hig.sePublications
Change search
Refine search result
17181920212223 951 - 1000 of 18873
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 951.
  Aspfors, Jessica
  et al.
  Åbo Akademi University, Vaasa, Finland.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Heikkinen, Hannu
  Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Mentoring as Dialogue, Collaboration and/or Assessment?2012In: Transitions and Transformations in Learning and Education / [ed] P. Tynjälä, M.-L. Stenström & M. Saarnivaara, Dordrecht: Springer Berlin/Heidelberg, 2012, p. 271-290Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, some tensional trends within mentoring, which we call a contradiction between collaboration and assessment, are addressed. The aim is threefold: First, to describe and compare the development of mentoring programmes in Finland and Sweden at the system level; second, to illustrate how the various mentoring systems have been experienced by the persons involved; and third, to discuss the political and ideological circumstances and the possible effects of these solutions. The study is based on empirical data gathered in Finland and Sweden and examines the experiences of mentors and newly qualified teachers (NQTs) as well as the relevant national policies. The findings indicate profound differences between the two national initiatives of mentoring in Finland and Sweden. The mentoring process in Finland, using peer group mentoring, is based on social constructivistic assumptions regarding knowledge and learning. The integration of formal, informal and non-formal learning, as well as the equality and professional autonomy as a person and as a professional, is central. The system of mandatory induction in Sweden is very different, with mentoring, a probation year and the registration of teachers being central components. In such a system, the mentors' role of avoiding direct or indirect involvement in the assessment may become more challenging.

 • 952.
  Aspfors, Jessica
  et al.
  Åbo Akademi.
  Kemmis, Stephen
  Charles Sturt University, Australia.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Edward-Grove, Cristine
  Charles Sturt University, Australia.
  Contested Architectures of Mentoring: Support, Supervision or Collective Self-Development2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we describe contested practices of mentoring within and between Australia, Finland and Sweden. Our study is based on national policy documents and empirical data from participants involved in mentoring. The theoretical framework will build on practice theory (Kemmis & Grootenboer, 2008; Kemmis & Heikkinen 2012). The aim is to demonstrate three archetypes persisting in literature and practices: mentoring as supervision, support and collective self-development. In Australia, we find the three kinds of mentoring jostling with one another. In Finland, the perspective of collective self-development is emphasized. In Sweden, the traditional model of mentoring (support) has been typical since 1995, with a current reform of teacher induction which turns mentoring more into supervision.

  Our paper will show (1) that the meanings of 'mentoring' are contested within and between the countries involved; (2) that the three forms of mentoring identified represent three different projects: (a) assisting newly qualified teachers (NQTs) to pass through probation or (b) traditional mentoring of NQTs by more experienced teachers or (c) peer-group mentoring (PGM); and (3) that these three projects, that could be simultaneously present, also involve and imply quite different practice architectures in the form of different materialeconomic, social-political and cultural-discursive arrangements.

 • 953.
  Aspgren, Emma
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Distriktssköterskors upplevelser av att arbeta med motiverande samtal som ett arbetsverktyg2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att arbeta med motiverande samtal som arbetsverktyg. Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design. Nio distriktssköterskor från fyra hälsocentraler i ett landsting i Mellansverige deltog. Data samlades in med semistrukturerade intervjuer och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Tre huvudkategorier framkom (användningsområde, arbetsverktyg, och förändrat arbetssätt) och dessa bildade temat

  "Att förändra fokus i mötet och aktivera patienten". Huvudkategorin Användningsområde visade att motiverande samtal oftast användes i mottagningsarbetet. Vidare ansåg distriktssköterskorna att motiverande samtal fungerade bra inom barn – och skolhälsovården men att motiverande samtal var svårt att använda i palliativ vård. Huvudkategorin Arbetsverktyg visade hur distriktssköterskorna använde sig av motiverande samtal samt vilka delar de ansåg var viktiga för att utöva motiverande samtal. Viktigast var ett respektfullt bemötande av patienten och distriktssköterskorna visade detta genom att ställa öppna frågor. Distriktssköterskorna frågade patienterna om lov för att ge information och identifierade vart i förändringsprocessen som patienterna befann sig. En annan viktig del var att tydliggöra patientens egenansvar. I huvudkategorin Förändrat arbetssätt beskrev distriktssköterskorna hur arbetet hade förändrats sedan utbildningen i motiverande samtal. Den största skillnaden var att patienterna hade ett utökat ansvar nu jämfört med tidigare och att distriktssköterskorna nu fungerade som coach.

 • 954.
  Aspgren, Peter
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Svenssons vilja att söka kunskap: En studie om ABF-Sandviken mellan 1939-19682012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att skapa en bild om hur folkbildningsarbetet har pågått i Sandviken samt hur kvinnorna tar större plats i samhället. Det är ABF-Sandviken som folkbildare som står i centrum för undersökningen under perioden 1939-1968. Källmaterialet är studieprogram tryckta av ABF-Sandviken samt deras avrapporteringskort under tidsperioden.

  Frågeställningar som besvaras i uppsatsen är:

  • Vilket folkbildningsarbete gjorde ABF-Sandviken?

   • Fanns det någon ökning i antalet studiecirklar mellan åren 1939-1968?

    • Hur står sig resultatet i förhållande till den skedda invånarökning i Sandviken vid samma tidsperiod?

   • Hur såg könsfördelningen ut vid val av studiecirklar?

    • Vid ett eventuellt överslag åt ett av könen, är det då nya studiecirkelämnen som har gjort överslaget möjligt?

   • Hade studiecirklarna vid ABF-Sandviken någon koppling till samtiden?

  För att besvara dessa frågeställningar har jag använt mig av samtliga studieprogram och närvarolistor från ABF-Sandviken mellan 1939-1968. Jag har genom detta kommit fram till resultatet att det skedde en ökning av antalet studerande vid ABF-Sandviken på slutet av 1940-talet. Med ökningen av studerande så är en logisk förklaring att det även ökade antalet studiecirklar kopplade till ABF-Sandviken. Fördelningen mellan de olika könens val av studieämnen skiftar även under tidsperioden 1939-1968. Det börjar med ett överslag åt det manliga könet för att sedan under 1950- och 1960-talet göra en växling mot ett mer jämställt sökande.

  Dessa resultat har en grund i folkbildningsreformen år 1947 samt en jämställdhetsdebatt som blossade upp på 1950-talet. Folkbildningsreformen gjorde det möjligt att lättare få bidrag för studiecirklar och det gjorde en ökning in på 1950-talet och toppar på 1960-talet möjliga. Sedan med att fler kvinnor tog sig från den fasta positionen i hemmet och deltog mer i samhället blev deltagandet mellan könen mer jämställt.

  Studiecirkelämnen var påverkade av händelser i samtiden. Till exempel diskuterades andra världskriget och på en mer lokalnivå hur kommunen fungerade, och vart skulle man vända sig?

 • 955.
  Aspgren, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hedlund, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Historiskt möte mellan lärare och elev i modern stil: En studie om två undervisningsformer för att ge eleverna bättre förutsättningar att lyckas2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden mellan två undervisningsformer, dessa undervisningsformer är lärstilsanpassad undervisning och traditionell undervisning. Undervisningsformerna ställs mot varandra i form av verktyg och hur eleverna upplever att någon av formerna är mer givande för dem samt om någon av undervisningsformerna ger en ökad elevaktivitet. För att följa läroplanen för individanpassning så belyser vi även denna fråga. Våra frågeställningar är:

   

  1. Ger någon av undervisningsformerna, lärstilsanpassad respektive traditionell undervisning i historia 1b ett bättre resultat?
  2. Anser eleverna att det är någon skillnad mellan de olika undervisningsformerna lärstilsanpassad respektive traditionell undervisning?
   1. Upplever eleverna att verktygen och informationen varit mer givande i någon av undervisningsformerna?
   2. Upplever eleverna att de har fått tillfälle att visa sina kunskaper samt tagit eget ansvar för att uppnå betygsmålen?
   3. Är det någon undervisningsform som eleverna föredrar för att kunna ta till sig kunskapen som förmedlats?
   4. Leder någon av undervisningsmetoderna till mer elevaktivitet?
   5. Är någon av undervisningsmetoderna mer individanpassad?

   

  För att få svar på dessa frågeställningar vände vi oss till CVL-Sandviken och fick tillfälle att utföra studien där. Eftersom CVL-Sandviken profilerar sig med lärstilar och lärstilsteori skapad av Rita Dunn och Kenneth Dunn samt Lena Boström föll det naturligt att vi använde oss av samma teori för att skapa vårt lärstilsmoment. Teorierna säger att om man som lärare anpassar sig till elevernas lärstilar så kommer deras resultat att bli bättre. Det är inte bara positiv forskning som finns om lärstilar utan även kritisk forskning. Vårt fokus när det gäller kritik ligger på två artiklar: Learning styles, Concepts and Evidence och The Myths of Learning Styles. Artiklarna fokuserar till att människor enligt psykologin inte har olika sätt att lära sig utan att man bör fokusera på vilket arbetssätt som är bäst för att nå målet. Det vill säga att välja arbetssättet efter ämnet man ska lära sig. Även att anledningen till att eleven lär sig hör ihop mer med intresse, förmågor och bakgrundskunskaper.

   

  Sammanfattningsvis så visar våra resultat på att om eleven är i centrum så är den mer aktiv samt visar en större vilja att lära sig. Lärstilar är en genväg för att som lärare nå fram till eleven men kanske inte är en självklar pedagogisk utgångspunkt som är den bästa för elevens lärande. 

 • 956.
  Asplin, Margret
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Brink, Jenny
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors och läkares förhållningssätt till basala hygienrutiner inom slutenvård och primärvård2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe and compare nurses, district nurses and physicians approach to the hygiene guidelines. The data collection was conducted with a questionnaire within four hospital units and nine primary care units in a Swedish county during spring and early summer of 2009. A total of 186 healthcare workers returned the questionnaire, 86 from hospital units and 100 from primary care units. The main result of the study shows that the healthcare workers from both hospital and primary care didn´t estimate all, by the authors chosen, routines equally. A significant difference found between the units was that hospital personnel estimated the importance of not to wear private clothes during work higher than personnel from primary care. Also, they more rarely departed from the routines regarding to disinfect their hands after physical contact, not to wear jewelry or a watch on their hands or arms and not to wear private clothes during work hours. Nurses/district nurses from hospital and primary care units estimated the importance of following the guidelines to be higher than the physicians did from both units. They also estimated higher on the majority of the moments regarding compliance. This study shows the need of continued studies within this subject because of the lack of studies regarding healthcare workers approach to the guidelines and what effect it can have on improving compliance.

 • 957.
  Asplund, Adrian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering.
  Persson, Mathias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering.
  Förändrad lagerlayout för ökad leveranssäkerhet: En fallstudie med hänsyn till den faktiska efterfrågan på Smurfit Kappa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The purpose of the safety stock is to compensate customers uncertain forecasts. The task of operations is to be able to cover up customers fluctuations in demand. By being able to maintain a stable and competition strong delivery performance results in a safety stock to be used, however, it entails tied-up capital. The case the company has an ambition to produce larger quantities and then store it on an external warehouse that the authors have chosen to call the safety stock.  

  Purpose: The problem of actual demand is that research questions usually take into account normal demand. By trying to fill the knowledge gap, we arrive at this purpose. The purpose is to investigate how actual demand influences the design of stock layout in order to achieve the desired delivery reliability.

  Method: To be able to answer the purpose and our questions, an abductive approach has been used where theory collection has taken place from literature and articles while empirical data is collected from the case company Smurfit Kappa. During the collection of empiricism, interviews and observations have been carried out. The collected findings have been discussed with the theory to answer the purpose and questions and lead to our conclusions.

  Findings: In the current situation, the case produces the company only against client orders and that there are no products in stock. This will result in delivery times of between 8 – 9 weeks and delivery security. An existing surface is available today to create a safety layer, there is also the possibility of a larger space if desired.

  Conclusion: With a safety stock, the case company will be able to deliver the actual demand while reducing its delivery times and increasing delivery reliability.

   

  Keywords: safety stock, demand, external inventory.

 • 958.
  Asplund, Andreas
  et al.
  University of Gävle.
  Laine, Linda
  University of Gävle.
  Liljeroth, Veronica
  University of Gävle.
  Att läsa och lära på distans!: vilka möjligheter ger den nya tekniken?2000Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna skrift är ett delresultat av det IT-projekt vid Högskolan i Gävle (HiG), som arbetat med IT och distansutbildning. Projektet har varit verksamt under 1997-2000 och finansierats av KK-stiftelsen, Länsstyrelsen i Gävleborg, EU (Sociala fonden) samt av HiG. Projektets syfte har varit att, via Internet, driva utvecklingen av distansutbildning framåt. Internetbaserade lösningar för förmedling av digital information öppnar ständigt nya möjligheter för både distansstudenten och den lärare som undervisar på distans. Huvudmålet har varit att tillgängliggöra de nya verktygen för genomförande och distribution av distansundervisning. Vi har haft som delmål att sprida erfarenheter och reflektioner gjorda i projektet. I denna skrift har vi samlat tankar och idéer från lärare och andra engagerade i projektet. Skriften är ett sätt för oss att nå ut till dig som på något sätt kommer, eller har kommit, i kontakt med distansundervisning i någon form. Vi vill på detta sätt dela med oss av vårt arbete.

  Vår förhoppning är att inspirera Dig, som av olika skäl inte har möjlighet att studera på traditionellt sätt, att studera på distans, och till Dig som undervisar på högskola eller universitet hoppas vi kunna vara en källa till att väcka nya idéer för skapande av en mer flexibel undervisning.

  Vi har varit många personer som deltagit i projektet på ett eller annat sätt. Många erfarenheter har gjorts och ofta har det legat mycket vilja, iver och entusiasm bakom våra resultat. Utan hänförda projektdeltagare hade inte denna skrift blivit av överhuvudtaget. Jag vill härmed rikta ett stort TACK till alla Er som arbetet i projektet under den här tiden!

 • 959.
  Asplund, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Löwling Helmerskog, Madeleine
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Marknadsföring genom att skapa upplevelser i köpcentrum2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 960.
  Asplund, Annika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Medarbetare i en målstyrd organisation – hur upplever de styrformen?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att öka förståelsen för hur medarbetare uppfattar den styrning de utsätts för. Förståelsen ska sedan bidra till att ledare ska kunna utveckla verksamhetsstyrningen inom liknande organisationer och på ett bättre sätt kunna nå de mål de satt upp och kunna utveckla dessa vidare och bli effektivare.

  Arbetet är genomfört med en inkännande och tolkande vetenskapssyn ur ett aktörrsynsätt. En hermeneutisk tolkningsmetod är använd för att uppnå syftet med arbetet. Genomförandet av arbetet är baserat på en kvalitativ metod, där en fallstudie med intervjuer utförts.

  Slutsatsen i studien är att medarbetarna uppfattar generellt målstyrningen som ett bra sätt att arbeta utifrån i sitt dagliga arbete. Men genom de negativa tankar de förmedlat har jag kommit fram till att det finns en fallgrop i att ha många system som styr parallellt. Systemen är bra i sig själva, men medarbetarna upplever en stress genom de krockar som uppstår dem emellan. Medarbetarna visar även att de inte upplever att de påverkar i så stor utsträckning som de faktiskt gör vilket organisationen måste arbeta fram bättre sätt för att förmedla så att medarbetarna känner sig sedda och på så vis gör ett ännu bättre arbete än de redan gör.

 • 961.
  Asplund, Annika
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Gustafsson, Sandra
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Empowerment - Ett framgångskoncept?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta arbete är att ge en inblick i hur empowerment som styrkoncept fungerar i praktiken. Detta undersöker vi för att nuvarande och framtida ledare ska få en bättre förståelse för empowerment och de effekter som uppstår när det används, för att kunna bidra till att de får större nytta av konceptet i framtiden. En hermeneutisk tolkningsmetod är använd för att uppnå det syfte vi har med arbetet. Genomförandet av arbetet är baserat på en kvalitativ metod, där en fallstudie med fem intervjuer utförts. Då arbetet kommit fram till ändpunkten har vi fått en förståelse för att de medarbetare i en organisation som använder empowerment som styrkoncept till största del ser på konceptet så positivt som teorierna säger om det. Vi ser att det är av stor vikt att organisationer ser till helheten i konceptet för att det ska ge de positiva effekter som det sägs ge. Denna helhet vill vi påpeka ser olika ut i alla organisationer beroende på vilka individer som finns i den samt hur organisationens andra förutsättningar ser ut.

 • 962.
  Asplund, Lars
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Systematiskt arbetsmiljöarbete: Nyckelpersonsintervjustudie om uppfattning kring arbetsmiljöarbete, lönsamhet och prioriteringar på en arbetsplats2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Asplund, L (2007). Systematic Work Environment Management: Key Informant Interviews about Apprehensions, Priorities and Profitability. Examination paper in Pedagogy, 15 hp. Master’s Programme. University College of Gävle. Department of Education, Curriculum Studies and Psychology.

  Background

  Every fourth Swedish employee has been found to suffer from some form of work-related ill-health. Legislation, termed Systematic Management of Workplace Environments (SAM), has been enacted to promote optimal physical and psychosocial workplace environments. Em-ployers are obliged to follow the regulations issued by the Swedish Work Environment Au-thority [Arbetetsmiljöverket] and are responsible for operating active workplace environ-ment management plans. Such plans can prevent ill-health and, in some cases, increase the company’s profitability.

  Purpose

  A medium-sized, retail trade company from in central Sweden was chosen in order to study and analyze how systematic workplace management environment practices were imple-mented in relation to other management priorities and company profitability.

  Sample

  The key informants were chosen out of the personal manager who was the first contact on the company. Seven key informants, selected on the basis of their knowledge of their com-pany's Systematic Work Environment Management, participated in the study. An additional key informant was later chosen to validate the results. The informant composition was: three informants from middle management, with 5 to 7 years experience of the company, one supervisor (1 year), and three other members of staff (2 and 3 years.) Six qualitative in-terviews were carried out, within the period of one week, in the interviewees' offices. The validating interview was undertaken 4 weeks later, also on the company’s premises.

  Design and methods

  The company specialized in retail furniture. Non-structured interviews, based on an inter-view guide with 11 open-ended questions, were used. The interviews, lasting about 30 mi-nutes each, were recorded and transcribed. Statements were analyzed for notable differ-ences, similarities, themes and patterns. The statements were then categorized and sub-jected to further analysis.

  Results

  All the informants felt that the company’s actual practice met the work environment stipula-tions and was on-going. They agreed that workplace environment in general is considered an important issue, but that the company could probably do more to meet the intentions of the work environment legislation. Two specific focal points appeared in the results: ergo-nomic improvement in the workplace and the informants’ aspiration to implement and de-velop a system of caring telephone calls to employees absent through illness.

  Conclusions

  Management was seen as giving contradictory signals. On the one hand they say that work environment is active and ongoing and on the other hand agree that not enough is being done. The expression of intent does not appear to be matched by actions. Improved educa-tion in systematic workplace environment management would give employees a better un-derstanding of work environment and how systematic workplace management is supposed to operate. The analysis of the informants' suggestions led to a series of proposals for im-provements in workplace environment management strategies. A new plan for employee participation would involve employees being more directly and actively involved with work environment and increase support for the work of the safety representatives.

  Keywords:

  Systematic Management of Workplace Environments, health and safety codes, profitability, employee participation, muscular-skeletal, psychosocial working envi-ronment, health promotion

 • 963.
  Asplund, Sara
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Distriktssköterskornas erfarenheter och reflektioner kring fysisk aktivitet på recept och motiverande samtal för att främja patientens fysiska aktivitet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 964.
  Asplund, Sarah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Andersson, Linnéa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  “Är du inte redo nu så står vi här, polisen finns kvar...”: En diskursanalytisk studie om polisens arbete med våld i nära relation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study was to identify existing discourses of violence in close

  relationships based on investigators' reasoning within the police in order to visualize its

  consequences in the next step. The method chosen was of a qualitative nature, interviews

  were held with three investigators from a medium-sized city in Sweden. The material was

  then processed using a discourse analysis inspired by Foucault, as well as previous

  research on the subject. Three discourses were identified which were the discourse of

  gender, the normalization process and the attitude to theoretical knowledge. The result of

  the study shows that the investigators' attitude towards theoretical knowledge is something

  that affects their work in different ways, which may adventure the fact that investigators'

  work is based on unreliable knowledge.

 • 965.
  Aspman, Gita
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Utbildning för hållbar utveckling2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt såväl nationella som internationella dokument ska det svenska skolväsendet undervisa för en hållbar utveckling. En viktig förutsättning för att detta ska uppfyllas är att de yrkesverksamma lärarna dels vet vad hållbar utveckling innebär, dels kan bedriva en undervisning som syftar till att främja en sådan utveckling. Det här examensarbetet är en litteraturstudie som syftar till att ge en sammanfattning av vad utbildning för hållbar utveckling är och hur man kan jobba med det i förskola och skolans tidigare år.

  Viktiga aspekter i en utbildning för hållbar utveckling är bl.a att utveckla elevernas förmåga att ta ställning i etiska frågor, att tänka kritisk, att förstå och hantera konflikter och att stärka elevernas demokratiska handlingskompetens.

  Det finns inte mycket forskning kring hur man ska arbeta med hållbar utveckling för små barn, före skolåldern. Det är under de tidigare åren som våra värderingar grundläggs och därför är det viktigt att börja undervisningen tidigt.

  Som förskollärare vill jag arbeta med att grundlägga barns förståelse av hållbar utveckling. Ett sätt att arbeta med hållbar utveckling i förskolan är att ge barnen möjligheter till en utevistelse där man som pedagog visar barnen på sammanhangen i naturen.Frågor rörande empati och inlevelseförmåga har alltid varit viktiga i förskolan och de frågorna blir i skenet av utbildning för hållbar utveckling om möjligt ännu viktigare. Att få en ökad inlevelseförmåga, att ta olika personers perspektiv och att lära sig samarbeta är förmågor som alla tränas genom lek och samspel barn emellan.

 • 966.
  Assarsson, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ekström, Patricia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fördelning av hållbart förädlingsvärde: En kvantitativ studie av svenska börsföretags förädlingsvärde fördelat mellan fyra hållbarhetsdimensioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The value added statement is a model that makes the sustainable responsibility taken by companies able to audit and compare in a systematic and regulated way. This study aims to empirically test a modified value added statement and analyze the Swedish listed companies value added distributed between the four dimensions of sustainability. Furthermore, the purpose is to see whether there are differences in the distribution of value added between companies of different sizes and industries.

   

  The study is conducted with quantitative method, a deductive approach and content analysis of annual reports. To process and present the data, the average values ​​and tables have been produced.

   

  The results shows that the model can be used to measure the listed Swedish companies' sustainable responsibility. The results also shows differences between small and medium-sized enterprises and large companies, and between companies in different industries. Conclusions that are drawn are that large companies and the industries technology, healthcare and industry are taking the biggest sustainable responsibility.

   

  Suggestions for future research is to test the model on other companies in Sweden and in other countries. Other suggestions is to test the relations between the variables. The study's contribution is that the value added statement is empirically tested and proved to be useful to see the companies’ sustainable responsibility. The study also shows that the model can be used to see differences between companies of different size and industry, which can be explained by the stakeholder, legitimacy and enterprise theory.

 • 967.
  Assefa, Edom
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Ngabonziza, Bertrand
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Dagvattenhantering i urban miljö: Komplettering av befintliga avvattningssystem i Hemlingby2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to propose appropriate solutions that can complete Hemlingbys existing stormwater treatment systems. The solutions presented in this study has been developed with regards to the current situation, which includes water drainage systems and ponds. The study includes a survey of the current stormwater management within the district, as a result, the authors have localized two problem areas that should be investigated, i.e. are Hemlingbybäcken and Kryddstigen. The stormwater recipient i.e. Hemlingbybäcken is affected by human activities. Contaminates that affect the stream consist mainly of copper, lead and zinc. Due to the lack of stormwater storage capacity problems associated with stormwater flooding occurred from nearby buildings and industrial areas. Kryddstigen is an area in the district where business in technology and trade are located, these activities contribute to pollution that degrades groundwater and recipient conditions. The northern part of Hemlingby consist mostly of hard surfaces, which reduces the possibility of a natural infiltration of rain water, this in turn has caused an increased risk of flooding in the area. Gävle municipality have through earlier investigations identified some of the problems and tried to prevent them by implementing ponds that can delay incoming stormwater. Follow-up works proves that the ponds serve a larger catchment area than previously estimated, which adverse the ponds efficiency. Capacity problems have therefore arisen, for instance wetland ponds are sized to handle 10-yearsrain from a catchment area of 19 hectares. However, the existing wetland ponds can only handle a 2-yearsrain from a catchment area of 2400m3. This study presents open stormwater management as alternative solution, this has been proposed based on existing sewerage systems and ponds. Open stormwater solutions are applied mostly in urban environment to delay and locally dispose stormwater. This is done by vegetation which makes it possible to achieve a natural infiltration. The public can also take use of open stormwater solutions by turning an unattractive city to a beautiful one. It can also be beneficial to the community because open stormwater solutions contribute with an aesthetically pleasing environment and increasing biodiversity. The alternatives are described as follows: Green roofs, permeable ground surfaces, ditch with macadam basin and, rain gardens. These solutions are then assessed together with the existing solutions based on internal and external aspects concerning stormwater management. External aspects include legislation and stormwater policy, internal aspects take into account factors such as economy, technology, social and environment conditions. Assessment methodology that are presented in this study aims to evaluate and prepare documentation that is relevant for decision- making and the development of technical solutions based on the current situation. The evaluation method used in this study is inspired by PESTEL- analysis model. This method has been adapted to assess stormwater solutions. An overall description of what a PESTEL- analysis is given in this study as well as the interpretation and application of the assessment method. The result for single alternatives is presented and discussed with respect to existing solutions in the area of this study.

 • 968.
  Assefa, Getachew
  et al.
  Division of Industrial Ecology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Björklund, Anna
  Division of Industrial Ecology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Ola
  Division of Industrial Ecology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Frostell, Björn
  Division of Industrial Ecology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  ORWARE: an aid to Environmental Technology Chain Assessment2005In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 13, no 3, p. 265-274Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the ORWARE tool, a model originally developed for environmental systems analysis of waste management systems, and shows its prospect as a tool for environmental technology chain assessment. Different concepts of technology assessment are presented to put ORWARE into context in the discussion that has been going for more than two decades since the establishment of the US Congressional Office of Technology Assessment (OTA). An even-handed assessment is important in different ways such as reproducibility, reliability, credibility, etc. Conventional technology assessment (TA) relied on the judgements and intuition of the assessors. A computer-based tool such as ORWARE provides a basis for transparency and a structured management of input and output data that cover ecological and economic parameters. This permits consistent and coherent technology assessments. Using quantitative analysis as in ORWARE makes comparison and addition of values across chain of technologies easier. We illustrate the application of the model in environmental technology chain assessment through a study of alternative technical systems linking waste management to vehicle fuel production and use. The principles of material and substance flow modelling, life cycle perspective, and graphical modelling featured in ORWARE offer a generic structure for environmentally focused TA of chains and networks of technical processes.

 • 969.
  Assefa, Getachew
  et al.
  Avdelningen för industriellt miljöskydd, KTH, Stockholm.
  Eriksson, Ola
  Avdelningen för industriellt miljöskydd, KTH, Stockholm.
  Frostell, Björn
  Avdelningen för industriellt miljöskydd, KTH, Stockholm.
  Kuttainen, Karin
  Avdelningen för industriellt miljöskydd, KTH, Stockholm.
  Kompostering eller förbränning av hushållsavfall i Stockholm: En systemstudie av effekter på miljö, energi och ekonomi2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En systemanalys som utvärderar potentiella effekter på miljön, energiomsättning och ekonomi har genomförts där storskalig kompostering jämförts med förbränning. Studien har utförts på uppdrag av Birka Värme och är tänkt som en jämförelse av olika former av kapacitetsökning för behandling av avfall i Stockholmsområdet. Förebilder för behandlingsprocesserna är avfallsförbränningsanläggningen Högdalenverket som drivs av Birka Energi och en planerad storskalig komposteringsanläggning i Stora Vika i Rondecos regi. Avfallet samlas in från Stockholm med närområden. Avfallet består till större delen av lättnedbrytbart organiskt avfall och slam från reningsverk. Även rötning har jämförts där en mindre del av totala avfallet, motsvarande ledig kapacitet i rötningsanläggningen, behandlas.

  Studien visar att det ur de flesta av de betraktade aspekterna är fördelaktigare att förbränna avfallet än att kompostera det. Detta beror på miljöpåverkan (övergödning och höga tungmetallhalter) i hanteringen av kompostpelletsen och inverkan av att förlorad fjärrvärmeproduktion vid kompostering måste ersättas.

  Kompostering är att föredra ur klimatsynpunkt då dess bidrag till global uppvärmning (växthuseffekten) är totalt sett något lägre än för förbränning. Det beror till största del på att koldioxid från förbränning av plast som finns i avfallet frigörs vid avfallsförbränningen. Skillnaden är dock inom felmarginalen och resultatet bör ej tas för självklart.

  För den potentiella miljöeffekten försurning är det dött lopp mellan kompostering och förbränning. Förbränningen av avfall ger visserligen högre försurande utsläpp än komposteringen men när hänsyn tas till att förlorad fjärrvärme måste ersättas vid kompostering och att det går åt mer elektricitet vid kompostering, elektricitet som antas framställas från förbränning av kol, jämnar resultatet ut sig.

  Det finns en hel del svagheter i analysen, bland annat är det inte fullständigt klarlagt vilka materialbalanser som råder i komposteringsprocessen. Även för spridningen av kompostpelletsen råder stora osäkerheter. I dessa fall har antaganden gjorts men det är viktigt att i den fortsatta granskningen använda tillförlitligare data.

 • 970.
  Assefa, Getachew
  et al.
  Industrial Ecology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Ola
  Industrial Ecology, Royal Institute of Technology (KTH),.
  Järås, Sven
  Chemical Technology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Kusar, Henrik
  Chemical Technology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Life Cycle Assessment of Thermal Treatment Technologies: An environmental and financial systems analysis of gasification, incineration and landfilling of waste2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A technology which is currently developed by researchers at KTH is catalytic combustion which is one component of a gasification system. Instead of performing the combustion in the gas turbine by a flame, a catalyst is used. When the development of a new technology (as catalytic combustion) reaches a certain step where it is possible to quantify material-, energy- and capital flows, the prerequisites for performing a systems analysis is at hand. The systems analysis can be used to expand the know-how about the potential advantages of the catalytic combustion technology by highlighting its function as a component of a larger system. In this way it may be possible to point out weak points which have to be investigated more, but also strong points to emphasise the importance of further development.

  The aim of this project was to assess the energy turnover as well as the potential environmental impacts and economic costs of thermal treatment technologies in general and catalytic combustion in particular. By using a holistic assessment of the advantages and disadvantages of catalytic combustion of waste it was possible to identify the strengths and weaknesses of the technology under different conditions. Following different treatment scenarios have been studied: (1) Gasification with catalytic combustion, (2) Gasification with flame combustion, (3) Incineration with energy recovery and (4) Landfilling with gas collection. In the study compensatory district heating is produced by combustion of biofuel. The power used for running the processes in the scenarios is supplied by the waste-to-energy technologies themselves while compensatory power is assumed to be produced from natural gas. The emissions from the system studied were classified and characterised using methodology from Life Cycle Assessment into the following environmental impact categories: Global Warming Potential (also called the green house effect), Acidification Potential, Eutrophication Potential and finally Formation of Photochemical Oxidants.

  It is obvious that a decreased use of landfilling in favour of an increased energy recovery from waste is positive from all considered impact categories. Gasification with energy recovery in a combi cycle using catalytic combustion in the gas turbine is the most competitive technology from primarily an environmental point of view. The financial costs are however a bit higher than for incineration with energy recovery. This conclusion depends, however, on the assumption that the gasification and catalyst technologies work as the researchers presume and that the fuel is of high quality. For this, the pelletising unit is vital in the technology chain.

  A comparison of the catalytic combustion and the flame combustion shows that all impact categories except acidification, eutrophication and photochemical oxidants remain the same. The gasification process is identical between the two alternatives; it is just the combustion technology in the gas turbine that is different. This explains why the fuel consumption and the financial costs are not changed (a minor extra investment is made for the catalyst but is not noticeable in comparison to the total impact). Emissions of greenhouse gases are also identical. For the other impact categories there are differences for several of the emissions involved in the impact assessment but NOX is clearly the dominating one.

  Gasification with catalytic combustion is competitive to incineration. The small difference for eutrophication is within the error margin and is strongly dependent on the reduction of NOX in the incineration plant. The explanation to this result is that a combi cycle in combination with natural gas as the alternative power generation is a better system solution than incineration with biofuel as compensatory fuel. Financial costs are somewhat higher than for incineration but could also claimed to be within the error margin since the inventory of costs are more uncertain due to the fact that there is no plant with gasification and catalytic combustion in operation.

 • 971.
  Assefa, Getachew
  et al.
  Department of Industrial Ecology, School of Industrial Engineering and Management, Royal Institute of Technology, Stockholm.
  Glaumann, Mauritz
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering. Division of Environmental Strategies Research, Department of Urban Planning and Environment, School of Architecture and the Built Environment, Stockholm.
  Malmqvist, Tove
  Division of Environmental Strategies Research, Department of Urban Planning and Environment, School of Architecture and the Built Environment, Stockholm.
  Eriksson, Ola
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering.
  Quality versus impact: Comparing the environmental efficiency of building properties using the EcoEffect tool2010In: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 45, no 5, p. 1095-1103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are tools that are developed for the assessment of the environmental impact of buildings (e.g. ATHENA). Other tools dealing with the indoor and outdoor environmental quality of building properties (referred to as real estates in other literature) are also available (e.g. GBTool). A platform where both the aspects of quality and impact are presented in an integrated fashion are few. The aim of this contribution is to present how the performance of different building properties can be assessed and compared using the concept of environmental efficiency in a Swedish assessment tool called EcoEffect. It presents the quality dimension in the form of users' satisfaction covering indoor and outdoor performance features against the weighted environmental impact covering global and local impacts. The indoor and outdoor values are collected using questionnaires combined with inspection and some measurements. Life cycle methodology is behind the calculation of the weighted external environmental impact. A case study is presented to show the application of EcoEffect using a comparative assessment of Lindas and a Reference property. The results show that Lindas block is better in internal environment quality than the Reference property. It performs slightly worse than the Reference property in the external environmental impact due to emissions and waste from energy and material use. The approach of integrated presentation of quality and impact as in EcoEffect provides with the opportunity of uncovering issues problem shifting and sub-optimisation. This avoids undesirable situations where the indoor quality is improved through measures that result in higher external environmental impact. (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 972.
  Assefa, Getachew
  et al.
  School of Chemical Sciences and Engineering, Royal Institute of Technology, Industrial Ecology, Stockholm, Sweden.
  Glaumann, Mauritz
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Malmqvist, Tove
  Department of Infrastructure, Royal Institute of Technology, Built Environment Analysis, Stockholm, Sweden.
  Kindembe, Beatric
  White Arkitekter, Stockholm, Sweden.
  Hult, Marie
  Swedish University of Agricultural Sciences, Landscape Architecture, Uppsala, Sweden.
  Myhr, Ulla
  Swedish University of Agricultural Sciences, Landscape Architecture, Uppsala, Sweden.
  Eriksson, Ola
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Environmental assessment of building properties - where natural and social sciences meet: the case of EcoEffect2007In: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 42, no 3, p. 1458-1464Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The EcoEffect method of assessing external and internal impacts of building properties is briefly described. The external impacts of manufacturing and transport of the building materials, the generation of power and heat consumed during the operation phase are assessed using life-cycle methodology. Emissions and waste; natural resource depletion and toxic substances in building materials are accounted for. Here methodologies from natural sciences are employed. The internal impacts involve the assessment of the risk for discomfort and ill-being due to features and properties of both the indoor environment and outdoor environment within the boundary of the building properties. This risk is calculated based on data and information from questionnaires; measurements and inspection where methodologies mainly from social sciences are used. Life-cycle costs covering investment and utilities costs as well as maintenance costs summed up over the lifetime of the building are also calculated.

  The result presentation offers extensive layers of diagrams and data tables ranging from an aggregated diagram of environmental efficiency to quantitative indicators of different aspects and factors. Environmental efficiency provides a relative measure of the internal quality of a building property in relation to its external impact vis-à-vis its performance relative to other building properties.

 • 973.
  Assefa, Getashew
  et al.
  Division of Industrial Ecology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Ola
  Division of Industrial Ecology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Frostell, Björn
  Division of Industrial Ecology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Technology assessment of thermal treatment technologies using ORWARE2005In: Energy Conversion and Management, ISSN 0196-8904, E-ISSN 1879-2227, Vol. 46, no 5, p. 797-819Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A technology assessment of thermal treatment technologies for wastes was performed in the form of scenarios of chains of technologies. The Swedish assessment tool, ORWARE, was used for the assessment. The scenarios of chains of thermal technologies assessed were gasification with catalytic combustion, gasification with flame combustion, incineration and landfilling. The landfilling scenario was used as a reference for comparison. The technologies were assessed from ecological and economic points of view.

  The results are presented in terms of global warming potential, acidification potential, eutrophication potential, consumption of primary energy carriers and welfare costs. From the simulations, gasification followed by catalytic combustion with energy recovery in a combined cycle appeared to be the most competitive technology from an ecological point of view. On the other hand, this alternative was more expensive than incineration. A sensitivity analysis was done regarding electricity prices to show which technology wins at what value of the unit price of electricity (SEK/kW h).

  Within this study, it was possible to make a comparison both between a combined cycle and a Rankine cycle (a system pair) and at the same time between flame combustion and catalytic combustion (a technology pair). To use gasification just as a treatment technology is not more appealing than incineration, but the possibility of combining gasification with a combined cycle is attractive in terms of electricity production.

  This research was done in connection with an empirical R&D work on both gasification of waste and catalytic combustion of the gasified waste at the Division of Chemical Technology, Royal Institute of Technology (KTH), Sweden.

 • 974.
  Assefha, Sabina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Sandell, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Evaluation of digital terrain models created in post processing software for UAS-data: Focused on point clouds created through block adjustment and dense image matching2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lately Unmanned Aerial Systems (UAS) are used more frequently in surveying. With broader use comes higher demands on the uncertainty in such measurements. The post processing software is an important factor that affects the uncertainty in the finished product. Therefore it is vital to evaluate how results differentiate in different software and how parameters contribute. In UAS-photogrammetry images are acquired with an overlap which makes it possible to generate point clouds in photogrammetric software. These point clouds are often used to create Digital Terrain Models (DTM). 

  The purpose of this study is to evaluate how the level of uncertainty differentiates when processing the same UAS-data through block adjustment and dense image matching in two different photogrammetric post processing software. The software used are UAS Master and Pix4D. The objective is also to investigate how the level of extraction in UAS Master and the setting for image scale in Pix4D affects the results when generating point clouds. Three terrain models were created in both software using the same set of data, changing only extraction level and image scale in UAS Master and Pix4D respectively. 

  26 control profiles were measured with network-RTK in the area of interest to calculate the root mean square (RMS) and mean deviation in order to verify and compare the uncertainty of the terrain models. The study shows that results vary when processing the same UAS-data in different software. 

  The study also shows that the extraction level in UAS Master and the image scale in Pix4D impacts the results differently. In UAS Master the uncertainty decreases with higher extraction level when generating terrain models. A clear pattern regarding the image scale setting in Pix4D cannot be determined. Both software were able to produce elevation models with a RMS-value of around 0,03 m. The mean deviation in all models created in this study were below 0,02 m, which is the requirement for class 1 in the technical specification SIS-TS 21144:2016. However the mean deviation for the ground type gravel in the terrain model created in UAS Master at a low extraction level exceeds the demands for class 1. This indicates all but one of the created models fulfil the requirements for class 1, which is the class containing the highest requirements.

 • 975.
  Assur Stagliano, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Värderingar i CSR-kommunikation.: Kan ett företag minska risken för att budskapet uppfattas med skepticism?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Examensarbetet har skrivits för att testa om ett CSR-budskap baserat på ett värdeteoretiskt ramverk har högre trovärdighet hos en presumtiv kund än ett budskap som inte är det.Metod: I detta examensarbete har endast primärdata använts som samlats in genom en kvantitativ enkätundersökning. Dataanalysen har sedan skett utifrån ett kvantitativt förhållningssätt.

  Resultat och slutsats: Resultatet i studien visar att företag som önskar öka trovärdigheten i sin CSR-kommunikation bör överväga att använda sig av ett värdeteoretiskt ramverk i sin kommunikation. Resultatet stödjer Schmeltz tes från 2014 om att ett värdeteoretiskt ramverk kan bidra till att öka den uppfattade trovärdigheten hos en presumtiv kund. Det finns dock viss skillnad i uppfattning mellan könen där kvinnor generellt mottar budskapen mer positivt.

  Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att närmare studera skillnaderna i uppfattning av CSR-budskapen mellan könen i synnerhet om det i en större kontext verkligen är så att män uppfattar kompetensvärderingar med högre trovärdighet än vad kvinnor gör och att kvinnor uppfattar personliga värderingar med högre trovärdighet än vad män gör.

  Uppsatsens bidrag: Den här uppsatsen visar att kommunikatörer och marknadschefer inom privatresebranschen bör överväga att använda ett värdeteoretiskt ramverk när de kommunicerar CSR med sina presumtiva kunder om de har ambitionen att öka den uppfattade trovärdigheten i sina budskap.

 • 976.
  Astner, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Computer and Geospatial Sciences, Geospatial Sciences.
  Ohlsson, Mathilda
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Computer and Geospatial Sciences, Geospatial Sciences.
  Kajplats för permanentboende på vatten: Vilken lagstiftning tillämpas vid upplåtelsen för boendeformen?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To live on a house boat is a housing form that still is establishing on the housing market, but the regulations about this are almost non-existent. You cannot find any legislation regarding living on the water today and there are doubts about what applies for grants of house boats at a berth. The rules about establishment of house boats falls between the “plan- och bygglagen” and the rules of the harbor, which makes it difficult to say which one of the grant agreement that is the most applicable for the property owner and the person who wants to live on the water. To get answers the questions in this thesis interviews were performed with different parties and different cadastral procedures were analyzed regarding water properties. The interviews were completed by phone interviews with a semi structured method and with a few respondents the questions were put through email. In this thesis a few different respondents were asked to answer the questions, this to see different perspectives of the grant of berth. The different respondents that answered the questions were a few contract managers, usufructuary, a real estate agent, a lawyer, a company which produce house boats and a cadastral surveyor. The analysis of the cadastral procedures gave a deeper understanding how property formation on water can be done. The respondents in this thesis perceived the Swedish law as incomplete as the authors of this thesis regarding living on the water. The results show that the law can be applied in different ways depending on which type of housing form it is. The study shows that the best solutions for floating houses should be property formation, that will make the house real property and will make financing of the house possible. When house boats, which are formed like ships, the study shows that the best solutions for this housing form is to apply ground lease in general with the longest grant as possible, which is 25 years. To have ground lease in general as a solution makes it hard for the house boat owners to get a loan.

 • 977.
  Astner, Linda
  et al.
  Gävle Hamn AB, Gävle, Sweden.
  Carpenter, Angela
  University of Leeds, UK.
  Lozano, Rodrigo
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Sammalisto, Kaisu
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Utilizing waste to create new port land2018In: Port Technology, Vol. 77, no Spring, p. 118-119Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper presents the most recent port expansion and the major dredging and land creation project that has been undertaken in the Port of Gävle since 2007. This project has seen the deepening and widening of the fairway to accommodate larger vessels, as well as the construction of a new cargo terminal area due to open in late 2019. This land creation work has been undertaken using contaminated sediments dredged from deepening the shipping channel.

 • 978.
  Astner, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Idrottslärares uppfattningar om inkludering och delaktighet för elever med ADHD i idrottsundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med det här arbetet är att undersöka faktorer som enligt idrottslärare påverkar förutsättningar till delaktighet och inkludering för elever med ADHD i idrottsundervisningen.

  Metod

  Urvalet utgörs av åtta stycken utbildade idrottslärare med erfarenheter av inkluderande undervisning och elever med ADHD. Studien har en kvalitativ karaktär med semistrukturerade intervjuer.

  Huvudresultat

  Resultatet visar att didaktiska aspekter, organisatoriska aspekter och kommunikativa aspekter inom den enskilda skolans organisation, påverkar möjligheter till inkludering och delaktighet i idrottsundervisningen för elever med ADHD, enligt idrottslärare.

  Slutsats

  Slutsatsen i denna rapport blir att det finns gemensamma, men samtidigt motstridiga uppfattningar om inkludering bland idrottslärare, samt att möjligheter till inkludering och delaktighet påverkas av enskilda skolors organisation.

 • 979.
  Asylbekova, Gulmira
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences, Caring Science.
  Upplevelser av livskvalité hos patienter med bensår: Litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Omkring 100 000 svenskar beräknas lida av bensår vilka kräver långa behandlingstider och medför ekonomiska kostnader för samhället. Olika sjukdomstillstånd såsom trauma och försämrad blodcirkulation anses som riskfaktorer. Att leva med bensår kan ha negativ inverkan på människors dagliga liv. Det är viktigt för sjuksköterskor att informera patienterna kring behandlingen, ge stöd samt ha förmågan att bemöta dem med respekt och empati. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur patienter med bensår upplever sin livskvalitet samt att beskriva undersökningsgrupperna som ingick i de inkluderade artiklarna. Metod: Beskrivande litteratur studie som inkluderade tolv vetenskapliga artiklar som söktes fram i databasen Cinahl. Huvudresultat: Patienterna beskrev smärta som påverkade deras dagliga liv både fysiskt och psykiskt. Sömnproblem påverkade det psykiska måendet negativt. Rädslan för att skada sig begränsade patienterna fysiskt och man beskrev även känslan av skam, missmod, ensamhet, oro, ångest, depression och förlust av hopp. Bensår upplevdes tidssamt energikrävande och brister i kunskap hos sjukvårdpersonalen hade negativ påverkan på patienternas livskvalité. Undersökningsgrupperna varierade i antal från 5 till 247 deltagare, majoriteten var kvinnor, åldern var mellan 18 till 99 år. De flesta deltagarna hade haft venösa bensår, vilka varade mellan 6 veckor till 43 år. Slutsats: Att leva med bensår påverkade livskvaliteten. Relationen mellan sjuksköterska – patient hade stort betydelse för sårläkningen och välbefinnande. Det är viktigt att sjuksköterskor har tillräcklig kunskap om denna patientgrupp samt att ge ett professionellt bemötande, stöd och information om en egenvård. 

 • 980.
  ATEGEKA, WINFRED KAKOOZA
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system. Royal Institute of Technology / KTH University.
  APPRAISAL OF FOOD RESIDUE (WASTE) BASED FUEL BRIQUETTES IN DOMESTIC COOKING APPLICATIONS: A CASE STUDY OF UGANDA2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The research focuses on developing and evaluating the performance of low cost, low technology food residue based fuel briquettes as an alternative to the widespread use of wood fuels (charcoal and firewood) for domestic cooking applications.

  In view of the declining accessibility of wood fuels, inadequate electrification coverage and ever-rising prices of cooking gas and kerosene in Uganda, harnessing energy from within reach, alternative sustainable energy sources such as food residues has been regarded as a viable solution to domestic cooking energy.

   

  In this research, both desktop reviews of earlier studies and laboratory investigations of the developed food residue based fuel briquettes have been considered. Carbonized sweet potato, banana (matooke) and cassava peelings were mixed in different proportions with either sweet potato or banana stem pulp (1 or 2kgs) and later densified using a hand operated molder to develop the food residue based briquettes. The drop test method was used to determine the resilience of the produced briquettes to disintegrating forces in particular during transportation and storage. An oxygen bomb calorimeter was used to determined the Higher Heating Value (HHV) of the briquettes and it ranged from 13.6 – 26 MJ/kg with cassava peelings char: sweet potato peelings char: sweet potato stem pulp 1kg giving the lowest HHV and cassava peelings char: sweet potato peelings char: banana stem pulp 2kg giving the highest HHV. Generally the tests results revealed that the type of natural binder used had an effect on both the HHV and mechanical strength of the produced briquettes.

 • 981.
  Atroshi, Rezkar
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  "Fader Vår" eller "Moder Vår": en kritisk granskning av genusperspektivet i det kristna gudsspråket2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 982.
  Atroshi, Rezkar
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Gud i fängelse: Religion som copingstrategi i anstalt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 983.
  Attius, Håkan
  University of Gävle.
  Akademisk högtid: Högskolan i Gävle 15 april 20112011Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 984.
  Attius, Håkan
  University of Gävle, Vice-Chancellor's Office.
  Akademisk högtid: Högskolan i Gävle 25 april 20142014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 985.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Concept definition and concept image: in the case of equations2007In: Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv: rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2007, p. 89-98Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse what kind of conceptions secondary school teachers in mathematics have about equations and how these conceptions are related to the formal definition of the concept of equation. Data was gathered by interviews and questionnaires. Both newly graduated and experienced secondary school teachers were participated in this study. The phenomenographic research approach in order to analyse research outcomes was applied in the investigation. From a phenomenographic analysis of the interview transcripts I found that some patterns could be identified in them and the three qualitatively distinct categories of description about equations could be discerned among the teachers’ conceptions. The research results indicated that equations were apprehended as a procedure, as an answer and as a ‘rewritten’ expression.

 • 986.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Definitions and Problem Solving: Problem Solving in Mathematics Education Proceedings of the ProMath meeting June 30- July 2, 2004 in Lahti, Finland2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this article student teachers’ conceptions of equations are discussed. Data was gathered from 75 student teachers by interviews and questionnaires. Both the quantitative and qualitative research methods were applied in the study. The research results indicate that some specific examples of concepts, which at first appear in teaching, and learning of mathematics are more central to the student teachers than other examples. The former examples are often called prototypes. The investigation shows that students tend to identify the concept equation with one of the prototypical examples and that the concept image develops from one unique prototypical example to include more examples of increasing distance from the prototypical example. The results also indicate that the student teachers’ concept images include erroneous conceptions of the concept equation.

 • 987.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Matematikdidaktik för blivande 4-9-lärare2001Report (Other academic)
 • 988.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Mathematics teachers' conceptions about concept learning in algebra2007In: Current state of research on mathematical beliefs XII: proceedings of the MAVI-7 [i.e. MAVI-12] Workshop, May 25-28, 2006, Helsinki: University of Helsinki , 2007, , p. 12Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this article I discuss the mathematics teachers’ conceptions about concept learning in algebra from school and university time. The study has a focus on the particular topic of equations. The data was gathered by interviews and questionnaires. Both newly graduated and experienced secondary school teachers were participated in this study. The phenomenographic research method in order to analyse research outcomes was applied in the investigation. The research results indicated that the teachers experience the learning of equations from school and university time on four qualitatively different ways. Learning was apprehended as doing routine problems, as memorizing and reproduction of rules and models, as doing applications and as interaction with other students.

 • 989.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Mathematics teachers' conceptions about equations2006Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe and to clarify the mathematics teachers’ subject matter and pedagogical content conceptions about equations. As the basis of these conceptions, the teachers’ experiences of the concept learning of equations from their own school time are described. The early research of conceptions has been concentrated on pupils’ conceptions of the topic as a contrast to scientific conceptions since the middle of the 1970s. Research of teachers’ conceptions of mathematics and mathematics teaching and learning has grown during the last decade. However, in these studies teachers’ conceptions of a specific content area in mathematics have not been investigated. In the theoretical background of the research, different traditions of school mathematics learning and teaching are treated. By using theories of experiential learning, it has been possible to study such learning situations and experiences, which may lead to the development of subjective conceptions of mathematical concepts. In order to understand difficulties concerning the concept formation in mathematics the theory of the concept image and the concept definition as well as the theory based on the duality of mathematical concepts have been studied. The acquired experiences from school time seem to lay the basis of both the teachers’ subject matter and pedagogical content-specific conceptions and decisions. Different components in teacher knowledge base together with current research both in teachers’ subject matter and pedagogical content knowledge are therefore presented at the end of the theoretical framework. By combining different kinds of methods like questionnaires, recorded interviews, videotape recording of six lessons in mathematics and observations the research empirical material was collected. In this investigation, five novice, five expert and 75 student teachers in mathematics participated. The preliminary investigation included 30 student teachers. In the study the phenomenographic approach is used in order to reveal differences between the teachers’ conceptions and experiences about equations. The research results indicate that equations are not apprehended as complete, static objects. Conceptions about equations reveal that equations are closely related to the symbols x and y and solving procedures. The teachers’ experiences of learning and teaching of mathematics may have formed their conceptions. The conceptions about equations seem to be based on the teachers’ experiences in arithmetic and their first impressions of learning the process of solving equations. The teachers apprehend equation teaching as a study of procedures rather than as a study of central ideas and concepts of algebra. Both aspects are however equally important at compulsory school, since the teaching of algebra should develop pupils’ ability both to use and to understand the basic algebraic concepts. Some of the teachers do not have a clear conception what the pupils should attain in algebra at compulsory school according to the specific goals in Swedish mathematics curriculum. The research results further show that both the expert and the novice teachers have various apprehensions of the pupils’ difficulties concerning equations.

 • 990.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Ongoing research in mathematics education in school context2009In: Perspectives on mathematical knowledge: proceedings of MADIF 6 : the 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, January 29-30, 2008 / [ed] Christer Bergsten, Barbro Grevholm, Thomas Lingefjärd, Linköping: LiU-Tryck , 2009, p. 116-117Conference paper (Refereed)
 • 991.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Secondary school teachers’ conceptions about algebra teaching2005Conference paper (Refereed)
 • 992.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Secondary school teachers’ pedagogical content knowledge2004In: Proceedings of the Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Volume 1 / [ed] H. M.Jonsen & A. B. Fuglestad, Norge: University College , 2004Conference paper (Refereed)
 • 993.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Teachers’ image of the "equation" concept2003In: CERME 3: Third Conference of the European Society for Research in Mathematics education, 2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse what kind of conceptions secondaryteachers in mathematics have of the equation concept and what kind of experiencesgave rise to their own concept learning. Ten secondary school teachers ofmathematics participated in the study. Data was gathered by interviews andquestionnaires. The ‘phenomenographic’ research method was applied ininterpreting the results of the investigation. The results indicate that the teachers’conceptions of the equation concept differ from the formal definition of the equationconcept. At school they spent most of their time developing procedural skills insteadof mathematical understanding.

 • 994.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Teachers’ knowledge about the equation concept2002In: International group for the psychology of mathematics education PME 26, 2002, p. 1-335Conference paper (Other academic)
 • 995.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Uppfattningar hos lärare av ekvationsbegreppet2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Syftet med min studie är att beskriva hur matematiklärare uppfattar begreppet ekvation. Min målsättning är också att undersöka lärarnas erfarenheter av ekvationsinlärning från grundskolan till universitetsnivån. Tio lärare från grundskolans högstadium har deltagit i undersökningen. Fem är nyutexaminerade lärare med mindre än ett års yrkeserfarenhet. Data i undersökningen samlades in genom enkäter och intervjuer. Undersökningsresultat analyserades genom fenomenografisk metod. Resultatet pekar på att lärarnas uppfattningar av ekvationsbegreppet avviker från den formella begreppsdefinitionen. De känner osäkerhet inför matematiska symboler, bokstavsuttryck och lösningsprocedurer. Deras skolerfarenheter visar att de har använt största delen av tiden till att utveckla algoritmiska färdigheter istället för matematisk förståelse.

 • 996.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Björk, Kjell
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Lingefjärd, Thomas
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
  Radic, Mirko
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Application of Variation Theory in Teaching and Learning of Taylor Polynomials with GeoGebra2012In: Proceedings of the 12th International Congress on Mathematics Education. Seoul. Korea, Seoul. Korea, 2012, p. 3479-3488Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We report on a teaching experiment regarding Taylor polynomial approximations at the level of university mathematics teaching. The experiment was carried by using the free dynamic mathematics software GeoGebra. A student group (n = 19) was taught Taylor polynomials with the assistance of GeoGebra while a control group (n = 18) was taught in a traditional way. The theoretical assumptions of this study rest on Variation theory. The data were gathered by doing a post test concerning Taylor polynomials. Our experiment revealed that the answers from the GeoGebra group in the post test were more varied compared with the results in the control group.

 • 997.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Björk, Kjell
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Radic, Mirko
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Generating the patterns of variation with GeoGebra: the case of polynomial approximations2016In: International journal of mathematical education in science and technology, ISSN 0020-739X, E-ISSN 1464-5211, Vol. 47, no 1, p. 45-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we report a teaching experiment regarding the theory of polynomial approximations at the university mathematics teaching in Sweden. The experiment was designed by applying Variation theory and by using the free dynamic mathematics software GeoGebra. The aim of this study was to investigate if the technology-assisted teaching of Taylor polynomials compared with traditional way of work at the university level can support the teaching and learning of mathematical concepts and ideas. An engineering student group (n = 19) was taught Taylor polynomials with the assistance of GeoGebra while a control group (n = 18) was taught in a traditional way. The data were gathered by video recording of the lectures, by doing a post-test concerning Taylor polynomials in both groups and by giving one question regarding Taylor polynomials at the final exam for the course in Real Analysis in one variable. In the analysis of the lectures, we found Variation theory combined with GeoGebra to be a potentially powerful tool for revealing some critical aspects of Taylor Polynomials. Furthermore, the research results indicated that applying Variation theory, when planning the technology-assisted teaching, supported and enriched students’ learning opportunities in the study group compared with the control group. 

 • 998.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Björk, Kjell
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Radic, Mirko
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Improving undergraduate mathematics teaching2010In: The proceedings of MADIF7; The 7th Swedish Mathematics  Education Research Seminar, Stockholm, January 26-27, 2010., 2010Conference paper (Refereed)
 • 999.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Björk, Kjell
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Radic, Mirko
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  The use of mathematics software in university mathematics teaching2011In: The proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics education. Poland.  University of Rzeszow. / [ed] M. Pytland, E. Swoboda & T. Rowland, 2011, p. 2188-2197Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we report on a teaching experiment regarding the definite integral concept in university mathematics teaching. The experiment was carried out at a Swedish university by using the free dynamic mathematics software GeoGebra. In our theoretical framework we apply Variation Theory, originating in the phenomenographic research tradition. The data of this study consist of the lecture plan and the engineering students’ answers to pre and post tests. In the analysis of the data we applied statistical methods. The experiment revealed that by using GeoGebra it is possible to create learning opportunities of the definite integral concept that support the students’ learning.

 • 1000.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Björk, Kjell
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Radic, Mirko
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Tossavainen, Timo
  University of Eastern Finland.
  The Learning Study Model and the Teaching of the Definite Integral Concept2010In: Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology / [ed] M. Asikainen, P. E. Hirvonen & K. Sormunen, Joensuu: University of Eastern Finland , 2010, p. 77-86Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, there have been several studies in mathematics education basing on the variation theory and the model of Learning Study that involves co-operation between teachers and researchers in an iterative process. Most of these studies have focused on the teaching and learning of elementary school mathematics rather than topics in advanced mathematics. In this paper, we discuss some challenges and possibilities of the Learning Study model and the variation theory when developing the teaching of mathematics at advanced levels. More precisely, we report on a series of teaching experiments on the definite integral concept. The experiments were carried out at a Swedish university. The data of this study consists of the documents on the observation of three lectures and the students’ answers to pre and post tests. Both engineering and teacher students participated. In the analysis of the data, we applied statistical methods. Although the series consisted only of three lectures, it revealed that the students’ understanding about certain – but not necessarily all – aspects of the definite integral concept can be enhanced by using the Learning Study model.

17181920212223 951 - 1000 of 18873
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf