hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 1982
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Andersson, Linda
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Avskaffandet av revisionsplikten - ur ett styrningsperspektiv2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: Our purpose with this paper is to get a basis to conduct a discussion how auditing firms prepare themselves before the change of the statutory audit and what consequences that is going to represent for the business strategy.

  Methodology: We used a qualitative method which was natural when we present the study in form of words and not in form of numbers. Our empirical accumulation endures of primary sources because we chose personal interviews with four persons on different auditing firms. The auditing firms that we have chosen consisted of two international chains of stores and two smaller firms.

  Findings: Trough the study we found a slight passivity in the act by the auditing firms around the abolishment of the statutory audit for micro firms. We mean that the firms should lay one step ahead if they had strategies for how to meet the changes.

 • 102.
  Andersson, Linus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lange, Anton
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sociala nätverkssidor - En varumärkesförmedlare på B2B-marknader.: En studie över större B2B-företags användande av sociala nätverk i ett brand equity-stärkande syfte.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social networks have become an important factor in today’s society. Companies as well as individuals are using these platforms to interact with one another on a daily basis. This phenomenon has mostly been acknowledged by companies on B2C markets where these social network sites are being used to communicate their brand. On B2B markets however, the usage of these platforms have not been as optimistically implemented. Due to this fact, this study means to examine what brand enhancing intentions well-established B2B companies have with their usage of social networking sites.This study conducted a web survey where 89 of Sweden’s most successful companies (in terms of turnover) participated. The respondents’ answers were analyzed through statistic tools such as correlation analyzis, cluster analyzis and descriptive data. The collected data revealed that the respondents could be divided into four separate segments, which further could be divided into two perspectives, where the brand enhancing intentions of the usage of social networking sites seemed to differ.

  Key words: Social Networking Sites, B2B, brand equity, perceived quality, brand loyalty, brand recognition, brand recall, brand image.

 • 103.
  Andersson, Lisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Westlund, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Påverkar ägarstrukturen sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet?: En kvantitativ studie på 227 europeiska företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Corporate Social Responsibility (CSR) är en pågående diskussion inom företagsekonomisk forskning, likväl som investeringseffektivitet är intressant för företagens lönsamhet. Vi undersöker huruvida ägarstrukturen i företag påverkar sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet.

 • 104.
  Andersson, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hägg, Ebba
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Frivillig miljöredovisning inom miljökänsliga branscher: En undersökning av miljöredovisningen hos företag i transport- och anläggningsbranschen, dess innehåll samt olika faktorers funktion i dess utformning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte – Huvudsyftet med denna studie är att granska olika företags miljöredovisning, dess innehåll och omfattning, vilka deras huvudsakliga intressenter är samt hur de utformas.

  Metod – Studien är av kvalitativ natur och inleds med en undersökning av såväl äldre som aktuell forskning rörande Corporate Social Responsibility (CSR) och miljöredovisning. Detta följs av en granskning av 30 företags årsredovisningar samt, då det finns, CSR- och miljöredovisningar. Det har också utförts semistrukturerade intervjuer med tio personer ansvariga för miljöredovisningen i sina respektive företag.

  Företagen är indelade efter branscher; anläggning och transport, samt efter storlek; små, mellan och stora företag beroende på deras årliga omsättning.

  Resultat – Ett något förvånande resultat som framkommit är det stora kundfokus som finns i miljöredovisningen hos små och medelstora (SME) företag något som förklarats i intervjuer med att detta ofta är business to business (B2B) företag och som sådana har de som regel endast ett fåtal men stora kunder som de lägger sitt fokus på och samarbetar med i framställningen av redovisningen.

  De stora företagen är mer inriktade på stordriftsfördelarna då de har för många kunder och andra intressenter för att kunna presentera personliga redovisningar till alla. De är istället inriktade på att distribuera en tjänst till allmänheten och ser CSR- och miljöredovisningen som ett medel att motivera både existerande och potentiella anställda.

  Det har dock visat sig att en form av decoupling föreligger där företagen säger en sak utan att agera eller visa på tydliga konsekvenser då en underleverantör inte uppfyller de miljöåtaganden de åtagit sig, detta är något som kan orsaka ett legitimitetsgap. Den här bristen på uppföljning kan också fungera demoraliserande för företagen men om detta krävs ytterligare forskning.

  Överlag redovisar de större företagen betydligt mer än de små och fokus i redovisningen ligger på områden som implementering av ISO 14001 samt vision och strategianspråk.

  Begränsningar – Arbetet begränsas av den tidsram och de begränsade resurser som förelegat.

 • 105.
  Andersson, Marie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gustavsson, Minna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Rekrytering av kundorienterad personal2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose of Study: The aim of this study is to create an understanding of how organizations work with recruitment of customer-oriented employees regarding the individual's social skills, competencies and motivation for a customer-oriented behavior.

   

  Method: The study is based on achieving an understanding and therefore applies a qualitative approach. The empirical data were collected through semi-structured interviews with ten employees from various real estate companies in Sweden. The material was then analyzed based on the analysis method well-grounded theory.

   

  Results & conclusion: Our results demonstrate that social skills, competence and drivers are important factors in assessing the customer-oriented features in recruitment, but that firms place a different emphasis on these factors. The results show that drivers of motivation, commitment, values and attitudes are of great importance for organizations at the time of recruitment. A further conclusion of this study is that an individual's social skills are important for businesses in recruitment, but that the view of the characteristics of social skills differ between respondents. One of the pillars of social skills according to the companies is that it is important that the individual can create relationships with customers and building relationships is important for the long-term nature of the customer. In terms of skills, our results show that there is a clear difference between the firms, some consider skills as very important while others put more emphasis on the individual has the right attitude and personality and that skills is something that you can learn once you become employed.

   

  Suggestions for further research: In future studies, it would be interesting to examine other factors that may affect a customer-oriented behavior than those investigated in this study, which can then make a further deepening of the subject.

   

  Contribution of the thesis: Our study will provide greater understanding of how real estate companies work with recruitment of customer-oriented personnel, how social skills, competencies and motivation affect the individual´s customer-oriented behavior and how these factors are caught by the recruiters.

   

  Keywords: Customer orientation, customer-oriented behavior, recruitment, real estate companies

 • 106.
  Andersson, Mikael
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Benchmarking inom turismbranschen: En jämförande Casestudie mot fem olika företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 107.
  Andersson, Mikaela
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Javidi, Hamid
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose with our thesis is to understand if the auditors think that it occurs a self-audit threat about the issue of capital contribution, and which service can an auditor perform without not disturb and threat the auditor’s independence.

  Methodology: We have used a qualitative method in our thesis. We carried out four interviews with auditors from two different auditing firms.

  Theory: Our thesis theory part is based especially on facts from Krister Moberg and the newspaper Balans, because these facts have been relevant to our study.

  Empirical foundation: This part exists of four interviews with four chartered accountants, who have experience capital contribution. Our four auditors were from two different auditor firms in two different towns.

  Conclusions: Our study shows different pictures about capital contribution that can lead to a self-audit threat. But every one of the auditors is agree that a self-audit threat can occur if the auditor himself appraises the property. The reason is that the auditor is going to review his own appraises in the final account. Another reason is that the auditors not have the competence to do appraise like this. It is important that appraise performs by a reliable, independent and competent appraiser.

 • 108.
  Andersson, Patrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Nilsson Hansen, Erik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Användningen av hållbarhetsindikatorer i SME: De utmaningar och möjligheter små och medelstora företag står inför2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemdiskussion och Syfte: Hållbarhet är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle, ofta med företag i fokus. Vi fann att ett verktyg för hur företag kan påverka ekonomi och hållbarhet var hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global Reporting Initiative, men att det saknades forskning kring hållbarhetsindikatorers möjligheter och utmaningar och hur de påverkar verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag. Det för oss vidare till studiens syfte. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för användningen av hållbarhetsindikatorer och särskilt dess utmaningar och möjligheter i verksamhetsstyrningen med avseende på små och medelstora företag.

   

  Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv med abduktiv forskningsansats, vilket gett oss möjligheten att växla mellan teori och empiri under studiens gång. Vi har i studien använt oss av en kvalitativ forskningsdesign, där det empiriska materialet grundar sig i semistrukturerade intervjuer hos små och medelstora företag i Gävle. För att analysera det insamlade materialet, har vi använt oss av narrativ analys, då vi har utgått från respondentens perspektiv och sammanställt teman kring respondenternas svar.

   

  Slutsats och bidrag: Slutsatsen för denna studie, är att de hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global Reporting Initiative medför möjligheter, men även utmaningar, som gör att små och medelstora företag inte ser ett tillräckligt behov till användningen av hållbarhetsindikatorer. Därmed har det visat sig vara ett generellt sett negativt tema kring hållbarhetsindikatorer i praktiken, alltså hos små och medelstora företag. Vi har även sett att det finns motsägande tendenser mellan teori och empiri. Exempelvis framgår det i den teoretiska referensramen att små och medelstora företag kan med hjälp av hållbarhetsindikatorer erhålla ekonomiska fördelar. Det empiriska materialet menar dock att det finns en del utmaningar små och medelstora företag måste lösa innan hållbarhetsindikatorer kan bli nödvändiga. Det bidrag vi främst vill rikta till praktiker, är att avvakta med att fullt använda hållbarhetsindikatorer tills det finns bättre kunskaper och konkreta lösningar kring utmaningarna. I dagsläget anser vi att de möjligheter som medföljer hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen inte klarar att väga upp till utmaningarna som medföljer.

   

 • 109.
  Andersson, Rikard
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Johansson, Anita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Profitable CSR: Are intangible assets necessary to earn money on CSR?

  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Anita Johansson and Rikard Andersson

  Supervisor: Jan Svanberg

  Date:  2018 – may

  Aim: The purpose of this study was to investigate whether intangible assets constitute the missing link in the bidirectional relationship between CSP and CFP. The aim was also to investigate if the growth phase affects the strength of the relationship.

  Method: The study assumes a positivistic research philosophy with a hypothetical-deductible approach. Secondary data have been collected from the database Thomson Reuters. Time perspective that has been used is called longitudinal design using data from eleven years and this data has been analyzed in SPSS.

  Result & Conclusions: The result provides evidence that intangible assets act as a partial mediator of the positive bidirectional relationship between CSP and CFP. However, the impact of intangible assets in the bidirectional relationship between CSP and CFP depending on growth phase does not show any evident result and cannot be established.

  Contribution of the thesis: The study provides proof that there is a mediating effect from the intangible assets of the bidirectional relationship between CSP and CFP. Even though our result of growth as a variable is not strengthened, this can be the basis for further research and, in spite of everything, has contributed to more knowledge. Our results contribute to the theoretical knowledge that future research can build on while corporate executives can invest in intangible assets while achieving financial goals.

  Suggestions for future research: One suggestion for future research is to include private companies who are missing public sustainable reporting. If another selection is included, it can make the result more justified. Since our study did not bring an evident result about the impact of the growth phase it would have been interesting if further research could be a comparative study. Since it takes time to build up intangible assets a comparison between the same companies during a period of high growth to a period of stagnant growth, could show a more evident result of the impact of the intangible assets.

 • 110.
  Andersson, Roland
  et al.
  KTH.
  Söderberg, Bo
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Real estate administration.
  Financing roads and railways with decentralized real estate taxes: the case of Sweden2012In: The annals of regional science, ISSN 0570-1864, E-ISSN 1432-0592, Vol. 48, no 3, p. 839-853Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Roads and railways in Sweden are mainly financed with national government taxes. However, the regional distribution of benefits differs widely from that of tax payments. As a consequence, overspending is likely to occur. A condition for efficiency is that the collective of users should pay for such projects. Therefore, we propose a new regional order for financing projects: government expenditures for transportation projects should be transferred to regions as well as the real estate tax to finance them. We present estimates of the size of such expenditures and of the income from real estate taxes following decentralization to regions.

 • 111.
  Andersson, Sanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Handelsbankens företagskultur i Storbritannien: hur anställda upplever Handelsbankens företagskultur i Sverige och i Storbritannien2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur anställda i Storbritannien upplever Handelsbankens företagskultur och jämföra svaren med hur anställda i Sverige upplever företagskulturen. Syftet är också att undersöka hur huvudkontoren i respektive land arbetar för att underhålla och bevara den unika företagskulturen. Studien ämnar även till att undersöka i vilken utsträckning företagskulturen påverkar motivationen hos de anställda.

 • 112.
  Andersson, Sanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Tigerstrand, Christine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nyckelt till hållbarhet: En fallstudie i den praktiska användningen samt nyttan med hållbarhetsnyckeltal2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet i denna studie uppkom ur vårt intresse för nyckeltalsanvändning inom ett relativt nytt område som hållbarhet. Vi läste på om hållbarhetsnyckeltal och ur denna tidigare forskning inom ämnet så blev vårt syfte att skapa en ökad förståelse kring den praktiska användningen samt nyttan med hållbarhetsnyckeltal, med avseende på TBL-modellen.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ forsningsmetod inom vilken personliga intervjuer har utförts på fem fallföretag. Intervjuerna spelades in och sedan jämfördes samt analyserades resultatet av dessa med det teoretiska ramverket inom studien.          

  Resultat & slutsats: Studien har visat på vilken praktisk användning samt nytta hållbarhetsnyckeltal har eller skulle kunna ha för företag eller organisationer. Studien har därutöver också visat på att företag och organisationer aktivt talar om hållbarhet samt att hållbarhetsfrågor är integrerade i den dagliga verksamheten.

 • 113.
  Andersson, Simon
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Persson, Gustaf
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market: A study on Swedish consumers’ perception of Chinese products2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market 

  Level: Final assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration

  Author: Simon Andersson and Gustaf Persson

  Supervisor: Jonas Kågström

  Date: 2019 – January

  Aim: The study aims to analyse Swedish consumers’ perceptions on the Country-of-Origin effects regarding Chinese products.

  Method: The study is based on a quantitative method. The data collection was done with a questionnaire with a deductive approach. The empirical data was collected through a web survey which was published on social media e.g. Facebook and LinkedIn. The data was then processed in the statistical program IBM SPSS Statistics (SPSS) to form models, figures and values. A descriptive-, correlation-, factor- and cluster-analysis was then formed.

  Result & Conclusion: The results showed how different variables correlate, different factors which the variables were grouped in and five different clusters of respondents. The conclusion is that there is a so-called COO-effect for Swedish consumers subconsciously. Furthermore, Swedish consumers are aware of the origin, but rank other quality and price as higher cues.

  Contribution of the thesis: This study aims, with help of previous research and a conducted survey, examine how Swedish consumer perceptions of Chinese personal care products regarding the COO-effect. Furthermore, it provides information on how Swedish consumers ranks certain cues. The study is unique since it provides insight on a market that has not yet been analysed with regard to the COO effect (Sweden) and with a certain product group where there is no current research available in relation to COOeffects. Furthermore, the study contributes to general COO-research, with certain implications deriving from previous research. There are both theoretical and practical contributions of importance, illustrating Swedish consumer perceptions of Chinese products.

  Suggestions for future research: This essay is limited to the Swedish market and focused on a particular product group. There are several other products groups that are yet to be researched in regard to COO-effects/consumer perception. Further research could compare two different product groups with high involvement to analyse the difference between certain product types. A comparison between two (or more) different countries would provide a vertical view of COO-effects, analysing the differences between different consumer perceptions and what cultural variables that may be vital for purchasing decisions.

  Keywords: Country-of-origin (COO), Country-of-origin effects, Product evaluation, Cultural differences, Made in China, Consumer behaviour, Purchase decision, Trust

 • 114.
  Andersson, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Moilanen, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Värdering av ekologisk gradering - Super(eko)logiskt?: En mätning av styrkan i varumärkets miljömärkning - ur ett konsumentperspektiv  2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From a consumer perspective, there exists a considerable interest in combining different environmental perspective in an uniform label. On the other hand, since research shows that a combination of different labels generates a greater willingness to pay, this study aim to examine how these two respective types of labeling affect consumers brand preferences, and furthermore how these preferences differ. The present study also test whether Simonson's (1989) theory of compromise effect could be applied to increase consumer preference for organic products, when adding an organic premium alternative to a choice set with a conventional and an organic alternative. Thus, the study contributes information to decision makers in the food industry about how ecological attributes affect consumers’ brand preferences and their willingness to pay for organic products.

   

  408 respondents have participated in a survey in which the answers were analyzed using the following statistical analyzes: reliability test, t-test, correlation analysis, factor analysis and cluster analysis. The results show that although most consumers tend to have both a positive attitude and an increased willingness to pay for organic alternatives, the majority of consumers still choose the conventional alternative, why no compromise effect occurs. For most of the study's respondents the increased willingness to pay does not correspond with current market prices. Among other things this could be explained by consumers’ lack of confidence in eco-labels. The price may also act as a barrier to a new behavior, whereby the consumer out of pure habit chooses the conventional alternative. Based on the consumer preferences for organic premium labels, the organic premium combination alternative seems to be the preferable choice. Somewhat more surprising, the respondents in this study, in contrast to most previous studies (Roddy et al., 1994; CEC, 1999; Magnusson et al., 2001; Torjusen et al., 2001; etc.), perceived the taste and quality of the ecological alternatives as inferior to the conventional alternative.

   

  Finally, since the respondents show an increased willingness to pay for organic products, we think that decision makers in the food industry primarily should take into consideration that a minor price difference between conventional and organic products is something that could increase the number of consumers buying organic products in the future.

 • 115.
  Andersson, Susanne
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Svensson, Jenny
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Avsaknaden av relevanta motiv: en studie av fastighetsförvärv gjorda av privata fastighetsägare från kommunala bostadsföretag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Refer to acquisitions of municipal housing estate we are of the opinion that most discussions brought to attention are those that concern conversion from tenancy right to co-operative. That is also the case when it comes to theoretical descriptions. Therefore we believe that our research can contribute to illuminating the phenomenon and increase the knowledge about how tenancy rights can trade owner without changing the right of disposition and that this actually occurs. The aim of this essay is therefore to study how a purchase made by private landlords to municipal housing estate is arranged.

  Method: In this essay we have used the approach of the hermeneutists since we are aware of the fact that our attitude and interpretations of the study will affect our result. However we believe that we can help each other to be critical towards the sources. Further on we have applied a qualitative course of action by basing our research on interviews. The interviewees are active within different private real estates at various locations dispersed all over the country.

  Result & conclusions: Through our research we have come to the conclusion that the private landlords’ motive when investing in municipal housing estate is varying. In addition the municipalities’ sales argument has varied. Our research shows that the private landlords in most cases have not used any economic models to calculate the profitability of real estate. Furthermore our research shows that in all cases there are no intentions to reconstruct this real estate into co-operative in the future.

 • 116.
  Andersson, Therese
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Joelsson, Agnes
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Finansanalytikers syn på hållbarhetrapporter: En studie över vilka kvalitetskriterier som efterfrågas på hållbarhetsinformation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Previous research has shown a lack of use of sustainability reports in the analysis process, which can be assigned to distrust in the information and a lack of criteria for the evaluation of information. Therefore, the aim of this study is to understand which criteria financial analysts demand in sustainability reports. The aim is also to illustrate whether a regulation can meet the needs of financial analysts.

  Method: The study adopts a hermeneutic perspective and the research gap that’s being studied is considered to be characterized by social constructivism. By taking part in an abductive research our theory and empiricism approach together through an iterative process. The study applies a qualitative research where empirical data are collected through interviews. The theoretical framework is constructed of previous research and the same themes and headlines runs throughout both empirical and analytical sections.

  Result & Conclusions: The results of the study suggest that it isn’t possible to apply the same kind of reporting and key performance indicators in sustainability reports as used in the financial statements. A sustainability report is aimed more towards qualitative key indicators, which isn’t always possible to measure and compare. The main criteria for sustainability information prove to be relevance, which we can see is one of the causes for the demand of industry-specific key indicators.

  Suggestions for future research: Sustainability reporting is still a relatively new phenomenon in the world of finance, and several of the respondents believe in the rapid development in sustainable thinking and the possibility of developing key indicators in the field. This means that it would be interesting to do a similar study at a later time to see the development of industry-specific standards and indicators of sustainability. 

  Contribution of the thesis: The study's contributions relate to the practice, understanding that sustainability information and financial information can’t be read in the same way, that other methods should be used for sustainability information. This study shows how sustainable information should be valued and refer to various interest groups together with the companies to jointly come up with various industry-specific standards. These we believe would facilitate the execution of sustainability reporting, but also how it should be read for the best application.

 • 117.
  Andersson, Therese
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Knutson-Ek, Christian
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Det sociala ansvaret hos Coop-Konsum2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Today more and more consumers and employees expect businesses to take extensive social responsibility, not only in generating profits and guarantee employments. This responsibility is called CSR (Corporate Social Responsibility).

  • We want to know why and how businesses work with CSR.

  • The aim of this study in to get a deeper understanding of what CSR is.

  • What the importance is of CSR for businesses in today’s society.

  • What effects CSR has on business image and what is the economic gain in using it.

  Method: We have used a method in which interpretation is the main concept. This investigation is based on a qualitative approach with an interview as its main component. We also describe this study’s validity and reliability.

  Result & Conclusions: We feel that through this study we have gained a deeper and more thorough understanding of what CSR is and what it means to today’s society and its businesses. We have formed a image of how Coop Konsum works with CSR and what this means for their business. In our opinion they do not work with CSR to get a better economic result.

  Suggestions for future research: Our limitations have been that we only accomplished one interview. A deeper understanding in this subject would demand more investigations.

  Contribution of the thesis: The information we received from our interview with the director of Coop-Konsum Gävleborg can contribute to deeper knowledge on how cooperative businesses work with CSR and what the importance of this is.

 • 118.
  Andersson, Tony
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Wennberg, Elvira
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Informationshantering och kunskapsöverföring mellan svenska och kinesiska företag: ~ En fältundersökning i Kina.2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur kunskap överförs och information hanteras från svenska företag till deras samarbetspartners eller dotterbolag i staden Qingdao i Kina, men även att se vilka problem som kan uppstå när dessa processer genomförs. Författarna vill även utreda vilken informationshantering som är mest effektiv samt om det uppstår några problem i samband med de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina.

  Den allmänna anledningen till att ett företag investerar i ett annat land är de ekonomiska utvecklingsmöjligheter som kan ge stor avkastning, men vilket land ett företag väljer att investera i varierar. De tio senaste åren har Sveriges ekonomiska relationer med Kina utvecklats snabbt och idag är Sveriges största handelspartner i Asien, landet Kina. När utländska företag etablerar sig i Kina överförs kunskap och information till de kinesiska företagen och deras arbetstagare. Detta kan skapa ekonomiska möjligheter för de utländska företagen men innebär även en utmaning. Kunskapsöverföring och informationshantering är viktigt för alla parter och det kan vara svårt att känna till vilka problem som egentligen kan uppstå genom dessa överföringar.

  För att genomföra uppsatsen har författarna valt att utföra en fältundersökning på plats i staden Qingdao som är belägen på Kinas östkust. Undersökningen omfattar sju företag varav sex är stora välkända svenska företag.

  Uppsatsens resultat visade att det var olika överföringsmetoder som användes och att kinesers och svenskars sätt att reagera över informationen är väldigt varierande. De svenska företagen står inför en utmaning hur de ska betänka de nya värderingssystemen och hur de påverkar kunskapen i form av fakta som ska tas emot av de nya medarbetarna. Dessa fakta är lätt att sprida, men att få samsyn i hur man tolkar detta krävs även att uppfattningarna, det vill säga tolkningen är den samma och det kan uppnås genom att sprida företagskulturen.

  Författarna ville även utreda vilken informationshantering som var mest effektiv. Det fanns många metoder som var effektiva på olika sätt men respondenterna uppskattade personliga möten i stor utsträckning eftersom de anser att det är väldigt viktigt med personliga relationer. Författarna kan konstatera att flera problem uppstår i och med de kulturella skillnaderna och att det grundläggande problemet är att försöka förstå motpartens kultur.

 • 119.
  Andersén, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Strategidiversifiering och organisatorisk prestation i vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer.: -En kvantitativ undersökning av ridsportorganisationer i Sverige och Finland.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Andgrim, Lisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nordstrand, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fastighetsmäklares etiska beslutsfattande: En studie om fastighetsmäklares kognitiva moraliska utveckling (CMD)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har genomfört en replikering av en studie utformad av Tesfom och Birch (2011) och har med stöd av deras studie tillämpat liknande metodval. Vi har använt oss av ett deduktivt synsätt och har utifrån den teoretiska referensramen undersökt våra forskningsfrågor i en kvantitativ studie. Empirin har samlats in via en webbaserad enkätundersökning som distribuerades till 945 verksamma fastighetsmäklare i Sverige. Insamlad data analyserades i SPSS där vi utfört en deskriptiv statistik, korrelationsanalys, klusteranalys, faktoranalys och ett T-test. Vi avslutar vår uppsats med egen analys och diskussion.

  Vårt resultat i likhet med Tesfom et al. (2011) visade på att det högsta medelvärdet återfanns i nivå 1, steg 1 av CMD (kognitiv moralisk utveckling), vilket är det lägsta stadiet av den kognitiva moraliska utvecklingen. Svenska fastighetsmäklare lägger alltså stor vikt vid att undvika juridiska åtgärder och straff när det fattar etiska beslut. Åldersgruppen över 30 år besvarade högst värden i samtliga nivåer av CMD, vilket betyder att äldre i vår studie befinner sig på en högre etisk nivå av CMD. Det är svårt att göra en generell bild av de resterande demografiska variablerna med grund till att vi inte kunde se ett tydligt mönster i signifikansen.

  Vår studie visade på att nivå 1 steg 1 har störst betydelse i den kognitiva moraliska utvecklingen. Individer i detta steg ser tillbaka på sin uppväxt och refererar till de normer och regler som gällde i sin barndom när de tar ett beslut. Vi anser att det finns ett forskningsgap om hur det skulle vara möjligt att redan i barndomen plantera en grundetik som gör att individen stegvis bygger på de olika moraliska stegen under livets gång. Även relationen mellan steg 4 och steg 1 anser vi vara intressant, då det bör vara logiskt att fastighetsmäklare som styrs av juridiska åtgärder, även borde ta hänsyn till myndigheten och institutionen som reglerar straffen, vilket inte vår studie visade på.

  Vårt bidrag till ämnet företagsekonomi och ledarskap i säljande organisationer är att visa hur svenska fastighetsmäklare förhåller sig till de olika nivåerna av kognitiv moralisk utveckling (CMD). Vår studie visar att Svenska fastighetsmäklare till stor del tar hänsyn till det lägsta steget av de 6 stegen av CMD. Med hänsyn till vårt resultat så bör fastighetsbranschen lyfta ämnet etik, eller lägga ännu större vikt vid juridiska åtgärder och straff eftersom fastighetsmäklarna i vår studie visar sig lägga stort vikt vid detta när de fattar etiska beslut. Våra förhoppningar är att allmänheten ska uppfatta fastighetsmäklarbranschen som etisk. 

 • 121.
  Andreasson, Anneli
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Larsson, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Belöningssystem i chefens hand: En studie om: Vilka belöningar som är bäst lämpade att använda till att motivera anställda inom banker2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Nyckelord: Behov & Motivation, Belöning, Företagets mål och Nackdelar. Bakgrund: Personalen är en av de viktigaste resurserna inom företagen idag vilket innebär att fokus ligger på att behålla kompetent personal. Att förlora och nyanställa personal är förenat med en stor kostnad för företag. Ett sätt att stimulera anställda att vilja stanna kvar inom företaget är att ha ett väl fungerande belöningssystem. Problemformulering: Ett belöningssystem som är olämpligt utformat kan ge negativa konsekvenser som ex att den anställde inte uppfattar belöningen eller att den upplevs som orättvis. Vilka belöningsaktiviteter har bäst effekt för att motivera anställda inom banker att vilja prestera sitt yttersta för att företaget ska nå uppsatt resultat? Syfte: Studien avser att undersöka vilka belöningsaktiviteter chefer och anställda uppfattar finns och hur dessa motiverar enskilda individer samt vilka belöningar som påverka mest? Metod: En förstudie har gjorts på Handelsbankens kontor i Helsingborg för att testa intervjufrågorna som används i vår kvalitativa studie med chefer på Swedbanks kontor i Helsingborg, Falköping och Skövde. Även en kvantitativ studie med enkäter utfördes hos de anställda på dessa kontor. Teori: Den teoretiska referensramen i studien bygger på vetenskapliga artiklar och litteratur kring belöningssystem och motivationsfaktorer. Empiri: Empiriskt material har samlats in genom intervjuer av anställda på chefspositioner samt genom enkätundersökning med de anställda inom berörda Swedbank kontor. Analys: I analysdelen jämför vi chefers och anställdas svar mot varandra. Slutsats: Studien visar att både chefer och anställda har en blandad uppfattning om det nuvarande belöningssystemet och vilka belöningsaktiviteter som uppfattas som mest positiva, men vi fokuserar på de belöningar som omfattar trivsel. Intressant är att chefer hade en klar uppfattning kring bankens nuvarande ekonomiska belöningssystem ”Eken” medans anställda hade en annan inställning och inte såg detta som en belöning. Det framkom också att anställda hade låg sjukfrånvaro vilket kan tyda på att de trivs på sin arbetsplats och att banken är en bra arbetsplats.

 • 122.
  Andric, Filip
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Yildiz, Dilan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Att öka på konkurrenskraft genom att arbeta med CSR: En jämförande studie av tre olika fastighetsbolag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: “To gain competitiveness by working with CSR” a comparative study of real estate concerns.

  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Dilan Yildiz, Filip Andric

  Supervisor: Zahra Ahmadi Date: 2018- may

  Aim: The aim of the study is to gain knowledge for how real estate concerns work with CSR to strengthen their brand and to gain competitiveness.

  Method: The study uses a qualitative method with an inductive research approach. The empirical data consists of ten semi- structured interviews conducted with employees of three different real estate concerns. 

  Result & Conclusions: The study shows that real estate concerns work with three dimensions of CSR but of different perspectives and ranges. Furthermore the study shows that real estate concerns mainly work with the environmental dimension of CSR and that working with environmental certifications is a vital factor for the organizations competitiveness and image.

  Contribution of the thesis: The thesis has contributed with new knowledge about how real estate concerns work with CSR and how they implement it to gain competitiveness by communicating it through their brand.

  Suggestions for future research: The thesis was limited to three real estate concerns that were located in the midst of Sweden. Future research could therefore include more companies and also companies that are located in different parts of Sweden for a greater variety.      Key words: CSR, brand, image, competitiveness, sustainability

 • 123.
  Anelin, Peter
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Schnürer, Olof
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Fastighetsmäklarens arbete och förhållningssätt kring  16 § i Fastighetsmäklarlagen  2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The background to the paper has its origin in the reports made against real estate agents where a large proportion of these complaints are related to lack of information to the parties. According to us these complaints contribute to a lack of trust for the real estate agents since these reports can be highlighted as something concrete in media. The purpose of the paper is to get a clearer picture and better understanding of how real estate agents work according to Section 16 Real Estate Brokerage Act. If the information to the parties is insufficient, our hope is to shed light on these to eventually be able to reduce complaints against real estate agents.

  Our main question of this essay is: How do real estate agents work to give buyers and sellers the advice and information they need in connection with the conveyance of real property pursuant to Section 16 Real Estate Brokerage Act, deficiencies work somewhere?

  Method: We have used a qualitative method and collected data using depth interviews which has been put together and will be discussed in the paper. The data we collected was the basis for our analysis where we compared how the people we interviewed worked against the theory in the paper to try to see the context and enhance our understanding.

  Result & Conclusions: We had an idea that the disclosures according to Section 16 FML had not been met to the extent that is desirable at a brokerage. Our first impression has changed since we realized that the people interviewed generally worked under the laws and guidelines that exist. The problem is not the real estate agents’ work patterns but how the information is distributed to the parties.

  Suggestions for future research: Our paper describes a real estate agent’s work under Section 16 FML which is compared to the legal theory which has been our definition. It would be interesting to investigate how a real estate agent works and compare against the organization theory to get a different perspective. Furthermore, it would be possible to do the study with the same problem fixed to a geographical or demographic comparison. Finally, it would be exciting to see how you can convey information to consumers in the best way through some form of study.

  Contribution of the paper: We believe that the benefits of the study is that we get an understanding of why these complaints are being made to the FMN and that it brings some clarity to how real estate agents work according to our reference points.

 • 124.
  Angemo, Per
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  CoDriver: Handledarens kunskap som villkor för effektiva introduktionsprogram i arbetslivet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title: CoDriver - supervisor's knowledge as a condition for effective new employee orientation programs in the workplace

  Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration

  Author: Per Angemo

  Supervisor: Agneta Sundström

  Date: 2011 - May Aim: Given that today there is a need to allow new employees to take time to go through an orientation program this case study aims to examine the following issues:

  1) How do organizations today plan, implement and monitor new employee orientation programs?

  and

  2) How can a better understanding of prerequisites of workplace performance, group processes and leadership change an organization's approach to new employee orientation programs?

  Method: Research was conducted in the form of a case study.  Data collection has primarily been made through focus groups and surveys. The case study is thus based on both qualitative and quantitative data.

  Results & conclusion: The case study showed that the participating organizations before the completion of the training devoted very little time for planning, implementation and monitoring of new employee orientation programs.

  After completing the supervisor training program organizations taking part in this study showed a greater understanding of the importance of an overall view of the new employee orientation program, meaning for example leadership, group orientation or performance prerequisites.

   

  Suggestions for future research: With the short time that passed between training effort and this study, it is difficult to make measurements on interesting dimensions as staff turnover and employee satisfaction index which could illustrate the effects of educational intervention in a longer perspective. However, this is an interesting idea for further research.

  Contribution of the thesis: Results of this case study are of value for all types of organizations that are regularly faced with implementing a recruitment process in that it highlights the need for leadership training and knowledge of group processes in order to become an effective supervisor in new employee programs.

  Keywords: new employee orientation program, group processes, leadership, workplace performance, recruitment

 • 125.
  Angemo, Per
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Konsekvensanalys: en värdefull delprocess vid förändringsarbete i organisationer2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Aim: This thesis has two purposes:

  1) To create a better understanding of how an impact analysis may affect the outcome of organizational change processes

   

  and

   

  2) To initiate the development of a tool for carrying out an impact analysis in an organizational change process and carry out an initial test of this tool.

  Method: This thesis is a qualitative case study. After an initial literature review, the method of data collection has been qualitative interviews of unstructured and semi-structured nature. In the analysis of collected data a hermeneutic approach has been applied.

  Result & Conclusion: The impact analysis carried out in this case study clearly shows how an impact analysis can affect the basis of decision making, planning and implementation of change in organizations. Thus theoretical as well as empirical ground has been found for its value in organizational change processes.

   

  The test of the tool showed that the focus areas developed were perceived as relevant in the company context. The tool, however, most likely needs further development in the form of a user's guide to achieve an understanding of the focus areas, their content, and their impact on each other, good enough to be applied without using external consulting services. This was an initial assumption that was strengthened by the results of the study.

  Suggestions for future research: One limitation of this study may be that the test of the tool had to be carried out at a different stage in the change process from what was initially planned. It would be suitable to test the tool at its originally suggested stage of a change process and also in an organization of a more diversified character. The above mentioned are both suggestions for future studies.

  Contribution of the thesis: My hope is that this thesis has created a better understanding of how an impact analysis may affect the outcome of organizational change projects. The development of a tool for carrying out an impact analysis has been initiated and in its future complete version this tool may well be of much help for organizations involved in organizational change projects.

  Key words: organizational change, impact analysis, change process, leading change

 • 126.
  Anik, Ferhat
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Anik, Evin
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Namnbyten av företag: Varför och Hur?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I västvärlden har det blivit nästintill en trend för företag att göra namnbyten. I USA byter cirka 3000 företag namn varje år. 1990 låg den siffran på 1000, vilket innebär en ökning med 300 % på cirka 15 år. De stora finansiella summor som används vid namnbyten indikerar på att företagsnamnet är av stor betydelse. Men varför gör dessa företag namnbyten, och hur går de tillväga vid namnändringen? Syftet med den här studien är att besvara dessa frågor.

  För att kunna besvara dessa frågor har vi använts oss utav kvalitativ metod, då vi vill gå på djupet genom att besvara ”varför” och ”hur”. Vi har gjort fallstudier med företagen E.ON och Nordea. På Nordea intervjuade vi Kaisa Fexe, som är varumärkeschef sedan 2001, och på E.ON har vi intervjuat marknadsföringschefen Lars-Göran Pihl.

  Studien pekar på dessa fyra skäl som de vanligaste orsakerna till namnändringar hos företagen:

  • Sammanslagning/förvärv

  • Inträde på ny marknad

  • Förlorad rätt till varumärke

  • När varumärket har skadats

  Genom intervjuerna med våra fallföretag kom vi fram till att en av anledningarna till deras namnbyten var strävan efter synergi, speciellt när det gäller marknadsföringskostnader. Det finns inga modeller för hur ett företag ska gå tillväga vid ett namnbyte, men genom vår empiri drar vi slutsatsen att namnändringar går genom tre faser;

  1. Internkommunikation om namnbytet parallellt med att hitta och bestämma sig för ett namn.

  2. Externkommunikation om namnbytet parallellt med det praktiska arbetet.

  3. Fylla företaget med värden som man vill associeras med.

 • 127.
  Ansari, Akbar
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Evaluatin Strategy for Candidates drug and implementation to product D: MBA-thesis in marketing2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Biovitrumis is one of the larger biopharma companies in Euprope and conducts research in different niche areas. One of the interested areas for Biovitrum is Exocrine Pancreatic insufficiency. Biovitrum has a candidate drug (product D) in early development process for treatment of. Exocrine Pancreatic Insufficiency.

  The Drug development is a long, complicated and costly process. Therefore, it is very important for managers to know the commercial value of a future drug. The purpose of this report is to develop a model for evaluation of candidate drug in early development phase and analysis of market potential for product D for treatment of Chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis is disease within sub group of Exocrine Pancreatic Insufficiency.

  The deductive reasoning approach and quantitative data is used in this report. Only secondary data is collected for this study. The sources of secondary data are research papers, Google Pub-Med database and consultant companies.

  A new model is developed for evaluation of candidate drug .This model can analyse the market potential, unmet medical need, and calculate net present values. This study shows that there is unmet medical need in chronic pancreatitis. The result also shows that product D has comparative advantages over present products in the market and future competitors. The product D can full fill the unmet medical need for treatment of Chronic pancreatitis

 • 128.
  Antonsson, Jimmy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Att ta steget in i Upplevelseekonomin: Upplevelseplan för Öckerö Resort2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Upplevelseplan för Öckerö Resort lyder underrubriken på denna uppsats. Öckerö Resort är ett kommande resort nära Göteborg som förhoppningsvis inom kort ska öppna portarna för gästerna. Tanken bakom namnet upplevelseplan ligger i fokuset på upplevelser, därav upplevelseplan och inte marknadsplan eller affärsplan. Tre huvudteman kommer vara fundamentet i denna uppsats, som också kommer att genomsyra alla olika delar i uppsatsen. Storytelling, Värdskap och Upplevelseekonomi ska i slutet mynna ut i konkreta förslag på hur Öckerö Resort kan jobba för att tillfredsställa kunden.

   

  Upplevelseekonomi växer i vårt samhälle. Att tillfredsställa kunden blir allt svårare med den högre konkurrensen. Därför bör företag fokusera mer på hur de kan tillfredsställa kunden genom upplevelser. Upplevelseekonomi handlar både om vad man bör erbjuda tillsammans med hur och var man erbjuder det. Öckerö Resort kan erbjuda något i varje del av Pines och Gilmores modell (1999) om hur man definierar en upplevelse, som t ex skiftande design och mat efter årstiderna, fisketurer, föreläsningar och konferensanläggning och avslappning genom ljudböcker i naturen.

   

  Det goda Värdskap handlar om att betjäna kunden och förstå vad denne vill ha och sedan tillfredsställa den önskan. Men för att bedriva det goda värdskapet bör man trivas med det jobb man har, sedan bör man välkomna varandra inom företaget, för att sedan kunna välkomna kunden på ett bra sätt. Storytelling för Öckerö Resort handlar om att försöka berätta något kunden tycker är intressant. En grundarberättelse är det som jag kommit fram till, tillsammans med att marknadsföra sina medarbetare i media genom storys.

   

  I och med att Öckerö Resort bara är i introduktionsstadiet valde jag sekundär empiri, och har försökt ta fram goda exempel för mina tre teman. Google, Island Hotel i Florida och JumboJet på Arlanda är de företag jag anser kan fungera som inspirerande exempel. De typiska dragen för de olika företaget överförs och anspassas sedan till Öckerö Resort situation.

 • 129.
  Apell, Desirée
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Farzana, Rabita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Is Environmental Sustainability an Advantage? - A Case Study on the Fashion Industry of Emerging Markets2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 130.
  Apelqvist, Martha
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Apelqvist, Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Broadband business in the Colombian market2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim and problem: Our aim with this study is to understand the dynamics on Colombian broadband market and the business opportunities arising from it. For that purpose we have formulated the following 3 research questions:

  1) What characterizes the Colombian broadband market?

  2) How can broadband contribute to development in Colombia?

  3) Who benefits from business opportunities on the Colombian broadband market?

   

  Method: The authors have chosen the qualitative study method in order to have better understanding, explanations and analysis of the problem. The collection of the empirical data has been conducted through interviews in Colombia.

   

  Result & Conclusions: Research has shown that broadband  in Colombia is still under development and is present mainly in urban areas while rural areas still show a great lack of the service. Operators are offering triple play service which includes telephone, Internet and television at different speeds and prices.

   

  The development of Broadband has a positive economic impact on the Colombian society and contributes to increase competitiveness and is a driving force for economic by stimulating productivity.

   

  Suggestions for future research: The study has been limited to Colombian broadband market, the broadband technology and services based on broadband technology. The authors suggest for a future research to study how the expansion of broadband in rural areas in Colombia will affect the life and the businesses.

   

  Contribution of the thesis: This study contributes to the understanding of the present situation of the broadband market in Colombia and the business opportunities open for vendors, operators and end users.

 • 131.
  Aras, Umit
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Lundberg, Viktor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Icke värdeskapande aktiviteter i ren service: En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Icke värdeskapande aktiviteter i ren service – En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker

  Nivå: C-Uppsats i ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Umit Aras & Viktor Lundberg

   

  Handledare: Tomas Källquist

   

  Datum: 2018 - Januari

   

  Syfte: Syftet är att med utgångspunkt i lean skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter inom rena serviceorganisationer genom att identifiera och kategorisera spill.

   

  Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och utifrån aktörsperspektivet bygger studien på en världsbild från det socialkonstruktivistiska synsättet. Studien har antagit en abduktiv ansats eftersom förståelse har nåtts genom en växelverkan mellan empiri och teori. Studien bygger på ett kvalitativt förhållningssätt inom vilket tio semistrukturerade intervjuer hos fem olika banker har varit grunden till det material som analyserats tematiskt.

   

  Resultat och slutsats: Resultatet tyder på möjligheter att identifiera och kategorisera icke värdeskapande aktiviteter inom ren service. Studien konkretiserar aktiviteter inom de spillkategorier som överförts från tillverkning till service men visar samtidigt att dess applicerbarhet inom ren service är perspektivberoende. Med avseende på om styrverktyget betraktas som beroende eller oberoende av aktörer visar studien att kategorierna kan behöva modifieras.

   

  Förslag till vidare forskning: På grund av studiens subjektiva begränsningar, samt fokus på banker, föreslår vi liknande studier på andra organisationer inom ren service för att pröva resultatet. För att etablera lean inom ren service föreslår vi även forskning som söker konkreta tillvägagångssätt för att reducera icke värdeskapande aktiviteter, eller söker att identifiera och kategorisera spill ur ett externt perspektiv.

   

  Studiens bidrag: Till skillnad från tidigare forskning om lean inom ren service bidrar studien med insikter i spillkategorierna genom att konkretisera aktiviteter. Studien bidrar även med ett modifierat förhållningssätt till spill och skiljer sig på så vis från de kategorier som presenteras i tidigare forskning. Slutligen styrker studien den tidigare forskning som hävdar att rena serviceorganisationer kan effektiviseras genom att applicera lean som styrverktyg. 

 • 132.
  Arboleda, Yiseth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bekic, Kenan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  The effect of fairness and job satisfaction in the Swedish public sector: Nursing homes in Tierp and Gävle2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to analyze how fairness and its´ components; the distributive, procedural and interactional influence job satisfaction in the Swedish Public Sector. Our examination places were nursing homes in two Mid-Swedish towns of Gävle and Tierp. 

  Method: The study is based on ten qualitative interviews with employees in the nursing homes within the Swedish Public Sector. We used a deductive study approach where we let the participants express themselves at the same time having specific questions derived from theory about fair HRM developed by Bowen, Gilliland and Folger (1999). We analyzed the answers question by question in order to reach to a conclusion and achieve the aim of the study. The data is reported through written text, tables, graphs and findings and implications. 

  Result & Conclusions: We obtained the following: that there are rules and procedures as well as communications that need to be improved, likewise the gender equality and stand-ins´ possibility to influence. The service quality and delivery is not compromised where the employees experience emotional rewards by final customers. Following issues need to be highlighted; the issue of gender equality, rules and procedures and communications. 

  Suggestions for future research: A study where a quantitative technique can be used to consider the direct impact between fairness and job satisfaction to check the results of qualitative study and generalize. Further research could also include the impact gender has in predominantly men or women- sectors on perceived fairness and job satisfaction as well as the views of stand-ins on topics as fairness and job satisfaction in public sectors. 

  Contribution of the thesis: This study contributes to theoretical knowledge development about the notions of fairness and job satisfaction within the Swedish Public Sector. The topics of interest that we recommend managers to improve are: gender equality, rules and procedures and communications at the same time as that the entry- and working conditions should be made better and easier in order to attract younger workforce into the sector.

 • 133.
  Ardesjö Olsen-Lie, Fanny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Melin, Frida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Innovativ tjänsteutveckling för fastighetsföretag: Metoder för att skapa nya tjänster som matchar interna och externa krav2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From a business perspective, there is a considerable interest in developing innovative services, as research shows that it creates sustainable competitive advantage. Real estate companies are working with service development to fill their properties and work closely with their customers where demand determines the development process. The present study tests the Wang & Tsai (2012) service development model where the methods service mapping, service blueprint and axiomatic design provides tools for real estate companies. With these methods, the company shall identify customer needs and deliver a new service that meets both internal and external requirements. Through innovative service development process, the gap between customers’ expectations of what services the company can offer and the real estate companies’ perceptions of what needs the customers have decreases.

  On this basis, the research questions of the study were designed;

  -          What services can property companies offer to match the demand made by newly established entrepreneurs?

  -          How can the real estate company through service blueprinting, in a close cooperation with the customer, create innovative service with a long-term plan for local contracts?

  -          How do real estate companies work with axiomatic design methodology, to construct the services demanded by newly established entrepreneurs, and thus create sustainable competitive advantage?

 • 134.
  Arevian, Narine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Marki, Nancy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Miljökostnad: Rapportering och definition av miljökostnad i svenska börsnoterade bolags årsredovisningar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad som rapporteras som miljökostnader i svenska börsnoterade företags rapporter samt ta reda på om storlek och bransch har en påverkan på rapporteringen. Utifrån detta ska studien vidare ge ett utarbetat förslag för hur miljökostnader kan definieras.

  Studien har utgått från ett positivistiskt och objektivt synsätt. För att lyckas besvara studiens syfte har en kvantitativ dokumentstudie genomförts, där års-och miljöredovisningar från svenska börsbolag för räkenskapsår 2014 och 2015 har granskats. Studiens empiriska resultat har sedan ställts mot tidigare forskning och teorier i en analys

  Studiens resultat indikerar på att en övergripande del av företag på Stockholmsbörsen rapporterar miljökostnader i kvalitativa termer i form av löpande text. Studien har även funnit att i de fall bolagen lyckats kvantifiera kostnaderna rapporteras de i andra enheter än monetära. Vidare har studien funnit att både bransch och storlek har en påverkan på rapportering av miljökostnader men att storleksfaktorn endast påverkar små företag.

  Då studien har genomfört en dokumentstudie skulle det vara intressant att vidareutveckla studiens syfte och studera hur företag definierar miljökostnader ur ett kvalitativt perspektiv. Vidare skulle det även vara intressant att ta reda på varför mer än hälften av företagen på svenska börsen inte miljökostnadsrapporterar

 • 135.
  Arnkvist, Mattias
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Vitasp Persson, Magnus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bolånetaket: -och dess påverkan på bolånemarknaden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The mortgage limitation and its impact on the mortgage market

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Mattias Arnkvist and Magnus Vitasp Persson

  Supervisor: Lars Steiner

  Date: 2011 – May

  Aim: We have conducted this report to find out what effect the mortgage limitation has had on the mortgage market since its introduction in autumn 2010. The mortgage limitation has both before and after the introduction been a topic of discussion as it affects many and above all makes it diffucult for certain customer groups.

  Method: This report was written by a qualitative method. The report uses qualitative and quantitative data. The quantitative data we have in the report are printed literature in books, articles and journals as well as data taken from Internet. Our qualitative part is based on the interviews with four of the largest banks in Sweden and the Financial Supervisory Authority, which is the state administrative authority that took the decision to introduce the mortgage limitation.

  Conclusions: The results of the collected data are that the mortgage limitation from a statistical point has resulted in the form of a breaking trend in which mortgage levels are now falling. The targets that the Financial Supervisory Authority had with the regulation were to reduce the mortgage levels and create a healthier credit market. According to our own personal opinions, the opinions of the banks we interviewed and the Financial Supervisory Authority, the mortgage limitation have been helpful to the market and all parties believe the regulation will stand firm.

  Suggestions for future research: When our report i based on a bank's perspective, it would be interesting to see a study on the subject with a different approach, for example with a consumer view.

  Contribution of the thesis: The contribution of this report is our unique way to present and discuss the data, through a unifying discussion method of a category analysis. This report is valued for both operators and consumers in the mortgage market.

  Key words: Mortgage limitation, mortgage market, Financial Supervisory Authority, banks, amortization. 

 • 136.
  Aronsson, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Al-Kaebi, Jafar
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  IAS 40 Förvaltningsfastigheter: En studie om hur noterade fastighetsbolag redovisar sina värdeförändringar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Uppsatsen syftar till att redovisa hur fastighetsföretagen som tillämpar IAS 40 redovisar sina värdeförändringar och hur de fastställer förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Syftet är även att belysa de olikheter som finns i fastighetsföretagens resultaträkning.

   

  Metod: Uppsatsen består av en kvalitativ undersökningsmetod. Vår studie började med att göra en kvalitativ undersökning genom att granska 10 börsnoterade koncerners årsredovisningar från år 2005-2012.

   

  Resultat och slutsatser: De undersökta fastighetsföretagen använder sig av antingen kassaflödesmetoden eller ortprismetoden för att fastställa sina förvaltningsfastigheters verkliga värde. De bedömningar och antaganden som görs skiljer sig åt mellan företagen. Vi har sett att företagen väljer att placera de värdeförändringar lite på olika sätt i resultaträkningen. Det eftersom att lagen inte ger några klara direktiv om hur och var dessa värdeförändringar skall placeras i resultaträkningen, vilket gör att det blir svårt att jämföra dessa företag med varandra.

 • 137.
  Arrese, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Wang, Liao
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Trust development in International Healthcare Services: Elekta in Spain2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Trust development: a marketing strategy in the Internationalization of Healthcare Services.The case of Elekta in Spain

  Level: Master Thesis in Business Administration

  Author: Sara Arrese and Wang Liao

  Supervisor: Maria Fregidou-Malama

  Examiner: Akmal Hyder

  Date: 2014-10-02

  Aim: The aim of this research is to examine how trust developing affects International Healthcare Services marketing while settling down into a new country. Our study is applied to Elekta in Spain.

  Method: In order to carry out this research, qualitative data is used, a single case study is applied, questionnaires and semi-structured interviews were carried out to collect the needed primary data.

  Result and Conclusions: In the case of Elekta Spain, the trust development between suppliers and customer took place during the entire relationship. In addition, the trust level at company level and individual level were found to be the most significant leaving aside the country level as there were different opinions between customers (which did not find it a deciding factor) and Elekta. Hence, for the marketing strategy, standardization and adaptations can improve trust development.

  Suggestions for future research: Generalization cannot be made after this research as a single case study in one country has been the subject for investigation. Consequently, future research of other service industries and countries could expand this study.

  Contribution of the thesis: This thesis offers a new theoretical framework of trust development in the Spanish Healthcare Industry. This framework not only can be adapted to further study of other countries, but also can be adapted to further study of other service industries.

 • 138.
  Arutunjan, Susanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Johansson, Pernilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ledarskap i Konsum Gävleborg: Ledarens och medarbetarnas perspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Arvidsson, Elina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kastemyr, Rebecca
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Switching intentions påverkan på GenerationY och Baby Boomers: En kvantitativ studie inom banksektorn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Switching intentions påverkan på Generation Y och Baby Boomers – En kvantitativ studie

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi

  Författare: Elina Arvidsson och Rebecca Kastemyr

  Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge

  Datum: 2018 - maj

  Syfte: Banker har idag problem med att få kunder att stanna och vara lojala mot dem, något som kan bero på att kunderna inte känner sig tillfredsställda med de tjänster och den service banken erbjuder. Vissa forskare har sett att det oftare är yngre bankkunder som byter bank än äldre, medan andra menar att sådant inte är fallet. Syftet med vår studie är därmed att öka förståelsen för hur Baby Boomers och Generation Y's switching intentions påverkar deras intentioner att byta eller behålla sin bank. För att besvara syftet har vi valt att ta hjälp av några forskningsfrågor som lyder:

  • Vilka faktorer bidrar till att Baby Boomers väljer att byta eller behålla sin bank?
  • Vilka faktorer bidrar till att Generation Y väljer att byta eller behålla sin bank?
  • Vad är skillnaden mellan Baby Boomers och Generation Y's switching intentions?

  Metod: I studien användes en kvantitativ metod där data samlats in via en webbaserad enkätundersökning. Studien riktar sig till två populationer; generation Baby Boomers som består av individer födda mellan år 1945 och 1964 och Generation Y som består av individer födda mellan år 1980 och 1999 som båda deltagit i enkätundersökningen. De data som samlats in har sedan analyserats i statistikprogrammet SPSS där vi tog fram deskriptiv statistik, error bars, korrelationsanalys, t-test och korstabell. Dessa analyser har sedan använts för att svara upp på studiens syfte.

  Resultat & slutsats: Sambanden mellan generationstillhörighet och de testade variablerna är till stor del svaga, vilket gör att vi utifrån vår studie kan konstatera att Baby Boomers och Generation Y är mer lika än forskare tidigare trott. De fyra testade variablerna har samtliga viss påverkan på bankkundernas switching intentions, vilket innebär att bankerna bör ta dessa variabler i beaktning för att undvika att förlora kunder.

  Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till ökad förståelse för Generation Y och Baby Boomers switching intentions och vad som påverkar det. Studien har bidragit tillen förändrad syn på båda generationernas switching intention i jämförelse med tidigare forskning. Vår förhoppning är att studien ska bidra till att öka förståelsen för switching intentions bland bankerna för att de ska kunna ta fram strategier utifrån de fyra testade variablerna och därigenom skapa kundnöjdhet och minska kundernas switching intentions.

  Förslag till fortsatt forskning: Vår förhoppning är att vidare forskning ska kunna utveckla resultatet som studien bidragit med ytterligare. Fortsatta studier skulle kunna jämföra olika banker och se hur våra fyra variabler påverkar enskilda banker, samt studera andra kombinationer av variabler och andra generationer.

 • 140.
  Arvidsson, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Intressenterna i centrum vid implementering av Corporate Social Responsibility2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The development of Corporate Social Responsibility has been increasing for the last decade.

  Not only is Corporate Social Responsibility an important thing for big rich companies, today

  it includes all different kinds of companies’ regardless size, profit or industry. An industry

  which affects the majority of the society is the grocery industry. People have on a daily basis

  some kind of relationship to the grocery industry, which means that we have high presure on

  the companies to not take an over price on the goods, to have a good assortment and that the

  companies take responsibility for the society. With high pressure from different groups of the

  society it is hard for the companies to know how to please all groups at their highest level.

  In this essay a qualitative examination will be done of how grocery companies mange the

  problems of having many stakeholders to please. How they in the best manner try to improve

  their Corporate Social Responsibility in every part of their company. The result showed that

  despite general models of implementation, the best way to integrate stakeholders is to have a

  good communication.

  Utvecklingen av Corporate Social Responsibility har skett i snabb takt det senaste decenniet.

  Framförallt har ämnet blivit viktigt för alla företag, oavsett bransch, storlek eller omsättning.

  En bransch där den stora majoriteten av befolkningen blir berörd av företags Corporate Social

  Responsibility-arbete är dagligvarubranschen. Människor är dagligen i kontakt med

  inhandling av matvaror och ställer därför stora krav på vad som finns på hyllorna, vilket pris

  varorna har, samt hur företag i sin tur aktivt tar ansvar för samhället. För organisationerna i

  sin tur är det svårt att tillfredställa alla intressenter, då Corporate Social Responsibility sedan

  tidigare varit tolkningsbart i en vidd bredd, samt desto större marknad företagen opererar på

  desto fler intressentgrupper är det att ta hänsyn till.

  I denna uppsats undersöks genom en kvalitativ studie, hur dagligvaruföretag på bästa sätt

  använder sig av Corporate Social Responsibility inom sina företagsled. Hur de på enklast sätt

  handskas med den problematik som uppstår när det finns många intressentgrupper som vill

  påverka implementeringsprocessen. Resultatet visade att det framförallt handlar om

  kommunikation istället för strukturerade ramverk vid implementeringen. Vilket i sin tur

  betyder att det största fokuset vid implementering av Corporate Social Responsibility skall

  vara att upprätta en kommunikationsmall istället för en ämnesmanual.

 • 141.
  Arvidsson Wallberg, Angelica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Åhlén, Alexandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Ekonomisk förlust för revisionsbyråer: En studie över revisorers fortlevnadsvarningar i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The reporting of an organizations going concern has been center for debate during a long period of time. This is mainly due to auditing scandals where organizations have gone bankrupt without a modified going concern opinion from their auditor. In accounting literature there are conflicting claims about whether auditors are considered independent or not due to their tendency to issue a going concern modified opinion and the influence financial incentives have on auditor independence.

  The aim of this essay is to: Examine if there is a relation between the tendency to issue a going concern modified opinion and the financial loss for the audit firm.

  Method: From previous research hypotheses have been deduced. These hypotheses have then empirically been studied. A quantitative method was used to gather data from Swedish companies’ annual reports from the year 2011-2014. After gathering the data, it was tested and analyzed with a stats program and then presented in different tables.

  Result & Conclusions: This study has found evidence of the self-fulfilling prophecy, which indicates that the auditor withdraws from issuing a going concern modified opinion. Regarding the financial incentives as threats of audit independence, this study gives evidence that the size of Non-audit service fees poses a potential threat. The results of the study also show that there is no significant difference in quality between Big 4 and Non-Big 4 auditors regarding the issuance of going concern modified opinions.

  Suggestions for future research: In this study the financial factors have been taken into account, a combination of both the financial and non-financial factors is the suggestion for future research. A third limitation of this study is that is based upon the auditors’ perspective, therefore a study based solely on the companies' perspective or a combination of both is our suggestion for future research.

  Contribution of the thesis: This thesis contributes with more knowledge to the accounting literature. The study has provided more knowledge about the self-fulfilling prophecy, financial incentives on audit independence and the quality among Big 4 and non-Big 4 audit firms. This thesis has also contributed to further understanding of how problematic it can be for an auditor to issue a going concern modified opinion.

 • 142.
  Ask, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eriksson, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Påverkar transformellt ledarskap hos klienten kvaliteten på revisionen?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: It´s essential that the auditor retains its independence in accounting. Previous research has shown that different factors may affect the auditor's objectivity and thus contribute to the auditor commits quality reduced actions, so called RAQ acts. The stakeholders need to be confident that the information in the audit is correct to make informative decisions, that‟s why it is important to identify the factors that may affect the auditor's objectivity and thus prevent the auditor from committing RAQ acts. The aim then is to examine the factors that affect the auditor's objectivity, primarily if transformational leadership from the client has an effect on the auditor's propensity to commit RAQ acts.

  Method: The data for the study comes from a survey we performed to collect raw data. The survey was conducted on authorized and certified accountants in Sweden. We then used the statistical program SPSS Statistics to analyze the responses and the data and reported the results in table form.

  Result & Conclusions: The study results show that the time pressure is a factor affecting accountant to commit RAQ acts. However, we find no statistical correlation showing that a transformational leadership from the client affects the auditor's propensity to commit RAQ acts.

  Suggestions for future research: The study could usefully be carried out again when the results would be different at a higher response rate. Suggestions for further research could also be examining other factors that may affect the auditor's objectivity and his/hers propensity to commit RAQ acts.

  Contribution of the thesis: The study helps to draw attention to the need to identify factors that affect the auditor's objectivity.

 • 143.
  Askenbäck, Andreas
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sverin, Sofi
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sambandet mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation: En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study is to investigate whether there is a relation between intellectual capital and corporate performance or not. Another aim of the study is to investigate if there is any difference in the portion of intellectual capital between companies belonging to knowledge based industries and companies belonging to non knowledge based industries.

  Method: This is a quantitative study on companies listed on Nasdaq OMX Stockholm. Data from 307 companies were used in this study, and the data were collected from the companies annual reports from 2017 using Thomson Reuters Datastream. This study applies a correlation analysis, multiple regression analysis and an independent t-test.

  Result and conclusion: The study shows a weak positive relationship between intellectual capital and corporate performance which is not significant which means it could depend on coincidences. The result also shows that companies in non knowledge based industries possess more intellectual capital than companies in knowledge based industries.

  Suggestions for further research: Our suggestion for further research is to use a different classification of knowledge based and non knowledge based industries. Due to the difficulties of measuring intellectual capital a different measure of intellectual capital can be used in further research.

  Contribution of the thesis: The contribution of the study is that there is a weak positive relation between intellectual capital and corporate performance which is not significant. Furthermore, companies in non knowledge based industries possess more intellectual capital than companies in knowledge based industries.

 • 144.
  Asplund, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Löwling Helmerskog, Madeleine
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Marknadsföring genom att skapa upplevelser i köpcentrum2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 145.
  Asplund, Annika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Medarbetare i en målstyrd organisation – hur upplever de styrformen?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att öka förståelsen för hur medarbetare uppfattar den styrning de utsätts för. Förståelsen ska sedan bidra till att ledare ska kunna utveckla verksamhetsstyrningen inom liknande organisationer och på ett bättre sätt kunna nå de mål de satt upp och kunna utveckla dessa vidare och bli effektivare.

  Arbetet är genomfört med en inkännande och tolkande vetenskapssyn ur ett aktörrsynsätt. En hermeneutisk tolkningsmetod är använd för att uppnå syftet med arbetet. Genomförandet av arbetet är baserat på en kvalitativ metod, där en fallstudie med intervjuer utförts.

  Slutsatsen i studien är att medarbetarna uppfattar generellt målstyrningen som ett bra sätt att arbeta utifrån i sitt dagliga arbete. Men genom de negativa tankar de förmedlat har jag kommit fram till att det finns en fallgrop i att ha många system som styr parallellt. Systemen är bra i sig själva, men medarbetarna upplever en stress genom de krockar som uppstår dem emellan. Medarbetarna visar även att de inte upplever att de påverkar i så stor utsträckning som de faktiskt gör vilket organisationen måste arbeta fram bättre sätt för att förmedla så att medarbetarna känner sig sedda och på så vis gör ett ännu bättre arbete än de redan gör.

 • 146.
  Asplund, Annika
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Gustafsson, Sandra
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Empowerment - Ett framgångskoncept?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta arbete är att ge en inblick i hur empowerment som styrkoncept fungerar i praktiken. Detta undersöker vi för att nuvarande och framtida ledare ska få en bättre förståelse för empowerment och de effekter som uppstår när det används, för att kunna bidra till att de får större nytta av konceptet i framtiden. En hermeneutisk tolkningsmetod är använd för att uppnå det syfte vi har med arbetet. Genomförandet av arbetet är baserat på en kvalitativ metod, där en fallstudie med fem intervjuer utförts. Då arbetet kommit fram till ändpunkten har vi fått en förståelse för att de medarbetare i en organisation som använder empowerment som styrkoncept till största del ser på konceptet så positivt som teorierna säger om det. Vi ser att det är av stor vikt att organisationer ser till helheten i konceptet för att det ska ge de positiva effekter som det sägs ge. Denna helhet vill vi påpeka ser olika ut i alla organisationer beroende på vilka individer som finns i den samt hur organisationens andra förutsättningar ser ut.

 • 147.
  Assarsson, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ekström, Patricia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fördelning av hållbart förädlingsvärde: En kvantitativ studie av svenska börsföretags förädlingsvärde fördelat mellan fyra hållbarhetsdimensioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The value added statement is a model that makes the sustainable responsibility taken by companies able to audit and compare in a systematic and regulated way. This study aims to empirically test a modified value added statement and analyze the Swedish listed companies value added distributed between the four dimensions of sustainability. Furthermore, the purpose is to see whether there are differences in the distribution of value added between companies of different sizes and industries.

   

  The study is conducted with quantitative method, a deductive approach and content analysis of annual reports. To process and present the data, the average values ​​and tables have been produced.

   

  The results shows that the model can be used to measure the listed Swedish companies' sustainable responsibility. The results also shows differences between small and medium-sized enterprises and large companies, and between companies in different industries. Conclusions that are drawn are that large companies and the industries technology, healthcare and industry are taking the biggest sustainable responsibility.

   

  Suggestions for future research is to test the model on other companies in Sweden and in other countries. Other suggestions is to test the relations between the variables. The study's contribution is that the value added statement is empirically tested and proved to be useful to see the companies’ sustainable responsibility. The study also shows that the model can be used to see differences between companies of different size and industry, which can be explained by the stakeholder, legitimacy and enterprise theory.

 • 148.
  Assur Stagliano, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Värderingar i CSR-kommunikation.: Kan ett företag minska risken för att budskapet uppfattas med skepticism?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Examensarbetet har skrivits för att testa om ett CSR-budskap baserat på ett värdeteoretiskt ramverk har högre trovärdighet hos en presumtiv kund än ett budskap som inte är det.Metod: I detta examensarbete har endast primärdata använts som samlats in genom en kvantitativ enkätundersökning. Dataanalysen har sedan skett utifrån ett kvantitativt förhållningssätt.

  Resultat och slutsats: Resultatet i studien visar att företag som önskar öka trovärdigheten i sin CSR-kommunikation bör överväga att använda sig av ett värdeteoretiskt ramverk i sin kommunikation. Resultatet stödjer Schmeltz tes från 2014 om att ett värdeteoretiskt ramverk kan bidra till att öka den uppfattade trovärdigheten hos en presumtiv kund. Det finns dock viss skillnad i uppfattning mellan könen där kvinnor generellt mottar budskapen mer positivt.

  Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att närmare studera skillnaderna i uppfattning av CSR-budskapen mellan könen i synnerhet om det i en större kontext verkligen är så att män uppfattar kompetensvärderingar med högre trovärdighet än vad kvinnor gör och att kvinnor uppfattar personliga värderingar med högre trovärdighet än vad män gör.

  Uppsatsens bidrag: Den här uppsatsen visar att kommunikatörer och marknadschefer inom privatresebranschen bör överväga att använda ett värdeteoretiskt ramverk när de kommunicerar CSR med sina presumtiva kunder om de har ambitionen att öka den uppfattade trovärdigheten i sina budskap.

 • 149.
  Avalinejad-Bandari, Marziyeh
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Fastighetsmäklare: varför så dåligt rykte?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Many people react negatively when they find out that I work as an estate agent. They believe that estate agents earn more money then they should. What many do not know is how hard we must work and that it doesn´t suit someone who is looking for an 8-17 work. As an estate agent I thought it would be interesting to found out why the estate agents have such a bad reputation.

  Method: This essay is based on the interviews with estate agents and branch organizations but also on newspaper articles about real estate agents. Theory is collected marketing, where I have concentrate on concepts of branding, positioning, communication and image.

  Result & Conclusions: The factors, which I found in my investigation, that have an effect to the bad reputation are; media, commission, the customers and the bidding. These four factors have utmost importance for the reputation of estate agents.  For estate agent to become a strong brand, the estate agents need to concentrate on the communication to the customers and make sure that there will be no misunderstanding. The estate agents must found a good and unique position and make a strong place in the customer’s consciousness. To do that as an estate agent, you have to take care of your clients and make sure that you create a good relation to them.

  Suggestions for future research: How can the bad reputation turn to a good reputation? More is need to be said about this. How can the brand estate agent get more positive touch?

  Contribution of the thesis: The contribution of the essay is to give a picture of the bad reputation estate agents have to deal with and how it have become. The contribution is furthermore to give a balanced picture of the profession of estate agency. 

 • 150.
  Axelsson, Albin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sundberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Regionala Strategiska Nätverk: En studie av företag i samverkan för hållbar utveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Vårt syfte är att skapa förståelse för vilka motiv som ligger bakom att ingå i regionala strategiska nätverk och att analysera hur samverkan inom hållbarhet bidrar till nätverkets gemensamma mål.

  Metod: Studiens forskningsansats är av kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet har samlats in genom åtta semi-strukturerade intervjuer, utförda på sex olika företag, inom nätverket SMART Resplan, samt genom tre deltagande observationer i form av workshops. Materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys för att kunna utskilja olika teman.

  Resultat och slutsats: Det främsta motivet att ingå i ett hållbarhetsutvecklande RSN är att få ett utbyte. Vi har också identifierat att de främsta motiven är personliga och speciella för varje företag och det skiljer sig från varandra. Största fördelen med samverkan ligger inom effektivisering och erfarenhetsutbyte, både för de organisatoriska målen och nätverksmålen. Det primära målen hos alla deltagare är hållbarhet, men den ekonomiska vinningen spelar stor roll för verksamheten i helhet för att få fortsätta arbeta med en mjuk variabel som hållbarhet.

  Studiens bidrag: Ger en ökad förståelse för hur nätverket i framtiden kan arbeta för att få fler företag att delta i hållbarhetsutveckling. Den ekonomiska aspekten är av stor vikt och ett mätbart mål verkar avgörande för många.

  Fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka om nätverket kan använda sig av ekonomiska faktorer som en motivationsfaktor. Den andra är att skapa en bredare uppfattning om hur sårbarheten påverkas om nätverket får med hela organisationen istället för bara en engagerad individ. Den tredje är att undersöka ett nätverk där forskaren inte har samma begränsningar som vi haft med tidsaspekten.

1234567 101 - 150 of 1982
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf