hig.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Konnerth, Ilona Susanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Interaktioner i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många yngre barn tillbringar en stor del av sin barndom på förskolan. Där träffar de nya kamrater och genom lek och samspel med dem skapas nya sociala relationer. Vissa barn kan vara väldigt intresserade av att träffa nya kompisar medan andra kan ha svårt att acceptera att dela med sig både pedagogen och leksakerna med de nya barnen. Forskaren Marita Lindahl har studerat småbarns vistelse på förskolan och har kommit fram till bland annat att barnen fokuserar och iakttar andra barns agerande i början av förskolevistelsen men kan även hålla avstånd från alla lekar tills de har skapat förtroende till alla på avdelningen. Psykologen Elin Michelsén anser att barn som får positiva erfarenheter av samspel med andra barn fortsätter att söka sig till andra barn. Undersökningens syfte har varit att studera de nyinskolade barnens möte med en redan etablerad barngrupp. Material till resultatet har samlats genom att videofilma samt föra löpande protokoll.

  Resultaten har visat att vanligen är det de nyinskolade barnen som söker kontakt med de äldre barnen. Även om dessa kontakter är korta så sker de oftast på de äldre barns villkor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 452.
  Kosakowski, Cindy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Betydelsen av flow i bildskapande och pedagogers betydelse för flow: En uppsats inom bildpedagogik om flow och kreativitet och vilka förutsättningar som gynnar flow.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Flow och Kreativitet
 • 453.
  Kronvall, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  "Kränkningar går som i en cirkel hela tiden!": Elever undersöker begreppet kränkningar i en fokusgrupp genom drama.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  C- uppsats i dramapedagogik
 • 454.
  KRU Sundqvist, olika titel_Lundgren, Veronika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hästen med de många namnen: En studie om den nordiska bäckahästens paralleller till andra kulturer samt de äldre inhemska traditionerna2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bäckahästen är inom nordisk folktro ett vattenväsen i hästgestalt med stor förvandlingsförmåga. Då han visar sig i mänsklig gestalt, kallas han Näcken. Karakteristiska sägner berätta, hur han lockar barn att rida på hans rygg för att sedan störta i vattnet med dem. Likartade föreställningar och sägner om vattenhästar  påträffas hos alla indoeuropeiska folk redan i gammal tid. Så visar bland annat  den forngrekiska myten om Poseidon, som visar ett tydlig släktskap med våra bäckahästsägner, och den forniriska traditionen. Bäckahästen har många släktingar runt om i Europa med identiska egenskaper och attribut. Vattenväsen som den keltiska Kelpie, Tyska Nixe och isländska Nykurinn är bara några få av dessa väsen som har en slående likhet med den nordiska bäckahästen.

   

  Genom att gå tillbaka till de gamla skrifterna som Havamal, Landnamabok och Vatzdoela saga kan man se hur bäckahästtraditionen har utvecklats genom årens lopp till vad den är idag. Våra äldre inhemska traditioner har legat som en mall för bäckahästsägnen, enligt min personliga åsikt, och man kan se många  paralleller till andra länders folklore.

   

  Tack vare kelternas framfart genom Europa har de fört med sig kulturella strukturer, som i sin tur har lämnat avtryck hos de länder de bebott. Och tack vare de  nordiska vikingatågen har vi i norden kommit i kontakt med dessa kulturella strukturer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 455.
  Källberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Tusen Ord: En etnografi om drama som kommunikativt ämne2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en etnografisk studie som syftar till att undersöka drama som kommunikativt ämne. Metoder som används är observationer och fokussamtal. Undersökningsområdet baseras på ett projekt i Borlänge kommun som kallas för Tusen Ord, där dramapedagoger arbetar språkfrämjande i en interaktiv utställning för barn och vuxna. Den dramapedagogiska verksamheten på Tusen Ord har studerats i tre olika skolgrupper: 5 åringar inom förskolan, år 4 i grundskolan och vuxna SFI elever (Svenska För Invandrare).

  Studien visar att kommunikativa funktioner i hög utsträckning finns närvarande i den dramapedagogiska verksamheten på Tusen Ord.

   

   

   

   

   

   

  Nyckelord: Dramapedagogik, fantasi, berättande, kommunikation, språk

   

   

   

   

   

   

  Download full text (pdf)
  Tusen Ord
 • 456.
  Källgren, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Alla har olika tolkningar: En intervjustudie för att se fyra förskollärares tolkningar utifrån styrdokument för barn i behov av särskilt stöd2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolan är det många förskollärare som ska samarbeta. Förskollärarna ska ge stöd åt de barn som behöver det, för det finns alltid barn som behöver särskilt stöd. Syftet med denna undersökning är att se, hur förskollärare tolkar de styrdokument som finns inom förskolan för barn i behov av särskilt stöd utifrån ett konkret fall. Denna undersökning är en semi-strukturerad intervjustudie som metod. Jag besökte två förskolor och intervjuade fyra förskollärare, de fick tolka ett styrdokument utifrån barn i behov av särskilt stöd. De fick även läsa en fallbeskrivning om ett barn i behov av särskilt stöd. Detta även för att se hur förskollärarna utifrån erfarenheter och kompetenser tolkar dessa dokument. Resultatet visade att förskollärarna har alla olika tolkningar och det är något som kan finnas på förskolor, men tillsammans kan ett arbetslag arbeta ihop sig och ha ett arbetssätt som är lika för barn som är i behov av särskilt stöd, genom att diskutera osv. runt åtgärder som kan behövas. Det förskollärarna kan tycka, är att styrdokumenten kunde vara tydligare och mer ingående i dess syfte. Det är viktigt att ge barnen trygghet och att se till barnens bästa.

  Download full text (pdf)
  Alla har olika tolkningar
 • 457.
  Laaksonen, Alexandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Ungas engagemang i religion och kristendom: En jämförelse av religiöst engagemang hos unga i Gävle och på Åland2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 458.
  Lack, Sanaz
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  "Svergies bästa hus!": En kvalitativ studie om hälsofostran och demokratisk värdegrund i ungdomsverksamheten Rapatac2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av ett intresse för de olika metoder som använts för att kunna arbeta på ett effektivt sätt med barn och ungdomar, valde jag en specifik ungdomsverksamhet. Verksamheten är, på grund av sina avskiljande metoder, unik jämfört med andra ungdomsverksamheter. Stränga och klara regler samt direkta åtgärder är några av de avskiljande metoderna. Då syftet med undersökningen var att undersöka Rapatac’s syn på hälsofostran, och tillämpningen av demokratisk värdegrund i praktiken, gjordes studien i form av en kvalitativ undersökning inspirerad av narrativ teori. Studiens resultat baserades på fyra intervjuer, vilka genomfördes med fyra anställda som var i direkt kontakt med barn och ungdomar inom verksamheten. Studien visade att verksamheten hade delade åsikter om pedagogiska åtgärder i jämförelse med de forskningar som togs upp i studien. Personalen inom verksamheten Rapatac hade genomtänkta pedagogiska metoder i sitt sätt att fostra barn och ungdomar. Demokratisk värdegrund tillämpades både i praktiken och i teorin. Trots att man inte kopplade en bra självbild och sociala relationer direkt till hälsa, var man medveten om dess effekter på individens framgång i samhället. Studiens resultat delades upp i olika teman; berättelse om demokratisk värdegrund, berättelse om ungdomars hälsofostran, berättelse om personalens påverkan på ungdomars socialfostran, berättelse om att skapa förtroende och trygghet, berättelse om personalens arbetsglädje och utvecklingsidéer samt berättelse om samverkan med omgivande samhälle. Det som tidigare forskning har visat, bekräftas genom denna studie. Den valda metoden anpassades efter studiens syfte.

   

  Nyckelord: Hälsofostran, Demokratisk värdegrund, Socialfostran, Ungdomsverksamhet, Fysisk aktivitet

   

  Keywords: Health education, Democratic values, Social education, Youth club, Physical activity

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT07
 • 459.
  Lanesjö, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Barnskötare i fokus: upplevelser av yrkesrollen i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande examensarbete har semistrukturerade intervjuer med fyra barnskötare genomförts. Syftet med undersökningen var att undersöka barnskötares upplevelse av sin yrkesroll i förskolan, i och med den reviderade läroplanen.

  Förskolans läroplan, Lpfö-98, reviderades 2010 och det har skapat flera förändringar inom förskolans verksamhet. Förskolan lyder numera under skollagen och i läroplanen förtydligas förskollärarnas ansvar i riktlinjerna. Även arbetslagets, där barnskötarna ingår, ansvar förtydligas. Barnskötarnas ansvar beskrivs däremot inte närmare än så. Barnskötarens roll kan i och med det upplevas som otydlig då yrkesrollen inte har tydligt ansvar i styrdokumenten.

  Resultatet presenteras i fem temaområden vilka är: Ökade krav medför kravfylld roll, Ändrat fokus från omsorg till lärprocesser, Arbetsfördelning, ledarskap och graden av delaktighet, Olika förutsättningar samt Läroplanen som hjälpmedel.

  I resultatet kommer det fram att upplevelserna av yrkesrollen skiljer sig åt mellan respondenterna. Det framkommer både upplevelser av yrkesrollen som mindre värd och som mer betydelsefull än tidigare, vilket skapar diskussion kring vad som skapar dessa upplevelser. Respondenterna framhåller att personlighet är en viktig del för känslan av delaktighet. I och med att förskollärarna enligt den reviderade läroplanen har ett tydligare ansvar så är delaktighet en viktig faktor i arbetslaget på förskolan.

  Slutsatsen är att undersökningens resultat kan användas i arbetet på förskolan genom att skapa en medvetenhet om yrkesrollernas skillnader men även om de likheter som finns. Det för att ta vara på alla pedagogers kompetens och för att kunna uppnå ökad kvalitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 460.
  Larsson, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hogeland, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förskollärare och barnskötare: yrkesroller i förändring2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 461.
  Larsson, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Erfarenhetsbaserat lärande i skolan: Belyst genom en kvalitativ fallstudie av en studieresa2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Larsson, Linda (2012) Erfarenhetslärande i skolan: - Belyst genom en kvalitativ fallstudie av en studieresa. Examensarbete på avancerad nivå i pedagogik. Akademin för utbildning och ekonomi. Lärarprogrammet på högskolan i Gävle.

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka erfarenhetsbaserat lärande i skolan. För att göra det har jag valt en skola som har infört en tradition att deras niondeklassare får arbeta fram pengar och åka på en studieresa till Auschwitz i Polen. Denna upplevelse har varit utgångspunkten för min studie. För att kunna genomföra undersökningen har jag genomfört öppna intervjuer. Jag har intervjuat rektorn, två pedagoger en manlig och en kvinnlig samt att jag valt att intervjua sex elever från olika år och klasser jag har även där haft en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Jag har sedan kopplat samman min undersökning med John Deweys teorier om erfarenheter och lärande.

  Min undersökning visar att samtliga av informanterna är positivt inställda till erfarenhetsbaserat lärande i skolan. I resultatet av undersökningen jämförs de svar jag får av pedagogerna med de svar jag får av eleverna. Det som framkommer är att såväl lärare som elever är väldigt positivt inställda till denna form av undervisning. Båda parter tycker att kunskapen når fram till fler elever samt att den befästs djupare liksom Dewey skrivit om. 

  Download full text (pdf)
  erfarenhetslärande i skolan
 • 462.
  Larsson, Louise
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies. University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Överviktens gåta: en intervjustudie om framgångsfaktorer för initiering och vidmakthållande av en livsstilsförändring2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma anses vara ett globalt folkhälsoproblem, vars omfattning tycks ha ökat de senaste årtiondena. Förklaringen till det anses ofta vara en västerländsk livsstil bestående av kaloririk kost och bristande fysisk aktivitet. Att lyckas med en livsstilsförändring tycks därmed viktigt, men svårt. Syftet med studien var att identifiera framgångsfaktorer som bidragit till initierande och vidmakthållande av en livsstilsförändring. Enskilda intervjuer, med tre kvinnor och tre män, genomfördes därför med individer som vidmakthållit en livsstilsförändring i minst två år. Studien visade att gemensamma framgångsfaktorer för initiering och vidmakthållande var en vändpunkt som resulterat i motiv och mål, samt omgivande förutsättningar. Specifikt för initieringen var bestämdhet viktigt, medan vidmakthållandet gynnades av strategier och upplevd belöning. Respondenterna hade överlag många gemensamma framgångsfaktorer, och inga tydliga skillnader mellan könen kunde urskiljas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 463.
  Larsson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Rätten till Moder Jord: En jämförelse om relationen till naturen mellan Mohawkindianen Tom Porter och FN:s styrdokument om hållbar utveckling2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur vi än lever våra liv så påverkar det alltid naturen runt omkring oss på något sätt. Bland annat bygger vi hus och infrastruktur, odlar, konsumerar och reser, vilket i olika utsträckningar inverkar på naturen. Idag pågår en aktiv global debatt om de negativa konsekvenserna som människors fotavtryck har satt på Jorden i form av miljöförstöring. Miljöförstöringen handlar till stor del om effekterna av Jordens ökande medeltemperatur, vilket i sin tur i stor utsträckning beror på våra levnadsvanor i form av produktions- och konsumtionsmönster. Ett internationellt arbete har påbörjats sedan en tid tillbaka för att skapa hållbara samhällen.

  I det här arbetet jämförs två aktörers texter angående deras relation till naturen. Aktörerna är Mohawkindianen Tom Porter samt Förenta Nationernas tre styrdokument: Riodeklarationen, Agenda 21 samt Skogsprinciperna, och de är båda deltagare i den globala miljödebatten. Deras relation till naturen kommer även att sättas i relation till världsbilder och kulturella kontexter samt förståelse kring texternas uppkomst.

  Resultatet visar att de två aktörernas relation till naturen och världsbilder i stort sett är varandras motsatser, vilket kan förstås utifrån bakgrunden till respektive kulturella kontexter där skapelseberättelsen och den vetenskapliga revolutionen är av betydelse. Även orsaken till texternas uppkomst utgör skillnader som bottnar i hur människans relation till naturen gestaltar sig.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats
 • 464.
  Larsson, Oscar
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Astral Projektion: undersökningar om en esoterisk livsåskådning2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 465.
  Larsson, Paula
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Implementation strategy of best available research for bully prevention in schools2012In: Joint international Conference of the Australian Association for Research in Education (AARE) and the Asia Pacific Educational Research Association (APERA) and the Focal Meeting of the World Education Research Association (WERA), Sydney, December 2-6, 2012., 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Following the discussions of different bully prevention programs in the Swedish schools, the National Agency for Education´s evaluation of bully prevention programs is described. The evaluations have implications for the schools and for the school staff who have a role in the bully prevention groups. Due to the schools' commitment to prevent bullying and discrimination, it is imperative to describe the Swedish context and political climate where the prevention programs are implemented. With a critical social theory perspective, an Action Research [AR] Project was conducted in a midsized Swedish town. Action research is useful when practitioners are to be involved in changing critical issues of their life. AR is political and it is a democratic activity where the researcher uses herself as a democratic tool and strives for a result that leads to more questions and more research. One can say that AR is a powerful tool in order to change and improve with practitioners their own life and workplace.

  The aim was to participate in a planned municipal intervention on bullying where the explicit goal was to base the implementation strategy on the best available research. Critical social theory promotes critical thinking and in this study the critical thinking from the participants had been important in order to question bullying and the bullying programs in schools. The project group consisted of four members of staff that work in the municipality and have a connection to the schools.

  At the first meeting the group decided to use the survey that The National Agency for Education had used on the students in the schools. This survey is very extensive and it was necessary to reduce it for this purpose but the choice of using it was based on the details of the questions. The group continued to meet and evaluate the steps. Four pedagogical tools were used during the project; the survey to the pupils, the meetings with the principals, the training that was offered to the anti-bullying groups in the schools, and the evaluations of the different steps that was conducted in the project group where thoughts were discussed. The Action Researcher also kept a journal during the process.  The result will show the entire process of the Action Research and it will include possible strategies that may contribute to sustainable school health for all pupils.

 • 466.
  Larsson, Paula
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Implementering av den "bästa" tillgängliga forskningen för att förebyggga mobbning i skolan. Ett aktionsforsknings projekt.2013In: 7:e NORALF-konferensen19-20 september 2013 i Göteborg, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Alla skolor i Sverige måste förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering och främja likabehandling därför väljer många skolor att använda sig av färdiga program som ska hjälpa dem med detta arbete. Skolverket (2011) genomförde en stor undersökning där de 8 vanligaste programmen utvärderades. Undersökningen visade att inga utav de programmen som används i skolorna leder till mindre kränkningar, trakasserier eller diskriminering. Skolverkets resultat påverkar kommunerna, skolorna, lärarna och övrig personal i det mobbningsförebyggande arbete. Syftet med föreliggande projekt var att delta i en mobbningsförebyggande kommuninsats på sex skolor där målet var att implementera den ”bästa” tillgängliga forskningen. Ett socialkritiskt aktionsforskning projekt genomfördes i en medelstor kommun i Mellansverige. Aktionsforskning är användbart där praktiker involveras i kritiska förändringar i sin praktik. Socialkritisk teori är användbart vid ett kritiskt förhållningssätt och i denna studie var deltagarnas kritiska förhållningssätt viktig när de ifrågasatte föreställningar om mobbning och de teoretiska grunderna för de mobbningsprogram som används i svenska skolor. Planeringsprojektgruppen bestod av tre anställda i kommunen och två forskare (inklusive författaren). Projektgruppen kom att senare bestå av tre anställda i kommunen och författaren. Utgångspunkten för projektgruppen var att basera sin strategi på Skolverkets undersökningsresultat. Denna strategi bestod bland annat i Skolverkets enkät som projektgruppen reducerade från 99 frågor till ca 50 frågor som alla elever från årskurs 4 till nio fick svara på. Enkäten besvarades under vecka 42 och vecka 17. Resultatet visar att insatsen leder till förändrat förebyggande arbete i skolorna och att skolorna applicerar framgångsfaktorerna som Skolverket lyfte som viktiga i det mobbningsförebyggande arbete. Resultatet visar också att mobbning i skolorna uppmärksammas med hjälp av projektet och att personalen arbetar utifrån kartläggningen som använts. Aktionsforskningsprojektet ledde till ökad förståelse för begreppen. Projektet underlättade för personalen att få tid till det förebyggande arbetet.

 • 467.
  Larsson, Paula
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Gill, Peter
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Understanding how Swedish children, teenagers and adults define violence2010Conference paper (Refereed)
 • 468.
  Larsson, Paula
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Gill, Peter Edward
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Lay Definitions of Violence among Swedish Children, Teenagers, and Adults2013In: Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, ISSN 1092-6771, E-ISSN 1545-083X, Vol. 22, no 3, p. 282-299Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Definitions of violence vary and are almost always operationalized by the researcher. Perceptions of violence often determine levels of tolerance of violence. Little research has focused on lay definitions. A total of 309 Swedes (78 children, 85 teenagers, 99 younger adults, and 47 adults (30+); 48% male) were interviewed using a specially developed interview protocol. Content analysis was used to assign definitional categories. A folk taxonomy emerged. Immediate physical violence accounted for 73% of all assigned categories. Hit was the word that occurred most frequently. If global physical violence was included, physical violence accounted for 89% of 780 assigned categories. Immediate non-physical violence accounted for 9% and vicarious violence (including media violence) accounted for 2%. Distributions of categories by respondents' gender, age, and participant role in incidents of violence showed the underlying definitions of violence to be extremely stable. The conclusion is that ordinary Swedes share a robust lay definition of violence as a behavior that is immediate, done in close quarters, and physical.

 • 469.
  Larsson, Paula
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Plomp, Leon
  University of Applied Sciences Utrecht, The Netherlands.
  Co-creation : partnership in development2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to present two action research projects conducted in

  Sweden and The Netherlands. In The Swedish project the teachers are collaboratively developing a way of working with the bully-preventions in the schools. In the Dutch project teachers are designing an educational approach for participation in research between the pupils and their teachers. Both projects are about finding models to organize the co-creation with professionals in the educational context. This paper is focusing on what characteristics are important for co-creation, how these characteristics relate to each other in the process of designing and to the “product” they are developing. Data from the Swedish project consisted in surveys to the participants and the pupils, evaluations from the participants, minutes from the meetings and field notes from the researcher. Data from the Dutch project consisted in ‘one minute papers’ from the participants, minutes from the meetings, interviews with the facilitators and field notes from the researcher. Both projects looked at how the participants connect to each other and to the “product” they are developing. The results show that engagement, shared values, roles and role changes, professional attitude, reflection and knowledge are important when the professionals are engaging in a new product in their own practice. The results show also that time enables them to work with the project. Action Research helps this process by adequate phasing and continuously evaluation, keeping focus on the engagement of all participants and the intended outcomes. A steering group with external support and knowledge can help to sustain the project over time.    

 • 470.
  Larsson, Stina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Tyst kunskap inom den dramapedagogiska praktiken: En undersökning av en dramapedagogs pedagogiska strategier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att bidra till utvecklingen av kunskap om tyst kunskap i allmänhet och inom dramapedagogik i synnerhet. I denna uppsats undersöks tyst kunskap inom dramapedagogik genom att synliggöra en dramapedagogs pedagogiska strategier. I förlängningen är även förhoppningen att uppsatsens resultat kan bidra till att utveckla de pedagogiska strategierna samt stärka den dramapedagogiska professionen. Teoretiska utgångspunkter är i huvudsak olika teorier om tyst kunskap. De metoder som används är observation, intervju samt analys med hjälp av två strateginät i dataprogrammet Complador.

   

  Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att en stor del av informantens professionella överväganden och handlanden baseras på hennes tysta kunskap. Skillnader mellan de två strateginäten i resultatet diskuteras bland annat utifrån teorier om hur tyst kunskap och förförståelse kan ha påverkat intervjusituationen. En slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att man genom övningar kan skapa gemenskap men att det behövs en kompetent ledare som använder sig av olika typer av intentionellt handlande, i denna uppsats uttryckt som pedagogiska redskap, för att skapa trygghet och tillit. En annan slutsats som lyfts fram i undersökningen är att en stor del av den dramapedagogiska kompetensen utgörs av att med hjälp av övningar och pedagogiska redskap bidra till att skapa uppmärksamhet och motivation hos deltagarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 471.
  Larsson-Segerbäck, Marita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Film i särskolan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 472.
  Legeryd, Josefine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  En inkluderande skola: En undersökning av hur termerna en skola för alla, integrering, inkludering och delaktighet används i betydande skoldokument2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det talas mycket om ”en skola för alla” i dagens samhälle och att alla barn ska bli integrerade i den allmänna skolan. Det ska göras individuella utredningar för att säkerställa barns trygghet och göra dem delaktiga i den nya miljön i den ordinarie skolan, detta gäller även för barn i behov av särskilt stöd. Syftet med den här studien är att ta reda på mer om de termer som ofta nämns i diskussionen kring ”en skola för alla” och hur de används och beskrivs i några betydande skoldokument. Användandet av termerna ”integrering”, ”inkludering”, ”delaktighet” och ”en skola för alla” och dess betydelse i dokument som Salamancadeklarationen, Lgr11, FN:s barnkonvention och Carlbeck-Kommittén har undersökts och analyserats.  Resultatet visar på skillnader i både användande och i betydelse av dessa termer i de olika dokumenten. Slutsatsen är att termerna har olika betydelser i dessa dokument och ofta kan det vara en ren tolkningsfråga hur de förstås och hur de används ute i verksamheten. 

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 473.
  Leijon, Marie
  et al.
  Malmö Högskola.
  Lindstrand, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Socialsemiotik och design för lärande: två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande2013In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 17, no 3-4, p. 171-192Article in journal (Refereed)
 • 474.
  Levin, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Elevers inställning till ämnet historia i gymnasieskolan.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Elevers inställning till historia i gymnasieskolan
 • 475.
  Lilja, Therese
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  "När man är två år då kan man allt": en intervjustudie om förskolepedagogers möjlighet att stärka barns självkänsla2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte var att undersöka om och hur förskolepedagoger kan stärka barn till att få en god självkänsla. Studien redogör också för vad självkänsla och självförtroende är. För att få svar på frågeställningarna "kan förskolepedagoger hjälpa barn att få en god självkänsla?" och "hur bär de sig i så fall åt?" har observation och intervjuer gjorts på en förskola vars policy fokuserar på att stärka barns självkänsla. Utifrån intervjuerna har tre teman tolkats fram: tema 1

  Självkänsla och självförtroende, där begreppens innebörd behandlats, tema 2 Pedagogernas förhållningssätt, hur har pedagogerna tänkt kring sitt eget beteende? och tema 3 Pedagogernas arbetsmetod, inom vilket pedagogernas arbetssätt redovisats. Dessa teman har sedan exemplifierats med de intervjuade pedagogernas egna ord. Resultatet har tolkats med hjälp av bland annat studiens teoretiska förankring i Daniel Stern teori om vad som sker i barns inre och hur ett barn ser på sig själv. I tolkningen av teman har händelser och reflektioner från observationen bearbetats. I resultatet påvisas vikten av att vara en god förebild och pedagog med förståelse om att dennes beetende påverkar barns självkänsla och deras självförtoende.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 476.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Barns möte med undervisning och dess konsekvenser för demokratiskt medborgarskap2010In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 19, no 2, p. 59-76Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 477.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Citizenship Education in Discussions Concerning Political Issues2012In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 21, no 1, p. 77-95Article in journal (Refereed)
 • 478.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Citizenship education in discussions concerning “political” issues2011Conference paper (Refereed)
 • 479.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Demokratiskt deltagande: Diskussionen som undervisning och demokrati2011Book (Other academic)
 • 480.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Det demokratiska samtalet2011In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 4Article in journal (Other academic)
 • 481.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Dialogue-oriented theologies in the Swedish context2012Report (Other academic)
 • 482.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Dilemmas in classroom discussions – teachers’ practical deliberations as a prerequisite for democratic education2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to problematize evidence based approaches for understanding mundane teacher-student interaction by showing how education for democracy involves teachers’ handling of dilemmas between goals for promoting students’ personal engagement in controversial issues and to teach for critical thinking; further, I will argue that such knowledge is important for educating teachers to promote students development into a critical democratic participation. A case is taken from a Swedish religious studies classroom chosen from a larger classroom study about teacher student interaction in discussions about controversial issues. The case makes visible the dilemmatic praxis in which the teacher has to use her own judgment in order to promote a qualified democratic participation of the students, which also could be seen as an important part of teacher education. The visibility of such judgments however seems to be excluded in the discourse of evidence based teaching.   

 • 483.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Education for interreligious dialogue and interreligious understanding: A comparative pilot study of two educational projects2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  If the plural society is in need of interreligious dialogical encounters it is important to study if and in what way(s) educational projects can contribute to this process, and what possibilities and constrains such initiatives are associated with. The focus of this study is therefore on educational projects with a more or less distinct aim to develop interreligious understanding and an attitude of (partly) taking the perspective of the others religious faith.  In order to shed light on this issue I have conducted a comparative field study (cf. Broadfoot 2002) of two educational projects in the county of Stockholm, Sweden. One of these projects is located outside school and the other is carried out in classrooms in the Swedish school. By comparing these projects it becomes possible to make “the familiar strange” in each project and to contribute to a discussion of possibilities and constrains in education for interreligious understanding.

  The first project is located in an institution specialized in youth projects, many of them aiming for social integration. This project has three leaders representing three religions (Islam, Judaism and Christianity) and youth who are participating on voluntary basis for a (intended) period of three years. The other project is based on a teaching method, where the students assume roles in religious narratives taking from Islamic, Jewish and Christian traditions. By such role taking their predispositions for intercultural and interreligious understanding is intended to increase.

  The field study is conducted by interviews with the pedagogical responsible, i.e. youth leaders and teachers, in both projects; three leaders in the youth projects and four teachers in the classroom project. The interviews focus on their intentions for their respective project. By comparing the interviews in each case and between the two cases, the design makes it possible to capture how the actors formulate their goals and to see this in relation to their practical experiences. The approach enables a richer characterization of the projects intentions that is not offered on home pages and in other public presentations and therefore a deeper analysis of them.

  The main purpose of my paper is to describe and to compare how the pedagogical responsible understand and communicate the intentions of their projects. Based on an analysis of this, I will also discuss how the intentions of the pedagogical responsible are shaped by the context of their work, and some of the possibilities and constrains that the projects may have for developing interreligious understanding. The paper outlines four main themes: The motivation for their project in relation to the social environment where it is implemented; the notion of learning and development; the approach to similarities and differences and the notion of “dialogue”.   

 • 484.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Presentation of Swedish data in the REDCO-project2013Conference paper (Other academic)
 • 485.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Religions as Similar and Different According to Swedish Religious Studies Teachers2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this session is to explore empirically and to discuss theoretically religious studies teachers understanding of religious diversity. In my study of 9 religious study teachers (4 female; 5 male) in the Swedish secondary compulsory school I have found two main approaches to understand religious diversity. One is that different religious traditions are expressions of something common for all humans; e.g. a common human need or a universal ethic manifested as a core in all world religions. The other approach is that different religions are developed in different socio-cultural contexts and responding to different cultural needs. In the second part, the religious studies teachers’ approaches to religious diversity are analyzed in relation to different consequences for acting as citizens in a plural society. In the last part I will outline some possibilities concerning religious pluralism from the perspective of citizenship education.    

   

 • 486.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Religiosity and Engagement in Religious Studies: Attitudes among Swedish Students2014In: Religious Education Journal of Australia, ISSN 0815-3094, Vol. 30, no 1, p. 31-36Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden RS (Religious studies) is a mandatory nonconfessional school subject, with the purpose to teach about religions and secular views of life. Such curricular design is connected to the development of Swedish society as one of the most secularized countries in the world with an increasing cultural and religious pluralism. Since school subjects aiming at citizenship education are more or less dependent on students’ engagement, this paper investigates whether such an engagement in RS is dependent on students’ religious vis-a-vis a secular orientation to life. The purpose of this paper is to investigate engagement for Swedish RS among religiously and non-religiously engaged groups of students in the Swedish secondary school. Eight items from the REDCO II questionnaire were used in this study. The result partly supported former studies on this subject. In the concluding section some didactic issues are discussed on the experience of religiously engaged students.

 • 487.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Swedish national church as a (questioned) actor in the multi-religious society: a case study of a debate in public and church media2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden as most other countries in Europe can be characterized as a multi-cultural and multi-religious society. One of the most prominent actors in inter-religious relations is the Swedish national church. However, such involvement can also be subject for public criticism and debate. Different expectations concerning cooperation with the Swedish Muslim community became visible in the public media and in national church media when an assembly in Stockholm decided to hire an imam in a multi-religious youth project. This media case highlights social tensions on the national level as well as within the church, concerning the role of the national church as an actor in the interreligious society. The purpose of this contribution is to analyse this debate with a focus on the arguments used by the debaters. A second purpose is to analyse how the young people are portrayed in this debate. The material is based on articles in Swedish public media and Swedish national church media during Mars to September 2011. The debate mainly focuses on the borders for what should be included and excluded by a national church in a multi-religious society.

 • 488.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  The Value of RE for Citizenship Education According to Swedish RE-Teachers2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish RE has the purpose to teach about religion and to present a comprehensive view of different traditions. However, this assignment can be interpreted in different ways by different RE-teachers with different consequences for the education of citizens. In this contribution RE-teachers are considered as socialization agents representing an important part of the enacted curriculum. The purpose of this contribution is to explore Swedish RE-teachers notions of citizenship education in relation to RE as a subject in the compulsory school with a special reference to education for democratic citizenship. A second purpose is to analyze possible implications for civic social action. In order to explore how teachers interpreted their assignment a semi-structured interview study was carried out. The theoretical point of departure is based on a pragmatical analysis of moral political consequences.

 • 489.
  Liljestrand, Johan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Olson, Maria
  Stockholms universitet.
  Religious Education Teachers Conceptions of "Religion" and its Implications for Citizenship2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Depictions and presentations of what “religion” comprises is an important part of religious education. In order to introduce religion as a subject matter in school, the teacher has to rely on some portrayal or distinction of the notion of religion for the students. However, the notion of religion is not only part of basic school knowledge. Different conceptions of the meaning and event of religion or the different ways of characterizing the basic functions of religion, also contribute to the ways in which we grasp the impact or non impact of religion in social life.

  This paper addresses how teachers in comprehensive secondary education describe religion. Religious studies teachers can be seen as socialisation agents with the professional task to educate students for participation in society. Their depictions of “religion” does not only have an individual or cognitive signification, but also has implications for how students are approaching what counts as religion or religious and for what and who that become excluded and included in these depictions. Taking on the relationship between the teachers’ depictions and presentations of religion and the implications of them as regards the students’ notions of life in society the teachers’ voices on the notion and subject matter of religion become interesting to explore as an important part of the curricula, and further, for their assignment to see to the students’ democratic citizenship.

  In this paper we approach the teachers’ descriptions not as abstract definitions but as social actions in an educational setting, which is intimately linked to the wider social and societal omission of seeing to this assignment. The purpose is more specifically to study religious studies teacher’s descriptions and presentations of “religion” and its possible consequences for democratic citizenship in our times. The paper is based on a recently carried out empirical study that involves nine semi-structured interviews (5 m + 4 f) in the Swedish comprehensive secondary school.

 • 490.
  Lindahl, Gunilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Betydelsen av Impro - vuxnas upplevelser av improvisationsteater ur ett deltagarperspektiv: "Impron är som en härlig oas av misslyckanden eller lyckanden som inte varar längre än just det ögonblicket"2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom det dramapedagogiska fältet är området skapande för skapandets egen skull inte så framträdande i forskningen. Det finns mer forskning kring barn och elever - och drama - jämfört med forskning som beskriver vuxnas deltagande.

  Undersökningen har som syfte att skapa förståelse för hur vuxna deltagare kan uppleva en kurs i improvisationsteater. Undersökningen har narrativ metod och deltagarna har intervjuats och data samlats in genom deltagarnas skriftliga berättelser. Frågorna som ställts är Vad är improvisationsteater?, Vad händer med dig på improvisationsteatern? och Vilken betydelse kan kursen i improvisationsteater ha för dig i ditt liv i övrigt?

  Undersökningen är fenomenologisk och hermeneutisk vilket betyder att det är  själva essensen av improvisationsteater som är central - vad kan improvisationsteater vara? Vilken betydelse har improvisationsteatern för deltagarna? Undersökningen är praxisnära och det empiriska materialet får stort utrymme.

  Kursen beskrivs som en egen verklighet, en oas - där vad som helst kan hända. Deltagarna får vara spontana och agera utan manus - och ett exempel på ett förlopp är ”från en dyster begravningsscen, till en familjemiddag och så kommer plötsligt kungen in och domderar”.

  Forskningsresultatet visar på en spretig, mångfacetterad - eller rik - bild när det gäller improvisationsteaterns betydelse för deltagarna. Deltagarna tillskriver kursen i improvisationsteater att den är alltifrån kul och en roligt lek till att den bidrar till ”modet att vara som jag är”, att ”släppa oro och stress” eller ”stå ut med vardagen”. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 491.
  Lindberg, Jenna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  När mobbarna följer dig hem: En litteraturstudie om nätmobbning2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur nätmobbning definieras och skiljer sig från den traditionella mobbning som oftast sker på skolgården, samt undersöka vilka konsekvenser nätmobbning kan ha. Vidare undersöker jag vilka åtgärdsprogram som finns idag samt hur de fungerar och hur vi kan förebygga eller stoppa fenomenet. Jag har använt mig av en litteraturstudie där jag sökt efter vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, samt studerat några svenska studier och rapporter. Resultatet visar att det finns både samband och skillnader mellan traditionell mobbning och nätmobbning samt att vi i Sverige har en hel del åtgärdsprogram och organisationer som arbetar mot mobbning samt nätmobbning. Det visar sig även att det finns åtgärder och åtgärdsprogram som både har positiva och negativa effekter. Konsekvenserna kan bli stora och svåra för både de som utövar mobbning och de som blir mobbade och det är tydligt att vi i skolan behöver en djupare kunskap när det gäller barn och unga på Internet och hur vi bör hantera problematiken som kommer med nätmobbning och kränkningar på nätet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 492.
  Lindberg, Margaretha
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Uteslutningar och ensamlek i förskolan: Vad kan det bero på?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att för barn som inte accepteras ökar risken för social isolering och utanförskap. Syftet med undersökningen har varit att försöka ta reda på hur barnen som ofta leker ensam på förskolan upplever sin situation, om de verkligen har valt att leka ensam och i så fall vad beror det på att barnen väljer att leka ensam? Min frågeställning är: Finns det tillfällen när barnen själva väljer att leka ensam och om det gör det vad beror det då på? Vad kan det beror på om ett barn ofta blir utesluten från leken? Undersökningen är gjord utifrån en etnografiskansats där jag bedrivit en kvalitativ undersökning. Metoder jag har använt är intervjuer och observationer. Jag har försökt att se på händelserna från barns perspektiv. I resultatet framkom det att barn väljer själv att leka ensam ibland, men anser att det är viktigt med vänner. Det var en flicka som nästan alltid valde att leka ensam om hon inte fick vara med de yngre barnen och leka. Undersökningen är gjord på en förskola i en grupp med 17 barn, tre till fem år. Slutsatserna jag drar utifrån resultatet är att barn ofta utesluter varandra i leken, och att de gör det för att skydda sina lekutrymmen. De vet också att leken är skör och lätt blir förstörd. Barns sociala och språkliga kompetens har betydelse för om de blir inkluderade i leken eller ej.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 493.
  Lindberg Rasmussen, Lilith
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  En bild av vår tids Europa: en religionsvetenskaplig analys av Ulrich Seidls film Import/Export2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Denna uppsats innehåller min tolkning av filmen Import/Export (2007) av Ulrich Seidl i syfte att skapa ökad förståelse för människan och kulturen i dagens Öst- och Västeuropa och att få fram de föreställningar som präglar kulturmöten mellan öst- och västeuropéer. Undersökningen genomfördes med hjälp av en hermeneutisk metod i kombination med Emile Durkheims funktionalistiska teori, postkoloniala teorier och Geert Hofstedes teori om kulturdimensioner. Undersökning visade att både öst- och västeuropeiska samhällen i filmen präglas av anomi. Värden grupperade kring dikotomierna individualism/kollektivism, maskulinitet/femininitet och osäkerhetsundvikande framställs tydligast i filmen. Livsåskådningsanalys visade att en materialistisk verklighetsuppfattning dominerar i både Öst- och Västeuropa tillsammans med övervägande pessimistisk och negativ grundhållning, vilket i sin tur påverkar både karaktärernas människosyn och deras handlingar. Skillnader i livsåskådning mellan öst- och västeuropéer bygger på skillnader i de förhärskande kulturella värdena och därmed på skild människosyn. Kulturmöten mellan öst- och västeuropéer i filmen präglas av främlingsrädsla och främlingsfientlighet. De bygger på västeuropéernas koloniala föreställningar om Östeuropa och dess invånare som ociviliserade barbarer, som ska ”civiliseras” av Väst samt på östeuropéernas föreställningar om Västeuropa och dess invånare som Antikrist och ärkefiende som man ska skydda sig mot. Europas nutid framställs i filmen på ett dystert sätt. Det finns även scener som utgör paralleller till Oswald Spenglers verk Västerlandets undergångoch kan tyda på filmskaparens pessimistiska syn på Europas utveckling i riktning mot undergång.

   

            

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 494.
  Lindberg, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Ungdomars drogvanor och attityder till narkotika och missbruk2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study results have shown that the majority of Åland students in eight grade have never tried drugs, but there are some who have tried and some that are thinking about it. The most common reason why they have tested is because of curiosity. Attitudes toward drugs among young people aged 14-15 years are mostly positive. Most people know it's dangerous, unnecessary and stupid. However, there are some who do not believe it is so dangerous. They think it's cool and that there is a way to socialize. This indicates a negative attitude towards drugs. Several of the young people also felt that cannabis is not as dangerous as other drugs and some also felt that it should be legalized.Keywords: drugs, high school students, attitudes, addiction

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 495.
  Lindfors, Paul
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Lindblom, Robert
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Individuellt bemötande i fritidshem2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om det individuella bemötandet på fritidshem och om hur fritidspedagogen individanpassade sig vid bemötandet av elever.

  Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem menar att personalen ska anpassa sitt bemötande efter varje barns förutsättningar och behov.

  Fritidspedagogen arbetar i stora barngrupper och med elever som har olika förutsättningar vilket ställer krav på fritidspedagogen.

   

  Syftet med denna studie är att få en inblick i hur fritidspedagogens individuella bemötande ser ut på fritidshemmen, ta del av fritidspedagogernas uppfattning om begreppet bemötande samt att se om de tar del de aktuella styrdokumenten. Detta gör vi genom att intervjua fyra fritidspedagoger och observera dem i sitt arbete.

   

  Resultaten av intervjuerna med fritidspedagogerna visade att de förespråkade ett individuellt bemötande och att det var viktigt för att barn skulle känna sig sedda och lyssnade på. Inte minst ansåg de att ett individuellt bemötande gynnade både det sociala samspelet och utvecklingen hos barnen. Resultaten visade även att ett individuellt bemötande finns i arbetet med gruppen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 496.
  Lindgren, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  How to demonstrate the importance of descriptive statistics through experience or  12 crucial questions about conflict and development2011Conference paper (Other academic)
 • 497.
  Lindgren, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  "En avancerad lek": En fenomenologisk studie om improvisationsteater2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks upplevelser av improvisationsteater. Syftet är att beskriva och förstå improvisationsdeltagares upplevelse av vad som sker i improvisationsteater. Ett övergripande syfte med detta är att bidra till att tydliggöra dramapedagogik i relation till improvisationsteater. Ansatsen i uppsatsen är kvalitativ och metoden är fenomenologisk. För insamling av data har intervju och fokusgruppssamtal använts. Resultatet visar att deltagarna i improvisationsteater upplever att spontanitet, att våga misslyckas, att inte anstränga sig, att glömma sig själv premieras som förhållningssätt inom improvisationsteater. Deltagarna upplever att de upptäcker nya saker om sig själva, att de är mer närvarande och att de får utlopp för känslor genom att ägna sig åt improvisationsteater. De upplever att de förändras och kan ta fler initiativ och ta rakare och tydligare beslut, att de får större förståelse för status och större möjlighet att växla status, att de har lättare att ta kontakt med andra och vara mer närvarande i mötet med andra. Improvisationsteaterledaren menar att den personliga utvecklingen inom improvisationsteater är många som eftersöker och att den kommer på köpet när man övar sig på improvisationsteater. Hon menar att leken är nyckeln för att kunna ägna sig åt improvisationsteater. I och med leken kan deltagarna glömma sig själva och ta initiativ utan att tänka. Leken gör det möjligt att sluta anstränga sig för att prestera och att våga misslyckas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 498.
  Lindgren, Ulla
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Hjardemaail, Finn
  Becoming a Teacher: Nordic Perspectives on Teacher Education and Newly Qualified Teachers2011Collection (editor) (Refereed)
 • 499.
  Lindgren, Ulla
  et al.
  Umeå universitet.
  Morberg, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Introduktionsåret: vägledning för mentorer och lärare2012Book (Other academic)
 • 500.
  Lindgren Ödén, Birgit
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  A young person in the periphery travels the world through higher education2011In: The New Student: as a Didactic Challenge / [ed] Jari Ristiniemi och Olof Sundqvist, Uppsala: Swedish Science Press , 2011, 500, p. 156-173Chapter in book (Refereed)
78910111213 451 - 500 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf