hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 985
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Dogan, Aysenur
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Läroböcker i förändring: om reformationen i läroböcker för gymnasiet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera skildringen av reformationen i olika läromedel för religionskunskap i gymnasieskolan. Detta för att se om och hur läromedlen förändrats, om de har blivit mer objektiva med tiden. De utvalda läromedlen är från 1960-talets slut och 2000-talet. Utifrån de olika skildringarna kommer jag att jämföra läromedlen med varandra.

 • 102.
  Duppils Krall, Sara
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Skogsråets samband med Freyja2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt G. Granberg kan skogsråföreställningen vara en avspegling av nordbornas psyke vid vissa natur och näringsförhållanden. Dock går inte skogsråföreställningens utformning i Norden att förklara på ovanstående sätt då finnarna samt många av de slaviska folkens skogsråföreställning på många sätt är annorlunda än den svenska/norska föreställningen. Detta trots att naturen samt näringsförhållanden är mycket lika och borde uppvisa liknande föreställningar rörande skogsrået.

  Det Svenska/norska skogsrået är unikt i jämförelse med andra länder runt om, vilkas skogsråföreställningar liknar varandra. Danmark har ellekvinnor som i viss mån påminner om skogsrået. Men ellekvinnan verkar vanligtvis i grupp, ofta tillsammans med män och barn av ellefolket.

  Skogsrået beskrivs uppkommit först efter religionsskiftet. Exakt när sägnerna om skogsrået börjar och blir till ett mytiskt väsen finns det inga uppgifter om, men Odens jakt är en gammal fornnordisk myt vilken någon gång efter religionsskiftet började innefatta Freyja för att sedan vidareutvecklades till sägnen om Odens jakt på skogsrået.

  Freyja med den amorösa karaktären och fruktbarhetsfunktionerna, blev en av de mest anstötliga fornnordiska gudomarna efter religionsskiftet. Freyja blev (tillsammans med de andra fornnordiska gudomarna) demoniserad av de kristna. Asarna Oden och Tor hade inte samma amorösa karaktär som Freyja. På grund av detta förmådde troligtvis Oden och Tor behålla en stor del av sin ursprungliga karaktär trots demoniseringen. Freyja, vilken hade en påtaglig sexuell funktion, försvann till största delen ur människornas liv, men levde kvar, enligt mig, i en nyvunnen skogsråhamn. I rollen som skogsrå kan jag se Freyja transformerad till ett amoröst fruktbarhetsväsen vilkens områden inte bara är fruktbarhet och erotik, utan även kärlek, styrka och förgörelse.

  Om skogsrået är en avspegling av Freyja, vore det inte helt omöjligt att tänka sig Freyjas bror Freyj i skogsmannens gestalt, men då endast som Freyjas partner.

  Med ovanstående redovisat, vill jag mena att skogsrået kan uppfylla kriterierna för att vara arvtagerska till fruktbarhetsgudinnan Freyja.

 • 103.
  Duppils, Sara
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Entitetupplevelser (upplevelser med väsen och spöken) kan bestå av närvarokänslor, starka lukter, ljud, apparitioner, fysiska förnimmelser eller tillsynes oförklarlig förflyttning av föremål. Entitetupplevelsernas karaktär samt tolkningarna är mycket individuella. Ulf Sjödins undersökning om vilka människor som tror på entiteter har visat att det främst är ensamma människor och/eller människor med en allmän oro inför framtiden. Syftet med uppsatsen var att med jungianska teorier visa på hur man kan tolka entitetupplevelser, samt belysa en eventuell interaktion mellan percipient och entitetupplevelse. Ett ytterligare syfte med uppsatsen var att pröva Sjödins teorier om vilka människor som tror på entiteter. Uppsatsen är baserad på sju personers entitetupplevelser och förhållanden kring upplevelserna. Slutsatsen är att entitetupplevelser består av primära och sekundära upplevelser och till synes är en interaktion mellan vissa förutsättningar på platsen och percipienten. Beroende på percipientens personlighetstyp kan upplevelsen leda, eller inte leda, till personlig utveckling. Vidare verkar en tro på entiteter främst vara grundade på människors erfarenheter av självupplevda entitetupplevelser.

 • 104.
  Duppils, Sara
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Begreppet Kami: den inhemska innebörden av begreppet kami i förhållande till västerländsk tolkning2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Västerländsk litteratur som behandlar asiatiska religioner använder ofta västerländska begrepp för att beskriva religiösa objekt och företeelser. Emellertid överensstämmer inte alltid översättningen med den inhemska innebörden av begreppet. Ett exempel på detta är det japanska konceptet kami, som felaktigt översätts med västerländska begrepp som ”gudomar” och ”andar”. Syftet med denna uppsats är att analysera kamibegreppets semantiska spektrum i en specifik inhemsk religiös textsamling. Boken som valdes för detta ändamål är Sir Ernest Satows översättning av ritualtexter från Yeñgishiki ’Ceremoniella lagen’ som härstammar från 800-talet. Ett vidare syfte med uppsatsen är att påvisa att kamikonceptet innehåller mer än vad som inryms i de västerländska begreppen ”gudomar” och ”andar”. Slutsatsen är att kamikonceptet inte kan tolkas som ”gudomar” eller ”andar” då det innefattar allt som inger vördnad och inspiration hos människan. Detta gör att begreppet kami inte kan översättas till västerländska termer.

 • 105.
  Duppils, Sara
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Entitetkontinuitet: en religionspsykologisk tolkning2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  “Entity continuity” refers to recurrent transcendent experiences related to certain places (“hauntings”). The experiences are often interpreted to be due to discarnate spirits or folklore entities. Although the entity continuity experience can be regarded as religious experience, they have yet to be fully explored in science of religion.

  The purpose of this paper was to describe entity continuity experiences and map out the scientific discussion in order to provide a psychology of religion that provides an understanding of the phenomena. For this purpose a literature study of theories of jungian psychology, parapsychology, and described experiences was undertaken. The material was thereafter analyzed comparatively.

  The results show that entity continuity experiences can be understood as a form of animism and that the experiences are colored by culture, context, and visual impression. The material also shows that experiences at locations that have played host to entity continuity and poltergeist experiences are equivalent. An altered state of consciousness, a special type of personality, and distinctive environmental stimuli, the atmosphere or “feeling”, is necessary for the occurrence of these experiences. The “percipients” and/or “agents” psychic material is reflected in the atmosphere and becomes expressed as psychic manifestations in the form of entity experiences.

 • 106.
  Duppils, Sara K.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Lindsberg: en kvalitativ undersökning av platsbunden entitetkontinuitet2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is an analysis of a three-day participant observation with sensitive people in a house with entity continuity. The purpose was to investigate the possible experiences participants had during their stay. The method used was modified based theory with Jungian application. The investigation showed that the core category was a peculiar atmosphere which the participants related to a different world than the physical. The place’ atmosphere influenced the participants and led to transcendent experiences related to a spirit realm. The core category led to sub-categories, which consisted of participants’ experiences and the events surrounding them. A Jungian psychology test revealed that introverts have more and stronger sensations; and extraverted individuals were the only ones that had objective experiences and only few and weak subjective experiences.

 • 107.
  Edberg, Mikaela
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  India is a secular state: a study of how teachers at Jiva Public School integrate religious education in their subjects2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report is based on a field study that was carried out in India. The aim of this field study is to find out how the religious education is carried out at Jiva Public School in Faridabad. The questions that are tried to be answered are if the teachers at this school integrate religious education in some of their subjects, if they see any problems performing this kind of education and what attitudes teachers’ have towards religious education.

  In the presentation of previous research, opinions of several international researchers regarding religious education and their thoughts about how a good religious education can be designed will be made.

  The empirical material has been assembled by doing qualitative semi-structured interviews with teachers at the school mentioned above. This kind of method suits well the aim and questions since the focus will be on trying to understand these teachers way to reason and act. When describing the methods, other problems that can occur during a field study are presented.

  The results are presented in text but also in diagrams, so that the reader can get a good overview. In the analysis and discussion the results will refer to the previous research.

  While analysing the empirical material a result was that a majority of the teachers did not integrate religious education in some of their subjects. They did not see it as their task and they meant that it is less important to get absorbed about people’s different beliefs since India is a secular state. You should not give any religion preference so why should you discuss about religions in your teaching? The focus should instead be on acceptance and to teach the pupils to respect each other no matter what. The teachers that did integrate religion in their subjects did this by celebrating religious festivals within the school. Only two teachers practised “ordinary” lessons when teaching about religions.

 • 108.
  Edin, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Förankrad: om trovärdighet och personlighet i tv-nyheterna2007In: Ankare för sändning eller publik?, Stockholm: Institutet för mediestudier , 2007, p. 43-60Chapter in book (Other academic)
 • 109.
  Edin, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  I takt med tiden: om tv-tablån som mediehistorisk text2008In: Svensk television: en mediehistoria / [ed] Anna Edin & Per Vesterlund, Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv , 2008, p. 85-107Chapter in book (Other academic)
 • 110.
  Edin, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Kritstreckskostymen från helvetet: om konstruktionen av Tiina Rosenberg som politisk persona2007In: Mediala hierarkier / [ed] Per Vesterlund, Gävle: Högskolan i Gävle , 2007, p. 137-158Chapter in book (Other academic)
 • 111.
  Edin, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Nya förhållanden: om public service-televisionens förändrade relation till publiken och allmänheten2006In: Nordicom information, ISSN 0349-5949, Vol. 28, no 2, p. 61-71Article in journal (Other academic)
 • 112.
  Edin, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Sverigebilder: Om det regionala uppdraget och den regionala speglingen i svensk public service-television2006In: Medierade offentligheter och identitet / [ed] Hammar, Björn, Gävle: Högskolan i Gävle , 2006, p. 45-67Chapter in book (Other academic)
 • 113.
  Edin, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  The Pinstripe Suit from Hell: On the construction of Swedish feminist Tiina Rosenberg as political persona2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper deals with the construction of a political persona. The focus rests on the interaction between private and public/popular spheres, as it relates to the journalistic coverage of Swedish feminist politician Tiina Rosenberg and the political association Feminist Initiative (Fi). A consistent leitmotif in the media discourse is the portrayal of Tiina Rosenberg as deviant, and the equation of feminism and radicalism with extremism. On a more general level Tiina Rosenberg appears to have a condensing function that extends beyond the rational political culture, where the media construction of "Fi-Tiina" clearly has the character of symbolic excess. Here, one key factor is the abscence of political self-styling. To present one self, as Tiina Rosenberg did, to the public without a strategic political self, left the field open for other actors to construct her in any way they wanted. Instead of representing a new political project, she became a focus for projections of potent emotional reactions in defense of traditional norms.

 • 114.
  Edin, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Times have changed: on the relationship between Swedish public service television and the viewing public2006In: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 27, no 2, p. 61-72Article in journal (Refereed)
 • 115.
  Edin, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film (upphört 080911).
  Verklig underhållning: dokusåpor, publik, kritik2005Book (Other academic)
 • 116.
  Edin, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Vesterlund, PerUniversity of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Svensk television: en mediehistoria2008Collection (editor) (Other academic)
 • 117.
  Edin, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Vesterlund, Per
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Svensk television och mediehistoria: en inledning2008In: Svensk television: en mediehistoria / [ed] Anna Edin & Per Vesterlund, Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv , 2008, p. 9-30Chapter in book (Other academic)
 • 118.
  Edin, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Widestedt, Kristina
  Communicating politics: theoretical perspectives on politicians media use2009Conference paper (Refereed)
 • 119.
  Edvardsson, Britt-Marie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Etik i det dagliga skolarbetet: en undersökning i några skolor i Sandviken våren 19981998Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Etiska frågor griper in i varje människas liv och det blir allt viktigare för individens självkännedom att få bearbeta dessa frågor. För att klara av det behövs kunskap och redskap att utveckla vår förmåga till kritiskt tänkande. Osäkerheten är stor idag och det är inte lika självklart vilka värderingar och normer vi ska leva efter. Forskning visar också att barns intresse för etik och livsfrågor ökar, samtidigt som de känner en växande vilsenhet. Vi lärare blir allt viktigare personer som tillsammans med hemmet ska påverka och ansvara för elevernas framtid. Vi måste ge dem redskap att utveckla ett självständigt tänkande och handlande i moralfrågor. Via litteraturstudier har jag försökt skildra, och för min egen skull fördjupa mina kunskaper i, vad etik är och hur barns moralutveckling sker.

  Det här arbetet är en liten undersökning i hur lärare arbetar med etikfrågor i skolan idag. Jag har gjort några lärarintervjuer i tre olika skolor i centrala Sandviken för att undersöka hur etikundervisningen ser ut, om den överensstämmer med det som står i Lpo om etikundervisningen, samt vilka kunskaper läraren behöver.

 • 120.
  Egekvist, Marie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Kvinder i Islands fristatstid: samfundsmæssig stilling under forandring2008Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [da]

  Opgaven vil fokusere på kvinders stilling i fristatstiden, samt på omfang og karakter af en mulig forandring af denne i den sene del af fristatstiden, hvor samfundsstrukturen i den islandske fristat var under voksende pres. Vægten i opgaven vil blive lagt på kvinders vilkår i relation til ejendomsforhold, civilstand og social stratifiering. Spørgsmål der vil søges undersøgt i denne forbindelse er

  • Hvilke samfundsmæssige forhold påvirkede kvinders rolle og vilkår i fristatstiden?

  • Hvad var begrundelser herfor?

  • Kan et mønster tegnes for forandring i kvinders vilkår i denne periode?

  Opgaven har fokuseret på kvinders samfundsmæssige stilling og betydning i fristatstiden, samt ændringer i denne, ud fra en undersøgelse af kvinders stilling i forhold til ejendom, slægtskab og civilstand, og udvikling af denne over tid og i forhold til social stand. Undersøgelsen hviler på et studie af kvinders rolle og vilkår som de fremgår af samtidigt kildemateriale, og som materialet er blevet tolket i tidligere forskning. Fokus ligger på den jordejende klasses kvinder og den rolle de spillede i slægt og samfund.

 • 121.
  Eklund, Agne
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Finns det en levande tro bland dagens elever?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en examensuppsats som vill ta upp ungdomars religiositet och hur den ser ut idag. Undersökningen är baserad på en tidigare doktorsavhandling om tro som publicerades 1987. Inte bara finns det en tidsrymd på 20 år sedan förra enkäten, även andra skillnader står att finna i undersökningsgrupperna. I den tidigare undersökningen ingick fyra grupper, de politiska, de religiösa, de vuxenstuderande och pensionärerna. Denna undersökning baserar sig i sin tur på den initiala undersökningen, utförd 1984, på ett antal gymnasieklasser.

  I min undersökning ingick 122 högstadielever i åldrarna 13 – 15 år. Dock har jag haft en tanke med att använda samma frågor som i den tidigare studien, detta är för att kunna jämföra svaren utan att ta direkt notis om att grupperna inte nödvändigtvis är, i egentlig mening, jämförbara. I frågeställningarna finns sex frågor som är identiska med den förra studien och två nytillkommna frågor. Rent generellt kan väl sägas att svaren inte differentierar så mycket med varandra i de första sex frågorna, man kan dra paralleller med exempelvis vuxenstuderande för tjugo år sedan och högstadielever av idag. Däremot inte alls med gruppen religiösa som hade en procentsats av 70 procent som kallade sig bekännande kristna.

  Det går att göra jämförelser med gymnasieklasserna 1984 och dagens högstadieungdomar. Båda grupperna förstod inte frågorna, ville inte reflektera närmare utan gjorde en ståndpunkt till sin egen utan att egentligen vilja tänka efter på djupet. De blev istället mest förvirrade och ville avsluta enkätillfället snarast möjligt, samma fenomen uppstod med 24 års intervall.

  Dock finns det ett annat sprängstoff i de två nytillkomna frågorna som jag själv har formulerat. “Tycker du att 10 Guds bud är vettiga regler för dig i vardagen” blev något av en vattendelare. Detta då en majoritet av de tillfrågade ungdomarna påstod sig aldrig ha hört talas om dessa bud. När de väl fick se dem i en bilaga till min enkät var faktiskt närmare 50 procent positivt inställda till dessa bud. Det var faktiskt anmärkningsvärt att notera att dessa elever aldrig hade blivit informerade om de Guds bud som exempelvis påverkat vår tids brottslagstiftning.

  Den andra frågan “Hur ofta besöker du kyrkan ?” gav vid handen att en överväldigande majoritet av de 122 tillfrågade eleverna endast besökte ett kyrkorum några få gånger per år. Någonstans så pekar mina resultat i samma riktning som tidigare funnits i undersökningar om ungdomars tro. Visst finns funderingarna där men de kan kanaliseras i andra riktningar i dag än vad som var fallet för exempelvis 20 år sedan.

 • 122.
  Eklund, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Den teoretiska Buddhismen: en läromedelsanalys2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min uppsats har jag försökt visa två sidor av buddhismen; den teoretiska och den praktiska. Jag började med att skissera fram den allmängiltiga bilden av Buddha som av många, inklusive mig själv, ses som buddhismens förgrundsgestalt. Sedan analyserade jag den litteratur från gymnasiet som används i det praktiska arbetet i religionskunskap och drog snäva linjer som hela tiden utgick ifrån mina grundfrågor; hur förmedlas bilden av den historiska Buddha och hur tar man upp kvinnan i religionen. Jag kom fram till att buddhismen i böckerna ägnas väldigt lite utrymme, oftast inte mer än 30 sidor – och att bilden av Siddharta och dennes väg till upplysning många gånger var förenklad (exempelvis i Börje Rings Religion och sammanhang.) Bilden av kvinnan förmedlades även den sparsamt, och de gånger den gick att finna kändes den stressig och kompakt, exempelvis i Religion A av Elm & Thulin där nunnor i förbigående nämns ett fåtal gånger, och detta i samma andemening som munkarna. Att det finns en distinktion och skillnad mellan de bägge könens utövande av religionen framkommer således inte.

  Jag ämnade även ge en inblick i hur man undervisar om buddhismen i gymnasieskolor och genomförde undersökningen i formen av en enkät, även om enkäten till typen inte följde standardnormen. Svaren visade dels att min grundläggande tes; buddhismen ges lite utrymme i skolan, stämde, i kontrast till att elevernas intresse kring religionen är stort. Någon lärare påpekade att religionens framtoning känns fredfull, en annan nämnde att dess inslag av ateism, eller gudlös tro passade många elever.

  Slutligen vore en logisk fortsättning på uppsatsens tema personliga intervjuer med lärare och elever, och kanske alltmer omfattande litteraturstudier. Huruvida detta skulle förändra resultatet återstår att se; tre på måfå valda böcker (som alla används i religionsundervisningen), och 30: talet slumpmässigt valda lärare där majoriteten (av de som svarade) ansåg att buddhism ges för lite utrymme är inga fakta man kan ignorera eller bortse ifrån. Intresset finns där, både bland elever och lärare, och vår västerländska kultur anammar snabbt och heroiskt all österländsk kultur och religion vi kommer åt. Buddhism och andra österländska religioner tror jag kan vara ett nyttigt inslag i religionsdebatten som annars endast verkar handla om de abrahamitiska religionerna och islam.

 • 123.
  Eklund, Maria
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Att vara ung i ett kravfyllt samhälle: fem ungdomars uppfattningar om krav och trygghet2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utbränd redan innan gymnasieexamen? Ja kanske, det är i alla fall ingen omöjlighet. Att ungdomar lever under press, stress och krav råder det inga tvivel om. Mängder av undersökningar visar på samma sak: ohälsan bara växer. Syftet med denna uppsats är att lyfta fram människan bakom kravet: Vem är hon? Vad vill hon med sitt liv? Var kommer kraven ifrån? När känner hon sig trygg? Hur är det att vara ung i detta kravfyllda samhälle? För att få svar på dessa frågor har jag gjort fem kvalitativa djupintervjuer med fenomenografisk inriktning. Min avsikt med undersökningen är inte att ta fram en förklaring på problemet med ohälsan, utan min förhoppning är att den kan skapa någon slags förståelse för hur det är att vara ung idag. Dock tror jag att det är viktigt att vi öppnar oss för ett gränsöverskridande perspektiv om vi ska komma närmare lösningen. Den nya tidens sjukdomar orsakas inte av något virus, utan de antas istället ha sitt ursprung i människans relation till samhället och kulturen. Många människor och framförallt många ungdomar, är idag oförmögna att hantera det liv de förväntas leva. Hans Åkerberg pratar om ytexistentiella och basexistentiella tryggheter och menar att de ytexistentiella attributen har företräde i dagens samhälle; ekonomi, arbete, välfärd, status o s v. Detta framkommer också i min undersökning, men det blir också uppenbart att de ytexistentiella tryggheterna endast spelar en andrahandsroll. Det allra viktigaste i livet är istället de basexistentiella tryggheterna, vilka innebär att känna sig trygg och bekräftad som människa. Den slutsats jag har dragit av detta arbete är att det är viktigt att resonera kring de existentiella dimensionerna, då man utreder den nya tidens ohälsa.

   

 • 124.
  Eklund, Per Agne
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Varför den kristna högern stödjer George W Bush2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det var med anledning av att valet i USA återigen vanns av George W Bush som min frågeställning formades. Vad är det som gör att den så kallade kristna högern mycket medvetet stödjer Bush i dennes strävan efter att styra världens mäktigaste land? Vad är det i den amerikanska kulturen som har medfört ytterligare en valseger för George W Bush? Det är också intressant i sammanhanget varför just Bush favoriseras av den kristna högern och inte hans kombattant John F Kerry som också säger sig vara religiös, dock katolik till skillnad mot Bush som är frikyrklig.

 • 125.
  Ekman, Ewa
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Kan man förebygga mobbning i skolan?1993Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har gjort en undersökning för att få en beskrivning av mobbning och förebyggande åtgärder mot denna företeelse, genom litteraturstudium och två intervjuundersökningar. Resultatet utgör idéer om hur man ska förebygga mobbning. Det jag har kommit fram till är, att det är viktigt att tidigt identifiera mobbning genom medvetenhet och engagemang hos vuxna. Till resultatet hör slutsatsen att det som är av största prioritet i förebyggande åtgärder mot mobbning är lärarrollen, öppen kommunikation i kollegiet, ett bra socialt klimat i klassen samt ett välordnat rastvaktssystem.

 • 126.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  En jämförelse mellan 30-talskampanjerna Fabrikernas bästa för hemmens behov och Better Homes in America.2001In: Nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning, Reykjavik 11-13 augusti 2001.: Paper 15, 2001Conference paper (Refereed)
 • 127.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  I rättvisans namn – en film om Maria Kvist.2002Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 128.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  I rättvisans namn : en film om Maria Qvist: arbetsjournal2002Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Arbetsjournalen beskriver problem som är förknippade med postumt gestaltande av ett kvinnoliv samt att skriva historia; risker med att gestaltningen speglar filmarens egna önskningar; extradata i arkivmaterial; pionjär i A-pressen.

 • 129.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film (upphört 080911).
  Kaj Anderssons Morgonbris: kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. Som en politisk och underliggande fråga åtföljer den undersökningen av det Socialdemokratiska kvinnoförbundets (SSKF) tidskrift Morgonbris (1904 - ) som kvinnopolitisk arena 1930 – 1939.

  Syftet är att undersöka de förändringar Morgonbris genomgår under trettiotalet, med särskilt fokus på redaktören och tidningsmakerskan Kaj Andersson (1931-1936). Tidningens form och innehåll undersöks liksom förhållandet mellan redaktören, socialdemokratiska kvinnoförbundet, den yttre kretsen av medlemmar och läsekretsen. Metodologiskt lutar sig avhandlingen mot Hannah Arendts ”fragmented historiography” eller ”storytelling”. Den teoretiska ramen utgörs av den tyska konceptionen av ”publika rum” eller ”den borgerliga offentligheten” (Arendt, Habermas) samt en diskussion om en möjlig offentlighet byggd på proletära erfarenheter (Negt & Kluge).

  Joan W Scotts genderteoretiska maktperspektiv är en annan teoretisk utgångspunkt, liksom Yvonne Hirdmans teorier om fastlåsande tankefigurer. Kristina Lundgrens studie av trettiotalets kvinnliga nyhetsjournalister och Karin Nordbergs studie av radions etablering är exempel på tidigare forskning inom området.

  Kaj Andersson gjorde trettiotalets Morgonbris till en framgångshistoria. Hennes tidningsmakande utmärktes av aktiv journalistik och för att vara banbrytande i den moderna pressen vad gäller teknik och utförande. Hennes politiska journalistik var socialistisk och uttalat anti-fascistisk.

  Hon förändrade tidningens utseende radikalt genom ny layout och introduktionen av en ny modern fotojournalistik. Även innehållsligt skedde förändringar, framför allt beträffande kulturmaterialet. Konstnärer och kända skribenter lockades till redaktionen som gjorde sig känd för sina nya idéer. Med förändringen kom annonsörerna.

  Konsumentkampanjen Fabrikernas bästa till hemmens behov var ett samarbete mellan annonsörerna och redaktionen. Syftet var att upplysa och fostra kvinnorna att bli kvalitetsmedvetna konsumenter. Som sådana skulle de kunna styra utvecklingen mot en socialistisk produktionsordning. Kampanjen som Kaj Andersson lanserade, har vissa likheter med Better Homes in America-kampanjen, som lanserades i USA redan på 20-talet men som hade andra, rent kommersiella förtecken.

  Ett estetiskt ideal liknande Ellen Keys förmedlades med en kulturradikal och nyttoinriktad målsättning samtidigt som Morgonbris ekonomi fick ett kraftigt uppsving.

  I en annan kampanj, husmodersemesterkampanjen, hade hon tagit fasta på husmödrarnas önskemål om att få vila från det betungande hushållsarbetet. Ute i de lokala kvinnoklubbarna samlades pengar in för att köpa sommarstugor som gjordes om till semesterhem för husmödrar.

  Under hela trettiotalet publicerades bilder och små reportage om de många semesterhemmen som öppnades runt om i landet. Morgonbris speglade kvinnornas initiativ och gav bekräftelse på handlingskraft och initiativförmåga. Med fri tid förstås även rätten att dra sig tillbaka från världen, något som kvinnornas önskningar om semester från familjeplikterna uttryckte.

  Morgonbris riktade sig både till den moderna yrkeskvinnan och husmodern. Den underliggande frågan om hur kvinnorna skulle använda den fria tiden utanför hushållets sysslor, är ett exempel på svårigheten att politisera kvinnofrågor.

  Fram till att Kaj Andersson lämnade Morgonbris, efter flera schismer med verkställande utskottet angående hennes kreativa – och självsvådliga – sätt att leda redaktionens arbete, balanserade hon på gränsen mellan kommersialism och socialism. Hennes bakgrund i partipressen påverkade hennes idéer, men genom att vända sig till varuproducenterna med sin aktiva journalistik slog hon in en kil i det journalistiska fältet (Pierre Bourdieu), som en ofrivillig början till att separera det från det politiska fältet.

 • 130.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Katastrofen i Messina: en studie av Gävlepressens rapportering januari 1909.2005In: Nordisk medieforskerkonference 17, Aalborg, 11-14/8 2005: Grupp 4. Mediehistorie, 2005Conference paper (Other academic)
 • 131.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Katastrofen i Messina: en studie av Gävlepressens rapportering januari 19092006In: Medierade offentligheter och identitet / [ed] Hammar, Björn, Gävle: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle , 2006, p. 139-170Chapter in book (Other academic)
 • 132.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Las vacaciones de las amas de casa en Suecia 1920-1985: algunas observaciones2005In: Espacios de Género, Sevilla, Spanien: Ediciones ALFAR , 2005, p. 83-92Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Artikeln beskriver den svenska husmodersemesterrörelsens utveckling.

 • 133.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Lokal mediehistoria – en teoretisk utgångspunkt.1999In: 14:e nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning i Kungälv, 14-17 Augusti 1999: Grupp 6: Mediehistoria, 1999Conference paper (Refereed)
 • 134.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film (upphört 080911).
  Morgonbris 1930-39: redovisning av en läsning2000Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 135.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  RIT: anteckningar från vintersamtal i Riittas ateljé2006Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Katalogtext. Konstnär: Riitta Tjörneryd.

 • 136.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  The Housewife Holidays2001Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 137.
  Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  The Housewife Holidays in Sweden 1920-1985: some remarks.2001In: Espacios de Género / Gender Spaces, II International Interdisciplinary Conference, Universidad de Huelva, 9-11 Mayo 2001, 2001Conference paper (Refereed)
 • 138.
  Ekstrand, Eva
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Hyvönen, Mats
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Local press on the Swedish athletic championship in Gävle 19152008In: Media and global divides: abstracts : IAMCR Conference at Stockholm University 20-25 July 2008, Stockholm: Organizing Committee for the IAMCR Congress 2008 , 2008, p. 172-172Conference paper (Other academic)
 • 139.
  Emericks, Carina
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Religionskunskap - vad ger det?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande arbete är en empirisk studie inom kursen Religionsdidaktik C, Högskolan i Gävle. Tidigare forskning har visat på ett lågt intresse bland svenska grundskoleelever för skolämnet religionskunskap men då Kristna friskolerådet år 2004 tog initiativet att genomföra underökningen ”Attityder i skolan” bland de kristna friskolorna, en underökning som Skolverket genomfört på de kommunala skolorna samma år, visade det sig att eleverna på en av friskolorna ansåg detta ämne som ett av de allra roligaste. Varför var det så? Religionskunskap – vad ger det? är en jämförande studie av fyra friskolors niondeklassare som söker möjliga orsaker till elevers differentierade uppfattningar kring religionskunskapsämnet.

 • 140.
  Engblom, Charlotte
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket (upphört 080911).
  Att erkänna och diskvalificera normkällor i samtal2007In: Språkets roll och räckvidd: festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007, Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet , 2007, p. 88-96Chapter in book (Other academic)
 • 141.
  Engblom, Charlotte
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Samtal, identiteter och positionering: Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö2004Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  This thesis concerns how identity among young people (aged 16–19) living in a multicultural area in Stockholm is made relevant. The aim is to analyse the identities that arise in situated interaction between young people and their peer group and with other people in their everyday life. The material consists of arranged four-party conversations, interviews, and audio tapes made by the young people themselves of everyday activities

  at school and during their leisure time. In the study, identity is perceived as being made relevant through dialogue. Identity is also seen as a strategic and flexible tool available to the individual for positioning him- or herself in a particular situation and for expressing solidarity and distance on the micro level.

  A topic analysis of the four-party conversations shows that the young people proceed following a global structure of topics, making it possible to discern a super topic for each conversation. The types of topics chosen in the four-party conversations show similarities and can be presented as ethnicity-related, school-related and related to the setting of the recording. The preoccupation with ethnicity-related topics is partly seen as a response to the investigation itself, making double positioning necessary for the participants. An analysis of the pronoun vi ‘we’ is aimed at making visible the groups that the young people include themselves in and their positioning vis-à-vis each other. The situationally inclusive ‘we’ and the situationally in- and exclusive ‘we’ are used to regulate and modify conversations. The extended inclusive ‘we’ makes categorisations like classmate, Swede and immigrant relevant. An analysis of ethnifications shows that ethnic identities are closely connected to the micro level and arise in contrast to or in comparison with other participants or groups outside the conversations. Ethnic identities and school-related identities are often resisted in the material. Resistance is seen as an interactional way of levelling the unequal relations that the categorisation produces. It is also considered a reflection of their shared reality being just as important as the differences generated by categorisation. An intra-individual study of three young people in different everyday

  situations provides evidence that ethnic identities are flexible, context-sensitive and made relevant depending to a large degree on the participants and the situation at hand.

 • 142.
  Engblom, Charlotte
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Vem är du i samtalet?: Dialogiskt identitetsskapande hos ungdomar i en mångkulturell miljö2005Conference paper (Other academic)
 • 143.
  Englund, Annika
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Isidorsson, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Barn och rädsla1992Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi fattade intresse för det här ämnet för något år sedan. Vi hade valt att jobba med barn och rädsla som ett tema på en praktikperiod. Där såg vi att det fanns mycket rädsla bland barnen. Vi upplevde att det fanns ett behov av att prata och berätta för någon om olika rädslor. Anledningen till att vi började jobba med detta område är bl.a. att vi tror att det finns mycket ”dold” rädsla hos barn.

  ”Barn och rädsla” (1969) och ”Jag är rädd för att bli bortglömd och ensam” (1985) av Inga Sylvander och Maj Ödman är de böcker som givit oss inspiration och en modell för vår undersökning.

  Syftet med vår undersökning är att se vad barn är rädda för idag. Vad är de flesta rädda för? Vad är de mest rädda för? Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? Hur hanterar barn sin rädsla? Vilken relation har de till andra människor i en situation då de blir rädda?

  Vi anser att det är angeläget att denna undersökning görs p.g.a. att vi ska få reda på mer om barns rädslor, då det är en viktig del i vårt kommande yrke som lärare. Även andra yrkesgrupper som arbetar med barn samt föräldrar kan ha användning av vad vi har fått fram.

  Vi vill även göra en jämförelse med tidigare undersökningar om vad barn är rädda för. Har det förändrats något? Vi utgår från undersökningar som Inga Sylvander och Maj Ödman har gjort vid två tillfällen, vilka publicerades 1969 och 1985.

 • 144.
  Englund, Cristina
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Antisemitism i Nation of Islam2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är främst att försöka ge en nyanserad bild av förekomsten av antisemitism i Nation of Islam men även att försöka ge möjliga förklaringar till varför den uppstått. Utgångspunkten är att försöka förstå situationen snarare än att enbart fördöma den, men jag vill poängtera att det naturligtvis inte är likgiltigt med acceptans.

  Uppsatsen koncentrerar sig på följande frågeställningar:

  • Hur understödjer/legitimerar man antisemitiska uttalanden?
  • Vilken utveckling följer de genom organisationens utveckling?
  • I vilket sammanhang förekommer de och till vilket ursprung kan man härleda dem?
 • 145.
  Engström, Rikard
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Guds ord i Sverige!: ett försök till en kvalitativ fallstudie baserad på djupintervjuer över hur konverterade muslimer i Sverige tillgodogör sig Koranen1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete har varit att försöka ge en beskrivning över vilken relation den konverterade muslimen i Sverige har till Koranen. Jag har valt att försöka belysa detta genom frågeställningen:

  Hur tillgodogör sig konverterade muslimer i Sverige Koranen?

  Arbetet är en kvalitativ fallstudie där jag genom fyra djupintervjuer på ett så brett vis jag förmått försökt omfamna de olika uttryck som relationen tar sig. Intervjuerna redovisas som referat i berättande form, och de föregås av en översiktlig beskrivning av Koranen.

  Arbetet avslutas med en utvärderingsdiskussion där jag konstaterar att arbetet är ofullständigt då jag ej kunnat belysa den företeelse som frågeställning avser på ett begreppsligt vis. Slutligen så redogör jag för en möjlig fortsättning.

 • 146.
  Engström, Rikard
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  إحسن إلى المحتاجين: en etnografisk fallstudie över socialt arbete bland muslimer i Damaskus2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien berör socialt arbete bland muslimer utifrån exemplet Abu Nur som är en större moské i norra Damaskus. En särskild fördjupning har gjorts av verksamheten kring yatiim, barn vars far har dött, som i studien benämns som de faderslösa barnen. Studiens frågeställningar är: Vilka målgrupper riktas det sociala arbetet mot? Hur bedrivs det sociala arbetet? Vilka religiösa erfarenheter påverkar det sociala arbetets utformning? Studien är en etnografisk fallstudie på kvalitativ grund där informationen baseras på intervjuer och deltatagande observation som insamlats under en 7-veckorsperiod hösten 2007. Studien betraktas som grundforskning och resultatet presenteras i deskriptiv form.

  Abu Nur representerar ett specifikt andligt budskap utformat av den numera avlidne Shejk Ahmad Kuftaro som utarbetade en modern islamtolkning med stöd av den sufiska traditionen. Abu Nur bedriver verksamheter främst inom dawa, utbildning samt socialt arbete. Det sociala arbetet sker genom Ansar som är en av landets största välgörenhetsorganisationer. Ansar bedriver ett omfattande och strukturerat socialt arbete som erbjuder behövande människor stöd inom många livsområden. De målgrupper som Ansars sociala arbete riktas mot är främst studenter, fattiga och faderslösa barn. Majoriteten av dem som erhåller stöd är kvinnor och barn. Målgrupperna tillkommer i ett samspel mellan mänskliga behov, donatorers intentioner, myndigheternas riktlinjer och Abu Nurs egna intentioner och möjligheter att realisera sociala projekt. Studien visar att det finns en stark koppling mellan det sociala arbetet som Ansar bedriver och den andliga tradition Abu Nur representerar.

  Stödet till studenterna är främst riktat mot kursavgifterna men ger också en mindre grupp studenter möjlighet till kost och logi för en låg kostnad. Stödet till de fattiga utgörs främst av ekonomiskt stöd men även annan form av materiellt stöd samt viss utbildning erbjuds. Verksamheten kring de faderslösa barnen är indelad i två sektioner. Den externa sektionen erbjuder stöd till 1800 barn som bor hemma hos sina mödrar eller släktingar. Man har utarbetat ett program vilket erbjuder de faderslösa barnen stöd inom flera livsområden som kontant ekonomiskt stöd, mat, kläder, hälsovård, föräldrastöd, utbildningsstöd, fritidsaktiviteter samt stöd i social interaktion och inre utveckling. Delar av stödet förmedlas genom en veckobaserad gruppverksamhet för barn och mödrar.

  Den andra sektionen består av ett barnhem, Dar ar-rahme, för 150 flickor i åldern 4-13 år.

  Dar ar-rahme är ett nystartat barnhem vars sociala struktur baseras på ett lägenhetssystem, inspirerat av SOS-barnbyar, i syfte att eftersträva en familjekänsla. Barnen är fördelade på 12 lägenheter där en personal i varje lägenhet lever med barnen under medlevarskap. Dar ar-rahme erbjuder barnen stöd inom motsvarande områden som den externa sektionen men är mer heltäckande.

  Kärlek som faktor i behandlingsarbetet var ett påfallande inslag i bägge sektionernas arbete med de faderslösa barnen och deras mödrar. Inom bägge verksamheter så eftersträvade man att bemöta barnen med kärlek bl.a. med stöd av hadithen om att smeka det faderslösa barnets huvud. Kunskapsförmedling är ett annat viktigt behandlingsinslag för de faderslösa barnen där de dels får stöd i skolarbetet men också i social interaktion som inre utveckling. Att bidra till samhällsutveckling är ett genomgående inslag i Abu Nurs verksamhet i stort och återspeglas även i det sociala arbetet. Tydligast kommer det till uttryck i verksamheten på Dar ar-rahme där man bär visionen att det framgångsrika samhället kan byggas genom de faderslösa barnen.

 • 147.
  Engzell, Mao
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Gud som haver människan kär, se till mig som vuxen är: en studie om att bli religiös i vuxen ålder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  • Den här uppsatsen handlar om att aktivt välja och bli religiös i vuxen ålder.

  Det inledande syftet med uppsatsen är att studera den vuxna individens självvalda religiositet och beskriva och förmedla den så som den verkligen ter sig och upplevs för den troende själv.

  Jag har i min uppsats fyra huvudfrågeställningar:

  Vem? När? Hur? Varför?

  • Jag har under arbetets gång intagit ett hermeneutiskt forskningsperspektiv och i och med det ett hermeneutiskt förhållningssätt, arbetssätt och metoder och använt mig av litteraturstudier samt en intervju- och en enkätundersökning för att uppnå bästa undersökningsresultat.

  • Analysresultaten av mitt arbete kan redovisa följande resultat i frågorna:

  Vem? En ”sökare” av olika anledningar och slag.

  När? Efter yttre omständigheter såsom dödsfall, skilsmässa eller dylikt. Efter inre omständigheter, ofta beskrivet som en längtan eller ett behov.

  Hur? Har sökt Gud. Gud har sökt dem.

  Varför? För att möta ett behov.

 • 148.
  Engеlbrеktssоn, Annа
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Yoga som terapi?: finns det en förening mellan kropp och själ?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att titta på yoga som terapi. Finns det en förening mellan kropp och själ? Alltså, att kartlägga sambandet och dess betydelse i yogan.

  Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod då jag intervjuat fem personer, fyra kvinnor och en man. Utifrån det perspektiv jag valt så ligger intervjuerna till grund för studien. En kvalitativ metod har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld, den arbetar med ord och inte siffror. En kvalitativ metod används med fördel i små undersökningar med djupa frågor. Ur ett fenomenologiskt perspektiv så skall man se och prioritera exakta beskrivningar från intervjupersonerna. Därför har jag valt att redovisa dem i jag-form. Så att det skall bli så exakt som det går, så varje person får fram sin personliga profil. Min uppsats syftar egentligen till att bekräfta frågeställningen om ett samband.

   

 • 149.
  Enyonam Ayem, Christine
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  “Till Death Do Us Part”: Marriage in the Catholic Church and the Church of Sweden: a Comparison2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Marriage is an institution found in every society, culture or religion in the world. The Catholic Church has maintained most of her seven Sacraments including that of marriage. The Church of Sweden, an established Evangelical Lutheran faith, born out of the 16th century Reformation has two Sacraments excluding marriage. This field study was carried out in Gävle, Sweden in spring 2009. A comparative study of marriage in the Catholic Church and the Church of Sweden and the reason each church alludes to based on scripture and tradition was to help me, an African Catholic, understand differences between the respective churches and also understand why the Church of Sweden accepts same sex marriages. This was my motivation for writing this paper. I hope this paper will serve as a study guide to new people who come to Sweden from other cultures to enable them understand why the “Modus Operandi” regarding church marriage in Sweden is different from the church marriage in their native countries.

 • 150.
  Eriksson, Alva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Var Jung religiös?: hur såg i så fall hans gudsbild ut?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Carl Gustav Jung växte upp i en prästfamilj och kom redan i barndomen i kontakt med den religiösa problematiken. Jung har tidiga starka Gudsupplevelser men föreställde sig inte Gud på samma sätt som fadern gjorde. För denne var Gud bibelns och dogmatikens Gud medan Carl Gustavs Gud var snarare en panteistisk naturgud, stundom konkretiserad i ren fetischdyrkan. Hans religiösa föreställningar var lika mycket förbundna med underjordiska makter, med magi och trolldom. Carl Gustav Jungs konfirmation blev en stark besvikelse och efter denna tog han mer och mer avstånd ifrån den kristna religionen. Han hade under tonåren djupa tvivel som han inte kunde dela med någon i sin omgivning utan förde en inre diskussion mellan sina personligheter 1 och 2. Successivt kom han att utforska det kollektivt omedvetna framförallt under sin kris efter brytningen med Freud och individuationen och Självet kom att bli det som i första hand uppfyllde hans liv och tankar. Även om den analytiska psykologin som han utarbetade var ägnad som en terapi vid psykisk sjukdom har den i dagsläget ingen större plats i arsenalen. Jung har däremot kommit att få stor betydelse för New-Age-rörelsen och även för det så kallade tolvstegsprogrammet där Jung har tillskrivits äran av att ha tillfört den andliga dimensionen.

1234567 101 - 150 of 985
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf