hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Katharina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Att skriva tillsammans2016In: Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande / [ed] Elisabeth Björklund och Christina Gustafsson, Lund: Studentlitteratur, 2016, 1, p. 123-146Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Andersson, Katharina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Nya inlärares skrivande2017In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 277-293Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Arnell, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Inkluderande skrivundervisning: En studie med utgångspunkt i genrepedagogiken2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien används Sydneyskolans genrepedagogik och processkrivning som utgångspunkt och underlag. Syftet med studien är att undersöka svensklärares tankar och upplevelser om skrivundervisning i relation till genrepedagogiken och processkrivning samt att analysera elevtexter och hur väl elevtexterna förhåller sig till valda genrer. I studien används två olika metoder för resultatet. Resultatet består av intervjuer med två svensklärare och analyser av sex elevtexter, tre insändare och tre debattartiklar, från svensklärarnas klasser som de undervisar. Studien och resultatdelen kommer rikta in sig på diskursiva texter. I resultatdelen framkommer svensklärarnas tankar och upplevelser kring skrivundervisningen samt analyser av de textaktiviteter som finns i elevtexterna. Båda lärarna anser att genrepedagogiken är väl fungerande, inkluderande och förtydligar samt stärker den individuella textproduktionen. I studien framkommer det att svensklärarna som deltar i studien lägger mycket fokus på processkrivandet och inte lika mycket fokus på den färdiga produkten. En avgörande faktor för att kunna arbeta genrepedagogiskt menar de båda lärarna är tiden, då arbete utifrån genrepedagogiken upplevs som tidskrävande. Eleverna som skrev insändare lyckades till viss del förhålla sig till genre då samtliga argumenten ej gav skäl för åsikt. De elever som skrev debattartiklar lyckades relativt väl att förhålla sig till genre, det som två av tre texter saknade var motargument. Det är svårt att dra några slutsatser eller att jämföra undervisningsmetoderna kopplat till elevproduktionerna då det är två olika genrer som undersöksi studien.

 • 4.
  Baudin Persson, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Att skriva sig till läsning: Datoranvändning i den tidiga läs- och skrivutvecklingen för elever i årskurs F-3 som har svenska som andraspråk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att skriva sig till läsning (ASL) innebär att man vänder på läs- och skrivutvecklingen och istället ägnar sig åt skriv- och läsutveckling med hjälp av datorer. Syftet med den här intervjustudien har varit att titta på hur lärare arbetar med ASL med elever som har svenska som andraspråk samt vilka fördelar och nackdelar de ser med arbetssättet för elever som har svenska som andraspråk. Fyra lärare har intervjuats för att hitta svar på dessa frågor. Dessa intervjuer har jämförts med den knapphändiga forskningen som finns om ASL.

  Resultatet av studien visar att alla fyra lärare arbetar på olika sätt men ändå kallar sitt arbetssätt för ASL och att tre av dem kombinerar metoden med andra metoder vid skriv- och läsundervisning. Tre av fyra intervjuade lärare anser att metoden ASL hjälper deras elever med svenska som andraspråk med bland annat uttal, stavning och att sammankoppla bokstävers utseende med dess ljud medan den fjärde inte vill påstå att hennes elevers positiva läs- och skrivutveckling beror endast på ASL. En av lärarna ser inga nackdelar med ASL för elever med svenska som andraspråk medan de tre andra menar att det är svårt när tekniken inte är på deras sida. En av fyra lärare menar också att hon inte skulle kunna använda metoden med elever som inte kan någon svenska alls.

  ASL verkar vara en metod som fungerar för många elever med svenska som andraspråk, men eftersom alla elever är individer bör lärare vara öppna för att kombinera olika metoder för att nå så många elever som möjligt.

 • 5.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, Sweden.
  Christensson, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Questions as literacy practice and boundary object in a teacher education setting2018In: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, no 48, p. 85-95Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Christensson, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Lärarstudenters multimodala identitetsproduktion2017In: Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalen, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 105-128Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Christensson, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  ‘This is where my inner history teacher appears’: a methodological approach to analysing student teachers’ professional identity in interaction2018In: Classroom Discourse, ISSN 1946-3014, E-ISSN 1946-3022Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  By testing a model for analysing identity in interaction, the present article explores how a history student teacher produces social identity in relation to his future profession as a teacher, with an important point of departure being the relationship between the academic and professional aspects of teacher education. This is addressed through an empirical analysis of a student teacher’s identity production in a specific academic setting: a bachelor thesis course. The main body of data consists of audio recordings and video recordings from a group of three student teachers giving feedback on each other’s theses. With respect to methodology, the article employs a model from multimodal (inter)action analysis that focuses on the concept of vertical identity – the notion that identity in interaction is produced in three layers of discourse simultaneously. The results show that the main participant produces the identity of history teacher in an academic setting where such identity production is not encouraged, e.g. by resemiotisising curricula: thus, policy documents can work as a tool when producing teacher identity. This production of identity is done by employing strong agency, which consequently points to the need of a more elaborated discussion on agency in the tested model.

 • 8.
  Engblom, Charlotte
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Att skapa mening är att lära: Datorer och yngre barns textanvändning2012In: Resultatdialog 2012, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 48-57Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Yngre barn, i detta fall 7- och 8-åringar, använder datorer både i skolan och hemma. I så kallade "en-till-en"-projekt har varje barn en dator i skolan, och huvuddelen av undervisningen är knuten till denna dator. Projektet visar hur kopplingar mellan det som barnen gör med datorer hemma och i skolan, och mellan självvalda och lärarinitierade aktiviteter i klassrummet, kan ha underutnyttjad potential för lärande. Dessutom diskuteras principer för hur yngre barns texter där skrift, bild och grafik blandas kan bedömas. Ett barn kan till exempel skapa julkänsla i en text genom samspelet mellan färger och skrift, medan andra förlitar sig helt på skriften.

 • 9.
  Englund, Erica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Karlsson, Jeanette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Läsförståelse: En mindre studie om hur lärare kan arbeta med läsförståelse i årskurserna 1–4 på en skola på Åland2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie är genomförd på Åland i två olika grundskolor. Den är baserad på intervjuer med lärare och elever samt observationer i klassrummen. Studien bygger på fem lärares egna erfarenheter kring läsundervisning inom årskurserna ett, två, tre och fyra. Lärarna redogör för hur man kan arbeta med att skapa en undervisning som ger en ökad läsförståelse hos elever i årskurserna ett, två, tre och fyra. Vi har tagit reda på hur lärare kan skapa en bra undervisningssituation som främjar läsförståelse hos elever. Studien belyser också vikten av en engagerad lärare i läsundervisningen. För att få ett elevperspektiv i studien har vi tagit reda på hur 18 elever i årskurs 1–2 uppfattar läsundervisningen. Tyngden i vårt arbete är att jämföra lärare och elever med varandra för att kritiskt bedöma läsförståelseundervisningen utifrån deras perspektiv. Det huvudsakliga resultatet vi fått utifrån denna studie är vikten av högläsning och engagemang hos lärarna. Utifrån resultatet kunde vi även se att eleverna visade ett intresse för läsning och en förståelse för sin vidare utveckling av läsning. I jämförelsen av lärarnas och elevernas uppfattning kunde vi tolka dessa som väldigt lika. 

 • 10.
  Farstad, Britt Johanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Att tala om sådant som inte existerar, och tro på sex omöjliga saker före frukost2017In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 317-339Chapter in book (Refereed)
 • 11.
  Forsell, Philip
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Antikens manliga ideal och attribut i nutiden: En studie om manliga attribut inom populärkulturen samt gymnasieelevers associationer till män och manlighet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utreder två frågeställningar rörande män och manlighet inom fiktion. Syftet med denna text är att försöka få en insikt i hur män porträtteras inom film och skönlitteratur, samt hur associationer påverkar gymnasielevers uppfattning av innebörden av att vara man. Skönlitteratur och film som inkluderar karaktärerna Odysseus, Batman, James Bond och Sherlock Holmes samt teoretisk litteratur med fokus på både genus och didaktik används för att besvara frågeställningarna. Dessutom används ett kvantitativt frågeformulär för att få in information om gymnasieelevers syn på män och manlighet. En av slutsatserna som kan dras utifrån undersökningsresultatet är att ideal och egenskaper som användes för att skapa fiktiva manliga karaktärer i antikens Grekland fortfarande är närvarande i moderna fiktiva karaktärer. En annan slutsats är att populärkulturen har en stor inverkan på vilka associationer till män och manlighet som människor har.

 • 12.
  Garay, Ludmila
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Ädel, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Lärares bedömning av elevers skrivutveckling i svenska som andraspråk: Bedömningen avser grundskolans årskurs 7-9 samt introduktionsprogrammet språk på gymnasiet2018Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Hillin-Bertäng, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Jackson, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Högläsning i skolans årskurs F-3: En studie över verksamma lärares tillämpning av högläsning som undervisningsmetod2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då vi skribenter tagit del av PISA-undersökningar vilka visar att elevers läsförståelse de senaste åren sjunkit vill vidärför ta reda på hur verksamma lärare inom årskurs F-3 arbetar med högläsning. Vårt intresse för högläsning väcktes under våra verksamhetsförlagda arbetsplatsutbildningar (VFU), egna erfarenheter och upplevelser.

  Detta examensarbete bygger på teorier från det sociokulturella perspektivet där teorin utgår från socialt samspel samt från dialogismen som lyfter fram dialogens betydelse. Vår studie visar hur högläsning används av verksamma lärare inom årskurs F-3. Studien utgår från enkätundersökningar, fyra ostrukturerade intervjuer och fyra ostrukturerade observationer som analyseras med hjälp av den fenomenografiska analysmetoden. En femte intervju genomfördes över mail då läraren inte använde högläsning som undervisningsmetod och därför var observation ogenomförbar. Alla som har deltagit i vår studie undervisar i årskurs F-3.

  Resultatet av vår studie visar att majoriteten av alla som deltagit använder högläsning som undervisningsmetod samt har en positiv syn på högläsning. Antalet tillfällen i veckan samt tidsåtgång skiljer sig åt mellan de olika informanterna. Huruvida informanterna tillåter respektive inte tillåter sidoaktiviteter skiljer sig även detta åt. Alla informanter har sina egna sätt att få eleverna att aktivt lyssna, men majoriteten använder olika röstlägen och gester under högläsning.

  Forskning visar att högläsning stärker elevernas språkutveckling, eleverna får ett ökat ordförråd samt en ökad ordförståelse. Eleverna lär sig olika texters uppbyggnad, skillnaden på tal-och skriftspråk samt att eleverna får en förståelse för att alla individer är olika.

 • 14.
  Horn, Victor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Terrorporträttet: En kvalitativ innehållsanalys av hur den misstänkte gärningsmannen för terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 skildras i svensk press2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att undersöka hur svensk dags- och kvällspress porträtterar den misstänkte gärningsmannen för terrordådet i Stockholm den 7 april 2017. Vidare ämnar undersökningen granska hur pressens språk stärker stereotypiska uppfattningar, samt belysa eventuella likheter och skillnader i framställningen av den misstänkte gärningsmannen. För denna granskning tillämpas en kvalitativ innehållsanalys på totalt 102 artiklar publicerade under en treveckorsperiod i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Ur analysresultaten framgår att den misstänkte gärningsmannen skildras övervägande likartat och konsekvent i de fyra tidningarna, med betoning på dennes nationalitet, religion och ideologi. Utifrån det dras slutsatsen att språket i materialet skildrar den misstänkte gärningsmannen stereotypiskt och därigenom ger upphov till en samhällsomfattande reaktionskedja. Denna reaktionskedja inbegriper bland annat hur allmänhetens åsikter påverkas av stereotyper, hur allmänheten bedömer politiska partier och därigenom hur politiska partier väljs och på så sätt kan påverka medier och allmänheten. Reaktionskedjan kan i sin tur även skapa nya stereotypiska skildringar av inte bara terrorister, utan även terrormisstänkta individer.

 • 15.
  Karlsson, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Sjödin, Evelina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Högläsning och boksamtal: En studie om högläsning och boksamtal i årskurs 1–3 och verktyget En läsande klass2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi skriver denna uppsats om högläsning och boksamtal med verktyget En läsande klass. En läsande klass är ett verktyg som innehåller olika strategier som kan gynna elevers läsförståelse. De fem strategier som finns till materialet En läsande klass är spågumman, reportern, konstnären, detektiven och cowboyen. Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur En läsande klass används och fungerar i klassrummet. Ett delsyfte är även att jämföra webbplatsen för En läsande klass med hur lärarna använder sig av materialet i skolan. I bakgrunden berättar vi om hur En läsande klass är utformat. Vår undersökning bygger på tre teorier: sociokulturellt perspektiv, pragmatism och multimodalitet. I avsnittet Tidigare forskning berör vi högläsning, boksamtal, högläsning och boksamtal i kombination samt multimodalitet.

   

  Vår undersökning är en kvalitativ studie där fenomenologi och multimodal textanalys används som analysmetoder. I studien genomför vi fyra intervjuer med lärare i årskurserna 1–3 för att ta del av deras erfarenheter och tankar kring En läsande klass som bygger på högläsning och boksamtal. Studien genomförs på tre skolor i Mellansverige. Intervjuerna består av semistrukturerade frågor vilket betyder att respondenten ges tid och utrymme för att reflektera. I vår multimodala textanalys analyserar vi webbplatsens olika delar för En läsande klass där vi ser på webbplatsens uppbyggnad och struktur. I vår resultat- och analysdel gör vi en sammanfattning av intervjuerna som vi genomfört och jämför respondenternas svar med varandra.

   

  Studien visar att respondenterna använder delar från En läsande klass men att de inte använder hela materialet. Samtliga respondenter använder sig av de strategier som finns i materialet En läsande klass under högläsning och boksamtal. Strategierna kan därmed ses som det mest centrala i vår undersökning. Avslutningsvis för vi en diskussion där vi tar upp respondenternas uttalanden. Slutsatsen är att samtliga respondenter använder sig av En läsande klass i olika utsträckning men en gemensam faktor är att alla använder sig av de fem strategierna på olika arbetssätt.  

 • 16.
  Kähäri, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Hur kan lyrik berika svenskämnet på gymnasiet?: En litteraturstudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study researches how lyrics as a genre could be used to enrich the Swedish education in upper secondary school, which didactic methods that can be applied to teachings of lyrics and what could be used as a good representation of lyrics for youths. The study includes a study of literature that was evaluated through a discourse analysis and interpretations of lyrical choices. The result of the study showed that lyrics can be used to enrich the didactics of the Swedish subject in upper secondary school as the language development was improved. This was shown as students who studied lyrics gets the opportunity to reflect upon both their own and others' emotions and experiences, which can be used as a tool for the development of self and identity. The study has further shown that studies of lyrics also enrich students with knowledge about important parts of the cultural inheritance and the freedom to explore language and style through the writing of their own poems. Furthermore, lyrics should be applied to a reader oriented education as it focuses on the individual readers' experience of the text, which could awaken interest and purpose for the genre. Finally, the study has shown that there are no given answers regarding what could be used as a representative lyrics for youths in the education as the genre provides the opportunity for the readers to express emotions which should be thought of as timeless and universal. Because of this, it is the teachers task to choose what could be regarded as relevant lyrics for youths based on what kind of discussion will be held and what kind of insight that should be achieved.  

 • 17.
  Lindberg, Denise
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Hellgren, Julia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  ”Kvinnor frågar och frågar och männen pratar och pratar…”: Språkvetenskaplig innehållsanalys av attityder till nyordet frågestrejka2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Lindström, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Unga kvinnor och gamla män: En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. Studiens teoretiska utgångspunkt är genusteorimed inslag av dekonstruktion, semantik, pragmatik och markerade konstruktioner.Vid datainsamlingen brukades metoden närläsning. Insamlade data bearbetades däreftermed en modifierad semantisk fältteori. Studiens resultat påvisade att språkbruket främststyrker stereotyper om både kvinnor och män samt att författarens könstillhörighet haften oansenlig påverkan på språkbruket.

 • 19.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Lisbeth Salander - en konstruktion av en feministisk hjälte?2017In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 383-403Chapter in book (Refereed)
 • 20.
  Mårtensson, Lasse
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Digital paleografi och den medeltida skriften i Sverige: En introduktion samt en applikation2015In: Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala = Annales Societatis litterarum humaniorum regiae Upsaliensis, ISSN 0349-0416, Vol. 2014Article, review/survey (Other academic)
 • 21.
  Mårtensson, Lasse
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Editionsfilologi och språkhistorisk forskning2017In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistiskt forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Tahlén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 64-84Chapter in book (Refereed)
 • 22.
  Mårtensson, Lasse
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Brun, Anders
  Wahlberg, Fredrik
  Paleografiska egenskaper ur ett digitalt perspektiv2017In: Beyond the Piraeus : Lion East Norse Studies from Venice / [ed] Jonathan Adams & Massimiliano Bampi, København: Universitets-Jubilæets danske Samfund , 2017, Vol. 2Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Norman, Victoria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Arketypen Lilith: En litteraturvetenskaplig studie om arketypen Lilith kan tillföra nya genusperspektiv med inriktning mot gymnasieskolan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I’m a teacher to be with the dream to influence and change the society’s perspective. The high school students are our new generation and they are the ones who will continue to build our future society. When gender is discussed in schools, reflections usually describe the difference in pay between gender or that men has fewer parenting days. Attention to differences is good, that should teachers continue with, but only describing the visible factors does not build society forward. The underlying structures must be led to the surface for a change to occur. New perspectives on gender equality and why society is structured as it is presents a part of what this study will highlight. Lilith, the distant and forgotten archetype who was, according to the myth, Adam's first wife. This archetype carries themes that can be applied in understanding contemporary structures and seeing equality from other perspectives. Lilith is the figure this study will focus on. Lilith the first woman.

 • 24.
  Orrbén, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Fastän möjligen så måste: Om modalitet och attityd i en statlig utredning och remissvar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sexualbrottslagstiftningen har under de senaste tjugo åren varit föremål för tre statliga utredningar. I oktober 2016 presenterade 2014 års sexualbrottskommitté den senaste utredningen, vilken skickades ut på remiss i november samma år.

  Syftet med den här uppsatsen är dels att undersöka hur 2014 års sexualbrottskommitté och de svarande remissinstanserna kommunicerar sannolikhet och förpliktelse, dels att undersöka förhållandet mellan attityd och modalitet i remissvaren.

  Undersökningen utgår från den interpersonella metafunktionen i den systemisk-funktionella grammatiken (Halliday 2014) tillsammans med appraisalteorin (Martin & White 2005). Föremål för undersökningen är SOU 2016:60, Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, samt de remissvar som hör till utredningen.

  Resultatet visar att utredningen och remissvaren följer samma mönster vad gäller fördelning av modalitetstyp och -grad men att remissvarens attityd påverkar fördelningen.

  Utifrån resultatet dras slutsatsen att olika val av modalitetstyp och -grad kan fungera som olika kommunikativa strategier. Låg grad av sannolikhet måste exempelvis inte betyda att sanningshalten är svag utan kan konstruera avsändaren som öppen för andras idéer och försvårar även möjligheten att förneka innehållet. Avsaknad av villighet behöver dessutom inte betyda att avsändaren saknar vilja. Villighet kan istället realiseras implicit genom förpliktelse. Därtill dras slutsatsen att positiv attityd minskar behovet av att modifiera satser, särskilt genom modalitetstypen sannolikhet.

 • 25.
  Pedersen, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Watson Trygg, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  PAX - en serie i tiden: Hur skönlitteratur kan stödja, motivera och fängsla läsare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PAX-serien har fått stort genomslag hos läsarna i mellanåldern 9–12 år. Romanerna tilltalar både vana och ovana läsare vilket fångade vårt intresse. Det är viktigt att barn läser. Samtidigt visar läsundersökningar på bristande läsförmåga och sjunkande intresse för läsning. Syftet i denna uppsats är att undersöka hur PAX-böckerna utifrån språklig uppbyggnad, dramaturgi och illustrationer kan skapa motivation till läsning och stödja läsaren under läsning.

   Vi studerar tre utvalda böcker i PAX-serien: Nidstången, Mylingen och Näcken. PAX-böckerna innehåller spänning, allvar och humor. Genren är urban fantasy med inslag från den nordiska mytologin. Karaktärerna är trovärdiga och möter både vardagliga och övernaturliga problem och utmaningar. Romanerna är riktiga bladvändare med autentiskt språk, häftiga serieliknande illustrationer och korta kapitel som avslutas med spännande cliffhangers. Resultat och analys visar att texten är lättläst och att det finns många strukturer i text och bild som motsvarar vad tidigare forskning visar är stödjande och motiverande faktorer för läsaren. Vidare diskuteras vilken roll skönlitteratur kan spela i undervisningspraktiken både för elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling.

 • 26.
  Serrander, Ulrika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Vems röst om Sverige?: En normkritisk läsning av ett läromedel i svenska som främmande språk2017In: Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning idag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 149-170Chapter in book (Refereed)
 • 27.
  Serrander, Ulrika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Thalén, PederUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning idag2017Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Humanioras roll är delvis omstridd i dag. Vad har humanistisk forskning för relevans i samhället? Denna antologi rymmer ett brett spektrum av texter som visar att humaniora kan ha flera olika uppgifter i samhället och se ut på varierande sätt. Den traditionella bilden av humaniora håller långsamt på att ersättas av något nytt där en ökad mångfald av perspektiv och en vändning mot det praktiska är två framträdande karakteristika. Inom det humanistiska forskningsfältet, vilket speglas i texterna, påträffas allt från traditionellt kunskapssökande till samhällskritiska studier, vilka uttrycker ett motstånd mot rådande ordningar. I antologin återfinns också, såsom en del av den nyorientering som kan anas, bidrag som berör frågan hur det framtida samhället kan gestaltas.

 • 28.
  Söderholm, Therese
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Det finns inget de. Det finns bara folk, och folk är olika.: En studie av karaktärsgestaltningar i Korpringarna2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Torkelsson, Anna-Cajsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Moder Svea eller hora?: En diskursanalys av kvinnliga NMR-sympatisörers texter om kvinnans roll i politiken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explores ten articles or letters to the editor, written by women who sympathize with the Swedish extreme right-wing party Nordic Resistance Movement. The purpose of the essay is to examine what arguments women bring forward to explain their commitment to the movement, despite its misogynist roots. The texts, along with an article, written by a man who is a party member, and the party manifesto, are examined mainly with the help of discourse analysis. Yvonne Hirdman’s theory on gender systems, Edward Said’s notion of orientalism and Benedict Anderson’s concept of imagined communities have all been crucial to the theoretical framework of the essay. The results show that the women emphasize how their unique female qualities give them an elevated position in the organization, that they complete men, that they are in need of protection and, finally, that they have reached a higher level of understanding of society than other women. However, they contradict themselves when they reveal how they feel diminished and treated with scorn by men from the party.

 • 30.
  Wahlberg, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Gaussian process classification as metric learning for forensic writer identification2018In: Proceedings - 13th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems, DAS 2018, 2018, p. 175-180Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, a statistical machine learning approach for constructing a metric separating unseen writer hands, is proposed. An unsupervised feature learning approach, based on dense contour descriptor sampling, was combined with a novel way of learning a general space for clustering writer hands, in a forensic setting. The metric learning inference was based on multiclass Gaussian process classification. Using the popular datasets IAM and CVL combined, the evaluation was performed on close to 1000 writer hands. This paper builds on earlier work from our group on building a system for estimating the production dates of medieval manuscripts, and act as a foundation for future use of writer identification techniques on our historical data. © 2018 IEEE.

 • 31.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Brun, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Mårtensson, Lasse
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Writer identification using the Quill-Curvature feature in old manuscripts2015In: Proceedings of SSBA, 2015, 2015Conference paper (Other academic)
 • 32.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Mårtensson, Lasse
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Brun, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Estimating manuscript production dates using both image and language data2016In: Proceedings of SSBA, 2016, 2016Conference paper (Other academic)
 • 33.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden .
  Mårtensson, Lasse
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Brun, Anders
  Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden .
  Large scale continuous dating of medieval scribes using a combined image and language model2016In: Proceedings - 12th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems, DAS 2016, 2016, p. 48-53, article id 7490092Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Finding the production date of a pre-modern manuscript is commonly a long process in historical research, requiring days of work from highly specialised experts. In this paper, we present an automatic dating method based on modelling both the language and the image data. By creating a statistical model over the changes in the pen strokes and short character sequences in the transcribed text, a combination of multiple estimators give a distribution over the time line for each manuscript. We have evaluated our estimation scheme on the medieval charter collection "Svenskt Diplomatariums huvudkartotek" (SDHK), including more than 5300 transcribed charters from the period 1135 - 1509. Our system is capable of achieving a median absolute error of 12 years, where the only human input is a transcription of the charter text. Since reading and transcribing the text is a skill that many researchers and students have, compared to the more specialized skill of dating medieval manuscripts based on palaeographical expertise, we find our novel approach suitable for helping individual researchers to date collections of manuscript pages. For larger collections, transcriptions could also be collected using crowd sourcing. 

 • 34.
  Óskarsson, Veturliði
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Mårtensson, LasseUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok 67/20162016Collection (editor) (Refereed)
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf