hig.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Ehn, Jennifer
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Aso, Lava
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Att ge och få återkoppling: En studie som visar vilket fokus lärare och elever har vid givande avåterkoppling samt hur denna respons upplevs av mottagaren2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilket fokus lärare och elever har vid givande av återkoppling samt hur denna respons upplevs av mottagaren. Formativ bedömning inom skolan, skrivning och bearbetning av texter samt vilken roll lärar-elevåterkoppling spelar för den enskilde individens lärande har även studerats. Resultatet för den undersökning som vi genomförde genom observationer och strukturerade intervjuer bygger på både kvalitativ analys och kvantitativ analys av data från gjorda observationer, fältanteckningar samt givna svar från de strukturerade intervjuerna. Det som framförs i studiens teoretiska del samt i tidigare forskning är att skrivande har en viktig roll för eleverna. Dessa olika skriv- och återkopplingsprocesser som nämns i studien är centrala för elevernas skrivande och bearbetning av texter. Resultatet visar att elevernas kommentarer rörde främst återkoppling på uppgiftsanknuten nivå. Eleverna fokuserar mest på kontroll av stavning, skiljetecken och stor bokstav i sin respons på klasskamraternas texter. Lärarna fokuserar däremot mer på innehållet i texten. Resultat utifrån elevintervjuer visar att elever tycker om att få återkoppling och upplever det som givande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Einarsson, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The National Text in English: An Analysis of the listening comprehension part2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Ekbom, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Lärares och elevers upplevelser av undervisning om tro och vetenskap: Ett jämförande av religionslärares och elevers upplevelser av neutralitet i undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap på gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following report is aimed to compare how teachers and students experience teaching when it comes to the subject of religion named Religionskunskap 1 in Swedish upper secondary education (high school), and particular teaching about the relationship between science and religion which is to be a part of the subject regarding to the curriculum. The report uses the method of a digital survey and is focusing on whether the two perspectives science and religion are given an equal amount of time during teaching, if the books and other material used during teaching gives an unbiased version of both perspectives, if the teaching regarding science and religion is neutral in total and if teachers and students find it worrying if the teaching regarding science and religions are not unbiased. The findings are to be compared to a theory which is explained with a report written by Masoud Kamali about how the Swedish society separates ”us” from ”them” and how school is a part of the reproducing of hierarchies from the majority society. The findings shows that students in much higher rate than teachers experience that science is given more time in class, and that the students more often refer to the diversity of the Swedish society and therefor the teaching regarding science and religion must be unbiased, even though both teachers and students refer to Sweden as a secular country where science has a very strong position. To fully understand the results further research must be done. Since the findings show that students and teachers experience differ we may have a problem with teachers reproducing hierarchies that separates ”us” from ”them”, and to complete the findings one probably need to use another method than a survey, preferably to sit down and interview teachers for a longer period of time to get to the core of the problem.

  Download full text (pdf)
  Lärares och elevers upplevelser av undervisning om tro och vetenskap
 • 204.
  Ekbom, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Lärares upplevelser av undervisning om tro och vetenskap.: Religionslärares tankar om neutralitet i undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap på gymnasiet.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka hur religionslärare som har undervisat i kursen Religionskunskap 1 upplever undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap, en relation som innefattas av ett kunskapskrav i kursens ämnesplan.  Metoden för undersökningen är en enkätundersökning där respondenterna har besvarat frågor utifrån olika aspekter av undervisningen, och därefter givits möjlighet att utveckla sina tankar i ett skrivfält. Ovan nämnda aspekter handlar om huruvida lärarna upplever att perspektiven tro och vetenskap ges lika mycket tid i undervisningen, om undervisningsmaterialet framställer båda perspektiven på ett neutralt sätt, hur lärarna upplever att kursens styrdokument lämnar utrymme för att genomföra en undervisning som inte är neutral, och huruvida lärarna upplever att det är problematiskt om undervisning om tro och vetenskap rent generellt inte bedrivs på ett neutralt sätt. Undersökningens teoretiska perspektiv grundar sig i en rapport där Masoud Kamali behandlar andrafieringoch skapandet av ”vi” och ”dem”, i och med att skolan kan vara en plats där hierarkier från majoritetssamhället reproduceras. Undersökningens resultat visar att lärarna upplever att religionsperspektivet ges mer tid eftersom lärarna utgår ifrån att eleverna har sämre förkunskaper om religion eftersom det vetenskapliga perspektivet har ett starkt stöd i Sverige. Det visade sig också att lärarna upplever att undervisningsmaterialet är bättre på att konkretisera det vetenskapliga perspektivet. Vad gäller styrdokumenten så framkom att skolan ska bygga på vetenskaplig grund och att allt är tolkningsbart, och när det kommer till synen på huruvida en ej neutralt genomförd undervisning om tro och vetenskap är problematiskt så tryckte flera respondenter på vilken av att vara objektiv, även om alla didaktiska val påverkar neutraliteten i undervisningen. Utifrån denna undersökning så går det inte att dra några tydliga slutsatser om huruvida religionslärare faktiskt bidrar till en andrafieringi undervisningen om tro och vetenskap. För det krävs vidare forskning, förslagsvis i form av kvalitativa intervjuer för att kunna gå på djupet angående hur lärarna resonerar kring sin undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Ekelund, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Progression?: en studie av en andraspråkinlärares skrivutveckling inom ramen för Sfi-provet 'Skriva'2012Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att studera eventuell progression i skrivutvecklingen hos en vuxen andraspråksinlärare, inom ramen för Sfi-delprovet ’Skriva’. Progression belyses både vad gäller kommunikativ och språklig kvalitet. Syftet är också att undersöka om progressionen inom språklig kvalitet följer processbarhetsteorin, en psykolingvistisk teori som beskriver grammatisk utveckling vid andraspråksinlärning.

  Metoden som används för att studera eventuell progression är den lingvistiska metoden performansanalys. Materialet som analyseras består av två texter producerade av en och samma Sfi-deltagare. Den första texten producerades på Sfi C-nivå, studieväg 3 (nybörjarnivå för studievana personer), och har blivit bedömd som godkänd. Den andra texten producerades på Sfi D-nivå, studieväg 3 (fortsättningsnivå för studievana personer), och har även den blivit bedömd som godkänd.

  Analysen visar att ingen progression blir tydlig vad gäller den kommunikativa kvaliteten, men att det verkar bero på avsaknaden av komplexitet i uppgifterna. Den progression som blir synlig finns i stället att finna inom den språkliga kvaliteten. När analysen kopplas till processbarhetsteorin syns en viss progression, då inom syntaxen.

 • 206.
  Ekersved, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Normkreativ barnlitteratur - problematiserande eller normaliserande?: En analys av normkreativ barnlitteratur ur ett genusperspektiv2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet i den här uppsatsen är att undersöka könsfördelningen bland upphovspersoner av normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk barnlitteratur. Undersökningen fokuserar på barnlitteratur som anses vara normbrytande och analyserar om den agerar normaliserande eller problematiserande.

                        Metoden jag använder är både kvantitativ och kvalitativ då jag undersökt antalet upphovspersoner i olika urval men också försökt utröna innehåll i några exempel från barnlitteraturen och tidigare forskning. Intervjuer har också genomförts på bokförlag inom uppsatsens ram.

                        Resultatet påvisar att det förekommer en skev könsfördelning bland upphovspersoner till barnlitteratur inom ramen för uppsatsen. Det går att se kopplingar mellan upphovspersoners kön och deras utgivna verk, och det sambandet har betydelse för såväl bokens handling som protagonist. Analyserad litteratur påvisar mönster i hur normer problematiseras eller normaliseras. Att det i sin tur inverkar på läsaren och lyssnaren framställs i uppsatsen. Även genus och barns formande av identitet utifrån vad de möts av i litteraturen diskuteras. Inkluderande och normkreativ barnlitteratur ökar på den svenska barnboksmarknaden. Uppsatsen ger en inblick i hur den typen av barnlitteratur förhåller sig till regeringens uppställda mål mot jämställdhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Eklund, Anna-Karin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Idéanalys av Centerpartiets partiideologi 2001-2013: Är det medlemmar eller väljare som bestämmer Centerpartiets ideologi?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  When the Swedish Centre Party, Centerpartiet, just before Christmas 2012 released a draft for new program of ideas a powerful "winter storm" broke out. Ideas that Centerpartiet would abolish compulsory schooling and the right to inheritance and allow polygamy are just a few of the things that cause alarm.

  It's not the first time during the last years the Centre Party is associated with neo-liberal elements in their party’s ideology. In 2007 Erik Ullenhag criticized Centerpartiet for their new neo-liberalism was a danger to the alliance.

  The aim of this study is to investigate whether it is possible to see a change in Centerpartiets ideology and how deep it is. From an idea analytical approach based on ideal types, created for social liberalism, neoliberalism and ecohumanism, the party programs from 2001 and 2013 are studied. The eight components studied are: the view on human nature, most important unit in society, the vision of freedom, methods of social change, political governance, society's economic organization, the vision of prosperity and utopia - the good society.

  In examining the causes of the potential changes a secondary analysis, where existing material was used, has been implemented.

  The result shows that there has been a change in ideology in Centerpartiet between 2001 and 2013. The probable causes for this are the bad result in the general election 2010 and the election of a new leadership for the party in 2013.

  Keywords: Swedish Centre Party, analysis of ideas, ideologies, ideal types, change,

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Eklund, Josefin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Lindberg, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Gud är manlig och kvinnan bär skuld: En genusteoretisk diskursanalys på läromedel inom religionskunskapsämnet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a discourse-analytic study with an adopted gender theoretical perspective regarding how women within the Abrahamic religions are described in three selected teaching materials for upper secondary school (Religion 1). All books are adapted to Lgy11. Furthermore, an analysis is made of what way women are characterized in the material, as well as where they are visible and marginalized. With help from the gender theoretical perspective, which has been utilized to analyze the results of the empirical study, it is possible to understand the reasons for the visibility as well as the marginalization, and see what is contributes to. The result of this study shows that the teaching materials, through a gender theoretical perspective, depict men and women based on the dichotomy of what is considered female or male. Hence, women are described as passive, whereas men are described as active. The result also shows that women are marginalized when the history of religions is being described while they are visible in the textual contexts of home and family life, as well as their conditions. Key words: Women, Abrahamic religions, discourse, gender theory, gender, textbook analysis, marginalization

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Eklund, Josefin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lindberg, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Samhällsdebattörer och kvinnosakskvinnor: En genusteoretisk diskursanalys av läroböcker inom svenskämnet på gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en diskursanalytisk undersökning, där vi har antagit genusteoretiska perspektiv. Uppsatsen syftar till att undersöka hur kvinnliga respektive manliga författare och författarskap framställs i fem läroböcker, som används i undervisningen på gymnasiet i ämnet Svenska 2. Samtliga läroböcker är anpassade för Gy11. Uppsatsen granskar vilka egenskaper de kvinnliga respektive manliga författarna samt författarskapen tillskrivs och hur detta kan förstås utifrån genusteoretiska perspektiv. Undersökningen uppmärksammar även vilka effekter framställningarna av kvinnliga respektive manliga författare och författarskap kan tänkas ha på elevers uppfattning om kön, förstått genom genusteoretisk diskursanalys. Resultatet visar att de undersökta läroböckerna framställer de kvinnliga respektive manliga författarna och författarskapen genom en dikotomi och stereotypa föreställningar angående vad som är kvinnligt respektive manligt. De könsstereotypa framställningarna är förenliga med såväl genussystemet som den heterosexuella matrisen och genuskontraktet. Detta kan både förstås och reproduceras vidare via de tre processerna som skapar genus, den symboliska, strukturella, och individuella eller socialisationsprocessen.

  Download full text (pdf)
  Samhällsdebattörer och kvinnosakskvinnor
 • 210.
  Eklund, Manne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Does Politics Trump Gender?: A Study of Linguistic Features Among American Voters During the 2016 Presidential Election2017Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, the usage of several linguistic features of 13 members of a televised political discussion are studied. The members of the discussion were private citizens, and not political experts. This particular discussion was filmed during the 2016 American presidential election, just before the second national debate between Hillary Clinton and Donald Trump. The studied linguistic features are: hedges, tag-questions, interaction and humor. By categorizing the members in three categories; age, gender and politics, this essay is able to investigate the results of the televised discussion by each category, and compare them to each other. The central question of the essay is if gender is a bigger divide regarding these linguistic features, than political views. The result shows that while gender still is the biggest divide regarding hedges, there are some specific elements where politics seems to trump gender.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Eklund, Manne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Understanding English 5: A Study of the Central Content and Knowledge Requirements for the Course of English 52017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study regards the central content and knowledge requirements for the subject of English 5 in the Swedish upper secondary school system. The study is based on an analytical reading of the documents and is complemented by a questionnaire that was answered by upper secondary school teachers. The aim of the study was to investigate what parts of the documents lack clarity, from a new teacher’s perspective. The study finds a few examples of terms that are likely to confuse new teachers when grading students. Furthermore, questions were raised regarding the course in general, such as how to give the students confidence to speak English, when to use Swedish in the classroom and which English speech communities and cultures teachers should focus on. The questionnaire provided answers that could be helpful to newly graduated English teachers who are preparing to work in the Swedish upper secondary school system.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Eklund, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Det kan bli lite som ett samtal med mig själv": Tre berättelser om dramapedagogiska upplevelser på ett behandlingshem2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå hur elever som haft dramapedagogik som en del i en förändringsprocess, efter avslutad behandling, upplever betydelsen av de dramapedagogiska inslagen för den personliga utvecklingen. Har de intervjuade personerna uppmärksammat och reflekterat kring ledarstilen i mötet med dramapedagogiken? En av intentionerna har varit att lyfta fram vilka metoder som kan vara användbara inom behandlingshem och varför. Ansatsen är hermeneutisk och narrativ metod har använts. För insamlingen av empiri har samtal i form av kvalitativ intervju förts, med elever som varit inskrivna på ett behandlingshem där dramapedagogik är ett bestående inslag i verksamheten. Deltagarna har upplevt en befrielse i att drama varit ett inslag och de har lärt sig kommunikation, empati och socialt samspel. Dramapassen har gjort det möjligt för deltagarna att få ett avbrott i en för övrigt allvarsam och strukturerad vardag och samtidigt lärt känna varandra och sig själva på ett nytt sätt. Dramapedagogen som även arbetat som behandlare i verksamheten, uppmärksammade under arbetets gång en konflikt mellan olika ledarstilar och undersöker om detta påverkat deltagarna. Det visade sig att deltagarna snarast uppfattade dramapedagogens mjukare ledarstil som en ventil och ett andningshål.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Eklöf Eriksson, Linnea
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Färdigh, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Rådande jämställdhet i en könsuppdelad värld: Den politiska kvinnans representation i Gävles dagstidningar.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how Gävle newspapers Arbetarbladet and Gefle Dagblad produce female and male politicians in their editorials. Articles from November 20, 2015 - January 20, 2016, were analyzed by quantitative content analysis and accompanying text analysis. During this period there was a historical and talked about change of power in Gävle City Council. The results of the study showed that Gefle Dagblad only wrote about the male municipal members and Arbetarbladet about the women. The results also showed that the newspaper Gefle Dagblad wrote about the male politicians slightly more in their articles. These are interesting results because the majority of writers in Gefle Dagblad were women.

  Berit Ås theory of the suppression techniques ridicule and invisibility was mainly used in the analysis of the material. We have also used Gunilla Jarlbros theory about how male dominance is maintained in journalism.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Eklöf, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The Loman Family’s State of Mind: A Psychoanalytical Reading of Arthur Miller's Death of a Salesman2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will analyse the members of the Loman family of Death of a Salesman from a Freudian psychoanalytical perspective. The purpose is to understand what goes on inside the mind of these characters through Freud’s structural model of personality, the Id, Ego and Superego. The members of the Loman family are no longer happy with their lives. It becomes evident that the family members were not always acting rationally and never took appropriate measures to improve their happiness. They do not know why they are feeling the way they feel and act as they do. The thesis is that by looking at the Loman family through Freudian psychoanalysis of the personality and its defence mechanics, we will get an explanation as to why the family is acting the way that they are, and what might have led them to this point.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Ekman, Emmy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Kugghjulets smörjmedel: Kommunikatörens funktion i en organisation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What does a communicator do? That's a question that's not too unusual for those who doesn't work like one to ask when a communicator present their profession. That's why following case study with qualitative interviews examines how a public administration in Växjö kommun perceives the profession. With four focus groups with different professions tries with the author to describe the concept of being a communicator and what communication means to the organization.

   

  It showed in the result that a communicator most parts work in the background. That a communicator is a "ghostwriter" if so prefers. The one who works as a communicator has a mission to be there for the whole organization to help the coworkers and the manager with the communication problems and challenges they may have. They help the organization and then become the lubricant to the cogwheels which may be similar to an organization.

   

  It's not just the organization that the communicator is supposed to be available for. They should also serve the audience that the organization may have. In this case the citizens of the county.

   

  The result showed that trust can be built up with the help of communication. Both internal and external. The responsible for the issue would stand up for himself. The communicator could help the responsible one with the communication but not the one to send out the message.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Ekman, Gabriel
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Romin, Alexander
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Giv oss idag vårt dagliga bröd - eller inte?: En studie om hur hälsotrender har påverkat Pågens kommunikation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Giv oss idag vårt dagliga bröd - eller inte?
 • 217.
  Ekstrand, Amelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sundelin, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Individualisering: Om svårigheter och möjligheter i lärares arbete med individualisering2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Ekstrand, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Hyvönen, Mats
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Välkommen sjunka med oss!: Social konst i förlisningens tid2014 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 219.
  El Azab, Nashwa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur skildrar Dn och SvD politisk konst?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As objects in the arts field, according to many theories, of which some will be introduced in the paper, aren't established as art pieces by the same predetermined laws as natural scientific phenomenas, it's a hard and complex task to evaluate what counts as art and furthermore what is forceful art. The core purpose of this master thesis is to examine what critics in Swedish papers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet classify as political art and how it affects its audience. The most relevant theory in this thesis is about political art and its categories, and requirements for convincing and creating an active change, developed by Irish artist Caoinhghin Ó Croidheán, who is also politically active. The method used for approaching and investigating the issue is a qualitative content analysis.

  Key words: Political art, Bourdieu, Croidheáin, Danto, Dickie, institutional art theory, qualitative content analysis, art criticism, press

  Download full text (pdf)
  "Hur skildrar DN och SvD politisk konst?" av Nashwa El Azab
 • 220.
  El Hark, Susan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  När kan suveränitet begränsas och en intervention vara rättfärdigat?: föreställningar inom Europeiska Unionens riktlinjer och ramverk.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the big challenges for the European Union today lies in finding a common foreign policy for its 27 sovereign member states with their divided interests, experiences and traditions. New objectives set requirements on the Union to develop and intensify its military ability. The European Union´s view on when military force can be utilized sets concepts like sovereignty and intervention in focus. Can sovereignty be limited and if so can an intervention be justified? How did the Union argue regarding its participation in the intervention in Afghanistan, 2001? The Just War Theory gives the essay a normative framework against which to assess the Union´s view and guidelines for the use of military capabilities. An idea and ideology analysis examines the relevant documents and materials, and furthermore places them in their social context with the help of a critical discourse. The involvement in Afghanistan 2001 serves as a practical example of the Union´s foreign policy in matters of military force and its use. The European Union is shown to follow the Just War Theory and its criteria regarding sovereignty and just interventions. The practical definition adopted in Afghanistan also seems consistent with the theory´s framework.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 221.
  Elander, Angelina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  De tysta åren: Ekofeminism i svensk tryckt press 1995-20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The silent years: ecofeminism in Swedish printed press 1995-2016

  Ecofeminism figures in both political and philosophical contexts and is an ideology that combines feminism with environmental policy. It builds its ideology to counteract a patriarchal oppression against both women and nature, saying that this oppression stems from a historical perception of the woman standing closer to nature. The self-elevation of the white man to God during the industrialism era used this historical image in the justification to exercise power towards both women and nature, which is said to be ongoing to the greatest extent today. By considering how Swedish printed press depict ecofeminism between the years 1995-2016, this paper has been designed to determine if this relationship of power remains and define how it is expressed. The essay also investigates whether a discourse on ecofeminism is mediated in Swedish press.

  Central Issues: How is ecofeminism produced in Swedish printed press between 1995 and 2016? What power structures appear around ecofeminism and who get their voices heard? Why was nothing written about ecofeminism for 5 of the 11 investigated years?

  Methods: To find this out, this essay has used triangulation as an overarching method containing quantitative analysis, content analysis and analysis of visual communication.

  Conclusions: This essay indicate that the repression remains and becomes evident in the relationship between Swedish press and ecofeminism. Ecofeminism is expressed as difficult for the public and is often confused with specificity feminism in what appears to be a strategic goal of repression by means of disinformation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 222.
  EL-Azab, Nashwa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Analys av diskursanalys i kandidatuppsatser2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this thesis is to examine how students who also serve as writers of bachelor theses mainly utilizing the discourse analysis methodology comprehend the method of discourse analysis, and in what way the students bestow it in their research.

  Methodology and Material: This is a case study of the theses, which are also the text material, as it can be used examining numerous cases. Another beneficial factor is the relationship to the theoretical framework. One does not need to divorce the two institutions; instead they cooperate with each other.

  Results: A thoroughgoing apprehension of the Discourse Analysis is it being strongly attached to semiotics and how texts can be analyzed by the method in question to reveal institutions in our society alongside with mapping out the agency of words. In other words, language and soceiety mirror each other in a way or another...

  Key words: Discourse Analysis, thesis, Foucault, Fairclough, Laclau & Mouffe, language, reality, readings

  Download full text (pdf)
  Analys av diskursanalys av Nashwa EL-Azab
 • 223.
  Eldh Rinaldo, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Thunberg Pettersson, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Det perfekta svenska vykortet: IKEAs framställning av livet i katalogerna 2000-20152015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur myten om det svenska livet representeras genom IKEA-katalogen. Empirin sträcker sig från år 2000 till år 2015. Detta görs genom Roland Barthes semiotiska bildanalys med inriktning på begreppet myt.

   

  Katalogerna från samtliga år studeras och tolkas för att skapa en övergripande bild av varje år.

   

  De teoretiska utgångspunkterna är denotation/konnotation som används som ett verktyg för att analysera bilders, i detta fall katalogernas framsidor, särskilda kultur och meningsskapande i en kontext. Myten är det som ger kontexten en betydelse. Denna betydelse stänger ute andra tolkningar, vilket gör att myten framstår som sanning.

   

  Studiens resultat visar att IKEA-katalogen visuellt speglar en myt om värderingar, politik, rättvisa, jämlikhet och ideal. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Elfendal, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ateistiska åskådningar i  läroplaner och läroböcker: En kritisk diskursanalys av ateistiska åskådningar  i svensk religionsundervisning.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kritisk diskursanalys där läroplaner från 1965, 1970, 1994 och 2011 samt läromedel som grundas på respektive läroplan studerats med syfte att undersöka hur synen på ateistiska åskådningar har förändrats över tid.  Materialet har analyserats utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursteori och min studie har liksom tidigare forskning visat att ateistiska åskådningar blivit mer normaliserat med åren genom att exempelvis humanistiska värden kommit att bli mer självklara idag än i de tidigare läroplanerna och läroböckerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Engblom, Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Media literacy i klassrummet2013In: Literacy-praktiker i och utanför skolan / [ed] Sangeeta Bagga-Gupta, Ann-Carita Evaldsson, Caroline Liberg och Roger Säljö, Malmö: Gleerups , 2013, 1, p. 65-85Chapter in book (Other academic)
 • 226.
  Engblom, Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Medier, flerspråkighet och multimodal texthantering2013In: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet / [ed] Christina Hedman & Åsa Wedin, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 189-208Chapter in book (Other academic)
 • 227.
  Engblom, Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Skärmbaserad multimodal texthantering i årskurs 1 och i hemmet: Rekontextualiseringsprocesser och lärande2011In: Svenskans beskrivning 31: Perspektiv på skrivande / [ed] Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius, Umeå, 2011, p. 93-102Conference paper (Refereed)
 • 228.
  Engblom, Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Yngre barns skärmbaserade texthantering: Multimodala texter och nya perspektiv på progression och bedömning2012In: Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Språket, kroppen och rummet - multimodala och digitala perspektiv på lärande / [ed] Jenny Magnusson, Anna Malmbjer & Daniel Wojahn, Stockholm, 2012, p. 35-50Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar det läsande och skrivande i vid bemärkelse som yngre barn ägnar sig åt via datorn i hemmiljö och i skolmiljö, och hur det kan förstås utifrån en sociosemiotisk syn på texthantering. Syftet med artikeln är att beskriva barns multimodala texthantering och relatera den till tecken på lärande, progression och den nya kursplanen i svenska (Lgr 11). Artikeln ger därmed infallsvinklar på multimodal texthantering utifrån såväl yngre barn, lärare som kursplanen. Multimodalitet och skärmbaserad texthantering kan nog fortfarande betraktas som nya begrepp i diskussioner om kursplanen i svenska och undervisning i skolan och därmed är diskussioner om bedömning av multimodala texter och synen på vad som kännetecknar progression i skapande av multimodala texter också något nytt. För barn i årskurs 1 och 2 är däremot användningen av sådana texter inte nya, utan snarare en naturlig del av att delta i det nutida textlandskapet för att kommunicera, interagera, hämta information, utbilda och roa sig.

  Den nya kursplanens konkretisering av multimodala och skärmbaserade texter kommer att innebära både förändrade arbetssätt med redan befintliga texter i klassrummen och att nya texter används och skapas. I artikeln diskuteras hur multimodal texthantering kan förstås och erkännas utifrån delvis nya perspektiv på både processen och produkten. De nya perspektiven innebär t.ex. att inte bara innehållet utan också semiotiska modaliteter och resurser ska anpassas på ett medvetet sätt för särskilda syften och mottagare och att de tekniska möjligheterna för kommunikativ effekt ska övervägas. I artikeln framhålls att en vidgad syn på tecken på lärande inom svenskämnet bör vara viktig för att barnen ska kunna fungera som multimodala designer och för att lärande inom andra modaliteter än verbalspråket och i kombination med verbalspråket ska kunna erkännas. 

 • 229.
  Engblom, Charlotte
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Att skapa mening är att lära: Datorer och yngre barns textanvändning2012In: Resultatdialog 2012, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 48-57Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Yngre barn, i detta fall 7- och 8-åringar, använder datorer både i skolan och hemma. I så kallade "en-till-en"-projekt har varje barn en dator i skolan, och huvuddelen av undervisningen är knuten till denna dator. Projektet visar hur kopplingar mellan det som barnen gör med datorer hemma och i skolan, och mellan självvalda och lärarinitierade aktiviteter i klassrummet, kan ha underutnyttjad potential för lärande. Dessutom diskuteras principer för hur yngre barns texter där skrift, bild och grafik blandas kan bedömas. Ett barn kan till exempel skapa julkänsla i en text genom samspelet mellan färger och skrift, medan andra förlitar sig helt på skriften.

 • 230.
  Engblom, Charlotte
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Björkvall, Anders
  Flerspråkighet och multimodalitet som lärandepotential2010In: Flerspråkighet, identitet och lärande: Skola i ett föränderligt samhälle / [ed] Åsa Wedin & Nigel Musk, Lund: Studentlitteratur , 2010Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Dagens barn lever i ett mångfasetterat textlandskap och de flesta kommer tidigt i kontakt med olika sätt att hantera text. Barnen skriver med penna och papper eller via datorn och mobilen. De hanterar också text vid dataspelande och tevetittande. Texthanteringen sker i olika miljöer: i det egna hemmet, i kompisars hem, i skolan och, för många barn, på flera olika språk. Vi vet att dagens barn kommer att behöva använda och producera text på många olika sätt i framtiden. Vi vet också att flerspråkigheten är en resurs som såväl individen som samhället behöver ta vara på och utveckla. I kapitlet diskuteras hur flerspråkiga barns totala litteracitet kan utgöra en värdefull lärandepotential i skolan.

 • 231.
  Engblom, Dennis
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Larsson, Marcela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Professionaliseringen av kommunikatörsyrket: En kvantitativ undersökning av informatör/kommunikatörsyrket i Gävleborgs län2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Engblom, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Att undervisa mellan raderna: Fyra lärares beskrivningar av undervisning i och bedömning av läsförståelse i åk 7-92014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Föreliggande uppsats ämnar undersöka hur fyra svensklärare i grundskolans senare år uppfattar och beskriver att de arbetar med undervisning i läsförståelse, samt bedömning av läsförståelse i grundskolans årskurser 7-9. Datamaterial samlades in via halvstrukturerade intervjuer med fyra lärare, samtliga aktiva i grundskolans årskurs 7-9. Resultatet visar på varierande kunskaper om läsförståelsestrategier samt på olika sätt att bedriva undervisning i läsförståelsestrategier och läsförståelse. Samtliga lärare lägger dock stor vikt vid skönlitteratur, elevens egen läsning samt textsamtal mellan elever och mellan elever och lärare, som grund för att utveckla läsförståelsen. Lärarnas syn på vikten av feedback gällande elevernas läsförståelse varierar. Bedömning av läsförståelse sker till största delen summativt, även om undersökningen även till viss del visar på inslag av formativ bedömning.

  Download full text (pdf)
  Att undervisa mellan raderna
 • 233.
  Englin, Annika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Svordomar är kraftuttryck: En språkvetenskaplig undersökning om hur attityder till svordomar och bruket av svordomar i tal och i text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur attityder till svordomar och bruket av svordomar i tal och i text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige.

  Metoden i denna uppsats är en datainsamling som sker genom en kvalitativ enkätundersökning där studenter på en högskola i Mellansverige besvarar ett antal frågor om svordomar. Deras kön, ålder och program/kurs tas i beaktning så att det går att dela upp data och gå djupare bland annat för att undersöka skillnader mellan män och kvinnors svar. Resultatet redovisas kvantitativt.

  Det var 32 stycken studenter som fyllde i enkäten vid högskolan i Mellansverige. 10 stycken var män och 22 stycken var kvinnor. Resultatet visar att studenterna tycker att svordomar är okej och de använder alla svordomar i tal och många också i text. Den vanligaste svordomen i tal var Fan och Jävlar för både män och kvinnor och det var samma i text. Studenterna använder mest svordomar som kraftuttryck för att visa känslor när de är arga, har ont och är irriterade. De svordomar både männen och kvinnorna ansåg var värst var enligt alfabetisk ordning: Cunt, Fitta, Hora, Kuk och Slyna, de fem orden rangordnades i toppen men det skilde sig i vilken ordning orden hamnade.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Englin, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ridderliga män och hjälplösa kvinnor?: En språkvetenskaplig undersökning av fantasygenrens karaktärsgestaltning med adjektiv och adverb utifrån ett genusperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka två fantasyromaners användning av personbeskrivande adjektiv och adverb utifrån ett genusperspektiv. Materialet är David Eddings (1997) bok Stenens väktare och Christopher Paolinis (2006) bok Eragon.               

  Metoden är en kvalitativ närläsning utifrån ett genusperspektiv av dessa två verks första 100 sidor. I materialet analyseras åtta karaktärer för att urskilja vilka adjektiv och adverb som beskriver de kvinnliga respektive manliga karaktärerna. Analysen går över till en kvantitativ och kvalitativ undersökning, då de utvalda adjektiven och adverben sätts in i tabeller och räknas ut i procent som sedan tolkas.

  Resultatet visar att det finns skillnader i valet av de personbeskrivande adjektiven och adverben mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna. Vilket är förväntat, men det finns även likheter som antyder på en samhällsutveckling, en utveckling i riktning mot mer jämställt. Brytningen av genusstereotyper skapar likheter mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna, kvinnorna tillåts vara lika aggressiva som män och männen får vara mildare. Karaktärerna får beskrivas med samma adjektiv och adverb.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Englund, Erica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Karlsson, Jeanette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Läsförståelse: En mindre studie om hur lärare kan arbeta med läsförståelse i årskurserna 1–4 på en skola på Åland2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie är genomförd på Åland i två olika grundskolor. Den är baserad på intervjuer med lärare och elever samt observationer i klassrummen. Studien bygger på fem lärares egna erfarenheter kring läsundervisning inom årskurserna ett, två, tre och fyra. Lärarna redogör för hur man kan arbeta med att skapa en undervisning som ger en ökad läsförståelse hos elever i årskurserna ett, två, tre och fyra. Vi har tagit reda på hur lärare kan skapa en bra undervisningssituation som främjar läsförståelse hos elever. Studien belyser också vikten av en engagerad lärare i läsundervisningen. För att få ett elevperspektiv i studien har vi tagit reda på hur 18 elever i årskurs 1–2 uppfattar läsundervisningen. Tyngden i vårt arbete är att jämföra lärare och elever med varandra för att kritiskt bedöma läsförståelseundervisningen utifrån deras perspektiv. Det huvudsakliga resultatet vi fått utifrån denna studie är vikten av högläsning och engagemang hos lärarna. Utifrån resultatet kunde vi även se att eleverna visade ett intresse för läsning och en förståelse för sin vidare utveckling av läsning. I jämförelsen av lärarnas och elevernas uppfattning kunde vi tolka dessa som väldigt lika. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Englund, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Mediet i mediet: Vinylskivan och återkomstens medialisering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en tid av intensiv digitalisering har försäljningen av vinylskivor ökat kraftigt sedan 2007. Det framgår tydligt i statistik, samtida forskning och medierapportering att det skett en omvärdering av det gamla analoga mediet. Syftet med denna studie är att med ett mediehistoriskt avstamp sätta vinylskivan som fysiskt medium i dagens historiska kontext. Detta genom att undersöka tryckta mediers representation av vinylskivan. Studien stödjer sig i huvudsak mot sociokulturell forskning av Dominik Bartmanski & Ian Woodward och John Davis samt Jonathan Sternes mediehistoriska perspektiv.På vilka sätt beskrivs vinylskivan i svensk tryckt press idag? Vilka egenskaper tillskriver medierepresentationen vinylskivan? Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har teman och mönster identifierats i de artiklar som publicerats i Aftonbladet och Expressen under perioden 2014–2016. Analysen av vinylskivans mediala representation påvisar exklusivitet vad det gäller upplevelse, ekonomiskt värde och kunskap. Den mediala representationen förstärker vinylskivan som en bärare av kulturellt värde för en medium-baserad subkultur.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Engman, Beatrice
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Titel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv”

   

  Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap

   

  Författare: Beatrice Engman

   

  Handledare: Anna Edin

   

  Datum: 2014-05-27

   

  Sammanfattning

  Syftet med denna uppsats är att ur ett diskursteoretiskt och genusorienterat perspektiv studera artisten Beyoncé utifrån två olika men dock sammanhängande medieperspektiv. I min uppsats kommer jag dels att analysera den mediala bilden av Beyoncé, det vill säga hur medierna rapporterar och ”berättar” om henne samt dels att analysera hur Beyoncé själv iscensätter sig medialt, via sin musik, videos och klipp. Sammantaget kan man säga, att dessa två dimensioner konstruerar Beyoncé som medial person, där även det offentliga och det privata livet tenderar att överlappa varandra.

  Den metod jag valt för att besvara mina frågor är en kritisk diskursanalys och jag har i min teori utgått från Norman Fairclough. Jag kommer följa de tre dimensionerna i Norman Faircloughs modell som är text (tal, skrift och det visuella), diskursiv praktik (produktion och konsumtion av texter) och social praktik (handling inom ramen för en verksamhet).

  Jag har valt ut mitt material från Beyoncé utifrån en speciell händelse. Hon släppte den 13 december 2013 hennes femte och självbetitlade album ”Beyoncé”. Jag kommer analysera Beyoncés texter, de feministiska tal som hon använder sig av samt hennes videos och klipp som finns med i albumet.  Jag kommer även att analysera utvalda artiklar som jag sökt på bibliotekets databas på Högskolan i Gävle. Artiklarna som jag har valt har koppling till Beyoncés senaste album inom tidsramen 13:e december 2013 till 1:a maj 2014.

  Den mediala bilden av Beyoncé är lik Beyoncés egen iscensättning av sig själv.

  Beyoncé iscensätter sig själv som en stark kvinna med en röst och som har makten att kunna använda sin röst fritt. Det är ingen tvekan om att hon är en person som berör och påverkar. Beyoncé är en inspirationskälla och ett ideal för många människor och speciellt kvinnor i världen. Den mediala bilden av Beyoncé är väldigt positiv och de hyllar henne. De framställer henne som en modern idérik artist och som en stark kvinna. Ur ett genusperspektiv visar hon väldigt starkt vad hon kämpar för vilket är kvinnor, jämställdhet och kvinnors sexualitet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 238.
  Engman, Caisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Östlund, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Stimuleras och utmanas de högpresterande eleverna tillräckligt?: En studie om lärares och högpresterande elevers syn på utmaningar och stimulans i ämnet svenska, årskurs 132017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på det kognitivistiska perspektivet samt det sociokulturella perspektivet. Vi har undersökt grundskollärares beskrivningar av hur de individanpassar undervisningen för de högpresterande eleverna i ämnet svenska samt deras åsikter om vad skolan kan bidra med för att tillgodose de högpresterande eleverna i undervisningen. Vi har även undersökt hur högpresterande elever upplever sin svenskundervisning.

  Underlaget för studien har erhållits genom ostrukturerade intervjuer med grundskollärare för de yngre åldrarna samt elever i årskurserna 2 och 3.

  Resultatet av undersökningen visar att de berörda lärarna har en tanke med att utmana och stimulera de högpresterande eleverna genom individanpassningar men att det skulle kunna ske i högre utsträckning. Nivågruppering utefter elevernas olika förmågor och berikande effekter sker, medan acceleration förekommer minimalt i lärarens undervisning. De högpresterande eleverna uppger att utmaningar skulle kunna ges i mycket högre grad.

  Kompetensutveckling och samplanering mellan lärarna i syfte att utmana och stimulera de högpresterande eleverna sker minimalt på samtliga skolor som ingår i undersökningen. Ökad kunskap hos samtliga lärare om hur de kan bemöta högpresterande elever samt utökning av kollegialt lärande med fokus på högpresterande elever, skulle kunna bidra till att lärarna kan utmana dessa elever mer på rätt nivå. Vid samplanering skulle även ökad nivågruppering ske ute på skolorna anser lärarna, vilket skulle bidra till att svenskundervisningen individanpassades ytterligare för de högpresterande eleverna.

  Download full text (pdf)
  Engman och Östlund
 • 239.
  Engström, Andriette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  I’m sure women use more hedges, I think: A study comparing male and female usage of hedges2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study reexamines Lakoff’s (1973) claim that women use more hedges than men is true. Because of the vast number of hedges, this study focuses on two hedges: I think and I’m sure. It also investigates how the included hedges are used by men and women to express belief and opinion. The study has been carried out with the help of a corpus called British National Corpus 2014 (BNC2014). From this database, authentic conversations that include these hedges in clause-final position have been extracted. By using the extracted and processed data, a conclusion can be drawn regarding similarities and differences in how often men and women use these hedges and in what context they are used. The results show that Lakoff’s (1973) claim has a certain truth to it, since 63.0% of the valid I think tokens and 67.6% of the valid I’m sure tokens were produced by women. As for the expression of belief or opinion, the results points towards I think and I’m sure upholding traditional gender traits.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Engström, Julia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kommunikationskonsulten som stöd för organisationer i kris2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur organisationer kan ta hjälp av kommunikationskonsulter vid en organisationsskris. Frågorna som behandlats i uppsatsen är: Vilken roll har en kommunikationskonsult? På vilken sätt kan en kommunikationskonsult hjälpa företag vid en företagskris? Hur ser relationen mellan konsult och företag ut? Hur löser man en krissituation?  Metod: För att utföra studien har jag genomfört en litteraturundersökning. Jag har även använt mig av kvalitativa intervjuer för att finna svar på mina frågor.   Resultat & slutsats: Kommunikation har en central roll vid krishantering. Konsulten tillsammans med organisationen arbetar fram en krisplan som uppfyller organisationens behov. När en kris uppstår är det viktigt att samtliga intressenter bli informerade för att på så vis undvika felaktiga rykten.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Engström, Linnéa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Dreyer, Oscar
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Miodrag, Alexandar
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Ljudboken - en flykt för (främst) den unga vita kvinnan: En semiotisk analys av Storytels marknadsföring ur ett intersektionellt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med digitaliseringen har fenomenet streaming vuxit fram. Nu behövs inte längre separata medier för att kunna ta del av musik, film och tv etc. Man behöver inte heller äga eller ha fysisk tillgång till skivan eller filmen. Allt finns samlat på en och samma plattform. Spotify och Netflix är två typexempel på dessa streamingtjänster. De båda erbjuder abonnenter ett stort bibliotek med musik (Spotify), och film och tv serier (Netflix). Detta streaming koncept är något som även ljudböcker har anammat, och numera finns det även ljudbokstjänster som erbjuder abonnenter ett stort bibliotek med ljudböcker men även e-böcker. 

   

  Storytel är en av dessa tjänster och är våren 2018 den ledande ljudbokstjänsten i Sverige. Det finns även Nextory och BookBeat, men i denna uppsatsen analyserades endast Storytel som var den första och är även den största tjänsten i Sverige. Syftet med uppsatsen var att analysera Storytels marknadsföring, det vill säga deras reklamkampanjer, samt undersöka representationen av genus, etnicitet och ålder där. Därför valdes ett par reklamvideor ut, som sedan analyserades med en semiotisk metod men även utifrån ett intersektionellt perspektiv. Storytels marknadsföring kan vara en av anledningarna till att de har blivit så framgångsrika, därför har det varit intressant att studera just deras marknadsföring.

   

  Resultatet blev att Storytel genomgående använder liknande färger i de sex reklamfilmer som analyserats. De använder till exempel orangea hörlurar för att representera sitt varumärke. Reklamfilmerna används även som ett slags exempel på vad Storytel kan ha för roll i en typisk vardag. Kvinnor är i en tydlig majoritet av klippen, och de gör främst produktiva saker så som att laga mat eller träna, samtidigt som de lyssnar på en ljudbok. Tre kvinnor verkar vara mellan 20–30 år, två personer (en man och en kvinna) runt medelåldern, och en man 50–60.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 242.
  Engström Persson, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Undervisning av analfabeter i en liten svensk kommun: Förutsättningar, svårigheter och i vilken mån modersmålet används som stöd i undervisningen2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 243.
  Enkvist, Evelina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Persson, Elina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Ibland måste man skapa en annan värld för att få bättre syn på vår egen": Fantasy i skolans värdegrundsarbete2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att utröna värdegrundsdiskurser i fantasylitteraturerna Korpringarna, Engelsforstrilogin och Krönikor från Röda klostret. Genom att granska de valda romanernas didaktiska potential ämnade studien även att styrka användningen av fantasylitteratur i undervisning på gymnasiet. De teorier som valdes för arbetet är intersektionalitet och didaktisk potential. Didaktisk potential och närläsning valdes som metoder för textanalys för att dels utröna romanernas explicita och implicita ideologier, dels för att kunna analysera materialet utan att behöva ta hänsyn till texternas yttre faktorer. Resultatet visade att de tre främst förekommande värdegrundsdiskurserna i det analyserade materialet är demokrati, allas människors lika värde och mänskliga rättigheter. Utifrån romanernas explicita och implicita ideologier analyserades även böckernas didaktiska potential. Studien visade att fantasy som litteraturdidaktiskt material har stor potential och lämpar sig väl som utgångspunkt för värdegrundsarbete i gymnasieskolan

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 244.
  Erblad, Tove-Therese
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Kan läromedel bidra till fördomar om islam?: En kritisk diskursanalys med fokus på den muslimska kvinnans framställning i svenska läromedel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger på Norman Faircloughs kritiska diskursteori vilken jag använt då jag studerat och analyserat läromedel i religionskunskap 1 för gymnasieelever. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur islam framställs i två läromedel från 2015 och 1973 i förhållande till dess ämnesplaner samt för att se om läromedel kan bidra till fördomar om islam. Mitt resultat visade sig likna tidigare forskning och påvisar att läromedel kan bidra till fördomar om islam. Den muslimska mannen står i fokus och genomsyrar läromedlen utifrån ”hans” perspektiv. Skollagen syftar bland annat att utforma mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar till eleverna där jämställdhet ska värderas. Det förekommer även en stor skillnad på antal sidor som berör islam i respektive läromedel. Människan och livsåskådningarna (1973) nyttjar endast sju sidor om islam och där kristendomen påtagligt står i fokus. En människa, tusen världar (2015) har betydligt fler sidor, dock baseras svenska skolan fortfarande på kristna värderingar men förser en större plats till andra världsreligioner. Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt land där det lämnas större plats i läromedlen för andra religioner och livsåskådningar. Dock bidrar läromedlen fortfarande med fördomar, ett exempel på detta är hur kvinnan (inte) framställs. 

  Download (pdf)
  sammanfattning
 • 245.
  Eriksson Ajanovic, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur man rättfärdigar intervention i suveräna stater: en studie av FN:s intervention i forna Jugoslavien2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the theories about intervention and sovereignty in relation to the world of today, with the raising question about humanitarian intervention in a globalized society.The purpose of this paper is to examine if intervention can be justified in a sovereign state and how it can be justified. The expected outcome is that conclusion can be drawn from the specific case with United Nations intervention in Bosnia and Hercegovina, and what kind of motives they putted up to justify their intervention.Because we are still living in the era of the Westphalia system with the inherited thoughts of state sovereignty, but in conflict with the new ideas of globalization and human rights, it’s of big relevance to look at this topic closer.First of all the reader is presented to the theoretical aspects of state, sovereignty and different kinds of intervention, to become more aware of the complications surrounding the relationship between these conceptions.The method used in this study is a motive analysis with the focus on the motives told by United Nation, to be the reason for the intervention in Bosnia and Hercegovina. The empirical results are based on the reports from United Nations Security Council during the years 1991 – 1995.The results are that the intervention in Bosnia and Hercegovina can be justified when looking at the theories in relation to the empirical result, with the FN – charter and the fact of violation against humanitarian law and human rights.One conclusion can easily be drawn, that individual rights are playing a big role in today’s global society and are putting some pressure on the United Nation to look over the rules about humanitarian intervention.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 246.
  Eriksson, Ann-Kristin Mimmi
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies. Avdelningen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sweden.
  Vid utmattningens gräns: Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd: Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Background and objectives: Stress-related illness is a growing public health problem in Sweden and it is the most common reason for sick leave today. Stress-related illness causes suffering on a number of levels and affects the patient’s health and life in the long term. The stress-related ill health also leads to consequences for society, causing high costs for sick leave and health care as well as lost workforce since people partially or entirely lose their capacity to work. Research on stress-related ill health and rehabilitation often underline work-related conditions as crucial in dealing with the problem. There is also research that points out psychosocial factors in understanding stress-related ill health. What we know little about is the existential perspective of clinical burn-out. Therefore, it is of importance to investigate people’s existential experiences of clinical burn-out and the significance of an existential perspective in rehabilitation.

  Aim: The overall aim of this thesis is to gain insight into the existential experience of clinical burn-out as well as to highlight the significance of an existential perspective in rehabilitation. In addition, the thesis aims to reach a deeper understanding of clinical burn-out from an existential point of view and contribute to the field with knowledge of the existential dimension of health.

  Methods: The study, conducted in 2011, is based on qualitative interviews made with an inductive hermeneutic approach. Five patients and seven care givers were interviewed, focusing their existential experiences of clinical burn-out as well as their experiences of rehabilitation with an existential approach. A strategic selection was made of informants in the context of a rehabilitation program with an existential approach for people diagnosed with clinical burn-out. The data was analysed in two steps. In the first step the data was interpreted with an inductive hermeneutic approach. In step two of the analysis, the data was interpreted with a deductive hermeneutic approach, using Karl Jasper’s concept of limit situation as a way of interpreting the existential experience. Aaron Antonovsky’s concept sense of coherence was used as a tool for understanding components that can contribute to restoring health.

  Results: In this study, the patients describe clinical burn-out as a comprehensive existential experience that can be perceived as being in between life and death, in a shadow world, trapped in a dead end. It’s a situation characterized by being powerless. It creates a need to comprehend one’s situation in order to be able to regain control and manage it. It’s a struggle to make sense of the life situation. When not being met with understanding, the patients lose hope. Existential issues in terms of meaning, existence and life choices become urgent. Working with the existential perspective requires trust, openness from both caregiver and patient, distinctness, a way to communicate it and courage to take on the challenge of dealing with existential issues. The perspective also requires that the existential suffering can be contained. Dealing with existential questions leads to self-knowledge and insights that enables a possibility to make different choices and leave negative behavioural patterns. Also, it can lead to a discovery of spirituality and religion as a resource in life. Besides their personal struggle for meaning, the patients see an existential void in society, leaving people without tools to handle existential needs. This is understood as something that affects people’s ability to handle stressful times in life.

  The care providers understand burn-out as a manifestation of a way of living that is not sustainable. It is an existential experience embodied in body and mind that can be experienced as being drained of life. It’s an existential challenge, causing grief when realizing one’s limitations as a human being. Also, loss of meaning and sense of existential vulnerability due to an experience of being annihilated is crucial for understanding the deep existential crisis that clinical burn-out can induce. This situation makes the patient ask existential questions about identity, meaning, values and direction. In the burnout-process the patients have distanced themselves from their own self and therefore need to reconnect with themselves. This makes the existential questions central in the rehabilitation as a way to reconnect to inner strength and resources, which are prerequisites for starting a health promoting, sustainable process which is empowering, making it possible to see oneself as a human being who experience meaning, not only as a patient with a diagnosis. Instead of finding meaning in the diagnosis, the patient’s existential questions and the existential experience is a key to moving forward, out of the situation. Meaning-making is therefore important in the rehabilitation.

  A holistic-existential approach and view of man makes it possible to work with the complexity of the situation. The holistic-existential approach creates synergies and offers an extra tool both for the caregiver and the patient. Focusing on the patient’s resources and competence makes it possible to see the crisis as a way to learn from it.

  The existential perspective in health care and rehabilitation is enabled by competence, openness, reliance, empathy and respect when meeting the patient. It also requires courage to take on the challenge of dealing with existential issues. It can be hard for both the patient and the care giver to confront existential suffering. It is the responsibility of the care giver to enable the existential perspective by acknowledging and making the existential perspective possible to communicate and work it through.

  The care providers understands values in modern society as contributing to people’s experience of feeling alone with existential needs, which intensifies their existential aloneness.

  The care providers’ experience is that the biomedical paradigm aggravates an existential perspective. The perspective is not associated with the care situation. There is a lack of knowledge about and understanding of the value of the existential perspective, all the way from the decision-making level to the clinical meeting with the patient. In addition, the paradigm affects how the patients express their illness. Also, the perspective requires time. Existential perspectives, therefore, tend to be concealed in the health care context.

  Applying Karl Jasper’s concept of limit situation, clinical burn-out can be interpreted as a defining existential experience. It can be understood as a limit situation when humans realize their limitations and at the same time get insights that are crucial for their lives. It’s an experience they wish they had not gone through, but on the other hand, it has led to insights they do not want to be without. The meaning-making process is health promoting by recreating meaning, the fundamental part of sense of coherence, which is crucial for a salutogenic direction.

  Conclusion: The existential state that the clinical burnout patients go through can, using Karl Jasper’s concept, be understood as a limit situation. According to Jasper’s reasoning, the limit situation can be perceived as facing an abyss, making it clear one has limitations as a human being. At the same time, the experience can be perceived as reaching a limit where humans can get insights about human life that can enhance life. Clinical burn-out, using Aaron Antonovsky’s concept, can be understood as a loss of the components that create sense of coherence. Loss of meaning is particularly central for understanding burn-out.

  Consequently, it is crucial to acknowledge the existential challenge that the patient is facing, as well as the importance of the meaning-making process for facilitating a movement in a health promoting manner. It gives a deeper understanding of the challenges and needs of patients suffering from clinical burn-out.

  The existential dimension of health has been highlighted in health promotion, but gets little attention in practice. This is especially significant in the health care context. This points out the need for a discussion about how the existential health dimension can be used as a resource in health care and rehabilitation and how this resource for health can be applied in a better way in health promotion and public health.

 • 247.
  Eriksson, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hillman, Jeanette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Att ha varit på flykt: En kvalitativ studie om transferfasens betydelse för immigranters hälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative thesis was to examine the transfer-phase, and examine how the transfer-phase affects adult immigrant`s mental and physical health. To capture the subjective dimension of the subject semi-structured interviews with two women and four men were conducted. The interviews showed that all respondents had undergone a difficult transfer-phase. In order to analyze the empirical material, Lazarus and Folkman's coping theory was used. The results obtained in the analysis shows that the transfer-phase is important for immigrant`s health. Furthermore, the results show that the informants used coping strategies as a tool for managing their daily lives. The study may form the basis for other researchers who in the future want to make further studies of the importance of the transfer-phase for the immigrant.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Eriksson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Språk och stöttning i tre praktiska skolämnen i åk 5: Lärares instruktioner i undervisningssituationer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att studera hur ämneslärare i tre praktiska ämnen (hem- och konsumentkunskap, textilslöjd samt idrott och hälsa) arbetar med instruktioner i klassrumet. Jag har valt att intervjua tre lärare som är verksamma inom nämnda ämnesområden. Svaren har visat att engagemang och intresse från både personal och elev är jätteviktigt för att all utveckling ska bli positiv.

  Gemensamt för de lärare som ingår i arbetet, är att de låter eleverna själva prova på så mycket som möjligt av de praktiska momenten under en lektion. Att detta är grunden som all inlärning bygger på visar Ivar Bråten (1998, s. 42) där han återknyter till Vygotskis teorier om hur inlärning byggs upp. Min teoretiska utgångspunkt bygger till stor del på Vygotskijs sociokulturella förhållningssätt samt Cummins modell för utökning av kunskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Eriksson, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hjalmarsson, Klara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kristendomsundervisningens innehåll: En kvalitativ studie om lärare och prästers uppfattningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka vad lärare och präster anser är viktig kunskap inom kristendomen och vad som bör läras ut till ungdomar. Eftersom präster är betydelsefulla representanter för kristendomen ansåg vi det vara av intresse att undersöka deras uppfattningar i relation till lärares åsikter samt granska eventuella skillnader och likheter. För att undersöka dessa likheter och skillnader har två stycken frågeställningar formulerats som uppsatsen utgått från. För att under intervjuernas gång få svar på de tidigare formulerade frågeställningarna utformades fyra stycken intervjufrågor som ställdes till samtliga informanter. Den använda metoden för intervjuerna är semistrukturerade intervjuer, vilket sedan analyserades med hjälp av en tematisk analys samt framework. Resultatet visade fler likheter än skillnader mellan lärare och prästers uppfattningar och att det viktigaste innehållet var relationer, upplevelser, kristen värdegrund, kristendomens särdrag och likheter i förhållande till andra världsreligioner samt förståelse. Inom dessa teman uppfattades ett flertal subteman där likheter och skillnader mellan de båda yrkesgruppernas uppfattningar om vad som är viktig kunskap kunde utrönas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 250.
  Eriksson Gren, Alexandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Romerna- en av Sveriges fem nationella minoriteter: En kvalitativ studie om hur historieböcker för grundskolans senare del tryckta mellan åren 1995-2012, samt hur styrdokumenten Lpo 94 och Lgr 11 framställer romer.2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera hur romerna, med utgångspunkt i historieläroböcker för grundskolans senare år och utgivna mellan åren 1995 och 2012, är underordnad majoritetssamhället, samt belysa hur läroböckernas historieförmedling sker och hur den är präglad. Uppsatsen skall även uppmärksamma skillnader i framställningen av romer efter erkännandet i politiska styrdokument och läroböcker, samt göra en ansats till att förklara orsaker till detta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf