hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Blom, Emilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Källdin, Helen
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Undervisningsmetodernas inverkan på elevernas läs- och skrivinlärning: En jämförande studie av metoderna Att skriva sig till läsning och traditionell undervisningsform i ämnet svenska, årskurs 1–32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhällets utveckling och teknikens framfart ställer allt högre krav på skolan. Det innebär att skolans undervisning måste anpassas efter samhällets efterfrågan. Idag är det lika viktigt för eleverna att behärska digital teknik, såväl som att läsa och skriva. Det ställer stora krav på lärarnas kompetens och skolans huvudmän bör inse vikten av att prioritera digitala verktyg.

  Vi har gjort en jämförande studie där vi har undersökt två metoder i läs- och skrivinlärning.  De metoder vi har undersökt är Att skriva sig till läsning som grundar sig på digital undervisning och traditionell undervisning som är den vanligast förekommande metoden i den svenska skolan. Syftet med vår studie var att undersöka hur elevernas läs- och skrivfärdigheter utvecklats med hjälp av metoden Att skriva sig till läsning i årskurs 2.

  Studien baseras på en kvalitativ undersökning med lärarintervjuer och analyser av elevers uppgifter. Resultatet av studien visar att eleverna som undervisats med metoden Att skriva sig till läsning hade bättre studieresultat än de som undervisats med traditionell undervisningsform. Eleverna som undervisats med Att skriva sig till läsning skrev mer utvecklade och beskrivande texter. I vår studie kan vi utläsa att eleverna inte har gått miste om sina kunskaper i läsförståelse på bekostnad av sin goda skrivutveckling. Det talar för att digitala verktyg är ett gynnsamt hjälpmedel i läs- och skrivundervisningen.

  Download full text (pdf)
  Blom & Källdin
 • 102.
  Blom, Evelina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Vallin, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Läsförståelse är nyckeln till allt": En intervjustudie om åtta lärares arbete med läsförståelse i årskurs 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete studerar vi hur verksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse. För att ta reda på detta har åtta lärare på fem skolor i tre olika kommuner intervjuats och på så sätt har lärarnas tankar och erfarenheter av begreppet läsförståelse samlats in. Vidare har vi även undersökt hur dessa lärare arbetar för att följa upp elevernas utveckling i läsförståelse. Undersökningen innefattar en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet har sedan analyserats i olika kategorier och resultaten diskuteras mot bakgrund av vald forskning, litteratur och ett sociokulturellt perspektiv. I denna studie framkommer det att lärarna är väl förtrogna med begreppet läsförståelse och lärarna har därmed tillräckliga kunskaper i hur de ska arbeta för att utveckla elevernas läsförståelse. Vidare visar studien att läraren bör eftersträva ett varierat arbetssätt i undervisningen och att undervisning bör bedrivas i läsförståelsestrategier eftersom detta är något som eleverna inte enbart kan lära sig på egen hand. För att följa upp elevernas utveckling använder sig lärarna av formativ bedömning, vilket är något som lärarna arbetar med kontinuerligt i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Blomquist, Sonia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Miljökritiken i Anderz Harnings kåserier i DN 1982-19922015In: / [ed] Eva Ekstrand, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Environmental Criticism in Anderz Harning's causeries in Dagens Nyheter (The Daily News) from 1982 to 1992

  A causerie is a short entertaining text published in a newspaper or magazine. The texts are often humorous and ironic and treat actual and everyday events from the perspective of the authors’ personal experiences.

  This paper examines environmental criticism from a collection of causeries by Anderz Harning which were published in the Swedish newspaper Dagens Nyheter between 1982 and 1992. Harning was a controversial writer whose work clearly highlights environmental problems nationally and internationally. He brought attention to the effects of the Chernobyl catastrophe and the general environmental situation in Sweden during the 1980’s and 90’s.

  The aim of this paper is to investigate how the criticism of the environment is portrayed and which stylistic tools the author used. The material that is the basis for this investigation consists of the collection of causeries from Harnings bästa droppar (1993), and scientific handbooks and dissertations in ideological criticism, style and rhetoric. In this work I have conducted a critical ideological analysis together with aspects of argumentation analysis. I have also closely studied the causeries to enable thematic categorisation.

  The results of my investigation show how causeries allow and emphasise environmental criticism by the use of irony and sarcasm. It also shows that Harning uses the classical rhetorical tools logos, ethos and pathos to influence the reader's intellect and emotions, and to present him as credible, honest and wise.

  Download full text (pdf)
  Paper Harning
 • 104.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, Sweden.
  Christensson, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Questions as literacy practice and boundary object in a teacher education setting2018In: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 48, p. 85-95Article in journal (Refereed)
 • 105.
  Blückert, Ann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Juridikstudenters språkliga inskolning2015In: Retten i sproget: Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis / [ed] Kjær, Anne Lise; Adrian, Lin; Brito Cederstrøm, Cecilie; Engberg, Jan; Gabrielsen, Jonas; Rosenmeier, Morten; Schaumburg-Müller, Sten, Köpenhamn: DJØF forlag, 2015, 1, p. 249-262Chapter in book (Refereed)
 • 106.
  Boija, Linn
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Stark Isaksson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Förskolans arbete med barns fysiska hälsa: En enkätundersökning av tre förskolors arbete med barns fysiska hälsa2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Boija, L & Stark Isaksson, M. (2013) Förskolans arbete med barns fysiska hälsa – En enkätundersökning om tre förskolors arbete med barns fysiska hälsa. Examensarbete i pedagogik 15hp. Lärarprogrammet, akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.

  Barns hälsa är ett stort område som alltid diskuteras på olika sätt. Trötta, stressade, överviktiga och med koncentrationssvårigheter är de ord som ofta beskriver dagens barn och unga. Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogerna på berörda förskolor anser sig ha tillräcklig kunskap, tillgång till lokaler och andra förutsättningar för att ge barnen tillfälle till planerade fysiska aktiviteter. Fysiska aktiviteter är beroende av pigga, koncentrerade och inte stressade barn för att minimera skador vid lek och annan aktivitet. För att nå dit brukar kosten komma på tal vilket har gjort att vi även valt att lägga lite fokus på att se över livsmedelsverkets riktlinjer och de pedagogiska måltiderna. Vi valde att göra kvantitativa enkätundersökningar med hjälp av 31 pedagoger i två olika kommuner för att få svar på våra frågor. Resultatet visar på deras likheter och olikheter i arbetet med fysisk aktivitet inom förskolorna. Resultatet pekar även på att skillnader finns på utövandet av planerade fysiska aktiviteter beroende på om pedagogerna anser sig ha tillgång till anpassade lokaler. Vidare visar även resultatet att måltiderna skiljer sig åt på de olika förskolorna.

  Nyckelord: Pedagogik, förskola, fysisk hälsa.

  Download full text (pdf)
  Förskolans arbete med barns fysiska hälsa
 • 107.
  Borg, Kristian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Blåvitt begär: Postkoloniala läsningar av finskhet, klass och genus i svensk film2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens huvudsyfte är att studera finska representationer i svensk spelfilm ur ett postkolonialt perspektiv. Med en diskursanalytisk ansats och med stöd i psykoanalys, postkolonial och feministisk teori diskuteras hur finsk etnicitet konstrueras, omförhandlas och samverkar med kategorier som genus, sexualitet och klass i svensk spelfilm från 1980 till 2010. Författaren vill visa på vilka sätt representationerna kan kopplas till en postkolonial relation mellan Sverige och Finland. Ett annat syfte är att ge exempel på hur postkolonial teori kan tillämpas i en svensk-finsk kontext.

  Fyra filmer analyseras: Två killar och en tjej, Seppan, Populärmusik från Vittula och Kid Svensk. Varje filmanalys utgår från ett tema: 1) hur etnicitet kan kopplas till olika rum eller miljöer; 2) hur kategorier som sexualitet, klass, genus och etnicitet samverkar; 3) hur etnicitetsbegreppet kan töjas samt 4) hur olika motståndsstrategier kan se ut.

  En central slutsats är att representationerna av finnar i svensk film ingår i en kolonial diskurs. Filmiska representationer är en del i denna diskurs. När den etniska kategorin finskhet är närvarande i svensk film aktiveras olika maktordningar som vilar på historiska stereotyper och sociala och materiella förhållanden. Men även motståndsstrategier blir synliga. Finnar och finskhet framstår och konstrueras ofta som något exotiskt och skrämmande men samtidigt begärligt i en svensk kontext.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Bright, Sainabou
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Abu Abdo, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Medier och skönhetsideal: En studie om skönhetsidealens påverkan på mörkhyade kvinnor i Sverige2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Developments in recent decades has led to a change in the way that people in any country tended to look very similar to each other, since people now have an ability to move further from the place they were born. There has also been a development in the way information is transmitted between people, thanks to inventions such as photography, moving images and a high techonologic system of transmission of these images. This has created a “media society” in which media has a very large role in peoples lives. Even though the appearance-norms in many countries are getting looser, there is still indications of a so called whiteness-norm being upheld in many western societies. People with “non-white” appearences are still being perceived as “outsiders” in many ways. In this essay we will examine the role that media plays in upholdning this type of norms. We will do so by interviewing those who are affected, dark-skinned people that grew up in Sweden.

  Key-words: Beaty ideals, Media, Whiteness Standard, Dark-skinned in Sweden, Intersectionality

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Brodin Holmstedt, Nina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ivarsson, Nicole
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ebolasituationen i svenska dagstidningars reportage: En kvalitativ undersökning av hur ebolasituationen framställs i svenska dagstidningars reportage2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersöknings främsta teoretiska utgångspunkt är att medier på ett eller annat sätt påverkar människors uppfattning av verkligheten. Medierna kan visa oss de dimensioner av verkligheten vi inte själva har möjligheten att uppleva och blir då ofta vår enda källa till information. Därför finns ett intresse att undersöka hur medier framställer sådana situationer och händelser.

  Undersökningen har begränsats till hur två av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, i sina reportage, framställt den ebolasituation som pågått i Västafrika under det senaste året. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ analys av innehållet, där fokus lagts på att urskilja generella mönster och drag som karaktäriserar framställningen.

  Under den valda sökperioden har endast åtta reportage publicerats och samtliga av dem inom en tvåmånadersperiod. Värt att notera är det faktum att ebolasituationen enbart framställts utifrån ett av de drabbade länderna i Västafrika, Liberia. Analysen av materialet har påvisat flertalet relevanta mönster, bland annat att situationen framställts gå från allvarlig till kontrollerad trots att ebolaepidemin varit fortsatt pågående månader efter att det sista reportaget publicerats. Det har även konstaterats att majoriteten av personerna i reportagen har kopplingar till Läkare utan gränser, vilket dessutom är den organisation som spelar överlägset störst roll i den sammantagna bild som framställts i reportagen.

  Med hänsyn till undersökningens resultat har det sedan avslutningsvis getts förslag på eventuell fortsatt forskning, däribland att det skulle kunna vara av intresse att vidare studera hur ebolasituationen framställts i medieinnehåll som inte producerats inom samma kulturella ramar. Detta skulle kunna ge en bredare bild och öppna upp för kulturella jämförelser i framställningen av ebolasituationen.

  Download full text (pdf)
  Brodin Holmstedt, Nina. Ivarsson, Nicole.
 • 110.
  Broman, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kråkflickan och Raskolnikov: En komparativ studie av Brott och straff och Victoria Bergman- trilogin2013Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar de fyra böckerna Brott och straff av Fjodor Dostojevskij, Kråkflickan, Hungerelden och Pythians anvisningar alla tre skrivna av Jerker Eriksson och Håkan Axlander- Sundquist. Jag utför en illustrativ komparativ analys av mördarnas psyke och böckernas struktur samt undersöker det didaktiska värdet av att göra denna studie.

  Genom att psykologiskt analysera böckernas mördare har jag kunnat göra en psykologisk profil till de fyra. Raskolnikov som är dubbelmördare i kriminalromanen Brott och straff har en narcissistisk, schizofren läggning som beror på att hans omedvetna strider med det medvetna om det moraliska i att mörda. Viggo Dürer, den onda mördaren av ett femtiotal barn, som figurerar i trilogin är klart psykopatisk med en könsidentitetskonflikt. Victoria Bergman, den trasiga föräldramördaren som är huvudperson i Kråkflickan, Hungerelden och Pythians anvisningar lider av dissociativ personlighetsstörning till följd av upprepade övergrepp i barndomen. Hon är hjälten och detektiven på samma gång. Hennes dotter Madeleine, bortadopterad från födseln, är den som utför ett tiotal mord i trilogin. Med en liknande uppväxt som sin mamma är hon närmast psykopatisk och mördar med motivet hämnd. Victoria Bergman- trilogin faller inom ramen för både en detektivroman och en pusseldeckare, då läsaren får följa offer, förövare och detektiv och samtidigt själv ikläda sig rollen som den undersökande brottsutredaren.

  Det didaktiska värdet i min studie anser jag vara högt, då den för mig öppnat dörrar att som pedagog lättare ska kunna introducera äldre litteratur som ingår i kanon. Äldre litteratur kan komparativt studeras med hjälp av nyare som ligger närmare elevernas världsbild och då är lättare att ta till sig. All litteratur i min studie kan användas som underlag till värdegrundsdiskussioner och därmed låter eleverna uppnå en större förståelse för sin omvärld och sig själva. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Brown, Eric
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Learning / Teaching English as a Second Language in the Information Age: A Study on the Influences of New Media on Swedish Students in the English Classroom2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The tools that we have developed, namely the Internet, online games, and social networks, have drastically changed the world we live in. Furthermore, after years of studies, discussions and research, it has been concluded that English as a Second Language study is an important tool for the mediation and proliferation of information across the globe. The aim of this study is to combine the models of Sociocultural Theory, Interaction Hypothesis and Connectivism to provide insight about the use of ‘new media’ by English as a Second Language (ESL) students and the potential of its use in the ESL classroom in Sweden. However, its applications can also be used in countries with second language curriculums similar to Sweden.

  Download (pdf)
  bilaga
 • 112.
  Brown, Eric
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Native and Non-native English Speaking ESL/EFL Teachers in Sweden: A Study on Students’ Attitudes and Perceptions towards the Teaching Behavior of Native and Non-native EnglishSpeaking Teachers2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate whether upper-secondary school students, studying English as a foreign language (EFL) in Sweden, prefer to learn from Native English speaking teachers (NEST) as opposed to Non-native English speaking teachers (NNEST). Furthermore, the present study seeks to identify, from the EFL learners’ perspective, why certain characteristics of both NNEST and NEST are felt to be more prestigious than others which in turn might affect the students’potential to acquire a desired identity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Brundell, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kommunikation, etik och moral: En studie baserad på nyhetsrapporteringar gällande avslöjanden av företag som inte följer sina egna värdegrunder och policydokument gällande kommunikation angående hållbarhetsfrågor.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Author: Linnea Brundell

  Mentor: Gábor Bora

  Course: Media and communication studies, C- level, advanced course. 

  Communication, ethical and moral – a survey based on news exposing companies which does not follow their own communication policies.

  Plot: In a leader in the newspaper Arbetarbladet, the writer says that the numbers of journalists are going to be reduced, while the numbers of informant officer are going to increase. 

  Theory: The theory which has been used in the essay is Pierre Bourdieu´s field theories, Jürgen Habermas theories on representation and theories about the company’s values.

  Method: The method used in the essay is a qualitative text-analysis. The material in the essay is articles from the newspaper Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. Also two documentaries from the TV-show Kalla Fakta will be a part of the material. Adocument made by the trade union DIK, which tell about ethical guidelines for information officer, journalistic rules for their work are also a part of the material. 

  Result: The survey shows that the companies have been failing to work after own policy documents. 

  Download full text (pdf)
  Kommunikation, etik och moral
 • 114.
  Brundell, Ywonne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Synen på japanen som Den Andre: en studie av fyra svenska dagstidningars reaktioner på nyheten om atombombssprängningarna över Hiroshima och Nagasaki2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Synen på japanen som Den Andre
 • 115.
  Brundin, Jenniefer
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hebert, Jennifer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Attityder till engelska lånord: - awesome eller skräckinjagande?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Är engelska lånord ett hot mot eller har de en berikande effekt på det svenska språket? Det engelska språkets inflytande på det svenska språket växer ständigt i samband med utvecklingen, som resulterar i att nya begrepp och beteckningar letar sin in i det svenska språket. Frågan är dock om svenskar har en negativ attityd till de engelska lånordens framväxt eller om de är positivt inställda till dess inverkan på det svenska språket. Enligt en kvantitativ undersökning med ett urval informanter med svenska som modersmål har en klar majoritet av informanterna en positiv attityd till engelska lånord. En jämförelse mellan olika åldersgrupper visar dock att den äldre generationen har en tendens att vara mer negativa till mängden engelska lånord i det svenska språket, och att de direkta lånorden inte är lika godtagbara som andra typer av lånord vilket kan bero på den ortografiska kopplingen till det engelska språket. De positiva attityderna är däremot betydligt fler främst hos den yngre generationen, som anser att engelska lånord har en positiv effekt på det svenska språket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Brunner, Jonas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Rap Music: Differences in Derogatory Word Use Between Mainstream and LGBTQ Artists2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at investigating differences in derogatory word use between heteronormative rap artists and rap artists identifying with LGBTQ norms. A list of six profane words to be content analysed was constructed. These words were divided into three subcategories: those generally related to men (dick and nigga), women (bitch and pussy), or language in general (fuck and shit). The study examines the frequency of these derogatory words in randomly selected rap music and investigates how these frequencies differ in mainstream and LGBTQ artists' song lyrics. A content analysis of four randomly selected songs each from ten randomly selected mainstream artists and ten randomly selected LGBTQ artists was conducted. Two hypotheses that were derived from the literature (Wilson, 2007; Monk-Turner & Sylvertooth, 2008) were tested. It was expected that (1) general profanity (the use of fuck and shit) would occur most frequently in the lyrics of both mainstream and LGBTQ artists and that (2) derogatory words directed at women would not be as frequent in the lyrics of LGBTQ artists as in mainstream rappers' lyrics. On the contrary, the data show that profanities aimed at women occur more frequently in LGBTQ artists' lyrics. The data also show that general profanity is most common in LGBTQ artists' lyrics but not in the lyrics of mainstream artists, where profanities aimed at men was most frequent. However, there were several factors which affected the validity of the study. The issue of whether profane words are always used in a derogatory way in the songs or not is a big methodological shortcoming of the study in terms of accuracy. Furthermore, the small sample size indicates that one should be cautious about stating generalisations based on tendencies seen in the data.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Brunåker, Svante
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gaddefors, Johan
  Kurvinen, Jaana
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Mickelsson, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nyström, Harry
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Vilhelmson, Pär
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Trading wor(l)ds: rapport från RENT en forskningskonferens2005Report (Other academic)
 • 118.
  Brynte, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Westland, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  En semiotisk, retorisk och kvalitativ undersökning av genusperspektivet i Sveriges största livsstilsmagasin för kvinnor - Amelia.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Brynö, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Wilson, Malou
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  ICA-Stig har makten?: ICAs reklamfilmer ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of our survey was to study the gender perspective in ICA's commercials. We have specified whether the male or female gender appears more or less in the movies, if there has been any change in gender perspective from 2006 to 2016 and if the items featured in the movies are more or less directed to any of the sexes. We have limited ourselves to commercials that have been shown on television during three different festivals in Sweden: Christmas, Midsummer and Easter.

   

  Question:

  • How are women and men produced in Ica's commercials?
  • Has there been any change from 2006 to 2016?
  • Are the items shown in the commercials intended for women, men or both?

   

  We have assumed theories that we consider relevant to our survey. We have divided the theories into three different areas:

  • Gender
  • Media and identity
  • Advertising and the media.

  In order to conduct the survey, we have made a quantitative content analysis of 15 different commercials. We have limited ourselves to commercials that have been shown on television during three different festivals in Sweden: Christmas, Midsummer and Easter. We have then made a qualitative content analysis on five films that we consider attracting different stereotypes.

   

  The result we found in our survey was that the men dominate ICA's commercials, and we mean that among other things there are more male characters that are in and have a sort of leadership role. Our results differ slightly from the theory of the subject, namely that women often dominate the advertising industry.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Burman, Agnes
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Löjligt, sjukt, perverst": en modern begreppshistorisk analys av perversion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Perversion är ett negativt laddat begrepp som används för att beskriva personer eller företeelser som avviker från normen, oftast den sexuella. Jag undersöker vad, vem och vilka som kallas perversa i tidningen Expressen år 1966, 1986 och 2016, med syftet att synliggöra hur begreppets användningsområde har förändrats.

  Min metod har sina rötter i den begreppshistoriska teorin och är utvecklad av Reinhart Koselleck. Genom synkrona och diakrona analyser granskar man politisk-sociala begrepp och sammanhangen de brukas inom.

  Resultatet visar att bruket av begreppet som ett icke-sexuellt, värdeladdat ord har varit konstant. Det har också åsyftat ett varierande antal sexuella läggningar och uttryck, varav några finns närvarande under alla årtal. Min slutsats blir att det perversa inte nödvändigtvis förblir perverst: ibland brukas begreppet impulsivt, som en reaktion mot det vi inte är vana vid. Begreppets associationer med det förbjudna och tabubelagda förblir dock beständiga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Byström, Tony
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Civiliseringsprocessen i Torneå Lappmark: En studie om civiliseringsprocessen ur ett perifert perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 122.
  Byström, Tony
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "En kåranda, visst finns det!": En språksociologisk studie om tystnadskulturen i fängelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Very little or any of the research within social language about different cultures of silence has been devoted to the norms of silence which exists within the speaking community of prison and which is shared by both inmates and staff. The purpose with the essay has therefore been to, from earlier research, investigate what the norms of silence in prison are, how these affect inmates and staff in their attitude toward each other and the communication between them, and if there are similarities in the norms of silence between the two groups and how these are expressed, regulated and applied within the speaking community compared with other cultures of silence. The essay takes it point of departure within theory of social language and how one uses the sound of language, words and turns in a correct way according to the norms and attitudes that exist within a speaking community and focus foremost around the culture of silence and its norms for silence and secrecy that exist within the speaking community which is shared by both inmates and staff in prison. The empiric collection has been done through qualitative method in combination with introspection, participation observation and interviews plus questionnaires which later have been interpreted and compared with earlier research. Four respondents, all of them staffs who have been or are active within the Swedish correctional system and have possessed varying posts, were interviewed or had to answer questionnaires which aimed to make the respondents to think about and to confirm the existence of a culture of silence. The result of the essay showed that staff, like inmates, have norms for silence and that staff in meeting with inmates shows varying degrees of attitudes, dependent if there’s about a closed respective an open ward, so that the verbal communication is affected by an informal attitude towards the inmates which is more accepted in open than compared with closed wards within the group of staff because the level of security is higher. Through the investigation of which norms of silence there are within the group of staff, generally, and how these are expressed and regulated within the speaking community through highlighting experiences and attitudes to better understand and explain the meaning of silence in different circumstances, and to compare the results in the essay with earlier science in order to bring forward similarities and differences in silence among inmates and staff with other cultures of silence, the essay has showed that there’s a culture of silence with norms of silence not only within prison, i.e. among inmates and staff, but within all speaking communities, which affect the communication with other groups or cultures negative, and that the formation of attitudes, i.e. negative social representation of others, and appliance and maintenance of the culture of silence is dependent on informal leaders which has a high status within the group.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Bärj, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Tro via rus: Svenskars andliga sökande via psykedeliska substanser2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med studien är att undersöka om användningen av psykedeliska droger i syfte av att nå religiösa mål ökar i Sverige. Studien utgår ifrån ett religionssociologiskt perspektiv för att besvara varför alternativa livsåskådningar uppstår i samband med användandet av psykedeliska droger. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod och har genomförts med hjälp av intervjuer. Syftet har varit att undersöka om de intervjuade personerna fått en förändrad existentiell livsåskådning efter att de brukat psykedeliska preparat samt om de tror att dessa typer av sökande ökar i Sverige och vad det kan bero på. Informanterna i studien berättar om sina liv före och efter sitt religiösa uppvaknande via psykedeliska substanser. Studiens resultat påvisar varför personer väljer att använda sig av psykedeliska droger och om de tror att användningen av dessa ökar i Sverige idag. Den data som samlats in består av tidigare forskning samt empiri från de genomförda intervjuerna. Materialet har kategoriserats och diskuterats utifrån ett religionshistoriskt- och religionssociologiskt perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Böluktas, Büsra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kvinnor och Medier: En studie om hur tidskriften Glamour konstruerar stereotypa kvinnobilder på sina omslag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 125.
  Börjesson, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lundkvist, Natalia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En kvalitativ studie om fritidslärarens reflektioner kring uppdraget att arbeta med IT i fritidshem2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Between Womanhood and Citizenship: A Conceptual-Historicist Approach to Antebellum Women's Literature of Protest2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates the tension between the antebellum ideas of “womanhood” and “citizenship” as represented in three classic texts of women’s literature of protest: the “Declaration of Sentiments” of the Seneca Falls Convention, Margaret Fuller’s Woman in the Nineteenth Century, and Harriet Jacobs’s Incidents in the Life of a Slave Girl. After a brief discussion of what is meant by “literature of protest” and the reasons why these texts belong to this category, I proceed to read them and their historical context following a method inspired by Reinhart Koselleck’s history of concepts (Begriffsgeschichte); I approach “womanhood” and “citizenship” as concepts whose semantic fields can and should be analyzed in their diachronic and synchronic dimensions. Here, however, I will focus on the latter, in an attempt to account for conflicts as well as commonalities between them.

 • 127.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Conceptualizing "Americanness"2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In sharp contrast with “Englishness”, which is an important category of scholarship on national identity in Britain, the notion of “Americanness” has suffered from chronic lack of conceptualization. Treated as if its meaning were self-evident, “Americanness” now features only sporadically and marginally in studies of US culture, where it is used as a synonym for “American identity” semantically subsumed to concepts such as “ideology”, “exceptionalism”, “whiteness”, and “masculinity”, depending on the author’s thesis and scholarly interests. No dedicated study of Americanness has been produced, at least nothing of the kind Englishness has engendered. Perhaps it is time we put it on the map of literary and American studies in a new, scholarly rigorous and dispassionate way.

  Within the methodological framework of conceptual history, I propose that “Americanness” might be viewed as a concept with a broad, albeit historically specific, semantic field. Today for example, “Americanness” grasps several historical objects and theoretical notions, serving as their common designator; among these, U.S. national identity, political culture, conflicts and negotiations along the lines of race, gender, ethnicity, class, and sexual preference, a national corpus of law, a higher education system, a system of government as well as an economic and financial system, world hegemony, popular culture, literary canon, and several varieties of English. Here, however, in order to investigate the conceptual quality of the term, I will focus on the diachronic dimension of “Americanness” and address the problem of its frequent confusion with the older notion of “Americanism”.

 • 128.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Constituting Americanness: A History of the Concept and Its Representations in Antebellum American Literature2015Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book is based on my PhD dissertation, entitled Representations of the Concept of “Americanness” in the Canon of Antebellum American Literature. It is a work in cultural history and literary theory that suggests a fresh and potentially fruitful approach to the old notion of Americanness, an idea that lay at the foundation of American studies in mid-twentieth century, only to be exposed as “ideological fiction” by the New Americanists. Surprisingly, neither its advocates nor its critics have made the scholarly effort necessary to theorize or conceptualize Americanness. 

  The subtitle indicates what is distinctive about this project: this is a study of the concept of Americanness. Thus, following Reinhart Koselleck’s history of concepts (Begriffsgeschichte), I propose that “Americanness” is not an ordinary word, but a concept with a broad, albeit historically specific, semantic field. Thus, in the three decades before the Civil War, the semantic field of “Americanness” was constituted at the intersection of several concepts, in different stages of their respective histories; among these, nation, representation, individualism, sympathy, race, and womanhood. By tracing the representations of these concepts in literary texts of the antebellum era, paying attention to their overlapping with the rhetoric of national identification, I uncover some of the meaning of “Americanness” in that period. 

  As far as literary history writing is concerned, Begriffsgeschichte has a double potential: first, to explain the source of confusion between historically different semantic loads of the same concept and, second, to check the critic’s tendency to relativize concepts and therefore make the past a little too familiar. The concept-focused close reading of literary works of the past involves a reformulation of the text/context binary so as to account for contingencies without diminishing the importance of exegesis (a crippling tendency in contemporary literary studies); ultimately, this work aims to reconsider the relationship between history and literature.

  To lay out the meaning of “Americanness” I analyze a wide range of antebellum texts by Emerson, Melville, Thoreau, Douglass, Whitman, Stowe, Jacobs, Hawthorne, Poe, and Fuller, against the background of critical reception and recent scholarship. Thus, to college students and faculty, this book offers a period study of major American writers of the antebellum era.

 • 129.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Democracy and the Teaching of English at the University of GävleManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate these practices, notions, and attitudes as they inform (and are carried out in) the teaching of English as an academic subject at the University of Gävle. The research questions are: 1) What are the conceptions of democracy in education among the English faculty at the University of Gävle? 2) Which norms, structures and practices are considered to foster democracy in higher education and which norms, structures and practices are considered real or potential challenges to democracy in higher education? 3) How does democracy fare in the teaching practice, i.e. in objectives, content, assessment, as well as in the implementation and course/lesson design? 4) What specific advantages does the teaching of English have for democratic education? 5) How well are the teachers acquainted with official documents that outline the University of Gävle’s policy on promoting and maintaining democracy in this institution? To answer these questions, semi-structured interviews have been conducted with four of the six teachers who made up the English faculty at the University of Gävle in the spring semester of 2017. The respondents’ answers and their subsequent analysis constitute the core of this qualitative research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  English-Language Literature Teaching and Democratic (Higher) Education2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Out of the values, norms, and practices that constitute the semantic field of democracy, this study hones in and reflects on those that are relevant for the goals and principles of higher education in the national context. Furthermore, the scope of this study is narrowed down to the teaching of English-language literature in Swedish institutions of higher education. Given the relatively high degree of autonomy that the teaching of literature has within the academic subject of English and the wide diversity of lecturers’ and professors’ research interests and backgrounds, it is important to account for the educators’ notions of, and attitudes toward, democratic education and democratic values as well as for the ways in which those values are reflected in their teaching practice. The main questions are: 1) Which norms, structures and practices are considered to foster democracy in higher education and which norms, structures and practices are considered real or potential challenges to democracy in higher education? 2) What specific advantages does the teaching of English-language literature have for democratic education? 3) How do the democratic values fare in the teaching practice (in objectives, content, assessment, as well as in the implementation and course/lesson design)? Empirical evidence will be gathered through semi-structured interviews with English-language literature faculty from several Swedish universities. Some partial results of this investigation, which is part of an on-going project, will be presented at the conference.

 • 131.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  On the Path to Citizenship: A Conceptual Historicist Reading of Antebellum Women's Protest Literature2020In: Orbis Litterarum, ISSN 0105-7510, E-ISSN 1600-0730, Vol. 75, no 1, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This essay introduces a new approach to the history of pro‐ test literature, and to literary history writing in general. My case studies investigate three antebellum American works by women that express discontent with women’s condition: the “Declaration of Sentiments” of the Seneca Falls Convention (1848), Margaret Fuller’s Woman in the Nineteenth Century (1845), and Harriet Jacobs’s Incidents in the Life of a Slave Girl (published in 1861, but written probably between 1852 and 1857). Drawing on Reinhart Koselleck’s theory and practice of conceptual history, the essay includes an analysis of the semantic field of citizenship in these works with an aim to explore the textual politics of their protest within the con‐ ceptual and ideological context of antebellum America.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  "Partialist" and "Universalist": Figurations of U.S. Exceptionalism in Antebellum Writing2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper, I investigate the tension between particularism and universalism at the core of antebellum American exceptionalism. “Particularism” is herein understood as a broader term encompassing “nationalism”, “jingoism”, “sectarianism”, as well as “individualism” and “self-interest”.  As for “universalism”, it is conceived neither in theological terms as the doctrine that all people will be eventually saved, nor as a kind of foreign policy, but as virtually synonymous to “universality”, or the condition and quality of being universal. Taking my cues from one of Emerson’s famous paradoxes, namely that “every man is a partialist… and… every man is a universalist also” (in the essay “Nominalist and Realist”), I proceed to identify and compare representations of particularism and universalism in antebellum writings on U.S. national identity by Emerson, Fuller, Simms, Douglass, and Delany.

 • 133.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Poe and the New Order of Free Enterprise Capitalism: An Illustration of the Uses of Reinhart Koselleck’s Begriffsgeschichte for Literary Studies2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In her influential review of the “new formalist” movement, Marjorie Levinson grounds her discussion on the polemic of resurgent formalist views and theories with materialist approaches to literary history and interpretation represented by the well-established, institutionalized, school of new historicism. The most frequent problem invoked by representatives of the formalist “countercurrent” in literary studies today is the tendency of reducing literary texts to “a simple-minded mimesis” of their cultural and historical contexts, which has come to replace “the dynamic formalism that characterized early new historicism”. By recourse to Reinhart Koselleck’s notion of historical structure (which he discusses in connection with the practice of conceptual history), I propose an analysis of Poe’s narrative response to and representation of the new order of free enterprise capitalism, a period of huge transformations in antebellum America, brought forth by the rapid transition from an agrarian society to a market economy dominated by industrial capitalism. With this new historicist exercise informed by Koselleck’s philosophy of history, I hope to get a closer look at the elusive mechanisms of the dialectical relation between work and world, literature and history - a central issue for many of those writing against the new historicist “current”.

 • 134.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Putting Context to New Use in Literary Studies: A Conceptual-Historicist Interpretation of Poe's 'Man of the Crowd'2017In: Partial Answers, ISSN 1565-3668, E-ISSN 1936-9247, Vol. 15, no 2, p. 241-261Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Poe’s adherence to a strict aesthetic formalism used to be problematic for studies of the relationship between his work and its American context; the methodology of New Historicism has helped to surmount this problem but sometimes with excessive emphasis on socio-historical contexts. This essay examines critical practices at work in the interpretation of Poe’s canonical piece “The Man of the Crowd” in light of the recent debates in literary studies around the problem of context and contextualization in general and the “hegemony” of new historicism in particular. It then suggests an alternative method of reading literary texts and their contexts — one based on Reinhart Koselleck’s history of concepts. It offers an analysis of “The Man of the Crowd” as an illustration of this method.

 • 135.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Searching for a point d'appui: Constructions of National Identity in Antebellum American Literature2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In the decades before the Civil War, American society witnessed the intensification of political and social tensions over issues such as slavery, Irish immigration, laborers’ rights, and women’s rights; the major economic transformations and the drive toward the new order of free enterprise capitalism (especially in the North); the expansionist policies materialized as Indian removal or military aggression against a neighboring country. Such disruptive forces were taking a heavy toll on the national fabric. At least this is what some American literati feared; through all the tumult and vitality of antebellum America, they discerned a sort of moral groundlessness. The America(s) they imagined seem to point to this ethical dimension as their common denominator. Thoreau is one of those antebellum writers who peeped into the American conscience and tried to find a “point d’appui”, a new ethical foundation for the national project that was underway. This paper investigates his and others’ literary re-constructions of America.

 • 136.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  The Conversational Framework, Democratic Education, and Pedagogic Design in the American Literature Survey: A Case Study2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This presentation attempts to probe the applicability of Diana Laurillard’s “conversational” model of collaborative learning to the teaching of the American Literature Survey at the University of Gävle. For the purpose of exemplification, I have selected a unit on race and gender representations in late nineteenth-century fiction, with a focus on Mark Twain’s Pudd’nhead Wilson and Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wallpaper”, respectively. Given that the vast majority of students who take up this course are enrolled in the teacher training program, an important research question is how this pedagogic framework might contribute to developing and consolidating democratic values and practices in their future roles as high school teachers of English in Sweden. This aim converges with the curricular objective that civic values and attitudes should underpin the teaching of all subjects in the Swedish school system. The study is part of a project entitled “Democratic Vistas in the Classroom: Teaching American Literature in Swedish Higher Education”.

 • 137.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Toward a comparatist horizon in conceptual history2019In: History of European Ideas, ISSN 0191-6599, E-ISSN 1873-541X, Vol. 45, no 1, p. 117-120Article, book review (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Toward a Methodology of Intuitive Critical Thinking in Literature Teaching2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Literature has a special relation with truth. It often purports to reveal that there are many ways of conceiving truth, that indeed there is no absolute truth. Yet there are, in literature, notions of truth like the truth of the slave narratives and all of the so-called protest literature that resist relativization. In a sense, much of our work and expertise as literary scholars is to distinguish between claims to truth and to advance one claim against others through persuasive and valid arguments. To do that, we employ an ability to think critically that we have developed and trained as part of our professional identity. So embedded is this ability in the practice of literary studies that it might be considered exemplary for what theorists of critical thinking tentatively call “a way of being” and “a habit of the mind”. After a brief discussion of a few conceptualizations of truth in literature and literary studies, I present the notion of “intuitive critical thinking” and its possibilities for teaching literature in higher education, with a focus on the syllabi of some of my literature courses at the University of Gävle.

 • 139.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Two Fictionalizations of American Populism: Edward Bellamy’s Looking Backward (1888) and Sinclair Lewis’s It Can’t Happen Here (1935)2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper discusses two best-selling fictional novels published at key moments in the history of American populism. The first one, Edward Bellamy’s Looking Backward 2000-1887, is a famous utopia and protest novel that helped crystalize the populist movement and exerted influence on the political agenda and organization of the People’s Party in the early 1890s. The other, It Can’t Happen Here, is a realist dystopia written by Nobel Prize laureate Sinclair Lewis in 1935, in an epoch marked by the successes and failures of President Franklin D. Roosevelt’s New Deal and the rise of fascism and communism in the United States and abroad. It was also the time when the populist label had been extended to a special kind of left-wing political profile, one centered on the charismatic leader whose discourse and policies were tainted by demagoguery and authoritarianism. Huey P. Long, the colorful political boss from Louisiana, and Father Charles Coughlin, a Roman Catholic priest turned radio star from Detroit who spoke admiringly of Hitler and Mussolini, are prime examples of that species. Reading these two novels and reflecting over their relationship with populism may shed light on the transformation of the perception of American populism in its first fifty years of existence, from a progressive reform movement to an anti-democratic movement fueled by irrational resentments. In addition, approaching the history of American populism though these novels enables one to focus less on the “supply” side of populist politics (i.e. the populist leader and the populist party), as most analysts and commentators of populism do, and more on the “demand” side of it (i.e. the people/voters’ perception of and need for populist politics and politicians). Out of the many and often contradictory definitions of populism in political science, one will be selected, argued for and used throughout the essay.

 • 140.
  Cananau, Iulian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Sims, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Teaching Literature, Implementing Multicultural Education2017In: Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 297-316Chapter in book (Refereed)
 • 141.
  Carenlöv Borg, Camilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Arbetar ämneslärare språkutvecklande?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Carleson, Angelica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Stefánsson, Jim
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Elevers bristande erfarenhet av lyrik i svenskundervisningen: En grundad teoristudie av elevers relation till lyrik2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to study upper secondary school seniors’ relationship to poetry. The researchers seek to discover the students’ conceptualization of the subject of poetry. Fur-thermore, this paper will present a case study, in which sixteen students participate. The chosen research approach is Glaserian Grounded Theory, which in itself has a con-siderably comprehensive methodology. However, working with Grounded Theory enables an objective approach to the field of study, requested by the researchers. In course of this study, the researchers found that the lack of experi-ence in working with poetry was the students’ main con-cern. The theory, which was generated, therefore evolved from the previously mentioned main concern.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Carlsson, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Constructions of RE teacher knowledge in supervision conferences2015In: Shifting borders in Religious Education: XIII Nordic Conference on Religious Education Ed: Olga Schihalejev 15 - 18 June 2015, University of Tartu, Estonia (Abstract Book), 2015, p. 40-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper presentation is to present a tentative analysis of what is constructed as “teacher knowledge” of a RE teacher through supervision conferences in Swedish teacher education. The analysis will discuss different categories related to knowledge, skills and dispositions, needed for a RE teacher to teach in upper secondary school. A theoretical assumption is made that joint talk will construct meaning and, in the present case of studying a teacher education practice, that joint talk (and the analysis of joint talk) will construct scientific knowledge about “RE teacher knowledge”. The analysis is based upon an empirical material generated from observations and transcriptions of six supervisory conferences in Swedish RE teacher education held atsix different schools in five different cities, organized by three different universities in Sweden. Each supervisory conference is a tripartite dialogue, involving a RE student teacher, a RE teacher educator from university and a RE teacher from school. In the methodological design of the study, interviews with all three participants are included, both before and after the supervision conference. An observation of a RE lesson held by the student teacher before all supervision conferences respectively, arealso included. In the presentation a comparison will be included between RE teacher knowledge which is constructed by the triad in the conference talk and knowledge categories in focus when the participants are interviewed individually. To sum up, the presentation will concern a tentative analysis of RE teacher knowledge through the construction of categories based upon observations of a teacher education supervision practice and interviews with the participants.

 • 144.
  Carlsson, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Den frånvarande etiken: Några reflektioner över etikens position i skola och lärarutbildning2019In: Religionskunskapsämnet i fokus: Utmaningar och möjligheter / [ed] Olof Franck; Emma Hall; Bodil Liljefors Persson, Föreningen lärare i religionskunskap, FLR , 2019Chapter in book (Other academic)
 • 145.
  Carlsson, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Ethics – a missing theme (?) when student teachers and teacher educators construct the competent RE teacher2017In: What may be learnt in ethics? Conference 11-13 December 2017: Abstracts, 2017, p. 6-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In my PhD-thesis, constructions of RE teacher knowledge are investigated based on observations of six RE supervision trialogues in teacher education (Carlsson, 2016). In this paper I am returning to the empirical material from the thesis, investigating it from an ethics perspective: What discourses about ethics are articulated in RE teacher education supervision trialogues? Preliminary findings show that few articulations can be identified when searching for the terms ethics, moral and values. The next step in the research process includes the main research question - an attempt to investigate the non-articulated: Is ethics a present theme when exploring other statements that can be understood as different conceptions of ethics in light of ethical theories? To be able to answer this research question, an expanded understanding of the content of ethics/ethical competence must be at hand. My inspiration comes from a few different, but from this perspective related, views on ethics. In the Swedish school system, ethics is a part of the RE subject were a “multicultural ethical competence” must be developed (Franck, 2014, p. 198). In relation to Franck, the conception of understanding different others might also be considered the affinity of (aspects of) the ethical theories of Nussbaum (1995), Bauman (1996) and Benhabib (1994). I will use this conceptualization when exploring the empirical material and in that way be able to analyze the construction of the competent RE teacher in terms of ethics and/or ethical competence as a possible present, or missing, theme in RE teacher education supervision trialogues.

 • 146.
  Carlsson, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Förändring i samtiden?: Elevers livsåskådningsbeskrivningar och religionskunskap2015In: Det postsekulära klassrummet: Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp / [ed] David Carlsson & Peder Thalén, Gävle: Högskolan i Gävle , 2015, p. 55-70Chapter in book (Other academic)
 • 147.
  Carlsson, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Kritiska uppmaningar från skolinspektionen till religionskunskapsämnet på gymnasiet: några svar och fortsatta frågetecken från religionsdidaktiska trepartssamtal2018In: Religion & livsfrågor, ISSN 0348-8918, Vol. 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 148.
  Carlsson, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Representation and safe space: conflicting discourses in RE teacher education supervision2020In: British Journal of Religious Education, ISSN 0141-6200, E-ISSN 1740-7931, Vol. 42, no 1, p. 36-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores supervision conferences in RE teacher education in Sweden. Two discourses that are often articulated in supervision conferences are ‘representation’ and ‘safe space’. These are investigated and presented as necessary components for becoming a competent teacher of upper secondary school RE in Sweden. The empirical material consists of observations of six RE supervision trialogues and interviews with the participants–student teachers, upper secondary school supervisors and university-based teacher educators. Based on the analysis of the empirical material, representation and safe space emerge as essential ‘RE teacher knowledge’. Furthermore, the antagonism between representation and safe space that emerges in the supervision trialogues is explored and highlighted. By way of conclusion, the presented discursive struggle is reflected on as a battle over power within the supervision triad.

 • 149.
  Carlsson, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  "Skills" as RE teacher knowledge in supervision conferences2015Conference paper (Refereed)
 • 150.
  Carlsson, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Vad är religionslärarkunskap?: En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  From an overall perspective, the aim of this thesis is to investigate teachers’ knowledge in relation to Swedish teacher education and to the school subject religious education (RE), by exploring constructions of essential knowledge for an RE teacher. Two research questions are in focus: What RE teacher knowledge is discursively constructed in teacher education supervision trialogue and in interviews with student teachers, teacher educators from school and teacher educators from university? How are those discourses constructed in supervision trialogue between student teachers, teacher educators from school and teacher educators from university? The results are based on empirical material consisting of six observations of teacher education supervision trialogues (three-way conferences) in RE and interviews with RE student teachers, RE teacher educators from upper secondary school and RE teacher educators from university, both before and after each trialogue. This empirical material is worked through and analysed using discourse analysis that mainly draws on the perspectives of Norman Fairclough. The findings give rise to an order of discourse regarding essential RE teacher knowledge. Three discourses are constructed. The dominant discourse is called “Knowing one’s subject” and refers to an RE teacher’s capacity to master the content, problematise it and both know and teach the content in an up-to-date manner. The second discourse is entitled “Knowing and meeting the pupils”. Within this discourse, it is important for a teacher in RE to be familiar with, and use, the pupils’ different pre-understandings and to communicate with the pupils in the RE classroom. The third discourse is called “Knowing oneself”. This discourse highlights the importance of being objective, reflective and being a leader. Moreover, the analysis shows that the discourses are primarily constructed as complementary in relation to one another. There seems to be a common agreement among students and teacher educators about the fact that RE teachers need to know the subject, know the pupils and know themselves. However, discursive conflicts can arise when discourses are initiated in an antagonistic manner. These RE conflicts imply neither consensus nor hegemony. Antagonistic discourses reflect aspects of dominance mainly in relation to discourses, i.e. RE teacher knowledge, but also in relation to positions.

1234567 101 - 150 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf