hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bengtsson, Adam
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Design.
  When cars take over, what will you do?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Edströms, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Design.
  Utveckla företagsinkubatorn Movexums kundresa med tjänstedesign2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets övergripande syfte har varit att kartlägga ­företagsinkubatorn Movexums kundresa, lokalisera eventuella problem och hitta ­­­­­­­­­­­förbättringsmöjligheter. En företagsinkubator hjälper entreprenörer och idébärare med att göra sina innovativa idéer att bli framgångsrika ­produkter och tjänster. Data samlades först in genom research för att sedan fyllas på med data genom observationer av det dagliga arbetet på Movexum och vid ­tillfällen där kontakt med kund sker, till exempel vid coachmöten, en kunds första intervju eller en av deras främsta tjänster, Boost Chamber. Även intervjuer med både personal på Movexum och med sju av deras kunder genomfördes, plus kortare samtal med nyblivna medlemmar i Boost Chamber.

  I det stora hela upplever kunderna sin resa hos Movexum väldigt positivt. Jag möttes av stor nöjdhet från dem, framförallt gällande personalen på Movexum och det bemötande och engagemang de ger kunderna. Men efter att ha analyserat den inkomna datan lade jag märke till att det rådde lite problem, förvirring och oklarheter gällande ­­­­informationen från Movexum. Exempelvis kunde kunderna uppleva svårigheter att veta om aktiviteter och information var relevant för just dem, men ­också att ­information ibland kom med för kort varsel. Dessutom rådde det ­­oklarheter hos kunderna om vad vissa tjänster faktiskt innebär för dem.

  Resultaten av detta blev tre förslag på verktyg. Det första är själva ­­­­kartläggningen av kundresan. En visuell kartläggning som på ett ­tydligt sätt förklarar den resa kunden gör från det att en idé föds till att man blir ­utskriven från inkubatorn som alumniföretag. Det andra ­verktyget blev beteendetyper. Ett verktyg med syftet att öka förståelsen för ­kunden och dess upplevelser under resan. Det sista verktyget blev en ­introduktionsguide. Tillsammans skapar de tre förslagen ett förbättrat ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­samarbete och underlättar arbetet för både Movexum och kunderna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Persson, Emil
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Design.
  Mejselhammaren och dess vibrationer med användarvänlighet och ergonomi i fokus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mejselhammaren är ett verktyg som används inom byggbranschen och kommer i olika storlekar beroende på användningsområde (se Figur 1). Arbetet med maskinerna är tungt och slitsamt för den fysiska hälsan, mestadels på grund av de vibrationer som användaren utsätts för. Det är svårt att följa de rekommenderade riktlinjer som finns angående arbetstider för maskinerna då dessa riktlinjer gör att arbetet oftast tar längre tid. Problemet blir att användaren utsätts för skadliga vibrationer under en längre tid, vilket i sin tur resulterar i arbetsskador i fingrar, handleder och underarmar, där bland annat blodkärlen påverkas. Syftet med detta examensarbete har varit att förbättra de ergonomiska aspekterna hos mejselhammaren med fokus på de vibrationer användaren utsätts för. Detta har jag valt att göra genom att använda mig av en designprocess där jag delar upp projektet i olika faser med start i Research och Analys. Här intervjuar jag användare och analyserar ergonomin i olika arbetsställningar samt gör marknadsanalys där jag jämför existerande maskiner och ställer dem mot varandra. I denna fas genomförs också research inom fysik för att förstå hur vibrationer sprider och beter sig. Sedan genereras idéer genom 3D skiss för att finna lösningar på de ergonomiska problemen. Där testades olika former av handtag, olika lösningar för problemområden så som tyngd och arbetsvinklar, men även vibrationsdämpare i olika material. Sedan gick jag tillbaka för att utvidga kunskaperna i fas två av Research och Analys, där jag gick ännu djupare in i fysiken och undersökte andra områden med liknade problematik. Resultatet av den nya kunskapen användes sedan i ett experiment där olika vätskors förmåga att dämpa vibrationer undersöktes. Denna kunskap togs sedan vidare in i ett koncept där vätskan utgör en viktig roll i att motverka vibrationerna som sprids vidare till användaren. Valet av koncept grundar sig i att motverka vibrationerna samtidigt som lösningen inte blir alltför radikal att använda utifrån användarens perspektiv. Handtagets greppvänlighet har även justerats för att passa bättre för en bredare grupp användare, där storleken har förminskats och avtryckaren förflyttats för att tillåta ett mer avslappnat grepp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Seeger, Ida
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Design.
  User eXperience: Design, teknik, business – men vad innebär det egentligen?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  User Experience, UX, som till en början främst användes inom IT-världen och sägs härstamma från HCI (Human Computer Interaction) används idag i allt större utsträckning. Den här studien syftar till att förtydliga vad UX innebär, hur definieras det samt hur ser yrkesrollerna ut inom UX. Denna studie är en jämförelse mellan teori och praktik för att se om praktiken matchar litteraturen. Ytterligare fokus ligger på organisationers UX-mognad samt vad det innebär för någon som är yrkesverksam inom UX. Vad innebär det för designers när mognaden är låg respektive hög? I den här studien användes huvudsakligen metoderna litteraturstudie, semi-strukturerade intervjuer där deltagarna alla är aktiva utövare inom UX och en enkät om upplevd UX-mognad. UX kommer från användbarhet, då användbarhet anses för snävt för att täcka alla områden man jobbar med vid utvecklingen av en produkt eller tjänst. I teorin beskrivs UX till större del som ett användarfokuserat arbetssätt där användaren ses som experten istället för designern. Eftersom det idag finns en uppsjö av digitala produkter och tjänster har UX blivit viktigt för att kunna uppnå ökad konkurrenskraft på marknaden. Därav har allt fler organisationer börjat intressera sig för UX. För att veta vart en organisation befinner sig i UX-mognaden finns en mängd olika UXmognadsmodeller som kan vara användbara för att fastställa detta samt guida hur en organisation kan avancera. Om UX-mognaden är låg innebär det att ingen eller få jobbar med UX i en organisation. Är det få som jobbar med UX innebär det att de får ta på sig en väldigt bred roll, det blir ett väldigt stort ansvar. Är det verkligen rimligt att en person ska behöva bära det ansvaret? Är däremot UX-mognaden är hög så jobbar hela team eller hela organisationen med UX på något sätt. Det underlättar för designer och bidrar till att skapa ett bättre samarbete inom organisationen. Men om allt fler använder sig av UX och det blir en del av flertalet olika yrken, vad kommer då hända med rollen?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Thorsager, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Design.
  Spångrep för stall: Ett effektivare alternativ2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En grep är det verktyg man använder för att mocka hästars boxar, alltså städa bort avföring från den ytan de står på i ett stall. De grepar som idag finns för mockning av djurstallar har haft samma design i över 100 år. Mockning är ett tungt och tidskrävande arbete och med de nya strömaterialen, alltså det underlag som är till för att göra boxens golv mjukare, så behövs nu en ny spångrep för att boxen ska kunna mockas ren på ett effektivare sätt, samt spara pengar och gynna miljön genom att mindre strömaterial går åt. Examensarbetet görs tillsammans med Kamilla Fredberg som har tagit fram ett nytt material att tillverka grephuvudena i som har potentialen att underlätta och effektivisera mockning. Materialet är ett nät i stål som byter ut de plastpiggar som idag används. Själva materialet är alltså inte nytt, utan det är användningsområdet för materialet som är nytt. Detta medför att det största och mest tidskrävande problemet vid mockning löses, vilket är att man inte får upp de så kallade småpluttarna. I detta examensarbete har jag använt Kamillas material för att ta fram en ny, bättre anpassad grep.

  Mitt syfte med det här projektet är att produktifiera Kamillas innovation. Eftersom effektiviseringsproblemet redan har en lösning har jag fokuserat på andra relevanta problem baserat på användarnas behov, form och handhavande.

  Min designprocess och de metoder jag använt mig av har till stor del inspirerats av det jag läst om i boken Design process och metod (Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind, 2015). Eftersom min produkt är så pass användarcentrerad, samt att syftet var att uppfylla användarnas behov, ökar behovet av kontakt med användarna. Jag har därför lagt stor vikt vid intervjuer och användartester i projektet. De två största problemen som uppkom under intervjuerna var att plasten på de befintliga greparna lätt går sönder, samt att det inte fanns något alternativ för barn. Jag har även gjort flera analyser under projektet för att till exempel få reda på vad som är tilltalande, värdefullt och vackert för just min målgrupp, vilket är viktigt eftersom jag vill att min produkt ska uttrycka kvalitet. Det kom även upp flera mindre behov av användarna under intervjuer och tester, till exempel att skaftet är kallt, grepen är tung och att skruvarna i grepen matas ut.

  Jag har först och främst bytt ut materialet mot stål som är mer slittåligt än plast, eftersom plasten i de befintliga greparna lätt går sönder. Sedan har jag även skapat en grep som är speciellt anpassad för barn. Förutom att barngrepen gör det enklare för barn att mocka så bidrar den även med att öka barnens lust och vilja att testa mocka, och den minskar risken för arbetsskador på barnen jämfört med om de använt en vuxengrep. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Thunberg, Jacob
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Design.
  Sittmöbler, problem och lösningar: För jämställdheten, miljön och i materialets tecken2020Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar till största del om jämställdhet i sittergonomi men även om långsiktigt miljötänk och att ta vara på det som redan finns. Motivationen kommer från en möbelindustri där ergonomi inte alltid är ett ledord. Utseende går före funktion och mannen är norm gällande ergonomiska mått. Kvinnor såväl som män kortare än 180cm bör ha rätt att sitta bra i köket, på fiket, på konferensen och på jobbet. Det finns dokumenterat att detta är ett problem och det undersöker jag med hopp om att kunna förbättra. Ergonomi utreds ur jämställdhetssynvinkel och utvärderas här genom tillverkningen av en stol. Arbetet börjar med en litteraturstudie där framförallt Erik Berglunds bok, Sittmöblers mått varit central. Jag har tolkat boken och samtidigt ifrågasatt vissa delar och prioriteringar. Genom en designprocess skapades sedan en stol med förbättrad ergonomi för kvinnor och korta män. Stolen tillverkades i järn med traditionellt smide som teknik vilket är ett andra fokus i arbetet. Traditionellt smide har funnits i tusentals år men har även idag god potential ur en modern och potentiellt industriell aspekt. Arbetet belyser det traditionella smidet som hantverk och är en bra metod att återvinna metall utan att behöva smälta om materialet, vilket kräver stor energiåtgång. Produkten arbetades fram genom en designprocess bestående av bland annat skisser, cad, mockups i kartong och slutligen tillverkades en stol i stål och läder. Slutligen visar undersökningen att jämställdhet i ergonomi går att åstadkomma.

  Download full text (pdf)
  Sittmöbler, problem och lösningar: För jämställdheten, miljön och i materialets tecken
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf