hig.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 18886
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401. Alrutz, Marie
  et al.
  Berg, Henrik
  Berndtson, Rolf
  Curman, Barbro
  Ekstrand, Lars
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Eliasson, Maria
  Frenkel, Lillemor
  Frölander, Carin
  Gustavsson, Tomas
  Helgeson, Tore
  Henning Planck, Ebba
  Holgersson, Charlotte
  Iveroth, Einar
  Jansson, Tomas
  Jerbrant, Anna
  Kamél, Elisabeth
  Kihlström, Eva
  Kåresjö, Bo
  Lindgren, Monica
  Ludvig, Lindlöf
  Molinder, Olof
  Oscarson, Kjerstin
  Packendorff, Johann
  Rapp Ricciardi, Max
  Runsten, Philip
  Sjöholm, Håkan
  Sundin, Ola
  Säfström, Carita
  Trossing, Malin
  Wallmon, Monika
  Villför Larsson, Pia
  Wenell, Torbjörn
  Andreas, Werr
  Wikforss, Örjan
  Projektledning2013Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Projektledning är ett yrke med egen certifiering. Det pågår en spännande utveckling inom området och det blir allt viktigare att hålla sig ajour med utvecklingen.

  Det övergripande målet med den här handboken är att vara en ständigt aktuell heltäckande bok om projektar­bete. Innehållsmässigt täcker den både frågor som har med struktur och styrning att göra och frågor om ledning av människor och mänskliga processer i grupp. Kompetens inom projekt byggs av både kunskap och erfarenhet. Vi följer kontinuerligt aktuell forskning inom dessa områden och bjuder in intressanta forskare att medverka som författare. Vi skildrar verkliga projekt och låter erfarenheterna få plats, både de bästa erfarenheterna och de utmaningar som man tagit sig igenom.

  Handboken är levande och det innebär att artiklar tas bort för att ge plats för nya, i takt med att den uppdateras fortlöpande.

 • 402.
  Al-Sabti, Lara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Tarakgian, Ardeem
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pedagogisk dokumentation på fritidshem: En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentations betydelse utifrån fritidslärares syn och erfarenheter2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att skapa en fördjupad förståelse för pedagogisk dokumentation i fritidshemmets verksamhet. Vi har använt oss en kvalitativ metod där vi genomförde intervjuer i form av semistrukturerade frågor med sex fritidslärare i två olika fritidshemsverksamheter. Resultatet har diskuterats och jämförts med tidigare forskning och med nu gällande styrdokument för fritidshem. Resultatet visar att pedagogisk dokumentation spelar enavgörande roll för fritidshemmets verksamhet. Resultatet visar även att pedagogisk dokumentation synliggör pågående processer i fritidshemmets varsamhet, vilket bidrar till utveckling av den pedagogiska verksamheten, elever och fritidslärarnas arbete. Resultatet visar också att fritidslärarna utifrån sina erfarenheter bekräftar pedagogisk dokumentation som ett redskap för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Fritidslärarna upplever att den pedagogiska dokumentationen på fritidshemmet inte är helt enkelt utan det krävs engagemang och kunskap. Resultatet påvisar även att kommunens fritidshemsverksamheter har sin gemensamma pedagogiska dokumentationsform som benämns FRIPP (Fritidspedagogisk planering) och denna utgör värdefullt underlag för att följa upp fritidshemmets resultat mot de nationella målen. Studiens slutsats är därför att den pedagogiska dokumentationen är en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera områden som har särskild betydelse för att utveckla fritidshemmets verksamhet och uppfylla styrdokumentens mål.

 • 403.
  Al-Sabti, Sarah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Maycraft Kall, Mathilde
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskornas upplevelser av att ge omvårdnad till patienter inom palliativ vård i hemmet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskorna behövde vara flexibla för att kunna hjälpa patienterna med sitt vardagliga liv. Det är viktigt att sjuksköterskan är redo att tillhandahålla palliativ vård på ett professionellt sätt och för att uppnå detta krävs det att sjuksköterskan har ett bra bemötande samt att patienten ges bästa möjliga omvårdnad. Sjuksköterskans arbete inom den palliativa vården är krävande och därför efterfrågas kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till vuxna patienter som ges palliativ vård i hemmet, samt att beskriva hur de valda artiklarna beskriver undersökningsgruppen. Metod: En deskriptiv litteraturanalys. 11 artiklar granskades och sammanfattades.  Huvudresultat: Att handskas med ett arbete nära döden och anhöriga som ofta hellre vill ha sin egen röst hörd istället för patientens röst är svårt för sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplevde palliativ vård som emotionellt påfrestande. Sjuksköterskor beskriver att de genom professionella gränser och kollegialt stöd hanterar arbetet. Slutsats: Att upprätthålla de professionella gränserna är viktigt för sjuksköterskan, samt att kunna få kollegialt stöd. Att få läkaren att förstå vikten av situationen är inte alltid lätt, men är viktigt för sjuksköterskan att kunna göra för att ge patienten den bästa vården och minska patientens lidande.  

 • 404. Alsaid, Loai Ali
  et al.
  Mutiganda, Jean Claude
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Political and business leaderships in managing public service organisation2018In: Corporate Ownership & Control, ISSN 1727-9232, E-ISSN 1810-3057, Vol. 15, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study analyses the relationship between the state’s political ideologies and the implementation of cost management strategies during the re-privatisation of a public sector organisation. Drawing on the Dillard et al.’s (2004) conceptual framework, we conducted a case study in a public sector organisation operating in the electricity market of Egypt. Data was gathered through document analysis, interviews, meetings observations and continuous interactions with key informants from 2013 to 2014. The findings show that the implementation of cost management strategies had a political basis, grounded in the state’s reformative ideologies concerning re-privatisation of the public sector organisation. The re-privatisation failed because the state failed to convince a potential international investor. A theoretical contribution is to show the relevance of cost management strategies when used as a political tool to achieve a business goal, such as improving a public sector organisation’s performance management in a developing country. This is the first empirical case study to analyse management accounting change based on the state’s political ideologies in the Maghreb region of Africa. The key difference between this global trend elsewhere and in the Egyptian State, as in some other Islamic countries, is that Egypt was both nationalistic and militarised.

 • 405.
  Al-Saour Rafie, Mais
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Farhad, Tafan
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnation: En fallstudie - Bostadslägenheter på Gävle Strand Etapp2 - Gavlegårdarna2014Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human beings are always considered to be the starting point for various construction projects; their needs and interests should always be the center of each successful design. At the same time, considerations should be given to activities and surrounding environment to ensure that buildings can be both accessible and usable.

  The accessibility and usability requirements for constructions were introduced in 1977 by the National Housing Board and have evolved since then. The requirements are still developing to achieve homes that are accessible and useable, especially for people with disabilities. They have also been tightened in particular concerning the design of new construction and alteration of buildings.

  Gavlegårdarna have, in 2012, built new residential apartments with high accessibility standards. The apartments in Gävle Strand, Stage 2 are located in an area next to the sea and offer new opportunities for a modern way of living. Considering the new residential area of Gävle Strand, this case study focuses on the accessibility standards concerning three categories of disabilities: limited mobility, limited vision and limited hearing. The case study examines three selected apartments with different living area. The purpose of the case study is to assess the accessibility and usability of the apartments. This is done through an inventory using a wheelchair, taking a walking tour while blindfolded and using a cane. Before the assessment of the apartments' requirements, an inventory list of respective apartments was prepared. The list is based on regulations, laws and recommendations from Building Regulations and Swedish Standard.

  The results of the case study categorize the apartments in two levels: normal- and high level accessibility. Spaces and details that are considered to have high accessibility have externally contrast markings including the entrances and stairways. Inside, the apartments are well planned for enhanced usability and there are spacious areas where a wheelchair can move without any difficulty.

  The conclusion shows that all apartments meet the requirements at normal level which is the minimum level of accessibility and usability. Despite the general assessment of the apartments’ well-planned design, the study finds flaws in the form of a cramped bathrooms and high thresholds to the balcony doors. Finally, in order to achieve high availability the case study presents improvements and measures that need to be changed to the presented deficiencies.

 • 406.
  Alsenlid, Angelica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Forsbäck, Micaela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Working Capital Management: En pilotstudie av svenska småföretag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:                  Working Capital Management handlar om rörelsekapitalstyrning och är enligt litteraturen av vikt speciellt för mindre företag. Anledningen är att deras kapitalstruktur består av en hög andel omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Working Capital Management innebär i stora drag att optimera rörelsekapitalet i företaget. Eftersom denna uppsats är en pilotstudie är syftet att göra en förundersökning om arbetet med Working Capital Management inom mindre och medelstora företag. Avstampet tas i forskningsfrågorna

  • Använder sig mindre och medelstora företag av Working Capital Management?
  • Känner de till begreppet?

  Metod:                Den vetenskapliga metoden är en deduktiv, kvalitativ forskningsansats. Primärdata samlas in via webenkäter som sedan analyseras och tolkas utifrån en kvalitativt och hermeneutisk ansats.

  Slutsatser:           Begreppet Working Capital Management överlag inte är något som de mindre och medelstora företagen vet innebörden av. Respondenterna anger att de inte använder sig av detta begrepp men svar på andra frågor motsäger detta då flertalet av de modeller och nyckeltal som ingår i begreppet ändock används. 

 • 407.
  Alsing, Hans-Jörgen
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Musikens betydelse för individuationsprocessen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar, som rubriken antyder, om musikens betydelse för den individuationsprocess som Carl Gustav Jung förespråkat. Ansatsen är helt och hållet kvalitativ och författaren har också, genom att använda sig själv i processen, försökt att ytterligare tydliggöra känslomässiga processer som har med musik att göra.

  I syftet med uppsatsen finns en önskan att klargöra vad Jung egentligen menade med individuationsprocessen och en ambition att via det jungianska tänkandet finna godtagbara förklaringar till musikterapeutiska fenomen.

  Författaren använder också delar av sin egen livshistoria för att servera ett skelett att hänga upp individuationsprocessen på. Om detta är ett fruktbart grepp överlåts åt läsaren att avgöra men avsikten har varit att slippa föreställa sig vad andra människor tänker och känner och servera sina slutsatser genom en andrahandsupplevelser.

  Som en röd tråd genom uppsatsen löper också en strävan att på ett godtagbart sätt presentera musikens existentiella kvaliteter och i enlighet med detta också servera godtagbara beskrivningar av musikens förhållande till arketyperna.

 • 408.
  Alsing, Hans-Jörgen
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Vad har Jungs arketyper med musik att göra?2009Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ansatsen på denna uppsats är att undersöka om de går att identifiera arketyper enligt de förutsättningar Carl Gustav Jung anger i musik och vilka krav som ställs för att arketyperna ska framträda. Författarens ambition är också att se om de presenterade resultaten kan användas som förklaringsmodell till de fenomen som bland annat uppträder i musikterapisituationer.

  En betydelsefull utgångspunkt för arbetet är att undersöka om vaggvisan kan betraktas som en symbol i jungiansk mening och därigenom fungera som en länk till det kollektiva omedvetna. För att vaggvisan ska få sin numinösa laddning krävs emellertid att tre krav är uppfyllda:

  • Först och främst krävs att utövaren (föräldern) är helt och hållet närvarande i situationen.
  • Den musik som produceras måste innehålla arketypiska element.
  • Mottagaren måste känna sig utvald.

  Utifrån det material som presenteras kan vaggvisan accepteras som en symbol i jungiansk mening, vilket också banar väg för att lansera en arketyp som författaren kallar: ”Dansknytningens arketyp”. Utgångspunkten för denna arketyp är att betrakta musiken som tonsatt rörelse och att vaggvisan i sin djupaste mening har en starkt anknytande funktion. Fenomenet uppstår sannolikt också i andra musiksammanhang och genom att närmare se på vad i musiken som appellerar till det arketypiska blir det möjligt att finna flera argument för att acceptera musiken som bärare av arketypiska budskap.

  Musiken besitter ett antal lekande funktioner och läkande egenskaper som inte tillmäts något större värde av det rationella samhället. Med en större förståelse för hur det kollektiva omedvetna påverkar oss människor och vilken betydelse musiken skulle kunna ha i sammanhanget öppnas kanske vägar för ett samhälle i bättre balans mellan det verbala och existentiella. Avsikten med denna uppsats är kanske pretentiös men genom att belysa denna problematik och tydliggöra att människan och musiken är en odelbar helhet går det kanske att ta ett steg i den riktning jag önskar.

 • 409.
  Alsing, Torbjörn
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Hedberg, Mats
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Barns gudsföreställning och Guds betydelse för dem: en jämförande studie mellan åk 2 och åk 61995Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår kontakt med barn i förskolan och grundskolan har vi lagt märke till att barnen tidigt börjar undra och fråga om Gud och existentiella frågor. Så småningom, runt skolstarten, tycker sig barnen finna svar på många av dessa frågor: Gud är skapare och orsak till att vi människor och hela universum finns. Han ser oss och vakar över oss. Detta sammanfaller med den ålder då barn inser att deras föräldrar har fel och brister, till skillnad mot Gud som är ofelbar.

  Vi tyckte oss se att barn i sjuårsåldern, även de från ickereligiösa miljöer, vill tro på ”Gud”. Vidare syns det som om barn i exempelvis i sjätte klass generellt inte verkar bry sig speciellt mycket om religion.

  Våra frågor i detta inledningsskede var: Vad har dessa barn för gudsbild - gudsbegrepp? Är lågstadiebarnen mer intresserade av Gud än sjätteklassarna?

  Dels ville vi undersöka barnens gudsföreställning och religionens betydelse för dem, dels ville vi göra en jämförande undersökning mellan åk 2 och åk 6.

  Religionsämnet är, för oss, ett spännande men svårt ämne att undervisa i. Vi har alla, lärare och elever, olika värderingar och budskapet är ofta väldigt svårt att formulera. Som lärare måste vi vara lyhörda för barnens tankar och funderingar. Finna vad de behöver för stimulans för sitt ställningstagande. Barn har svårt att förstå det religiösa symbolspråket. Skolan har en viktig uppgift i att hjälpa barnet att begripa de abstrakta religiösa föreställningarna. Det gäller att vara förberedd när barnen frågar hur Gud kan finnas i en värld som består av så mycket dödande, orättvisor och fattigdom.

 • 410.
  Alsins, J.
  et al.
  University of Uppsala, Department of Physical Chemistry, Uppsala, Sweden.
  Björling, Mikael
  Royal Institute of Technology, Physical Chemistry, Stockholm, Sweden.
  Furó, I.
  Royal Institute of Technology, Physical Chemistry, Stockholm, Sweden.
  Egle, V.
  University of Uppsala, Department of Physical Chemistry, Uppsala, Sweden; Latvian State Inst. of Wood Chem., Riga, Latvia.
  Dimer formation of a stilbenesulphonic acid salt in aqueous solution1999In: Journal of Physical Organic Chemistry, ISSN 0894-3230, E-ISSN 1099-1395, Vol. 12, no 3, p. 171-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The steady-state and time-resolved fluorescence and 1H NMR spectra of a stilbenesulphonic acid salt, commonly used as an optical brightening agent, was studied as a function of concentration in aqueous solution. The aggregates, formed at higher concentrations, were shown to be predominantly dimers with the central stilbene moieties of the molecules stacked plane-parallel. The equilibrium constant for the dimer formation at 25°C was obtained from both NMR and fluorescence measurements.

 • 411.
  Alstermark, Viktoria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Haddad, Reine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Skilda meningar gällande komponentavskrivningar - Instansernas argumentation gällande olika regelverk2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:

  Skilda meningar gällande komponentavskrivning - Instansernas argumentation i olika regelverk

  Nivå:

  D-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare:

  Viktoria Alstermark och Reine Haddad Handledare: Arne Fagerström

  Datum:

  2013 – juni

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka hur argumenten i diskussionen kring komponentavskrivning tagit form i IAS 16, RR12, IFRS för SME samt K3. Studien syftar även till att undersöka vilka argument för- och mot som har varit aktuella vid införandet av avskrivningsmetoden för de olika regleringarna.

  Metod:

  Studien har genomförts med en kvalitativ och induktiv ansats baserad på sekundärdata. Analyserna har genomförts med hjälp av ett egenkonstruerat kodningsschema baserat på olika slags analysmodeller.

  Resultat och slutsats:

  Resultatet visar på att det finns skilda meningar bland instansernas syn avseende komponentavskrivning. De flesta instanser som har valt att uttrycka någon åsikt i frågan är negativt inställda till avskrivningsmetoden. Komponentavskrivningsmetoden anses vara komplex att tillämpa och har därför inte stöd från instanserna. Utifrån undersökningen kan slutsatsen dras att de instanser som valt att uttrycka en åsikt har gjort det i syfte att gynna sig själva.

  Uppsatsens bidrag:

  Studien kan användas av standardsättare i framtida fall gällande att införa komponentavskrivningsmetoden för flera företag. Utifrån kan de se en sammanställning av alla instansers åsikter kring avskrivningsmetoden, vilket innebär att de själva inte behöver göra en sammanställning och sparar därmed tid i övervägandet att införa metoden. Ett annat bidrag som uppsatsen genererar är till de olika instanserna som kan läsa uppsatsen och referera till den här

  undersökningen i det fall standardsättarna skulle komma på tanken att införa komponentavskrivning även för de ännu mindre företagen.

  Nyckelord:

  Komponentavskrivning, argument, K3, IFRS för SME, instanser, remissvar.

 • 412.
  Alstermark, Viktoria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kopparmalms, Karin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Revisionsplikten - Byråernas förändrade utbud av tjänster2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: In November 2010, the audit is abolished for small businesses in Sweden. With that in consideration, this study will examine and identify the new conditions in the audit market after the audit requirement has been eliminated. The aim is to create an understanding of the effects that the legislative change has had on accounting firms.

  Method: The essay is based on a qualitative approach. The empirical data, which has been collected through personal interviews, are based on the theory of the audit abolishment, from a European level to the Swedish law, and then to culminate in an analysis and a conclusion.

  Result & Conclusions: The study proves that larger as well as smaller audit businesses have lost customers, but only in a few cases and has not affected the firms in any greater extent. The study has been conducted too soon to detect any radical changes. 

 • 413.
  Alsén, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Moberg, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Värderelevans och immateriella tillgångar: De immateriella tillgångarnas värderelevans för den svenska kapitalmarknaden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: De immateriella tillgångarna är svårvärderade och diffusa tillgångar. Det har länge pågått en diskussion angående huruvida hantering av de immateriella tillgångarna påverkar värderelevansen och användbarheten av de finansiella rapporterna. Syftet med studien är att undersöka värderelevansen av de redovisade immateriella tillgångarna för kapitalmarknaden utifrån ett redovisningsperspektiv.

  Metod: Metoden grundas i Ohlson-modellen. Data från årsredovisningar har samlats in och sedan analyserats genom flera multipla regressioner och en korrelationsanalys. 

  Resultat & Slutsats:Resultatet av studien visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan de totala immateriella tillgångarna och aktiepriset. Resultatet av denna studie visar således att de redovisade totala immateriella tillgångarna ger värderelevant information till kapitalmarknaden. Dock visar sig endast posterna FoU och patent vara värderelevanta för kapitalmarknaden när värderelevansen av de immateriella tillgångarna uppdelat i specifika poster undersöks.

  Förslag till fortsatt forskning:  Ett fåtal tidigare studier undersöker tillförlitligheten av de redovisade immateriella tillgångarna. Då tillförlitlighet precis som värderelevans är en av de fundamentala egenskaper redovisningsinformation bör besitta är det intressant att även undersöka hur tillförlitlig kapitalmarknaden anser att de redovisade immateriella tillgångarna är. Då tidigare forskning hävdar att det är svårt att mäta de immateriella tillgångarna på ett tillförlitligt sätt vore det relevant att undersöka om detta stämmer.

  Uppsatsens bidrag: Studien ger bevis för att de totala redovisade immateriella tillgångarna är värderelevanta. Det huvudsakliga praktiska bidraget med studien är att den kan ge intressenter en bättre förståelse för hur redovisningsinformation om de immateriella tillgångarna påverkar aktiepriset.

 • 414.
  Altabba, Abdulrahman
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Karlsson, Lina
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  A framework for implementing the VMI model in an MRO partnership2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to investigate the feasibility of implementing the Vendor Managed Inventory (VMI) model in an MRO (maintenance, repair, and operations) partnership, and highlight its potential economic, environmental, and organizational benefits, as well as limitations.

  Approach - First, a comprehensive literature review was conducted on fields relevant to VMI. Second, empirical data was gathered from a single exploratory case study with Momentum Industrial, and its customer Stora Enso. Semi-structured interviews were used to gather data from the case companies.

  Findings - Results suggest that VMI results in benefits for the supply chain in general, such as reduced administration and inventory costs, improved service levels, reduced information distortion, and improved relationship among partners. For the particular case of VMI in an MRO partnership, improved service levels can be obtained by a reduced risk of production downtime for the customer. Moreover, the implementation of VMI has potential environmental benefits, such as reduced paper use, and higher transportation fill rate. Limitations of implementing VMI include the difficulty in system integration, and information sharing. Trust could be a potential issue that limits information sharing amongst supply chain partners. Moreover, the difference in organizational cultures and policies of partners should be taken into consideration.

  Limitations - The study is limited to opinions from one MRO customer in the paper and packaging industry. Even though the questions asked to informants in Momentum and Stora Enso tackled benefits to MRO customers in general, a broader image could have been achieved by interviewing customers from different industries. Moreover, the case companies do not currently adopt VMI in their partnership, so the case study results are based on what they think would be the potential benefits and limitations of implementing VMI in an MRO partnership.

  Practical Implications - This paper can serve as a guideline for logistics managers who are considering VMI in an MRO partnership specifically, as it provides them with the benefits and limitations associated with VMI. More generally, any company considering VMI can also benefit from the theoretical framework presented.

 • 415.
  Al-Tahir, Hibah
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Multidimensional Measurements: on RF Power Amplifiers2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In this thesis, a measurement system was set to perform comprehensive measurements on RF power amplifiers. Data obtained from the measurements is then processed mathematically to obtain three dimensional graphs of the basic parameters affected or generated by nonlinearities of the amplifier i.e. gain, efficiency and distortion. Using a class AB amplifier as the DUT, two sets of signals – both swept in power level and frequency - were generated to validate the method, a two-tone signal and a WCDMA signal. The three dimensional plot gives a thorough representation of the behavior of the amplifier in any arbitrary range of spectrum and input level. Sweet spots are consequently easy to detect and analyze. The measurement setup can also yield other three dimensional plots of variations of gain, efficiency or distortion versus frequencies and input levels. Moreover, the measurement tool can be used to plot traditional two dimensional plots such as, input versus gain, frequency versus efficiency etc, making the setup a practical tool for RF amplifiers designers.

  The test signals were generated by computer then sent to a vector signal generator that generates the actual signals fed to the amplifier. The output of the amplifier is fed to a vector signal analyzer then collected by computer to be handled. MATLAB® was used throughout the entire process.

  The distortion considered in the case of the two-tone signals is the third order intermodulation distortion (IM3) whereas Adjacent Channel Power Ratio (ACPR) was considered in the case of WCDMA.

 • 416.
  Altebo Stenmark, Erica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Förändringar för barns rätt till delaktighet och inflytande på förskolan.: En jämförande dokumentanalys av Barnkonventionen och Läroplanen samt en intervjustudie med förskollärare.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan vilar på en demokratisk grund och på respekten för de människliga rättigheterna. Syftet med denna studie var att beskriva inkorporeringen av barnkonventionen i förskolan, i synnerhet med avseende på revideringen av läroplanen och begreppen delaktighet och inflytande samt förskollärares uppfattningar om ämnet.Studien har sin utgångspunkt och bakgrund i förändringarna i den kommande Läroplanen Lpfö18 och det faktum att barnkonventionen under år 2020 blir svensk lag. Tidigare forskning visar barnkonventionens status i Sverige och i andra länder som likt Sverige implementerat konventionen. Forskning visar också på att det är förskollärarnas förhållningssätt som avgör hur mycket delaktighet och inflytande barnen ges och vid vilka tillfällen detta sker. Resultatet från dokumentanalysen visar på att delaktighet och inflytande har stor plats i såväl barnkonventionen som den nya läroplanen samt att dessa flätas samman och ger delaktighet och inflytande än större plats i den reviderade läroplanen för 2019. I intervjuerna har det visats på en medvetenhet om de kommande förändringarna i förhållande till barnkonventionen och läroplanen, att dessa två dokument används i verksamheten samt en enad syn på innebörden och vikten av begreppen delaktighet och inflytande. Studien visar på att den svenska demokratin såväl som förskollärarens uppfattning och förhållning till sin roll påverkar möjligheten till delaktighet och inflytande. I arbetet med delaktighet och inflytande använder sig förskollärarna av olika resurser så som aktivitetstavlor, miljön som den tredje pedagogen och samlingen. Förskollärarna använder exempelvis barnböcker för att levandegöra barnkonventionen i arbetet. Slutligen visar studien att organisationen kan skapa såväl hinder som möjligheter för möjligheten till delaktighet och inflytande. 

 • 417.
  Althin, Annaa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kytölä, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ineffektivitet och asymmetrisk information på Kinas aktiemarknad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur Kinas aktiemarknad ser ut, genom att i huvudsak analysera landets största börs Shanghai Stock Exchange. En analys av marknaden har gjorts där vi studerat asymmetrisk information på Kinas aktiemarknad och studerat ifall det påverkar marknadseffektiviteten.

 • 418.
  Althén, Emelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Rosenblad, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Granskning av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 419.
  Aludden, Andrea
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Hedlund, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Attribution: Hur tolkar individer situationer på arbetsplatsen?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I arbetslivet upplever individer olika situationer, både positiva och negativa. Attribution är ett sätt att snabbt och till synes enkelt tolka och förklara individers reaktioner i dessa situationer. Syftet med uppsatsen var att undersöka attribution på arbetsplatser och att undersöka eventuella skillnader eller samband mellan attribution, utbildning och ålder. Respondenter med olika utbildningsbakgrund rekryterades genom kontakt med olika arbetsplatser. Respondenterna fick besvara en enkät där de fick beskriva fyra upplevda situationer, två positiva och två negativa. Resultatet visar aktör- och observatöreffekten genom att individer tolkar olika situationer på olika sätt gällande dimensionerna orsak och stabilitet där observatören tillskrev situationen högre till dessa dimensioner än aktören. Resultaten visade samband mellan attribution och ålder där ökad ålder korrelerande med bedömningen av stabilitet och inre kontroll. De visade även på skillnader i attribution beroende på utbildningsnivå där lågutbildade och högutbildade bedömde flera av skalmåtten olika gällande de positiva situationerna. Föreliggande uppsats visar på att ytterligare forskning på attribution i arbetslivet behövs.

 • 420.
  Aluko, Abolade
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Semasko, Olegs
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  A process of internationalization and foreign market entry mode selection in service industry ‘Case study of Via SMS Group Company’2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: A process of internationalization and foreign market entry mode selection in service industry ‘Case study of Via SMS Group Company’

  Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration

  Authors: Olegs Semasko, Aluko Abolade

  Supervisor: Pär Vilhelmson

  Date: 2012 May

  AIM: The aim of this study is to investigate the causes that stimulate service companies to cross boundaries of its home country and open new subsidiaries in other countries. In addition we also examine what type of foreign market entry mode the service company selects when it enters another market. The topic of market entry strategy is of current interest among researchers and has been widely discussed for a long period of time, but there is still limited number of studies about the service industry. Therefore it might be interesting to look into why the companies in service industry strive to internationalize its operations and what mode of entry do they prefer in terms of choosing foreign market entering strategy.

  METHOD: We used a qualitative research approach to explore the internationalization process procedure of our case company and we adopted a case study method. Both secondary (textbooks, scientific articles and the website of our case company) and primary data (interviews with two branch managers of the case company) were used in order to fulfill the purpose of this study.

  CONCLUSION: Our study shows that the firm’s reason of internationalization depends on the motives such as: to increase the number of clients, to improve customer loyalty and to get additional profit. We also understand that the company’s executives prioritized wholly owned subsidiary entry mode among others. From our empirical findings we concluded that the firms’ decision about going abroad requires a preparation and implementation of well developed strategies, in order to succeed in foreign markets and to achieve company’s goals and objectives

  CONTRIBUTION OF THE STUDY: Taking into consideration limited number of researches in this area for the financial service sector, this study can be perceived as valuable complement to the existing researches in this field. Moreover the companies in service industry, that have plans for entering other countries, might consider this study as useful and beneficial for them in terms of getting relevant information. Undoubtedly the research may increase awareness about new financial service products, provided by the Via SMS Group.

  KEY WORDS: Globalization, process of internationalization, entry mode, short-term loan, IT platform.

 • 421.
  Alund, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Rahm, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Säljer manipulerade bilder bättre?: En studie om färgens påverkan på betalningsviljan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The background to the chosen study is due to the limited research on colors effect on consumer’s willingness to pay. The research that has been done shows that colors affects humans, but there has also pointed out that further research should combine color and WTP.

  • The purpose of this study is to analyze how HSL affects consumer’s emotions of interior pictures in marketing and how it in turn affects consumer’s willingness to pay.

  Method: To complete the study, an experiment was conducted at a university in Sweden with 102 randomly selected respondents. The respondents were asked to answer a survey with three pictures in each. There were three different surveys with the same pictures, but in two of the surveys the pictures were manipulated and in one survey there was the original picture. Data collected was analyzed in SPSS where the results were presented as we later interpreted and analyzed.

  Result & Conclusions: The results show that HSL has an influence on emotions and especially when it comes to higher brightness and saturation. We have found differences that corroborate with the previous research but also differences that go against the previous researches. We also find that the manipulations increased the perception of how affordable the housing was experienced, and we could see trends that the willingness to pay was slightly higher on the manipulated pictures.

  Suggestions for future research: Our results cannot be generalized or used to falsify due to the small selection, research can replicate the study but with a larger selection. Further suggestion for further research:

  -          How does higher brightness and higher saturation in the same picture affect the consumers’              emotions?

  -          How dose hues affect willingness to pay?

   Contribution of the thesis: This study contributes to an increased understanding of how colors can affect feelings and how it in turn affects willingness to pay. Our contribution is also aimed to people working in marketing and how they should place great emphasis on good pictures in the marketing of housing properties. 

 • 422.
  Alvarado Orellana, Sara Lucia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Kamariza, Cynthia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  An analysis on how the media describe intimate partner violence from a social constructionist perspective2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to get a better understanding on how Swedish media describes intimate partner violence from a social constructionist perspective. This was done by analysing the way this violence is projected in three Swedish newspapers namely Aftonbladet, Dagens Nyheter & Expressen. Our study focused on heterosexual relationships and investigated how some sample of Swedish newspapers described the image of “men and women as perpetrators; gender construction”, “the presentation of the violence” and “the way society treats intimate partner violence victims (male/female)”. The theoretical approach in this analysis was based on social constructionism with a special focus on gender. In order to address the research objectives, a content analysis was performed and some comment and analysis on themes were given. The research findings revealed that both men and women could be perpetrators and victims of intimate partner violence with a main focus on woman as victims from media.

 • 423.
  Alvarsson, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Schjelderup, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ett kundägt bolags separation av ägande och kontroll: En fallstudie på Länsförsäkringar Gävleborg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim for this study is from an agent theoretical perspective generate comprehension of how the separation of ownership and control seems in a Swedish mutual organization as well as what consequences this leads to and what solutions the organization is working with. Method: The study is characterized by an abductive approach. The study takes the form of a case study aimed for research of a specific mutual organization. The collected data is a result of semi-structured interviews that has been analyzed with a thematic analysis.

  Result & conclusions: We anticipate both a large separation of ownership and control as well as a small one. The larger one is due to a scattered ownership that results in a greater extent of information asymmetry. The separation also tends to get smaller due to the establishment of the council, that the organization operates locally and due to the reinvests in the local community.

  Suggestions for future research: Suggestions for future research is to generate comprehension of which impact mutual organizations experiences from the fact that two parties, customer and owner, are held within the same individual.

   

  Contribution of the thesis: The theoretical contribution is to increase knowledge about mutual organization and their management of separation of ownership and control. The practical contribution is to distribute knowledge to the respondents as well as other stakeholders of the examined organization. Our ambition is also to increase interest for committed owners.

  Key words: mutual organization, Agent theory, separation of ownership and control, information asymmetry, conflict of interest

 • 424.
  Alvarsson, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Optimering av tippram: tillhörande lastväxlarvagn Parator LX10-202010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Norrborns Industri AB in Bollnäs manufactures truck trailers with the brand Parator. One of their trailers is Parator LX 10-20. The trailer is designed to transport hooklift containers with the option to tip loose goods such as gravel, asphalt and seed. The container is mounted on a frame which is placed on the chassis. To reduce weight a redesign of the trailer is needed. The purpose of this study was to develop a concept that makes the frame lighter and easier to manufacture while maintaining safety and rigidity. The thesis also discusses factors to consider when designing with high-strength steel.

   

  The optimization was based on existing 2D drawings of the frame. Analysis of the structure served as a basis for the optimization. First, a 3D model was created from the drawings. Then, the frame was analyzed with selected loads and boundary conditions. Initially simple models were used to develop concepts. From these, two concepts were selected and one of them was thoroughly analyzed.

   

  The optimization resulted in a concept design weight of 732 kg, which is 179 kg less compared to the current frame at 911 kg.

 • 425.
  Alvesand, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Linder, Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Ungdomars upplevelse av att leva med Diabetes Mellitus typ 1.: En deskriptiv litteraturstudie.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes Mellitus Type 1 debuts in childhood and adolescence. The treatment is self-care that involves blood glucose control, drug treatment and following recommendations on diet and exercise. Nursing's professional area includes children and adolescents. Deviating from self-care activities and secrecy around the disease affects the quality of care for young people. Purpose: To describe the young people's experience of living with Diabetes Mellitus type 1 as well as describing the study groups of the studies examined. Method: Descriptive literature study with twelve scientific articles with qualitative as well as qualitative and quantitative approach. Consequences and differences in the results of the articles have been categorized and themes and subthemes have been identified. Results: Young people experienced difficulties in accepting their illness and wanted to have control over and take responsibility for their illness and increase independence. Young people experienced the feeling of being different and avoiding self-care in social contexts. Difficulties to follow dietary recommendations varied and blood glucose controls were exerted. Support from friends and peers facilitated the performance of self-care. It was positive that nurses showed interest in the lives of adolescents in addition to their DMT1. Nurses were found to fail to get into the situation of young people and to be an emotional support. Conclusion: There is a need for increased support and understanding from nurses. Through increased understanding, the nurse can help to facilitate the transfer of responsibility. This can lead to increased safety and sense of control among adolescents, which may help them dare to share their illness with the environment.

 • 426.
  Alvin Rydén, Henrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Revisorns självförtroende vid förhandling: en undersökning av olika faktorer med ett möjligt samband2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract [en]

  Title: The auditors self-confidence in negotiation

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Henrik Alvin Rydén

  Supervisor: Jan Svanberg

  Date: 2015-05

  Aim: The main thesis of this study is to describe what the relationship is between a number of factors that might be associated with self-efficacy in negotiation. These factors are transformational leadership, organizational identification, professional identification and distributive and integrative negotiation behavior.

  Method: The essay has a deductive approach to theory and develops several hypotheses which are then tested. The data collection is done by using questionnaires. The sample is based on 3 300 auditors in Sweden. The analysis of collected data is done using the computer program SPSS and several statistical tools: principal component analysis (PCA), correlation analysis and multiple linear regression.

  Result & Conclusions: Distributive negotiation behavior has, in part, a negative association with self-efficacy. The results thereby give some support for one the hypothesis even though it is not enough to provide an answer that would lead to an acceptance of the hypothesis. No findings within this sample suggest that the other constructs is associated with self-efficacy.

  Suggestions for future research: Efforts should be made to improve the sample using random principles instead of the convenience sample used now. In addition to the sample, there is uncertainty about the validity of one of the measurements of transformational leadership. This should primarily be the next step to see if the results from this study also are applicable outside the existing sample.

  Contribution of the thesis: This is one of the first studies made about self-efficacy with the auditor and negotiations as starting points. For that reason it should be viewed as a study that might point out directions for further investigations within the fields of self-efficacy and auditor and client negotiations.

 • 427.
  Alvåg, Amanda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Anna, Ramberg
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Mödrars upplevelse av postpartumdepression: En litterturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 428.
  Alvåg, Carina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Mediumskap i samtida svensk kontext relaterat till Jungs individuationsprocess: En kvalitativ studie om fyra yrkesverksamma medier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Huvudsyftet med denna studie, om samtida mentalt mediumskap, var att presentera fyra svenska yrkesverksamma mediers upplevelser och förståelse av den egna medialiteten. Ett underordnat syfte var också att undersöka ifall Jungs teori om individuationsprocessen kan relateras till mediumskap.

      Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes och det empiriska materialet analyserades i två steg: först induktivt genom interpretativ fenomenologisk analys (IPA), som resulterade i de fyra temana inre konflikt, terapeutiskt arbete, religion & livsplan samt medial kommunikation. Slutligen gjordes en deduktiv analys utifrån den tredje forskningsfrågan kring individuationsprocessen, som resulterade i paralleller mellan det av medierna beskrivna terapeutiska arbetet och individuationsprocessens kärna enligt Jungs teori.

      Den mediala kommunikationen beskrevs framför allt utifrån fysiska förnimmelser, sinnesintryck och perceptioner samt klarvetande. I diskussion mot tidigare forskning framträdde i respondenternas utsagor några särskilt distinkta aspekter: reinkarnationsidéen med en individuell livsplan för alla människor samt även föreställningen om en eventuell kollektiv utveckling av mänskligheten, vilken bär drag av Jungs teori om individuationsprocessen.

 • 429.
  Alyass, Laila
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Finns det belägg för socialt stöd i arbetsplatsen?: Studie om en myndighet i Mellansverige som har i uppgift att fatta individuella beslut.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ohälsa på arbetsplatsen utgör en stor riskfaktor beträffande folkhälsa. Jag har valt att undersöka hur anställda på en myndighet beskriver dess innebörd av socialt stöd och hurvida det är en viktig faktor för arbetslivet att kunna uppleva någon form av socialt stöd. Tidigare forskning har visat att bristande socialt stöd på arbetsplatsen ger en ökad risk för stress, vilket kan resultera i att arbetsglädje och välmående försämras. Med hjälp av socialt stöd från arbetskollegor skapas det arbetsglädje och ett ökat välmående. Syftet: med denna uppsats var att undersöka hurvida handläggare på en myndighet upplever soicalt stöd i arbetet. Detta för att kunna se om sociala stödet har samband med arbetshälsan och hur det påverkar arbetstagarnes vämående. Metod: I studien har en kvalitativ ansats använts, där 4 respondenter intervjuvades på en myndighet i ett län i Mellansverige. I studien har data analyserats och styrkats från en deskriptiv innehållsanalys, där intervjuerna transkriberades och kategoriserades för att kunna få fram resultatet. 

  Resultat: visade att samtliga respondenter upplevde att socialt stöd på arbetsplatsen är något positivt och kan även fungera som ett hjälpmedel främst vid stressiga perioder. Studien har även visat att socialt stöd från arbetskollegor skapar trygghet i arbetet. Detta genom att man vid svåra situationer får stöd från kollegor för att finna lösningar på problem som kan uppstå. Slutsatsen: visar att med ett gott arbetsteam skapas det en förutsättning för en bättre arbetshälsa med ökad välbefinnande även vid stressiga situationer. 

 • 430.
  Alén, Johan
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Rörelsehindrades upplevelser av ämnet idrott och hälsa i olika åldrar: skolans möjligheter att inkludera och påverka2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kursplanen i grundskolan för ämnet idrott och hälsa säger att ”Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor.” (Skolverkets hemsida, 2007). Syftet med detta arbete har varit att försöka undersöka hur två rörelsehindrade barn i olika åldrar upplever ämnet idrott och hälsa samt vilka faktorer som bidrar till eller försvårar ett intresse som främjar deras egen hälsa.

   

  För att få tag på intervjupersoner så vände jag mig till olika organisationer som RBU (riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar), SHIF (svenska handikappidrottsförbundet) och även olika sorters skolor. Det visade sig dock vara svårt att hitta personer som var villiga att ställa upp så därför fick mitt arbete stödja sig på bara två personer, en pojke som var nio år och en flicka som var nitton år.

   

  Som metod användes standardiserade intervjuer med två stycken rörelsehindrade personer i olika åldrar. Jag förklarade för intervjupersonerna vad för sorts arbete jag höll på med och att deras deltagande i arbetet skulle vara helt anonymt. Därefter informerades personerna i fråga om att jag skulle spela in intervjuerna och om detta var okej. Slutligen så bestämdes plats för intervjun, en plats som de själva fick välja för att känna sig trygga i miljön som de valt.

   

  Tidigare forskning som gjorts inom området visar på hur man kan få en lyckad undervisning med en rörelsehindrad i klassen och i detta arbete har den tidigare forskningen fungerat som analytiska verktyg som jag stödjer mig på i resultatet och diskussionen.

   

  Resultatet av detta arbete visar att det finns en skillnad i hur dessa två personer upplever ämnet idrott och hälsa. Skillnaden tycks dock ligga i hur planeringen av lektionerna är uppbyggda, och inte barnens ålder. Det som framkommer är att elever med rörelsehinder måste få chansen till att få vara med på idrottslektionerna som alla andra men även med ändringar som passar just deras idrottsbeteende.

   

 • 431.
  Amani, Peyman
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Bonuspoängsystem i högre utbildning: En studie om undervisningsrelaterat bonuspoängsystem2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I följande studie uppmärksammas arbetsformen och systemet bonuspoäng. Arbetsformen bygger på att elever tilldelas bonuspoäng vid korrekt utförande av vissa extra tilldelade arbetsuppgifter. Dessa extrapoäng tillgodoräknas till studentens förmån vid examination t.ex. vid en tentamen.

  Denna pedagogiska arbetsform är idag stark präglad och vanligt förekommande inom universitet och högskolor, vilket noteras i denna undersökning. Arbetsformen är särskilt framträdande inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (främst inom ämnesområdena matematik och data). Detta framgår genom analys av 300 webbsidor. Vidare framgår att Uppsala Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan är de lärosäten som i störst utsträckning utövar arbetsformen.

  Tidigare genomförd forskning, som förvisso är begränsad i sitt utbud, beskriver ofta att undervisningsmodellen har ett motiverande syfte, som skall motivera studenterna till en kontinuerlig arbetsinsats under en kurs. Vidare framgår av tidigare forskning att systemet uppfattas som positivt och fått bra gensvar bland de studerande. Dock har tidigare forskning sällan berört och undersökt arbetsformen utifrån de infallsvinklar förekommande i denna undersökning. Därmed är följande studie kompletterande mot tidigare forskning och fyller behovet av att undersöka och sammanställa en större utövargrupps förhållningssätt angående bonussystemets tillämpning. Syftet med denna studie är att undersöka vilka åsikter, förhållningssätt och ståndpunkter pedagogerna som tillämpar bonuspoängsystemet i undervisningen har kring användandet av detta system. Undersökningen har möjliggjorts med hjälp av en enkätundersökning riktad till 98 internetregistrerade utövare, varav 34 respondenter (de flesta med cirka 5-10 års erfarenhet av systemutövande) valde att deltag.

  Undersökningen visar fall där arbetsmetoden har tillämpats i mer än 20 år. Vidare utövas arbetsformen främst av män vars namn är förekommande i den svenska ”kalendariska namnsystemet”. Undersökningen visar att arbetsformen oftast tillämpas då pedagogen ”önskar” aktivera studenterna tidigt under en kurs samtidigt som pedagogen eftersträvar att uppmuntra till aktiv, kontinuerligt och fortlöpande arbetsgång. Dock anser pedagogen (systemutövaren) att systemet kan bidra till en större arbetsbörda samtidigt som det föreliggande negativa ”säkerhetsaspekter” i form av risker med fusk och plagiat och svårkontrollerbara uppgifter. Vidare visar studien tendenser till positiva uppfattningar om eventuella tillämpningsmöjligheter på lägre studienivåer (grund- och gymnasieskolan).

  Baserad på studiens erhållna resultat anses systemet involvera positiva egenskaper som gör denna till ett möjligt och kraftfull pedagogiskt verktyg.

 • 432.
  Amarawardhana, Kumudu Nanditilaka
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Modeling of energy utilization of tourism industry to predict the future energy demand to showcase Sri Lanka - The ‘Miracle of Asia’2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tourism industry in Sri Lanka shares a substantial amount of GDP (Gross Domestic Product) and predicts an immense expansion within a short time frame. Owing to its energy intensiveness and competitiveness, a scrutiny in the energy utilization and the related impact on the environment is crucial. Furthermore, trend towards ecotourism forces the requirement of foreseeing a green energy supply to meet the ever rising demand.   In this study, utilization of energy in the graded hotels in the country was modeled through LEAP (Long Range Energy Alternatives Planning System) software to predict the future energy demand. Monthly energy consumption data for three consecutive years for a sample of hotels covering classified and unclassified hotel establishments were used for modeling. Four scenarios were then analyzed based on the baseline scenario representing the country’s tourism industry profile of year 2010.  It is shown that the energy intensiveness of the tourism industry will be overwhelming unless the DSM (Demand Side Management) tools are properly amalgamated for mitigation. Further the results of the study revealed that the existing electricity generation plan does not accommodate fuel diversification and energy mix, and needs revisions to induct renewable sources for greening energy supply of the country. The study provides an insight in identifying socially acceptable policy scenarios in energy supply and use of the tourism industry.

 • 433.
  Amarsanaa, Bolor
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Anjorin, Joshua
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Mobile Marketing: Study of ICA - Correlation between mobile marketing and customer loyalty2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

   

  Title: Mobile Marketing: Study of ICA – Correlation between mobile marketing and customer loyalty

  Level: Master Degree in Business Administration

  Authors: Bolor Amarsanaa and Joshua Anjorin

  Supervisor: Ernst Hollander

  Date: 2012 – January

  Aim:

  Having loyal customers is a key for successful organizations. There is increased complexity and competitiveness in the market place as regards to what companies need to do and how to do them in meeting the needs of customers. Is that why companies today are exploring the potentials of mobile phones to ultimately earn customers’ loyalty? However, there is not much research done in this area, especially in finding correlation between mobile marketing and customer loyalty. Thus, this research aims to examine correlation between mobile marketing and customer loyalty.

  Method:

  Data collection methods included literature reviews, a questionnaire and interviews. These were analysed by hypothesising, comparing with theories, and the use of descriptive analysis, correlation, and other methods presented as discussions, tables, and charts.

  Results & Conclusions:

  The theoretical and empirical research findings show that customer loyalty is positively related with mobile marketing. Use of mobile marketing such as mobile application, mobile web and SMS can perhaps enhance customer loyalty by meeting the demand of customers; increasing interaction and communication with customers; and increasing customer satisfaction. However, due to the research limitations and due to the fact that mobile marketing is a relatively new field of study, it needs some more time and more extensive research to make a general assumption about relationship between them and the strength of such relationship.

  Suggestions for future research:

  For further research, more extended research with broader samples is essential. It will be also crucial to investigate how much of an effect mobile marketing has on customer loyalty by scrutinizing company’s cost and profit measurements of mobile marketing besides opt-in and opt-out measurements of customers.

  Contribution of the thesis:

  We hope that this research has scratched the surface to this new field of study and made an addition to existing theory. It also stirs up interests in the emerging research on mobile marketing’s untapped potentials.

  Key words:

  Mobile Marketing, Customer loyalty, mobile phone, customer satisfaction, communication with customers.

   

 • 434.
  Amaya, Jorge
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Pedalkraft system: Stödsystem för elproduktion i småskalighet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is aimed at people who are interested in using the new environmentally friendlymethods of electricity generation or people who already use small wind turbines and solarpanels with the need for an additional energy source in small cabins or remote locations whereaccess to electricity networks is impossible. Aims of this work is first to build a system forgenerating electricity using a bicycle. Second is determining the amount of electrical energy aperson can generate with the system. Finally answer if this system could be used as a supportsystem for electricity generation in small scale.

  The first objective is to design a system using power control where the power generatedsupplied the loads. The mechanical part will be constructed as part of the energy source, thenwill be designed a control for controlling the power via electronic components, electrical loadssupplied by the system, will be simulated. To know the generated power to the control circuitwill install a meter and a serial communication device for communicating with a computer.

  It carries out a research on other systems and products in the Swedish market, to answer whetherthis system can be a backup system for electricity generation in small scale.

  The construction of a pedaling power system is achieved using a twelve volt direct currentmotor with permanent magnet as an energy source. System has the ability to show in an LCDdisplay and transmit through the serial ports, the value of the generated power. System canguide the power to the loads by using a microcontroller. Power generated by the system showedthat it is significant to be considered as an additional energy source, stand-alone or integratedwith other systems.

 • 435.
  Amborn, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Elgestad, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  JAK Medlemsbank och räntan: Ett räntefritt alternativ2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: JAK Members bank and the interest rate – An interest-free alternative.

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration.

  Author: Anna Amborn och Linda Elgestad.

  Supervisor: Maria Fregidou-Malama.

  Date: 2012-06-06.

  Aim: The study aims to investigate and analyze the JAK Members bank view of the economic system in general and the interest rate in particular, and examine if it is possible to borrow money without interest. We also highlight that there is a hidden interest rate in what we consume.

  Method: The method used is a qualitative method and the data was mainly gathered through three unstructured interviews with employees and involved people in the JAK Members bank. Materials for the theory section were collected from databases, articles and books.

  Result & Conclusions: The study suggests that JAK Members bank is what they claim to be, that is an interest-free bank. However, this depends on that the interest rate is defined as a work-free income i.e. an income that does not cover real costs. The study also shows that a loan in JAK Members bank will give a relatively high monthly fee which leads to a pretty high required income from the borrower.

  Suggestions for future research: The interest-free option is a relatively unexplored area which provides significant opportunities for further research. One of those unexplored areas is the interest share of the price of goods. To explore this area, we believe that it takes time because many companies seemed reluctant to disclose such information.

  Contribution of the thesis: The study has helped to gather information about JAK Members bank, their ideology and activities. It also helps to explain that there is an interest-free alternative to the conventional banks, and describes how this option works. The study thus provides an overall picture of the JAK Bank´s activities and highlights the disadvantages that interest rate brings.

  Keywords: Interest-free, JAK Members bank, interest rate, fees, loan costs, cooperatives.

 • 436.
  Ambrén, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Läroboken i bildämnet: en studie av hur en lärobok lever upp till kursplanens mål2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka en specifik lärobok i bild utifrån den gällande kursplanen i bild. Tidigare forskning visar att bildlärare är de lärare som sällan eller aldrig använder sig av läroböcker i undervisningen. Tidigare forskning visar även att bildlärare anser att det finns så pass lite undervisningsmaterial inom bildämnet att de tvingas skapa eget undervisningsmaterial och de få undervisningsmaterial som faktiskt finns lever inte upp till den standarden läraren vill ha på undervisningen. För att undersöka detta djupare genomfördes en undersökning där en lärobok i bild valdes ut och därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalys utifrån läroboken och den gällande kursplanen i bild. Resultatet visar att läroboken saknar vissa delar för att leva upp till kursplanens uppnåendemål, men visar även att läroboken har ett rikt innehåll.

 • 437.
  Ameen, Arman
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Efficient Cooling with multiple impinging jets: Obtaining boundary condition and verification for a CFD model2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Saving energy and optimizing industrial processes are major priorities for companies around the world. In this study the cooling process (with air) of large rollers are examined. The result of these examinations are used to create a computational fluid dynamic model. These examination consists of geometry, volume flows, velocities, velocity profiles, temperature and pressure. A complication in the measurements occurred due to the nonsymmetrical installation of the nozzles in the cooling setup. The results highlights how this nonsymmetrical installation affects the cooling. Multiple methods were used to carry out this work, and some additional side project were implemented. The results in this thesis is not enough to create a CFD model and further work have to be carried out in the future.

 • 438.
  Ameen, Arman
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Energianalys och energieffektivisering av en förskola: Söderskolan (Slottets förskola) i Gävle, simulering utförd genom IDA ICE 4.612014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bostad- och servicesektorn står för 38 % av Sveriges totala energianvändning. Av det här står bostäder och lokaler för 90 % av energianvändningen och nästan 60 % av det går till att värma upp byggnaderna och till varmvatten. Därför är det viktig att börja titta på den här sektorn och se om det finns möjlighet att spara på energianvändningen. I den här studien har en kartläggning gjorts av en gammal skolbyggnad för att kunna skapa ett underlag för energieffektiviseringsåtgärder. Genom att använda simuleringsprogrammet IDA ICE 4.61 har man skapat en basmodell av byggnaden som då används som simuleringsbas. Basmodellen har jämförts med fjärrvärmekostnader för att kunna verifieras. Därefter har man lagt in energieffektiviserar och tittat på vilka besparingar man har kommit fram till. Resultatet av den här studien visade att i den här byggnaden så är den mest effektiva åtgärden isolering av taket till vinden.

 • 439.
  Ameen, Arman
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Cehlin, Mathias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Reducing energy usage in multi-family housing2019In: 2019 9th International Conference on Future Environment and Energy 9–11 January 2019, Osaka, Japan, Institute of Physics Publishing (IOPP), 2019, Vol. 257, article id 012030Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The energy usage in residential sector have been around 22% of the total energy use in the world and increasing due to the population growth and higher living standards. The energy sources for this are made up primarily of non-renewable energy resources which generates a large amount of global greenhouse gases. A lot of countries have implemented various regulations and rules to reduce the energy usage in buildings and promoting the use of renewable energy technologies. This paper presents a parametric study of a typical multi-family building in its pre-design stage. The climate location used is Sweden (Gothenburg) and Japan (Osaka). The aim of the study is to compare various configurations and to examine how they affect the energy use. The most interesting configurations are the use of heat pump and solar cells. Other configurations that are examined are infiltration levels, pressure coefficients, wind impact, ventilation with heat recovery, ventilation scheduling, building orientation and finally changing U-values in the building material. Results of this study show that the energy saving, by utilizing a heat pump and solar panels, can reduce the total energy use by 34.9% for Gothenburg and 32% for Osaka. The results also show that the difference in total energy use between the two cities reduce substantially (3% difference) when utilizing a heat pump in combination with solar panels.

 • 440.
  Ameen, Arman
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Cehlin, Mathias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Larsson, Ulf
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Karimipanah, Taghi
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Experimental Investigation of Ventilation Performance of Different Air Distribution Systems in an Office Environment: Heating Mode2019In: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 12, no 10, article id 1835Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A vital requirement for all-air ventilation systems are their functionality to operate both in cooling and heating mode. This article experimentally investigates two newly designed air distribution systems, corner impinging jet (CIJV) and hybrid displacement ventilation (HDV) in comparison against a mixing type air distribution system. These three different systems are examined and compared to one another to evaluate their performance based on local thermal comfort and ventilation effectiveness when operating in heating mode. The evaluated test room is an office environment with two workstations. One of the office walls, which has three windows, faces a cold climate chamber. The results show that CIJV and HDV perform similar to a mixing ventilation in terms of ventilation effectiveness close to the workstations. As for local thermal comfort evaluation, the results show a small advantage for CIJV in the occupied zone. Comparing C2-CIJV to C2-CMV the average draught rate (DR) in the occupied zone is 0.3% for C2-CIJV and 5.3% for C2-CMV with the highest difference reaching as high as 10% at the height of 1.7 m. The results indicate that these systems can perform as well as mixing ventilation when used in offices that require moderate heating. The results also show that downdraught from the windows greatly impacts on the overall airflow and temperature pattern in the room.

 • 441.
  Ameen, Arman
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Cehlin, Mathias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Larsson, Ulf
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Karimipanah, Taghi
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Experimental investigation of ventilation performance of different air distribution systems in an office environment – cooling mode2019In: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 12, no 7, article id 1354Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The performance of a newly designed corner impinging jet air distribution method with an equilateral triangle cross section was evaluated experimentally and compared to that of two more traditional methods (mixing and displacement ventilation). At nine evenly chosen positions with four standard vertical points, air velocity, turbulence intensity, temperature, and tracer gas decay measurements were conducted for all systems. The results show that the new method behaves as a displacement ventilation system, with high air change effectiveness and stratified flow pattern and temperature field. Both local air change effectiveness and air exchange effectiveness of the corner impinging jet showed high quality and promising results, which is a good indicator of ventilation effectiveness. The results also indicate that there is a possibility to slightly lower the airflow rates for the new air distribution system, while still meeting the requirements for thermal comfort and indoor air quality, thereby reducing fan energy usage. The draught rate was also lower for corner impinging jet compared to the other tested air distribution methods. The findings of this research show that the corner impinging jet method can be used for office ventilation.

 • 442.
  Ameen, Arman
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Choonya, Gasper
  Cehlin, Mathias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Experimental Evaluation of the Ventilation Effectiveness of Corner Stratum Ventilation in an Office Environment2019In: Buildings, ISSN 2075-5309, E-ISSN 2075-5309, Vol. 9, no 7, article id 169Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An experimental study was conducted in a room resembling an office in a laboratory environment. The study involved investigating the ability of corner-placed stratum ventilation in order to evaluate the ventilation’s effectiveness and local thermal comfort. At fixed positions, the air temperature, air velocity, turbulence intensity, and tracer gas decay measurements were carried out. The results show that corner-placed stratum ventilation behaves very similar to a mixing ventilation system when considering air change effectiveness. The performance of the system was better at lower supply air flow rates for heat removal effectiveness. For the heating cases, the draught rates were all very low, with the maximum measured value of 12%. However, for the cooling cases, the maximum draught rate was 20% and occurred at ankle level in the middle of the room.

 • 443.
  Ameen, Havar
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Sabra, Zakaria
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Moderna processutvecklingsverktyg för organisationer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats ämnar att studera prioriteringar hos användare i ett system för processutveckling, med syftet att skapa underlag för en omarbetad implementation. I vissa organisationer handlar det om att öka utnyttjandegraden av investerade resurser, och en sådan plattform ger en bättre kontroll över vilka delar i ett system som påverkas av processförändringar. Underlaget för den konkreta implementation bestod till stor del av resultaten från en enkätstudie, där slutanvändare av ett existerande prototypsystem fick dela med sig av sina synpunkter. Resultatet från studien kombinerades också med relevanta vetenskapliga artiklar och litteraturstudier för att skapa underlag för modellen för den nya plattformen. En stor faktor som påvisades utifrån studien är behovet av tillgänglighet. Detta innefattar bl.a. tydligare relationer mellan entiteter, koncis presentation av data och snabbare informationsåtkomst. Modellen som skapats representerar ett system där fokus på ett dynamiskt och responsivt gränssnitt i kombination med tillgänglighet och logiska arbetsflöden utgör plattformen.

 • 444.
  Amein, Agata
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Pedagogiska möjligheter med dramapedagogik: Fortbildning inom drama - en väg till ökad förståelse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 445.
  Amein, Aram
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eriksson, Pontus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ledarens kommunikationsstilar: Vilken påverkan har ledarens användning av kommunikationsstilar på de anställdas bild av ledarens prestation?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Ledarens kommunikationsstilar: Vilken påverkan har ledarens användning av specifika kommunikationsstilar på de anställdas bild av ledarens prestation?

   

  Nivå: C–Uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Pontus Eriksson & Aram Amein

  Handledare: Per–Arne Wikström

  Datum: 2013-08

   

  Syfte: Syftet är att undersöka vilken påverkan ledarens användning av sex specifika kommunikationsstilar har på de anställdas bild av ledarens prestation. Vi ämnar öka förståelsen för dessa kommunikationsstilars betydelse för upplevd ledarprestation.

   

   

  Metod: Arbetet har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Informationen som samlats in utgör grunden för analysen och slutsatsen. Empirin är insamlad i form av tolv personliga intervjuer, med anställda på medelstora företag som har daglig kontakt med sin ledare. Med grund i problemformuleringen har valen gjorts i den teoretiska referensramen. Vetenskaplig forskning och litteratur som ansetts relevant har valts ut med bakgrund mot syftet.

   

  Resultat och slutsats: Denna studie har visat att en ledares kommunikationsstil påverkar de anställdas bild av dennes prestation. Det har också visats att en viss kombination av specifika kommunikationsstilar skapar en viss bild av ledarens prestation. Ledare som har kunskap för detta område skapar sig större förutsättningar för att effektivt kommunicera med sina anställda. Vi tycker att tillämpning av detta område i ledarskapsutbildningar tillför ytterligare dimensioner i lärandet om ledarskapskommunikation.

  Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning på detta område skulle kunna genomföras genom att utföra deltagande observationer på företag och styra ledarens val av kommunikationsstilar. Jämförelse skulle göras genom intervjuer med de anställda ett flertal gånger under denna period för att sedan sammanställa resultatet.

   

  Uppsatsens bidrag: Identifierat vad specifika kommunikationsstilar har för påverkan på de anställdas bild av ledarens prestation.

 • 446.
  Amein, T
  et al.
  Department of Cell and Molecular Biology, Göteborg University.
  Olsson, C H B
  Department of Cell and Molecular Biology, Göteborg University.
  Wikstrom, M
  Findus R & D AB, Bjuv, Sweden.
  Wright, Sandra A. I.
  Department of Cell and Molecular Biology, Göteborg University.
  First report in Sweden of downy mildew on parsley caused by Plasmopara petroselini2006In: Plant Disease, ISSN 0191-2917, E-ISSN 1943-7692, Vol. 90, no 1, p. 111-111Article in journal (Refereed)
 • 447.
  Amein, Tahsein
  et al.
  Dept Cell & Mol Biol, Gothenburg, Sweden .
  Wright, Sandra A. I.
  Univ Studi Molise, Dipartimento Sci Anim Vegetali & Ambiente, Italy .
  Wikstroem, Mariann
  Jordbruksverket Växtskyddscentralen Alnarp, Sweden .
  Koch, Eckhard
  JKI, Inst Biol Control, Darmstadt, Germany .
  Schmitt, Annegret
  JKI, Inst Biol Control, Darmstadt, Germany .
  Stephan, Dietrich
  JKI, Inst Biol Control, Darmstadt, Germany .
  Jahn, Marga
  JKI, Inst Strategies & Technol Assessment Plant Protec, Kleinmachnow, Germany .
  Tinivella, Federico
  Univ Turin, Italy .
  Gullino, M. Lodovica
  Univ Turin, Italy .
  Forsberg, Gustaf
  Seedgard AB, Uppsala, Sweden .
  Werner, Sigrid
  Hild Samen GmbH, Marbach Am Neckar, Germany.
  van der Wolf, Jan
  Plant Res Int, Netherlands.
  Groot, Steven Pc
  Plant Res Int, Netherlands.
  Evaluation of non-chemical seed treatment methods for control of Alternaria brassicicola on cabbage seeds2011In: Journal of Plant Diseases and Protection, ISSN 1861-3829, E-ISSN 1861-3837, Vol. 118, no 6, p. 214-221Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to the lack of foliar fungicide use, the organic production of Brassica seeds free of Alternaria spp. is difficult. Therefore, effective seed treatments certified for use in organic farming are needed to eradicate or at least effectively reduce the seed-borne inoculum. We here report results of greenhouse and field experiments in which non-chemical seed treatments were tested for control of A. brassicicola on cabbage seeds naturally infested with the pathogen. In greenhouse experiments, significant improvements were obtained by seed treatment with some commercialised and experimental microbial biocontrol agents, an emulsion of thyme oil in water (0.1%) and by the tested physical seed treatments methods (i.e. hot water, aerated steam and electron seed treatment). Resistance inducers tended to increase the percentage of healthy plants, but the effects were statistically not significant. Generally the combination of physical treatments with the effective agents did not result in improved performance. Positive effects on crop establishment and yield by the same treatments were also observed in field tests. Overall the results indicate that several options for non-chemical control of A. brassicicola on Brassica seeds exist that are comparable in efficacy to the chemical standard Aatiram (active ingredient thiram) used in this study.

 • 448.
  Ameztegui Lindberg, Marcos
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Söderberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Simning: ett svenskt kulturarv?: en intervjustudie om lärares syn på simundervisning på gymnasiet2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Simkunnighet är ett kursmål i ämnet Idrott och hälsa som alla elever förväntas uppnå i grundskolan. I gymnasieskolans kursplaner för idrottsämnet har kravet om simkunnighet dock plockats bort. Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning idrottslärare på gymnasiet använder sig av simundervisning, även om simkunnighet inte är ett kursmål. Studien innefattar en undersökning av de icke simkunniga elevernas möjligheter att lära sig simma på gymnasiet samt en undersökning om lärare anser att simkunnighet bör vara ett kursmål även på gymnasienivå.

  Metoden som användes för att besvara undersökningens syfte var kvalitativa intervjuer. Vår undersökningsgrupp bestod av fem aktiva gymnasielärare i Idrott och hälsa i en kommun i norra Sverige.

  Resultatet av undersökningen visar att idrottslärarna använder sig av simundervisning på gymnasiet trots att det inte är ett explicit kursmål. Det framgår också att endast en skola vidtar åtgärder för att hjälpa de elever som har bristande simkunskaper och att fyra av fem idrottslärare anser att simkunnighet bör vara ett kursmål i Idrott och hälsa. Våra slutsatser är att simundervisningen förs vidare i idrottsundervisningen på grund av kulturella traditioner och att idrottslärarna betraktar simundervisningen ur ett ekonomiskt perspektiv.

   

 • 449.
  Amin, A.
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences. Teleconnect GmbH, Dresden, Germany; University of Applied Sciences Dresden, Dresden, Germany.
  Bluschke, A.
  Teleconnect GmbH, Dresden, Germany.
  Emery, S.
  Innodul AG, Zürich, Switzerland.
  Krüger, F.
  Teleconnect GmbH, Dresden, Germany; University of Applied Sciences Dresden, Dresden, Germany.
  Matthews, M.
  Teleconnect GmbH, Dresden, Germany.
  Rietzsch, P.
  Teleconnect GmbH, Dresden, Germany.
  Steglich, R.
  Contec Steuerungstechnik and Automation GmbH, Ebbs, Austria.
  Multi-carrier transmission over si-pof2011In: POF 2011: 20th International Conference on Plastic Optical Fibers - Conference Proceeding, 2011, p. 81-86Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Multi-carrier modulation (MCM) is today’s method of choice for communication systems. This is also true for SI-POF. The basics of MCM and special characteristics for the optical transmission using SI-POF are explained within this paper. Current approaches for MCM over SI-POF are described: Teleconnect’s G.hn based solution for home networking and Innodul’s DMT-based Gigabit solution.

 • 450.
  AMIN, AHMED
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Implementation and Investigation of VDSL2 Signal Modulation/Demodulation Functions for FDM Solution via POF Channel2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For higher data rate and attractive price level internet service Very High Data rate Subscriber Line 2 (VDSL2) is a perfect option. VDSL2 is a great achievement in Digital Subscriber Line (DSL) technology. It has a good impact in modern triple play (Voice, Data and Video) Internet service but for modern world applications required more data rate than the VDSL2 system can provide but it should be inexpensive and easy to install. So the desired goal of this thesis work is to achieve higher bitrates for VDSL2 system, by transmitting multiple VDSL2 signal using Plastic Optical Fiber (POF) channel instead of copper channel. POF channel is a suitable solution for high data rate application. Moreover POF is very rugged and suitable for high data rate application because of optical based transmission and it’s also very easy to implement into the interior networking. Moreover POF doesn’t have any impact of Electro Magnetic Interference because of optical transmission. So several VDSL2 signals are amplitude modulated to allocate specific frequency band and combined together which can be called as frequency division multiplexing and POF is used as channel to carry the combined signal which provide much higher bit rate than single signal and efficiently utilize the bandwidth of the channel. Then at the receiver end the combined signals are split and amplitude demodulate at the respective receiver to recover the expected frequency band for the receiver.       

6789101112 401 - 450 of 18886
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf