hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 4788
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  120112 HONG, SISONG
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  LIN, SHUNZHAO
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Service Marketing in a cross-culture environment: a case of Elekta China2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Aalbers, Joyce
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Robson, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Litteratursamtal för jämställdhet: En läroboksundersökning utifrån ett genusperspektiv med en diskursanalytisk metod2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att ta reda på hur kvinnliga och manliga karaktärer samt relationen mellan dem framställs i episka utdrag i läroböcker för gymnasiala svenskkurser. Därtill syftar undersökningen till att ta reda på hur dessa utdrag kan behandlas i litteratursamtal som en jämställdhetsfrämjande arbetsmetod i skolan. För undersökningen användes diskursanalys som metod och analysen genomfördes med ett genusperspektiv. Resultatet visade att totalt 29 utdrag i de nio läroböcker vi undersökt innehöll stereotypa framställningar av manliga och kvinnliga karaktärer som kan diskuteras i ett litteratursamtal för att främja jämställdhet. Resultatet av undersökningen visar att manliga karaktärer framställs som känslokalla och kvinnliga karaktärer som emotionellt instabila. Relationen mellan kvinnliga och manliga karaktärer framställs som ojämställd. Dessa framställningar förklaras genom de genusteoretiska begreppen dikotomi, genussystemet och den heterosexuella matrisen. Vidare visar resultatet att de olika läsarter som aktiveras i ett litteratursamtal möjliggör en jämställdhetsfrämjande arbetsmetod med de valda utdragen. 

 • 3.
  Abarghache, Nadia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Johansson, Ellen
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Kan en läshund bidra till att positivt påverka barns läsförmåga?: En metainspirerad innehållsannanlys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en djupare förståelse om på vilket sätt läshunden kan bidra till att förbättra barns läsförmåga. Studien använder sig av en metainspirerad innehållsanalys. Metaanalys användes för att samla in information till studien samt att kunna dra slutsatser om tidigare forskning. Innehållsanalys användes för att skapa teman och kodning, med hjälp av innehållsanalys kan man skapa en djupare mening med textens innehåll. Artiklarna från resultatdelen samlades in från vetenskapliga databaser där alla artiklar är peer-reviewe.

   

  Studien undersöker på vilket sätt kan en läshund bidra till att positivt påverka barns läsförmåga? Är det hunden i sig som påverkar barnets läsförmåga eller är det miljön? Resultat visar på att läshunden påverkar barn positivt både psykiskt, fysiskt och socialt. Resultatet visar även på att det är läshunden som påverkar barnen positivt och inte miljön de vistas i under lästiden. Slutsatsen man kan dra av denna studie är att läshunden visar på en positiv påverkan på barn och har givit oss förståelse om på vilket sätt läshunden påverkar barnen.

  Download full text (pdf)
  Kan en läshund bidra till att positivt påverka barns läsförmåga?
 • 4.
  Abbas, Wasim
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Chaudhry, Saqib Mehmood
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Analyzing the Disruption Factors of Emerging Markets: A Case Study of Pakistani Telecom IndustryHuawei in Pakistan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A free and flexible business environment attracts international organisations to those markets that have big growth potential and high profit margins. To penetrate emerging markets is of great interest to any international organisation. The situation gets more intense if it is in the field of telecommunications. Telecommunications (telecoms) and information technology (IT) are generically known as the information and communication technologies (ICT) industries. ICT is one of the fastest growing industries in the world and is also considered among the biggest markets in terms of customer base, growth and profitability. The competition is very high in such markets, so relatively unique, attractive and extraordinary business strategies are usually practiced by these companies. The situation may create an atmosphere of upheavals and uncertainties in such markets. Extraordinary or unethical business policies can not only affect the business of other organisations, but also has some after-effects on societies and the mindset of target nations and market ethics. Organisations are very much engaged with society and work in the social environment, therefore the socio-cultural components is of great importance when designing business strategies. Exploring the facts about emerging markets and by analysing the case of Chinese company Huawei in the Pakistani telecom market, this thesis gives investigates and assess the success factor of this Chinese company. This thesis highlights the upheaval factors of emerging markets, by analysing the role of cultural interests and the mindsets of target nations for organisations planning their strategies

  Download full text (pdf)
  fulltext2
 • 5.
  Abbasi, Karwan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Al-Mosawy, Samer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Vad är en representativ muslim?: Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. Ökad migration till följd av flykt ifrån krig och förföljelse, en önskan om att leva under bättre levnadsvillkor, ökade försörjningsmöjligheter samt möjlighet att leva nära familj och släktingar har stor påverkan på den etniska sammansättningen i många länder. Som ett resultat av detta träffas människor med skilda uppfattningar och idéer, regelbundet möts människor som tänker olika, som ser olika ut och som lever på skilda sätt. Samhällen vari denna process äger rum förändras genom denna kontakt men även utifrån de bilder som överförs via media. Sveriges lagar styrs inte utifrån några religiösa betingelser men det finns fortfarande religiösa inslag i samhällsstrukturen som vilar på en kristen trosåskådning. Sedan invandringen till Sverige ifrån länder med muslimsk majoritet ökat har islam och muslimer kommit att omdebatteras trots att de utgör en minoritet i landet. Människors uppfattningar påverkas bland annat utifrån det massmedier väljer att förmedla, utgångspunkten för denna studie är att utforska de retoriska konstruktioner som förmedlas genom mediet tidning, specifikt Vestmanlands läns tidning, i sammanhang där islam och/eller muslimer omnämns. Genom att analysera ett 40-tal artiklar i tidningen kommer vi åskådliggöra vilka formuleringar, benämningar och ordval som används och som vi menar konstruerar bilder av den verklighet som skribenter och läsare är en del av. Vi kom fram till att vi på daglig basis försöker utmåla andra grupper än den egna med ondska, detta är problematiskt. Vi identifierar andra individer och grupper med ondskefulla värderingar och därigenom separerar vi oss själva från dem. Det är bland annat detta som får oss att känna ett inkluderande och därmed rättfärdigas avståndstagandet gentemot den andra gruppen vilket i sin tur leder till ökad polarisering. Resultatet visar på att den aktuella diskursen om muslimer och islam bibehålls genom att stereotypa uppfattningar repeteras och bekräftas i det massmediala rummet. Dessa uppfattningar vilar många gånger på ovetenskapliga belägg, det som framförs kan vara rena åsiktsyttringar med syfte till att sälja lösa artiklar

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abd, Assil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences. 9101270685.
  Fritidspedagogens arbetssätt i arbetet med nyanlända barn: En kvalitativ studie om fritidspedagogers arbetssätt med nyanlända barn i fritidshem med fokus på svårigheter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka fritidspedagogens arbetssätt med nyanlända barn i fritidshem.

  Download full text (pdf)
  Nyanlända barn i fritidshem
 • 7.
  Abdi, Mohammed Bashir
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kadrija, Agron
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  De förlorade sönerna återvänder hem: En kvalitativ studie om återvändande Daish-krigare från Göteborg, stadens strategi mot terrorism och arbetet mot våldsbejakande extremism2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska medborgare har anslutit sig till terrororganisationen Daish. Många av dessa individer kommer från Göteborg. Syftet med denna forskning är att undersöka hur det kom sig att göte-borgare är överrepresenterade bland svenska Daish-medlemmar. Många av Daish-resenärerna har återvänt till Göteborg. I denna forskning undersöks också Göteborg stads strategi för åter-vändande Daish-medlemmar och hur radikaliseringsprocessen ser ut för individer som ansluter sig till våldsbejakande extremism.

  I denna uppsats tillämpade vi kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Materialet i uppsatsen grundar sig på intervjuer med två göteborgare som har anslutit sig till Daish och sedan återvänt till Göteborg. Intervjuer har också hållits med tre poliser och två so-cialarbetare som arbetar mot våldsbejakande extremism i Göteborg.

  Resultaten visar att Göteborg sticker ut i listan bland Sveriges särskilt utsatta om-råden, och att orsaken till att Göteborg är överrepresenterat beror på segregation och utanför-skap. Resultaten visar att vissa stadsdelar i Göteborg har hög arbetslöshet, låg utbildning och dåliga skolresultat. Klyftan mellan utsatta områden och övriga Göteborg växer. Invånarna i dessa områden upplever detta som orättvist, diskriminerande samt att det väcker frustration. Undersökningen visar att klyftan utnyttjas av individer med religiös, klan eller patriarkal makt som ersätter den demokratiska strukturen i de segregerade stadsdelarna. Terrororganisationen Daish är en av aktörerna som har utnyttjat övriga samhällets frånvaro i utsatta stadsdelar. In-formanterna påpekar att Daish-rekryterare överöser religiös propaganda på individer som redan är frustrerade på samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abduljalil, Zainab
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Once upon a time: En studie om hur Disneyprinsessor har porträtterats över tid i Disneyfilmer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate how Disney princesses have been portrayed and how has it changed over time. I watched nine Disney films with a total of nine different princesses. I wanted to see if there are any stereotypical roles that fit in with female Disney princesses and also wanted to see when this change took place over how they were portrayed in the meantime. As a method, I have used qualitative content analysis. I chose different properties and categories that I was looking for in the movies. These categories and properties contain different stereotypical characters and chores that the princesses perform in their homes. This study has used the theories stereotypes and earlier research by Disney Princess. The conclusion was that there was a clear difference between the older and newer films. In the first films, the princesses only dreamed of finding their dream prince, but in newer films she had other goals and dreams than finding a man. The princesses in the first films were very stereotypical women and in newer films the princesses are braver and more independent.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abdulkadir, Muna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bozhko, Kristina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Driving university towards change and innovation: Impact of national culture and environmental factors2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: To investigate the impact of national culture on the process of managing change and innovation in the sector of higher education and identify what kind of environmental factors could produce a moderating effect on the cultural impact.

  Method: Inductive method and qualitative approach were used. With the purpose of collecting qualitative data, 15 in-depth semi-structured interviews were conducted with employees of Faculty of Education and Business Studies in University of Gävle, Sweden.

  Results & Conclusions: The study suggests that any innovation is a change, while change is always a process and, thus, should be managed as such. Authors draw attention from the process of management of innovation itself towards managing through manipulating by such an influencer as national culture. At the same time authors point out that not everything can be explained on the basis of culture providing a range of potential factors that can strongly moderate the impact of culture.

  Suggestions for future research: Current research is limited by the choice of country, sector of economy, number of studied cases, etc. Investigation of cultural impact on change and innovation management in universities of other countries or the choice of another economic sector would open opportunities for further research.

  Contribution of the thesis: During the study the authors verified a part of the suggested hypotheses demonstrating the strength of the impact that national culture produces on management of change and innovation. Moderating effect of different environmental factors such as employee’s age and position within organizational structure, governmental policies in the sphere of higher education, type of organizational structure and type of leadership, was demonstrated. Authors come up with implications of managing the process of change and innovation through manipulation of cultural impact.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abdullah, Zizan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Ett interkulturellt arbetssätt i förskolan: en studie kring förskollärares utsagor om arbetssätt i mångkulturell verksamhet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur fem förskollärare arbetar med ett interkulturellt arbetssätt inom en mångkulturellt förskoleverksamhet.

  Studien har utgått från ett teoretiskt perspektiv på interkulturellt arbetssätt och den teoretiska ansatsen utgörs av ett interkulturellt perspektiv. Interkulturalitet handlar om möten mellan människor från skilda kulturer och en ömsesidig förståelse dem emellan. Skilda kulturer innebär exempelvis att man har olika modersmål, seder och levnadsregler. Jag har gjort en kvalitativ undersökning, där jag har intervjuat fem förskollärare i två förskolor.

  Resultatet visar att förskollärarna hade en liknande syn på interkulturellt arbetssätt och att faktorer som förhållningssätt, arbetsmiljö och lärandemiljö bidrar till att barnen på förskolan ska känna sig mer trygga, nyfikna och motiverade. Därutöver visar resultatet på förskollärares behov av vidare utbildning i frågor som rör barns kultur och modersmål. Betydelsen av att arbeta med utgångspunkt i olika språk i förskoleverksamheten är ytterligare en tendens som framkommer i resultatet. En slutsats som kan formuleras med grund i undersökningens resultat är att förskoleverksamhet som tar tillvara och har sin grund i flera modersmål bidrar till att barn blir sedda, respekterade och motiverade att lära sig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abdullahi, Naima
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Pojkars läslust: en studie av hur pojkar uppfattar och uttrycker sitt intresse för läsning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abebaw, Meron Kebede
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Matukuta, Willard Kingstone
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Technology and Customers’ Experiences in Fashion Physical Stores: The Case of Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Technology and Consumers’ Experiences in Fashion Physical Stores: The Case of Sweden

  Level: Master Thesis in Business Administration

  Author: Meron Kebede Abebaw; Willard Kingstone Matukuta

  Supervisor: Agneta Sundström, PhD

  Examiner: Maria Fregidou-Malama, PhD

  Date: May, 2018 

  Aim: The aim of this study is to analyze whether in-store digital technology in fashion retailers are used to change the customers’ shopping experience and behavior.

  Method: This study chooses qualitative research and used both primary and secondary data collection as method.

  Results and conclusions: This study have reached to conclude that: with the current advances in technology, physical stores can use in-store technology to give customers a new experience; physical stores perceive that using in-store digital technology will change customers shopping experience. Also, marketing mix inputs and technology affect customers’ behavior.

  Suggestions for future research: For future research, how smart fitting rooms may influence the customer experience in the physical store will be important to study. Researchers can also consider understanding customer responses to in-store technology. Finally, a customer’s perspective to both suggestions should improve the knowledge on whether digital solutions are preferred in in-store shopping or not.

  Contributions of the thesis: This thesis contributes to the current state of theories on in-store technology by showing atmosphere has effect on customers’ experiences and behavior in addition to the marketing mix. On the managerial perspective, analyzing the installation of this technology will enable to identify its effect on customers’ experiences and behavior. In addition, on the societal perspective, the behavior of customers will help in motivating younger generation to utilize this in-store technology.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abeln, Laura
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur kan vi ta emot nyanlända invandrarelever på bästa möjliga sätt?: En undersökning av Örebro kommuns sätt att ta hand om nyanlända invandrarelever med hänsyn till Skolverkets allmäna råd2012Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  slutversion
 • 14.
  Abou Khaled, Walle
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Baban, Dylan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Influencers på Instagram: En jämförande studie om hur olika sorters influencers påverkar konsumenters varumärkesuppfattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of the study is to investigate how consumers’ brand perception is influenced by influencer marketing with regard to influencers' number of followers and topical alignment.

  Method: In this study, a quantitative method has been conducted to aggregate 173 responses in a web-based questionnaire survey. After screening based on our selection, 153 responses were processed in SPSS where descriptive statistics, correlation analysis and cluster analysis were conducted. The result was used to conduct a discussion to draw further conclusions.

  Conclusion: The study shows that both topical influencers and influencers with many followers have a positive impact on consumer brand perception. Influencers with a large number of followers contribute to a more positive impact on consumer brand perception than topical influencers. For maximum results, marketers should use an influencer that has both a large number of followers and focuses on a topic.

  Contribution: The study's contribution to the theory of marketing research area is an increased knowledge of the influence of different types of influencers on consumer brand perception. The study shows that the number of followers weighs heavier than the topic in terms of how positively affected a consumer's perception of the brand is.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Abraham Tewoldemedhin, Fithawi
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Medeubayev, Meiras
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Knowledge Hiding in Consulting Industry: the Case of EY in Kazakhstan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: This study aims to explore the knowledge hiding phenomenon among project teammembers in the consulting industry. This study investigated why, when, how and what type ofknowledge team members hide.Methodology: This research applied a qualitative research with inductive approach. Semistructuredinterviews with eleven participants from EY in Kazakhstan were conducted.Secondary data was obtained from existing scientific articles and books.Findings: Findings of the study provided that (i) variables affecting knowledge hiding atindividual level also influence at team level; (ii) the technological and organizational barriershad a minor influence on knowledge hiding at team level; (ii) tacit/explicit and key/commonknowledge are subject to hiding among team members; (iv) three additional variables arediscovered at team level, i.e. laziness, fear of being seen silly and self-study.

  Theoretical contributions: This study contributes to the counterproductive knowledgebehaviour by exploring patterns of knowledge hiding among team members. Additionalknowledge sharing barriers of why and when team members hide knowledge were found. Teammembers hide knowledge when they feel ownership over knowledge and territoriality servesas a mediating tool. Nevertheless, collective knowledge psychological ownership weakensknowledge hiding, because team’s success is more important than individual’s goals.Managerial implications: Organizations are encouraged to nurture team environment, becauseteam members might feel that they are obliged to share their knowledge. Also, managementshould consider to lower territoriality perspectives (e.g. by team buildings, etc.).

  Limitations and future research: Future research should increase the number of respondentsfrom different companies, industries and geographical areas. To validate the three newly foundknowledge hiding variables at team level, they can be tested at individual level. On top of thatfuture research can focus on the effects of interpersonal injustice on knowledge hiding on eachmember, motivational process on knowledge concealing/sharing and cross-cultural differencesof how knowledge concealing is interpreted can be researched.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Abrahamsson, Isak
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Karlsson, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning?: Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The main aim is to test if Piotroskis F_SCORE applied on stocks with high book-to- market ratio outperforms the market portfolio and therefore determine the level of market efficiency. The secondary aim is to provide knowledge to business executives about the relevance of a book-to-market policy.

  Method

  This study is a quantitative research which assumes a positivistic research philosophy with a deductive approach. Several regression analyses have been used to confirm the statistical significance of the different estimated parameters. The empirical results give answers to two hypotheses based on the aim of this research. The empirical data have been collected from Thomson Reuter Datastream, compiled in Excel and analyzed with the statistical software Stata.

  Result & Conclusions

  The empirical results of this study show that the value portfolio has a higher return than the market index. The risk-adjusted return for the value portfolio is higher compared to the market portfolio. This indicates that the higher return of the value portfolio is not due to a higher risk. By the results of this study there is not possible to determine whether the market is fully efficient or not. It is only possible to exclude the strong and semi-strong form of market efficiency.

  Suggestions for future research

  For future studies, we suggest further research about the weak form of market efficiency. Using historical data to determine future return, as Contrarian model, is one suggestion to reach further evidence of market (in)efficiency. Since F_SCORE assumes a normal distribution and because of the poor performance of the low F_SCORE firms another suggestion is short-sell these stocks to see if the return ca be increased. This empirical field needs further research about which factors that causes the higher return for these stocks. The small firm effect, liquidity and behavioral finance are just a few anomalies that may have a relationship with excess return.

  Contribution of the thesis

  The investment strategy in this research shows a higher excess return compared to the market index as well as a higher risk-adjusted return over the given period. This is not only a contribution to investors but also in a theoretical field due to the efficient market hypothesis. F_SCORE have a normal distribution curve where the stocks with F_SCORE of 5 or higher generally have a higher mean return. Another contribution is the relevance of book to market ratio as a useful strategy for valuating companies. The practical contribution gives business executives better understanding about the relevance of a book-to-market policy when attracting investors. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Abrahamsson, Kristine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Mothers and Daughters between Two Cultures in Short Fiction by Edwidge Danticat2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay takes a look at two short stories from the novel Krik? Krak! written by the Haitian-American author Edwidge Danticat. The short stories “Caroline’s Wedding” and “New York Day Women” are about mother-daughter relationships where the mothers and daughters are either first or second generations immigrants from Haiti. This essay focuses on these relationships and how they are related to immigration. To address these issues of relationships and immigration, several critics and their opinions on the subject are presented as well as an examination of key events in the short stories.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Abrahamsson, Pege
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hedlund, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Valutariskhantering: En omotiverad kostnad eller ettvardagligt behov?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur två stora företag i Gävleborgslän, med betydande del av sin verksamhet på export, hanterar de valutarisker som uppstår. Företagen som vi valt att granska är Sandvik och Korsnäs som båda är tillverkande företag inom industrin.

  Vi kommer sedan att jämföra hur respektive företag har valt att hantera sina risker och belysa de skillnader och likheter som dessa två företag har i sitt arbete med valutarisker. Slutligen ämnar vi jämföra det empiriskt insamlade materialet med den teoretiska referensram som finns inom det valda ämnet.

  Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod när vi insamlat data. Insamlingen har främst skett via samtalsintervjuer på respektive företags huvudkontor. Kompletterande information har insamlats via mejlkontakt med våra respondenter. De teorier vi har använt behandlar främst valutarisker och metoder för valutarisker.

  Resultat & slutsats: Slutsatsen från vårt arbete visar att de företag vi studerat har insett betydelsen av valutaexponering men bara ett av företagen har valt att aktivt arbeta med riskhanteringen. Vi vill dock poängtera att båda företagen tagit ställning till hur arbetet med risker ska hanteras.

  Förslag till fortsattforskning: I vårt arbete visar vi en bild av hur två företag hanterar sina valutarisker och exponeringar. Det kan vara intressant att undersöka detta ur ett större perspektiv. En djupare studie med fler företag kan göras. I vår studie sker jämförelsen mellan två industriföretag. Att göra jämförelsen med ett företag inom ett annat segment, t ex dagligvaruhandeln eller telekombranschen, finner vi intressant.

  Valutariskhantering: en omotiverad kostnad eller ett vardagligt behov?

  Uppsatsens bidrag: Vårt arbete ger ett bidrag till exporterande företag för att få en uppfattning om olika sätt att hantera sina valutarisker. Uppsatsen kan även användas av Sandvik och Korsnäs för att få reda på hur två studenter anser om deras arbete med valutasäkring.

  Nyckelord: Valutarisk, valutasäkring, valutaexponering, valutahantering, derivatinstrument, terminskontrakt, optioner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Absi, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Leino, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Innovationsförmågans påverkan på goodwill2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to examine the extent of goodwill that can be explained by the capacity for innovation in Swedish listed companies.

  Introduction: Goodwill is an intangible asset and occurs in connection with acquisitions. In recent years, the record received a great importance and it gives also an expression of the future economic benefits. Goodwill is difficult to define because the item may contain, for example, customer relationships, trademarks, good reputation, etc. In the current situation, innovation is an important factor for companies and has great significance for economic growth and innovation capacity of firms should have an impact on the goodwill value of the entry.

  Method: A quantitative study has been made in this paper. Through the database Retriever data was collected from the largest listed companies. An elimination was made for those companies that had not provided data that was required for the study. Through the statistical program Minitab was two regression models were conducted and analyzed.

  Conclusion: Our conclusion is that the two dimensions of innovation studied, patents and research and development, Large Cap both have a positive explainationary power on goodwill for Large Cap. For Mid Cap there no significant effect appears. For Small Cap patent has a weak impact on goodwill, while research and development showed no impact.

  Download full text (pdf)
  Innovationsförmågans påverkan på goodwill
 • 20.
  Acheamong, Fredrick
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Decoupling Church-State Relation in Sweden: A Brief Post-Mortem2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Five decades’ process of breaking more than four centuries of Church-State ties saw a major break-through at the stroke of the new millennium (the year 2000), with the implementation of legislative reforms aimed at giving the Church of Sweden a greater degree of liberty, while extending greater freedom to other religious communities in Sweden. Almost a decade after this historic legislation most stakeholders claim the impact of the reform has been significant. Indeed the decision to server Church-State ties for whatever purpose or reason, after such a long standing relation between the two, will by all means have implications for the Church that is separated, the State and the so called free churches and other religions in Sweden. Thus, this field study seeks to investigate the resultant impact of delimiting governmental power in the religious domain on the now autonomous church and the implications the separation has had for other “non-state churches” as well as the secularized state government in Sweden almost ten years after the reforms.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Ackerstierna, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Dagens arbetsmiljö för tjänstemän i norra Virginia, USA: en studie av ett amerikanskt företag.2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Describe a working climate a young professional can expect to face with a company in Northern Virginia, USA. Examine working conditions and the working environment through perspectives such as gender, culture, and leadership.

   

  Method: Qualitative research where one case study has been performed for collecting empirical data. Inductive logic and a constructivist approach have been used as strategy for parsing data.

   

  Result & Conclusions: There is a paradox between working hours and flexibility. Professionals work significantly more hours than stipulated in their job descriptions. The appropriate number of working hours is a gray zone issue and there is unspoken demand to stay and work late, especially at the higher levels within the organization. Finansa appears to be a flexible and understanding employer but only when missed hours are made up and added to with extra hours. The result is a false sense of employment security. There are no written contracts of employment and a manager and/or employer can fire you whenever they want to and without any reason. In addition, employees can leave the company without further notice. Finally, another important dimension to the work environment of the young professional is diversity. This is a demographic reality of professional life in Northern Virginia and it can present a significant challenge. It is extremely important for young professionals to understand that cultural differences influence the work environment; others may not think and act as you do and basic assumptions about conduct may differ greatly across cultures. The key for success in this diverse environment is to understand it exists in the workplace and to take action based on that knowledge. Tolerance of personal differences with co-workers is essential. Understanding how different ethnic groups deal with time, relations and environment could be the decisive key for success in the professional setting.

   

  Suggestions for future research: To perform a deeper study about working hours. To investigate how many hours white-collar workers in the US work outside stipulated working hours and how many hours they spend on volunteer hours. The gray zone of working hours is a large uninvestigated reality.

   

  Contribution of the thesis: Increase the understanding of challenges a young Swedish professional faces when working abroad and in particular with a company in Northern Virginia, USA.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 22.
  Adebäck, Julia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eriksson, Ludvig
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Påverkar äktheten i socialt ansvarstagande den finansiella lönsamheten i företag?: En kvantitativ studie av 280 europeiska bolag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Todays’ companies are facing an increased demand from society that they need to shift their priorities from just making money to being socially responsible. Due to the increased demand, the importance of the concept Corporate social responsibility (CSR) has also increased in the last decades. A popular branch in prior CSR studies has been to investigate if CSR-investments affects the Corporate financial performance (CFP) which has shown conflicting results. However, previous research has identified an authentic gap between what companies are promising and what they implement in reality. Therefore the aim with this study is to investigate how authentic investments in CSR, with regard to how a CSR committee and consistent CSR, influence corporate financial performance (CFP).

  Method: The study is based on the philosophy of positivism with a hypothetical deductive approach. Secondary data has been collected from Thomson Reuters Datastream with a quantitative approach. A longitudinal design has been used where data has been collected over a period of six years and the final sample has been processed and analyzed with regression analysis in IBM SPSS.

  Result & Conclusions: This study shows that companies’ financial performance is higher in the presence of a CSR-committee, which indicates that a company by engaging in authentic CSR-activities gets a higher financial performance. Management preferences to communicate the company's social responsibility results in a better financial performance due to a better relationship with the stakeholders

  Suggestions for future research: Suggestions for future research may investigate how the consistency of companies CSR is influenced by the new legislation over a longer period of time. Since the CSR-committee is influential for the financial performance we would also like to see further studies involving factors that might weaken or strengthen this relationship.

  Contribution of the thesis: From a theoretical perspective this study contributes to the accounting literature by investigating the relationship between financial performance and authentic CSR motives. From a practical perspective this study can be of interest for companies that are planning to implement a CSR-committee since this is an influential factor for the financial performance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Adebäck, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Norman, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Innovationsförmågans påverkan på varumärket: En vindlande resa om redovisningens svårighet att informera om det mest väsentliga2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Developing an strong brand is a way for companies to stand out of the crowd, which today is necessary to conquer on the competitive market. The brand value is one of the most important assets in annual reports, but there are difficult to estimate an reliable value. It depends on the fact that the brand value is affected by few different factors, including innovativ-eness. Due to the thesis background the purpose enunciate: The purpose of this thesis is to investigate it there is a correlation between companies brand value and innovation capacity.

  Method: We have done a secondary data analysis, with help from the database Retriever. The combination of faint information and lack of quality in Retrievers capacity it contributed that we had to use semi-structured interviews as an complement to full follow the purpose. The paper per- form at Stockholm Nasdaq OMX and included de 250 largest companies that at least had one registered brand value. Companies with inapplicable data for the purpose of the study was elimi- nated. As a final the data was analysed by dint of linear regression, Pearsons correlation analysis, and interviews thru ”well-grounded theory”.

  Result & Conclusion: The result of the study indicated that there are positive relation between brand value and R&D. The complemented interviews contributed that the authors observed diff- erences between practitioners and researchers on the perception of between essential accounting information and the opportunities to provide principles to circumvent the recommendations. The conclusion of the study is that companies brand value are positively affected by the innovativeness.

  Suggestions for future research: Due to the lack of resources and qualitative database it wasn’t possible to satisfy the purpose of the study. Consequently our suggestion for future research will contain the recommendation to do the study on another stock exchange.

  Contribute of the thesis: Mainly this study contributes to illuminate the fact of accounting information: companies doesn't inform sufficient information to increase knowledge for there own business innovativeness and immaterial assets. Which can be seen as a problem. Second contribute comprises that there is, hence small or implicit, relation between brand value and their companies innovativeness at the researched companies. Consequently the results gets difficult to draw general conclusion from.

  Download full text (pdf)
  Innovationsförmågans påverkan på varumärket
 • 24.
  Adolfsson, Susann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Existentialismen och Stig Dagerman i läroboken2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbet är att undersöka hur läroboken framställer Stig Dagerman och existentialismen. Examensarbetet innehåller en avdelning om existentialismen och en om Stig Dagerman, för att läsaren ska få ett grepp om denna filosofiska och skönlitterära inriktning. Arbetet går sedan vidare med att jämföra hur läroböckerna presenterar dessa ämnesområde i förhållande till det som tidigare behandlats och avslutas med en sammanfattning av examensarbetet som är relativt diskussionartat.

  Resultatet visar att läroböckerna presenterar existentialismen och i vissa fall Dagerman. Men hur de presenterar dessa områden skiljer sig åt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Adolfsson, Susann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The struggle between individuality and gender conformity: A literary study of Joyce Carol Oates' The Falls2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates the gender roles in Joyce Carol Oates' The Falls. The novel concentrates ona family who live by Niagara Falls in the US, but the novel's main focus is on a woman namedAriah. Ariah is considered as an outcast and different from her surrounding socialites and thereforeit is interesting to investigate how society and its norms affects her. This essay concentrates on themain character Ariah and how the society's norms affect her and contribute to her alienation. Theessay focus on the key norms in the novel and analyzes them with the help of Betty Friedan'stheories in The Feminine Mystique to investigate if there is any correlation between society's normsand the main character's alienation. The aim of this essay is to investigate the connections betweenthe main character's alienation and her refusal to succumb to society's expectations of her as awoman.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Adén, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Barns delaktighet i högläsningen i förskolan: En intervjustudie avseende barns delaktighet i högläsningen genom ett förskollärarperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom sex intervjuer med förskollärare från olika förskolor med olika förutsättningar, undersöka hur förskollärarna upplever att barnen får vara delaktiga och ha inflytande i högläsningen. Resultatet visar att de flesta förskollärare använder sig av liknande metoder för att ge barnen delaktighet och inflytande i högläsningen. Dessa metoder kan vara att låta barnen vara med och välja böcker, att samtala med barnen kring den lästa boken samt att utgå från barnens intressen när man väljer böcker till avdelningen. Resultatet visade även att det finns hinder för barnens delaktighet i läsvilan. Dessa hinder kan vara att en del barn tappar koncentrationen på boken om läsningen blir avbruten för frågor eller andra kommentarer. Ett annat hinder kan även vara den tidsbrist som vissa förskollärare känner finns för den spontana högläsningen. Genom denna studie framkom hur förskollärarna upplever att de arbetar med delaktighet och inflytande i högläsningen samt att de upplever att barnen själva gör sig delaktiga i högläsningen genom att till exempel ställa frågor angående boken under läsningen.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Agerhill, Madeleine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eriksson, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Förvaltningsstrategier -   fyra värdeskapande perspektiv: En analys av fastighetsbolag i Sverige 2015Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMANFATTNING

  Titel: Förvaltningsstrategier - fyra värdeskapande perspektiv

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Madeleine Agerhill & Johan Eriksson

  Handledare: Jens Eklinder Frick

  Datum: 2015 - februari

  Syfte: Syftet med vår studie är att utifrån de fyra indirekt värdeskapande perspektiven; finansiellt, kund, interna process samt innovation- och tillväxt, analysera hur fastighetsbolag utformar sina CREM- relaterade strategier.

  Metod: Uppsatsens primära data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tio stycken personer från några lokala samt några av Sveriges största fastighetsbolag. Uppsatsen tillämpar sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, böcker och Internetkällor. Vi redovisar vårt inhämtade empiriska underlag och analyserar därefter empirins relevans gentemot den tidigare forskningen. För att uppnå en djupare förståelse för de indirekta värdena fastighetsförvaltning kan skapa bygger vi vår studie på en hermeneutik vetenskapsgrund.

  Resultat & slutsats: Vi presenterar konkreta exempel på hur fastighetsförvaltning kan generera indirekta värden till företags kärnverksamheter. Uppsatsen tydliggör att fastighetsbolagen själva kan dra stor nytta av att generera mervärde till sina kunder. Mervärde skapar nöjdare kunder vilket bidrar till starka och långsiktiga relationer. Långsiktiga kundrelationer skapar ett mer hållbart och starkare fastighetsbolag då de ökar sin konkurrensfördel på en utsatt marknad.

  Förslag till fortsatt forskning: Studien ger anvisningar för framtida forskning med särskilt fokus på Sverige. Framtida forskning skulle kunna analysera vilken påverkan de indirekta värdena har ur företagens synvinkel. Det skulle samtidigt vara intressant att analysera vilka värden som kan uttryckas genom fastigheten. Utstrålar fastigheten den bild som organisationer vill uppnå? Bidrar fastighetens utseende till värde för varumärken? Vilka verktyg finns tillgängliga för att stödja fastighetens varumärkshantering? Lärdomar kan då dras från forskningsområden som arkitektur, marknadsföring och beteendevetenskap.

  Uppsatsens bidrag: Genom att ta del av vår studie ökar läsaren sin förståelse för hur fastighetsförvaltning kan generera indirekta värden till företags kärnverksamheter. Studien påvisar vilka effekter och fördelar som finns med att betrakta de indirekta värdena vid utformning av förvaltningsstrategier.  Fastighetsbolag kan använda vår uppsats som ett konkret underlag för att avgöra vilka indirekta faktorer som påverkar kunders kärnverksamheter. Företag som använder sig av externa fastighetsförvaltare kan med hjälp av vår uppsats öka sin förståelse för de mervärden fastighetsbolag genererar.

  Nyckelord: fastigheter, förvaltning, CREM, indirekta, värde, kund.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Aghakhanyan, Liana
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Läsfrämjande arbete X5000-Läståget: Hur kan förskollärare arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Läsfrämjande arbete X5000-Läståget
 • 29.
  Aghester, Victor
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gunnarsson, Alfred
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Användandet av mänskliga modeller i bostadsannonser: En undersökning gällande spekulanters preferenser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att analysera spekulanters preferenser beträffande foton i en annons, för att skapa en förståelse för effekten av att använda sig av mänskliga modeller.   Metod: En experimentell studie med ett deduktivt synsätt där analyser av vetenskapliga artiklar och litteratur har utförts för att ge en god överblick av tidigare forskning. Insamling av empiri har skett genom en experimentell kvantitativ metod och enkätundersökningar. Vi har analyserat vårt resultat i SPSS och framställt deskriptiv statistik, korrelationsanalys, klusteranalys, faktoranalys och T-test.   Slutsats: Vår undersökning leder oss till slutsatsen att bostadsintressenter rent generellt är mer positivt inställda till en bostadsbild där mänskliga modeller exkluderas. Emellertid visar studien att det finns tre variabler vars högsta medelvärde uppmätts i experiment tre, nämligen hemtrevlig, insyn, och utsikt. Således gör vi konklusionen att en konstellation av en manlig och en kvinnlig modell vid marknadsföringen av en bostad, påverkar bostadsintressenters inställning positivt vad gäller dessa tre variabler.  Uppsatsens bidrag: Vårt bidrag till företagsekonomins och marknadsföringens forskningsområde är en ökad förståelse för hur mänskliga modeller inom bostadsannonsering påverkar intressenter på bostadsmarknaden. Vidare bidrar arbetet också genom att innefatta riktlinjer för branschen att rätta sig efter vid användning av modeller i sin marknadsföring av bostäder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Agné, Sophia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Jansson, Pirjo
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  En intervjustudie om förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter gällande ett interkulturellt förhållningssätt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För dagens och morgondagens barn och vuxna i det mångkulturella och globaliserade samhället, blir kunskapen om andra kulturer helt avgörande. Det har bidragit till en förändring som kräver ökad förståelse och medkänsla hos individer eftersom möten med främmande kulturer har blivit en alltmer viktig del av vardagen.

  Detta arbete handlar om pedagogens uppdrag att arbeta med mångfalden, förhållningssätt, kulturell bakgrund samt samverkan. Studiens fokus har varit att undersöka hur nio förskollärare uppfattar om mångkulturella frågor och hur pedagoger arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt. Genom kvalitativa intervjuer har förskollärarnas varierande uppfattningar vaskats och som sedan analyserats. Avsikten är att skapa utökad kunskap för att förstå en del av det komplexa samhället.

  I tidigare forskning framkommer det att den mångkulturella utbildningen i högskolan inte kom igång förrän på 1990 talet, det innebär att skolan långsamt försöker hitta nya interkulturella former. Det handlar om att lärarna behöver få ökad förståelse hur barn söker kunskap och skapar identiteter, vilket kan leda till berikande möten mellan olika kulturer. Lärarens roll är inte längre att vara informationsöverförare utan ses som medresenärer på den gemensamma mångfaldsresan. Genom att införskaffa sig kunskap i mötet med det främmande gäller det att känna till sin egen bakgrund och värderingar.

  Resultatet visar att förskollärarna arbetar till viss del med barnens kulturella olikheter/likheter i barngruppen. De var positiva, nyfikna och intresserade till andra språk där man sjöng, räknade och läste sagor på barnens respektive språk. I studien framgår det att förskollärarna lyfter endast upp en liten del av barns hemkultur och deras erfarenheter som språket, maten och högtider. De väljer inte exempelvis att belysa religion som en del av kulturen.

  I undersökningen var förskollärarna lyhörda och positiva till flerspråkighet och att stötta föräldrarna i deras roll. De lärde sig också vissa fraser för att underlätta för barnet. De samarbetade med föräldrarna när det behövdes. Tolk användes inte i någon större utsträckning. Majoriteten av förskollärare ansåg att de inte hade mångkulturellitet i sin barngrupp på grund av att många föräldrar kom från grannländerna. De hade inte heller diskuterat eller reflekterat över mångkulturella frågor i någon större utsträckning.

  I studien framgår det att majoriteten av förskollärarna hade svårt att definiera begreppet interkulturellt och interkulturellt förhållningssätt. De verkade inte vara medvetna om ordens betydelse eller ha reflekterat över dessa begrepp. De hade som utgångspunkt ett monokulturellt synsätt, vilket utesluter individer med andra perspektiv. Det framgick ett "vi" och "dem" tänkande som hindrar det interkulturella förhållningssätt bland förskollärarna. Någon medvetenhet över förskolemiljöns roll, hur den speglar synen på mångfalden fanns inte på de respektive förskolorna. Det framgick även att majoriteten av förskollärarna hade ett behov av kompetensutveckling där de kan få ökad kunskap i ämnet samt tips och idéer hur förskolan kan utveckla sin verksamhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Ahl, Astrid
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Olofsson, Åke
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Taube, Karin
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Studenter med dyslexi inom högre utbildning i Sverige och Storbritannien2010In: Dyslexi, ISSN 1401-2480, Vol. 3, p. 4-9Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Ahl, Rebecca
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pettersson, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Hur barn upplever och påverkas av hälsofrämjande arbete: En enkätstudie som undersöker kunskap, inställning och attityd gällande tobaksanvändning hos barn som besökt Hälsoäventyret2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur Hälsoäventyrets pedagogiska arbete påverkar kunskaper och attityder hos barn i åldrarna 12-13 år gällande tobak och tobaksanvändning. I studien genomfördes enkätundersökningar på tre olika skolklasser som besökt Hälsoäventyrets program “Typ tobak, liksom... ”. Enkäten innehöll både kvantitativa och kvalitativa frågor och svaren analyserades med hjälp av programmet Webropol samt genom en tematisk analys. Resultatet visar på att barnen uppskattar Hälsoäventyrets pedagogik för att den är varierad, lekfull och praktisk. En majoritet av barnen anser dessutom att deras attityd mot tobak påverkats. De främsta anledningarna är att barnen har fått mer kunskap och förståelse om tobak och dess negativa inverkan på kropp, miljö och ekonomi, detta har även påverkat barnen till att inte vilja använda tobak i framtiden. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ahlbäck Herou, Ellinor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Med tillgång till elevers livsvärld?: Tre dramapedagogers uppfattningar av konflikthantering i skolan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa dramapedagogers olika uppfattningar av att arbeta med konflikthantering i skolan för att fördjupa kunskapen om dramapedagogisk didaktik i sammanhanget.  Ansatsen är inspirerad av fenomenografi och hermeneutik. Empirin analyseras i olika beskrivningskategorier som utgör det så kallade utfallsrummet och söker svaret på frågeställningen:

  Vilka olika uppfattningar har dramapedagoger av konflikthantering i skolan?

  Undersökningens fyra beskrivningskategorier består av pedagogiskt förhållningssätt, lyckade exempel, svårigheter och pedagogisk kompetens. Vidare görs en hermeneutisk tolkning där resultatet kopplas till Sternudds (2000) dramapedagogiska perspektiv. Där ställs frågan:

  Kan uppfattningarna tolkas med inspiration av hermeneutik enligt Sternudds (2000) dramapedagogiska perspektiv?

  Tre av de fyra perspektiven återfinns i informanternas utsagor, det holistiskt lärande perspektivet, det kritiskt frigörande perspektivet samt det personlighetsutvecklande perspektivet. Svårigheter som dramapedagogerna uppfattar sig möta i sammanhanget handlar om att vara inlyssnande, tidsaspekten samt att komma in utifrån på en skola.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ahldén, Magnus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Domeij, Petter
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Effekterna på företags finansiella rapporter och nyckeltal efter införandet av IFRS 162019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Den nya leasingstandarden IFRS 16 träder i kraft i år, 2019, vilken innebär att företag ska kapitalisera sina operationella leasingavtal. Huvudsyftet med studien är därför att undersöka hur denna kapitalisering påverkar företag med avseende på deras finansiella rapporter och nyckeltal. Studien har även ett delsyfte vilket är att undersöka hur väl kapitaliseringsmodellen har estimerat operationella leasingavtalens påverkan utifrån utvalda nyckeltal hos företag.

  Metod: Studien använder ett kvantitativt tillvägagångssätt med en deduktiv forskningsansats. Empiriska data har samlats in med hjälp av en innehållsanalys där de dokument som granskats är årsredovisningar. Det insamlade materialet har sedan granskats med hjälp av deskriptiv statistik och bivariata analyser. Kapitaliseringsmodellen har också tillämpats för att kunna jämföra modellens estimeringar med verkliga utfallet. Resultaten har sedan diskuterats och lett till studiens slutsatser.

  Resultat & Slutsats: Resultaten av studien visar att tillgångar och skulder ökar för företag efter införandet av IFRS 16. Studien kommer fram till att branscherna hälsovård och detaljhandel kommer påverkas mest, att mindre företag samt mindre finansiellt begränsade företag påverkas mer. Studien finner att kapitaliseringsmodellen i regel har fungerat bra, främst inom branschen fastigheter och för större företag.

  Uppsatsens bidrag: Teoretiskt bidrar studien till avsaknaden av forskning om de faktiska effekterna hos företag på grund av implementeringen av IFRS 16. Den ger också ett svar på hur väl kapitaliseringsmodellen har fungerat, vilket kan vara användbart för såväl analytiker som forskare. Det praktiska bidraget är att studien bidrar till en ökad förståelse kring hur företag och olika branscher påverkas av den nya leasingstandarden.

  Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att studera ett större urval för att kunna få ett mer generaliserbart resultat. Ett annat förslag är att göra liknande studier i andra länder, för att se om regelförändringen slår hårdare på andra marknader.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ahlgren, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ahlstedt, Frida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i SME: - En studie om motiv vid implementeringen av CSR2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Environmental and social responsibility in SMEs - A study of underlying motivation when implementing CSR in Swedish SMEs.

   

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

   

  Author: Elin Ahlgren and Frida Ahlstedt

   

  Supervisor: Tomas Källquist and Pär Villhelmson

   

  Date: June - 2018

                      

  Aim: Previous research presents the majority of motives when implementing CSR. Motivations raise awareness of why companies implement CSR. Knowledge about the motivation for implementing CSR in SMEs is inadequate, as previous studies have primarily focused on large companies. The aim of the study is to increase understanding of the motives underlying the implementation of CSR in SMEs, focusing on the value-motive, the economy-motive and the stakeholder-motive.

                      

  Method: The study is based on a hermeneutical and social constructivist perspective with an abductive research effort. The study applies a qualitative survey method in which empirical data collection was conducted using semi-structured interviews. The theoretical frame of reference is based on previous research and the empirical material is grouped according to the themes and categories that arose during the interviews. Based on the abductive research effort, the theoretical reference frame and empirical data have been analyzed in interaction with each other to answer the purpose of the study.

                  

  Conclusions: The study suggests that the value-driven, the performance-drivenand the stakeholder-driven motive form the basis for implementing CSR in SMEs. The study also shows that the value-driven motive is the motive considered to be the most central and significant role in implementing CSR in SMEs.

   

  Suggestions for future research: Further research should focus on the importance of the motives when implementing CSR in specific industries. Also, the stakeholders' perspective on the issue can be studied by looking at whether the motives for implementing CSR are perceived by stakeholders.

   

  Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, this study contributes with an understanding that the value-driven, the performance-drivenand the stakeholder-driven motive can be applied in a study on implementation of CSR in SMEs. From a practical perspective, this study contributes with advice about how companies and their leaders can increase knowledge about CSR and apply CSR-activities tailored to the company's conditions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ahlin, Emmeli
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Skog, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Corporate Social Responsibility, CSR, som del av företagens varumärke: Påverkar CSR kunderna vid val av butik?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title: Corporate Social Responsibility, CSR, as part of the corporate brand – Affects CSR costumers´choice at the store?

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Emmelie Ahlin & Sandra Skog

  Supervisor: Agneta Sundström

  Date: 2013 – May

  Aim: The aim is to describe and analyze how companies work with CSR as part of the brand and how it affects consumers when choosing store.

  Method: The study applied quantitative methodology and supporting data collection is survey carried out. The data collected is processed and presented in the report by the use of pie charts and bar charts. We have also used qualitative method by carrying out two e-mail interviews with Coop and ICA. Secondary data was collected through the Internet and from corporate websites. To obtain theoretical support, we have used scientific articles and books. The results were analyzed by compiling and encoding the material that we collected. 

  esult & Conclusions: The results show that companies in the study present itself as very responsible on the website. The interviews show that both companies, represented by Coop and ICA, that they put a lot of work in CSR. They work closely with various organizations and the environmental label products as consumers through to purchase can contribute to a better environment and a better society. From analysis shows that firms operating in a similar way when it comes to CSR. The difference is that Coop is working more with communication in relation to customers than what ICA does. With regard to consumers, they believe that Coop is more responsible than ICA. One conclusion is that customers believe that CSR is important but when they get to the actual choices they choose based on other criteria. 

  Suggestions for future research: What we see as interesting to further research is how consumers prioritize and select retailers in other industries. Another proposal is to study how the companies in our study may influence consumers to make more responsible choices.

  Contribution of the thesis: The study grant is that we have been able to show that the majority of consumers believe it is important that the store they shop in taking social and environmental responsibility for the products they sell. We have seen that even though they say that it is essential to social and environmental responsibility, it has low importance when choosing store. Consumers say it's important to social and environmental responsibility, but then when they choose themselves, it's proximity to the most important thing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Ahlin, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bäck, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Uppfattningen av krishanteringen vid en förtroendekris: En fallstudie av fackförbundet Kommunals kriskommunikation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kriskommunikation vid en förtroendekris används och hur förtroendeingivande kriskommunikationen uppfattas av allmänheten, med utgångspunkt från Image restoration theory.

  Metod: Studiens metoder består av en kombination av en kvalitativ innehållsanalys och en kvantitativ enkätstudie.

  Resultat & Slutsats: Det som kan synas i resultaten av innehållsanalysen är att kriskommunikationen vid en förtroendekris innefattar strategierna “korrigerande åtgärd”, “bakomliggande orsaker”, “goda avsikter”, “erkännande av fel”, “stöttande”, “minimera”, “fördel” och “enkel förnekelse”. De strategier som inte användes vid en förtroendekris var “skylla ifrån sig”, “olycka”, “differentiering”, “attackera den anklagande parten”, “provokation” och “kompensera”. Intressenternas uppfattning beror dels på målgrupp, användning av strategierna och mediernas inverkan. Mest förtroendeingivande ansågs “erkännande av fel”, “korrigerande åtgärd” och “kompensation”. Minst förtroendeingivande ansågs “enkel förnekelse”, “olycka”, “anklaga den attackerande parten” och “skylla ifrån sig”. Förberedande åtgärder har också upptäckts vara väldigt viktigt vid en förtroendekris. 

  Förslag på fortsatt forskning: Komplettera nuvarande studie med kvalitativa intervjuer med intressenter; Utföra ytterligare en fallstudie av Kommunal med fokus på det efterarbete och förberedande åtgärder som tillämpas för att undvika att hamna i samma situation igen; Komplettera nuvarande studie med en ostrukturerad innehållsanalys för att utläsa eventuella uttalanden från Kommunal som inte faller inom ramen för Image restoration theory.

  Uppsatsens bidrag: Studien ger organisationer en bättre helhetsbild av hur de ska kommunicera med allmänheten vid en förtroendekris, på allmänhetens villkor. Studien bidrar till att presentera ett heltäckande verktyg som kan vägleda dem att använda kriskommunikationen på ett sätt som dels minskar hotet mot organisationens rykte och dels bygger förtroendekapital hos intressenterna i ett tidigt skede.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Ahlinder, Marlene
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Nordqvist, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Den fria leken i förskolan ur ett genusperspektiv2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetets syfte var att fördjupa förståelsen kring åtta förskollärares synsätt om flickors och pojkars fria lek ur ett genusperspektiv. Därutöver är avsikten att bidra till ökad insikt om förskollärares arbete för att främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. Teoriavsnittet behandlar fri lek i den vardagliga verksamheten i förskolan. Därefter fördjupas barnens villkor i den fria leken.

   

  Intervjuer där åtta utbildade förskollärare i två olika verksamheter deltog, användes som metod. Båda verksamheterna är kommunalt drivna utan specifika inriktningar.  

   

  I studiens resultat framgår olika faktorer som visar att de åtta intervjuade förskollärarna ibland var av olika uppfattningar och åsikter även då de arbetar på samma förskola eller förskoleklass. Det kunde likväl vara två förskollärare på de två olika verksamheterna som hade samma synsätt. Endast hälften av förskollärarna framhåller vikten av att den fria leken bidrar till utveckling och lärande. Det förefaller också finnas en omedvetenhet kring skillnader i hur flickor och pojkar leker då endast en av förskollärarna påtalar detta. Den dominerande tendensen visar på att förskollärarna är samstämmiga kring sitt synsätt om att alla barn ska ha samma möjligheter och villkor i den fria leken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Ahlm, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eriksson, Sabina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hur företag redovisar hållbarhetsinformation från sina underleverantörer: En studie på svenska börsnoterade företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Questions about environment, human rights, social conditions and anti-corruption are a growing area of discussions in business. Because of this, it is not enough for companies to just think about the consequences of their own actions, or their direct suppliers, companies also have to take all the other companies in their supply chain into consideration. Therefore, the aim of this paper is to describe how companies report sustainable information from their suppliers. Further, the purpose is to examine which factors can explain the amount of information from suppliers and which information the companies choose to report. These factors are line of business, which have not been investigated before, and the previous investigated factor size.

  The paper has a positivistic base and a quantitative method, and a deductive research approach has been applied. The paper’s empirical material are collected by annual reports and presented in charts and tables. The analysis has compared data to theories and previous research. The paper’s results indicate that most companies that include sustainability in their annual report also include their suppliers. There is a wide variation in the use of sustainability indicators for the companies who include their suppliers. Further, the results show that only one of the investigated factors can explain how the companies report sustainability information from their suppliers.

  Suggestions for future research is to investigate why some companies does not report sustainability information regarding their suppliers. Further, it would be interesting to study this in a few years, to see if any practice has been established regarding the companies reporting of sustainability information from the suppliers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Ahlm, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Eriksson, Sabina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Hur företag redovisar värdeskapande genom The International <IR> Framework2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Society awareness of environmental issues has recently increased, which also led to the increase in demand for sustainability reporting. This has in turn resulted in the number of sustainability report becoming more and more recent. Sustainability reports are therefore usually very long and complex as the stakeholder’s needs are wide and large. Since these reports have not previously been integrated with the financial information of the company, this is something that should be done and therefore results in so-called integrated reporting. IR is a way for companies to report their value creation in the short, medium and long term. The purpose of IR is to expand traditional approaches to managing the various capital and business model that affect value creation. Based on this, the purpose on the study has been developed, which is to analyse how companies report value creation by applying the framework The International <IR> Framework.The study has a positivist point of departure and a major qualitative research strategy but with some quantitative elements in which a deductible research effort has been applied. The empirical material of the study has been collected from integrated reports and presented by diagram. The analysis has been carried out by data against previous research. The study's results show that business models affect the company's presentation of the value creation and that the International <IR> Framework is applied more and more when companies report a lot of capital. This result shows that it is in line with previous research and that the content element business model is a useful tool for reporting value creation. Suggestions for further research is to investigate why many companies do not link their business model with value creation though this study shows that the business model is useful tool for reporting value creation. Further, it would also be interesting to conduct a similar study when The International <IR> Framework has established itself and then study whether there are any significant differences.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Ahlner, Rebecca
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Uppfattningar av hälsosamhet bland hälsopedagogstuderande: en intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hälsa och ohälsa är angelägenheter för både den enskilda människan och hela samhället. Hälsopedagogiska programmet är en treårig utbildning vid Högskolan i Gävle, studenterna som tar examen därifrån kan kalla sig hälsovetare. Syftet med studien är att undersöka uppfattningar av hälsosamhet bland hälsopedagogstuderande. Studiens ansats är fenomenografiskt inspirerad. Hur formas dessa hälsopedagoger in i yrkesrollen att göra människor mer hälsosamma? Vad anser dessa studenter vara hälsosamt? Fyra kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer har genomförts med studenter som går termin fyra och fem på hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Uppfattningarna som framgick av intervjuerna var bland annat hälsosamhet är en fråga om helhet, hälsosamhet är balans, hälsosamhet är att lyssna till kroppens signaler och hälsosamhet är ett positivt sinnestillstånd som kan användas som resurs för att uppnå det man vill i livet.

  Download full text (pdf)
  Uppfattningar av hälsosamhet
 • 42.
  Ahlquist, Eva-Maria
  et al.
  Stockholms universitet.
  Gustafsson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Gynther, Per
  Stockholms universitet.
  Montessoripedagogik i dåtid och samtid2011In: Boken om pedagogerna / [ed] Anna Forsell, Stockholm: Liber , 2011, 6Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Ahlqvist, Fredrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Flodin, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Dystopiernas möjligheter: En litteraturdidaktisk studie om hur dystopisk skönlitteratur kan användas i ämnesövergripande arbete2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet undersöker vi hur man kan arbeta med dystopisk skönlitteratur som primärt verktyg i ämnesövergripande arbete på gymnasiet. Vi undersöker också hur ett sådant arbete kan främja elevernas kritiska tänkande och hur det kan gynna lärare i yrket. Uppsatsen vilar på en teoretisk grund vilken utgår från ett sociokulturellt lärande. Teoretikerna vi använder som stöd är Roger Säljö och Lev Vygotskij. Vi använder de skönlitterära verken Brave New World av Aldous Huxley, Kallocain av Karin Boye, 1984 av George Orwell och The Hunger Games av Suzanne Collins, som exempel i ett ämnesövergripande arbete. I studien har vi kommit fram till att ett ämnesövergripande arbete med dystopisk skönlitteratur som nyckeltext fungerar mellan svenska och flera olika kurser på gymnasiet. Vi har även kommit fram till att arbete med dystopisk skönlitteratur kan gynna elevers kritiska tänkande, vissa berättelser mer än andra. Genom att använda dystopisk skönlitteratur som nyckeltext i ett ämnesövergripande arbete får läraren avlastning i arbetsbördan. Det finns även dubbel kompetens att tillgå i ett sådant arbete, även för eleverna som genom textsamtal utifrån olika perspektiv har bättre förutsättningar till högre måluppfyllelse. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Ahlqvist, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Örn, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i Norden: Hur reagerar investerare på kön, ålder och rekryteringskrets vid tillkännagivandet av en ny VD?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: A study of the positive market reaction to CEO changes in the Nordic region.

  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

  Authors: Malin Ahlqvist and Niklas Örn

  Supervisor: Jan Svanberg

  Date: 2019 - June

  Aim: The purpose of this study is to analyze how the Scandinavian market reacts to the announcement of a new CEO and to analyze how the factors gender, age and recruitment method can affect this reaction.

  Method: The study has a positivistic research philosophy with a deductive basis. The study applies an Event study and is thus associated with a quantitative research method.

  Result & Conclusions: The results of the study indicate a positive market reaction in Scandinavia at the announcement of a CEO change. The study also indicates a positive market reaction for both women and men. Furthermore, the study indicate that the market reaction is positive in Sweden and Finland as well as negative in Denmark and Norway. The market reaction for men under median age is positive while the reaction for men over median age is negative, the market reaction for women based on age is opposite to men. The study indicates that there is a positive reaction when the incoming CEO is internally recruited and a negative reaction when the incoming CEO is externally recruited. However, some parts of the results are not significant, therefore it cannot be ruled out that certain parts of the results are random.

  Contribution of the thesis: This thesis contributes to fill the research gap that exists regarding the market reaction to CEO changes related to age, gender, recruitment method and a comparative Scandinavian perspective.

  Suggestions for future research: This study shows on several occasions a significant market reaction the day before the actual announcement date of the CEO change, we believe a study to further study the reason behind this result would be of interest. Two more suggestions for further research are presented in the study.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Ahlström, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Svedberg, Tove
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Relationernas betydelse för lärande2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utveckla kunskaper om hur förskollärare uppfattar relationersom syftar till lärande. Undersökningsfrågan studien lutar mot är; Kan förskollärarenstödja barns lärande genom skapande av relationer mellan förskollärare och barn? Föratt utveckla kunskaper om hur förskollärare uppfattar relationer som syftar till lärandehar en kvalitativ metod använts där förskollärare intervjuats. Begrepp som använts istudien är empati, omsorgsrelation, undervisningsrelation, intimitetszon och lyhördhet.Resultatet beskriver att ett empatiskt bemötande kan ses vara gynnande för relationenmellan barnen och förskollärarna. Vidare påvisas i resultatet att relationerna har olikakaraktär. Innehållet i kategori ett i resultatavsnittet påvisar en omsorgsrelation vilkenkan ses vara nödvändig för att en undervisningsrelation ska ges möjlighet att byggas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Ahlström, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Blomdahl, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Medskapare till barns lek: En studie över förskollärares tankar och den pedagogiska miljön.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet handlar om att synliggöra barns lek och lärande, målet med studien är att visa förskollärares perspektiv på lek, lärande och miljö. Utgångspunkten har tagits i Pramling Samuelssons och Vygotskijs teorier. Undersökningen som ligger till grund för resultatet och analysen är en enkätstudie med kompletterande frågor i vilka respondenterna får möjligheter att fritt utveckla sina tankegångar. Studien är genomförd utifrån utbildade förskollärare, i olika orter och på olika förskolor med varierade förutsättningar, det gör att vi får en bred och generell överblick. Resultatet visar att förskollärarna är väl insatta i frågorna som berör lek, lärande och miljö, respondenternas svar ger i det stora hela en bra inblick. Deras synsätt och inställning redogörs i de skrivna svaren och framställs likartade gentemot varandra. I frågan om barns lek och lärande bekräftar litteraturen förskollärarnas kunnande, de tar upp det faktum att barn lär sig genom att leka och interagera med omgivningen. De kompetenser barnen utvecklar i förskolans verksamhet kan vara sociala färdigheter och förmågan att visa empati. I svaren nämns även samarbete, demokrati, självförtroende, språkutveckling och problemlösning som viktigt. Förskollärarna vill i sin roll stärka, stödja och uppmuntra barnen så de utvecklar en positiv självbild och blir trygga barn. Som de anser vara en förutsättning för lek och lärande. Slutsatsen är att förskollärarna delar det synsätt som forskningen hävdar, att barn lär sig i interaktionen med andra individer.

   

  Miljön är en viktig påverkan för hur verksamheten fungerar och för att barnen ska få bästa möjligheterna till att leka och att lära sig. Slutsatsen angående miljöfrågorna visar att förskollärarna anpassar innemiljön efter barngruppens behov, något som är en ständigt pågående process. Majoriteten av förskollärarna anser att deras inomhusmiljö främjar barnens lek och inlärning. Angående utomhusmiljön så visar det sig att förbättringar behövs för att främja lek och inlärning. Förskollärarnas svar och uppfattningar angående miljön bekräftas av litteraturen. Det framgår att majoriteten av förskollärarna arbetar aktivt efter läroplanens riktlinjer och innehåll. Vi ser tydligt förskollärarnas kunskaper utifrån ett läroplansperspektiv inom miljö, socialt samspel, demokrati och sin egen roll i barnens utveckling, lek och lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Ahlström, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Wangsell, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  The impact of club card on store loyalty: An empirical study of a Swedish grocery retailer2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate whether club card loyalty have an impact on customers store loyalty. A secondary purpose is to distinguish which attributes of a loyalty card that ICA’s customers prefer, with the focus on the variables; direct- versus indirect rewards, monetary- versus nonmonetary rewards, necessary- versus luxury rewards and immediate- versus delayed rewards.

  Download full text (pdf)
  Sofia&Niklas
 • 48.
  Ahlén, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund: Om intersektionalitet i gymnasiets religionsläroböcker2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen kopplas styrdokumentens uppmaning om undervisning kring intersektionalitet med det innehåll som finns i religionskunskapsläroböcker för gymnasiet som publicerats efter gymnasiereformen 2011. Syftet var att studera om läroböckerna tar upp intersektionalitet uttalat eller indirekt och/eller om de olika kategorierna kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och etnicitet behandlas var för sig samt i vilka sammanhang det i sådana fall sker. Tre frågeställningar formulerades. Den första handlade om hur gymnasiets religionsläroböcker med utgivning från och med 2011 beskriver förhållandet mellan världsreligionerna och kategorierna kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och etnicitet. Den andra frågan handlade om i vilka andra sammanhang (kapitel) de olika kategorierna beskrivs i läroböckerna. Den tredje frågan gällde vad som tas upp om själva begreppet samt fenomenet intersektionalitet i dessa religionsläroböcker.

  En genomgång av forskning kring intersektionalitet ledde fram till en definition av begreppet, d.v.s. att kategorier som kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och etnicitet intra-agerar med varandra och är föränderliga. Kategorierna kopplas också till en maktordning där vissa grupper ses som överordnade och andra underordnade. Den metod som användes vid granskningen var en kvalitativ textanalys utifrån fyra slumpmässigt utvalda läroböcker från fyra olika förlag.

  Resultatet visade att begreppet intersektionalitet enbart nämns i en av böckerna och att fenomenet intersektionalitet förekommer sparsamt och främst i samband med identitet. I förhållande till världsreligionerna samt etik och moral behandlas de olika kategorierna framför allt var för sig. Kategorin kön utvecklas mest, medan etnicitet och socioekonomisk bakgrund nämns tämligen lite. I böckerna framträder en manlig och heterosexuell norm, men författarna betonar att traditionella mönster ändras allt mer, vilket visar att kategorierna är föränderliga. Studien har visat att styrdokumentens definition av intersektionalitet är smalare än den som anförs i tidigare forskning, vilket kan vara en förklaring till att läroböckerna inte använder sig av ett mer uttalat intersektionellt perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Ahmad, Iman
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Bildaktiviteter i förskolan som en metod för hållbar utveckling2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Ahmad, Naveed
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Guerrero, eduardo
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Influence of Social Media on Brand Awareness: A Study on Small Businesses2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Influence of Social Media on Brand Awareness: A Study on Small Businesses

  Authors: Eduardo Guerrero, Naveed Ahmad

  Supervisor: Maria Fregidou-MalamaExaminer: Daniella Fjellström

  Date: 2020 – January

  Aim: The aim of this research study is to find the influence of social media marketing in smallbusinesses to create or increase brand awareness. Additionally, this study will analyze the rolethat social media platforms have in the relationship between customers and companies after theyare aware of the brand.

  Methodology: A qualitative method is used in this research study based on the hermeneuticresearch tradition, in the form of semi-structured interviews from ten owners from smallbusinesses globally. We use an inductive approach in order to reach its intended goal. A thematicanalysis is included to find important themes within the interviews.

  Result & Conclusions: Through interviews with the owners and partners of small businesses,and going over previously written literature on the matter, the authors of this study have come tothe conclusion that social media marketing highly influences small businesses in a positive wayin creating brand awareness. Additionally, there is a better understanding of how social mediahelps build a strong and good relationship between a business and customers.

  Suggestions for Future Research: There is an interest for further studies by covering more smallbusiness. It will provide a higher contribution to the research if the customers were included inthe interviews or given surveys to complete. More authors should be interested in the continuanceof research for businesses that are small, either product or service organizations, and even therelationship they have not only between B2C but B2B as well, and lastly if a partnership affectsthe decision when it comes to investment for advertisement.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 4788
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf