hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
6789101112 401 - 450 of 1095
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Guldvinge, Patricia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Lövsveden, Isabella
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  "Du har glömt ett kommatecken där det står är vi jag har en fil i fickan": En studie av hur arbetet med STL upplevs och hur modellen kan vara en del i arbetet i skrivprocesser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att undersöka hur modellen Skriva sig till lärande (STL) kan vara en del i arbetet i yngre skolelevers skrivprocesser och hur arbetet upplevs av en lärare och hens elever. Studien är en fallstudie i en årskurs 3. Materialinsamling har skett genom triangulering då kvalitativa intervjuer, kvalitativa observationer och insamling av elevers återkoppling har bidragit till studiens data. Den analysmetod som använts är tematisk analys. Resultatet visar att elevers och lärarens uppfattning om arbetet med modellen skiljer sig till viss del. Deras upplevelser är dock generellt positiva. Resultatet visar även att läraren och eleverna inte följer modellens exakta steg, utan fokuserar på kärnkomponenterna: digital teknik, digital plattform, samarbete och kamratbedömning. Något som begränsar skrivprocessen är den digitala plattformen, tillgång till digital teknik samt elevernas bristande bearbetning av sina texter. Vidare diskuteras och synliggörs utvecklingsmöjligheter för arbetet med STL i klassen.

 • 402.
  Gullsby, Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Motivation och livsstilsförändring: En kvalitativ intervjustudie om tre kvinnors motivation till att vara fysiskt aktiva som barn och som vuxna.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hälsorelaterade sjukdomar ökar och medicinska kostnader för samhället växer. Mycket av detta skulle kunna förebyggas med ett hälsosammare levnadsmönster. Samtidigt visas det att barn i skolan har mindre motivation till fysisk aktivitet än tidigare. Denna studie vill undersöka om de yttre, inre och autonoma motivationsfaktorer som fått några vuxna att göra livsstilsförändringar är desamma som motiverade dem att vara fysiskt aktiva som unga. Syftet är också att studera vad som motiverar dessa vuxna att fortsätta var fysiskt aktiva. Tre semistrukturerade kvalitativa studier genomfördes på en träning- och motionsanläggning i mellersta Sverige. Målgruppen var tre stycken medelålders kvinnor som varit fysisk aktiv som unga men som haft ett uppehåll för att sedan göra en livsstilsförändring och börja med fysisk aktivitet. Resultaten i studien visar att samtliga deltagare motiverats av positiv inre och yttre motivation som unga och att den autonoma motivationsfaktorn ”glädje” är viktigaste delen för dem både när de var yngre och som vuxen. Positiv motivation och en fördomsfri miljö fick dem att fortsätta träna efter livsstilsförändringen.

 • 403.
  Gunnarsson, Fanny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Vad motiverar kvinnliga fotbollsspelare att ta sig tillbaka efter en allvarlig knäskada?: En kvalitativ intervjustudie om inre och yttre motivationsfaktorer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fotboll är en av de mest populära idrotterna, både i Sverige och i hela världen. Med idrottandet kommer risken att drabbas av en skada. Knäskador är särskilt vanligt bland kvinnor och många av dem tvingas att sluta i förtid. Syfte med den här undersökningen var att undersöka vad som motiverat tre kvinnliga spelare att ta sig tillbaka efter en allvarlig knäskada. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Tre fotbollsspelande kvinnor deltog i undersökningen och de hade tidigare haft en allvarlig knäskada. Intervjudata sammanställdes och bearbetades med en textanalys. Resultat visade att spelarna motiverades till stor del av egna mål och drömmar samt kärlek till sporten. De tränade också för att återigen få vara med på planen och tillhöra laget. Socialt stöd från bland annat tränare, lagkamrater och familj var också viktigt.

 • 404.
  Gunnarsson, Julia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hernandez Campos, Doris
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Förskollärarnas uppfattning om jämställdhetsarbete2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarnas uppfattning om jämställdhet i förskolan. Detta undersöktes genom individuella intervjuer med sju förskollärare på tre olika förskolor i Gävleborgs län och i Stockholms län. Vi ville undersöka hur förskollärarna arbetar i sina arbetslag för att sträva efter en jämställd förskola samt ta del av förskollärarnas eget intresse och erfarenheter om jämställdhet. Studien visade att jämställdhetsarbetet handlade om att alla barn ska få samma möjligheter och rättigheter i förskolan. Materialet som framkom under intervjuerna med förskollärarna transkriberades och analyserades. Detta resulterade i att förskollärarnas uppfattning om jämställdhetsarbetet kategoriserades efter olika teman. Dessa teman är: könsroller, arbetet med jämställdhet i barngrupp, förskollärarnas tankar om jämställdhetsarbetet i verksamheten och att rusta inför framtiden med jämställdhetsarbetet. I studie lyfts även läroplanens (Skolverket, 2018) mål och riktlinjer som förskollärarna förhåller sig till i jämställdhetsarbetet samt forskning som belyser om jämställdhet.

 • 405.
  Gustafsson, Christina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Degree project in higher education2008Inngår i: Examining praxis: Assessment and knowledge construction in teacher education / [ed] Matts Mattsson, Inge Johansson och Birgitta Sandström, Rotterdam: Sense , 2008, s. 17-34Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 406. Bestill onlineKjøp publikasjonen >>
  Gustafsson, Christina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Fransson, GöranHögskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Kvalificerad som lärare?: om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation2012Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vilka utmaningar möter nya lärare?

  Vilka utmaningar och möjligheter finns det i lämplighetsprövningen av nya lärare och förskollärare?

  Vad betyder lärarlegitimationen för lärares och förskollärarnas professionella positioner?

  I denna bok diskuteras och problematiseras reformerna med introduktionsperiod, mentorskap, lämplighetsprövning och legitimation för lärare och förskollärare. Reformerna innebär att många möjligheter skapas, men de innebär också en hel del nya utmaningar, svårigheter och dilemman. Hur kan reformerna förstås? Vilka utmaningar är förknippade med mentorskapet och lämplighetsprövningen? Hur kan nya lärare och förskollärare uppleva och reflektera kring sitt arbete? Detta är exempel på några teman som problematiseras i denna bok. Till grund för problematiseringarna ligger intervjuer med nya lärare, mentorer, rektorer och högskollärare, enkäter till förskolechefer samt forskningsöversikter och teoretiska genomgångar. Sammantaget bidrar boken med viktig kunskap om reformernas utmaningar och dilemman, om hur nya lärare upplever och försöker hantera den första tiden samt om hur mentorskap och lämplighetsprövning kan förstås och genomföras. Boken vänder sig till alla som vill veta mer om komplexiteten i reformerna och som söker inspiration till lösningar. Den kan med fördel användas inom mentorsutbildningar eller utbildningar av rektorer och förskolechefer inför lämplighetsprövningen. Antologin utgör en rapport inom ramen för forskningsprojektet Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling som finansierats av Vetenskapsrådet och av Högskolan i Gävle.

 • 407.
  Gustafsson, Christina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Fransson, Göran
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Morberg, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Nordqvist, Ingrid
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Att arbeta i högskolan: utmaningar och möjligheter2010 (oppl. 2 [omarb.])Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under de närmaste åren rekryteras ett betydande antal nya lärare av olika kategorier till högskolor och universitet. Det sker i en tid då studentgrupperna blir större och mer heterogena, då nationell och global konkurrens ökar. Samtidigt skärps de ekonomiska förutsättningarna och kraven på studenternas anställningsbarhet efter genomförd utbildning. En bra yrkesintroduktion ökar lärarnas möjligheter att lyckas väl i sin professionella yrkesutveckling. I boken problematiserar författarna såväl högskolornas uppdrag som förutsättningarna för högskolelärares arbete. De lyfter fram undervisningen i högskolan: föreläsningar, seminarier, handledning, examination, nätbaserad utbildning och värderingar. Boken behandlar även högskolelärares utvecklings- och karriärmöjligheter inklusive en diskussion om dokumentation av meriter. Den nya upplagan har omarbetats grundligt i ljuset av de förändringar som ägt rum på organisations- och styrningsnivå. Kapitlet om nätbaserad utbildning är helt omskrivet och ett kapitel om examination har tillkommit. Att arbeta i högskolan – utmaningar och möjligheter är lämplig för både nya och mer erfarna lärare inom högskolan.

 • 408.
  Gustafsson, Christina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Fransson, Göran
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Morberg, Åsa
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Nordqvist, Ingrid
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Att arbeta i högskolan: utmaningar och möjligheter2006Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Under de närmaste åren kommer ett betydande antal nya lärare av olika kategorier att behöva rekryteras till högskolor och universitet. Genom ett ökat antal studenter, en strävan att rekrytera studenter ur ett mångfaldsperspektiv samt kvalitativt bättre kunskaper om vad lärande och kunskapsbildning är, blir det allt viktigare att lärare och doktorander får en bra yrkesintroduktion i högskolan och får möjlighet att lyckas väl i sin professionella yrkesutveckling.

  I boken problematiseras såväl högskolornas uppdrag som förutsättningarna för högskolelärares arbete. Det innebär bl.a. att undervisningen i högskolan diskuteras, att exempel visas och att vägledning ges i fråga om t.ex. föreläsningar, seminarier, handledning, distansutbildning och värderingar. Boken behandlar även högskolelärares utvecklings- och karriärmöjligheter inklusive en diskussion om dokumentation av meriter.

  Författarna vänder sig främst till relativt nyblivna lärare och doktorander inom högskolan, men även mer erfarna lärare har nytta av boken. Att arbeta i högskolan – utmaningar och möjligheter är därmed lämplig som litteratur vid högskolepedagogiska och högskoledidaktiska utbildningar. Men den är också angelägen läsning för högskolelärare som i grupp eller på egen hand vill utveckla sin yrkeskompetens eller bättre förstå högskolan som system.

 • 409.
  Gustafsson, Christina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Fransson, Göran
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Morberg, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Nordqvist, Ingrid
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Teaching and Learning in Higher Education: challenges and Possibilities2011Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In the next few years a conciderable number of new teachers of different categories will be recruited to higher education institutions. This will also coincide with larger and more heterogeneous student groups and an increase in national and global competition. At the same time, the economic prerequisites and demands for students’ employability after university are becoming much more stringent. A good professional induction increases teachers’ opportunities of succeeding in their professional development.

  In the book the authors problematise the higher institutions’ mandate as the prerequisite for higher education teachers’ work. They highlight the various aspects of teaching in the higher educational institution: lectures, seminars, supervision, examinations, online education and values. The book also addresses the higher education teacher’s development and career possibilities and discusses the documentation of qualifications. This is the English version of Att arbeta i högskolan that was revised in 2010. Teaching and Learning in Higher Education – Challenges and Possibilities is suitable for new and more experienced teachers in a higher education context.

 • 410.
  Gustafsson, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Törnquist, Ida
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  En kartläggning av anställdas uppfattning om förekomsten av friskfaktorer på en arbetsplats samt upplevelsen av hur dessa påverkar deras hälsa2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gustafsson, F., & Törnquist, I. (2009) En kartläggning av anställdas uppfattning om förekomsten av friskfaktorer på en arbetsplats samt upplevelsen av hur dessa påverkar deras hälsa. C-uppsats i pedagogik, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle.

  Då en stor del av den vuxna befolkningen befinner sig på en arbetsplats samt spenderar mycket av sin tid där har denna arena ett betydande inflytande på individens hälsoupplevelse. Arbetsplatsen fungerar som en social miljö där individen är en del av de dagliga systematiskt pågående processerna som påverkar hälsan. Att hitta friskfaktorer på arbetsplatsen som påverkar hälsan i positiv riktning är således relevant i ett hälsofrämjande arbete. Syftet med denna uppsats var därför att kartlägga vilka faktorer anställda på en arbetsplats upplevde påverkade deras hälsa. För att undersöka detta valdes ett Apotek som enligt en tidigare genomförd hälsoprofilbedömning upplevde god hälsa. På Apoteket X genomfördes det sex enskilda halvstrukturerade intervjuer med de anställda på arbetsplatsen. Tolkningen av resultatet visade att det fanns många olika faktorer som bidrog till en bättre hälsa bland de anställda. De friskfaktorer som visade sig finnas på Apoteket X var ledarskapet, relationer, tydliga mål och struktur i arbetet, arbetsklimat, kunder och arbetsuppgifter samt möjligheten att påverka i arbetet. Friskfaktorerna bidrar till att de anställda bland annat upplever trygghet, glädje, stöd och delaktighet.

 • 411.
  Gustafsson, Jeanette
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Barns tillträdesstrategier till lek: En studie kring barns tillträde till lek och socialisering på förskolan, med William Corsaros tillträdesstrategier som grund2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att få en djupare förståelse och kunskap om vad leken har för betydelse för barns sociala utveckling. Jag vill även titta närmre på hur förskollärarna arbetar för att stödja barnen för att få tillträde till lek. Utifrån mitt syfte har jag arbetat fram tre frågeställningar; hur tar sig barn in i en pågående lek?, skiljer sig strategierna åt mellan flickor och pojkar? samt hur arbetar förskollärarna kring samspelet?

  Jag har valt att använda observationer som verktyg samt intervjuat två förskollärare som båda arbetar på avdelningar med barn mellan 3 och 5 år. Av min studie kan jag se att barnen använder många olika strategier för att få tillträde till pågående aktiviteter och det är många som återkommer och vissa som inte återkommer lika ofta. Jag kan också se att förskollärare och barnskötare har en viktig roll i kontaktsökandet då det finns barn som vänder sig till en vuxen när inte de själva har kunskapen om hur de kan gå tillväga.

 • 412.
  Gustafsson, Lillian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Ånner, Sara
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Likheter och skillnader i det underliggande antagandet, samt eventuella missförstånd efter en kunskapsöverföring2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att ta reda på om det har uppstått missförstånd hos en kursdeltagare efter att en kunskapsöverföring ägt rum från en kursledare. Vilka är de i så fall och hur skiljer sig deras underliggande antaganden, dvs. deras outtalade värderingar och uppfattningar om det hälsorelaterande vetandet som förmedlats? Studien innehåller två intervjuer, dels med en kursledare och dels med en av dennes kursdeltagare. Sedan jämförs intervjuerna med hjälp av ett strateginät, dvs. en form av tankekarta i det relativt nya datorprogrammet Complador. Detta är med andra ord en kvalitativ fallstudie. I intervjuerna framkom det många likheter mellan informanternas underliggande antaganden kring kunskapsöverföringen. Dock är även skillnaderna/missuppfattningarna många. Det betyder att en kursledare alltid bör sträva efter att få så mycket återkoppling från sina kursdeltagare som det bara är möjligt.

 • 413.
  Gustafsson, Linn
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Att förebygga fetma och övervikt, berättelser om uppfattningar kring arbetet inom en forskningsstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fetma och övervikt är ett stort samhällsproblem, dåförhållanden under uppväxtåren är avgörande för framtida livsstilsvanor. Därförses de som den främsta och viktigaste målgruppen för folkhälsoinsatser.

  Dennastudie syftar till att undersöka coachers berättelser om uppfattningar kringvad samtal för att förebygga uppkomsten av övervikt och fetma innebär.

  Uppsatsenbygger på en kvalitativ ansats med inspiration av berättelseforskning. Intervjuär den metod som har använts. Totalt har tre personer som arbetar som coacherinom en interventionell forskningsstudie deltagit.

  Resultatetvisade att utan tidigare erfarenhet inom området uppfattas mångasvårigheter i att hålla samtal som coach. Att arbeta som erfaren coach innebäratt man uppfattar studiens deltagare som mer motiverade, medvetna, kapabla tillförändring samt ser empati som väldigt betydelsefullt för samtalen ochhoppfullt på studiens effekt. Resultatet visar att uppfattningar kring vadsamtal för att förebygga uppkomsten av övervikt och fetma innebär, kan vara beroendeav den erfarenhet coachen har. Dock finns det uppfattningar som stämmer överensalla coacher emellan.

 • 414.
  Gustafsson, Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Kunskap och lärande i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska förskolan lägga grunden för det livslånga lärandet. Ett lärande som ska främja barns utveckling samt ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Arbetslagen ska aktivt diskutera begreppen kunskap och lärande.

  Syftet med denna undersökning var att se hur några utvalda förskollärare och förskolechefer som är verksamma inom förskolan ser på begreppen kunskap och lärande, med läroplanen som utgångspunkt. Vilken innebörd de intervjuade lägger i begreppen, hur de synliggör barnens läroprocesser och vilken roll de själva har för att hjälpa barnen i deras utveckling.

  Genom intervjuer har de intervjuade får dela med sig av sina erfarenheter, tankar och konkreta exempel. Grunden för att det ska ske ett lärande är att barnen är trygga, vilket samtliga intervjuade var ense om. Att barnen ska få känna sig betydelsefulla samt utveckla en känsla för samhörighet. Barn lär över hela dagen, i möten med andra och utifrån deras egna behov. Begreppen kunskap och lärande går mycket i varandra och de flesta av de intervjuade ser kunskap som ett resultat av lärandet. Det lustfyllda lärandet betonas och att det gäller att hitta arbetssätt som tilltalar barnen. Genom att använda sig av leken som en medveten process skapas naturliga lärandesituation

 • 415.
  Gustafsson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Wow!! Kunde man göra så?: En observationsstudie om Minecraft education edition i fritidshem2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 416.
  Gustavsson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Thorsell, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Uppåt väggarna- inredning för utveckling: Väggarnas pedagogiska möjligheter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 417.
  Gyllencraft, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Att använda eller inte använda uterummets möjligheter i det språkutvecklande arbetet i förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har undersökt om och i så fall hur förskolor bedriver ett språkutvecklande arbete i uterummet. Tidigare forskning och litteratur om språkutveckling och utomhuspedagogik presenterades tillsammans med förskolans styrdokument och jämfördes med det empiriska underlaget. Studiens slutsats blev att det finns tydliga indikationer på att det språkutvecklande arbetet i förskolans uterum kan och bör utvecklas. För att detta ska vara möjligt behöver man arbeta med den rådande kunskapssynen hos såväl ledning som pedagoger verksamma i barngrupp i förskolan. Ett färdigställt material för språkutvecklande arbete i förskolans uterum skulle inte utgöra någon nämnvärd skillnad enligt majoriteten av de pedagoger och beslutsfattare som deltagit i undersökningen, såvida materialet inte kompletteras med teori och utbildning.

 • 418.
  Haglund, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Örneholm, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Förskola och mobbning: En studie om pedagogers syn på förekomst av mobbning i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur pedagoger i förskolan uppfattade fenomenet mobbning, hur de definierade begreppet och om det förekom. Arbetet är uppbyggt kring litteratur och forskning i ämnet. Det finns mycket litteratur och tidigare forskning av fenomenet mobbning inom skolans värld. Förekomst av mobbning i förskolan är inte beskrivet lika mycket i litteraturen.

  I vår studie använde vi oss av en fenomenologisk ansats. Med hjälp av den var syftet att se om mobbning förekom inom förskolan och hur det visade sig. Vi ville att pedagogerna skulle beskriva fenomenet utifrån sin egen upplevelse. Det var inte helt lätt att låta bli att tolka informationen men vi har försökt att återge resultatet så som det framstod i intervjuerna utan att lägga in egna tolkningar.

  Intervjuerna genomfördes med yrkesverksamma pedagoger i två storstadskommuner. På fyra förskolor intervjuades totalt åtta pedagoger. Syftet med studien var att ta reda på om pedagoger i förskolan ansåg att fenomenet förekom och hur man arbetade förebyggande mot mobbning. Detta ledde till våra frågeställningar: Anser pedagogerna att mobbning förekommer i förskolan? Benämner man utanförskap och uteslutning som mobbning? Hur arbetar man för att motverka och förebygga utanförskap och uteslutning? Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för att få svar på våra frågeställningar.

  Resultatet pekar på att begreppet mobbning var för laddat att använda i förskolan. Den dokumenterade kunskapen som har framkommit genom forskning betraktar mobbning som ett skolfenomen. Ett fenomen som framträder först i skolbarnens livsvärld. Begreppet, eller snarare ordet mobbning måste lyftas och diskuteras mer än vad det gör anser vi. Vad är skillnaden mellan mobbning och utanförskap och uteslutning ?

  Likabehandlingsplanerna på förskolorna var inte förankrade hos pedagogerna. De var inte ett levande verktyg i verksamheterna. Likabehandlingsplanerna är ett redskap för att skapa en miljö fri från kränkningar.

 • 419.
  Haglund, Björn
  Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Stimulated recall: Några anteckningar om en metod att generera data2003Inngår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 8, nr 3, s. 145-157Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln beskrivs stimulated recall, en metod där man med hjälp av ljudband- eller videoinspelat material dokumenterar en intervjupersons verksamhet. Den intervjuade får kort efter inspelningen ta del av materialet för att se och höra sig själv i aktion och kommentera inspelningen. På så sätt ska det inspelade materialet stimulera och påminna respondenten om sitt tänkande under den dokumenterade episoden. Det är svårt att se stimulated recall som en metod med en bestämd manual, som man ska följa. Det är snarare så att undersökningar som genomförts med stimulated recall kan skilja sig åt på betydelsefulla sätt, bland annat beroende på forskningsintresse, intervjutekniker men även beroende på mer grundläggande antaganden om vad respondenterna egentligen har möjlighet att verbalisera.

 • 420.
  Haglund, Björn
  Göteborgs universitet Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle.
  Traditioner i möte: en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan2004Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Kan fritidspedagoger bidra till att utveckla arbetet i skolan? I Björn Haglunds avhandling, Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan, studeras fritidspedagoger som arbetar med barngrupper under skoltid. Avhandlingens resultat pekar på att fritidspedagoger kan bidra till att utveckla och integrera fritidshemmens och skolans traditioner. Det finns dock inte någon automatik i att skolans arbete utvecklas enbart för att fritidspedagoger deltar i arbetet. På olika sätt försöker man från politiskt håll att förbättra och utveckla arbetet i skolan. De politiska intentionerna är bl.a. att arbetet ska utvecklas mot att elevernas kunskaper i olika ämnen tillgodoses samtidigt som även fostran och utvecklandet av social kompetens poängteras. Ett sätt att utveckla innehållet på ett sådant sätt anses vara att i högre grad än tidigare anknyta fritidspedagoger till skolans arbete med yngre skolbarn. Avhandlingen beskriver tre olika tillvägagångssätt som fritidspedagogerna använder sig av då man arbetar i skolan. Några av de studerade fritidspedagogerna använder sig av ett innehåll som poängterar både social fostran och kunskaper som av tradition är förknippade med skolans undervisning. Andra fritidspedagoger genomför aktiviteter som enbart syftar till att stärka barns självförtroende, skapa gemenskap i barngruppen och att fostra barnen. En tredje grupp fritidspedagoger använder sig av ett innehåll som syftar till att ligga i linje med vad man uppfattar som skolans traditioner, att anknyta till skolämnen och arbetsdisciplin. Att man bevarar de egna traditionerna eller att man övertar skolans traditioner är dock inte något som kan sägas förnya eller utveckla skolans arbete utifrån de politiska intentionerna. Det visar sig också att den enskilda fritidspedagogen betonar olika sorters innehåll och genomför olika sorters arbete vid olika tillfällen under arbetsdagen. Arbetet verkar på så sätt splittrat och fritidspedagogerna får, bl.a. beroende på deras egna syften med olika aktiviteter, olika roller i arbetet. Sammanfattningsvis kan fritidspedagoger visserligen bidra till att utveckla innehållet i skolan men om deras arbete ska utvecklas till att omfatta både social fostran och mer ämnesinriktade kunskaper är detta bl.a. beroende av deras egna uppfattningar av vad barnen gör i klassrummen och vad aktiviteter i skolan ska innehålla. Dessutom är innehållet i det arbete de utför beroende av de förväntningar som skolledning, lärare och föräldrar har på aktiviteternas innehåll.

 • 421.
  Hajo, Ster
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Wannberg, Louise
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Integrering av bild i teoretiska ämnen: En studie gällande lärarens användning av bild i den teoretiska undervisningen i år 1-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bilder har under en lång tid använts som ett verktyg att uttycka våra känslor, tankar och åsikter, och även som ett verktyg till att förstå oss själva och samtidigt skapa en förståelse för vår omvärld och den information vi tar del av. Tidigare forskning har visat att bilder förstärker kunskap och gör informationen mer begriplig samt att bildintegrering i undervisningen medför kreativitet och ökad motivation hos elever. Bilder har även använts som ett uttrycksmedel till att beskriva känslor och tankar.

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det sker en integrering av bild i de teoretiska ämnena på lågstadiet och hur den gör det, samt vilka skäl det finns för att integrera bilden. Detta undersöktes genom intervjuer med lärare på lågstadiet. Resultatet från intervjuerna har visat att det sker en integration mellan bild och de teoretiska ämnena. De intervjuade lärarna lyfter även fram olika metoder för hur bilden kan integreras i undervisningen samt vilka fördelar denna integration resulterar i. Exempelvis att bilden kan användas som ett uttycksmedel till att beskriva känslor och tankar men även till att förstärka och tydliggöra kunskap i ett annat ämne. Bildintegreringen leder till variation i undervisningen och en balans mellan teori och praktik, samtidigt som detta gör att eleverna blir mer engagerade och kreativa. De intervjuade lärarna menar att det praktiska arbetet i undervisningen väcker elevernas lust och nyfikenhet vilket i sin tur leder till lärande. Bildintegreringen i undervisningen kan definieras som bild som ett redskap för lärande i ett annat ämne, men även som bilden egenvärde och betydelse för människan. Båda definitionerna anses som fördel för lärande och som prioriteras av de intervjuade lärarna i denna undersökning. Om lärare har brist på kunskap om bildens positiva effekter kommer detta förmodligen inte att användas i undervisningen. Därför krävs det att fler lärare får kunskap om de estetiska ämnenas styrkor då detta kan leda till att bilden används mer i undervisningen. 

 • 422.
  Hall, Lisa
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Att bli vi: Två lärares beskrivningar av hur man kan arbeta för en god sammanhållning i sina klasser2007Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att kunna bedriva undervisning i skolan behövs fungerande klasser, där elever och lärare likt kollegor på en arbetsplats kan arbeta ihop. Eftersom undervisningen till stor del sker kollektivt är det angeläget för lärare att ha kunskap om grupper och grupputveckling. Forskning visar att alla grupper genomgår en utveckling och att vissa grupper behöver hjälp i den processen för att kunna fungera ihop och känna någon form av samhörighet. Som gruppledare i skolan har läraren det yttersta ansvaret för att hjälpa klasserna med detta. Studiens syfte var därför att undersöka hur lärare kan arbeta för en god sammanhållning i sina klasser, samt hur lärare kan se på sin egen roll som gruppledare i processen. För att uppfylla syftet genomfördes en dubbel fallstudie som innefattade observationer och intervjuer. I studien ingick två lärare och två klasser från en gymnasieskola. Observationerna skedde vid två tillfällen då det ordnades teambuilding med klasserna. Intervjuer genomfördes sedan efteråt med de lärare som närvarade vid respektive observationstillfälle. Det var alltså dessa lärares beskrivningar studien utgick ifrån. Resultatet visar att lärarna har genomtänka strategier för att främja en god sammanhållning i sina klasser. De använder sig av många olika sorters gruppstärkande övningar och teambuilding för att stimulera gemenskapen och för att undvika grupperingar i klassen. Sammanhållning handlar till stor del om att det ska finnas ett gott gruppklimat och en form av ”vi-känsla” i klassen. För att kunna utveckla en ”vi-känsla” måste eleverna få möjlighet att lära känna varandra. Läraren måste följaktligen lägga tid till detta i undervisningen. Läraren roll är att fungera som något av vägledare för grupperna under deras utveckling.

 • 423.
  Hallebjörk, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Vad i Hälsoprofilbedömning motiverar människor att göra en livsstilsförändring?: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Stor del av människors hälsa och flertalet sjukdomar beror på människors ohälsosamma levnadsvanor. Metoden hälsoprofilbedömning (HPB) har visat ge stora positiva hälsoeffekter. Med mätningar, konditionstest på cykel och motiverande samtal läggs fokus på nuläge och förändring för att motivera deltagare till livsstilsförändring.

  Syfte Syftet med studien är att undersöka vad personer som gjort en HPB upplever som motiverande till förändring av livsstil.

  Metod Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Fyra kvinnor som hade genomfört HPB högst en månad innan intervjuerna genomfördes. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys.

  Resultat Det visade sig att både inre och yttre faktorer påverkade motivation till förändring hos informanterna. Efter att ha gjort HPB kunde informanterna se möjligheterna till förändring utifrån sina egna förutsättningar, att det krävs mindre ansträngning än de trott för att få positiva effekter på hälsan, samt att de nu kunde se hur livsstilen påverkar hälsan.

  Slutsats Mätningarna och konditionstestet är en motiverande faktor där informanterna får bekräftat vad resultatet är, medan MI är en viktig del för att deltagarna ska veta hur de själva ska gå tillväga för att genomföra en förändring utifrån sina egna förutsättningar. HPB som helhet är en bra metod för livsstilsförändring.

 • 424.
  Hallgren, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Stigson, Johanna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Pedagogers syn med mötet med barn inom bild- och formskapande: en jämförelse mellan Montessori och Reggio Emilia2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur pedagoger på två förskolor med olika pedagogisk inriktning ser på mötet med barn inom bild- och formskapande. Frågeställningarna behandlar hur pedagoger arbetar och vill arbeta med skapande, om och hur synen på barn och barns utveckling skiljer sig samt hur pedagoger uppfattar att barn upplever skapande.

   

  Intervjuer med sju pedagoger är gjorda på en Montessoriförskola och en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Intervjuerna är inspelade på band och samtidigt gjordes även anteckningar. Intervjuerna är sedan transkriberade, tolkade och analyserade. I samband med intervjuerna är även fotografier tagna på förskolornas bild- och formskapande utrymmen.  

   

  Resultatet visade att synen på barn inte skiljer sig nämnvärt mellan Montessoriförskolan och den Reggio Emilia-inspirerade förskolan. Samtliga pedagoger på båda förskolorna ser barn som kompetenta och upplever att barn utvecklas genom, och är positiva, till bild- och formskapande. Den Reggio Emilia-inspirerade förskolan arbetar dock i högre omfattning med planerad bild- och formskapande verksamhet i jämförelse med Montessoriförskolan. På Montessoriförskolan önskar pedagogerna att de hade mer tid och resurser till bild- och formskapande verksamhet, i nuläget arbetar de enbart spontant med skapande.  

 • 425.
  Hallqvist, Susann
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Larsson, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Syften med bild i fritidshem: En kvalitativ intervjustudie med fem lärare i fritidshem2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att bildskapande kan användas på många olika sätt. I fritidshemmet är

  det vanligt att man utgår ifrån läroplanen när man planerar aktiviteter som rör bild.

  Även elevers intressen och behov ligger till grund för hur man arbetar. Utifrån de syften

  pedagoger har med en bildaktivitet formas aktiviteten. Med hjälp av denna studie ville

  vi få en djupare förståelse för varför fritidslärare arbetar med bild. Ämnet har

  undersökts genom intervjuer med fem lärare i fritidshem. Resultatet visar att

  bildaktiviteter i fritidshemmet kan användas för att ge elever utvecklad förståelse för

  människors olika förutsättningar och att elevernas intresse ofta ligger till grund för vilka

  aktiviteter som genomförs. Även pedagogens utbildning i och intresse av bild påverkar

  arbetet.

 • 426.
  Hallström, Martina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Kvalitet i fritidshem: En undersökning av fritidshemmens kvalitetsredovisningar2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att undersöka vad kvalitet är för fritidshemmen har åtta kvalitetsredovisningar undersökts i syfte att se hur de beskriver kvalitet samt hur de uttolkar styrdokumenten i sitt kvalitetsarbete. Kvalitetsbegreppet behandlas och beskrivs utifrån olika perspektiv och för att skapa en förståelse för innebörden av begreppet. I resultatet kan man se att fritidshemmen beskriver kvalitet utifrån teman som de arbetar med i verksamheten även att dess tolkning kan förstås i relation till dess verksamhet och vad som för dem är relevant att arbeta med för att uppnå målen.

 • 427.
  Hallström, Monica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Om "genusfällor", uppvaknande och intresse2012Inngår i: Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation / [ed] Christina Gustafsson och Göran Fransson, Gävle: Gävle University Press , 2012, s. 197-226Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 428.
  Hammarberg, Annie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Att utmana studenters föreställningar: med genus som exempel2012Inngår i: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, s. 67-79Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 429.
  Hammarström, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Stöd och rutiner för barn och ungdomar på kvinnojourer: examensarbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att identifiera vilket stöd som fanns för barn som befann sig på kvinnojourer, samt undersöka vilka rutiner som fanns kring skolgång på kvinnojourer i ett mellansvenskt län. Data samlades in genom intervjuer och en manifest ansats användes för att analysera svaren. Det var fyra kvinnojourer om deltog i undersökningen och därmed fyra intervjuer då en personal på varje jour intervjuades. Resultatet av studien visar att personalen på kvinnojourerna ofta saknar utbildning i det arbete de utför och att de är hänvisade till att söka ut- och fortbildning på eget initiativ. Studien visar också att det endast var en av de intervjuade kvinnojourerna som hade utarbetade rutiner för barnens skolgång.

  Hos de övriga kommer inte barnen till skolan under tiden på jouren. Även när det gäller stöd till barnen, var det endast en representant från kvinnojouren som uppgav att det fanns rutiner för hur barnen skulle bemötas och stöttas. De övriga jourerna uppgav att de anpassar insatserna från fall till fall.

  Samtliga kvinnojourer hade kvalitetssäkring i någon form. Den sker antingen i samarbete med kommunen, landstinget, kvinnojourernas riksorganisation eller jourens styrelse.

  Det finns bristfälligt forskningsunderlag och målformuleringar saknas för kvinnojourernas arbete. Arbetet vilar därmed på bräcklig grund. Då verksamheten på jourerna finansieras med kommunala bidrag kan detta konstateras.

 • 430.
  Hammarström, Helena
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket.
  Textrespons mellan nya väggar: från campus till distans på högskolan2012Inngår i: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, s. 137-160Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 431.
  Hanning, Veronica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Eriksson, Cristina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Förskolebarn och stress: Fem förskollärares uppfattningar om barns stress i förskolan2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stress har alltid förekommit hos våra förfäder då var det en instinkt på kamp eller flykt. Men i dag utsätts vi för stress i olika former. Positiv stress är bra för oss, det ger oss energi då vi ställs inför utmaningar som vi klarar av. Negativ stress uppstår när vi ställs inför höga påfrestningar och kontrollen går förlorad. Stressen kan ha en negativ inverkan både fysiskt och psykiskt. Det gäller att hitta en balans mellan den negativa och positiva stressen för att hälsan ska vara god. Men tyvärr tycks den negativa stressen öka i samhället. Detta kan drabba både vuxna och barn på olika sätt. Arbetet kommer att belysa den negativa stressen samt det förebyggande arbetet mot negativ stress på förskolan.

  Det övergripande syftet med detta examensarbete var att undersöka fem förskollärares uppfattningar om barn och stress på förskolan. Dessa frågeområden har varit centrala i vår studie. Vad orsakar stress hos förskolebarn? Hur arbetar förskollärare för att undvika att barn blir stressade?

  Vi valde kvalitativa intervjuer som metod därför det kunde bidra till en nyanserad bild av förskollärarnas uppfattningar angående barn och stress på förskolan. Intervjuerna utfördes på två olika förskolor med både kvinnliga och manliga förskollärare. Resultaten i studien visade att flertalet av förskollärarna upplevde stress på sitt arbete. Studien visade  att stress kunde förekomma i olika former hos barnen och hos personalen i verksamheten. Det framkom också att det fanns många olika omständigheter som kan skapa stress i förskolans verksamhet. Resultaten i studien visade på informanternas uppfattningar kring det betydelsefulla arbetet att förebygga stress på förskolan. 

 • 432.
  Hansson, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hur använder lärare sig utav läxor?: En intervjustudie om lärares resonemang kring läxor2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läxor är ett fenomen som de flesta av oss kan relatera till. Jag tror att många har positiva minnen utav läxor från sin tid i skolan, medan andra har negativa minnen. I vårt samhälle är det inte så vanligt att människor tvingas ta med sitt arbete hem efter avslutad arbetstid. Så ser det dock ut i den svenska skolan.  Jag vill med denna studie ta reda på hur lärare motiverar användandet av läxor. Samt hur man resonerar generellt kring ämnet läxor. Jag har genomfört en kvalitativ intervjustudie med fyra yrkesverksamma lärare som alla undervisar i årskurs fyra. Resultatet visar att de intervjuade lärarna använder läxor som tydligt kan kopplas till de undervisningsmoment man arbetar med i skolan. Vilket resulterar i att lärare inte ger sina elever läxor ”bara för att” eller av traditionsmässiga skäl. Men man påpekar samtidigt att läxor blir ytterligare ett tillfälle för elever att få befästa kunskap. Det komplexa med studien är att lärarna å ena sidan ger sina elever läxor i någon form, medan man å andra sidan menar att man skulle klara sig utan att ge sina elever läxor.  

 • 433.
  Haraldsson, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Barn och ungdomars fysiska aktivitet och övervikt: En forskningsöversikt2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskningsöversikten handlar om barn och ungdomars fysiska aktivitet, övervikt och psykisk hälsa. Enligt WHO så har övervikten fördubblats i Europa under de senaste årtionden, fler dör av övervikts relaterade sjukdomar än av svält. Även i Sverige så har övervikt ökat och fler barn väljer stilla sittande aktiviteter framför fysiskt ansträngning.

  Syftet med forskningsöversikten var att undersöka sambandet mellan övervikt, psykisk och fysisk hälsa hos barn i allmänhet. Syftet med studien var även att skapa en systematiserad bild av relevant forskning.

  13 artiklar analyserades och blev en del av forskningsöversikten, de valdes ut efter granskning av abstraktet och närmare genomgång av innehållet.

  Resultatet visade att de flesta artiklar hävdar att barn inte är tillräckligt fysiskt aktiva på förskolor och skolor. Fler barn väljer att ägna sig åt lugnare aktiviteter än fysiskt krävande lekar. Man kunde också se att övervikt också var ett problem, studierna som genomfördes i USA pekade ofta på att övervikt var ett större problem hos minoritetsgrupper och låginkomsttagare. Slutsatsen är att det finns ett samband mellan inaktivitet och övervikt hos barn.

 • 434.
  Hassel, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Våld mot lärare2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Med växande antal anmälningar från lärare till arbetsmiljöverket har behovet av relevant forskning framkommit. Syftet med denna C-uppsats var att undersöka om kränkningar, hot och våld mot lärare i kommunen Nordanstig förekom. Utfirån syftet ställdes sen tre frågeställningar, Hur vanligt är det att lärare, vikarier samt skolpersonal med pedagogisk elevkontakt, kränks, hotas, samt eventuellt utsätts för våld i kommunen Nordanstig? Hur påverkas läraren om denne blir utsatt för kränkningar, hot eller våld, kommer läraren av olika anledningar att låta detta passera i kommunen Nordanstig? Hur påverkas en lärares pedagogiska arbete om läraren blir utsatt för kränkningar, hot eller våld, kommer läraren att undvika jobbet eller sjukskriva sig i kommunen Nordanstig? För att få svar på dessa frågeställningar så utformades en enkät med 29 frågor som användes som en surveyundersökning. Resultatet påvisade tydliga svar att cirka hälften av de lärare, vikarier samt skolpersonal med pedagogisk elevkontakt kränks av elever och att det 45 av 46 besvarare sett andra kollegor kränkas av elever. Vidare svar påvisade en tendens till att detta nu ökat. Hot har förekommit men är mer ovanligt, våld mot lärare är sällsynt men har hänt. Även hot och våld påvisar en svag tendens till att ha ökat. Studien visar att det händer att cirka hälften av besvararna låter kränkningar från elever passera. Hot tillåts sällan passera mot lärare. Endast 3 av 46 besvarare har tillåtit våld passera utan åtgärd.21 av 46 besvarare har aldrig känt olust eller otrygghet på sin arbetsplats, 3 av 46 besvarare har varit sjukskriven p.g.a elev/ers våld mot denne.

 • 435.
  Hasselgren, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Söderlund, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Läraren som ledare: En kvalitativ studie om några lärares syn på ledarskap i klassrummet2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har syftet varit att undersöka vilken betydelse lärares ledarskap i klassrummet har för elevers lärande. I studien har vi använt oss av strukturerade intervjuer med tio respondenter för att samla in information. Resultatet i undersökningen visar på faktorer för ett bra ledarskap är att skapa trygghet och tillit i gruppen genom struktur, tydlighet och bra ämneskunskaper. Detta kan medföra ett bra arbetsklimat i klassen och elever som presterar bättre i skolan och som då oftare når Skolverkets (2016) uppsatta mål. Detta framkom även i litteraturen som vi använt oss av.

 • 436.
  Hauptmann, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Matematikbokens roll i matematikundervisningen: en intervjustudie med två lärare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utgångspunkt för detta examensarbete är de sjunkande elevprestationerna i matematik. I en rapport av Skolverket (2007) konstateras att det är allt färre elever som når upp till målen i matematik i årskurs nio. Denna studie fokuserar på matematikbokens roll i matematikundervisningen, då det i tidigare forskning framkommer att stora delar av lektionerna består av att eleverna arbetar självständigt i matematikboken. I avsnittet tidigare forskning fokuserar studien på vad matematikboken kan få för konsekvenser för elevens möjligheter att utveckla en matematisk förståelse. Det som tydligt framkommer i detta avsnitt är att matematikboken främst används då eleven arbetar självständigt med eget arbete. Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt matematikboken används i undervisningen samt lärares uppfattning kring matematikbokens möjlighet att ge elever matematisk förståelse. Den empiriska undersökningen i detta arbete består av två intervjuer. De deltagande lärarna är båda verksamma i de tidigare åren och är utbildade i ämnet matematik. Resultatet av den empiriska studien visar upp två olika sätt att förhålla sig till matematikboken. Det som tydligt framkommer är att lärarens uppfattning kring huruvida matematikboken har möjlighet att stimulera att elever utvecklar en matematisk förståelse påverkar lärarens förhållningssätt till matematikboken i undervisningen. I resultatet framgår att den lärare som var mest bunden till matematikboken talade mindre om matematisk förståelse och såg matematikboken som en kunskapsförmedlare och ett sätt för läraren att försäkra sig om att eleven utvecklade en matematisk förståelse. Medan den lärare som var minst bunden till matematikboken mer talade om matematisk förståelse och var av den uppfattningen att matematikboken inte hade förmåga att stimulera att elever utvecklade en matematisk förståelse. Det som framkom i lärarnas utsagor visar både likheter och skillnader med det som framgår av tidigare forskning inom liknande ämnesområde. Likheter med vad tidigare forskning konstaterat är att matematikboken används i elevens eget arbete. Skillnader var att ingen av lärarna baserade den lärarledda undervisningen utifrån matematikbokens innehåll.

 • 437.
  Hedkvist, Oscar
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Hur elever påverkas av provveckor: En enkätstudie som undersöker elevers attityder till provveckor i gymnasiet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elever anser att de påverkas av provveckor och om eleverna tycker det är ett koncept som fungerar. I studien användes en enkätundersökning, beståendes av en kvantitativ och en kvalitativ del. Två klasser från en gymnasieskola i mellersta Sverige deltog i studien. Den kvantitativa delen av enkäten sammanställdes via hemsidan SurveyMonkey, datan exporterades sedan till Excel i form av diagram. Den kvalitativa delen av enkäten kodades med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visar att eleverna anser att provveckor är ett koncept som fungerar bra i gymnasiet gällande betygen. Majoriteten av eleverna tycker att de presterar måttligt eller bättre på provveckorna. Eleverna har blandade åsikter gällande bibehållandet av kunskap efter provveckor. De elever som tycker att kunskaperna finns kvar efter kursen studerar generellt mer inför provveckorna. Eleverna anser att de blir stressade och får prestationsångest på grund av provveckorna som påverkar elevernas hälsa överlag. Även om hälsan påverkas så anser majoriteten eleverna att det är positivt med provveckor och de är inte intresserade av att byta gymnasium efter att ha haft konceptet i två år på sitt gymnasieprogram.

 • 438.
  Hedlund, Elisabet
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Att styra i namn av framtid: Subjektskonstruktioner och tekniker för styrning2011Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The purpose of the dissertation is to problemize the stories about a gradual change and development of education governance. The study objects are steering, constructions of the subject, and disciplinary techniques. The focus is future as a disciplinary technology. Based on the story of a gradual development and change in educational governance three strands were chosen: the late 1970s, the mid-1990s and the first decade of the 21st century. Teacher education was chosen because it is to be found in all educational system. The empirical material consists of policy bills and text designed to create knowledge about teacher education, and text created in the educational community that focus on education and future.

  The questions asked relate the study to Foucault´s thinking about governmentality, genealogy, and bio-politics. The essence in governmentality, genealogy and bio-politicis is that that knowledge and knowledge production is a productive activity that generate possibilities that allow us to construct ourselves as subjects.

  A general feature in the empirical material is the structure of an overall and collecting concept. The time characteristic become visible through the way that people live, work, and study. The stories create an image of a national and the individual's history, with a present, and a future with possibilities, and restrictions. Those constructions create the contexts that the subject is in and will be a part of. Regardless of story, the question and the task is to organize and provide for the individual as the creator of community, economy, health and future. In the documents it is mainly in the construction of "the other" that the community appears. A hierarchical surveillance was made visible in the tree strands. It can be described as frames in which time is divided into intervals with requirements and objectives possible to examine and document. Confession as a technique for discipline is reused under different names. Confession activities are organized in the pedagogical practices and are referred to as “dialogue pedagogy”, “didactics” and “performance assessment”. Practices were the individual are invited to speak, in a need to speak whit some “other” who “knows” and can act and tutor. The educational practice creates network, actors and audiences who act and communicate with each other simultaneously. The network spreads and demonstrates society's intentions and purposes whit the educational system. The networks and the talk of the future and education create the subjects ways to think and talk about herself and others.

  The educational and scientific discourse is part of a political rationality, where functions and practices create ways to coordinate and neutralize differences even though with different names. It is therefore not possible to say that one form of subject construction have been exchanged in benefit of another, it is rather a movement back and forth. The problem is about efficiency, control and to influence the individual's choice, and coordinate individuals in the creation of opportunities for the individual and the nation.

 • 439.
  Hedlund, Elisabet
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Freedom to execute efficiency2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 440.
  Hedlund, Emelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Kohlin, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Barns könsstereotypa tankar kring leksaker: Yttre påverkans vikt i form av syskon samt föräldrars tankesätt kring könsroller och barn2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet genus med fokus på en grupp femåriga barns tankar om leksaker och kön. Syftet utgörs av att undersöka om en grupp pojkar och flickor vid femårsålder tänker könsstereotypt om leksaker. Samt om dessa eventuella könsstereotypa tankar kan kopplas till föräldrarnas utbildningsnivå. För att söka svar på detta genomfördes en bildundersökning med 11 barn på en centralt belägen förskola i en medelstor svensk stad, de medverkande barnens föräldrar besvarade en enkät rörande barnens bakgrund så som syskon, leksaker och kamrater. Resultatet visade att yttre påverkan i form av föräldrars utbildningsnivå tycks ha ingen eller liten betydelse för barnens könsstereotypa tankar. Resultatet visade istället att faktorer så som eventuella syskon, syskonens ålder och kön samt föräldrarnas medvetna genustänk gentemot sina barn, var av stor vikt gällande barnens uppfattning om vilka leksaker som är kopplade till vilket kön.

 • 441.
  Hedlund, Kristina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Bohjort, Lena
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Dansa matematik: Hur man kan använda dans som komplement till matematikundervisningen2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 442.
  Hedlund, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Berg, Johanna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Kultur i förskolan: sju förskollärare beskriver sitt arbete med att tillvarata barns kulturella bakgrund2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om kulturell bakgrund, sång, samverkan samt olika förhållningssätt som förekommer i arbetet med mångkulturella barngrupper i förskolan. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sju förskollärare arbetar med barnens kulturella bakgrund i den dagliga verksamheten på förskolan och vid sångsamlingar. Syftet har även varit att undersöka vilken begreppsförståelse förskollärarna har kring några begrepp som förekommer i talet om mångkultur och hur den förståelsen påverkar deras arbete i barngruppen.

  I tidigare forskning har det framkommit att Sverige har varit ett mångkulturellt land i många år, men att den svenska skolan ännu inte kommit särskilt långt i sitt arbete med integration. Det har även framkommit att förskollärarna ser på barnens kulturella bakgrund på skilda sätt och att mångfalden i barngrupperna osynliggörs. Studien är baserad på semi-strukturerade intervjuer som genomförts med sju förskollärare på deras respektive arbetsplatser. Intervjumaterialet har skrivits ut i sin helhet och analyserats i syfte att finna likheter och skillnader i de deltagandes svar.

  Resultaten visar att tillvaratagandet av barnens kulturella bakgrund och intresset för dessa kulturella bakgrunder skiftar bland förskollärarna. Det finns en osäkerhet hos förskollärarna rörande hur de ska arbeta med olikheter och likheter tillsammans med barnen. Osynliggörande av barns kulturella bakgrund, kompensatoriskt arbetssätt och reciprokt arbetssätt är tre arbetssätt som framträder tydligare än andra i denna studie.

  En slutsats i studien är att det finns vissa brister i förskollärarnas kunskap rörande andra människors kulturella bakgrund. Detta är förmodligen anledningen till att förskollärarna använder sig av ett reciprokt eller kompensatoriskt arbetssätt i arbetet med barnen. Det är troligtvis även detta som gör att förskollärarna osynliggör barnens kulturella bakgrund i sin verksamhet. Detta sätt att arbeta gör att arbetet med interkulturell pedagogik och integration blir svårt för förskollärarna och det leder i sin tur till att det blir svårt för dem att samverka med modersmålslärare och andra vuxna personer med annan kulturell bakgrund än den svenska. Detta leder även till att förskollärarna inte kan hjälpa barnen med att förstå likheter och skillnader mellan kulturer vilket leder till att barnen lämnas åt att söka svar på dessa frågor på egen hand.

 • 443.
  Hedlund, Therese
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Myrgren, Emma
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  "Det måste finnas i huvudet också": en intervjustudie ur ett lärarperspektiv om ett inkluderande arbetssätt i ämnet idrott och hälsa2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ämnet idrott och hälsa ger utmärkta möjligheter för elever med en funktionsnedsättning att vara fysiskt aktiv och leka tillsammans med sina kamrater, trots det verkar deltagandet inte vara en självklarhet i dagens skola. Syftet med denna studie är därför att undersöka några idrottslärares reflektioner och erfarenheter kring ett inkluderande arbetssätt i ämnet idrott och hälsa. Då studien handlar om mänskliga uppfattningar och erfarenheter har vi inspirerats av ett fenomenologiskt synsätt och använde därför intervju som datainsamlingsmetod. Intervjuerna genomfördes med sex idrottslärare i ett län i mellersta Sverige. Resultatet visade att trots att pedagogerna är positiva till inkludering så tror de att det är en lång väg att gå innan vi kan ha en skola för alla. De ser svårigheter med att bedriva en inkluderad idrott- och hälsaundervisning, vilket inte bara handlar om begränsade resurser i form av pengar, lokal och personal utan vissa av pedagogerna menar att det handlar om en attitydfråga överlag i samhället. Vi anser att det även är viktigt att man hela tiden som pedagog har elevens bästa i fokus, inkludering får inte ske bara för inkluderingens skull.

 • 444.
  Hedman, Helena
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Fyra familjehemsföräldrars bilder av placerade barns skolgång: En kvalitativ studie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Familjehemsvården är i fokus, forskning avseende de familjehemsplacerade barnen visar att de har större svårigheter än andra elever att klara av skolgången med godkända betyg i årskurs nio och slutförd gymnasieutbildning. Syftet med denna studie var att undersöka familjehemsföräldrars tankar kring skolgången för familjehemsplacerade barn.

  Fyra familjehemsföräldrar utvaldes genom strategiskt urval. Därefter genomfördes en semistrukturerad intervju med var och en. Resultatet visar att de intervjuade familjehemsföräldrarna har goda insikter om skolans avgörande betydelse för barnets framtid. Alla fyra intervjuade familjehemsföräldrar tar sin roll på stort allvar, samtliga anser att de har ett stort ansvar i att barnet når kunskapsmålen och slutför en gymnasieutbildning. De har en positiv inställning till de placerade barnens möjligheter att klara skolgången. Dessa familjehemsföräldrar menar att de placerade barnens skolförmåga inte är sämre än andra elever, men att det kan krävas mer tid och kraft för att hämta ikapp förlorad skoltid.

  Studien visar samstämmighet kring familjehemmens tankar om de placerades möjligheter att klara skolan, och ger en bild av att dessa familjehem har en positiv förväntan om att placerade barn kan klara av en fullgod skolgång med slutbetyg i gymnasiet.

 • 445.
  Hedvall, Marie-Louise
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Sjöberg, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  En observationsstudie om hur förskollärare fördelar talutrymme till flickor och pojkar vid en samling2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 446.
  Helgöstam, Erica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Adolphson, Sophie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Högläsningens möjligheter: en studie om pedagogers arbete med högläsning i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kommunikation, dialog och samspel är viktigt för barns lärande. Enligt förskolans läroplan Lpfö 98 skall pedagogen arbeta så att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling. Pedagogen skall även arbeta på ett sätt som stimulerar barns nyfikenhet på och förståelsen av skriftspråket. I förskolan förekommer språk och kommunikation i verksamhetens alla delar. En av dessa är när pedagogen läser högt för barnen, högläsning är en del av förskolans tradition och kultur. Utifrån detta har syftet varit att undersöka hur pedagoger arbetar med högläsning på förskolan samt vilka mål de vill uppnå med högläsning i barngruppen.

  Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Enligt detta synsätt är språk, samspel och kommunikation grundläggande för läroprocesserna. Lärandet sker i interaktion mellan individer samt mellan individen och miljön.

  I studien användes en kvalitativ metod, i form av intervjuer. Intervjuerna utfördes på två förskolor och sammanlagt intervjuades sex pedagoger. Resultatet grundar sig på inspelade intervjuer som sedan bearbetats och kategoriserats.

  Resultatet visar att på alla avdelningar läser pedagogerna dagligen för barnen. Samtliga avdelningar har en inplanerad lässtund efter lunch. De spontana lässtunderna sker oftast på barnens initiativ och vanligen på morgnar och sen eftermiddag. Något som är gemensamt för alla avdelningar är att pedagogerna delar in barngrupperna i mindre läsgrupper. Pedagogerna avsätter sällan planeringstid inför den inplanerade lässtunden. Oftast väljs böckerna i stunden av barnen eller pedagogen. De tre pedagoger som arbetar temainriktat använder sig ibland av böcker som utgår från det valda temat. Det förekommer även att pedagogerna använder sig av böcker för att belysa aktuella händelser eller situationer. De flesta pedagoger nämner att högläsning är ett bra verktyg för att utveckla barnens språk och ordförråd. Alla pedagoger anser att det är centralt att det finns tid för samtal för barnen kring bokens bilder och innehåll. En gemensam anledning till högläsning är enligt pedagogerna att denna stund ger barnen en möjlighet att komma ner i varv och vila.

  Studien visar att trots pedagogernas vilja att använda sig av böckerna som kunskapskälla sker detta vanligen utan föregående planering. Den slutsats som kan dras är att planering inför högläsningsstunden är något som bör ges större utrymme. Lässtunderna är oftast en oreflekterad rutinsituation med samma dagligen återkommande struktur. Om pedagogernas syn på högläsningen skulle ändras från rutinsituation till en planerad aktivitet skulle även formen för lässtunden variera från gång till gång. Detta skulle ge större möjlighet att förändra gruppens indelning och storlek, men också att lässtunden kan ha olika syften vid olika tillfällen.

 • 447.
  Hellsén, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  "Stigar till kunskap": Ett försök att visualisera förskolans lärandemål.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 448.
  Helm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Fransson, Mikaela
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Attityder inför en hälsointervention hos de anställda på ett företag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats hade till syfte att undersöka hur attityder inför en hälsointervention ser ut hos anställda på ett företag där de anställda stod inför en kommande hälsointervention. Genom arbetet har författarna använt sig av tolkningar lutade på hermeneutiska principer. Författarna till denna uppsats skaffade sig ett kunskapsunderlag genom att genomföra kvalitativa intervjuer med fem stycken anställda på ett företag som stod inför en hälsointervention. I uppsatsens resultat och analysdel redovisar författarna bland annat intervjudeltagarnas kognitiva, intentionella samt affektiva attityder och tolkar kring dessa. Vidare behandlas informanternas kunskap om den kommande interventionen, samt eventuella bakomliggande faktorer till de uppvisade attityderna. Författarna av uppsatsens tolkning av resultatet visar bland annat att alla intervjudeltagare anser att chefens deltagande i den kommande hälsointerventionen är positivt samt att alla ser fram emot interventionen. Informanterna hade olika personliga målsättningar med ett deltagande i interventionen. Genom intervjuerna framkom det att endast en informant vet varför interventionen skall utföras i gruppen.

 • 449.
  Helmersson, Caroline
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Varför går inte barnen med den vandrande skolbussen i Eskilstuna?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 450.
  Helén, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Upplever ungdomar stress?: - en beskrivning av faktorer som anses påverka2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
6789101112 401 - 450 of 1095
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf