hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 51 - 100 av 210
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Flodin, Madeleine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Writing in School: A study of how students in upper secondary school use adjectives and adverbs in school writing2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to see how often, and to what extent, students in upper secondary school use adjectives and adverbs in their school writing. Additionally, a comparison was made between girls and boys. 40 texts were used in total, and 20 of them were written by girls and 20 written by boys. I counted the adjectives and adverbs in the texts and took notes of what kind of adjectives and adverbs were used as well as how often each of them were used. In this study, I found that girls outperform boys in both total number, of both adjectives and adverbs, as well as in variety. Furthermore, I found that students use far more adjectives than they do adverbs in their school writing. 

 • 52.
  Fors, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Lennholm, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Läromedel, material och arbetssätt som berikar ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk: 33 lärares uppfattningar2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka vilka läromedel och material som används i andraspråksundervisningen samt de arbetssätt som lärare använder i årskurs 1–3 och förberedelseklass för att utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk. De metoder som har använts i studien är en onlineenkät och en halvstrukturerad intervju, vilka riktades till lärare som arbetar med elever som har svenska som andraspråk. Det resultat vi har kommit fram till är att samtliga respondenter i studien använder böcker, 78 % använder konkret material och 84,8 % använder digitala läromedel. Dessa procentuella resultat är baserade på samtliga respondenter i studien. I resultatet får man ta del av vilka läromedel och material som används i undervisningen med avseende på ordförrådsutvecklingen för elever som har svenska som andraspråk. Man får även ta del av respondenternas arbetssätt i årskurs 1–3 samt förberedelseklassen för att utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk. Studien visar att läsning, samtal och diskussioner berikar ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk. Studien visar även att lärare behöver göra ett aktivt och medvetet val när de väljer läromedel, material och arbetssätt i andraspråksundervisningen. Lärare bör även ge eleverna kunskap om fungerande strategier för att i framtiden kunna utöka sitt ordförråd på egen hand.

 • 53.
  Forsberg, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Modersmålsbaserad svenskundervisning MBV: En jämförande studie mellan MBV och en modell för alfabetisering på svenska2011Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det egna modersmålet utgör kärnan i en individs identitet och är centralt för känslan av social och kulturell tillhörighet. Särskilt viktigt blir det egna språket i mötet med en ny kultur och ett nytt språk. Att få använda sitt modersmål i det mötet kan bli en säker väg in i allt det nya. Många andraspråksforskare menar att det råder stor enighet inom forskningen idag om modersmålets viktiga betydelse för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling och andraspråksinlärning.

                        Syftet med följande arbete är att via en kvalitativ metod studera, beskriva och analysera en språkinlärningsmodell, MBV, modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare, söka likheter och skillnader mellan MBV och alfabetiseringsverksamheten på Vallbacksskolan i Gävle samt visa på några möjliga utvecklingsområden för den alfabetisering som jag är engagerad i.

   Om en analfabet får instruktioner och förklaringar på sitt modersmål ökar förståelsen i inlärningen och både modersmålet och andraspråket utvecklas positivt. En modersmålslärare skulle kunna ge eleverna en djupare förförståelse till presenterade ord och begrepp. Via en kontrastiv metod kunde undervisningen tydliggöra skillnader och likheter mellan språken och möjliggöra framväxten av ett metaspråk. Med hjälp av modersmålet kunde elevernas vardagliga språkliga behov kartläggas och undervisningen baseras på de aktuella utvecklingsbehoven.

 • 54.
  Forsberg, Tobias
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Normering i två skolkulturer2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55.
  Forsell, Philip
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Gaming and School Langauge: A study of gamers’ use of a second language and attitudes towards English during online gaming and in the classroom2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research paper investigates the language that is used by upper secondary students both in gaming and in school related situations. The overarching aim is to compare the language that students in upper secondary school use during online gaming and in classroom situations and how one influences the other and what attitudes students have regarding spoken English during online gaming and in the classroom. A questionnaire was used to gather information about the students’ gamer habits and how they perceive the connection between online games and second language learning. The results provided by the questionnaire showed that there is a positive attitude among the students regarding how online games can provide opportunities for expansion of a second language vocabulary. Many of the students felt that the online sphere provided a more secure and more accessible setting for learning than what their school could give them. It also showed that second language learning through online gaming is possible, but at the same that the language provided through online games has limited use in for example a school environment. Words and phrases that the students have picked up from online gaming are in many cases not useful outside of the speech community of gamers. Therefore, the conclusion that was made was that online gaming is a large part of many students’ second language learning and that many students feel that is a more accessible way to learn a second language. Therefore, a didactic implication is that it is important that teachers start to include online gaming language in their education.

 • 56.
  Forslind, Natalie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Larsson, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  EN VANDRING LÄNGS METAFORERNAS STIG: EROTIK & KRIG2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en komparativ analys av konceptuella metaforer inom erotik- respektive krigsscener i romanen Saga från Valhalla, skriven av Johanne Hildebrandt. Syftet är att reda ut vilka metaforer som används och hur de kopplas till Lakoff och Johnsons teori om konceptuella metaforer. Vidare presenteras teorier bakom konceptuella metaforer, metonymier och liknelser för att få en klar bild av vad en konceptuell metafor är. Med denna analys ämnar vi att främja läsarens kompetens att känna igen en metafor samt öka förståelsen för konceptuella metaforer och deras innebörd.

  Resultatet visar att ett flertal av de konceptuella metaforerna existerar inom både erotik- och krigsscener men det finns även konceptuella metaforer som endast finns med i en av scenerna. Vår hypotes var att de konceptuella metaforerna från de olika scenerna skulle skilja sig från varandra, men istället fann vi att de bildar en symbios.

 • 57.
  Gerhardsson, Shirley
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Hur lär du dig tala svenska på bästa sätt?: Fyra kontexter för muntliga övningar2011Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna föreliggande uppsats behandlar jag hur inlärare i sfi för akademiker upplever muntliga övningar i undervisningen. Som teoretisk förlaga har jag valt att beskriva dialogicitetens betydelse i undervisningssituationer.

  För att undersöka detta har jag beskrivit fyra olika övningskontexter som jag använder i min undervisning. Utifrån min beskrivning har jag bett inlärare att svara på frågor i en skriftlig intervju.

  Hur upplever studerande akademiker den muntliga träningen i olika kontexter? Vilka lärsituationer gynnar deras talprogression bäst, tycker de? Det är frågor som jag inom ramen för denna B-uppsats har rett ut i en mycket begränsad skala.

  Min studie bygger på kvalitativa intervjuer via mail med kursdeltagare som deltar respektive deltagit i min undervisning. I min lektionsplanering lägger jag upp de muntliga övningarna på ett metodiskt och genomtänkt sätt där en tredjedel av lektionstiden är avsatt för muntliga övningar.

  Resultatet visar en stark korrelation mellan teori och verklighet. Mina informanter har på ett tydligt sätt klargjort dialogicitetens betydelse i lärandet. De har berättat om sina upplevelser av hur olika muntliga inlärningskontexter hjälper och förstärker deras kommunikativa förmåga. Mina informanter har rikligt exemplifierat de erfarenheter som har känts relevanta och viktiga och även framfört förslag på förbättringar. Intervjusvaren har tillfört nya dimensioner som har vidgat min studies perspektiv.

  Mitt materials omfång är begränsat och dess resultat kan endast ses i sitt sammanhang, jag har inte ambitionen att se mina resultat som underlag för generaliseringar.

 • 58.
  Gillsund, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Brorsa eller pral? Om ord från romani i Stockholmsslangen: En undersökning av slangord med romskt ursprung i svensk skönlitteratur under perioden 1870-19602016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en korpusundersökning undersöks frekvensen av slangord med romskt ursprung i svenskan.

  Jag har valt att undersöka svenska slangord med romskt ursprung för att se hur många de kan vara i förhållande till andra slangord, och valt att göra detta i en korpusunder-sökning med hjälp av sökord. Jag har fyra frågeställningar som kan besvara frågan om fördelning mellan slangord med olika ursprung och fördelning över olika typer av ord som kan delas in i ämnesgrupper. Jag har också velat se på förändring i antal romska slangord över tid för att få reda på om de är många. Resultatet visar att det är en jämn fördelning av romska ord i uppdelning på två av tre ämnesgrupper och även till antal i förhållande till jämförelsegruppen av slangord.

 • 59.
  Granhall, Malena
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Förlåt för att jag våldtog dig: En diskursanalys av Thordis Elvas biografi På andra sidan förlåtelsen – En sann historia2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att identifiera vilka diskurser som är aktuella kring våldtäkt samt att undersöka om Thordis Elva genom sin biografi På andra sidan förlåtelsen En sann historia synliggör tendenser till en förändrad diskurs och vad den i så fall skulle kunna innebära. Arbetet med studien har utgått från boken som kom ut under våren 2017 och genom ett diskursanalytiskt angreppssätt har frågor ställts till materialet för att hitta lämpliga teorier och metoder för analysen.

  Ur ett språkvetenskapligt, performativt och genusteoretiskt tvärvetenskapligt perspektiv har en kvalitativ analys utförts i tre nivåer enligt den modell Fairclough tagit fram inom den kritiska diskursanalysen. På mellannivån har den diskursiva praktiken analyserats genom begreppssamling där flytande signifikanter identifierats med hjälp av konstruktion av möjliga och omöjliga ekvivalenskedjor.

  På textnivå har två systemisk-funktionella analyser utförts. I den första av dessa har processtyper och deltagare analyserats ur den del av texten där författaren talar med sin våldtäktsman om det han gjorde mot henne sexton år tidigare. Den andra textuella analysen räknar hennes respektive hans repliker och ord i direkta anföringar i samma del av texten.

  Den tredje nivån – sociala praktiker – har undersökts genom sammankoppling av diskursiv praktik och bakomliggande teori med tidigare forskning.

  Resultatet visar en svag tendens till förändring av den diskursiva praktiken kring våldtäkt. Genom biografin dekonstrueras hegemoniska begrepp som offer–förövare-dikotomin, skam och skuld samt ansvar. Här erbjuds nya sätt att tala kring våldtäkt och personer som utsatts eller som utsatt. Problematisering, dekonstruktion och adderande av perspektiv synliggör och ifrågasätter en bakomliggande social diskurs med hög interdiskursivitet till patriarkala strukturer som hegemoniskt genomsyrar juridiska diskurser, mediadiskurser och andra diskurser kring våldtäkt. 

 • 60.
  Grant, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  An Analysis of English Essays Written by Swedish Students2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyse essays written in English by Swedish pupils and to map the most common errors made in written communication. The grammatical features selected for the analysis are prepositions, articles, verb forms, subject-verb agreement and word order. Furthermore, the errors will be grouped and ranked according to the Obligatory Occasion Analysis not only to assess the pupils’ development but also to help the teachers to prepare for their lesson planning.

 • 61.
  Hammermo, Olle
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Sverige2006Ingår i: Nordiske språkhaldningar: ei meiningsmåling / [ed] Tore Kristiansen og Lars S. Vikør, Oslo: Novus , 2006, s. 118-141Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Boken rapporterar en undersökning om nordbors attityder till engelska. I Sverige har 1094 personer intervjuats. Påfallande är att könet tycks ha ganska litet att göra med våra attityder till engelska. Endast i en fråga är skillnaden signifikant så att män är positivare än kvinnor till engelska och det finns en tendens till män i högre grad än kvinnor använder engelska i arbetet. Däremot visar variabeln ålder flest signifikanta skillnader. Viktiga är också datorinnehav och utbildning. Det är de yngre, de mer utbildade och de mer datoriserade som i högre grad än andra är positiva till engelskan. Likaså tycks de som hyllar individuell frihet framför solidaritet och de med högre inkomst vara mer positiva till det engelska inflytandet på svenskan. Dock är man negativ till användningen av engelska som företagsspråk. Många svenska resultat stämmer också överens med resultaten från den övriga Norden.

 • 62.
  Hay, Richard
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Views and perceptions of the use of text and video in English teaching2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay investigates how students studying at upper secondary level perceive the use of text and video as teaching aids as part of their English studies. Students that came from both vocational and preparatory programs completed an online survey and seven of them subsequently took part in interviews.

  Both the survey and the interviews show that a large majority of students would like much more video based teaching material as part of their English courses - some would even prefer all the course material to be video based. The results also show that even though the students want more video, opinion is divided when it comes to how much, and in what way video is best used or incorporated into English teaching. Many of the students that asked for more video said that they found it difficult to read and to understand longer texts, furthermore they found texts to be boring. They pointed out that video was more interesting and motivating. Video was generally seen as being the preferred choice when it came to authentic language, help with pronunciation and access to the culture of different English speaking countries. Text, on the other hand, was seen to provide a much richer and more detailed information which was especially helpful when it came to spelling and grammar. It was also clear that the preference for video was greater among the students from the vocational classes. There was also a general agreement that, although video is used as a teaching aid, it is more usually used by their teachers as a time filler or reward. Finally, even if learning English continues to be based on text and course books, there is a broad consensus among the students that more video should be used, as it is seen as a valuable and an effective complement to traditional text based material.

 • 63.
  Heldemar, Tone
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Hur lärare använder sig av högläsning i elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse: En intervjustudie2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare använder sig av högläsning i elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse samt att ta reda på hur högläsning kan påverka elevers läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Tidigare forskning har visat på att högläsning är en viktig del i elevernas läsinlärning. Genom att lyssna till högläsning så får eleverna bland annat ett större ordförråd, en medvetenhet kring språkförståelse och grammatisk förståelse och de får kunskaper om om olika ämnen som de kan ha nytta ut av i sina liv. Utifrån en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har sex lärare i årskurs f-3 fått svara på hur de använder sig av högläsning i undervisningen för att stödja elevernas läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Resultatet visar att de intervjuade lärarna använder sig av högläsning nästan varje dag för att främja elevernas läsinlärning. De har diskussioner med eleverna utifrån högläsningsboken och då har eleverna möjlighet att dela med sig av de åsikter, tankar och idéer som de har. Informanternas elever verkar tycka om att lyssna till högläsning, vilket lärarna lägger märke till för att eleverna är tysta och uppmärksammade på att lyssna. Deras elever verkar tycka att det är spännande och intressant att vara med i högläsningssammanhang. 

 • 64.
  Hepworth, Graham
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Manifestations of Capitalism from a Marxist Perspective: A comparison of Cultural Values and Moral Codes in Moby Dick and David Copperfield2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a study of Charles Dickens David Copperfield and Herman Melville Moby Dick from a Marxist perspective, exploring the different manifestations of the capitalist system, with critical reference to the theories of Raymond Williams and Terry Eagleton. It will attempt to understand cultural differences, values and moral codes, that the two novels reveal about Victorian England and Antebellum America, at this point in literary history, the decade of time with 1850 at its centre. The thesis will explore how the cultural legacy and ambitions of each nation is represented in each of the novels. By comparing the central themes of each work, the study will attempt to illustrate how capitalism is expressed specifically in each nation. 

 • 65.
  Hernandez Igglund, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Settlin, Martina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Terrorism, upplopp eller galenskap?: En kvalitativ innehållsanalys av 11 september-attackerna, terrordåden i Norge och terrordåden i Frankrike2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats ville vi undersöka om nyhetsrapporteringen av terrorism i Sverige har förändrats sedan strax innan terrorattackerna i USA den elfte september 2001 fram till strax efter terrordåden i Paris i november 2015. Vi utförde en kvalitativ innehållsanalys på tjugo utvalda artiklar publicerade i Dagens Nyheter och Aftonbladet och kom fram till att det idag ställs högre krav på media då tidningarna idag måste förklara varför de väljer att kalla en handling för terrorism. Därtill fann vi också att världsläget lyste igenom journalistiken i och med att man kring attackerna mot USA inte visste hur man skulle agera eller reagera vilket då kunde urskiljas i nyhetsjournalistiken. Detta har utvecklats därefter och ju närmare nutid man kommer desto mer fokus ligger på vilka aktioner man bör ta till efter terrordåd.

 • 66.
  Hjelte, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Spoken ESL in Secondary School: A Study of Spoken English In School and Outside of School2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The present study investigates the pupils' spoken English in the classroom as opposed to their spoken English outside school, and suggests ways of how the teachers can incorporate the pupils' pre-knowledge into the teaching of ESL. Today the pupils' pre-knowledge of ESL is developed into their own vernacular, which I choose to refer to as “Media English”, as opposed to the “Academic English” they are taught in school. Two classes in year 8 have answered a questionnaire, and the pupils show both willingness to learn, and awareness of the necessity of knowing the English language, since most pupils spend a lot of their free-time on the Internet. Additionally, four teachers have answered a second questionnaire, and both pupils and teachers agree that the pupils rather talk in small groups, if they talk at all, a finding which is supported by previous studies. The conclusion is that pupils and teachers need to collaborate, but most importantly, the teachers need to encourage the pupils to talk.

 • 67.
  Horn, Victor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Terrorporträttet: En kvalitativ innehållsanalys av hur den misstänkte gärningsmannen för terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 skildras i svensk press2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att undersöka hur svensk dags- och kvällspress porträtterar den misstänkte gärningsmannen för terrordådet i Stockholm den 7 april 2017. Vidare ämnar undersökningen granska hur pressens språk stärker stereotypiska uppfattningar, samt belysa eventuella likheter och skillnader i framställningen av den misstänkte gärningsmannen. För denna granskning tillämpas en kvalitativ innehållsanalys på totalt 102 artiklar publicerade under en treveckorsperiod i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Ur analysresultaten framgår att den misstänkte gärningsmannen skildras övervägande likartat och konsekvent i de fyra tidningarna, med betoning på dennes nationalitet, religion och ideologi. Utifrån det dras slutsatsen att språket i materialet skildrar den misstänkte gärningsmannen stereotypiskt och därigenom ger upphov till en samhällsomfattande reaktionskedja. Denna reaktionskedja inbegriper bland annat hur allmänhetens åsikter påverkas av stereotyper, hur allmänheten bedömer politiska partier och därigenom hur politiska partier väljs och på så sätt kan påverka medier och allmänheten. Reaktionskedjan kan i sin tur även skapa nya stereotypiska skildringar av inte bara terrorister, utan även terrormisstänkta individer.

 • 68.
  Horvat, Anette
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Johansson, Ingrid
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Språkutvecklande undervisning: En intervjustudie med fenomenografisk ansats, gällande pedagogers erfarenheter av språkstimulerande och språkutvecklande undervisning för elever från förskoleklass till och med årskurs 32016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Pedagogers erfarenheter och upplevelser av språkutvecklande undervisning i grundskolans yngre åldrar ligger till grund för studien och analyseras med en fenomenografisk ansats. Studien har genomförts på fyra skolor med tio pedagoger som undervisar från förskoleklass till och med årskurs tre. Data till studien har erhållits genom halvstrukturerade intervjuer med tillgång till öppna svarsalternativ.

   

  Resultatet visar att de tio pedagogerna har liknande positiva upplevelser av språkstimulerande och språkutvecklande metoder som exempelvis Bornholmsmodellen och genrepedagogik. Dock skilde sig arbetsgången åt och det har vid analys uppkommit intressanta likheter och skillnader gällande val av metoder och material, vilka kan förmodas härröra till pedagogernas utbildning.

   

  Aktuell forskning behandlar i huvudsak andraspråkselevers språkutveckling. Slutsatsen av vår studie är dock att ett språkutvecklande arbetssätt inte gynnar enbart andraspråkselever. Ett språkutvecklande arbetssätt gynnar språkutvecklingen och därmed även kunskapsutvecklingen för samtliga elever i dagens skola.

 • 69.
  Hurtig, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Violent Discoveries: Three theories on the protagonist's journey towards self-discovery through the use of violence in Chuck Palahniuk‟s Fight Club2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The following essay analyzes the novel Fight Club by Chuck Palahniuk from three different perspectives; Marxism/capitalism, masculinity, and the Oedipal complex. The aim is to understand why the protagonist in the novel uses violence as a means of expression. In the end it is concluded that all three perspectives are important factors when trying to understand the character's violent behavior.   

 • 70.
  Jakobsson, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  A study of female language features in same-sex conversation2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 71.
  Josefsson, Marie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  André, Mia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Språk, lärande och kommunikation i arbetsplatsförlagt lärande: En fenomenologisk studie av handledares och andraspråkselevers upplevelser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att skapa en bild av den potential för tillägnande av språk och kunskap som finns inom arbetsplatsförlagt lärande (apl) i vård och omsorg. Vi vill undersöka hur handledare och andraspråkselever upplever sina möjligheter att arbeta med språk och lärande inom ramen för apl samt identifiera de strategier handledare använder för att bidra till en utveckling av språket jäms med övrigt lärande. Studien genomfördes med djupintervjuer av två informantgrupper; tio handledare och tretton andraspråkselever. I vårt resultat framkom olika exempel på hur handledning organiseras, planeras och genomförs. Vi kunde, ur både elev- och handledarperspektiv, identifiera olika strategier för hur handledning utformas men även hur olika kommunikationsstrategier fungerar som verktyg i arbetet med att förstå och göra sig förstådd. Det framkom bland annat att andraspråkseleverna upplevde skillnader mellan icke utbildade och utbildade handledare. Det framkom även att elever och handledare har en samsyn kring vad bra handledning innebär. När det gäller medvetenhet om hur man kan arbeta med språket i det arbetsplatsförlagda lärandet skiljer sig informantgrupperna åt. Handledarna ger en nyanserad bild av språkutvecklande arbetssätt medan andraspråkseleverna inte tycks medvetna om att och hur ett sådant arbete sker. En slutsats är att samarbete och samplanering mellan arbetsplats och skola är viktigt och att som apl-plats samarbeta med ett fåtal utbildningsaktörer/skolor kan vara en väg till bra resultat. Vid analys av våra djupintervjuer ser vi exempel på hur ett aktivt språkutvecklande arbete bedrivs ute i de i undersökningen ingående verksamheterna.

 • 72.
  Järvbäck Hillbom, Kristina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Newspaper Readability: a Broadsheet vs. a Tabloid2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Is it possible to trace differences in the syntax used in various newspapers and how these differences influence the readability? Earlier studies confirm this and show that it is possible to make a wider distinction between the languages used in for example a broadsheet compared to the language used in a tabloid. In this study, both sentence length and sentence complexity of a broadsheet and a tabloid with a similar political stance were examined in order to find out if it is possible to show differences in readability between the two newspapers.

  The articles used in this study are on-line articles and have thus been taken from a search on the internet. In order to obtain adequate research material, ten articles from each newspaper have been used. Five articles from each newspaper website are news articles whereas the remaining five were taken from the culture pages. Regarding sentence length, the average of each article has been calculated. When it comes to sentence complexity, ratios of simple, complex, and compound sentences have been investigated.

  The analysis revealed that it is possible to show that there are not any substantial differences in sentence length and sentence complexity between the examined newspapers. However, in contrast to the hypothesis of this study, the examined articles in the tabloid consisted of longer sentences and more complex sentence constructions which, according to earlier research, would be an indication of a more formal language which probably has an effect on readability. Since both examined newspapers are supposed to support the Conservative party, it is, with the result of this study, possible to claim that both newspapers have the same targeted audience.

 • 73.
  Kaatari, Henrik
  Uppsala universitet, Engelska institutionen.
  Classifying fictional texts in the BNC using bibliographical information2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 74.
  Kaatari, Henrik
  Uppsala universitet, Engelska institutionen.
  Sampling the BNC – creating a randomly sampled subcorpus for comparing multiple genres2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 75.
  Karbin, Agnes
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Funk, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Pjöller i radio: En undersökning om två radiokanalers attityder till dialekter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område och dialekter var tidigare inte tillåtna i radio. På 1970-talet började de dock bli mer accepterade och idag är dialekter vanligt förekommande i radio. Attityden till dialekter i radio har alltså förändrats. Utifrån det är syftet med undersökningen att resonera kring och dra slutsatser om vad mängden dialekt i två radiokanaler (P1 och P3) kan säga om kanalernas attityd till dialekter. Resultatet av undersökningen visade att dialekter var vanligare i P3 än i P1 men för att resultatet skulle vara representativt behövde antalet program och antalet programledare i respektive kanal undersökas i förhållande till mängden dialekter. Gällande samband mellan mängd dialekt och programkategori kunde endast tendenser urskiljas, då bland annat antalet program inom varje kategori skiljde sig för mycket mellan kanalerna för att det skulle bli jämförbart. Även i undersökningen av typ av dialekter kunde endast tendenser urskiljas, tendenser som visade på att sydsvenska är den vanligast förekommande dialekten i båda kanalerna. Resultatet av undersökningen kan visa på dialekters framtida spridning och omfattning i radio, men det är dock svårt att förutspå framtiden då ett flertal faktorer påverkar utvecklingen.

 • 76.
  Karlström, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Sjöblom, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Reklamspråk i kosttillskottsannonser: En argumentationsanalys och visuell textanalys av försäljningstekniker inom advertorial reklam2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kommer språket och innehållet i fyra kosttillskottsannonser undersökas och analyseras med hjälp av den visuella textanalysen och argumentationsanalysen. De fyra annonsernas utformning är annorlunda jämfört med det man anser vara traditionell reklam då de utformats att likna journalistiska artiklar. Sådana annonser kallas advertorialer, en föråldrad form av content marketing. Dess effektivitet på annonsmarknaden har ifrågasatts. Denna uppsats innehåller fyra moderna exempel på denna annonsform.

  Annonserna innehåller rubrik, ingress, copytext samt bilder och andra element för att kunna smälta in i det redaktionella innehållet i en tidning. Då annonserna plockats ut från fyra tryckta tidningar kommer de att jämföras med traditionella artiklars beståndsdelar samt annonser för att sedan utförligt analyseras med de valda analysmetoderna. Denna uppsats kommer främst undersöka bildelement, retoriska samt textuella element som advertorialerna använder sig av för att sälja kosttillskott. Uppsatsen undersöker även advertorialernas ordval och språkmönster med hjälp av läsbarhetsindex. Med hjälp av denna metod får läsaren en överblick av annonsernas svårighetsgrad och förekommande ord.

  Det uppsatsen funnit är att dessa annonser främst riktar sig till medelålders och äldre kvinnor och använder sig av retorik och visuella medel för att verka tillförlitliga.

 • 77.
  Karsberg, Henrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Politeness Strategies - a theoretical framework: Sociolinguistic observations of politeness2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay gives a comprehensive theoretical background and then uses observations of how FTAs can be analyzed. The observation, made in a school setting is characterized by an asymmetric relationship between the main participants. The aim is to discuss theories and models of politeness, and how to operationalize them. As theoretical foundation Brown and Levinson´s theory of politeness strategies is used. My conclusions are that theories and models describing politeness can be expressed quantitatively and that there is correlation between my observations and Brown and Levinson´s theory of politeness face threatening acts and the author’s formula to calculate the degree of imposition. My Conclusions from the theoretical background is that the argument of universality for politeness increases with globalisation. There is though a likely development that the multinational class create their own variety of politeness and that the use of this code gives access to power and prestige. At the same time this creates social boundaries and alienation by those excluded from access. A conclusion from my observations is that the social relationship between teacher and student is constant, in the sense that it does not vary depending on the specific question or type of imposition that is currently going on.

 • 78.
  Kinch, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Språkanvändning på tre svenska partiers webbplatser: En studie baserad på en multimodal textanalys2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks tre svenska partiers webbplatser, specifikt startsidorna samt webbsidor som gäller temat integration. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka deltagare och vilka typer av processer som synliggörs på integrationswebbsidorna samt även hur modus och modalitet framträder. Vidare avser undersökningen att analysera användandet av avbildningar samt andra semiotiska resurser på partiernas respektive startsida. Vad kan man se i en text eller i bild? Kan man som avsändare framställa sig på ett visst sätt vid textelement respektive bildelement? Med hjälp av verktyg från systemisk-funktionell grammatik undersöker jag textelementen och bildelementen undersöks med verktyg från visuell textanalys.

  Resultatet av undersökningen visar att det finns vissa likheter och skillnader mellan partiernas startsidor respektive integrationswebbsidor. Skillnaderna är dels vad varje parti framför av sina politiska åsikter i skrift, dels att användandet av avbildningar och andra semiotiska resurser skiljer sig.

 • 79.
  Klebo Ullman, Eva
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  En uppföljningsstudie av IVIKelevers fortsatta studier i samhällskunskap A på ett nationellt program2012Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANDRAG

  Studiens syfte var att undersöka hur tre före detta elever på IVIK (Individuella programmets introduktionskurs) har lyckats med sina studier i samhällskunskap A, på ett nationellt program. Val av metod i studien var kvalitativa intervjuer med öppna frågor. Enligt forskningen har många andraspråkselever ett fungerande vardagsspråk, men har ofta brister i det mer abstrakta skolspråket. Därför ville jag även undersöka vilka faktorer som har bidragit till att de tre informanterna har lyckats eller inte lyckats i samhällskunskap A. Resultatet visar att informanterna var studiemotiverade samt målmedvetna, vilket bör påpekas och det kan konstateras att de har nått målen i samhällskunskap A. Faktorer som har påverkat informanternas resultat är stöd från speciallärare och klasskamrater, muntliga förklaringar, interaktion och grupparbeten i kombination med mycket nerlagd tid på studierna.

  Nyckelord: svenska som andraspråk, IVIK, nationella program, samhällskunskap A

 • 80.
  Klockarås, Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Forsberg, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Datorskrivandets påverkan på handstilen: En kvantitativ undersökning om skillnader i bokstavsformandet mellan en traditionellt handskrivande klass och en klass med ASL som inlärningsmetod2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie söker vi svar på frågorna om formandet av bokstäver samt förmågan att använda gemener, versaler och punkt skiljer sig mellan elever som arbetat med skrivinlärning genom ett traditionellt arbetssätt jämfört med dem som arbetat med ASL som arbetssätt. För att få svar på dessa frågeställningar tillämpades en kvantitativ metod där vi undersökte insamlade elevtexter från två kommuner med olika arbetssätt. Elevernas formande av bokstäver samt förmåga att använda gemener, versaler och punkt undersöktes, dokumenterades och till sist jämfördes. Vissa forskningsresultat pekar på att ASL gynnar elevers skrivinlärning och att elever lär sig att forma bokstäverna genom att se dem på dataskärmen. Resultatet av denna studie visar att formandet av bokstäver är bättre bland eleverna som arbetat med traditionell bokstavsinlärning, medan förmågan att använda gemener, versaler och punkt är relativt lika mellan handskrivningsklass och ASL-klass. Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att det fortfarande är viktigt att skriva med penna. I dagens digitaliserade värld kan det dock vara lämpligt att använda sig av både dator och att skriva för hand i skrivinlärningen.

 • 81.
  Köhler, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Hansen, Jennifer
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Läsfrämjande arbetssätt och elevers läslust: En intervjuundersökning i årskurs 12017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i svenska elevers dalande resultat i undersökningar och granskningar som riktar sig mot läsförståelse, tar denna studie sikte på att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med läsfrämjande aktiviteter och läslust. Då Skolinspektionen menar att grunden för elevers läskarriär skapas redan i årskurs 1 blir det följaktligen intressant att närmare granska lärares arbetssätt i årskurs 1. Studien syftar till att ge en inblick i hur lärare i årskurs 1 arbetar med läsfrämjande aktiviteter och hur lärare arbetar för att öka elevernas läslust. Undersökningen grundar sig i det sociokulturella perspektivet och bygger på en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har använts för att intervjua åtta verksamma lärare som undervisar i årskurs 1. Undersökningen visar att de verksamma lärarna arbetar väldigt olika med läsfrämjande aktiviteter och med att öka läslusten. Tiden de lägger på arbetet med att skapa läslust varierar till stor del. Vidare indikerar undersökningen att mycket av det arbete som utförs i relation till läslust utförs utan reflektion. Undersökningen visar dock att de verksamma lärarna som var nyexaminerade sedan högst tre år tillbaka hade en större variation i sin läsundervisning och att de i större utsträckning reflekterade över det som de lärde ut. 

 • 82.
  Langeborg, Liselott
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Readability: an Analysis of English Textbooks for Swedish School Years 7-92010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to analyze texts from four English textbook series for Swedish school years 7-9 as regards their readability and to investigate whether the text difficulty progresses within series with grade level and with each assigned difficulty level. The study also wished to make comparisons between these textbook series to determine if they are equivalent as regards their average readability level. The readability formulas Flesch Reading Ease and Flesch-Kincaid in Microsoft Word 2007 was used for calculation of the readability grade levels of a selection of 231 texts from the series Good Stuff, Happy, Time and Wings. The results from both formulas indicated that the texts in general become more difficult for each school year and with assigned level. However, the study showed that there are differences among the four series as regards their average difficulty levels and that there is a great difficulty range among texts.

 • 83.
  Lasota, Jerry
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  The Apostrophe Revisited: Attitudes, errors and implications for teaching in an upper secondary school2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  An earlier corpus study on Swedish university students’ errors concerning the use of apostrophes when writing in English (overuse, omission and misplacement) is contrasted to a new corpus study of upper secondary pupils’ texts. The results turn out to be similar: omissions are numerous among the upper secondary pupils, but overuses negligible. The proportionally most common errors are omissions in genitive constructions. This is contrasted to the views of the classes’ teacher, who perceived contractions to be more problematic due to these errors being more numerous. The essay also briefly deals with the teaching and the future of the apostrophe.

 • 84.
  Lillevang, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Dunkels, Kornelia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  En resa genom det litterära fältet: En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. Idag är hon invald i Svenska Akademien, har skrivit flera prisbelönta böcker och är känd för sina målande naturbeskrivningar. Syftet med den aktuella undersökningen är att synliggöra eventuella skillnader eller likheter i bildspråk mellan två av Ekmans böcker, en från respektive fält.

  Undersökningen bygger på Metaphor Identification Process Vrije Universiteit (MIPVU), en metod för att identifiera stiltermerna metaforer, liknelser, metonymier och personifie- ringar. Analysen görs på utvalda sekvenser av tematiskt samhöriga scener i Kerstin Ek- mans böcker 30 meter mord (1959) och Händelser vid vatten (1993).

  Resultatet visar att det totala antalet metaforer är marginellt fler i Händelser vid vatten som också innehåller fler liknelser. Dessutom är en större andel metaforer originella i Händelser vid vatten än i 30 meter mord. Vidare pekar resultatet mot att bildspråket med avseende på flertalet undersökta stiltermer är mer komplext i Händelser vid vatten.

  Undersökningen är kvalitativ vilket medför att det inte går att dra några generella slutsat- ser om hur bildspråket skiljer sig åt mellan böcker från de olika fälten. Det går inte heller att utifrån vår undersökning säga att de aktuella böckernas klassificering enbart beror på de skillnader i bildspråket som synliggörs genom MIPVU, eftersom även andra aspekter kan ha påverkat böckernas uppdelning på de två fälten. 

 • 85.
  Lindberg Jansson, Lena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Abdulkarim, Nadia Jansson
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Språkpraktik och inlärningsmöjligheter2011Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningen handlar om andraspråksutveckling genom språkpraktik.

 • 86.
  Lindgren, Caroline
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Drinking in the Panopticon: Female drinkers in Dorothy Parker´s stories2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main aim with this essay is to look how Dorothy Parker portrays women who drink. My main focus is at Dorothy Parker’s story “Big Blonde” but also her stories, “Dialogue at Three in the Morning”, “A Terrible Day Tomorrow”, “Just a Little One” and “A Woman in Green Lace”. Inspired by Ellen Lansky, who points out that Panopticon and Panopticism can be applied on all-male institutions and men, my analysis proves that Foucault’s Panopticism can be used to describe masculine control of female drunkenness. Women behave in a certain way to please inspectors in the Panopticon. I this essay I argue that there are two types of drinking women in Parker’s stories. The “modern” and the “controlled” woman, who both are forced to submission by Panopticism.

 • 87.
  Lindström, Elena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Hernvall, Ulrika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Bedömning av andraspråkstexter: Jämförande analys av tre bedömningsmetoder2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka vad man får veta om texter som är granskade med bedömningsmetoderna processbarhetsanalys, performansanalys och genrebaserad analys på texter skrivna av elever som läser svenska som andraspråk. Resultatet visar att både performansanalysen och den genrebaserade analysen ger en mångsidig bild av texternas språkliga och innehållsliga kvaliteter och täcker in fler mål från kursplanen, medan processbarhetsanalysen är mer inriktad på var i språkutvecklingen eleverna befinner sig och inte tar hänsyn till innehållsmässiga kvaliteter. Performansanalysen har ett starkt fokus på ordförråd och grammatik samt på komplexitet och korrekthet, medan den genrebaserade analysen fokuserar på textens syfte, struktur och genrerelaterade drag. Processbarhetsanalysen fokuserar däremot på de underliggande procedurer som styr den grammatiska utvecklingen. Undersökningen visar att ingen av de tre metoderna lämpar sig bättre än den andra för bedömning av texter. De bidrar med olika typer av information kring elevernas språk- och kunskapsutveckling och därför kan kombineras för att komplettera varandra.

 • 88.
  Lindström, Kristin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Women – The Lowest Class?: A Marxist Critical Analysis of Jane Austen's Pride and Prejudice and Persuasion2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A juxtaposition of Jane Austen's Pride & Prejudice and Persuasion. The two novels are analyzed from a Marxist theoretical perspective.

 • 89.
  Lindén, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Idealtjejen: Modelläsare i Julia och Kamratposten2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks sex olika texter från tidskrifterna Kamratposten och Julia för att komma fram till vilka modelläsare som konstrueras. Modelläsaren är den identitet som erbjuds i en text och den läsare som avsändaren föreställer sig. Syftet med undersökningen är att hitta och sedan jämföra modelläsarna från de olika texterna och därigenom se vilka förväntningar de två tidskrifterna har på sina riktiga läsare. Analysen är kvalitativ och har sin grund i den systemisk-funktionella grammatiken. Jag har valt att analysera texternas interpersonella betydelse och deras presuppositioner. Närmare bestämt analyseras språkhandlingar, attityd, närhet och distans samt modalitet och modal bedömning. Vad gäller attityd undersöks främst vilka värdeord som förekommer och när det gäller närhet och distans undersöks ordval och tilltal.

  Analysen av texternas interpersonella betydelse visar på få skillnader mellan tidningarna. Den största skillnaden handlar om att tidningen Julia skapar en större närhet till läsaren genom att i större utsträckning använda personligt tilltal. När det gäller presuppositioner är skillnaderna större och detta beror på att texterna handlar om olika ämnen och därmed förväntar sig att modelläsarna ska göra och veta olika saker. Det går dock att se vissa förväntningar som båda tidningarna har på sina modelläsare, dessa handlar om att prestera, att vara trendmedveten och att vara social.

 • 90.
  Lingemyr, Jesper
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  English Varieties in Swedish Upper Secondary School: An analysis of Listening Exercises in Swedish National Tests2017Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this project was to find out what varieties of English that Swedish upper secondary school students are exposed to in the classroom and to what extent they are exposed to different varieties. This was conducted by looking at preparation exercises for the listening part of the Swedish National Tests. These exercises are created by Göteborgs Universitet and are available online for everyone and show how the real national test will be done. By listening and analyzing every speaker’s variety they were sorted into British, American, Mid-Atlantic, Australian or New Zealand varieties. A total of 91 speakers were analyzed and the results showed that Students are exposed to mostly British English with half of the speakers using a British variety. One fourth of the speakers used American English while the rest were divided into Mid-Atlantic, Australian or New Zealand varieties.

 • 91.
  Lingemyr, Jesper
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Åberg, Joakim
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  När staten inte granskar: En kvalitativ studie om presentationen av texttyper i ämnesplaner och läroböcker för svenska i gymnasiet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När lärare undervisar utgår de från en ämnesplan som innehåller information om de delar en kurs omfattar. Lärare tar ofta hjälp av olika läroböcker för att genomföra sin undervisning. Mellan åren 1938 och 1991 granskades läroböcker statligt innan de kom ut på marknaden. Efter 1991 sker granskning inte längre statligt utan det är upp till varje lärare att avgöra om en lärobok passar till undervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur presentationen av texttyper från ämnesplanerna för svenska 1, svenska 2 och svenska 3 i tre serier med tryckta läroböcker överensstämmer med ämnesplanerna. Utgångspunkten är texttyperna argumenterande text, utredande text och text av vetenskaplig karaktär. De läroböcker som undersöks är serierna Svenska helt enkelt och Svenska impulser samt läroboken Människans texter. Språket. Studiens metod är en kvalitativ innehållsanalys som undersöker hur läroböckerna explicit och implicit presenterar innehållet från ämnesplanerna. Resultatet visar att serien Svenska helt enkelt behandlar allt utvalt innehåll från ämnesplanerna medan serien Svenska impulser och läroboken Människans texter. Språket inte behandlar allt utvalt innehåll. Studien kommer fram till att läroboken kan användas som ett stöd i undervisningen men inte som enskilt underlag då det kan finnas innehåll från ämnesplanerna som inte behandlas i läroboken.

 • 92.
  Lundin, Ingela
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Double Oppression in the Color Purple and Wide Sargasso Sea: a Comparison between the main characters Celie and Antoinette/Bertha2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 93.
  Lysén Frej, Ulrika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  "But one day she met this wonderful boy,he make her smile and believe in her self":: An Investigation into the Construction of Gender in School pupils' essays2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay analysed how gender is established in students’ texts. The aim of the study was to find out if the students in a class in an upper secondary school were able to produce texts where female and male subjects were not influenced by prevailing gender roles. The analysis was based on Halliday’s Functional Grammar Theory. Furthermore, the results are interpreted in the light of the guidelines of the Curriculum and the Education Act. To fulfil the aim of this essay 32 texts were analysed from the extra linguistic factor of gender.

                        The linguistic factors examined were verbs (dynamic/stative, transitive/intransitive), if the subjects function as actors or not were the factors used to establish if there is a difference between how females and males are represented in the texts. Furthermore the use of adjectives, nouns and predicatives modifying the grammatical subjects were also taken in consideration in the analysis. The hypothesis was based on a previous study made on the teaching book Blueprint A and the results from this current study were compared to the results from that study. The study finds that in the texts examined females are established as more stative than males and because of that it is possible to draw conclusions that the teaching book can influence the student in their writing but also that school not always uphold the goals of the Curriculum and the Education Act in the issue regarding gender equality.  

   

   

 • 94.
  Lysén Frej, Ulrika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Verb Dynamics: a Study of Gender Roles in Blueprint A2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The teaching book is a very important device in schools and its potential impact can be considerable. This essay analyses how gender is established in one of the most common teaching books in upper secondary school,

  Blueprint A. The study aims to find out if the teaching book is stereotypical concerning the issue of gender equality. The analysis is made with Halliday’s Functional Grammar Theory as theoretical approach and is compared to the guidelines of the Curriculum and the Educational Act. To fulfil the aim of this essay, three texts are analysed from a gender perspective. If the verbs are dynamic/stative, and if the subjects function as agents or not are the factors used to establish if there is a difference between how females and males are represented in the texts. The hypothesis is based on a previous study on the same teaching book but regarding another edition and course (Odén 2005). It is hypothesised that there are differences in how men and women are presented in the texts and that women are described as more stative while men are described in more dynamic terms. The conclusion of this essay is that females are established as more stative than males and therefore it can be argued that the teaching book does not satisfy the goals of the Curriculum or the Educational Act.

 • 95.
  Lönn, Sarah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Hedman, Madeleine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Skrivundervisning i skolans mellanår: En studie om hur grundskolelärare i årskurs 4-6 arbetar med skrivundervisning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma grundlärare i årskurs 4–6 arbetar med elevers skrivande. Vi har undersökt hur lärarna följer upp elevers skrivutveckling, vilka didaktiska redskap och metoder de använder, vad skriftspråket är för dem samt vilka texttyper deras elever vanligast arbetar med. Vi har genomfört tio semistrukturerade intervjuer med verksamma grundlärare i årskurs 4–6 i Sandvikens kommun och Gävle kommun. Det framkom att den vanligaste texttypen är berättande text och det vanligaste undervisningsmaterialet är läromedel. Det förekom olika didaktiska redskap. Det vanligaste redskapet var uppbyggt av ett stegprogram med en tydlig progression i uppgifterna. Alla lärare var överens om att deras didaktiska redskap underlättar undervisningen av texttyper genom sin struktur. För elever är det enkelt att förstå hur de ska arbeta med texttypen om de har en tydlig struktur att följa. Utöver de didaktiska redskapen förekom olika didaktiska undervisningsmodeller, till exempel cirkelmodellen. Alla lärare var överens om att läsning och skrivning är sammanlänkade, ju mer en elev läser desto mer medveten blir eleven i sitt egna skrivande. När eleverna arbetar med sitt skrivande är det viktigt att skrivlusten inte försvinner, därför måste lärarens inblandning i texten hållas på en lagom nivå.

 • 96. Mattfolk, Leila
  et al.
  Melander, Micael
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Svenska och finlandssvenska reaktioner på engelska importord2006Ingår i: Svenskans beskrivning: [SvB.] 28, Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro den 14-15 oktober 2005 / [ed] Per Ledin, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 97.
  Mattsson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Wiklund, Monica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Läsundervisning i samband med ljudningsstrategi och helordsläsning: En studie om läromedel och olika läsinlärningsstrategier2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I juli 2016 kom det nya kunskapskravet om att elever i slutet av årskurs 1 ska kunna läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Vi har i vår studie undersökt vilka strategier för ljudningsstrategi och helordsläsning som några olika läromedel innehåller. Syftet har varit att se vilken progression mellan strategierna som läromedlen med tillhörande lärarhandledningar följer och att se om det finns några likheter eller skillnader avseende detta. Syftet har också varit att ta reda på hur läromedelsförfattarna anser att läsundervisningen ska bedrivas i samband med ljudningsstrategi och helordsläsning. Genom en kvalitativ analys med kvantitativa inslag undersöktes fyra läromedel med tillhörande lärarhandledningar. Samtliga läromedel vi analyserat har enligt vår bedömning ett innehåll som innebär att användning av dem bör göra att eleverna når det nya kunskapskravet. De underliggande strategierna för ljudningsstrategi och helordsläsning i läromedlen är visuell, fonologisk, ortografisk och ordavkodning. Läromedlen liknar varandra och det finns en progression mellan strategierna, även om den ser olika ut. Det kan bero på att det inte finns ett entydigt svar på frågan vilket sätt som är bäst när det gäller att lära ut läsning. Det är tvärtom en ständigt pågående diskussion. När det gäller läromedlens uppgifter är en övervägande majoritet teoretiska men det finns även förslag på praktiska uppgifter, vilket talar för att författarna anser att det är viktigt att det teoretiska varvas med mer lekfulla praktiska övningar.

 • 98.
  Melander, Micael
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Kristiansen, Tore
  Sverige2006Ingår i: Nordiske sprogholdninger: en masketest / [ed] Tore Kristiansen, Oslo: Novus forlag , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 99.
  Modiano, Marko
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för moderna språk.
  Euro-English from a 'deficit linguistics' perspective?2007Ingår i: World Englishes, ISSN 0883-2919, E-ISSN 1467-971X, Vol. 26, nr 4, s. 525-533Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Review-article of Sandra Mollin, Euro-English: Assessing Variety Status

 • 100.
  Modiano, Marko
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för moderna språk.
  Euro-Englishes2006Ingår i: The Handbook of world Englishes / [ed] Kachru, Braj B. & Kachru, Yamuna & Nelson, Cecil L., Malden, Mass.: Blackwell , 2006, s. 223-239Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
12345 51 - 100 av 210
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf