hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Arvidsson, Mimmi
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Arvidsson, My
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  ”Anti-vertigo-systemet behöver kalibreras”: En undersökning av Bamsetidningens läsbarhet i förhållande till målgruppen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Asp, Marcus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Karlsson, Måns Karlsson
  "Kom igen nu, Rebecca!": En innehållsanalys om genus inom idrott med fokus på Discoverys bevakning av Olympiska spelens ishockey 20182018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden was in World Economic Forums yearly world ranking found as fifth in terms of equality between the genders. This makes it clear and legitimate to say that Sweden is a country, that undeniably prioritizes the topic very highly. But it is also clear that the progress in terms of equality is developing very slowly and that political visions do not have all the power over the the movement. This assignment will illustrate the equality between men and women in the olympic games of Pyongchang 2018 with a focus on ice hockey. Ice hockey, a sport that is dominated by men, will with a high probability illustrate the diffrences between the genders. Not only the diffrences in terms of economic conditions, but also in terms of medial coverage. The vision for this assignment is therefore to illusrate the current discourse within Ice hockey and to create a better understand of the things that needs to be done, in order to create a more equal arena.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Aspgren, Peter
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Svenssons vilja att söka kunskap: En studie om ABF-Sandviken mellan 1939-19682012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att skapa en bild om hur folkbildningsarbetet har pågått i Sandviken samt hur kvinnorna tar större plats i samhället. Det är ABF-Sandviken som folkbildare som står i centrum för undersökningen under perioden 1939-1968. Källmaterialet är studieprogram tryckta av ABF-Sandviken samt deras avrapporteringskort under tidsperioden.

  Frågeställningar som besvaras i uppsatsen är:

  • Vilket folkbildningsarbete gjorde ABF-Sandviken?

   • Fanns det någon ökning i antalet studiecirklar mellan åren 1939-1968?

    • Hur står sig resultatet i förhållande till den skedda invånarökning i Sandviken vid samma tidsperiod?

   • Hur såg könsfördelningen ut vid val av studiecirklar?

    • Vid ett eventuellt överslag åt ett av könen, är det då nya studiecirkelämnen som har gjort överslaget möjligt?

   • Hade studiecirklarna vid ABF-Sandviken någon koppling till samtiden?

  För att besvara dessa frågeställningar har jag använt mig av samtliga studieprogram och närvarolistor från ABF-Sandviken mellan 1939-1968. Jag har genom detta kommit fram till resultatet att det skedde en ökning av antalet studerande vid ABF-Sandviken på slutet av 1940-talet. Med ökningen av studerande så är en logisk förklaring att det även ökade antalet studiecirklar kopplade till ABF-Sandviken. Fördelningen mellan de olika könens val av studieämnen skiftar även under tidsperioden 1939-1968. Det börjar med ett överslag åt det manliga könet för att sedan under 1950- och 1960-talet göra en växling mot ett mer jämställt sökande.

  Dessa resultat har en grund i folkbildningsreformen år 1947 samt en jämställdhetsdebatt som blossade upp på 1950-talet. Folkbildningsreformen gjorde det möjligt att lättare få bidrag för studiecirklar och det gjorde en ökning in på 1950-talet och toppar på 1960-talet möjliga. Sedan med att fler kvinnor tog sig från den fasta positionen i hemmet och deltog mer i samhället blev deltagandet mellan könen mer jämställt.

  Studiecirkelämnen var påverkade av händelser i samtiden. Till exempel diskuterades andra världskriget och på en mer lokalnivå hur kommunen fungerade, och vart skulle man vända sig?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Atroshi, Rezkar
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Gud i fängelse: Religion som copingstrategi i anstalt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Gud-i-faengelse
 • 55.
  Axman, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Asfaltsvägen kom till Pajala.: Framtidens intåg i Populärmusik från Vittula.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Asfaltsvägen kom till Pajala
 • 56.
  Azim, Kristina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hedersvåld: En kvalitativ analys av hedersvåld i den svenska debatten och i ett urval från svenska media och handböcker2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ undersökning om hedersvåld, hur det beskrivs i den svenska debatten, samt i ett urval av svenska media, läroböcker, statliga publikationer och annan litteratur som används av socialarbetare och studenter. Syftet är också att reflektera över hur detta påverkar samhället vi lever i här i Sverige, främjar det oss att skapa kontakt med nya människor från andra kulturer? Resultatet pekar å ena sidan åt att hedersvåld i Sverige är ett nytt och svårt begrepp som vissa hävdar har med kultur att göra, och som förekommer i enstaka grupper i vissa samhällen i världen, men som nu i större utsträckning nått Sverige och Norden i och med den ökade asylinvandringen. Å andra sidan, finns det de som uttrycker att hedersvåld inte är kulturellt betingat, utan menar att det inte är annat än "vanligt" våld mot kvinnor, och somliga hävdar till och med att "hedersvåld" är en svensk konstruktion. Just den kontroversiella uppfattningen om hedersvåldets vara eller icke vara har jag också valt att ta fasta på.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Backhouse, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Kock, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  I det stereotypa blickfånget: En kvalitativ analys av huvudrollskaraktären Saga Norén i tv-serien Bron, ur ett genusperspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a qualitative film analysis focusing on the main character Saga Norén in the popular tv series Bron, based on the male and female gaze. The essay highlights the topic of how a woman is expected to behave based on the prevailing gender roles, but also how she is perceived by others. The construction of gender and gender roles is a constantly relevant research topic, where the media's power to influence the audience plays an important role.

   

  The study is based on gender theories that relate to stereotypes, as well as the male gaze. For the analysis part of the study, an analysis tool was created based on Selby and Cowdery's three-stage model and mise-en-scène, using these theories as a foundation.

  The scenes selected for the analysis were sorted into four various categories based on recurring patterns. Each category was summarized in a short section, to be discussed in the final section.

   

  The result of the study shows that Saga Norén departs from how the stereotype female character is expected to behave. Her way of appearing, and the deviant behavior pattern also contributes to her not being perceived to exist in a position to please.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Backman, Michael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Världslitteraturen i det svenska klassrummet: En diskursanalys av det litterära urvalet i läromedel inomsvenskämnet i gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka tre läroböckers skönlitterära urval, samt undersöka hur läroboksförfattarna motiverar sina skönlitterära urval. Studien använder även metoden diskursanalys genom att undersöka läromedlen med en kvalitativ textanalys i syfte att synliggöra bakomliggande kanondiskurser. Studien analyserar även Skolverkets kunskapskrav gällande skönlitteratur utifrån en postkolonial litteraturteori.     Resultatet visar att samtliga tre läroböcker till stor del presenterar västerländska författare även om enstaka icke västerländska författare ibland nämns. Två av läroböckerna har även fokus på litteraturhistoria och har delat in skönlitterära verk i epoker i sin framställning. Det västerländska kanondiskursen i kombination med epokframställningen är enligt studien en bidragande orsak till att läroböckerna inte lyfter in annan litteratur från andra delar av världen. Den litteraturhistoriska inriktningen tycks enligt studien lägga fokus på Europa och västvärlden och stänger ute annan litteratur från andra delar av världen, vilket även studiens postkoloniala teorier visar. Resultatet av analysen av Skolverkets kunskapskrav visade på vissa vaga och svårdefinierade termer. Skolverket använder termer som ”internationell litteratur”, ”epoker” och ”idéströmningar” när de skall beskriva litteraturen. Vid en mer djupgående analys av termerna, och med hjälp av teorierna om kanon och världslitteratur, fanns ett visst stöd för att läroplanen bidrar till en litteraturhistorisk epokinledning med västerländsk inriktning. Vilket i sin tur även påverkar läroböckernas framställning och presentation av skönlitterära verk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Backström, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Idrottsföreningar i Gävleområdet under folkhemmets första decennier 1945-1960: En komparativ studie om idrottsföreningars sociala sammansättning och uppfostrande betydelse2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar sin utgångspunkt i folkrörelsebegreppet och behandlar idrottsrörelsen som en folkrörelse under ”folkhemmets” första decennier 1945- 1960. Idrottsrörelsen har av Jan Lindroth beskrivits som relativ ideologilös, medan Johnny Wijk menar att idrotten har en tydlig konsensusideologi. Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur den sociala sammansättningen utifrån klass och kön såg ut i styrelsen och bland medlemmarna i Gefle IF och IFK Gävle och om den förändrades något under perioden 1945-1953/1954, dels att undersöka hur Gefle IF och Valbo AIF såg på ungdomen och sin roll som ungdomsfostrare för att besvara om idrotten kan benämnas som ideologilös eller om det fanns en ideologi bakom fostrande av ungdomen och om denna kunde skilja sig åt.

  Begreppet hegemoni är ett central för denna uppsats. Bakgrunden visar att en mängd förändringar skedde i det svenska samhället under mellankrigstiden och många av dessa var positiva för idrottens fortsatta expansion och popularitet. Uppsatsens källor är föreningarnas medlemsmatriklar/medlemskort, verksamhetsberättelser och olika jubileumsskrifter eller jubileumsdokument. Forskningsläget visar att åtskillig forskning om idrottsrörelsen har bedrivits, varav mycket angränsar till denna uppsats, men Johnny Wijk menar att det finns åtskilligt att fylla på i forskningsväg beträffande idrottens historia efter andra världskriget och Jan Lindroth påvisar att ytterst lite är känt om idrottsrörelsens sociala sammansättning.

  I metoden som använts i undersökningen av den sociala sammansättningen i Gefle IF och IFK Gävle har ett klassificeringsschema använts som har hämtats från Sven Lundkvist och modifierats dels av Kristina Udd, dels av Andreas Backström. Till den kvalitativa delen av undersökningen som rör Gefle IF:s och Valbo AIF:s syn på ungdomen och sin roll som ungdomsfostrare har jag använt mig av en metod som kan benämnas som en komparativ dokumentanalys.

  De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är hämtade från Ferdinand Tönnies samhällsteori om Gemeinschaft och Gesellschaft, samt från Antonio Gramscis teori om begreppet hegemoni. Gramsci menar att borgerligheten inte behållit makten i samhället genom ekonomiska resurser eller politik utan genom kontrollen av ideal och idéer som de fört till de övriga klasserna genom exempelvis idrottsrörelsen. Uppsatsen utgår från en hypotes om att den borgerliga hegemonin inte utmanas i Gefle IF, men att den utmanas i IFK Gävle. Detta för att Gefle IF är äldre som förening än IFK Gävle och för att Gefle IF grundades av förmögna människor, medan ungdomar grundade IFK Gävle.

  Resultatet visar att Gefle IF både år 1945 och 1953 hade anslutna medlemmar från samtliga samhällsklasser, med en dominans av medelklassen i både föreningen och i dess styrelse (i styrelsen fanns inte en enda ledamot från arbetarklassen, men från överklassen). Utifrån en genusaspekt kan det sägas att föreningen hade få kvinnor anslutna, men väl en kvinna i styrelsen år 1953. IFK Gävle hade också anslutna från samtliga samhällsklasser år 1945 och 1953, med arbetarklassen som dominerande klass. Styrelsen domineras år 1945 av medelklassen, men med inslag av överklassen och en från arbetarklassen. År 1954 låg medelklassen på samma nivå i styrelsen som tidigare, men arbetarklassen och studerande hade ökat på bekostnad av överklassen. Beträffande genusaspekten hade föreningen många kvinnor anslutna år 1945, men år 1953 hade de tappat en stor mängd anslutna kvinnor och inte en enda kvinna fanns i styrelsen under undersökningsperioden.

  Gefle IF och Valbo AIF hade en positiv syn på ungdomen. Bägge föreningarna ansåg att idrottsrörelsens och således deras eget syfte var att fostra ungdomen. Dessutom proklamerade Gefle IF och Valbo AIF att de hade målen och verktygen för att lösa ”ungdomsproblemen” men att de behövde medlen. Det som skilde föreningarna åt var att Gefle IF hade en mer själv påtagen fostransroll och inte samarbetade med någon myndighet eller med kommunen i sitt arbete med ungdomen. Valbo AIF hade dock ett nära och uppskattat samarbete med Valbo kommun. Ideologin bakom fostrandet av ungdomen i Gefle IF kan sägas vara den borgerliga ideologin, medan Valbo AIF hade ”folkhemsideologin” som bakgrund vid fostrandet av ungdomen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Bagdadi, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Andraspråksinlärning hos somalier: inverkan av utbildningstradition2012Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Uppsats
 • 61.
  Banth, Rani
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Grekerna och krisen II: – en undersökning utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur två av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet, valt att beskriva greker och Grekland under en av den finansiella krisens första intensiva rapporteringsperioder under 2011. Min avsikt har varit att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, undersöka huruvida vissa teoretikers, bland annat Simon Cottle och Teun Van Dijks påståenden om mediernas framställning av vissa grupper under pågående krissituationer stämmer överens med Dagens Nyheters och Aftonbladets framställning av grekerna under den ekonomiska krisen.

  I uppsatsen har jag fördjupat mig i sex artiklar. Genom att ha studerat den litteratur av relevans för mitt arbete har jag velat undersöka huruvida det går att koppla teorierna i litteraturen till artiklarnas innehåll.

  Efter att ha analyserat de sex artiklarna som publicerats under en av de mest bevakade perioderna under 2011 är min uppfattning att flertalet av de tidigare nämnda teoretikers påståenden om mediernas framställning av vissa grupper (i detta fall greker), under pågående krissituationer, stämmer överensstämmer med Dagens Nyheters och Aftonbladets framställning av grekerna under juni 2011.

  Download full text (pdf)
  Grekerna och krisen II
 • 62.
  Baqer, Mona
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Alfabetisering inom SFI, med fokus på en modell som är modersmålsbaserad2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Baudin Persson, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Att skriva sig till läsning: Datoranvändning i den tidiga läs- och skrivutvecklingen för elever i årskurs F-3 som har svenska som andraspråk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att skriva sig till läsning (ASL) innebär att man vänder på läs- och skrivutvecklingen och istället ägnar sig åt skriv- och läsutveckling med hjälp av datorer. Syftet med den här intervjustudien har varit att titta på hur lärare arbetar med ASL med elever som har svenska som andraspråk samt vilka fördelar och nackdelar de ser med arbetssättet för elever som har svenska som andraspråk. Fyra lärare har intervjuats för att hitta svar på dessa frågor. Dessa intervjuer har jämförts med den knapphändiga forskningen som finns om ASL.

  Resultatet av studien visar att alla fyra lärare arbetar på olika sätt men ändå kallar sitt arbetssätt för ASL och att tre av dem kombinerar metoden med andra metoder vid skriv- och läsundervisning. Tre av fyra intervjuade lärare anser att metoden ASL hjälper deras elever med svenska som andraspråk med bland annat uttal, stavning och att sammankoppla bokstävers utseende med dess ljud medan den fjärde inte vill påstå att hennes elevers positiva läs- och skrivutveckling beror endast på ASL. En av lärarna ser inga nackdelar med ASL för elever med svenska som andraspråk medan de tre andra menar att det är svårt när tekniken inte är på deras sida. En av fyra lärare menar också att hon inte skulle kunna använda metoden med elever som inte kan någon svenska alls.

  ASL verkar vara en metod som fungerar för många elever med svenska som andraspråk, men eftersom alla elever är individer bör lärare vara öppna för att kombinera olika metoder för att nå så många elever som möjligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Bcheri, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kommunikation genom policys och visioner.: En fallstudie av kunskapsföretaget Centrum för flexibelt lärande (CFL).2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  MKV C/VT 2013

  Handledare: Mats Hyvonen/ Examinator/Eva Ekstrand/ Författare: Johanna Bcheri

  Titel: Kommunikation genom policys och visioner. En fallstudie av kunskapsföretaget Centrum för flexibelt lärande (CFL).

  Nyckelord: organisationskultur, policys, information, Alvesson, identitet

  Vi lever i ett tjänstesamhälle, där organisationer och arbetsplatser har en annan karaktär än i industrisamhället. I den standardiserade industriproduktionen är själva produktionsprocessen bestämd på förhand. I tjänste- och kunskapsproducerande organisationer är produktionen i mycket högre grad kopplad till individerna och en mycket större del av deras personlighet, förmågor, kompetenser och kunskaper. Den för organisationen nödvändiga kontrollen, styrning och samordningen har med nödvändighet en annan karaktär i tjänste- och kunskapsproducerande organisationer. I dag vill man ha mer av individen, men man vill inte ha vad som helst och inte allt. Ett sätt att beskriva det är att kontrollen, styrningen och samordningen blivit mer indirekt. För att samordna handlandet formuleras ofta policys som berör hela arbetsstyrkan. En sorts identitets skapande sker då människor kopplar samman organisationens policy, symboler och värderingar till sin egna specifika sociala identitet, en sorts förtätning uppstår här menar Alvesson, hans teori konstaterar att människor som arbetar inom serviceorganisationer ofta framtonas som en produkt av varumärket. I denna C-uppsats genomförs en fallstudie på Centrum för flexibelt lärande (CFL). Syftet är att undersöka vilken information organisationen vill kommunicera via sin varumärkespolicy. Hur verksamt är dokumentet "CFLs varumärke" för organisationens målsättning, hjälper varumärkets retoriska innehåll till att få ett arbetsteam som jobbar mot samma vision och målbild? Hur ser medarbetarna på varumärkesplattformen, stämmer ledningsgruppens vision om vad varumärket ska åstadkomma med den övriga personalen? Finns inslag av budskap i informationen i varumärkespolicyn som kan komma att påverka personalens personliga integritet.

  Efter att ha analyserat dokumentet "CFLs varumärke" och genomfört intervjuer på människor inom organisationen, så kan det konstateras att Alvessons teorier stämmer bra överens om att ledarskapsideologin och organisationskulturen inte alltid är samstämmig. Arbetstagarna läste ofta av idéer och styrdokument med olika "glasögon". En majoritet av de intervjuade kände

  3

  en stark koppling till organisationen och sin egen identitet, de beskrev sig själva som en ambassadör för organisationen som även trängde in i det privata livet.

  Download full text (pdf)
  Kommunikation genom policys och visioner
 • 65.
  Begovic, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Språkanvändning hos en grupp gymnasieelever: kodväxling som ett kommunikativt redskap2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study investigates the use and appearance of code-switching as a communicative strategy used by a group of upper secondary students in Sweden. A total of six students participated in this study in which three of them have Swedish as a first language and three students have Swedish as a second language. All students were sound and video recorded while speaking English together (without my presence or interference). The recordings were analyzed using a revised conversational analysis (Norrby 2004) in order to detect the appearance of and function for code-switching. The present study shows that the occurrence of code-switching does not contribute to breakdown in communication. The reason for why the communication did not break down is based on the fact that the code-switched language is Swedish, which all the contestants comprehend to various degrees, and because the participants were not aiming at pointing out each other’s mistakes (Gröning 2004). Code-switching is used for various different functions which all contribute to keeping the conversation going in order to maintain the interactional goal. This study also indicates that there is a connection between where the code-switched element occurs in the utterance and function for code-switching.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Begovic, Nina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hjelte, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En studie om hur Sva-lärare upplever att deras resurser används - på högstadium och gymnasium2013Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete belyser ämnet Svenska som andraspråk (Sva) genom fyra kvinnliga Sva-lärares upplevelser av hur deras kunskaper i Sva-ämnet beaktas av andra ämneslärare och rektorer. Studien genomfördes på ett högstadium och ett gymnasium i två olika kommuner. Förestående studie har en kvalitativ ansats innefattande inspelade intervjuer där intervjuaren utgick ifrån en intervjuguide. Resultaten pekar på likartade upplevelser hos alla fyra informanterna, nämligen att deras kunskaper i Sva inte utnyttjas av andra ämneslärare samt att det föreligger ett ointresse/okunskap hos såväl andra lärare och rektorer, som hos föräldrar och elever om Sva-ämnet. Samtidigt upplever informanterna att deras kunskaper behövs, men att det i nuläget inte förekommer något samarbete. De skolor som denna studie berör visar på en organisation som inte har en tydlig struktur kring hur flerspråkighetsundervisning bör bedrivas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Benavides Ramirez, Rogelio-Antonio
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Jag skulle inte bry mig direkt om ingen gillar min bild, men har jag 300 följare och ingen skulle gilla det, så blir man förvånad": En kvalitativ studie om ungdomarnas förhållande till instagram2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min studie beskriver hur ungdomar framställer sig själva genom Instagram och vad för påverkan det har till deras identitetsskapande. Med hjälp av 10 ungdomar vid 16 års ålder på har jag samlat ihop material som jag kopplat till teori.

  Dessa teoretiska perspektiv som jag använt mig av är: Identitet från Jostein Gripsrud ”Mediekultur- Mediesamhälle” 2008 samt dramaturgiska perspektivet av Erving Goffman ”Jaget och maskerna” 1974.

  Jag har tagit inspiration från Kenneth Ögren (2013) avhandling angående ”flickor och sociala medier” samt olika artiklar kring Instagrams påverkan på ungdomar och Berglez & Olaussons förklaring av medier och identitet som bakgrund till mitt ämne.

  Frågorna som jag besvarar i min studie är: Hur framställer ungdomar sin online identitet genom Instagram? Vad ger detta för resultat på ungdomarnas identitetsskapande?

  Min studie visar att Instagram har en påverkan på ungdomarnas livsstil och identitet. Det vill säga hur individer representerar sig själva skapar det normer, mönster, status och regler i samhället som fortskrider och vi blir ständigt omedvetna påverkade av varandra och hur vi ska vara och bete oss. Sociala medier har en påverkan på oss individer och genom Instagram kultur skapar det en omedvetenhet för dessa ungdomar där de alltid ska behaga sin publik med oärligheter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 68.
  BenAïssa, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Forsberg, Sebastian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Särskilda resurser för nyanlända?: En jämförelse mellan två skolor, årskurs 4–6 i ämnet svenska2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är en jämförelse mellan två skolor, med fokus på ämnet svenska i årskurs 4–6 och vilka särskilda resurser som används i undervisningen av nyanlända elever. Syftet är att avgöra om de resurser som används kan anses vara väl fungerande redskap för lärande, enligt de kriterier som fastställs här.

  En kvalitativ undersökning har gjorts med hjälp av ostrukturerade, icke-deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer i årskurs 4–6 på de deltagande skolorna. En kvalitativ innehållsanalys har varit modell för hur analysen av resurserna gått till. Vilka särskilda resurser för nyanlända elever de två skolorna använder sig av, kvaliteten på de resurser som används samt medvetenheten i urvalet av resurserna är vad som framkommer i undersökningen.

  Tydliga brister blir synliga när det handlar om medvetenheten kring nyanlända elever och deras behov av särskilt anpassade resurser i ämnet svenska. Resultatet av denna undersökning visar att de resurser i form av böcker som används för nyanlända elever till stor del är inaktuella och anpassade för yngre åldrar. Det visade sig att fördelningen av de mänskliga resurserna, i förhållande till antalet nyanlända elever på respektive skola inte är proportionerlig. Måluppfyllelsen i ämnet svenska bland de nyanlända eleverna är låg och undersökningen visar att bristande kunskap i läsförståelse samt ord- och begreppskunskap är de största orsakerna till det. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Bengtsson, Annielie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Turkosblå hav, kritvita stränder, krig, kokain och kidnappningar… Välkommen till Colombia!: En retorisk analys av hur Colombia framställs i svensk press2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Colombia is a country with a most controversial reputation, carrying associations of drugs, violence and terrorism. In 2016, following 52 years of civil war and violence Colombia finally found itself in a state of peace, since the government and one of the largest and most active guerrilla groups of all times FARC-EP agreed to lay down arms.Two and a half years later there are still many of us that associate Colombia with all these negative factors that are tied to its history. In this study I will be looking into how Colombia have been portrayed in Swedish media since the signing of the peace-agreement. I have also created a survey in an attempt to find out how people in a small Northern- European country like Sweden think of this diverse place on earth.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  Bilaga 1 Turkosblå hav, kritvita stränder, krig, kokain och kidnappningar… Välkommen till Colombia
  Download (pdf)
  Bilaga 2 Turkosblå hav, kritvita stränder, krig, kokain och kidnappningar… Välkommen till Colombia
 • 70.
  Bengtsson, Bengt
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Film studies.
  Från filmhistoriskt vindsarkiv till digital databas på Internet: svenska filmarkiv och filmens status som konst2013In: Spår och spridning: perspektiv på internet / [ed] Bengt Bengtsson & Eva Åsén Ekstrand, Gävle: Gävle University Press , 2013, p. 69-91Chapter in book (Other academic)
 • 71.
  Bengtsson, Bengt
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Film studies.
  Åsén Ekstrand, EvaUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Spår och spridning: perspektiv på internet2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det tog 50 år innan internet började att mer allmänt användas. Femtio år tog det också för radion och televisionen. Hur skall man få en överblick och distans till det globala fenomen som just nu pågår och som vi alla är en del av? Ett sätt är att placera de nuvarande händelserna i ett längre perspektiv. Att dra trådarna bakåt och försöka se internet i ett något större sammanhang, för att både kunna upptäcka vad som är gemensamt med äldre medier och vad som är unikt för just internet.

  Spår och spridning är de två nyckelord som fångar de olika perspektiv som författarna representerar. Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, samtida och flydda tiders medieanvändning, i arkiv, film och i pressen. Nätet som både politisk arena och vardaglig förströelse. Hur ska vi se på det fenomen som vi kallar internet?

 • 72.
  Bengtsson, Mathilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Persson, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Du kunde beretat lite mer om cklanen liksom hur han såg ut typ": En jämförande studie om kamratbedömning i grundskolans lägre årskurser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här undersökningen ligger fokus på kamratbedömning vilket är en del av den formativa bedömning som är aktuellt i dagens skola. Kamratbedömning innebär att elever bedömer varandras arbeten och ger kommentarer i ett förbättringssyfte. Responsen bör innefatta både skriftlig och muntlig respons för att den ska främja elevernas utveckling. I arbetet med kamratbedömning utvecklar eleverna en självbedömningsförmåga som leder till att de blir självständiga i sitt lärande. Undersökningen syftar till att ta reda på vilka skillnader och likheter det finns mellan en klass som har arbetat med kamratbedömning tidigare och en klass som inte arbetat med metoden. Lärarens roll i processen och elevernas upplevelser av arbetet är också en del av undersökningen. Data har samlats in genom intervjuer med lärarna i respektive klass, en enkät, elevtexter samt observationer. Resultatet visar att klassen som arbetat med kamratbedömning tidigare är mer utveckland i sin skriftliga respons samt att de har en struktur som de förhåller sig till. I elevernas muntliga respons var klasserna likvärdiga. Vidare diskuteras möjliga förklaringar till de skillnader och likheter som synliggjorts i studien samt lärarens roll och elevernas upplevelser. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 73.
  Bennett, Danny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Drag Queens Talk Like Women, You Know": A Study in the Use of the hedge "You Know" in feminine-gendered Speech2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to analyze and compare the use of the verbal hedge "you know" in the spontaneous speech of women and drag queens to compare for instances of certainty and uncertainty as described by Holmes (1986). For the data, episodes of the reality shows RuPaul’s Drag Race Untucked which airs on Logo TV and The Real Housewives of Orange County which airs on Bravo TV were manually transcribed by the conventions of written speech. The use of "you know" was then analyzed by function and context. In the results of this study, the women used "you know" to express uncertainty more often than the drag queens, except not in the way Lakoff (2004) described as being an aspect of "women’s language." The drag queens used "you know" more often to express certainty. However, when used to express uncertainty its use by the drag queens was more relevant to "women’s language" as described by Lakoff (2004) or an exaggerated performance of femininity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Bergh, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Genusstereotyper i reklam: En kvalitativ undersökning av könsstereotyper i reklam.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my qualitative study, I examined textual analyses, interviews and reception analysis of how women and men are portrayed in advertising. By doing this triangulation, I have been able to highlight the research questions from different angles and therefore gotten a clearer general picture. The purpose of the essay is to increase understanding of whether and how, women and men are gender stereotyped in advertising and how they reason about this. I have also examined whether it is possible to distinguish patterns or themes, in how women and men reason if the gender-stereotyped is of the opposite sex.

  In order to analyse the research questions, the essay takes off in the assessments of notified advertisings made by industry's self-regulation regarding advertising and marketing communications, Reklamombudsmannen and Reklamombudsmannens opinionsnämnd.

  The survey shows that both women and men are good at perceiving gender stereotyping and the making of gender, in advertising. One of the selected advertisements was not convicted by Reklamombudsmannens opinionsnämnd, but both me and informants could identify gender stereotypes and gender markers in it. All informants expressed themselves to perceive gender stereotypes regarding both women and men, in the, for the essay chosen, advertisements. The analysis also shows that the individual itself, seems to be more important for how and if the informants reason about gender stereotyping, than their sex.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Berglund, Anna-Karin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Nguyen, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  P3 Dystopia: När havet kommer: en retorisk analys2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the IPCC sea levels can rise by up to one meter in the next century and maybe even more depending on both individual lifestyle choices and policy making on a societal level. An episode from the Swedish Rafio P3's podcast series, P3 Dystopia, has been investigated as a communication effort to spread knoowledge about the climate issue and its consequences. The episode chosen for this study deals with the sea level rise and its threat on civilizations across the globe. The podcast is part of the Swedish public serive campaign prior to the election to parliament in September of 2018. Because of this, the episode has been examined using classical rhetorical theories to identify what strategies it utilizes to promote sustainable behavior. One of the key purposes of this study is to investigate how the producers describe and dramatize the sea level rise and its aftermath. Due to this the episode was examined through a storytelling perspective considering what basic story design structures it uses.

  This study is based on research on risk communication about climate change and how they should be communicated to achieve the best possible effect. The research considers emotion regulation straetgies as the missing link in effective communication about climate change. Since early 21st century most of the research conducted on this area has been focused on using fear as a motivator for behavioral change, but in recent years some scientists say that fear is not enough. This study aims to investigate what sort of emotions the podcast episode uses to capture and influence its listeners and in what way these emotions are conveyed. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Berglund, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Språkutveckling inom gymnasieskolan: En kvalitativ studie med utgångspunkt i momentet buddhism2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en lärare kan arbeta språkutvecklande inom religionsundervisningen, med fokus på undervisning i momentet buddhismen. Undersökningen grundar sig på fem stycken intervjuer med tre religionslärare samt två svensklärare. Resultatet visar att lärarna anpassar det språkutvecklande arbetet till varje elevgrupp. Lärarna kan inte förutsätta att alla elever har samma språkkunskaper. Resultatet visar att religionslärarna med hjälp av olika metoder arbetar språkutvecklande i religionsundervisningen. Resultatet visar också att religionslärarnas undervisning påverkas av Lev Vygotskijs tankar om utveckling, det vill säga teorin om den närmaste utvecklingszonen. Denna teori faller in under det sociokulturella perspektivet och det är denna teori som den här undersökningen förankrar sig i.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 77.
  Berglund, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Det globala klassrummet: Ett litteraturstudium om den dubbla identitetens betydelse i kulturmötet i en skolkontext2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and discuss guidelines for the work of teachers in the multicultural classroom. The survey is based on what various experts stresses as fundamental in the work of teachers in the multicultural classroom. This includes the concepts of identity, especially the dual identity, culture, religion and language. Also the school as institutional practice, values and the school subject of religious studies. The method used in the study is based on a qualitative approach as a literature study. The study results show that a good integration is crucial for people with the dual identity. By coexistence people can maintain their roots and the new which provides a dual perspective. With the dual identity can the cultures that come together create a strong solidarity and completeness. People can if it retains both its roots and the new be whole, as the dual identity is about that the two identities are not mutually exclusive, but they are mutually overlaping and are valid simultaneously.  Through integration, and to retain their two identities prevents that humans encounter negative identity developments.

  The study result also show the importance of intercultural competence in schools.Teachers in religious studies can by having a good intercultural competence and knowledge of the subject show different perspectives and create a greater understanding of the similarities and differences which the dual identity is all about. To see from different perspectives, change patterns and avoid an “we and them” splitting is important. Teaching is integration if it is done properly and on the basis of elaborate lessons and approaches.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 78.
  Berglund, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities. -.
  Lika många nyanser som ett spektrum: Interkulturella förhållningssätt och dimensioner i relation till ämnet religionskunskap på svenska- och skandinaviska gymnasiala utlandsskolor2016Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the dimensions and intercultural approach that abound on the teachers workingplace and  as affect the work of the subject teachers and their didactics approach in the subject of religious studies at the Swedish and Scandinavian schools abroad. The survey is based on religion teachers' thoughts and experience of these phenomena at work in schools located in different countries in Europe with students and various professionals from different nationalities and cultural backgrounds. The methods used in the study is based on a qualitative approach as written interviews. The study results show that the intercultural approach and dimensions that are created and realized in foreign schools can be seen in relation to several aspects such as school composition of cultural diversity as well as the school's cultural relationship with the community of which the school is located in. The opportunities for an intercultural approach are obvious to the teachers and all teachers are unanimous that foreign schools is attributed to pursue a different school culture and a completely different approach to both knowledge and learning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Berglund, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Bergström, Ester
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lek som arbetsmetod för att stötta barn: En studie om hur förskollärare kan använda lek för att stötta barn i olika situationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var undersöka vilka arbetsmetoder och redskap förskollärare använder för att stötta barn genom lek i förskolans verksamhet. Vi redogör för tidigare forskning om hur lek används i olika situationer för att stötta barn, men även hur barn och vuxna kan ha olika synsätt på vad lek innebär och dess syfte. Vårt metodval för att undersöka detta var att använda oss av kvalitativa intervjuer som var onlinebaserade. I intervjuerna deltog tio förskollärare. Anledningen till att vi undersökte lek som arbetsmetod till examensarbetet var att vi upplevde att det fanns en osäkerhet och ett behov från förskollärare om hur lek kan användas och i vilka situationer. Resultatet visar att förskollärare tillämpar olika arbetsmetoder och redskap i sitt arbete för att stötta barn genom lek i flertalet situationer. Vi sammanställde respondenternas exempel och erfarenheter och dessa kan användas av förskollärare som upplever ett behov av att få inspiration om hur lek kan användas.  Vi har även sammanställt och jämfört tidigare litteratur med studiens resultat för att se hur leken framställs och hur den har använts för att stötta barn i olika situationer. Utifrån ett vuxet perspektiv diskuterar vi även hur barn använder leken och jämför detta med tidigare forskning för att ge läsaren en förståelse till tolkande reproduktion. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Bergman, Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Girl Possible?: En arketyp-och genus stidie av den kvinnliga hjälterollen i Kim Possible2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Girl Possible
 • 81.
  Bergman, Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hjältar finns de?: En studie av journalistens roll i våra berättelser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalisten framställs i berättelsen och hur rollen som hjälte reflekteras. Jag har valt att avgränsa mig till två texter, Alexandra Pascalidous dokumentärserie Vi kallas tiggare (2016) och Johan Persson och Martin Schibbye reportagebok 438 dagar (2013). Det teoretiska ramverket som tillämpas i första hand av analysen är filmvetenskaplig teori, retorikteori samt arketypstudie. Genom komparativ metod kommer de båda texterna att analyseras och jämföras. Koppling till filmberättelser kommer att ackompanjera undersökningen. Resultatet av undersökningen fastslår att det finns starka kopplingar till det traditionella berättelserna och Hollywoodfilmens hjälte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 82.
  Bergman, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Svårigheter inom SFI: Hur yttrar de sig och vilka metoder används för att motverka dom?2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att ta reda på hur de svårigheter som förekommer inom SFI yttrar sig, enligt tre lärare som arbetar i en kommun i Sverige och vilka metoder som används, för att motverka de svårigheter som förekommer.

  Metoden är att intervjua tre lärare och sedan göra en tematisk analys, där fem teman bildats, som står för de största svårigheterna. Dessa är resursproblematik, metod och anpassningsproblematik, kulturell/religiös problematik, psykisk problematik och bristande metakognitiv insikt. Metod och didaktik är ytterligare ett tema som bildats och som står för de metoder som används för att motverka de svårigheter som förekommer.

  Resultatet överensstämmer med tidigare forskning vad gäller de svårigheter som förekommer. Dock visar forskningen på fler metoder som visat sig effektiva för att motverka svårigheterna, än vad respondenterna nämner.

  Slutsatsen är att det råder brist på metoder som krävs för att kunna anpassa undervisningen efter varje individs behov, både vad det gäller språkinlärningen, men också metoder för att höja elevernas motivation.

  Download full text (pdf)
  Anna_Bergman_uppsats_SFI [1]
 • 83.
  Bergman, Ulrika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Malmebo Kehr, Therése
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Projektet Sandvargen – när två plus två blir fem2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I examensarbetet undersöks och utvärderas Litteraturhuset Trampolins högläsningsprojekt Sandvargen, där 14 klasser från förskoleklass till årskurs tre deltagit. Projektets syfte var att stimulera elevers läslust och läsförståelse genom att lyfta fram högläsning och eget skapande som metod. Med utgångspunkt i ett lärarperspektiv beskrivs och diskuteras projektet i relation till läroplanen, teorier och tidigare forskning. Syftet var att undersöka om de intervjuade lärarna upplevt att eleverna utvecklat en ökad läslust och läsförståelse genom deltagandet i projektet. Ett annat syfte var att ge en bild av hur lärare kan arbeta med estetiska uttryckssätt i kombination med högläsning med stöd av läroplanen. För att undersöka vilka upplevelser de deltagande lärarna har av projektet genomfördes kvalitativa intervjuer med sex lärare. Undersökningen har använt kvalitativ metod med fenomenologisk och hermeneutisk ansats. Materialet har även bestått av kvalitativa analyser av projektets handledning samt kvantitativa och kvalitativa analyser av projektets utvärdering. Analyserna undersökte om Litteraturhuset Trampolins mål och pedagogiska intentioner med Projektet Sandvargen förverkligats. Resultaten indikerar att projektet skapat goda förutsättningar för ökad läsförståelse samt skapat positiva effekter på elevernas läslust. Vidare visar resultatet att projektet pedagogiska intentioner inte har uppfyllts eftersom lärarna använt högläsning som metod men inte kopplat högläsningen till eget skapande.

  Download full text (pdf)
  Projektet Sandvargen - när två plus två blir fem
 • 84.
  Bergqvist, Anna Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Värdegrundsarbete kring etnicitet: som en del av litteraturundervisning på gymnasienivån2015Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate preconditions for working with basic morals and valueswith the help of fiction literature in Swedish school. The subject of Swedish language and literature studies is in focus. The project reflects on the choice of literature made by three largest community college libraries in Gavleborg. The analysis is narrowed to investigate the variety of the authors with different ethnic backgrounds, when it concerns fiction literature available in the choisen college libraries. Several teachers and their classes have also taken part in an additional survey in order to contribute to a deeper discussion and a wider personal perspective on the theoretical foundings. The results are discussed with the help of theories on development of cultural identity at school, history of educational development in Sweden and the existing directives from Swedish Educational Department Skolverket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Bernhardson, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Tolander, Maja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Det handlar om mord: berättarteknisk analys av svensk genrelitteratur utifrån ett genus- och maktperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en sociolingvistisk undersökning av svensk skönlitteratur inom genren kriminalfiktion. Undersökningen är indelad i tre olika analyser som belyser olika delar av det valda materialet, två böcker inom genren kriminalfiktion.

  Den första analysen är en berättarteknisk analys baserad på dramaturgiska begrepp och principer. Vi undersöker dels vilka berättartekniker som används i de valda böckerna, dels hur rollistan är uppbyggd i respektive bok.

  Den andra analysen är en genusteoretisk analys av genus i det valda materialet och personerna som förekommer i texten. I den första delen av genusanalysen diskuterar vi olika aspekter av kön och genus som förekommer i respektive bok. I den andra delen undersöker vi på vilket sätt personernas egenskaper är könskodade och hur de förhåller sig till stereotyper.

  Den tredje analysen är en kritisk diskursanalys som undersöker vilka diskurser som förekommer i böckernas teman. Temana är valda från böckernas undertexter och är därmed inte konkret utskrivna i texten. Den undersöker också vilka maktrelationer det finns mellan diskurserna inom ett tema och hur motsvarande diskurser fungerar i samhället samt vilken maktrelation som förekommer mellan läsaren och boken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Berntsson, Lindah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Murhagen, Therese
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur framställs föräldraskapet? -En jämförelse mellan magasinen PAPPA Magazine och mama2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

   

  Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap

   

   

  Titel: Hur framställs föräldraskapet? En jämförelse mellan magasinen PAPPA Magazine och mama

   

  Författare: Lindah Berntsson och Therese Murhagen

   

  Termin och år: VT 2013

   

  Handledare: Mathias Sylwan

   

  Examinator: Anna Edin

   

  Nyckelord: Diskursanalys, föräldraskap, framställning, föräldraroll, pappa, mamma.

   

  Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur föräldraskapet framställdes genom magasinen PAPPA Magazine och mama. Genom att använda oss av diskursanalys som tillvägagångsätt och teori ville vi få fram på vilket sätt de båda magasinen framställer föräldraskapet. Vi ville även veta vad som, enligt magasinen, är ett gott moder -fader- och föräldraskap. Empirin består av tio nummer, fem vardera av de två magasinen.

  Det som framkommit efter analysen var att magasinen har likheter men skiljer sig åt på många håll. Båda magasinen framställer föräldraskapet utifrån de rådande normerna i samhället. Pappan framställs som individstark karriärsman, medan mamman framställs om en omvårdande mamma.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Berter, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Blom, Annika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Är mediernas verklighet läsarens pseudoverklighet?: En kvalitativ innehållsanalys av President Trump i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Det amerikanska valet år 2016 har gått till historien. Det stod mellan två oväntade kandidater, Hillary Clinton som var USA:s första kvinna att kandidera till president. Den andra kandidaten var Donald Trump, en framgångsrik affärsman utan politisk bakgrund. Segrare blev Donald Trump, vilket förbluffade världen. Presidenten började sin första dag med att kritisera medier för att dem ska använda sig utav “Fake News” när det publicerar nyheter. Det är presidentens begrepp “Fake News” som lade idén för vår studie.

  Syfte: Studien ämnar undersöka huruvida Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters utformning och gestaltningar i nyheter framställs och därmed presenteras för medborgarna samt huruvida de två valda tidningarna framställer President Trump.

  Metod och material: En kvantitativ innehållsanalys har genomförts bestående av totalt 40 analysobjekt från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

  Huvudresultat: Nyheters logik och berättartekniker, nyheters beskrivande innehåll samt nyheters utformning utgör i samverkan med varandra, i större och mindre utsträckning, en god grund för hur individer väljer sin informationskälla och uppfattar verkligheten. Dessa skapar även förutsättningar för mediernas betydelse i samhället och vilken påverkan de har på individer i samhället. Utan medialiseringen och nyhetsvärderingen tenderar gestaltningen i nyhetsrapportering inom politik att bli intetsägande. Vidare är de politiska aktörerna och medierna beroende av varandra och samspelet mellan varandra för att fånga uppmärksamheten hos individer i samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Bertilsson, Elina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Korhonen, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Jag är inte den tjejen": En kvalitativ fallstudie hos Gästrike Räddningstjänst2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to investigate how career listings are interpreted from a recipient perspective. We intend to investigate if Gästrike Räddningstjänst’s job advertisements create ideas about the firefighter. The study aims to answer the following questions: How are gender, norm and sexes conveyed in two job ads from Gästrike Räddningstjänst? What conceptions about the firefighter does the recipient who reads the job ads create? How do women in the ages of 20–25 years, who are living in Gävle interpret job ads from Gästrike Räddningstjänst, in relation to a norm breaking employment advertisement?

  Theoretical introduction: This case study has been based on several theories about gender, norms and the biological gender.

  Material and method: Barthes semiotic model for denotation and connotation are being used for image analysis. The study is based on two employment advertisements from Gästrike Räddningstjänst and reception analysis with semi structured interviews. The interviews have been conducted with six informants. Stuart Halls reception model are being used for analysing the interviews.

  Result: Through image and text analysis we were able to identify that the job ads from Gästrike Räddningstjänst conveys gender and norm throughout image and text, and both combined. This case study has demonstrated that Gästrike Räddningstjänst's employment advertisements create conceptions about whom the firefighter is. By creating a job ad that challenges the standard of communicating the firefighter the informants did not only negotiate about who can become a firefighter but also about gender equality and diversity.

  Download full text (pdf)
  Jag är inte den tjejen
 • 89.
  Bianchi, Giovanni
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  ICT as a tool and a resource in teaching English: A study of teachers’ motivations and attitudes towards using ICT in the English classroom2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines what motivates language teachers in primary school to use ICT and what attitudes they have towards ICT. Six teachers working in four different Swedish primary schools between the first and third grade were interviewed. The teachers actively used some kind of ICT resource during their English lessons. The study showed that external factors such as requirements from the school and local school authorities motivate teachers to work more actively with ICT. These external motivators can influence the teacher’s perception and use of ICT in both positive and negative ways. When it comes to internal factors that affect the teachers’ motivation to use ICT in English, the most important factor is whether they consider ICT tools to be a positive addition to their teaching and whether a good balance between digital and traditional tools can be achieved to accommodate every student’s need.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Bigenius, Alexander
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Didricksson, Sven
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Döden är en kolja: Metaforanalys i modern svensk skräcklitteratur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera bildspråket i fyra skräcknoveller av John Ajvide Lindqvist och Anders Fager. De utvalda novellerna av Lindqvist är "By på höjden" (2006) och "Majken" (2006), samt "En punkt på Västerbron" (2011) och "Pigornas trappa" (2011) av Fager. Valet av material och författare har sin grund i att de båda är verksamma inom samma genre men skiljer sig avsevärt från varandra stilistiskt.  

  Syftet med vår undersökning är att granska till vilka metaforiska domäner och bildled författarna förflyttar begrepp för att skapa det ”otäcka.” Som grund för vår analys använder vi oss av George Lakoffs och Mark Johnsons teori om konceptuella metaforer samt Lennart Hellspongs modell för metaforanalys. I teoriavsnittet presenteras, förutom konceptuella metaforer, allmänna teorier om olika typer av bildspråk som liknelser och metonymier. Metodavsnittet beskriver Hellspongs modell och hur vi ämnar använda den samt en kort redogörelse för kvalitativ undersökning. Metodavsnittet innehåller även författarpresentationer och sammanfattningar av de utvalda verken.  

  Vår analys visar att båda författarna rör sig i vardagliga domäner och begrepp för att skapa det otäcka istället för det fantastiska eller sensationella. I diskussionen resonerar vi kring analysen och vilken inverkan metaforerna har på uppbyggandet av skräcken ur kulturellt och kontextuellt perspektiv. Vi uppmanar även till vidare forskning av denna, i Sverige, nya och växande genre.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Binder, Ella
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  World Englishes in Lower Secondary School Textbooks: A comparative study between a Polish and a Swedish Textbook2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to find out whether the authors of English textbooks in two EU countries, Poland and Sweden, view diversity and promote World Englishes in the same way or whether there are any differences. The attempt has been made to analyse reading texts in the two textbooks for teaching English as a foreign language, a Polish and a Swedish one, in order to see what different Englishes have been promoted there, and to which extent they are represented in both textbooks. For the purpose of this analysis, Marko Modiano´s descriptive model of World Englishes has been used. The study has shown that the Polish textbook focuses mostly on British and American English, and to a great degree on European countries where English is taught as a foreign language. On the other hand, the Swedish textbook promotes both British and American English, as well as major and local varieties of English, but does not mention European countries, except Great Britain obviously, almost at all. World Englishes are present both in the Polish and in the Swedish textbook but the textbook authors take slightly different approaches in promoting them. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 92.
  Birgersson, Susanne
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hedman, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kvinnlig integration, med eller utan män?: En kvalitativ studie gällande invandrade kvinnors behov av en mötesplats utan män2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att komma som invandrare till Sverige kan säkert vara omvälvande på många olika sätt. De som kommer hit är alla egna individer och bär på sina alldeles egna historier. Integrationsprocessen i ett samhälle kan ske på många olika vis. I Karlskoga finns en egen modell som utgår enbart från kvinnor. Tanken är att på ett unikt sätt hjälpa dessa in i det nya samhället. Modellen består i ett så kallat Tehus som fungerar likt en mötesplats enbart för kvinnor. På Tehuset ges möjlighet till studier i det svenska språket och samhällsinformation. Platsen är även öppen för umgänge och andra aktiviteter. Planen med modellen är således att denna del av integration ska ske i en, för kvinnorna, trygg miljö. Vi har valt att undersöka just denna miljö.Med tanke på att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, var vår tanke att ta reda på om Tehusets form av integration är korrekt eller möjligen exkluderande. Vi har undersökt om det finns ett behov av en mötesplats enbart för invandrarkvinnor, och om de besökande kvinnorna upplever det positivt att det inte finns män på mötesplatsen. Samt i fall de skulle besöka Tehuset även om mötesplatsen var öppen för båda könen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Bjerking, Mandella
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  I fotbollen får mannen slå tillbaka: En historisk studie av den sociala kulturens förändring inom fotbollen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en historisk litteraturstudie av en förändring i Sveriges mansideal under sekelskiftet. Författaren har uppmärksammat en destruktivitet i dagens sociala manskultur inom fotboll och annan lagsport, där en exkluderande och våldsfrämjande mansnorm råder. Hon söker svar på hur det gick till när kyrkans inflytande på manlig fostran minskade och hur detta har samband med att fotbollen etablerades i Sverige. 

   

  I arbetet studeras vad som hände med det kristna mansidealet när män på grund av den industriella och vetenskapliga revolutionen flyttades från kyrka och hushåll till fabriker, byggarbeten och akademier. Studien omfattar även hur fotbollen gjorde entré bland de unga männen när fäderna inte längre fanns närvarande i landets hushåll. Arbetet ger en grundläggande inblick i det socioekonomiska samhällets uppkomst och konsekvenser, en ny uppdelning mellan de binära könen samt vad som gick män förlorat när samhällsstrukturen förändrades under den industriella och vetenskapliga revolutionen. 

   

  Studien lutar sig mot begreppen sekularisering och hegemonisk maskulinitet. I arbetet framgår att män hamnade i utanförskap och minskat maktinflytande då de separerades från kyrka och hushåll. Framför allt män i arbetarklassen fick utstå ett förtryck där de dagligen förnedrades i sin samhällsposition. Fotbollen introducerades av medelklassen som ett sätt att fostra arbetarklassens unga män då dessa uppfattades som lösaktiga och ovårdade. Snart blev fotbollen en plats som ersatte utanförskapet och förtrycket med klassöverskridande manlig gemenskap och som stärkte mäns självförtroende genom att bekräfta en fysisk överlägsenhet.

  Download full text (pdf)
  Mandella Bjerking
 • 94.
  Bjuhr, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sjöberg-Kleemair, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Du måste göra dig anställningsbar: En kvalitativ studie om fem utomeuropeiskt födda kvinnors möjligheter och hinder på arbetsmarknaden i Gävleborgs län2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors upplevelser av att vara arbetslösa och hur det har påverkat deras integration. Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem kvinnor födda utanför Europa samt en intervju med två personer anställda på Arbetsförmedlingen. För att analysera det empiriska materialet tillämpades intersektionell teori som syftar till att belysa komplexiteten i maktstrukturer och ojämlikhet. Intersektionell teori innebär att synliggöra faktorer som påverkar människor såsom kön, klass och etnicitet. Genom att se hur de olika faktorerna samspelar kan en fullständig bild av problematiken framträda.  Resultatet från intervjuerna visade att kvinnorna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden oavsett utbildningsbakgrund. Kvinnorna upplever begränsade möjligheterna till arbete i Gävleborgs län. Resultatet visar att kvinnornas integration har påverkats negativt av att ha varit arbetslösa då ett arbete främjar språkets utveckling och bidrar till ett större socialt kontaktnät. Vidare visar resultatet också att kontakten med myndigheter är bristande då kvinnorna upplever att de hade behövt mer stöd. Intervjun med arbetsförmedlarna pekar på att språk, utbildning, kultur och attityder hos arbetsgivare är faktorer som påverkar kvinnornas möjligheter till arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Björkegren, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  De sociala medierna och rättssystemet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   The main purpose is to investigate the main fea-tures of the discourse in the social medias about the legal view on cimes and criminals.

                                                  The special questions that are investigated are:

  1)    What specific features characterize the discourse in the social medias?

  2)    What are the legal restrictions for the freedom of speech on the Internet?

  3)    What attitudes can you find among lawyers towards the discourse in the social medias?

  4)    Are there grounds for presuming that the discourse in the social medias can effect the judgement in a special case?        

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Björkholm, Richard
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Hur uppfattar föräldrar Babblarna som fenomen?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay discusses how parents perceive Babblarna as a toy and as a pedagogic instrumentation, Babblarna is children’s media aimed towards children however it’s bought by their parents that are persuaded by it for different reasons. One receptions analysis with interviews and a field research with blogs and forums was done. The results of it were then analyzed with the deconstruction theory and with Kim Schröder’s evaluation implentetion theory as a point of departure. This was then interpreted with the definition of what parenthood is. The conclusion is that parents perceived the term pedagogic after their own interpretation and that Babblarna was regarded as positive after how their children reacted. In the end can the reasoning be interpreted like a struggle between the child’s happiness and the reason of parenthood.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Björklund, Janna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Liten och oskuldsfull men ändå så skräckinjagande: En komparativ studie av barnkaraktärer i John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in, Människohamn och Lilla stjärna.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I John Ajvide Lindqvists romaner blandas välkända skräckteman med realistiska, samtida miljöer där barn ofta har en framträdande roll inom berättelsen. Den här uppsatsens syfte är att undersöka relationen mellan barnkaraktärerna och det skräckfyllda samt hur läsaren uppfattar det. En grundläggande tes för uppsatsen är att barnen utgör ett hot mot de vuxna karaktärerna i Ajvide Lindqvists romaner

  Låt den rätte komma in (2004), Människohamn (2008) och Lilla stjärna (2010). Centrala frågor som ställs är vilken karaktär framkallar obehag och skräck? Mot vilken person riktas hotet? Om barnet är ett hot, varför blir hen det? För att svara på frågorna studeras berättarperspektivet i respektive roman med hjälp av Gérard Genettes fokalisationsbegrepp. Uppsatsen är uppbyggd kring tre analyser av respektive roman som samtidigt jämförs med varandra, med hjälp av en komparativ metod, för att kunna dra slutsatser om varje enskild roman samt om Ajvide Lindqvists författarskap. Det visar sig finnas många likheter mellan barnkaraktärerna i romanerna och några av de viktigaste slutsatserna består i att den interna fokalisationen är viktig för hur vi ser på karaktärerna och om vi som läsare upplever dem som hotfulla och skrämmande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Engblom, Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Young Children’s Exploration of Semiotic Resources during Unofficial Computer Activities in the Classroom2010In: Journal of Early Childhood Literacy, ISSN 1468-7984, E-ISSN 1741-2919, Vol. 10, no 3, p. 271-293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper describes and discusses the learning potential of unofficial techno-literacy activities in the classroom with regards to Swedish 7–8-year-olds’ exploration of semiotic resources when interacting with computers. In classroom contexts where every child works with his or her own computer, such activities tend to take up a substantial amount of time. The children have access to a wide range of sites and programmes and show an interest in discovering these resources. The paper thus explores a previously often neglected site for learning, located in the official classroom context but involving self-chosen activities with contemporary technology. In terms of theory and methodology, social semiotic ethnography is introduced into the field of young children’s techno-literacies. It is illustrated how a social semiotic approach allows for a more detailed analysis of the semiotic resources, whereas ethnographic data are necessary for an understanding of how such resources are put to use.

 • 99.
  Björling, Ann-Sofie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Situationen för andraspråksinlärare som aldrig har tillägnat sig läs- och skrivförmågan.: En kvalitativ intervju med tre analfabeter studerande inom SFI.2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 100.
  Blackmore, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Corny or Cool. Swedish Teenagers' Attitudes towards Australian and British English Accents.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigated Swedish teenagers' attitudes towards Australian and British English accents. The respondents were exposed to four different accents as part of a modified version of the Matched Guise Technique. They were then asked to fill out a questionnaire assessing the accents in terms of psychological qualities, social evaluation, job suitability and likability. The results show that previous research on attitudes to accents in other countries is applicable on Swedish teenagers' and that stereotyping is an influence as well.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 51 - 100 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf