hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
7778798081 3951 - 4000 av 4031
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 3951.
  Äijö, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Hälsosammare snabbmat – upplevda möjligheter och problem bland restauranger: En intervjuundersökning ur snabbmatsrestaurangers perspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Over the past 30 years the incidence of overweight and obesity has increased. Obesity is a risk factor for many diseases, for instance type 2 Diabetes, cardiovascular diseases, many types of cancer and musculoskeletal diseases. That ready available food today is so accessible can be a reason for the public health problems of overweight and obesity.

  Objective: The aim was to study what possibilities and barriers there are for fast-food restaurants to sell healthy food.

  Methods: Information was collected by seven telephone interviews and two respondents answered by e-mail. Nine persons that were in charge of the menu at different fast-food restaurant chains in Sweden participated in the study.

  Results: To have a large variety was considered to be a problem for selling healthy food, also because the sale of it was low in some of the fast-food chains. Some of the informants did not find any problems with selling healthy food and it was regarded as an opportunity to get more consumers.

  Conclusion: The demand for healthier food has increased, and the offer and sales of it has also escalated. Nevertheless traditional fast food is selling well and that is why most restaurants focus on that range of food rather than offering their costumers healthier options in their menu.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hälsosammare snabbmat – upplevda möjligheter och problem bland restauranger
 • 3952.
  Ärlemar, Simone
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Larsson, Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Att belysa patienters erfarenheter av att vistas under tvång inom den psykiatrisk heldygnsvården: Litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället som många är drabbade av. Det är en livssituation som kan leda till att man tappar kontrollen över sitt liv och få förödande konsekvenser. Om individen nekar till vård så ger lagen om psykiatrisk tvångsvård rätten till ett omhändertagande. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patienters erfarenheter av att ha varit inlagd på tvång inom den psykiatriska heldygnsvården, samt att beskriva urvalsgrupper inom de valda artiklarna. Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Med hjälp av databasen Cinahl har 15 stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar granskats objektivt och analyserats av författarna för att uppnå studiens syfte. Huvudresultat: Resultatet innehåller information om patienternas negativa och positiva erfarenheter som presenteras i följande kategorier: Hopp och återhämtning, relationer till vårdpersonal och stigmatisering, relationer till andra patienter, sjukdomsinsikt och information, isolering och livskvalitet, rutiner och regler, miljö.Slutsats: Att vara inlagd mot sin vilja kan upplevas på olika sätt. Sjuksköterskans arbete är viktigt för patientens tillfrisknande och hantering av vardagslivet. Information om kommande behandling samt ett gott bemötande och engagerad personal är betydelsefullt för att stärka patientens autonomi och livslust.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3953.
  Åberg, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Modig, Linda-Marie
  Anhörigas upplevelser att leva med en närstående med demenssjukdom och kommunikationen mellan dem: En litteraturstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3954.
  Åberg, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Knudsen Wahlbom, Alexandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Blir det till barnets bästa?: En kvalitativ och komparativ studie om diskussionen kring barnets bästa i Gävle tingsrätts domar i vårdnads-, boende- och umgängestvister2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barnets bästa beskrivs av forskare som ett svårdefinierat begrepp. Trots detta är begreppet lagstadgat och ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge. Syftet med studien har varit att undersöka Gävle tingsrätts diskussion av barnets bästa i vårdnads-, boende- och umgängesdomar under åren 1992, 2002 och 2012 samt om det skett någon förändring över tid. En form av textanalys användes för att analysera empirin som sedan studerades med socialkonstruktionistisk och rättssociologisk teori. Det mest framträdande resultatet var att tingsrättens diskussion kring barnets bästa oftast skett indirekt, där ingen direkt motivering har gjorts huruvida en viss situation är till barnets bästa eller inte. Emellertid har direkta referenser till begreppet barnets bästa ökat, främst i domarna från år 2012. Resultatet kan antas härröra ur de reformer som gjorts i föräldrabalken år 2006. En annan viktig slutsats vi kommit fram till rör hur barnets bästa alltid verkar vara situationsbundet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3955.
  Åberg, Siri
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Hornegård, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom akutsjukvård: En beskrivande litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Arbetet inom akutsjukvård har ett högt tempo, är omväxlande och avancerat samt innefattar patienter som drabbats av trauma. Tidigare studier visar att trauma innebär ett lidande för den drabbade personen men de visar även att personer som bevittnar effekterna av dessa trauman kan påverkas av dem. Stora krav ställs på sjuksköterskorna som arbetar med akutsjukvård då de förväntas kunna hantera alla aspekter av arbetet.

   

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom akutsjukvård samt beskriva inkluderade artiklars undersökningsgrupp.

   

  Metod

  Studien är en beskrivande litteraturstudie som har sammanställts av tolv vetenskapliga artiklar. Av dessa var en av kvantitativ ansats och en av mixad metod med kvalitativ och kvantitativ ansats. Resterande artiklar var kvalitativa.

   

  Huvudresultat

  Sjuksköterskor inom akutsjukvård upplevde arbetet som oförutsägbart och hektiskt. Det beskrevs som ett givande men samtidigt utmanande jobb som var krävande för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna påverkades emotionellt av de traumarelaterade skador som de bevittnade i arbetet, för att hantera dessa använde sig sjuksköterskorna av olika resurser och copingstrategier.

   

  Slutsats

  Genom att applicera copingstrategier och få stöd i form av olika resurser hade sjuksköterskorna lättare för att hantera och bearbeta arbetet inom akutsjukvård.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom akutsjukvård
 • 3956.
  Ågren, Barbro
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Persson, Moa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Psykiatripersonals attityder gentemot personer med psykisk ohälsa2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonals (N=108) attityder gentemot personer med psykisk ohälsa samt se om skillnader i attityder fanns beroende på respondenternas utbildningsnivå och tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa. Studien är en delstudie ur projekt Psykisk Ohälsa som har en prospektiv longitudinell design. För att beskriva attityder gentemot personer med psykisk ohälsa användes frågeformuläret Community Attitudes Towards Mental Illness (CAMI-s). Rekrytering av vårdpersonal skedde via enhetscheferna på ett 70-tal psykiatriska avdelningar och vårdpersonal som dagligen arbetar med människor med psykisk ohälsa tillfrågades om att delta. Resultatet visar inga signifikanta skillnader i attityder mellan olika (yrkesgrupper) utbildningsnivåer och statistisk signifikans återfanns endast vid ett påstående, där respondenterna tog ställning till om det bästa sättet att omhänderta människor med psykisk sjukdom var att låsa in dem. Inga skillnader i attityd upptäcktes beroende på erfarenhet av psykisk ohälsa. Slutsatsen av denna studie visar en övervägande positiv attityd bland vårdpersonal gentemot personer med psykisk ohälsa. Studien visar även, om än i mindre utsträckning än i de artiklar vi jämfört med, att det fortfarande finns tendenser till stigmatiserande och diskriminerande attityder till personer med psykisk ohälsa kvar bland vårdpersonal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Psykiatripersonals attityder gentemot personer med psykisk ohälsa
 • 3957.
  Ågrim, Joakim Conny
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Patienters upplevelse av vårdkvalitet inom rättspsykiatrisk vård: - En enkätstudie2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3958.
  Åhlstrand, Mathilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Unga kvinnors upplevelser av hur sociala medier påverkar deras kroppsuppfattning: En kvalitativ innehållsanalys2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3959.
  Åhlund, Llinda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hajizadeh, Fariba
  Patienters erfarenheter av att leva med bensår: En litteraturstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  examensarbete
 • 3960.
  Åhlund, Ylva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Tjäder, Veronica
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Att åldras som kvinna: en kvalitativ studie om kvinnors kroppsliga upplevelser2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka kvinnors upplevelser av att åldras i relation till kropp och utseende. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat sex kvinnor i åldrarna 63-92 år. Vi har valt att tolka materialet genom en hermeneutisk ansats där teman som ”accepterat” respektive ”färglös” där färglös innebär att förlust av färger på hår, ögonbryn och läppar identifierats.

  Som teoretisk referensram har vi använt SOK-modellen, selektiv optimering med kompensation som beskriver en generell anpassningsprocess och den modellen gav oss verktyg att urskilja de olika strategier som kvinnorna individuellt använde sig av för att hantera åldrandeprocessen.

  Resultatet visar att alla sex informanterna accepterat de kroppsliga förändringar som åldrandet medfört. De försöker aktivt upprätthålla god hälsa genom fysisk aktivitet, val av hälsosammare kost och/eller helt enkelt att acceptera att kroppen har förändrats och sätter hinder för aktiviteter som har kunnat genomföras tidigare när kroppen var yngre och smidigare.

  Vi ser också i vår studie att alla sex informanterna delar upplevelsen av att bli ”färglösa” som innebär förlust av färger av hår, ögonbryn och läppar. Alla informanterna accepterar att förändras utseendemässigt och de kompenserar och förbättrar delar som de känner sig missnöjda med.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3961.
  Åhrlin, Sofie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Ekqvist, Anna-Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  HIV/AIDS: Kunskap och attityder hos sjuksköterskor2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors kunskap och attityder gentemot patienter som lever med HIV eller AIDS samt beskriva eventuella skillnader i kunskap och attityder mellan yngre och äldre sjuksköterskor. Metod: Föreliggande empiriska studie hade en kvantitativ ansats med en beskrivande jämförande design. Urvalsmetoden var ett bekvämlighetsurval där totalt 63 sjuksköterskor deltog och enkäter skickades ut till nio avdelningar på tre olika sjukhus. Resultat: Majoriteten av sjuksköterskorna hade god kunskap om HIV och AIDS, positiva attityder samt en vilja att vårda denna patientgrupp. En del av sjuksköterskorna uttryckte dock en rädsla för att smittas av HIV, ett behov av mer utbildning och negativa attityder gentemot vissa specifika grupper med sjukdomen. Yngre sjuksköterskor hade positivare attityder än äldre då det fanns en signifikant skillnad i attityder mellan dessa åldersgrupper. Slutsats: Trots att sjuksköterskorna hade god kunskap, positiva attityder och en vilja att vårda denna patientgrupp förelåg en rädsla att bli smittad av HIV och därför behövs mer utbildning om HIV och AIDS för sjuksköterskor. Yngre sjuksköterskor hade även positivare attityder än äldre. Vidare forskning bör även genomföras då få studier belyser detta område i Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3962.
  Åhs Bodin, Ann-Sofie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Nordlund, Veronica
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar!: Intervjuer med socialsekreterare om arbetet med missbruksvård inom socialtjänsten2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp socialsekreterare ser på den svenska missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar. Detta genom att intervjua några socialsekreterare om arbetet med missbruksvård inom socialtjänsten. Studien utfördes som kvalitativ metod med halvstrukturerad intervjuguide där totalt fyra socialsekreterare deltog. Resultatet analyserades utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv, rollteorier samt human service organization teori. I denna studie framkom att den undersökta gruppen socialsekreterare har en samsyn vad gäller missbruksvård och detta tycktes ta utgångspunkt i de lagar och riktlinjer de har att följa. Vidare framkom att arbetet ofta styrs av organisationens ekonomiska begränsningar. Vad gäller framgångsrika komponenter inom missbruksvård ansåg den undersökta gruppen att detta var svårt att avgöra, men lyfte klientens egen motivation, tillgång till bostad samt sysselsättning som avgörande och särskilt viktigt. Studiens slutsats påvisade att organisationens ekonomiska begränsningar påverkar den enskilde socialsekreteraren i dennes yrkesutövande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3963.
  Åkerblom, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Test av telefonapplikation för att registrera dygnsrytm hos yrkesförare med tvåskift: - en beskrivande studie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3964. Åkerlind, Jeanette
  et al.
  Toivanen, Tanja
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Åkerlind, Jeanette
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  The road to recovery: Addiction in a smaller community2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3965.
  Åkerlund, Anton
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap.
  Skolfrukost för en god folkhälsa och en hållbar framtid: En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar om skolfrukost2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of the study was to investigate the educators' perceptions of school

  breakfast in order to create a basis for future evaluation.

  Method: A meaningful selection was made where information-rich people were contacted with the request for an interview. The study used an inductive perspective in order to describe the educators’ perceptions of school breakfast and its effects. Six semi- structured interviews were conducted with educators at a school where school breakfast is served. Using a conventional content analysis, the manifest meaning was developed.

  Result: The study's results showed an overall positive attitude of school breakfast where the educators conveyed positive effects on the students.

  Conclusion: School breakfast is an input that can facilitate the work that is expected to be executed at the school by both students and educators. It contributes to a calmer environment in the classrooms where students more easily can focus on their schoolwork. But, in order to make the conditions as good as possible, collaboration should be prioritized in the process of implementation. School breakfast is a multi-facetted input that has the potential to contribute to positive effect in multiple ways depending on the need. For some students it becomes a way to interact and expand their social capital. At the same time, it can contribute so that other students more easily can focus in class, due to the environment being calmer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Skolfrukost för en god folkhälsa och en hållbar framtid
 • 3966.
  Åkesson, Carolin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Åkerlund, Alinda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Fyra aktörers upplevelse av en multinationell organisations hälsoarbete: Rehabiliteringsprocessen och det förebyggande arbetets möjligheter och begränsningar.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra olika aktörer med skilda yrkesroller upplevde organisationens befintliga rehabiliteringsprocess med dess möjligheter och begränsningar samt deras synpunkter på vad som kan förbättras för att undvika sjukskrivningar. En förhoppning var också att kunna ge konkreta förslag på hur man kan arbeta förebyggande i syfte att undvika sjukskrivningar inom organisationen. Fyra minifokusgruppintervjuer, bestående av två till fyra personer, genomfördes där två fiktiva fall användes som diskussionsgrund. Materialet analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys, vilket resulterade i de fyra temaområdena; Verktyg för att förbättra hälsoarbetet, Insatser för att motverka sjukskrivningar, Begränsningar i hälsoarbetet samt Chefens roll i hälsoarbetet. I studien framkom att deltagarna ansåg att rehabiliteringsprocessen är ett bra verktyg som förenklar rehabiliteringsarbetet, men att den behöver fortsatt utveckling. Resultatet visade även att deltagarna hade många förslag på åtgärder för att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3967.
  Ånestrand, Grimstedt, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Milk consumption and growth of children in the Kilimanjaro region in rural Tanzania.: An ethnographic research done through quantitative and qualitative methodes.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna etnografiska studie var att undersöka mjölkkonsumtion bland barn i en by i ett utvecklingsland där tillgång till mjölk under barndomen kan vara begränsad. Syftet var även att se om mätbar information kan visa tillväxt hos barn som dricker mjölk. Data samlades in genom antropometriska mätningar på 66 pojkar och flickor (5-6 år). Kostdata hos en utvald grupp föräldrar till några av de barn som deltog i mätningarna har gjorts genom 24-timmars-intervjuer, där även frågor kring måltidsordningen, tillgänglighet och attityder kring mjölk ställdes.

  Resultat: Femåriga flickor som drack mjölk både i skolan och i hemmet visade sig vara signifikant längre än flickor (5 år) som inte drack mjölk, de var även längre än flickor (5 år) som bara drack mjölk i hemmet. Armmuskelarea och armomkrets var också signifikant större hos flickorna (5 år) som drack mjölk jämfört med de flickor som inte drack mjölk. Inga signifikanta skillnader gällande tillväxten visade sig hos pojkarna. Matkonsumtionen var mer varierad hos de barn som drack mjölk, vilket kan ha påverkat resultatet. Mjölkkonsumtionen berodde på ekonomi, tillgång till skolmjölk, brist på mjölk och kunskap om mjölk.

  Slutsats: Några signifikanta skillnader gällande tillväxten visade sig hos femåriga flickor. Fattigdom var största anledningen till att inte konsumera mjölk, även brist på mjölk i bostadsområdet. Barn som drack mjölk hade tillgång till mjölk i skolan och/eller i hemmet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3968. Ångman, E
  et al.
  Butler, A
  Sarlöv Herlin, I
  Knez, Igor
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Psykologi.
  Ode Sang, Å
  Åkerskog, A
  Disruption in landscape identity after a forest fire2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 3969.
  Ångström, Marie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Lööf Lindqvist, Emanuel
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta i arbetet för att förebygga trycksår: en beskrivande litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trycksår uppstår som en komplikation av vård, behandling och sjukdom varvid dessa kan uppkomma redan efter 60 minuter. Förekomsten av trycksår år 2016 ligger på 13,4 % i medelvärde över hela Sverige, vilket i jämförelse med 2015 enbart är en sänkning med 0,2%.

  Syfte: Att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta i sitt arbete för att förebygga trycksår samt att redovisa vilken urvalsmetod som använts i de valda artiklarna.

  Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design som grundades på tretton artiklar av kvantitativ ansats från databaserna Cinahl och Pubmed.

  Huvudresultat: Resultatet av ovanstående litteraturstudie medförde fyra olika teman:1) Riskbedömning: Genom att göra en riskbedömning på patienterna inom 24 timmar efter inläggning kunde en minskad trycksårsprevalens ses. 2) Lägesändringar: Lägesändringar på patienterna varannan timme visade att uppkomsten av trycksår minskar. Vidare har det visats att positioner liggande i 30 grader är den metod som ger bäst utgång. 3) Tryckavlastning: En användning av olika tryckavlastande medel har påvisat att trycksår reducerats hos patienterna. Den bästa metoden sett utifrån skillnader på kontroll och interventionsgrupper för tryckavlastning som framkommit i föreliggande studie är användning av silicone border. 4) Samling av preventiva omvårdnadsåtgärder: En användning av olika protokoll med flertalet omvårdnadsåtgärder för att minska uppkomsten av trycksår har visat sig ge mycket god effekt. Metodologisk aspekt: 11 av artiklarna hade en tydlig redogörelse för urvalsmetoden, varav resterande två artiklar saknade beskrivning om hur urvalet hade genomförts.

  Slutsats: Genom föreliggande litteraturstudie har det framkommit att ovanstående teman kan användas av sjuksköterskan i det dagliga arbetet för att minska riskerna för trycksår hos sina patienter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3970.
  Åsblom, Lena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Distriktssköterskors och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården: En intervjustudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården. Bakgrund: Telefonrådgivning utgör idag en stor del av sjuksköterskors arbete i primärvården. Det klassiska patientbesöket har till viss del ersatts av telefonrådgivning, där sjuksköterskor förväntas ha bred medicinsk-och omsorgskunskap, samt pedagogiskt kunnande. Arbete i telefonrådgivning kan vara komplicerat, utmanande och stimulerande. Metod: Studien använde en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Nio telefonsjuksköterskor från primärvården deltog i studien, och intervjuades januari-maj 2017. Resultat: I föreliggande studie visade resultatet att telefonrådgivning upplevdes som påfrestande, kravfyllt, komplext med begränsad kontrollmöjlighet. Tidspress i arbetet, resursbrist i vården, orolig arbetsmiljö upplevdes som påfrestande omständigheter som kunde leda till stress. Telefonrådgivning beskrevs även som roligt, omväxlande, tillfredställande och utvecklande där problemlösning var ett framträdande inslag. Bra samtal med patienter, samt stöd i arbetet beskrevs som viktiga faktorer. Slutsats: Sjuksköterskorna i studien upplevde att arbetet i telefonrådgivning var komplext med höga krav och påfrestningar. Dock även ett roligt, omväxlande och tillfredställande arbete. Fortlöpande utbildning och något minskade krav kan leda till en förbättrad arbetssituation, där risken för ohälsa hos sjuksköterskorna kan minska och patientsäkerheten kan stärkas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3971.
  Åsenlund, Ewa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Riskfaktorer och bukaorta aneurysm: en beskrivande och korrelerande studie av två årskullar 65-åriga män som genomgått screening av bukaorta.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan bukaorta aneurysm hos 65-åriga män och riskfaktorer såsom rökning, BMI>25, kosttillskott, hypertoni, hyperlipidemi, ett stillasittande yrke samt hereditet. Kvantitativ ansats med deskriptiv och korrelativ design användes, 3854 65-åriga män från två årskullar som screenats för AAA ingick och uppgifter hämtades från ett dataregister. Resultat: Antalet personer med bukaorta aneurysm var 2,4 %, 65 % var/hade varit rökare, 67 % hade övervikt, 49 % stillasittande arbete, 41 % hypertoni, 25 % hyperlipidemi, 17 % åt kosttillskott och 4 % hade hereditet. Rökning, hypertoni och hyperlipidemi visade signifikant samband med och ökade risken för att utveckla AAA. Störst riskfaktor var rökning. Övriga riskfaktorer visade inte signifikant betydelse. Riskfaktorerna tillsammans förklarade variationen i AAA med 5 %. Konklusion: Tidigare kända riskfaktorers betydelse bekräftades för uppkomst av AAA. För män med AAA ses ett behov av hälsoförebyggande insatser. Sjuksköterskan har ansvar för och kunskaper om preventiva åtgärder, kan och bör därför användas som stöd till män med nyupptäckt AAA.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3972.
  Åslund, Sofie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Vallin Isaksen, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  En litteraturstudie om patienters erfarenheter av vården i samband med ECT2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3973.
  Åstrand, Maja
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Englund, Isabella
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Den förändrade livsstilen - Personers upplevelse av att leva med stomi: Beskrivande litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Vid en skada eller sjukdom i mag-tarmkanalen kan inläggning av stomi behövas. Genom kirurgi skapas en öppning mellan tarm och bukväggen och därmed skapar man en ny tömningsväg - en så kallad stomi. För att personer ska kunna axla tillvaron med en stomi krävs det att sjuksköterskan har adekvata kunskaper om stomiutrustning, stomivård, hur det är att leva med stomi och stomikomplikationer. Sjuksköterskans roll är att hjälpa och undervisa personer som är i en krissituation på grund av sjukdom och medicinsk behandling.

   

  Syfte: Syftet är att beskriva personers upplevelse av att leva med stomi.

   

  Metod: En beskrivande litteraturstudie som baseras på 11 vetenskapliga artiklar, varav åtta är kvalitativa och tre är kvantitativa.

   

  Huvudresultat: Resultatet visade att stomiopererade upplevde en förändrad syn på sin kroppsbild, de hade komplikationer som läckage och okontrollerbara gasavgångar som upplevdes med skam och en förlust av kontroll. Detta upplevdes inverka på det sociala livet som påverkats drastiskt och bidrog till att många isolerade sig under den första perioden efter stomikirurgin, medan andra upplevde det som en positiv förändring som skapat en stabilare vardag och ett socialare liv. Det upplevdes en oro för hur den förändrade kroppen skulle påverka eventuella partners. Bristen på information upplevdes påverka egenvårdshanteringen när de senare återgick till hemmet. Kost och aktiviteter upplevdes förändras efter de fått stomin.

   

  Slutsats: Att få en stomi upplevdes som en stor förändring i varje persons liv. De påverkades på många olika sätt och det blev för många en upplevelse av begränsning i kroppsuppfattning, sexualitet, egenvård och socialt. Ofta upplevdes rädsla, oro och skam. Studier visar att stöd, information och kunskap underlättar för personer att anpassa sig till livet med stomi. Sjuksköterskan kan i sin yrkesprofession genom att ha kunskap om detta, bemöta dessa personer med en bättre förståelse för hur upplevelsen av att leva med stomi hanteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3974.
  Åström, Ida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Wiklund, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Orsaker och preventiva åtgärder gällande fallolyckor hos äldre personer boende på vårdhem: En litteraturstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vad som orsakar fallolyckor hos äldre inom vårdhem, beskriva preventionsåtgärder samt att granska de urvalsmetoder som de granskade artiklarna använde sig av.Metod: Artiklar söktes i databaserna PubMed, Medline samt Cinahl med publiceringsbegränsning mellan år 2008-2013. Totalt 16 artiklar inkluderades.                 Resultat: Föreliggande litteraturstudies resultat delades upp i två huvudkategorier med sex underrubriker varav fyra berörde orsaker till fallolyckor och två behandlade preventionsåtgärder. 1) Individuella faktorer; flera individuella faktorer såsom ålder, ostabil gång samt medicinsk bakgrund visade sig orsaka fallolyckor hos äldre boende på vårdhem. 2) Fysisk vårdmiljö; många aspekter av vårdhemmets miljö orsakade fallolyckor hos äldre boende på vårdhem, exempel på dessa aspekter var rummens utformning samt inredning. 3) Hjälpmedel; ett samband påvisades mellan fallolyckor och hjälpmedlet rullstol där antalet fallolyckor ökade vid användandet av rullstolar. Användandet av fysiska begränsningsåtgärder visade sig ha olika effekt på antalet fallolyckor. 4) Läkemedel; medicinering med centralverkande läkemedel orsakade en ökad risk att drabbas av fallolyckor medan icke-centralverkande läkemedel inte visades orsaka fallolyckor. 5) Fysiska preventionsåtgärder; interventionsprogram med fysiska preventionsåtgärder visade sig ha olika effekt på antalet fallolyckor. Det visade sig att olika undergrupper påverkades olika av preventionsåtgärder. 6) Preventionsåtgärder genom vårdpersonal; preventionsåtgärder genom vårdpersonal visade sig inte ha någon effekt på antalet fallolyckor. Metodologisk aspekt gällande urvalsmetod; av de granskade artiklarna framgick en tydlig beskrivning av urvalsmetod i åtta artiklar, i två artiklar beskrevs urvalsmetoden men ej utförligt och sex artiklar saknade helt beskrivning av urvalsmetod.Slutsats: Fallolyckor är ett världsomspännande folkhälsoproblem och förekomsten är stor hos äldre boende på vårdhem. Föreliggande litteraturstudie visade att ett flertal orsaker till fallolyckor hos äldre boende på vårdhem och fallolyckspreventionsåtgärder var belagt i vetenskapliga studier men att mer forskning krävs för att stärka bevisvärdet samt att förbättra preventionsarbetet. För att minska antalet fallolyckor hos äldre boende på vårdhem krävs det att sjuksköterskan ser till individen och arbetar förebyggande samt utvärderar de handlingar som utförs.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Orsaker och preventiva åtgärder gällande fallolyckor hos äldre personer boende på vårdhem: En litteraturstudie
 • 3975.
  Öberg, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Jämställdhet inom könsintegrerat yrke - ambulanssjuksköterskors uppfattningar: Semistrukturerad intervjustudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Tidigare studier tyder på att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad samt att det förekommer en könssegregering av arbetsuppgifter inom samma yrkestitel. Detta innebär att män och kvinnor utsätts för olika typer av mentala och fysiska belastningar. Eftersom arbetshälsovetenskapen delvis har till syfte att studera orsaker till arbetsrelaterade belastningar samt hur arbete kan organiseras för att minska belastningar inom arbetet är jämställdheten på arbetsmarknaden relevant ur ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv. Syfte: Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskors uppfattningar av jämställdhet inom yrket. Metod: Kvalitativ studie med fenomenografi som ansats. Semistrukturerade intervjuer med 10 ambulanssjuksköterskor. Huvudresultat: Intervjumaterialet utmynnade i tre kategorier relaterat till jämställdhet inom yrket: samma förutsättningar oavsett kön, kön inverkar på bemötande från patienter och anhöriga samt förändringar över tid. Resultatet tyder på att ambulanssjuksköterskorna i studien uppfattar yrket som jämställt utifrån att de har samma möjligheter till utbildning, arbetar under samma förutsättningar samt att de har samma rättigheter. Vidare uppfattade ambulanssjuksköterskorna i studien att manliga och kvinnliga ambulanssjuksköterskor behandlas olika från patienter och anhöriga. Ambulanssjuksköterskorna beskrev även uppfattningar om att jämställdheten inom yrket har förändrats över tid då yrket tidigare varit mansdominerat. Slutsats: Ambulanssjuksköterskorna uppfattade att män och kvinnor verkar under samma förutsättningar inom yrket. En tänkbar förklaring till detta kan vara den tydliga strukturen på arbetsplatsen. Vidare uppfattade ambulanssjuksköterskorna att kön inverkar på bemötande från patienter och anhöriga samt att jämställdheten inom yrket har förändrats över tid, då yrket tidigare varit mansdominerat. Framtida forskning bör därmed fokusera på strukturens betydelse för jämställdhet inom arbetslivet samt vilken betydelse genus kan komma att ha på arbetsmiljön.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3976.
  Öberg, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Lindahl, Elinoré
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Mamma, mamma, barn: En studie med fokus på kvinnornas och familjerättssekreterarnas upplevelser av utredningsförfarandet kring faderskap och närståendeadoption i samkönad relation2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Under år 2003 och år 2005 gjordes flera lagförändringar till samkönade pars fördel. Bland annat fick lesbiska par rätt till att prövas som adoptivföräldrar och möjlighet till assisterad befruktning via landstingen. Med sådana lagändringar utvecklas samhället och familjekonstellationer idag har fler former än den ännu rådande kärnfamiljen. Likaså ökar valmöjligheterna av tillvägagångssätt för att bilda familj i en samkönad relation, två alternativ utanför landstingets assisterade befruktning är; insemination via utrikesklinik eller heminsemination med privat donerade spermier. När insemination i samkönad relation sker hemma eller på utrikesklinik krävs efterföljande faderskapsutredning och närståendeadoption för att den icke bärande mamman ska betraktas som juridisk förälder, en utredning som begärs av tingsrätten och som drivs av familjerätten i respektive kommun. Ju med samkönade pars rätt till att prövas som adoptivföräldrar följer också förväntningar kring utredningsförfarandet och dess riktlinjer som medpart i utvecklingen. Syftet med denna studie är att försöka skapa en syntetiserad kunskap kring utredningsförfarandet av faderskapsutredning och närståendeadoption, när det sker i samkönad relation. Detta genom att gemensamt försöka förstå kvinnors och familjerättssekreterares upplevelser av utredningsprocessen och dess innehåll. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med både kvinnor som genomgått processen och familjerättssekreterare som handlagt dessa ärenden. I resultatet framkommer en dominerande gemensam upplevelse av otydliga riktlinjer där det finns en efterfrågan om nyanserad lagstiftning och uppdaterade underlag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3977.
  Öberg, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Mattsson, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Med hedern mellan sina lår: en kunskapsöversikt kring förståelsen av hedersproblematik2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hedersproblematik inom ramen för socialt arbete samt hur problemet kan begripas av professionella som kan komma att stöta på hedersrelaterat våld och förtryck i sitt yrke. Studien baserade sig på en kvalitativ metod, en kunskapsöversikt som hade en hermeneutisk ansats för att försöka ökan kunskapen för hedersproblematik. Med 11 primärdokument urskiljde vi tre teman; kvinnans underordnade ställning, kultur och generation, lojalitet och makt. Resultaten visade att det finns olika sätt att förklara hedersrelaterat våld och mord, men vi fann överensstämmelser; att flickans oskuld måste vara icke ifrågasatt, om bara så ett rykte om motsatsen förekom fanns det en direkt fara för hennes liv. Kultur var en omdiskuterad förklaring till fenomenet, där resultaten visade att de kulturella normerna och synsätten var olika i en kultur där det praktiserades heder i jämförelse med en kultur utan. Dessa resultat analyserades sedan socialkonstruktionistiskt.  Vår slutsats av denna studie är att hedersrelaterat våld konstrueras beroende på kön, kultur, generation, lojalitet, makt och det samhälle man befinner sig i. Beroende på vem man är i vilken kontext har hedersrelaterat våld och mord olika betydelse och förstås på olika sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3978.
  Öberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Changing perspectives on, and Demographics of, Ageing2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3979.
  Öberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Sociologi/Socialt arbete.
  Demographical changes and the silver economy: New lifestyles and social structures of older people2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 3980.
  Öberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Sociologi/Socialt arbete.
  Livshistorieintervju2011Ingår i: Handbok i kvalitativa metoder / [ed] Göran Ahrne & Peter Svensson, Malmö: Liber, 2011, 1, s. 58-70Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 3981.
  Öberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Sociologi/Socialt arbete.
  Livsloppsperspektivet2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 3982.
  Öberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  The demographic picture, trends and future development2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3983.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgard, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  Diversity of intimacy forms and their importance for well-being in later life2014Ingår i: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 54, nr Suppl. 2, s. 195-195Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper focuses on different forms of intimacy in later life in late modern Sweden and their consequences for well-being. The results are based both on qualitative interviews with 28 Swedes (63–91 years), living in new relationships initiated after the age of 60 (marriage, cohabitation, LAT) or currently dating; and on a quantitative survey to 60–90 year old Swedes (n=1225; response rate 42%). The results show: A great diversity in relationship careers over the life course; a preference for LAT (70%) and cohabitation (26%) in new unions established 60+; strong support from adult children for parents’ new LAT (86%) and cohabitation (76%) relationships, but less support for marriage (50%); that new relationships are as important for life-satisfaction as long-lasting ones; after subjective health, a partner is the second most important explanation for life-satisfaction, more important than having children; LAT was the union form that added most to life-satisfaction for men while marriage was the only form that significantly added to the life-satisfaction of women. Results were the same for newly established relationships and older relationships. Results will be discussed in relation to the shift from marriage to divorce culture (Hackstaff), the transformation of intimacy (Giddens), potentials of the third age (Laslett), and gender socialization, but also in terms of how the results can be interpreted in a context of Swedish welfare-state supported individualism where a partner provides both autonomy in relation to adult children and social integration.

 • 3984.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  Changing Union Forms Among Older People in Late Modern Sweden2015Ingår i: Aging Families/Changing Families, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper focuses on union form in cross-gender relationships in later life, against the background of the transformation of intimacy in late modernity. Results are based on a survey to 60–90 year old Swedes (n=1225; response rate 42%) and European census data. Sweden seems to be the only country where there are more divorced than widowed people in this age group. Almost 1/3 of Swedes, aged 60-90, categorized as “singles” by official Swedish census data on civil status, are in fact living as LATs or cohabitants. In new romantic relationships initiated 60+ the dominant union form is LAT (70%) followed by cohabitation (26%), while marriage is rare (4%). Less than 2 in 10 singles think that is important to be married – and among marrieds less than 8 in 10. Relationship history data shows that although half of the respondents have been married only once, one third (33%) have had 2+ cohabiting unions (marital/non-marital), half (46%) 2+ established relationships, and a majority (66%) 3+ sexual partners. The results indicate that the transformation of intimacy includes older Swedes. Discussion: Should we see older people as a vanguard in the exploration of late modern intimacy, rather than carriers of cultural lag?

 • 3985.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholm University.
  Diversity and Ageing – the meaning of new intimate relationships in later life2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 3986.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Sociologi/Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Social Work, Stockholm University.
  Diversity and ageing – the meaning of new intimate relationships in later life2012Ingår i: : Book of Abstracts, 2012, s. 423-423Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Social gerontology and family sociology about intimacy in old age has almost exclusively focused on institutionalized life-long marriages and little research has focused on re-partnering and the forms and meaning of this diversity of new intimate relationships in later life. Framed by Giddens’ transformation of intimacy and Laslett’s theory of the third age, as well as changing social and demographical conditions, this paper will focus on how different forms of new intimate relationships are formative for the experi-ence of ageing.The strategical sampel was diversified according to differ-ent forms of new intimate relationships: dating singles, married, cohabiting and living apart together. Qualitative interviews was used with 28 Swedes, 63–91 years, who have established a new intimate heterosexual relation-ship after 60 or who are dating singles. The results showed the significance of new intimate relations for social integration and for the experience of old age as the “crown of life”. The meaning of new intimate relations in differ-ent intimacy forms are discussed in relation to everyday life in old age, the relational history and relational careers and future perspectives of informal support structures by the relation.

 • 3987.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  Initiation and development of new intimate relationships in later life2016Ingår i: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 56, nr Suppl. 3, s. 17-18, artikel-id Suppl. 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  According to contemporary family theory late modern relationships are guided less be external norms and more by internal negotiation between relatively equal partners. The purpose of this paper is to study initiation and development of new intimate relationships in later life, with a focus on negotiation and change, based on relationship histories with older Swedes (n=28), who are currently in new late in life cross-gender relationships initiated 60+, or currently dating singles. The results show a paradox: relationship ideals often seem unchangeable in prospect, but actual relationship arrangements appear open and changeable, when described in retrospect. LATs recall having been determined not to initiate any new relationships, cohabitants to retain their own home, remarried informants never to marry again. The analysis focuses the negotiations leading to relationship change. We discuss and question prevailing implicit assumptions about older people’s relationships as non-negotiated and unchangeable.

 • 3988.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  New Forms of Intimacy in Later Life in a Culture of Divorce2014Ingår i: 8th International Conference on Cultural Gerontology: Programme and Abstracts, 2014, s. 92-92Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Studies on intimacy in later life have mostly focused on institutionalized life-­‐long marriages, and the transition out of such marriages into widowhood. Based on theories about the shift from marriage to divorce culture (Hackstaff), the transformation of intimacy (Giddens) and potentials of the third age (Laslett), this paper focuses on forms of intimacy in later life in late modern Sweden. The results arebased partly on qualitative interviews, including relationship biographies, with 28 Swedes (63–91 years) living in new heterosexual relationships initiated after the age of 60 (marriage, cohabitation, LAT) and dating singles. And partly on a quantitative survey to 60–90 year old Swedes (n=1225). The results show: A great diversity in relationship careers; a preference of LAT and cohabitation (non-­‐visible in official statistics); the importance of intimate relationships for well-­‐being and that new relationships are as important for life-­‐satisfaction as long-­‐lasting ones; that intimate relationships are more important than children for well-­‐being. A central analytical finding was the importance of time as an organizing frame for new intimate relationships in later life: the paradox of having a lot of free time in the third age, but a restricted life time left. Results will be discussed in relation to the theorizing frames mentioned above, especially new practices for intimacy in a culture of divorce. Cohort replacement is only one explanation for changing practices and the period effect seems to be as important.

 • 3989.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  University of Stockholm, Stockholm, Sweden.
  Partner-age in late life unions - ideals vs realities2016Ingår i: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 56, nr 3, s. 732-732, artikel-id Suppl. 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Age homo/heterogamy in romantic unions is given little attention in current gerontological research. Still partner age-differences are important for men’s and women’s relationship opportunities. This paper studies actual partner-age (age-difference) in cross-gendered unions, and ideal partner-age both for singles and respondents in unions. The study was carried out by a survey to 60–90 year old Swedes, currently either singles or in a cross-gender relationship (married, cohabiting, LAT) (n=1225). Unions follow a traditionally gendered age structure: 56% of men, but only 16% of women have a younger partner. This pattern is more pronounced: in first unions (p<.001) and unions initiated before 1970 (p<.01). For respondents in unions actual partner-age showed no significant correlation with union form or urbanity (modernity-hypothesis), and not with education or income (power-hypothesis). For respondents in unions Ideal Partner-Age correlates strongly (p<.001; R2=0,76) with actual partner-age (ideal slightly younger). Among single respondents, almost all (92%) single men and half of the single women (47%) prefer a younger partner (8,9 years younger on average for men; 2,2 for women). The proportion preferring a younger partner increases by age, leading to increasingly incompatible age ideals. Results will be discussed in relation to life-course theory; gender and power; the deinstitutionalization hypothesis.

 • 3990.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  Sexual activity and norms among older Swedes: a life course perspective2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It has been argued that in late modernity sex has escaped its reproductive cage and people form pure relationships, based on mutual satisfaction. Ironically, although older people are per definition non-reproductive, they have often been neglected in studies on sexuality. In this paper we present results from 1) a qualitative interview study with a strategic sample of 28 63–91 year old Swedes currently dating or in a heterosexual relationship (married, cohabiting, LAT) initiated 60+ and 2) a quantitative survey including answers from 1225 60–90 year old Swedes. The interviews revealed a clear normative change, from a cultural context that condemned extra-marital sex in young adulthood to a context which encourages sexual relationships but not marriage in later life. All had experienced the sexual liberation of the 1960s, and today, these liberal attitudes seem to encompass later life. Today, an active sex-life was regarded as important for a good relationship and sexual attraction was seen as a precondition for new relationships. Many informants had interpreted sexual decline in former relationships as “natural” and age-related, but re-discovered sexuality with their new partner. In the survey, a majority (93 %) had had their sexual debut before marriage (despite the restrictive norms). Half or the respondents have had ≥ 4 more sexual partners, and one in five ≥ 10. Sexual activity correlated negatively with relationship length. It has often been argued in gerontology that sexual values and practices will become more liberal in the future by cohort replacement. Our data indicates that “the future might already be here”.

 • 3991.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Social Work, Stockholm University.
  The impact of new intimate relationships in later life on life satisfaction2013Ingår i: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 53, nr Suppl. 1, s. 61-61Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 3992.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Social Work, Stockholm University.
  The impact of new intimate relationships in later life on social and filial relationships.2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 3993.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  The importance of intimate relationships for well-being in later life2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Studies on intimacy in later life have mostly focused on institutionalized life-long marriages, and the transition out of such marriages into widowhood. Based on theories about the shift from marriage to divorce culture (Hackstaff), the transformation of intimacy (Giddens) and potentials of the third age (Laslett), this paper focuses on forms of intimacy in later life in late modern Sweden. The results are based partly on qualitative interviews, including relationship biographies, with 28 Swedes (63–91 years) living in new relationships initiated after the age of 60 (marriage, cohabitation, LAT) and dating singles. And partly on a quantitative survey to 60–90 year old Swedes (n=1225). The results show: A great diversity in relationship careers; a preference of LAT and cohabitation (non-visible in official statistics); the importance of intimate relationships for well-being and that new relationships are as important for life-satisfaction as long-lasting ones; that intimate relationships are more important than children for well-being. A central analytical finding was the importance of time as an organizing frame for new intimate relationships in later life: the paradox of having a lot of free time in the third age, but a restricted life time left. Results will be discussed in relation to the theorizing frames mentioned above, especially new practices for intimacy in a culture of divorce. Cohort replacement is only one explanation for changing practices and attitudes to new intimate relationships in later life and the period effect seems to be as important.

 • 3994.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  Time as a structuring condition for new intimate relationships in later life: A qualitative study of elderly Swedes2013Ingår i: The Journal of Nutrition, Health & Aging, ISSN 1279-7707, E-ISSN 1760-4788, Vol. 17, nr Suppl. 1, s. 109-110Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction: Social gerontology about intimacy in old age has almost exclusively focused on institutionalized life-long marriages. However, mobility in and out of intimate relationships has become more common in late modern societies also in later life. In this paper the research questions are: What characterizes the formation of new intimate relationships in later life? Are there any specific, more or less universal, conditions that separate them from relationships in earlier life phases?

  Method: Qualitative interviews were used with a strategical sample of 28 6-?91 year old Swedes, who have established a new intimate heterosexual relationship after the age of 60 or who are dating.

  Results: The results showed time as constituting a central structuring condition for new intimate relationships in later life. In the results three aspects of time: Available free time, Lived time and Remaining time ? which all have a constituting and formative power on new late in life relationships are discussed in relation to theories of late modernity and the Third Age and in relation to changing demographical conditions.

  Conclusion: The concluding discussion will be about the time theoretical frame as a model for understanding experiences of ageing.

 • 3995.
  Öberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bildtgård, Torbjörn
  Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Andersson, Lars
  Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), NISAL, Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Skyddar en parrelation på äldre dar mot ensamhet?2016Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 23, nr 1, s. 19-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to study the importance of intimate relationships as protection from loneliness in later life. We base ourselves on a survey to Swedes aged 60–90 (n=1 225) focusing on intimate relationships. The analysis considers neglected issues in ageing research on loneliness: the importance of union form, the importance of looking at relationship dissolution in terms of both widowhood and divorce, and the importance of new late life unions (a gains perspective). We use two theoretical perspectives: the discrepancy model (realities vs. ideals), and the protection hypothesis, where the partner is generally the first and most important source of support in everyday life. The results show that a partner protects against loneliness and that union form matters: marriage provides the best protection, followed by cohabitation and Living Apart Together (LAT). Feelings of loneliness decrease over time following a union dissolution – and, for men, more rapidly after separation than widowhood. The more the ideal union form differs from one’s actual union form, the more common are feelings of loneliness. Initiating a new relationship after a union dissolution protects against loneliness. The article discusses the importance of using union form instead of civil status as relationship indicators in studies of older people in late modern Sweden, and of including separation/divorce as indicators of union dissolution besides widowhood. It also stresses the importance of looking at later life not only from a loss – but also from a gains – perspective.

 • 3996.
  Öborn, Helena
  et al.
  Division of Pediatrics, Department of Clinical Science, Technology and Intervention, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Wettergren, Lena
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Herthelius, Maria
  Division of Pediatrics, Department of Clinical Science, Technology and Intervention, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Forinder, Ulla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete. Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Social Work, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Associations between lower urinary tract dysfunction and health-related quality of life in children with chronic kidney disease2016Ingår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 105, nr 8, s. 959-966Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim Little is known about the health-related quality of life (HRQoL) of children with lower urinary tract dysfunction (LUTD) and chronic kidney disease (CKD). We investigated LUTD and other possible predictors of impaired HRQoL in children with conservatively treated moderate to severe CKD or with a kidney transplant.

  Methods All 64 children with CKD or a kidney transplant treated at Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden, between June 2011 and December 2012 were approached and 59 children aged 8-18 were enrolled in the study. Lower urinary tract function was evaluated with voiding history, frequency and volume chart, uroflowmetry and post void ultrasound measurements. Self-reported HRQoL was assessed with validated generic instruments.

  Results The HRQoL of the study cohort was as good as the general paediatric population, apart from the physical and psychological well-being dimensions, and was no different to children with other chronic conditions. Urinary incontinence, but not LUTD in general, was associated with impaired HRQoL, as was having a kidney transplant and being female in some dimensions.

  Conclusion LUTD was common in children with CKD or a kidney transplant but did not affect their general HRQoL. Predictors of impaired HRQoL included incontinence, having had a kidney transplant and being female.

 • 3997.
  Ödlund, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Berg, Lotta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Omvårdnad vid höftfraktur2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Patienter med höftfraktur blir allt fler i takt med att medelåldern ökar. Det är en stor och resurskrävande patientgrupp. De har under en längre tid varit underprioriterade vilket har resulterat i långa väntetider till operation.

  Syfte:

  Syftet var att beskriva om det fanns några fördelar att arbeta med höftspår vid höftfrakturer samt att beskriva urvalet av de använda vetenskapliga artiklarna.

  Metod:

  Deskriptiv litteraturstudie med tretton vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Likheter och olikheter i artiklarnas resultat har kategoriserats och sammanställts till fem olika teman.

  Huvudresultat:

  Resultatet visade att det fanns fördelar med att arbeta med omhändertagande via höftspår, detta resulterade i kortare väntetid till operation samt färre komplikationer. Dessa patienter som omhändertogs via höftspår hade även en kortare vårdtid. Risken för mortalitet påverkades inte nämnvärt vid höftspår kontra konventionell vård vid höftfraktur.

  Slutsats:

  I kategorien förkortad tid till operation samt kortare vårdtid kan man se stora positiva skillnader efter införandet av höftspår, i minskade postoperativa komplikationer en viss förbättring. I kategorin minskad risk för dödlighet ses ingen statistisktsignifikant skillnad. Riktlinjerna kring detta höftspår har påverkat omvårdnaden i en positiv riktning. Dessa patienter omhändertas nu med en snabbare och bättre rutin. Det har inte upptäckts några nackdelar med att arbeta med höftspår.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3998.
  Öhlund, Lennart S.
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap. Aalesund University College, Aalesund, Norway .
  Grönbladh, Leif
  Uppsala University, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden .
  Letter to the Editor Regarding "Exiting Prostitution: An Integrated Model," by L. M. Baker, R. L. Dalla, & C. Williamson, Violence Against Women, 16, 579-6002012Ingår i: Violence against Women, ISSN 1077-8012, E-ISSN 1552-8448, Vol. 18, nr 3, s. 371-372Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 3999.
  Öhlund, Lennart S.
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap.
  Gunne, Lars
  Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  The treatment goal in maintenance treatment of heroin addiction ought to be more than retention2013Ingår i: Heroin Addiction and Related Clinical Problems, ISSN 1592-1638, Vol. 15, nr 1, s. 53-56Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4000.
  Öhman, Jessica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Jogin, Jennie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans omvårdnadserfarenheter av patienter med en strokediagnos2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Stroke tillhör en av våra största folksjukdomar och förblir en av de sjukdomar som kräver de högsta dödsantalen och ger allvarliga följder med omfattande funktionsnedsättningar. Följderna efter en stroke varierar beroende av vart och med vilken omfattning skadan orsakat, vilket ger en varierande symptombild med olika grader av funktionsnedsättningar. Detta gör omvårdnaden av en strokepatient till komplex som ställer höga krav på en individuellt anpassad vårdplan med anpassade professioner som omger patienten.

   

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med en strokediagnos. 

   

  Metod En beskrivande litteraturstudie som baserats på resultatet av 10 kvalitativa och 3 kvantitativa artiklar.

   

  Huvudresultat Det framkommer att sjuksköterskan har en viktig uppgift i att arbeta kliniskt och nära patienten men att det på grund av brist på resurser och utbildning är svårt att ge en tillfredställande omvårdnad. Sjuksköterskans position bland andra professioner upplevs inte heller som självklar och behöver vara väldefinierad för att kunna säkerställa att patientens vård är av hög kvalitet. Det framkommer även att sjuksköterskan i sin omvårdnad behöver involvera patienten mer i kommunikationen genom att lära känna personen bakom patienten för att på så vis förbättra återhämtningen efter en stroke.

   

  Slutsats Sjuksköterskan utgör en nyckelroll vid omvårdnaden av strokepatienten. Studier visar dock att det saknas kunskap, utbildning och förståelse från både organisation och sjuksköterskor vilket på flera sätt sänker patientens vårdkvalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
7778798081 3951 - 4000 av 4031
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf