hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 101 - 130 av 130
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Nordesjö, Lena
  Högskolan i Gävle-Sandviken.
  Att studera kvinnors skolerfarenheter1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 102.
  Norstedt Hedman, Terese
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Negating the mother & the maternal body in the Hebrew Bible: From Eve to Sarah, Rachel and Hannah2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to examine and identify a negation of the mother and the maternal body within the Hebrew Bible. The starting point has been an understanding of a denial of feminine powers related to reproduction and women being primarily presented as vessels for paternity.

  A selection of biblical narratives was made to elucidate this negation through the structure of the texts by using an interdisciplinary method which combines a feminist hermeneutic with Russian Formalism. Previous feminist theologies like that of Ilana Pardes, Phyllis Trible and Esther Fuchs have assisted in highlighting the presentations of the mother and her role in the texts. Formalism has allowed a rejection of authorial context and intent; the study is synchronic, i.e. focus is on the text and its internal structures. 

  Upon examination, the narratives have shown that the mother’s textual life span is chiefly limited to achieving maternity, but that as a mother she is in secondary position to the father, has no creative powers of her own, and lacks parental rights. The maternal body is entirely excluded from the Creation narratives, it is the sole reason for infertility, and it is rigidly controlled by the Father-God.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Olsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Gabrielsson, Ellinor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  De Abrahamitiska kvinnorna: Kvinnans synlighet och frånvaro i läromedel inom ramen för ämneslärarutbildningen i religionsvetenskap2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats berör kvinnornas synlighet i läromedel inom ramen för den akademiska kursen Historien om Abrahams Gud där islam, judendom och kristendom berördes. Vi antar ett genusteoretiskt perspektiv för att belysa kvinnors synlighet och närvaro. Anledningen till att vi vill studera kvinnor är för att vi själva genom vår skolgång upplevt en frånvaro av kvinnor inom olika skolämnen, och därigenom en svårighet att identifiera oss med kvinnorna. Idag kan vi se att en möjlig anledning till detta var att kvinnor lämnades utanför klassrummet till förmån för ett manligt perspektiv på undervisningen. Stort fokus låg också på männens olika uppfinningar, upptäckter och historiska betydelser, men kvinnorna benämndes i mycket liten grad om kvinnor ens belystes. Läromedel för respektive religion analyseras genom en text- och diskursanalys, för att få ett tydligt resultat kring vad vi ser i litteraturen. I resultatkapitlet presenteras religion för religion så att läsaren hela tiden förstår vilken religion som han eller hon läser om. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor inom de Abrahamitiska religionerna porträtteras och beskrivs i tre läroböcker som använts inom religionsvetenskap 0-30 högskolepoäng inom ämneslärarprogrammet på Högskolan i Gävle höstterminen 2012. I studien antar vi ett genusperspektiv och undersöker var kvinnan blir synlig och synliggörs i läromedlen.

   

  Vad vårt resultat visar på är att kvinnan ofta porträtteras vid egenskaper som exempelvis moderlig, omvårdande och mjuk. Hon beskrivs för det mesta i hemmets miljö, då hon ofta har ett stort ansvar för hus och barnuppfostran. Kvinnorollen beskrivs utifrån en instängd hemmiljö, det vill säga i det icke-offentliga. Resultatet visar dessutom på att författarna skriver fram kvinnan på olika sätt, detta blir synligt genom författarnas olika sätt att göra kvinnan aktiv i texten. Detta kommer vi att belysa utförligt i kapitlet resultat och analys.

   

  Nyckelord för denna uppsats är: Kvinnosyn religioner, kvinnor, kvinnor och män samt Abrahamitiska kvinnor. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Olsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Martinsson, Linda
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Genus i förskolan?: Personalens berättelser2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien handlar om förskolepersonalens kunskap om genus och jämställdhet inom den pedagogiska verksamheten. Bakgrunden tar upp några av studiens centrala begrepp. Därefter beskrivs hur förskolans pedagogiska verksamhet och hur omgivningen i övrigt påverkar barnens identitetsskapande samt hur förskolepersonal kan använda kompensatorisk påverkan för ökad jämställdhet. Den berättar vilka mål läroplanerna och skollagen formulerar angående jämställdhet samt hur förändringar i lärares tankesätt påverkas och påverkar. Metoden som använts är narrativ, kvalitativa intervjuer som analyseras och redovisas som pedagogiska berättelser. Ur dessa berättelser framkommer förskolepersonalens föreställningar om genus och jämställdhet och hur dessa förändras. Personal på två förskolor intervjuades, barnskötare och en förskollärare. De hade sedan tidigare kunskap om jämställdhet, då de deltagit i ett större projekt som behandlade detta ämne. Vi fann ingen större skillnad i deras tankesätt vad gäller jämställdhet. Dock är barnskötarnas pedagogiska kunskap baserad på erfarenhet och inte på vetenskapligt grundad teori. När den pedagogiska grundsynen förändras genom till exempel utbildning påverkas även den tillämpade pedagogiken. Styrdokumenten fastställer mål att sträva mot och uppfylla, för att nå dessa mål krävs kunskap. Resultatet visar att förskolepersonalen uppfyller målen i styrdokumenten, dock påvisar de själva inte hur och de nämner heller inte dokumentens formuleringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 105.
  Outinen, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Chefsroll, en genusrelaterad föreställning?: En studie om kvinnor på mellanchefsnivås uppfattningar av sin chefsroll i en mansdominerad bransch2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate and describe the perceptions women has of being in middle management position in male-dominated industries. Five qualitative semi-structured interviews have been conducted, and the empirical material analyzed from a phenomenographic perspective. The analyzed data resulted in four categories; Job satisfaction is strengthened by the feeling of security, the Organization task-orientation has a negative impact on the leadership, Traditional notions of masculinity and femininity requires adaptation, Good leadership requires some special features. Conclusion show that women in middle management-positions perceived to have strong support in their management role in the male-dominated industries, however, there are indications that these industries also require a certain type of leadership behavior. Women consider themselves even perceive a shift in the focus of what should be prioritized depending on which department they are in. Male-dominated departments often leads to down prioritizing relationship-oriented tasks, as the women think is an essential part of leadership

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Pennerdahl, Charlotte
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Analys av hur kvinnor framställs i förhållande till män i religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att jag i min religionsdidaktiska studie ska undersöka hur kvinnor framställs i jämförelse med män i de fyra religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen. Om det nu finns en skev fördelning gällande det bild- och textmaterial som finns, hur kan man då förklara det? Syftet med uppsatsen är också att ta reda på i vilken mån dessa fyra läroböcker i religionskunskap kan uppfylla genusaspekten, då det står i kursplanerna att ”skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”.

  I uppsatsen utgår jag från följande frågeställningar:

  • Hur framställs män respektive kvinnor i de fyra religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen?
  • Blir kvinnor och män i lika hög grad representerade i text och bild?
  • Om det finns en skev fördelning gällande representationen av män och kvinnor i bild- och textmaterialet, hur ska man förklara detta?

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 107.
  Persson, Hanna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  En gång Allmoder: kvinnosyn från förbiblisk tid till våra dagar : patriarkatets intåg och Gudinnornas fall2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Anledningen till varför utvecklingen tog riktningen från kvinnan till mannen?

  Gudinnan har hittills spelat en mycket passiv roll i historieskrivningen. En förändring står dock för dörren. Enligt mina källor kan det bevisas att Gudinnan tillbads från 7000 f Kr till 300 e Kr. Områden, framför andra, där hon tillbads var exempelvis nutida Irak, Saudiarabien, Israel, men också Irland. Tiden vi rör oss i är emellertid så avlägsen att det är oerhört svårt att tala om hur det var. Men för att följa strömmen och referera i likhet med den allmänna uppfattningen så uppnådde kvinnan sin status i och med sin förmåga att ge liv. Det gjorde henne gudomlig. När människan så småningom blev varse hur fortplantningen fungerade falnade kvinnans metafysiska kraft. Ungefär där inträder patriarkatet och kvinnans roll förskjuts mer och mer in i det fördolda. Gudinnorna ersätts på olika sätt med Gudar och snart är det bortglömt att kvinnliga gudomliga väsen ens existerat. Mannens avundssjuka gentemot kvinnan, gentemot hennes livgivande kraft utgjorde en grogrund för patriarkatet.

  Kyrkans roll?

  När de bibliska religionerna gör sitt intåg har följaktligen patriarkatet redan gjort sitt intåg. De kvinnliga Gudinnorna hade ersatts med Gudar. Vad som är unikt med de bibliska religionerna och vad som gör dem nyskapande i denna mångfasetterade gudavärld är att de är monoteistiska. Deras ende Gud kommer dock att bli manlig, en himmelsk fader och kvinnans underordnade ställning försvagas ytterligare på grund av judendomen och kristendomen. Även om grundbudskapet inte var detta kan det inte förnekas att bl.a. kyrkofäderna spelat en mycket aktiv roll i förtrycket av kvinnan.

  Hur ser kvinnorna idag på att Jesus är man likaså kristendomens Gud?

  Bland de kvinnliga präster och pastorer som kommit till tals i Erikssons bok, som jag för övrigt baserar mitt sista kapitel på, tycks dock grundsynen på den maskulina treenighet som kristendomen bygger på vara förstående. Som kvinnor saknar de givetvis förebilder i de bibliska texterna, men de har lärt sig att ta till vara på dem som finns. De har försökt att se till grundbudskapet i Jesu lära, allas lika värde, att ingen är förmer någon annan. De försöker att plocka fram det goda. Mycket har genom tiderna missförståtts. Man upplever att Jesus var en mycket annorlunda man, en man som står på deras sida.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 108.
  Rajaniemi, Catherine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Günzel, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Jämställdhet i förskolan: Fem förskollärares syn på begreppet jämställdhet2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka förskollärarnas syn på begreppet jämställdhet, hur de arbetar med det i praktiken och om det är svårt att omvandla teori till praktik.

   

  Metoden som använts är halvstrukturerade intervjuer. Fem förskollärare intervjuades, fyra kvinnor och en man i olika åldrar och med olika lång erfarenhet inom yrket. Arbetet grundas på forskning inom jämställdhet i förskolan.

   

  Resultatet visade att jämställdhet för förskollärarna betydde att ge alla barnen samma möjligheter. Förskollärarna såg på begreppet jämställdhet som allas rätt att utvecklas och utmanas oavsett kön, detta låg också till grunden för hur de arbetar med jämställdhet i verksamheten. Tre av fem förskollärare tyckte det var lätt att omvandla teori till praktik, de pekade då på vikten av ett bra arbetslag. De övriga förskollärarna tyckte att det var svårt att omvandla från teori till praktik, en av förskollärarna pekade då på att denne inte var inläst på ämnet och den andra på att det var ett relativt nytt område.

   

  Studien visar på likheter och skillnader med tidigare forskning. Likheter med tidigare forskning är att förskollärarna har svårt att veta hur de ska arbeta med jämställdhet i verksamheten, de nämnde att de omedvetet föreslår könstereotypa aktiviteter till barnen. Skillnader gentemot tidigare forskning är att förskollärarna i den här studien hade en tydlig bild om vad jämställdhet betyder och majoriteten tyckte sig inte ha svårt att omvandla teori till praktik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Günzel & Rajaniemi
 • 109.
  Rambaree, Komalsingh
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Knez, Igor
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Effects of Ethnicity and Gender on Youth Health2016Ingår i: Cogent Social Sciences, E-ISSN 2331-1886, Vol. 2, nr 1, artikel-id 1186136Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigated the effects of ethnicity and gender on the health of young people (14–25 years old) living in Mauritius. Combinations of female and male by four ethnic groups—“Creole”, “Hindu”, “Muslim” and “Mixed”—were used for multivariate analysis of variances. “Mixed” ethnic group consumed most to-bacco, alcohol and drugs compared to other ethnic groups. They were also the ones that mostly skipped breakfast and lunch and were found to eat most fast food. Moreover, “Mixed” ethnic group had heard most about HIV/AIDS programmes, but were least satisfied with such programmes and with public hospitals and health services. Females were shown to perceive more physical and mental health issues than did males; although males smoked more cigarettes and drunk more alcohol. However, females consumed more fast food and deep fries and rated public hospi-tals and sexual and reproductive health services as less good than did males. The findings call for further research on the health of young people living in Mauritius with respect to socio-economic variables in order to promote social justice in the Mauritian society. In addition, this article also emphasises on the need of having a new National Youth Policy for Mauritius, which is long overdue.

 • 110.
  Röör, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Höök, Jonna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Man får inte slå den man älskar!: Fokusgruppsintervjuer med högstadieungdomar om våld i nära relation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka kvinnliga och manliga högstadieungdomars föreställningar om gärningsperson och offer gällande ungas våld i nära relation. Syftet var dessutom att undersöka hur respondentens kön påverkar beskrivningen av gärningsperson och offer. Insamling av empiri har skett genom tre fokusgruppsintervjuer med totalt tolv respondenter. Huvudresultatet visar att både tjejer och killar hade lättare att se killar som förövare och att högstadieungdomarna fördömde våld i nära relation. Högstadieungdomarna beskrev också att offer har ett ansvar för att hantera situationen och att dom förminskar den kvinnliga gärningspersonens agerande. Högstadieungdomarna uttryckte också att den våldsutsatta kan drabbas av negativa konsekvenser vid separation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Sandberg, Åse
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Jämlikhet à la Allah: en uppsats om olika perspektiv på muslimsk jämlikhet2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna fenomenografiska uppsats' syfte är att visa på olika synsätt på muslimsk jämlikhet. Den presenterar olika muslimers och två ickemuslimers synpunkter på förhållandet mellan islam och jämlikhet. Gemensam utgångspunkt för muslimerna är att islam är jämlikt.

  Frågeställningarna avhandlar hur författarna argumenterar för sin syn på förhållandet mellan islam och jämlikhet, vad jämlikhet är, vad de anser om slöjpåbud och västerländsk feminism. Uppsatsen visar på hur stor spännvidden är hos dem som menar att islam är en jämlik religion, samt några av de argument de använder för att hävda sin ståndpunkt.

  Min slutsats är att många använder korancitat, hadither och det tidiga islam som argument för sin syn på islam och jämlikhet, men att dessa lika gärna kan vändas emot dem då de är tvetydiga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 112.
  Sjödin, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Om mödrarnas gärningar finns inga bibelord: en analys av Marianne Fredrikssons bok Anna, Hanna och Johanna ur ett religionsbeteendevetenskapligt perspektiv2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av hur religion med avseende på socialisation, moral och riter i en ömsesidig påverkan, speglar och inverkar på konstruktionen av genus i Marianne Fredrikssons bok, Anna, Hanna och Johanna. Utifrån romanen analyseras hur romangestalterna förhåller sig i sina tankar och sitt praktiska liv till religiositet. Studien begränsas till socialiseringens inverkan, förhållandet till riter och romangestalternas etiska resonemang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 113.
  Skoglund, Sofie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Hinduiska kvinnor och män: en bildanalys av läroböcker i religionskunskap för årskurs 9 ur ett genusperspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att genom fyra läroböcker i religionskunskap som används i årskurs 9 ta reda på vilket budskap bilderna i avsnitten om hinduism förmedlar till eleverna. Detta har gjorts med utgångspunkt i genus, där stor vikt lagts på könsfördelningen inom det religiösa livet.

  Huvudfrågorna som undersökningen grundas på är hur män respektive kvinnor skildras i bilderna. Vad säger de oss om könsfördelningen inom hinduismens religiösa liv? Hur förhåller sig bildmaterialet till den omgivande texten och till bildtexten?

  Tidigare forskning har framförallt inriktat sig på islam och området kring hinduism är relativt outforskat. Undersökningen baserades på cirka 50 bilder från de valda läroböckerna och resultatet visar att det finns en majoritet av män på bilderna, dels när religiösa handlingar framställs, dels ur allmän utgångspunkt. Förslag på möjliga anledningar till detta har framförts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 114.
  Svedvall, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Är alla lika inför Gud?: En diskursanalytisk undersökning av den kristna kvinnans roll under 1800-talet med utgångspunkt i skapelseberättelsen och Luthers hustavla2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur diskurser i den kristna skapelseberättelsen i Bibeln kan komma att reflekteras i ojämlika maktförhållanden främst gällande genus i en senare tidsperiod. Metoden för undersökningen har varit en kritisk diskursanalys av skapelseberättelsen och den senare nedtecknade hustavlan av Martin Luther för att finna samband mellan diskurser i texterna. I uppsatsen visas ett samband mellan de två texterna som undersökts och senare patriarkal makthierarki i Sverige under 1800-talet. Slutsatsen blir att synen på kvinnan och hennes egenskaper verkar ha förts vidare från den kristna skapelseberättelsen, till senare texter såsom hustavlan och slutligen även influerat svensk lagtext. Det synliggörs hur traditioner och berättelser inom den kristna traditionen har kommit att bidra till att upprätthålla ett patriarkalt styre i Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Är alla lika inför Gud?
 • 115.
  Taskila, Susanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att utmana med feminism: En intervjustudie av kristna och muslimska kvinnors inställning till feministisk teologi och strategi2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen hade som övergripande syfte att utifrån kvalitativa intervjustudier undersöka om muslimska och kristna kvinnor var feminister och använde sig av feministiska strategier. Uppsatsen sammanfattade i stora drag under rubriken tidigare forskning vad feministiska strategier är och hur de kunde tillämpas inom islam och kristendom, men ger också bakgrund och förståelse för ämnet ur ett religionshistoriskt perspektiv. Studien visade att de religiösa kvinnorna inte medvetet kallade sig feminister, men hade jämlikhet som en självklar grundsyn. Feministiska perspektiv på teologi och religion behövdes då den traditionella religiösa historiesynen och religiösa erfarenheten, kulturen, är manligt beskriven och behöver utmanas inom kristendom och islam. Detta kunde göras genom att medvetet tillämpa feministiska strategier och tolkningsmetoder. Feministiska strategier användes av vissa av de intervjuade kvinnorna, dock behövde de bli medvetna om att det var just feministiska strategier och tolkningsmetoder som de använde.     

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 116. Thurfjell, Barbro
  et al.
  von Knorring, Anne-Liis
  Eliasson, Mona
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Swenne, Ingemar
  Engström, Ingemar
  Perceived and Individual Ideals of Gender in Swedish Adolescents with and without an Eating Disorder2006Ingår i: Eating Disorders, ISSN 1064-0266, E-ISSN 1532-530X, Vol. 14, nr 1, s. 55-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Three open-ended questions based on Steiner-Adair (1986) were used to study gender concepts in relation to ideals in adolescent boys and girls and eating-disordered girls. The answers were coded according to themes emanating from the collected data and not predetermined. Dichotomous differences were found between the genders regarding perceived ideals of body size, but clinical and nonclinical girls perceived ideals of society and media similarly. Individual gender concepts differed substantially from the perceived ideals, and were most often focused on lifestyle and life conditions. However, the clinical girls were somewhat more likely to emphasize appearance and loving relationships.

 • 117.
  Torkelsson, Anna-Cajsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Moder Svea eller hora?: En diskursanalys av kvinnliga NMR-sympatisörers texter om kvinnans roll i politiken2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay explores ten articles or letters to the editor, written by women who sympathize with the Swedish extreme right-wing party Nordic Resistance Movement. The purpose of the essay is to examine what arguments women bring forward to explain their commitment to the movement, despite its misogynist roots. The texts, along with an article, written by a man who is a party member, and the party manifesto, are examined mainly with the help of discourse analysis. Yvonne Hirdman’s theory on gender systems, Edward Said’s notion of orientalism and Benedict Anderson’s concept of imagined communities have all been crucial to the theoretical framework of the essay. The results show that the women emphasize how their unique female qualities give them an elevated position in the organization, that they complete men, that they are in need of protection and, finally, that they have reached a higher level of understanding of society than other women. However, they contradict themselves when they reveal how they feel diminished and treated with scorn by men from the party.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Tuvér, Alexandra
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Hedersmordet på Fadime: hur det påverkade debatten om hedersrelaterat våld i Sverige2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter mordet på Fadime Sahindal startade en debatt om hur man skulle förklara orsaken bakom mordet. Syftet med min uppsats är att visa hur debatten blev och vad som har hänt efter den. Mina frågeställningar syftar till att svara på vad debatten om Fadimes död kom att handla om, och varför pressen blev intresserad av just denna händelse och vad hennes död har gjort för framtiden. Denna kvalitativa litteraturstudie har sina utgångspunkter i Holme & Solvangs beskrivning av hur man genomför en studie som denna. Resultatet av denna undersökning visar att debatten kom att handla om kulturella skillnader och patriarkala strukturer, och att Sverige har förändrats gentemot hedersrelaterat våld. Efter resultatredovisningen följer en diskussion som bland annat tar upp mina ståndpunkter gällande resultatet samt de slutsatser jag kunnat dra av min studie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 119.
  Ullah, Saman
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Ett land, två världar: En kvalitativ studie om vilken påverkan ett dubbelkulturellt liv kan ha på unga kvinnor och deras kvinnoideal2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Länge har kvinnan ansetts vara svagare både psykiskt och fysiskt därmed har mannen varit överordnad kvinnan under historiens gång. Idag lever vi i ett land som är känt för sitt jämställda samhälle men om vi blickar tillbaka i historien så kan vi se hur kvinnoidealen har förändrats genom tiderna. Idag lever vi ett multikulturellt Sverige där vi glömmer att vi delar vår kultur med omgivningen. Många tjejer lever idag i ett svenskt samhälle med en annan kultur, men frågan är hur det är att leva med en dubbelkultur.

  Denna studie undersöker om en uppväxt med dubbla kulturer bidrar till extra press på unga kvinnor, på grund av det kvinnliga idealet inom enskilda kulturer. Resultatet visade att tjejerna med en dubbelkultur kände sig pressade eftersom de försökte tillfredsställa sina föräldrars önskningar om hur en kvinna bör vara, samtidigt som de unga kvinnorna försökte platsa in och bli accepterade i samhället. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Vancea, Georgeta
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för moderna språk.
  Eros, Gender und Politik in der Gegenwartsliteratur2005Ingår i: Text im Kontext 6: Beiträge zur sechsten Arbeitstagung schwedischer Germanisten in Göteborg / [ed] von J. Alexander Bareis och Izabela Karhiaho, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg , 2005, s. 153-163Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study shows why contemporary fiction represents a definite step forward and a social critique in its exploration of ethical and political questions related to the impact of Eros on identity and its links to gender, power, violence, race and politics. Former taboos have been shattered by an aesthetics of the obscene, and the romantic utopia of love has been deconstructed by feminist gender theories. Literary narratives have foregrounded female sexuality and unstable borderline and homosexual identities, binding together sexual alterity and aesthetic innovation.

 • 121.
  Vikström, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Skönlitteratur ur ett regnbågsperspektiv: Lärares val av högläsningsböcker2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar ämnet högläsning och skönlitteratur ur ett regnbågsperspektiv med specifik inriktning på lärares val av högläsningsböcker. Arbetet har även haft ett bisyfte att undersöka barns läsförståelse och hur deras utveckling av läsförståelse kan kopplas ihop med när de knäckte läskoden. Studier har visat att de böcker lärare väljer att läsa i klassrummet kan vara en del av barns indirekta erfarenheter som de utgår från när de skapar sin identitet. Forskningen har visat att det spelar roll när eleverna knäckte läskoden för deras framtida läsförståelseutveckling. Undersökningen är gjord genom en enkät som skickats ut till ett antal lärare i närområdet. Enkätresultatet har sedan följts upp med intervju. Resultatet visade att majoriteten av lärarna läser heteronormativa böcker för sina klasser med den generella motiveringen att det antingen inte finns böcker som utmanar heteronormen eller att de inte har tänkt på att dessa böcker bör lyftas fram. Intervjuresultatet visade att elever generellt är väldigt öppna för att läsa, och få läst för sig, böcker som bryter heteronormen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Voronova, Liudmila
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  From gendering to intersectional labelling. Russian and Swedish political journalists' perspective on discriminating and promoting mechanisms in the media content2015Ingår i: Communication Papers. Media Literacy & Gender Studies, ISSN 2014-6752, Vol. 4, nr 7, s. 64-79Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper suggests to study the phenomena of gendering in political journalism from intersectionality perspective (Davis, 2008; McCall, 2005) in order to understand gendering in the framework of other discriminatory and promoting mechanisms in political news. Gendering is understood as the perceived imprint of gender on the media portrayal of politics and politicians, as well as the processes whereby gendered media representations materialize ( V oronova, 2014). The paper is based on forty semi-structured interviews with political journalists working for the quality press in Russia and Sweden. The choice of the countries is driven by the wish to explore the difficulties and similarities of the journalists’ conceptualizations of gendering and other discriminatory and promoting mechanisms in two very different political and cultural contexts. The paper shows that the journalists in both countries highlight the importance of not only gender mainstreaming, but diversity in the content as a democratic value, where gender stands in the same row with other difference-making categories (such as ethnicity, sexuality etc.). The paper highlights the difficulties and contradictions the Russian and Swedish political journalists face trying to achieve their diversity ideal. The paper suggests a definition of intersectional labelling in political journalism, and proposes that it is an ambiguous process, which can be either discriminatory or promoting, depending on its manifestations. Moreover, its application is contextual, and is related to the journalists’ vision of ethics, commercial benefits of the media organization, and press freedom. 

 • 123.
  Voronova, Liudmila
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Ot gendera k intersektsional'nosti: o neobkhodimosti ispol'zovaniya matritsy kategoriy v media-issledovaniyakh: From gender to intersectionality: On the need of using the matrix of categories in media studies2016Ingår i: Zhurnalistika v 2015 godu. Informatsionnyj potentsial obschestva i resursy mediasistemy: Journalism in 2015: Informational potential of the society and the media system resources / [ed] Vartanova, E. L. & Zassoursky, Y. N., Moscow: MediaMir, Faculty of Journalism, Moscow State University , 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [ru]

  В то время как гендерные исследования СМИ стали признанной областью медиа-исследований, использование т.н. интерсекционального подхода (Davis, 2008; McCall, 2005) встречается редко. Интерсекциональный подход предполагает, что вместо отдельной категории «гендер» исследователь обращает внимание на всю «матрицу доминирования» (Collins, 2000) - пересечение таких категорий, как гендер, класс, этническая и расовая принадлежность, религиозные взгляды, сексуальные предпочтения, физическая и умственная полноценность и т.д. Это позволяет исследователю лучше понять дискриминационные механизмы и механизмы продвижения определенных акторов и групп. Матрица доминирования может использоваться как в исследованиях медиа-контента (например, для получения представлений о стереотипах, присутствующих в новостном или развлекательном контенте), так и в исследованиях медиа-организаций (для того, чтобы понять, какие группы имеют доступ к производству медиа и на основании чего в разных контекстах выстраивается «стеклянный потолок», который не позволяет представителям определенных групп продвигаться по карьерной лестнице в медиа-индустрии).

  Как показало основанное на интервью исследование процесса гендеринга в политической журналистике в качественной прессе России и Швеции (который характеризуется присвоением гендерных категорий политикам и политическим процессам - см. Voronova, 2014), сами журналисты в обоих контекстах заявляют о неотрывности категории гендера от других категорий (этническая и расовая принадлежность, класс, сексуальные предпочтения, религиозные взгляды и т.д.), которые могут быть задействованы в производстве новостей. Как и гендеринг, акцентирование других категорий может носить как дискриминационный, так и позитивный характер. Российские журналисты отмечали, что высказывания зарубежных женщин-политиков часто подаются как особенно чуждые в связи с пересечением двух категорий (гендер и национальность), а шведские журналисты говорят о высмеивании российских мужчин-политиков в прессе Швеции, связанным с несоответствием их характеристик мужественности тем, что приняты в Швеции. Журналисты, работающие в качественной прессе, в обеих странах сталкиваются с проблемой несоответствия их убеждений о демократической роли СМИ с реалиями медиа-ландшафта. Если в российском контексте разнообразие (diversity) в медиа-контенте и обсуждение разнообразия как общественной задачи зачастую не считается выгодным с точки зрения рекламных продаж и конкуренции на медиа-рынке («стереотипы продаются лучше»), в Швеции гендерная проблематика сегодня вытесняется обсуждением вопросов, связанных с категориями этнической и расовой принадлежности, что неоднозначно воспринимается журналистами: разнообразие важно, но ведь и гендерное равенство все еще не достигнуто. Более того, медиа-контент во многом является, по мнению журналистов, отражением интерсекциональной иерархии в медиа-организации, которая также должна стать более открытой и неоднородной.

  Таким образом, с точки зрения журналистов, для борьбы со стереотипами в медиа-контенте и преодоления дискриминационных механизмов в медиа-индустрии, необходимо обращать внимание не только на категорию гендера, но на всю «матрицу доминирования». Этот же подход, несмотря на методологические сложности (см. Lünenborg and Fürsich, 2014), можно рекомендовать для рассмотрения и медиа-исследователям, особенно в пост-советском пространстве, где включение категории социального класса традиционно считается важным.

 • 124.
  Voronova, Liudmila
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  The mediated “Russian world”: gender perspective2016Ingår i: Baltic Rim Economies, ISSN 1459-9759, Vol. -, nr 1, s. 60-60, artikel-id 1948Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 125.
  Voronova, Liudmila
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Ultimate Gendering of the Image of Russia: Political Journalism in the Times of Conflict in Ukraine2015Ingår i: 15th Annual Aleksanteri Conference: Culture and Russian Society, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Army marching towards the European capitals, missiles with sarcastic yellow smileys on their boards, arrows depicting the distance between Moscow and the potential targets of Russia's "friendly" invasion – the TV news cast by the national Pyatyj channel of the Russian television (https://www.youtube.com/watch?v=SemPHeiamBo) raised a broad discussion both inside and outside of the Russian borders. Should this and similar messages be read as an outright threat to the West, a mockery, or as populist flirting with the Russian citizens (see Schreck 2015)? From the perspective of gender media studies, understanding political journalism as "gender-politics" in itself (Kitzinger 1998), such messages can be viewed as an ultimate case of gendering in political journalism (Voronova 2014). Represented by thousands of male soldiers, Russia appears as a man, or even the Man – ready to penetrate and explode, come and take, enter and appropriate. This paper explores political news broadcast on the Russian state-controlled TV-channels – Pervyj, Rossiya-1, Rossiya-24, Russia Today and NTV starting from January 2015. Year 2015 is chosen due to two reasons. First, the news constantly follow the continuing conflict in Ukraine and escalation of the tensions between Russia and Europe. The conflict here is viewed as an accelerator for masculinization of the image of the country. Second, this year sees the 70th anniversary of the victory in the Great Patriotic War, which becomes yet another reason for discussions of the military image of Russia. The news are analyzed with the use of multimodal discourse analysis (Wildfeuer 2014) and some elements of feminist critical discourse analysis (Lazar 2005). The study applies intersectional perspective (Davis 2008; McCall 2005) and observes a broader tendency in the Russian political news of constructing a homogeneous image of Russia as a Slavic, heterosexual, orthodox Christian man.

 • 126.
  Voronova, Liudmila
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Widestedt, Kristina
  Stockholms universitet.
  Gendering the country’s image: Russian and Swedish political journalism in the times of conflict2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Army marching towards the European capitals, missiles with sarcastic yellow smileys on their boards, arrows depicting the distance between Moscow and the potential targets of Russia’s “friendly” invasion – the TV news cast by the national Pyatyj channel of the Russian television (https://www.youtube.com/watch?v=SemPHeiamBo) raised a broad discussion both inside and outside of the Russian borders. Should this and similar messages be read as an outright threat to the West, a mockery, or as populist flirting with the Russian citizens (see Schreck 2015)? At the same time, in Sweden, the media turn to the discussion of gender mainstreaming as a “weapon” that a “feminine” country like Sweden can use for handling the conflict situations with more “masculine” countries like Saudi Arabia (http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/522139?programid=1300).

  From the perspective of gender media studies, understanding political journalism as “gender-politics” in itself (Kitzinger 1998), such messages created in the times of external conflict or confrontation can be viewed as ultimate cases of gendering in political journalism (Voronova 2014). Represented by thousands of male soldiers, Russia appears as a man – ready to penetrate and explode, come and take, enter and appropriate, while Sweden appears as a woman – educating, caring, encouraging and using manipulative power rather than force.

  This paper explores Russian and Swedish political journalism constructing gendered images of the countries in the time of external conflict or confrontation. The chosen period is year 2015 that provides possibility for analyzing two different conflictual situations that are viewed as accelerators for gendering of the images of the countries involved: the war conflict in Ukraine that Russia is directly involved in, and the diplomatic conflict between Sweden and Saudi Arabia.

 • 127.
  Wahlström, Helena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för moderna språk.
  Mårdberg, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för moderna språk.
  Parenthood in the African Diaspora: Caryl Phillips’ Crossing the River2008Ingår i: Seeking the self - encountering the other: diasporic narrative and the ethics of representation, Middlesex: Cambridge Scholars Press , 2008, s. 295-314Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 128.
  Werner, Lisa
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Vem förväntas älska vem?: en studie i hur homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religion på gymnasiet2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I skollagen framgår tydligt att ingen i skolan får diskrimineras på grund av sexuell läggning. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur, och om, homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religionskunskap för gymnasiet. Anledningen till att jag valde religionskunskapsämnet är att det är inom detta ämne etiken i skolan har sin främsta plats och att det är i kursbeskrivningen för detta ämne områden som behandlar, eller bör behandla, homosexualitet kommer upp. Jag har utgått från Fanny Ambjörnssons bok Vad är Queer, där hon beskriver queerteori och heteronormativitet.

  Då heteronormativiteten är en dold struktur har det inte varit helt lätt att kunna urskilja hur denna faktiskt kommer till uttryck och hur homosexualitet behandlas i litteraturen utifrån detta perspektiv. Enligt styrdokumenten får ingen i skolan diskrimineras på grund av sexuell läggning. Heteronormativitet i sig är dock inte ett medvetet diskriminerande förhållningssätt, men det kan för många människor upplevas så.

  Min undersökning visar att flera böcker i studien har ett heteronormativt förhållningssätt, vilket gör det svårt för eleverna att självständigt kunna ta ställning i olika frågor som rör homosexualitet. Även om läroböckerna inte direkt bryter mot skollagen eller brister i sitt uppdrag enligt styrdokumenten bidrar detta upprätthållande av fasta strukturer kring sexualitet att undervisningen fastnar i diskussioner för eller emot homosexualitet, eller att eleverna inte tillåts skapa egna normer och värderingar. Det fanns dock ett undantag, och denna lärobok utgick inte från någon förutfattad mening kring vad som är normalt eller inte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT03
 • 129.
  Wessman, Ingela
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Kvinnligt ledarskap i Katolska kyrkan i Sverige: en undersökning i tre utvalda församlingar hösten 20042005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett kvinnligt ledarskap på lekmannanivå ser ut i Katolska kyrkan i Sverige idag. För att få reda på detta ställer jag följande frågor:

  • Vilka verksamheter finns i församlingarna som lekmän i olika former av ledarskap är engagerade i?
  • Finns det likheter/skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vilken verksamhet man engagerar sig i?
  • Finns det likheter/skillnader i lekmannaengagemanget och i kvinnligt ledarskap mellan de olika församlingarna och vad kan dessa bero på?
  • Hur uppfattar och vad berättar de aktiva kvinnorna själva om sitt ledarskap?
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 130.
  Åkerström, Anneli
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kulturvetenskap.
  Kvinnans roll i den isländska sagan: en genusanalys2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag vill i den här uppsatsen ge mig in i en värld där ära och heder ständigt står på spel. En värld där ett enda illa valt ord kan orsaka en släktfejd och få förödande konsekvenser vad det gäller att skörda människoliv. Världen är ganska fåordig och enkel, känslorna är raka och direkta. Det finns ungefär 50 stycken bevarade isländska sagor, och det är två av dessa jag vill studera närmare. I de isländska sagorna är det ofta männen som är centrala figurer, kring dem kretsar de flesta äventyr och de är ofta huvudpersoner i uppgörelser och vid tingsplatser. De isländska sagorna är fyllda av manliga ideal - råstyrka och mod, kontra svaghet och feghet. Det intressanta för mig är att fördjupa mig i kvinnoskildringen i två sagor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
123 101 - 130 av 130
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf