hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 2234
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Andersson, Ann-Charlotte
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Magnusson, Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Budgivningsprocessen vid ett fastighetsköp: lockpriser kontra accepterat pris2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a survey where we compare the pricing of properties that are for sale in Sweden and Spain. To make delimitation, we have chosen to compare the pricing in the inner city of Stockholm of Sweden with the pricing in Palma in Mallorca, Spain. The cap rates phenomenon has been very criticized in the Swedish media in the latest couple of years. Because of this criticism, many real estate agents in the inner city of Stockholm are working to avoid cap rates and introduced the concept of using acceptable prices. However, acceptable price rates are perceived as a replacement name for the cap prices. Although the Mäklarsamfundet, of Sweden, disagrees with the use of cap rates, we have trough our interviews with real estate agents in the inner city of Stockholm received that this concept is still used in the pricing of properties. We have, through our interviews with property owners in Stockholm and Palma, met several property owners who have felt cheated when they bought a property at a significantly higher final price than the asking price. We have as well met several property owners who are satisfied with the Swedish pricing. But most people prefer to buy or sell a property at fair agreed price, using acceptable pricing. Many of the Spanish property buyers who we have interviewed are critical to the Spanish pricing, where the bidding goes down. This despite that most of them, managed to negotiate down the final price. Most of the criticism is based on that the prices are not related to market price, which, despite the cap rates, is in Sweden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Andersson, Cathrine
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Allvin, Petra
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Hur arbetar företag med att minska antalet sjukskrivningar?: en studie av tre verksamheter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi studerat hur företag arbetar för att minska antalet sjukskrivningar. Detta genom att titta på vilka förebyggande samt rehabiliteringsåtgärder som olika företag vidtar. Faktorerna bakom sjukskrivningarna är många, de kan vara psykiska eller fysiska och bero på arbetsmiljön, arbetsuppgifterna eller problem på det privata planet.

  Våra frågeställningar har varit; vilka de största orsakerna till sjukskrivningar är, hur företag går tillväga när en sjukskrivning uppkommer, hur arbetet med att minska sjukskrivningar ser ut samt vilka effekter detta arbete har.

  Den teoretiska referensram som vi använt oss av handlar om förebyggande och rehabiliteringsåtgärder. Vi tar även upp möjliga orsaker och arbetsgivarens ansvar då vi tycker att det är nödvändigt för att få en förståelse av situationen.

  Vår empiri bygger på intervjuer med personer från tre företag; Korsnäs AB, Scana Steel Söderfors AB och en organisation som vill vara anonym, därför kallad Organisation X. Den personalansvariga på varje företag har fritt fått berätta hur deras företag arbetar med att minska antalet sjukskrivningar.

  Det vi kommit fram till i denna uppsats är att företag är medvetna om vilka kostnader en sjukskrivning medför och hur viktigt det är med förebyggande åtgärder. Företagen har olika tyngdpunkt i sitt förebyggande arbetet. Korsnäs lägger tyngdpunkten på att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt, medan Scana och Organisation X lägger tyngdpunkten på att få individen att ta eget ansvar. Företagens förebyggande arbete beskrivs att vara baserat på varje företags egna behov.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 103.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Krawe, Sanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sveriges kommuners hållbarhetsmått: om rapporteringen och användningen av dessa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur Sveriges kommuner förhåller sig till hållbarhetsmått. Vi ska studera vilka hållbarhetsmått som rapporteras samt vad som påverkar användningen av dessa hållbarhetsmått.

  Metod: Vi har använt oss av en enkätundersökning som skickats ut per mail för att samla in vårt empiriska underlag. Vi har sedan analyserat underlaget med hjälp av programmet IBM SPSS Statistics 22 för att sedan redovisa våra resultat i form av tabeller och löpande text.

  Resultat & slutsats: Resultatet av vår studie visar att kommuner rapporterar hållbarhetsmått i genomsnitt i viss till måttlig utsträckning. Den visar även att kommuner med drivande kommunledning tenderar att rapportera och använda hållbarhetsmått i större utsträckning än andra kommuner. Den pekar också på att antal miljöprojekt som kommunen bedriver samt om kommunen låter sig inspireras av andra kommuner även påverkar utsträckningen av rapporteringen och användningen av hållbarhetsmåtten.

  Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till fortsatt forskning är att göra en mer ingående analys av Sveriges kommuners hållbarhetsredovisning då vi på grund av tidsbegränsning inte kunnat göra någon mer ingående analys. Vidare forskning kan granska vilka effekter den bristande hållbarhetsredovisningen i många kommuner orsakar.

  Uppsatsens bidrag: Vår undersökning bidrar till nya insikter om hur Sveriges kommuner hållbarhetsredovisar. Vi belyser vilka hållbarhetsmått som kommunerna rapporterar samt vad som påverkar rapporteringen och användningen av hållbarhetsmåtten.

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats Andersson&Krawe
 • 104.
  Andersson, Celine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eriksson, Louise
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Effekten kvinnliga styrelseledamöter och ämbetstid i styrelsen har på CSR samt kulturella skillnaders inverkan på sambanden: En kvantitativ studie på 704 börsnoterade företag i USA samt 598 börsnoterade företag i Europa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Title: The impact of female board members and board tenure have on CSR and cultural differences on these relationship

   

  Level: ​Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

   

  Author: ​Celine Andersson and Louise Eriksson

   

  Supervisor: ​Jan Svanberg

   

  Date: ​2019 - June

   

  Aim: ​Due to pressure from the society, companies interest in CSR activities has increased in recent years, and has also caused regulation and restrictions on this. The board is responsible for ensuring that these rules and restrictions are complied with, where the boards actions may depend on its composition. This study aims to investigate whether female board members and the board tenure can have an impact on the companies CSR through a changed interest in the the companies CSR-activities, and also see if cultural differences might have an impact on a possible relationship.

   

  Method: ​The study has a positivistic starting point with a hypothetical-deductive approach. The research strategy in which the study is conducted is quantitative, where data on female board members, board tenure and CSP were obtained from 598 and 704 companies from Europe and the US, which resulted in 2990 and 3520 observations during the five-year period 2013-2017. For data collection, we have used the Thomson Reuters Datastream database. We have also collected data on nations' cultural differences from Hofstede Insights, using the Country Comparison Tool. Compilation of the data has been made using the statistical program SPSS.

   

  Result & Conclusions: ​The result we found in the study is that there is a positive correlation between female board members and CSR. We can see that the board tenure has a small effect on CSR, but here further research is needed. Furthermore, we can determine that cultural differences have a moderating effect on both of the above relationships.

   

  Contribution of the thesis: ​The contribution that the study provides is an increased knowledge of how board tenure affects the company's CSR, it also provides a commenced filling of the research gap that exists about how cultural differences affect the relationship. Furthermore, we have increased the assurance of the positive relationship between female board members and the CSR and has established that cultural differences affect the power of women board members regarding CSR, and how the board tenure affects decisions about CSR.

   

  Suggestions for future research: ​For future research on the subject, we demand studies for the optimal proportion of female board members and where the limit goes for the positive relationship between female board members and CSR to be weaker. Further research on the subject can also be on whether the board tenure has an impact on the company's CSR.

   

  Key words: ​Women on boards, board tenure, cultural features, CSP, CSR, Hofstede and ESG.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Persson, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Allmännyttiga bostadsbolags arbete med socialt ansvarstagande och krav på affärsmässighet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur allmännyttiga bostadsbolag arbetar med socialt ansvar samt hur deras arbete påverkas av den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag med krav på affärsmässighet.

  Metod: Denna uppsats utgår från en kvalitativ metod. Först studerade vi relevanta teorier om CSR för sedan utföra intervjuer med de allmännyttiga bostadsbolagen AB Gavlegårdarna, Sandvikenhus AB samt Gävle kommun och Sandviken kommun. Förutom intervjuerna har vi även använt sekundärdata såsom internetkällor, vetenskapliga artiklar och rapporter. Vår studie bygger på empiriskt material där vi tar stöd från teorier i undersökningen. Information har bland annat hämtas ifrån AB Gavlegårdarna, Sandvikenhus AB, Gävle kommun, Sandviken kommun, Boverket, SABO och regeringen.

  Resultat & slutsats: Det finns ett stort behov av allmännyttiga bostadsbolag då kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar. Det sociala ansvaret har alltid funnits hos allmännyttiga bostadsbolag och är ett av deras grundläggande syften. I och med den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska allmännyttiga bostadsbolag drivas enligt affärsmässiga principer, vilket leder till att de måste redovisa avkastning på sina investeringar. Studien visar att samarbetet mellan allmännyttiga bostadsbolag och kommunen behövs men fungerar idag inte på samma sätt som tidigare då de ses som separata enheter. Den nya lagen uppfattas som otydlig att tolka vilket gör att praxis får avgöra hur den ska tillämpas. Att den uppfattas som otydlig kan innebära att fler tolkningar görs beroende på den boendekontext som styr företagen.

  Förslag till fortsatt forskning: Att studera hur den nya lagen fungerar och tillämpas genom att följa upp den praxis som utvecklats om några år, då det troligtvis är lättare att se skillnader i arbetet med socialt ansvarstagande. En annan fortsatt forskning kan vara att studera hur affärsmässighet mäts hos olika allmännyttiga bostadsbolag.

  Uppsatsen bidrag: Studien bidrar till att få en förståelse för hur allmännyttiga bostadsbolag arbetar med socialt ansvarstagande och hur arbetet påverkas av den nya lagen, där allmännyttiga bostadsbolag ska drivas affärsmässigt. Eftersom det finns få studier som kopplar CSR till allmännyttiga fastighetsbolag bidrar studien till att öka förståelsen för hur de förhåller sig till socialt ansvar vid förändring.

  Nyckelord: CSR, CSP, lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, affärsmässighet, lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsbolag, proposition (2009/10:185) och allmännyttiga bostadsbolag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Andersson, Filip
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Fred, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Virtuell Kunskapsöverföring: En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Virtual Knowledge Transfer – A qualitative study on how the intranet enables knowledge transfer.

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Filip Andersson och Marcus Fred

  Supervisor: Daniella Fjellström och Signe Jernberg

  Date: 2017 - August

  Aim: The aim of this study is to create an understanding of how employees use the intranet to obtain explicit knowledge 

  Method: This study is based on a hermeneutic perspective. The gathering of empirical material is based on a qualitative research method in form of semi-structured interviews. The theoretical framework is based on prior research within the Knowledge Management field. An interview guide has been formed based on the theoretical framework, the empirical result is therefor based on the interview guide. A thematic analyze is used where themes have been created out of the empirical results.

  Result & Conclusions: The study shows that employees mostly are using the intranet to obtain explicit knowledge in connection to recurrent problems and questions related to work.

  Suggestions for future research: Limitations of the study are based on the problems with the generalizability connected to the semi-structured interviews that are done within one company. More research in a bigger context needs to be done.

  Contribution of the thesis: This study contributes with a more compelling theory when it comes to the usage of the intranet to obtain explicit knowledge. As well as a updated view on relevant models connected to the knowledge transfer research.

  Key words: Knowledge, knowledge management, knowledge transfer, intranet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Andersson, Gustav
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ebbvik Neuman, Jonas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  CSR och Organisatorisk Identifiering: En kvantitativ studie om anställdas uppfattning av CSR och deras organisatoriska identifiering2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this thesis is to explain the relationships between employees' perception of different dimensions of Corporate Social Responsibility (CSR) and their Organizational Identification (OID), as well as how employees job tenure affects the relationships.

   

  Method: A moderated hierarchical multiple regression analysis was used to analyze the relationships between the variables. Data was collected via a survey and the sample consisted of 109 bank employees in Sweden.

   

  Result & Conclusions: The result shows that there exists a statistically significant relationship between employees' perception of internal and external CSR and OID. Furthermore, the job tenure is not a statistically significant moderator between these relationships. However, tenure acts as a predictor of OID.

   

  Contribution of the thesis: The thesis contributes to an increased knowledge of how CSR affects employees. Theoretically, the thesis supports previous research showing that employees' perception of CSR has a positive relationship with OID. Further theoretical advancements are that both internal and external CSR has a positive relationship with OID. We also clarify that employees’ tenure does not moderate the relationships between CSR dimensions and OID but rather that tenure is a predictor of OID. Practically, the thesis contributes with results that show that organizations should communicate both internal and external CSR to their employees, regardless of the tenure.

   

  Suggestions for future research: The results of the thesis partly confirm previous research, but also show conflicting results, which suggests that further research is needed in the field. This involves including other moderator/mediator variables and also other independent variables. Further research should also use a probability sample where the respondents have the same chance of being selected and should also include other industries and sectors.

  Download full text (pdf)
  Gustav & Jonas Examensarbete
 • 108.
  Andersson, Katarina
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Verksamhetsstyrning Gävle Hamn2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This hermeneutic study is performed on request by Gävle harbour. The owner of Gävle harbour is Gävle community by Gävle Stadshus and the goal is to create a logistic centre in the district of Gästrikland/Dalarna. To enable the district to be growing and increasing environment, large investments have been put into infrastructure and machinery.

  The expansion of Gävle port and its business should in the future lead to that more companies will settle down in the port area and surroundings. That will increase the work opportunities, inhabitants and companies within the community. The goal of Gävle communities’ growth programme is to increase and be five percent better than the year 2004 within 2007.

  Facts like internationalisation of the economies and increased globalisation of markets, fast technology development, increased act on environmental issues and strive against tenable development. Many companies meet an increased competition, at the same time privatisation, deregulation and decreased recourse frames gives hash financial demands on the public businesses. Large changes in controlling both private and public businesses have been performed, cost efficiency and housekeeping of existing resources is obligated.

  Gävle port stands in front of an expansion and effectiveness of the business to be able to meet the demands of the future from a global market and the regional owner. To be able to answer the question what kind of effectiveness, ruling system and documents internal in the organization that should be maintained and established, there demands a present situation analyse. To receive the information what the company have and compare to the theories what they should have.

  The present situation analyse is built on ten qualitative interviews and shows that Gävle port have to standardise and formalise the business to be able to use their resources on a cost efficient way. To get the overall picture of the organisation the present situations analyse shows the areas that needs extra attention in the beginning. Four problem areas can be identified during the analyse that needs to be dealt with.

  Goal setting and strategy, the vision framtidsplan 2010 must be braked down in short and long term goals that can be mediated to the personnel.

  Market plan must be created to enable to have strategy and short term and long term goals for the marketing actions.

  Economy and salary system, Gävle harbour needs user friendly systems that can be helpful and gives control over the financial development.

  Environmental certification is an important issue now when the debate about environment and global heating is very intensive.

  The study shows that the theories often describe the best of worlds, but the reality usually shows a different side. Terminology used in theory books many times does not cooperate with the daily business and many times gives half the context.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109.
  Andersson, Katarina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fernqvist, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fastighetsmäklarstudenters kunskap om mäklarbranschens anställningsvillkor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

   

  Aim:

  During the period of studies it has emerged concerns revolving around holiday remuneration, pensions, parental leave, sick-pay and employment benefits. We realized that it was important for us that we have good knowledge of these rules and therefore we started to think about if the other students in real estate education have good insight into this. The aim of our study is to investigate how much real estate students at Högskolan in Gävle know about employment conditions and benefits. If there is insufficient / inadequate knowledge we want to know what this could have implications for and for whom.

  Method:

  The quantitative method consisted of a survey of 20 standardized questions asked of students in the grades one and two at the real estate program. In total the survey generated 99 responses. The qualitative method consisted of open interview questions posed to four of the largest real estate firms.

  Result & Conclusions:

  The results of the study showed that students' knowledge of pensions, holiday remuneration, sick pay and maternity pay to real estate was scarce. Most were aware that the most common form of wages among estate agents is entirely commission based salary. Many had relatively good insight on what a real estate agent earn in a month. With regard to benefits, we think that the students had realistic expectations about them.

  Suggestions for future research:

  Two proposals for further research could be: "What is it that makes more and more women choose to become a real estate agent?" Or "How to balance the female estate career vs. life as a parent of young children?" Another subject that would also be interesting to deepen within is the importance of employment when students apply for jobs. "What employment benefits and working conditions are preferable to others and are they important for the student’s choice of work?"

  Contribution of the thesis:

  The essay can inform and serve as an aid to interested groups such as the persons responsible of the education at the real estate program, students and estate agents as a profession.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 110.
  Andersson, Katja
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Magnil, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Extern och intern CSR och dess påverkan på företagets marknadsvärde: En kvantitativ studie på europeiska börsnoterade företag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The relationship between CSR and the company’s market value has been studied in several previous studies. Our study focuses instead on how the company’s market value changes when external and internal CSR are separated. The purpose of this study is to investigate how the company’s market value changes if the gap between external and internal CSR increases or decreases.

   

  Method: The study is a quantitative study with the starting point of the positivistic philosophy with a hypothetical-deductive approach. This study uses a cross-sectional design of 147 listed European companies for the years 2008 to 2017. Secondary data from the Thomson Reuters Datastream has been used for this study and the collected data has then been analyzed in the SPSS statistics program.

   

  Result & Conclusions: The result of the study shows a weak indication that the market value increases as the differences between external and internal CSR increase. The results suggest that because of institutional differences between European countries, the influence over the company may vary for different stakeholders.

   

  Contribution of the thesis: The study contributes to filling the gap of research that exists for European companies on the relationship of the gap between external and internal CSR and its impact on the company’s market value. The study also contributes with a unique combination of six external and six internal CSR variables for studies on the relationship between external and internal CSR. The practical contribution of the study is information for companies to take stakeholders into consideration in order for the company to better plan how to divide resources between external and internal CSR, so this in turn gives a positive impact on the company’s market value.

   

  Suggestions for future research: There may be cultural differences between countries and continents, so it would be interesting to conduct the study in different continents.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Andersson, Linda
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Avskaffandet av revisionsplikten - ur ett styrningsperspektiv2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: Our purpose with this paper is to get a basis to conduct a discussion how auditing firms prepare themselves before the change of the statutory audit and what consequences that is going to represent for the business strategy.

  Methodology: We used a qualitative method which was natural when we present the study in form of words and not in form of numbers. Our empirical accumulation endures of primary sources because we chose personal interviews with four persons on different auditing firms. The auditing firms that we have chosen consisted of two international chains of stores and two smaller firms.

  Findings: Trough the study we found a slight passivity in the act by the auditing firms around the abolishment of the statutory audit for micro firms. We mean that the firms should lay one step ahead if they had strategies for how to meet the changes.

 • 112.
  Andersson, Linus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lange, Anton
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sociala nätverkssidor - En varumärkesförmedlare på B2B-marknader.: En studie över större B2B-företags användande av sociala nätverk i ett brand equity-stärkande syfte.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social networks have become an important factor in today’s society. Companies as well as individuals are using these platforms to interact with one another on a daily basis. This phenomenon has mostly been acknowledged by companies on B2C markets where these social network sites are being used to communicate their brand. On B2B markets however, the usage of these platforms have not been as optimistically implemented. Due to this fact, this study means to examine what brand enhancing intentions well-established B2B companies have with their usage of social networking sites.This study conducted a web survey where 89 of Sweden’s most successful companies (in terms of turnover) participated. The respondents’ answers were analyzed through statistic tools such as correlation analyzis, cluster analyzis and descriptive data. The collected data revealed that the respondents could be divided into four separate segments, which further could be divided into two perspectives, where the brand enhancing intentions of the usage of social networking sites seemed to differ.

  Key words: Social Networking Sites, B2B, brand equity, perceived quality, brand loyalty, brand recognition, brand recall, brand image.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Andersson, Lisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Westlund, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Påverkar ägarstrukturen sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet?: En kvantitativ studie på 227 europeiska företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Corporate Social Responsibility (CSR) är en pågående diskussion inom företagsekonomisk forskning, likväl som investeringseffektivitet är intressant för företagens lönsamhet. Vi undersöker huruvida ägarstrukturen i företag påverkar sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Andersson, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hägg, Ebba
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Frivillig miljöredovisning inom miljökänsliga branscher: En undersökning av miljöredovisningen hos företag i transport- och anläggningsbranschen, dess innehåll samt olika faktorers funktion i dess utformning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte – Huvudsyftet med denna studie är att granska olika företags miljöredovisning, dess innehåll och omfattning, vilka deras huvudsakliga intressenter är samt hur de utformas.

  Metod – Studien är av kvalitativ natur och inleds med en undersökning av såväl äldre som aktuell forskning rörande Corporate Social Responsibility (CSR) och miljöredovisning. Detta följs av en granskning av 30 företags årsredovisningar samt, då det finns, CSR- och miljöredovisningar. Det har också utförts semistrukturerade intervjuer med tio personer ansvariga för miljöredovisningen i sina respektive företag.

  Företagen är indelade efter branscher; anläggning och transport, samt efter storlek; små, mellan och stora företag beroende på deras årliga omsättning.

  Resultat – Ett något förvånande resultat som framkommit är det stora kundfokus som finns i miljöredovisningen hos små och medelstora (SME) företag något som förklarats i intervjuer med att detta ofta är business to business (B2B) företag och som sådana har de som regel endast ett fåtal men stora kunder som de lägger sitt fokus på och samarbetar med i framställningen av redovisningen.

  De stora företagen är mer inriktade på stordriftsfördelarna då de har för många kunder och andra intressenter för att kunna presentera personliga redovisningar till alla. De är istället inriktade på att distribuera en tjänst till allmänheten och ser CSR- och miljöredovisningen som ett medel att motivera både existerande och potentiella anställda.

  Det har dock visat sig att en form av decoupling föreligger där företagen säger en sak utan att agera eller visa på tydliga konsekvenser då en underleverantör inte uppfyller de miljöåtaganden de åtagit sig, detta är något som kan orsaka ett legitimitetsgap. Den här bristen på uppföljning kan också fungera demoraliserande för företagen men om detta krävs ytterligare forskning.

  Överlag redovisar de större företagen betydligt mer än de små och fokus i redovisningen ligger på områden som implementering av ISO 14001 samt vision och strategianspråk.

  Begränsningar – Arbetet begränsas av den tidsram och de begränsade resurser som förelegat.

  Download full text (pdf)
  Frivillig miljöredovisning inom miljökänsliga branscher
 • 115.
  Andersson, Marie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gustavsson, Minna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Rekrytering av kundorienterad personal2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose of Study: The aim of this study is to create an understanding of how organizations work with recruitment of customer-oriented employees regarding the individual's social skills, competencies and motivation for a customer-oriented behavior.

   

  Method: The study is based on achieving an understanding and therefore applies a qualitative approach. The empirical data were collected through semi-structured interviews with ten employees from various real estate companies in Sweden. The material was then analyzed based on the analysis method well-grounded theory.

   

  Results & conclusion: Our results demonstrate that social skills, competence and drivers are important factors in assessing the customer-oriented features in recruitment, but that firms place a different emphasis on these factors. The results show that drivers of motivation, commitment, values and attitudes are of great importance for organizations at the time of recruitment. A further conclusion of this study is that an individual's social skills are important for businesses in recruitment, but that the view of the characteristics of social skills differ between respondents. One of the pillars of social skills according to the companies is that it is important that the individual can create relationships with customers and building relationships is important for the long-term nature of the customer. In terms of skills, our results show that there is a clear difference between the firms, some consider skills as very important while others put more emphasis on the individual has the right attitude and personality and that skills is something that you can learn once you become employed.

   

  Suggestions for further research: In future studies, it would be interesting to examine other factors that may affect a customer-oriented behavior than those investigated in this study, which can then make a further deepening of the subject.

   

  Contribution of the thesis: Our study will provide greater understanding of how real estate companies work with recruitment of customer-oriented personnel, how social skills, competencies and motivation affect the individual´s customer-oriented behavior and how these factors are caught by the recruiters.

   

  Keywords: Customer orientation, customer-oriented behavior, recruitment, real estate companies

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Andersson, Mikael
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Benchmarking inom turismbranschen: En jämförande Casestudie mot fem olika företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 117.
  Andersson, Mikaela
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Javidi, Hamid
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose with our thesis is to understand if the auditors think that it occurs a self-audit threat about the issue of capital contribution, and which service can an auditor perform without not disturb and threat the auditor’s independence.

  Methodology: We have used a qualitative method in our thesis. We carried out four interviews with auditors from two different auditing firms.

  Theory: Our thesis theory part is based especially on facts from Krister Moberg and the newspaper Balans, because these facts have been relevant to our study.

  Empirical foundation: This part exists of four interviews with four chartered accountants, who have experience capital contribution. Our four auditors were from two different auditor firms in two different towns.

  Conclusions: Our study shows different pictures about capital contribution that can lead to a self-audit threat. But every one of the auditors is agree that a self-audit threat can occur if the auditor himself appraises the property. The reason is that the auditor is going to review his own appraises in the final account. Another reason is that the auditors not have the competence to do appraise like this. It is important that appraise performs by a reliable, independent and competent appraiser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 118.
  Andersson, Oliver
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Westerlund, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Sambandet mellan ägandekoncentration och utdelningsandel i svenska noterade företag: En kvantitativ studie om ägarstrukturens relation till utdelningspolitik2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett negativt samband mellan ägandekoncentration och utdelningsandel upptäcks. Hur företagens ägarstrukturer är koncentrerade visar sig kunna ha en inverkan på utdelningsandelen för de företag på Stockholmsbörsens som lämnade utdelning år 2018. En ytterligare insikt i de faktorer som kan ligga bakom företags utdelningsandel. Ur företagens synvinkel bidrar studien med att visa på hur extern finansiering kan få olika konsekvenser, beroende på om detta sker via krediter eller nyemissioner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Andersson, Patrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Nilsson Hansen, Erik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Användningen av hållbarhetsindikatorer i SME: De utmaningar och möjligheter små och medelstora företag står inför2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemdiskussion och Syfte: Hållbarhet är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle, ofta med företag i fokus. Vi fann att ett verktyg för hur företag kan påverka ekonomi och hållbarhet var hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global Reporting Initiative, men att det saknades forskning kring hållbarhetsindikatorers möjligheter och utmaningar och hur de påverkar verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag. Det för oss vidare till studiens syfte. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för användningen av hållbarhetsindikatorer och särskilt dess utmaningar och möjligheter i verksamhetsstyrningen med avseende på små och medelstora företag.

   

  Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv med abduktiv forskningsansats, vilket gett oss möjligheten att växla mellan teori och empiri under studiens gång. Vi har i studien använt oss av en kvalitativ forskningsdesign, där det empiriska materialet grundar sig i semistrukturerade intervjuer hos små och medelstora företag i Gävle. För att analysera det insamlade materialet, har vi använt oss av narrativ analys, då vi har utgått från respondentens perspektiv och sammanställt teman kring respondenternas svar.

   

  Slutsats och bidrag: Slutsatsen för denna studie, är att de hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global Reporting Initiative medför möjligheter, men även utmaningar, som gör att små och medelstora företag inte ser ett tillräckligt behov till användningen av hållbarhetsindikatorer. Därmed har det visat sig vara ett generellt sett negativt tema kring hållbarhetsindikatorer i praktiken, alltså hos små och medelstora företag. Vi har även sett att det finns motsägande tendenser mellan teori och empiri. Exempelvis framgår det i den teoretiska referensramen att små och medelstora företag kan med hjälp av hållbarhetsindikatorer erhålla ekonomiska fördelar. Det empiriska materialet menar dock att det finns en del utmaningar små och medelstora företag måste lösa innan hållbarhetsindikatorer kan bli nödvändiga. Det bidrag vi främst vill rikta till praktiker, är att avvakta med att fullt använda hållbarhetsindikatorer tills det finns bättre kunskaper och konkreta lösningar kring utmaningarna. I dagsläget anser vi att de möjligheter som medföljer hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen inte klarar att väga upp till utmaningarna som medföljer.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Andersson, Rikard
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Johansson, Anita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Profitable CSR: Are intangible assets necessary to earn money on CSR?

  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Anita Johansson and Rikard Andersson

  Supervisor: Jan Svanberg

  Date:  2018 – may

  Aim: The purpose of this study was to investigate whether intangible assets constitute the missing link in the bidirectional relationship between CSP and CFP. The aim was also to investigate if the growth phase affects the strength of the relationship.

  Method: The study assumes a positivistic research philosophy with a hypothetical-deductible approach. Secondary data have been collected from the database Thomson Reuters. Time perspective that has been used is called longitudinal design using data from eleven years and this data has been analyzed in SPSS.

  Result & Conclusions: The result provides evidence that intangible assets act as a partial mediator of the positive bidirectional relationship between CSP and CFP. However, the impact of intangible assets in the bidirectional relationship between CSP and CFP depending on growth phase does not show any evident result and cannot be established.

  Contribution of the thesis: The study provides proof that there is a mediating effect from the intangible assets of the bidirectional relationship between CSP and CFP. Even though our result of growth as a variable is not strengthened, this can be the basis for further research and, in spite of everything, has contributed to more knowledge. Our results contribute to the theoretical knowledge that future research can build on while corporate executives can invest in intangible assets while achieving financial goals.

  Suggestions for future research: One suggestion for future research is to include private companies who are missing public sustainable reporting. If another selection is included, it can make the result more justified. Since our study did not bring an evident result about the impact of the growth phase it would have been interesting if further research could be a comparative study. Since it takes time to build up intangible assets a comparison between the same companies during a period of high growth to a period of stagnant growth, could show a more evident result of the impact of the intangible assets.

  Download full text (pdf)
  Lönsam CSR Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR
 • 121.
  Andersson, Roland
  et al.
  KTH.
  Söderberg, Bo
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Real estate administration.
  Financing roads and railways with decentralized real estate taxes: the case of Sweden2012In: The annals of regional science, ISSN 0570-1864, E-ISSN 1432-0592, Vol. 48, no 3, p. 839-853Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Roads and railways in Sweden are mainly financed with national government taxes. However, the regional distribution of benefits differs widely from that of tax payments. As a consequence, overspending is likely to occur. A condition for efficiency is that the collective of users should pay for such projects. Therefore, we propose a new regional order for financing projects: government expenditures for transportation projects should be transferred to regions as well as the real estate tax to finance them. We present estimates of the size of such expenditures and of the income from real estate taxes following decentralization to regions.

 • 122. Andersson, Roy
  et al.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping.
  Lean implementation in geriatric care in a municipal: A case study from Sweden2014In: Proceedings of 2014 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 28th-30th May 2014, Seoul, South Korea, 2014, p. S4-87-S4-99Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this research is to examine how lean has been implemented at geriatric care in a municipal department in Sweden, focusing on the experiences and challenges of the employees, together with the strengths and weaknesses of the lean philosophy. Design/methodology/approach: The primary method used was a case study with interviews and observations on spot, in combination with a literature study. All with the intention of defining and describing lean, its value, and how organizations generally apply lean. Findings: All sources of information have shown that there are many advantages with lean such as better communication and a better-organized workplace. In addition, lean tools help to eliminate non-value adding activities (waste). However, implementations also bring about issues and challenges such as the difficulty of creating a long lasting lean commitment. A lack of follow-ups and the decreasing demand for lean from the executives have been the main issues within the geriatric care. The next step might be to create a common organizational culture, which is permeated with continuous improvements, focusing on value-adding activities for the residents and others stakeholders. Originality/value: Very few studies have addressed lean implementation in geriatric care as well as in a municipal department.

 • 123. Andersson, Roy
  et al.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping.
  Hilmola, Olli-Pekka
  Lean implementation in the geriatric care sector in Sweden2015In: International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage (IJSSCA), ISSN 1479-2494, E-ISSN 1479-2753, Vol. 9, no 1, p. 56-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this research is to examine how lean has been implemented in the geriatric care sector in a municipality in Sweden. The research focuses on implementation experiences and challenges encountered. The research method used is a case study using interviews and observations for data collection. The findings indicate that there are many advantages of lean in the geriatric care sector, such as better communication, organisation and workflow. The lean implementation worked as an eye-opener and created a situation, where the employees realised a great deal of waste in the daily operations. In addition, lean tools helped to reduce the waste. The findings also indicate that there are some challenges of lean in the geriatric care sector, such as the difficulty to create long-lasting lean commitment. A lack of follow-ups, decreasing interest from senior management and lack of a holistic view were the main issues in the case organisation.

 • 124. Andersson, Roy
  et al.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping.
  Manfredsson, Peter
  Hilmola, Olli-Pekka
  Lean Six Sigma strategy in telecom manufacturing2014In: Industrial management + data systems, ISSN 0263-5577, E-ISSN 1758-5783, Vol. 114, no 6, p. 904-921Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to elaborate, how the use of a joint-use strategy of Lean and Six Sigma can improve flexibility, robustness, and agility. Telecom manufacturing has been under tremendous change after dot.com bubble burst in the early 2000, and new competition has originated from Asia. Being successful requires now more than before, and joint-use of strategies is one option to survive. Design/methodology/approach – A single case study from a Swedish company operating in the telecom manufacturing was conducted. In particular, a Six Sigma project was followed and analyzed during 2002. However, the outcome of the Six Sigma project has been studied in longitudinal manner until 2014. Findings – The Lean Six Sigma strategy ensures flexible, robust, and efficient processes. However, to make them more agile in order to sustain in today's highly competitive environment, something more is required. This could include staff training, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain. Research limitations/implications – This study is limited to large company that usually has a lot of resources and choices where to put the strategic emphasis as well as has level of control of the supply chain operations. The situation could be very different in small and medium-sized companies and thus it may be more difficult to realize the Lean Six Sigma strategy in such environment. On the other hand, the processes in these companies are often less complex. Practical implications – This research provides guidance on how to manage the Lean Six Sigma strategy in order to ensure more flexible, robust, and efficient processes as well as how to perform a Six Sigma project in Lean environment, in a proper manner. Originality/value – This research provides guidance to companies regarding the applicability and properties of the Lean Six Sigma strategy. The paper will also serve as a basis for other companies and industries, on how to survive in difficult times.

 • 125. Andersson, Roy
  et al.
  Manfredsson, Peter
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping.
  Lean Six Sigma strategy: A case study from Sweden2014In: Proceedings of 2014 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 28th-30th May 2014, Seoul, South Korea, 2014, p. S1-128-S1-140Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim is to examine if the joint-use strategy of Lean Six Sigma can improve flexibility, robustness, cost-efficiency, and agility at the same time. Design/methodology/approach: A single case study including a Swedish company from the telecom manufacturing industry was conducted. Findings: A Lean Six Sigma strategy ensures more flexible, robust, and efficient processes. However, to make them agile, something more is required. This could include training the staff, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain. Research limitations/implications: This study is limited to large companies that usually have a lot of resources and choices where to put the strategic emphasis. The situation could be very different in small and medium-sized companies. Practical implications: This research provides guidance on how to manage the Lean Six Sigma strategy in order to ensure more flexible, robust, and efficient processes. Originality/value: This research provides guidance to companies regarding the applicability and properties of the Lean Six Sigma strategy.

 • 126.
  Andersson, Sanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Handelsbankens företagskultur i Storbritannien: hur anställda upplever Handelsbankens företagskultur i Sverige och i Storbritannien2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur anställda i Storbritannien upplever Handelsbankens företagskultur och jämföra svaren med hur anställda i Sverige upplever företagskulturen. Syftet är också att undersöka hur huvudkontoren i respektive land arbetar för att underhålla och bevara den unika företagskulturen. Studien ämnar även till att undersöka i vilken utsträckning företagskulturen påverkar motivationen hos de anställda.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Andersson, Sanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Tigerstrand, Christine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nyckelt till hållbarhet: En fallstudie i den praktiska användningen samt nyttan med hållbarhetsnyckeltal2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet i denna studie uppkom ur vårt intresse för nyckeltalsanvändning inom ett relativt nytt område som hållbarhet. Vi läste på om hållbarhetsnyckeltal och ur denna tidigare forskning inom ämnet så blev vårt syfte att skapa en ökad förståelse kring den praktiska användningen samt nyttan med hållbarhetsnyckeltal, med avseende på TBL-modellen.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ forsningsmetod inom vilken personliga intervjuer har utförts på fem fallföretag. Intervjuerna spelades in och sedan jämfördes samt analyserades resultatet av dessa med det teoretiska ramverket inom studien.          

  Resultat & slutsats: Studien har visat på vilken praktisk användning samt nytta hållbarhetsnyckeltal har eller skulle kunna ha för företag eller organisationer. Studien har därutöver också visat på att företag och organisationer aktivt talar om hållbarhet samt att hållbarhetsfrågor är integrerade i den dagliga verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Andersson, Simon
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Persson, Gustaf
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market: A study on Swedish consumers’ perception of Chinese products2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market 

  Level: Final assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration

  Author: Simon Andersson and Gustaf Persson

  Supervisor: Jonas Kågström

  Date: 2019 – January

  Aim: The study aims to analyse Swedish consumers’ perceptions on the Country-of-Origin effects regarding Chinese products.

  Method: The study is based on a quantitative method. The data collection was done with a questionnaire with a deductive approach. The empirical data was collected through a web survey which was published on social media e.g. Facebook and LinkedIn. The data was then processed in the statistical program IBM SPSS Statistics (SPSS) to form models, figures and values. A descriptive-, correlation-, factor- and cluster-analysis was then formed.

  Result & Conclusion: The results showed how different variables correlate, different factors which the variables were grouped in and five different clusters of respondents. The conclusion is that there is a so-called COO-effect for Swedish consumers subconsciously. Furthermore, Swedish consumers are aware of the origin, but rank other quality and price as higher cues.

  Contribution of the thesis: This study aims, with help of previous research and a conducted survey, examine how Swedish consumer perceptions of Chinese personal care products regarding the COO-effect. Furthermore, it provides information on how Swedish consumers ranks certain cues. The study is unique since it provides insight on a market that has not yet been analysed with regard to the COO effect (Sweden) and with a certain product group where there is no current research available in relation to COOeffects. Furthermore, the study contributes to general COO-research, with certain implications deriving from previous research. There are both theoretical and practical contributions of importance, illustrating Swedish consumer perceptions of Chinese products.

  Suggestions for future research: This essay is limited to the Swedish market and focused on a particular product group. There are several other products groups that are yet to be researched in regard to COO-effects/consumer perception. Further research could compare two different product groups with high involvement to analyse the difference between certain product types. A comparison between two (or more) different countries would provide a vertical view of COO-effects, analysing the differences between different consumer perceptions and what cultural variables that may be vital for purchasing decisions.

  Keywords: Country-of-origin (COO), Country-of-origin effects, Product evaluation, Cultural differences, Made in China, Consumer behaviour, Purchase decision, Trust

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Andersson, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Moilanen, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Värdering av ekologisk gradering - Super(eko)logiskt?: En mätning av styrkan i varumärkets miljömärkning - ur ett konsumentperspektiv  2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From a consumer perspective, there exists a considerable interest in combining different environmental perspective in an uniform label. On the other hand, since research shows that a combination of different labels generates a greater willingness to pay, this study aim to examine how these two respective types of labeling affect consumers brand preferences, and furthermore how these preferences differ. The present study also test whether Simonson's (1989) theory of compromise effect could be applied to increase consumer preference for organic products, when adding an organic premium alternative to a choice set with a conventional and an organic alternative. Thus, the study contributes information to decision makers in the food industry about how ecological attributes affect consumers’ brand preferences and their willingness to pay for organic products.

   

  408 respondents have participated in a survey in which the answers were analyzed using the following statistical analyzes: reliability test, t-test, correlation analysis, factor analysis and cluster analysis. The results show that although most consumers tend to have both a positive attitude and an increased willingness to pay for organic alternatives, the majority of consumers still choose the conventional alternative, why no compromise effect occurs. For most of the study's respondents the increased willingness to pay does not correspond with current market prices. Among other things this could be explained by consumers’ lack of confidence in eco-labels. The price may also act as a barrier to a new behavior, whereby the consumer out of pure habit chooses the conventional alternative. Based on the consumer preferences for organic premium labels, the organic premium combination alternative seems to be the preferable choice. Somewhat more surprising, the respondents in this study, in contrast to most previous studies (Roddy et al., 1994; CEC, 1999; Magnusson et al., 2001; Torjusen et al., 2001; etc.), perceived the taste and quality of the ecological alternatives as inferior to the conventional alternative.

   

  Finally, since the respondents show an increased willingness to pay for organic products, we think that decision makers in the food industry primarily should take into consideration that a minor price difference between conventional and organic products is something that could increase the number of consumers buying organic products in the future.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Andersson, Susanne
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Svensson, Jenny
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Avsaknaden av relevanta motiv: en studie av fastighetsförvärv gjorda av privata fastighetsägare från kommunala bostadsföretag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Refer to acquisitions of municipal housing estate we are of the opinion that most discussions brought to attention are those that concern conversion from tenancy right to co-operative. That is also the case when it comes to theoretical descriptions. Therefore we believe that our research can contribute to illuminating the phenomenon and increase the knowledge about how tenancy rights can trade owner without changing the right of disposition and that this actually occurs. The aim of this essay is therefore to study how a purchase made by private landlords to municipal housing estate is arranged.

  Method: In this essay we have used the approach of the hermeneutists since we are aware of the fact that our attitude and interpretations of the study will affect our result. However we believe that we can help each other to be critical towards the sources. Further on we have applied a qualitative course of action by basing our research on interviews. The interviewees are active within different private real estates at various locations dispersed all over the country.

  Result & conclusions: Through our research we have come to the conclusion that the private landlords’ motive when investing in municipal housing estate is varying. In addition the municipalities’ sales argument has varied. Our research shows that the private landlords in most cases have not used any economic models to calculate the profitability of real estate. Furthermore our research shows that in all cases there are no intentions to reconstruct this real estate into co-operative in the future.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 131.
  Andersson, Therese
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Joelsson, Agnes
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Finansanalytikers syn på hållbarhetrapporter: En studie över vilka kvalitetskriterier som efterfrågas på hållbarhetsinformation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Previous research has shown a lack of use of sustainability reports in the analysis process, which can be assigned to distrust in the information and a lack of criteria for the evaluation of information. Therefore, the aim of this study is to understand which criteria financial analysts demand in sustainability reports. The aim is also to illustrate whether a regulation can meet the needs of financial analysts.

  Method: The study adopts a hermeneutic perspective and the research gap that’s being studied is considered to be characterized by social constructivism. By taking part in an abductive research our theory and empiricism approach together through an iterative process. The study applies a qualitative research where empirical data are collected through interviews. The theoretical framework is constructed of previous research and the same themes and headlines runs throughout both empirical and analytical sections.

  Result & Conclusions: The results of the study suggest that it isn’t possible to apply the same kind of reporting and key performance indicators in sustainability reports as used in the financial statements. A sustainability report is aimed more towards qualitative key indicators, which isn’t always possible to measure and compare. The main criteria for sustainability information prove to be relevance, which we can see is one of the causes for the demand of industry-specific key indicators.

  Suggestions for future research: Sustainability reporting is still a relatively new phenomenon in the world of finance, and several of the respondents believe in the rapid development in sustainable thinking and the possibility of developing key indicators in the field. This means that it would be interesting to do a similar study at a later time to see the development of industry-specific standards and indicators of sustainability. 

  Contribution of the thesis: The study's contributions relate to the practice, understanding that sustainability information and financial information can’t be read in the same way, that other methods should be used for sustainability information. This study shows how sustainable information should be valued and refer to various interest groups together with the companies to jointly come up with various industry-specific standards. These we believe would facilitate the execution of sustainability reporting, but also how it should be read for the best application.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Andersson, Therese
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Knutson-Ek, Christian
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Det sociala ansvaret hos Coop-Konsum2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Today more and more consumers and employees expect businesses to take extensive social responsibility, not only in generating profits and guarantee employments. This responsibility is called CSR (Corporate Social Responsibility).

  • We want to know why and how businesses work with CSR.

  • The aim of this study in to get a deeper understanding of what CSR is.

  • What the importance is of CSR for businesses in today’s society.

  • What effects CSR has on business image and what is the economic gain in using it.

  Method: We have used a method in which interpretation is the main concept. This investigation is based on a qualitative approach with an interview as its main component. We also describe this study’s validity and reliability.

  Result & Conclusions: We feel that through this study we have gained a deeper and more thorough understanding of what CSR is and what it means to today’s society and its businesses. We have formed a image of how Coop Konsum works with CSR and what this means for their business. In our opinion they do not work with CSR to get a better economic result.

  Suggestions for future research: Our limitations have been that we only accomplished one interview. A deeper understanding in this subject would demand more investigations.

  Contribution of the thesis: The information we received from our interview with the director of Coop-Konsum Gävleborg can contribute to deeper knowledge on how cooperative businesses work with CSR and what the importance of this is.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 133.
  Andersson, Tony
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Wennberg, Elvira
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Informationshantering och kunskapsöverföring mellan svenska och kinesiska företag: ~ En fältundersökning i Kina.2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur kunskap överförs och information hanteras från svenska företag till deras samarbetspartners eller dotterbolag i staden Qingdao i Kina, men även att se vilka problem som kan uppstå när dessa processer genomförs. Författarna vill även utreda vilken informationshantering som är mest effektiv samt om det uppstår några problem i samband med de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina.

  Den allmänna anledningen till att ett företag investerar i ett annat land är de ekonomiska utvecklingsmöjligheter som kan ge stor avkastning, men vilket land ett företag väljer att investera i varierar. De tio senaste åren har Sveriges ekonomiska relationer med Kina utvecklats snabbt och idag är Sveriges största handelspartner i Asien, landet Kina. När utländska företag etablerar sig i Kina överförs kunskap och information till de kinesiska företagen och deras arbetstagare. Detta kan skapa ekonomiska möjligheter för de utländska företagen men innebär även en utmaning. Kunskapsöverföring och informationshantering är viktigt för alla parter och det kan vara svårt att känna till vilka problem som egentligen kan uppstå genom dessa överföringar.

  För att genomföra uppsatsen har författarna valt att utföra en fältundersökning på plats i staden Qingdao som är belägen på Kinas östkust. Undersökningen omfattar sju företag varav sex är stora välkända svenska företag.

  Uppsatsens resultat visade att det var olika överföringsmetoder som användes och att kinesers och svenskars sätt att reagera över informationen är väldigt varierande. De svenska företagen står inför en utmaning hur de ska betänka de nya värderingssystemen och hur de påverkar kunskapen i form av fakta som ska tas emot av de nya medarbetarna. Dessa fakta är lätt att sprida, men att få samsyn i hur man tolkar detta krävs även att uppfattningarna, det vill säga tolkningen är den samma och det kan uppnås genom att sprida företagskulturen.

  Författarna ville även utreda vilken informationshantering som var mest effektiv. Det fanns många metoder som var effektiva på olika sätt men respondenterna uppskattade personliga möten i stor utsträckning eftersom de anser att det är väldigt viktigt med personliga relationer. Författarna kan konstatera att flera problem uppstår i och med de kulturella skillnaderna och att det grundläggande problemet är att försöka förstå motpartens kultur.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 134.
  Andersén, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Strategidiversifiering och organisatorisk prestation i vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer.: -En kvantitativ undersökning av ridsportorganisationer i Sverige och Finland.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Andgrim, Lisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nordstrand, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fastighetsmäklares etiska beslutsfattande: En studie om fastighetsmäklares kognitiva moraliska utveckling (CMD)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har genomfört en replikering av en studie utformad av Tesfom och Birch (2011) och har med stöd av deras studie tillämpat liknande metodval. Vi har använt oss av ett deduktivt synsätt och har utifrån den teoretiska referensramen undersökt våra forskningsfrågor i en kvantitativ studie. Empirin har samlats in via en webbaserad enkätundersökning som distribuerades till 945 verksamma fastighetsmäklare i Sverige. Insamlad data analyserades i SPSS där vi utfört en deskriptiv statistik, korrelationsanalys, klusteranalys, faktoranalys och ett T-test. Vi avslutar vår uppsats med egen analys och diskussion.

  Vårt resultat i likhet med Tesfom et al. (2011) visade på att det högsta medelvärdet återfanns i nivå 1, steg 1 av CMD (kognitiv moralisk utveckling), vilket är det lägsta stadiet av den kognitiva moraliska utvecklingen. Svenska fastighetsmäklare lägger alltså stor vikt vid att undvika juridiska åtgärder och straff när det fattar etiska beslut. Åldersgruppen över 30 år besvarade högst värden i samtliga nivåer av CMD, vilket betyder att äldre i vår studie befinner sig på en högre etisk nivå av CMD. Det är svårt att göra en generell bild av de resterande demografiska variablerna med grund till att vi inte kunde se ett tydligt mönster i signifikansen.

  Vår studie visade på att nivå 1 steg 1 har störst betydelse i den kognitiva moraliska utvecklingen. Individer i detta steg ser tillbaka på sin uppväxt och refererar till de normer och regler som gällde i sin barndom när de tar ett beslut. Vi anser att det finns ett forskningsgap om hur det skulle vara möjligt att redan i barndomen plantera en grundetik som gör att individen stegvis bygger på de olika moraliska stegen under livets gång. Även relationen mellan steg 4 och steg 1 anser vi vara intressant, då det bör vara logiskt att fastighetsmäklare som styrs av juridiska åtgärder, även borde ta hänsyn till myndigheten och institutionen som reglerar straffen, vilket inte vår studie visade på.

  Vårt bidrag till ämnet företagsekonomi och ledarskap i säljande organisationer är att visa hur svenska fastighetsmäklare förhåller sig till de olika nivåerna av kognitiv moralisk utveckling (CMD). Vår studie visar att Svenska fastighetsmäklare till stor del tar hänsyn till det lägsta steget av de 6 stegen av CMD. Med hänsyn till vårt resultat så bör fastighetsbranschen lyfta ämnet etik, eller lägga ännu större vikt vid juridiska åtgärder och straff eftersom fastighetsmäklarna i vår studie visar sig lägga stort vikt vid detta när de fattar etiska beslut. Våra förhoppningar är att allmänheten ska uppfatta fastighetsmäklarbranschen som etisk. 

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Lisa Andgrim & Jenny Nordstrand
 • 136.
  Andreasson, Anneli
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Larsson, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Belöningssystem i chefens hand: En studie om: Vilka belöningar som är bäst lämpade att använda till att motivera anställda inom banker2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Nyckelord: Behov & Motivation, Belöning, Företagets mål och Nackdelar. Bakgrund: Personalen är en av de viktigaste resurserna inom företagen idag vilket innebär att fokus ligger på att behålla kompetent personal. Att förlora och nyanställa personal är förenat med en stor kostnad för företag. Ett sätt att stimulera anställda att vilja stanna kvar inom företaget är att ha ett väl fungerande belöningssystem. Problemformulering: Ett belöningssystem som är olämpligt utformat kan ge negativa konsekvenser som ex att den anställde inte uppfattar belöningen eller att den upplevs som orättvis. Vilka belöningsaktiviteter har bäst effekt för att motivera anställda inom banker att vilja prestera sitt yttersta för att företaget ska nå uppsatt resultat? Syfte: Studien avser att undersöka vilka belöningsaktiviteter chefer och anställda uppfattar finns och hur dessa motiverar enskilda individer samt vilka belöningar som påverka mest? Metod: En förstudie har gjorts på Handelsbankens kontor i Helsingborg för att testa intervjufrågorna som används i vår kvalitativa studie med chefer på Swedbanks kontor i Helsingborg, Falköping och Skövde. Även en kvantitativ studie med enkäter utfördes hos de anställda på dessa kontor. Teori: Den teoretiska referensramen i studien bygger på vetenskapliga artiklar och litteratur kring belöningssystem och motivationsfaktorer. Empiri: Empiriskt material har samlats in genom intervjuer av anställda på chefspositioner samt genom enkätundersökning med de anställda inom berörda Swedbank kontor. Analys: I analysdelen jämför vi chefers och anställdas svar mot varandra. Slutsats: Studien visar att både chefer och anställda har en blandad uppfattning om det nuvarande belöningssystemet och vilka belöningsaktiviteter som uppfattas som mest positiva, men vi fokuserar på de belöningar som omfattar trivsel. Intressant är att chefer hade en klar uppfattning kring bankens nuvarande ekonomiska belöningssystem ”Eken” medans anställda hade en annan inställning och inte såg detta som en belöning. Det framkom också att anställda hade låg sjukfrånvaro vilket kan tyda på att de trivs på sin arbetsplats och att banken är en bra arbetsplats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Andric, Filip
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Yildiz, Dilan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Att öka på konkurrenskraft genom att arbeta med CSR: En jämförande studie av tre olika fastighetsbolag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: “To gain competitiveness by working with CSR” a comparative study of real estate concerns.

  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Dilan Yildiz, Filip Andric

  Supervisor: Zahra Ahmadi Date: 2018- may

  Aim: The aim of the study is to gain knowledge for how real estate concerns work with CSR to strengthen their brand and to gain competitiveness.

  Method: The study uses a qualitative method with an inductive research approach. The empirical data consists of ten semi- structured interviews conducted with employees of three different real estate concerns. 

  Result & Conclusions: The study shows that real estate concerns work with three dimensions of CSR but of different perspectives and ranges. Furthermore the study shows that real estate concerns mainly work with the environmental dimension of CSR and that working with environmental certifications is a vital factor for the organizations competitiveness and image.

  Contribution of the thesis: The thesis has contributed with new knowledge about how real estate concerns work with CSR and how they implement it to gain competitiveness by communicating it through their brand.

  Suggestions for future research: The thesis was limited to three real estate concerns that were located in the midst of Sweden. Future research could therefore include more companies and also companies that are located in different parts of Sweden for a greater variety.      Key words: CSR, brand, image, competitiveness, sustainability

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Anelin, Peter
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Schnürer, Olof
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Fastighetsmäklarens arbete och förhållningssätt kring  16 § i Fastighetsmäklarlagen  2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The background to the paper has its origin in the reports made against real estate agents where a large proportion of these complaints are related to lack of information to the parties. According to us these complaints contribute to a lack of trust for the real estate agents since these reports can be highlighted as something concrete in media. The purpose of the paper is to get a clearer picture and better understanding of how real estate agents work according to Section 16 Real Estate Brokerage Act. If the information to the parties is insufficient, our hope is to shed light on these to eventually be able to reduce complaints against real estate agents.

  Our main question of this essay is: How do real estate agents work to give buyers and sellers the advice and information they need in connection with the conveyance of real property pursuant to Section 16 Real Estate Brokerage Act, deficiencies work somewhere?

  Method: We have used a qualitative method and collected data using depth interviews which has been put together and will be discussed in the paper. The data we collected was the basis for our analysis where we compared how the people we interviewed worked against the theory in the paper to try to see the context and enhance our understanding.

  Result & Conclusions: We had an idea that the disclosures according to Section 16 FML had not been met to the extent that is desirable at a brokerage. Our first impression has changed since we realized that the people interviewed generally worked under the laws and guidelines that exist. The problem is not the real estate agents’ work patterns but how the information is distributed to the parties.

  Suggestions for future research: Our paper describes a real estate agent’s work under Section 16 FML which is compared to the legal theory which has been our definition. It would be interesting to investigate how a real estate agent works and compare against the organization theory to get a different perspective. Furthermore, it would be possible to do the study with the same problem fixed to a geographical or demographic comparison. Finally, it would be exciting to see how you can convey information to consumers in the best way through some form of study.

  Contribution of the paper: We believe that the benefits of the study is that we get an understanding of why these complaints are being made to the FMN and that it brings some clarity to how real estate agents work according to our reference points.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 139.
  Angemo, Per
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  CoDriver: Handledarens kunskap som villkor för effektiva introduktionsprogram i arbetslivet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title: CoDriver - supervisor's knowledge as a condition for effective new employee orientation programs in the workplace

  Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration

  Author: Per Angemo

  Supervisor: Agneta Sundström

  Date: 2011 - May Aim: Given that today there is a need to allow new employees to take time to go through an orientation program this case study aims to examine the following issues:

  1) How do organizations today plan, implement and monitor new employee orientation programs?

  and

  2) How can a better understanding of prerequisites of workplace performance, group processes and leadership change an organization's approach to new employee orientation programs?

  Method: Research was conducted in the form of a case study.  Data collection has primarily been made through focus groups and surveys. The case study is thus based on both qualitative and quantitative data.

  Results & conclusion: The case study showed that the participating organizations before the completion of the training devoted very little time for planning, implementation and monitoring of new employee orientation programs.

  After completing the supervisor training program organizations taking part in this study showed a greater understanding of the importance of an overall view of the new employee orientation program, meaning for example leadership, group orientation or performance prerequisites.

   

  Suggestions for future research: With the short time that passed between training effort and this study, it is difficult to make measurements on interesting dimensions as staff turnover and employee satisfaction index which could illustrate the effects of educational intervention in a longer perspective. However, this is an interesting idea for further research.

  Contribution of the thesis: Results of this case study are of value for all types of organizations that are regularly faced with implementing a recruitment process in that it highlights the need for leadership training and knowledge of group processes in order to become an effective supervisor in new employee programs.

  Keywords: new employee orientation program, group processes, leadership, workplace performance, recruitment

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Angemo, Per
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Konsekvensanalys: en värdefull delprocess vid förändringsarbete i organisationer2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Aim: This thesis has two purposes:

  1) To create a better understanding of how an impact analysis may affect the outcome of organizational change processes

   

  and

   

  2) To initiate the development of a tool for carrying out an impact analysis in an organizational change process and carry out an initial test of this tool.

  Method: This thesis is a qualitative case study. After an initial literature review, the method of data collection has been qualitative interviews of unstructured and semi-structured nature. In the analysis of collected data a hermeneutic approach has been applied.

  Result & Conclusion: The impact analysis carried out in this case study clearly shows how an impact analysis can affect the basis of decision making, planning and implementation of change in organizations. Thus theoretical as well as empirical ground has been found for its value in organizational change processes.

   

  The test of the tool showed that the focus areas developed were perceived as relevant in the company context. The tool, however, most likely needs further development in the form of a user's guide to achieve an understanding of the focus areas, their content, and their impact on each other, good enough to be applied without using external consulting services. This was an initial assumption that was strengthened by the results of the study.

  Suggestions for future research: One limitation of this study may be that the test of the tool had to be carried out at a different stage in the change process from what was initially planned. It would be suitable to test the tool at its originally suggested stage of a change process and also in an organization of a more diversified character. The above mentioned are both suggestions for future studies.

  Contribution of the thesis: My hope is that this thesis has created a better understanding of how an impact analysis may affect the outcome of organizational change projects. The development of a tool for carrying out an impact analysis has been initiated and in its future complete version this tool may well be of much help for organizations involved in organizational change projects.

  Key words: organizational change, impact analysis, change process, leading change

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 141.
  Anik, Ferhat
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Anik, Evin
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Namnbyten av företag: Varför och Hur?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I västvärlden har det blivit nästintill en trend för företag att göra namnbyten. I USA byter cirka 3000 företag namn varje år. 1990 låg den siffran på 1000, vilket innebär en ökning med 300 % på cirka 15 år. De stora finansiella summor som används vid namnbyten indikerar på att företagsnamnet är av stor betydelse. Men varför gör dessa företag namnbyten, och hur går de tillväga vid namnändringen? Syftet med den här studien är att besvara dessa frågor.

  För att kunna besvara dessa frågor har vi använts oss utav kvalitativ metod, då vi vill gå på djupet genom att besvara ”varför” och ”hur”. Vi har gjort fallstudier med företagen E.ON och Nordea. På Nordea intervjuade vi Kaisa Fexe, som är varumärkeschef sedan 2001, och på E.ON har vi intervjuat marknadsföringschefen Lars-Göran Pihl.

  Studien pekar på dessa fyra skäl som de vanligaste orsakerna till namnändringar hos företagen:

  • Sammanslagning/förvärv

  • Inträde på ny marknad

  • Förlorad rätt till varumärke

  • När varumärket har skadats

  Genom intervjuerna med våra fallföretag kom vi fram till att en av anledningarna till deras namnbyten var strävan efter synergi, speciellt när det gäller marknadsföringskostnader. Det finns inga modeller för hur ett företag ska gå tillväga vid ett namnbyte, men genom vår empiri drar vi slutsatsen att namnändringar går genom tre faser;

  1. Internkommunikation om namnbytet parallellt med att hitta och bestämma sig för ett namn.

  2. Externkommunikation om namnbytet parallellt med det praktiska arbetet.

  3. Fylla företaget med värden som man vill associeras med.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 142.
  Ansari, Akbar
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Evaluatin Strategy for Candidates drug and implementation to product D: MBA-thesis in marketing2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Biovitrumis is one of the larger biopharma companies in Euprope and conducts research in different niche areas. One of the interested areas for Biovitrum is Exocrine Pancreatic insufficiency. Biovitrum has a candidate drug (product D) in early development process for treatment of. Exocrine Pancreatic Insufficiency.

  The Drug development is a long, complicated and costly process. Therefore, it is very important for managers to know the commercial value of a future drug. The purpose of this report is to develop a model for evaluation of candidate drug in early development phase and analysis of market potential for product D for treatment of Chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis is disease within sub group of Exocrine Pancreatic Insufficiency.

  The deductive reasoning approach and quantitative data is used in this report. Only secondary data is collected for this study. The sources of secondary data are research papers, Google Pub-Med database and consultant companies.

  A new model is developed for evaluation of candidate drug .This model can analyse the market potential, unmet medical need, and calculate net present values. This study shows that there is unmet medical need in chronic pancreatitis. The result also shows that product D has comparative advantages over present products in the market and future competitors. The product D can full fill the unmet medical need for treatment of Chronic pancreatitis

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 143.
  Antonsson, Jimmy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Att ta steget in i Upplevelseekonomin: Upplevelseplan för Öckerö Resort2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Upplevelseplan för Öckerö Resort lyder underrubriken på denna uppsats. Öckerö Resort är ett kommande resort nära Göteborg som förhoppningsvis inom kort ska öppna portarna för gästerna. Tanken bakom namnet upplevelseplan ligger i fokuset på upplevelser, därav upplevelseplan och inte marknadsplan eller affärsplan. Tre huvudteman kommer vara fundamentet i denna uppsats, som också kommer att genomsyra alla olika delar i uppsatsen. Storytelling, Värdskap och Upplevelseekonomi ska i slutet mynna ut i konkreta förslag på hur Öckerö Resort kan jobba för att tillfredsställa kunden.

   

  Upplevelseekonomi växer i vårt samhälle. Att tillfredsställa kunden blir allt svårare med den högre konkurrensen. Därför bör företag fokusera mer på hur de kan tillfredsställa kunden genom upplevelser. Upplevelseekonomi handlar både om vad man bör erbjuda tillsammans med hur och var man erbjuder det. Öckerö Resort kan erbjuda något i varje del av Pines och Gilmores modell (1999) om hur man definierar en upplevelse, som t ex skiftande design och mat efter årstiderna, fisketurer, föreläsningar och konferensanläggning och avslappning genom ljudböcker i naturen.

   

  Det goda Värdskap handlar om att betjäna kunden och förstå vad denne vill ha och sedan tillfredsställa den önskan. Men för att bedriva det goda värdskapet bör man trivas med det jobb man har, sedan bör man välkomna varandra inom företaget, för att sedan kunna välkomna kunden på ett bra sätt. Storytelling för Öckerö Resort handlar om att försöka berätta något kunden tycker är intressant. En grundarberättelse är det som jag kommit fram till, tillsammans med att marknadsföra sina medarbetare i media genom storys.

   

  I och med att Öckerö Resort bara är i introduktionsstadiet valde jag sekundär empiri, och har försökt ta fram goda exempel för mina tre teman. Google, Island Hotel i Florida och JumboJet på Arlanda är de företag jag anser kan fungera som inspirerande exempel. De typiska dragen för de olika företaget överförs och anspassas sedan till Öckerö Resort situation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 144.
  Apell, Desirée
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Farzana, Rabita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Is Environmental Sustainability an Advantage? - A Case Study on the Fashion Industry of Emerging Markets2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Apelqvist, Martha
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Apelqvist, Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Broadband business in the Colombian market2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim and problem: Our aim with this study is to understand the dynamics on Colombian broadband market and the business opportunities arising from it. For that purpose we have formulated the following 3 research questions:

  1) What characterizes the Colombian broadband market?

  2) How can broadband contribute to development in Colombia?

  3) Who benefits from business opportunities on the Colombian broadband market?

   

  Method: The authors have chosen the qualitative study method in order to have better understanding, explanations and analysis of the problem. The collection of the empirical data has been conducted through interviews in Colombia.

   

  Result & Conclusions: Research has shown that broadband  in Colombia is still under development and is present mainly in urban areas while rural areas still show a great lack of the service. Operators are offering triple play service which includes telephone, Internet and television at different speeds and prices.

   

  The development of Broadband has a positive economic impact on the Colombian society and contributes to increase competitiveness and is a driving force for economic by stimulating productivity.

   

  Suggestions for future research: The study has been limited to Colombian broadband market, the broadband technology and services based on broadband technology. The authors suggest for a future research to study how the expansion of broadband in rural areas in Colombia will affect the life and the businesses.

   

  Contribution of the thesis: This study contributes to the understanding of the present situation of the broadband market in Colombia and the business opportunities open for vendors, operators and end users.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Aras, Umit
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Lundberg, Viktor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Icke värdeskapande aktiviteter i ren service: En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Icke värdeskapande aktiviteter i ren service – En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker

  Nivå: C-Uppsats i ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Umit Aras & Viktor Lundberg

   

  Handledare: Tomas Källquist

   

  Datum: 2018 - Januari

   

  Syfte: Syftet är att med utgångspunkt i lean skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter inom rena serviceorganisationer genom att identifiera och kategorisera spill.

   

  Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och utifrån aktörsperspektivet bygger studien på en världsbild från det socialkonstruktivistiska synsättet. Studien har antagit en abduktiv ansats eftersom förståelse har nåtts genom en växelverkan mellan empiri och teori. Studien bygger på ett kvalitativt förhållningssätt inom vilket tio semistrukturerade intervjuer hos fem olika banker har varit grunden till det material som analyserats tematiskt.

   

  Resultat och slutsats: Resultatet tyder på möjligheter att identifiera och kategorisera icke värdeskapande aktiviteter inom ren service. Studien konkretiserar aktiviteter inom de spillkategorier som överförts från tillverkning till service men visar samtidigt att dess applicerbarhet inom ren service är perspektivberoende. Med avseende på om styrverktyget betraktas som beroende eller oberoende av aktörer visar studien att kategorierna kan behöva modifieras.

   

  Förslag till vidare forskning: På grund av studiens subjektiva begränsningar, samt fokus på banker, föreslår vi liknande studier på andra organisationer inom ren service för att pröva resultatet. För att etablera lean inom ren service föreslår vi även forskning som söker konkreta tillvägagångssätt för att reducera icke värdeskapande aktiviteter, eller söker att identifiera och kategorisera spill ur ett externt perspektiv.

   

  Studiens bidrag: Till skillnad från tidigare forskning om lean inom ren service bidrar studien med insikter i spillkategorierna genom att konkretisera aktiviteter. Studien bidrar även med ett modifierat förhållningssätt till spill och skiljer sig på så vis från de kategorier som presenteras i tidigare forskning. Slutligen styrker studien den tidigare forskning som hävdar att rena serviceorganisationer kan effektiviseras genom att applicera lean som styrverktyg. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Arboleda, Yiseth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bekic, Kenan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  The effect of fairness and job satisfaction in the Swedish public sector: Nursing homes in Tierp and Gävle2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to analyze how fairness and its´ components; the distributive, procedural and interactional influence job satisfaction in the Swedish Public Sector. Our examination places were nursing homes in two Mid-Swedish towns of Gävle and Tierp. 

  Method: The study is based on ten qualitative interviews with employees in the nursing homes within the Swedish Public Sector. We used a deductive study approach where we let the participants express themselves at the same time having specific questions derived from theory about fair HRM developed by Bowen, Gilliland and Folger (1999). We analyzed the answers question by question in order to reach to a conclusion and achieve the aim of the study. The data is reported through written text, tables, graphs and findings and implications. 

  Result & Conclusions: We obtained the following: that there are rules and procedures as well as communications that need to be improved, likewise the gender equality and stand-ins´ possibility to influence. The service quality and delivery is not compromised where the employees experience emotional rewards by final customers. Following issues need to be highlighted; the issue of gender equality, rules and procedures and communications. 

  Suggestions for future research: A study where a quantitative technique can be used to consider the direct impact between fairness and job satisfaction to check the results of qualitative study and generalize. Further research could also include the impact gender has in predominantly men or women- sectors on perceived fairness and job satisfaction as well as the views of stand-ins on topics as fairness and job satisfaction in public sectors. 

  Contribution of the thesis: This study contributes to theoretical knowledge development about the notions of fairness and job satisfaction within the Swedish Public Sector. The topics of interest that we recommend managers to improve are: gender equality, rules and procedures and communications at the same time as that the entry- and working conditions should be made better and easier in order to attract younger workforce into the sector.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Ardesjö Olsen-Lie, Fanny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Melin, Frida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Innovativ tjänsteutveckling för fastighetsföretag: Metoder för att skapa nya tjänster som matchar interna och externa krav2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From a business perspective, there is a considerable interest in developing innovative services, as research shows that it creates sustainable competitive advantage. Real estate companies are working with service development to fill their properties and work closely with their customers where demand determines the development process. The present study tests the Wang & Tsai (2012) service development model where the methods service mapping, service blueprint and axiomatic design provides tools for real estate companies. With these methods, the company shall identify customer needs and deliver a new service that meets both internal and external requirements. Through innovative service development process, the gap between customers’ expectations of what services the company can offer and the real estate companies’ perceptions of what needs the customers have decreases.

  On this basis, the research questions of the study were designed;

  -          What services can property companies offer to match the demand made by newly established entrepreneurs?

  -          How can the real estate company through service blueprinting, in a close cooperation with the customer, create innovative service with a long-term plan for local contracts?

  -          How do real estate companies work with axiomatic design methodology, to construct the services demanded by newly established entrepreneurs, and thus create sustainable competitive advantage?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Arevian, Narine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Marki, Nancy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Miljökostnad: Rapportering och definition av miljökostnad i svenska börsnoterade bolags årsredovisningar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad som rapporteras som miljökostnader i svenska börsnoterade företags rapporter samt ta reda på om storlek och bransch har en påverkan på rapporteringen. Utifrån detta ska studien vidare ge ett utarbetat förslag för hur miljökostnader kan definieras.

  Studien har utgått från ett positivistiskt och objektivt synsätt. För att lyckas besvara studiens syfte har en kvantitativ dokumentstudie genomförts, där års-och miljöredovisningar från svenska börsbolag för räkenskapsår 2014 och 2015 har granskats. Studiens empiriska resultat har sedan ställts mot tidigare forskning och teorier i en analys

  Studiens resultat indikerar på att en övergripande del av företag på Stockholmsbörsen rapporterar miljökostnader i kvalitativa termer i form av löpande text. Studien har även funnit att i de fall bolagen lyckats kvantifiera kostnaderna rapporteras de i andra enheter än monetära. Vidare har studien funnit att både bransch och storlek har en påverkan på rapportering av miljökostnader men att storleksfaktorn endast påverkar små företag.

  Då studien har genomfört en dokumentstudie skulle det vara intressant att vidareutveckla studiens syfte och studera hur företag definierar miljökostnader ur ett kvalitativt perspektiv. Vidare skulle det även vara intressant att ta reda på varför mer än hälften av företagen på svenska börsen inte miljökostnadsrapporterar

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Arnkvist, Mattias
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Vitasp Persson, Magnus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bolånetaket: -och dess påverkan på bolånemarknaden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The mortgage limitation and its impact on the mortgage market

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Mattias Arnkvist and Magnus Vitasp Persson

  Supervisor: Lars Steiner

  Date: 2011 – May

  Aim: We have conducted this report to find out what effect the mortgage limitation has had on the mortgage market since its introduction in autumn 2010. The mortgage limitation has both before and after the introduction been a topic of discussion as it affects many and above all makes it diffucult for certain customer groups.

  Method: This report was written by a qualitative method. The report uses qualitative and quantitative data. The quantitative data we have in the report are printed literature in books, articles and journals as well as data taken from Internet. Our qualitative part is based on the interviews with four of the largest banks in Sweden and the Financial Supervisory Authority, which is the state administrative authority that took the decision to introduce the mortgage limitation.

  Conclusions: The results of the collected data are that the mortgage limitation from a statistical point has resulted in the form of a breaking trend in which mortgage levels are now falling. The targets that the Financial Supervisory Authority had with the regulation were to reduce the mortgage levels and create a healthier credit market. According to our own personal opinions, the opinions of the banks we interviewed and the Financial Supervisory Authority, the mortgage limitation have been helpful to the market and all parties believe the regulation will stand firm.

  Suggestions for future research: When our report i based on a bank's perspective, it would be interesting to see a study on the subject with a different approach, for example with a consumer view.

  Contribution of the thesis: The contribution of this report is our unique way to present and discuss the data, through a unifying discussion method of a category analysis. This report is valued for both operators and consumers in the mortgage market.

  Key words: Mortgage limitation, mortgage market, Financial Supervisory Authority, banks, amortization. 

  Download full text (pdf)
  Bolånetaket -och dess påverkan på bolånemarknaden
1234567 101 - 150 of 2234
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf