hig.sePublications
Change search
Refine search result
20212223 1101 - 1112 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1101.
  Åsén Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Fotomontaget som politiskt vapen: Kaj Andersson i trettiotalets "Morgonbris"2014In: Nya röster: svenska kvinnotidskrifter under 150 år / [ed] Anna Nordenstam, Möklinta: Gidlunds förlag, 2014, p. 107-134Chapter in book (Other academic)
 • 1102.
  Åsén Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Women's magazines: a research topic2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Dom över död man (eng. Doom over dead man; 2012) the award-winning Swedish-Norwegian film about Torgny Segerstedt, directed by Jan Troell, raises the question about the Swedish resistance against Nazism during the thirties. Torgny Segerstedt, editor of Göteborgs Handels- och Sjöfarts tidning GHT, (1872-1973) during World War II, has been praised for its defence of free speach.  Another critical voice, although not as well known, came from the editor Kaj Andersson in the Socialdemokratiska kvinnoförbundets, SSKF monthly magazine Morgonbris (1904- --). She used the modern photography  and photomontage as a rhetorical weapon in the anti-fascist criticism as well as in supporting the modern welfare state. She arranged a consumer campaign to modernize the Swedish homes and stimulate consumption. A comparison with an American dito is discussed. Studies of how women communicated politics via their magazines may bring new aspects of twentieth century publicity, thus a call is made for a more comprehensive study of research. A first step would be to scrutinize the various genre names in the archives and bibliographies, which obscures the field.

 • 1103.
  Åsén Ekstrand, Eva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Findahl, OlleUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Consuming the Environment 2017: Multidisciplinary approaches to urbanization and vulnerability2018Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 1104.
  Óskarsson, Veturliði
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Mårtensson, LasseUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok 67/20162016Collection (editor) (Refereed)
 • 1105.
  Öhlander Andersson, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  English Language Learning: Student's Perception on Their Own Language Learning2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study, which aims at looking closer into how eight students look upon their own English perceiving skills. A qualitative interview method was used to interview eight students in upper secondary school. The participants were four girls and four boys. The result from the interviews have been presented under three different headings, which are as follows: Motivation, Classroom and Acquisition. A lot of studies have been done on the subject of language learning and it has resulted in many theories, and the ones that seemed relevant for this study have been brought up and connected to the answers the students gave. Most of the students felt motivated to learn English and the main reason was their future job plans. In the classroom, the participants thought that the teacher's behaviour and attitude towards the English subject was the most important factor to motivate them. The interview results showed that the student's thought that the best way to learn English was through media, foremost by speaking and writing with their friends on the computer. Those answers can be connected to something that the Russian psychologist Lev S. Vygotskij presents with the socio-cultural theory, were he promotes the idea that the best way to learn a new language is to interact with other people.

  Download full text (pdf)
  English Language Learning: Student's Perception on Their Own Language Learning
 • 1106.
  Öijvall Karlsson, Henrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Madjari, Nelli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Den starka kvinnan i The Elder Scrolls V: Skyrim: En kvalitativ innehållsanalys av spelet i förhållande till aktuell forskning om den fornnordiska kvinnan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar undersöka bilden av den starka kvinnan som finns i spelet The Elder Scrolls V: Skyrim, stämmer överens med hur nuvarande forskning ser på förekomsten av den starka kvinnan i fornnordisk tid och mytologi. När det gäller avgränsningar valde vi att i spelet enbart studera kvinnor av rasen Nord. Metoden som applicerades var kvalitativ innehållsanalys som användes av Philipp Mayring, som kombinerades med en förenklad variant av grundad teori, baserad på Barney Glasers version. Material som användes var litteratur om fornnordiska samhällen och fornnordisk mytologi, samt som huvudsakligt studieobjekt, The Elder Scrolls V: Skyrim. I resultatet redogörs för utvalda gudinnor inom fornnordisk mytologi, hur kvinnors liv såg ut på fornnordisk tid och hur kvinnor framställs i spelet Skyrim. I analysen och diskussionen jämförs dessa och slutsatsen är att den starka kvinnan fanns i både fornnordiska samhällen och spelet men att de representerades i viss mån på olika vis. Dessa var exempelvis att kvinnan i spelet kunde ha titeln som jarl, vilket skiljde sig mot verkligheten enligt vår undersökning, jämfört med de likheter vi kunnat påvisa, där till exempel prästinna var ett ämbete för kvinnor i både spelet och under fornnordisk tid.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1107.
  Önnestam, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skönlitteratur i undervisningen för andraspråksinlärare2012Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1108.
  Öqvist, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  P3 Nyheter – ett program i publikens tjänst?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur P3 Nyheter är utformat, utifrån de tre nivåerna public service, radion som medium och programanalys.

   

  Tidigare forskning: Margareta Rönnberg har undersökt public service-nyheter för barn (8-14 år), genom att jämföra Barnjournalen (1978-1979) med Lilla Aktuellt (2007), och menar att eftersom barn är politiska varelser så borde de få ta del av den offentliga diskussionen. Studien rör sig över såväl offentlighetsfrågor och public journalism som ungdomskultur, och fokus ligger på utvecklandet av demokratin genom ett stärkande av medborgarnas makt. Det är ett stort hopp från de barn som tittar på Lilla Aktuellt till P3:s 20-30-åringar, men vad jag vet finns det inget nyhetsprogram som riktar sig till åldersgruppen 14-20 år. Det gör att P3 Nyheter blir nästa steg på vägen. Är det rent av möjligt att P3 Nyheter ska slussa människor vidare till Dagens Eko och "vanliga" Aktuellt när de blir äldre?

   

  Metod och material: Jag gör en explanativ, kvalitativ textanalys för att förklara varför texten ser ut som den gör. Varför använder nyhetsuppläsaren vissa ord och varför valdes dessa nyheter? Analysen är indelad i fyra delar: "public service", "radio", "innehåll" och "form", och efter detta diskuterar jag även hur publiken uppfattas. Mitt material består av tre nyhetssändningar utspridda över tre veckors tid (26 april, 4 maj, 10 maj), egenproducerade "om oss"-texter på P3:s och Sveriges Radios hemsidor samt P3:s programtablå.

   

  Huvudresultat: P3 Nyheter är en paradox eftersom man tar för givet att lyssnarna redan är insatta i vissa händelser, men samtidigt använder man slanguttryck och ett rörigt upplägg för inslagen. Man pratar ibland om seriösa ämnen utan att låta seriös, och virrar bort lyssnarna genom att klippa in intervjusnuttar på konstiga ställen. Vissa inslag har dessutom förenklats och klipps ner för mycket. Redaktionen vill berätta "lyssnarnas historier", och bortser från att det finns olikheter inom denna publik. Detta är ett resultat av en ökad profilering inom public service, nämligen att man i större utsträckning tjänar individen än allmänheten. Det viktiga är dock att man inte slutar med att ge medborgarna information och kunskap, och att man istället för att välja bort nyheter som inte "passar" den tänkta målgruppen försöker hitta en vinkel som skapar intresse och relevans för publiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1109.
  Österman Solborg, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  De mångbottnade männen och de enkla kvinnorna: En feministisk och genusinriktad undersökning av det manliga och kvinnliga i Stephen Kings Pestens tid2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1110.
  Österström, Alina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Intersex i media: En kvalitativ innehållsanalys av tidningarnas rapportering om intersexualitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1111.
  Östlund, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Öhman, Marie Louise
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Supernatural: Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Supernatural- Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande

  Nivå: C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare: Marie Louise Öhman och Johanna Östlund

  Handledare: Anna Edin

  Examinator: Eva Åsén Ekstrand

  Datum: juni 2013

  Syfte: Studera fansens tolkningar, engagemang och meningsskapande med fokus på den amerikanska TV-serien Supernatural.    

  Teori: Analysera fansens tolkningsprocesser utifrån Stuart Halls Encodning/Decoding- modell och de tre tolkningssätten, dominant, förhandlande och oppositionell läsning.  

  Metod: Kvalitativundersökning. Med ett antal enkätfrågor som besvarades av 43 respondenter. För att nå ut till fansen annonserade vi efter respondenter via internetforumet Tumblr.

  Resultat/slutsatser: Av våra respondenter gjorde majoriteten en förhandlande läsning av TV-serien. De förstår producenternas avsedda läsning men väljer ibland att (helt eller delvis) bortse från den genom alternativa tolkningar. Det här visar sig exempelvis genom att fansen skriver fanfiction och diskuterar avsnitten med andra fans.

  Nyckelord: Supernatural, fans, tolkning, meningsskapande, publiker, receptionsanalys

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1112.
  Öström, Anita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Life in the Interregnum: July’s People: Nadine Gordimer’s July’s People2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to describe and examine differences in social behavior and social interactions in Nadine Gordimer’s July’s people. Specifically, attention will be given to the interim order that occurs after the collapse of the former South African regime and before a new regime has been established. In short, the essay attempts to answer the question how power is redistributed after the black revolution that occurs in the narrative. Antonio Gramsci’s Neo-Marxist theory is used to examine who dominates and who is subordinated among the novel’s main characters.

  Download full text (pdf)
  fulltext
20212223 1101 - 1112 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf