hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
74757677787980 3801 - 3850 av 4038
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 3801.
  Wendel, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sellberg, Susanne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hur är läget?: Patientens position på operationsbordet- positionsrelaterade skador.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att beskriva vilka positionsrelaterade skador som finns beskrivna i samband med att en patient ligger på operationsbordet. Vidare att undersöka om vissa patientergrupper löper större risk eller om andra faktorer bidrar till risk. Den metodologiska aspekten som granskades gällde kvaliteten i de inkluderade artiklarnas urval och bortfall. En beskrivande litteraturstudie genomfördes där 13 vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats analyserades. Resultatet visade vårdskador utifrån den position som patienten opererats i. Positionerna på operationsbordet varierade från knästående, ryggläge med höjda ben eller sänkt huvudända samt bukläge. Positionerna medförde risker för olika typer av skador t.ex. tryckskador på hud och muskler, nervskador samt skador på ögonen. Olika sjukdomstillstånd, kön, kroppsvikt och ålder inverkade samt faktorer som operationens längd, blodförlust och positioneringshjälpmedel. Motsägelsefulla resultat framkom, vilket kan medföra svårigheter att fastställa orsaker till att vissa patienter kom till skada. Slutsatsen var att flera orsaker kan bidra till vårdskador i samband med att patienten ligger på operationsbordet. Patienterna är sårbara pga. att de är bedövade/sövda och då inte kan ändra eller känna av kroppsläget. Vårdpersonal på operationsavdelningar behöver ständigt uppdatera rutiner för att risker ska upptäckas och förebyggas så att vårdskador inte uppstår.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Positionering
 • 3802.
  Wennberg, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Nord, Anna-Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Upplevelser och hanteringsstrategier hos ungdomar med IBD.: en litteraturstudie2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe how adolescents aged 12-18 years with inflammatory bowel disease experience their illness and what coping strategies they use to manage their illness and improve their wellbeing. The method used was a descriptive literature study, and the result of the study included 15 scientific articles. Our results showed that IBD affected the adolescent’s everyday life and social life with friends, family and activities. The adolescents also reported that they experienced a feeling of vulnerability, altered body image and that they saw themselves as different from healthy subjects. Adolescents with IBD have been shown to use the same coping strategies that healthy adolescents are using, that is, confrontational, evasive, independent and optimistic coping. The avoidance coping is more prevalent in adolescents with IBD, as the use of such strategies is specific for IBD because of illness symptoms. There is a need for more research directed at young people with IBD, since previous research is based mostly on adults' experiences of illness.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3803.
  Wennersten, Linnea
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Strandquist, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans stöd i omvårdnaden av patienter med prostatacancer: en enkätstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka och beskriva sjuksköterskans omvårdnadsstöd till patienter med prostatacancer. En beskrivande empirisk studie valdes, innehållande både kvantitativa och kvalitativa frågor. Datainsamlingen genomfördes med en enkät på en klinik på ett sjukhus i ett mellansvensk län. Svarsfrekvensen resulterade i 92,3 % vilket betyder att 24 enkäter besvarades. Huvudresultatet visade att de frågor sjuksköterskan mest tog upp berör hantering av bestående symtom i de nedre urinvägarna samt biverkningar. De ämnen som sjuksköterskan berörde minst var frågor gällande sexualitet och information om olika behandlingsalternativ. De flesta sjuksköterskor utgick från att någon annan gav information om olika behandlingsalternativ, oftast en läkare. Medan andra angav att den informationen inte ingick i sjuksköterskans kompetens. Frågor gällande sexualitet gjorde många sjuksköterskor obekväma. Därför väntade flera på att patienten skulle ta upp frågan. Det sjuksköterskorna ansåg sig vara bra på i sitt eget bemötande var att se hela patienten och inte bara diagnosen. Studien uppmärksammar att det finns områden där sjuksköterskan ger otillräckligt med stöd till patienter med prostatacancer och det är därför angeläget att vetskapen om detta problem lyfts fram.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3804.
  Wenngren, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sofia, Andersson
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hur personer med schizofreni upplever att leva med sin sjukdom2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Schizofreni klassas som en psykossjukdom som bidrar med en reformerad verklighetsuppfattning och som även ger nedsatta förmågor kognitivt och socialt. Schizofreni tillhör västvärldens tio mest funktionsnedsättande sjukdomar. Tidigare forskning har visat att anhöriga har brist på kunskap kring sjukdomen och detta leder bland annat till oförståelse samt att de har svårt att veta hur mycket de ska involvera sig i personernas liv. Tidigare forskning har även visat att behandling som gått ut på att personer med schizofreni fått dela med sig av sina upplevelser har lett till positiva aspekter både för dem själva samt anhöriga och omvårdnadspersonal.

  Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med schizofreni.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats bestående av 14 vetenskapliga artiklar.

  Huvudresultat: Personer med schizofreni upplevde delade känslor kring relationer och sysselsättning. Positiva känslor var att de upplevde dessa som normaliserande och fördelaktigt när det kom till självkänsla, en känsla av att tillhöra samhället samt socialt fördelaktigt. Negativa känslor som upplevdes var diskriminering, nedvärdering, psykisk misshandel men även att läkemedel, sömn och symtom påverkade deras prestationsförmåga och dygnsrytm. Upplevelser av coping var att de ofta vände sig till religion, olika självhjälpande aktiviteter samt gemenskap med andra människor. En del personer med schizofreni förnekade dock sitt tillstånd då de inte upplevde att de var sjuka. Många negativa känsloupplevelser förekom och dessa ledde många gånger till suicidala tankar och handlingar då det ansågs leda till frihet.

  Slutsats: Personer med schizofreni upplever svårigheter genom livet och genom att få prata om sina upplevelser så kan det bidra med en ökad förståelse kring sjukdomen för både personerna med schizofreni men även för anhöriga och omvårdnadspersonal. Denna kunskap skulle med fördel kunna användas till att anpassa olika rehabiliteringsåtgärder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3805.
  Wennstig, Benita
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hjälp i hemmet i form av informations- och kommunikationsteknik för individer med kognitiva nedsättningar2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3806.
  Wenting, Feng
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Siyu, Wu
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Support interventions and effects of them on elderly with depression: A descriptive literaturereview2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3807.
  Wersäll, Minke
  et al.
  Swedish Work Environment Authority, Stockholm, Sweden.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Jonsson, Christina
  Swedish Work Environment Authority, Stockholm, Sweden.
  Lorén, Kerstin
  aSwedish Work Environment Authority, Stockholm, Sweden.
  Sjöstedt-Landén, Angelika
  Department of Social Sciences, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  A Symposium on gender perspectives on musculoskeletal health at work – a Swedish initiative2015Ingår i: Proceedings of the 19th Triennial Congress of the International Ergonomics Association, Melbourne 9-14 August 2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 3808.
  Westberg, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Gustafsson, Annica
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Samordnad individuell plan (SIP).: En kvalitativ studie på hur samordnad individuell plan förändrat samverkan mellan socialtjänst och psykiatri.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då samordnad individuell plan infördes i lagstiftningen 1 januari 2010 var syftet att personer med behov av insatser från fler organisationer än en skulle erbjudas en samordnad individuell plan för att tydliggöra de olika organisationernas ansvar, och förbättra för den enskilde klienten. Syftet med vår studie var att undersöka hur samordnad individuell plan förändrat samverkan mellan kommun och landsting när det handlar om personer med dubbeldiagnos. Studien har bedrivits kvalitativt med en deduktiv strategi, där fyra yrkesverksamma inom en och samma stad har intervjuats. De teorier som användes var case managment samt systemteori. Våra slutsatser är att tillvägagångssättet bör förändras för att undvika extra arbete, det behövs ytterligare riktlinjer för hur samverkan skall bedrivas innan ett gott resultat av lagändringen kan ses, båda organisationerna lägger stor vikt vid klientens behov, klienten blir mer delaktig när SIP används samt att organisationerna behöver mer kunskap om varandras arbetsområden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3809.
  Westberg, Sofie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Nordahl, Viktoria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Behandlingsmetoder samt dess effekter för barn och ungdomar med övervikt och fetma: en litteraturstudie2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva behandlingsmetoder och dess effekter för barn och ungdomar med övervikt och fetma. Data samlades in via databasen Medline/Pubmed och 14 artiklar inkluderades i resultatet. Resultatet delades sedan in i olika kategorier. Resultatet visar att det finns olika typer av behandlingsmetoder för barn och ungdomar med övervikt och fetma dock, ger de olika resultat. Kirurgiskbehandling har visats sig ha god effekt trots dess biverkningar. Kombinerad läkemedelsbehandling, så som kost och motions förändringar kombinerat med något av läkemedlen sibutramin eller orlistat, har även visat på gott resultat. Det finns även olika verktyg i behandlingen mot övervikt och fetma exempel på detta är en mandometer som har visats sig vara ett bra hjälpmedel. Behandlingsmetoder som inriktar sig mot skolväsendet har ej visat på några större skillnader i vikt eller BMI. Att involvera hela familjen i behandlingsmetoder som inriktar sig på kost och motion har visat positiva resultat på viktminskning samt BMI reduktion. Författarna till föreliggande studie ansåg att familjebaserade viktminskningsprogram var mest effektiva då de visade på bäst resultat i viktminskning samt BMI reduktion. Andra behandlings metoder så som kirurgi och läkemedel i kombination med kost och motions förändringar visade också på goda resultat dock påvisade behandlingarna vissa biverkningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3810.
  Westberg, Sophie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors vision av den bästa tänkbara omvårdnaden inom psykiatrin2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors vision om hur den bästa psykiatriska omvårdnaden borde bedrivas. En tvärsnittsstudie med deskriptiv ansats användes och materialet analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. Data samlades in genom en öppen fråga i ett frågeformulär. Tre kategorier kunde identifieras: Förutsättningar för tillfrisknande och en god livskvalitet, Sjuksköterskans roll i förändringsarbete och Organisation och yttre faktorer. Sjuksköterskorna hade många idéer om hur omvårdnaden skulle kunna förbättras och att patienterna behövde möjlighet att utveckla sin självständighet, mer individanpassad vård, autonomi samt mer kunskap och delaktighet. Arbetet med patienternas mentala och fysiska hälsa behövde inventeras. Sjuksköterskorna upplevde sig behöva mer stöd i sin profession genom mer hjälpmedel, vårdplaner och skattningsverktyg. Bristen på målsättningar, reflektion och kontinuerlig utvärdering försvårade att skapa den bästa tänkbara omvårdnaden. Sjuksköterskorna menade att beslutsfattande bör ske decentraliserat, mer resurser till verksamheten behövs. Samarbetet mellan psykiatrin och andra myndigheter behöver förbättras och teamarbete utvecklas.

  Slutsatsen är att sjuksköterskorna inom psykiatrin ville skapa möjlighet för patienterna till ett självständigt liv med ett individualiserat arbetssätt och mer delaktighet och kunskap. Sjuksköterskorna önskade mer tid till reflektion inom arbetsgruppen och utbildning. Bristen på resurser och organisationsaspekter kan ses som hinder från att utföra den omvårdnad de helst önskade.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sjuksköterskors vision av den bästa tänkbara omvårdnaden inom psykiatrin
 • 3811.
  Wester, Helena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Lamell, Ulrika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Hur patienter med typ-2 diabetes reflekterar kring egenvård och information kring egenvård gällande fotsår2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study was to find out how patients with type-2 diabetes reflected on self-care and the information about selfcareactivites regarding diabetic footulcers.

  The study has a descriptive design with a qualitative approach. The study included fourteen patients with type-2 diabetes and they had footulcers related to their disease. They were recruited from different health centres in two cities in the Middle Sweden. The patients were interviewed and the interviewes were transcribed and worked up with qualitative content analysis. The authors recived seven subcategories which were sorted into two categories; reflection regarding information about self-care and reflection regarding self-care. The subcategories showed what the patients reflections were about information regarding self-care and the reflection regarding the self-care they performed. Reflection about information regarding self-care showed that approximately half of the interviewed patients were satisfied with the information they had got about the disease. They were also satisfied with the information about self-care they had recived from their diabetic nurse and doctor. In the category reflection regarding selfcareactivities you could see that the patients thought that selfcareactivities were important. They did not see the conection between a well peroformed self-care and that it reduced the risks of complications. Most of the patients were satisfied with the help they got from professional healthcare professionals.

   

  Keyword:  Diabetic foot ulcers, information, self-care  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 3812.
  Westerberg Jacobson, Josefin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Talking with Children with Eating Disorders2014Ingår i: Listening to the Children, 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Talking with Children with ED
 • 3813.
  Westerberg Jacobson, Josefin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Wish to be thinner2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 3814.
  Westerberg Jacobson, Josefin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Wish to be thinner: Development and prediction of disturbed eating: A longitudinal study of Swedish girls and young women2011Ingår i: Wish to be thinner: Development and prediction of disturbed eating: A longitudinal study of Swedish girls and young women / [ed] Andreas Birgegård, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis was to investigate the development and prediction of disturbed eating attitudes in 7-20 year old girls. The four studies are part of a seven-year longitudinal project including 1279 girls in several age groups (7, 9, 11, 13, 15 years at inclusion) and their parents.Study I showed that among 11- and 13-year-old girls disturbed eating attitudes increased with increasing age, and that eating attitudes, higher BMI than peers, a less healthy relation to family, and fathers’ eating attitudes, predicted disturbed eating attitudes 2-years later. In study II girls in the ages 9-15 years who wished to be thinner dieted more often, thought that they would be more popular if they were thinner, were skipping meals more often and had a higher BMI compared to the girls without such a wish over five years. Study III demonstrated an increasing trend in the wish to be thinner and dieting attempts between the ages 9-18 years. Among 7-11-year old girls motives for wishing to be thinner were e.g., “feel better about yourself” and “correspond to the societal ideal”. A majority of the girls adopted healthy weight control practices, but also extreme weight control practices were used. In Study IV among 9 and 13-year old girls a wish to be thinner, fathers’ eating attitudes and mothers’ perfectionism contributed most to the prediction of disturbed eating attitudes 7-years later. Protective factors were low BMI, low to medium degree of perfectionism, more healthy eating attitudes and high self-esteem.

  In conclusion a wish to be thinner, BMI, eating attitudes, family influences, self-esteem and perfectionism are important factors for development of disturbed eating attitudes in girls. The ‘thin ideal’ internalizes early in girls and it is important to take a critical stand to the thinness ideal in our society, especially in family and school.  

   

   

 • 3815.
  Westerberg Jacobson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Edlund, Birgitta
  Uppsala university Department of Public Health and Caring Sciences.
  Motives for Wishing to be Thinner and Weight-control Practices in 7 to 18-Year-Old Swedish Girls2012Ingår i: / [ed] Dr Paul Robinson, Chair, Organising Committe, EDIC 2012, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Final programme
 • 3816.
  Westerberg Jacobson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Lindberg, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Bjuhr, Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Willmer, Mikaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  A wish to be thinner increases the odds for disturbed eating 20 years later2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Studies from various cultures show that a large number of adolescent girls have a wish to be thinner, and thus more often go on diets. The purpose of this longitudinal study was to examine if a wish to be thinner among Swedish girls contributes to the development of disturbed eating, and to describe motives for wishing to be thinner.

  Methods: Following ethical approval (reg. no: 258/94; 2014/401) the Demographic and Dieting Questionnaire and the Eating Disorder Examination Questionnaire were used in a general population cohort of 7-11year-old-girls (n=462), 20 years later in October 2015.Threshold for DE was 1 SD above general population mean. Chi-square tests providing OR were used.

  Results: A wish to be thinner during adolescence increases the likelihood 3-5 times to develop disturbed eating during the following 20-year period. Self-described motives for the wish to be thinner was to “correspond to the societal ideal” and to “dealing with difficulties”.

  Conclusions: For prevention, it is of importance to detect girls who wish to be thinner as early as possible. By considering the girls’ motives, preventive efforts might be perceived as more meaningful and relevant to the girls at risk of developing eating disorders.

 • 3817.
  Westerberg-Jacobson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Ghaderi, Ata
  Uppsala universitet.
  Edlund, Birgitta
  Uppsala universitet.
  A longitudinal study of motives for wishing to be thinner and weight-control practices in 7- to 18-year-old Swedish girls2012Ingår i: European eating disorders review, ISSN 1072-4133, E-ISSN 1099-0968, Vol. 20, nr 4, s. 294-302Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The main aim of this seven-year longitudinal study, of 411 Swedish pre-adolescent girls (aged 7-11 years, Year 1), was to examine a wish to be thinner, dieting attempts, described motives to be thinner and weight-control practices. A further aim was to examine to what extent body mass index (BMI) accounted for motives for wishing to be thinner and weight-control practices. A wish to be thinner and dieting attempts increased significantly with increasing age between the ages of 9 and 18. The most frequently reported motive for wishing to be thinner was to 'feel better about yourself'. Categories that emerged from the qualitative analysis of self-described motives for the wish to be thinner were, for example, to 'correspond to the societal ideal' and to 'wear particular clothes'. A majority of the girls adopted weight-control practices that would be considered as healthy, but extreme weight control practices increased with age. Girls with BMIs over the 75th percentile reported a greater number of motives for wishing to be thinner and used extreme weight-control practices significantly more often than the other girls. However, of the girls who changed BMI from above the 75th percentile to under the 75th percentile, 34,1% reported that they had not used any weight-control practices at all. Our results show that girls at a very early age are aware of the 'thin' ideal in our society, wish to be thinner and try to lose weight. The results point to the importance of detecting girls who wish to be thinner as early as possible. If we can employ preventive action in time, it is possible that dieting behaviour will never develop.

 • 3818.
  Westergren, Eva
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicinvetenskap.
  Hematologiutbildning för sjuksköterskor2011Ingår i: Tidningen Cancervården, ISSN 1401-6583, nr 4, s. 10-13Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 3819.
  Westergren, Eva
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicinvetenskap.
  Lära för livet och inte för tentamen: en kritisk diskussion från seminarierummet2012Ingår i: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, s. 111-124Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 3820.
  Westergren, Eva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Ludvigsen, Mette S
  Randers Regional Hospital, Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Denmark AND Nord University, Faculty of Nursing and Health Sciences, Norway .
  Lindberg, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Associations between materials used and work-related musculoskeletal hand complaints among haemodialysis nurses2020Ingår i: Journal of Renal Care, ISSN 1755-6678, E-ISSN 1755-6686Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  One in every two haemodialysis nurses has reported musculoskeletal complaints concerning their hands, which is twice that reported for hospital nurses in general. It is possible that there is an association between the materials used by haemodialysis nurses and the occurrence of hand complaints.

  Objectives

  To examine the association between the type of dialysis machine and disposables used with the occurrence of hand complaints among haemodialysis nurses. To compare occupational risks of developing work‐related musculoskeletal disorders based on the materials used for haemodialysis.

  Design

  Cross‐sectional.

  Participants

  Two hundred and eighty‐two nurses working in 27 haemodialysis centres in Sweden participated in a survey, and 19 nurses at five centres were observed during priming procedures.

  Measurements

  Nurses supplied demographic data and answered the Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Centre level data regarding machines and disposables used for haemodialysis during the past year were also collected.

  Results

  There were no differences in the prevalence of hand complaints based on the type of haemodialysis machines, dialysers or tubing used. There were no differences found in physical exposure to the hands during priming, based on machine type used.

  Conclusion

  The results of this study could not reveal any association between disposable materials used and the occurrence of hand complaints among haemodialysis nurses. Additionally, there were no occupational risks detected based on the types of machines used. Hence, the results of the present study strongly indicate that a deeper ergonomic analysis of the work environment is needed to understand the prevalence of hand complaints among nurses working in haemodialysis settings.

 • 3821.
  Westergren, Eva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Ludvigsen, Mette S
  Randers Regional Hospital, Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark AND Nord University, Faculty of Nursing and Health Sciences, 8049 Bodø, .
  Lindberg, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Uppsala university.
  Prevalence of musculoskeletal complaints among haemodialysis nurses – a comparison between Danish and Swedish samples2019Ingår i: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, ISSN 1080-3548, E-ISSN 2376-9130Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose. The repetitiveness of priming and dismantling disposables for haemodialysis treatments might be an important contributor to musculoskeletal complaints. The objective was therefore to compare the prevalence of musculoskeletal complaints among haemodialysis nurses in Denmark and Sweden.

  Materials and methods. For this cross-sectional study, nurses were recruited from haemodialysis centres in Denmark (n=194) and Sweden (n=351). Prevalence of musculoskeletal complaints was evaluated using the Nordic Musculoskeletal Questionnaire.

  Results and conclusion. The percentage of nurses reporting musculoskeletal complaints from at least one part of their body was 90.2% in the Danish and 88.9% in the Swedish sample. The anatomical locations with the most complaints were the neck, lower back and hands. Except for the proportion of complaints concerning the neck, there were no differences between the countries. Absenteeism from work was mostly due to complaints regarding the hands. The prevalence of musculoskeletal complaints seems to be higher among haemodialysis nurses than among nurses in general. Because complaints concerning the hands are common, and also related to absenteeism from work, it is of particular importance that manufacturers of dialysis equipment and nurse managers acknowledge these occupational health and safety hazards in their efforts to create a good work environment.

 • 3822.
  Westerholm, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Gravidas hälsovanor2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

   

  Westerholm, I. (2011). Gravidas hälsovanor. Hälsopedagogiska programmet. Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.

  This study aimed to investigate whether pregnant women change their health habits following recommendations and, if so, find out where they get this information from. Nineteen respondents participated in the study which was a non-random sample of pregnant women or women who were pregnant in the recent past, ranging from nine weeks of pregnancy to a mother who had her baby 17 months ago. Open-ended questions were answered and the results showed that counseling on health during pregnancy took place during the first visit to the maternal health care center. The main advice given regarded the foods women should avoid, to drink plenty of water and follow the plate model. Most respondents followed this advice carefully, more so if they were pregnant for the first time. Many participants searched more information about nutrition in pregnancy and this was mainly done through various internet sites but also through literature and acquaintances. To completely stop taking alcohol and tobacco when they found out they were pregnant was obvious to many respondents, however, there were some who felt that they could not completely resist the tobacco and went ahead anyway.

   

  Keywords: pregnant women, health, recommendations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3823.
  Westlund, Carolin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Classon, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Hur kvinnor med ätstörningsproblematik har upplevt bemötandet från vårdpersonal samt hur de önskar bli bemötta:  – En intervjustudie2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor med ätstörningsproblematik har upplevt det bemötande de har fått från vårdpersonal samt hur de önskar bli bemötta. Metod: Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ ansats av deskriptiv art. Materialet inhämtades genom intervjuer där sex personer deltog. Insamlad data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.Huvudresultat: I berättelserna framkom att upplevelserna av bemötandet kunde kategoriseras i ”Helhetssyn”, ”Kunskap – en viktig aspekt” samt ”Personalens inställning gentemot personer med ätstörningsproblematik”. Att vårdpersonalens helhetssyn var viktig var återkommande i berättelserna. Likaså upplevdes kunskap inom ätstörningsproblematik som viktigt, då god kunskap skapade känslan av trygghet och förtroende gentemot vårdpersonalen. Vårdpersonalens inställning kunde yttra sig i olika former, då engagerad och kunnig vårdpersonal kunde skapa en känsla av ett positivt bemötande medan fördomar och okunnighet kunde generera i en negativ och olustig upplevelse av bemötandet.Slutsats: Större kunskap och förståelse om ätstörningsproblematik i framförallt allmänna verksamheter inom vården skulle troligtvis påverka upplevelsen av bemötande i positiv riktning. Vidare skulle en större uppmärksamhet inom detta område kunna tjäna som inspiration samt möjliggöra en utveckling av den nuvarande vården för ätstörningsproblematik, då just bemötandet kan vara en viktig del i tillfriskningsprocessen. 

  Ladda ner (pdf)
  COVER01
 • 3824.
  Westlund, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Snögren, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Att växa upp med alkoholmissbrukande föräldrar: En granskning av självbiografier av vuxna barn till missbrukare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att få en ökad förståelse och djupare inblick i numera vuxna barns upplevelser av att växa upp med en alkoholmissbrukande förälder. De frågeställningar som besvarades var "Hur beskrivs uppväxten för barn till missbrukande föräldrar från barnets perspektiv i sex olika självbiografier? " och "Vilka psykosociala konsekvenser uppger författarna till sex självbiografier att de drabbats av på grund av att de växt upp med en alkoholmissbrukande förälder?". Det var en kvalitativ litteraturstudie som baserades på sex olika självbiografier. Sammantaget konstaterades att samtliga författare till självbiografierna har påverkats negativt av förälderns missbruk. Hos samtliga författare påträffades en negativ självbild vilket utifrån anknytningsteorin förklaras av den otrygga/ambivalenta anknytningsrelationen till den missbrukande föräldern. Utifrån kognitiv teori är självbilden ett resultat av inlärning. Resultatet i studien överensstämmer med vad som framkommer i tidigare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3825.
  Westman, Petra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Carlsson, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Patienters upplevelser i mötet med akutsjukvården: - En litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att ur ett patientperspektiv, belysa upplevelser av möten mellan patient, sjuksköterskan och vården på akutmottagningen. Data till litteraturstudien insamlades via databaserna Cinahl och studiens resultat bygger på 11 artiklar från tre länder som publicerats år 2000-2010. Resultatet i litteraturstudien visade att sex faktorer återkom; Respekt, kommunikation, kunskap och kompetens, tillgänglighet, helhet, och kontinuitet. Resultatet visade att patienter upplever en bristande respekt från vårdpersonal. Kommunikationen uppgavs ofta bristfällig eller inriktad på, för patienten icke relevanta saker. Många patienter upplevde kommunikationen som en envägsdialog. Patienter uppgav att kunskap och kompetens samt bemötande med emotionell omsorg i gav en god relation till vårdpersonal. Brist på resurser ansåg många patienter ledde till en minskad tillgänglighet av vård- och omsorg samt att patienter inte får hjälp i den utsträckning de anser sig ha rätt till. Patienternas helhetsupplevelse av vården visade på en kombination mellan väntetid, information, kompetens samt förståelse där missnöje ledde till upplevelsen av sjuksköterskans kompetens och vården i helhet som mindre tillfredsställande. Kontinuitet för patienterna var viktig för att ge en trygghet och förtroende att kunna söka vård igen vid behov.

  Slutsatsen är att patienter vill bli sedda som individer, bli respekterade och få relevant information i mötet med akutsjukvården.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3826.
  Wetterskog, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans hinder och möjligheter till att använda forskningsresultat i sitt arbete på särskilt boende: En enkätstudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Sjuksköterskan/specialistsjuksköterskan har som ansvar att omvårdnaden bygger på forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Ett antal studier visar att det är gynnande för patienten när forskningsresultat används i omvårdnaden. Sjuksköterskorna har dock svårigheter med att använda forskningsresultat även om de inser vikten av användandet. Syfte. Att se vilka hinder och möjligheter det finns för sjuksköterskor, arbetande på särskilda boenden för äldre, att använda forskningsresultat i sitt arbete. Metod. Beskrivande och jämförande design med kvantitativ ansats. Huvudresultat. Denna studie visar att det största hindret, för sjuksköterskor arbetande på SÄBO, i användningen av forskningsresultat är tidsbrist. De minsta hindren var att sjuksköterskan anser att forskning är relevant för deras arbete och att sjuksköterskorna ser värdet som forskningen har för den kliniska verksamheten. En signifikant skillnad kan ses beroende av ålder hur stora hinder man upplever i användandet av forskningsresultat, där yngre sjuksköterskor skattar högre hinder. Underlättande faktorer var en intresserad och positiv ledning, kollegor att diskutera forskning med samt att forskningsartiklar ska vara tydliga och enkla att förstå. Slutsats. För att ge sjuksköterskor större möjlighet till att använda av forskningsresultat i sitt arbete bör det ges tid till dem att göra detta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3827.
  Wicksell-Jansson, Monica
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av postoperativ smärta: en litteratrustudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Bakgrund: Personer som ska genomgå en operation räknar med att ha smärta efteråt, så kallad postoperativ smärta. Hur stark smärtan upplevs beror bland annat på patientens erfarenhet av smärta. Smärta är en upplevelse som bara kan beskrivas av personen som har den. Kunskapen i smärta och smärthantering inom sjukvården har genom åren ökat, men patienterna uppger fortsatt att deras smärta är hög. Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att bemöta och behandla smärtan för att minska patientens lidande.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av postoperativ smärta samt att beskriva de etiska aspekterna i de utvalda artiklarna.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats. Databaserna PubMed och Cinahl användes för att söka de vetenskapliga artiklarna till studien. Åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar utgjorde grunden för studiens resultat del.

  Huvudresultat: Analysen resulterade i 6 teman; ”Smärtan tar olika uttryck”, ”Finner egna sätt för att lindra smärtan”, ”Vill att bli tagen på allvar av vårdpersonalen”, ”Oro över att ta för mycket smärtstillande” ”Vill inte uppfattas som besvärlig” samt ”Viktigt med information om smärta

  Slutsatser: Smärta är högst individuell och ska behandlas därefter. För att tillgodose patientens behov bättre vid smärta behöver sjuksköterskan mer kunskap om smärthantering, vilket då kan leda till större förståelse. När patienterna tilläts vara delaktiga i sin vård uppfattades det som något som påverkade deras tillfrisknande positivt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3828.
  Widar, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Boman, Eva
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Psykologi.
  Wiitavaara, Birgitta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Heiden, Marina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Telecommuting is a working arrangement that is highly adopted among academic staff. This may be a cause or a consequence of expanding demands on productivity, efficiency and availability of academic staff. A previous study on white-collar workers at a government authority showed higher cardiovascular arousal during work at the office, but less recovery after working from home. To our knowledge, these findings have not been confirmed or refuted in other populations. As part of an ongoing study, we aimed to determine whether there is a difference in perceived stress and psychophysiological reactions during work at the central workplace (CW) compared to work performed away from the central workplace (OCW) among academic staff. In addition, recuperation after work performed at the two locations were compared. For each subject, saliva cortisol was collected regularly throughout each of two working days in the same work week (i.e., one full day CW and one full day OCW). Before and after each working day, the subjects rated their stress and fatigue on 100 mm Visual Analogue Scales (VAS) where higher values imply more stress and fatigue, and the difference in ratings within a day (i.e., after-before) was calculated. In the morning after each of the working days, the subjects rated how recuperated they felt on VAS where higher values imply more recuperation. Cortisol values were analyzed using repeated measures analysis of variance with Day (2 days) and Time of day (6 time points) as within-subjects effects. Self-ratings were compared using paired-samples T test. In all tests, the level of significance was p=0.05. Preliminary results show no significant differences between days in cortisol curves (F=0.62; p=0.685), stress (Dstress=2 for CW and -1 for OCW; p=0,604), fatigue (Dfatigue=7 for CW and 6 for OCW; p=0,837) and recuperation (51 for CW and 61 for OCW; p=0,094).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics
 • 3829.
  Widar, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Wall, Erika
  Mittuniversitetet, Avdelningen för Rehabiliteringsvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Svensson, Sven
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Experiences of job demand and control: A study of first line managers in for-profit psychiatric and addiction care2019Ingår i: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 3830.
  Widar, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Wiitavaara, Birgitta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Heiden, Marina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Boman, Eva
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare2018Ingår i: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, s. 118-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Universitets- och högskoleväsendet har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Den teknologiska utvecklingen och ökade konkurrensen nationellt och internationellt har lett till högre krav på effektivitet, produktivitet och tillgänglighet av personal oavsett vart de befinner sig. Arbetssituationen inom universitet- och högskole-väsendet har på detta sätt blivit mer krävande. Universitetslärare är en yrkesgrupp som i allt större utsträckning har möjlighet att arbeta på distans, och nyttjar den möjligheten regelbundet både inom och utanför ordinarie arbetstid. Trots detta är det få studier som undersökt hur undervisande och forskande personal inom högskolesektorn upplever och påverkas av distansarbete.

  Syfte

  Att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare, samt att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

  Metod

  Projektet innehåller fyra delstudier. Delstudie I består av en web-baserad enkätunder-sökning av hälsa, stress, återhämtning, balans mellan arbete och privatliv, arbetsmo-tivation, och förekomst av distansarbete bland universitetslärare vid svenska högskolor och universitet. Datainsamlingen pågår och förväntas vara avslutad i slutet av VT-18. I delstudie II kommer universitetslärare att följas under en arbetsvecka med mätningar av rörelsemönster, hjärtfrekvens och stresshormon. Mätningarna kommer att förläggas till en vecka då läraren arbetar minst en dag på ordinarie arbetsplats och minst en dag på annan plats, så att jämförelser av exponering kan göras inom person. Datainsamling för delpro-jekt III genomförs genom semistrukturerade intervjuer med universitetslärare för att undersöka deras upplevelser av att arbeta på, respektive utanför, ordinarie arbetsplats och vad som motiverar dem att arbeta på distans. I delprojekt IV undersöks upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans, genom semistrukturerade intervjuer med universitetsanställda med en första linjens chefsposition.

  Resultat

  Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap om hur distansarbete inom universitets- och högskolesektorn relaterar till olika aspekter av hälsa och välbefinnande bland universitetslärare, och vilka effekter det får för individen att ta med sig arbetet från den ordinarie arbetsplatsen. Projektet förväntas även generera kunskap om hur universitets-anställda med en personalledande funktion upplever att leda anställda som arbetar på distans. Denna kunskap kommer att bidra till utvecklandet av rekommendationer för en hållbar arbetsmiljö, i lärarkåren och hos universitetsanställda med en personalledande funktion.

 • 3831.
  Widegren, Emelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hagman, Jennifer
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Förekomsten av sexistiska fördomar inom mansdominerade-, kvinnodominerade- respektive könsheterogena organisationer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om graden av moderna sexistiska fördomar skiljer sig mellan mansdominerade-, kvinnodominerade- respektive könsheterogena organisationer. Totalt 15 organisationer inom Gävleområdet deltog i studien genom att besvara en webbenkät. Frågorna som användes för att mäta modern sexism hämtades från Ekehammar, Akrami och Arayas (2000) instrument; Swedish classical and modern sexism scale (SCMS). Resultatet visade att respondenter inom mansdominerade organisationer hade högre grad av moderna sexistiska fördomar än respondenter inom kvinnodominerade- och könsheterogena organisationer. Resultatet visade även att manliga respondenter hade högre grad av moderna sexistiska fördomar än kvinnliga respondenter. Vidare visade resultatet att respondenter med lägre utbildning hade högre grad av moderna sexistiska fördomar än respondenter med högre utbildning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats, Jennifer Hagman och Emelie Widegren
 • 3832.
  Widerström, Mathilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Utmattningssyndrom bland högskolestudenter: En intervjustudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för hur utmattningssyndrom påverkar högskolestudenter.

  Metod: En kvalitativ studie har genomförts genom fem intervjuer med högskolestudenter 19-25 år som någon gång i sitt liv haft utmattningssyndrom. Resultatet analyserades genom en konventionell innehållsanalys.

  Resultat: Utmattningssyndrom påverkade studenterna. De behövde och fick behandling och sjukskrivning, hade problem vad gäller minnet, koncentration och fokus.

  Slutsats: Symptomen som studenterna angav under utmattningen var huvudvärk, magont, viktnedgång, viktuppgång och sömnproblem. De utlösande faktorerna som angavs hög arbetsbelastning från arbete och studier, höga krav och för lite tid för återhämtning. Slutsatsen är även att vidare forskning behövs kring varför studenter drabbas av utmattningssyndrom.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mathilda Widerström
 • 3833.
  Widfeldt, Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Hälsoinspiratörer på arbetsplatsen - en undersökning om chefens inställning2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   

   

   

   

  ABSTRACT

  Widfeldt, M. (2011). Health motivators in the workplace – a study on the manager’s attitude. Public Health Science C: Theory and method with application and examination paper. Faculty of Health and Working Life: University of Gävle.

  Within the Swedish Post office, health promotion is actively being carried out. In order to reach out with health promotion to all employees, health motivators have an important role. In order to succeed in achieving good results from this work, managers’ attitudes are seen as an important prerequisite. The purpose of this study was to investigate the attitudes to health motivators among managers in the Swedish Post office. The study was based on a qualitative design and involved 16 managers, of whom eight managers worked with health motivators and eight managers did not. The collected interviews were analyzed using a content analysis and the results showed that managers had a positive attitude towards working with health motivators. Managers with health motivators noticed positive effects in the form of healthier employees, reduced absenteeism, and an improved working environment. Managers without health motivators noted time constraints and lack of interest among employees as the main reasons for not working with them. In conclusion, this study has shown that managers have a positive attitude towards working with health motivators, but that the time and the interests among employees are required to work in this way.

  Key words:

  health motivator, managers, attitudes, effects

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3834.
  Widh, Emelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Linder, Jennifer
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  A qualitative study on the experiences of Intimate Partner Violence (IPV) from the perspective of male victims2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative research was to get a deeper understanding of male victim’s experiences when exposed to Intimate Partner Violence (IPV) by a female partner. Two men who had been exposed to IPV were interviewed through email correspondence regarding their experiences. To provide a general understanding of the specific difficulties male victims may face from a Western perspective, we have over email and telephone also interviewed three people who work with the issue. The results of this study were analyzed using theories of social psychology and hegemonic masculinity theory. What was stressed throughout the interviews was the importance of abused men to get recognition for being victims of IPV. Our findings showed that stereotypical perceptions of masculinity may affect male victims of IPV in many ways, such as affecting the self-image and hindering help-seeking as well as receiving the proper help services.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3835.
  Wiesinger, Birgitta
  et al.
  Umeå universitet.
  Häggman-Henrikson, Birgitta
  Umeå universitet; Malmö högskola.
  Eklund, Anton
  Umeå universitet.
  Wänman, Anders
  Umeå universitet.
  Hellström, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Multimodal Sensory Stimulation of the Masseter Muscle Reduced Precision but Not Accuracy of Jaw-Opening Movements2019Ingår i: Frontiers in Neuroscience, ISSN 1662-4548, E-ISSN 1662-453X, Vol. 13, artikel-id 1083Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A functional integration between the trigeminal and craniocervical sensorimotor systems has been demonstrated, with simultaneous jaw and head–neck movements during jaw opening–closing. We previously showed that pain induction in the masseter muscle increased the relative contribution of the neck component of integrated jaw–neck movements. Induced pain or manipulation of proprioception by vibration did not affect accuracy during a jaw-opening task in men. It is not known how multimodal sensory stimulation, with a combination of pain induction and vibration, affects jaw-opening accuracy and precision. The aim was to investigate how jaw–neck movements, and specifically accuracy and precision of jaw-opening, are affected during concomitant nociceptive and proprioceptive stimulation of the masseter muscle. Twenty-one healthy men performed jaw-opening to a target position, defined as 75% of individual maximum jaw opening, during control (Ctr), vibration of masseter muscles (Vib), pain induction in the masseter (Pain), and concomitant vibration and pain induction in the masseter muscle (VibPain). Simultaneous jaw and head movements were recorded with an optoelectronic system and amplitudes calculated for each jaw opening–closing cycle. Accuracy of jaw movements was defined as the achievement of the target position. Precision of jaw movements was defined as the cycle-to-cycle variability from the mean of cycles 2–10 (coefficient of variation, CV). Differences between the trials were analyzed with Friedman’s test, Dunn’s test, and Benjamini–Hochberg correction. There were no significant differences between the trials for jaw movement amplitudes. For head movements, amplitudes for cycles 2–10 were larger during Pain compared to Ctr and Vib (both p = 0.034), and larger during VibPain compared to Ctr (p = 0.034) and Vib (p = 0.035). There were no differences in accuracy of jaw movements between the trials. For precision of jaw movements, the cycle-to-cycle variability was larger during VibPain compared to Ctr (p = 0.027) and Vib (p = 0.018). For integrated jaw–neck motor strategy, there was a difference between pain and non-pain trials, but no differences between unimodal and multimodal stimulation trials. For achievement of jaw-opening to a target position, the results show no effect on accuracy, but a reduced precision of jaw movements during combined proprioceptive and nociceptive multimodal stimulation. 

 • 3836.
  Wiesinger, Birgitta
  et al.
  Department of Odontology, Clinical Oral Physiology, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Research and Development, Umeå University, Sundsvall, Sweden.
  Häggman-Henrikson, Birgitta
  Department of Odontology, Clinical Oral Physiology, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Orofacial Pain and Jaw Function, Malmö University, Malmö, Sweden.
  Hellström, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Englund, Erling
  Department of Research and Development, Umeå University, Sundsvall, Sweden.
  Wänman, Anders
  Department of Odontology, Clinical Oral Physiology, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Does induced masseter muscle pain affect integrated jaw-neck movements similarly in men and women?2016Ingår i: European Journal of Oral Sciences, ISSN 0909-8836, E-ISSN 1600-0722, Vol. 124, nr 6, s. 546-553Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Normal jaw opening-closing involves simultaneous jaw and head-neck movements. We previously showed that, in men, integrated jaw-neck movements during jaw function are altered by induced masseter muscle pain. The aim of this study was to investigate possible sex-related differences in integrated jaw-neck movements following experimental masseter muscle pain. We evaluated head-neck and jaw movements in 22 healthy women and 16 healthy men in a jaw opening-closing task. The participants performed one control trial and one trial with masseter muscle pain induced by injection of hypertonic saline. Jaw and head movements were registered using a three-dimensional optoelectronic recording system. There were no significant sex-related differences in jaw and head movement amplitudes. Head movement amplitudes were significantly greater in the pain trials for both men and women. The proportional involvement of the neck motor system during jaw movements increased in pain trials for 13 of 16 men and for 18 of 22 women. Thus, acute pain may alter integrated jaw-neck movements, although, given the similarities between men and women, this interaction between acute pain and motor behaviour does not explain sex differences in musculoskeletal pain in the jaw and neck regions.

 • 3837.
  Wiesinger, Birgitta
  et al.
  Dept. of Odontology, Clinical Oral Physiology, Umeå University.
  Häggman-Henrikson, Birgitta
  Dept. of Odontology, Clinical Oral Physiology, Umeå University.
  Hellström, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Wänman, Anders
  Dept. of Odontology, Clinical Oral Physiology, Umeå University.
  Experimental masseter muscle pain alters jaw-neck motor strategy2013Ingår i: European Journal of Pain, ISSN 1090-3801, E-ISSN 1532-2149, Vol. 17, nr 7, s. 995-1004Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  A functional integration between the jaw and neck regions has been demonstrated during normal jaw function. The effect of masseter muscle pain on this integrated motor behaviour in man is unknown. The aim of this study was to investigate the effect of induced masseter muscle pain on jaw-neck movements during a continuous jaw opening-closing task.

  METHODS:

  Sixteen healthy men performed continuous jaw opening-closing movements to a target position, defined as 75% of the maximum jaw opening. Each subject performed two trials without pain (controls) and two trials with masseter muscle pain, induced with hypertonic saline as a single injection. Simultaneous movements of the mandible and the head were registered with a wireless optoelectronic three-dimensional recording system. Differences in movement amplitudes between trials were analysed with Friedman's test and corrected Wilcoxon matched pairs test.

  RESULTS:

  The head movement amplitudes were significantly larger during masseter muscle pain trials compared with control. Jaw movement amplitudes did not differ significantly between any of the trials after corrected Wilcoxon tests. The ratio between head and jaw movement amplitudes was significantly larger during the first pain trial compared with control.

  CONCLUSIONS:

  Experimental masseter muscle pain in humans affected integrated jaw-neck movements by increasing the neck component during continuous jaw opening-closing tasks. The findings indicate that pain can alter the strategy for jaw-neck motor control, which further underlines the functional integration between the jaw and neck regions. This altered strategy may have consequences for development of musculoskeletal pain in the jaw and neck regions.

 • 3838.
  Wiesinger, Birgitta
  et al.
  Umeå University and Västernorrland County Council.
  Häggman-Henriksson, Birgitta
  Umeå University and Malmö University.
  Wänman, Anders
  Umeå University.
  Lindqvist, Mikael
  Umeå University.
  Hellström, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Jaw-opening accuracy is not affected by masseter muscle vibration in healthy men2014Ingår i: Experimental Brain Research, ISSN 0014-4819, E-ISSN 1432-1106, Vol. 232, nr 11, s. 3501-3508Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a functional integration between the jaw and neck regions with head extension–flexion movements during jaw-opening/closing tasks. We recently reported that trigeminal nociceptive input by injection of hypertonic saline into the masseter muscle altered this integrated jaw–neck function during jaw-opening/closing tasks. Thus, in jaw-opening to a predefined position, the head–neck component increased during pain. Previous studies have indicated that muscle spindle stimulation by vibration of the masseter muscle may influence jaw movement amplitudes, but the possible effect on the integrated jaw–neck function is unknown. The aim of this study was to investigate the effect of masseter muscle vibration on jaw–head movements during a continuous jaw-opening/closing task to a target position. Sixteen healthy men performed two trials without vibration (Control) and two trials with bilateral masseter muscle vibration (Vibration). Movements of the mandible and the head were registered with a wireless three-dimensional optoelectronic recording system. Differences in jaw-opening and head movement amplitudes between Control and Vibration, as well as achievement of the predefined jaw-opening target position, were analysed with Wilcoxon’s matched pairs test. No significant group effects from vibration were found for jaw or head movement amplitudes, or in the achievement of the target jaw-opening position. A covariation between the jaw and head movement amplitudes was observed. The results imply a high stability for the jaw motor system in a target jaw-opening task and that this task was achieved with the head–neck and jaw working as an integrated system.

 • 3839.
  Wigren, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Gyllenskepp, Madeleine
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Insulinbehandlade diabetikers erfarenheter av nya tekniska hjälpmedel: En deskriptiv litteraturstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3840.
  Wiitavaara, Birgitta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Well but ill: Lay perspectives on health among people with musculoskeletal disorders.2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study departs from questions arisen in previous interview studies of health experiences with people with musculoskeletal disorders. During data collection about health experiences in this group a common comment to the question –“How do you experience your health”? was –“Well, but”…  This awoke our interest to further explore this topic. Thus the aim of present study was to investigate lay perspectives on health among people with musculoskeletal disorders. Semi-structured interviews were performed with 68 women and men with long term (>3 months) musculoskeletal disorders in neck, shoulder and/or low back. All informants were recruited as participants in previous studies on health experiences among people with MSDs (Wiitavaara et al., 2007a, b, 2008, 2009). The informants (39 women and 29 men), were 18-64 years old and most of them were occupationally active in a variety of different occupations. Analysis was performed using qualitative content analysis (Graneheim & Lundman, 2003). The lay perspective on health in this group of people with musculoskeletal problems was perceived as “Having resources and possibilities to lead the life one want”. This theme incorporated three main categories as the informants perceived health to include “A good enough physical and psychological functioning and balance”; “Freedom of action”; and “A positive state of emotion and an enriching social life”. The informants expressed a holistic view of health, encompassing physical, psychological, emotional, as well as social aspects, which can be interpreted from an action theoretical perspective (Nordenfelt, 2007).

 • 3841.
  Wiitavaara, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Bengs, Carita
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Brulin, Christine
  Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
  Lekmannaperspektiv på hälsa bland personer med muskuloskeletala besvär2015Ingår i: Best Practice : Smärta, Vol. 4, nr 10, s. 20-23Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 3842.
  Wiitavaara, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Bengs, Carita
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Brulin, Christine
  Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
  Well, I'm healthy, but...: lay perspectives on health among people with musculoskeletal disorders2016Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 38, nr 1, s. 71-80Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  urpose: The purpose was to investigate lay perspectives on health among people with musculoskeletal disorders. Method: Semi-structured interviews were performed with 39 women and 30 men, (aged 22–63 years) with long-term, non-specific musculoskeletal disorders in the neck, shoulder and/or low back. Data was analysed using qualitative content analysis. Results: These people experienced health as “having resources and opportunities to lead the life one wants”. Three categories, “a good enough physical and psychological functioning, freedom of action, and a positive state of emotion and an enriching life”, illustrate the different resources and opportunities that the informants described as important for them to perceive themselves as healthy. The informants also reflected on “being ill” and “being well” and what makes the difference. Five aspects influenced the dynamics of their health experiences: “body and soul, prognosis, character of symptoms, physical and social activity, and emotional state”. Consequently, the informants expressed a holistic view of health, where the focus lies on the opportunity and the ability to lead their lives the way they want. Conclusions: This study points at the value of taking lay perspectives on health into account, as it might increase the opportunity to design effective, personalized rehabilitation strategies.

 • 3843.
  Wiitavaara, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF.
  Björklund, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF.
  Djupsjöbacka, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF.
  Nilsson, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Can internationally recommended outcome domains capture aspects that are prominent for the health experiences of women with neck- and shoulder pain?: A factor analysis. (Poster)2010Ingår i: Proceedings of the Premus 2010 conference (Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders) August 29-September 2, Angers, France, 2010, s. 283-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 3844.
  Wiitavaara, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF.
  Björklund, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, CBF.
  Nilsson, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  An initial factor analysis of prominent aspects of health experiences for women with neck-shoulder pain2012Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 34, nr 11, s. 934-942Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The prospect of adequate comparisons is essential to decide on the effectiveness of different treatments. As there is a lack of unity in choice of questionnaires and included measures concerning musculoskeletal disorders, further investigations based on international recommendations are of interest. The intention of present study was to initiate the development of a clinically useful short-form questionnaire.  The aim was to select items that capture prominent health aspects for women with neck-shoulder pain and thereby reduce the number of items to a clinically more convenient amount, and to determine the underlying structure of included items. Method: Data were collected in a randomised controlled trial including women with non-specific neck-shoulder pain >3 months (n = 117). Data collection included three core domains: pain intensity, physical and emotional functioning, and analysis was performed using Principal component analysis, and Varimax rotation. Results: The resulting 9-factor solution included interference, solicitous/distracting responses, mood and feelings about self and relations, pain intensity, punishing responses, personal growth, life-control, sleep, and appetite (29 items). Conclusions: The results will contribute to the development of a reduced battery of questions representing core dimensions. Such questionnaire would lighten the assessment load in the clinic as well as in research.

 • 3845.
  Wiitavaara, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Fahlström, Martin
  Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.
  Djupsjöbacka, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Prevalence, diagnostics, and management of musculoskeletal disorders in primary health care in Sweden: an investigation of 2000 randomly selected patient records2017Ingår i: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 23, nr 2, s. 325-332Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background. To improve the care of patients suffering from musculoskeletal disorders (MSD) further knowledge regarding the prevalence, diagnostics and management of different MSD in primary care is required. Thus the aims of this study were: -to investigate the prevalence of patients seeking care due to different MSD at primary health care centres (PHCs); -to chart different factors as symptoms, diagnosis, and actions prescribed for patients that visited the PHCs due to MSD; and -to make comparisons regarding differences due to gender, age, and rural or urban PHC.

  Methods. 2000 patient records for patients in working age were randomly selected equally distributed on one rural and one urban PHC. A 3-year period was reviewed retrospectively. For all patient records age, sex, occupation, occupational activity, date of visit, if it was a new or re-visit, cause to the visit, and diagnosis related to the visit were registered. For visits due to MSD the location of the patients symptoms, which symptoms were described in the patient record, the type of those symptoms, which actions were prescribed to resolve the patients problems, and also sickleave prior to and after the visit, were registered. Data was analysed using cross tabulation, multidimensional Chi-square (Pearson), and a probability level of p < .05.

  Results. The prevalence of MSD was high, almost 60 % of the patients had some sort of MSD symptoms, either at the day for visit or the reviewed 3 year period, and a bit higher among women than men. Upper and lower limb problems were most common. Symptoms were most prevalent in the young and middle age-groups. The patients got a variety of different diagnoses, and between 13-35 % of the patients did not receive a MSD-diagnose despite having MSD-symptoms. There was a great variation in how the cases were handled. Medication and sick leave certificates were most common while work-related rehabilitation was less common. Conclusion. The present study points out some weaknesses regarding diagnostics and management of MSD in primary care. Further studies to compare the results regarding diagnoses for musculoskeletal symptoms and measures taken to solve the patients’ problems would be of interest.

 • 3846.
  Wiitavaara, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Heiden, Marina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with low back disorders: a systematic review of the literature2020Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 42, nr 2, s. 163-172Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose was to investigate how physical function is assessed in people with musculoskeletal disorders in the low back. Specifically:

  • Which questionnaires are used to assess physical function in people with musculoskeletal disorders in the low back?
  • What aspects of physical function do those questionnaires measure?
  • What are the measurement properties of the questionnaires?

  Materials and methods: A systematic review was performed to identify questionnaires and psychometric evaluations of them. The content of the questionnaires was categorised according to the International Classification of Function, Disability and Health, and the psychometric evaluations were categorised using the COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement Instruments (COSMIN) checklist.

  Results: The questionnaires measured disability or ability to cope in everyday life, rather than physical function as such. Different aspects of a person’s mobility and ability to attend to one’s personal care were most often included regarding activity and participation. For body functions, items about sleep and pain were most often included. The Oswestry Disability Index and the Quebec Back Pain Disability Scale showed adequate psychometric properties in most evaluations.

  Conclusions: The extent of psychometric evaluations differed substantially, as did the items included. Focus of measurement was predominantly on activities in daily life.

  • Implications for rehabilitation
  • Valid and reliable instruments that measure relevant aspects of low back disorders are needed to provide early diagnostics and effective treatment.
  • Most questionnaires need more psychometric evaluations to establish the quality.
  • The Oswestry Disability Index and the Quebec Back Pain Disability Scale showed adequate psychometric properties in most evaluations.
  • The results may be useful when making decisions about which measurement instruments to use when evaluating low back disorders.
 • 3847.
  Wiitavaara, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Heiden, Marina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with neck disorders –  A systematic review of the literature2018Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 40, nr 19, s. 2227-2235Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose was to investigate how physical function is assessed in people with musculoskeletal disorders (MSD) in the neck. Specifically, we aimed to determine: (1) Which questionnaires are used to assess physical function in people with MSD in the neck? (2) What do those questionnaires measure? (3) What are the measurement properties of the questionnaires?

  Materials and methods: A systematic review was performed to identify questionnaires and psychometric evaluations. The content of the questionnaires was categorized according to the International Classification of Function, Disability and Health, and the psychometric properties were quality-rated using the COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments checklist.

  Results: Ten questionnaires and 32 articles evaluating measurement properties were analyzed. Most questionnaires covered only the components body functions and activity and participation, more often activity participation than body function. Internal consistency was adequate in most questionnaires, whereas responsiveness was generally low. Neck Disability Index was most evaluated, but the evaluations of all questionnaires tended to cover most properties in the checklist.

  Conclusions: The questionnaires differed substantially in items and extent to which their psychometric properties had been evaluated. Focus of measurement was on activities in daily life rather than physical function as such.

  • Implications for Rehabilitation
  • To provide early diagnostics and effective treatment for patients with neck disorders, valid and reliable instruments that measure relevant aspects of the disorders are needed.

  • This paper presents an overview of content and quality of questionnaires used to assess physical function in neck disorders, which may facilitate informed decisions about which measurement instruments to use when evaluating the course of neck disorders.

  • Most of the questionnaires need more testing to judge the quality, however the NDI was the most frequently tested questionnaire.

  • The COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments checklist is a useful tool in relation to psychometric testing of questionnaires, but clear definitions of interpretation of the quality criteria in each study would enhance comparability of results.

 • 3848.
  Wiitavaara, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Heiden, Marina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Content and quality of questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders – A systematic review of the literature2017Ingår i: Joy at Work, NES, 2017, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Valid and reliable instruments are required in order to determine effective interventions in the treatment of musculoskeletal disorders (MSD). Today, there is a lack of consistency in use of self-report outcome measures in research and practice, which makes it difficult or impossible to compare treatment effects. The questionnaires differ widely, in content as well as quality. The focus of present study was on assessment of physical functioning among people with MSD in the neck. The aim was to investigate how physical function is assessed in people with MSD in the neck. Specifically we wanted to determine: - Which questionnaires are used to assess physical function in people with musculoskeletal disorders in the neck? - What do those questionnaires measure? - What are the measurement properties of the questionnaires?

  The study was performed as a systematic literature review in order to identify articles presenting the questionnaires and psychometric tests of them. Items included in the questionnaires were classified according to the "International Classification of Functioning, Disability and Health", ICF. Thereafter, all psychometric tests of the different questionnaires were analysed with respect to relevant quality indicators using the "Cosmin checklist".

  Included in the final analysis were 10 questionnaires and 32 articles presenting psychometric tests of them. The analysis revealed that questionnaires for measuring physical functioning in neck disorders differ substantially in items and extent to which their psychometric properties have been evaluated. Most questionnaires contained only the ICF-components body functions and activity and participation, more often activity and participation. The most psychometrically tested questionnaire was Neck Disability Index. Remaining questionnaires were tested in fewer studies and only some of the properties in the Cosmin checklist were tested for most of them.

  Questionnaires for assessment of physical function in people with neck disorders tend to focus more on the ability to engage in activities of daily life than on physical function as such. Furthermore, the measurement properties of the questionnaires have usually been evaluated in few studies. It is vital to measure aspects that are of importance for the individual wellbeing and ability to function in work and daily life when evaluating neck disorders. However, to increase the validity of the results in clinical and research studies, it is also important to include the most relevant aspects of physical function. We recommend more psychometric testing of the questionnaires, especially those that cover important aspects of the ICF categories. To ensure coverage of important aspects, validation of the questionnaires against patients and practitioners is needed.

  A review and analysis of this kind makes it easier for researchers and clinicians to select the most suitable questionnaire for their own purpose, based on the content and quality of the questionnaire.

 • 3849.
  Wiitavaara, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Heiden, Marina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  What do questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders really measure?: A systematic review of the literature2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background. In order to determine which interventions are effective in the treatment of musculoskeletal disorders, valid and reliable instruments are required. However, there is a lack of consistency in the use of outcome measures, both in research and in treatment, that makes comparisons difficult or impossible; the content and quality varies widely be-tween questionnaires. This study focuses on the measurements of the physical function-ing of people with MSDs. The aim of this systematic review is to investigate how physical function is measured in people with musculoskeletal disorders or chronic pain. Specifically we want to determine: (1) What instruments are used to measure physical function in people with musculoskeletal disorders or chronic pain? (2) What do those instruments measure? (3) What is the methodological quality of these instruments?

  Method. The study was performed as a systematic literature review in the data bases PubMed, Cinahl, Web of Science, and Scopus, using the same set of keywords and Bool-ean operators. The selection of relevant articles was performed by reviewing the title and abstract first, and the article text thereafter. Selected articles were classified according to the “ICF Classification of Functioning, Disability and Health.” Subsequently, articles will be examined with respect to relevant quality indicators using the “Cosmin checklist.”

  Results. 69 relevant questionnaires were found and were sorted into groups according to focus. As a first step, neck and arm-shoulder-hand questionnaires were analyzed. The ICF-classification revealed that the included items belonged to the components “body func-tions” and “activity/participation,” and the included domains varied significantly between the questionnaires. The quality of the instruments will be determined in the next step.

  Discussion. A review and analysis of this kind makes it possible for researchers and clini-cians to more easily select the most suitable questionnaire for their purpose based on the content and quality of the questionnaire.

 • 3850.
  Wiitavaara, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Rissén, Dag
  Region Gävleborg.
  Högberg, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Nilsson, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Uppsala universitet.
  Psychometric testing of a short form questionnaire for measurement of health experiences among people with musculoskeletal disorders undergoing multimodal rehabilitation2019Ingår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 9, nr 5, artikel-id e025103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of present study was to assess if a previously suggested short-form questionnaire tested among women with non-specific neck-shoulder pain is suitable also for use among men and women with non-specific musculoskeletal disorders in any part of the body, by testing its construct validity by a confirmatory factor analysis. If not, the secondary aim was to investigate the evolving factor structure when performing an explorative factor analysis of data in the expanded sample.

  Methods

  Questionnaire data was collected in three different contexts, in primary care via eight different multimodal rehabilitation teams, in specialised care via two different specialist care centres. The sample consisted of 116 participants, male (n=29) and female (n=87) with non-specific musculoskeletal disorders.

  Data was analysed using confirmatory and exploratory factor analysis and a visual comparison between the result of the Principal Component Analysis in present study, and the results attained in a previous study with a similar aim and design.

  Results

  The confirmatory factor analyses did not end up in a model with acceptable measures for validity. Three models were tested, none of them met the criterion for an acceptable model and the goodness-of-fit statistics were not fully acceptable. The exploratory factor analysis had an only partly comparable result, compared to previous study.

  Conclusion

  The results of present study did not prove the suggested short form questionnaire to be suitable for evaluation of symptoms among men and women with non-specific musculoskeletal disorders in any part of the body. Further studies including larger samples are recommended.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
74757677787980 3801 - 3850 av 4038
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf