hig.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Eriksson, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Att uppleva Döden: En jämförande studie mellan Den Tibetanska Dödsboken och nutida nära döden-upplevelser2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att jämföra hur Den Tibetanska Dödsboken beskriver döden och berättelser från personer som haft nära döden-upplevelser. Att undersöka vilka likheter och olikheter det finns mellan Den Tibetanska Dödsbokens olika stadier i döden och de olika momenten i moderna nära-dödenberättelser.

  Download full text (pdf)
  Att uppleva döden
 • 252.
  Eriksson, Jeanette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Modern, Bold and Versatile: A study of a Character in the Novel Persuasion Which Challenges the Romantic Norm2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This study will examine how the protagonist from Jane Austen’s Persuasion - Anne Elliot - challenges the female norms of the Romantic Period. First of all, there will be a study of her personality and background, and then examples of her unconventional thoughts and actions. The examination is to rely on, and refer to, Hirdman’s report The Gender System - Theoretical reflections on the subordination of women (1990), and more specifically the part called Gender Contracts. These principles are to be compared to Elliot’s characteristics, and will contribute to prove how Elliot deviates from the standard female ideal. There will also be an analysis of certain key dialogues and statements in the novel, which will strengthen the assertion that Anne Elliot is a subject, rather than an object. In a wider sense, the study will reveal that Persuasion is a story about a young woman’s quest for independence, and how she finally becomes reconciled with her past.

  Keywords:  Jane Austen, Persuasion, Anne Elliot, Hirdman and Gender Contracts, Feminism, English literature, The Romantic Period, Wollstonecraft.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Eriksson, Johan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Pouzeev, Viatcheslav
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  De svenska nazisterna: en kvalitativ undersökning av de svenska nationalsocialisternas mediestrategier under 30-talet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nationalsocialisterna i Sverige hade under 1930-talet sitt största och effektivaste medieorgan i tidningen Den Svenske Nationalsocialisten (DSN) och genom tidningen använde de sig av mediestrategier för att föra fram sina budskap till det svenska folket. I uppsatsen undersöker vi vad för sorts mediestrategier det handlade om och hur de svenska nationalsocialisterna arbetade för att bli hörda och skapa en opinionsbildning. Vi har analyserat 11 nummer från DSN med hjälp av retoriska begrepp i en kvalitativ innehållsanalys för att få svaret på de frågorna.

  Vi har i uppsatsen använt oss av Elizabeth Perses och Peter Goldings modeller över medieeffekter. Perse är medieforskare med en grund i uses and gratifications- området medan Golding är en professor i sociologi som skrivit flera böcker om politisk kommunikation och masskommunikation. Vårt material är hämtat i partiets egen tidskrift och huvudsakliga politiska organ:

  Den Svenske Nationalsocialisten –

   

  vilken vi analyserat för att på så sätt lyfta fram vilka mediestrategier som partiet använde sig av. För att ge en ytterligare inblick i hur partiet arbetade har vi även använt oss av protokoll, bilder, med mera, både från partiets arkiv på Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm och Arkiv Gävleborg.

  Nationalsocialisterna använde sig av en varierad retorik. Framförallt så var retoriken av känsloväckande karaktär, riktad till det svenska folket. De framhöll sig själva som medvetna om omvärlden, tydliga med sina mål och hänsynslösa mot sina fiender. Oftast fanns det ingen gråskala utan retoriken var "svart eller vit". De visade att de brydde sig om olika grupper i samhället och framställde sig inbjudande inför dessa. Nationalsocialisterna använde vissa begrepp flitigt återkommande i negativa sammanhang (till exempel "jude" och "demokrati"). Retoriken skulle skapa långsiktiga effekter men framförallt kortsiktiga direkta effekter och omedelbara politiska förändringar i samhället vilka de också uppmuntrade det svenska folket att bidra till.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 254.
  Eriksson, Linda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Göransson, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Hjältar och offer: Hur Dafgård och Findus hanterat hästköttskandalen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Hjältar och offer - Hur Dafgård och Findus hanterat hästköttskandalen

   

  Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90

  Författare: Linda Eriksson och Matilda Göransson

  Handledare: Mathias Sylwan

  Examinator: Anna Edin

  Datum: 2013 Juni

  Syfte: Analysera hur Dafgård och Findus hanterat en pågående kris, hur de har bemött medierna och om det går att identifiera tydliga krisstrategier hos företagen.

   

  Metod: En kvalitativ innehållsanalys av företagens uttalande i artiklar och pressmeddeladen utifrån kriskommunikationsteorier.

  Resultat & slutsats: Det går att identifiera flera typer av krisstrategier som företagen använt sig av. Utifrån teorin har företagen hanterat krisen väl.

  Förslag till fortsatt forskning: Undersöka krisens efterspel och eventuella långvariga effekter.

   

  Nyckelord: Kriskommunikation, krishantering, hästköttskandal, Findus, Dafgård.

  Download full text (pdf)
  Hjältar och offer - Hur Dafgård och Findus hanterat hästköttskandalen
 • 255.
  Eriksson, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Forsmark och den lokala historien som bidrag till historiemedvetandet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Forsmark och den lokala historien som bidrag till historiemedvetandet
 • 256.
  Eriksson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Språkporten av Monica Åström som ett läromedel i svenska som andraspråk ur ett teoretiskt perspektiv2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Eriksson, Rhode
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sepänaho, Sanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lärares medvetna val av högläsningsbok: Med fokus på genusmedvetenhet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lärares genusmedvetenhet inför valet av högläsningsbok. Studien ämnar besvara om lärare väljer att läsa litteratur som utmanar den rådande genusordningen samt om lärare använder högläsningsboken för att synliggöra och diskutera genusfrågor med eleverna. Underlaget för undersökningen är baserat på enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer med grundskollärare för de yngre åldrarna. Resultatet av undersökningen visar att de flesta deltagande lärare stödjer användandet av litteratur med utmanande könsmönster. Det finns ett fåtal lärare som motsätter sig att högläsningsboken ska innehålla utmanande genusroller. Slutsatser som kan dras utifrån resultatet tyder på att de flesta lärare i undersökningen anser att genusmedvetenhet inför valet av högläsningsbok är viktigt. Detta betyder dock inte att det läses litteratur som utmanar den rådande genusordningen. De flesta lärare i undersökningen ansåg att diskussionen kring bokens innehåll var av störst betydelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Eriksson Risve, Emil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "En riktig Tom of Finland-man": En diskursanalys över hur maskulinitet och sexualitet konstruerats i svenska och finlandssvenska medier som skrivit om konstnären Tom of Finland2016Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att fördjupa kunskapen om Tom of Finland och hur maskulinitet och sexualitet har förklarats utefter hans konstnärskap i svenska och finska tidningsartiklar, skrivna på svenska. En queerteoretisk genusförståelse av artiklarnas beskrivning av bilderna och Tom of Finland har varit grundstommen uppsatsen syfte.

  För att uppfylla syftet har jag med en kvalitativ diskursanalys läst tidningsartiklarna och tolkat texterna. Även en kvantitativ räkning har gjorts för att ge fördjupad förståelse. Sammanlagt har 332 artiklar hittats som benämner Tom of Finland från 1994 fram 14 mars 2016, av dem så har 19 artiklar valts ut för djupläsning och textanalys. Dessa valdes för att de till störst del handlade om Tom of Finland.

  Slutsatsen har varit att maskulinitet ger legitimitet för det som bryter mot den maskulina normen, att tack vare att Toms män, eller prototyper som han kallar dem, är så pass maskulina med sina stora muskler, uniformer och stora kukar att de kan accepteras trots deras normbrytande sexualitet. Samt rummets betydelse för att förstå konsten utefter om den är pornografisk eller konst, att konsthallen legitimerar bilderna som konst och något som får tittas på. Även förändringar i språket där ord som queer tillkommer senare i tiden. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Essberg, Ida-Mari
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Carlberg, Kevin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Normbrytare inom islam: Svenska mediers skildring av skapandet av ett liberalt islam, baserat på tre normbrytare ur ett västerländskt perspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Islam framställs ofta som en negativ och våldsam religion på sociala medier och i massmedier. Medierapporteringen kring islam är generellt stor, men material om normbrytare brister i relation till den stora mängd artiklar. Vilket gör att de försvinner i mängden. Syftet är att redogöra för hur medierapporteringen i dagstidningar ser ut gällande islamiska normbrytare. En kvalitativ studie med en kritisk diskursanalys med inslag av en feministisk teoribildning har använts. Islam framställs som en splittrad religion med förtryck mellan muslimerna. Det är tydligt att Koranen kan tolkas både på ett traditionellt sätt och på ett modernt sätt. Normbrytarna arbetar med moderna tolkningar av Koranen. Artiklarna är överlag skrivna på ett positivt sätt. Normbrytarna är utvalda för att de arbetar med ett reformarbete för att islam ska bli accepterad i västvärlden som något annat än en terror-religion. Sätten de arbetar på skiljer sig åt, men har ändå likheter. Sherin Khankan och Mariammoskén lyfter kvinnliga imamer och kvinnans rätt i samhället genom att bland annat skapa ett äktenskapskontrakt och bevilja muslimska skilsmässor. Seyran Ates och Ibn-Rushd-Goethe-moskén jobbar för att skapa en liberal plats där kvinnor och män är jämlikar samtidigt som hon är en känd aktivist när det kommer till kvinnliga rättigheter. Ludovic-Mohamed Zahed jobbar för att skapa en plats där män och kvinnor kan be tillsammans, oavsett om de är homosexuella eller heterosexuella. När det kommer till artiklarna är den genomgående diskursen att arbeta mot den traditionella tolkningen av islam. Detta för ett islam där fler ska kunna känna sig välkomna. Det finns flertalet tydliga diskurser. Dessa handlar främst om att arbeta för jämlikhet, rättigheter och allas rätt att vara den de är och tro på vad de vill. Det ord som framstår som den tydligaste diskursen är fredlig vilket förekommer i flera av artiklarna.

  Download full text (pdf)
  Normbrytare inom islam
 • 260.
  Evertsson, Louice
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  ”Det är väl lite ovanligt att tänka på vilket bränsle som är bra för klimatet när man ska byta bil”: En kvalitativ intervjustudie om fyra mäns klimatengagemang2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur män förhåller sig till klimatengagemang i relation till maskulinitet. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med fyra informanter som definierade sig som män. Intervjuerna genomfördes i mars och april 2019. Informanterna upplevde att det fanns en spänning mellan maskulinitet och klimatengagemang när det kom till traditionella könsroller och bemötande från omgivningen. Informanterna upplevde att deras klimatengagemang betraktades som feminint av andra män och de upplevde även att deras klimatengagemang ledde till ett avståndstagande från andra män. Spänningen förstärktes även genom den avsaknad av klimatrelaterade normer som informanterna upplevde. En maskulin aspekt av klimatengagemang som informanterna upplevde var att män tenderar att agera kunskapsbärare samt att det råder en dissonans mellan klimatrelaterade värderingar och maskulint kodade beteenden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Fahlén, Linda Mari
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Jämställd text: En genuskritisk textanalys av fem texter från Region Gävleborgs hemsida2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här genuskritiska textanalysen undersöks fem texter från Region Gävleborgs hemsida. Detta görs mot bakgrund av att man inom Region Gävleborg arbetat med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Det huvudsakliga syftet är att se om det informationsmaterial som skrivits eller spridits efter att jämställdhetsarbetet ägt rum riktar sig på ett likvärdigt sätt till kvinnor och män samt inkluderar olika familjekonstellationer. Ett delsyfte är också att se om texter som skrivits med utgångspunkt i en jämställdhetsintegrerad verksamhet blir jämställda. Resultatet visar att textmaterialet stundtals vidarebefordrar en stereotyp uppfattning kring ett manligt och ett kvinnligt föräldraskap, där det kvinnliga föräldraskapet framställs som det primära i både text och bild. Vidare tenderar män att osynliggöras i diskursen och en tvåsamhet förväntas i koppling till föräldraskapet. Detta blir synligt dels i språkets könsmarkerade och köns(o)markerade konstruktioner, dels i textens presuppositioner och drag. När det kommer till köns(o)markerade konstruktioner visar analysen att direkt tilltal är problematiskt i relation till jämställd text, då tilltalet tenderar att skapa snäva mottagargrupper med exkludering och normering som följd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Farstad, Britt Johanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Att tala om sådant som inte existerar, och tro på sex omöjliga saker före frukost2017In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 317-339Chapter in book (Refereed)
 • 263.
  Fegraeus, Rebecka
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Skönlitteraturens potential: Att främja inkludering i ett mångkulturellt klassrum2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker skönlitteraturens potential att anamma som ett didaktiskt och pedagogiskt verktyg i undervisning i gymnasieskolans ämne svenska. Vidare undersöker studien hur litteratursamtal och ett ämnesöverskridande arbete mellan ämnena svenska och samhällskunskap med hjälp av skönlitteratur kan bidra till inkludering i det mångkulturella klassrummet. Det vill säga hur ett sådant arbete kan främja tolerans, ödmjukhet och nyfikenhet på andra kulturer som i sin tur kan minska fördomar och diskriminering i en skola som vilar på demokratisk värdegrund. Studien består av en kvalitativ litteraturdidaktisk undersökning där materialet används som både teoretisk bakgrund och analysmetod vilket analyseras genom diskursanalys. Undersökningen har kommit fram till att litteratursamtal och ämnesöverskridande arbete i skola och undervisning är gynnsamt av många anledningar, bland annat ur ett perspektiv att applicera det lästa i en större kontext vilket kan gynna arbetet i riktning mot att fostra morgondagens demokratiska medborgare. På så sätt kan skönlitteraturen fungera som ett verktyg och medel som har potential att främja inkludering i dagens mångkulturella skolor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Findahl, Olle
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Svenskarna och Internet 20112011Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  SOI2011
 • 265.
  Findahl, Olle
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Lagerstedt, Christina
  Aurelius, Andreas
  Triangulation as a way to validate and deepen the knowledge about user behavior: A comparison between questionnaires, diaries and traffic measurements2013In: Audience Research Methodologies: Between Innovation and Consolidation / [ed] Patriarche, Geoffroy et al., Routledge, 2013, Vol. 9780203523155, p. 54-70Chapter in book (Refereed)
 • 266.
  Flemming, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Genre ♥ Matris: sant eller falskt?2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka om det går att kombinera genrepedagogik och bedömningsmatriser och vilka för- och nackdelar det kan innebära för dels pedagogen, dels eleverna. Uppsatsen innehåller en sammanfattning av aktuell forskning på området. I studien presenteras en beskrivning av arbetet med cirkelmodellen kring den argumenterande genren parallellt med införandet av en bedömningsmatris i en grupp vuxenstuderande. Dessutom genomfördes en enkät med elevgruppen för att ta reda på deras åsikter om arbetet. Resultatet av den presenteras i studien.

     Undersökningens resultat visar att bedömningsmatriser och genrepedagogik är en gynnsam kombination, framförallt för pedagogen. Det är en bra grund för en systematisk och likvärdig bedömning av en grupps egenproducerade texter men även ett bra underlag för ett lärande samtal mellan pedagog och inlärare. Elevernas nytta av kombinationen blir större om matrisens innehåll är formulerat på en lämplig språklig nivå.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Flodin, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Writing in School: A study of how students in upper secondary school use adjectives and adverbs in school writing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to see how often, and to what extent, students in upper secondary school use adjectives and adverbs in their school writing. Additionally, a comparison was made between girls and boys. 40 texts were used in total, and 20 of them were written by girls and 20 written by boys. I counted the adjectives and adverbs in the texts and took notes of what kind of adjectives and adverbs were used as well as how often each of them were used. In this study, I found that girls outperform boys in both total number, of both adjectives and adverbs, as well as in variety. Furthermore, I found that students use far more adjectives than they do adverbs in their school writing. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 268.
  Flodin, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Henrysson, Ilona
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Är svenska muslimska kvinnors religionsfrihet villkorad ur ett intersektionellt perspektiv?: En kvalitativ intervjustudie om slöjan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ abduktiv intervjustudie. Studien undersöker om svenska muslimska kvinnors religionsfrihet kan anses villkorad ur ett intersektionellt perspektiv och vad ett slöjförbud i skolan skulle kunna innebära för respondenternas döttrar och familjer. Studien undersöker även hur respondenterna ser på valet att bära slöja samt hur detta beslut påverkar vardagslivet. Begreppen genus och religion har använts för analys av det empiriska resultatet. Religion som begrepp avser att belysa religionen som socialt och kulturellt fenomen, muslimer som etnisk och religiös minoritet i Sverige och religiös proximitet. Studien visar att ett slöjförbud bidrar till exkludering och segregering, skulle kunna leda till multipel diskriminering samt vara en kränkning mot barnets självbestämmanderätt och rätten till identitetsuttryck. Resultaten visar överdrivna krav på religiösa proximitet och andliga mognad trots att föräldrarna ser det som ett fritt val att bära slöja. Studien fastslår att svenska muslimska kvinnors religionsfrihet är villkorad ur ett intersektionellt perspektiv. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Folkesson, Filippa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities. År.
  Helmersson, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  50-talisternas färd genom det digitala samhället: En kvalitativ studie om hur 50-talister förhåller sig till dagens mediesamhälle2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims at seeking knowledge about how people born in the fifties experience the current media society and how they view their own use of today's media technology. The questions asked in the thesis include; how the informants view today's media technology, how they use today's media technology and how the informants compare today's media technology in contrast to how it was when they grew up. The theories for the thesis include Krekula and Johansson's theory of age, as well as Mannheim's theory of generation. The approach used to gather information was semi-structured qualitative interviews, where six women were interviewed. Through this approach, together with our theoretical framework we can derived that the informants view on today’s new media technology includes that they know that they use media technology to a large degree but continue the usage in the same extent. They are worried that the physical encounter between people will disappear due to current media technology, but they see more benefits than disadvantages. The main reason for their use was to maintain relationships with acquaintances. Some of the informants use media technology all the time, while others try to avoid it. How the informants look at today's media technology in comparison to what it looked like when they grew up include that the informants thought that life calmer before, and that media technology might have brought more stress into their lives.This study can be a supplement on the area of elderly and current media technology research, as the research in this area is mostly focused on people older than 80 years. This study can therefore contribute information from a younger generation of the elderly.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Fors, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lennholm, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Läromedel, material och arbetssätt som berikar ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk: 33 lärares uppfattningar2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka vilka läromedel och material som används i andraspråksundervisningen samt de arbetssätt som lärare använder i årskurs 1–3 och förberedelseklass för att utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk. De metoder som har använts i studien är en onlineenkät och en halvstrukturerad intervju, vilka riktades till lärare som arbetar med elever som har svenska som andraspråk. Det resultat vi har kommit fram till är att samtliga respondenter i studien använder böcker, 78 % använder konkret material och 84,8 % använder digitala läromedel. Dessa procentuella resultat är baserade på samtliga respondenter i studien. I resultatet får man ta del av vilka läromedel och material som används i undervisningen med avseende på ordförrådsutvecklingen för elever som har svenska som andraspråk. Man får även ta del av respondenternas arbetssätt i årskurs 1–3 samt förberedelseklassen för att utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk. Studien visar att läsning, samtal och diskussioner berikar ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk. Studien visar även att lärare behöver göra ett aktivt och medvetet val när de väljer läromedel, material och arbetssätt i andraspråksundervisningen. Lärare bör även ge eleverna kunskap om fungerande strategier för att i framtiden kunna utöka sitt ordförråd på egen hand.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 271.
  Forsberg, Carrie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  “Blessed Art Thou Among Women”: The Identity of Mary Through a Gnostic Lens2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When it comes to the figure of Mary from Christianity, there are certain preconceived notions surrounding her name and meaning which are often based on the canonical texts of the New Testament. Conversely, when this figure is studied through the lens of Gnosticism, new information comes to light which goes against the norms created by the Church. The purpose of this study is to take a fresh look at Mary using the Gnostic texts and research in the field for the purpose of more fully identifying her characteristics when set against a gender perspective. Mary has scarcely the number of textual references in comparison to Jesus but in light of her intrigue as one of few females referenced, it is worth searching for alternate takes on her persona. This research study presents various theories about Mary’s identity, based on early apocrypha to show how they differ within Gnosticism research, giving rise to a debate and illustrating why has this been problematic for her identity as a female. Some researchers propose she is actually a composite identity while others argue she is two separate persons. In order to carry out this research, a qualitative method has been applied in order to answer the question of who Mary is from a Gnostic viewpoint and how this is revealed to be a gender issue. This study has revealed a woman with a strong character who carried out apostolic and priestly duties alongside male counterparts as told in ancient Gnostic texts. Furthermore, these texts were purposefully hidden, left out of the canon of the New Testament and declared heretical. Despite this label, they remain as evidence of a past that is relevant to religious studies. If the identity of Mary has changed shape even slightly from what has been told for centuries, it is worth finding out what these changes are and how religions other than orthodox Christianity tell her story for the advancement of women in religious roles.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Forsberg, Carrie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Possession, Displacement and the Uncanny: The Haunting Past of Slavery in Toni Morrison's Beloved2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper adopts a psychoanalytical approach to Toni Morrison’s Beloved by focusing on the significance of 124 Bluestone Road and the entity Beloved, as both a character and a source of displacement for the other characters as a result of the traumatic events that plagued them throughout the novel. In order to accomplish this, a close reading of passages dealing with this location’s haunting and the manifestation of Beloved as the flesh and blood spirit will be used to discuss the meaning behind the metaphor. Furthermore, certain psychological and literary terms will be utilized in the course of this analysis including: personification, repression, possession, metaphor, displacement and the uncanny in order to attempt to answer the question about how the author used these devices to narrate the trauma of the characters Sethe, Denver and Paul D, giving merit to their symbolic struggle with the trauma of their past and its negative impact on their identities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Forsberg, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities. University of Gävle.
  The Future Societies of Ira Levin and William Gibson2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The meaning of this essay is to look at how the narrative strategies, description of character and society differ between the two novels "This Perfect Day" and "Neuromancer".

  By looking at the different narrative techniques used by the authors and the results we can see why some of these strategies work very well in one novel but would not suit the other because of the contrasts in style it would produce.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 274.
  Forsell, Philip
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Antikens manliga ideal och attribut i nutiden: En studie om manliga attribut inom populärkulturen samt gymnasieelevers associationer till män och manlighet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utreder två frågeställningar rörande män och manlighet inom fiktion. Syftet med denna text är att försöka få en insikt i hur män porträtteras inom film och skönlitteratur, samt hur associationer påverkar gymnasielevers uppfattning av innebörden av att vara man. Skönlitteratur och film som inkluderar karaktärerna Odysseus, Batman, James Bond och Sherlock Holmes samt teoretisk litteratur med fokus på både genus och didaktik används för att besvara frågeställningarna. Dessutom används ett kvantitativt frågeformulär för att få in information om gymnasieelevers syn på män och manlighet. En av slutsatserna som kan dras utifrån undersökningsresultatet är att ideal och egenskaper som användes för att skapa fiktiva manliga karaktärer i antikens Grekland fortfarande är närvarande i moderna fiktiva karaktärer. En annan slutsats är att populärkulturen har en stor inverkan på vilka associationer till män och manlighet som människor har.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Forsell, Philip
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Gaming and School Langauge: A study of gamers’ use of a second language and attitudes towards English during online gaming and in the classroom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research paper investigates the language that is used by upper secondary students both in gaming and in school related situations. The overarching aim is to compare the language that students in upper secondary school use during online gaming and in classroom situations and how one influences the other and what attitudes students have regarding spoken English during online gaming and in the classroom. A questionnaire was used to gather information about the students’ gamer habits and how they perceive the connection between online games and second language learning. The results provided by the questionnaire showed that there is a positive attitude among the students regarding how online games can provide opportunities for expansion of a second language vocabulary. Many of the students felt that the online sphere provided a more secure and more accessible setting for learning than what their school could give them. It also showed that second language learning through online gaming is possible, but at the same that the language provided through online games has limited use in for example a school environment. Words and phrases that the students have picked up from online gaming are in many cases not useful outside of the speech community of gamers. Therefore, the conclusion that was made was that online gaming is a large part of many students’ second language learning and that many students feel that is a more accessible way to learn a second language. Therefore, a didactic implication is that it is important that teachers start to include online gaming language in their education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Forslind, Natalie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Larsson, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  EN VANDRING LÄNGS METAFORERNAS STIG: EROTIK & KRIG2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en komparativ analys av konceptuella metaforer inom erotik- respektive krigsscener i romanen Saga från Valhalla, skriven av Johanne Hildebrandt. Syftet är att reda ut vilka metaforer som används och hur de kopplas till Lakoff och Johnsons teori om konceptuella metaforer. Vidare presenteras teorier bakom konceptuella metaforer, metonymier och liknelser för att få en klar bild av vad en konceptuell metafor är. Med denna analys ämnar vi att främja läsarens kompetens att känna igen en metafor samt öka förståelsen för konceptuella metaforer och deras innebörd.

  Resultatet visar att ett flertal av de konceptuella metaforerna existerar inom både erotik- och krigsscener men det finns även konceptuella metaforer som endast finns med i en av scenerna. Vår hypotes var att de konceptuella metaforerna från de olika scenerna skulle skilja sig från varandra, men istället fann vi att de bildar en symbios.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Franck, Olof
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Thalén, PederUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Interkulturell religionsdidaktik: utmaningar och möjligheter2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell kompetens präglad av ett ansvarsfullt förhållningssätt. Samtidigt har religion blivit ett alltmer laddat ämne i samhällsdebatten. Hur ska lärare i religionskunskap ta sig an utmaningarna i det mångkulturella klassrummet?


  Boken närmar sig ämnet interkulturell religionsdidaktik ur en mängd synvinklar. Livfulla skildringar från mångkulturella klassrum varvas med mer teoretiskt resonerande kapitel som redogör för aktuell nordisk och europeisk forskning kring religionsundervisning präglad av mångfald. Faktorer som underlättar dialog och genuina möten i klassrummet presenteras utifrån konkreta exempel men ges också fördjupande analyser i flera kapitel. I boken tas även olika hinder upp, allt från otjänlig och missriktad begreppsbildning till förenklade synsätt, som står i vägen för realiserandet av de mångkulturella målen.


  Boken är den första i sitt slag i Sverige och vänder sig till blivande och redan verksamma lärare i religionskunskap.

 • 278.
  Francois, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisning:  2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka för- och nackdelar svenska som andraspråkslärare inom grundskolan ser med skönlitteratur istället för traditionella läromedel, hur de väljer sina texter och motiverar sina val och hur de arbetar med skönlitteratur i undervisningen. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: Vilka för- och nackdelar anser svenska som andraspråkslärare att det finns med att använda skönlitteratur istället för traditionella läromedel? Hur väljer de skönlitteratur och hur motiverar de sina val? Hur arbetar de med skönlitteratur i undervisningen? Materialet som använts för att belysa frågeställningarna var en kvalitativ enkätundersökning. Studiens informanter bestod av sex kvinnliga svenska som andraspråkslärare inom grundskolan i olika åldrar. Flertalet informanter har en koppling till en förberedelseklass i en svensk stad. Materialet analyserades och sammanställdes utifrån studiens frågeställningar. Studiens resultat visade att alla lärare är överens om att det bästa är att variera traditionella läromedel med skönlitteratur i undervisningen och att det finns för- och nackdelar med båda. Informanterna väljer huvudsakligen böcker utifrån elevens intressen och språkliga nivå på svenska. Elevens språkliga/kulturella bakgrund har mindre betydelse vid bokval. Lärarna väljer främst svensk litteratur i undervisningen. Litteraturen förarbetas inte alltid, men efterarbetas oftast på olika sätt. Några lärare menar att de har använt skönlitteratur för att arbeta ämnesintegrerat. Studiens resultat visar på en diskrepans mellan styrdokument, teori och praktik.

  Download full text (pdf)
  Skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisningen
 • 279.
  Fransson, Göran
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Hammarström, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Att få syn på sin egen praxis: en introduktion till boken och dess teman2012In: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson, Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 7-18Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 280. Order onlineBuy this publication >>
  Fransson, Göran
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Hammarström, HelenaUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar2012Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 281.
  Fredriksson, Ronya
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En myndighet - två sidor: En kvantitativ undersökning av medias rapportering och Gävlebornas åsikter om Arbetsförmedlingen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Författare: Ronya Fredriksson

  Titel: ”En myndighet – två sidor”. En kvantitativ undersökning av medias rapportering och Gävlebornas åsikter om Arbetsförmedlingen”

  Nivå: C-uppsats, grundnivå (kandidatexamen) 15hp

  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

  Syfte: Arbetsförmedlingen är en myndighet som ofta uppmärksammas i media,

  dock inte lika ofta med positiva budskap. Syftet med den här undersökningen var

  att kartlägga vad media har skrivit om Arbetsförmedlingen under perioden 2012-

  2014 samt att ta reda på vad Gävles befolkning tycker om myndigheten.

  Metod: Metoden som har använts är en kvantitativ innehållsanalys tillsammans

  med ett kodschema. Valet av den här metoden grundade sig på materialets

  omfång. För att se problemet ur två perspektiv så tillfrågades även Gävles

  befolkning om vad de tycker om Arbetsförmedlingen i en enkät. Personerna

  tillfrågades även om de har uppmärksammat myndigheten i media.

  Material: Materialet söktes fram och hämtades ifrån GD.se (Gefle Dagblad) och

  Aftonbladet.se. Materialet bestod av 155 texter; nyhetsartiklar, debattinlägg,

  krönikor och insändare.

  Resultat: Undersökningen visade att både media och människor bosatta i Gävle

  kommun har en negativ attityd och inställning gentemot Arbetsförmedlingen. Av

  de 155 artiklarna som undersökningen omfattade så var det endast 12 stycken

  som var positiva. Totalt så svarade 138 personer på enkäten och endast 21

  uppgav att de hade en mycket eller ganska positiv uppfattning av myndigheten.

  Nyckelord: arbetsförmedlingen, aftonbladet, gefle dagblad, förtroende,

  myndighet, massmedia, kvantitativ innehållsanalys, kodschema, gävle,

  enkätundersökning

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Frisk, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kvinnan i kristendomen: En analys av tre läromedel utifrån ett genusteoretiskt perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien är en läromedelsanalys där syftet är att studera hur kvinnan presenteras, vilka egenskaper hon framställs ha och vilka hennes funktioner beskrivs som i kapitlen om kristendom i läromedlen för gymnasieskolan i religionskunskap 1. Detta med en utgångspunkt i den nuvarande läroplanen. Läromedelsanalysen är en litteraturstudie med en hermeneutisk ansats. De tre läromedlen analyseras utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, genom denna analys så besvaras frågeställningarna: Hur representeras kvinnan respektive mannen? Hur ser fördelningen i representationen ut mellan mannen och kvinnan, jämn eller ojämn? I vilka situationer nämns kvinnan specifikt? Tar läromedlen upp kvinnan utan att nämna mannen? I denna studie framgår det att fördelningen mellan mannen och kvinnan i läromedlen är ojämn och att mannen nämns flertalet gånger i olika situationer medan kvinnan nämns i snarlika situationer då de nämns. Läromedlen tar sällan upp kvinnan utan att mannen nämns i samband. Kvinnan presenteras ofta som mamma, fru och nunna. Sammanlagt i dessa tre läromedel så har kvinnan 12 representanter som nämns vid namn. Studiens syfte är också att se om läromedlen lever upp till det som beskrivs i styrdokumenten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT2016
 • 283.
  Frost Nylén, Julia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  "Ingen big deal": - En undersökning i kvinnligt dejtande på Tinder2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract.

  Uppsatsen Ingen big deal - en undersökning i kvinnligt dejtande på Tinder undersöker hur kvinnors sökande eller möten efter/med en romantisk eller sexuell partner, i samtiden kallat “dejting”, förändrats av applikationen Tinder. Uppsatsen har genom ett antal intervjuer med kvinnor undersökt hur deras dejtande ser ut på Tinder och hur eller om detta har förändrat deras sätt att dejta. Studien undersöker först hur dejtande har sett ut genom tiderna och vilka roller som kvinnan har tilldelats eller anpassat sig efter för att därefter undersöka hur eller om detta har förändrats i och med sociala medier och främst dejtingapplikationer på smarta telefoner. Det som upptäcktes var att kvinnor i och med Tinder börjar få ett nytt perspektiv på sitt dejtande och börjar se dejtande som en process där erfarenheten bidrar till en klarare bild av kvinnors målbild när det kommer till relationer. Den visade även på tendenser att kvinnor börjar appropriera ett manligt förhållningssätt till relationer, där de undersöker olika tillvägagångssätt och även vidgar sin definition av vad en relation är och kan vara. Relationer börjar mer bli en bisak även i kvinnans samliv, vilket tidigare inte varit fallet. Men det märktes även hur kvinnor använde Tinder som ett sätt att komma ur tidigare relationer och återfå självförtroende för att kunna gå in i nya relationer. Huruvida detta är Tinders förtjänst eller inte kan diskuteras men det är ett faktum att Tinder fundamentalt förändrar kvinnors sätt att se på relationer och hur de själva beter sig i dejtingprocessen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Fältenhag, Ulrica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "En läsande klass": På vilka sätt stödjer materialet elevers läsförståelse?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete studerar på vilka sätt ”En läsande klass” stödjer elevers läsförståelse. Arbetets syfte har varit att undersöka och analysera materialet utifrån litteratur och forskning för att utläsa hur elevernas läsförståelse stöds. Materialet består av studiehandledningen ”En läsande klass” som skickades ut gratis till skolorna under våren 2014. Handledningen hänvisar också till texter, läsloggar och arbetsblad som finns på studiehandledningens hemsida. Metoden i studien har varit analyserande och tolkande närläsning utifrån ett hermeneutiskt perspektiv för att få en förståelse för materialet och dess upplägg. Av resultatet i studien framgår att kritik kommit från forskarhåll att materialet fokuserar för mycket på lässtrategier och dess betydelse istället för att eleverna får fokusera på texten och fördjupa sin kunskap. Av några forskare har materialet setts som en tipskatalog där eleverna mekaniskt läser text efter text utan någon större förståelse vilket förenklar undervisningen och innebörden med läsförståelse. Mycket av det som framkommer i analysen befäster dessa forskares synpunkter då studiehandledningen är mycket detaljerat och styrd. Men används materialet på rätt sätt det vill säga att lärarna gör materialet till sitt eget och plockar ut de bästa bitarna som passar för sina elever kan materialet istället bli det där lilla extra som lärarna behöver för att stödja eleverna i deras läsförståelse. Materialet har många bra texter som lärarna kan använda sig av i sin undervisning. Lärarna och eleverna har också mycket att vinna på att utgå från det viktiga textsamtalet som studiehandledningen förespråkar och som fokuserar på det kooperativa och ömsesidiga lärandet. ”En läsande klass” är ett steg i rätt riktning mot Dysthes (1996) flerstämmiga klassrum och ett utmärkt verktyg och stöd till lärarna för att kunna förbättra och hjälpa elever till bättre läsförståelse men följs studiehandledningen från pärm till pärm kan det motsatta inträffa och materialet kan istället leda till en isolerad färdighetsträning vilket är forskarnas farhågor.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Färdigh, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Könsstympning i svenska tidningsmedier: En kritisk diskursanalys av hur fem av Sveriges största tidningsmedier framställer könsstympning.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Genital mutilation is a practice that mainly occurs in about thirty African countries and in several countries in the Middle East and Asia. The topic has become more relevant in Sweden due to the increased migration. Most of the Swedish population sees genital mutilation as an alien phenomenon according to a report from the Swedish National Center for Protection of Women. The mass media often tend to be the main source of information when issues are difficult for ordinary citizens to experience. The purpose of the study was to find out how the issue is conveyed in the Swedish newspaper media.

  I have analyzed articles on genital mutilation in five Swedish news magazines during the period November 30, 2014 - November 30, in 2016 using critical discourse analysis as method.

  Several recurring themes have appeared in the material such as frequent indications that the practice is maintained in Sweden. The analysis reveals a general view of the procedure as an abuse and a violation of human rights in the discourse. In more than a quarter of the articles there are girls and women with personal experience of the procedure who speak out about the practice. But it is mostly representatives of social institutions that define the problem and presents proposals for action in the articles.

  The discourse theory, the agenda-setting theory and framing theory has been the theoretical basis for the study.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 286.
  Gabrielsson, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Den samtida arbetarlitteraturens relevans och aktualitet för elever i dagens gymnasieskola: En litteraturanalys av tre arbetarlitterära verk2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning har tre moderna arbetarlitterära verk analyserats med syfte att ta reda på hur samtida arbetarlitteratur lyfter fram frågor om klass och hur det kan vara aktuellt och relevant för dagens gymnasieelever. I dag används ofta klassisk arbetarlitteratur i undervisningen vilket inte alltid upplevs som aktuellt för ungdomar i den nuvarande gymnasieskolan. Detta gör det relevant att undersöka vad samtida arbetarlitteratur kan erbjuda elever som går på gymnasiet. Den valda litteraturen består av en roman, en diktsamling och en novellsamling vilket innebär att undersökningen genomförts med hjälp av både narrativanalys och lyrikanalys. Undersökningen tar sin utgångspunkt i flera teoretiska perspektiv där nutida arbetarlitteraturs innehåll och litteraturdidaktik står i fokus. Resultatet av analysen visar att litteraturen lyfter fram klass genom vardagliga situationer och genom känslor som ungdomar kan känna igen sig i. Klass synliggörs också genom skildringar av moderna yrken och arbetssituationer vilket därmed bidrar till litteraturens aktualitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 287.
  Gailan, Mohammad
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Financial Success and the American Dream: A Marxist Reading of Arthur Miller’s Death of a Salesman2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper analyses Arthur Miller’s play, Death of a Salesman. The main focus is on the theme American Dream and its influences on the characters. Classical Marxism and Althusser’s Marxist theory have been used as the theoretical framework for this paper to answer the questions: In which ways has the American dream as a concept of happiness and financial success affected the characters? Can the American dream and capitalism be blamed for the Loman family’s situation? The conclusion drawn after studying Miller’s play is that the material side of the American dream can be identified as the dominant in the play and it has more negative effects than positive ones on the Lomans, the effects are both mental and physical. Despite the negative effects of the American dream and capitalism on the characters in Miller’s Death of a Salesman, one cannot blame them for the Loman family’s situation. It is the individuals (characters) that must be blamed because everyone can independently in a democratic and free society make their own choices. For that reason, people have to stand up for their actions and take responsibility for the consequences of their choices and actions whether the consequences are good or bad. Hence, the problem in Miller’s play is not so much about ideological influences as it is about self-awareness.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Garay, Ludmila
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Ädel, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Lärares bedömning av elevers skrivutveckling i svenska som andraspråk: Bedömningen avser grundskolans årskurs 7-9 samt introduktionsprogrammet språk på gymnasiet2018Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Gebara, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Bildad, utbildad eller inbillad?: En studie av utbildningens betydelse i tolkningen av medietexter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 290.
  Gerdin, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ali, Shang
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Vi och dom" - ett pedagogiskt tillvägagångssätt?: En kvalitativ studie av lärares erfarenheter och åsikter kring kategoriseringen "vi och dom" inom religionsundervisningen 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To categorise people is by society viewed as a basic cognitive process. The process is described to occur frequently. The purpose of this study was to investigate teachers experience and views concerning the categorization "we and them", and its relationship to the education of religion. The study aims to explore how the categorisation is expressed and valued. The study also aims to investigate the relationship between the teaching and the student groups heterogeneity/homogeneity, but also the relationship between the categorisation and the teaching. The data was conducted true semi-structured interviews with experienced teachers.

  The results of the study showed that "we and them" exist in the education of religion. The results of the study did not show an unambiguous perception of how the categorisation is expressed and viewed. The result also showed that the heterogeneity, alternatively homogeneity, of the student groups affects the education. The result also showed that the categorisation is affected by the heterogeneity or homogeneity, of the student groups.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Gergi, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Här är sanningen, Sverige!": Unga flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund och deras relation till medier i identitetsskapandet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Titel: ”Här är sanningen Sverige!” – Unga flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund och deras relation till medier i identitetsskapandet

  Författare: Nina Gergi

  Handledare: Eva Åsén Ekstrand

  Nyckelord: Identitet, identitetsskapande, flickor, genus, medier, relation, etnicitet, kultur, självuppfattning, syriansk-ortodoxa, kurder, ungdomar, unga, medieinnehåll, medieanvändning, mediepåverkan.

  Syfte

  Syftet med uppsatsen är att belysa relationen mellan flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund och medier. Målet med uppsatsen är att öka medvetenheten om flickornas bakgrundshistoria, det nuvarande levnadssättet och den framtida självbilden i relation till medierna och identitetsaspekten.

  Frågeställning

  Den övergripande frågeställningen i den här uppsatsen är:

  Hur ser relationen ut mellan medier och flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund?

  För att besvara huvudfrågan delade jag in frågeställningen i tre delfrågor.

  • Vilken roll anser flickorna att medierna har när de formar sin identitet? 
  • Hur värderar flickorna mediernas beskrivning av deras nuvarande levnadsvillkor och deras bakgrundshistoria? Förstärker eller försvagar medierna bilden av deras liv?
  • Vilken betydelse anser flickorna att medierna har för deras självuppfattning, dvs. hur de förstår sin nuvarande situation och sin framtida möjlighet i Sverige?

  Metod

  Studien är kvalitativ och baserar sig på djupintervjuer med sex flickor – tre flickor från den syriansk-ortodoxa folkgruppen samt tre flickor från den kurdiska folkgruppen, i åldrarna 20–25 år. Med identitet avses inte religiös identitet. Flickorna som intervjuas har därför både kristen och muslimsk religiös bakgrund. Deras ursprung finns också i folkgrupper vars likheter är att de inte har en egen stat eller nation.

  Slutsats

  Relationen mellan medier och flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund är komplex, precis som människors identitetsskapande också är. För flickorna som lever i det svenska samhället och samtidigt med en annan etnisk och kulturell bakgrund i hemmet blir bilden mer komplex – de lever med dubbla biografiska berättelser. När flickorna ovanpå det upplever att den bild som medierna ger av deras situation är missvisande, och i det närmaste obefintlig, blir bilden ännu mer komplex. Jag använder ordet dubbelt för att beskriva komplexiteten i flickornas identitetsskapande: dubbel utsatthet, dubbel uteslutning och dubbelt negativt kapital.

  Min analys visar att medierna i Sverige inte ger flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund verktygen som de behöver för att utveckla sina identiteter. Medierna bidrar till att cementera en felaktig bild av flickorna, göra dem till offer eller rentav osynliggöra dem. Den roll som medierna spelar i flickornas liv är hämmande och de får arbeta aktivt för att förändra bilden som skapas i medierna.

  Flickorna använder inte medier i någon större utsträckning. De anser inte att traditionella medier hjälper dem att forma deras framtid i Sverige. Däremot inspirerar internet flickorna att bygga en fiktiv värld där de får utrymme att förhandla innebörden av sin kulturella identitet och få en förståelse för sitt komplexa identitetsarbete. 

  Download full text (pdf)
  Här är sanningen, Sverige!
 • 292.
  Gerhardsson, Shirley
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Express yourself: Implementerar skolan de nationella styrdokumentens kunskapskrav på elevens verbala språkutveckling?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore specific pedagogical activities that benefit the student's verbal language development and to learn more about how our schools use teaching methods to achieve the ambitions in the governing documents in Sweden. The aim is finding the correlation between theory, research, governing documents and the educational work in our schools. This study contains an empirical survey in intention to see how teachers, pupils and school administrators experience school activities, to see if those activities are formed with the intention for pupils to reach the learning goals according to the governing documents.

  The aim of this study has been achieved by relating empirical data with theories and previous research on conversation analysis. Goffman's and Norrby's research on the importance of dialogue and previous research on dialogicity studied by Dysthe, Vygotsky and Bakhtin are presented. Those are related to empirical data and show that most teachers realize the importance of integrating dialogues in daily activities and in different learning contexts. However, the intentions of learning exercises are not sufficiently visible so that pupils understand and find the sense in the verbal communicative trainings.

  This study shows that schools in Sweden need to increase their efforts so our students can achieve better results in order to improve their abilities in verbal interaction, that according to The Swedish Governing Documents.

  Keywords: Verbal language development, dialogicity, dramaturgy, governing documents, knowledge requirements.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Gerhardsson, Shirley
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur lär du dig tala svenska på bästa sätt?: Fyra kontexter för muntliga övningar2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna föreliggande uppsats behandlar jag hur inlärare i sfi för akademiker upplever muntliga övningar i undervisningen. Som teoretisk förlaga har jag valt att beskriva dialogicitetens betydelse i undervisningssituationer.

  För att undersöka detta har jag beskrivit fyra olika övningskontexter som jag använder i min undervisning. Utifrån min beskrivning har jag bett inlärare att svara på frågor i en skriftlig intervju.

  Hur upplever studerande akademiker den muntliga träningen i olika kontexter? Vilka lärsituationer gynnar deras talprogression bäst, tycker de? Det är frågor som jag inom ramen för denna B-uppsats har rett ut i en mycket begränsad skala.

  Min studie bygger på kvalitativa intervjuer via mail med kursdeltagare som deltar respektive deltagit i min undervisning. I min lektionsplanering lägger jag upp de muntliga övningarna på ett metodiskt och genomtänkt sätt där en tredjedel av lektionstiden är avsatt för muntliga övningar.

  Resultatet visar en stark korrelation mellan teori och verklighet. Mina informanter har på ett tydligt sätt klargjort dialogicitetens betydelse i lärandet. De har berättat om sina upplevelser av hur olika muntliga inlärningskontexter hjälper och förstärker deras kommunikativa förmåga. Mina informanter har rikligt exemplifierat de erfarenheter som har känts relevanta och viktiga och även framfört förslag på förbättringar. Intervjusvaren har tillfört nya dimensioner som har vidgat min studies perspektiv.

  Mitt materials omfång är begränsat och dess resultat kan endast ses i sitt sammanhang, jag har inte ambitionen att se mina resultat som underlag för generaliseringar.

  Download full text (pdf)
  Hur lär du dig tala svenska på bästa sätt?
 • 294.
  Gill Lucchesi, Emilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En bild säger mer än tusen ord: En läroboksundersökning med ett genusteoretiskt och postkolonialistiskt perspektiv2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Gillsund, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Brorsa eller pral? Om ord från romani i Stockholmsslangen: En undersökning av slangord med romskt ursprung i svensk skönlitteratur under perioden 1870-19602016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en korpusundersökning undersöks frekvensen av slangord med romskt ursprung i svenskan.

  Jag har valt att undersöka svenska slangord med romskt ursprung för att se hur många de kan vara i förhållande till andra slangord, och valt att göra detta i en korpusunder-sökning med hjälp av sökord. Jag har fyra frågeställningar som kan besvara frågan om fördelning mellan slangord med olika ursprung och fördelning över olika typer av ord som kan delas in i ämnesgrupper. Jag har också velat se på förändring i antal romska slangord över tid för att få reda på om de är många. Resultatet visar att det är en jämn fördelning av romska ord i uppdelning på två av tre ämnesgrupper och även till antal i förhållande till jämförelsegruppen av slangord.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Glaslilja, Skilla
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Kvick, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Tror du att farmor har krympt?: En undersökning om hur elevers narrativa skrivstrategier gynnas om undervisningsfokus ligger vid utvecklandet av lässtrategier2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Astrid Lindgrens kärlek till skönlitteratur och barndomen har lockat fram det här examensarbetet. Arbetet består av en kvalitativ empirisk studie, vars syfte är att undersöka om arbete med skönlitteratur och lässtrategier kan utveckla skrivstrategier som är nödvändiga för narrativt skrivande. Studien är genomförd med nära koppling till Skolverkets texter kring berättande skrivande, avseende årskurs 4–6 i skolämnet svenska. Som undersökningsmetod har valts att analysera elevtexter från elever i årskurs 6, producerade både före och efter ett arbetsmoment med utgångspunkt i Astrid Lindgrens skönlitterära bok Mio, min Mio. Befintlig forskning visar att elever upplever svårigheter då de får i uppgift att komponera en väl fungerande text, samt att lärare upplever det svårt att motivera elever till att finna läslust och att utveckla skrivstrategier. Eleverna som deltagit i denna undersökning visar, efter undervisning som endast fokuserat på att förbättra deras lässtrategier, tendenser till positiv utveckling avseende narrativa skrivstrategier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Golabiewski, Emanuel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En granskning av Gamification som kommunikationsstrategi2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  C-Uppsats
 • 298.
  Golchin, Simin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The Process of Identity Formation in Amy Tan's The Joy Luck Club: Amy Tan´s The Joy Luck Club2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Like most ethnic and multicultural narratives, Amy Tan’s The Joy Luck Club revolves around the development of an identity in which immigrant experience and all the questions of ethno- cultural identity that attend to it play central roles. The aim of this essay is to investigate the process of identity formation of the second-generation Chinese immigrant daughters who encounter Chinese culture at home while having the immediate experience of living in America, with a focus on the cultural, language and generational gaps that exist between the Chinese mothers and their American- born daughters. This study is guided by a theoretical framework that combines postcolonial theory and a number of established theories of identity construction including the concept of hybrid identity in order to analyze and explore the American-born daughters’ identity creation. Based on this analysis, this paper presents evidence that an identity formation process that involves cultural hybridization has occurred and the outcome of this identity formation is that of a hybrid identity.

  Download full text (pdf)
  The Process of Identity Formation in Amy Tan's The Joy Luck Club
 • 299.
  Golrou, Pouya
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ledarskap för teaterproduktion: hur kan ett bra ledarskap vid slutskeden av en skolteaterproduktion på gymnasienivå med konstnärlig ambition beskrivas och förstås?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker frågeställningen Hur kan ett bra ledarskap vid slutskeden av en skolteaterproduktion på gymnasienivå med konstnärlig ambition beskrivas och förstås?

   Forskningen sker utifrån en hermeneutisk ansats. Fallstudie används som metod och empirin består av informella intervjuer och videoobservationer. Uppsatsen följer slutskedet av Per Brahegymnasiets teaterelevers uppsättning av Gökboet och fokuserar på deras lärare Carl Michael Karlsson som är undersökningens informant.

  Genom att ställa empirin mot Malténs (2011) ledarskapsstilar kommer undersökning till slutsatsen att även om det demokratiska ledarskapet är en bra utgångspunkt borde man hellre sträva efter ett situationsanpassat ledarskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Govender, Eliza
  et al.
  University of KwaZulu-Natal.
  Åsén Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Dyll Myklebust, Lauren
  Pollock, John
  Rijsdijk, Liesbeth
  Lim Khor, Yoke
  Cardey, Sarah
  Revisiting Entertainment Education in Theory and Practice: a transnational comparative study using Intersexions2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  HIV and AIDS is recognised as not only a global public health problem, but also as a problem that is  embedded in and influenced by cultural, social and economic factors. Conventional public health preventive interventions and awareness campaigns, focusing on improved knowledge and individual behavior change, have largely failed to reduce the transmission of HIV. This observation has required national and international health authorities as well as NGO´s in particularly affected areas, such as South Africa, to revisit how they communicate relevant, consistent and correct information about HIV and AIDS. Due to this global crisis, practitioners and theorists need to rethink about the creative application of communication strategies. Communication serves as a means to discuss health problems, and specific determinants of health with a final goal of “translation of science into practice” (Parvanta, 2011:84). One of the most promising communication approaches to address HIV and AIDS, and in South Africa more specifically, has been Entertainment Education (EE), a creative and engaging communication strategy used to bring about behavioural and social change mainly addressing development and health issues. EE, as a strategy, acknowledges that HIV and AIDS interventions must integrate both cultural and structural (social change) concerns. Yet, ambiguity surrounding how to design and implement culturally appropriate projects has made it more difficult to develop programmes in this manner. This study revisits perceptions of EE from a global audience perspective, using a South African developed EE television series, Intersexions, as a case study. The overall objective of the study is to explore what these perceptions can tell us about the application of EE in various countries and socio-economic and cultural contexts. Young people from Universities in Malaysia, South Africa, United Kingdom, United States, , the Netherlands and Sweden, between the age of 18-25 participated in focus group discussions after the screening of two episodes of Intersexions. The data collected from various countries offers empirical motives, using a mixed methods approach to revisit how we define EE, and how EE in practice can inform further theoretical developments in the field. The research employs an interpretivist approach and takes the form of a reception analysis of participant responses to the Intersexions episodes, and particularly from the media-culturalist perspective and media-materialist approach.

3456789 251 - 300 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf