hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234 51 - 100 of 197
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Forsström, Diana
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Wigzell, Ingeborg
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvården2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Homo-, bi-, trans- och queerpersoner (HBTQ-personer) är en grupp människor som inte är heterosexuella eller identifierar sig med det kön de fötts med. HBTQ-personer är således människor som har en sexuell läggning eller könsidentitet annat än heteronormen. Denna norm beskriver att utgångspunkten för människors sexualitet och könsidentitet är att alla förväntas vara heterosexuella. Det är konstaterat att HBTQ-personer i större omfattning riskerar att drabbas av ohälsa. Att uppmärksamma HBTQ-personers erfarenheter inom hälso-och sjukvården är viktigt för att se till att kunskapen, medvetenheten och slutligen omvårdnaden av HBTQ-personer blir bättre. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i hälso-och sjukvården. Metod: Litteraturstudie med beskrivande design. Litteraturstudien omfattar 11 artiklar om HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvården. Av dessa använde en mixed method, av resterande hade åtta en kvalitativ ansats och två hade en kvantitativ ansats. Huvudresultat: Resultatet av föreliggande litteraturstudie visade att HBTQ-personer har både positiva och negativa erfarenheter kring sjukvårdspersonalens bemötande, kunskap och förståelse samt kommunikation. Slutsats: I föreliggande litteraturstudie framkom det att HBTQ-personer har både positiva och negativa erfarenheter av bemötande inom hälso-och sjukvården. En ökad kunskap och medvetenheten hos sjuksköterskor och sjukvårdspersonal behövs kring HBTQ-frågor, för att HBTQ-personer ska uppleva ett positivt bemötande.

 • 52.
  Fredin Buske, Evelina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Jonsson, Marlene
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Patienters erfarenheter av tvångsvård inom den psykiatriska heldygnsvården -en beskrivande litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: All vård ska ges på lika villkor och alltid med respekt för människors rätt till autonomi och integritet. Psykiatrisk tvångsvård krävs i de fall när det finns behov av heldygnsvård på sjukhus, att personen motsätter sig frivillig vård eller att personen lider av en allvarlig psykisk störning. Mer kunskap om patienters erfarenheter av tvångsvård kan bidra till en större förståelse hos personalen inom vården. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom den psykiatriska heldygnsvården. Metod: Beskrivande litteraturstudie. Tio vetenskapliga kvalitativa artiklar användes i resultatet. Hildegard Peplau´s teori om interpersonliga relationer har använts som teoretisk referensram. Huvudresultat: Resultatet visade mestadels negativa erfarenheter av tvångsvård, där det mest centrala handlade om personalen och patienternas relationer. Patienter önskade mer tillit, ha godare kommunikation och bli bemötta med respekt av personalen. En stor del handlade om förlorad självständighet samt brist på autonomi, information och delaktighet. Det framkom att tvångsåtgärder även kunde leda till negativa följder efter vårdtidens slut. Resultatet beskrevs i fyra teman: Patienters erfarenheter av information och dess betydelse, Patienters erfarenheter av relationer mellan patient och personal, Patienters erfarenheter av livet efter tvångsvård och Patienters reflektioner efter erfaren tvångsvård. Slutsats: Tvångsvård innebär att patientens autonomi, värdighet och delaktighet i vården inte alltid kan tillgodoses. Huruvida patienter upplever erfarenheter som positiva eller negativa beror mycket på vilken relation de har till personalen. Engagerad personal samt en god kommunikation kan bidra till en förbättrad kvalitet av vården.

 • 53.
  Fure, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Nilsson, Signe
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Att beskriva livskvalitet hos personer med palliativ vård2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: When cure is no longer possible, palliative care begins. Palliative care is about creating conditions so that the person with palliative care and his or her relatives experience the highest possible quality of life. To meet people who are dying and care for them is an inevitable part of the nursing profession. Descriptions of quality of life by persons with palliative care is therefore an important source of knowledge for nurses. Aim: The aim of this study was to describe how persons with palliative care experience quality of life. Method: A descriptive literature review based on 13 scientific articles. All the included articles had a qualitative approach and were found through the PubMed database. Main results: Persons with palliative care described that their mindset changed after the onset of the disease. This was seen as a strategy for managing the disease and to increase the quality of life. Something that further increased the quality of life was to maintain relationships with friends and relatives and to be surrounded by family. The main reason for decreased quality of life was describes as when symptoms appeared and when the disease was experienced to control the persons life. Conclusion: To suffer from an incurable disease and receive palliative care affected the quality of life. The experience of quality of life could both increase and decrease during the course of the disease and having a nurse with a holistic approach towards the person with palliative care was essential to maintain quality of life. 

 • 54.
  Ganstrand, Maja
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Tesfaye, Hilina
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Unga vuxna personers upplevelser av leva med Diabetes Mellitus Typ 12019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att leva med diabetes typ 1 innebär ett stort ansvar gentemot sin hälsa samt upplevelser av livsförändringar. Den senaste forskningen påvisar att personer med Diabetes Mellitus typ 1 har specifika behov av stöd i det dagliga ansvaret för hantering av kost, motion, blodsocker övervakning och medicinering. Att leva med diabetes är en utmaning för både patienter, anhöriga och vårdgivare. Sjuksköterskans roll är att vägleda med behandling samt lära patienten att ta ansvar över sitt hälsotillstånd.

 • 55.
  Goude, Isabelle
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Svedberg, Zara
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Att vårda någon med tvång: En deskriptiv litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av tvångsvård inom psykiatrin2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background In Sweden approximately 12 000 men and women are treated with forced care annually. Forced care is regulated by laws and may only be given to persons who are considered a danger to themselves or their surroundings. This form of care aims to maintain safety for both the patient and the surroundings, the goal is always for the patient to receive voluntary care. Caring for someone with coercion is complex and can lead to difficult situations for nurses, therefore care should be performed as careful as possible to promote patient autonomy and participation. 

  Aim To describe the experiences of nurses working with involuntary treatment in psychiatric care. 

  Method The study was conducted with a descriptive design. The articles were searched in the databases PubMed, Cinahl och PsychINFO. Ten qualitative articles and one quantitative article were used the study’s result. The articles have been analyzed and then themes and subthemes have been distinguished.

  Results The result showed that nurses lack alternatives to coercive measures and this has led to ethical dilemmas and negative emotions. Despite this, nurses understood the purpose of the coercive measures and it was seen as a part of the work. Compulsive care was descibed as having a negative impact on health care relationships, and thus the importance of a good and trusting relationship between nurse and patient was also described. The results were descibed in three themes and four subthemes. 

  Conclusions Based on the results of the present literature study, the authors have concluded that there are shared opinions about the view of forced care in nurses. In summary the authors conclude that there was a desire for possible alternatives to coercive measures and more research is needed on the subject. 

  Keywords Compulsory care, Coercive measures, Nurse

 • 56.
  Grudzinska, Maja
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Sjuksköterskornas reflektioner om arbetet som konsultsköterska med fokus på telefonrådgivning med andra vårdgivare: En intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Livslängden ökar i hela världen vilket gör att antalet multisjuka stiger och belastningen på hälso – och sjukvården och på kommunsjuksköterskorna ökar. Kommunsjuksköterskorna har idag en komplex roll och är alltmer rådgivande konsulter under sitt arbete. Telefonrådgivning med omvårdnadspersonalen blir vanligare och kan medföra svårigheter för kommunsjuksköterskorna att göra bedömningar och utföra patientsäker vård.

  Syfte: Syftet med föreliggande studien var att beskriva sjuksköterskornas reflektioner om arbetet som konsultsköterska med fokus på telefonrådgivning med andra vårdgivare.

  Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats med beskrivande design valdes för att beskriva kommunsjuksköterskornas upplevelser. Resultat: Kommunsjuksköterskorna ansvarade för ett stort antal patienter under sitt arbetspass. Alla bedömningar som skedde togs utifrån omvårdnadspersonalens beskrivningar per telefon. Tre kategorier framkom för att belysa deras upplevelser: Att arbeta med telefonrådgivning inom äldreboenden, Ett utmanande arbete samt Kommunikation med omvårdnadspersonalen.

  Slutsats: Kommunsjuksköterskorna har en komplex och växlande roll inom äldrevården, de arbetar som rådgivande konsulter dagligen. Praktiska förutsättningar som påverkar kommunsjuksköterskornas arbete försvårar deras bedömningsförmågor. Telefonrådgivning med omvårdnadspersonalen är utmanade och kräver erfarenheter och kunskaper hos kommunsjuksköterskorna. Studien kan leda till en ökad förståelse hos olika yrkeskategorier som kommer i kontakt med kommunsjuksköterskorna och ger en inblick i deras arbetssätt.

 • 57.
  Gunnarsson, Cajsa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Norin, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Postoperativ smärta hos patienter som genomgått laparoskopisk kolecystektomi: En jämförande registerstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att förebygga och behandla postoperativ smärta är anestesisjuksköterskans ansvar genom det perioperativa förloppet. Tidigare studier har visat att förekomsten av postoperativ smärta efter laparoskopisk kolecystektomi är hög.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva postoperativ smärtskattning hos patienter som genomgått laparoskopisk kolecystektomi på en sluten operationsavdelning och en dagkirurgisk operationsavdelning. Syftet var också att undersöka skillnader i förekomst av postoperativ smärta mellan män och kvinnor, yngre och äldre patienter samt mellan patienter som opererats på sluten- respektive dagkirurgisk operationsavdelning.

  Metod: Studien var en retrospektiv registerstudie med kvantitativ ansats. Registerdata innehållande data från 338 patienter inhämtades från kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register från år 2016–2018. Materialet analyserades med beskrivande och jämförande statistik.

  Resultat: Resultatet visade att 70 % av patienterna skattade måttlig till svår postoperativ smärta (NRS 4-10). Det framkom även att kvinnor samt yngre patienter (<50 år) på den dagkirurgiska operationsavdelningen skattade signifikant högre postoperativ smärta jämfört med män och äldre patienter.

  Slutsatser: Även om inga generella slutsatser kan dras tyder resultaten på att kvinnor samt patienter 50 år och yngre är särskilt utsatta för otillräcklig smärtbehandling i samband med laparoskopisk kolecystektomi. Eftersom alla människor har rätt till god smärtlindring behöver omvårdnaden således anpassas efter patientens individuella förutsättningar och behov. När anestesisjuksköterskan når en förtrolig relation till patienten finns goda förutsättningar för en tillfredställande postoperativ omvårdnad.

 • 58.
  Gustafsson, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Blomqvist, Fannie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Personers upplevelser av hur livet förändrats efter en hjärtinfarkt: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdomar, så som hjärtinfarkt, är en vanlig orsak till inläggning på svenska sjukhus. Symtom och upplevelser efter hjärtinfarkt är en viktig faktor som varje sjuksköterska behöver ha förståelse och kunskap om för att kunna möta varje person individuellt och ge en god omvårdnad. Sjuksköterskan måste se varje individ som unik. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av hur livet förändrats efter en hjärtinfarkt. Metod: En litteraturstudie med beskrivande design innehållande 11 kvalitativa artiklar som söktes fram i databaserna Pubmed, Cinahl & PsycINFO. Resultat: Människor som genomgått en hjärtinfarkt upplevde olika variationer av begränsningar i det vardagliga livet. De vanligaste begränsningarna i denna studie var trötthet och psykologiska förändringar. Några av deltagarna upplevde positiva förändringar där de blev motiverade till livsstilsförändringar och fick en andra chans i livet. Slutsats: Deltagarna upplevde förändringar som begränsade dem i deras liv. Främst negativa förändringar, dock förekom även positiva förändringar som känslan av att ha fått en andra chans i livet. Ökad förståelse hos sjuksköterskan kan underlätta arbetet med personers upplevelser samt hanteringen av dess mående efter en hjärtinfarkt.

 • 59.
  Göransson, Moa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Lindén, Julia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med cancer2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract: Background: The most common cause of death for children aged 1-14 is childhood cancer. There is about a third who suffers from leukemia, a third who suffers from brain tumors and the last part constitutes the rest of the diagnoses. It is important to know how to respond parents 'thoughts and feelings about living with a child with cancer, since caregivers must individually the care of the child to their parents' needs. Aim: The aim of this study is to describe parents experience ́s to live with a child with cancer. Method: A literature study based on 11 articles with qualitative approach with the keywords: child, childhood cancer, cancer, family experiences, parents’ experiences and pediatric. The Cinahl database was used to search for articles. Main result: It has been consistent in the result that parents experienced anxiety, depression, anger and lack of sleep. Life is affected by parents after the children’s cancer diagnosis as there is a lack of everyday routines and normality. At a cancer diagnosis, the parents had a hard time seeing a future with the cancer sick child, which shows that the parents longing for the moment the child is cured. Conclusion: It became clear that parents of children with cancer experienced an initial need for support and the importance of getting the right information. Parents isolate themselves from their surroundings but can find other parents in the hospital with the same experience.

 • 60.
  Hagerman, Heidi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Working Life Among First-Line Managers and Their Subordinates in Elderly Care: an Empowerment Perspective2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this thesis was to study the working life of first-line managers and their subordinates in elderly care from an empowerment perspective. Methods: Paper I and II used a qualitative approach, and semi-structured interviews were conducted with 14 male and 14 female first-line managers. Data were analyzed using qualitative content analysis. Paper III and IV used a quantitative approach with a longitudinal, correlational and multilevel design. 78 first-line managers and 1398 subordinates filled in the questionnaire at T1 and 56 first-line managers and 769 subordinates at T2. Data were analyzed using descriptive statistics, multivariate analyses (III &amp; IV) and multilevel modelling (IV). Results: In Paper I and II, the first-line managers reported having a challenging and complex work situation. Although the first-line managers sometimes expressed a need for better access to structural empowerment in terms of information, resources and support, they experienced psychological empowerment in their work. In Paper III, the results indicated that the more access the first-line managers had to structural empowerment over time, the more likely they were to feel psychologically empowered over time, resulting in lower ratings of their stress symptoms and higher ratings of their own self-rated leadership-management performance over time. Another finding in Paper III was the influence the number of subordinates per first-line manager had on the first-line managers’ ratings of structural empowerment and the subordinates’ ratings of structural empowerment and stress symptoms. In Paper IV, the results indicate that the more access the first-line managers had to structural empowerment at T1, the more access the subordinates had to structural empowerment at T2, and the higher the subordinates rated their first-line manager’s leadership-management performance at T2, when controlling for psychological empowerment. Conclusions: The working life of first-line managers in elderly care is complex and challenging, and they seem to need better access to structural empowerment (Paper I-IV). However, although deficiencies in access to structural empowerment were reported, the first-line managers experienced their work as a positive challenge (Paper 1) and felt that, though the work was not easy, it was worth it (Paper II).

 • 61.
  Hagerman, Heidi
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Engström, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Nursing Department, Medicine and Health College, Lishui University, Lishui, China .
  Wadensten, Barbro
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Skytt, Bernice
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  How do first-line managers in elderly care experience their work situation from a structural and psychological empowerment perspective?: An interview study2019In: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 27, no 6, p. 1208-1215Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  The work situation for first-line managers in elderly care is complex and challenging. Little is known about these managers' work situation from a structural and psychological empowerment perspective.

  AIM:

  To describe first-line managers' experiences of their work situation in elderly care from a structural and psychological empowerment perspective.

  METHOD:

  Interviews from 14 female first-line managers were analysed using qualitative content analysis.

  RESULTS:

  The theme described the managers' work situation as "It's not easy, but it's worth it." In the four subthemes, the managers described their work in terms of "Enjoying a meaningful job," "A complex and demanding responsibility that allows great authority within set boundaries," "Supported by other persons, organisational preconditions and confidence in their own abilities" and "Lacking organisational preconditions, but developing strategies for dealing with the situations."

  CONCLUSION:

  The managers described having various amounts of access to structural empowerment and experienced a feeling of meaning, competence, self-determination and impact, that is, psychological empowerment in their work.

  IMPLICATIONS FOR NURSING MANAGEMENT:

  It is vital that first-line managers have access to organisational support. Therefore, upper management and first-line managers need to engage in continuous dialogue to customize the support given to each first-line manager.

 • 62.
  Haglund, Sarah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Lindgren, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Sjukvårdspersonals följsamhet till hygienrutiner inom akutsjukvård2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Healthcare-associated infections (HAIs) are a major problem that affects patients treated in emergency care every year. If healthcare personnel follow the hygiene guidelines, HAIs can be reduced. In Sweden, Basic hygiene routines (basala hygienrutiner) are usually used as guidelines for hygiene in health care. Nationally, World Health Organization (WHO) guidelines are used in 5 steps to help healthcare professionals follow the hygiene guidelines. Working in emergency care means that healthcare personnel are faced with pressure and quick action in decisions in emergency situations. Unfortunately, adherence to hygiene routines is often given priority for a variety of reasons.  Aim: The aim of this literature study was to describe the compliance of healthcare professionals to hygiene routines in emergency care.  Method: A descriptive literature study with results based on 12 scientific articles. The literature search was performed in the MedLine database via PubMed.  Main result: The result showed that healthcare personnel in emergency care had low adherence to hygiene routines. The adherence to performing hygiene routines according to regulations after the medical staff had tended to a patient proved to be the step that was best followed. Adherence to hygiene routines before patient contact as well as prior to routine was found to be lower. The results differ between different occupational categories and depending on whether the health care professionals estimated themselves or were observed.  Conclusion: Adherence of healthcare personnel to hygiene routines in emergency care was low. When introducing interventions and training, the staff's compliance with hygiene routines increased. By highlighting the importance of good adherence to hygiene routines to avoid HAIs, patients' suffering and additional costs in healthcare can be reduced

 • 63.
  Hamad, Arazo
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Rasoul, Louzan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Hur vuxna personer upplever att det är att leva med en obotlig cancersjukdom och hur det påverkar deras livskvalitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige diagnostiserades ca 60 000 personer med cancer under år 2016 och många av dessa erhåller palliativ vård eftersom cancersjukdomen för vissa förblir obotlig. En person som insjuknar i en obotlig cancersjukdom får en förändrad livskvalitet och upplevelsen av sjukdomen varierar beroende på sjukdomsstadiet. Syfte: Syftet med den här litteraturstudie var att beskriva hur vuxna personer upplevde att det var att leva med en obotlig cancersjukdom och hur det påverkade deras livskvalitet. Metod: En beskrivande litteraturstudie som grundar resultatet på elva vetenskapliga artiklar framtagna via databasen MedLine via PubMed. Resultat: Resultatet visar att cancerdrabbade personer upplever förändringar i det psykiska och fysiska måendet, vilket ledde till att de socialt isolerade sig på grund av problemen och symtomen sjukdomen medför. Stöd från anhöriga samt sjukvården var betydelsefullt och viktigt. Livskvaliteten påverkades negativt hos majoriteten av personerna med en obotlig cancersjukdom. Slutsats: Personers upplever förändringar och påverkan på livskvaliteten olika under sjukdomens olika stadier och därför är det viktigt att rätt individanpassad vård bedrivs.

 • 64.
  Hammarström-Rooth, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Mang Son, Nian Lun Cing
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Personers erfarenheter av att leva med försämrad talfunktion på grund av afasi eller dysartri2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Communication is about mediate information between individuals. Speech difficulties can occur as a result of aphasia or dysarthria. Dysarthria means that articulation is affected due to paralysis in speech muscles while aphasia is due to an injury in the brain's speech center. In order to achieve good nursing of people with speech difficulties, it was important for the individual to feel seen and heard. Great emphasis was then placed on the nurse and her ability to perceive what the person with aphasia wants to convey both verbally and non-verbally. It was therefore important to pay attention to people's experiences of living with speech difficulties. Aim: The aim of this literature study was to describe people's experiences of living with impaired speech function due to aphasia or dysarthria. Method: A descriptive literature study where 12 scientific articles were the basis for the result. All articles were of a qualitative approach. Main result: The result has shown that the life situation has changed for people with speech difficulties, they were affected emotionally negatively and forced to find new strategies and ways of dealing with their speech difficulties. The view of the future was very individual. People with speech difficulties experience both positive and negative changes in relationships with family, friends and the environment. In contact with health care, people with speech difficulties have experienced both positive and negative experiences. Conclusion: Good encounters and good relationships with health care professionals has played an important role in the recovery process for people with speech difficulties, therefore the nurse should be aware of this in order to be able to create the best conditions for the patient.

 • 65.
  Hansson, Erica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Forselius, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Upplevelser av att utföra egenvård hos personer som har Diabetes typ 2: Beskrivande litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en vanlig kronisk sjukdom som ökar över hela världenoch kan ge svåra komplikationer vid brist på egenvård. Med hjälp av goda levnadsvanoroch fysisk aktivitet kan sena komplikationer förebyggas.Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att utföra egenvård vid diabetes typ 2.Metod: En beskrivande litteraturstudie som har baserats på 13 stycken vetenskapligaartiklar. Artiklarna hittades i databaserna PubMed och Cinahl och var av kvalitativansats och skulle besvara studiens syfte och frågeställning.Resultat: Kunskap, förståelse, motivation och stöd ansåg som viktiga faktorer vidutförandet av egenvårdsrutiner vid diabetes typ 2, dock ansåg många det vara svårt attupprätthålla dem. Med en större förståelse var det lättare att reglera sinablodsockervärden med hjälp av diet och fysisk aktivitet. Det är av stor betydelse hursjuksköterskan förmedlar sin information till patienten.Slutsats: För att kunna göra en livsstilsförändring gällande egenvårdsrutiner var detviktigt att acceptera sin sjukdom diabetes typ 2. Personer med diabetes typ 2 har behovav stöd och motivation från sjuksköterskan för att upprätthålla utförandet avegenvårdsrutiner. Kunskap var viktigt för att kunna hantera sin sjukdom och förebyggasena komplikationer. Det är viktig som sjuksköterska att vara lyhörd och visa individenrespekt samt låta hen vara självbestämmande.

 • 66.
  Hanyi, Yang
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences. Lishui University, China.
  Yu, Xu
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences. Lishui University, China.
  Registered nurses’ Work to Promote Mother’s Self-efficacy of Breastfeeding2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 67.
  Hedlund, Elias
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Landquist, andreas
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Faktorer som påverkar motivationen till livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 68.
  Hedlund, Emily
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Lindgren, Carolin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Samband mellan arbetsrelaterad livskvalitet, psykologisk empowerment och akademisk examen hos intensivvårdssjuksköterskor.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det råder brist på intensivvårdssjuksköterskor i Sverige. Personalbrist, stress och arbetsbelastning kan påverka intensivvårdssjuksköterskornas arbetsrelaterade livskvalitet och känsla av psykologisk empowerment negativt. Detta kan leda till bland annat utbrändhet och depression. Långvarig stress kan leda till att sjuksköterskor väljer att lämna sitt arbete.

  Syfte: Att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskor skattar arbetsrelaterad livskvalitet och psykologisk empowerment, samt att undersöka om det finns ett samband mellan intensivvårdssjuksköterskors arbetsrelaterade livskvalitet, psykologiska empowerment och akademiska examen.

  Metod: Studien var en enkätstudie med en kvantitativ ansats, och använde sig av ett bekvämlighetsurval gällande val av de fyra inkluderade sjukhusen. Undersökningsgruppen bestod av totalt 51 deltagare. Två validerade enkäter, Van Laar och Eastons enkät om Work Related Quality of Life (WRQoL) och Spreitzers skala för psykologisk empowerment, användes och kompletterades med bakgrundsfrågor om bland annat. kön, ålder och högsta akademiska examen. Enkäten om arbetsrelaterad livskvalitet översattes från engelska till svenska i en tvåstegsprocess. Studiens data analyserades med korrelationsanalyser och multipel linjär regression.

  Huvudresultat: Inget signifikant samband fanns mellan akademisk examen och WRQoL eller psykologisk empowerment. Däremot sågs ett positivt samband mellan psykologisk empowerment och WRQoL. Studiedeltagarna skattade lägst på delskalorna gällande stress (WRQoL) och självbestämmande (psykologisk empowerment), och högst gällande generellt välmående (WRQoL) och kompetens (psykologisk empowerment).

  Slutsats: Genom att stärka arbetsrelaterade livskvalitet och psykologisk empowerment hos intensivvårdssjuksköterskor kan eventuellt upplevelsen av deras arbetssituation och arbetsmiljö förbättras, vilket i förlängningen kan leda till att fler väljer att stanna i yrket.

  Nyckelord: Arbetsmiljö, arbetsrelaterad livskvalitet, intensivvårdssjuksköterska, omvårdnad, Psykologisk Empowerment.

 • 69.
  Hedlund, Åsa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Nordström, Tina
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Nilsson, Annika
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  New insights and access to resources change the perspective on life among persons with long-term illness - An interview study2019In: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 6, no 4, p. 580-588Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim was to describe individuals’ experiences of living with long-term illness.

  Methods: A qualitative approach with a descriptive design was used. Semi-structured interviews were conducted with 16 persons (50–80 years). They were also asked to self-rate their perceptions of their current health status and confidence in their ability to cope with everyday life.

  Results: One main theme was identified: new insights and access to resources change the perspective on life. Personal characteristics and support from others were advantageous in finding ways to deal with limitations related to the illness. Most of the persons experienced a changed approach to life, in that they now valued life more than they had before. However, some persons also experienced lost values and found it difficult to accept medications. The persons rated their current health status as slightly above average, but their confidence in their ability to cope with everyday life as high.

 • 70.
  Hedman, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences, Caring Science. Uppsala University, Sweden.
  Häggström, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences, Caring Science. Uppsala University, Sweden.
  Mamhidir, Anna-Greta
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences, Caring Science. Uppsala University, Sweden.
  Pöder, Ulrika
  Uppsala University, Sweden.
  Caring in nursing homes to promote autonomy and participation2019In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 26, no 1, p. 280-292, article id 969733017703698Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Autonomy and participation are threatened within the group of older people living in nursing homes. Evidence suggests that healthcare personnel act on behalf of older people but are still excluding them from decision-making in everyday care.

  OBJECTIVE: The purpose was to describe registered nurses' experience of caring for older people in nursing homes to promote autonomy and participation.

  RESEARCH DESIGN: A descriptive design with a phenomenological approach was used. Data were collected by semi-structured individual interviews. Analysis was inspired by Giorgi's method. Participants and research context: A total of 13 registered nurses from 10 nursing homes participated. Ethical considerations: Ethical approval was obtained from the Regional Research Ethics Committee. Informed consent was achieved and confidentiality guaranteed.

  FINDINGS: The essence of caring for older people in nursing homes to promote autonomy and participation consisted of registered nurses' awareness of older people's frailty and the impact of illness to support health and well-being, and awareness of acknowledgement in everyday life and trusting relationships. Paying attention to older people by being open to the persons' wishes were aspects that relied on registered nurses' trusting relationships with older people, their relatives and surrounding healthcare personnel. The awareness reflected challenges in caring to promote older people's right to autonomy and participation in nursing homes. Registered nurses' strategies, hopes for and/or concerns about development of everyday life in nursing homes were revealed and mirrored their engagement in caring for older people.

  DISCUSSION AND CONCLUSION: Awareness of older people's frailty in nursing homes and the importance of maintained health and well-being were described as the main source for promoting autonomy and participation. Everyday life and care in nursing homes needs to be addressed from both older people's and healthcare personnel's perspectives, to promote autonomy and participation for residents in nursing homes.

 • 71.
  Hemlin, Petra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Sasse, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård av barn på sjukhus: En beskrivande litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background The main purpose in palliative care is relieve of symptoms from conditions that’s not curable. For children, these conditions can be cancer or some neurologic diseases. Getting palliative care as a child is a right according to WHO. The children wanted their parents. The parents felt that they lost their parental role when their children were cared for palliatively. The parents had different views on how a nurse in palliative child care should be, and how the care should be conducted. The nurse's task is to relieve symptoms and support both children and parents in a family-centered care.

  Aim The aim of this study was to describe nurses' experiences with palliative care of children in hospitals.

  Method A descriptive literature study that identified 11 articles through the databases Medline via PubMed and Cinahl. These articles have been analyzed and thematized for this literature study.

  Results Nurses felt that nursing was conducted unequally, as a result of inadequate guidelines. There were also ethical dilemmas in palliative child care, which could be about communication problems, and that nurses felt that some children were over-cared for. Nurses experienced emotional difficulties, which were best processed through debriefing. Main categories identified were; The Nurses experience of Prerequisites in Palliative Child Care, Ethical Dilemmas, Over-Care, Emotional Load, At the End of Life and Debriefing.

  Conclusion Nurses experienced uncertainty in working with children in palliative care, due to lack of guidelines, education and knowledge. Ethical dilemmas arose in the care, and the nurses could experience emotional difficulties that can affect nursing. Therefore, the nurses need time for reflection to be able to perform Nursing of the children.

   

 • 72.
  Hockman, Charlotte
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Nilsson, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  En beskrivande litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenheter vid palliativ vård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Important parts of the nursing profession included alleviating suffering, supporting individuals in grief and contributing to a good quality of life. The palliative care therefore becomes complex for nurses. The form of care enters when curative treatment methods no longer produce desirable results. Palliative care is based on a salutogenic approach where holistic care is performed through good symptom relief.

  Aim: The purpose of the literature study was to describe nurses' experiences of the palliative care of adults.

  Method: The descriptive literature study included twelve articles that answered the purpose of the literature study. The searches were done systematically through the databases CINAHL and PubMed.

  Results: The results showed that nurses experienced palliative care as a mental stress in connection with lack of experience. Difficulties emerged in the form of a lack of time in the care of the patients and the lack of communication with the patient, relatives and colleagues. Benefits were shown by the nurses experiencing positive response from their work when patients and relatives felt viewed through conversation and good symptom relief.

  Conclusion: Based on the results of the literature study, the nurse can get an idea of which parts of the palliative care are of the greatest importance. The result will contribute to increased security for nurses in the performance of palliative care. Through this study, nurses with less experience can learn from the more experienced nurses what is considered relevant to focus on, which will contribute to safer palliative care for patients.

 • 73.
  Holman Fält, Linn
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Mohamad, Aya
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Sjuksköterskans erfarenheter av mötet med den våldsutsatta kvinnan: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In 2018, 22,400 sexual offenses were reported in Sweden, of wich 96% of them were against women. The Council of Europe had started in 2014 and the Convention on the Prevention and Control of Violence against Women and Domestic Violence. At the same, the Swedish Higher Education Ordinance (SFS 2017: 857 and 2018: 1135) made a change and from 1 July 2018, it became a requirement for nures to have knowledge of women who are subjected to violence.

  Purpose: The aim of this study was to describe nurse´s experiences of meeting abused women.

  Method: A descriptive literature study. The result is based on 11 scientific articles which were reviewed and analyzed. The articles are both of quantitative and qualitative approach.

  Main Results: Knowledge and guidelines are essential for nurses in providing care for sexually, mentally and physically abused women. If the nurses received adequate education, knowledge of resources in the hospital but also in society, it resulted in a safer care and environment for the women and the nurses, they felt mor secure in asking and talking about partner violence. 

  Conclusion: The nurse´s encounter with violent subjwomen aroused many strong feelings, and they were affected both during working hours and in private life. More training and knowledge in the subject are required for the nurses to be able to meet and care for women who are subjected to violence in a professional manner, which means more quality assured care. 

 • 74.
  Holmgren, Adina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Hellström, Elin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Cancerdiagnostiserade patienters erfarenheter av Komplementär och Alternativ Medicin (KAM).: En beskrivande litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Complementary and alternative medicine (CAM) encompasses medical products and practices that are not a part of conventional treatment. CAM is based on a comprehensive view of the human and a holistic health. CAM treats everything - mind, body, spirit and beyond. Patients with cancer searching for hope and cure for their disease, some to be cured and some to live longer and improve their mental and physical well-being. Through self-care, the patient searches for CAM to find methods that are either a complement or alternative to the conventional treatment.

   

  Aim: To describe patients with cancer experiences of complementary and alternative

  medicine (CAM).

   

  Method:  Descriptive literature study with 12 included articles, all the included articles was qualitative. Data collection has been conducted via Cinahl and PubMed

   

  Main result: Patients with cancer do often search for CAM to find a method that could extending life or make them feel better, for example relieve symptoms. The experience of the CAM-methods was mostly positive, the patients were helped with both physical and mental disorders. It turned out that healthcare workers attitude towards CAM was defective because of the lack of interest and knowledge.

   

  Conclusion: Most of the patients reported positive experiences of CAM. Their sense of control and self-determination were higher than before the CAM-use. However, it appears that the patients experience a lack of support from the caregivers in the conventional medicine/healthcare when they, for an example, want to discuss CAM. It shows through a non-interest and a lack of knowledge of the methods.

 • 75.
  Huaiyu, Shen
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Yue, Li
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Health-related Quality of Life among elderly with Cardiovascular Disease in Lishui: - A cross-sectional study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 76.
  Hulin, Madeleine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Forslin, Linn
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Att vara föräldrar till ett barn med schizofreni: En litteraturstudie av Linn Forslin och Madeleine Hulin2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: When a family member becomes ill with mental illness, changes can be experienced within the family where their way of living together gets affected. Schizophrenia is classified as one of the most common psychiatric public health disorders and within the Swedish health care system, about 35,000 people declared, at some point, been cared for in psychiatric full-day care. This is a chronic mental illness that is characterized by many different symptoms. This makes the person in need of ongoing care, treatment and support, where the nurse's nursing knowledge is of great importance.              

  Purpose: Describe experiences of being a parent of a child with schizophrenia.   

  Method: A descriptive literature study based on ten qualitative scientific articles.

  Result: The result showed that parents experienced negative feelings about being a parent of a child with schizophrenia. The parents experienced stigmatization and lack of support from society but also from acquaintances and family members. Knowledge of the child's illness was minimal in these parents and it resulted in a poorer understanding of the disease. Personal sacrifices and the fact that they lived on the basis of their child caused a low quality of life. These parents experienced a great responsibility towards the child, which resulted in that parents neglected their own work to be able to take care of the child. It also revealed that these parents were exposed to both verbal and physical violence, which caused the parents to experience fear for their child. The relationship between the parents deteriorated while the relationship between the parent and the child became stronger. The parents also used different coping strategies to manage their life situation                                               

  Conclusions: Stigmatization, lack of knowledge and negative experiences are common. The lack of support from healthcare is therefore important to fix to ensure that these parents have better opportunities and tools to manage and process their situation. 

 • 77.
  Jansson, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Norling, Kajsa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Distriktssköterskors/Sjuksköterskors upplevelse av utskrivningsplanering från sjukhus till Primärvård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background

  January first 2018, a new law came into force on discharge from the hospital to primary healthcare, where primary healthcare was responsible for the discharge planning. When the collaboration law is new, there were difficulties finding studies of how the districtnurses/registered nurses find themselves responsible for the discharge planning.

  Aim

  The aim of the study was to describe how districtnurses/registered nurses experienced working with discharge planning from hospital to primary healthcare and how they felt responsible for this planning based on the new collaboration law.

  Method

  The study used a qualitative approach and descriptive design. Semi-structured interviews with eleven districtnurses/nurses were used as a data collection method. Data was analyzed with qualitative content analysis.

  Main findings

  The result showed that what influenced the districtnurses/nurses most in the work on dischargeplanning was the lack of communication and information from the hospital. Getting information about the patient's condition and the need for intervention after the return home was a great challenge. The search for information was very timeconsuming and included several different paths. All districtnurses/nurses stated that they often called the hospital and relatives to the patient for information. When the hospital had a dischargeplanning nurse with experience and expertise, the participants experienced that information regarding the patient's status and planned measures was clearer, which contributed to a safer homecoming for the patient.

  Conclusion

  The study has shown that districtnurses/nurses in primary health care felt it was difficult to be responsible for dischargeplanning. Problems with getting information from the hospital, lack of proper competence of the dischargeplanning nurse at the hospital, training in the communication system Lifecare, and time shortage were worrying.

 • 78.
  Jansson, Susanne
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Jagheden, Beatrice
  Substansbrukande patienters upplevelser och erfarenheter av bemötandet från sjuksköterskor2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 79.
  Jarnulf, Therese
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Skytt, Bernice
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Mårtensson, Gunilla
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Engström, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Nursing Department, Medicine and Health College, Lishui University, Lishui, Zhejiang, China.
  District nurses experiences of precepting district nurse students at the postgraduate level2019In: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 37, p. 75-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  District nurses are preceptors of district nurse students at the postgraduate level. These district nurse students are already registered nurses who have graduated and are now studying to become district nurses; this training is at the postgraduate level. As preceptors at the postgraduate level, district nurses play an important role in helping these students to achieve the learning outcomes of the clinical practice part of their education. However, there is a lack of studies on precepting at this level. Thus, the aim was to describe district nurses' experiences of precepting district nurse students at the postgraduate level. The study was descriptive in design and used a qualitative approach. Purposive sampling was used and nine district nurses from seven primary health care units in Sweden were interviewed. Data were analysed using qualitative content analysis. An overall theme ”Fluctuating between transferring knowledge and striving for reflective learning” and two subthemes emerged. The preceptors’ views on precepting and performance varied depending on the situation. The conclusions is that given the current learning outcomes for clinical practice education at the postgraduate level, district nurses need to bemore influenced by preception focused on reflective learning.

 • 80. Jelley, H.
  et al.
  Kerpershoek, L.
  Verhey, F.
  Wolfs, C.
  De Vugt, M.
  Bieber, A.
  Stephan, A.
  Meyer, G.
  Michelet, M.
  Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, V.
  Selbaek, G.
  Sjölund, Britt-Marie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. School of Nursing and Human Sciences, Dublin City University, Dublin, Ireland.
  Sköldunger, A.
  Hopper, L.
  Irving, K.
  Marques, M.
  Balsinha, M. C.
  Gonçalves-Pereira, M.
  Portolani, D. M.
  Zanetti, O.
  Woods, B.
  Carers' experiences of timely access to and use of dementia care services in eight European countries2019In: Ageing & Society, ISSN 0144-686X, E-ISSN 1469-1779Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Timely access to care services is crucial to support people with dementia and their family carers to live well. Carers of people with dementia (N = 390), recruited from eight countries, completed semi-structured interviews about their experiences of either accessing or not using formal care services over a 12-month period in the Access to Timely Formal Care (Actifcare) study. Participant responses were summarised using content analysis, categorised into clusters and frequencies were calculated. Less than half of the participants (42.3%) reported service use. Of those using services, 72.8 per cent reported timely access and of those not using services 67.2 per cent were satisfied with this situation. However, substantial minorities either reported access at the wrong time (27.2%), or feeling dissatisfied or mixed feelings about not accessing services (32.8%). Reasons for not using services included use not necessary yet, the carer provided support or refusal. Reasons given for using services included changes in the condition of the person with dementia, the service's ability to meet individual needs, not coping or the opportunity to access services arose. Facilitators and barriers to service use included whether participants experienced supportive professionals, the speed of the process, whether the general practitioner was helpful, participant's own proactive attitude and the quality of information received. To achieve timely support, simplified pathways to use of formal care services are needed.

 • 81.
  Jiang, Qianqian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Qiu, Junyin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Nursing Students' Learning Experience Under Cross-cultural Background: A descriptive literature review2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 82.
  Jiawei, Yu
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Mengyang, Jin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Nurses’ experience of caring for adults with chronic pain: A descriptive literature review2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 83.
  Jie, Chen
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Hongxia, Wu
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Career maturity of the second year nursing undergraduates: A quantitative study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 84.
  Jinli, Bu
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Jialing, Zhou
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Relationship between health behavior and quality of life among the middle aged and elderly patients with cardiovascular disease2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 85.
  Jinyan, Hong
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Tingting, Yu
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Nursing students’ professional identity: A descriptive literature review2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 86.
  Johansson, David
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Borgvald, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Att beskriva personers upplevelser av vardagen och livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Myocardial infarction is one of the most common diseases that lead to sudden death around the world. In Sweden, 25300 people is affected by MI each year. Stress, anxiety, depression and an unhealthy lifestyle are just some risk factors that increase the risk of MI. After a MI, lifestyle changes are required to achieve good health, such as physical activation, healthy diets and smoking cessation. Aim, the purpose of this literature study was to describe how people experience their everyday life and lifestyle changes after a MI. Method, this thesis is a descriptive study that is based on 12 articles with both qualitative and quantitative approach. The articles selected correspond to the purpose of the study. The PubMed database via MedLine was used to find the articles. Main results, the study shows that many patients experience problems in everyday life after a MI and have difficulty adjusting to the lifestyle changes that are necessary after a MI .The result shows that people's mental, emotional, physical health and social life are negatively affected after a MI. This can lead to problems in everyday life, like relationships and intimacy. In conclusion, MI can lead to an emotional, existential and physical daily struggle. The nurse should be able to provide support, information and rehabilitation to the person concerned so that they can return to a more healthy everyday life. People may also need help with different coping strategies by the nurse to better handle the new life situation. People’s experiences of the daily life can provide the nurse with valuable knowledge, which can improve the future care for the person concerned.

 • 87.
  Jonsson, Isabelle
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Öhman, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Hur personer med hypotyreos upplever sin livskvalité2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Hypothyroidism is one of the most common endocrine diseases. Every year, people get sick with the disease and most commonly, women are affected. Being affected by hypothyroidism means that there is a lack of thyroid hormones in the thyroid gland and makes the energy production goes to a low saver. Competence requirements are imposed on the nurse in the caring process of patients with hypothyroidism as the consequences of the disease may appear diffuse and difficult to measure. Purpose: The purpose of this study was to describe how people with hypothyroidism experience their quality of life. Method: This study is a descriptive literature study. Eleven articles with both qualitative and quantitative design have been analyzed and divided into themes and sub-themes. Main Results: People with hypothyroidism experienced neither a better quality of life nor improvements in thyroidrelated symptoms despite being medicated. The feeling of these people was that they felt weak, powerless, drained of energy and that their daily activities were limited. A feeling of misunderstanding was experienced in health care when the doctors focused mainly on the person's test results. Although the doctor mentioned that the blood values were within reference, people with hypothyroidism felt that a number of symptoms remained. Conclusion: People with hypothyroidism expressed dissatisfaction with their experience of quality of life, their medication and even the care relationship. Living with hypothyroidism meant that you could have remaining symptoms despite medication and the quality of life for these people was adversely affected. Through an increased understanding of this complex illness, the nurse could contribute with greater security and help these people by creating a better care relationship. 

 • 88.
  Jordal, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Uppsala universitet.
  Öhman, Ann
  Umeå universitet.
  Wijewardene, Kumudu
  Department of Community Medicine, University of Sri Jaywardenepura, Nugegoda, Sri Lanka.
  Respectability and rights. Sexual and reproductive health and rights of Sri Lankan women formerly involved in prostitution2019In: Contemporary South Asia, ISSN 0958-4935, E-ISSN 1469-364XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Women in prostitution are often disrespected and subject to health risks. The aim of this study is to explore how women formerly engaged in prostitution in Sri Lanka position themselves in relation to gendered norms of respectability, and to discuss the possible implications for their sexual and reproductive health and rights (SRHR). Semi-structured qualitative interviews were conducted with fifteen women formerly engaged in prostitution. Discourse analysis was used to identify and describe interpretative repertoires and four repertoires were identified: Victimhood, Resistance, Responsibility, and Independence. The first three were drawn upon to construct their identities in line with norms of female respectability, as the women emphasised being victims of unfortunate situations, resisting sexual disrespectability and taking responsibility for their children and others. The last repertoire deviated from the respectability norm as it conveyed a picture of the women as independent, strong and courageous subjects, characteristics more in line with male respectability in Sri Lanka. Despite marginalised and oppressive circumstances, the women drew on interpretative repertoires to enhance access to respect, dignity and resources. However, their vulnerability to violence, SRHR risks and virtual absence of rights leave them with little access to resources that could enable a healthier and better life. © 2019, © 2019 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 89.
  Kaltenbrunner, Monica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health Science and Psychology, Occupational Health Science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health Science and Psychology, Occupational Health Science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Bengtsson, Lars
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Engström, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Lean maturity and quality in primary care2019In: Journal of Health Organisation & Management, ISSN 1477-7266, E-ISSN 1758-7247, Vol. 32, no 2, p. 141-154Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to 1) describe Lean maturity in primary care using a questionnaire based on Liker’s description of Lean, complemented with observations, and 2) determine the extent to which Lean maturity is associated with quality of care measured as staff-rated satisfaction with care and adherence to national guidelines. High Lean maturity indicates adoption of all Lean principles throughout the organization and by all staff.

  Design/methodology/approach - Data were collected using a survey based on Liker’s four principles, divided into 16 items (n = 298 staff in 45 units). Complementary observations (n = 28 staff) were carried out at four units.

  Findings - Lean maturity varied both between and within units. The highest Lean maturity was found for ‘adhering to routines’ and the lowest for ‘having a change agent at the unit’. Lean maturity was positively associated with satisfaction with care and with adherence to national guidelines to improve healthcare quality. 

  Practical implications - Quality of primary care may benefit from increasing Lean maturity. When implementing Lean, managers could benefit from measuring and adopting Lean maturity repeatedly, addressing all Liker’s principles and using the results as guidance for further development.

  Originality/value - This is one of the first studies to evaluate Lean maturity in primary care, addressing all Liker’s principles from the perspective of quality of care. The results suggest that repeated actions based on evaluations of Lean maturity may help to improve quality of care.

 • 90.
  Kaltenbrunner Nykvist, Monica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health Science and Psychology, Occupational Health Science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Bengtsson, Lars
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health Science and Psychology, Occupational Health Science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Högberg, Hans
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Engström, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Staff perception of Lean, care-giving, thriving and exhaustion: a longitudinal study in primary care2019In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 19, no 1, article id 652Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Background

  Lean is commonly adopted in healthcare to increase quality of care and efficiency. Few studies of Lean involve staff-related outcomes, and few have a longitudinal design. Thus, the aim was to examine the extent to which changes over time in Lean maturity are associated with changes over time in care-giving, thriving and exhaustion, as perceived by staff, with a particular emphasis on the extent to which job demands and job resources, as perceived by staff, have a moderated mediation effect.

  Method

  A longitudinal study with a correlational design was used. In total, 260 staff at 46 primary care units responded to a web survey in 2015 and 2016. All variables in the study were measured using staff ratings. Ratings of Lean maturity reflect participants’ judgements regarding the entire unit; ratings of care-giving, thriving, exhaustion and job demands and resources reflect participants’ judgements regarding their own situation.

  Results

  First, over time, increased Lean maturity was associated with increased staff satisfaction with their care-giving and increased thriving, mediated by increased job resources. Second, over time, increased Lean maturity was associated with decreased staff exhaustion, mediated by decreased job demands. No evidence was found showing that job demands and job resources had a moderated mediation effect.

  Conclusion

  The results indicate that primary care staff may benefit from working in organizations characterized by high levels of Lean maturity and that caregiving may also be improved as perceived by staff.

 • 91.
  Karlsson, Emilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Christensen, Henrik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Hur information och bemötande upplevs av föräldrar inom barncancervården - en beskrivande litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barncancer är starkt förknippat med sorg och lidande. Föräldrar till barn med cancer drabbas ofta av psykologisk stress i samband med barnets cancerdiagnos. Forskning visar att föräldrar till barn som är i behov av annan typ vård än cancervård upplever att de får ett fint bemötande av vårdpersonal genom stöttning och information. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur föräldrar till barn med cancer upplever bemötande och information de erhåller av vårdpersonal. Metod: En litteraturstudie med en beskrivande design baserad på tolv vetenskapliga artiklar. Nio artiklar var av kvalitativ ansats, två artiklar var av kvantitativ ansats och en artikel var av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Huvudresultat: Föräldrar till barn med cancer upplevde ofta att de fick tillräcklig och relevant information av vårdpersonal. Däremot upplevde ett flertal att de fick för mycket information i samband med barnets diagnostisering och att denna information var svår att tillgodogöra sig på grund av emotionell påverkan. Föräldrar upplevde också att de fick för lite information gällande praktiska detaljer och att vårdpersonalens tillgänglighet blev sämre med tiden. Enligt föräldrar till barn med cancer är de i behov av stöttning från vårdpersonal vilket också kräver att de känner ett förtroende för vården. Slutsats: En kontinuerlig kommunikation mellan familjer och vårdpersonal anses av föräldrar vara av stor vikt. För att tillgodose föräldrars behov krävs det att vårdpersonal har de förutsättningar som krävs, i form av tid och bemanning, för att kunna ge en god omvårdnad.

 • 92.
  Kerpershoek, Liselot
  et al.
  Alzheimer Centre Limburg, Maastricht University, Maastricht, Netherlands.
  Wolfs, Claire
  Alzheimer Centre Limburg, Maastricht University, Maastricht, Netherlands.
  Verhey, Frans
  Alzheimer Centre Limburg, Maastricht University, Maastricht, Netherlands.
  Jelley, Hannah
  Bangor University, Bangor, UK.
  Woods, Bob
  Bangor University, Bangor, UK.
  Bieber, Anja
  Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany.
  Bartoszek, Gabriele
  Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany.
  Stephan, Astrid
  Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany.
  Selbaek, Geir
  Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, Vestfold Hospital, Tonsberg, Norway; Centre for Old Age Psychiatry Research, Innlandet Hospital Trust, Ottestad, Norway;Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Eriksen, Siren
  Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, Vestfold Hospital, Tonsberg, Norway.
  Sjölund, Britt-Marie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Aging Research Center (ARC), Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet and Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hopper, Louise
  School of Nursing and Human Sciences, Dublin City University, Dublin, Ireland.
  Irving, Kate
  School of Nursing and Human Sciences, Dublin City University, Dublin, Ireland.
  Marques, Maria J.
  CEDOC, Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal.
  Goncalves-Pereira, Manuel
  CEDOC, Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal.
  Portolani, Daniel
  Zanetti, Orazio
  IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia, Italy.
  Vugt, Marjolein
  Alzheimer Centre Limburg, Maastricht University, Maastricht, Netherlands.
  Optimizing access to and use of formal dementia care: Qualitative findings from the European Actifcare study2019In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 27, no 5, p. e814-e823Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on qualitative data from the Actifcare study investigating experiences, attitudes, barriers and facilitators concerning access to and use of formal care. A total of 85 semi-structured in-depth interviews were conducted in eight European countries. Results were analysed with a deductive content analysis, first within country and then integrated in a cross-national analysis. Overall, analysis of the in-depth interviews revealed two major themes with five subcategories. The results can be summarised in an optimal pathway for access to dementia care. This pathway includes fixed factors such as disease-related factors and system-related factors. In addition there are personal factors that are subject to change such as attitudes towards care. An important finding consisted of the necessity of having sufficient information about the disease and available care and having a key contact person to guide you through the process of finding suitable care while monitoring your needs. In addition, it is important to involve your social network as they can take on care-giving tasks. It is helpful to have a diagnosis (in most countries). Concerning decision-making, the person closest to the person with dementia is in the majority of cases the one who makes the ultimate decision to access and use services and he/she should therefore be supported in this process. These results provide insight into the factors that influence the pathway to formal care use and help professionals to enhance access to formal dementia care by focusing on factors that can be modified.

 • 93.
  Keyvanara, Mahmoud
  et al.
  Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  Ghafour Mousavi, Seyed
  Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  Khayyer, Zahra
  University of Isfahan, Isfahan, Iran.
  Ngaosuvan, Leonard
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  A qualitative exploration of motives of suicide attempts among Iranian women2019In: Australian journal of psychology, ISSN 0004-9530, E-ISSN 1742-9536Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The increased attempted suicide rate is one of the main problems healthcare systems face in many societies. Social meaning is one of the main fields of studying suicide attempts. The main aim of the present study was to investigate the motives of suicide attempts among Iranian women.

  Method: To explore suicide motives, history of medical or psychological issues, family relationships, and environmental conditions, participants were interviewed individually. The present study comprised semi-structured interviews involving 52 women who had attempted suicide and subsequently been hospitalised. Finally, the data were transcribed, categorised and narrated.

  Results: The study identified two types of suicide meanings: escape and appeal. Escape suicide attempts were motivated by a desire to run away from intolerable situations in the family or social life. Escape suicide attempts were characterised by flight from grief, loss of honour, shame, infamy or memories of failure incidents. In appeal suicide attempts, participants experienced high pressure or control from husbands or other heads of families and the suicide attempts were used as a strong request to make her husband or family change. Other participants attempted suicide when their honours or masteries were threatened, or when they had committed deeds associated with great shame. The results also showed that several participants provided clear examples of patriarchic oppression as a strong underlying mechanism for suicide motivation.

  Conclusions: As the results of our study revealed that family and gender structures play integral roles in motives of suicide attempts, future research among Iranian men is suggested. 

 • 94.
  Kleebthong, Duangkaew
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Chareonsuk, Sukjai
  Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj, Thailand.
  Rising Holmström, Malin
  Mittuniversitetet.
  Kristiansen, Lisbeth Porskrog
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Mittuniversitetet.
  Family members’ perceptions and experiences of older people displaying major depression2019In: Archives of Psychiatric Nursing, ISSN 0883-9417, E-ISSN 1532-8228Article in journal (Refereed)
 • 95.
  Knarrström, Fredrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Jackson, Christoffer
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Äldres upplevelser av att leva med depression: En litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Depression is a common disorder in the world, especially elderly are particularly exposed. It is expected to become the second most common disability after heart disease within a couple of decades. Because of atypical symptoms it is not always identified and thus underdiagnosed and undertreated, particularly in the elderly community.

  Aim: The aim of this litterature-review was to describe the experiences of depressionthe elderly.

  Method: A descriptive litterature-review compiling and analyzing the results of thirteenqualitative studies.

  Main Result: Themes identified were Impact on emotional life, Experience of shameand stigmatization, Views on treatment and recovery, Togetherness and meaningfulnessand The family’s role in recovery. Several studies have shown that the elderly did not understand the impact of thedisorder on their thoughts and feelings. They recognized that misconceptions about thedisorder were widespread within their age group and acknowledged that their ownprevious unfamiliarity with depression lead to a lack of understanding. They sourced this to be a leading factor in the stigmatization of the disorder alongside with a fear ofbeing associated with lunacy. To be able to share experiences with friends and familywere key to combat feelings of loneliness commonly associated with depression.

  Conclusion: The litterature-review revealed that the experience of stigmatization and feelings of loneliness were central to the elderly’s experience of depression. To improve treatment and ease the experience, it was useful to dispel false beliefs and misconceptions about the disorder and to include family when family-relations were deemed good and nurturing.

 • 96.
  Kristiansen, Lisbeth Porskrog
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Mittuniversitetet.
  Willmer, Mikaela
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Karlstrom, Annika
  Mid Sweden University.
  Strengthening adolescent well-being project - Qualitative outcomes from a pilot in a Swedish upper-secondary school2019In: British Journal of School Nursing, ISSN 1752-2803, E-ISSN 2052-2827, Vol. 14, no 8, p. 390-397Article in journal (Refereed)
 • 97.
  Källquist, A.
  et al.
  Löwenströmska Hospital, Section North, Forensic Psychiatry Care, Upplands Väsby, Sweden.
  Salzmann-Erikson, Martin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Experiences of having a parent with serious mental illness: An interpretive meta-synthesis of qualitative literature2019In: Journal of Child and Family Studies, ISSN 1062-1024, E-ISSN 1573-2843, Vol. 28, no 8, p. 2056-2068Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Previous research found that burdens are put on relatives to patients with serious mental illness. A majority of the studies have described the situation of being a husband/wife or parent of someone who is mentally ill. However, little is known about the perspective of childhood experiences and the effect on adult life from having a parent with mental illness. Hence, the purpose of this review was to investigate experiences of having a parent with serious mental illness.

  Methods: We used a qualitative interpretive meta-synthesis. Five relevant databases were chosen: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, MEDLINE, PsycINFO, PubMed and Psychology and Behavioral Sciences Collection. We found 4302 studies in our initial search. Fourteen met the inclusion criteria and the quality assessment.

  Results: The findings are presented in four themes: (1) Growing up in a dysfunctional home environment; (2) The child’s feelings and thoughts; (3) The need of support; and (4) The lingering effects in adult life.

  Conclusions: We found that experiences of growing up in a dysfunctional home can result in relational issues later in life and that the need for support can persist into adult life. This has implications for clinical practice when encountering these patients. 

 • 98.
  Larsson, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Öberg, Malin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med sucidal problematik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  BACKGROUND

  Suicidal problematics are a major public health problem that causes about 800,000 people to take their lives in the World every year. The term suicidal problematics includes suicide, suicide attempts and suicidal thoughts. Stigmatization and attitudes closely relation describe the patient's experiences and the nurse's way of responding, based on this knowledge give the conditions for a good nursing.

  AIM

  The aim of this study was to describe nurses' experiences of caring for patients with suicidal problems.

  METHOD

  The present literature study has a descriptive design and is composed of 11 scientific articles with a qualitative approach. Databases that were used is PubMed, CINAHL and PsycINFO, the articles were quality checked, read and color coded which gave main headings and subheadings.

  MAIN RESULT

  The nurses experience both positive and negative feelings in the meeting with the patient. Negative experiences are based on lack of knowledge, lack of experience and religious affiliation and positive experiences are based on education, experience and team spirit. An important tool is considered communication, nurses with experience dare speak more openly about suicidal problems than those with little experience. Making decisions about patients with suicide risk conflicts with integrity and independence. These are ethical dilemmas that nurses experience.

  CONCLUSION

  There is a clear gap in knowledge where the need for education and experience is needed. The absence of this gives a negative attitude to patients with suicidal problems, at the same time you clearly seeing that education and experience create safety in nurses. A holistic approach and a non-judgmental attitude is something that should characterize nurses' attitude.

 • 99.
  Lian, Zhengmei
  et al.
  Department of Nursing Sciences, Faculty of Medicine and Health, Lishui University, China.
  Skytt, Bernice
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Sweden.
  Li, Caifu
  Department of Nursing Sciences, Faculty of Medicine and Health, Lishui University, China.
  Engström, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Department of Nursing Sciences, Faculty of Medicine and Health, Lishui Universiity, China; Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Sweden.
  Nursing students’ reflections on caring for end-of-life patients in a youth volunteer association2019In: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 34, p. 204-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe nursing students' reflections on caring for end-of-life patients in a youth volunteer service. A purposive sample of 11 nursing students in one province in China were interviewed and diaries were collected. The data were analysed using qualitative content analysis. The students described the service as “an empowering care that makes a difference – but not without challenges on different levels”. The service was said to provide devoted caring adjusted to the person's need, condition and wishes. According to the students, the service had an impact on them; the internal and/or external support was stimulating and rewarding, whereas deficient support was frustrating and made them feel helpless. They emphasized the need for improvements at different levels. In conclusions, the youth volunteer service empowers both patients and students and can be seen as person-centred care. The students' professional knowledge, skills and ability improved, while these aspects were still perceived as deficient. Appropriate curriculum and training for nursing students are necessary and should be tailored to improving students' caring ability and confidence. Expanding the service was emphasized and suggestions for improvements were identified.

 • 100.
  Liangqian, Yan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Liejiao, Yan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Learning adaptability of the second year undergraduate nursing students: a comparative study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234 51 - 100 of 197
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf