hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 51 - 100 av 181
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Ehn, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Energikartläggning med fokus på ventilation: En fallstudie som undersöker underhåll och dess inverkan på fastigheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att kunna reducera de effekter som klimatförändringarna orsakar behöver energisystemen effektiviseras. Eftersom fastighetsbeståndet idag mestadels består av äldre byggnader, blir renoveringar och effektiviseringar viktiga för att kunna få ner energianvändningen. För att renovering och effektivisering ska gynna både klimatet och fastighetsägaren bör det planeras långsiktigt redan från start samt inkludera ett livscykeltänk. Syftet med detta arbete är att utföra en energikartläggning av en kontorsbyggnad från 1988 som är belägen i Gävle samt presentera eventuella energibesparingsåtgärder. Huvudfokus har varit på frågan om hur olika typer av underhåll och underhållsskulder påverkar en fastighet, med störst inriktning på den tekniska utrustningen. Metoder som använts i arbetet har varierat från praktiska mätningar till en litteraturstudie och intervjuer. För att få en inblick om förvaltningsbolag vet vad en underhållsskuld är skickades en enkät ut med några frågor kring ämnet. Energikartläggningen visade att kontorsbyggnaden är i bra skick och de åtgärder som presenteras berör ventilation och värmesystemet. Ett byte av ventilationsaggregatet föreslås som reducerar värmeanvändningen med 15 % och elanvändningen med 28% samt minskar utsläppen med 2,7 ton CO2 per år. Återbetalningstiden är lång, men en LCC-kalkyl beräknad på 20 år redovisar att bytet är lönsamt långsiktigt. Behålls det gamla aggregatet kan tilluftstemperaturen sänkas och innetemperaturen justeras ned med någon grad. Detta bidrar till att reducera värmeanvändningen med 13 %. Resultatet som framkom i litteraturstudien samt intervjuer visar att eftersatt underhåll leder till att fastighetens värde minskar och att pålitligheten för systemen reduceras, vilket ökar risken för dåligt inneklimat. Det förebyggande underhållet syftar till att utrustningen ska hålla optimal prestanda medans felavhjälpande underhåll sker när komponenten tappat sin funktion. Förebyggande underhåll visar sig mer kostnadseffektivt jämfört med felavhjälpande underhåll. Arbetsbelastningen och underhållskostnaden kommer öka i takt med underhållsskulden samtidigt som en försämring av fastighetens livslängd sker. Sammanställningen av enkäten visade att förvaltningsbolagen har koll på vad en underhållsskuld är och att de svarande bolagen jobbar med ett livcykeltänk.

  Nyckelord: Energikartläggning, Energieffektivisering, Underhåll

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Ehrling, Lena
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Kemisk klassning och klassning av särskilda förorenande ämnen i Tökilsbäcken: problematik kring antropogena metallers inverkan på naturmiljöer2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att övervaka utvecklingen i Sveriges sjöar och vattendrag används bland annat klassning

  av ekologisk- och kemisk status. Dessa faktorer ger information över vattendragets

  status och innefattar ett flertal parametrar som sammanställs till en slutlig klassning. Tökilsbäcken

  är en sju kilometer lång naturlig bäck som har sitt utlopp i Gavleån. Bäcken

  rinner till största del genom ett skogslandskap, ungefär tre kilometer uppströms utloppet

  finns en mindre tillrinningsbäck där en deponiverksamhet släpper ut sitt renade lak- och

  dagvatten. För att klassa särskilda förorenande ämnen i Tökilsbäcken hämtades årsmedelvärde

  för god status för metallerna koppar, krom och zink. Vid klassning av kemisk status

  har gränsvärden för metallerna bly, kadmium och nickel inhämtats. Samtliga begränsande

  värden är inhämtade från Havs och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och

  miljökvalitetsnormer (HVMFS, 2013). En sammanställning av befintliga provtagningsrapporter

  under åren 2011-2018 från tre provtagningspunkter, analyser av metallhalter i

  vattenmossor och bottenfauna (Internt material, SUEZ) utfördes och sammanställdes i

  text och grafer.

  Resultatet av denna studie är att särskilda förorenande ämnen, som ingår i klassning av

  ekologisk status erhåller klassningen god status med avseende på koppar, krom och zink i

  de två provtagningspunkter belägna i Tökilsbäcken. Vid den tredje provpunkten belägen

  uppströms i tillrinningsbäcken blir klassningen uppnår ej god status på grund av det förhöjda

  årsmedelvärdet av krom år 2011. Vid klassning av kemisk status uppnås god kemisk

  ytvattenstatus vid samtliga provpunkter under tidsperioden 2011-2018 med avseende

  på bly, kadmium och nickel.

  Sammanställning visar att metallerna koppar, zink och bly har högst halterna uppströms,

  därefter nedströms och lägst vid provpunkt utlopp. För metallerna krom och nickel är halterna

  störst vid provpunkt utlopp, därefter nedströms och lägst halter uppmätts vid provpunkt

  uppströms. För kadmiumhalterna ses en ökning över tid men endast marginella

  skillnader mellan de tre provpunkterna. Om endast påverkan från dessa sex metaller undersöks,

  dras slutsatsen att utsläppen av krom och nickel, den ökande halten av kadmium

  eller inverkan av cocktaileffekten är vad som med största sannolikhet ger upphov till försämringen

  i bottenfauna vid provpunkt nedströms i jämförelse med uppströms.

  Trots dessa lovande resultat finns osäkerhet kring klassning av verktyget för uträknande

  av biotillgänglighet då ingen eller väldigt små kopplingar kunde göras mellan undersökningar

  utförda av metallhalter i vattenmossor och halten biotillgängliga metaller. Även

  problematik kring gränsvärden och att utsläppen av metaller sker i koncentrationer och

  inte faktisk utsläppt mängd diskuteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Elliott, Emily M.
  et al.
  Department of Psychology, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA.
  Marsh, John E.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. University of Central Lancashire, Preston, UK.
  Zeringue, Jenna
  Department of Psychology, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA.
  McGill, Corey I.
  Department of Psychology, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA.
  Are individual differences in auditory processing related to auditory distraction by irrelevant sound?: A replication study2020Ingår i: Memory & Cognition, ISSN 0090-502X, E-ISSN 1532-5946, Vol. 48, nr 1, s. 145-157Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Irrelevant sounds can be very distracting, especially when trying to recall information according to its serial order. The irrelevant sound effect (ISE) has been studied in the literature for more than 40 years, yet many questions remain. One goal that has received little attention involves the discernment of a predictive factor, or individual difference characteristic, that would help to determine the size of the ISE. The current experiments were designed to replicate and extend prior work by Macken, Phelps, and Jones (Psychonomic Bulletin & Review, 16, 139-144, 2009), who demonstrated a significant predictive relationship between the size of the ISE and a type of auditory processing called global pattern matching. The authors also found a relationship between auditory processing involving deliberate recoding of sounds and serial order recall performance in silence. Across two experiments, this dissociation was not replicated. Additionally, the two types of auditory processing were not significantly correlated with each other. The lack of a clear pattern of findings replicating the Macken et al. (Psychonomic Bulletin & Review, 16, 139-144, 2009) study raises several questions regarding the need for future research on the characteristics of these auditory processing tasks, and the stability of the measurement of the ISE itself.

 • 54.
  Elofsson, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Optimering av last och produktion i Gävles fjärrvärmenät: Reducering av effekttoppar via värmelagring i byggnader2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fjärrvärme är idag det vanligaste sättet att förse en bostad med värme och tappvarmvatten i Sverige. Fjärrvärmen är ofta en miljövänlig produkt som kan produceras av till exempel biobränsle- och avfallseldade kraftvärmeverk eller spillvärme från industrier. Vid tillfälligt högt effektbehov, effekttoppar, använder sig merparten av bolagen av dyrare produktionsenheter med större miljöpåverkan. Dyrare produktionsenheter bör undvikas i största möjliga mån och i detta syfte används metoden laststyrning. Vid en effekttopp kan värmetillförseln till byggnader sänkas temporärt för att återföras några timmar senare när effektbehovet är lägre. Tack vare värmetrögheten i byggnaderna bör inomhustemperaturen inte sjunka inom tidsramen för laststyrning. Statistik från Gävles fjärrvärmanvändning på timbasis under 2018 har analyserats för att identifiera när och varför effekttoppar sker. Effekttoppar i hela fjärrvärmenätet har visat sig svåra att identifiera. På lokal nivå har däremot tydliga mönster för effekttoppar framkommit. Dessa effekttoppar beror till största del av tappvarmvattenanvändning men även förändringar i utomhustemperaturen. För att se hur produktion och last kunde skiljt sig från det verkliga utfallet tillämpades laststyrning för Gävles fjärrvärmeproduktion 2018. Laststyrningen beräknades manuellt genom att den dyraste produktionsenheten identifierades på timbasis. Om en billigare produktionsenhet hade potential att leverera högre effekt nästkommande timmar försköts produktionen. Därefter upprepades processen för varje timme under 2018. Efter utförd laststyrning för Gävles fjärrvärmenät hade ca 1 457 MWh förskjutits till en billigare produktionsenhet. Det gav en ekonomisk besparing på 1,0 % av Gävles totala produktionskostnad. Den miljömässiga besparingen visade på en sänkning från 6,1 till 5,9 [g CO2ekv /kWh] sammanlagt 197 ton CO2ekv. På samma sätt utfördes en laststyrning för ett scenario där Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät sammankopplats. Vinsten för en laststyrning med Sandviken blev betydligt större med en minskad produktionskostnaden på 3,6 %. Den miljömässiga påverkan sjönk från 8,4 till 7,8 g CO2ekv /kWh sammanlagt 575 ton CO2ekv. För en framtida effektiv laststyrning bör byggnader delas in i olika klasser beroende på byggnadens tidskonstant. Användarmönster för hela fjärrvärmenätet har visat sig svårt att identifiera. Artificiell intelligens kan vara ett alternativ i framtiden för att prognostisera effektuttaget

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Enver, Pekin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Minska matsvinnet i skolan: Ett pilotprojekt på tre grundskolor i Ljusdals kommun2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Författaren (Enver Pekin) har valt att fördjupa sig i ämnet matsvinn och mer specifikt har arbetet varit riktad mot matsvinn på grundskolor.  Matavfall är avfall som oundvikligt uppstår och kan vara fiskben, kaffesump och äggskal.

  Matsvinn är den del av matavfallet som hade kunnat användas om det omhändertagit på ett annorlundasätt. Både matavfall och matsvinn uppstår i samtliga led i livsmedelkedjan och påverkar miljön på ett negativt sätt. Livsmedelsproduktion påverkar miljön genom bland annat växthusgaser och övergödande ämnen som kväve och fosfor. 

  Det finns uppskattningar om att en tredjedel av all den mat som årligen produceras kastas. Detta bidrar till att miljön påverkas på ett sätt som är onödigt och kan även ses som ett ohållbart sätt att hushålla med viktiga naturresurser som färsk vatten och naturmarker. I de svenska skolköken bedöms att 50 000 ton mat årligen kastas och att hälften av detta utgörs av matsvinn.

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur informationskampanjer påverkar beteende hos skolelever. För att svara på syftet har det designats och utförts ett experiment på tre utvalda skolor på Ljusdals kommun. Målet har varit att få eleverna att kasta mindre mat. Tidigare studier har visat att det finns möjlighet att minska matsvinnet i skolor med upp till 20 %. 

  Resultatet av denna studie visade att tallrikssvinnet på ena skolan reducerades med 29 % och bekräftar tidigare studier om att informationskampanjer eventuellt kan användas som en åtgärd för att påverka beteende. Hur informationskampanjen är designad kan tänkas ha en betydelse för resultatet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Erezkano Garai, Garazi
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Heat transfer evaluation of a window with a ”hot box” set-up in a 18th century stone building by using COMSOL software2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The hot box technique is an experimental method to achieve the U-value of elements in stationary conditions; however, it is not always possible to work in stationary conditions in real world. This thesis consisted of evaluating the heat transfer of a window of a historical building with a unique hot box set-up. The window had a low emissivity plastic film to improve thermal efficiency, and the hot box was unique because the outside temperature could not be controlled. The applicability of the hot box technique to dynamic conditions was assessed using COMSOL Multiphysics 5.3. COMSOL Multiphysics is a finite element method solver software with a heat transfer module. Two heat transfer simulations were conducted in 2D based on the indoor and outdoor temperature when the hot box was in operation. First, a stationary study was carried when the outdoor temperature remained stable for 1 day. Then, the study was extended to a transient study to analyze in detail the effect of the external temperature fluctuations for 5 days. The results indicate that a cautious approach should be taken when applying the hot box technique under transient conditions, but that stationary conditions could not be achieved during one day. Nevertheless, the reliability of the simulation solution could have improved more.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Eriksson, Christoffer
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Khorshed, Dorothy
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Fallstudie om hur Gävle kommun kan minska sitt dricksvattensvinn2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett av de 17 globala miljömålen FN antog 2015 för en hållbar utveckling, handlade om förvaltningen av vatten och sanitet för alla. Där delmål 6.4 säger att vattenför-sörjningen ska effektiviseras. Att 24% av allt producerat dricksvatten i Sverige klas-sas som dricksvattensvinn är inte effektivt, och Gävle kommun är inte bättre, som de senaste åren har legat mellan 28–40%. Allt dricksvattensvinn är dock inte från läckande ledningsnät. En stor del av dricksvattensvinnet är bland annat vatten som används för underhåll av ledningarna och mätfel. Syftet med denna rapport är att framställa underlag till en handlingsplan för hur Gästrike Vatten kan arbeta för att minska dricksvattensvinnet i Gävle kommun.Vid upprättandet av en handlingsplan är det bra att först granska vad som är strate-giskt viktigt för verksamheten, vilka branschspecifika nyckeltal används för att följa upp målen samt jämföra sig med likartade verksamheter. Via intervjuer, enkäter, dataanalyser, samt litteraturstudier har förutsättningarna för att minska Gävle kom-muns dricksvattensvinn granskats utifrån deras förutsättningar gällande markförhål-landen, samt dimension och material på ledningsnätet.I dagens läge arbetar Gävle Vatten aktivt med att minska de kommersiella förlus-terna, detta genom att bland annat plombera vattenposter och installera vattenkios-ker runt om i kommun. De fysiska förlusterna på dricksvattennätet motverkas ge-nom ledningsförnyelse samt läcklagning. För lokalisering av läckorna används områ-desindelning och flödesmätning för den grova avgränsningen, vilket även sju av de åtta respondenterna använder sig av. Vid finlokaliseringen är den främst akustisk läcksökning som Gästrike Vatten använder sig av, men det råder vissa svårigheter då de flesta nya ledningarna som läggs i marken är gjorda av plast, vilket inte leder ljud lika bra som gjutjärn.Ett kontinuerligt arbete krävs för att arbeta mot att minska dricksvattensvinn, vilket Gästrike Vatten redan har påbörjat. För att få bättre effekt råds de att upprätta en handlingsplan för en bättre överblick av vad de strävar mot och kan tillgodose resur-ser därefter. Deras nästa steg kan vara att aktivt leta läckor och då med fördel med hjälp gasinjektion i de yttre delarna av verksamhetsområdena där främst plastled-ningar är lagda. För att få säkrare mätvärden från konsumenterna kan det även vara bra om de installerar vattenmätare hos konsumenterna.Författarna anser att Gävle Vatten har en bra grund för att utöka arbetet mot ett minskat dricksvattensvinn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Eriksson, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Akander, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Moshfegh, Bahram
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik. Linköpings universitet.
  Development and validation of energy signature method – Case study on a multi-family building in Sweden before and after deep renovation2020Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 210, artikel-id 109756Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Building energy use constitutes a large part of total energy use, both in the European Union and Sweden. Due to this energy use, and the resulting emissions, several goals for energy efficiency and emissions have been set. In Sweden, a large portion of multi-family buildings were built between 1960 and 1980, which have major energy savings potential. The purpose of this paper is further development and validation of previously introduced energy signature method and its inherent parameters. The method was applied on a multi-family building where thermal energy data supplied by the district heating company was available before and after deep renovation. Using IDA ICE, a building energy simulation (BES) software model was created of the building, to aid in validation of the energy signature method. The paper highlighted the accuracy of the proposed energy signature (PES) method and a sensitivity analysis on the inherent parameters have been performed. The results showed new ways of treatment of the thermal energy data and revealed how more information can be extracted from this data.

 • 59.
  Estaña Garcia, Guillermo
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Ruiz Julian, Iñigo
  Feasibility of converting a Science Park in a cold climate into an “off-grid” facility using renewable energies and seasonal storage systems2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The collateral effects of fossil fuels push humanity to seek solutions to these adversities. Energy efficiency and renewable energies have gone from being almost imaginary concepts to necessary. Several studies have shown that self-sufficiency through photovoltaic systems and wind energy is possible. In addition, it is necessary a storage of the surpluses of both since it increases notably the efficiency of these systems and supposes to the short/medium term a saving of money in the consumer. Due to the mentioned before, the aim of the thesis is to convert a science park located in a cold climate such as Sweden into a complex that does not depend energetically on external sources. For this purpose, a series of data from the park were first collected and then simulated and optimised using the HOMER software for different energy configurations. At the same time, a computer code was created in MatLab to enable the energy produced to be used responsibly. The proposed system consists of PV panels, wind turbines and a battery. Thanks to it, a 64 % renewable fraction is achieved, which means a reduction of 27.45 tons of CO2 per year. In addition, through the energy management system created, the electricity contract is reduced, reducing the purchase of electricity during peak hours. It is concluded that the implementation of both proposed systems contributes significantly to the achievement of the sustainable goals set for 2 030 by the main world leaders, even though a total disconnection with the electrical grid has not been achieved.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Etxeberria, Aitor
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  CFD simulation and analysis of glazing bar effects on heat and airflow inside a two-pane window2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Falk Dikici, Selina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Visualisering och kvantifiering av klorparaffiner: En studie av flödet av klorparaffiner på Rörverk 98, Sandvik AB2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sandvik AB är en industrikoncern med verksamheter i hela världen. Ett av företagets tre affärsområden, Sandvik Materials Technology, utvecklar och tillverkar produkter av rostfritt stål. Inom produktionen strävar de efter att byta ut farliga material/sub-stanser mot mindre farliga alternativ eller minimera användningen av farliga ämnen. Ett misstänkt miljöfarligt ämne som används inom industrin är klorparaffiner. Sand-vik AB tillverkar sömlösa rostfria rör med stegvalsning, där används klorparaffiner (klorolja) som smörj-, och kylmedel och dessa har en viktig roll för produktionen och för produktiviteten. Sandvik AB använder sig av klorolja innehållande lång-kedjiga klorparaffiner. Vid stegvalsning adderas smörjmedlet i samband med de akti-viteter som gör att stålrören kommer i kontakt med stålverktygen. Syftet med stu-dien var att utföra en kartläggning över flödet av klorparaffiner på ett av Sandviks rörverk, Rörverk 98. Detta har utförts genom att applicera metoden substansflö-desanalys (SFA), som är ett verktyg som används för analysera en enskild substans i ett givet system. I denna studie tillämpandes SFA genom sex steg. I steg 1 och 2 de-finierades studiemål samt system. Målet var att förmedla nya dimensioner av in-formation till företaget samt att tillvägagångssättet skulle redovisas tydligt och utför-ligt. Systemdefinitionen var att undersöka klorparaffinflödet, på Rörverk 98, under 28 månader. I steg 3 och 4 genomfördes en inventering och design av flödesschema. Inventeringen har utförts genom en litteraturöversikt av Sandvik ABs rapportering samt studiebesök med intervjuer på rörverket. Med uppgifter från inventeringen skapades ett flödesschema och flöden kvantifierades. I steg 5 beräknades massbalan-sen mellan inkommande flöden och utgående flöden med la-ger, detta är det pri-mära flödet. I sista steget, steg 6, tolkades resultatet genom att applicera HS-metoden som används för att beräkna resultatens osäkerhetsintervall. Osäkerhetsin-vervallen används för att beräkna ett minsta möjligt flöde samt ett största möjligt flöde. Resultatet av kartläggningen har visualiserats genom att skapa en överskådlig bild över systemet och klorparaffinflödet samt risk för spill på/från rörverket. Inom studiens systemgräns identifieras det att det finns risk för spridning via emissioner till luft samt vid dropp från kranar utanför anläggningen. Massbalansen resulterade i ett primärt flöde med differens på 2,2 % kg Cl mellan inkommande flöde och utgå-ende flöde med lager. Differensen kan bero på inkorrektheter i inventerad data eller kunskapsluckor såsom okända utsläpp av substansen. Förbättringsförslag har lagts fram för att tillit till resultatet ska bli större i framtiden. Förbättringsåtgärderna in-nebär att Sandvik AB ska genomföra regelbunden dokumenterad inventering av flö-den och lager, och därigenom få en större insikt i klorparaffinflödet. Bristande till-gång till information om substansen gjorde det svårt att avgöra hur substansen kan reagera vid olika förhållanden i rörverkets produktion. Det krävs framtida studier som fastställer långkedjiga klorparaffiners egenskaper och miljöpåverkan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Frojdén, Jonathan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Betydelsen av brännbart och obrännbart material i ett brandförlopp: En jämförande studie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I och med de ändringar som trädde i kraft 1993/94 då funktionskrav för konstruktioner infördes istället för de enskilda materialens egenskaper lade grunden till att det numer är möjligt att bygga byggnader som kräver en hög grad av brandskydd i trä och andra material baserade på brännbart material. Denna ändring innebar bland annat att nya och innovativa produkter hade chans att etablera sig på den svenska marknaden, såsom isolering tillverkad av returpapper och träfiber. I och med träets naturliga förmåga att till viss grad motstå brand, bland annat genom att bilda ett skyddande kolskikt, i kombination med tillsats av flamskyddsmedel som försvårar antändning ytterligare resulterar i att dessa material numer har möjlighet att konkurrera mot obrännbara material gällande brandsäkerhet i byggnader.

  De testmetoder som idag avgör en produkts brandklass sker under kontrollerade former med temperaturer som inte motsvarar en fullt utvecklad brand. Detta medför att det utifrån ett materials brandklass, eller s.k. euroklass, inte går att förutse materialets brandmotstånd under en fullt utvecklad brand. Inte heller under ett så kallat Room Corner Test, som ska motsvara brandens tidiga skede, har det visat sig att euroklassen inte alltid motsvarar de krav som ställs för att förhindra vidare förbränning och övertändning. Däremot går det att utifrån euroklass se mönster i dess klassificering och förmåga att sprida glödbrand.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Giusti, Matteo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Connecting land: vision and synergies for nature-connecting habitats2019Ingår i: Cities & Health, ISSN 2374-8834Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 64.
  Giusti, Matteo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Human-nature relationships in context. Experiential, psychological, and contextual dimensions that shape children’s desire to protect nature2019Ingår i: PLoS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, nr 12, artikel-id e0225951Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  What relationship with nature shapes children’s desire to protect the environment? This study crosses conventional disciplinary boundaries to explore this question. I use qualitative and quantitative methods to analyse experiential, psychological, and contextual dimensions of Human-Nature Connection (HNC) before and after children participate in a project of nature conservation. The results from the interviews (N=25) suggest that experiential aspects of saving animals enhance children’s appreciation and understanding for animals, nature, and nature conservation. However, the analysis of children’s psychological HNC (N=158) shows no statistical difference before and after children participate in the project. Analysing the third dimension – children’s contextual HNC – provides further insights. Including children’s contextual relations with home, nature, and city, not only improves the prediction of their desire to work for nature, but also exposes a form of Human-Nature Disconnection (HND) shaped by children’s closeness to cities that negatively influence it. Overall, combining experiential, psychological, and contextual dimensions of HNC provides rich insights to advance the conceptualisation and assessment of human-nature relationships. People’s relationship with nature is better conceived and analysed as systems of relations between mind, body, culture, and environment, which progress through complex dynamics. Future assessments of HNC and HND would benefit from short-term qualitative and long-term quantitative evaluations that explicitly acknowledge their spatial and cultural contexts. This approach would offer novel and valuable insights to promote the psychological and social determinants of resilient sustainable society.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Giusti, Matteo
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Samuelsson, Karl
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  The regenerative compatibility: a synergy between healthy ecosystems, environmental attitudes, and restorative experiences2020Ingår i: PLoS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 15, nr 1, artikel-id e0227311Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Urban nature is and will be the most common provider of nature interactions for humankind. The restorative benefits of nature exposure are renown and creating human habitats that simultaneously support people’s wellbeing and ecological sustainability is an urgent priority. In this study, we investigate how the relationship between environmental attitudes and healthy ecosystems influences restorative experiences combining a place-based online survey with geographical data on ecosystem health in Stockholm (Sweden). Using spatial regression, we predict the 544 restorative experiences (from 325 respondents), with people’s environmental attitudes, natural land covers, ecosystem health, and the statistical interactions among these variables as predictors. Our results show that restorative experiences can happen anywhere in the urban landscape, but when they occur in natural environments, the combined levels of biodiversity and ecological connectivity are better predicting factor than the mere presence of nature. That is, healthy ecosystems seem to be more important than just any nature for restorative experiences. Moreover, the statistical interaction between one’s environmental attitudes and natural environments predict almost all restorative experiences better than when these variables are independent predictors. This suggests that there is synergistic compatibility between environmental attitudes and healthy ecosystems that triggers restorative processes. We call this synergy regenerative compatibility. Regenerative compatibility is an unexploited potential that emerges when people’s attitudes and ecosystems are aligned in sustainability. We consider regenerative compatibility a valuable leverage point to transform towards ecologically sustainable and healthy urban systems. To this end, we encourage multifaceted policy interventions that regenerate human-nature relationships holistically rather than implement atomistic solutions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Gomes, João
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Assessment of the impact of stagnation temperatures in receiver prototypes of C-PVT collectors2019Ingår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 12, nr 15, s. 2967-2967Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Concentrating Photovoltaic Thermal (C-PVT) solar collectors produce both thermal and electric power from the same area while concentrating sunlight. This paper studies a C-PVT design where strings of series-connected solar cells are encapsulated with silicone in an aluminium receiver, inside of which the heat transfer fluid flows, and presents an evaluation on structural integrity and performance, after reaching stagnation temperatures. Eight test receivers were made, in which the following properties were varied: Size of the PV cells, type of silicone used to encapsulate the cells, existence of a strain relief between the cells, size of the gap between cells, and type of cell soldering (line or point). The test receivers were placed eight times in an oven for one hour at eight different monitored temperatures. The temperature of the last round was set at 220 °C, which exceeds the highest temperature the panel design reaches. Before and after each round in the oven, the following tests were conducted to the receivers: Electroluminescence (EL) test, IV-curve tracing, diode function, and visual inspection. The test results showed that the receivers made with the transparent silicone and strain relief between cells experienced less microcracks and lower power degradation. No prototype test receiver lost more than 30% of its initial power, despite some receivers displaying a large number of cell cracks. The transparent and more elastic silicone is better at protecting the solar cells from the mechanical stress of thermal expansion than the compared silicone alternative, which was stiffer. As expected, larger cells are more prone to develop microcracks after exposure to thermal stress. Additionally, existing microcracks tend to grow in size relatively fast under thermal stress. EL imaging taken during our experiment leads us to conclude that it is far more likely for existing cracks to expand than for new cracks to appear. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

 • 67.
  Gren, Åsa
  et al.
  The Beijer Institute of Ecological Economics, The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden.
  Colding, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. The Beijer Institute of Ecological Economics, The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden; The Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Berghauser-Pont, Meta
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Marcus, Lars
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  How smart is smart growth?: Examining the environmental validation behind city compaction2019Ingår i: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 48, nr 6, s. 580-589Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Smart growth (SG) is widely adopted by planners and policy makers as an environmentally friendly way of building cities. In this paper, we analyze the environmental validity of the SG-approach based on a review of the scientific literature. We found a lack of proof of environmental gains, in combination with a great inconsistency in the measurements of different SG attributes. We found that a surprisingly limited number of studies have actually examined the environmental rationales behind SG, with 34% of those studies displaying negative environmental outcomes of SG. Based on the insights from the review, we propose that research within this context must first be founded in more advanced and consistent knowledge of geographic and spatial analyses. Second, it needs to a greater degree be based on a system's understanding of urban processes. Third, it needs to aim at making cities more resilient, e.g., against climate-change effects.

 • 68.
  Gutierrez Saenz, Juan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Energy analysis and cost estimation of a potential On-shore Power Supply system in the Port of Gävle2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Port of Gävle is one of the most important harbours in Sweden as far as size and freight capacity is concerned. Marine traffic is increasing greatly, thus environmental pollution as well as noise and vibrations are of major concern in port cities. Shore to ship power supply systems might be a feasible solution to curtail emissions because the Auxiliary Engines are instead shut down while the ship stays alongside the quay. The literature review shows they are reliable and very appealing in all respects, thereby contributing to sustainable development. Taking into account the kind of vessels that call at the Port of Gävle, a High Voltage Shore Connection is recommendable, in compliance with the International Standards. An own technical survey is developed to gather all the information, as well as personal interviews to collect first-hand data. Technical issues such as the synchronisation procedure and the ground system with regard to safety are briefly discussed. Due to the lack of data, calculations consist of average values: peak and average demand, and fuel consumption during a typical call. Considering updated energy prices for both electricity and fuel, results show that an on‑shore power supply system make energy costs decrease by 71% at berth in comparison with burning marine fuel, which is saved by around 4 tonnes per call. Additionally, up to 5126 tonnes of CO2 are avoided per year, among other pollutants. Shore‑side power has proven to be profitable and appealing to the Port of Gävle; however, vessels need to be retrofitted, which implies relatively high investments. Collaboration agreements and shipping companies’ willingness to undergo changes are key issues that still need to be solved.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Guven, Huseyin
  et al.
  Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, Istanbul, Turkey.
  Wang, Zhao
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Eriksson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Evaluation of future food waste management alternatives in Istanbul from the life cycle assessment perspective2019Ingår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 239, artikel-id 117999Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In developing countries like Turkey, food waste has the highest share compared to other municipal solid waste components. A detailed life cycle assessment has been performed to evaluate different food waste management options (i.e., landfilling, anaerobic digestion, thermal treatment, co-treatment with municipal wastewater) for Istanbul which is the largest city of Turkey and Europe. The current waste management has the worst environmental performance compared to proposed waste management scenarios as follows: Anaerobic digestion, thermal treatment and co-treatment with municipal wastewater. The thermal treatment scenario has been found to have the best environmental performance in most of the impact categories including climate change. The anaerobic digestion scenario ranks in the first place only in freshwater eutrophication, which is attributed to avoided fertilizer use in this scenario. A drastic improvement with 866% has been found in this category if the anaerobic digestion scenario was followed. Co-treatment with municipal wastewater refers to use of food waste disposers at households and provides improvements especially in marine eutrophication and ecotoxicity. Lower effluent emissions by means of biological wastewater treatment in the co-treatment scenario compared to other proposed scenarios lead to better performance in these categories. Various sub-scenarios have also been investigated such as using biogas as vehicle fuel, replacing a combined heat and power with a condensing plant and increasing food waste addition to sewer lines. Important improvements are not achievable in the first two sub-scenarios; however, increasing food waste addition to sewer lines reduces various environmental impact categories by −41% and −60%. © 2019 Elsevier Ltd

 • 70.
  Hansen, Victor
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jämförelse av värmeförluster i andra och tredje generationens fjärvvärme: Genom simuleringar2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer är 50 % av alla lokaler och bostäder använder fjärrvärme som värmekälla. Fjärrvärmens grundtanke är att centralisera värmeproduktionen och producera värme storskaligt vid ett eller flera värmeverk. Värmen från värmeverken distribueras till lokaler och bostäder med värmebehov via fjärrvärmeledningar som ligger nedgrävda i marken. Hos varje kund som är ansluten till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare. I värmeväxlaren överför fjärrvärmevattnet värme till fastighetens interna värmesystem. Det avkylda fjärrvärmevattnet pumpas tillbaka i en returledning till värmeverket för att värmas upp igen.

  Fjärrvärmens distributionssystem utvecklats genom åren. I Sverige är systemen förlagda med andra och tredje generationens fjärrvärme. Tredje generationen fjärrvärme som är den metod som används idag. För att sänka utsläpp från produktionsanläggningar och uppnå nationella och globala miljömål jobbar energibolagen för att uppnå effektivare energianvändning. Ett sätt att effektivisera energianvändningen är att minimera värmeförlusterna i fjärrvärmens distributionssystem. Det här examensarbetet har för avsikt att undersöka skillnader i värmeförluster hos fjärrvärmesystem av andra generationen och fjärrvärmesystem av tredje generationen. Arbetet undersöker om det lönar sig ekonomiskt att byta ut de äldre ledningarna mot nyare med avseende på värmeförlusterna.

  Simuleringar av de olika systemen redovisar energiförlusterna i framledningen i systemet i watt per meter. Återbetalningstid och miljöpåverkan beräknas med hjälp av indata från energibolagen. Energibolagen har bistått med indata genom en strukturerad intervju.

  Resultatet visar sig att värmeförlusterna inte kan motivera utbyte av ledningarna på egen hand. Tillsammans med andra faktorer så som vattenläckage och reparationskostnader kan värmeförlusterna vara en viktig faktor att ta hänsyn till i en reinvesteringskalkyl. Med tanke på fjärrvärmeproduktionens främst använder förnybara bränslen går det inte heller att se några positiva miljöeffekter genom att byta ut ledningarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Hansson, Kajsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jämförelse av VAV- och CAV-ventilationssystem för nybyggd skola och dess känslighet för ökad personbelastning: En simuleringsstudie med IDA ICE2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att minska energianvändningen är lika mycket ett globalt mål som ett nationellt mål. Sverige har som mål att öka effektiviseringen av energianvändningen med 20 % fram till år 2020. Det gör att nästan alla sektorer påverkas och inte minst bostads- och servicesektorn som står för nästan 40 % av Sveriges energianvändning. Ventilationssystem är en av de saker som kan bidra till energibesparingen. I den här studien har en nybyggd grundskola simulerats avseende energi och komfort där olika ventilationssystem testats för att se vilket system som är mest lönsamt ekonomiskt, energi- och komfortmässigt. Det som skiljer ventilationssystemen åt är de olika typerna av flödesreglering. Två huvudtyper av ventilationsflödesreglering har testats: ”Variable Air Volume” = Luftflödet varierar efter behovet (VAV) och ”Constant Air Volume” = Konstant luftflöde (CAV). Byggnaden, som är välisolerad och har tung stomme, har även simulerats med ökad personbelastning för att se hur det påverkar ventilationssystemet. Metoden som används för att utföra arbetet är en simuleringsstudie av komparativt slag, där datorprogrammet IDA ICE 4.8 har använts för att modellera byggnaden och utföra simuleringarna. Modellen som har simulerats efterliknar delar av grundskolan Stigslundsskolan i Gävle, i både uppbyggnad, ventilation och användningsgrad. Data har samlats in från konsultföretaget Rambolls databaser med information om projekteringen av skolan och genom personlig kommunikation. Simuleringen av ett skolår har utförts och ett schema för personbelastningen har ställts in för varje sal för att efterlikna det schema som eleverna går efter i dagsläget. Resultatet av simuleringarna visade att VAV -ventilationssystemet som efterliknar det projekterade fallet väl täckte ventilationsbehovet, använde mindre energi än CAV-systemet och skapade ett mycket bra termiskt klimat i byggnaden. Resultatet visade också att ökad personbelastning hade stor inverkan på ventilationssystemet, och medförde bland annat att återbetalningstiden för VAV-systemet ökade från 11 till 30 år. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Hasan, A. S. M. M.
  et al.
  Department of Electrical and Electronic Engineering, Bangladesh Army International University of Science and Technology, Cumilla, Bangladesh.
  Hossain, R.
  Department of Electrical and Electronic Engineering, Bangladesh Army International University of Science and Technology, Cumilla, Bangladesh.
  Tuhin, R. A.
  Department of Computer Science and Engineering, East West University, Dhaka, Bangladesh.
  Sakib, T. H.
  Department of Electrical and Electronic Engineering, Bangladesh Army International University of Science and Technology, Cumilla, Bangladesh.
  Thollander, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik. Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Empirical investigation of barriers and driving forces for efficient energy management practices in non-energy-intensive manufacturing industries of Bangladesh2019Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 9, artikel-id 2671Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Improved energy efficiency is being considered as one of the significant challenges to mitigating climate change all over the world. While developed countries have already adopted energy management and auditing practices to improve energy efficiency, the developing countries lag far behind. There are a limited number of studies which have been conducted in the context of developing countries, which mostly revolve around highly energy-intensive sectors. This study looks into the existence and importance of the challenges to and motivating forces for the adoption of energy management practices in Bangladesh, a developing country, focusing on the non-energy-intensive manufacturing industries. Conducted as a multiple case study, the results indicate the existence of several barriers towards adopting and implementing the management of energy practices in the non-energy-intensive industries of Bangladesh, where among them, "other preferences for capital venture" and "inadequate capital expenditure" are the most dominant. This study also identified a number of driving forces that can accelerate the acceptance of energy efficiency practices, such as the demands from the owner, loans, subsidies, and a lowered cost-benefit ratio. Findings of this study could assist the concerned stakeholders to develop beneficial policies and a proper regulatory framework for the non-energy-intensive industries of developing countries like Bangladesh. © 2019 by the authors.

 • 73.
  Hayati, Abolfazl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Akander, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Simulation of Ventilation Rates and Heat Losses during Airing in Large Single Zone Buildings in Cold Climates2019Ingår i: Cold Climate HVAC 2018: Sustainable Buildings in Cold Climates / [ed] Johansson, D., Bagge, H., Wahlström, Å., Springer, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Airing can be a solution to introduce extra ventilation in large single zone buildings, especially where there are large aggregations of people such as churches or atriums. In naturally ventilated domestic and ancient buildings, opening of a window or door can introduce extra fresh air and remove particles and other contaminants emitted from people and other sources such as lit candles in churches. However, the energy use might be an issue in cold climates, where airing might lead to waste of heated air, at the same time as indoor air temperatures can be uncomfortably low. In the present study, the energy loss and ventilation rate due to airing in a large single zone (church) building is investigated via IDA-ICE simulation on annual basis in cold weather conditions. The results can be used in order to prepare airing guidelines for large single zone buildings such as atriums, churches, industry halls and large sport halls. According to the results, one-hour of airing in the studied church building resulted in 40-50 % of exchanged room air and, if practiced once a week, an increase of around 1 % in heating energy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Hayati, Abolfazl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  A wind tunnel study of wind-driven airing through open doors2019Ingår i: The International Journal of Ventilation, ISSN 1473-3315, E-ISSN 2044-4044, Vol. 18, nr 2, s. 113-135Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Temporarily enhanced natural ventilation of indoor environments can be achieved by opening windows and/or doors, i.e. airing. In this study, wind driven airing rate through doors was measured by tracer gas at a building model in a wind tunnel. Both single opening and cross flow airing was investigated, with doors placed in centrally on the long side of an elongated building model. It was found that cross flow airing yielded 4–20 times higher airing rate than single opening airing; lowest value occurring with opening surfaces perpendicular to wind direction. At single opening airing, windward positioned door yielded about 53% higher airing rate than leeward positioned. Inclusion of a draught lobby (extended entrance space) lowered airing rate by 27%, while higher wind turbulence increased it by 38%. Advection through turbulence appeared a more important airing mechanism than pumping. At cross flow, however, turbulence and draught lobby had practically no effect.

 • 75.
  Hellström, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Energikartläggning av smältverk 08: En fallstudie över Sandvik AB2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Holmgren, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  A Negative Footprint Illusion in Environmental Impact Estimates2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringarna påverkas till stor del av mänskliga beteenden, till exempel transport, mat- och energikonsumtion. Därför argumenterar ett flertal forskare för att flera barriärer för att bromsa klimatförändringarna är av psykologisk natur, snarare än teknologisk. Klimatförändringarna är till exempel beroende av hur vi människor fattar beslut, vilka i sin tur påverkas av heuristiker och kognitiva snedvridningar som ibland vilseleder vårt beslutsfattande. Den här avhandlingen studerar ett fenomen som innebär att människor ofta tror att om man lägger till ett miljövänligt objekt till en samling konventionella objekt minskar det totala koldioxidavtrycket totalt sett, ett fenomen som kallas för ”den negativa fotavtrycksillusionen” (NFI). Hur robust är den här effekten, kan den generaliseras till andra bedömningsdimensioner och vilken mekanism ger upphov till effekten? Avhandlingen behandlar dessa frågor. Artikel 1 ger stöd för att en genomsnittsprocess orsakar NFI. Mer specifikt, NFI uppstår för att människor intuitivt svarar med genomsnittet av de icke miljövänliga objekten tillsammans med de miljövänliga objekten. Artikel 2 visade att NFI är relativt okänslig för expertis och att illusionen uppstår även när människor kan jämföra sina estimat av olika objektsamlingar. Artikel 3 fann att NFI även kan uppstå i en kontext där deltagarna ombeds skatta den atmosfäriska koldioxidkoncentrationen. Artikel 3 gav också ytterligare stöd för att en genomsnittsprocess ger upphov till illusionen och demonstrerade att illusionen åtminstone till del är okänslig för hur bedömningsproblemen är presenterade för deltagarna. Artikel 4 visade att NFI kan elimineras genom att prima ett additivt tankesätt innan deltagarna gör bedömningen. Avhandlingen visar sammanfattningsvis att NFI är ett robust fenomen som uppstår för flera stimulusmaterial, att en genomsnittsprocess tycks ge upphov till NFI och demonstrerar att effekten kan kontrolleras kognitivt i vissa situationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 77.
  Holmgren, Mattias
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Andersson, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Marsh, John E.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Bell, Linden J.
  Eliminating the Negative Footprint Illusion by Fostering a Summative Mindset using a Transfer ParadigmManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  People’s belief that an environmentally friendly item that is added to a set of conventional items has the ability to reduce the total environmental impact of these items could lead to unwanted environmental consequences. An averaging bias seems to underpin this negative footprint illusion: people make their estimates based on the average of the environmental impact produced by the items rather than their accumulative sum. We report a study using a problem-solving transfer paradigm to explore if this preoccupation to think in terms of an average can be eliminated by fostering a summative mindset. The results demonstrate that, participants can correctly estimate that environmental impact will increase when a “green” car is added to a set of petrol cars, but only when this task is preceded by a task that engenders a summation judgment. Our evidence indicates that the negative footprint illusion can be tempered by problem-solving transfer whereby a primed concept (summation) is used adaptively on subsequent judgments, thereby correcting for bias in environmental judgments.    

 • 78.
  Holmgren, Mattias
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Kabanshi, Alan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Langeborg, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Psykologi.
  Barthel, Stephan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Colding, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. Beijer Institute of Ecological Economics, The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Sörqvist, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Deceptive sustainability: Cognitive bias in people's judgment of the benefits of CO2 emission cuts2019Ingår i: Journal of Environmental Psychology, ISSN 0272-4944, E-ISSN 1522-9610, Vol. 64, s. 48-55Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  People's beliefs in the actions necessary to reduce anthropogenic carbon dioxide (CO2) emissions are important to public policy acceptability. The current paper addressed beliefs concerning how periods of small emission cuts contribute to the total CO2 concentration in the atmosphere, by asking participants to rate the atmospheric CO2 concentration for various time periods and emission rates. The participants thought that a time period with higher emission rates combined with a period of lower emission rates generates less atmospheric CO2 in total, compared to the period with high emission rates alone – demonstrating a negative footprint illusion (Study 1). The participants appeared to base their CO2 estimates on the average, rather than on the accumulated sum, of the two periods' emissions – i.e. an averaging bias (Study 2). Moreover, the effect was robust to the wordings of the problem presented to the participants (Study 3). Together, these studies suggest that the averaging bias makes people exaggerate the benefits of small emission cuts. The averaging bias could make people willing to accept policies that reduce emission rates although insufficiently to alleviate global warming.

 • 79.
  Hosseini, Zohal
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Ändring i hemmet för utökad tillgänglighet för äldre och individer med funktionsnedsättningar2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Tillgänglighet är en väsentlig faktor att ta hänsyn till när det gäller nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av bostäder. Med tanke på att andelen äldre kommer att öka under de kommande åren, måste tillgänglighetsanpassning av bostäder uppmärksammas ännu mer. Enligt vissa studier består cirka 80% av gamla bostäder åtminstone av en riskfaktor som leder till fall. För att kunna avlägsna dessa riskfaktorer i hemmet måste byggande av tillgängliga bostäder ökas.

   

  Syftet med den här studien var att öka tillgängligheten i hemmet för äldre människor och personer med funktionsnedsättningar för att skapa en gynnsam och säker miljö för dessa individer. Studien omfattade både teoretiska samt praktiska delmoment. Den första delen som var i form av en kvalitativ forskning, hade till syfte att studera den mänskliga kroppen och dess förändringar vid åldrande. I denna del fokuserades mest på de kroppsliga funktionsnedsättningar som påverkades av otillgänglighet i bostäder, d.v.s. nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel. Informationen skulle sedan användas i andra delen i rapporten, för att anpassa bostadsutformningen efter äldres förutsättningar och behov på ett tillgängligt hemmiljö.  

   

  I studien redovisades även olika lagar och förordningar gällande bostadsutformning och bostadstillgänglighet bl.a. Svensk standard, Plan- och bygglag, Boverkets byggregler m.m. Dessa lagar och bestämmelser behandlade bl.a. hur bostadsmiljön skulle kunna utformas för att uppfylla kraven på tillgänglighet för äldre individer och individer med nedsatt funktionsförmåga.

   

  Den andra delen i studien fokuserade sig på byggteknik och byggnadsutformning i hemmet för utökad tillgänglighet. Denna del avgränsade sig i våtrummet, där syftet var att göra våtrummet tillgängligt för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Detta avsnitt baserades på två alternativ, där det skulle jämföras vilken av dessa alternativ som var mest lönsam ifall den skulle utföras i praktiken. Den första teorin rörde sig om nybyggnad av ett våtrum, där det skulle ersätta ett av sovrummen som var placerat i husets entréplan. Andra teorin syftade på att bygga om ett befintligt badrum som var placerat på andra våningsplanet i huset och för att underlätta användningen av det renoverade badrummet skulle en stolhiss monteras vid trappan, där individen med nedsatt rörelseförmåga kunde ta sig upp utan något hinder. Efter en intervju med Gävle kommun, där det gav de ungefärliga kostnader på nybyggnad av ett tillgängligt våtrum samt renovering av ett befintligt våtrum för utökad tillgänglighet, jämfördes dessa teorier utifrån kostnad, arbete, utrymme och användning. Med avseende på dessa punkter valdes den mest gynnsamma bostadsanpassningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Hughes, Robert W.
  et al.
  Deparment of Psychology, University of London, Egham, UK.
  Marsh, John Everett
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. School of Psychology, University of Central Lancashire, Preston, UK.
  When is forewarned forearmed?: Predicting auditory distraction in short-term memory2020Ingår i: Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory and Cognition, ISSN 0278-7393, E-ISSN 1939-1285, Vol. 46, nr 3, s. 427-442Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Two experiments critically examined a predictive-coding based account of the vulnerability of short-term memory to auditory distraction, particularly the disruptive effect of changing-state sound on verbal serial recall. Experiment 1 showed that providing participants with the opportunity to predict the contents of an imminent spoken distractor sentence via a forewarning reduced its particularly disruptive effect but only to the same level of disruption as that produced by ‘simpler’ changing-state sequences (a sequence of letter-names). Moreover, a post-categorically unpredictable changing-state sequence (e.g., “F, B, H, E …”) was no more disruptive than a post-categorically predictable sequence (“A, B, C, D …”). Experiment 2 showed that a sentence distractor was disruptive regardless of whether participants reported adopting a serial rehearsal strategy to perform the focal task (in this case, a missing-item task) whereas, critically, the disruptive effect of simpler changing-state sequences was only found in participants who reported using a serial rehearsal strategy. Moreover, when serial rehearsal was not used to perform the focal task, the disruptive effect of sentences was completely abolished by a forewarning. These results indicate that predictability plays no role in the classical changing-state irrelevant sound effect and that foreknowledge selectively attenuates a functionally distinct stimulus-specific attentional-diversion effect. As such, the results are at odds with a unitary, attentional, account of auditory distraction in short-term memory and instead strongly support a duplex-mechanism account.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Hurlov, Almedina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Värmeåtervinning med spillvatten i flerbostadshus2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 82.
  Hwit, Emil
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Rekommenderad framledningstemperatur i fjärrvärmenät baserat på rökgaskondensering: En beräkningsundersökning av rökgaskondensering och fjärrvärme i en medelstor svensk stad2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar. Rökgaskondensering producerar 11 % av all fjärrvärme vilket gör den till den tredje största fjärrvärmeproducenten i Sverige. Det är därför är det viktig att den är så effektiv som möjligt.

  För att öka effektiviteten i förbränningsanläggningar i fjärrvärmesystem kan rökgaskondensering installeras i sammanband med de flesta bränslen som avger fuktig ånga. Rökgaskondenseringen har en viktig roll i samhället då den tar vara på energi som annars skulle gå förlorad samtidigt som den kan rena avgaserna från förorenade utsläpp.

  Borlänge‑Energi äger ett rökgaskondenseringssystem på Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk. De vill nu utreda om deras rökgaskondenseringssystem körs så effektivt som den skulle kunna göra. Den här rapporten undersöker därför hur driften påverkas av förändrade fram- och returledningstemperaturer samt vad produktionskostnadsförändringarna på den producerade värme blir.

  Beräkningar har genomförts med hjälp av fjärrvärmevattnets densitet, specifikvärmekapacitet, flödes- och temperaturskillnad i Excel. Alla beräkningar har utgått från medianvärdet för månaden och sedan jämförts med vad som händer vid förändrad fram‑ och returledningstemperatur. Som underlag för beräkningarna har data insamlad under perioden januari 2015 och december 2018 använts.

  Resultatet visar att öka framledningstemperaturen till 95 °C från medianframledningstemperaturerna för respektive månad, det vill säga från temperaturintervall på 79 – 88 °C till 95 °C, ökar energikostnaderna med cirka 2,5 miljoner SEK per år. Kostnaden kan minskas med 400 000 SEK/år genom att sänka returledningstemperaturen till 40 °C. Minskas istället framledningstemperaturen till 75 °C när utomhustemperaturen är varmare än ‑1 °C, minskar de nuvarande energikostnaderna.

  En minskad framledningstemperatur ger även minskade förluster i ledningarna, minskat slitage, minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Temperatursänkning till 75 °C från temperaturintervallet 79 – 88 °C kan minska kostnaderna med 620 000 SEK per år.

  Skulle returledningstemperaturen sänkas men framledningstemperaturen bibehållas som den är idag kan en kostnadsminskning på över 400 000 SEK nås. Genom att sänka både fram- och returledningstemperaturerna kan en kostnadssparning på över 1 miljon SEK per år ske.

  Den framledningstemperatur som rekommenderas att Borlänge‑Energi strävar efter är:

  • 75 °C när utomhustemperaturen är varmare än -1 °C
  • 80 °C mellan -2 och -4 °C
  • 85 °C vid -5 °C
  • 90 °C mellan -6 och ‑7 °C
  • 95 °C mellan -8 och -11 °C
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Igartua Irazustabarrena, Amaia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Analysis of the reduction of the energy demand of a house by using a glass structure2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study focuses on the effects that a greenhouse can have in the energy demand of a regular Swedish dwelling. Based on the layouts and information that Fiskarhedenvillan house constructor company supplied, a simulation model was built on IDA ICE and a greenhouse was placed attached to the house. The results show an energy reduction of 12 % in heating by placing a greenhouse next to the house in the south façade, as well as the possibility to use the space for growing plants. An analysis about the change in the orientation of the house was done in which it was proved that south orientation implies the lowest energy demand. Lastly, the possibility of installing a heater in the greenhouse was studied by making an energy analysis of it, in order to consider the chance to use the greenhouse as another common area all over the year.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Jaafar, Debar
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Energieffektivisering av Godisfabriken i Gävle: Fokus på fönsteråtgärder2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Candy Factory area is located at Brynäs district, and its history is known as Gävle's most important industrial area in the 1870’s. The area is under construction and plans to tie Gävle Strand with Brynäs and make the area more attractive. In the Candy Factory area in Gävle there is a building, Läkerol building that is owned by AB Gavlegårdarna, and is a part the areas renovation process. It’s exterior must be preserved but must be made more energy efficient since the building is to be used as a residential building and other activities. It is part of a cultural environment, such as national interests. The retention of its characters is particularly important, making changes to the building more complex.

  The starting point for this study was to investigate the effects of energy efficiency methods and costs with a focus on windows in view of conservation needs of the Läkerol building. In the implementation, characteristics of the building have been assessed along with literature research, previous research, books studied in support of the work and energy balances and cost calculations for window changes have been made.

  The results for this study shows what is most profitable among different efficiency methods and how different building envelope components leak heat. The windows cause great thermal losses and cost savings can be reduced by choosing the efficiency measure window with extra glass with low investment cost compared to brand new windows.

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Jacobson, Lisa
  et al.
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University.
  Åkerman, Jonas
  KTH.
  Giusti, Matteo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Bhowmik, K. Avit
  Karlstads universitet.
  Tipping to staying on the ground: Internalized knowledge of climate change crucial for transformed air travel behavior2020Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, nr 5, artikel-id 1994Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Air travel accounts for a major share of individual greenhouse gas emissions, particularly for people in high-income countries. Until recently, few have reduced flying because of climate concerns, but currently, a movement for staying on the ground is rising. Sweden has been a focal point for this movement, particularly during 2018–2019, when a flight tax was introduced, and air travel reduction was intensely discussed in the media. We performed semi-structured interviews with Swedish residents, focusing primarily on individuals who have reduced flying because of its climate impact. We explore how such individual transformation of air travel behavior comes about, and the phases and components of this process. Applying a framework of sustainability transformation, we identify incentives and barriers in personal and political spheres. We show that internalized knowledge about climate change and the impact of air travel is crucial for instigating behavioral change. Awareness evokes negative emotions leading to a personal tipping point where a decision to reduce or quit flying is made. However, the process is often counteracted by both personal values and political structures promoting air travel. Even individuals with a strong drive to reduce flying feel trapped in social practices, norms and infrastructures. Hence, we argue that personal and political spheres interact complexly and to reduce flying at larger scales, interventions are needed across spheres, e.g., change of norms, effective policy instruments and better alternatives to air travel.

 • 86.
  Jahedi, Mohammad
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Moshfegh, Bahram
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik. Department of Management and Engineering, Linköping University.
  Quenching a rotary hollow cylinder by multiple configurations of water-impinging jets2019Ingår i: International Journal of Heat and Mass Transfer, ISSN 0017-9310, E-ISSN 1879-2189, Vol. 137, s. 124-137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Experiments have been conducted to analyze quenching of a hot rotary hollow cylinder by one and two rows of water-impinging jets. Sub-cooled water jets (ΔTsub = 45–85 K) with flow rate 8006 to 36,738 impinged on hollow cylinder with rotation speed 10 to 70 rpm at various initial wall superheat temperatures from 250 to 600ºC. Jet-to-jet and jet-to-surface spacing varied between 4 to 10d and 1.5 to 7d respectively and angular position of impinging jets were tested from 0 to 135º. Effectiveness of the defined parameters on stagnation point’s local average heat flux was found lower in the film and nucleate boiling compare to transition boiling regime where rotation speed had the highest impact. Characteristic of maximum heat flux (MHF) at stagnation point and upwash flow point were analyzed based on surface heat flux, time and temperature corresponding to MHF. Same maximum heat flux levels were captured in the both points which reveals importance of the flow behavior at the upwash flow point. The effectiveness of the parameters to improve average heat transfer was studied based on cooling area of each water impingingjet in the multiple configurations. Higher average heat transfer was obtained by increasing flow rate and subcooling temperature and lower initial wall superheat temperature corresponding to onset of transition boiling regime.

 • 87.
  Jahncke, Helena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Keus van de Poll, Marijke
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Viktiga frågor glöms bort i debatten om kontorslandskap2019Ingår i: Göteborgs-Posten, ISSN 1103-9345, nr 18-sepArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 88.
  Jakobsson, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Lund, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Organisatoriska förutsättningar vid implementering av kommunala miljöstrategier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The following study deals with organizational conditions that affect the implementation of municipal environmental strategies. It aims to increase understanding of and contribute with material of empirical studies of implementing the environmental responsibility of municipalities. The aim of the study was to identify how organizational conditions affect the implementation of environmental strategies and to present solutions to how municipalities can handle the challenges that occur when environmental strategy work is to be incorporated and implemented in a municipality. In order to provide answers to whether there were any, and in that case which, organizational conditions that could promote or hinder municipalities' ability to implement environmental strategies, a literature study and a case study of a medium-sized Swedish municipality was conducted with the aim of collecting experience-based knowledge. The result shows that it is difficult to point out the influence of individual organizational conditions on the implementation process, as they interact. However, the implications are that the organization's structure, culture and leadership influence the work process. Limitation of or the uncertainty on access to resources is highlighted as an obstacle in the work with the environmental strategy. It is pointed out that it will most likely not be an increased resource supply, but instead it is necessary to prioritize what the tax money will be used for. Furthermore, the existence of target conflicts has proved to be a challenge that municipalities need to handle. Target conflicts have been spotted between environmental goals and other municipal goals. Because municipalities generally work on the basis of many, and sometimes conflicting, goals, the ability to prioritize is central. To succeed with the environmental work, municipalities are recommended to identify and enable synergies between the environmental goals and other welfare goals.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Jiménez, Marcela
  et al.
  Universidad Nacional Autónoma de México.
  Pérez-Belmont, Patricia
  Universidad Nacional Autónoma de México.
  Schewenius, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. Stockholm Resilience Centre, Stockholm University.
  Lerner, Amy M.
  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
  Mazari-Hiriart, Marisa
  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
  Assessing the historical adaptive cycles of an urban social-ecological system and its potential future resilience: the case of Xochimilco, Mexico City2020Ingår i: Regional Environmental Change, ISSN 1436-3798, E-ISSN 1436-378X, Vol. 20, nr 1, artikel-id 7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As the bulk of the world’s population becomes urban, maintaining urban ecosystem services for environmental and social well-being in cities is crucial. According to resilience theory, maintaining such services requires for a complex adaptive systems perspective that helps in identifying key elements and dynamics behind cross-scale social-ecological interactions. In this context, the objective of this article is to use a resilience “lens” to problematize the imminent loss of an urban wetland using the adaptive cycle model as a heuristic tool. Our case study focuses on the Xochimilco wetland, located in the southern periphery of Mexico City. Xochimilco is characterized by the presence of a complex system of raised bed wetland agriculture (the chinampa system), which was established over 1000 years ago; currently, despite having a recognized cultural and environmental value, it is threatened by increasing urban sprawl, over-exploitation of the aquifer, and water contamination. By conducting a historical analysis of the Xochimilco social-ecological system, we assess how it has gone through phases of the adaptive cycle. As a result, we identify critical elements of the system’s historically maintained resilience and main drivers of system change. From such findings, we present some insights on the possibilities of maintaining the system’s resilience and guidance for future management strategies for the Xochimilco wetland. Lastly, we reflect on the scope and limitations of using a resilience-based approach and an adaptive cycle analysis for addressing urban sustainability problems, especially in cities in the Global South.

 • 90.
  Joanna, Sanecka
  et al.
  Stockholm Resilience Centre.
  Barthel, Stephan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. Stockholm Resilience Centre.
  Colding, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. Stockholm Resilience Centre; The Beijer Institute of Ecological Economics, Royal Swedish Academy of Sciences.
  Countryside within the city: A motivating vision behind civic green area stewardship in Warsaw, Poland2020Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, nr 6, artikel-id 2313Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the midst of the epoch of the Urban Anthropocene, citizen engagement is an important step on the path of creating local and global sustainability. However, the factors that motivate civic urban dwellers to become voluntary stewards of nature environments inside cities need research. This is an empirical study based on deep interviews and a grounded theory approach focused on the“inner world” of people inWarsaw, Poland, that engage in green area stewardship. Our approach reveals a commonly shared vision as the prime motivator powering agency in green area stewardship.This vision was articulated as creating a countryside within the city characterized by a stronger sense of community, a shared sense of place and an enhanced connection with nature. While other studies have found inner values or direct benefits as motivating factors for engaging in urban stewardship,we instead found a green vision for re-designing what the “urban” could be like as the prime motivator for transformation—a vision with potential global sustainability implications.

  Ladda ner (pdf)
  bilaga
 • 91.
  Johansson, Ida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Mardan, Nawzad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Cornelis, Erwin
  Tractebel Engineering S.A., Brussels, Belgium.
  Kimura, Osamu
  Socio-Economic Research Center, Central Research Institute of Electric Power Industry, Tokyo, Japan.
  Thollander, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Designing Policies and Programmes for Improved Energy Efficiency in Industrial SMEs2019Ingår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 12, nr 7, artikel-id 1338Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Climate change, due to anthropogenic emissions of greenhouse gases, is driving policymakers to make decisions to promote more efficient energy use. Improved industrial energy efficiency is said to play a key role in the transition to more carbon-neutral energy systems. In most countries, industrial small and medium-sized enterprises (SMEs) represent 95% or more of the total number of companies. Thus, SMEs, apart from using energy, are a major driver in the economy with regard to innovation, GDP growth, employment, investments, exports, etc. Despite this, research and policy activities related to SMEs have been scarce, calling for contributions in the field. Therefore, the aim of this paper is to critically assess how adequate energy efficiency policy programmes for industrial SMEs could be designed. Results show that scientific publications in the field differ in scope and origin, but a major emphasis of the scientific papers has been on barriers to and drivers for energy efficiency. Scientific contributions from studies of energy policy programmes primarily cover energy audit programmes and show that the major energy efficiency measures from industrial SMEs are found in support processes. The review further reveals an imbalance in geographic scope of the papers within the field, where a vast majority of the papers emanate from Europe, calling for scientific publications from other parts of the world. The study synthesizes the findings into a general method on how to design efficiency programs for the sector.

 • 92.
  Johansson, Ida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Thollander, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Non-energy benefits in energy audit and energy efficiency network policy programs for industrial SMEs2019Ingår i: ECEEE 2019 Summer Study Proceedings, 2019, s. 225-233Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Improved energy efficiency is a key component towards sustainable and climate-neutral industrial energy systems. The potential for industrial energy efficiency varies between sectors and processes but is stated to be high. Implementation of energy efficiency measures and activities could also result in benefits in addition to energy cost savings, benefits that are more difficult to quantify in economic terms. Research shows that additional gains from investments are underestimated as non-energy benefits (NEBs) are often neglected when the financial attractiveness of energy efficiency investments are evaluated. In the literature, great attention has been given to realise industrial energy efficiency potential through industrial energy policies and programs, in order to promote investments and implementation of new, more efficient technologies and processes. The most internationally common industrial energy policies for industrial SMEs are energy audit programs, but energy efficiency networks have also received increased attention from policymakers. However, there is a scarcity of studies exploring NEBs in relation to industrial SME energy audits and energy efficiency network policy programs. The aim of this study was to identify and compare NEBs from two key energy efficiency policies: energy audit and energy efficiency network programs. Semi-structured interviews were conducted with executives at two groups of industrial companies: companies that participated in the regional Swedish energy efficiency network policy program, and participants from the national energy audit program, Swedish Energy Audit Program (SEAP). The overall most commonly mentioned NEBs were related to production, such as increased lifetime of equipment and more reliable production. However, while participants from the energy audit program related these NEBs mainly to technical installations, network participants also saw these types of NEBs from energy management practices. If NEBs were to be included in energy audit programs the benefit of the audits could be increased, but will then particularly affect the technical installations. NEBs in terms of network participation were shown to lead to an increase in the general benefits of the networks, and for network companies NEBs are also linked to measures related to operation and maintenance, i.e., energy management practices. One difference between the two groups was that NEB improved the company’s environmental image. Two of the companies participating in the network policy program had presented their participation on their public webpage perceiving this as a very important benefit, while respondents from the energy audit program could not relate their company image to their energy audit. One additional NEB that was found, not previously mentioned in the scientific literature on NEBs, was that among the network participants, establishing contacts with other companies in the region was considered of great importance, and further contacts that would not have been established outside of the network. Results even found new customer relationships as a result of the network. This finding is of a general nature, thus apart from the other commonly known NEBs, an additional NEB that primarily relates to participation in energy efficiency networks that this study found is establishing new relationships with other companies in the region.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Jönsson, Petra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Mattsson, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  "Jag har inget emot kollektivtrafiken om jag säger så, men...": En kvalitativ studie om män och kvinnors resvanor och inställningar till arbetspendling2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The traffic sector is responsible for the greatest amount of greenhouse emissions in Sweden because of its combustion of fossil fuels. Sandviken is the municipality in Gävleborg county that uses the least amount of public transportation in form of bus traffic. The aim of this study is to gain an understanding through qualitative research how the individual looks and reflects upon their own commuting, and to identify which factors that mostly affects the individuals commuting habits. The study is geo-graphically delimited to look to Sandbacka Park. The amount of interview partici-pants was in total 18, seven women and eleven men. The main themes that could be identified from the interviews was stress, environmental awareness, flexibility, effi-ciency and control. The average distance to the workplace was about 19,25 km. In total stated 73% of men and 57% of women that car was the main mode of transport to the workplace. This means that more men than women travelled by car to the workplace, and also show more positive feeling to car use. Many of the par-ticipants of the interview had knowledge of climate change and the connection it has to transportation but could still defend their own individual car use. Some of the men that were interviewed claimed to have a greater need of flexibility and maintain status, which can be an explanation as to why the need of car use is greater with men than women. 42% of women and 27% of men commutes which more sustainable modes of transportation, such as public transportation and walking or bicycling. Two of the women who commuted with public transportation expressed content with their mode of transportation. They had also during the interviews mentioned an environmental awareness, which shows that there is a connection between mak-ing sustainable choices and being content with the chosen more sustainable mode of transportation. The results from Sandbacka Park is generalizable to other work-places with the same kind of prerequisites. This study shows that men have more positive emotions connected to car use and uses the car more as a mode of commut-ing to work. During future studies it may be of importance to focus more on longer interviews timewise to create an even greater understanding of the individuals need and prerequisites when commuting. With a greater sample size a more generalisable result could have been achieved.Key words: Commuting, stress, public transportation, commute mode, travel mode choice, gender

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Kabanshi, Alan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Are We Overestimating the Benefits of Emission Reduction Measures?2020Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, nr 3, artikel-id 808Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When people evaluate the environmental impact of both “environmentally” and “non-environmentally” friendly objects, actions, or behavior, their judgement of the total set in combination is lower than the sum of the individual components. The current communication is a personal perspective article that proposes a human cognitive framework that is adopted during evaluations, which consequently results in wrong reasoning and the reinforcement of misconceptions. The framework gives plausible interpretation of the following: (1) “compensatory green beliefs”—the belief that environmentally harmful behavior can be compensated for by friendly actions; (2) the “negative footprint illusion”—the belief that introducing environmentally friendly objects to a set of conventional objects (e.g., energy efficient products or measures) will reduce the environmental impact of the total set; and (3) “rebound effects”—sustainability interventions increase unsustainable behavior directly or indirectly. In this regard, the framework herein proposes that many seemingly different environmentally harmful behaviors may sprout from a common cause, known as the averaging bias. This may have implications for the success of sustainability interventions, or how people are influenced by the marketing of “environmentally friendly” measures or products and policymaking.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Kabanshi, Alan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Entrainment and its Implications on Microclimate Ventilation Systems: Scaling the Velocity and Temperature Field of a Round Free Jet2019Ingår i: Indoor Air, ISSN 0905-6947, E-ISSN 1600-0668, Vol. 29, nr 2, s. 331-346Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research on microclimate ventilation systems, which mostly involve free jets, point to delivery of better ventilation in breathing zones. While the literature is comprehensive, the influence of contaminant entrainment in jet flows and its implications on the delivery of supplied air is not fully addressed. This paper present and discuss entrainment characteristics of a jet issued from a round nozzle (0.05 m diameter), in relation to ventilation, by exploring the velocity and temperature fields of the jet flow. The results show a trend suggesting that increasing the Reynolds number (Re) reduces ambient entrainment. As shown herein, about 30% concentration of ambient air entrained into the bulk jet flow at Re 2541 while Re 9233 had about 13% and 19% for Re = 6537/12026 at downstream distance of 8 diameters (40 cm). The study discusses that “moderate to high” Re may be ideal to reduce contaminant entrainment, but this is limited by delivery distance and possibly the risk of occupant discomfort. Incorporating the entrainment mixing factor (the ratio of room contaminants entrained into a jet flow) in performance measurements is proposed and further studies are recommended to verify results herein and test whether this is general to other nozzle configurations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Kabanshi, Alan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Yang, Bin
  Department of Applied Physics and Electronics, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Sörqvist, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöpsykologi.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Occupants’ perception of air movements and air quality in a simulated classroom with an intermittent air supply system2019Ingår i: Indoor + Built Environment, ISSN 1420-326X, E-ISSN 1423-0070, Vol. 28, nr 1, s. 63-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study reported herein builds on occupant response to an intermittent air jet strategy (IAJS), which creates periodic airflow and non-isothermal conditions in the occupied zone.  Previous research has highlighted the benefits of IAJS on thermal climate and supports energy saving potential in view of human thermal perception of the indoor environment. In this study, the goal was to explore occupant acceptability of air movements and perceived indoor air quality, and to determine a way of assessing acceptable air movement conditions under IAJS. Thirty-six participants were exposed to twelve conditions: three room air temperatures (nominal: 22.5, 25.5 and 28.5 oC), each with varied air speeds (nominal: <0.15 m/s under mixing ventilation (MV), and 0.4, 0.6 and 0.8 m/s under IAJS) measured at the breathing height (1.1 m). The results show that participants preferred low air movements at lower temperatures and high air movements at higher temperatures. A model to predict percentage satisfied with intermittent air movements was developed, and predicts that about 87% of the occupants within a thermal sensation range of slightly cool (-0.5) to slightly warm (+0.5), in compliance with ASHRAE standard 55, will find intermittent air movements acceptable between 23.7 oC and 29.1 oC within a velocity range of 0.4 – 0.8 m/s.  IAJS also improved participants’ perception of air quality in conditions deemed poor under MV. The findings support the potential of IAJS as a primary ventilation system in high occupant spaces such as classrooms. 

 • 97.
  Keus van de Poll, Marijke
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Disruption of writing by irrelevant background speech: what role for number of voices and language?2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 98.
  Keus van de Poll, Marijke
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Nybergh, L
  Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Lornudd, C
  Karolinska Institutet, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME).
  Kwak, L
  Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Lohela Karlsson, M
  Uppsala University, Department of Medical Science.
  Hagberg, J
  Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Torgén, M
  Uppsala University, Department of Medical Science.
  Jensen, I
  Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Bergström, Gunnar
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: A cluster RCT conducted at the occupational health services2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 99.
  Keus van de Poll, Marijke
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Nybergh, L
  Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Lornudd, C
  Karolinska Institutet, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME).
  Kwak, L
  Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Lohela Karlsson, M
  Uppsala University, Department of Medical Science.
  Hagberg, J
  Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Torgén, M
  Uppsala University, Department of Medical Science.
  Jensen, I
  Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Bergström, Gunnar
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Division of Intervention and Implementation Research in Worker Health.
  Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: A cluster RCT conducted at the occupational health services2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 100.
  Keus van de Poll, Marijke
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. Karolinska Institutet.
  Nybergh, Lotta
  Karolinska Institutet.
  Lornudd, Caroline
  Karolinska Institutet.
  Hagberg, Jan
  Karolinska Institutet.
  Bodin, Lennart
  Karolinska Institutet.
  Kwak, Lydia
  Karolinska Institutet.
  Jensen, Irene
  Karolinska Institutet.
  Lohela-Karlsson, Malin
  Uppsala universitet.
  Torgén, Margareta
  Uppsala universitet.
  Bergström, Gunnar
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Karolinska Institutet.
  Preventing sickness absence among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: a cluster randomised controlled trial of a problem-solving-based intervention conducted by the Occupational Health Services2020Ingår i: Occupational and Environmental Medicine, ISSN 1351-0711, E-ISSN 1470-7926Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives. Common mental disorders (CMDs) are among the main causes of sickness absence and can lead to suffering and high costs for individuals, employers and the society. The occupational health service (OHS) can offer work-directed interventions to support employers and employees. The aim of this study was to evaluate the effect on sickness absence and health of a work-directed intervention given by the OHS to employees with CMDs or stress-related symptoms.

  Methods. Randomisation was conducted at the OHS consultant level and each consultant was allocated into either giving a brief problem-solving intervention (PSI) or care as usual (CAU). The study group consisted of 100 employees with stress symptoms or CMDs. PSI was highly structured and used a participatory approach, involving both the employee and the employee’s manager. CAU was also work-directed but not based on the same theoretical concepts as PSI. Outcomes were assessed at baseline, at 6 and at 12 months. Primary outcome was registered sickness absence during the 1-year follow-up period. Among the secondary outcomes were self-registered sickness absence, return to work (RTW) and mental health.

  Results. A statistical interaction for group × time was found on the primary outcome (p=0.033) and PSI had almost 15 days less sickness absence during follow-up compared with CAU. Concerning the secondary outcomes, PSI showed an earlier partial RTW and the mental health improved in both groups without significant group differences.

  Conclusion. PSI was effective in reducing sickness absence which was the primary outcome in this study.

1234 51 - 100 av 181
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf