hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Dahlin, Olov
Publications (10 of 16) Show all publications
Dahlin, O. (2017). Pokémon Go och den mer-än-mänskliga världens betydelse i det senmoderna Sverige (1ed.). In: Ulrika Serrander & Peder Thalén (Ed.), Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning i dag (pp. 193-216). Halmstad: Molin & Sorgenfrei
Open this publication in new window or tab >>Pokémon Go och den mer-än-mänskliga världens betydelse i det senmoderna Sverige
2017 (Swedish)In: Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 193-216Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017 Edition: 1
Keywords
Pokémon Go, enbart-mänsklig, mer-än-mänsklig, abstrakt socialitet, konkret socialitet, urbäddning, terran, digital, biofilia, emancipatoriska värderingar
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25772 (URN)978-91-87515-99-6 (ISBN)
Available from: 2017-12-08 Created: 2017-12-08 Last updated: 2018-06-14Bibliographically approved
Dahlin, O. (2015). Andar, Karma och Nangijala: tro och föreställningar bland ett urval gymnasieelever i Gävle. In: David Carlsson & Peder Thalén (Ed.), Det postsekulära klassrummet: mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp (pp. 71-85). Gävle: Högskolan i Gävle
Open this publication in new window or tab >>Andar, Karma och Nangijala: tro och föreställningar bland ett urval gymnasieelever i Gävle
2015 (Swedish)In: Det postsekulära klassrummet: mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp / [ed] David Carlsson & Peder Thalén, Gävle: Högskolan i Gävle , 2015, p. 71-85Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Vad tror egentligen ungdomar i Sverige på idag? I vilken utsträckning lever det kristna arvet kvar hos dem och vilka andra influenser har de gjort till sina? Syftet med min undersökning var att få en förståelse för just detta med utgångspunkt från intervjuer med ett antal ungdomar i Gävle.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Högskolan i Gävle, 2015
Series
Scientific studies of religion from the University of Gävle, ISSN 1652-7895 ; 10
Keywords
Tro, andlighet, föreställningsvärld, unga, populärkultur, tro på "något", fokusgrupper, receptionsprocess
National Category
Religious Studies History of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-20226 (URN)978-91-975446-8-9 (ISBN)
Available from: 2015-09-09 Created: 2015-09-09 Last updated: 2018-06-21Bibliographically approved
Dahlin, O. (2014). Att "rensa" hemsökta hus: En gammaltroendes botandeverksamhet. In: Jessica Moberg och Göran Ståhle (Ed.), Helig hälsa: . Stockholm: Dialogos Förlag
Open this publication in new window or tab >>Att "rensa" hemsökta hus: En gammaltroendes botandeverksamhet
2014 (Swedish)In: Helig hälsa / [ed] Jessica Moberg och Göran Ståhle, Stockholm: Dialogos Förlag, 2014Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Dialogos Förlag, 2014
Keywords
Gammeltro, ryskortodox, schamanism, botande, anderensning av hus, Hälsingland, Karelen
National Category
History of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-12604 (URN)978-91-7504-267-1 (ISBN)
Available from: 2012-08-15 Created: 2012-08-15 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Dahlin, O. (2011). The New Student - individualized and subjectivized. In: Jari Ristiniemi och Olof Sundqvist (Ed.), The New Student as a Didactic Challenge (pp. 87-102). Gävle: Högskolan i Gävle
Open this publication in new window or tab >>The New Student - individualized and subjectivized
2011 (English)In: The New Student as a Didactic Challenge / [ed] Jari Ristiniemi och Olof Sundqvist, Gävle: Högskolan i Gävle , 2011, p. 87-102Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Högskolan i Gävle, 2011
Series
Religionsvetenskapliga studier från Gävle, ISSN 1652-7895 ; 6
Keywords
Distance education, student participation, individualisation, subjectification, identity, freedom's children, videoconference, alienation
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-10004 (URN)978-91-97546-4-1 (ISBN)
Available from: 2011-09-06 Created: 2011-09-02 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Dahlin, O. (2009). Hälsoparken Fjärran Höjder i Gävle: Sveriges mest uthålliga och integrativmedicinska hälsoanläggning : rapport avseende: förstudie av integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder : ett projekt finansierat av Gävle Kommun och Region Gävleborg. Gävle: Högskolan i Gävle
Open this publication in new window or tab >>Hälsoparken Fjärran Höjder i Gävle: Sveriges mest uthålliga och integrativmedicinska hälsoanläggning : rapport avseende: förstudie av integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder : ett projekt finansierat av Gävle Kommun och Region Gävleborg
2009 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Projektet ”Förstudie av integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder” har genomförts under hösten 2008. Arbetet har varit inriktat på att följa och genomföra den projektbeskrivning som gavs i samband med ansökan om medel. Till stöd i arbetet har projektledaren haft Arbetsgruppen för en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder, vilken sammanträtt fyra gånger under projekttiden. Flera av medlemmarna i arbetsgruppen har också deltagit i studieresorna och föreläsningsserien som anordnats. I syfte att undersöka förutsättningarna för en etablering av hälsomottagningen har en attitydundersökning genomförts bland ett antal utvalda vårdtagare och vårdgivare, politiker, anställda och arbetsgivare, samt besökare vid Fjärran Höjder. Undersökningen visar i korthet att det finns ett stöd för anläggandet av en hälsopark vid Fjärran Höjder. De studieresor och den föreläsningsserie med avslutande dialogmöte som genomförts, har syftat till att förankra idén hos de hälsoaktörer som kan tänkas bli involverade i projektet framöver. Arbetet i arbetsgruppen har mycket handlat om att arbeta fram en projektidé, ett program eller en projektplan för den föreslagna integrativa hälsomottagningen. En viktig del i en sådan plan har varit att sätta in mottagningen i ett större sammanhang, det vi nu vill kalla Hälsoparken Fjärran Höjder. Hälsomottagningen skulle då ingå i en större helhet, en miljö vars samtliga delar syftar till att främja hälsan hos parkens besökare. Visioner och mål för hälsoparken har arbetats fram, liksom ett preliminärt förslag till utformning av hälsoparken och verksamhet där vid. I fortsättningen av projektet avses att söka medel från Osherstiftelsen och i det fall projektet får fortsatt stöd från Gävle Kommun och Region Gävleborg även EU-medel, eftersom det krävs egenfinansiering vid sådana ansökningar. Förslag till hur projektet kan vidareutvecklas lämnas i rapportens avslutande del.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Högskolan i Gävle, 2009. p. 31, [87]
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Horticulture
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-6792 (URN)
Projects
Förstudie av integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Available from: 2010-05-20 Created: 2010-05-20 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Dahlin, O. (2008). Tradition och förändring i några indiska filmer. In: Bogart och Betel: Texter om film och religion (pp. 70-80). Uppsala: Swedish Science Press
Open this publication in new window or tab >>Tradition och förändring i några indiska filmer
2008 (Swedish)In: Bogart och Betel: Texter om film och religion, Uppsala: Swedish Science Press , 2008, p. 70-80Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I denna artikel har jag valt att analysera tre indiska filmer som visades i Sveriges Television under hösten 2007 under en så kallad Bollywood-vecka. Filmerna är Följ ditt hjärta (Dil Jo Bhi Kahey) Tid av glädje, tid av sorg (Kabhi kushi, kabhie gham) och Water. Jag vill undersöka hur man i filmerna förhåller sig till den inhemska kulturella och religiösa traditionen å ena sidan och å andra sidan de moderna influenserna ifrån väst. Artikeln inleds med en kort inventering av centrala indiska traditionella ståndpunkter när det gäller synen på människan och framförallt vilken roll kvinnan har i familjen och samhället. Därefter sammanfattar jag filmernas innehåll. Slutligen analyserar jag och diskuterar filmerna och försöker lyfta fram sådant som jag uppfattar som signifikant i förhållande till mitt syfte. Några avslutande kommentarer ges också utifrån recensioner som filmerna fått inom den indiska kultursfären.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Swedish Science Press, 2008
Series
Religionsvetenskapliga studier från Gävle, ISSN 1652-7895 ; 3
Keywords
Indien, tradition, hinduism, förändring, genus, feminism, film, Följ ditt hjärta, Tid av glädje tid av sorg, Water
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-5575 (URN)978-91-86992-21-7 (ISBN)
Available from: 2009-10-16 Created: 2009-10-07 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Dahlin, O. (2008). Tvärvetenskaplig hälsoforskning vid svenska lärosäten: en omvärldsanalys.
Open this publication in new window or tab >>Tvärvetenskaplig hälsoforskning vid svenska lärosäten: en omvärldsanalys
2008 (Swedish)Manuscript (preprint) (Other academic)
Publisher
p. 24
Keywords
omvärldsanalys, tvärvetenskaplig hälsoforskning, svenska lärosäten
National Category
Philosophy, Ethics and Religion Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-18310 (URN)
Note

En rapport beställd av en forskargrupp på Södertörns Högskola

Available from: 2014-12-09 Created: 2014-12-09 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Dahlin, O. (2006). Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?. In: Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén (Ed.), Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring (pp. 38-54). Uppsala: Swedish Science Press
Open this publication in new window or tab >>Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?
2006 (Swedish)In: Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring / [ed] Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén, Uppsala: Swedish Science Press , 2006, p. 38-54Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Swedish Science Press, 2006
Series
Religionsvetenskapliga studier från Gävle, ISSN 1652-7895 ; 2
Keywords
etniska religioner, inhemsk, traditionell, läromedel
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-1245 (URN)91-975446-1-2 (ISBN)
Available from: 2008-01-25 Created: 2008-01-25 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Dahlin, O. (2005). Traditionell religion och kristen tro i södra Zimbabwe. In: David Westerlund (Ed.), Religionsmöten och religiös mångfald: Religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle (pp. 73-80). Uppsala: Swedish Science Press
Open this publication in new window or tab >>Traditionell religion och kristen tro i södra Zimbabwe
2005 (Swedish)In: Religionsmöten och religiös mångfald: Religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle / [ed] David Westerlund, Uppsala: Swedish Science Press , 2005, p. 73-80Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Swedish Science Press, 2005
Series
Religionsvetenskapliga studier från Gävle, ISSN 1652-7895 ; 1
Keywords
traditionell, inhemsk, afrikansk religion, kristendom, Zimbabwe, religiös mångfald
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-1244 (URN)91-975446-0-4 (ISBN)
Available from: 2008-01-25 Created: 2008-01-25 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Dahlin, O. (2003). Gracious Shumba – drömmar och helbrägdagörelse: En shonainformants livshistoria. In: Svensk religionshistorisk årsskrift 2003 (pp. 203). Göteborg: Svenska samfundet för religionshistorisk forskning
Open this publication in new window or tab >>Gracious Shumba – drömmar och helbrägdagörelse: En shonainformants livshistoria
2003 (Swedish)In: Svensk religionshistorisk årsskrift 2003, Göteborg: Svenska samfundet för religionshistorisk forskning , 2003, p. 203-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Svenska samfundet för religionshistorisk forskning, 2003
Keywords
Shona, helbrägdagörelse, drömmar, afrikansk kristendom, Zimbabwe
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-1312 (URN)
Available from: 2008-06-16 Created: 2008-06-16 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications