hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 51 - 100 av 155
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Jirevall, Emelie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Vad motiverar ungdomar till att börja idrotta och vad är det som hindrar dem?: en intervjustudie om skillnader och likheter mellan svenska ungdomar och invandrarungdomar2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Föreningsidrotten ökar men fortfarande är det många ungdomar som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Många undersökningar har gjorts angående motivation hos aktiva idrottare, men forskningen kring vad det är som motiverar ungdomar att börja idrotta är inte alls lika stor. Syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationsfaktorer som skulle få ungdomar att börja idrotta och vad det är som hindrar dem, samt se vilka skillnader och likheter det fanns mellan svenska ungdomars och invandrarungdomars svar. Genom att undersöka vad som skulle få ungdomar att börja idrotta och vad det är som hindrar dem, skulle detta kunna hjälpa idrottsföreningar i hur de ska rekrytera nya medlemmar. Det är också viktigt att undersöka om det är någon skillnad mellan svenska ungdomars och invandrarungdomars motivationsfaktorer och hinder. Enskilda intervjuer gjordes med svenska ungdomar och invandrarungdomar från två olika skolor. Intervjuerna som spelades in på band transkriberades, för att sedan analyseras utifrån en hermeneutisk ansats. Teman i form av inre och yttre motivation, samt inre och yttre hinder togs fram, därefter skapades kategorier utifrån de motivationsfaktorer och hinder som var särskilt betydelsefulla för ungdomarna. Resultatet visade att de faktorer som skulle motivera ungdomarna att börja idrotta var socialt stöd, tidigare positiva erfarenheter av idrott, bättre hälsa, att det var roligt och att de hittade en idrott som passade dem. Det som hindrade dem var tidsbrist, låg grad av self-efficacy, prestationskrav, den sociala miljön, andra preferenser, att det inte var roligt och jobbigt idrotta, samt att de inte hade hittat någon passande idrott. Det kunde inte urskiljas några större skillnader mellan de svenska ungdomarna och invandrarungdomarna, men de svenska ungdomarna motiverades av både inre och yttre faktorer medan invandrarungdomarna endast motiverades av inre faktorer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 52.
  Johansson, Marie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Hammarberg, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Hur två skolor integrerar barn som nyss kommit till Sverige2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor integrerar barn som nyss kommit till Sverige. Vi gjorde en kvalitativ intervjustudie, där två skolor besöktes. På båda skolorna intervjuades en rektor och en pedagog. Dessa två skolor valdes ut på grund av deras mångfald av invandrarbarn. Den ena skolan har ett större antal barn med annan kultur än den andra skolan som har mesta dels svenska barn. Det intervjuerna resulterade var att de använder sig av en kommunal verksamhet som kallas för Landningen, som är en förberedelseklass eller mottagningsgrupp som det även kallas för. De arbetar aktivt med integration. Det resulterade även att föräldrakontakten anses vara viktig för dessa skolor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 53.
  Jonsson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Hägglund, Elin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  "I take him as my brother, a brother from another mother".: a qualitative study on how youth in a disadvantaged community in South Africa experience the social impact of sport.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The impact of sport participation among youth is a widely discussed phenomenon. Researchers argue that sport participation can contribute to both positive and negative impact. The aim of this study is to find out how youth in a disadvantaged community in South Africa experience the social impact of sport. The data were collected through four group interviews with 24 youth (aged 16-20) who participated in three different teams; soccer, basketball and mountainbike. The result indicates that the respondents experienced an overall positive social impact from their sport participation. Six categories were identified as prominent in the result; acquire life skills, building friendship, emotional development, the importance of positive leadership, avoiding drugs and crime and support from the community.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 54.
  Karlsson, Thomas
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  STRATEGISK KOMMUNIKATION OCH KOMMUNIKATION AV STRATEGIER: en intervjustudie kring en organisations kommunikation gällande strategier och mål2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Strategisk kommunikation har en central roll i att sprida och skapa innebörd åt organisationers visioner, strategier och mål. Men många medarbetare känner inte till organisationens övergripande mål och heller inte hur väl organisationen lyckas uppnå dessa. Denna studies syfte var att undersöka och beskriva hur den interna kommunikationen uppfattas inom en organisation, främst med fokus på kommunikation gällande strategier och mål. Syftet var även att visa på likheter och skillnader i synen på internkommunikation, samt synliggöra vart eventuella problem och brister kan uppstå.

  Metod: Tre halvstrukturerade intervjuer genomfördes, två med personer i chefsposition och en gruppintervju med medarbetare. Sammanlagt intervjuades 9 personer på tre olika hierarkiska nivåer inom samma avdelning. Samtliga intervjupersoner var män i åldern 35 – 60 år.

  Resultat: Studien visade att den strategiska kommunikationen inom organisationen präglades av en transmissionssyn på kommunikation, att medarbetarna inte varit delaktiga i mål- och strategiprocesser samt att övergipande och allmänt formulerade mål och strategier inte översatts och brutits ner till lokal nivå i tillräckligt stor utsträckning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 55.
  Kittilä, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  LeRoy, Haley
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Beröm och bekräftelse: en studie om hur en pedagog använder beröm och bekräftelse i förskolan2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Beröm är ett positivt utlåtande om någon annans prestation, medan bekräftelse är detsamma som att erkänna någons existens. I dagens samhälle blir individen bedömd efter vad den presterar och inte hur den är. Detta kan leda till att människor fokuserar på att prestera, istället för att vara nöjda med sig själva som de är. Individens självkänsla utvecklas när en viktig person i dens liv erkänner individen som den är och får den att uppleva sig som värdefull. Genom att lägga grunden till barnets självkänsla ger man det förutsättningar för ett fruktbart liv. Ett av förskolans uppdrag är att se till att varje barn får uppleva sitt eget värde. Detta kan tolkas som att det är förskolans uppdrag att lägga grunden för en god självkänsla hos barnen.

   

  Syftet med denna undersökning var att undersöka en pedagogs användning av beröm och bekräftelse i förskolan. Vi lyfter även fram goda exempel på hur en pedagog bekräftar barn. Metoder som använts i studien är ostrukturerad intervju och ostrukturerad observationer. Resultat visar att det finns en tradition av att berömma barnen i förskolan, vilket kan leda till det prestationssamhälle som råder idag.  Den intervjuade pedagogen anser att det har blivit en vana att berömma barnen i förskolan, och att fokusera på deras prestationer. Han anser att det går att ändra på detta, och att det går att bekräfta barn istället för att berömma deras prestationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 56. Kjeldsen, A-C
  et al.
  Niemi, Pekka
  Olofsson, Åke
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Training phonological awareness in kindergarten level children: Consistency is more important than quantity.2003Ingår i: Learning and instruction, ISSN 0959-4752, E-ISSN 1873-3263, Vol. 13, nr 4, s. 349-365Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, we show that the benefits of phonological training upon reading skills, aptly demonstrated by Lundberg, Frost, and Petersen (Reading Res. Q., 23 (1988) 263), can be obtained even in less favourable conditions featuring a smaller dose of training in a kindergarten culture impregnated by knowledge of phonological awareness and reading. As a consequence, the control group in the present study demonstrated vastly better pre-school reading skills than the one in Lundberg et al. (1988). One experimental group received a training dose of only 60% of that administered by Lundberg et al. (1988). The results replicated those of Lundberg et al. (1988) even for the group with a 60% training dose. A significant gain in word reading was maintained until the end of grade 2 both for mainstream pupils and children-at-risk. A spelling gain was observed only for children-at-risk in grade 2. It is suggested that training must be strictly systematic in order to be effective. The results are discussed in terms of metacognitive insights into reading that are gained through training in phonological awareness.

 • 57.
  Larsson, Louise
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Nylander, Kristin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Kostdiskursens gungning: En textanalys av läsarkommentarer till internetartiklar i svensk massmedia2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När det gäller kost och hälsa är massmedia en betydande källa för information. Dess rapportering kan uppfattas som motsägelsefull och förvirrande för individen då nya råd och rön ständigt omskrivs. Syftet med denna studie var att undersöka hur individen blir påverkad och upplever massmedias frekventa rapportering av varierande kostinformation. Metoden som valdes var en textanalys tillämpad på internetartiklars läsarkommentarer. Totalt ingick 30 stycken kostrelaterade artiklar där 703 stycken läsarkommentarer bearbetades. Undersökningen visade att 58% var för, 28% emot och 14% ambivalenta gentemot artiklarnas innehåll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 58.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Den sociala konstruktionen av att förstå skolmatematik i forskningsintervjuer2007Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Attention to students cognitive states is an important issue in educational research. Educational research as well as testing practises generally is however dependent on communicative work in order to achive a credible picture of how the student perceive the teaching subject. The purpose in this paper is to study sequences of interaction produced in research interwievs with 14 year math students, designed to capture students thinking on school maths. The interwievs are designed as post-lesson interwievs after the lesson. The analysis of these research interwievs shows that talk on student thinking math is not a neutral medium and that the interaction has obvious similarities with teachers student interaction (IRE). This study also has implications for general educational questions concering teachers possibilities to validiate the knowledge of students in the classroom interaction.

 • 59.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Elevcentrerade undervisningsfilosofier som pedagogisk paradox2007Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 16, nr 3, s. 37-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Student centered philosophies of teaching as pedagogical paradox.The idea of student centered teaching is complex. In this study I approachthis subject by the notion of student activity and student discovery. Through these concepts the idea of having the student as point of departure becomes most distinct in the sense that the teachers knowledge is put more or less in the background in order to support the knowledge of the student. This idea may, however, be problemized by investigating the social interaction in the classroom. Through an empirical and theoretical investigation of typical situations in the classroom I develop three main conclusions: the student is always a subject in a web of social interactions with other participants, and

  not a private discoverer; the active and discovering student is more or less dependent on the teachers professionally recognized knowledge, and, finally; some students are better prepared for doing active discoveries than other students, which makes their dependence on the teacher even more visible. It is argued that the notion of activity and discovery has to be reformulated to include the social interaction with the teacher in order to be a practical possibility in the everyday life of the classroom.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Undervisande aktiviteter i förskolan: en jämförande studie mellan 5-årsgrupp och förskoleklass2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 61.
  Liljestrand, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Runesson, Ulla
  Interaction, Organisation, Tasks and Possibilities for Learning about Mathematical Relationships: A Swedish Classroom Compared with a US Classroom2006Ingår i: Making connections: comparing mathematics classrooms around the world / [ed] David Clarke, Jonas Emanuelsson, Eva Jablonka, Ida Ah Chee Mok, Rotterdam: Sense Publishers , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 62.
  Lyrberg, Åsa
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Fem rektorers uppfattningar om inkludering i "en skola för alla"2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Inkludering och begreppet "en skola för alla" har länge varit uttryck för en officiell policy i svensk skola, men uppfattningarna om vad som egentligen kännetecknar en inkluderande skola och "en skola för alla" varierar kraftigt.

  Syfte

  Syftet med undersökningen var att synliggöra och beskriva rektorers uppfattningar och attityder till inkludering och begreppet "en skola för alla". Utifrån syftet var frågeställningarna: Vilka personliga synsätt och värderingar kan urskiljas i rektorernas resonemang kring en inkluderande skola? Hur resonerar rektorerna kring möjligheter, mål och strategier för att realisera "en skola för alla"? Vad kännetecknar, ur ett ledningsperspektiv, en inkluderande skola?

  Urval

  Fem rektorer, verksamma inom grundskolan i en medelstor svensk stad, valdes ut efter att ha svarat positivt på en skriftlig förfrågan. Urvalsgruppen bestod av tre män och två kvinnor. En av rektorerna var även ansvarig för särskolan. Tre av rektorerna var verksamma på skolor med stor social och etnisk mångfald, medan två arbetade i socialt stabila områden med homogen elevsammansättning.

  Design och metod

  Semistrukturerade intervjuer, baserade på en intervjuguide med några få, öppna frågor genomfördes med de deltagande rektorerna. Intervjuerna varade i ungefär en timme vardera, bandades och transkriberades i sin helhet. Intervjupersonerna erbjöds att läsa en sammanfattning av intervjuerna. Analysen genomfördes utifrån ett kritiskt perspektiv, inspirerat av diskursanalys. Fokus lades på olika sätt att tala om inkludering och "en skola för alla". Utsagorna kategoriserades för vidare analys. Avsikten var att definiera olika teman och mönster i rektorernas uttalanden.

  Resultat

  Rektorerna talar om inkludering utifrån personliga värderingar, men relaterar även till olika utbildningsideologier, demokratimodeller och politiska synsätt. Resultatet visar på det komplicerade sambandet mellan samhälle, skolans styrning och realiserandet av utbildning, samt de konsekvenser skolledarskapet får i arbetet med inkluderande undervisningsformer i skolan.

  Slutsatser

  Resultatet visar på betydande likheter mellan rektorerna, men det finns samtidigt stora variationer i sättet att tala om och närma sig utmaningarna med att realisera en inkluderande skola för alla. Utifrån personliga synsätt beträffande den mening och innebörd som tillskrivs begreppet inkludering, utvecklar rektorerna olika strategier och praktiska tillvägagångssätt i tolkningen och formuleringen av sitt uppdrag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 63.
  Nordlöf, Hasse
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Work Environment and its Priority in Small and Medium Sized Enterprises2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the study presented here was to investigate to which extent different aspects of the work environment get prioritized among small and medium enterprises (SMEs). Earlier research has emphasized what may be the priorities for SMEs in general and also work environment in general. This study focus on what aspects of the work environment that gets prioritized in SMEs according to management and local safety delegates. A postal questionnaire was distributed to 420 individuals, 210 to management and 210 to local safety delegates, at 210 manufacturing SMEs in Mid-Sweden. Response rate was 58 % (n=245). The work environment was divided into seven different indexes. The results show that there is a constant and even consistency between management and local safety delegates, with the management rating the priority of the work environment higher. Both groups agree that the index work environment routines outstandingly get more prioritized currently than one year earlier. Both groups also agree on profitability being the highest prioritized area of interest. Leaving us with the conclusion that SMEs prioritizes profitability over other things but increasingly having the routines of their work environment management in attendance.

 • 64.
  Norén, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Södergren, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Tidig matematikinlärning: hur svenska elevers matematikkunskaper kan förbättras genom lärares undervisningsstrategier2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur den inledande undervisningen inom ämnet matematik kan se ut samt se orsaker till de sjunkande resultat inom ämnet matematik som visats genom undersökningar.

  Uppsatsen har sin utgångspunkt i det resultat som undersökningen TIMSS 2007 visat och följs därefter upp av intervjuer med två grundskolelärare, en specialpedagog samt en matematikutvecklare som berättar om den inledande matematikinlärningen. Därtill genomförs ett kunskapstest med elever i årskurs 4. Intervjuerna samt resultatet av kunskapstestet blev, efter sammanställning, jämförda mot tidigare forskning tagen. Relevant litteratur söktes fram från bibliotek samt från databaser på Internet med inriktning mot matematik.

  Resultatet visar att många lärare har läroboken som utgångspunkt för sin undervisning men att det konkreta materialet är ett viktigt komplement som gör eleverna delaktiga samt befäster matematiken i vardagen. Elevundersökningen visar att eleverna i årskurs 4 har svårigheter inom området taluppfattning och aritmetik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65.
  Ohlander, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Björk, Sandra
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  En undersökning av tolkningsutrymmet vad gäller hälsa i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I och med den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, breddades idrottsämnet och ämnet bytte namn från idrott till idrott och hälsa. Då hälsa är ett komplext och svårdefinierat begrepp var syftet med studien att undersöka tolkningsutrymmet vad gäller hälsa i kursplanen för idrott och hälsa. Studien inkluderade två olika undersökningar varav den ena avsåg en textanalys av samtliga läroplaner för grundskolan med inkluderande kursplaner för idrottsämnet. Detta för att belysa hur hälsosynen och tolkningsutrymmet har utvecklats över tid. Textanalysen kompletterades sedan med intervjuer av fyra behöriga idrottslärare för grundskolan i en kommun för att få inblick i hur yrkesverksamma tolkar hälsa utifrån kursplanen. Resultatet av båda undersökningarna visade att tolkningsutrymmet är stort och intervjuerna visade även att idrottslärarna önskade bättre metodiska anvisningar för kursmålen. Samtliga idrottslärare uppgav att hälsa är att må bra, men åsikterna om hur detta välmående skulle uppnås skilde sig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 66.
  Olofsson, Åke
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Early writing among ancient vikings and today's preschoolers: a cognitive developmental perspective on reading acquisition and alphabets as effective artefacts2008Ingår i: Paedagogica historica, ISSN 0030-9230, E-ISSN 1477-674X, Vol. 44, nr 1-2, s. 167-178Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present paper reports some observations on pre-school children’s spontaneous as well as adult-supported spelling behaviour and makes comparisons between aspects of these early literacy activities and some features of spellings from mostly twelfth- to fourteenth-century Norwegian runic inscriptions. The runic inscriptions originate from a post-Viking time period where formal schooling was rare and exclusively based on the Latin alphabet. It is argued that runic literacy was serving several important functions in the society and that runic literacy skill was learned in an everyday sociocultural context and that this learning process in a critical way was supported by one major artefact – the runic alphabet itself. It is concluded that there are fundamental similarities between the learning activities among the children of today and the thirteenth-century self-supported print explorer. The basic commonality is alphabetical knowledge and it is concluded that primary knowledge of the actual alphabet is, and has always been, essential for the initial stage of reading acquisition.

 • 67.
  Olofsson, Åke
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Fonologisk medvetenhet2009Ingår i: Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket / [ed] Stefan Samuelsson m fl, Stockholm: Natur & Kultur , 2009, s. 16-31Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Begreppet fonologisk medvetenhet har sedan 1970-talet varit centralt inom så gott som alla läsforskningens områden. Detta kapitel ger en beskrivning av begreppets bakgrund och innebörd med avseende på både teori och praktik. Begreppet har en relativt modern historia och ett nära släktskap med lingvistik och kognitionspsykologi. Först redogörs för begreppets lingvistiska sida och därefter för dess relation till barns tänkande (kognitiv utveckling). Sedan beskrivs hur begreppet omsätts i praktiken, i form av språklekar och övningar med barn, och hur det hänger ihop med skrift och barns läsutveckling.

 • 68.
  Olofsson, Åke
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Stimulans och uppföljning av läs- och skrivutveckling i förskolan2006Ingår i: Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet 18-20 november 2005, Högskolan i Gävle / [ed] Eriksson, Mårten et al, Gävle: Högskolan i Gävle , 2006, s. 88-96Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 69.
  Olsson, Sylvia
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Läsförståelse - ett ansvar för svenskämnet?: en analys av hur läsförståelse behandlas i några läromedel för SO- och NO-ämnen avsedda för skolår 7-92009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet för denna undersökning är att genom läromedelsanalys belysa hur läsförståelseaspekten behandlas inom SO- och NO-undervisningen. Datainsamlingen har bestått av textanalys av ett antal läromedel i SO och NO, avsedda för skolår 7-9, samt kompletterande intervjuer med några lärare som använder de aktuella läromedlen i sin undervisning. I jämförelsesyfte har sedan diskursanalysen använts som analysmetod.

  Resultatet visar att lärarstöd för läsförståelseundervisning, direkt riktat mot lärobokstexten, endast förekommer i SO-läromedlen och då främst i läromedlet för samhällskunskap. Intervjuerna visar, inom både SO och NO-diskursen, att kunskap om läsförståelseteorier är en viktig faktor för att läraren ska kunna undervisa eleverna om hur de ska förstå texten i respektive ämne.

  En slutsats som kan dras är att det behövs mer kunskap om läsförståelse hos lärare i alla ämnen och att ett samarbete om elevers läsning över ämnesgränserna bör eftersträvas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 70.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Bakgrunden till PISA: Programme for International Student Assessment2003Ingår i: Skolan och tusenårsskiftet: En vänbok till Ulf P Lundgren / [ed] Eva Forsberg, Uppsala: Uppsala universitet , 2003Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 71.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Barnets århundrade: Radikalism på konservativ grund2003Ingår i: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, ISSN 1652-2729, Vol. 1Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 72.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  I skuggan av PISA2009Ingår i: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, nr 09/09Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 73.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 74.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Internationella jämförande kunskapsmätningar2006Ingår i: Skolans kontrollregim - ett kontraproduktivt system för styrning?: en antologi / [ed] Eva Forsberg & Erik Wallin, Stockholm: HLS Förlag , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 75.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Kris i skolan eller i skolpolitiken?2009Ingår i: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 36, nr 3Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 76.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Kunskapsbedömning: ett komparativt paradigm2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 77.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Läxor: en oreglerad bedömningspraktik2005Ingår i: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, ISSN 1652-2729, Vol. 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 78.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Politics of Assessments: International organizations and globalization of educational steering2003Ingår i: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, ISSN 1652-2729, Vol. 3Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 79.
  Pettersson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Lundahl, Christian
  Uppsala universitet.
  Lindh, Gunnel
  Uppsala universitet.
  Lindh-Munther, A
  Uppsala universitet.
  Temaintroduktion: Bedömningspraktiker i skolans vardag2004Ingår i: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, ISSN 1652-2729, Vol. 2Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 80.
  Rosenqvist, Mia Maria
  et al.
  Högskolan i Dalarna.
  Andrén, MariaHögskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Uppsatsens mystik: om konsten att skriva uppsats och examensarbete2006Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 81.
  Savela, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Diskursens konstruktioner i Hasselapedagogiken om beteendet hos ungdomar i LVU-vård2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hasselapedagogikens uppdrag i samhället, i egenskap av kollektiv verksamhet, är att hjälpa ungdomar i LVU-vård. Ungdomar som är i behov av hjälp, har visat avvikande beteende och därmed blivit analyserade och dömd till tvångsvård. Analysen och upprättandet av ungdomarna går efter de konstruerade regler som finns för hur ett hälsosamt liv bör se ut i samhället. Det innebär att det finns en kunskap i samhället om hur vi bör leva för att passa in i samhället. Kunskapen om det normala och onormala beteendet finns i språkliga strukturer. Strukturerna visar sig i diskurser i samhället. Syftet med uppsatsen var att genom diskursanalys hitta konstruktionerna som skapar kunskapen om beteendet hos ungdomar i LVU-vård och deras anhöriga. Metoden var att analysera litteratur med anknytning till Hasselapedagogiken och därmed kunna klarlägga strukturerna och hitta vad som betraktas som sant eller falskt. Resultatet visade konstruktionen om hur ungdomar i LVU-vård var i beteendet. Ungdomar i LVU-vård ansågs ha egna normer, värderingar och fel sociala regler. Analysen av diskursernas strukturer visade att det fanns en kunskap i samhället om vad som var det avvikande beteendet och vilka de rätta sociala reglerna var. Diskursernas konstruktion visade att kunskapen fanns att ungdomar i LVU-vård inte hade de rätta sociala reglerna eller det rätta beteendet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 82.
  Sjöberg, Helena
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Frihet eller struktur - vad gynnar kreativitet, innovation och hälsa i organisationen?: En kvalitativ studie kring fyra ledares uppfattningar2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället är föränderligt och påverkas av globala faktorer. Arbetslivet tvingas till kontinuerlig utveckling och anpassning till rådande omställningar. Företag och organisationer måste ständigt förnyas och utvecklas för fortsatt existens. Två begrepp som används i samband med utveckling och förnyelse i organisationer är kreativitet och innovation. Syftet med den här undersökningen var att beskriva och analysera vilka övergripande faktorer som ledare uppfattar påverka kreativitet och innovation i organisationen. Syftet var även att undersöka hur ledarna uppfattar sambandet mellan kreativitet och hälsa. Fyra ledare på skiljda positioner i två olika organisationer intervjuades. Vid analysen av intervjumaterialet användes en fenomenografisk inspirerad ansats för att identifiera ledares uppfattningar om kreativitet, innovation och hälsa i organisationen. Resultatet åskådliggjorde sammanfattningsvis att både frihet och struktur samt en balans mellan dessa ytterligheter behövs för att skapa kreativitet och innovation i en organisation. Resultatet visade även att ledarskapet och organisationskulturen påverkar balansen. Ett pedagogiskt ledarskap och en öppen organisationskultur ansågs vara särskilt gynnande för balans mellan frihet och struktur. Ett angeläget utvecklingsområde ansågs vara att öka kompetensen kring hur balans mellan frihet och struktur samt hur balans mellan ledarskap och chefskap kan skapas. Ledarna uppgav att det finns ett samband mellan kreativitet och hälsa och att de båda begreppen påverkar varandra i en positiv spiral. Ett hinder i utvecklandet av kreativitet, innovation och hälsa i organisationen uppgavs vara tidsbrist. Att sammanföra kreativitet och hälsa till en gemensam utvecklingsorganisation skulle kunna skapa mer utrymme för detta arbete i organisationer, i enlighet med tidigare forskning inom området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 83.
  Stake-Nilsson, Kerstin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för medicinsk vetenskap.
  Söderlund, Maud
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Hultcrantz, Rolf
  enheten för Gastroenterologi och Hepatologi Karolinska universitetssjukhuset..
  Unge, Peter
  Department of FSCO, Novartis, Basel, Switzerland.
  A qualitative study of complementary and alternative medicine use in persons with uninvestigated dyspepsia2009Ingår i: Gastroenterology Nursing, ISSN 1042-895X, E-ISSN 1538-9766, Vol. 32, nr 2, s. 107-114Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Dyspepsia is a common disorder. A lack of effective therapies for managing dyspepsia may invite use of complementary and alternative medicine (CAM). The aim of this study was to elucidate CAM methods and their perceived effects in a middle-sized community in Sweden. Group interviews were used. Persons with uninvestigated dyspepsia, according to the Rome II criteria, were included. Data were studied systematically using manifest content analysis. A total of 25 persons (13 women and 12 men) were assigned to five different groups. The CAM methods used by participants were categorized as follows: (1) nutritional, (2) drug/biological, (3) spiritual/psychological, and (4) physical activity. In this study, 26 CAM methods associated with various effects were identified and all persons had used at least one method.

 • 84.
  Stake-Nilsson, Kerstin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för medicinsk vetenskap.
  Söderlund, Maud
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Hultcrantz, Rolf
  Karolinska sjukhuset.
  Unge, Peter
  FSCO, Norvatis, Basel, Switzerland.
  A Quality Study of Self-Care use in patients with dyspepsia2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 85.
  Swärd, Ann-Katrin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  A Swedish perspective on teaching ’literacy’2007Ingår i: Delta Kappa Gammas Europakonferens, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 86.
  Swärd, Ann-Katrin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer2009Ingår i: Vår skola. Specialundervisning, ISSN 0284-6829, nr 2, s. 4-7-25-27Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 87.
  Swärd, Ann-Katrin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Ensuring literacy2008Ingår i: Delta Kappa Gammas International Convent, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 88.
  Swärd, Ann-Katrin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Ensuring literacy2008Ingår i: World Congress on Reading, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 89.
  Swärd, Ann-Katrin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Ensuring Literacy through ‘ Didactic Arranging’2009Ingår i: European Regional Conference, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 90.
  Swärd, Ann-Katrin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Ensuring Literacy through ‘Didactic Arranging’2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 91.
  Swärd, Ann-Katrin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  The Witting method:  a metacognitive perspective2008Ingår i: The Fifth Graduate Summer School for Literacy Research, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 92.
  Swärd, Ann-Katrin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  The Witting method set in context2007Ingår i: Grounded Theory researach seminarium, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 93.
  Söderlund, Maud
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  A concept of caring developed from three perspectives2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 94.
  Söderlund, Maud
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  A concept of caring developed from three perspectives2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 95.
  Söderlund, Maud
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  A concept of caring developed from three perspectives2009Ingår i: International Journal of Qualitative Methods, ISSN 1609-4069, E-ISSN 1609-4069, Vol. 3, nr Sup2, s. 33-33Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  International research indicates that patients and their families have not always been satisfied with the health care given them, and they suffer. To be able to alleviate suffering it will be necessary to describe varied experiences of care. In this article three diverse perspectives - those of the health care professionals, the patients and the relatives are described, analyzed and interpreted. In doing so the researcher makes use of the phenomenological, phenomenographical and hermeneutical approaches.

 • 96.
  Söderlund, Maud
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  A model of interpretation used in Caring Science2006Ingår i: Paper in abstract book for the 7th International Interdisciplinary Conference, Advances in Qualitative Methods. Looking towards the Future: Opportunities & Challenges for Qualitative Research, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 97.
  Söderlund, Maud
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Anhörigas erfarenhet - en mardröm1996Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 98.
  Söderlund, Maud
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Anhörigas erfarenheter1999Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 99.
  Söderlund, Maud
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Anhörigas erfarenheter – mardrömslikt eller harmoniskt2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 100.
  Söderlund, Maud
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Att nå förståelse för de anhörigas upplevelsergenom att använda en tolkningsmodell.2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
1234 51 - 100 av 155
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf