance for staffmembers health but in how great extent the informants have different meanings about.

  Keywords:

  Health care, Health promotion, Staffmanager and Health

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 386.
  Bohjort, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Vatic, Selma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BakgrundGod kommunikation inom vården är väldigt viktig del av omvårdnaden. Det gäller mellan sjuksköterskan och patienten men även mellan sjuksköterskorna. Att ge rätt information till kommande kollegor har stor betydelse då det bygger upp dagens arbete. Det finns många olika sätt att rapportera på inom sjukvården. Bedsiderapportering är en av dom. Det innebär att vid skiftbyte så sker rapporteringen inne på patientsal istället för på kontoret. Detta ökar patientens säkerhet.

  SyfteSyftet är att belysa erfarenheter av bedsiderapportering ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Metod Studien är en deskriptiv litteraturstudie och databaserna Cinahl och Medline via PubMed har använts som sökdatabaser för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar.

  Huvudresultat Resultatet som artiklarna visade var att många sjuksköterskor var positivt inställda till bedsiderapportering. God kommunikation är grunden till det goda arbetet. Att se patienten direkt vid arbetspasset start medför till en lugnare miljö samt ökad patientdelaktighet. Patienten får vara med från start och får vara med i sin vård och ha en egen talan. Det är även lätt att upptäcka felsägningar samt att patienten har möjlighet att få ställa frågor direkt istället för att behöva vänta under dagens gång tills sjuksköterskan kommer in på rummet. Sekretess är någon som inte benämns lika mycket i artiklarna. Det är en väldigt viktig del att ta hänsyn till, speciellt om det är flera patienter som delar sal på sjukhuset.

  Slutsats Kommunikation, tid, miljö och tillit har stor betydelse i många artiklar, samt att det är dessa som en god bedsiderapportering bygger på. Genom bedsiderapportering så har kontakten mellan patient och sjuksköterskan gett en ökad tillit och patientsäkerhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 387.
  Bohjort, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Vatic, Selma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering
 • 388.
  Bohman, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Kristina, Nilsson
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Hemodialyssjuksköterskors kunskap om fosfatrika livsmedel: - en enkätstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att beskriva hemodialyssjuksköterskors kunskaper om fosfater, livsmedel med ett högt fosfatinnehåll samt förmågan att omsätta den kunskapen till ett dagsintag. Metod: Designen var deskriptiv med komparativa och korrelerande inslag. En egenkonstruerad enkät användes med kunskapsfrågor som var indelad i tre teman; kroppen, livsmedel och dagsintag. Totalt 19 hemodialysenheter besvarade enkäten vilket gav en undersökningsgrupp med 181 respondenter. Statistiska uträkningar gjordes för sammanställande av antal poäng per tema och korrelation mellan kön, ålder, antal år som sjuksköterska och antal år inom dialys. Huvudresultatet var att respondenterna hade högst kunskap om hur fosfater påverkar kroppen med medelvärdet 7,6 poäng (76,4 %) och lägst kunskap gällande att överblicka ett dagsintag 5,7 poäng (57,5%). Mellan en till 20 sjuksköterskor vid varje hemodialysenhet responderade med ett medelvärde mellan 16.0 och 25,5 poäng, medelvärde för alla var 20,0 poäng. Slutsatsen var att hemodialyssjuksköterskor har mest kunskap då det gäller kroppen och minst kunskap i att överblicka ett dagsintag. Högre ålder, fler antal arbetsår som sjuksköterska och inom dialys resulterade i högre kunskapsnivå när det gäller kroppen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Dialyssjuksköterskors_kunskaper_om_fosfater
 • 389.
  Bohman, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Vårdnadshavarnas attityder till ämnet idrott och hälsa: -En kvalitativ undersökning2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka hur viktigt vårdnadshavarnas tycker att ämnet idrott och hälsa är. Frågeställningarna tar upp vårdnadshavarnas uppfattningar kring hur de själva och skolan kan påverka barnens insikt till hur viktig motion och idrott och hälsa är. Undersökningen baseras på sju kvalitativa intervjuer gjorda med vårdnadshavare till gymnasieelever på en gymnasieskola i södra Sverige.   

  Ämnet idrott och hälsa anses av vårdnadshavarna som ett av de viktigaste i Svenska skolan och placerar det på plats 1-6 av de 15 som finns. Ämnet har så stor betydelse enligt vårdnadshavarna att de trots att de anser att barnet själv ska packa idrottskläderna ändå ser till att rätt utrustning är med till dagens idrottslektion. Lika viktigt är det att vara med sina barn i fysiska aktiviteter såsom gårdsfotboll och landhockey.

  Att på fritiden delta i föreningsverksamhet anses som betydelsefullt av vårdnadshavarna.  Vårdnadshavarna anser att hemmet och skolan har ett gemensamt ansvar att väcka intresset hos eleven för idrott och hälsa. Alla vårdnadshavarna är samstämmiga kring att ämnet idrott och hälsa ska finnas kvar. Undersökningen visar också att det är viktigt att få med sig rätt utrustning och att eleverna får testa på olika aktiviteter för att se vad som passar dem. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 390.
  Bohman, Tony
  et al.
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bottai, Matteo
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Björklund, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Department of Community Medicine and Rehabilitation, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Predictive models for short-term and long-term improvement in women under physiotherapy for chronic disabling neck pain: a longitudinal cohort study2019Ingår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 9, nr 4, artikel-id e024557Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives To develop predictive models for short-term and long-term clinically important improvement in women with non-specific chronic disabling neck pain during the clinical course of physiotherapy. Design Longitudinal cohort study based on data from a randomised controlled trial evaluating short-term and long-term effects on sensorimotor function over 11 weeks of physiotherapy. Participants and settings Eighty-nine women aged 31-65 years with non-specific chronic disabling neck pain from Gavle, Sweden. Measures The outcome, clinically important improvement, was measured with the Patient Global Impression of Change Scale (PGICS) and the Neck Disability Index (NDI), assessed by self-administered questionnaires at 3, 9 and 15 months from the start of the interventions (baseline). Twelve baseline prognostic factors were considered in the analyses. The predictive models were built using random-effects logistic regression. The predictive ability of the models was measured by the area under the receiver operating characteristic curve (AUC). Internal validity was assessed with cross-validation using the bootstrap resampling technique. Results Factors included in the final PGICS model were neck disability and age, and in the NDI model, neck disability, depression and catastrophising. In both models, the odds for short-term and long-term improvement increased with higher baseline neck disability, while the odds decreased with increasing age (PGICS model), and with increasing level of depression (NDI model). In the NDI model, higher baseline levels of catastrophising indicated increased odds for short-term improvement and decreased odds for long-term improvement. Both models showed acceptable predictive validity with an AUC of 0.64 (95% CI 0.55 to 0.73) and 0.67 (95% CI 0.59 to 0.75), respectively. Conclusion Age, neck disability and psychological factors seem to be important predictors of improvement, and may inform clinical decisions about physiotherapy in women with chronic neck pain. Before using the developed predictive models in clinical practice, however, they should be validated in other populations and tested in clinical settings.

 • 391.
  Bolinder, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Wallenberg, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Transkulturell omvårdnad – en litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever transkulturell omvårdnad. Vidare ville författarna belysa kvalitén av de valda artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp. Metod: litteraturstudie med deskriptiv design. 10 kvalitativa artiklar inkluderades efter sökningar i databaserna Medline och PubMed, samt genom manuell sökning. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att patienter från en annan kultur kunde upphov till försvårat omvårdnadsarbete. Patienters uttryck för smärta kunde enligt sjuksköterskor skifta beroende på kultur. Sjuksköterskan upplevde brist i sin transkulturella kunskap och önskade därmed ett ökat kunskapsutbud inom transkulturell omvårdnad. Närstående beskrevs ofta besöka patienten i större grupper vilket upplevdes problematiskt av sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplevde att patientkommunikationen försvårades när språkbarriärer existerade. Irritation uppstod hos sjuksköterskor och patienter i samband med språkbarriärer. Resultatet presenteras i fyra rubriker; “upplevelser av”; svårigheter i omvårdnaden, kunskap och utbildning, patienters närstående & patientkommunikation. Slutsats: Författarna förväntar sig vårda patienter från en annan kulturell bakgrund men anser att den egna sjuksköterskeutbildningen få verktyg inom området. Litteraturstudien hoppas kunna leda till eftertanke och diskussion hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal kring transkulturell omvårdnad. Författarna efterlyser ett bredare och djupare kunskapsutbud inom transkulturell omvårdnad i utbildningar och fortbildningar av redan yrkesutövande sjuksköterskor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Transkulturell omvårdnad – en litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse
 • 392.
  Boman, Eva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Ballgren, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Svedberg, Pia
  Karolinska Inst, CNS, Stockholm, Sweden.
  Is health related quality of life among school children associated with level of semantic memory?2010Ingår i: Quality of Life Research, ISSN 0962-9343, E-ISSN 1573-2649, Vol. 19, s. 107-107, artikel-id 194/1380Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 393.
  Boman, Tomas
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete. Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning: en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to explore how the labour market situation appears to persons with different types of disabilities in Sweden. Study I (n=4 359) examined the importance of the person’s type of disability for the possibility of having a job. Study II (n=3 396) examined whether there were differences in occupational attainment between persons with different types of disabilities and between persons with and without a disability (n=19 004). Study III (n=4 359) examined perceived discrimination in the workplace among persons with different types of disabilities. Study IV (n=2 268) examined whatsupport and adaptation persons with different types of disabilities need in their actual workplace or to enter the labour market. In studies I–III the respondents were divided into six disability types, and in study IV the respondents were divided into four disability types.

  Overall, it can be concluded that a person’s type of disability is of importance for the situation in the labour market, where persons with psychological disabilities encounter barriers to a greater extent than other groups, both difficulties at the present workplace and difficulties entering the labour market. Further, they were subjected to discrimination and they expressed a great need for adaptations to acquire employment and at their actual workplace. It can also be concluded that there are discriminatory mechanisms against women, who have more difficulties than men in acquiring employment, and that men, despite lower education, can more easily progress in the labour market. It is suggested that, in order to achieve inclusion and recognition, factors in the environment, such as existing support systems, need to be changed and developed, and social prejudices vis-à-vis people with disabilities must also be addressed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (pdf)
  COVER01
  Ladda ner (pdf)
  SPIKBLAD01
 • 394.
  Boman, Tomas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete. Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, University of Gävle, Gävle, Sweden; Swedish Institute for Disability Research, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Kjellberg, Anders
  Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Danermark, Berth
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Boman, Anna
  Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health and Psychology, University of Gävle, Gävle.
  The Need of Support and Adaptation in the Workplace for Persons with Different Types of Disabilities and Reduced Work AbilityManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 395.
  Boman, Tomas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete. Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, University of Gävle, Gävle, Sweden; Swedish Institute for Disability Research, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Kjellberg, Anders
  Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Danermark, Berth
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Boman, Eva
  Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health and Psychology, University of Gävle, Gävle.
  Disability and discrimination in the workplace context: A comparative study between persons with different types of disabilities [Invalidité et discrimination sur le lieu de travail: Une étude comparative entre les personnes ayant diverses formes de handicap]Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 396.
  Bombardi, C.
  et al.
  Department of Veterinary Morphophysiology and Animal Productions, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Italy.
  Grandis, A.
  Department of Veterinary Morphophysiology and Animal Productions, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Italy.
  Chiocchetti, R.
  Department of Veterinary Morphophysiology and Animal Productions, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Italy.
  Bortolami, R.
  Department of Veterinary Morphophysiology and Animal Productions, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Italy.
  Johansson, Håkan
  Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Lucchi, M. L.
  Department of Veterinary Morphophysiology and Animal Productions, University of Bologna, Ozzano dell'Emilia, Italy.
  Immunohistochemical localization of alpha(1a)-adrenoreceptors in muscle spindles of rabbit masseter muscle2006Ingår i: Tissue & Cell, ISSN 0040-8166, E-ISSN 1532-3072, Vol. 38, nr 2, s. 121-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The expression of alpha(1a)-adrenoreceptors (alpha(1a)-ARs) within the muscle spindles of rabbit masseter muscle was investigated. The alpha(1a)-ARs were detected by immunohistochemical fluorescent method and examined along the entire length of 109 cross serially sectioned spindles. The sympathetic fibers were visualized by the immunofluorescent labeling of the noradrenaline synthesizing enzymes tyrosine hydroxylase (TH) and dopamine beta-hydroxylase (DBH). In order to recognize the intrafusal muscle fiber types, antibodies for different myosin heavy chain isoforms (MyHCI) were used. TH and DBH immunolabeled nerve fibers have been observed within the capsule lamellar layers, in the periaxial fluid space and close to intrafusal muscle fibers. The alpha(1a)-ARs were detected on the smooth muscle cells of the blood vessels coursing in the muscle and in the capsule lamellar layers or within the periaxial fluid space of the spindles. Moreover, at the polar regions of a high percentage (88.1%) of muscle spindles a strong alpha(1a)-ARs immunoreactivity was present on the intrafusal muscle fibers. In double immunostained sections for alpha(1a)-ARs and MyHCI it was evidenced that both bag, and nuclear chain fibers express alpha(1a)-ARs. The receptors that we have detected by immunofluorescence may support a direct control by adrenergic fibers on muscle spindle.

 • 397.
  Bond, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Effekt av höj- och sänkbara skrivbord efter arbetstid: Påverkas fysisk aktivitet samt skattning av fysiska besvär efter arbetstid hos kontorsanställda som använt ett höj och sänkbart skrivbord2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har det kommit ett flertal studier som visar att stillasittande är skadligt för människan. Trots detta ökar graden av stillasittande och 75 % av den totala tiden av stillasittande sker på arbetsplatsen där kontorsarbetare är de som rapporterar högst andel stillasittande. Mot bakgrund av detta är därför arbetsplatsen ett bra forum att arbeta med hälsofrämjande insatser för att minska tiden av stillasittande. Ett vanligt sätt för att minska stillasittandet är att införa höj- och sänkbara skrivbord. Flertal studier visar att detta ger goda effekter under arbetstid. Ett område som dock är mindre forskat på är vad möjligheten att kunna variera sin arbetsposition med ett höj- och sänkbart bord har för effekter för individen efter arbetstid. Syfte: Att studera kontorsanställda för att se om det föreligger en skillnad i frekvens och duration av fysisk aktivitet samt skattning av fysiska besvär efter en arbetsdag. Detta beroende på om de varierat sin arbetsposition regelbundet genom användning av ett höj-och sänkbart skrivbord jämfört med om de intagit en sittande arbetsposition. Metod: Kvasiexperimentell studie med inompersonsdesign. 20 kontorsanställda fick mäta frekvens och duration av fysisk aktivitet samt skatta fysisk besvärsförekomst via dagbok och enkätformulär efter arbetsdagen. Resultat: Resultatet visar att det inte förelåg några signifikanta skillnader mellan om försökspersonen suttit eller varierat arbetsposition. De tendenser som kunnat påvisas är små men tyder på en något minskad frekvens och ökad duration av fysisk aktivitet efter att ha varierat arbetsposition. Skattning av fysisk besvärsförekomst var oförändrad. Slutsatser: Det går inte att dra några generella slutsatser av denna studie då urvalet är litet och mätmetoderna endast subjektiva. Fler studier behövs där man tittar på vad som händer efter arbetstid för att i framtiden kunna säkerställa för- och nackdelar med höj- och sänkbara skrivbord.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 398.
  Borg, Tina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Björklund, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi..
  Djupsjöbacka, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Wänman, Anders
  Hellström, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Perceived muscular tension in healthy subjects: a cross-sectional study2016Ingår i: PREMUS2016: Book of abstracts, 2016, s. 411-411Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background. Perceived muscular tension (PMT) has been suggested to predict development of neck/shoulder pain. It has been hypothesized to be an early sign of musculoskeletal disorder and a possible mediator of stress on symptoms. However, the content of the concept of PMT is not clear. This study examined the association between PMT and physical and psychosocial factors and physical activity in a group of healthy students.

  Methods. This cross-sectional study was conducted on the baseline measurements of an ongoing longitudinal case-control study. A total of 63 healthy university students without complaints of neck/shoulder pain were included (21 males, 42 females, mean age 24 years). PMT was measured by asking the question “Have you, during the past month, experienced muscular tension (for example, wrinkled your forehead, ground your teeth, raised your shoulders)?” with the following response options: never, a few times, a few times per week, or one or several times per day. Self-reports on symptoms in the neck, anxiety, depression, stress, mental health, physical health, sleep and physical activity were collected with questionnaires, as well as by tenderness on palpation of neck muscles and trapezius pressure pain threshold. This produced a total of 15 variables. The relationship between these variables and PMT were analyzed using Spearman’s rank correlation coefficient.

  Results. Positive correlations were found between PMT and temporomandibular complaints (rho= .34, p < .001), neck crepitus (rho= .33, p < .001), anxiety (rho= .33, p < .001), depression (rho= .31, p < .05), tenderness on palpation (rho= .25, p < .05). There was a negative correlation between PMT and mental health (rho= -.26, p < .05). Frequent experience of PMT had weak to moderate correlations with frequency of symptoms and higher psychosocial strain, but not with stress. This suggests some covariance between PMT and both physical and psychosocial factors.

 • 399.
  Borg, Tomas
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Carlsson, Marianne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Larsson, Sune
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Questionnaire to assess treatment outcomes of acetabular fractures2012Ingår i: Journal of Orthopaedic Surgery, ISSN 1022-5536, E-ISSN 2309-4990, Vol. 20, nr 1, s. 55-60Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To construct a questionnaire to assess outcomes in patients who underwent internal fixation for acetabular fractures.

  METHODS: 27 female and 100 male consecutive patients (mean age, 50 years) who underwent internal fixation for acetabular fractures were included. Patients were asked to report their outcomes at months 6, 12, and 24 using a questionnaire. The initial questionnaire was constructed by an expert group. There were 11 closed questions, each came with 6 responses from ?no discomfort? to ?very severe discomfort?. Three open questions were added to cover topics that were not included. The content validity and relevance of the 11 closed questions was determined using factor analysis to determine the number of factors involved. Factorability of the correlation matrix was measured via the Bartlett test of sphericity and Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) measure of sampling sufficiency. Factor loadings of <0.50 were considered acceptable for factor representation. Reliability in terms of internal consistency was expressed as Cronbach alpha coefficients. The responses to the 3 open questions were analysed and categorised by a single assessor.

  RESULTS: 120 (94%) of the patients completed at least one questionnaire, and 92 (72%) completed all 3 questionnaires during the follow-up period. Based on responses to the 6-month questionnaire, responses to the 11 closed questions were significantly intercorrelated (Spearman 0.17-0.80). After factor analysis and analysis of responses to open questions, the number of questions was reduced to 6 and included questions related to pain, walking, hip motion, leg numbness, sexual life, and operation scar. Reliability of the questionnaire was estimated to alpha=0.89. Criterion validity was adequate with a high correlation with the Short Form 36 (r=0.56-0.80).

  CONCLUSION: Patients treated with acetabular fractures can be adequately assessed using the 6-item questionnaire and one global question concerning impact on activities of daily living.

 • 400.
  Borgqvist, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Lövgren, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Fysisk aktivitet på fritidshemmet: En studie om 51 verksamma lärares syn angående fysisk aktivitet på fritidshemmet samt deras samarbete med lokala idrottsföreningar.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur fritidshemmet arbetar för att främja barns fysiska aktivitet. Syftet var att ta reda på hur fritidshemmet arbetar i sitt dagliga arbete för att främja fysisk aktivitet samt vad fritidspedagoger har för tankar angående ett samarbete med föreningslivet. För att få svar på undersökningens frågeställningar användes en semistrukturerad enkät som besvarades av verksamma fritidspedagoger. Resultatet visar att fritidshemmen använder utelek för att uppnå daglig fysisk aktivitet. I studien framgår det också att de flesta respondenterna menar att idrottshallen kommer till användning för att ge barnen möjlighet till att röra på sig. Resultatet visar även att fritidspedagoger tror att ett samarbete mellan fritidshem och föreningslivet kan leda till att barnen får ett mer hälsosamt liv. En viktig aspekt för att ett samarbete ska kunna ske mellan parterna är att de båda har en enad syn angående syftet till samarbetet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
567891011 351 - 400 av 3341
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf