hig.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 2735
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Börjesson, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lundkvist, Natalia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En kvalitativ studie om fritidslärarens reflektioner kring uppdraget att arbeta med IT i fritidshem2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 252.
  Börjesson, Helene
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  66 svensklärares röster om skönlitteraturläsning på gymnasiet: en metastudie av 16 studentuppsatser2009Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med mitt examensarbete har varit att undersöka hur svensklärare resonerar kring sina val av skönlitterära texter i litteraturundervisningen. Mitt undersökningsmaterial har utgjorts av 16 studentuppsatser där sammanlagt 66 svensklärare intervjuas. När lärarna redogör för vad som är av avgörande betydelse när de planerar vad som ska läsas i Svenska A och Svenska B hänvisar flera av lärarna till en kombination av ett antal olika faktorer. I de fall där endast en faktor med avgörande betydelse för valet nämns är detta skolans utbud. Samtidigt så kan vi förmoda att just den begränsningen finns med underförstådd hos dem som endast nämner andra faktorer såtillvida de inte har befogenhet att köpa in den litteratur som de önskar använda sig av. Majoriteten av lärarna är erfarenhetspedagogiskt orienterade snarare än kulturarvsorienterade i sin praxis och vid sidan av skolans utbud utgör ett hänsynstagande till elevernas erfarenhetsvärldar en särskilt angelägen aspekt för respondenterna. Det är viktigt, anser många lärare, att eleverna kan relatera till litteraturens innehåll, att läsningen kan leda till intressanta diskussioner och att den väcker fortsatt läslust.

  Undersökningsmaterialet vittnar om stora skillnader när det gäller lärares krav på vad eleverna ska läsa. Det tycks råda stor tolerans gentemot elever som inte är läsintresserade då lärarna förstår att ungdomar på 2000-talet väljer bort en tidskrävande aktivitet som läsning till förmån för diverse skärmbaserade aktiviteter. För att motivera till läsning är det vanligt att eleverna får vara med och påverka vad de ska läsa - oftast genom att välja en text från ett urval av texter. Dessa mindre stränga krav på vad eleverna ska läsa kan kopplas till att lärarna tolkar sitt uppdrag utifrån en ämnessyn som grundas i erfarenhetspedagogik snarare än kulturarvsförmedling vilket för med sig att man prioriterar att finna texter som eleverna lätt kan finna en ingång till snarare än att fokusera på att eleverna presenteras för en så representativ bild av litteraturhistorien som möjligt. Ett flertal studier av ungdomars läsvanor påvisar att en bok som utger sig för att vara en sann historia väcker starkt intresse hos denna läsarkategori och detta bekräftas i lärarintervjuerna.

  Merparten av lärarna ställer sig negativa till införandet av en litterär kanon i den svenska skolan med motiveringen att möjligheten att anpassa valet av litteratur som ett led att motivera de svagare eleverna därmed skulle begränsas och att det därför enbart skulle gynna de studiemotiverade eleverna. Ett annat skäl till att förhålla sig negativ till förslaget som framkommer i intervjuerna är att man befarar att en litterär kanon för skolan skulle domineras av västerländsk litteratur skriven av manliga författare och därmed ge en dåligt nyanserad bild av litteraturhistorien. Man kan dock via de uppsatser som inkluderar litteraturlistor över vad man läser i de intervjuade lärarnas klasser konstatera att såväl västerländsk litteratur som manliga författare i många skolor markant dominerar inom litteraturundervisningen redan utan en officiell litterär kanon. Särskilt svårt tycks det vara att skapa utrymme för litteratur från olika delar av världen. Nio av de 16 uppsatserna som ingår i min studie kommenterar den debatt som kom till stånd i samband med Cecilia Wikströms motion om införandet av en litterär kanon i skolan där många kritiska röster varnade för ett alltför strikt västerländskt perspektiv på litteraturhistorien. Den sammantagna bilden som framkommer i intervjuerna när det gäller läsning av icke västerländska författare är att stoffträngseln, som främst är ett resultat av det vidgade textbegreppet, hindrar många lärare från att inkludera texter av författare från olika delar av världen.

 • 253.
  Campagnola, Katarina
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Ahimsa: Vägen till ett fridfullt liv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 254.
  Campagnola, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Astrology in the field of psychology: A study on Jung's typology and the four astrological elements2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 255.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Between Womanhood and Citizenship: A Conceptual-Historicist Approach to Antebellum Women's Literature of Protest2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates the tension between the antebellum ideas of “womanhood” and “citizenship” as represented in three classic texts of women’s literature of protest: the “Declaration of Sentiments” of the Seneca Falls Convention, Margaret Fuller’s Woman in the Nineteenth Century, and Harriet Jacobs’s Incidents in the Life of a Slave Girl. After a brief discussion of what is meant by “literature of protest” and the reasons why these texts belong to this category, I proceed to read them and their historical context following a method inspired by Reinhart Koselleck’s history of concepts (Begriffsgeschichte); I approach “womanhood” and “citizenship” as concepts whose semantic fields can and should be analyzed in their diachronic and synchronic dimensions. Here, however, I will focus on the latter, in an attempt to account for conflicts as well as commonalities between them.

 • 256.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Conceptualizing "Americanness"2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In sharp contrast with “Englishness”, which is an important category of scholarship on national identity in Britain, the notion of “Americanness” has suffered from chronic lack of conceptualization. Treated as if its meaning were self-evident, “Americanness” now features only sporadically and marginally in studies of US culture, where it is used as a synonym for “American identity” semantically subsumed to concepts such as “ideology”, “exceptionalism”, “whiteness”, and “masculinity”, depending on the author’s thesis and scholarly interests. No dedicated study of Americanness has been produced, at least nothing of the kind Englishness has engendered. Perhaps it is time we put it on the map of literary and American studies in a new, scholarly rigorous and dispassionate way.

  Within the methodological framework of conceptual history, I propose that “Americanness” might be viewed as a concept with a broad, albeit historically specific, semantic field. Today for example, “Americanness” grasps several historical objects and theoretical notions, serving as their common designator; among these, U.S. national identity, political culture, conflicts and negotiations along the lines of race, gender, ethnicity, class, and sexual preference, a national corpus of law, a higher education system, a system of government as well as an economic and financial system, world hegemony, popular culture, literary canon, and several varieties of English. Here, however, in order to investigate the conceptual quality of the term, I will focus on the diachronic dimension of “Americanness” and address the problem of its frequent confusion with the older notion of “Americanism”.

 • 257.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Constituting Americanness: A History of the Concept and Its Representations in Antebellum American Literature2015Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book is based on my PhD dissertation, entitled Representations of the Concept of “Americanness” in the Canon of Antebellum American Literature. It is a work in cultural history and literary theory that suggests a fresh and potentially fruitful approach to the old notion of Americanness, an idea that lay at the foundation of American studies in mid-twentieth century, only to be exposed as “ideological fiction” by the New Americanists. Surprisingly, neither its advocates nor its critics have made the scholarly effort necessary to theorize or conceptualize Americanness. 

  The subtitle indicates what is distinctive about this project: this is a study of the concept of Americanness. Thus, following Reinhart Koselleck’s history of concepts (Begriffsgeschichte), I propose that “Americanness” is not an ordinary word, but a concept with a broad, albeit historically specific, semantic field. Thus, in the three decades before the Civil War, the semantic field of “Americanness” was constituted at the intersection of several concepts, in different stages of their respective histories; among these, nation, representation, individualism, sympathy, race, and womanhood. By tracing the representations of these concepts in literary texts of the antebellum era, paying attention to their overlapping with the rhetoric of national identification, I uncover some of the meaning of “Americanness” in that period. 

  As far as literary history writing is concerned, Begriffsgeschichte has a double potential: first, to explain the source of confusion between historically different semantic loads of the same concept and, second, to check the critic’s tendency to relativize concepts and therefore make the past a little too familiar. The concept-focused close reading of literary works of the past involves a reformulation of the text/context binary so as to account for contingencies without diminishing the importance of exegesis (a crippling tendency in contemporary literary studies); ultimately, this work aims to reconsider the relationship between history and literature.

  To lay out the meaning of “Americanness” I analyze a wide range of antebellum texts by Emerson, Melville, Thoreau, Douglass, Whitman, Stowe, Jacobs, Hawthorne, Poe, and Fuller, against the background of critical reception and recent scholarship. Thus, to college students and faculty, this book offers a period study of major American writers of the antebellum era.

 • 258.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  On the Path to Citizenship: A Conceptual Historicist Reading of Antebellum Women's Protest Literature2020In: Orbis Litterarum, ISSN 0105-7510, E-ISSN 1600-0730, Vol. 75, no 1, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This essay introduces a new approach to the history of pro‐ test literature, and to literary history writing in general. My case studies investigate three antebellum American works by women that express discontent with women’s condition: the “Declaration of Sentiments” of the Seneca Falls Convention (1848), Margaret Fuller’s Woman in the Nineteenth Century (1845), and Harriet Jacobs’s Incidents in the Life of a Slave Girl (published in 1861, but written probably between 1852 and 1857). Drawing on Reinhart Koselleck’s theory and practice of conceptual history, the essay includes an analysis of the semantic field of citizenship in these works with an aim to explore the textual politics of their protest within the con‐ ceptual and ideological context of antebellum America.

 • 259.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  "Partialist" and "Universalist": Figurations of U.S. Exceptionalism in Antebellum Writing2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper, I investigate the tension between particularism and universalism at the core of antebellum American exceptionalism. “Particularism” is herein understood as a broader term encompassing “nationalism”, “jingoism”, “sectarianism”, as well as “individualism” and “self-interest”.  As for “universalism”, it is conceived neither in theological terms as the doctrine that all people will be eventually saved, nor as a kind of foreign policy, but as virtually synonymous to “universality”, or the condition and quality of being universal. Taking my cues from one of Emerson’s famous paradoxes, namely that “every man is a partialist… and… every man is a universalist also” (in the essay “Nominalist and Realist”), I proceed to identify and compare representations of particularism and universalism in antebellum writings on U.S. national identity by Emerson, Fuller, Simms, Douglass, and Delany.

 • 260.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Poe and the New Order of Free Enterprise Capitalism: An Illustration of the Uses of Reinhart Koselleck’s Begriffsgeschichte for Literary Studies2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In her influential review of the “new formalist” movement, Marjorie Levinson grounds her discussion on the polemic of resurgent formalist views and theories with materialist approaches to literary history and interpretation represented by the well-established, institutionalized, school of new historicism. The most frequent problem invoked by representatives of the formalist “countercurrent” in literary studies today is the tendency of reducing literary texts to “a simple-minded mimesis” of their cultural and historical contexts, which has come to replace “the dynamic formalism that characterized early new historicism”. By recourse to Reinhart Koselleck’s notion of historical structure (which he discusses in connection with the practice of conceptual history), I propose an analysis of Poe’s narrative response to and representation of the new order of free enterprise capitalism, a period of huge transformations in antebellum America, brought forth by the rapid transition from an agrarian society to a market economy dominated by industrial capitalism. With this new historicist exercise informed by Koselleck’s philosophy of history, I hope to get a closer look at the elusive mechanisms of the dialectical relation between work and world, literature and history - a central issue for many of those writing against the new historicist “current”.

 • 261.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Putting Context to New Use in Literary Studies: A Conceptual-Historicist Interpretation of Poe's 'Man of the Crowd'2017In: Partial Answers, ISSN 1565-3668, E-ISSN 1936-9247, Vol. 15, no 2, p. 241-261Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Poe’s adherence to a strict aesthetic formalism used to be problematic for studies of the relationship between his work and its American context; the methodology of New Historicism has helped to surmount this problem but sometimes with excessive emphasis on socio-historical contexts. This essay examines critical practices at work in the interpretation of Poe’s canonical piece “The Man of the Crowd” in light of the recent debates in literary studies around the problem of context and contextualization in general and the “hegemony” of new historicism in particular. It then suggests an alternative method of reading literary texts and their contexts — one based on Reinhart Koselleck’s history of concepts. It offers an analysis of “The Man of the Crowd” as an illustration of this method.

 • 262.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Searching for a point d'appui: Constructions of National Identity in Antebellum American Literature2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In the decades before the Civil War, American society witnessed the intensification of political and social tensions over issues such as slavery, Irish immigration, laborers’ rights, and women’s rights; the major economic transformations and the drive toward the new order of free enterprise capitalism (especially in the North); the expansionist policies materialized as Indian removal or military aggression against a neighboring country. Such disruptive forces were taking a heavy toll on the national fabric. At least this is what some American literati feared; through all the tumult and vitality of antebellum America, they discerned a sort of moral groundlessness. The America(s) they imagined seem to point to this ethical dimension as their common denominator. Thoreau is one of those antebellum writers who peeped into the American conscience and tried to find a “point d’appui”, a new ethical foundation for the national project that was underway. This paper investigates his and others’ literary re-constructions of America.

 • 263.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  The Conversational Framework, Democratic Education, and Pedagogic Design in the American Literature Survey: A Case Study2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This presentation attempts to probe the applicability of Diana Laurillard’s “conversational” model of collaborative learning to the teaching of the American Literature Survey at the University of Gävle. For the purpose of exemplification, I have selected a unit on race and gender representations in late nineteenth-century fiction, with a focus on Mark Twain’s Pudd’nhead Wilson and Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wallpaper”, respectively. Given that the vast majority of students who take up this course are enrolled in the teacher training program, an important research question is how this pedagogic framework might contribute to developing and consolidating democratic values and practices in their future roles as high school teachers of English in Sweden. This aim converges with the curricular objective that civic values and attitudes should underpin the teaching of all subjects in the Swedish school system. The study is part of a project entitled “Democratic Vistas in the Classroom: Teaching American Literature in Swedish Higher Education”.

 • 264.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Toward a comparatist horizon in conceptual history2019In: History of European Ideas, ISSN 0191-6599, E-ISSN 1873-541X, Vol. 45, no 1, p. 117-120Article, book review (Refereed)
 • 265.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Two Fictionalizations of American Populism: Edward Bellamy’s Looking Backward (1888) and Sinclair Lewis’s It Can’t Happen Here (1935)2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper discusses two best-selling fictional novels published at key moments in the history of American populism. The first one, Edward Bellamy’s Looking Backward 2000-1887, is a famous utopia and protest novel that helped crystalize the populist movement and exerted influence on the political agenda and organization of the People’s Party in the early 1890s. The other, It Can’t Happen Here, is a realist dystopia written by Nobel Prize laureate Sinclair Lewis in 1935, in an epoch marked by the successes and failures of President Franklin D. Roosevelt’s New Deal and the rise of fascism and communism in the United States and abroad. It was also the time when the populist label had been extended to a special kind of left-wing political profile, one centered on the charismatic leader whose discourse and policies were tainted by demagoguery and authoritarianism. Huey P. Long, the colorful political boss from Louisiana, and Father Charles Coughlin, a Roman Catholic priest turned radio star from Detroit who spoke admiringly of Hitler and Mussolini, are prime examples of that species. Reading these two novels and reflecting over their relationship with populism may shed light on the transformation of the perception of American populism in its first fifty years of existence, from a progressive reform movement to an anti-democratic movement fueled by irrational resentments. In addition, approaching the history of American populism though these novels enables one to focus less on the “supply” side of populist politics (i.e. the populist leader and the populist party), as most analysts and commentators of populism do, and more on the “demand” side of it (i.e. the people/voters’ perception of and need for populist politics and politicians). Out of the many and often contradictory definitions of populism in political science, one will be selected, argued for and used throughout the essay.

 • 266.
  Cananau, Iulian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Sims, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Teaching Literature, Implementing Multicultural Education2017In: Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 297-316Chapter in book (Refereed)
 • 267.
  Carenlöv Borg, Camilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Arbetar ämneslärare språkutvecklande?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 268.
  Carlander, Marina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Garplind, Ewa
  Träffpunkten i Gävle - lägg liv till åren!2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Befolkningen blir äldre. Medellivslängden efter 65 år var 2010 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för män. Äldre i den tredje åldern ökar vilket ställer nya krav på samhället. Social samvaro är en faktor som gynnar äldres upplevda hälsa positivt. Syftet med undersökningen var att få kunskap om ålderspensionärers, 65 år eller äldre, upplevda hälsa har påverkats av att de börjat besöka träffpunkten i Gävle. För att uppnå undersökningens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer med åtta ålderspensionärer i åldersspannet 66-83 år. Resultatet gav följande kategorier meningsfullhet, fysisk och psykisk hälsa, gemenskap, livsharmoni samt hälsokorset. I tolkningen av dessa kategorier drogs slutsatsen att deras upplevda hälsa har påverkats positivt i och med besök på träffpunkten i Gävle.

 • 269.
  Carleson, Angelica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Stefánsson, Jim
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Elevers bristande erfarenhet av lyrik i svenskundervisningen: En grundad teoristudie av elevers relation till lyrik2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to study upper secondary school seniors’ relationship to poetry. The researchers seek to discover the students’ conceptualization of the subject of poetry. Fur-thermore, this paper will present a case study, in which sixteen students participate. The chosen research approach is Glaserian Grounded Theory, which in itself has a con-siderably comprehensive methodology. However, working with Grounded Theory enables an objective approach to the field of study, requested by the researchers. In course of this study, the researchers found that the lack of experi-ence in working with poetry was the students’ main con-cern. The theory, which was generated, therefore evolved from the previously mentioned main concern.

 • 270.
  Carlson, Joacim
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Kan fotboll och religion fylla samma funktion?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min ambition med den här uppsatsen är att påvisa att fotboll kan ha samma effekt och samma funktion som kyrkan, när det gäller att bearbeta sorg. Jag har även som syfte att framhålla likheter gemensamma nämnare och samarbete mellan fotboll och religion.

  Jag tycker att jag har fått svar på min fråga: Om fotboll och religion kan fylla samma funktioner? Mitt svar är helt klart ja. Allt från att man hänger sig till någon gud/spelare till att dra nytta av kyrkan/fotbollen vid ett sorgearbete, för att bearbeta känslor. Även när man jämför kyrkans funktion när det gäller sorgearbete med det jag har fått fram, så ser jag ingen större skillnad. Men jag ska betona att sorgarbetet under fotbollens försyn inte passar alla, men det gör inte kyrkan heller, vill jag påstå. Även avarterna av församlingar finns i båda lägren. Sekter på kyrkans sida och firmor på supporterklubbarnas sida är kyrkan och idrottens negativa inslag.

  Fotbollen berör en väldigt stor massa, där de kan få utlopp för sina känslor och där man kan få bearbeta sina känslor också. Jag har kommit fram till att fotboll kan fungera lika bra som en religion oavsett vad en människa söker. Men att en kombination eller att man utövar både en religion och är hängiven fotboll är inget hinder. Snarare tvärtom, skulle jag utrycka det. Avslutningsvis vill jag konstatera att i fotboll och religion finns det tro, hopp och kärlek, ingen har mer och ingen har mindre.

 • 271.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Agency and subjectivity. A discussion in feminist philosophy1998Conference paper (Other academic)
 • 272.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Book review: Sally Haslanger och Charlotte Witt (eds.) Adoption matters, Philosophical and Feminist Essays2007In: Theoria, ISSN 0040-5825, E-ISSN 1755-2567, Vol. 73, no 4, p. 354-358Article, book review (Other academic)
 • 273.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Butler on Foucaults paradox2006Conference paper (Refereed)
 • 274.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Butler’s unduly worry about Foucault2008In: Sats: northern european journal of philosophy, ISSN 1600-1974, Vol. 9, no 2, p. 74-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Judith Butler finds Michel Foucault's ideas about the body incoherent: the body is both constituted and causally constructed by culture. The alleged incoherence stems from this double role that culture supposedly plays in relation to body. On the one hand, if we take constitution as the primary relation between culture and body, then they are inseparable; the body is so to speak made of culture. If, on the other hand, we take construction as primary, culture and body are separate entities - culture works on the body. In order to avoid this paradox, Butler introduces the concept materialization. This paper argues that for the notion of materialization to be comprehensible, it has to be interpreted as a dually constructive and constitutive notion. Nevertheless, the paradoxical nature of the body-culture relation is not reinstated. With a suitable understanding of the notion of constitution no paradox follows from the claims ascribed to Foucault. In addition, if we understand the concept of constitution as a quasi-transcendental condition, most of Butler's objectives are preserved, despite the rejection of materialization.

 • 275.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Butler’s unduly worry about Foucault: the paradoxically constituted and constructed body2008In: Sats: Nordic Journal of Philosophy, ISSN 1600-1974, E-ISSN 1869-7577, Vol. 9, no 2, p. 74-90Article in journal (Refereed)
 • 276.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Comments on Alison McIntyre, "Fruitless remorses: Hume's critic of the penitential project of The Whole Duty of Man"2013Conference paper (Refereed)
 • 277.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Comments on Katharine Jenkins, “Ontic injustice”2016Conference paper (Other academic)
 • 278.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Comments on Katharine Paxman, “Hume and the Evolution of Appetite”2016Conference paper (Refereed)
 • 279.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Delvis en dialog, delvis om dig: Subjekt och agentskap hos Seyla Benhabib och Judith Butler2002In: Om samtal: en nordisk antologi / [ed] Ulla Holm, Göteborg: U. M. Holm , 2002, p. 219-252Chapter in book (Other academic)
 • 280.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Därför varken kunde eller borde Hume anta en begreppslig relation mellan känslan av stolthet och idén om jaget2013In: Swedish congress of philosophy/Filosofidagarna: 14-16 juni 2013, 2013Conference paper (Other academic)
 • 281.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Emotional dispositions and gender: Or, rather, the conservation of emotions2004Conference paper (Refereed)
 • 282.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Emotioner och handlingsförklaringar2007Conference paper (Refereed)
 • 283.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Emotions, self-awareness and self-knowledge2006Conference paper (Other academic)
 • 284.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Feeling theories of emotion and intentionality2008Conference paper (Refereed)
 • 285.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Gender and sex: What are they?: Sally Haslanger’s debunking social constructivism2010In: Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, ISSN 1600-910X, no 20, p. 61-72Article in journal (Refereed)
 • 286.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen.
  Gibbard and moral emotions2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Alan Gibbard's influential expressivistic meta-ethical theory relies on a certain understanding of emotions (Wise Choices, Apt Feelings 1990; Thinking How to Live 2003): Moral judgments are explained in terms of emotions, hence emotions may not essentially involve judgments. "It is wrong to do x" is analysed as "it makes sense to feel guilt if one does x" or "it makes sense to feel anger towards someone who does x". Gibbard discusses briefly two different kinds of theories, adaptive syndromes theories and attributional theories, which he believes to be compatible with his expressivism, but, of course, clearly despises of so-called judgmental theories. However, there are, explicitly and implicitly, substantial criteria an account of emotion has to fulfil to fit into Gibbard's expressivism:  i) Senseless, irrational emotions, going against our beliefs or judgments, are possible. ii) To be, for example, afraid is to be in a state where a "mechanism of fear" is operating. The mechanism is pointed out by - but not identical with - fearful circumstances; symptoms of fear; tendencies/actions to avoid what is fearful. iii) Emotions are internal states, they are "emotional mechanisms" (presumably neuronal and endocrinal). iv) Emotions are directed or intentional; they have a focus (an object).  This paper discusses, firstly, whether these criteria are coherent, which seems inter alia to depend on how the intentionality of emotion is spelled out, and, secondly, whether the best non-cognitive theories of today, for example Jesse Prinz', match Gibbard's views.

 • 287.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Hume och den moraliska känslan2011In: Förnuft, känsla och moral: perspektiv på David Hume / [ed] Robert Callergård, Stockholm: Thales , 2011, 1Chapter in book (Other academic)
 • 288.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Education.
  Hume on pride and comparison2014Conference paper (Other academic)
 • 289.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Hume, stoltheten och den dubbla relationen2001Conference paper (Refereed)
 • 290.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Intentionality and the emotions2003Conference paper (Other academic)
 • 291.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Intentionality and the emotions2005In: Philosophical Aspects on Emotions / [ed] Åsa Carlson, Stockholm: Thales , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 292.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Intentionality, emotions and actions2005Conference paper (Refereed)
 • 293.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Intentionality in Hume's theory of the passions2005Conference paper (Refereed)
 • 294.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Intentionality in Nussbaum's theory of emotion2002Conference paper (Other academic)
 • 295.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Judith Butler2008In: Den svårfångade relativismen: En uppslagsbok / [ed] Sven-Eric Liedman, Torbjörn Tännsjö, Dag Westerståhl, Stockholm: Thales , 2008, 1, p. 54-56Chapter in book (Other academic)
 • 296.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Jämställdhet, vad är det?: En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete2017In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 21, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I styrdokument som rör skola och utbildning likställs jämställdhet med samma möjligheter till utbildning och karriär. Det som hindrar jämställdhet antas vara traditionella könsnormer. Vad betyder ’samma möjligheter’ i denna kontext och vad krävs för att realisera detta? Utbildnings- och karriäralternativ ska avkönas, vilket analyseras som att de dels ha samma betydelser för könen, dels vara lika realiserbara. Detta verkar kräva kvantitativ jämställdhet inom varje alternativ. Vad är det då som hindras av könsnormerna? Enligt dokumenten är det individernas autentiska val. Detta analyseras som förverkligandet av antingen den mänskliga naturen eller det individuella självets autentiska önskningar. Båda dessa vägar visar sig vara återvändsgränder. Slutsatsen blir att kvantitativ jämställdhet är det enda substantiella jämställdhetsbegreppet.

 • 297.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Kön, genus och ontologi1999Conference paper (Refereed)
 • 298.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Kön, kropp och konstruktion: En undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 299.
  Carlson, Åsa
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Kön, språk och ontologi1997In: Kulturzon, ISSN 1402-6287, no I-IIArticle, review/survey (Other academic)
 • 300.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Lena Halldenius, Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom, London: Pickering & Chatto Ltd 20152016In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 2002-3383, Vol. 20, no 2, p. 35-42Article, book review (Other academic)
3456789 251 - 300 of 2735
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf