hig.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 18108
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Amra, Olfat
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Larsson, Malin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Egenvårdens roll i förebyggandet av fotsår vid omvårdnaden av personer med diabetes mellitus typ 1 och typ 2: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 452.
  Amselem, Yohanna
  University of Gävle. University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Hemträdgårdens Skafferi: inventering av ätbara, skötselextensiva växter för hemträdgården2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur vi lever och vad vi konsumerar får konsekvenser på miljön. Idag orsakar en stor del av livsmedelsproduktionen allvarliga miljöproblem. Att odla delar av sin mat i den egna trädgården bidrar till en ekologiskt hållbar livsstil, minskar den individuella miljöpåverkan och därmed det egna ekologiska fotavtrycket.  En allmän trend råder gentemot skötselextensiva trädgårdar, ofta anses det oförenligt med en nyttoträdgård. En utgångspunkt för detta arbete är att skötselextensiva odlingsmetoder kan vara av intresse för en växande målgrupp av miljömedvetna människor. Syftet med arbetet är att undersöka hur det går att förena skötselextensivitet med produktivitet i hemträdgården med tanke på växtval och komposition. Frågeställningar som besvaras är; vilka växter kan vara av intresse för den som vill odla skötselextensiva ätbara växter i sin hemträdgård? Hur kan dessa växter planteras så att trädgården blir skötselextensiv? Metoden som används är informationssökning i litteratur och internet.  I resultatets första del tas olika skötselextensiva kategorier av växter upp. Träd och buskar lyfts fram som dem mest skötselextensiva växtkategorierna. Även örtartade perenner innebär ett flertal fördelar när det gäller skötselextensivitet. Andra växtgrupper är perenna vattenväxter samt annueller och bienner som självsår sig. Odling av örtartade och vedartade ätliga perenner i form av polykulturer och skogsträdgårdar kan efter etableringsfasen innebära lite skötsel i förhållande till produktivitet. Därmed   anges polykulturer och skogsträdgårdar (en särskild form av polykultur) som exempel på skötselextensiv växtkomposition. Resultatets slutliga del består av en växtlista redovisad i tabeller och listar 233 ätbara växter som kan användas i skötselextensiva planteringar, inklusive träd, buskar, bambu, perenner, lökväxter,  vattenväxter samt annueller och bienner som självsår sig. Samtliga växter är härdiga i zon 3 och kallare. Dessa växter kan förslagsvis kombineras i polykulturer och skogsträdgårdar. Systemet som innebär att odla i skogsträdgårdar, det vill säga i flerskiktade planteringar av ätbara och användbara träd, buskar, perenner och marktäckare av skiftande höjd är ännu relativt obeprövad i zon 3  och kallare men har potential såväl för intresserade trädgårdsägare som för skolor och i annan pedagogisk och rekreativ verksamhet. Min förhoppning att  växtlistorna  underlättar för den som vill påbörja ett planteringsförsök, så väl i liten som i större skala.

 • 453.
  Amunarriz Ollokiegi, Endika
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Electric heated windows: thermal comfort and energy use aspects2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 454.
  Amundsen, Nicklas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  The Possibilities and Limitations of Teaching Through Multi User Virtual Environments2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of computers has grown immensely in the last decades and the possibility to teach through them has grown as well. Various computer applications, games and forums have been created as tools of teaching and learning. This research project contains a summary of various works created within the E-learning area and their results. The virtual world Second Life is tested and some of the research in the literature review will be visited and examined. The research focuses on the feasibility to create scenarios for nursing students to practice patient care and handling, in addition to collaborative qualities that online virtual worlds offer. The conclusion taken from this research is that the possibilities far outweigh the limitations and that learning through virtual worlds should be further explored and developed.

 • 455.
  Amundsson, Ulrika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Larsson, Sofi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Psykisk ohälsa bland ungdomar i Sverige2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva vilka faktorer som bidrar till psykisk ohälsa bland ungdomar i Sverige.

  Metod: Litteraturstudie med en deskriptiv design. Studien är baserad på 14 vetenskapliga artiklar sökt i databaserna "PubMed" och "Cinahl".

  Resultat: Det visade sig i resultatet att skilda föräldrar är en stor bidragande faktor till ungdomars psykiska ohälsa. Ungdomar som lever med skilda föräldrar har en större risk att drabbas av depression, ångest och att börja utöva negativa beteenden som rökning, dricka alkohol och tidig sexdebut. Andra faktorer som bidrar till psykisk ohälsa var fetma hos ungdomar och låg socioekonomisk status hos föräldrar.

  Slutsats: Resultatet i föreliggande studie visade att ungdomar som lever med skilda föräldrar är en stark bidragande faktor till ungdomars psykiska ohälsa. Även fetma hos ungdomarna och dålig socioekonomisk status hos föräldrar kan leda till psykisk ohälsa hos ungdomar. Författarna till föreliggande studie önskar att riktlinjer utvecklas så att sjuksköterskan och andra professioner inom vården lättare ska fånga upp de ungdomar som lider av psykisk ohälsa, genom att ha dessa faktorer i åtanke. Ytterligare forskning inom området bör utföras för att få en tydligare bild av hur familjeförhållanden påverkar den psykiska ohälsan hos ungdomar i Sverige.

 • 456.
  Anadol, Fadime
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Frost/Nylén, Ingela
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Hållbarhetsredovisning ur ett institutionellt perspektiv2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling har i dagens samhälle blivit ett etablerat begrepp. Både politikerna och allmänheten arbetar aktivt för att uppnå hållbar utveckling i världen.

  I och med att samhällets intresse för en hållbar samhällsutveckling ökar har det lett till att företagen mer och mer börjat engagera sig för en hållbar verksamhetsutveckling där man försöker ta ett socialt ansvar. Intressenterna till företagen kräver att företagen redovisar mer relevant information när det gäller hållbar affärsutveckling. Denna typ av redovisning kallas för hållbarhetsredovisning.

  Hållbarhetsredovisning är av ett globalt intresse men vi har valt att avgränsa studien till att utifrån den institutionella teorin belysa vad som påverkar utvecklingen av hållbarhetsredovisningen i Sverige.

  Denna studie visar att de tre pelarna reglerande, kognitiva och normativa i den institutionella teorin gemensamt bidrar till utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. Detta kan vi se genom att det har uppstått regelverk, riktlinjer som har påskyndat och påverkat våra värderingar, normer angående hållbarhet och hållbarhetsredovisningar.

  Det finns ett flertal riktlinjer, lagar, rekommendationer och förslag angående hållbarhetsredovisningar som olika organisationer har utvecklat. De riktlinjer som finns beträffande hållbarhetsredovisningar som har upprättats utav olika organisationer är bland annat GRI: s riktlinjer, DJSI, ISO 14001, EMAS och SA 8000.

  I Sveriges rikes lag finns det reglerat i miljöbalken vilka regler som gäller angående vår miljö. I FAR: s samlingsvolym finner man lagar och rekommendationer om hur hållbarhetsredovisningar ska utföras och granskas.

  I årsredovisningslagens sjätte kapitel framkommer det vilka upplysningar om hållbarhet som ett företag bör lämna i förvaltningsberättelsen.

  Hållbarhetsredovisningen är ett sätt för företag att legitimera sin verksamhet. Företagen kan på så sätt förbättra trovärdigheten genom att framföra detta i rapporter till intressenterna om hur de agerar i ekonomiska-, sociala- och miljömässigafrågor. En faktor som driver på denna utveckling är att intressenterna kräver information utöver den finansiella redovisningen.

 • 457.
  Anastasopoulou, Kyriaki
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Creation of a Low Energy Building with the help of Energy Simulation2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this Thesis Project, the creation of a Low Energy building was examined in order to investigate how complex was to select the suitable parameters and systems of the dwelling, aiming to achieve the lowest possible energy consumption in one year period. All the technologies implemented into the system intended to be as energy efficient and profitable as possible. Another objective of this study was also to present the potential of the system to produce a part of the consumed energy, through renewable energy sources, approaching by this way also the standards of a Zero Energy Building. Firstly, the floor plan of the 150 m2 detached house, was drawn in the designing program AutoCAD. In continuation, this 2D floor plan was imported into the simulation program as well as all the initial input data so as for the Base model of the building to be created For the analysis of the building, the Simulation Program IDA ICE 4.7 was used. Gradually, alternations and adjustments were made into the Base model. Different models were created planning to analyze their results and conclude to the proper solution. All the simulations run for one year time period in order to present the total energy usage, system’s losses and demands in each case. In addition, as for the current study, the location of the construction was Athens, all building’s characteristics were chosen to comply with the Greek Regulation for Low Energy Buildings. Finally, through the procedure followed after having accomplished a series of simulations, the final annually energy demands managed to be within the required limits.

 • 458.
  Anavberokhai, Isah
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Introducing GIS and Multi-criteria analysis in road path planning process in Nigeria: A case study of Lokoja, Kogi State2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In planning a suitable road network, planners put into consideration factors like gradients or slope of the area, available land-use and soil type, community or national landmarks and governmental interest. These different considerations and interest make the planning process complex and as such there might be confusion of interest in the decision making. The use of GIS and Multi-criteria analysis has helped planners to achieve desired and more accurate results and as such reducing the complex nature in the planning process allowing different stakeholders to reach a general conclusion.

  Multi-criteria analysis (MCA) prevents the imposition of limit on the form of criteria and gives opportunity to decision makers to enter their own judgments. This provides a better communication among the decision makers and the entire community and as such creating a more open choice for analysis and possible changes if necessary. The aim of this thesis is to introduce the possibility of using GIS and MCA in road path planning in Nigeria, using Lokoja, the capital of Kogi state as a case study.

  In actualizing the aim, satellite images of the area of study was obtained from the Landsat home page and analyzed to derive the land-use map. The land-use over the area of study was classified into five different classes using the unsupervised method of classification. A DEM over the area of study was downloaded from the website of the Consortium of Spatial information (CSI) and the DEM was used to derive the slope map over the area of study and the analytic hierarchy process (AHP) method was used in weighting the criterions according to preference.

  As the conclusion of the analysis, a road path between two points was obtained. The start point of the road was located on an approximate coordinate of 219002, 958986 meters and the destination point on an approximate coordinate of 320322, 878101 meters. The start and destination point were selected randomly without any pre-knowledge of the area. The thesis has succeeded in showing that it is possible to determine a road path between two points using Geographic information system (GIS) and Multi-criteria analysis in Nigeria.

 • 459.
  Anavberokhai, Isah
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Mapping land-use in north-western Nigeria (Case study of Dutse)2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This project analyzes satellite images from 1976, 1985 and 2000 of Dutse, Jigawa state, in north-western Nigeria. The analyzed satellite images were used to determine land-use and vegetation changes that have occurred in the land-use from 1976 to 2000 will help recommend possible planning measures in order to protect the vegetation from further deterioration.

  Studying land-use change in north-western Nigeria is essential for analyzing various ecological and developmental consequences over time. The north-western region of Nigeria is of great environmental and economic importance having land cover rich in agricultural production and livestock grazing. The increase of population over time has affected the land-use and hence agricultural and livestock production.

  On completion of this project, the possible land use changes that have taken place in Dutse will be analyzed for future recommendation. The use of supervised classification and change detection of satellite images have produced an economic way to quantify different types of landuse and changes that has occurred over time.

  The percentage difference in land-use between 1976 and 2000 was 37%, which is considered to be high land-use change within the period of study. The result in this project is being used to propose planning strategies that could help in planning sustainable land-use and diversity in Dutse.

 • 460.
  Anavberokhai, Isah O.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Environmental Aspects Review: A Case Study of Two Sawmills in Etsako-West, Edo State Nigeria2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The forests are essential for healthy environment. Trees which are part of the

  forest help to stabilize the forest soil, improve soil fertility, reduce the velocity of

  wind, protect watershed and reduce the amount of carbon released into the

  atmosphere. Many industries use trees as raw materials and in most cases impact

  the environment, but there are great differences in the impact they make. There is

  a need therefore to continually evaluate the operational activities of these

  industries to ensure that the environment is protected. The use of environmental

  management systems like ISO and EMAS standards has helped in the evaluation

  of organizations and industries.

  In this thesis, two sawmills Iretunde and Irepodun in Etsako-West local

  government area Edo state Nigeria were evaluated with the aim to determine their

  operational activities and how the environment is being affected by them. Subaims

  were to determine the most significant environmental aspects of the sawmill

  and their organizational structure. In actualizing the aim of this thesis, literature

  review, site investigation as well as oral interview of the staff and management of

  both sawmills were conducted. In the evaluation of the environmental aspects, the

  detailed method of environmental impact evaluation by Ammenberg (2004) was

  used were each environmental aspect that was weighted against nine identified

  criteria.

  The result obtained from the environmental aspect evaluation of both sawmills

  shows that the use of raw materials and emissions to air are the most significant

  environmental aspects. In conclusion, it was observed that the both sawmills are

  well structured and carry out their operational activities effectively. Neither of

  them has registered under any environmental management system but there is a

  need for them to do so in order to help check their operational activities in order to

  reduce their environmental impact.

 • 461.
  Andarea, Jackline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Örnblom, Jeanette
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 0–13 år, med diabetes typ 1.: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Today live about 450 000 people with diabetes in Sweden and it makes the disease one of the major diseases. Diabetes mellitus type 1 is a chronic autoimmune disease primarily affects young people. In Sweden live about 7000 children with the disease and fall ill every year approximately 700 children under 15 years. This makes the disease one of the most common chronic diseases in children in Sweden.

  Aims: The purpose of this study was to describe parents' experience of living with a child (0-13 years) with type 1 diabetes mellitus and to describe the data collection methods of the included articles.

  Methods: A descriptive literature study, which included 11 scientific articles, nine articles of qualitative approach, one quantitative and one mixed study. These were analyzed objectively by both authors. The searches took place in PubMed and Cinahl.

  Results: The results show that parents experienced stress and life adjustment when child get diabetes. They felt a sense of worry and they found it difficult to assign responsibility to someone else. Support and information perceived as flawed in different situations, but a healthcare team or a mentor perceived as positive. Data collection methods in the included articles were mostly interviews except one who applied the questionnaire.

  Conclusions: Parents experienced constant worry, lack of support and information. With the right support and information would reduce parents' anxiety and it could also strengthen the child's self-care ability.

 • 462.
  Ander, Bodil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Samarbetsförmåga, från lagidrott till arbetsplats: en intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samarbete är något som alltid behövs när en grupp vill nå samma mål. Syftet med denna uppsats är att undersöka om individer som är aktiva inom lagidrott upplever att de utvecklar en samarbetsförmåga inom idrotten som de kan ha användning av i arbetslivet. Fem informanter som är aktiva inom lagidrott och har ett arbete som sin huvudsyssla har intervjuats. Resultatet visar att informanterna tyckte att lagidrott utvecklar samarbetsförmåga och att samarbetet fungerar på ett likartat sätt inom lagidrotten och på arbetsplatsen. Att lära känna varandra i en annan miljö var en viktig faktor för att förbättra samarbetet både inom lagidrotten och på arbetsplatsen. De ansåg också att ett bra samarbete generellt sett bestod av att kommunicera med varandra, ha en positiv attityd, vara ärlig och öppen.

 • 463.
  Andersas, Lisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Engholm, Malin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Hedersbrottslighetens ideala offer: En kvantitativ genomgång av polisens utredningar av brott med hederskaraktär2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  "The ideal victims of honour-related crime"

  The purpose of this study is to examine if characteristics of victim and perpetrator and circumstances involving the crime, which are described in the theory of "the ideal victim", have an influence on the outcome of police employee’s independent assessment on crimes of honour character. In order to examine this a quantitative method has been applied and a logistic regression has been made of data based on identified crimes whit honour as a motive. The results of the study have shown that eleven variables which has a connection to characteristics and circumstances involving the crime and the investigation, as gender, age and circumstances surrounding reporting the crime, have a significant influence on the outcome. The study’s main conclusion is that no clear connection can be drawn between the outcome of assessments on crimes with an honour motive and the perception of the ideal victim.

 • 464.
  Andersen, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eneqvist, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lägesrapport för integrerad rapportering: En kartläggning av 14 stora svenska företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Sustainability reporting is considered to have problems with a disconnection of financial and non-financial strategies, which IR intends to solve. Previous studies show that IR has been implemented disproportionately, and that the reports referred to as integrated, demonstrated a low IR-level. A possible explanation is a poor understanding of the relatively new concept. Large differences in the IR-level makes it difficult to get a clear picture of the actual implementation of IR. The purpose of this study is to identify the IR-level of large Swedish companies who self-declared their reports as integrated, and to provide practical examples on the basis of the IR framework. Finally, legitimacy theory and greenwashing is used to explain the results.

  Method: The process of the study has been abductive, and a qualitative strategy has been adopted. The design of the study is cross-sectional. The empirical data were collected through qualitative content analysis of 14 Swedish companies’ annual reports, selected through a purposive sample. Subsequently, data was acquired and analyzed using a coding frame, based on the normative framework. The data have been presented in tables and in narratives.

  Result & Conclusions: The study has shown that the companies indicate an uneven IR level, where companies have been most successful in strategic focus and future orientation, while a lower level is achieved within materiality and connectivity of information. This may be due to inadequate diffusion of the IR framework and/or due to greenwashing. The mapping thus shows that most reports are mixed rather than integrated.

  Suggestions for future research: To capture whether the transformation function is part of the companies’ IR, a qualitative case study of individual companies is proposed. Furthermore, a longitudinal study to see how the companies IR-level changes over time would be interesting.

  Contribution of the thesis: The most important contribution of the study is that the mapping provides practical examples for companies to consider, as well as filling the knowledge gap existing regarding the implementation of IR in Swedish companies.

 • 465.
  Andersen, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lindquist, Emilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Styr lagen etiken?: En studie om etikens betydelse för kontroversiella företag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Does the law control the ethics? – A study about the meaning of ethics for controversial companies.

  Level: Bachelor thesis in Business economics.

  Authors: Cecilia Andersen and Emilia Lindquist.

  Supervisor: Agneta Sundström.

  Date: 2014-05.

  Aim: The aim of this thesis is to create an understanding of how controversial companies can utilize ethical marketing to enhance their legitimacy in relation to their stakeholders.

  Method: For the aim of this study, a qualitative research approach has been used. The empirical data was compiled through nine semi-structured interviews that were carried out at three different companies, all of which are active in the alcohol industry. Thereafter, the material was scrutinized using a meaning-analysis to more easily find similarities and discrepancies.

  Result and conclusion: The law plays a crucial part in the ethical work and determines how ethical the companies are. The respondents in this study are of the perception that by showing that they do follow the law, the legitimacy is automatically reinforced.

  Contribution: Provides an improved understanding of how companies can exploit ethical marketing to increase legitimacy. In this regard, ethical codes are something to endeavor, in terms of doing more that what is required by law.

  Future research: A suggestion for further research is to investigate which impact corporate marketing of alcohol has on consumers. A second proposal is to examine the actual ethics of marketing in small businesses operating in the alcohol industry.

 • 466.
  Andersen, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Wind Turbine End of Life: Characterisation of Waste Material2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Wind power is growing fast all over the world, and in Sweden alone thousands of turbines has been installed the last few decades. Although the number of decommissioned turbines so far is very low, the rapid installation rate indicates that a similar rapid decommissioning rate is to be expected shortly. If the waste material from these turbines is not handled sustainably the whole concept of wind power as a clean energy alternative is challenged.

  This study aims to present an accurate estimate of the amounts of waste material that will be generated from wind turbines in Sweden during the coming decades, allowing the waste management industry to plan for this and by extension prevent unnecessary energy losses through imperfect waste treatment. It should also present helpful information on how problematic waste can be reduced or avoided.

  VindStat’s annual report, presenting installation date and other relevant data for most installed turbines in Sweden, has been used as the base for the calculations. Information on material composition in different types and sizes of wind turbines has been extracted from various life cycle assessments, and by using the available parameters in the data base each turbine has been assigned a specific amount of steel, iron, copper, aluminum, blade material and electronics. An average life time of 20 years has been assumed, based on prior research and comparison with empiric data, and the material of each turbine is therefore seen as generated waste 20 years after installation date.

  To calculate the amount of waste material from replacing faulty components, empiric data over replacement rates in further developed markets has been combined with a prognosis over future development of installed wind capacity in Sweden based on a method described by prior research. As no sufficient way to predict how the future second hand market for turbines and components has been found, three different possible scenarios have been investigated to see how this may affect waste amounts.

  The results show that annual waste will grow slowly at about 12 % increase per year until around 2026, and then the average increase is 41 % per year until 2034. By then, annual waste amounts are estimated to have reached 237 600 tonne steel and iron (16 % of currently recycled amounts), 2 300 tonne aluminium (4 %), 3 300 tonne copper (5 %), 343 tonne electronics (<1 %) and 28 100 tonne blade material. There is no industrial scale recycling method for commonly used blade materials, and a high strength steel developed by Sandvik is proposed as a fully recyclable material to consider for further research. A well-functioning second hand market is shown to possibly have a major impact on waste amounts, at least in postponing it until better recycling systems are in place.

 • 467.
  Andersen, Niklas
  et al.
  Energi Funktion Komfort Skandinavien AB, Nacka, Sweden.
  Eriksson, Ola
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering.
  Hillman, Karl
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering.
  Wallhagen, Marita
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering.
  Wind turbines’ end-of-life: Quantification and characterisation of future waste materials on a national level2016In: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 9, no 12, article id 999Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Globally, wind power is growing fast and in Sweden alone more than 3000 turbines have been installed since the mid-1990s. Although the number of decommissioned turbines so far is few, the high installation rate suggests that a similarly high decommissioning rate can be expected at some point in the future. If the waste material from these turbines is not handled sustainably the whole concept of wind power as a clean energy alternative is challenged. This study presents a generally applicable method and quantification based on statistics of the waste amounts from wind turbines in Sweden. The expected annual mean growth is 12% until 2026, followed by a mean increase of 41% until 2034. By then, annual waste amounts are estimated to 240,000 tonnes steel and iron (16% of currently recycled materials), 2300 tonnes aluminium (4%), 3300 tonnes copper (5%), 340 tonnes electronics (<1%) and 28,000 tonnes blade materials (barely recycled today). Three studied scenarios suggest that a well-functioning market for re-use may postpone the effects of these waste amounts until improved recycling systems are in place.

 • 468.
  Andersen, O.
  et al.
  Ericsson AB.
  Wisell, David
  Ericsson AB.
  Keskitalo, Niclas
  University of Gävle, Center for RF Measurement Technologies. University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för elektronik.
  Measurement of ACLR with high dynamic range2008In: IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, Atlanta, GA, 2008, p. 273-277Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper a method to overcome the insufficient dynamic range of RF measurement instruments, i.e. signal generators and spectrum analyzers, for distortion measurements on feedforward and other highly linear amplifiers, is discussed. A circuit board is designed, built and verified. Its performance is found to be superior to traditional methods using filters, both from a technical performance and flexibility standpoint as well as from an economic view. ACLR measurements for WCDMA signals can be done well below -70 dBc using the produced circuit board. © 2008 IEEE.

 • 469.
  Andersen, Olav
  et al.
  Ericsson.
  Björsell, Niclas
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för elektronik. University of Gävle, Center for RF Measurement Technologies.
  Keskitalo, Niclas
  University of Gävle, Center for RF Measurement Technologies. University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för elektronik.
  A Test-Bed Designed to Utilize Zhu’s General Sampling Theorem to Characterize Power Amplifiers2009In: Instrumentation and measurement technology conference 2009 I2MTC '09 IEEE, Singapore, 2009, p. 201-204Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Characterizing power amplifiers require test set-ups with performance superior to the power amplifiers. A commonly used method is to use an IQ-demodulator. However, problem arises due to imperfections in the demodulator such as IQ-imbalance; an alternative method is to use a direct down converter to intermediate frequency. The drawback then is the limited bandwidth. However, the required bandwidth of the ADC does not need to be exceptional. According to Zhu’s general sampling theorem is it enough to sample the output signal at the Nyquist rate of the input. However, even though the required sampling rate is reduced the demands on the analog bandwidth remains. Unfortunately, commercially available instruments such as vector signal analyzers can not be used for this purpose since their analog bandwidth is too small. In this paper a test-bed is designed to utilize the Zhu’s general sampling theorem. The RF front-end has frequency range of 500 MHz – 2.7 GHz and a bandwidth of 1 GHz. All performance data are verified with measurements.

 • 470.
  Andersen, Olav
  et al.
  Ericsson AB, Gävle Sweden.
  Wisell, David
  Ericsson AB, Gävle, Sweden.
  Keskitalo, Niclas
  Ericsson AB, Gävle, Sweden.
  Stenvard, Patrik
  Ericsson AB, Gävle, Sweden.
  Cost effective high performance modular instrumentation, signal generation and signal analysis for future mobile communication systems2007In: 2007 IEEE Autotestcon: proceedings. Vol. 1 AND 2, 2007, p. 660-668Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A decrease in life cycle cost is a key issue for testing of mobile communication systems. The rapid development and edge technology requires high performance instruments and state of the art measurement technology. It is desired to use virtual/synthetic instruments and put the measurement technology in software independent of hardware, i.e. software driven measurements. Increased flexibility and modularization, both in hardware and software, are requirements to support the cost decrease. The hardware basis is signal generation and signal analysis.

  In this paper state of the art signal generation and signal analysis capabilities are demonstrated in a modular and flexible architecture. A direct IF synthesis is used to generate 1 WideBand Code-Division Multiple Access (WCDMA) carrier with more than 72 dB Adjacent Carrier Leakage Ratio (ACLR) 2 carrier with more than 68 dBc ACLR over a total bandwidth of 100 MHz. The signal analysis capabilities, ACLR performance, for a WCDMA carrier is better than -70 dBc and for a continuous wave better than -85 dBc over a bandwidth of 42.5 MHz. The critical down converter in the set up doesn’t degrade the performance.

 • 471.
  Andersen, Olav
  et al.
  Ericsson Telecom AB, Gävle, Sweden.
  Wisell, David
  Ericsson Telecom AB, Stockholm, Sweden.
  Staenvard, Patrik
  Ericsson Telecom AB, Gävle, Sweden.
  Keskitalo, Niclas
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för elektronik. University of Gävle, Center for RF Measurement Technologies.
  Extending the Bandwidth and Dynamic Range of Old RF Instruments to Meet State-of-the-Art Performance, Using a Synthetic Instrument Approach2009In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, ISSN 0018-9456, E-ISSN 1557-9662, Vol. 58, no 2, p. 248-254Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A decrease in life cycle cost is a key issue for testing mobile communication systems. The rapid development and edge technology requires high-performance instruments and state-of-the-art measurement technology. New investments are expensive, but even older generation instruments are capable of extending their bandwidth and dynamic range to meet even the latest Third-Generation Partnership Project (3GPP) cellular measurement requirements by the addition of external hardware using a synthetic instrument approach. The novelty of this paper is the high performance on the most crucial parameters, i.e., the dynamic range and bandwidth achieved by only replacing some parts of the legacy instrument. Moreover, the demonstrated direct IF synthesis has a high degree of novelty at wide modulation bandwidths. It is desired to use virtual/synthetic instruments and make the signal processing in the software independent of the hardware, i.e., software-defined measurements (SDMs). In this paper, a state-of-the-art experimental setup for signal generation and signal analysis is demonstrated. A direct IF synthesis is used to generate a wideband code-division multiple-access (WCDMA) carrier with more than 72-dB adjacent carrier leakage ratio (ACLR) up to 12 parallel carriers with more than 68-dBc ACLR over a total bandwidth of 100 MHz. The signal analysis capabilities (e.g., ACLR performance) for a WCDMA carrier is better than -70 dBc and for a continuous wave better than -85 dBc over a bandwidth of 42.5 MHz. The critical RF downconverter in the setup is carefully designed not to degrade the dynamic range performance.

 • 472.
  Andersin, Mira
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Den manliga hjälten och de döda kvinnorna: En analys av I am legend ur ett genusmedvetet och feministiskt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen Den manliga hjälten och de döda kvinnorna är att från ett genusmedvetet och feministiskt perspektiv undersöka genusroller och patriarkala tankestrukturer i Richard Mathesons roman I am legend och de tre filmatiseringar som gjorts av denna. Jag ska se hur män och kvinnor skildras, omverken vidmakthåller de stereotypa könsroller som det västerländska samhället traditionellt bygger på, eller om de bryter av mot dessa normer. I uppsatsen använder jag mig av Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansen, och även av Gilbert och Gubars resonemang om kvinnan i litteratur som ängel och monster. Om mannens roll är att vara hjälte, vilken roll får då kvinnan?

 • 473.
  Andersmats, Edvin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Tapper, Dennis
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Team Foundation Server 2010: En utvärdering av mätetal för projektkvalitet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På Trafikverkets centrala funktion IT används Team Foundation Server 2010 för projekthantering. Utifrån detta system det är det möjligt att få fram mätetal som visar information om olika projekt. I denna fallstudie undersöks, med hjälp av intervjuer, vilka av dessa mätetal som kan användas för att visa en relevant bild av kvaliteten på ett systemutvecklingsprojekt. En modell presenteras för hur olika mätetal skulle kunna vägas samman för att fungera som en siffra på ett projekts kvalitet/hälsa. Till sist utvärderas om mätetal från TFS är tillräckliga för att ge en bra bild av kvaliteten på ett systemutvecklings-projekt. Studien kommer fram till att en sammanvägning är möjlig, men kan vara omfattande. Den visar även att mätetal från TFS är tillräckliga för att ge en övergripande bild av ett projekts hälsa.

 • 474.
  Andersson, Adam
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ett sverigedemokratiskt språk: En innehållsanalys av Sverigedemokraternas partiprogram och partitidning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 475.
  Andersson, Alexandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Den stickrädda patienten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Studies show that about 10% of the world population suffer from needle fear. Consequences for the person with this phobia who knows needle fear is anxiety and avoidance of medical procedures involving injections. This can lead to health problems for the individual and in the worst case lead to the person avoiding all healthcare. It is important that the nurse has knowledge of the factors that can lead to needle fear and what the nursing interventions that can alleviate the suffering of the patient.

  Aim: The purpose of this study was to highlight nurses nursing care measures required to preclude the fear of needles in children. The aim was also to describe the selection groups in the included articles.

  Method: A literature review in which the results of the 12 articles reviewed, analyzed and compiled. Searches were conducted in PubMed, CINAHL and PsycINFO.

  Main Results: The result showed that the environment's design is important as children get injections, and how well the child was prepared for needle insertion. The result showed that even small children have the opportunity to benefit from training on needle insertion procedures. Adjusting the time it takes for a baby and a toddler to adapt must be allowed to steer healthcare. Distraction was used as a method before the needle insertion but that the best were of distraction was not needed.

  Conclusions: The environment´s design is important as children get injections and nurse can reduce the feeling of a hospital or clinic by adapting the environment and provide for distracting toys. It is important that children know what would happen at the needle insertion procedure and even smaller children can benefit from education about needle injection procedures and understand the importance of them. The nurse can by adjusting the session time for the child's needs and validate the child's feelings reduce anxiety and fear of the needle fearing children.

 • 476.
  Andersson, Anna
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  BVC-sjuksköterskans arbete: att alltid utgå från barnets bästa2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe how child health care nurses (CHCN) experienced their work with regard to give support to parents, the content of the work as well as their thoughts concerning developing the support to parents. The study had a descriptive design where ten CHCN from different healthcarecentres in the central part of Sweden were interviewed. The collected material was transcribed and analyzed using qualitative content analysis. The result was presented under the theme to do what is the best for the child, categories and subcategories. In the category conditions and attitudes the CHCN described how they viewed the situation from the child´s point of view, created a confidence, were available, prepared and understanding. The CHCN addressed that the content of the parental support was to identify and make assessments, support parents and give advice, protect the child, cooperate and coordinate and give out information. Positive experiences the CHCN mentioned was to connect with the parents and children, to get positive feedback, the job situation and the feeling of meaningfulness. Difficult situations in their work was to meet children that were abused, parents who were hard to reach, insufficient attachment between mother and child, when reports needed to be made, illness or death, personal obstacles and lack of resources. Improvement areas identified by the CHCN were related to the nature of the parental support provided, resources as well as the level of personal education.

   

   

   

  Keywords: Child health care nurses, parental support, children, experiences

 • 477.
  Andersson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Distriktssköterskors upplevelse av förskrivingsrätten: Ambivalens och variationer i möjligheter och utnyttjandegrad2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund:

  Förskrivningsrätten för distriktssköterskor infördes 1994. Syftet var att förenkla och effektivisera hälso- och sjukvården. Det har framkommit att förskrivningsrätten använts i olika omfattning bland distriktssköterskorna. Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av förskrivningsrätten. Metod: En kvalitativ ansats med en deskriptiv design användes. Tio distriktssköterskor från en hälsocentral och en distriktssköterskemottagning intervjuades. Resultat: Temat "Distriktssköterskorna är ambivalenta till sin förskrivningsrätt och varierar i synen på möjligheter och utnyttjandegrad" bildades ur sju kategorier. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde att det var bra att ha möjligheten att förskriva men möjligheten och graden av utnyttjande varierade. De upplevde att det var meningslöst att förskriva receptfria läkemedel. Brist på uppdatering i förskrivningsrätten och av nya läkemedel försvårar förskrivningen. Distriktssköterskorna uppgav att förskrivningsrätten underlättade arbetet och förkortade vårdkedjan samt stärkte yrkesrollen. De upplevde att deras förskrivning var en stor fördel för patienten. Slutsats : Distriktssköterskorna upplever ambivalens till sin möjlighet att förskriva läkemedel och utnyttjar inte förskrivningsrätten i den utsträckning de skulle kunna. Det kan bero på att de upplever det meningslöst att förskriva receptfria läkemedel och att de inte har möjlighet att uppdatera sin kunskap. Det finns även de som menade att förskrivningsrätten underlättar, stärker yrkesrollen och är en fördel för patienten.

  Nyckelord:

  Distriktssköterska, läkemedelsförskrivning, förskrivningsrätt, upplevelser.

 • 478.
  Andersson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Mammors upplevelse att ha ett barn med atopiskt eksem och deras upplevelse av stöd från BVC-sköterskan2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En ökning har skett av atopiska eksem, hösnuva och astma i slutet av 1900-talet, sjukdomarna har klassats som ett folkhälsoproblem. Det går inte att bota atopiska eksem, förebyggande behandling mot torr hud och klåda är mest effektiva sättet att hantera sjukdomen och lindra den. Atopiska eksem kan leda till försämrad livskvalité både för barnet och familjen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur mammor upplever att det är att ha ett barn med atopiska eksem samt hur de behandlar och lindrar barnets symtom. Syftet var ckså att beskriva vilket stöd de får från BVC-sköterskan och hur de upplever det stödet. Metod: Studien har en beskrivande design med en kvalitativ ansats. I studien har åtta mammor till barn med atopiska eksem från två förskolor intervjuats. Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  Huvudresultat: Analysen av intervjuerna resulterade i temat: Att ständigt vara orolig för sitt barn, analysen har också resulterat i tre kategorier som handlar om att mammorna beskrev det ständiga smörjande som ett stressmoment. Mammorna undvek kemikalier i vardagen som de trodde kunde påverka barnens känsliga hy. Mammorna kände sig dåliga som förälder då de inte kunde bota barnens atopiska eksem. Mammorna tyckte att BVC-sköterskans bemötande var bra, men att de inte fick tillräckligt stöd med atopiska eksemet hos barnen. Slutsatser: Atopiska eksem påverkar barn och familjers livssituation, barnet och familjen blir påminda om eksemet igenom det ständiga klådan, sömnlösa nätter och föräldrarnas ständiga oro över barnet. Mammorna tyckte att BVC-sköterskans stöd inte var tillräckligt.

 • 479.
  Andersson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Berglund, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter om och reflektioner av arbetsmiljön i kommunaliserad hemsjukvård - En intervjustudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract (MB och AA)

  District and registered nurses work with various tasks and in different services includinghome care. The patient’s home becomes the nurse’s workplace. The aim of the study was to describe district nurses’/registered nurses’ perceptions and experiences of the work environment in municipalized home care, among those with short and long professional experience. Descriptive design and qualitative approach was used. Five participants with shortand six with long professional experiences were interviewed. The material was analyzed using qualitative content analysis. The results for participants with short work experience led to fivecategories: factors influencing workload, factors affecting collaboration, relationships and ethical dilemmas, organizational conditions and leadership, and lack of communicationreduce patient safety. The work was experienced physically diverse increased number ofpatients and time constraints led to stress. The work also felt joyful with good relationships to patients and families. Ethical dilemmas arose from divergent views of the patient’s health care needs. The results among participants with long professional experience revealed four categories: nursing in home environment, factors affecting communication and collaboration, tomunicipalize home care is a conversion process and a lack of leadership. The work was described as physically demanding but varied. Shortcomings of communication and information meant that important patient information was missing. District nurses felt theirspecialist competence undervalued. The conclusion is that regardless short or long professional experience, the participants witnessed of positive and negative aspects in their work environment. The work was perceived sensed but increased understanding and supportfrom managers about the work situation was desired. When working in home care, it can be difficult to affect work environment factors of importance because the work is performed inpatients’ homes.

 • 480.
  Andersson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Nilsson, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer: en kvantitativ studie om förhållandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos europeiska bolag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Female directors are one internal driver of sustainability commitment. Board system and litigation risk may influence the relationship between female directors and sustainability performance. Previous research hasn’t taken risk and board system into account, which we intend to do. The aim of this study is to examine the relationship between the proportion of female directors and sustainability performance in European companies.

   

  Method: The study adopts a positivist research philosophy with deductive approach. A quantitative research strategy with cross-sectional design are used, therefore we draw on secondary data from Asset4 for the year 2015. The sample amounts to 2123 European companies whose data have been analyzed in SPSS and presented in charts and figures.

  Result & conclusions: The study finds a significant positive relationship between the proportion of female directors and sustainability performance. Two-tier system and low litigation risk contribute to the impact female directors have on sustainability performance.

   

  Suggestions for future research: The board culture is important for the studied relationship. Therefore, similar studies that take the arena of the board into account would be valuable. To determine causality between female directors and sustainability performance, we suggest longitudinal research. Further studies in selected European countries are proposed to clarify the importance of gender quotas to sustainability performance.

   

  Contribution of the thesis: Our study expands the literature of business administration about the relationship between female directors and sustainability performance in companies with two-tier system and low litigation risk. The study has implications for stakeholders and the discussion about gender quotas.

 • 481.
  Andersson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Öberg, Fia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Sjuköterskestudenters attityder till hivrelaterad sjukdom och hivpositiva patienter: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe nursing students' attitudes towards HIV- related illness and people living with HIV. A further aim was to examine the study groups on the basis of selection and non-response in the selected articles that were included in the study.  The study has a descriptive design and is based on 13 articles with both quantitative and qualitative approach. The results showed that negative attitudes were present in varying degrees among nursing students in all continents. This result was found, despite the fact that the majority of the participants in the studies were positive to nurse and treat people living with HIV- related illness.

  Factors that appeared to influence attitudes were age, work experience, knowledge of HIV - related disease and knowing someone living with HIV. There was also a connection between country, culture and nursing students' attitudes.

  The students were often found to have negative attitudes which were based on lack of awareness and fear which frequently led to stigmatization of the patient group. It turned out that there was a lack of knowledge among the students and that few had adequate knowledge of HIV - related disease and its transmission routes.

  The conclusion is that nursing students during their training does not get sufficient knowledge about HIV - related illness. This can result in difficulties to meet people living with HIV when the aspiring nurse may experience insecurity in meeting the patient.

 • 482.
  Andersson, Ann-Charlotte
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Magnusson, Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Budgivningsprocessen vid ett fastighetsköp: lockpriser kontra accepterat pris2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a survey where we compare the pricing of properties that are for sale in Sweden and Spain. To make delimitation, we have chosen to compare the pricing in the inner city of Stockholm of Sweden with the pricing in Palma in Mallorca, Spain. The cap rates phenomenon has been very criticized in the Swedish media in the latest couple of years. Because of this criticism, many real estate agents in the inner city of Stockholm are working to avoid cap rates and introduced the concept of using acceptable prices. However, acceptable price rates are perceived as a replacement name for the cap prices. Although the Mäklarsamfundet, of Sweden, disagrees with the use of cap rates, we have trough our interviews with real estate agents in the inner city of Stockholm received that this concept is still used in the pricing of properties. We have, through our interviews with property owners in Stockholm and Palma, met several property owners who have felt cheated when they bought a property at a significantly higher final price than the asking price. We have as well met several property owners who are satisfied with the Swedish pricing. But most people prefer to buy or sell a property at fair agreed price, using acceptable pricing. Many of the Spanish property buyers who we have interviewed are critical to the Spanish pricing, where the bidding goes down. This despite that most of them, managed to negotiate down the final price. Most of the criticism is based on that the prices are not related to market price, which, despite the cap rates, is in Sweden.

 • 483.
  Andersson, Annica
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Kvinnors motivation och copingstrategier på väg ut ur drogmissbruk2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim in this study was to elucidate women’s motivation and coping strategies on their way out of addiction. Another aim was to examine salotogenetic factors which the women thought had helped them to remain free from drugs. Three interviews was performed and analysed with inductive thematic analysis. The results showed that motivation for treatment was connected with the informants’ experience of lost of everything and their possibility to have their life’s back. The results showed that motivation factors to remain free from drugs were the children, an increased self-esteem and that they experienced life as meaningful. Coping

  strategies changed from avoiding coping in time as an addict, to problem solving coping in the treatment and drug free period. A result was that all informants’ experienced an increased degree of the salutogenetic components manageability, comprehensibility and meaningfulness throughout treatment and in their drug free life.

 • 484.
  Andersson, Annika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Jansson, Marie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Mammamisshandel: En kunskapsöversikt över barns upplevelse av pappans våld mot mamman2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to give a general picture of children’s experience of their

  father`s violence against their mothers, and to look at how this problem can be

  constructed in the research literature. The question at issue was: How does the research

  literature discuss children’s experiences of domestic violence, with focus on the themes

  the child’s home environment, the violent father, the abused mother, and the social,

  physical and psychological consequences of the violence for the child? The study is a

  selective review of nine primary documents. A social constructionist theory was used to

  analyze the results. The results showed that these children find their home environment

  unpredictable and they can have difficulties to attaching to their parents. The mothers

  caring ability is described as insufficient and the children have a conflicting

  understanding of both their parents. Through mutual interaction, the family members

  construct and obtain each others roles in the family.

 • 485.
  Andersson, Annika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Johansson, Pia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Flickors och pojkars talutrymme i förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den svenska förskolan är samlingarna en daglig aktivitet som ibland går på rutin och därför inte alltid engagerar barnen, vilket kan leda till många tillsägelser till barn som inte orkar sitta och lyssna. Studiens syfte var att undersöka förskollärares medvetenhet om flickors och pojkars talutrymme i samlingssituationer. Intervjuer med halvstrukturerade frågor till åtta förskollärare, fyra manliga och fyra kvinnliga har genomförts. Resultaten visar att förskollärare oavsett könstillhörighet är medvetna om pojkar och flickors talutrymme. En gemensam uppfattning var att det är fler flickor än pojkar som tar plats under samlingarna. De menar att pojkarna trots allt hörs och syns mest, då även kroppsspråk läggs till. Detta blir mer tydligt ju äldre barnen blir. Förskollärarna uttrycker att de är medvetna om hur de fördelar ordet under samlingen och menar att de inte ser till könstillhörighet utan till individ, med målet att alla barn ska få tala och även lyssna. En slutsats som kan dras av studien är att då de pratsamma och utåtagerande barnen fortfarande är såväl tids- som uppmärksamhetskrävande krävs riktade åtgärder för hur även de tysta, blyga barnen bör uppmärksammas och lyftas fram vid samlingarna.

 • 486.
  Andersson, Axel
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Effektiviteten av högintensiv intervallträning som behandling för Typ 2 Diabetes: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Det finns många olika varianter av diabetes men av alla personer som har diagnostiserats med sjukdomen så har 80-90% typ 2 diabetes (T2D). Sjukdomen kan uppstå av ärftliga faktorer och förekommer ofta i äldre åldrar men kan utvecklas i samband med en ohälsosam livsstil. Vid behandling av T2D är en livsstilsförändring viktigast och sker främst genom förändrade kost- och träningssvanor. Traditionellt har länge måttligt intensiv uthållighetsträning (MICT) i 150 min/vecka rekommenderats till målgruppen som träningsform. Syfte Syftet med studien är att undersöka effektiviteten av högintensiv intervallträning som behandling för vuxna människor med typ 2 diabetes eller prediabetes. Metod Studien är en deskriptiv systematisk litteraturöversikt som innebär att tillgänglig forskning sammanställs inom ett specifikt ämnesområde för att skapa förståelse för forskningsområdet. Sökningar har skett i databaserna PubMed och samlingsdatabasen Discovery där MeSH termer och friasökningar har kombinerats för att täcka en så stor del av forskningsfältet som möjligt. Resultat 11 artiklar valdes ut och resultatet delades upp i tre olika kategorier mellan glykemisk kontroll, högintensiv intervallträning (HIIT) i jämförelse med MICT och genomförbarheten av HIIT med self-efficiency theory som utgångspunkt. HIIT gav liknande eller bättre effekter på glykemisk kontroll (HbA1c) jämfört med MICT. I studier där genomförbarheten av ett HIIT protokoll nämns så visade samtliga positiva resultat oavsett interventionens längd. Slutsats Liknande eller bättre förbättringar på glykemisk kontroll går att uppnå genom en lägre träningsvolym än de traditionellt rekommenderade 150 min/vecka med måttlig intensitet och HIIT skulle kunna rekommenderas som behandlingsmetod för typ 2 diabetiker samt personer med prediabtes inom vården.

 • 487. Andersson, B
  et al.
  Bergholtz, M
  Grégoire, B
  Johannesson, P
  Schmitt, M
  Zdravkovic, Jelena
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  From Business to Process Models: a Chaining Methodology2006In: Proceedings of the 18th International Conference on Advanced Information Systems and Engineering (CAiSE’06), 2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we discuss the problem of how to go from a business model to a process model in a systematic way. Business models are economic models used for business analysis, while process models capture low-level business activities and their coordination. We propose a method that starts with a business model where the main actors and their relationships are identified. This forms a basis for design of a final process model. Processes are described in terms of patterns stored in a pattern library.

 • 488.
  Andersson, Beatrice
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Lahtinen, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Inkludering på förskola och skola: En studie om några pedagogers upplevelser om en skola för alla2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skola är pedagogens uppdrag att sträva efter en skola för alla, där alla elever oavsett kunskap, bakgrund och förutsättningar ska ha samma rätt till utbildning. Därför var syftet med denna studie att få ökad kunskap om inkludering och få reda på hur pedagoger på förskolan/skolans tidigare år arbetar med detta samt vilka upplevelser och kunskaper de har om ämnet. I en inkluderande verksamhet är skolan anpassad till alla barn/elever oavsett förutsättningar. Vår studie riktade sig mot elever i behov av särskilt stöd i allmänhet och ingen speciell diagnos eller särskilt behov. För att få svar på våra frågeställningar som var hur pedagoger upplever och arbetar med inkludering utefter styrdokumenten, samt om förskollärare/lärare arbetar på samma sätt, genomförde vi fyra kvalitativa intervjuer. De utvalda i intervjuerna var två förskollärare och två lärare med erfarenheter av elever i behov av särskilt stöd. Resultatet visade att pedagogerna till stor del är positiva till inkludering, men är dock något kritiska och ansåg att mer resurser behövs. Det gemensamma hos samtliga pedagoger var att de strävar efter att få alla elever att känna sig lika mycket värda, samt att de försöker anpassa undervisningen till alla elevers behov oavsett förutsättningar.

 • 489.
  Andersson, Benita
  et al.
  Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; Institute of Experimental Medicine AS CR, Prague.
  Bjelke, B.
  Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Syková, Eva
  Institute of Experimental Medicine AS CR, Prague; Department of Neuroscience, Second Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic .
  Temporal Profile of Ultrastructural Changes in Cortical Neurons after a Compression Lesion2006In: Physiological Research, ISSN 0862-8408, E-ISSN 1802-9973, Vol. 55, no 3, p. 339-348Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   We studied the occurrence of apoptosis and secondary delayed cell death at various time points in the penumbra zone, which is the target for therapeutic intervention after stroke. A compression lesion was induced in the right sensory motor cortex of rat brains. At 0.5, 1, 3, 6, 12, 24, 48 and 72 h after lesioning, motor functions were evaluated by behavioral tests, and cortical layers IV and V were examined by electron microscopy. Behavioral recovery was observed at 48 h after lesioning. At 0.5-1 h in the lesioned area, the neuropil was expanded and contained affected cells. Apoptotic cells were found between 0.5-72 h, and at 12 h, 47.3 % of the total cell number was apoptotic cells. On the contralateral side, cells showed an enlarged endoplasmic reticulum at 3 h, indicating secondary delayed cell death. Our results show that a compression lesion is a useful model for studying ultrastructural changes in injured cells. The lesion results in the penumbra zone with apoptotic cell death between 0.5-72 h. As secondary delayed cell death occurred on the contralateral side at three hours after lesioning might be the time period during which injured, but still viable, neurons can be targets for acute treatment.

 • 490.
  Andersson, Benny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Modernt ledarskap?: En utvärderingsstudie och fallstudie om hur ledarskap förstås på en svensk myndighet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andersson, B. (2014). Modernt Ledarskap. C-uppsats i Pedagogik. Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi

  Den undersökta myndigheten uttrycker sig sträva mot att utveckla ett modernt ledarskap och genom detta strävar myndigheten mot att bli utsedd till Sveriges modernaste myndighet vilket är en utmärkelse som samtliga statliga myndigheter kan erhålla. I teorier om ledarskap uttrycks vanligtvis att ledarskapet är en viktig faktor för en väl fungerande organisation. Det transformella- och kommunikativa ledarskapet, samt Big Five-modellen valdes efter en genomförd litteratursökning av nyare forskning om ledarskap som exemplifieringar av det som beskrivs som ett modernt ledarskap. Detta jämfördes sedan i studien gentemot hur personal på myndigheten själva uttryckte sin syn på ett modernt ledarskap med hjälp av en insamlad enkät.

  Syftet med studien var att undersöka om myndighetens ledarskap är "modernt" i den meningen att den har likheter med de ledarskapsteorier som beskrivs som moderna i nyare ledarskapslitteratur.

  Metoden var huvudsakligen kvantitativ i form av en enkät med kvalitativa inslag där fritextfält kopplades till utvalda frågor. Enkäten skickades ut till 200 chefer med personalansvar. Svarsfrekvensen blev cirka 46 procent där respondenterna svarade på ett antal frågor kring rådande chefspolicy, samt vilka färdigheter och egenskaper de menar att ett modernt ledarskap innehåller. Urvalet av respondenter begränsades till en specifik svensk myndighet och de medarbetare som där är chefer med personalansvar.

  Resultatet av undersökningen antyder att rådande chefspolicy har visst stöd i modernare ledarskapsforskning (exemplifierat genom likheter och skillnader gentemot det tranformella- och kommunikativa ledarskapet, samt Big Five-modellen). Cheferna känner till den rådande policyn. Cheferna på myndigheten pekar på aspekter som att kunna kommunicera, ta beslut, skapa dialog och delaktighet, stötta och skapa entusiasm samt ge feedback som de viktigaste färdigheterna för det de kallar ett modernt ledarskap. De personliga egenskaperna som lyfts fram som de viktigaste är att vara stöttande/coachande, ha självinsikt och en positiv människosyn. Både färdigheterna och egenskaperna har tydliga kopplingar till de valda moderna ledarskapsteorierna som myndighetens personals åsikter jämfördes gentemot.

 • 491.
  Andersson, Birgitta
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Ndengu, Joana
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Patienters kunskap om och upplevelser av att vara MRSA-bärare: - En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter med MRSA upplevde att bli vårdade samt hur de upplevde bemötandet från sjukvårdspersonalen. Metoden: Studien var en beskrivande litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar som granskats och kvalitetsbedömts. Resultatet: Resultatet visade att patienternas kunskap om MRSA varierade. Upplevelsen av att ha fått MRSA fick en stor känslomässig påverkan på livet och de var oroliga för framtiden. Orsaken till infektionen trodde vissa berodde på dålig personlig hygien. Upplevelsen av isolering kändes traumatisk och ledde till ångest och depression för många patienter men var också positivt för en del. Patiener med MRSA upplevde att det rådde brist på information från sjukvårdspersonalen om hur MRSA påverkade deras liv. Bemötandet upplevdes obehagligt eftersom personalen hade ett oprofessionellt förhållningssätt mot de infekterade patienterna. Många var rädda för att föra smittan vidare till familjen och vänner. Slutsats: Ytterligare studier behövs för att belysa hur kunskap hos patienter och sjukvårdspersonal varierade. Isoleringen upplevdes trauamatisk och det rådde brist på information och bemötande.

 • 492.
  Andersson, Camilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Lek och lärande som utvecklar: Samlärande i fritidsverksamheten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskningsstudie är att utläsa om och i vilka sammanhang samlärande sker under fritidsverksamheten. Samt att söka svar på om miljö och inställningar hos de vuxna gynnar samlärandet eller om dessa är ovidkommande för samlärande mellan barn, och att finna ut vad som utmärker samlärande mellan barn. Samlärande står för lärande mellan människor, kulturer, miljöer och diskurser.

  Detta är en kvalitativ studie med teoretisk ansats. Fokus ligger på essensen hos fenomenet. Studien är baserad på litteratur inom området samt observationer ute på fältet, kvalitativa intervjuer med verksamma fritidspedagoger/lärare och enkätsvar från 108 fritidspedagoger/lärare runt om i Sverige.

  I studien kan det tydligt utläsas att samlärande förekommer under fritidsverksamheten. Barn lär av varandra genom att iaktta, imitera men även genom att lyssna, diskutera och ställa frågor. Det lärande som sker mellan barn påverkas av pedagogers inställning och agerande samt att en gynnsam miljö berikar barns lärande på flera plan. Samlärande sker i många situationer men i studien framkommer att det främst är under den fria leken som man kan utläsa att samlärande sker.

 • 493.
  Andersson, Camilla
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Lärares uppfattning och arbetssätt kring begreppet hälsa: -en kvalitativ studie om synen på begreppet hälsa ur ett lärarperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande arbete, här är hälsa och lärande ömsesidigt beroende av varandra och en stor grupp av barn och ungdomar är tillgängliga. (Kostenius & Lindqvist, 2006)

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka, beskriva och försöka förstå hur lärare tänker och arbetar kring begreppet hälsa. För att uppnå syftet så valdes intervju som metod. De medverkande lärarna ansågs som en lämplig grupp att intervjua, då de tidigare medverkat i en b-uppsats, som grundades på att undersöka hur mycket kring hälsobegreppet de tillägnar sig från sin lärarutbildning.

  Resultatet i denna undersökning visar att de intervjuade lärarna definierar begreppet hälsa väldigt lika och pekar på den fysiska hälsan som det viktiga. De medverkande lärarna försöker i sitt arbete tänka på hälsoperspektivet i den mån de kan. För att bidra till att eleverna får en positiv syn på den egna hälsan så kom de bland annat fram under intervjuerna att skolgården skulle kunna användas mera i undervisningen. De arbetar mest med temadagar som metod under hälsoundervisningen, men de är överens om att ett genomgående arbetssätt kring begreppet skulle vara bättre för eleverna.

 • 494.
  Andersson, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Elfving, Viktor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Förskolans utegård: En fallstudie kring hur förskolepersonal använder förskolans utegård som en pedagogisk resurs2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur förskolepersonal kan använda förskolans utegård som ett verktyg i deras arbete med barn. För att närma oss detta har vi genomfört en fallstudie på en förskola med observationer och gruppintervjuer som metod för insamling av information. Resultatet visar att förskolepersonal använder sig av förskolans utegård utifrån olika syften beroende på om det är verksamhet på förmiddag eller eftermiddag. Under förmiddagen används utegården i huvudsak för att underlätta verksamhet inomhus och för att ge barn möjlighet att utveckla fantasi och lek samt för att tillgodose barns rörelsebehov. På eftermiddagen används utegården mer som en resurs för att genomföra planerade aktiviteter. Resultatet visar även att utegården uppskattas som ett extra rum av förskolepersonal. Utemiljön är ett rum som är viktig för att verksamheten ska fungera bra.

 • 495.
  Andersson, Carola
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Pagard, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Distriktssköterskors/sjuksköterskors reflektioner kring kommunikation och informationsöverföringsprocessen mellan hemsjukvården och annan vårdgivare2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet till föreliggande studie var att beskriva distriktssköterskors/sjuksköterskors reflektioner kring kommunikation och informationsöverföringsprocessen mellan hemsjukvården och annan vårdgivare. Författarna till föreliggande studie fick fram att brister i kommunikationen såväl muntliga som skriftliga mellan distriktssköterskorna/sjuksköterskorna i hemsjukvården och annan vårdgivare förekom. Det medförde till extra arbete för distriktssköterskorna/sjuksköterskorna samt dålig kontroll av arbetssituationen och svårigheter att utföra deras arbetsuppgifter. Distriktssköterskornas/sjuksköterskornas beskrev en påtaglig känsla av maktlöshet i sin arbetssituation. Kanters teori handlar om det grundläggande behovet av att få egenmakt i sin organisation för att kunna utföra optimal omvårdnad. Författarna till föreliggande studie såg att problematik inom kommunikation och informationsöverföringsprocessen framkom tydlig från båda områdena trots att den ena organisationen bedrivits i 20 år och den andra var nystartad. Slutsatsen från föreliggande studie blev att vårdkedjan inte var starkare än svagaste länken när informationsöverföringsprocessen brustit. I samhällsläget idag med allt fler äldre som kan komma ifråga till att vara i behov av avancerad vård i hemmet och samtidigt bedrivas kostnadseffektivt, har vi inte råd med dessa misstag som medfört till ett onödigt lidande för patienterna och en komplicerad arbetssituation för distriktssköterskorna/sjuksköterskorna.

 • 496.
  Andersson, Carolin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Synen på en metod: Att arbeta med metoden ASL, Att skriva sig till läsning i en kommun och synen på metoden av olika aktörsgrupper.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en intervjustudie vars syfte är att belysa Synen på en metod, genom en intervjustudie med de olika grupper som arbetar med metoden ASL, Att skriva sig till läsning. En metod som förändrar den traditionella läs- och skrivundervisningen genom att byta ut pennan som skrivmedel mot datorn och tangentbordet. Metoden är ursprungligen kommen av ett förebyggande arbete för barn med läs- och skrivsvårigheter som arbetats fram av specialpedagogen Mona Wiklander. Metoden Att skriva sig till läsning finns om än i något annan form även i andra länder, Arne Tragetons metod har fått stor uppmärksamhet i Norden, samt delar av Europa. Studien tittar närmare på två skolor inom en kommun och vad metoden är för aktörerna, studien baseras på 16 intervjuer fördelat på fem olika aktörnivåerna skolledningen, rektorer, lärare, föräldrar och elever. Genom framförandet av de olika aktörsgruppernas perspektiv skapas en empirisk och mångfascinerad bild av metoden. Studien belyser hur metoden upplevs, hur metoden inom kommunen utvecklats och fortskrider, samt hur metoden via de olika aktörerna inom skolsystemet tillges olika betydelse.

 • 497.
  Andersson, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Åland - en kontext mitt emellan Sverige och Finland: en jämförande diskussion om hur man organiserar verksamheten för sexåringar i relation till styrdokument och resultaten i PISA2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen i arbetet syftar på att jämföra de gällande styrdokument som skall efterföljas i förundervisningen i Finland och på Åland och motsvarande i Sveriges förskoleklass. Vidare vill jag genom e-intervjuer till personer med yrkeskompetens undersöka olikheter som finns gällande hur länderna arbetar inom verksamheterna där sexåringarna befinner sig i, faktorer som skiljer länderna åt inom daghemmets och förskolekassens värld samt få ta del av deras synpunkter och funderingar kring ländernas vision om vad just deras sexåringar skall befinna sig i för miljö året innan de börjar årskurs ett.

   

  Jag har studerat styrdokumenten för länderna i fråga och jämfört de ämnen som jag anser vara relevanta i en jämförelse, värdegrund, uppdrag och mål, pedagogens roll och specialundervisning. Styrdokumenten har klara och tydliga mål, men hur mycket skiljer det sig mellan länderna för vad som exempelvis skall uppnås när barnet är sex år. Jag skulle önska att detta ämne var lite mer kontroversiellt, men tiden kanske hinner ikapp och vi får läsa mer om detta i framtiden. Vidare har PISAs undersökningar granskats, syftet med projektet PISA är att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att elever som snart skall avsluta den obligatoriska skolan är mogna och har de kunskaper som behövs för att möta framtiden.

   

  Elektronisk intervju per e-post och en diskussion av styrdokumenten användes som datainsamlingsmetod för denna undersökning och frågorna utformades så att respondenten fritt kunde resonera i ämnet så ingående som hon eller han ville. Jag fick svar av 10 barnträdgårdslärare/daghemsföreståndare och tre svar av personer med en högre position som besitter kunskap i de frågor som jag bestämde mig för att fråga.

   

  Resultaten visade på att respondenterna upplever att de har det väldigt bra som det är och att de anser att barnen har det bäst om de får gå kvar på daghemmet till det att de skall in i skolvärlden.

 • 498.
  Andersson, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Nilsson, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Det kompetenta barnet?: En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på barns möjlighet till delaktighet vid familjehemsplaceringar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 499.
  Andersson, Catarina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Forsberg, Annelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Att komma till ön med skatten är inget äventyr: En analys av barns texter och textskapande genom fantasi, minnen och lek i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektet "Att komma till ön med skatten är inget äventyr" resulterade i diktsamlingen Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. De deltagande barnen i projektet har genom estetiska uttrycksformer och textskapande skapat dikter utifrån minnen, tankar och erfarenheter av krig och flykt. Med hjälp av fantasifulla associationer och färgstarka illustrationer bjuder diktsamlingen in till känslofylld läsning för både barn och vuxna. Utifrån projektets och diktsamlingens arbete med textskapande och estetiska uttrycksformer undersöks i denna studie hur liknande arbetssätt kan vara användbara i skolans verksamhet. Studien syftar till att i diktsamlingen och projektet urskilja återspeglingar av det nutida samhället, samt undersöka på vilket sätt dessa i sin tur kan påverka rådande samhällsstrukturer. De analysmetoder som används i studien är ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys, ikonotext, litteratursociologi och symbolikanalys, dessutom vilar studien på en teoretisk ansats, ett sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar att analysen av diktsamlingen ger en bild av hur barnens tankar och känslor kan uttryckas i form av dikter genom estetiska uttrycksformer och textskapande. Analysen visar även att illustrationerna bidrar till läsupplevelsen och ger texterna ett tydligare djup. Resultate visar också att projektets arbetsmetoder till hög grad överensstämmer med läroplanens riktlinjer och värdegrund, samt att det samhällsperspektiv som diktsamlingen och projektet bidrar med gör att diktsamlingen kan vara användbar vid undervisning i värdegrundsarbete.

 • 500.
  Andersson, Cathrine
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Allvin, Petra
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Hur arbetar företag med att minska antalet sjukskrivningar?: en studie av tre verksamheter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi studerat hur företag arbetar för att minska antalet sjukskrivningar. Detta genom att titta på vilka förebyggande samt rehabiliteringsåtgärder som olika företag vidtar. Faktorerna bakom sjukskrivningarna är många, de kan vara psykiska eller fysiska och bero på arbetsmiljön, arbetsuppgifterna eller problem på det privata planet.

  Våra frågeställningar har varit; vilka de största orsakerna till sjukskrivningar är, hur företag går tillväga när en sjukskrivning uppkommer, hur arbetet med att minska sjukskrivningar ser ut samt vilka effekter detta arbete har.

  Den teoretiska referensram som vi använt oss av handlar om förebyggande och rehabiliteringsåtgärder. Vi tar även upp möjliga orsaker och arbetsgivarens ansvar då vi tycker att det är nödvändigt för att få en förståelse av situationen.

  Vår empiri bygger på intervjuer med personer från tre företag; Korsnäs AB, Scana Steel Söderfors AB och en organisation som vill vara anonym, därför kallad Organisation X. Den personalansvariga på varje företag har fritt fått berätta hur deras företag arbetar med att minska antalet sjukskrivningar.

  Det vi kommit fram till i denna uppsats är att företag är medvetna om vilka kostnader en sjukskrivning medför och hur viktigt det är med förebyggande åtgärder. Företagen har olika tyngdpunkt i sitt förebyggande arbetet. Korsnäs lägger tyngdpunkten på att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt, medan Scana och Organisation X lägger tyngdpunkten på att få individen att ta eget ansvar. Företagens förebyggande arbete beskrivs att vara baserat på varje företags egna behov.

78910111213 451 - 500 of 18108
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf