hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Almstedt Jansson, Malin
  et al.
  University of Gävle, Central University Administration.
  Meyer Lundén, Karin
  University of Gävle, Central University Administration. 202100-2890.
  Bibliometri för uppföljning och utvärdering: Högskolan i Gävle 2010-2016 (Version 2.1)2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I samband med arbetet att utforma de nya kunskapsmiljöerna vid Högskolan i Gävle fick biblioteket i uppdrag att ta fram statistik och bibliometriska mått för publiceringen vid Högskolan. Syftet med uppdraget var att ta fram data som grund för framtida utvärderingar och uppföljningar av verksamheten utifrån dessa kunskapsmiljöer.

  Följande rapport innehåller statistik avseende publiceringen vid Högskolan i Gävle, citeringsanalyser samt analys av samförfattande. Statistiken presenteras för hela Högskolan, för respektive kunskapsmiljöer samt för forskningsämnet biologi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ayach, Mahdi
  et al.
  University of Gävle, Central University Administration. University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bajo, Goran
  University of Gävle, Central University Administration. University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Human Capital impact on organizational performance: A Study on how Human Capital Contributes Towards A More Balanced organizational Performance2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Falk, Anders B.
  et al.
  SLU.
  Lindström, Svante
  University of Gävle, Central University Administration.
  Mattsson, Magnus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Wright, Sandra A. I.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Biology.
  Influence of some weather parameters on the susceptibility of apple fruit to postharvest grey mould attack2018In: Proceedings 2018, 2018, p. 124-127Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Several cultural and weather factors during the season influence the susceptibility of apple fruit to post-harvest pathogens. In the present study, the effect of different weather parameters on postharvest susceptibility of apples of the cv. ‘Ingrid Marie’ to grey mould was investigated. In 2015, apple fruit were collected from orchards in Southern Sweden, where local weather stations monitored different parameters. After harvest, the fruit were tested for susceptibility to grey mould by artificially inoculating them with%FLQHUHD. Lesion development was monitored over a 10-day-period. Analysis of results for a few orchards showed that cold weather for over a month preceding harvest and a low total number of growth degree days gave apples that were more susceptible to grey mould. This study was carried out in conventional orchards, but the conclusions can be important also for organic production, since they deal with the general effect of sunshine, temperature and rain, factors that may strengthen fruit during cultivation, regardless of production type. Future studies may focus on organic production to investigate whether these effects are general and also apply to organic production.

 • 4.
  Larsson, Jonas
  et al.
  University of Gävle, Central University Administration.
  Donner, Tanja
  University of Gävle, Central University Administration.
  Prymka, Anna
  University of Gävle, Central University Administration. 202100-2890.
  Undervisning i informationssökning: Redovisning av undervisningsprojektet2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Dagens informationssamhälle ställer höga krav på att studenter inom högre utbildning ska ha förmåga att sovra bland och värdera information. Under utbildningen stöter studenterna även på riktlinjer kring hur deras rapporter och uppsatser ska utformas. De enskilda lärosätena bedriver ett eget kvalitetssäkringsarbete och har i sin tur Universitetskanslersämbetets kvalitetskrav att förhålla sig till. I processen från den enskilde studentens informationskompetens, källkritiska tänkande och referenshantering till högskolans samlade studieresultat spelar högskolebiblioteket en betydande roll. Förutsättningar måste finnas inte bara för att upprätthålla den befintliga verksamheten utan även för att kunna utveckla och förbättra den.

  I högskolebibliotekets verksamhetsplan för 2015 lyfts informationskompetens, digital kompetens och lärande fram som huvuduppgifter. Genom undervisningen i informationssökning ska biblioteket utveckla studentens förmåga att hitta och kritiskt förhålla sig till vetenskaplig information. I samarbete med Learning Center ska undervisningen i informationssökning också göras så flexibel och välanpassad som möjligt för högskolans många distansstuderande (Hallén 2014, ss. 2-4).

  Det nätbaserade lärandet och undervisningen i informationssökning är djupt förankrade i högskole-bibliotekets huvuduppdrag och utgör även satsningsområden för 2015. Biblioteket har för avsikt att bättre samordna och stärka det nätbaserade lärandet samt att undersöka förutsättningarna för att ut-veckla undervisningen och på ett bättre sätt nå ut med den.

  Undervisningen i informationssökning bokas enskilt av lärarna i samband med deras kursplanering. Den ingår alltså inte som en obligatorisk del i samtliga utbildningar vid högskolan. I verksamhets-planen för 2015 står att biblioteket ”[…] ska utreda förutsättningarna för att kritisk informationssök-ning integreras i alla utbildningar och omfattar alla studenter för att öka deras informationskompe-tens” (ibid. s. 5).

  Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka förutsättningarna för att sprida och utveckla undervisningen. Då det nätbaserade lärandet och undervisningens former hör ihop, är det nätbaserade lärandet också något som behandlas i denna rapport. Parallellt med undervisningspro-jektet pågår ett ombyggnadsprojekt, där en del av bibliotekets tysta läsesal byggs om till en interaktiv-laborativ lärosal. Målen med den nya teknikrustade salen är att bland annat att kunna prova nya undervisningsmetoder och digitala verktyg och skapa hybridkurser av idag separata campus- och distanskurser (ibid. s. 4). Förhoppningen är att på sikt kunna använda lärosalen för de nya former av undervisning (blended learning/flipped classroom) som närmare beskrivs i denna rapport. Under rubriken ”Den nya lokalen i biblioteket” ges även en kort redogörelse för ombyggnadsprojektet som går under arbetsnamnet Flipped classroom.

  Till grund för undersökningen ligger en kartläggning av genomförd och planerad undervisning på högskolebiblioteket under en tvåårsperiod. Bakom projektet står en arbetsgrupp bestående av tre kontaktbibliotekarier vid Högskolan i Gävle. Projektet har inte inneburit några extra utgifter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ljungquist, Sarah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Svaleryd, Kajsa
  University of Gävle, Central University Administration.
  Genus och jämställdhet i organisationer: Om en kurs för chefer2019In: FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer: Book of Abstracts, 2019, p. 94-95Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem

  Forskning om jämställdhetsintegrering av organisationer visar på betydelsen av att ledningen initierar arbetet utifrån kunskap och medvetenhet om vad arbetet handlar om (Wittbom 2009).

  Som ett led i regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera universitet och högskolor i Sverige 2016-2019 har cheferna på Högskolan i Gävle under kalenderåret 2018 genomgått en poängbelagd genusvetenskaplig utbildning, Genus och jämställdhet i organisationer, 4 hp. Syftet med utbildningen var att ge cheferna tillräckligt med kunskap samt att ge dem bättre verktyg för att kunna planera och fatta beslut som leder till ökad jämställdhet. Utbildningen som bestod av fyra utbildningstillfällen (fem heldagar) avslutades i december 2018 med att deltagarna redovisade de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten som de utarbetat under utbildningens gång. 

  Det övergripande syftet med presentation av kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp är att beskriva ett effektivt sätt att stärka jämställdhetsarbetet i en organisation genom att börja uppifrån och utbilda chefer i genus och jämställdhet. I enlighet med detta fokuserar presentationen, på den mer detaljerade nivån, till att belysa hur arbetet med jämställdhetsintegrering kräver kunskap om kön, genus och normer kopplade till organisationen. Detta för att långsiktigt förändra maktstrukturer som skapar ojämställdhet. Genom att samtidigt utbilda alla chefer i organisationen skapas förutsättningar för att kunna genomföra analyser som fokuserar på makt och hierarkier, analyser som kan leda till motsättningar om inte förändringsarbetet ägs av organisationen. Detta för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska leda till förverkligande av de jämställdhetspolitiska målen[1] och inte enbart reduceras till kvantifierbara övningar inom rådande system (Callerstig 2014).

  Aktiviteter

  Kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp genomförs under kalenderåret 2018 med ett första utbildningstillfälle i januari, ett andra i juni, ett tredje i september och ett fjärde avslutande i december. Till tre av fyra utbildningstillfällen är föreläsare inbjudna. Det första utbildningstillfället (två heldagar) inleds med en föreläsning av högskolans rektor Ylva Fältholm (”Min genusresa och organisationen”). Under samma utbildningstillfälle föreläser också organisationspsykolog Lars Einar Engström (”En sexists funderingar: bekännelser, karriär och våld”) samt organisationsforskare Hanna Kusterer, Högskolan i Gävle (”Genus och chefskap i organisationen”). Vid det andra utbildningstillfället föreläser statsvetaren Renée Andersson från Örebro universitet (”Genus och organisation”) och vid det tredje utbildningstillfället föreläser pedagog Susanne Andersson från Stockholms universitet (”Genusmedvetna chefer som ett villkor för ett genusmedvetet universitet”).

  Inför det andra utbildningstillfället får deltagarna i uppgift att genomföra observationer av genusmönster i den egna verksamheten. Resultaten som redovisas i samband med utbildningstillfället utgör en grund för probleminventeringen som handlar om att ta fram relevanta fakta om tillståndet på varje avdelning (till exempel könsuppdelad statistik) inom organisationen.  Utifrån resultatet av probleminventeringen får grupperna diskutera hur man skulle komma till rätta med den brist på jämställdhet som uppdagats. Små och stora problem, kortsiktigt såväl som långsiktigt, till exempel att locka fler studenter som är män till kvinnodominerade utbildningar och tvärt om, lyfts fram och diskuteras. I samband med detta synliggörs maktstrukturer som ger könsdiskriminerande effekter vilket leder till en diskussion om hur dessa kan utmanas och förändras.

  Samtliga föreläsningar följs upp av diskussioner där föreläsningens tema knyts till den aktuella organisationen och situationen på Högskolan i Gävle. Föreläsningarna tillsammans med kurslitteraturen (cirka 800 sidor med fokus på chefskap, organisation och kön) fungerar som inspiration till det största arbetet i kursen: det arbete som sker i mindre, avdelningsvisa grupper (beskrivet ovan).

  I januari 2019 bedöms och analyseras de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten, vilka utgör utbildningens examinationsuppgift, av kursledningen.

  Resultat

  Resultatet av den genomförda utbildningen i genus och jämställdhet för chefer vid Högskolan i Gävle visar att samtliga deltagare har fått större kunskap och medvetenhet om hur genus konstrueras och omförhandlas i organisationer och det omgivande samhället och hur detta påverkar den egna organisationen och det egna ledarskapet. De handlingsplaner för jämställdhetsintegrering som deltagare utarbetat under utbildningens gång (utbildningens examinationsuppgift) visar att deltagarna uppnått olika mått av färdighet och förmåga. I några fall mycket hög, i andra fall god, i några få fall mindre god. En analys av särskilt det senaste är att utbildningen med fördel hade kunnat vara längre.

  Ett ytterligare resultat av utbildningen är deltagarnas förändrade inställning till möjligheten att på ett naturligt sätt integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv i de ordinarie arbetsuppgifterna.

  Litteratur

  Wittbom, Eva, Att spränga normer. Om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. Diss, Stockholms universitet, 2009.

  Callerstig, Making equality work: Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality in public sector organisations. Diss, Linköpings universitet, 2014.

  [1] Det övergripande målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Arbetet med jämställdhetsintegrering av organisationen handlar om att organisationen ska nå de jämställdhetspolitiska målen. För akademins del handlar arbetet lika mycket om att ge lärare och forskare jämställda förutsättningar att genomföra sitt arbete och att göra akademisk karriär, som om att säkerställa att studenterna erbjuds en jämställd utbildning

   

 • 6.
  Nilsson, Egon
  et al.
  University of Gävle, Central University Administration.
  Lénard Hedin, Katarina
  University of Gävle, Central University Administration. 202100-2890.
  Den vetenskapliga informationsförsörjningen på Högskolan i Gävle: Tillgången till och användningen av digitala informationsresurser och förslag på nysatsningar2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För att belysa tillgången till och användningen av digitala informationsresurser kommer följande aspekter att redovisas och analyseras:

  • Beståndet av digitala informationsresurser
  • Förändringar de fyra senaste åren
  • Jämförelser med övriga lärosäten inom Bibsam-konsortiet och regionen
  • Användningstatistik för de tre senaste åren – sökningar och nedladdningar
  • Kostnadsutvecklingen under de tre senaste åren – totalt och per nedladdad artikel/sektion
  • Täckningsgraden för de tidskrifter som HiG:s forskare oftast citerar respektive publicerar sig i. Vilka saknar vi?
  • De tidskrifter som HiG:s forskare och studenter oftast beställer fjärrlånekopior ur, dvs tidskrifter som saknas på HiG
  • Genom en enkät till nyckelgrupper har forskarnas och lärarnas synpunkter samlats in beträffande vilka av de befintliga informationsresurserna som anses vara viktigast, vilka som bör införskaffas och slutligen hur lättillgängliga resurserna uppfattas vara.

  Med dessa analyser som grund ges ett förslag med specificerade kostnader beträffande vilka informationsresurser – databaser och enskilda tidskriftsprenumerationer – som Högskolan bör satsa på för att öka ambitions-nivån inom profilområdena och för de centrala utbildningsprogrammen.

  I ett andra steg ges ett förslag till uppdaterade riktlinjer för den vetenskapliga informationsförsörjningen på Högskolan i Gävle. Det är inte medtaget i denna rapport.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ollila, Mark
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Carling, Eva
  University of Gävle, Central University Administration.
  Bringing art into computer graphics education2000In: Computers & graphics, ISSN 0097-8493, E-ISSN 1873-7684, Vol. 24, no 4, p. 617-622Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an innovative education program at the University of Gävle, Sweden. The program, creative programming, combines traditional methods of teaching computer graphics, with other cross-disciplinary areas such as art, cognition, and film. The uniqueness of the program is represented by the students who are accepted and the teaching environment they are put in. A judicial process is used to screen applicants, with and without portfolios to the program. This is followed by an examination of intellectual capacity, practical examination, and finally an interview. Together, these are used as guidelines to determine if the student is a suitable candidate for the program. The final group selected has varying backgrounds, ranging from the professional artist to the traditional computer scientist. They are then immersed in a lab environment for the whole duration of the education on the campus. The remainder of the education involves a period in industry. The combination of selective students, a lab environment has produced very satisfactory results, and can be used as basis for further developing the education.

1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf