hig.sePublications
Change search
Refine search result
15161718192021 851 - 900 of 19931
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 851.
  Angermann, Lutz
  et al.
  Technische Universität Clausthal, Institut für Mathematik, Clausthal-Zellerfeld, Germany .
  Shestopalov, Yury V.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Yatsyk, Vasyl V.
  O.Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine .
  Eigenmodes of linearised problems of scattering and generation of oscillations on cubically polarisable layers2015In: Inverse Problems and Applications / [ed] Larisa Beilina, Springer-Verlag New York, 2015, Vol. 120, p. 67-80Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the frequency domain, the resonant properties of nonlinear structures are determined by the proximity of the scattering/generation frequencies of the nonlinear structures to the complex eigenfrequencies of the corresponding homogeneous linear spectral problems with the induced nonlinear permeability of the medium. Here the case of cubically polarisable, canalising, and decanalising layers is considered.

 • 852.
  Anik, Ferhat
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Anik, Evin
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Namnbyten av företag: Varför och Hur?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I västvärlden har det blivit nästintill en trend för företag att göra namnbyten. I USA byter cirka 3000 företag namn varje år. 1990 låg den siffran på 1000, vilket innebär en ökning med 300 % på cirka 15 år. De stora finansiella summor som används vid namnbyten indikerar på att företagsnamnet är av stor betydelse. Men varför gör dessa företag namnbyten, och hur går de tillväga vid namnändringen? Syftet med den här studien är att besvara dessa frågor.

  För att kunna besvara dessa frågor har vi använts oss utav kvalitativ metod, då vi vill gå på djupet genom att besvara ”varför” och ”hur”. Vi har gjort fallstudier med företagen E.ON och Nordea. På Nordea intervjuade vi Kaisa Fexe, som är varumärkeschef sedan 2001, och på E.ON har vi intervjuat marknadsföringschefen Lars-Göran Pihl.

  Studien pekar på dessa fyra skäl som de vanligaste orsakerna till namnändringar hos företagen:

  • Sammanslagning/förvärv

  • Inträde på ny marknad

  • Förlorad rätt till varumärke

  • När varumärket har skadats

  Genom intervjuerna med våra fallföretag kom vi fram till att en av anledningarna till deras namnbyten var strävan efter synergi, speciellt när det gäller marknadsföringskostnader. Det finns inga modeller för hur ett företag ska gå tillväga vid ett namnbyte, men genom vår empiri drar vi slutsatsen att namnändringar går genom tre faser;

  1. Internkommunikation om namnbytet parallellt med att hitta och bestämma sig för ett namn.

  2. Externkommunikation om namnbytet parallellt med det praktiska arbetet.

  3. Fylla företaget med värden som man vill associeras med.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 853.
  Anjie, Nan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Lu, Zhang
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Nursing interventions to glycemic control among patients with type 2 diabetes: A descriptive literature review2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 854.
  Ankargård, Therese
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Skilberg, Malin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Ungdomars upplevelse av social medias risker och möjligheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Young people’s experience of social media’s risks and opportunities

  Social media is taking an ever-bigger place in the everyday life of young people, but how much space does it really take. We read in the media about how young people are being subjected to abuse, insults and bullying through their social media.

  Through our study, we want to show how some young people themselves argue about their use of social media. We also want to elevate their thoughts on the risks and opportunities they can see with social media. We have interviewed seven young people from different areas of Stockholm between the ages of 15-19 years.

  The conclusion of the study is that young people can see that there are risks with social media. At the same time, they see that the potential of social media, such as giving them a fast communication channel to their friends, both close and far away, and also having access to news and information from around the world, contemplates the risks.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 855.
  Ankerhag, Rebecca
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Dahl, Stephanie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Anställningsbarhet: En kvalitativ studie om hur civilekonomstudenter resonerar kring sin anställningsbarhet och vilka strategier de tar till för att öka sin anställningsbarhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En föränderlig arbetsmarknad ställer nya krav på studenter och nyexaminerade. Formella kompetenser har fått ge plats åt diverse informella egenskaper och färdigheter i syftet att söka och erhålla arbete. Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur fem sistaårsstudenter på ett civilekonomprogram i Mellansverige resonerar kring anställningsbarhet och vilka strategier de tar till för att påverka sin anställningsbarhet. Resultatet visar slutligen att studenterna reflekterar över sin egen anställningsbarhet först i samband med att de själva börjat söka jobb och att de i huvudsak ser på anställningsbarhet som ett ”mått” för hur attraktivt man är på arbetsmarknaden. Utbildning, extrajobb och engagemang beskrivs vidare som de främsta strategierna för ökad anställningsbarhet bland studenterna. Studenterna ser på sig själva som anställningsbara och ser positivt på sina förmågor att erhålla jobb efter examen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 856.
  Anna, Westrin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Höger-och vänsterkvinnor inom kommunalpolitiken: En jämförande studie kring kvinnors politiska inflytande i Gävle den närmaste tiden efter rösträttsreformen, samt på 2000-talet.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen har antalet kvinnliga ledamöter inom  stads- och kommunfullmäktige jämförts mellan perioderna 1920-1929 och 2004-2014 i Gävle kommun.

  Under perioden 1920-1929 presenteras de fåtaliga  kvinnliga ledamöternas namn och vilket parti de tillhör. För den  senare perioden  presenteras de betydligt fler  ledamöterna med siffror rörande antal och partitillhörighet. Fokus ligger på att jämföra  hur mycket andelen kvinnliga ledamöter har ökat mellan de båda perioderna och utifrån detta understryka vad detta kan betyda för kvinnornas inflytande inom kommunalpolitiken.

  Från början var det inte ens säkert att det skulle finnas några kvinnliga ledamöter  i stadsfullmäktige i Gävle stad under tjugotalet  och framåt. Man kan dock konstatera  att det har funnits kvinnor som har kämpat för sin rätt ända sedan den kvinnliga rösträtten trädde i kraft och att det när tillfälle bjöds tog sitt politiska ansvar.

  Ett av mina syften var att jag ville studera hur den politiska utvecklingen har sett ut under de senaste 90 åren. Ett studium av politiska församlingars sammansättning syntes då vara ett viktigt bidrag till kunskapen om kvinnors inflytande. Resultatet visar på ett ökat inflytande, men också på att samhällsstrukturerna inte trots kvinnors kamp blivit sådan att man kan tala om en fullt utvecklad jämställdhet.

  I den här studien har jag kunnat påvisa en utveckling av den politiska arenan för kvinnliga ledamöter inom kommunalpolitiken i Gävle. Men trots att antalet kvinnor inom kommunpolitiken ökat har man inte nått fram till ett läge där hälften av ledamöterna är kvinnor, Min undersökning tycks alltså bekräfta Hirdmans teori, som varit min utgångspunkt i arbetet och som beskriver genusordningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 857.
  Anna, Westrin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Islami den svenska historieundervisningen: Anser gymnasielärare att muslimska gymnasieelever behöver sin egen historia för att förstå sitt eget historiemedvetande och för att förebygga ett ”vi och dem”?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har haft två syften i den här uppsatsen och det är dels att undersöka om verksamma gymnasielärare anser att muslimska gymnasieelever behöver sin egen historia för att förstå sitt eget och andras historiemedvetande och dels att studera om de intervjuade lärarna upplever att det finns en vi - och dem- känsla mellan muslimer och icke-muslimer? Jag har använt mig av frågeställningarna:

  Vilket utrymmer får islam i den svenska historieundervisningen? Påverkar utrymmet av islam i historieundervisningen de muslimska ungdomarnas förutsättningar att förstå sitt eget och andras historiemedvetande? Upplever olika gymnasielärare att det förekommer en vi- och dem- känsla mellan muslimer och icke-muslimer som hämmar muslimernas förutsättningar att utveckla sitt historiemedvetande? Hur kan ett eventuellt vi- och dem-tänkande förbyggas enligt gymnasielärarna?

  Lärarnas utrymme som de ger åt islam skiljer sig också åt. Vissa lärare ger islam ett eget utrymme, medan andra lärare ger möjligheterna till att de muslimska eleverna kan få jämföra sin egen historia med den västerländska historien.

  Några av de intervjuade lärarna anser att det kan förekomma ett vi- och dem- tänkande i samband med olika diskussioner när andra kulturer diskuteras i historieundervisningen. Andra gymnasielärare anser att läroböckerna framställer ett vi- och dem- tänkande när författarna till historieböckerna beskriver andra kulturer i relation till den västerländska historien. Vissa gymnasielärare anser även att en större mångfald bland lärarna skulle kunna förebygga en vi- och dem- känsla. Det allra viktigaste är att alla lärare arbetar för att förebygga ett negativt vi- och dem- tänkande, för att alla gymnasieelever ska kunna få de bästa förutsättningarna att förstå sitt eget och andras historiemedvetande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 858.
  Annelie, Kolling
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Hur upplever vuxna med ADHD sitt dagliga liv?2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract:

   

  Background: There has been a significant increase in the use of stimulants medication in used for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The impairment could cause symptoms such as attention deficit, overactivity, impulsivity and lack of impulse control. These symptoms could contribute to significant difficulties in everyday life. Aim: The purpose was to describe how adults with ADHD experience their daily lives. Method: A descriptive literature study based on nine scientific articles. Main results: All participants described perceived symptoms as hyperactivity, impulsivity, inattention, oblivion, and the feeling of being disorganized. The symptoms affected the participant negatively in several areas of their life, such as the difficulty of starting and completing something but also maintaining a relationship. Most of the participants chose to medicate to get help with the symptoms but also needed to use strategies to help in everyday life. Some participants also described a need to self-medicate with alcohol and drugs. Conclusion: For people with ADHD, the experience of their disability is individual and needs to be addressed properly, that is, to meet them at their own level. When the healthcare system does not live up to this, the person is negatively affected. Society needs more knowledge and information so that all people, whether you have ADHD or not, can feel involved in the community. A higher knowledge would lead to less suffering, a greater understanding of how people with ADHD acts, improved nursing care and feeling of better involvement in their own care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 859.
  Annerquist, Jessica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Public Health and Sport Science.
  Plastens påverkan på folkhälsan: En kvalitativ studie om återvinning och reducering av plast2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine different local actors and workplaces to find out what they are doing to reduce the use of plastic. Four interviews were conducted to find out how they are working to reduce plastic in their workplaces and if the informants were aware of the impact that plastic has on the environment and on human health. The results show that the awareness of the informants has increased, and they are acting to reduce plastic at the workplace. The customers are informed by the informants at the workplace of the actors work to reduce their use of plastic. The public can participate in events hosted by the county where they can come and see what is being done for the environment, human health and the reducing of plastic in nature. Therefor it is very important that the county, local shops and the population are cooperating to ensure a plastic free environment and better health for the people.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 860.
  Annika, Lövgren
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Pettersson, Karoline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kommunikativa metoder i relation till inkludering i förskolans verksamhet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om respondenterna använder kommunikativa metoder, i sådant fall vilka kommunikativa metoder används samt hur personalen motiverar sina val och i vilken utsträckning metoderna används. Utgångspunkten i vår studie grundades på upplevelsen av att kommunikativa metoders användningsområde inom förskolan skiljer sig åt mellan Sverige och internationellt. 

   

  Studien baseras på en digital enkätundersökning som presenterar både kvalitativa och kvantitativa data som tolkats och analyserats utifrån teoretiska perspektiv, det kompensatoriska-, kritiska-, relationella samtkategoriska perspektivetoch det centrala begrepp som använts är inkludering, samtliga perspektiv och begreppet är kopplade till det specialpedagogiska fältet.

   

  I bakgrunden presenteras empiriskt resultat från internationella studier som behandlar olika kommunikativa metoder i relation till barn inom autismspektrum. I resultatet framgår det att respondenterna använder kommunikativa metoder, främst TAKK och bildstöd, och att de i stor utsträckning använder olika metoder gentemot hela barngruppen. Resultatet visar att det framförallt är TAKK och bildstöd som är de kommunikativa metoder som används i verksamheterna. Därutöver påvisar resultatet förekomsten av varierande metoder riktat mot hela barngruppen. Arbetssättet som framgår i resultatet präglas av det relationella- och kritiska perspektivet (Palla, 2011 & Nilholm 2003,2006). Studiens avslutande diskussion lyfter fram tydliga skillnader mellan hur användandet av kommunikativa metoder tillämpas baserat på de internationella studierna samt det resultat som framkommit i denna studie.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 861.
  Annikova, Elena
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Public Service Announcement: the way to attract attention to problem in society and to change model of social behavior: a multi methods research, which is combined both of quantitative and qualitative methods, about Public Service Announcement2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This multi methods research, which is combined both of quantitative and qualitative methods, is about Public Service Announcement (PSA). This study is aimed to find out if something changes in behavior of people and their attitude to social problem in Russia by an impact of PSA and to understand whereby PSA impacts on changes in behavior of people and rise of attention to social problem in Russia. In order to achieve thesis aims, various types of data presented in this research: a survey of   50 people from different age and sex groups and interviews with a workers of two social organizations. To analyze a data, it were used a univariate and bivariate analysis for quantitative data. Analysis of qualitative data is done in a phenomenological way. According to the results, PSA performs its tasks, something it’s changed in people by impact of PSA, people of all ages noted an  influence of PSA on them, they get to know about social problem, begin to think about or changed their behavior, begun to work as volunteers, made a donation. By all this aspects as emotion, feeling, sensation, design, PSA impact on changes in behavior of people and rise of attention to social problem in Russia.  PSA impacts across effective psychological mechanism such as an emotional sphere of personality. Psychological aspects can be divided into cognitive and emotional. Emotion is one of the key factors of the PSAs. It is established that emotional memory is much stronger than other types of memory, affects human behavior. Cognitive component is related to how advertising information is perceived by people. All elements like an illustration, title, text, logo, layout and general features of the image determine the overall effect of advertising. PSA is a display of goodwill of society, its principled position on socially significant values. Social advertising can and should be considered as a mode of operation of social services.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 862.
  Annis, Nicole
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Critical thinking produces lasting knowledge: A litterateur study on why critical thinking is necessary for student’s development, Illustrated through the high school subject religion and science in religion studies2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will present a discussion about why critical thinking is crucial for student’s long-term development with the subject religion and science in high school religion as an example of how this can be fulfilled. Three different theories will be applied in this essay in order to form a comprehensive discussion. The three different theories presented in the theoretical framework are, John Dewey ‘s pragmatism, Hannah Arendt’s Natality and Paulo Freire’s Marxist theory. The subject religion and science was only recently added to the most updated curriculum, which has led to teachers taking it more seriously. Prior to that it was only a topic, which could or could not have been excluded. Now that it is included in the curriculum, new teaching approaches and learning strategies are necessary because of its density. The relationship between religion and science has several different perspectives and attitudes meaning that student’s can freely adapt their own because basically, no opinion or answer is wrong. Student’s can analyze, think critically and then develop his or her own understandings of the topic. The teacher must remain unbiased when teaching this topic so student’s can eventually develop his or her own creative views and opinions on the subject being studied. The schools curriculum emphasizes the fact that student’s are to develop his or her own creative opinions in life that will eventually contribute to society. The curriculum also stresses the importance of developing critical thinking and the ability to reflect. Critical thinking is a useful skill for all subject and matter and life however, it is not something that can develop on its own. Through reflection, and sufficient amount of guidance, the student’s ability to think critically will develop and progress into life long knowledge. Moreover, new knowledge that is reflected upon and critically analyzed will be memorized competently.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 863.
  Annis, Nicole
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The relationship between religion and science: Illustrated through creationism and humanism2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is going to examine the relationship between science and religion with humanists and creationists as examples. The research done in this study is inductive and inspired from grounded theory, furthermore, aims to be explanatory. This is, more specifically, a literature analysis. The ambition of this essay is to identify the relationship science and religion share via humanism and creationism exclusively through secondary sources. The analysis will be inspired by Ian Barbour’s (1998) typology within religion and science, however this essay will only have three divisions. These three divisions are, science a threat to Christianity, harmonizing and different domains/ purposes. The research done in secondary literature proved that no singular solution is suitable being that the subjects’ religion and science are so immense with various perspectives and theories. Understanding and knowledge is what is needed in order for this vast subject to be well-defined. However, if the subject is to become more accurate then it needs to be more all encompassing. This can in turn lead to a clearer understanding of the field religion and science. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 864.
  Ansari, Akbar
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Evaluatin Strategy for Candidates drug and implementation to product D: MBA-thesis in marketing2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Biovitrumis is one of the larger biopharma companies in Euprope and conducts research in different niche areas. One of the interested areas for Biovitrum is Exocrine Pancreatic insufficiency. Biovitrum has a candidate drug (product D) in early development process for treatment of. Exocrine Pancreatic Insufficiency.

  The Drug development is a long, complicated and costly process. Therefore, it is very important for managers to know the commercial value of a future drug. The purpose of this report is to develop a model for evaluation of candidate drug in early development phase and analysis of market potential for product D for treatment of Chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis is disease within sub group of Exocrine Pancreatic Insufficiency.

  The deductive reasoning approach and quantitative data is used in this report. Only secondary data is collected for this study. The sources of secondary data are research papers, Google Pub-Med database and consultant companies.

  A new model is developed for evaluation of candidate drug .This model can analyse the market potential, unmet medical need, and calculate net present values. This study shows that there is unmet medical need in chronic pancreatitis. The result also shows that product D has comparative advantages over present products in the market and future competitors. The product D can full fill the unmet medical need for treatment of Chronic pancreatitis

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 865.
  Anselmo, Benjamin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Iglesia Maradoniana: en studie om fotboll, religion och identitet i Argentina2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är genomförd i Argentina, ”fotbollens land”. Den handlar om en grupp människor som möts en till två gånger per år i vad man kallar Maradonakyrkan för att helga Diego Armando Maradona. Studien genomfördes i form av fältstudier på plats i Argentina med metoder som intervjuer och deltagande observationer. Maradonakyrkan är ett så pass nytt fenomen att inga akademiska texter funnits att tillgå. Begrepp som tas upp och diskuteras är bland andra fanatism och idoldyrkan. En av frågorna som ställs är om Maradonakyrkan kan ses som en religion. Med hjälp av Magnus Engstrands teorier så är resultatet: ja det kan den. Uppsatsen har bidragit till att skänka ljus åt en annars nästan helt okänd religion. Förhoppningen är att den kan leda till att fler undersökningar görs kring förhållandet religion och sport i allmänhet och om Maradonakyrkan i synnerhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 866.
  Ansin, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Rödin, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Exploateringsavtal: Samverkan mellan kommun, lantmäterimyndighet och exploatör2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  On January 1st 2015 an amendment passed in the Planning and Building Act in order to simplify and rationalize the detailed development plan process. The amendment includes a new part for cadastral authority in the plan process and new rules for development agreement. The municipalities should adopt guidelines for these agreements. The aim of this study was to describe how the collaboration between municipality, cadastral authority and developer works when it comes to development agreement and how the amendment in the Planning and Building Act concerning the development agreement has affected these participants.

  To answer the thesis a web survey was sent to all municipalities in Sweden to get an overview of how the amendment has influenced the country. Semi-structured telephone interviews were also performed in five municipalities that have adopted guidelines for the development agreements. The interviews were performed with land development engineers, cadastral supervisors and developers to receive their perspective of the collaboration and how the amendment has affected them.

  The results of the study have shown that negotiations have started earlier between municipalities and developers after the amendment in the Planning and Building Act passed. The municipalities also need to pay compensation when they take land for public places after the amendment. The cadastral authority’s more active part has contributed to assure that ambiguities and shortcomings might be solved in the development agreement. However, it is still too early to tell what the cadastral authorities part has contributed in the development agreements. The developer has got a major opportunity to influence the development agreements. The collaboration between municipalities, cadastral authorities and developers has become clearer and improved but overall it is unchanged. There are opportunities for improvement in the long term.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 867.
  Antai, Diddy
  et al.
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden..
  Ghilagaber, Gebrenegus
  Stockholm Univ, Stockholm, Sweden.
  Wedrén, Sara
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Macassa, Gloria
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Moradi, Tahereh
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Inequities in Under-Five Mortality in Nigeria: Differentials by Religious Affiliation of the Mother2009In: Journal of religion and health, ISSN 0022-4197, E-ISSN 1573-6571, Vol. 48, no 3, p. 290-304Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Observations in Nigeria have indicated polio vaccination refusal related to religion that ultimately affected child morbidity and mortality. This study assessed the role of religion in under-five (0-59 months) mortality using a cross-sectional, nationally representative sample of 7,620 women aged 15-49 years from the 2003 Nigeria Demographic and Health Survey and included 6,029 children. Results show that mother's affiliation to Traditional indigenous religion is significantly associated with increased under-five mortality. Multivariable modelling demonstrated that this association is explained by differential use of maternal and child health services, specifically attendance to prenatal care. To reduce child health inequity, these results need to be incorporated in the formulation of child health policies geared towards achieving a high degree of attendance to prenatal care, irrespective of religious affiliation.

 • 868.
  Anthony, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Kiya, Fariba
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Klimakteriet Kvinnans upplevelse: Litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this descriptive literature study was to describe the climacteric experiences and expectations of women and the support provided by the public health sector especially from nursing staff. Knowledge gained from this study is aimed to be used in providing more comprehensive nursing care for women. The search for literature was done by using databases. English-language articles that presented relevant data were identified from 1995 to 2007. A total of twenty- two scientific articles were included in the study.

  The analysis resulted in two major categories of experiences: Confusion as well as insecurity and dissatisfaction with health service providers. Confusion and insecurity is rooted in the physical, psychological and social aspects of life. Women’s experiences and expectations differ from each other. Both positive and negative aspects are described. Society in general has a significant influence on how women experience climacteric. General dissatisfaction with health care providers was prominent and this applied across the board from nurses to doctors. Women experienced that health care providers lacked understanding to their needs and communication between them was far from satisfactory. The authors conclude that it is essential for nursing staff to understand the effects of climacteric in order to meet the needs of women.

 • 869.
  Antman, Helena
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Bygg och konstruktion: en kreativ process i förskolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur viktigt bygg och konstruktion är i förskolan och hur man kan arbeta med det som en kreativ process. I läroplanen Lpfö -98 står det att barn ska få möjlighet till att vara kreativa på olika sätt, vilket även innebär genom att få konstruera och utnyttja material och tekniker. För att skapa en plats för detta behöver det inte kosta så mycket pengar och man behöver inte så stora utrymmen menar Mylesand (2007), engagerade pedagoger är det viktigaste och att materialet som finns att arbeta med väcker nyfikenhet hos barnen.

  Metoden har varit att forska i litteratur och praktisk utveckla en bygghörna på en förskolas utegård. Genom att barn får möjlighet att bygga och konstruera ute kan de bygga i större dimensioner och kan använda större material som Tragton(1996) menar är bra för barn som växer, detta kan kopplas till strävansmål som finns i läroplanen som säger att barn ska utveckla sin motoriska och koordinations förmåga.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 870.
  Anton, Raul
  et al.
  TECNUN, University of Navarra, Navarra, Spain.
  Jonsson, Hans
  Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Moshfegh, Bahram
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknik. Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping.
  Compact CFD Modeling of EMC screen for radio base stations: a porous media approach and a correlation for the directional loss coefficients2007In: IEEE transactions on components and packaging technologies (Print), ISSN 1521-3331, E-ISSN 1557-9972, Vol. 30, no 4, p. 875-885Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A methodology to obtain the directional pressure loss coefficients in a porous media model of an electromagnetically compatible screen of a radio base station model is presented. The directional loss coefficients of this compact model are validated against a detailed computational fluid dynamics model not only by comparing the total pressure drop, but also by evaluating the flow pattern after the screen. The detailed model was validated in an earlier article by the authors. A parametric study is conducted for 174 cases. Seven parameters were investigated: velocity, inlet height, screen porosity, printed circuit board (PCB) thickness, inlet-screen gap, distance between two PCBs and screen thickness. Based on the compact model parametric study, two correlations for the directional loss coefficients are developed as a function of the Reynolds number and the above geometrical parameters. The average disagreement between the compact model that uses the directional loss coefficients from the correlations and the detailed model was of 3% for the prediction of the total pressure drop and less than 6.5% and 9.5% for two coefficients that accurately characterize the flow pattern.

 • 871.
  Antoniou, Nestoras
  et al.
  Department of Civil and Environmental Engineering, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus; Department of the Built Environment, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands.
  Montazeri, Hamid
  Department of the Built Environment, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands; Department of Civil Engineering, KU Leuven, Leuven, Belgium.
  Wigö, Hans
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Neophytou, Marina
  Department of Civil and Environmental Engineering, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.
  Blocken, Bert
  Department of the Built Environment, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands; Department of Civil Engineering, KU Leuven, Leuven, Belgium.
  Sandberg, Mats
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  CFD and wind-tunnel analysis of outdoor ventilation in a real compact heterogeneous urban area: evaluation using “air delay”2017In: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 126, p. 355-372Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Outdoor urban ventilation in a real complex urban area is investigated by introducing a new ventilation indicator – the "air delay". Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations are performed using the 3D steady Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) and Large Eddy Simulation (LES) approaches. The up-to-date literature shows the lack of detailed evaluations of the two approaches for real compact urban areas. This study further presents a systematic evaluation of steady RANS and LES for the assessment of the ventilation conditions in a dense district in Nicosia, Cyprus. The ventilation conditions within the urban area are investigated by calculating the distribution of the age of air. To better assess the outdoor ventilation, a new indicator, the "air delay" is introduced as the difference between the local mean age of air at an urban area and that in an empty domain with the same computational settings, allowing the comparison of the results in different parts of the domain, without impact of the boundary conditions. CFD results are validated using wind-tunnel measurements of mean wind speed and turbulence intensity performed for the same urban area. The results show that LES can accurately predict the mean wind speed and turbulence intensity with the average deviations of about 6% and 14%, respectively, from the wind-tunnel measurements while for the steady RANS, these are 8% and 31%, respectively. The steady RANS simulations overestimate the local mean air delay. The deviation between the two approaches is 52% at pedestrian level (2 m).

 • 872.
  Antonsdotter, Rosanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Den individuella individuationens mångdimensionella uttryck: En religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling enligt den analytiska psykologin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har en religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling utförts. Syftet med uppsatsen har varit att från ett jungianskt perspektiv få en ökad förståelse för Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling genom en hermeneutisk analys.

     Den genomgående tanken med uppsatsarbetet har varit att undersöka Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling, enbart via Self-Realization Fellowships skrifter, och sedan analysera materialet genom den hermeneutiska metoden och med hjälp av den analytiska psykologin som teoretiskt ramverk.

     Tolkningen av Yoganandas personlighetsutveckling, enligt Jungs teori om individuationsprocessen, visar att Yogananda förefaller som en av de få människor som lyckats genomföra och fullborda individuationsprocessen och uppnå självförverkligande.

     Vidare visar även undersökningen och tolkningen att det förefaller finnas ytterligare ett lager utöver Självet som Yogananda kallar ”The Cosmic Consciousness” vilket Yogananda uppnått via sin guru Sri Yukteswar och som Yogananda gav, under sin levnadstid, vidare via Kriya Yoga och som Yogananda fortsätter att ge vidare ännu idag via organisationen Self-Realization Fellowship som Yogananda själv grundade 1920.

     Slutligen visar tolkningen av Yoganandas personlighetsutveckling att den individuella individuationens uttryck är väldigt komplex och mångdimensionell men bottnar i ett och samma starka behov hos den individuella individen att utforma en egen livsåskådning som skänker helhet och varaktig mening och lycka, inte endast i livet som stort utan även i det vardagliga livet.

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 873.
  Antonsen, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Lind, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  "Vad tänker du när du hör ordet terrorism?": En intervjustudie om individers uppfattningar om terrorism2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has exanimated different individuals’ conceptions and perceptions of terrorism. To examine this issue we have done semi-structured interviews with six different individuals. The first main result of the study and the most important conclusion was that different individuals had different perceptions about what terrorism is and how it should be defined. Most of the interviewees counted both physically and psychologically harmed people as victims of terrorism. The main result when it comes to conceptions about terrorists looks was that terrorists have “big beard” and were “Muslims”. When it comes to medias representation of terrorism most of the interviewees believed that media angle and leave out information, and that this had some influence on their perception of terrorism. The interviewees also mentioned an increased fear and concern about terrorism, something that did not affect their daily routines and activities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 874.
  Antonsson, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Kavallin, Kjerstin
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Livskvalitet hos ungdomar En beskrivande och jämförande studie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe how adolescents in the age of 16-19 experience

  their quality of life and to explore if there are any differences between the sexes.

  The study was carried out at a high school in Sweden during January 2008 and is an

  empirical, quantitative cross sectional study with a descriptive and comparative design. The

  final sum of participants were 90, 47 girls and 43 boys. The authors used the Life Satisfaction

  Questionnaire. The results of the study showed that the highest scores were found in physical

  symptoms. The teenagers scored lowest in the everyday life’s fun and meaningful activities.

  The result showed differences between the sexes, boys rated significantly higher quality of

  life than girls in physical symptoms, whereas girls rated their quality of life significantly

  higher in relations to family members and friends. The teenagers estimated their study result

  and their ability to manage their studies as rather good, in these subjects, the girls rated

  significantly higher scores than the boys. The majority of the students did not feel harassed. A

  third of the adolescents stated that they had felt depressed in some degree or higher. In this

  question, the boys rated significantly higher scores than the girls.

  Keywords: Quality

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 875.
  Antonsson, Jimmy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Att ta steget in i Upplevelseekonomin: Upplevelseplan för Öckerö Resort2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Upplevelseplan för Öckerö Resort lyder underrubriken på denna uppsats. Öckerö Resort är ett kommande resort nära Göteborg som förhoppningsvis inom kort ska öppna portarna för gästerna. Tanken bakom namnet upplevelseplan ligger i fokuset på upplevelser, därav upplevelseplan och inte marknadsplan eller affärsplan. Tre huvudteman kommer vara fundamentet i denna uppsats, som också kommer att genomsyra alla olika delar i uppsatsen. Storytelling, Värdskap och Upplevelseekonomi ska i slutet mynna ut i konkreta förslag på hur Öckerö Resort kan jobba för att tillfredsställa kunden.

   

  Upplevelseekonomi växer i vårt samhälle. Att tillfredsställa kunden blir allt svårare med den högre konkurrensen. Därför bör företag fokusera mer på hur de kan tillfredsställa kunden genom upplevelser. Upplevelseekonomi handlar både om vad man bör erbjuda tillsammans med hur och var man erbjuder det. Öckerö Resort kan erbjuda något i varje del av Pines och Gilmores modell (1999) om hur man definierar en upplevelse, som t ex skiftande design och mat efter årstiderna, fisketurer, föreläsningar och konferensanläggning och avslappning genom ljudböcker i naturen.

   

  Det goda Värdskap handlar om att betjäna kunden och förstå vad denne vill ha och sedan tillfredsställa den önskan. Men för att bedriva det goda värdskapet bör man trivas med det jobb man har, sedan bör man välkomna varandra inom företaget, för att sedan kunna välkomna kunden på ett bra sätt. Storytelling för Öckerö Resort handlar om att försöka berätta något kunden tycker är intressant. En grundarberättelse är det som jag kommit fram till, tillsammans med att marknadsföra sina medarbetare i media genom storys.

   

  I och med att Öckerö Resort bara är i introduktionsstadiet valde jag sekundär empiri, och har försökt ta fram goda exempel för mina tre teman. Google, Island Hotel i Florida och JumboJet på Arlanda är de företag jag anser kan fungera som inspirerande exempel. De typiska dragen för de olika företaget överförs och anspassas sedan till Öckerö Resort situation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 876.
  Antonsson, Tommy
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Löfgren Vestlund, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Arbetssituationens och personlighetsdragens påverkan på arbetsrelaterad coping2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fifty employees at a local industrial company answered a questionnaire about coping strategies and personality traits. One purpose of the study was to investigate if officials and public employees used different coping strategies in stressful work situations. Another purpose of the study was to investigate if there was a relationship between the personality traits of the officials and the public employees and their chosen coping strategies. Ten Item Personality Inventory and Brief COPE were used to examine personality traits and coping strategies respectively. The results showed a difference in exhibited personality traits where conscientiousness was higher among the official employees than the public employees. The results showed no clear relationship between selected coping strategies and employee personality traits when dealing with stressful situations.

  Download full text (pdf)
  arbetsrelaterad coping
 • 877.
  Antonsson, Victoria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Den interaktiva tavlan: "Ett konstigt verktyg där framme som man kan klicka på" eller ett pedagogiskt hjälpmedel?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En interaktiv tavla är en teknisk utrustning med en rörelsekänslig skärm kopplad till en dator, projektor och ett nätverk. Med hjälp av den interaktiva tavlan får läraren lätt tillgång till internet, interaktiva program och kan göra undervisningen mer tydlig och strukturerad.

  Nya medier ställer nya krav på hur undervisningen utformas och syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare förhåller sig till detta. De forskningsfrågor som utreds i undersökningen är: Vilka problem och möjligheter identifierar lärare med den interaktiva tavlan och hur förhåller de sig till dessa? Uppstår nya krav på läraren när möjligheter och problem identifieras?

  Undersökningen är kvalitativ och fokusgruppintervju med öppna frågor har används som metod. Metoden är lämplig för att få fram hur en viss grupp resonerar kring ett visst fenomen. I denna undersökning resonerade en grupp lärare kring sin användning av en interaktiv tavla.

  Som teoretisk utgångspunkt i undersökningen används det designteoretiska perspektivet eftersom det ramar in den interaktiva tavlans specifika egenskaper och de nya begrepp nya medier skapat för lärande.

  En slutsats i undersökningen är att den interaktiva tavlan gör det möjligt för lärare att göra undervisningen överskådlig, tydlig och mer estetiskt tilltalande. Interaktivitet och elevers delaktighet är ytterligare fördelar som nämns men resultaten visar att den möjligheten inte utnyttjas fullt ut. Tillgången till internet och därmed också filmer, musik, kommunikationsverktyg (såsom Skype) och spel uppskattar lärarna mycket. De problem och nackdelar som lärarna identifierar är bristande utbildning, tekniska problem och en svårighet i att ta tillvara och vidarebefordra de kunskaper en lärare besitter när det gäller användning av den interaktiva tavlan. Mer reflektion över användningen av den interaktiva tavlan är en annan slutsats undersökningen genererat.

  Download full text (pdf)
  victoria.antonsson
 • 878.
  Anttila, Tim
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hur individer formas i samspel med andra genom kommunikation och dess påverkan på arbetsglädjen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Verbal kommunikation är någonting som vi ägnar oss åt dagligen på arbetsplatser och det har visat sig vara en påverkande faktor för arbetsglädjen. Verbal kommunikation kan handla om olika aspekter som till exempel kommunikation mellan anställda, kommunikation med chefen eller till och med konflikter. Dessa exempel har en påverkan på arbetsglädjen i tidigare studiers resultat. Denna studies syfte är att se hur individer formas i samspel med andra genom att se kommunikationens påverkan på arbetsglädjen. Genom att gå in på djupet och se vad det är som gör att kommunikationen påverkar arbetsglädjen, istället för att bara konstatera det, kan det ses ur ett alternativt perspektiv för att skapa en större förståelse kring fenomenet. Metoden i denna studie bestod av intervjuer som utfördes på fyra anställda som alla jobbar på boenden för ensamkomna flyktingbarn. Studien resulterade i att en god verbal kommunikation hade en positiv påverkan på arbetsglädjen. Resultatet visar även att kommunikationen ser olika ut med olika personer av olika anledningar och detta har en avgörande roll för hur bra kommunikationen blir i slutändan. Det sociokulturella perspektivet visar bland annat att människan lär sig i samspel med sin omgivning som resulterar i ett visst beteende och detta ser olika ut från människa till människa. På detta sätt kan man förstå varför kommunikationen ser annorlunda ut med olika människor. Intersubjektiviteten visar bland annat vikten av ömsesidighet för att samordna tidigare erfarenheter och för att se resultaten av interaktionen mellan individer som har en gemensam förståelse kring någonting.

  Download full text (pdf)
  Hur individer formas i samspel med andra genom kommunikation och dess påverkan på arbetsglädjen
 • 879.
  Antón, Raul
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknik. Department of Mechanical Engineering, TECNUN, University of Navarra, Navarra, Spain; Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration, KTH Energy Technology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Jonsson, Hans
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknik. Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration, KTH Energy Technology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Moshfegh, Bahram
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknik.
  Detailed CFD Modelling of EMC Screens for Radio Base Stations: A Parametric Study2009In: IEEE transactions on components and packaging technologies (Print), ISSN 1521-3331, E-ISSN 1557-9972, Vol. 32, no 1, p. 145-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this paper is to make a parametric study of the hydraulic resistance and flow pattern of the flow after an electromagnetic compatibility screen and between two printed circuit boards (PCBs) in a model of a 90 degrees subrack cooling architecture. The parametric study is carried out using a detailed 3-D model of a PCB slot. The detailed model was experimentally validated in a previous paper by the authors. Seven parameters were investigated: velocity, inlet height, screen porosity, PCB thickness, distance between two PCBs, inlet-screen gap and screen thickness. A correlation for the static and dynamic pressure drop, the percentage of dimensionless wetted area, A(omega)*, and the RMS* factor (a function of the How uniformity along the PCB) after the screen is reported as a function of six geometrical dimensionless parameters and the Reynolds number. The correlations, that are based on 174 three dimensional simulations, yield good results for the total pressure drop, in which the values are predicted within the interval of +/- 15%. For the, A(omega)*, all the predicted values are within the interval of +/- 22% of the observed values. Finally, for the RMS* factor, the majority of the values also have a disagreement of less than 20% of the observed values. These last two parameters are believed to provide a correct insight about the flow pattern after the screen.

 • 880.
  Antón, Raúl
  et al.
  Department of TECNUN, University of Navarra, Navarra, Spain.
  Jonsson, Hans
  Royal Institute of Technology, Stockholm.
  Moshfegh, Bahram
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknik. Division of Energy Systems, Department of Management and En- gineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Detailed CFD modeling of EMC screen for radio base stations: a benchmark study2007In: IEEE transactions on components and packaging technologies (Print), ISSN 1521-3331, E-ISSN 1557-9972, Vol. 30, no 4, p. 754-763Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this paper is to investigate the performance of five well-known turbulence models, in order to find a model that predicts the details of the flow patterns through an electromagnetic compatibility (EMC) screen. The turbulence models investigated in the present study are five different eddy-viscosity models; the standard k-epsilon model, the renormalization group (RNG) k-epsilon model, the realizable k-epsilon model, the standard k-omega model, as well as the shear stress transport k-w model. A steady-state 3-D detailed model, which serves as the most accurate representation of the model, was used in order to evaluate the details of the airflow paths and pressure field. The flow was assumed to be isothermal, turbulent and incompressible. A general model that covers a considerable range of velocities and geometries was validated experimentally by wind tunnel measurements. The result shows that for most of the k-epsilon models used with correct y(+) and mesh strategy, the pressure drop and the velocity field deviation is small compared to experimental data. The k-omega models overpredict the overall pressure drop. When using the RNG k-epsilon model, the total static pressure drop predicted differs around 5%-10% and the average velocity deviation at several locations before and after the screen is around 5%.

 • 881.
  Antón, Raúl
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknik. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden; TECHUN, University of Navarra, San Sebastián, Spain.
  Jonsson, Hans
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknik. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Moshfegh, Bahram
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknik.
  Detailed CFD modelling of EMC screen for radio base stations: A conjugate heat transfer problem2007In: International Journal of Heat Exchangers, ISSN 1524-5608, Vol. 8, no 1, p. 95-116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this paper is to perform an experimental as well as CFD investigations of the conjugate heat transfer problem in a sub-rack slot model. A steady-state three-dimensional detailed model, which serves as the most accurate representation of the model, was used in order to evaluate the details of the airflow paths and temperature field. A general model that covers a considerable range of velocities, screen porosities and heat fluxes was validated experimentally by wind tunnel measurements. The result shows that the RNG k-ε model used with correct y+ and mesh strategy accurately predicts the temperature field. The average temperature deviation at several locations is less than 4% compared to experimental data. The influence of the velocity, screen porosity, heat flux and presence of the EMC screen on the PCB temperature field is commented. © 2007 R.T. Edwards, Inc.

 • 882.
  Antón Remírez, Raúl
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknik.
  Experimental and numerical study of the thermal and hydraulic effect of EMC screens in radio base stations: detailed and compact model2006Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  Today’s telecommunication cabinets use Electro Magnetic Compliance (EMC) screens in order to reduce electromagnetic noise that can cause some miss functions in electronic equipment.

  Many radio base stations (RBSs) use a 90-degree building architecture: the flow inlet is perpendicular to the EMC screen, which creates a complex flow, with a 90-degree air turn, expansions, compressions, perforated plates and PCBs. It is of great interest to study how the EMC screen interacts with the rest of components and analyze the total pressure drop and how much the flow pattern changes due to the placement of the screen.

  Velocity, pressure and temperature measurements as well as flow pattern visualizations have been carried out to gain good insight into the flow and heat transfer characteristics in a subrack model of an RBS. Furthermore, these measurements have been very useful for validating detailed CFD models and evaluating several turbulence models.

  Nowadays, industrial competition has caused a substantial decrease in the time-to-market of products. This fact makes the use of compact models in the first stages of the design process of vital importance. Accurate and fast compact models can to a great extent decrease the time for design, and thus for production.

  Hence, to determine the correlations between the pressure drop and flow pattern on the PCBs as a function of the geometry and the Reynolds number, based on a detailed CFD parametric study, was one objective. Furthermore, the development of a compact model using a porous media approach (using two directional-loss coefficients) has been accomplished. Two correlations of these directional loss coefficients were found as a function of the geometry and Reynolds number.

 • 883.
  Anér, Jennifer
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Varför ska det ibland behöva vara så jobbigt att bli vuxen?: En kvalitativ intervjustudie om psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna, med särskilt fokus på könsskillnader.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mental illness among adolescents is a problem which increases in our society. By promoting a better mental health among these, there are social workers working at schools, Youth Clinics and psychiatry receptions for children and adolescents. This study asked the questions about which versions the social workers had about the most usual reasons for mental illness amongst adolescents, if the social workers had noticed any differences of the mental illness between young boys and girls and if the social workers thought that they had sufficient resources to offer the adolescents good help. By six interviews done with social workers on the workplaces above, the results showed that many adolescents today have problems at home or in school, problems with high claims on themselves, depression, anxiety, eating disorders, self-harm, unemployment and sitting at home. Of these reasons for mental illness, eating disorders and self-harm had been found to be most usual amongst the young girls, and sitting at home and school fatigue amongst the young boys. The other reasons for mental illness were pretty much the same amongst boys and girls. Still, it is important to take into account that there are hidden statistics of the young people who do not search for help against their mental illness. The resources needed to be improved in many aspects, mostly by more time by the social workers to help the adolescents and more skills development and tutoring for the social workers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 884.
  Apelgårdh Svedlund, Malin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Kan aktivitetskort underlätta utomhusvistelsen i skogen för förskolebarn i åldern två till tre år?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Kan aktivitetskort underlätta utomhusvistelsen i skogen för förskolebarn i åldern två till tre år?
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 885.
  Apell, Desirée
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Farzana, Rabita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Is Environmental Sustainability an Advantage? - A Case Study on the Fashion Industry of Emerging Markets2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 886.
  Apell, Oscar
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Energikartläggning av Fridhemsskolan 16:22014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Increased energy consumption in the world has created an increased supply of various fuels, especially fossil fuels. The Swedish government has set up various energy targets for 2020. To reach these goals it’s important to increase the energy efficiency in local buildings such as schools. This work illustrates the breakdown between energy supply and energy losses over the school. It also shows various suggestions to reduce the energy usage. The results shows that energy losses from transmission is definitely the greatest. Significant savings can be made by replacing windows, add insulation and install motion sensor lightning. If the proposed savings would be made, the energy consumption of the school could decrease by approximately 165MWh/year. This represent an annual saving of about 123600 SEK.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 887.
  Apell, Ulrika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Det förvärvade innanförskapets tecken på utanförskap: En diskursanalytisk studie av Dagens Nyheters rapportering kring Ludmila Engquist2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

   

   

  Titel: Det förvärvade innanförskapets tecken på utanförskap. En diskursanalytisk studie av Dagens Nyheters rapportering kring Ludmila Engquist.

   

  Författare: Ulrika Apell

   

  Syfte: Syftet med denna uppsats är främst att undersöka om, och i sådana fall hur, konstruktionen av Ludmila Engquist har skiftat vid olika tillfällen i hennes karriär. Detta görs utifrån ett intersektionellt perspektiv, där hänsyn tas till aspekterna genus, nationalism, etnicitet och utanförskap. Ett annat syfte är att, utifrån teorin om ”the human interest story”, undersöka hur den mediala berättelsen om Engquist konstrueras i Dagens Nyheter.

   

  Metod/Material: Undersökningen utgörs av en reflexiv diskursanalys i tre steg av de artiklar om Engquist som publicerats i Dagens Nyheter från december 1995 till december 2001. Det första steget utmynnar i en kommenterad sammanställning av rapporteringen i sin helhet. I det andra steget urskiljs de diskursiva teman som framträtt i materialet och i det tredje utförs en detaljanalys av artiklar från utvalda tillfällen: OS-guldet 1996, bröstcancerbeskedet 1999, ”comebacken” på DN-galan och i VM samma år samt dopningserkännandet 2001.

   

  Resultat: Engquists liv har dramatiserats, först som en framgångssaga och, så småningom, som en mörkare berättelse. Hon är bärare av ett flertal stigman och gentemot övriga svenska friidrottare tycks hon hela tiden ha befunnit sig i ett utanförskap. Av journalister och allmänhet accepteras hon tämligen snabbt som svenska¸ men det är en acceptans som tycks villkorad med en förväntan om goda idrottsprestationer. Beträffande genus är konstruktionen av Engquist tämligen konstant. Däremot ändras konstruktionen av hennes make och tränare Johan radikalt när friidrottskarriären övergår i en bobsatsning.

   

  Antal sidor: 156

   

  Kurs: Medie- och kommunikationvetenskap C och D

   

  Lärosäte: Högskolan i Gävle

   

  Period: Våren 2012

  Download full text (pdf)
  C/D-uppsatsMKV
 • 888.
  Apelqvist, Malin
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Sankoh, Cesilia
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.: Anledningen till att kartlägga upplevd stress gällande krav, kontroll och socialt stöd hos socialtjänsten.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Anledningen till att kartlägga upplevd stress gällande krav, kontroll och socialt stöd hos socialtjänsten är att vi ansåg dessa som en intressant undersökningsgrupp, eftersom de verkar för positiva förändringar i utsatta människors liv. Samtidigt som vi önskade ta del av deras upplevda arbetssituation utifrån krav, kontroll och socialt stöd. Denna kartläggning är dessutom tänkt att kunna ligga till grund till framtida personalförbättringar eftersom krav, kontroll och stöd är påverkningsbara faktorer.

  Enligt Arbetsmiljöverket och Statiska Centralbyrån (2001) har andelen utsatta för höga psykiska krav i arbetet ökat kraftigt. Andelen med liten kontroll samt andelen som saknar möjlighet till socialt stöd från arbetskamrater och arbetsledning tycks också ha ökat. Att vara utsatt för höga krav och låg kontroll i arbetet, spänt arbete, har inom arbetslivsforskningen visat sig kunna leda till stress, även definierat som psykosocial påfrestning. Saknar den anställde samtidigt möjlighet till stöd och hjälp från arbetskamrater och arbetsledning ökar risken ytterligare för ohälsa (ibid.). Det finns omfattande forskning som visar hur kombinationen av höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd leder till ökad förekomst av högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, sämre psykologisk hälsa, ökad sjukfrånvaro och försämrad arbetstrivsel (Jeding et al., 1999).  En kombination av höga krav och hög kontroll, aktivt arbete, anses däremot som stimulerande och utvecklande (Arbetsmiljöverket & Statiska Centralbyrån, 2001). En välkänd modell som används för att mäta den psykosociala arbetsmiljön är krav- kontroll- stöd- modellen (Jeding et al., 1999). Den beskriver avgörande psykosociala aspekter i arbetssituationen som har betydelse för arbetstagarens stress och hälsa, nämligen krav, kontroll och stöd.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 889.
  Apelqvist, Martha
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Apelqvist, Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Broadband business in the Colombian market2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim and problem: Our aim with this study is to understand the dynamics on Colombian broadband market and the business opportunities arising from it. For that purpose we have formulated the following 3 research questions:

  1) What characterizes the Colombian broadband market?

  2) How can broadband contribute to development in Colombia?

  3) Who benefits from business opportunities on the Colombian broadband market?

   

  Method: The authors have chosen the qualitative study method in order to have better understanding, explanations and analysis of the problem. The collection of the empirical data has been conducted through interviews in Colombia.

   

  Result & Conclusions: Research has shown that broadband  in Colombia is still under development and is present mainly in urban areas while rural areas still show a great lack of the service. Operators are offering triple play service which includes telephone, Internet and television at different speeds and prices.

   

  The development of Broadband has a positive economic impact on the Colombian society and contributes to increase competitiveness and is a driving force for economic by stimulating productivity.

   

  Suggestions for future research: The study has been limited to Colombian broadband market, the broadband technology and services based on broadband technology. The authors suggest for a future research to study how the expansion of broadband in rural areas in Colombia will affect the life and the businesses.

   

  Contribution of the thesis: This study contributes to the understanding of the present situation of the broadband market in Colombia and the business opportunities open for vendors, operators and end users.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 890.
  Apicella Fernandez, Sergio
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Surface energy modification of metal oxide to enhance electron injection in light-emitting devices: charge balance in hybrid OLEDs and OLETs2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Organic semiconductors (OSCs) present an electron mobility lower by several orders of magnitude than the hole mobility, giving rise to an electron-hole charge imbalance in organic devices such as organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic light-emitting transistors (OLETs). In this thesis project, I tried to achieve an efficient electron transport and injection properties in opto-electronic devices, using inorganic n-type metal oxides (MOs) instead of organic n-type materials and a polyethyleneimine ethoxylated (PEIE) thin layer as electron transport (ETLs) and injection layers (EILs), respectively. In the first part of this thesis, inverted OLEDs were fabricated in order to study the effect of the PEIE layer in-between ZnO and two different emissive layers (EMLs): poly(9,9-dioctylfluorene-alt-benzothiadiazole) polymer (F8BT) and tris(8-hydroxyquinolinato) aluminum small molecule (Alq3), based on a solution and thermal evaporation processes, respectively. Different concentrations (0.80 %, 0.40 %) of PEIE layers were used to further study electron injection capability in OLEDs. After a series of optimizations in the fabrication process, the opto-electrical characterization showed high-performance of devices. The inverted OLEDs reported a maximum luminance over 104 cd m-2 and a maximum external quantum efficiency (EQE) around 1.11 %. The results were attributed to the additional PEIE layer which provided a good electron injection from MOs into EMLs. In the last part of the thesis, OLETs were fabricated and discussed by directly transferring the energy modification layer from OLEDs to OLETs. As metal oxide layer, ZnO:N was employed for OLETs since ZnO:N-based thin film transistors (TFTs) showed better performance than ZnO-based TFTs. Finally, due to their short life-time, OLETs were characterized electrically but not optically.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 891.
  Apicella Fernández, Sergio
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  MEASUREMENT OF DIELECTRIC CONSTANT FOR WATER AND ITS TEMPERATURE DEPENDENCE AT 0 AND 86ºC2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The dielectric properties determine the electrical characteristics of materials. These properties are important for understanding the behavior of materials and how they can interact with each other. Engineers and scientists need to measure these parameters as accurately as possible, and thus be able to integrate them in their designs in a reliably way.

   

  Examples of application are dielectrics used in capacitors that have the function of reducing the applied electric field and increase the capacitors´ capacitance. The later can be increased by using dielectrics with high permittivity (dielectric constant) as water which has a dielectric constant of 80 at room temperature (25ºC). Unfortunately water cannot be used alone as dielectric due its capacity to be conductive and has to be combined with other materials.

  However, this study will focus only on measuring the dielectric properties of water and its temperature dependence. Temperatures chosen for measurements are 0 and 86ºC.

   

  Several methods have been studied over the years to measure the dielectric properties of materials, but there are only three possible measurement methods for liquids: coaxial probe, parallel plates and free space method. Comparing the three methods, in our case the free-space method is better because it allows to perform measurements at high temperatures and in hostile environments. These two features are very important, since the water should be measured at 86 ºC and measurements are performed in a RF (Radio Frequency) lab, where interferences due to the electronic devices can affect accuracy in free-space measurements.

   

  Hence, the following thesis is based exclusively on analyzing the free-space measurement method for measuring the reflection parameters in dB by using two horn antennas. Both antennas are connected to the Vector Network Analyzer (VNA): one as transmitter and the other as receiver. Reflection parameters are also calculated by introducing the reflection formula for lossless material and a finite length in Matlab. Then, the dielectric constant is extracted by comparing both reflections in dB. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 892.
  Appel, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Kulturarvets mosaiklandskap i ny tappning för trädgårdar och balkonger: En litteraturstudie med designförslag som bidrag för bevarandet av mångfalden för solitära bins överlevnad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract. The purpose of this study is to find out what can be done in gardens and balconies for solitary bees survival, species have already been lost or are red-listed because of poor conditions in terms of habitat. What can design-proposals look like for gardens and balconies? What do suitable habitats contain and what do threats look like for solitary bees?The goal with this literature study was to find answers to my questions. Based on facts that emerged from the results, design proposals have been made for gardens and balconies. Increased biotope-surface from ancient times mosaic-landscape can in modern environments like gardens and balconies be designed as non-toxic and flower-rich meadows, flowering border zones, ditches and flower beds, potted plants, flowering trees and shrubs. Solitary bees need shelter, water to drink and food to eat as in nectar and pollen-rich plants. They need flowering plants from early spring to late autumn to survive. It´s important to spread knowledge and understanding how solitary bees live their lives, that people can cooperate to achieve long-term sustainable habitat solutions. Solitary bees need many flowering plant-surfaces that can act as dispersal corridors in to urban environments, where every single square meter flowering-surface is of importance. Solitary bees increase in number with increasing biotope-surfaces which are facts that design proposals are based on. Devastating threats for solitary bees are floral shortage in urban areas, spraying with various poisons, domestic bees spreading diseases, human fear of small insects and altered habitats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 893. Appelqvist, Tomas
  Religion i svensk läroplanshistoria: utvecklingslinjer i uppfattningen om människan som etiskt och politiskt subjekt2015In: Det postsekulära klassrummet: mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp / [ed] David Carlsson & Peder Thalén, Gävle: Högskolan i Gävle , 2015, p. 109-133Chapter in book (Other academic)
 • 894.
  Aprili, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Lindström, Linnéa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Föräldrar med utvecklingsstörning -En kunskapsöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how selected parts of the research literature describe and discuss issues concerning parents with intellectual disability. We focused on the selected research literature based on three themes: Parental ability of parents with intellectual disability, risk factors for children growing up with parents with intellectual disability and support from the community of parents with intellectual disability. The method used was a literature overview which was interpreted hermeneutically. The results of this study show that most parents were willing to receive the support of either professional, family, or both, to cope with their parenting. Children of parents with intellectual disability can be a risk group but need not be. The result, concerning the support from the community, shows that it is important that parents are offered the right support and that they are treated in such a way that they accept the help offered. Study results were analyzed with the help of social constructionism and the development of ecological theory. This outcome is consistent with previous research.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 895.
  Aptowitzer, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Berglund, Therese
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Föräldrars upplevelser av missfall2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Missfall innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt. Vilket förekommer i mer än hälften av alla kända graviditeter. Missfall har ofta en negativ påverkan på hälsa. Även om missfallet fysiskt drabbar kvinnan är det viktigt att den tillhörande partnern ej glöms bort. Kvinnor som genomgått missfall och inte bearbetat förlusten löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Därav är det som sjuksköterska viktigt att bemöta dessa patienter med en professionell och empatisk omvårdnad.

   

  Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelser av missfall samt vilka undersökningsgrupper som beskrivs i studierna.

   

  Metod: En deskriptiv design av tio artiklar med kvalitativ ansats har använts i litteraturstudien.  

   

  Huvudresultat: Ett missfall kan medföra stor sorg med emotionell och fysisk påverkan hos föräldrarna. I denna utmanade sorgeprocess finns ofta behov av vägledning och stöd som innebär att sjuksköterskans omvårdnadsroll blir ovärderlig genom att erbjuda stöd och bekräftelse till dessa patienter. Den metodologiska aspekten i studierna var undersökningsgrupper där majoriteten av deltagarna var kvinnor. Åldersspannet på deltagarna var 22–47 år och samtliga missfall inträffade före graviditetsvecka 20.

   

  Slutsatser: Missfall upplevdes vanligtvis som en svår händelse, emotionellt påfrestande för föräldrarna där sorg ofta infann sig. Därav sågs ett stort behov av emotionellt stöd hos de drabbade. Föräldrar som i sorgeprocessen blev bekräftade och fick stöd upplevde att de hade en förmåga att kontrollera sin sorg på ett bättre sätt än de som inte blev bekräftade eller där stöd uteblev. Sjuksköterskor bör således besitta god kunskap i att bemöta dessa patienter med empati, bekräftelse och vägledning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 896.
  Arabi, Umran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Varför ansluter sig människor till sekter?: En jämförande studie av aktuell forskning kring sektbeteende.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka varför människor ansluter sig till sekter genom att studera vad aktuellforskning säger om ämnet. Detta har gjorts främst ur en psykologisk och sociologisk synvinkel. De vetenskapligaverk som har studerats är skrivna avforskarna Peter Åkerbäck, Håkan Järvå och Anton Geels. Dessaverkhar jämförts med teorier av Anthony Giddens, Zygmunt Bauman och Abraham Maslow. Resultatet blev att frågeställningarnainte går att besvara på ett simplifierat sätt, utan anledningen till att människor ansluter sig till sekter ligger på ett djupt sociologiskt och psykologiskt plan, som bottnar ien konsekvens av samhällets fragmentisering och individualisering. Studien efterlyser en kombination av olika perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 897.
  Aras, Umit
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Lundberg, Viktor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Icke värdeskapande aktiviteter i ren service: En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Icke värdeskapande aktiviteter i ren service – En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker

  Nivå: C-Uppsats i ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Umit Aras & Viktor Lundberg

   

  Handledare: Tomas Källquist

   

  Datum: 2018 - Januari

   

  Syfte: Syftet är att med utgångspunkt i lean skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter inom rena serviceorganisationer genom att identifiera och kategorisera spill.

   

  Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och utifrån aktörsperspektivet bygger studien på en världsbild från det socialkonstruktivistiska synsättet. Studien har antagit en abduktiv ansats eftersom förståelse har nåtts genom en växelverkan mellan empiri och teori. Studien bygger på ett kvalitativt förhållningssätt inom vilket tio semistrukturerade intervjuer hos fem olika banker har varit grunden till det material som analyserats tematiskt.

   

  Resultat och slutsats: Resultatet tyder på möjligheter att identifiera och kategorisera icke värdeskapande aktiviteter inom ren service. Studien konkretiserar aktiviteter inom de spillkategorier som överförts från tillverkning till service men visar samtidigt att dess applicerbarhet inom ren service är perspektivberoende. Med avseende på om styrverktyget betraktas som beroende eller oberoende av aktörer visar studien att kategorierna kan behöva modifieras.

   

  Förslag till vidare forskning: På grund av studiens subjektiva begränsningar, samt fokus på banker, föreslår vi liknande studier på andra organisationer inom ren service för att pröva resultatet. För att etablera lean inom ren service föreslår vi även forskning som söker konkreta tillvägagångssätt för att reducera icke värdeskapande aktiviteter, eller söker att identifiera och kategorisera spill ur ett externt perspektiv.

   

  Studiens bidrag: Till skillnad från tidigare forskning om lean inom ren service bidrar studien med insikter i spillkategorierna genom att konkretisera aktiviteter. Studien bidrar även med ett modifierat förhållningssätt till spill och skiljer sig på så vis från de kategorier som presenteras i tidigare forskning. Slutligen styrker studien den tidigare forskning som hävdar att rena serviceorganisationer kan effektiviseras genom att applicera lean som styrverktyg. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 898.
  Arboleda, Ginna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Byrén, Emely
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Professionals`view on interventions offered for adult victims of sexual abuse2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 899.
  Arboleda, Yiseth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bekic, Kenan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  The effect of fairness and job satisfaction in the Swedish public sector: Nursing homes in Tierp and Gävle2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to analyze how fairness and its´ components; the distributive, procedural and interactional influence job satisfaction in the Swedish Public Sector. Our examination places were nursing homes in two Mid-Swedish towns of Gävle and Tierp. 

  Method: The study is based on ten qualitative interviews with employees in the nursing homes within the Swedish Public Sector. We used a deductive study approach where we let the participants express themselves at the same time having specific questions derived from theory about fair HRM developed by Bowen, Gilliland and Folger (1999). We analyzed the answers question by question in order to reach to a conclusion and achieve the aim of the study. The data is reported through written text, tables, graphs and findings and implications. 

  Result & Conclusions: We obtained the following: that there are rules and procedures as well as communications that need to be improved, likewise the gender equality and stand-ins´ possibility to influence. The service quality and delivery is not compromised where the employees experience emotional rewards by final customers. Following issues need to be highlighted; the issue of gender equality, rules and procedures and communications. 

  Suggestions for future research: A study where a quantitative technique can be used to consider the direct impact between fairness and job satisfaction to check the results of qualitative study and generalize. Further research could also include the impact gender has in predominantly men or women- sectors on perceived fairness and job satisfaction as well as the views of stand-ins on topics as fairness and job satisfaction in public sectors. 

  Contribution of the thesis: This study contributes to theoretical knowledge development about the notions of fairness and job satisfaction within the Swedish Public Sector. The topics of interest that we recommend managers to improve are: gender equality, rules and procedures and communications at the same time as that the entry- and working conditions should be made better and easier in order to attract younger workforce into the sector.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 900.
  Archakis, Viktor
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  The Design of a Passive House2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  About 25 % of the total buildings in the European Union have been categorized as ”old buildings”. Followed the recent strickt rules for carbon emissions reduction, each house has to approximetely cut 20 % of CO2 by 2020. Countries like England, have taken the issue very seriously and planning to reduce the carbon emissions by 30 % until the end of 2020 and by an extra 80 % by 2050 (Francis Moran, 2014). The aim of the report is to present how a traditional house can be retroffited into a passive house and also to identify the key points that every passive house should have. For the purpose of the project an avtual house, based in Gävle, was provided and all the simulations are based on actual data. The initial design of the house which was used for the simulation and the 3D design, was provided by the house owner. The building was built in 1953, information regarding the current insulation of the house was provided by the owner as well. For the simulations and the 3D design a software know as IDA ICE was used, license and access to the software were given by the University of Gävle. The report simulates the current house and compares the results with two possible scenarios that are reducing the energy demand of the house. Furthermore, the possible ways and tools that could be used to reduce the energy demand of the house and cost estimation for the retrofitting is available in the paper.The first simulations were occured on the actual house, the first retrofitting package introduces new simulations based on new insulation materials, like wood and cement, that are placed mainly on the roof and on the outer walls. Also, the thickness have changed, thus the new insulations are thicker.Moreover, the second and final retrofitting package, introduces an HVAC system, which is a standard system. The aim is to achieve further energy demand reductions and prove that simple and basic changes can improve the quality of living and reduce CO2 emissions.After the completition of the first analysis, a reduction equal to 60 % and after the addition of the HVAC a further 20 % reduction achieved.

  Download full text (pdf)
  fulltext
15161718192021 851 - 900 of 19931
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf