hig.sePublikationer
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Doctoral thesis
   • FOU-rapport
   • FOU-rapport / Högskolan Gävle-Sandviken (Upphörd 1998-12-31)
   • HS-institutionens skriftserie (Upphörd 2004-12-31)
   • Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie (Upphörd 2009-12-31)
   • Licentiate thesis
   • Lärarutbildningens rapportserie (Upphörd 2011-12-31)
   • Lärarutbildningens skriftserie
   • Mediestudier, Högskolan i Gävle
   • Pedagogiska rådets skriftserie (Upphörd 2004-12-31)
   • Religionsvetenskapliga studier från Gävle
   • Research report
   • Skrifter från avdelningen för medier, kommunikation och film (Upphörd 2007-12-31)
   • Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis (Upphörd 2019-12-31)
   • Studies in the Research Profile Built Environment. Licentiate thesis (Upphörd 2019-12-31)
   • Studies in the Research Profile Health-Promoting Working Life. Doctoral thesis (Upphörd 2019-12-31)
   • Studies in the Research Profile Health-Promoting Working Life. Licentiate thesis (Upphörd 2019-12-31)
   • Working paper
   • Working Paper / Högskolan Gävle-Sandviken (Upphörd 1998-12-31)
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Arbetshälsovetenskap
   • Besluts-, risk- och policyanalys
   • Bildpedagogik (Upphörd 2016-06-30)
   • Biologi
   • Biologi med ämnesdidaktisk inriktning
   • Byggnadsteknik
   • Datavetenskap
   • Datavetenskap med ämnesdidaktisk inriktning
   • Design och formgivning
   • Didaktik
   • Dramapedagogik
   • Elektronik
   • Energisystem
   • Energiteknik
   • Engelska
   • Engelska med ämnesdidaktisk inriktning
   • Filmvetenskap
   • Folkhälsovetenskap
   • Fysik (Upphörd 2015-06-30)
   • Fysik med ämnesdidaktisk inriktning (Upphörd 2015-06-30)
   • Företagsekonomi
   • Genusvetenskap
   • Geografi
   • Geografi med ämnesdidaktisk inriktning
   • Geomatik
   • Geospatial informationsvetenskap
   • Historia (Upphörd 2015-01-31)
   • Historia med ämnesdidaktisk inriktning (Upphörd 2015-01-31)
   • Idrott och hälsa med ämnesdidaktisk inriktning
   • Idrottsvetenskap
   • Industriell ekonomi
   • Kart- och mätningsteknik (Upphörd 2015-06-30)
   • Kemi
   • Kemi med ämnesdidaktisk inriktning
   • Kriminologi
   • Kulturpedagogik (Upphörd 2014-08-25)
   • Lantmäteriteknik
   • Litteraturvetenskap (Upphörd 2015-06-30)
   • Maskinteknik
   • Matematik
   • Matematik med ämnesdidaktisk inriktning
   • Matematik och naturvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning
   • Medicinsk vetenskap
   • Medie- och kommunikationsvetenskap
   • Miljöpsykologi
   • Miljöteknik
   • Nationalekonomi (Upphörd 2014-08-25)
   • Naturkunskap med ämnesdidaktisk inriktning
   • Omvårdnad
   • Omvårdnadsvetenskap (Upphörd 2015-06-30)
   • Pedagogik
   • Psykologi
   • Religion med ämnesdidaktisk inriktning
   • Religionsvetenskap
   • Samhällsorientering
   • Samhällsplanering
   • Socialt arbete
   • Sociologi
   • Statsvetenskap
   • Svenska med litteraturdidaktisk inriktning
   • Svenska med språkdidaktisk inriktning
   • Svenska språket
   • Teknik med ämnesdidaktisk inriktning
   • Teknisk fastighetsförvaltning (Upphörd 2015-06-30)
   • Tillämpad geografisk informationsteknologi (Upphörd 2015-06-30)
   • Träteknik (Upphörd 2015-06-30)
   • Vårdvetenskap (Upphörd 2015-06-30)
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Avslutade utbildningsprogram
   • Besluts-, risk- och policyanalys - breddmagister (Upphörd 2015-05-26)
   • Besluts-, risk- och policyanalys - magisterprogram
   • Creative computer graphics (Upphörd 2014-06-30)
   • Datateknik/Elektroteknik - internetbaserad högskoleingenjörsutbildning
   • Datavetenskapliga programmet (Upphörd 2016-08-23)
   • Design och träteknik (Upphörd 2016-08-23)
   • Didaktik – magisterprogram (Upphörd 2016-08-23)
   • Dramapedagogprogrammet (Upphörd 2016-08-23)
   • Ekonomisk fastighetsförvaltning (Upphörd 2015-12-31)
   • Ekonomprogrammet
   • Elektronik/Automationsteknik – masterprogram (sv eller eng)
   • Elektronik/Telekommunikationsteknik – magisterprogram (sv eller eng)
   • Elektronik/Telekommunikationsteknik – masterprogram (sv eller eng)
   • Elektronik – kandidatprogram (på eng)
   • Energisystem – kandidatprogram (på eng)
   • Energisystem – magisterprogram (sv eller eng)
   • Energiteknik – magisterprogram online (på eng)
   • Energy systems – master’s programme
   • Entreprenörsprogrammet (Upphörd 2016-08-24)
   • Fastighetsmäklarprogrammet
   • Film och litteratur (Upphörd 2016-08-24)
   • Folkhälsostrateg för hållbar utveckling
   • Företagsekonomi – breddmagister (Upphörd 2016-08-23)
   • Företagsekonomi – magisterprogram
   • Förskollärarprogrammet
   • Geomatik – magisterprogram (sv eller eng)
   • Geomatik - masterprogram (sv eller eng)
   • Geomatikprogrammet (sv eller eng)
   • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem
   • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3
   • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6
   • Hälsopedagogiska programmet (Upphörd 2015-12-31)
   • Högskoleingenjör
   • Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil
   • Industridesign
   • Industriell ekonomi (sv eller eng)
   • Industriell ekonomi (Sverige – Kina) – magisterprogram (på eng)
   • Industriell ekonomi – magisterprogram (sv eller eng)
   • Informatörsprogrammet
   • inget program (fristående kurs)
   • Internetteknologi
   • IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning
   • Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete
   • Kandidatprogram i utredningskriminologi
   • Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör
   • Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande
   • Kreativ programmering
   • Kultur- och kommunikationsprogrammet
   • Lantmätarprogrammet
   • Lärarprogrammet – förskola och fritidshem
   • Lärarprogrammet – grundskolans senare år
   • Lärarprogrammet – grundskolans tidigare år
   • Lärarprogrammet – gymnasiet
   • Masterprogram i arbetshälsovetenskap
   • Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap
   • Masterprogram i miljöpsykologi
   • Masterprogram i religionsvetenskap
   • Masterprogram i socialt arbete
   • Matematik – magisterprogram
   • Miljöingenjör (Co-op)
   • Miljöstrateg
   • Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op)
   • Människa-kultur-religionsprogrammet
   • Människa-natur-religion - magisterprogram
   • Människa-natur-religionsprogrammet (Upphörd 2014-06-30)
   • Pedagogik – magisterprogram
   • Personal- och arbetslivsprogrammet
   • Politik och medier
   • Program för professionellt skrivande
   • Psykologi – magisterprogram
   • Samhällsplanerarprogrammet
   • Scandinavian business programme (på eng)
   • Serie- och bildberättarprogrammet
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Sjuksköterskeprogrammet - Lishui University
   • Sociala omsorgsprogrammet
   • Socionomprogrammet
   • Socionomprogrammet – inriktning internationellt socialt arbete (på eng)
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet - magisterprogram
   • Teknik, högskoleutbildning inom
   • Trädgårdsmästarprogrammet (Upphörd 2015-12-31)
   • Vårdvetenskap – magisterprogram
   • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
   • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
   Bläddra
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram