hig.sePublications
Change search
Refine search result
9101112 551 - 562 of 562
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Ännu en av Espmarks buljongtärningar: Bok i dag1993In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 12 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 552.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Är det så här i Postmodern-land?2001In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 21 marsArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om filosofi med barn på lågstadiet

 • 553.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Årets tidskrift: Tidskriften2000In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 3 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 554.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Översätta bibeln - en omöjlig konst1999In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 19 septemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Betraktelse över arbetet med nyöversättning av Bibeln vid Bok & Bibliotek, ett arbetet som pågått i 27 år

 • 555.
  Tegelström, Liv
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Utvecklingssamtal – En litteraturstudie över vem utvecklingssamtalet gynnar främst, elev, vårdnadshavare eller lärare?2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte har varit att utifrån relevant litteratur granska vem som främjas bäst av ett utvecklingssamtal, är det eleven, vårdnadshavaren eller läraren. En frågeställning var att undersöka vem som får mest ut av att ha ett utvecklingssamtal. Vidare var att utifrån syftet granska de nationella styrdokument som finns för att se hur utvecklingssamtalet förhåller sig till de riktlinjer som finns uppsatta. För att undersöka frågan har som metod använts en litteraturstudie där ett antal artiklar baserade på avhandlingar fungerat som bas. Studien har även inkluderat annan relevant litteratur i form at textböcker och avhandlingar samt tidningsartiklar. Studien visar på att undersökt litteratur klart och tydligt visar att de flesta elever känner obehagskänslor och blir nervösa inför sitt utvecklingssamtal, samt att lärare bättre behöver få kunskap om hur ett utvecklingssamtal ska gå till samt få en större vetskap om vad det bör innehålla. När det gäller vårdnadshavarens roll finns mycket lite dokumenterat men det visade sig att många vårdnadshavare var nöjda med att gå på elevledda utvecklingssamtal där lärarens roll minimerades.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 556.
  Vilhelmson, Pär
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Att arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning2009In: HSS09 Högskolor och samhälle i samverkan, Söderhamn: CFL-Söderhamn , 2009, p. 39-Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  HSS09 drivkraft
 • 557.
  Vilhelmson, Pär
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  The Independent School of Sventon: A Part of Public Sphere Rethought and Remade by Entrepreneurs. A New Framework for the Organization and Operation of Schools and a Strategic Use of School Actants and Professional Knowledge2005In: Trading Wor(l)ds: rapport från RENT en forskningskonferens / [ed] Svante Brunåker, Gävle: Högskolan i Gävle , 2005, p. 47-59Conference paper (Other academic)
 • 558.
  West, Tore
  et al.
  Stockholms universitet.
  Johansson, Björn
  Södertörns högskola.
  Elm Fristorp, Annika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Videoanalyzer2006Conference paper (Refereed)
 • 559.
  Westvall, Maria
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Musikens värde och dess musiska dimension i skolan2003In: Lek, musik, könsroller och centrala begrepp: Fyra exempel på sociala konstruktioner / [ed] Gerhard Arfwedson, Stockholm: HLS Förlag , 2003, p. 34-57Chapter in book (Other academic)
 • 560.
  Wikander, Lennart
  et al.
  Intitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Gustafsson, ChristinaUniversity of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.Riis, UllaInstitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.Larsson, LenaInstitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Pedagogik som examensämne 100 år2009Collection (editor) (Other academic)
 • 561.
  Wikström, Thomas
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Hedström, Pernilla
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Betydelsen av Läroplanen för förskolan: -en intervjustudie med sex utbildade förskollärare2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Detta examensarbete har ett didaktiskt innehåll då det beskriver förskolelärarnas erfarenheter och åsikter om mottagandet och arbetet med läroplanen, Lpfö 98. Arbetet tar upp dess betydelse som den har haft det senaste årtionde för förskoleverksamheten. Att läroplanen för förskolan fyller tio år har väckt nyfikenhet hos oss att vilja undersöka vidare om läroplanen har påverkat förskoleverksamheten. Diskussioner som förts i media gällande förskolans första läroplan ligger till grund för arbetets syfte, som har varit att undersöka sex utbildade förskolelärares syn om läroplanens eventuella betydelse för förskoleverksamheten.

  I litteraturavsnittet framgår det att förskoleverksamheten har gått från att vara en omsorgsstyrd- till en lärandestyrd verksamhet på grund av införandet av läroplanen för förskolan. Vidare visas exempel på problem som kan uppstå vid ett införande av en ny läroplan i en pedagogisk verksamhet. Utifrån detta har examensarbetet ett historisk- och lärande perspektiv. Arbetets undersökning är baserat på sex semistrukturerade intervjuer med utbildade förskolelärare. Den står på en kvalitativ grund, då en kvalitativ dataanalys har utförts på det insamlade undersökningsmaterialet.

  Undersökningen påvisade att genom läroplanens införande upplevde förskolelärarna en höjd status. Detta i sin tur medförde dock inte förändringar i arbetssättet hos vissa förskolelärare, där arbetet fortsatte oförändrat. Resultatet visade även att tid, engagemang och kompetens var tre aspekter som är viktiga vid införande och genomförande av en läroplan. Detta för att läroplanen ska kunna användas aktivt i verksamhetens arbete. En förändring som resultatet visade var den mer aktiva föräldrakontakten läroplanen medförde.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 562.
  Åhrman, Carina
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Hur politiker uttalar sig i riksdagsdebatter om elever som går ur grundskolan utan att nå målen i matematik.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Undersökningens syftet har varit att studera hur politiker uttalar i den politiska debatt om elever som går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. Om det är så att allt fler eleverna går ur grundskolan utan att nå målen i matematik: Vad beror det i så fall på? Vad har politikerna i så fall för åtgärder emot detta? Hur står sig svenska elevers kunskaper i jämförelse med elever i andra länder?

  Studien är utformad som en kvalitativt inriktad textanalys med hermeneutiska inslag. Det empiriska materialet utgörs av riksdagens protokoll från sex debatter som innehåller 147 sidor debatter och interpellationer mellan åren 2000 till 2008.

  Diagrammen i detta arbete visar elever som inte uppnått målen dvs. erhållit betyget IG i matematik mellan åren 2003 till 2007. Då resultaten från diagram 3 visar att den största andelen elever som går ur grundskolan utan att nå målen dvs. erhåller betyget IG i matematik är elever med utländsk bakgrund tolkar jag att det är av stor vikt att politiker diskuterar om dessa elever. Endas en av 15 politiker som analyserades i detta arbete gjorde försök till att skapa en debatt om elever med utländsk bakgrund som inte uppnått målen men fick inte något gensvar bland de andra politikerna i debatten. Det var vänsterpartisten Dinamarca försökte få i gång en debatt om elever med utländsk bakgrund men fick inte någon respons från någon av de andra politikerna. Dinamarca tar upp några bakomliggande orsaker till varför elever går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. I sitt anförande hänvisar hon till Skolverket som presenterat ”resultaten från 2006 års nationella ämnesprov”. Dinamarca markerar att det framkom i Skolverkets rapport att elever till högutbildade föräldrar klarar kunskapsproven i betydligt högre grad än de elever vars föräldrar har lågutbildning och detta visar sig redan i årskurs 5 menar hon. Faktorer som ”slår igenom ” på elevernas resultat påpekade Dinamarca var: föräldrarnas utbildningsnivå vilket visas redan i årskurs 5 och elever med utländsk bakgrund erhåller betyget IG i matematik i större utsträckning än elever med svensk bakgrund, vilket även mitt diagram 3 visar. Det som ”slår igenom mest” på elevernas resultat är mammans utbildningsnivå, betonar hon. Jag ställer mig frågande till varför inte politikerna i debatten debatterade om den största andelen elever som inte når målen dvs. erhållit betyget IG i matematik.

  Resultatet i detta arbete visar att läsförståelsen utgör en viktig del för elever om de ska kunna tillgodogöra sig matematik. Analysen visade ytterligare att då politiker uttalar sig om hur svenska elevers kunskaper står sig i jämförelse med elever i andra länder att det varken startas nya debatter eller att det kommer fram något nytt i debatterna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
9101112 551 - 562 of 562
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf