hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 1020
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Andrén, Maria
  Landstinget i Älvsborg.
  Spelrum och bollplank: chefen och den skapande verksamheten1998Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 52.
  Andrén, Maria
  Landstinget i Älvsborg.
  Synas : skapande arbete för vuxna utvecklingsstörda: tio år av verksamhetsutveckling inom Landstinget i Älvsborg : projektbeskrivning : utvärdering1996Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 53.
  Andrén, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Understanding Pedagogy by using Aesthetic Analysis2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The basic assumption underlying this study is that in completing any pedagogical task there is always an aesthetic dimension involved. Three archetypal pedagogical approaches are enacted and examined by focusing on pedagogical activity as a form of Art. The examples are constructed in order to explicate pedagogically “problematic” approaches. The purpose is to understand and enlighten the pedagogical impact of certain behaviors by the using of aesthetic analysis. One suggested result of the study will be to show how hard, or impossible, it is to distinguish between aspects of content and form in any pedagogical process. Another suggested conclusion will be to show how enhanced awareness of, and reflection on, aesthetic considerations in pedagogical contexts usually deemed "non-aesthetic" might serve a useful tool in professional pedagogical development as a teacher.

 • 54.
  Andrén, Maria
  et al.
  Västra Götalandsregionen.
  Hane, Monica
  Samarbetsdynamik.
  Den gemenskapande handlingen och andra bilder av skapande pedagogik2001Book (Other academic)
 • 55.
  Ankerhag, Rebecca
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Dahl, Stephanie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Anställningsbarhet: En kvalitativ studie om hur civilekonomstudenter resonerar kring sin anställningsbarhet och vilka strategier de tar till för att öka sin anställningsbarhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En föränderlig arbetsmarknad ställer nya krav på studenter och nyexaminerade. Formella kompetenser har fått ge plats åt diverse informella egenskaper och färdigheter i syftet att söka och erhålla arbete. Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur fem sistaårsstudenter på ett civilekonomprogram i Mellansverige resonerar kring anställningsbarhet och vilka strategier de tar till för att påverka sin anställningsbarhet. Resultatet visar slutligen att studenterna reflekterar över sin egen anställningsbarhet först i samband med att de själva börjat söka jobb och att de i huvudsak ser på anställningsbarhet som ett ”mått” för hur attraktivt man är på arbetsmarknaden. Utbildning, extrajobb och engagemang beskrivs vidare som de främsta strategierna för ökad anställningsbarhet bland studenterna. Studenterna ser på sig själva som anställningsbara och ser positivt på sina förmågor att erhålla jobb efter examen.

 • 56.
  Antonsson, Victoria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Den interaktiva tavlan: "Ett konstigt verktyg där framme som man kan klicka på" eller ett pedagogiskt hjälpmedel?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En interaktiv tavla är en teknisk utrustning med en rörelsekänslig skärm kopplad till en dator, projektor och ett nätverk. Med hjälp av den interaktiva tavlan får läraren lätt tillgång till internet, interaktiva program och kan göra undervisningen mer tydlig och strukturerad.

  Nya medier ställer nya krav på hur undervisningen utformas och syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare förhåller sig till detta. De forskningsfrågor som utreds i undersökningen är: Vilka problem och möjligheter identifierar lärare med den interaktiva tavlan och hur förhåller de sig till dessa? Uppstår nya krav på läraren när möjligheter och problem identifieras?

  Undersökningen är kvalitativ och fokusgruppintervju med öppna frågor har används som metod. Metoden är lämplig för att få fram hur en viss grupp resonerar kring ett visst fenomen. I denna undersökning resonerade en grupp lärare kring sin användning av en interaktiv tavla.

  Som teoretisk utgångspunkt i undersökningen används det designteoretiska perspektivet eftersom det ramar in den interaktiva tavlans specifika egenskaper och de nya begrepp nya medier skapat för lärande.

  En slutsats i undersökningen är att den interaktiva tavlan gör det möjligt för lärare att göra undervisningen överskådlig, tydlig och mer estetiskt tilltalande. Interaktivitet och elevers delaktighet är ytterligare fördelar som nämns men resultaten visar att den möjligheten inte utnyttjas fullt ut. Tillgången till internet och därmed också filmer, musik, kommunikationsverktyg (såsom Skype) och spel uppskattar lärarna mycket. De problem och nackdelar som lärarna identifierar är bristande utbildning, tekniska problem och en svårighet i att ta tillvara och vidarebefordra de kunskaper en lärare besitter när det gäller användning av den interaktiva tavlan. Mer reflektion över användningen av den interaktiva tavlan är en annan slutsats undersökningen genererat.

 • 57.
  Anttila, Tim
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hur individer formas i samspel med andra genom kommunikation och dess påverkan på arbetsglädjen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Verbal kommunikation är någonting som vi ägnar oss åt dagligen på arbetsplatser och det har visat sig vara en påverkande faktor för arbetsglädjen. Verbal kommunikation kan handla om olika aspekter som till exempel kommunikation mellan anställda, kommunikation med chefen eller till och med konflikter. Dessa exempel har en påverkan på arbetsglädjen i tidigare studiers resultat. Denna studies syfte är att se hur individer formas i samspel med andra genom att se kommunikationens påverkan på arbetsglädjen. Genom att gå in på djupet och se vad det är som gör att kommunikationen påverkar arbetsglädjen, istället för att bara konstatera det, kan det ses ur ett alternativt perspektiv för att skapa en större förståelse kring fenomenet. Metoden i denna studie bestod av intervjuer som utfördes på fyra anställda som alla jobbar på boenden för ensamkomna flyktingbarn. Studien resulterade i att en god verbal kommunikation hade en positiv påverkan på arbetsglädjen. Resultatet visar även att kommunikationen ser olika ut med olika personer av olika anledningar och detta har en avgörande roll för hur bra kommunikationen blir i slutändan. Det sociokulturella perspektivet visar bland annat att människan lär sig i samspel med sin omgivning som resulterar i ett visst beteende och detta ser olika ut från människa till människa. På detta sätt kan man förstå varför kommunikationen ser annorlunda ut med olika människor. Intersubjektiviteten visar bland annat vikten av ömsesidighet för att samordna tidigare erfarenheter och för att se resultaten av interaktionen mellan individer som har en gemensam förståelse kring någonting.

 • 58.
  Apelgårdh Svedlund, Malin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Kan aktivitetskort underlätta utomhusvistelsen i skogen för förskolebarn i åldern två till tre år?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 59.
  Arlmark, Maria
  University of Gävle. University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Fyra revisorers upplevelser av arbetsrelaterad stress2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 60.
  Armblad, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Stamning: Några pedagogers erfarenheter av barn med stamning2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien intervjuades sex stycken olika pedagoger från olika förskolor. De intervjuade var förskollärare och barnskötare. Syftet var att få reda på vad pedagogerna i verksamheten gör för att hjälpa stammande barn samt ta reda på hur viktigt pedagogerna anser att barnens språkutveckling är. I intervjun fick pedagogerna bland annat frågan om vad de har för erfarenhet av stammande barn, hur dem arbetar med barns språkutveckling och om de har träffat på stammande barn under deras tid i förskolan.

  Intervjuerna skedde på pedagogernas arbetsplatser på en bestämd tid som passade pedagogerna som skulle bli intervjuade. Resultatet blev att de flesta av dem intervjuade pedagogerna inte hade stött på några barn som stammade och pedagogerna som hade gjort det lät bara barnet vara utan att göra några speciella åtgärder. Alla pedagogerna belyste vikten av att arbeta med barns språkutveckling och gav exempel på vad de gör för att arbeta med språkutveckling.

 • 61.
  Asami-Johansson, Yukiko
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics. Linköpings universitet, Matematiska institutionen.
  Designing Mathematics Lessons Using Japanese Problem Solving Oriented Lesson Structure: A Swedish case study2015Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis is concerned with applying the Japanese problem solving oriented (PSO) teaching approach to Swedish mathematics classrooms. The overall aim of my research project is to describe and investigate the viability of PSO as design tool for teaching mathematics. The PSO approach is a variation of a more general Japanese teaching paradigm referred to as “structured problem solving”. These teaching methods aim to stimulate the process of students’ mathematical thinking and have their focus on enhancing the students’ attitudes towards engaging in mathematical activities. The empirical data are collected using interviews, observations and video recordings over a period of nine months, following two Swedish lower secondary school classes. Chevallard’s anthropological framework is used to analyse which mathematical knowledge is exposed in the original Japanese lesson plans and in the lessons observed in the classrooms. In addition, Brousseau’s framework of learning mathematics is applied to analyse the perception of individual students and particular situations in the classroom.

  The results show that the PSO based lesson plans induce a complex body of mathematical knowledge, where different areas of mathematics are linked. It is found that the discrepancy between the Japanese and Swedish curriculum cause some limitations for the adaptation of the lesson plans, especially in the area of Geometry. Four distinct aspects of the PSO approach supporting the teaching of mathematics are presented.

 • 62.
  Ask, Jonas
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Malmqvist, Hans
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Synen på Män i förskolan: En genusstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att forska kring hur synen är på männen i förskolan, ett ämne som fortfarande kan kännas spänt och olustigt att prata om då folk både vill få in fler män i förskolan men samtidigt är rädda för att något otäckt, exempelvis pedofili ska drabba barnen. Tidigare forskningar i ämnet har gjorts kring manlighet och kvinnlighet medan denna studie fokuserar mer på själva mannen som person. Det råder stor brist på material i ämnet från föräldrarnas perspektiv och därför kommer vår forskning att fokuseras mest kring detta. Genom enkäter och intervjuer har vi samlat in materialet och analyserat dem med genusperspektiv för att lättare se skillnader och likheter till tidigare forskning. Resultatet pekar på att trots ett jämställdhetstänk, där kvinnor och män har lika mycket att bidra med, lever vissa könsstereotypiska mönster och roller vidare i vår vardag.

 • 63.
  Asp, Monica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Arbete i glädje och sorg: En kvalitativ studie om arbetsglädje för personal på ett äldreboende2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Behovet av personal inom vård- och omsorg beräknas öka. Personal som arbetar i denna sektor står bakom de flesta av anmälningarna av arbetsskada. Det är betydelsefullt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö både för att främja anställdas hälsa och utveckla verksamheter. Personal inom äldreomsorg utför ett viktigt arbete för de äldre som är i behov av vård. Syftet i denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer beskriva vårdpersonalens upplevelse av arbetsklimatet och ha Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang - KASAM som teoretisk modell för att se vad som kan göras för att verka för ett gott arbetsklimat.

  Resultatet visar att den uppskattning personalen får av de boende gör att arbetet upplevs som meningsfullt. Det finns resursbrist i form av personalbrist men även ekonomiska enligt personalens utsagor vilket påverkar hanterbarheten. Personalen upplever att det finns få möjligheter att få utbildning i arbetet och att vidareutbildning i yrket inte lönar sig.

 • 64.
  Aspevind, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Liedbergius, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  En facebookares gyllene regler: Småbarnsmödrars och gymnasietjejers upplevelser av facebooks normer och dess påverkan på välbefinnandet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 65.
  Aspfors, Jessica
  et al.
  Universitetet i Nordland.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Forskning om mentorsutbildningar: en meta-syntes2014Conference paper (Refereed)
 • 66.
  Aspfors, Jessica
  et al.
  Faculty of Education, Åbo Akademi University, Finland.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Heikkinen, Hannu
  Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland.
  Collaboration or assessment? Some perspectives on mentoring in Finland and Sweden.2010In: The conference Promoting Learning and Well-Being of Students and teacher at University of Jyväskylä, Finland, 7-9 June 2010.: Paper Presented 7 June, 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Collaboration or assessment? Some perspectives on mentoring in Finland and Sweden

  JESSICA ASPFORS, Faculty of Education, Åbo Akademi University, Finland

  GÖRAN FRANSON, Faculty of Education and Business Studie, University of Gävle, Sweden

  HANNU L. T. HEIKKINEN, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland

  In this presentation, some tensional trends within mentoring, which we call a contradiction between collaboration and assessment, will be addressed. The aim is threefold: firstly to describe and compare the development of mentoring programs in Finland and Sweden at a system level, secondly to illustrate how the various mentoring systems have been experienced by the persons involved and thirdly to discuss the political and ideological circumstances and the possible effects of these solutions. The study is based on empirical data from the Finnish and Swedish contexts, both on the level of mentors’ and NQTs’ experiences, based on interviews and/or focus group discussions and on the national policy level, based on policy documents on teacher education and, in the Swedish part, the responses of teacher educators to them.

  The tentative result indicates profound differences between the two national initiatives of mentoring in Finland and Sweden. The mentoring process in Finland, peer group mentoring, is clearly based on social constructivist assumptions on knowledge and learning. The integration of formal, informal and nonformal learning as well as the equality and professional autonomy as persons and professionals is central. The proposed system of a mandatory induction system in Sweden is, however, very different with mentoring, probation year, registration of teachers and possible assessment of NQTs as central components. In the presentation these issues will be discussed upon in terms of teachers’ continuing professional learning and development.

 • 67.
  Aspfors, Jessica
  et al.
  Åbo Akademi University, Vaasa, Finland.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Heikkinen, Hannu
  Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Mentoring as Dialogue, Collaboration and/or Assessment?2012In: Transitions and Transformations in Learning and Education / [ed] P. Tynjälä, M.-L. Stenström & M. Saarnivaara, Dordrecht: Springer Berlin/Heidelberg, 2012, p. 271-290Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, some tensional trends within mentoring, which we call a contradiction between collaboration and assessment, are addressed. The aim is threefold: First, to describe and compare the development of mentoring programmes in Finland and Sweden at the system level; second, to illustrate how the various mentoring systems have been experienced by the persons involved; and third, to discuss the political and ideological circumstances and the possible effects of these solutions. The study is based on empirical data gathered in Finland and Sweden and examines the experiences of mentors and newly qualified teachers (NQTs) as well as the relevant national policies. The findings indicate profound differences between the two national initiatives of mentoring in Finland and Sweden. The mentoring process in Finland, using peer group mentoring, is based on social constructivistic assumptions regarding knowledge and learning. The integration of formal, informal and non-formal learning, as well as the equality and professional autonomy as a person and as a professional, is central. The system of mandatory induction in Sweden is very different, with mentoring, a probation year and the registration of teachers being central components. In such a system, the mentors' role of avoiding direct or indirect involvement in the assessment may become more challenging.

 • 68.
  Aspfors, Jessica
  et al.
  Åbo Akademi.
  Kemmis, Stephen
  Charles Sturt University, Australia.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Edward-Grove, Cristine
  Charles Sturt University, Australia.
  Contested Architectures of Mentoring: Support, Supervision or Collective Self-Development2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we describe contested practices of mentoring within and between Australia, Finland and Sweden. Our study is based on national policy documents and empirical data from participants involved in mentoring. The theoretical framework will build on practice theory (Kemmis & Grootenboer, 2008; Kemmis & Heikkinen 2012). The aim is to demonstrate three archetypes persisting in literature and practices: mentoring as supervision, support and collective self-development. In Australia, we find the three kinds of mentoring jostling with one another. In Finland, the perspective of collective self-development is emphasized. In Sweden, the traditional model of mentoring (support) has been typical since 1995, with a current reform of teacher induction which turns mentoring more into supervision.

  Our paper will show (1) that the meanings of 'mentoring' are contested within and between the countries involved; (2) that the three forms of mentoring identified represent three different projects: (a) assisting newly qualified teachers (NQTs) to pass through probation or (b) traditional mentoring of NQTs by more experienced teachers or (c) peer-group mentoring (PGM); and (3) that these three projects, that could be simultaneously present, also involve and imply quite different practice architectures in the form of different materialeconomic, social-political and cultural-discursive arrangements.

 • 69.
  Aulin Mattsson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Fakhteh, Maryam
  Föräldrars reaktion och upplevelser efter beskedet att deras barn har ADHD/Downs syndrom.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Downs syndrom är den vanligaste formen av kromosomförändring hos människan. En person med Downs syndrom har totalt 47 kromosomer istället för människans vanliga 46 och bär på en extra kromosom 21. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder vilket innebär uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter och planeringssvårigheter, nedsatt arbetsminne samt dålig tidsuppfattning.

  Syfte: Att få större kunskap om hur föräldrar upplevde och reagerade, när de blev informerade om att deras barn har Downs syndrom eller ADHD. Med större kunskap ökar vår och andras förståelse och därmed möjlighet till förbättrade relationer till både föräldrar och barn.

  Metod: Examensskrivarna har intervjuat tre föräldrapar vars barn har fått diagnosen ADHD och två föräldrapar som fått barn med Downs syndrom. Genom intervjuerna och dess svar har vi jämfört föräldrarnas eventuellt olika sätt att bearbeta sin sorg

  Resultat och analys: En mamma hade bara negativa tankar kring dotterns diagnos – Downs syndrom. Första dygnet på sjukhuset ville mamman bara sova och aldrig vakna upp ur vad hon då ansåg vara en mardröm. En pappa vars dotter fick diagnosen – ADHD, tänkte att han hade ett livslångt engagemang, som han aldrig skulle kunna släppa taget om.

  Diskussion: Mer kunskap och information om Downs syndrom kan ge människor en mera förstående syn på personer med Downs syndrom. Barn med ADHD har ett starkt behov av stadga, struktur och fasta ramar. Stabilitet och fasta rutiner som rör tid, plats, personer och aktiviteter skapar ofta den trygghet som behövs.

  Slutsats: Föräldrarna med barn med Downs syndrom respektive ADHD påvisar att vardagslivet har förändrats mer eller mindre, efter barnens födelse. Barn med Downs syndrom har ett synligt handikapp och omgivningen kan därför enklare uppfatta att något är annorlunda medan barn med ADHD har ett osynligt handikapp och omgivningen kan felaktigt tro att barnets avvikande uppförande främst handlar om att det är bortskämt och ouppfostrat.

 • 70.
  Axelsson, Benita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens syfte var att undersöka förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan idag. Förskolans styrdokument har gått från rekommendationer till klart uppsatta mål att följa. Med större fokus på lärande för de små barnen än tidigare i historien började förskollärare att diskutera var skillnaden mellan fostran och lärande går. En helhetssyn på omsorg, fostran och lärande ska prägla den pedagogiska verksamheten i förskolan (Lpfö98). Varje barns lärande ska dokumenteras och den nya läroplanens pedagogiska mål ska nås genom gott samspel mellan vuxen och barn men också betonas vikten av att barnen ges möjlighet att lära av varandra. 

  Hur har förskollärarens arbete påverkats av styrdokumentets utformning från rådgivande till styrande mål? Går det att göra sina inarbetade rutiner till medvetna handlingar för att uppnå en förändring i verksamheten för att möta de nya kraven på pedagogiskt arbetsätt i förskolan?

  Intervju användes som datainsamlingsmetod. Halvstrukturerad intervjumetod ansågs mest lämplig. Det är en intervjuform som baseras på ett fåtal huvudfrågor som ger en möjlighet för respondenten att utveckla sina svar och intervjuledaren kan ställa följdfrågor så att svaren blir mer djupgående. Intervjun får formen som ett samtal. Intervjustudie genomfördes med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv. Sex förskollärare intervjuades enskilt.

  Resultatet visade att respondenterna upplever att fostran och lärande bildar en helhet. Fostran är ett lärande in i de sociala samspelsreglerna i den svenska kulturen. Lärandet sker i alla sammanhang och situationer. Måltiden var det tillfälle som de flesta av respondenterna uppgav som ett sammanhang där fostran och lärande är tydligt. De vuxnas förmåga att medverka till att barnet vågar tro på sig själv är en viktig beståndsdel i basen till ett livslångt lärande menar respondenterna. Det kan stärka individen i att våga pröva nya saker, våga utrycka sin åsikt och sina önskningar. En önskan att utveckla ett arbetssätt och att kunna bemöta varje barn i förskolan utifrån dess förutsättningar framkom i resultatet. 

  Det sociokulturella synsättet på lärande, att se styrkan i hur barnet genom sampel, språk och kommunikation tillägnar sig kunskaper i sin kultur som nu är förankrat i läroplanen för förskolan blev synligt i resultatet.

   

  Nyckelord: Fostran, förskola, kommunikation, lärande, pedagogik, samspel och sammanhang.

   

 • 71.
  Axelsson, Benita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan idag. Förskolans styrdokument har gått från rekommendationer till klart uppsatta mål att följa. Med större fokus på lärande för de små barnen än tidigare i historien började förskollärare att diskutera var skillnaden mellan fostran och lärande går. En helhetssyn på omsorg, fostran och lärande ska prägla den pedagogiska verksamheten i förskolan (Lpfö98). Varje barns lärande ska dokumenteras och den nya läroplanens pedagogiska mål ska nås genom gott samspel mellan vuxen och barn men också betonas vikten av att barnen ges möjlighet att lära av varandra. 

  Hur har förskollärarens arbete påverkats av styrdokumentets utformning från rådgivande till styrande mål? Går det att göra sina inarbetade rutiner till medvetna handlingar för att uppnå en förändring i verksamheten för att möta de nya kraven på pedagogiskt arbetsätt i förskolan?

  Intervju användes som datainsamlingsmetod. Halvstrukturerad intervjumetod ansågs mest lämplig. Det är en intervjuform som baseras på ett fåtal huvudfrågor som ger en möjlighet för respondenten att utveckla sina svar och intervjuledaren kan ställa följdfrågor så att svaren blir mer djupgående. Intervjun får formen som ett samtal. Intervjustudie genomfördes med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv. Sex förskollärare intervjuades enskilt.

  Resultatet visade att respondenterna upplever att fostran och lärande bildar en helhet. Fostran är ett lärande in i de sociala samspelsreglerna i den svenska kulturen. Lärandet sker i alla sammanhang och situationer. Måltiden var det tillfälle som de flesta av respondenterna uppgav som ett sammanhang där fostran och lärande är tydligt. De vuxnas förmåga att medverka till att barnet vågar tro på sig själv är en viktig beståndsdel i basen till ett livslångt lärande menar respondenterna. Det kan stärka individen i att våga pröva nya saker, våga utrycka sin åsikt och sina önskningar. En önskan att utveckla ett arbetssätt och att kunna bemöta varje barn i förskolan utifrån dess förutsättningar framkom i resultatet. 

  Det sociokulturella synsättet på lärande, att se styrkan i hur barnet genom sampel, språk och kommunikation tillägnar sig kunskaper i sin kultur som nu är förankrat i läroplanen för förskolan blev synligt i resultatet.

 • 72.
  Axelsson, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Andersson, Veronica
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hur påverkas elever av projektarbete i skolan?: Om lärares föreställningar om projektarbete2007Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Hur påverkas eleverna av projektarbete i skolan? Om lärares föreställningar om projektarbete.

  Författare: Veronica Andersson & Camilla Axelsson

  Typ av arbete: Examensarbete (10p)

  Handledare: Gunnar Cardell

  Examinator: Maud Söderlund

  Program: Lärarprogrammet, Högskolan Gävle

  Datum: December -2007

  Syftet med denna uppsats var att undersöka lärares uppfattningar om projektarbete i skolan. Vi ville ta reda på hur projektarbete påverkar eleverna i skolan, inte bara kunskapsmässigt utan också om det har någon påverkan på elevernas personliga utveckling och för stämningen i klassen. Vi intervjuade två stycken lärare med lång lärarerfarenhet och som båda har arbetat en längre tid med olika projekt på samma skola. Skolan är en byskola i mellansverige där ett 20 tal lärare och pedagoger arbetar.

  Resultatet av undersökningen visar att projektarbete har en positiv påverkan på elevernas personliga utveckling. Under projektarbetena har många elever som annars inte syns så mycket i skolan vågat ta större plats och visat vad de kan. De flesta elever har också under projektens gång visat att de vill lära sig och detta har ökat motivationen hos eleverna vilket i sin tur ökar kunskapsnivån.

 • 73.
  Axelsson, Svante
  et al.
  Kemiska Institutionen, Uppsala universitet.
  Hussenius, Anita
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  DiaNa - Muntlig och skriftlig träning, med återkoppling och självvärdering för studenter2003In: Proceedings 2003: utvecklingskonferensen : 26-28 november i Gävle / [ed] Ingrid Järnefelt, Stockholm: Rådet för högre utbildning , 2003, p. 42-45Conference paper (Refereed)
 • 74.
  Axlund, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Wennberg, Marie
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Anhöriggruppens påverkan på anhörigas känsla av sammanhang2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  När någon i familjen drabbas av sjukdom, står oftast de närmast anhöriga för den vårdande omsorgen, vilket kan vara påfrestande för hälsan. Det senaste decenniet har det offentliga stödet till anhöriga uppmärksammats i Sverige, vilket har inneburit en satsning på 300 miljoner kronor, Anhörig 300. Vars avsikt var att stödja och underlätta de anhörigas livssituation. Då kan en stödjande verksamhet som anhöriggrupp, vara ett viktigt komplement för reflektion och utveckling med andra. Tillvaron är full av påfrestningar, vad är det som gör att vissa klarar av dessa, medan andra inte gör det? Antonovsky (1991) svar på detta är känslan av sammanhang (KASAM). Syftet med studie var att studera om och i så fall hur interventionen i en anhöriggrupp kan påverka de anhörigas KASAM. Arbetet inleddes med en genomgång av både litteratur och forskning, för att öka kunskap inom problemområdet. Datainsamlingsmetoden som användes var ett ”Livsfrågeformulär”. Urvalet bestod av anhöriga till person över 20 år som drabbats av sjukdom och/eller funktionshinder. Studien genomfördes som en för- och eftermätning av interventionen i en anhöriggrupp. Resultatet visade att KASAM förändrades, men inte endast i positiv riktning, vilket var författarnas hypotes. Detta behöver inte ses som något negativt enligt Antonovsky (1991), utan det är mycket vanligt att en utveckling föregås av ett tillstånd av obalans, vilket kan påverka KASAM tillfälligt. Vad som orsakade detta kan vara svårt att fastställa. De slutsatser som gjordes var att trots fördelar med stöd i grupp, så kan det vara svårt att påvisa att det var just det stödet som påverkade KASAM, däremot kan det ses som en resurs, enligt forskning, i omsorgsarbetet för de anhöriga.

 • 75.
  Axner, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Att vara kvinna på en mansdominerad arena: Strukturerade intervjuer med tre golfspelande kvinnor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Idrotten ses som Sveriges största folkrörelse och har gått från att bara vara tillgänglig för män till att genom de senaste årtionden även vara tillgänglig för kvinnor. Golfsporten ska vara attraktiv för alla och vara lika inkluderande bland alla samhällsgrupper. Med detta avses kön, etnicitet och samhällsgrupp. Inom golfklubben där denna studie är gjord ser fördelningen ut 31 procent kvinnor och 69 procent män. Bakgrund Det finns olika yrken och idrotter som i samhället är mans- och kvinnodominerande. I de mansdominerade yrkena exkluderas ofta kvinnorna och inom idrotten lär man sig från tidig ålder att flickor och pojkar och kvinnor och män ska vara och är på ett visst sätt. Syftet med denna studie är att belysa hur golfspelande kvinnor uppfattar och påverkas av kulturen på en mansdominerad arena. Metod För att kunna svara på syftet användes strukturerade intervjuer med tre golfspelande kvinnor. Resultatet visar att kvinnor ofta upplever att kvinnor vill tillhöra en grupp och detta bidrar till en känsla av tillhörighet. Det är även en skillnad på kvinnor och mäns jargong och hur de kommunicerar med varandra. Kvinnorna upplever att män använder sig av en ”grabbig” och ”gubbig” jargong samt att de använder sig av ett vulgärare och tuffare språk. Männen berör mer sexuella saker medan kvinnornas jargong handlar mer om sociala saker som mode, barn och familj. Resultatet visar även att kvinnor exkluderar kvinnor. Slutsats Kvinnorna uppfattar att ett trevligt och inbjudande bemötande, en känsla av tillhörighet, positiv attityd samt att man blir bemött utifrån ett individperspektiv och inte sitt kön är de viktigaste faktorerna för kvinnorna på golfbanan. Respondenterna uppfattar även att kulturen på den mansdominerade arenan speglar samhället till stor del. Jag kan från resultatet utlysa att kvinnorna påverkas av arenans kultur på olika sätt, det finns både en direkt och en indirekt påverkan. 

 • 76.
  Azagury, Luna
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Små barns matematik: 2 åringars begreppsförståelse2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 77.
  AZENA, SANDRA
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences. University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  VARIATIONSTEORI I PRAKTIK: BESKRIVNING AV ÖVNINGSUNDERVISNING I FÖRSKOLEKLASSEN2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete beskriver hur jag inom fenomenografins ramar provar Learning Study somkompetensutvecklingsverktyg. Det är ett undervisningsförsök i förskoleklassensmatematikundervisning. Med variationsteori som grund jag försöker ta reda på kritiska aspekter för att göra lärande möjligt. Genom att förintervjua barnen, utföra planerade lektioner med det avsedda lärandeobjektet och återintervjua om det erfarna lärandeobjektet, är min avsikt att komma till värdering om det iscensatta lärandeobjektet under videofilmad lektion. Resultat visar att Learning study är ett utmärkt instrument för lärares egen lärande och gör det möjligt att finna och målmedvetet fullgöra kritiska villkor för lärande.

 • 78.
  Back, Ingemar
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hörberg, Annelie
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  En ordförandegrupps känsla av samanhang2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Back. I & Hörberg, A. (2009). A group of trade union leader’s sense of coherence Ccomposition in Education. Department of pedagogy, didactics and psychology. University of  Gävle In the economic crisis which strikes hard against the industry, trade union chairmen and leaders have vulnerable positions. In times when companies needs to reduce the number of employees because of diminishing orders the organized labors get a large Burdon to help in the process. The aim of this study is to investigate a group of trade union leaders, find out their sense of coherence, also known as SOC., and to look for health factors. The results of interviews and questionnaires show that the sense of coherence in the group is on a relative high level in spite of threat and stress. A main reason to this high sense of coherence in the group is that they feel that their efforts are important and that they have support from the members.

 • 79.
  Backman Linda- Marie, Nilsson Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Psykosocial arbetsmiljö på äldreboenden: En intervjustudie med verksamhetschefer och undersköterskor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi informeras mer eller mindre dagligen om hur dåligt ställt det är bland äldre som bor på äldreboenden i Sverige. Däremot talas det inte ofta om hur personalen mår och trivs på sin arbetsplats. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av psykosocial arbetsmiljö bland verksamhetschefer och undersköterskor som arbetar på äldreboenden. Urvalet bestod av tre verksamhetschefer och fyra undersköterskor som arbetade på två äldreboenden i en kommun i mellersta Sverige. Metoden som användes i denna studie var intervjuer som genomfördes med en intervjuguide. Resultatet visade att både verksamhetscheferna och undersköterskorna upplevde krav i sitt arbete, dock på olika sätt. Gällande upplevelsen av stöd och hjälp från kollegor, visade det sig att majoriteten av respondenterna upplevde sig ha det, dock med undantag från en verksamhetschef som arbetade mycket ensam. Att arbeta på ett äldreboende, upplevdes som stressigt och ibland psykiskt påfrestande bland samtliga respondenter.

 • 80.
  Baglien, Elisabeth
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Skolgården: - en studie ur ett elevperspektiv i årskurs 4-62009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa elevernas åsikter om sin skolgård. Oftast belyser tidigare forskning inom ämnet antingen pedagogernas eller förskolebarnens syn på skolgården. Genom att åskådliggöra eleverna som går i årskurs 4-6 bidrar denna studie till ny forskning.

   

  Litteraturgenomgången i bakgrunden visar att elevers synpunkter och åsikter bör lyftas fram. Utevistelse påverkar hela kroppen och eleverna kan få en ökad ansvarskänsla om de får möjligheten att känna sig delaktig i utformningen av skolgården.

   

  Metoden har bestått av en enkätundersökning av elever på en skola med en skolgård som har ett brett utbud av aktiviteter. För att öka förståelsen av elevernas svar kompletteras studien med en miljöbeskrivning av skolgården.

   

  Resultatet i undersökningen visar att majoriteten av eleverna är nöjd med sin skolgård, men att det finns en del saker de vill förändra. En del elever tycker att de flesta aktivteter som finns på skolgården endast gynnar de yngre barnen och vill gärna förändra det, genom att till exempel få en linjerad fotbollsplan. Fotbollsspelande och att umgås med vännerna genom att prata visade sig vara de populäraste aktiviteterna.

   

  Slutsatsen i undersökningen visar att barnperspektivet bör lyftas fram, inte bara när det gäller utformningen av en skolgård. Eftersom skolgården hela tiden bör vara under förändring.

 • 81.
  Balkemo, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Höglund, Madeleine
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  På vilket sätt kan idrott och hälsa, kost och motorisk träning påverka elevers lärande?2007Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet timmar inom ämnet idrott och hälsa i skolan dras ner allt mer, vilket framför allt kan påverka de elever som är fysiskt inaktiva på fritiden. Som effekt av detta har den svenska regeringen offentliggjort att eleverna bör rör på sig mer och de har därför infört 30 minuters obligatorisk daglig fysisk aktivitet på grundskolorna. Kommunerna väljer idag också att stänga allt fler lekparker vilket i längden kan leda till att den spontana leken hos elever på fritiden kan minskas. Detta kan leda till att den naturliga motoriken inte utvecklas som den ska. Eleverna får då inte utlopp för att röra sig tillräckligt mycket vilket kan leda till att deras motorik hämmas, vilket i sin tur kan leda till att deras läs- och skrivsvårigheter också påverkas negativt. Klyftan mellan fysiskt aktiva barn och fysiskt inaktiva barn ökar allt mer och som följd av detta kan det leda till en ond cirkel. Denna cirkel bör brytas i tid för att inte elever med motoriska svårigheter ska komma allt längre bort från sina jämnåriga klasskamrater. Kosten kan ha en stor betydelse för elevers lärande och koncentration. Om elever inte äter tillräckligt kan det vara många faktorer som påverkas negativt t ex, de får mindre ork, svårare att koncentrera sig och att den allmänna hälsan försämras.

  Studiens syfte har varit att studera faktorer som idrott och hälsa, kost och motorisk träning och om dessa faktorer kan påverkar elevers lärande eller inte. Studien har genomförts genom intervjuer på fem lärare på tre olika grundskolor.

  De intervjuade lärarna tycker att idrott och hälsa, kost och motorisk träning tillsammans är viktiga faktorer för elevers lärande, men de tycker också att valmöjlighet, elevvård och familjeförhållanden är faktorer som påverkar. Att eleverna får vara fysiskt aktiva leder till att de har lättare att koncentrera sig under skoltid. De intervjuade lärarna anser att kosten också har en stor betydelse för att eleverna ska kunna orka hela dagen i skolan. Den motoriska träningen bör tränas redan i tidig ålder, eftersom den kan hjälpa till att utveckla skriften och språket. Det som framkom framförallt i vår studie var att de intervjuade lärarna anser att dessa tre faktorer tillsammans blir en ”höjdare” för elevers lärande.

 • 82.
  Bengtsson, Daniel
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Fröjd Nornholm, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Vilka behov har barn med adhd?: En websurvey med 66 föräldrars uppfattningar om deras barns behov i hemmet, skolan och fritidshemmet.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out parents' perception of the needs of their children related to the diagnosis of adhd and how they, the school and the leisure center meet the needs. Through a websurvey where 66 participants participated, we have raised questions about their perceptions linked to the purpose. The result shows that parents of adhd children perceive that their children's needs are directly linked to their impaired ability to control their executive functions. Parents meet the needs by lowering their expectations and keeping routines. Support from the environment is also an important factor in meeting the needs of children. Regarding the school and the leisure center's satisfying children's needs, the views differ from the respondents. Some believe that the school and the leisure center adjust the activities based on the needs of the children, but others say that the staff lack knowledge in their treatment, which leads to the perception that the school and the leisure center do nothing at all. Our conclusion is that knowledge about the diagnosis adhd is a must to be able to work as a teacher and leisure teacher today, because at least one person in each class has adhd.

 • 83.
  Bengtsson, Mathilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Persson, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Du kunde beretat lite mer om cklanen liksom hur han såg ut typ": En jämförande studie om kamratbedömning i grundskolans lägre årskurser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här undersökningen ligger fokus på kamratbedömning vilket är en del av den formativa bedömning som är aktuellt i dagens skola. Kamratbedömning innebär att elever bedömer varandras arbeten och ger kommentarer i ett förbättringssyfte. Responsen bör innefatta både skriftlig och muntlig respons för att den ska främja elevernas utveckling. I arbetet med kamratbedömning utvecklar eleverna en självbedömningsförmåga som leder till att de blir självständiga i sitt lärande. Undersökningen syftar till att ta reda på vilka skillnader och likheter det finns mellan en klass som har arbetat med kamratbedömning tidigare och en klass som inte arbetat med metoden. Lärarens roll i processen och elevernas upplevelser av arbetet är också en del av undersökningen. Data har samlats in genom intervjuer med lärarna i respektive klass, en enkät, elevtexter samt observationer. Resultatet visar att klassen som arbetat med kamratbedömning tidigare är mer utveckland i sin skriftliga respons samt att de har en struktur som de förhåller sig till. I elevernas muntliga respons var klasserna likvärdiga. Vidare diskuteras möjliga förklaringar till de skillnader och likheter som synliggjorts i studien samt lärarens roll och elevernas upplevelser. 

 • 84.
  Benke, Sophie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Johansson, Anette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Hur ser samarbetet ut mellan förskolan ochförskoleklassen utöver överlämningsplanen?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har valt att titta lite närmare på hur samarbetet ser ut mellan förskolan och förskoleklassen. Detta för att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning [VFU] upplevde att det inte alltid fungerade. För att få fram ett resultat har vi valt att använda oss av frågeformulär riktade till pedagogerna i verksamheterna. Det resultat vi kommer fram till är att samarbetet är sparsamt men det finns en önskan att utveckla det, främst hos pedagogerna i förskolan. Vi ser också tydligt konsekvensen av att vara allt för frikostig med tidsfristen för inlämningen av frågeformulären. I vår undersökning framkommer det också att det finns en okunskap hos de tillfrågade pedagogerna om läroplanens innehåll.

 • 85.
  Berg, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Ström, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Anmälningsplikten: En studie om fem förskollärares uppfattning om den gällande anmälningsplikten2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har vi undersökt hur mycket kunskap det finns om den rådande anmälningsplikten i två kommuner. Syftet med detta var att undersöka hur anmälningsplikten uppfattas av fem verksamma pedagoger. Vi har tagit del av deras berättelser och upplevelser genom att intervjua dem angående hur de uppfattar anmälningsplikten och det ansvar som det innebär. Av resultatet som framkom konstaterade vi att det behövs mer kunskap och fortbildning inom ämnet hos pedagogerna för att kunna säkerställa barnens välbefinnande.

  Barnomsorgen har gått från att ha varit en förvaringsplats för barn till förvärvsarbetande föräldrar till en verksamhet med pedagogiska mål och riktlinjer. Även synen på barn har drastiskt förändras från att barnen tidigare setts och behandlats som ”små” vuxna till att få lagar och rättigheter som är mer anpassade för barn.

 • 86.
  Berg, Vicki
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förskollärares syn på naturvetenskap och teknik inom svensk och norsk förskola2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur några svenska och en norsk förskollärare förhåller sig till och arbetar med naturvetenskap och teknik i förskolan. Frågor som undersöks är; vilket förhållningssätt har de intervjuade förskollärarna själva till naturvetenskap och teknik, hur är de intervjuade förskollärarnas inställning till naturvetenskap och teknik i förskolan och hur arbetar man med detta i det dagliga arbete samt hur uttrycker sig de intervjuade förskollärarna om de läroplansmål som finns kring naturvetenskap och teknik. Studien har genomförts genom kvalitativ metod där tre förskollärare i Sverige och en förskollärare i Norge har i berättelseform besvarat ett antal intervjufrågor. Resultatet som framkom av studien är att förskollärare kan ha mycket olika förhållningssätt till naturvetenskapens och teknikens roll i förskolan. Ämnena ses också som områden som inte faller sig lika naturligt som andra områden som inbegrips i förskolans läroplan, och problematiken kring naturvetenskapens och teknikens roll i förskolan diskuteras. Den norska och svenska förskolans läroplan har behandlats, och det finns liknande mål inom dessa kring naturvetenskap och teknik. Flera förskollärare nämner dessa som bra, men även diffusa vilket leder till olika tolkningar av målen.

 • 87.
  Bergh, Amanda
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Birgersson, Åsa
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Uppfattningar av matematikundervisning: En fenomenografisk studie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att bli en demokratisk medborgare behövs kunnande i matematik, då samhällsinformation ska förstås och kritiskt kunna granskas för att ha möjlighet att fatta välgrundade vardagsbeslut. Denna kunskap behövs även för fortsatta studier samt för att få ett fungerande yrkesliv. Fenomenet matematik¬undervisning kan av olika lärare beskrivas, upplevas och uppfattas på kvalitativt skilda sätt. Studiens syfte var att undersöka och beskriva nyexaminerade lärares uppfattningar av fenomenet matematikundervisning samt att nå en ökad förståelse för och kunskap om nyexaminerade lärares första tid som lärare i matematik. Studiens fenomenografiska ansats var kvalitativt analytisk och beskrivande. Ett strategiskt urval har gjorts, där sex lärare har intervjuats. Den kvalitativa forskningsintervjun transkriberades och analyserades, vilket ledde till studiens resultat i form av beskrivnings¬kategorier. Den överordnade beskrivningskategorin var legitimitet, vilket i sin tur beskrevs på tre kvalitativt skilda sätt, som att legitimitet formellt tillskrivs, att legitimitet förvärvas samt att legitimitet tilldelas. Dessa beskrivningskategorier motsvarade studiens kvalitativa variation. Slutsatsen blev att legitimitet påverkade den nyexaminerade lärarens matematikundervisning samt relationen med övriga matematiklärare.

 • 88.
  Bergh, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Örebro, Sweden.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Education.
  Skott, Pia
  Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  Kunskapsmätningar2015In: Utbildning, makt och politik / [ed] Sverker Lindblad & Lisbeth Lundahl, Lund: Studentlitteratur, 2015, 1, p. 163-180Chapter in book (Other academic)
 • 89.
  Berglund, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Kask, Anna-Karin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Det dramapedagogiska Klavertrampet: två fokussamtal om dramapedagogisk grundsyn.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats är att belysa, beskriva och förstådramapedagogisk grundsyn,

  synligöra ett yrkeskunnande samt bidratill ett annat sätt att samtala och reflektera om/kring

  dramapedagogisk grundsyn. Metodenär fokussamtal med informanter bestående av

  yrkesverksamma dramapedagoger. Undersökningsfrågan är:

  Hur kan berättelser om dramapedagogiska misstag synliggöra dramapedagogisk grundsyn?

  Undersökningen är kvalitativ och ansatsen är hermeneutisk/ fenomenologisk. Analysen är

  fenomenologisk där meningskärnor söks för att sedan pröva detta mot hermeneutisk tolkning.

  Bakgrundsmaterialet berör dramapedagogik samt pedagogisk grundsyn, tyst kunskap och

  förförståelse.

  Resultatet i denna undersökning kopplas till Christer Stensmos fem aspekterkring filosofiska

  frågor. I den fenomenologiska analysen hittas tre av de fem aspekterna: Människosyn,

  samhällssyn och kunskapssyn. Efter att en hermeneutisk tolkning gjorts hittades ytterligare två:

  Etik och syn på den pedagogiska situationen. Undersökningen når fram till följande resultat:

  Dramapedagogisk grundsyn handlar om personlig utveckling, relationer, sociala värden och

  demokratiprocesser.

 • 90.
  Berglund, Marie
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Mailert, Camilla
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Analys av arbete med hjälp av IKTbaserad undervisning via Tragetons modell för läs- och skrivinlärning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I forskning som finns att tillgå står det att det ofta är mer naturligt att lära sig skriva före att läsa. I skrivandet väljer eleverna själva vad som ska stå i texten medan i läsningen så är det en annan författare som skrivit orden. Vid eget skrivande har barnet möjlighet att använda sig av välbekanta ord och tidigare erfarenheter, medan en text skriven av en annan kan innehålla, för barnet, mindre kända eller helt obekanta ord

   

  En trygg lärandemiljö är viktig där barnen får möjlighet att känna att de utvecklas och lär sig saker på egen hand eller tillsammans. En elev som lyckas stärks i sin självkänsla medan en elev som tidigt får uppleva motgång i läs- och skrivinlärningen får ofta en negativ självbild vilket påverkar elevens uppfattning om skolan och skolgången.

   

  Användandet av IKT (informations- och kommunikationsteknologi) har ökat i undervisningen. Staten har gjort stora satsningar för att öka införandet av IT i skolorna, kommuner och företag. Även Arne Trageton menar att de senaste 20 åren har skolor i västvärlden satsat på IT. När vi sökte litteratur om läs- och skrivinlärning kom vi i kontakt med Arne Trageton som är forskare och pedagog vid högskolan Stord/Haugesund i Norge och fann hans modell Att skriva sig till läsning mycket fascinerande. Anledningen till detta är att han genom forskning fått fram att det är givande för mindre barn att använda datorn i sin skrivinlärning. Han hävdar i sin forskning att det är lättare att lära sig skriva än att läsa, och att de senaste tjugo årens forskning pekat mot att skriva är lättare än att läsa.

   

  För studien användes kvalitativa observationer och intervjuer. Under två veckor genomfördes en observationsstudie, under den samlades information om undervisningen och klassrumsmiljön. Målet med intervjun var att få en diskussion med pedagogen och få en förståelse av hur denne tänkt vid planering och genomförande av sin undervisning med Arne Tragetons modell.

   

  Studien visar att läraren modifierar Tragetons modell och använder den på ett sätt som passar henne och klassen, utifrån vad situationen kräver. Läraren påverkas av sina och kollegors tidigare erfarenheter och kunnande i sitt genomförande av undervisning. I den tidigare forskningen framträder datoranvändandet som en positiv metod i läs- och skrivinlärningen studien och forskning visar att det krävs en pedagogisk tanke bakom användandet. Det är inte datorn eller metoden som är det avgörande, utan det är i vilket sammanhang och hur datorn används som är det viktiga.

   

   

 • 91.
  Bergsten, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Motivation till träning: En kvantitativ studie om ungdomars motivation till träning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns vetenskapligt stöd som visar på att regelbunden fysisk aktivitet är bra både fysiskt och psykiskt men ett av de största problemen inom detta område är att få kunskap om hur människor på bästa sätt kan motiveras, speciellt ungdomar. Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som motiverar ungdomar till träning. En kvantitativ metod användes med enkäter som delades ut till ungdomar på olika gym. Resultatet visade att ungdomarna motiverades av både inre och yttre motivationsfaktorer. Den mest förekommande motivationsfaktorn var målinriktad träning där målen kunde vara både fysiska, gå ner i vikt, och psykiska, bättre självförtroende. Den slutsats som kan dras är att det finns olika faktorer som påverkar ungdomarna till träning men yttre motivationsfaktorer är det mest förekommande faktorerna.

 • 92.
  Bergström, Carolina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Persson, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Det gäller att finna strategier som fungerar : sex förskollärares erfarenheter av koncentrationssvårigheter i förskolan. En intervjustudie.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka några pedagogers tankar kring arbetet med barn med koncentrationssvårigheter i förskolan. Koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande i förskolan i dag och allt fler barn bedöms ha dessa svårigheter. Pedagoger i förskolan kommer förr eller senare att stöta barn som har dessa svårigheter (Nordin-Hultman, 2008). Om ett barn inte får det stöd det behöver i förskolan kan det leda till att barnet drabbas av problem senare i livet, därför får förskolan en betydande roll för barnet och dess utveckling.

  För att få en förståelse om hur några pedagoger reflekterar kring sitt arbetssätt med barn som har koncentrationssvårigheter i förskolan genomfördes sex kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Pedagogernas utsagor bearbetades och utgör grunden för studiens resultat.

  Pedagogerna i studien påvisade samma definition av koncentrationssvårigheter, de beskrev det som en svårighet att hålla fokus en längre tid. Genom att strukturera vardagen och använda sig av tydlighet och rutiner, menar pedagogerna att de kan hjälpa dessa barn, det gäller att hela tiden ligga steget före. Något som vi också funnit i resultatet som är av betydelse för barnet är att pedagogen bör ha ett positivt förhållningssätt, se barnets möjligheter och få dem att lyckas. Detta kan leda till att barnet får ökat självförtroende, som i sin tur kan leda till att koncentrationsförmågan förbättras.

 • 93.
  Bergström, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Sjöberg, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Lärares uppfattningar om klassrumsklimat: Intervjustudie med några pedagoger2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stämning, relationer och miljöer skiljer sig från klassrum till klassrum. Vårt gemensamma intresse och vår strävan om hur man skapar goda relationer och ett positivt klimat i klassrummet ligger som grund för vår studie. Syftet med studien är att lyfta fram vad som kännetecknar ett positivt klassrumsklimat, vad som kännetecknar ett bra ledarskap samt hur läraren kan arbeta för att skapa ett positivt klassrumsklimat. Genom intervjuer med pedagoger samt relevant forskning och litteratur vill vi synliggöra några pedagogers tankar om fenomenet klassrumsklimat. Studien är uppbyggd på intervjuer med fem utvalda pedagoger, pedagogerna valdes utifrån deras olika arbetsplatser och erfarenheter. Anledningen till detta var för att de skulle kunna ge studien olika infallsvinklar i skapandet av ett positivt klassrumsklimat. Efter genomförandet av intervjuerna sammanställdes svaren och åsikterna för att hitta gemensamma nämnare hos informanterna.

  I resultatet framkommer det att gruppens klimat har stor påverkan på elevens lärandemöjligheter. Ett positivt klasrumsklimat kännetecknas av att alla upplever att de är delaktiga, de känner sig trygga, det finns tydliga mål med undervisningen och alla vågar vara sig själva. Detta kan ändå se mycket olika ut i olika klasser beroende på hur ledarskapet ser ut. Under intervjuerna framkommer det att ledarskapet har en bidragande roll till ett positivt klassrumsklimat.

 • 94.
  Bergström, Frida
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Liljeqvist, Nathalie
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Effective or not? Case Study Evaluation of a HIV/AIDS Workplace Program Policy at a Swedish Owned Company in Botswana2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 95.
  Bergström, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Eckervig, Eleonore
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Barns tankar om lek: en kvalitativ intervjustudie2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka vilka eventuella likheter och skillnader som finns, mellan två förskolor, i hur pojkar och flickor tänker om leken. Den ena förskolan hade som fokus att arbeta med språk och matematik på ett lekfullt sätt, den andra förskolan använde i sitt arbete en medveten genuspedagogik. I studien har barns upplevelser och tankar varit den centrala utgångspunkten och behandlats som det korrekta. Vi valde kvalitativ intervju som metod och genomförde intervjuerna på de två olika förskolorna vid fyra tillfällen. Underintervjuerna användes en diktafon. Av det insamlade materialet skrev vi utskrifter. Resultatet visade på både likheter och skillnader, både mellan förskolorna men också mellan pojkarna och flickorna. De svar vi fått från barnen har givit oss nya tankar och funderingar kring detta område. I slutet av arbetet presenteras därför förslag till vidare forskning.

 • 96.
  Bergström, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Med ramar och kramar: En studie om hur skolpersonal upplever arbetet mot mobbning inom skolan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag ses skolan som en högriskmiljö när man talar om mobbning. Trots att stora satsningar genomförs både kring det förebyggande och åtgärdande arbetet visar inte statisktiken på någon märkbar skillnad vad gäller mobbningsfrekvensen. Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) arbetar aktivt för att hjälpa kommunens skolor med att minska mobbningsfrekvensen. BIG har skapat en modell, Gävlemodellen, med syftet att genom personalutbildning samt ett aktivt arbete mot mobbning lyckas minska eller bibehålla en låg mobbningsfrekvens inom skolan. I den här studien har fyra intervjuer genomförts med informanter som alla arbetar på skolor med låg mobbningsfrekvens. Detta har gjorts då studiens syfte är att försöka finna några gemensamma framgångsfaktorer i arbetet mot mobbning. Studien syftar även till att undersöka hur personalen upplever Gävlemodellen och dess funktion. Resultatet visar bland annat att personalen upplever att de tar arbetet mot mobbning på största allvar. Det framkommer att det upplevs vara gynnsamt om eleverna får vara delaktiga i arbetet mot mobbning samt att arbetet bör genomsyra hela skolverksamheten. Informanterna talar även mycket om ”vi” vilket tyder på att de arbetar efter en så kallad ”hela-skolan-ansats”. Resultatet visar även att informanterna har en positiv inställning till Gävlemodellen och dess funktion och de upplever att modellen har varit till stor hjälp, framförallt när det kommer till att strukturera upp arbetet inom skolan. 

 • 97.
  Bergström, Marita
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  En tyst utmaning - några pedagogers erfarenhet av att arbeta med barn som har selektiv mutism2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Selektiv mutism är en störning som försämrar prestationsförmågan i studier eller arbete samt försvårar kommunikationen. Störningen gör att barnet oftast avstår att tala på förskolan, sexårsverksamheten samt på skolan medan det däremot talar helt obehindrat hemma. Syftet var att få en ökad förståelse för hur några pedagogers arbete påverkas av vilken kunskap de har om och hur de arbetar med elever som har selektiv mutism. Undersökningen har genomförts utifrån fyra kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar i tre olika kommuner i Sverige. Urvalet har gjorts utifrån deras erfarenheter av att arbeta med barn som har selektiv mutism och deras tillgång alternativt avsaknad av handledning i ämnet. Tre kvinnliga och en manlig pedagog har intervjuats och deras erfarenhetsområde utgörs av sex-årsverksamhet, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. En pedagog har erhållit begränsad handledning i ett tidigt skede, en annan har fått och får kontinuerlig handledning medan de övriga två inte har fått någon handledning alls. Resultatet påvisade ett stort behov av handledning samtidigt som ytterst få i Sverige har den speciella kompetens, som krävs för att kunna bistå med det.

 • 98.
  Bernljung, Josefin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Frelin, Hannah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Upplevelser av arbetsmiljöfaktorer som påverkar den psykiska hälsan positivt: Enkätundersökning vid arbetsplatser inom vård och hälsa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer som upplevs påverka den psykiska hälsan positivt hos anställda inom vård och hälsa samt jämföra om dessa faktorer är olika beroende på arbetsplats och arbetssätt. Metod: En empirisk studie gjordes med hjälp av enkätundersökning. Totalt 90 enkäter delades ut till personalen på tre arbetsplatser med en inriktning på vård och hälsa. De utvalda arbetsplatserna var en sjukhusmottagning, äldreboende samt friskvårdsanläggning. Den externa svarsfrekvensen bland respondenterna var 82,2 procent (N=74). Resultat: De arbetsmiljöfaktorer som visade sig påverka den psykiska hälsan positivt var bland annat stöd från kollegor, varierande och intressanta arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. Undersökningen visade även på att anställda vid friskvårdsanläggningar har en mer positiv inställning till arbete och arbetsmiljön och kan därför hitta fler arbetsmiljöfaktorer som kan påverka den psykiska hälsan positivt än resterande respondenter. Detta kan bero på att de arbetar hälsofrämjande och är mer medvetna om vad som kan påverka hälsan.

 • 99.
  Biamba, Cresantus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Implementing Education for Sustainable Development and Pedagogical Challenges in teacher training programme2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  ESD has a transformational role since it aims at encouraging the transformation of education and reorientation of societies in order to reach sustainable development (UNESCO, 2014). Teaching and learning for ESD are encouraged to promote critical thinking, to imagine the future and make decisions in order to empower learners to take action towards building a sustainable society. Pedagogy makes the connection between teaching and learning and is therefore crucial for education’s contribution to sustainable development. This paper examines pedagogical approaches that promote sustainability and how teachers might be empowered to improve pedagogic practice for diverse learners and in challenging context. It explores pedagogical contents of ESD, and the pedagogical challenges educators face when the ESD paradigm is put into practice particularly across different disciplines in the context of teacher education in a developing country. The methods employed included documentary analysis, interviews and observation. The findings are based on interviews with student teachers after their teaching practice placement, as well documentary evidence.  The paper also suggests ways in which educators can address difficulties when trying to infuse the ESD paradigm into teacher education programmes.

 • 100.
  Birgersson, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Kallin, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Barn med autism i skolans verksamheter: En kvalitativ undersökning om skolpersonalens strategier gällande bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolans verksamheter finns det idag elever med autism. Skolpersonalens uppgift är att anpassa undervisningen och bemöta elevernas behov efter allas förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka strategier skolpersonal har gällande bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter. Studien är kvalitativ och genomfördes genom att intervjua sju personer som arbetar inom grundskolan. Resultatet visar att det finns olika metoder och strategier gällande bemötandet av elever med autism. Det framkom även brister i skolans verksamheter och brist på kunskap och utbildning inom området.

1234567 51 - 100 of 1020
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf