hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 519
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Azar , Jonny
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Snickars, Sophie
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Hur ungdomar med cancer hanterar sin sjukdom och vad de har för livskvalitet: en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this literature study was to investigate how adolescents with cancer cope with there disease and how it effect their quality of life (QoL). This study was a descriptive literature study were the authors searched for scientific articles in the databases Medline, Cinahl, SweMed+ and PsykInfo. The result is based on fifteen articles. The result showed that social support such as parents and a special friend is important for the adolescents' well-being. The adolescents also described that it felt god to have someone to talk to that was in the same situation. A positive attitude and humour helped the adolescents to cope with their disease. One way to escape from the disease was trying to feel normal, a way of doing that was to wear accessories, modern clothes and pushing their limits. The adolescents spent a lot of time in the hospitals thus made them isolated, which resulted in alienation. Changed body image, fear and alienation are all factors that influence on the adolescents QoL. It was showed that adolescents with cancer had lower QoL than healthy adolescents, but as time pass by their QoL increased. In general the girls hade better QoL than the boys.

 • 52.
  Backlund, Helena
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Distriktssköterskans dokumentation av kroniska bensår i omvårdnadsjournalen2009Student thesis
 • 53.
  Baumeister, Per
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelse av att ha en PICC-line kateter: En intervjustudie2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe how persons with PICC-line catheter feel and how the patient's daily life is affected. The study had a descriptive design and ten persons from central Sweden participated in the study. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed according to qualitative content analysis. The findings that emerged from the study were reported according to categories; Management of PICC-line catheter, Positive experiences of PICC- line catheter, Experienced problems, Normal living and Restritions of the daily life. Categories emerged from fifteen sub-categories. What emerged in the study was that participants felt that they accepted their situation after a short time and that they mostly could live normally without being affected by the PICC line catheter. The participants felt the requirements for a PICC-line catheter as restrictive in their daily lives, were the opportunity of using the sauna and go swimming, because the PICC-line catheter could get wet. The participants experienced anxiety in relation to district nurses bandaging of PICC-line catheter when the district nurses did not apply the same bandaging routine. If district nurses were to seek common guidelines and behaved in a similar manner to the patient associated with rescheduling, patients would be able to feel a greater security with his PICC-line catheter.

 • 54.
  Bellander, Lisa
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Gunnarsson, Cajsa
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Vårdpersonals uppfattning av stöd gentemot syskon till svårt sjuka barn2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to describe how health professionals estimate the usefulness of support and in what frequency they use the support towards siblings of seriously ill children. The aim was also to examine differences between nurses and assistant nurses regarding the estimated usefulness and frequency of use of support for siblings of severely ill children.

  The study was descriptive and comparative. A convenience sample was used. The data collection was done using a questionnaire that was distributed to 94 people in three care units and open care units in a mid-swedish region. Fifty-five respondents answered the survey and 53 of those met the inclusion criteria and were included in the study. The study group consisted of nurses and assistant nurses, all women. The questionnaire was a, into Swedish translated version of the instrument Sibling Social Support Questionnaire. The participants assessed the "usefulness" and "frequency" of support within 30 claims. These areas touched emotional-, instrumental-, informational-, and appraisal support. The main results showed that the area "Appraisal support" was considered most useful and also used most frequently. The results also showed a statistically significant difference between professional categories (p = 0.03). The nurses used the support area "Appraisal support" more frequently (mean rank 29.88) than the assistant nurses (mean rank 20.63).

 • 55.
  Bengtsson, Helene
  et al.
  University of Gävle. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Nikanorsson, Teres
  University of Gävle. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Många och gamla!: -en kvalitativ studie om några 40-talisters syn på framtidens äldreomsorg2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många och gamla! - Hur vill 40-talisterna ha sin framtid inom äldreomsorgen?

  Syftet med den här studien är att undersöka hur fyra informanter, vilka är födda mellan åren 1940 till 1949, ser på sin framtid som eventuellt hjälpbehövande inom äldreomsorgen samt vilka behov, farhågor och förväntningar de har.  För att utföra denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod med intervjuer, där fyra informanter, två kvinnor och två män deltog. Intresset för studien och framtidens äldreomsorg är stort. Det märktes inledningsvis i studien att många ville få chansen att komma fram och berätta om deras känslor i ämnet. Intervjuerna baseras på ostrukturerade frågor som öppnar upp för informanten att berätta mer än vad strikt strukturerade frågor gör, och intervjuerna fortlöpte mer som samtal. Arbetet bygger på resultatet av intervjuerna och är analyserade med hjälp av livsloppsperspektivet, Eriksons utvecklingsteori och rollteorin.

   

  En av de delar som uppmärksammas i undersökningen är att åsikterna skiftar hos våra informanter om hur dagens äldreomsorg bedrivs och hur de vill ha det i framtiden. En slutsats som dras utifrån studien är att våra informanter inte tror att 40-talisterna kommer att ha mer krav på framtidens äldreomsorg. Det viktigaste för våra informanter var att få vara frisk så de kan få göra det som önskas göra, men även att bli behandlade som människor om och när de blir kunder inom äldreomsorgen är något de prioriterar. En av informanterna upplever den tid han är i nu som en tid då krämporna börjar komma och arbetet blir tyngre att sköta, han ser tillbaka på sin uppväxt och ser att det arbete han haft i ungdomen nu tycks ha satt sina spår. Flertalet av informanterna i studien uppger att de känner att de är på de nedre trappstegen i livet, detta till trots, har ett par av dem som medverkade i studien, svårt att tala om framtiden som hjälpbehövande, då de helst vill se bort, och inte tänka på detta. Ett par av våra informanter tar förgivet att deras anhöriga och då främst barnen kommer att finnas där och strida för dem då det behövs. Det är många i denna generation som inte vågar bli gamla på grund av den vård som finns idag, "Som äldreomsorgen ser ut idag hoppas jag att jag avlider innan det blir dags att få hjälp" uttrycker sig en av våra informanter och härigenom ser vi den rädsla som vi talar om inledningsvis i arbetet. 

 • 56.
  Bengtsson, Josefin
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Hellman, Malin
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Tonåringars upplevelse av livskvalitet: En beskrivande och jämförande studie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe how adolescents experiences their quality of life, and to

  compare if there are any differences in how they experiences their QOL depending on where

  they live, big town or smaller town. The aim was also to examine how adolescents

  experienced their schooling. The study is empirically, quantitative with a descriptive and

  comparative design. To measure quality of life a tried and tested instrument – Life

  Satisfaction Questionnaire (LSQ) was used. The questionnaire was distributed and collected

  by the authors.142 students participated, 79 from the larger city and 63 from the smaller city.

  The results of this study showed that adolescents, 16-19 years, rated their overall QOL as high

  and that there were no significant differences between the cities regarding on how the

  adolescents experienced their overall QOL. There were significant differences in some of the

  sub factors. There were significant differences in the factors ”physical symptoms”, influence

  of illness” and “Experience of every day meaningful activities”. Adolescents from the larger

  city experienced higher levels of meaningful activities, and adolescents in the smaller city

  experienced less physical symptoms and influence of illness. The results also showed that the

  adolescents rated their ability to manage their studies as high, and that there were few that felt

  depressed or/and bullied. The adolescents in this study felt that their schooling was

  represented of both a positive and a negative adjective. Funny and instructive recurred

  frequently, but also tough occurred often.

 • 57.
  Bengtsson, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Bydén, Birgitta
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Chefer ska finnas där när man behöver dem: en intervjustudie bland omsorgspersonal2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att undersöka hur personal uppfattar att de påverkas av enchefs tillgänglighet. Vår undersökning bestod av kvalitativa intervjuer med sex personal på treolika arbetsplatser inom kommunal äldreomsorg. Våra intervjuer var halvstrukturerade för attge informanterna möjlighet till egen reflektion och för att ge intervjun en öppen karaktär.Intervjuerna bestod av olika teman som vi valde utifrån våra frågeställningar. Nyckelordenuppstod vid intervjuerna. När vi tolkade vårt empiriska material använde vi oss av kvalitativmetod. Det resultat som uppstod var att personal saknade chefens tillgänglighet. Generelltansåg de att det kunde vara svårt att nå chefen. De tillfällen de träffade sin chef ansåg de varaför få eller för korta. När personalen hade sin chef tillgänglig uppfattade de ofta att chefen intelyssnade på dem eller att de inte fick det stöd de ansåg sig behöva. Flera upplevde även att deinte blev tagna på allvar av sin chef. De saknade även bekräftelse och beröm från sin chef isitt arbete. Bekräftelse och beröm fick de oftast från omsorgstagarna och frånarbetskamraterna. Informanterna hade egna ursäkter till otillgängligheten hos chefen.Ursäkterna var att chefen har hög arbetsbelastning vad gäller många möten, för stortpersonalansvar samt för många administrativa uppgifter. Personalen vill ha en chef som är trygg och har struktur samt är delaktig och tar ansvar.

 • 58.
  Berg, Mia
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för sociologi.
  Storm, Anette
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Autonomi: på vems villkor2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Autonomiprincipen är det förhållningssätt som vägleder habiliteringspersonalen i sitt dagliga arbete. "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade personer" (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) beskriver att den kommunala verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Utifrån detta ville vi i denna kvalitativa undersökning ta reda på vilket förhållningssätt habiliteringspersonal, i daglig verksamhet, har när det gäller den professionella makten gentemot de intellektuellt funktionsnedsatta kundernas rätt till autonomi.

   

  Det är för habiliteringspersonalen, i vår undersökning, klart att kunden ska ha ett självbestämmande "i största möjliga mån". Det är det förhållningssätt som habiliteringspersonalen vi intervjuat praktiserar i dagsläget. De efterlyser dock regler från ledningen för att få vägledning i hur de ska förhålla sig till kundernas autonomi. Vidare anser habiliteringspersonalen inte att de har de personalresurser som behövs för att kunna tillgodose en god autonomi för kunden när det är en blandning av olika diagnoser i grupperna där vissa kunder kräver mer personalresurser än andra. Det maktövertag som habiliteringspersonalen har gentemot kunderna säger de sig vara väl medvetna om och kan förhålla sig till i sina beslut. Vi ser dock i våra resultat att habiliteringspersonalen utövar makt och påverkar kunderna omedvetet, vilket de i vissa fall blev medvetna om under våra intervjuer. Samhällets oskrivna regler gör även de att vi omedvetet kategoriserar människor så snart vi möts.

   

  Den slutsats vi har dragit är att det är mycket svårt att göra upp generella regler utifrån den vision som autonomiprincipen innebär. Arbetssättet måste formas individuellt för varje kund och kräver habiliteringspersonal som hela tiden är lyhörd för kundens önskningar. Arbetsgivarens möjlighet att påverka och hjälpa habiliteringspersonalen till att medvetet förhålla sig till den professionella makten gentemot kundernas autonomi är att föra en ständig diskussion i ämnet.

 • 59.
  Bergel, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Lindh, Karolina
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Information till föräldrar som får barn med Downs syndrom-en litteraturstudie-2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Svenska Downföreningen finns brister i hur föräldrar som får ett barn med Downs syndrom blir informerade om barnets diagnos. Vårdpersonal upplevs ibland som osäkra av föräldrarna och informationen de ger kan vara otillräcklig. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur information om att barnet har Downs syndrom ges till föräldrarna samt hur föräldrarna upplever informationen och om de saknar något. Vetenskapliga artiklar till denna studie har hämtats ur databaserna CINAHL och Medline. Sökorden var Down syndrome, disclosure, adaptation, nursing care, psychology och parents. Resultatet visade att vårdpersonal, i huvudsak läkare, får någon form av utbildning i att lämna svåra besked under sin studietid. Deras självskattade förmåga i dessa situationer var i genomsnitt hög. Mot det kan ställas att ungefär hälften av de föräldrar som fått beskedet att deras barn har Downs syndrom var nöjda med informationstillfället. De som var nöjda uppger att vårdpersonalen haft en positiv inställning till deras barn, att de fått informationen så snart som möjligt efter förlossningen och att detta skett på en avskild plats. De föräldrar som upplevt informationstillfället negativt har fått lite information, ibland utan att deras partner varit närvarande. Vårdpersonalen har haft en negativ attityd till sjukdomen samt att obehöriga personer har kunnat befinna sig i samma rum under informationen. Det skriftliga materialet föräldrarna fått i samband med barnets diagnos var ofta dåligt uppdaterad där omoderna ord och gamla attityder fanns med. Tidigare ansågs att personer med Downs syndrom var efterblivna och skulle därför institutionaliseras. Detta synsätt har i många kulturer förändrats över tid och idag kan personer med Downs syndrom leva relativt självständigt.

 • 60.
  Berglund, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Löfvenberg, Latifa
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Upplevd livskvalitet hos patienter med cancer i den palliativa vården utifrån fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv: en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe the quality of life from a physical, mental and social perspective that cancer patients in the palliative phase experience. The search of the articles which were utilized in the study was made in different databases such as Medline (via pubmed), Science Direct and Academic Search Elite. The searches were made with simple key words or in combination with each other. Limits for the searches were put to the Swedish or English language, articles published between 2000 -2008, adult patients as well as a free acquisition through the database in full-text. In total, 17 articles were scrutinized, analyzed and then compiled under different perspectives: Physical, mental, and social. The result showed that the experience of the quality of life occurs through lack of pain. Pain is the most common physical symptom experienced by cancer patients at the palliative phase. Anguish and depression are the physical symptoms that are strongly related to deterioration in the quality of life that the patients experience through the whole palliative phase. One could even notice that good communication and dialogue between nurses and doctors in charge were highly appreciated by the patients. The palliative phase with regard to cancer patients was characterized by the fact that the social network with their families and relatives was profoundly intensified, which was an important part in order to be able to bid them farewell.

   

   

  Keywords:  Palliative Care, Patient Satisfaction, Quality of life, Terminally Ill, Terminal Care.

 • 61.
  Berglund, Mårten
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Höglund, Rut
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Psykiskt välbefinnande bland ungdomar 16-18 år: skillnader mellan storstäder, städer och landsbygd2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i hur ungdomar mellan 16-18 år i storstäder, städer och landsbygd uppfattade sitt psykiska välbefinnande samt se om resultatet gällde för båda könen. Datamaterialet till studien samlades in av Statistiska Centralbyrån under åren 2000-2003.

 • 62.
  Bergman, Leila
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Hur matintaget påverkas av vårdarens den demenssjukas beteende samt vilken betydelse omgivningsfaktorerna har: en observationsstudie på tre demenssjuka personer samt personal som hjälpte dem2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur vårdtagarens samt vårdpersonalens agerande/beteende, (verbalt/kroppsspråk) påverkade matintaget hos demenssjuka vårdtagare. Hur omgiviningsfaktorer påverkade matintaget har också observerats. En observationsstudie genomfördes på en demensavdelning under 5 luncher med hjälp av en observationsmall. Resultatet visade på att de flesta verbala påpekanden/instruktioner från personalen gavs till vårdtagarna de luncher då de åt minst, samt att personalen visade på stor följsamhet gällande att känna av hur vårdtagarna önskade hjälp under måltiderna. Interaktionen mellan vårdare/vårdtagare upplevdes "tryggt". Beteenden som kunde observeras hos vårdtagarna var att 2 av dem somnade några gånger under måltiderna, samt att sväljproblem förekom hos 2 av dem. Omgivningsfaktorerna påverkades av "gamla" rutiner som fanns kvar på boendet sedan förut. Att maten lades upp på diskbänken, att tillbehör till maten inte fanns på bordet/erbjöds vanemässigt till vårdtagarna (dessa lades också upp på bänken) kan eventuellt påverka matintaget negativt. Matintaget varierade mellan 30-100% hos vårdtagarna under de 5 luncherna. Slutsats: Personalens bemötande av demenssjuka personer påverkades av dennes erfarenhet av dem och vilken relation de hade. Kände vårdtagaren och vårdgivaren varandra, uppstod ett samspel, som underlättade vid måltiden/matsituationen vilket påverkade matintaget positivt. Måltidsmiljön hade också stor betydelse för matintaget, den påverkade också trivseln runt måltiden.

 • 63.
  Bergqvist, Marika
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Andersson, Carola
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Individanpassad omvårdnad för det för tidigt födda barnet: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the meaning of individual care according to Newborn Individualized Developmental Care and Assessment programs (NIDCAP) to the early born child. The care around the early born child has shown a big importance. NIDCAP incorporates many care aspects that give structure for an individual tailored care. A fast care planning within three days and night after the birth according to NIDCAP has a positive effect for the cognitive development. The early child has showed that the surroundings environment has an important role for their development. To support the early born child´s development thus the brain can mature in its rate to achieve self-check and to handle it sensory rise to respect the early born child on the basis of their maturity's degree is the goal of NIDCAP model. Through reducing sounds and light levels on the incubator room has it been seen that the early born child can few a better control on its new life. It is important that the nurse makes the parents believe on them self and to actively attend the care, that they dare to be alone with the child. Focus on individual care according to NIDCAP model is to support the parents to understand the early born child's neurodevelopment. If the nurse creates a good relationship with the parents, creates a better condition to developing parent role.

 • 64.
  Bergström, Annelie
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Algotsson, Martina
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Influens på självuppskattad sjuksköterskekompetens inom psykiatrisk vård2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 65.
  Bergström, Maria
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  En kvalitativ studie om hur äldre männiksor med hörhjälpmedel upplever sin livskvalitet2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att beskriva hur äldre människor med hörhjälpmedel upplever sin livskvalitet. Studien genomfördes som en kvalitativ beskrivande intervjustudie. Efter kategoriseringen av intervjumaterialet från sju äldre människor mellan 60-80 år som har hörhjälpmedel kunde urskönjas tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier: Gemenskap med underkategorier; omgivningens förståelse, utanförskap, att fungera med andra. Möjligheter med underkategorier; tacksamhet, fördelar, hjälpmedel, att fungera i vardagen. Kategorin Nackdelar skapades ur underkategorier som musik, störningar, ljudintryck, begränsningar, TV/telefon. Resultatet visade att några av de intervjuade tyckte att de fick förståelse från omgivningen medan andra menade att det var svårt för andra att sätta sig in i den hörselskadades situation. För att fungera i ett samspel med andra krävs vissa praktiska arrangemang liksom stor ansträngning av åhöraren med hörselnedsättning trots att han/hon använder hörhjälpmedel. Rädlsan för att inte höra rätt och göra bort sig kan orsaka att den hörselskadade hellre stannar hemma vilket i längden kan leda till ett utanförskap. Men resultatet visade också på stora betydande fördelar med hörhjälpmedel som möjliggör ett hörande och därmed kan leda till känsla av gemenskap och trygghet.

 • 66.
  Bertils, Petra
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Åhlén, Camilla
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Mödrars upplevelse av amning efter hemgång från sjukhus2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av amning och metoden som användes i litteraturstudien var deskriptiv. Upplevelserna i 17 studier kategoriserades i fem grupper; förutsättningar, motstridiga råd, svårigheter, positiva erfarenheter och samhällssyn. Att få motstridiga råd från sjukvården var den upplevelse som beskrevs oftast och de olika känslomässiga svårigheter kvinnorna upplevde i samband med amningen var en annan tydlig upplevelse. Kvinnorna upplevde också att de hade bristfällig kunskap om amning och dess fördelar. Amning sågs som något naturligt men förväntningarna stämde inte överens med upplevelsen. Kvinnorna använde sig av olika strategier för att lyckas med amningen och många ansåg att amning är viktigt för barnet och de trivdes med att amma. I Sverige och i Västvärlden vill man främja amning pga. dess hälsomässiga och känslomässiga betydelse för mamma och barn. Amning är dock ett sammansatt fenomen som kräver en helhetssyn och framtida forskning bör sträva efter att öka förståelsen för ammande kvinnors situation för att rätt bemöta dessa kvinnor i vården. Kvinnor behöver få ökad kunskap för att upplevelserna ska överensstämma med förväntningarna. Sjukvården bör ge enhetliga råd och adekvat stöd, och även skapa medvetenhet om hur attityder påverkar amningspraktiken.

 • 67.
  Billmark Elfstrand, Kristina
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Patientutbildning för personer med typ 2 diabetes. En kartläggning inom primärvården i Sverige2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Patient education is an important part of the treatment in type 2 diabetes. Today there is no collected survey of patient education. The aim of the study was to survey how patient education for persons with type 2 diabetes was carried out within the primary care in Sweden and study if there was some relation between how patient education was carried out and persons' HbA1c, BMI and physical activates. Totally 684 health care centres participated. Data was received from a questionnaire and the national diabetes register that covered 91637 patients with type 2 diabetes. Data was analyzed through qualitative content analysis and with multiple linear regression analysis. The result showed that most common form of education was "Patient education with a predestined content", that was practiced individually in 362 of the health care centres, 108 of these also practiced complementary group education.  "Patient education based on the patients needs" was carried out individually at 55 health care centres, 12 were also carried out complementary group education. "Unspecified patient education" was practiced in 267 health care centres. A statistical significant relation was found indicating that patients  receiving individual education based on the patient's needs HbA1c was lower (55 health care centres). The most common procedure was a checklist in which the care provider decided what the patient needed to know.  Most of the care providers in patient education disregarded the patient's needs and interest.

 • 68.
  Bjureström, Eva-Lena
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Möller, Karin
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Självbestämmande och proffessionellt ansvar - en svår kombination?2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387) har utvecklingsstörda i dag samma rätt som övriga människor att bestämma över sig själv och sitt liv. De skall ges möjligheten att själva få avgöra olika vardags- och livssituationer allt för att leva under jämlika förhållanden som alla andra människor.

  Ett stort antal av de utvecklingsstörda behöver hjälp till självbestämmande av personal som styr upp situationen för den utvecklingsstörde. Personer som bor på en gruppbostad har ett omfattande tillsyns och omvårdnads behov (Grunewald & Leczinsky 2005:216). Vilket medför att de har större krav på att få hjälp från omsorgspersonal. Vilket kan vara ett problem för personalen att veta om de ger rätt hjälp utan att det är organisationen eller personalens rutiner som styr hjälpen till självbestämmande.

  I denna studie studerar vi det eventuella dilemmat som kan uppstå i detprofessionella ansvar som omsorgspersonalen har i sin yrkesroll. Vi ser även efter vilka faktorer som kan inverka på omsorgspersonalens handlande gentemot omsorgstagarens självbestämmande som, hur påverkas man av sin personliga värdegrund och etik i sin professionella yrkesroll? Har kommunikationen mellan omsorgspersonalen och omsorgstagaren någon betydelse hur den genomförs.

 • 69.
  Bjurs, Elisabet
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Faktorer som patienter, anhöriga och sjuksköterskor anser viktiga i den palliativa vården i hemmet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to, on the basis of the literature, give an account of what factors patients, relatives and nurses think is important in the palliative care at home. Searches of scientific articles were done in the databases Pub Med and AcademicSearch- Elite. A limita-tion on the year of 1999 – 2007 was done and various combinations of key words was used on the basis of the words palliative care, nursing at home, caregivers, need a nurse at home, quality of life, rehabilitation and advanced nurse. Exclusion criterions were articles which in-volved children and AIDS-patients. The results exhibitioner that it was a big consensus be-tween patients, relatives and nurses concerning what characteristics of the palliative care at home. The result could categorizes as communication, support, symptom relieve and informa-tion. To allow care at home for patients who be in need of palliative care, demands that nurses have competence within those subject areas so all included will be able to manage that care at home. There is a need of competence development in palliative care for professional carers, all for the patients who chose to be take cared of at home in the palliative phase, that they can have a dignified end as possible.

 • 70.
  Björk, David
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Larsson, Henrik
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Upplevelser av sjuksköterskerollen och konflikthantering i anhörigkontakten på äldreboenden - en intervjustudie.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe how nurses apprehend their role, causes for and managing of conflicts that are possible, encountering relatives of patients living in nursing homes. The design of the study is descriptive and is based on individual interviews.

  The sample was a convenience sample and nine nurses were participating, out of which two were excluded after collecting data due to being interviewed at the same time. Seven nurses remained (six women, one man), working in separate nursing homes in a municipality in southern Norrland.

  The most important part of the nurses’ role in preventing and handling conflicts with relatives consists of keeping in close touch with great understanding, good information and having a dialogue. Creating comfort, by making a good primary contact and letting the relatives contribute with their knowledge and thus make them feel essential, will get the relatives on the nurses’ side. Conflicts often appear when the health care resources run short and cause dissatisfaction and when the relatives’ bad conscience makes them wrongfully project their anger towards the nurse. To solve the problem, bringing a third part into the conflict can sometimes be a solution. Even though it may contest the will of the relatives and cause a conflict the nurse should always do what’s best for the patient, since her medical ability is greater.

 • 71.
  Björne, Anna
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  En litteraturstudie om awareness under generell anestesi2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  The aim of the literature review was to describe existing research and knowledge about awareness during general anesthesia. The method used was searching for scientific literature in data bases PubMed and Cinahl. Keywords were: anesthesia, awareness and general. Selection was limited to literature publicated between year 2004 to 2009. The review was designed in a descriptive attempt. The result consists of 19 scientific articles. The main result of the review showed that awareness is an unusual problem during general anesthesia. To explore when awereness had occured precised interwievs were performed. Different types of surgery or different types of cases were separated in the risk of getting afflicted. There existed monitoring to assess depth of anesthesia. Symptoms of awereness could be to hear noise or voices during surgery, feeling pain, feeling paralysed. Consequenses of experienced awareness could in some cases lead to repeated experience of the traumatic situation. Conclusion is that personel involved in anesthesia mainly can avoid awareness through prevention.

   

  Keywords: anesthesia, awareness, prevention

 • 72.
  Blom, Maria
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Gustafsson, Ann-Charlotte
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Sjuksköterskors bemötande av alkohol- och drogmissbrukare samt faktorer som påverkar bemötandet: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor bemöter alkohol- och drogmissbrukare som söker vård, samt att beskriva faktorer som kan påverka sjuksköterskors bemötande. Metoden som författarna använde sig av var att i databaserna Academic search elite, Pubmed, Cinahl samt PsycINFO söka vetenskaplig litteratur. Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design, och i resultatet inkluderades 28 vetenskapliga artiklar. Huvudresultatet av studien gällande sjuksköterskors bemötande visade på två huvudkategorier. Ett negativt bemötande och ett positivt bemötande. Studien visade vidare på två faktorer som påverkade sjuksköterskors bemötande. Dessa var utbildning samt tidigare erfarenheter. Slutsatsen av studien var att det behövs mer kunskap och erfarenhet i hur sjuksköterskor bemöter och hanterar möten med patienter med alkohol och drogmissbruk. En utökad kunskap redan i grundutbildningen till sjuksköterska om alkohol och drogmissbruk vore önskvärt. Egen erfarenhet av att ha varit i kontakt med denna patientgrupp är av stor vikt i arbetet som sjuksköterska och påverkar bemötandet i en positiv riktning. I resultatdiskussionen bearbetades litteraturstudien utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteoretiska begrepp “ansa, leka, lära genom tro, hopp och kärlek” 

 • 73.
  Bolinder, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Falk, Anna
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Patienters uppfattning av livskvalitet efter en överviktsoperation.: - En litteraturstudie2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter uppfattar sin livskvalitet efter en överviktsoperation. Litteratursökningen genomfördes i databasen Medline via Pubmed och kompletterades med manuella sökningar. Femton artiklar som mötte inklusionskriterierna granskades och analyserades. Resultatet visade att feta eller överviktiga patienter som genomgått en överviktsoperation uppfattade att de fått en livskvalitet förändrad till det bättre. Läkemedelsanvändandet som var relaterat till övervikten minskade drastiskt efter operationen och så även antalet sekundärsjukdomar. Det mentala välbefinnandet ansåg patienterna i stort blev bättre med tiden, även självförtroendet ökade samt utvecklades en mer positiv syn på sig själv. Den tilltagna möjligheten till fysisk aktivitet betydde mycket för patienterna, precis som den förbättrade relationen till sina medmänniskor samt ett förbättrat socialt liv. Även om förändringen genom viktnedgången var genomgående positiv, innebar inte detta att livet efter överviktsoperationen var enkel. Flera patienter menade att bli bemött på ett bättre sätt än tidigare sårade dem djupt. Resultatet visade vidare att viktnedgången efter en operation var starkt förknippat med förbättrad livskvalitet, men även att livskvalitet består och påverkas av flera faktorer samt är en subjektiv upplevelse.

 • 74.
  Boman, Tomas
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Danermark, Berth
  Örebro Universitet IHV.
  Bolling, Jamie
  Örebro Universitet IHV.
  Report on the employment of disabled people in European countries2007Report (Other academic)
 • 75.
  Boman, Tomas
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Nilsson, Åsa
  Studenters upplevelser av att studera vid universitet och högskola1998Report (Other academic)
 • 76.
  Bos, Elisabeth
  et al.
  Centre for Family and Community Medicine, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Huddinge, Sweden.
  Löfmark, Anna
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Törnkvist, Lena
  Centre for Family and Community Medicine, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Huddinge, Sweden.
  District nurses' experience of supervising nursing students in primary health care: A pre- and post-implementation questionnaire study2009In: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 9, no 6, p. 361-366Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nursing students go through clinical supervision in primary health care settings but district nurses' (DNs) circumstances when supervising them are only briefly described in the literature. The aim of this study was to investigate DNs experience of supervising nursing students before and after the implementation of a new supervision model. Ninety-eight (74%) DNs answered a questionnaire before and 84 (65%) after implementation of the new supervision model. The study showed that DNs in most cases felt that conditions for supervision in the workplace were adequate. But about 70% lacked training for the supervisory role and 20% had no specialist district nurse training. They also experienced difficulty in keeping up-to-date with changes in nurse education programmes, in receiving support from the university and from their clinic managers, and in setting aside time for supervision. Improvements after the implementation of a new model chiefly concerned organisation; more DNs stated that one person had primary responsibility for students' clinical practice, that information packages for supervisors and students were available at the health care centres, and that conditions were in place for increasing the number of students they supervised. DNs also stated that supervisors and students benefited from supervision by more than one supervisor. To conclude, implementation of a new supervision model resulted in some improvements.

 • 77.
  Brander, Carina
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Holmström, Catarina
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Äldreguidens betydelse för kommunens äldreomsorg: - en studie i Sandviken2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett nationellt system för Öppna jämförelser inom vård och omsorgen om äldre. Denna jämförelse ska beskriva kvalitet, kostnader och effektivitet. Syftet är att ge information till beslutsfattare och medborgare samt ledning och personal via Äldreguiden som finns tillgänglig på www.socialstyrelsen.se från den 31/3 2008. Den intresserade som besöker Äldreguiden kan själv på ett enkelt sätt sammanställa de områden han eller hon är intresserad av och få fram statistiska uträkningar och jämförelser både som stapeldiagram och som tabeller. De kvalitetsområden som används i uträkningarna benämns som nyckeltal och för äldreboende är de sju till antalet, delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, självständighet, mat och ledning.

  Ett intresse för Socialstyrelsens Öppna Jämförelser inom vård och omsorg om äldre väcktes efter ett samtal med äldreomsorgens samordnare i Sandvikens Kommun och vi kom överens om att undersöka hur Sandvikens kommuns äldreboenden förhåller sig i jämförelse med övriga kommuner i Sverige utifrån nyckeltalen. Syftet med vår uppsats är att undersöka om Socialstyrelsens Öppna Jämförelser inom vård och omsorg om äldre kan bidra till att höja kvaliteten i äldreomsorgen i Sandvikens Kommun. Vi har utfört en kvalitativ studie utifrån Socialstyrelsens kvantitativa mätning. Vår studie presenteras ur tre perspektiv, tjänstemanna, kund och politiskt perspektiv. Vårt tillvägagångssätt har varit att intervjua totalt sex informanter ur dessa perspektiv och vi har tolkat vårt intervjumaterial med hjälp av hermeneutiken. Utifrån intervjuer och litteraturstudier har vi erhållit det empiriska material som ligger till grund för vår analys och vi har använt oss av KASAM , en känsla av sammanhang, som teori för vår analys.

  Det som huvudsakligen framkom i vår studie var att Äldreguiden kan ses som ett verktyg till att förbättra kvalitén i äldreomsorgen i Sandviken Kommun, trots att Äldreguidens tillförlitlighet ifrågasätts av våra informanter utifrån våra tre perspektiv. Vi kan även konstatera, utifrån Socialstyrelsen statistik att, Sandvikens Kommun förhåller sig relativt bra i jämförelse med Gävleborgs län och övriga Sverige utifrån nyckeltalen som presenteras som ett mått på kvalité. I vår utredning har vi kunnat urskilja flera användningsområden för Äldreguiden. Ur kundperspektivet kan resultaten i Äldreguiden ifrågasättas och användas som påtryckningsmedel för att visa för politiker och andra hur verksamheterna förhåller sig. Ur det Politiska perspektivet ses guiden som ett verktyg till förbättringar och den kan användas till att sätta upp mål för kommunens verksamhet. Används Äldreguiden som socialstyrelsen tänkt genom att kommunens invånare själva kan granska kvaliteten så kan de också använda sig av den kunskap de får för att påverka till förbättringar.

 • 78.
  Brandt, Torbjörn
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Underhållsbehandling på liv och död: En kvalitativ studie med en utvärderande ansats av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin i Hudiksvalls kommun, för människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Detta är en kvalitativ studie med en utvärderande ansats av samverkansprojektet läkemedelsassisterad underhållsbehandling i Hudiksvalls kommun (LMAB). Ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin som har som mål att hjälpa människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger. Studien är inte en traditionell utredning där effekter och resultat mäts, utan tanken är att försöka förstå samverkan i kontexten av en interorganisatorisk process. Genom att få bättre kunskap och förståelse för fenomenet samverkan som sådant kan förhoppningsvis mera generella lärdomar dras av projektet.

  Syftet med studien är att undersöka hur den faktiska samverkan mellan deltagarna i LMAB-projektet fungerar. Deltagarna eller aktörerna är en projektledare och en socialsekreterare på socialtjänsten, överläkaren och personal på psykiatrin samt klienter som är med i programmet. Jag kommer även att innefatta omvärlden i studien. En omvärld som bland annat inkluderar några politiker i kommunen och en röst från en ideell organisation i samhället. Utifrån syftet kommer frågeställningarna i studien att, genom tematiserade semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju, undersöka hur deltagarna upplever samverkan när det handlar om lagar och regelverk, synsätt, kunskapstraditioner samt hur omvärlden upplever och påverkar samverkansprojektet. Det teoretiska angreppssättet i studien är den nyinstitutionella organisationsteorin som ger begreppet samverkan en teoretisk grundram genom att beskriva, ange orsaker och förklaringar till hur vi kan analysera och förstå de olika mekanismer som kan generera problem i samverkansprojekt där ett antal olika aktörer från skilda människovårdande organisationer och omvärlden är inblandade.

  Ett av de övergripande målen för LMAB-projektet är att genom samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten implementera läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid långvarigt opiumrelaterat narkotikamissbruk (LAB) i kommunens reguljära verksamhet. (LMAB är projektnamnet för LAB i Hudiksvall). Sett till detta mål har projektet nått målet genom att LAB samordnats och blivit en del av beroendecenters verksamhet i lokalerna på Käppuddsgatan 4b i Hudiksvall samt att den konkreta läkemedelsbehandlingen sker på psykiatriska avdelningen tio på sjukhuset. Det finns en klar och tydlig projektledning genom en engagerad projektledare och mycket intresserade övriga deltagare. Att det mellan deltagarna finns en rak och öppen kommunikation är också en gynnande förutsättning för fortsatt framgång för projektet.

  Analysen och resultatet visar att det som generellt gäller för de flesta samverkansprojekt även gäller för LMAB-projektet. Även om samverkan fungerar bra finns det problem under ytan och plats för förbättringar. Några hämmande faktorer för samverkan visade sig vara skillnader bland deltagarna i synsätt, olika regelverk, skillnad i ansvar och beslutsmandat jämte olika kunskapstraditioner. Andra hämmande faktorer var att klienterna ansåg att de psykosociala åtgärderna inte fungerar fullt ut och att omvärldens negativa syn på projektet kan påverka samverkan negativt och i förlängningen klienters fortsatta överlevnad.

 • 79.
  Broberg, Berit
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Noren, Linnéa
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Näringstillförsel för äldre personer med demenssjukdom,2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this littrature review has been to describe how you can satisfy the need of nourishment for older people who suffer from dementia. Data has been retrieved by searches in Academic Search Elite, Sience Direct, Blackwell, PubMed and in the Journal Vård i Norden. The studies show that most of the people with dementia have a hard time to satisfy the nourishment. The results show that through different preventive measurement you can improve the nourishment for these people, to set the table, play calm music and to have a table companion. By taking the food oneself created a good meal environment and the individually need was provided for. A good oral status improved the nutritional status. Patients who got nourishment addition put on weight or retained their weight. Nursing staff wished and needed more education in nutrition for older people with dementia.

 • 80.
  Broman, Monica
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Eklöv, Margareta
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Läkemedelsöverföring vid byte av vårdform. Litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 81.
  Brunn, Frida
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Carlsson, Åsa
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Anmälningar till landstingets patientnämnd gällande etik och bemötande          : En registerstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 82.
  Brunstedt, Marie
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Nordin, Marie
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Sjuksköterskors omvårdnad av patienter med feber: En empirisk studie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av patienter med feber. Designen som användes var en deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Elva intervjuer utfördes med sjuksköterskor som arbetar på en medicinavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet. Resultatet visade att sjuksköterskornas identifiering, planering och genomförande av omvårdnad av patient med feber, många gånger utgick från personliga erfarenheter och förvärvad kunskap. Den teoretiska basen från högskoleutbildningen var bristfällig. Slutsatsen blir, för att kunna implementera evidensbaserad omvårdnad i den kliniska verksamheten krävs att de som har kunskapen om evidensen t.ex. lärare och forskare tar mer del i skapandet av vårdprogram, riktlinjer och rutiner i den kliniska verksamheten. Detta skulle kunna leda till att den kliniska verksamheten lättare kan tillämpa evidens i det dagliga arbetet.

   

   

   

  Nyckelord: Feber, identifiering, planering, omvårdnad,

   

 • 83.
  Bueno, Cathrine
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  ADHD fenomenet, så konstrueras det inom skolans värld2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ADHD framställs som ett dolt handikapp eftersom det inte är synbart på barnet. För många barn är ADHD en tydlig påfrestning och ett påtagligt handikapp. Många av dessa barn får det jobbigt under sin tid i skolan eftersom det ställs krav på att kunna koncentrera sig och sitta still. ADHD hos barn finns i varje klass och i varje skola och är ett vanligt förekommande handikapp. Kadesjö visar i sin avhandling att ADHD är en stor hälsoproblematik och måste tas på allvar. Det pågår diskussioner bland forskare om ADHD ska ses som ett biologiskt eller socialt uppkommet fenomen. Debatten är långt ifrån slutförd och det saknas fortfarande mycket forskning i detta. I min studie tar jag upp de två mest främsta diskussionerna för att visa på det nuvarande forskningsläget. Syftet med denna är att bidra med ett inslag i ADHD- debatten som jag anser saknas inom den tidigare forskningen. Fokus i studien är att studera hur lärarna talar om ADHD inom ramen för deras arbete, och hur de därmed också konstruerar ADHD som fenomen inom skolans värld. För att kunna studera detta har jag valt att intervjua sju respondenter, lärare. Studien är en diskursanalys där en kvalitativ intervjumetod har använts. I studien har det framkommit att det finns tre diskurser inom skolans värld, medicinsk diskurs, pedagogisk diskurs, biologisk diskurs. Det framkommit att den medicinska diskursen har dominans inom skolans kontext. Respondenterna anser att ADHD är medicinskt, men att den sociala miljön är betydelsefull. Gillberg är en av förespråkarna som talar för en medicinsk diskurs. Vidare dras slutsatsen att för att en skoldag för ett barn med ADHD ska fungera måste skoldagen genomsyras av struktur, tydliga instruktioner och regler.

 • 84.
  Bäccman, Evelina
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Eklund, Marie-Louise
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Tio smutsiga fingrar: en observationsstudie om följsamheten till hygienrutiner på en infektionsavdelning som vårdar patienter med ESBL2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Resistant bacteria are an increasingly large problem within the Swedish health care system. Extended spectrum ß-lactamases (ESBL) are bacteria that produce enzymes capable of breaking down antibiotics, a characteristic which renders them resistant to antibiotics. One of the main causes for the spreading of resistant bacteria is low compliance to hand hygiene procedures.

  The aim of this study was to examine how the health care workers of an infectious disease ward apply the hygiene guidelines that have been established for health care staff. Data was collected through observations in an infectious disease ward in Central Sweden. The results showed that compliance towards hand hygiene procedures was less than 50% within the two staff groups compared. It also showed good compliance to the guidelines for glove use when caring for patients not carrying ESBL, but less compliance when caring for patients with the infection. The difference was statistically significant, i.e. health care staff used gloves more often when caring for patients not carrying ESBL than they did with patients who were carriers. The results showed that that almost 50% of the observed health care workers did not use hand disinfection before contact with patients, whether these were ESBL carriers or not. This indicates that compliance to hand hygiene procedures is not as good as one could hope for.

 • 85.
  Candell, Agneta
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Tandhygienisters upplevelse av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 86.
  Carleson, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Cancerrelaterad smärta: riktlinjer för smärtbedömning, patientundervisning och komplementär smärtbehandling1999Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 87.
  Carleson, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Kvalitetsindikatorer för bedömning av patienter med cancerrelaterad smärta2007In: Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, Stockholm: Gothia , 2007, p. 88-102Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 88.
  Carleson, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Kvalitetsindikatorer för bedömning av patienter med cancerrelaterad smärta2001In: Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, Stockholm: Gothia , 2001, p. 127-139Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 89.
  Carleson, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Nursing management of cancer-related pain: guidelines for pain assessment, patient education and complementary pain therapy2000Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 90.
  Carleson, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Omvårdnad2001In: Smärtbehandling i livets slutskede, Stockholm: Socialstyrelsen , 2001, p. 31-33Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 91.
  Carleson, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Smärtupplevelse, sjukfrånvaro och livstillfredsställelse hos personer med långvarig smärta - En utvärdering 12 månader efter genomgången rehabiliteringskurs.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 92.
  Carlsson, Maria
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Stressupplevelser och copingstrategier hos vårdpersonal på ett äldreboende.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien var att beskriva vilka stressorer vårdpersonalen upplever i arbetet med äldre på ett äldreboende, personalens upplevelse av stressorerna samt vilka copingstrategier de använder sig av i dessa situationer. Studien hade en deskriptiv design. Data samlades in med instrument Daily Assesment of Coping (DCA). Resultatet visade att vårdpersonalen (n 33) upplevde stress vid 86 av totalt 155 möjliga arbetstillfällen. Stressorerna utmynnade i två huvudkategorier; patientrelaterade och personalrelaterade stressorer. Huvudkategorierna bestod av fem subkategorier; patientbeteende, omvårdnadsproblem, kontakt med närstående, arbetsbelastning och kommunikation/samarbete. Medianvärdet för stressnivån var 5 (1= inte alls besvärande -7= mycket besvärande). Vid 40 tillfällen upplevde personalen att de ”inte alls” kunde påverka händelsen, vid 39 tillfällen att de ”i viss mån” kunde påverka och vid 6 tillfällen att de kunde påverka ”väldigt mycket”. Vid 56 tillfällen upplevde personalen att händelsen var ”ganska förväntad”, vid 12 tillfällen ”ganska oväntad” och vid 9 tillfällen ”helt oväntad”. Resultatet från DCA visade att copingstrategierna ”gjorde något åt det”, ”sökte stöd från andra” och ”accepterade problemet” var vanligast förekommande. Slutsatsen är att vardagliga stressorer är vanligt förekommande inom äldreomsorgen och att stressnivån för dessa är relativt hög. Vanligast var att personalen upplevde stressorerna som förväntade och att de inte kunde påverka händelsen.

 • 93.
  Carlsson, Petra
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Gulliksson, Pernilla
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Attityder och bemötande vid övervikt: en litteraturstudie om vårdpersonals självskattning och patienters upplevelse2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   The aim of this study was to describe health care personnels' attitudes towards adult overweight or obese patients, and to describe how these patients experience such attitudes.

  Objective: Overweight has increased in the society and therefore become a public health problem. Health care personnel plays a key role in providing support and care to patients who are obese, thus attitudes regarding overweighted patients need to be considered to obstruct negative experience of health care among patients.

  Methods: Scientific articles were searched in PsycINFO and Medline via Pubmed. A manual search was also carried out and a total of 17 articles, published between the years 2000 and 2007, were included for review.

  Findings: Negative attitudes towards overweighted patients exist among health care personnel and difficulties were experienced in the encounter related to the fear of offending the patient. In addition, health care personnel had no trust in the patient's own ability. Patients who are overweight felt that there were negative attitudes towards overweight; this was attributed to health care personnels' lack of enthusiasm and motivation. Despite these negative attitudes, the findings showed that health care personnel and patients in some cases experience both health care and the encounter positively.

  Conclusion: Existing prejudice against overweight must be prevented and patients who are overweight shuld not be treated intolerant. Both health care personnel and patients with overweight considered that knowledge about overweight were lacking among health care personnel.

 • 94.
  Carlsson, Ulrica
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Karlström, Angelica
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Skattad rörelserädsla före och efter genomgången beteendemedicinsk rehabiliteringskurs. En beskrivande studie.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstrakt All around the world there are a lots of people that suffers from chronic pain. One great factor for the devolopment of chronic pain is the phenomen fear-avoidance/kinesophobia that appear to have negative effects on rehabilitation of chronic painproblems. The aim of the present study was to describe and identify how patient that took part in a rehabilitationprogram in year 2004 and 2005 with focus on behaviourchanges estimate their fear-avoidance/kinesophobia and examine if there was any changes estimate fear-avoidance/kinesophobia respectivly before and after and respecivly before and 12 month after the rehabilitationcourse. The study had a describing prospecitive design. Data was collected by the Swedish version of Tampascale for kinesophobia. The results shows that 25 % of the participant prove a high grade of kinesophobia before the rehabilitationcourse. After the rehabilitationcourse 21,1 % of the participant prove a high grade of kinesophobia and at the follw-up 12 month after the course 26,3 % of the participants prove a high grade of kinesophobia. The medianvalue of the estimate fear-avoidance/kinesophobia was 30,0 points before, 29,0 points after and 28,5 points at the Tampascale for kinesophobia 12 month after the rehabiliationcourse. There was no statistcal significant difference between the estimate fear-avoidance/kinesophobia over time.

 • 95.
  Cetinkaya, Fatos
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Müller, Rebecca
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Drömbilden som man gjort sig: en studie om hur fäder till barn med funktionsnedsättning upplever sin livssituation2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att få ett barn är en av de viktigaste händelserna i en människas liv. Om barnet har en funktionsnedsättning kan fäder känna en stor påfrestning. I denna situation är det viktigt med stöd och information från omgivningen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fäder till barn med funktionsnedsättning upplever och hanterar sin livssituation. För att kunna nå vårt syfte har vi gjort en kvalitativ intervjuundersökning med fem fäder till barn med funktionsnedsättning i X kommun. Coping och KASAM – känsla av sammanhang användes som teoretisk referensram för att analysera det insamlade materialet. Referensramens begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet användes som struktur i analysen. Även litteraturforskning som var relevant till undersökningen användes i studien. Den övervägande upplevelsen av intervjuerna var att fäderna inte ser sitt barn som ett sjukt barn utan att det bara handlar om ett funktionshinder, det vill säga ett praktiskt hinder. Själva nedsättningen såg de inte som ett problem. Fäders kunskap kring funktionsnedsättningen visade sig vara mycket stor. Genomgående var att informanterna gav intryck av att de var tillfreds med det stöd och insatser som gavs. Dock hade detta krävt mycket tid och energi från dem. Intervjuerna påvisade även att fäderna inte upplevde det som att de blivit märkbart utsatta för något negativt bemötande av samhället och omgivningen. Det framkom att de genom att ha en god relation till den andre föräldern underlättar att hantera situationen. Ett intensivt arbetsliv samt ett funktionsnedsatt barn resulterade i en minskad kontakt med bekantskapskretsen. Resultatet var överraskande eftersom vi var övertygade om att fäder till barn med funktionsnedsättning upplevde sitt liv som en kris, där de inte kunde hantera svårigheterna. Däremot visade resultatet att fäderna accepterar barnet som det är och uppskattar och ser det som är positivt i sina liv.

 • 96.
  Chowdhury, Patrik
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Aspekter som avgör anestesisjuksköterskans val av peroperativ ventilation vid bukkirurgi, volym eller tryckkontrollerad ventilation?2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Enligt den nya kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor framgår bland annat att anestesisjuksköterskan ska ha kompetens att övervaka och följa upp ventilation och cirkulation hos sina patienter. Det har länge varit vanligt att använda volymkontrollerad ventilation (VCV) till patienter som genomgår bukkirurgi. Nu finns det ett annat alternativ, tryckkontrollerad ventilation (PCV). Det är ett omdiskuterat ämne huruvida det mer traditionella VCV eller det senare PCV ska tillämpas på patienter som genomgår bukkirurgi. Syfte. Syftet med denna studie var att beskriva de aspekter som avgör anestesisjuksköterskans val av ventilationsmode vid bukkirurgi. Metod. Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Tio anestesisjuksköterskor fick svara på en frågeguide. Frågeguiden var konstruerad med öppna frågor. Svaren analyserades utifrån ett innehållsanalytiskt perspektiv. Resultat. Svaren på frågeguiden redovisas utifrån följande subkategorier: patientens bakgrund, operationsberoende aspekter, operationens förlopp, patient instabilitet, utbildning samt patientsäkerhet. Diskussion. Det visade sig att det fanns aspekter som påverkade anestesisjuksköterskan inför valet av ventilationsmode så som: patientens ålder, tidigare sjukdomar, operationsteknik samt kunskap om anestesiapparaten.

 • 97.
  Clavebro, Maria
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Brodin, Carola
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Övervikt hos barn och ungdomar, psykiska och sociala orsaker och konsekvenser samt förebyggande åtgärder. En litteraturstudie.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the mental and social causes to obesity among children and adolescents, their consequences and what preventive interventions that are used. The method used by the authors was to search for scientific articles in the database Medline, using the keywords: obesity, overweight, child, body image, social, family, school, depression, nursing, quality of life, social support, prevention and support. The study was performed as a literature review, with a descriptive design, and the result contained 22 scientific articles. The main result of this study showed that obesity among children and adolescents is not only an individual problem, it affects the whole family. The main causes to obesity among children and adolescents are the socioeconomic status of the family, their lifestyle, and even gender to a certain degree. The main consequences were that the quality of life for the obese children and adolescents has worsened, and they are less active. The main preventive interventions were that breast-feeding had a positive effect, as well as physical activity, and support for the whole family. Obesity among children and adolescents is an increasing problem in the Western world. There are many factors involved, which makes it a very complicated and difficult problem to solve.

 • 98.
  Dahl, Joanne
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Nilsson, Annika
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Evaluation of a randomized preventive behavioural medicine work site intervention for public health workers at risk for developing chronic pain.2001In: European Journal of Pain, ISSN 1090-3801, E-ISSN 1532-2149, Vol. 5, no 4, p. 421-432Article in journal (Refereed)
 • 99.
  Dahl, Joanne
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Wilson, Kelly G
  University of Missisippi.
  Nilsson, Annika
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Acceptance and Commitment Therapy and the Treatment of Persons at Risk for Long-Term disability resulting from stress and pain symptoms: A Preliminary Randomizad trial2004In: Behavior Therapy, ISSN 0005-7894, E-ISSN 1878-1888, Vol. 35, no 4, p. 785-801Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Approximately 14% of the working-age Swedish population are either on long-term sick leave or early retirement due to disability. Substantial increase of sick listing,reports of work disabilities and early retirement due to stress and musculoskeletal

  chronic pain suggest a need for methods of preventing loss of function resulting from these conditions. The present preliminary investigation examined the effects of a brief Acceptance and Commitment Therapy (ACT) intervention for the treatment of public health sector workers who showed chronic stress/pain and were at risk for high sick leave utilization. ACT was compared in an additive treatment design with medical treatment as usual (MTAU). A group of 19 participants were randomly distributed

  into 2 groups. Both conditions received MTAU. The ACT condition receivedfour 1-hour weekly sessions of ACT in addition to MTAU. At post and 6-month followup, ACT participants showed fewer sick days and used fewer medical treatment resources

  than those in the MTAU condition. No significant differences were found inlevels of pain, stress, or quality of life. Improvements in sick leave and medical utilization could not be accounted for by remission of stress and pain in the ACT group

  as no between-group differences were found for stress or pain symptoms.

 • 100.
  Dahlgren, Birgitta
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Omvårdnadsåtgärder för att reducera hallucinationer, mardrömmar och overkliga upplevelser som förekommer hos patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning. Litteraturstudie.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 51 - 100 of 519
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf