hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 51 - 100 av 130
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Hussénius, Anita
  et al.
  Centre for Gender Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Scantlebury, Kathryn
  Department of Chemistry and Biochemistry, University of Delaware, Newark, DE, USA.
  Andersson, Kristina
  Department of Education, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Gullberg, Annica
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Biologi.
  Interstitial Spaces: A Model for Transgressive Processes2016Ingår i: Illdisciplined Gender: Engaging Questions of Nature/Culture and Transgressive Encounters / [ed] Bull, J. & Fahlgren, M., Cham: Springer, 2016, s. 11-30Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The chapter introduces the concepts of interstitial spaces and transgressive identities to examine the boundaries of gender and feminist studies, science, and education and discuss our research practices and positions. We use a metalogue as the vehicle for analyzing our autobiographies to provide examples when we have operated in interstitial spaces and engaged transgressive identities. Interstitial spaces exist between and within boundaries. These spaces are possible sites within a defined context (a discipline, a practice, a culture) that may be occupied by an actor/agent working as a “carrier” of different cultural practices, knowledge, and theories. A “carrier” can use the interstitial space to influence and challenge a “new” context and thus loosen up boundaries but can also by experiencing new cultures and developing new knowledge return to the “old” culture to integrate these new practices. Thus, interstitial spaces establish a context for transgressive identities to emerge so one can act in ways to transform and change the cultures of disciplines. We usetransgressive identities as a theoretical description and understanding of our research practices and positions.

 • 52.
  Hägglund, Chris
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Den onormala kvinnan: En kvalitativ studie av konstruktionen av kvinnliga våldsbrottslingar och hur detta kan ta sig uttryck i svensk press2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur kvinnliga våldsbrottslingar porträtteras i media med en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i socialkonstruktionismen. Studien har sin utgångspunkt i olika stereotyper som kan användas i medias framställning av kvinnliga gärningspersoner. För att undersöka detta har en kvalitativ innehållsanalys använts. Uppsatsen utgår ifrån en socialkonstruktivistisk ansats vilket innebär att kvinnligt och manligt ses som något som är socialt konstruerat. De teoretiska utgångspunkterna ligger i olika konstruktioner som förekommer i medias framställning av den kvinnliga brottslingen samt i genusteori. Media kan använda olika stereotypa beskrivningar av kvinnliga våldsbrottslingar och kan därför också reproducera uppfattningen om den kvinnliga brottslingen som en avvikande kvinna. Slutsatsen som dragits är att media bidrar till en ensidig bild av den kvinnliga brottslingen och att det krävs ytterligare forskning kring kvinnor och brottslighet i media då detta forskningsfält idag är förhållandevis litet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Hämberg, Tove
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Örn, Josefine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Kvinnor och män som transformativa ledare: En kvalitativ studie av delen inspirerande motivation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att ur anställdas perspektiv få en ökad förståelse för hur kvinnor och män som transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att sedan kunna undersöka om könet på ledaren är av betydelse.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes på två större företag med sammanlagt 10 intervjupersoner. Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys.

  Resultat & slutsats: Resultatet av studien visar de egenskaper och karaktärsdrag som ledarna har vilka de anställda beskriver vara motivationshöjande. Respondenterna är överens om att ledarnas positivitet, deras optimistiska syn samt deras engagemang påverkar de anställdas motivation på arbetet. Studien visar att det inte finns någon betydande skillnad beroende på om ledaren är en kvinna eller en man i utövandet av delen inspirerande motivation.

  Förslag till fortsatt forskning: Då flertalet respondenter ansåg att ledarens erfarenhet var av betydelse och inte ledarens kön föreslår vi att fortsatta studier kan jämföra erfarna och oerfarna ledare. Det kan vara av intresse att undersöka om det finns olikheter i delen inspirerande motivation i det transformativa ledarskapet beroende på ledarens ålder och erfarenhet. Fortsatt forskning skulle även kunna innebära en mer omfattande studie för att få en bekräftelse på våra slutsatser. Studien genomfördes på två företag som arbetar med kundservice och det vore därför intressant att studera hur transformativa ledare använder sig av den inspirerande motivationen i andra branscher för att finna eventuella likheter eller olikheter.

  Uppsatsens bidrag: Studien har genomförts på två företag där de transformativa ledarna varit en kvinna och en man, vilket bidrar till den befintliga forskningen om könets betydelse i det transformativa ledarskapet. Vi menar också att studien bidrar till teorin då vi har uppmärksammat och studerat kvinnliga och manliga egenskaper och karaktärsdrag som påverkar de anställdas motivation. Att studien visar de ledarskapsbeteenden som de anställda önskar menar vi ger ett bidrag till att utveckla både befintliga och potentiella ledare i företag och organisationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Hålén, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Vad-Schütt, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  #pappaledig En modern pappa i traditionell skrud: En semiotisk bild- och textanalys med fokus på hur maskuliniteter och femininiteter iscensätts inom gruppen män på Instagram2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att öka förståelsen för hur maskuliniteter och femininiteter kan iscensättas inom gruppen män. Detta gjordes under hashtagen pappaledig på det sociala nätverket Instagram. Variationer och mönster undersöktes i relation till könsstereotypa normer. En semiotisk bild- och textanalys användes för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Begreppen maskuliniteter och femininiteter användes som en integrerad analysenhet i syfte att frångå könsdikotomi.  Studiens huvudresultat visade att majoriteten av männens bilder kunde tolkas maskulina medan texterna uppvisade en mer feminin eller mixad karaktär. I relation till Connells teori om hegemonisk maskulinitet tycks de hegemoniska idealen reproduceras i de hårdare och mindre uttrycksfulla bilderna medan en mjukare och mer emotionell karaktär kunde ses i bildtexterna. Texternas mer omhändertagande prägel kunde relateras till ett modernt faderskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Ibrahim, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Thelander, Marieke
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Den stora ordlösheten": Intervjuer med yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med män som utsatts för våld i nära relation och/eller sexuellt våld2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom intervjuer med yrkesverksamma personer från relevanta organisationer och en myndighet, som kommer i kontakt med män som utsatts för våld i nära relation och/eller sexuellt våld, var vårt syfte att belysa och analysera dessa personers erfarenheter av och uppfattningar om dessa mäns utsatthet. Organisationerna och myndigheten som de arbetade för var en ideell organisation, ett sjukhus samt Polismyndigheten.

  När det gäller dessa män har det framkommit att de sällan kontaktar stödorganisationer och/eller gör en polisanmälan. Enligt studien är anledningen till detta bland annat de maskulinitetsnormer som finns i samhället som menar att män inte kan bli utsatta för varken våld i nära relation eller sexuellt våld. Detta då män förväntas kunna försvara sig själva eller själva vara förövare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Israelsson, David
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Stark, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Filmvisning på fritids: En genusanalys av sex animerade filmer2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna samt relationerna dem emellan framställdes i sex animerade filmer utgivna 2015 respektive 2016. Filmerna hade visats i några fritidshem i Sverige, varför filmernas framställning av genus problematiserades i relation till läroplanens värdegrund. Metoden som användes för analysen var en kvalitativ innehållsanalys, likaså användes en enkätundersökning för att göra filmurvalet. Under bearbetningen av resultatet formulerades nio kategorier. “De optimistiska kvinnorna och de cyniska männen”, “Män och kvinnor bad om hjälp på olika sätt - om män ens bad om hjälp”, “Kvinnor och män gestaltas i olika kläder och attribut”, “De atletiska tjejerna”, “Alla räddar alla - men genus avgör ibland vid narrativt viktiga scener”, “Hur manliga karaktärer kunde bete sig otrevligare än kvinnliga”, “Förekomsten av tydliga kvinnliga ledare”, “Kärleksuttryck mellan kille och tjej” och “Relationer med problem, men som sedan ofta utvecklas till det bättre”. Baserat på de nio kategorierna identifierades tre bredare teman: “Motsatser”, “Genusuttryck förändras men genusstrukturer består” och “Kärlek, relationer och problem”. Resultatet av undersökningen visade att kvinnor och män på flera sätt framställdes genusstereotypiskt. Samtidigt fanns det tydliga skillnader mot tidigare analyser av många äldre filmer. De analyserade filmerna i denna studie var mer nyanserade i den mån att flera av de kvinnliga karaktärerna hade anammat traditionellt maskulina egenskaper såsom att de var självständiga och atletiska, likaså saknades det, i relationerna mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna, traditionella kärleksuttryck såsom ”kärlek vid första ögonkast.” I diskussionen betonades vikten av att fritidshemslärare applicerar ett ”genustänk” i verksamheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Johansson, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Jämlikhet, kvinnlighet och igenkännande: en uppsats som tar kvinnors erfarenheter på allvar2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats som bland annat försöker ge förslag på hur man kan skapa ett jämlikt gudstjänstspråk som inte legitimerar mäns överordning och kvinnors underordning. För i dagens gudstjänst talar man om Gud och Jesus/Kristus med manliga ord som utesluter att Gud också har en kvinnlig sida. Trots att det står i bibeln att Gud skapade mannen och kvinnan till sin avbild. I den här uppsatsen har jag med hjälp av den hermeneutiska metoden försökt besvara frågan; Är jämlikhet något för Svenska Kyrkan?

  Jag har valt att skriva uppsatsen ur ett feministteologiskt perspektiv eftersom denna, i likhet med den hermeneutiska metoden, utgår från erfarenheter. Eftersom det är i gudstjänstspråket som Svenska Kyrkans tro kommer till uttryck i tal och handling har jag valt att avgränsa mig till detta område. Uppsatsens främsta utgångspunkt är att det i kristendomen finns en jämlikhetstanke. Denna grundar sig på att Gud är både man och kvinna och att inkarnationens poäng är att Jesus blev människa och inte man. Uppsatsens källor består av relevant litteratur, Internet-publiceringar och intervjuer med tre präster.

  Med hjälp av allt detta har jag kommit fram till att jämlikhet kan vara något för Svenska Kyrkan om de är villiga att släppa in kvinnlighet och möjligheten för kvinnor att känna igen sig i Gud och Jesus/Kristus.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 58.
  Johnsson, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Perceived gender dichotomies in public space in Husby: A qualitative study about how locally anchored women with interest in feminist questions reflect upon gender and public space2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The research aim of this study is to explore how locally anchored women with interest for feminist questions perceive and reflect upon the production and reproduction of gender dichotomies in public space in Husby. Moreover, space is flexible and part of a socio-spatial-dialectic which is both produced and reproduced through social interaction which contain power hierarchies. These dialectic notions and gender contracts have been utilized in this study in order to explore perceptions regarding production and reproduction of gender dichotomies. This is a qualitative study and data was collected through semi-structured interviews with locally anchored women in Husby with interest in feminist questions. The results revealed that patriarchal orders and fear of male violence, the city planning, habits, traditional gender contracts, lack of jobs and apartments, and intersectional tendencies were perceived by the interviewees as factors which influence production and reproduction of gender dichotomies in Husby.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Johnsson 2017
 • 59.
  Kalinina, Ekaterina
  et al.
  Södertörns högskola.
  Voronova, Liudmila
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  War films and gendered nostalgia for the WWII2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article seeks to explore the common ground between bio-politics, gender, patriotism and war nostalgia. Taking off from the Foucaldian notion of biopolitics as a control apparatus exerted over a population, we provide an insight into the modern construction of Russian nation, where personal and collective sacrifice, traditional femininity and masculinity, orthodox religion andwar become the basis for patriotism. On carefully chosen case studies we will show how the state directly and indirectly regulates peoples lives by producing narratives, which are translated into media discourses and with a core of time create specific “gender norms” – women are seen as fertile mothers giving birth to new soldiers, while men are shown as fighters and defenders of their nation. In the constructed discourses nostalgia for a war plays one of the central roles and becomes a ground of a creation of an idea of a nation as one biological body, where brothers and sisters are united together. In these popular culture narratives people’s bodies become a battlefield of domestic politics. Popular culture hence produces a narrative of a healthy nation to ensure the healthy work- and military force. The authors tackle the above-mentioned aims by conducting visual analysis of several films, where the main characters are women in contrast to the majority of films about war. (Batallion (2015), A zori zdes’ tikhie (2015)). 

 • 60.
  Karlsson, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Samkönade par få gifta sig: en studie om hur fyra präster i Gävleområdet ställer sig till den nya äktenskapslagen2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen redovisas en undersökning av hur präster i Gävleområdet ställer sig till den nya äktenskapslagen som har trätt i kraft från och med 1 november 2009, efter många års längtan och väntan från hbt-personer runt om i landet. Mitt syfte var att ta reda på vad prästerna tänker kring detta med hjälp av skriftliga intervjuer. Kunde de tänka sig att viga samkönade par och vilka konsekvenser kunde de eventuellt se för kyrkan nu efter lagändringen? Det är några av de frågor jag kommer att behandla i denna uppsats.

  I många år har debatterna kring denna fråga pågått och därmed även andra frågor rörande homosexuellas rättigheter. Därför ansåg jag att det var viktigt att belysa den process som pågått i Svenska kyrkan inför detta beslut. I uppsatsen har jag skrivit om Svenska kyrkans syn på homosexualitet under de senaste hundra åren, för att kunna peka på de faktiska förändringarna som skett inom kyrkan och samhället i övrigt. Därtill ville jag även klarlägga vad riksdagspartierna hade för åsikter i frågan innan omröstningen i april 2009, där det röstades ja till att samkönade skulle få gifta sig på samma premisser som heterosexuella par alltid fått göra.

  Resultatet av denna undersökning visar att den nya lagändringen tas emot positivt av de informanter jag intervjuat. När samhället utvecklas måste kyrkan följa efter. Några av de konsekvenser de kunde se för kyrkan var en förändring av antalet medlemmar, först en sänkning, sedan en höjning igen. Dessutom ansåg de att förändringar i relationer till andra kyrkliga samfund kunde påverkas negativt av beslutet att viga samkönade par.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 61.
  Karlsson, Lenita
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Årets kvinnliga hockeyspelare, kanske?: En kvalitativ intervjustudie om hockeytjejers självbild och förutsättningar2016Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta reda på hur tjejers självbild påverkas av att delta i en idrott präglad av manliga normer och på vilket sätt traditionella könsmönster inverkar på tjejers möjlighet att utöva hockey. För att besvara dessa frågor intervjuades fem spelare från två olika lag. Dessutom genomfördes en observation vid en hockeyträning.

  Studien visade att tjejerna befinner sig i en gråzon mellan förväntad femininitet och en maskulinitet som präglats av den manlighetskodade hockeyn. Tjejerna anser att killarna generellt sett har bättre förutsättningar att utöva hockey och det går att härleda till den manliga överordningen och traditionella könsmönster. Studien visar att tjej- och killhockeyspelare systematiskt hålls isär genom utbildningsmaterial, regelverk och ekonomiska förutsättningar. Undersökningen visar även att tjejerna ifrågasätter normerna som omger hockeyn och utmanar därmed idrottens genusregim.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Kehr, Felicia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Larsson, Martina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Lustmord eller mordmardröm?: Ett genusperspektiv på svensk press porträttering av en kvinnlig och en manlig gärningsperson2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att spegla hur en gärningsman och en gärningskvinna porträtterades i media, genom att undersöka två medialt uppmärksammade mordfall med många likheter sinsemellan. Med stöd av genusteori och kriminologisk teori ville vi undersöka dessa falls likheter och skillnader, samt se om dessa kunde förstås ur ett genusperspektiv. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar från Sverige. Resultatet visade att skillnaderna var fler än likheterna. Det vi främst kunde diskutera utifrån ett genusperspektiv var de olika skildringarna som gjordes kring gärningspersonernas motiv och tillvägagångsätt. Gärningskvinnan porträtterades som ett extremt fall, med mycket känslor kopplade till sitt brott, medan gärningsmannens fall återgavs i en mer neutral tongång där fokus låg på att han var missanpassad och avvikande. Avslutningsvis diskuterade vi kring och betonade att denna studie kan ses som ett utsnitt och kräver därmed ytterligare liknande forskning för att resultaten ska kunna ses som värdefulla.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Kling, Gina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  DISTAT MOTSTÅND: Motståndsartikulationer i all-trans/female-punkbands låttexter2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Uppsatsens syfte är att lyfta fram motståndsartikulationer i låttexter skrivna av aktiva all-trans/female-punkband. Frågeställningarna behandlar låttexternas teman, deras referenspunkter, bandens val av mottståndsstrategi och vart detta motstånd riktas.

  Teori: Huvudsakligen har motståndsforskarna Mona Lilja och Stellan Vinthagens bok Motstånd (2009) använts för att beskriva hur motstånd verkar i förhållande till makt. Judith Butlers Genustrubbel (2007) har använts för att exemplifiera makt- och motståndsverkan kopplat till kön.

  Metod: Låttexterna har analyserats kvalitativt och tolkats i relation till det omgivande samhällets maktstrukturer. På så sätt har tema och referenspunkter utlästs. Hur motståndet artikuleras i låttexterna har sedan beskrivits med hjälp av uppsatsens teoretiska utgångspunkter.

  Resultat: Det har funnits ett stort omfång av motståndsartikulationer i alla nio låttexter. Motståndet har främst riktats mot patriarkala maktstrukturer. De tre bandens motståndsartikulationer går att särskilja genom de olika motståndsstrategier de använder sig av för att adressera patriarkatet. Matriarkatet använder sig av humor, Korp av symboliskt våldsamma artikulationer och Flocken av både det symbolisk våldsamma och artikulationer som kritiserar begränsande normer och ideal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Distat Motstånd_20140527
 • 64.
  Kurvinen, Jaana
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  The interplay betweeen gender and entrepreneurship: moving in and out of roles2007Ingår i: Present challenges in gender research, Umeå: National School of Gender Research, Umeå University , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 65.
  Larsson, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Östblom, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Leksaksreklamens framställande av flickor och pojkar2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen handlar om hur flickor och pojkar representeras i reklam. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilket sätt som de framställs på och hur könskodningen sker. Därför har bilder från leksaksförpackningar och tv-reklam valts ut som är ett av leden i marknadsföringen för leksaker. För att få svar på syftet i undersökningen har bilderna analyserats med hjälp av tre analysmallar (semiotisk bildanalys, tv-reklamsanalys och genusanalys). Med dessa analysmallar har vi kunnat se hur olika tecken i bilderna samverkar med varandra samt hur könskodningen sker. Resultatet visade att flickor och pojkar framställs könsstereotypt i leksaksreklam och att reklamen isär håller könen för att påvisa vad som är kvinnligt respektive manligt. Könskodningen som gör att vi uppfattar reklamen som en flick-eller pojkreklam är bland annat hur miljön är anpassad, ljud/berättarröst i tv-reklam, färger som framhävs och vilken leksak som könet presenterar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Lexander, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  ”Ja, jag har ju jobbat för mycket, jag har ju inte mått bra av det”: En intervjustudie om jämställdhet i relation till föräldradagar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på föräldrars tankar kring uppdelningen de haft av föräldradagar, samt vilka eventuella faktorer som skulle göra fördelningen mer jämställd mellan föräldrarna. Datainsamlingen genomfördes med kvalitativ metod i form av strukturerade intervjuer med utrymme för diskussioner. Intervjuerna analyserades med den fenomenografiska analysmetoden. Resultatet visade att ekonomin och kvinnans känsla av att vilja vara hemma var den främsta anledningen till hur uppdelningen fördelades mellan paren. Skillnader sågs hos de som valt att dela jämställt och de som hade kvinnan hemma den större tiden. Hos det jämställda paret fanns ingen större skillnad i inkomst samt att kvinnan ville arbeta och dela på ledigheten med sin sambo. Föräldrarnas psykiska hälsa visades ha blivit påverkad av hur uppdelningen fördelats, både åt det positiva och negativa hållet. Slutsatsen av studien är att de som valt ojämn uppdelning såg sig förlora för mycket pengar om mannen var hemma, både privat och företetagsmässigt. De problem som framkom vad gäller den ojämna uppdelningen sågs på flera nivåer. Dels individnivå där kvinnan helst ville vara hemma den större delen, på samhällsnivå där kvinnans låga lön i jämförelse med mannens bidrar till att mannen inte anses kunna vara hemma, ekonomin faller även in på den politiska nivån där ekonomin blir ett problem för hela familjen när kvinnans lön oftast är lägre än mannens. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Lind, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Öhlin, Jennifer
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Transgenderism and the Social Services: A qualitative study about transgender people and their experiences of the Social Services in Sweden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how transgender people may experience the services that are offered by the Social Services. To fulfill the aim, the researchers decided to focus on the transgender peoples’ perspectives, and therefore chose to interview them and put them in an expert position. In this study a qualitative approach was used, and the data was gathered through two semi-structured face-to-face interviews. The main result was that the participants experienced that the Social Services sometimes might not have the right knowledge to give them proper information, sufficient support and the help they needed. Therefore, the participants often searched for information on their own, and the trust for the Social Services was unsatisfactory. One conclusion that could be drawn from this study was that the Social Services need to increase and improve their level of knowledge within this subject.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Lindberg, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap.
  Arbetsuppgifter, arbetsskador och upplevd arbetsmiljö: skiljer det sig mellan kvinnor och män på en könsneutral arbetsplats?: En tvärsnittsstudie från ett kontorslandskap 2016. Arbetsskador i förhållande till män och kvinnor2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna undersökning var att ta reda på förhållande mellan arbetsskador och kön (man och kvinna). Går det via en kartläggning av arbetsuppgifter på en könsneutral arbetsplats att beskriva och analysera förhållandet mellan arbetsskador och kön.

  Frågeställningar: Givet samma titel/yrke är arbetsuppgifterna samma mellan kvinnor och män?

  • Om kvinnor och män har samma arbetsuppgifter, skiljer sig antalet arbetsskador mellan kvinnor och män?
  • Om arbetsuppgifterna är samma för kvinnor och män, skiljer sig den upplevda arbetsmiljön mellan kvinnor och män

  Metod: Det var 40 stycken deltagare, män (N=16) och kvinnor (N=24) som hade arbetsuppgifter som dom sköter vid en dator. De har fått fylla i en enkät angående arbetsmiljö och arbetsskador. Resultaten från enkäten sammanställdes och analyserades med hjälp av SPSS för att kunnat hitta eventuella samband mellan arbetsskador och kön.

  Resultat: Det fanns inte signifikanta skillnader i arbetsskadorna och könen. Utan den skillnaden som uppstod var att kvinnor oftare tog med sig arbetet hem jämfört med männen. Men vid en regressionsanalys av flera oberoende variabler visade det sig att stress har en påverkan på hur ofta man tar med sig arbetet hem eller inte. Kön visade sig däremot inte vara en bidragande faktor till utfallet.

  Slutsats: Slutsatsen blev att det inte fanns någon signifikant skillnad på denna arbetsplats när det gäller arbetsskador och kön. Men att det finns en koppling mellan stress och huruvida man tar med sig arbetet hem. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Lindroth Lindgren, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Martinsson, Susanne
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  "Jag är precis som du": En observationsstudie om barns interaktioner i förskolans inomhusmiljöer - utifrån ett genusperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är synliggöra hur barn i förskolans inomhusmiljöerkonstruerar kön i deras interaktioner tillsammans med kamrater i de icke-vuxenstyrda lekarna, utifrån ett genusperspektiv. Studien tar avstamp ur ett feministiskt poststrukturellt-och sociokulturellt perspektiv; där aspekter som språk, interaktioner, kontexter, meningsskapande och diskurser utgör betydelsefulla faktorer för hur kön uppfattas och hur kön konstrueras. Resultatet i studien visar att flickor var de som oftast intog makten i interaktioner med pojkar och att det överlag inte var den samhällsrådande normativa könsdikotomin som dominerade. Resultatet visar även på flickors och pojkars proaktiva könsskapande genom att de intar och utmanar de roller och lekar som generellt tillskrivs flickor eller pojkar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Linusson, Jacob
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Bonnier och Kvinnorna, istället för kvotering2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna studie presenteras en jämförelse mellan jämställdhetsprojektet Bonnier och Kvinnorna och könskvotering. Studien undersöker om projektet lyckades uppfylla målet att öka andelen kvinnliga chefer inom koncernen. I undersökningen ingår två intervjuer med anställda på Bonnier AB, samt så presenteras teori från genus- och organisationslitteratur. Projektet Bonnier och Kvinnorna genomfördes mellan åren 2000 till 2003 på mediekoncernen Bonnier AB och syftade till att öka andelen kvinnliga chefer och andelen chefer i koncernens ledningsgrupper. Min studie visar att projektet uppfyllde målet med att fördubbla andelen kvinnor i ledningsgrupperna men misslyckades med att öka andelen kvinnliga chefer. Bonnier och Kvinnorna hade få likheter med könskvotering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 71.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket.
  And this feeling of shame silenced me: Women´s Self-blame and the Patriarchal Society´s View on Rape2015Ingår i: Gender in a Changing World / [ed] Rekha Pande, Hyderabad, India: Academic Publishing House of the University of Hyderabad , 2015, 1, s. 216-228Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 72.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Den enes utopia – den andres dystopia2001Ingår i: 00TAL, ISSN 1404-823X, nr 8, s. 24-32Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 73.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Den försvunna genusrutan: Politisk styrning av forskningsmedel?: Reflektion/konfrontation/diskussion2008Ingår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, nr 3-4, s. 7-11Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 74.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Den invanda eller den andra vägen: Det utopiska alternativet2007Ingår i: SUBALTERN - Tema utopi, nr nr 2, s. 70-73Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 75.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Efterord till Niels Klims underjordiska resa2007Ingår i: Niels Klims underjordiska resa / [ed] Ludvig Holberg, Umeå: H:ström - Text & kultur , 2007, s. 269-279Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 76.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  En angelägen bok med titel som skapar huvudbry: recension av antologin Jämställdhetens pris red. Anne Grönlund och Björn Halleröd2008Ingår i: Tidningen Kulturen, ISSN 1654-1979, nr 05-26, s. 3-5Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 77.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950: recension av Eva Heggestads En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-19502006Ingår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, nr 2-3, s. 202-206Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 78.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Genusvetenskap. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Litteraturvetenskap.
  Förord till Margaret Cavendishs Den lysande världen2011Ingår i: Den lysande världen / [ed] Margaret Cavendish, Umeå: H:ström - text & kultur , 2011, s. 7-15Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 79.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Försakelse och viljetvingare - bilder från år 2378: Om emancipationsfrågan i en tidsutopi1998Ingår i: Nordisk litteratur og mentalitet / [ed] Malan Marnersdottir og Jens Cramer, Torshavn: Foroya Frodskarfelag , 1998, s. 366-375Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 80.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Genusvetenskap. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Litteraturvetenskap.
  My Life in Pink: Story-based learning as a feminist teaching method2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 81.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, recension av Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma red. Eva Heggestad och Anna Williams2005Ingår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, nr 4, s. 78-82Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 82.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Pictures From the Year 2378 : Emancipation in a Utopian Novel From 18781999Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 83.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Ångest och framtidspessimism i den svenska dystopin efter 1960, med särskilt fokus på dystopi och kön2004Ingår i: Fortællingen i Norden efter 1960 / [ed] Anker Gemzøe, Aalborg: Aalborg Universitetsförlag , 2004, s. 342-349Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 84.
  Ljungquist, Sarah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Carlson, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Svaleryd, Kajsa
  Högskolan i Gävle, Högskolegemensam administration.
  Genus och jämställdhet i organisationer: Om en kurs för chefer2019Ingår i: FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer: Book of Abstracts, 2019, s. 94-95Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem

  Forskning om jämställdhetsintegrering av organisationer visar på betydelsen av att ledningen initierar arbetet utifrån kunskap och medvetenhet om vad arbetet handlar om (Wittbom 2009).

  Som ett led i regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera universitet och högskolor i Sverige 2016-2019 har cheferna på Högskolan i Gävle under kalenderåret 2018 genomgått en poängbelagd genusvetenskaplig utbildning, Genus och jämställdhet i organisationer, 4 hp. Syftet med utbildningen var att ge cheferna tillräckligt med kunskap samt att ge dem bättre verktyg för att kunna planera och fatta beslut som leder till ökad jämställdhet. Utbildningen som bestod av fyra utbildningstillfällen (fem heldagar) avslutades i december 2018 med att deltagarna redovisade de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten som de utarbetat under utbildningens gång. 

  Det övergripande syftet med presentation av kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp är att beskriva ett effektivt sätt att stärka jämställdhetsarbetet i en organisation genom att börja uppifrån och utbilda chefer i genus och jämställdhet. I enlighet med detta fokuserar presentationen, på den mer detaljerade nivån, till att belysa hur arbetet med jämställdhetsintegrering kräver kunskap om kön, genus och normer kopplade till organisationen. Detta för att långsiktigt förändra maktstrukturer som skapar ojämställdhet. Genom att samtidigt utbilda alla chefer i organisationen skapas förutsättningar för att kunna genomföra analyser som fokuserar på makt och hierarkier, analyser som kan leda till motsättningar om inte förändringsarbetet ägs av organisationen. Detta för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska leda till förverkligande av de jämställdhetspolitiska målen[1] och inte enbart reduceras till kvantifierbara övningar inom rådande system (Callerstig 2014).

  Aktiviteter

  Kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp genomförs under kalenderåret 2018 med ett första utbildningstillfälle i januari, ett andra i juni, ett tredje i september och ett fjärde avslutande i december. Till tre av fyra utbildningstillfällen är föreläsare inbjudna. Det första utbildningstillfället (två heldagar) inleds med en föreläsning av högskolans rektor Ylva Fältholm (”Min genusresa och organisationen”). Under samma utbildningstillfälle föreläser också organisationspsykolog Lars Einar Engström (”En sexists funderingar: bekännelser, karriär och våld”) samt organisationsforskare Hanna Kusterer, Högskolan i Gävle (”Genus och chefskap i organisationen”). Vid det andra utbildningstillfället föreläser statsvetaren Renée Andersson från Örebro universitet (”Genus och organisation”) och vid det tredje utbildningstillfället föreläser pedagog Susanne Andersson från Stockholms universitet (”Genusmedvetna chefer som ett villkor för ett genusmedvetet universitet”).

  Inför det andra utbildningstillfället får deltagarna i uppgift att genomföra observationer av genusmönster i den egna verksamheten. Resultaten som redovisas i samband med utbildningstillfället utgör en grund för probleminventeringen som handlar om att ta fram relevanta fakta om tillståndet på varje avdelning (till exempel könsuppdelad statistik) inom organisationen.  Utifrån resultatet av probleminventeringen får grupperna diskutera hur man skulle komma till rätta med den brist på jämställdhet som uppdagats. Små och stora problem, kortsiktigt såväl som långsiktigt, till exempel att locka fler studenter som är män till kvinnodominerade utbildningar och tvärt om, lyfts fram och diskuteras. I samband med detta synliggörs maktstrukturer som ger könsdiskriminerande effekter vilket leder till en diskussion om hur dessa kan utmanas och förändras.

  Samtliga föreläsningar följs upp av diskussioner där föreläsningens tema knyts till den aktuella organisationen och situationen på Högskolan i Gävle. Föreläsningarna tillsammans med kurslitteraturen (cirka 800 sidor med fokus på chefskap, organisation och kön) fungerar som inspiration till det största arbetet i kursen: det arbete som sker i mindre, avdelningsvisa grupper (beskrivet ovan).

  I januari 2019 bedöms och analyseras de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten, vilka utgör utbildningens examinationsuppgift, av kursledningen.

  Resultat

  Resultatet av den genomförda utbildningen i genus och jämställdhet för chefer vid Högskolan i Gävle visar att samtliga deltagare har fått större kunskap och medvetenhet om hur genus konstrueras och omförhandlas i organisationer och det omgivande samhället och hur detta påverkar den egna organisationen och det egna ledarskapet. De handlingsplaner för jämställdhetsintegrering som deltagare utarbetat under utbildningens gång (utbildningens examinationsuppgift) visar att deltagarna uppnått olika mått av färdighet och förmåga. I några fall mycket hög, i andra fall god, i några få fall mindre god. En analys av särskilt det senaste är att utbildningen med fördel hade kunnat vara längre.

  Ett ytterligare resultat av utbildningen är deltagarnas förändrade inställning till möjligheten att på ett naturligt sätt integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv i de ordinarie arbetsuppgifterna.

  Litteratur

  Wittbom, Eva, Att spränga normer. Om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. Diss, Stockholms universitet, 2009.

  Callerstig, Making equality work: Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality in public sector organisations. Diss, Linköpings universitet, 2014.

  [1] Det övergripande målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Arbetet med jämställdhetsintegrering av organisationen handlar om att organisationen ska nå de jämställdhetspolitiska målen. För akademins del handlar arbetet lika mycket om att ge lärare och forskare jämställda förutsättningar att genomföra sitt arbete och att göra akademisk karriär, som om att säkerställa att studenterna erbjuds en jämställd utbildning

   

 • 85.
  Ljungquist, Sarah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Genusvetenskap. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Litteraturvetenskap.
  Ridder, Iris
  Högskolan Dalarna.
  Power and resistance: Experiences of women in the Swedish Academy2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 86.
  Lund, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Wieslander, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Inre och yttre motivation hos unga: Effekter av kön och utbildning i strävan efter livsmål2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motivation är en viktig faktor för alla instanser i samhället, för att studera individer och veta hur man bäst motiverar och förmår dem att leva hälsosamt. Tidigare studier visar på att det finns både inre och yttre faktorer som driver en individ och att inre motivation är kopplat till högre välbefinnande. Inre motivation innebär att man drivs av faktorer såsom personlig utveckling och att hjälpa andra medan yttre motivation behandlar faktorer såsom materiella ting, status och pengar. Denna studie gjordes utifrån enkäten Aspiration Index med deltagare från sista året på gymnasiet och universitetet. Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor gällande livsmål, samt om det fanns någon skillnad i livsmål mellan deltagarna på gymnasiet och universitetet. Resultatet visade att kvinnor, i större utsträckning än män, motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer samt att gymnasiestuderande drivs högre av yttre faktorer jämfört med universitetsstuderande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Lundberg, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att se eller inte se genom genusglasögon, det är frågan?: En studie ur reklamskaparnas perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svensken spenderar i genomsnitt 6 timmar om dagen på medier och genom reklamen som visas på dessa medier sänds det ut värderingar och uppfattningar om vad ett visst kön är. Därför ställde jag frågan om vem som ska hållas ansvarig för de stereotypa bilder som idag visas på reklamen. 

  Syftet med denna studie är att få kunskap om vad reklamskaparna har för perspektiv på genus och inställningen till att skapa könsstereotyp bildreklam. Den metod jag valde att använda mig för att svara på den frågeställning som studien har valde jag kvalitativa intervjuer. Det empiriska materialet som intervjuerna genererade visade sig som styras av genusmedvetenhet i tolkningen av stereotyperna manligt och kvinnligt och kritik emot den traditionella reklambilden. Informanterna menade att många kunder idag är medvetna om stereotyperna och vill förändra den bilden. Trots det så kunde jag genom studiens teorier konstatera att informanternas tolkning om manlig och kvinnlig var stereotyp. Så vem ska agera för att reklambilden ska bli ”könsfri”? 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Lundell, Malena
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  En riktig skärgårdsbo: en etnologisk studie om kvinnor, kön och kompetens i Roslagen2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om kvinnor i Roslagens ytterskärgård haft en högre ställning än kvinnor på fastlandet. Frågeställningarna har kretsat kring kön och kompetens.Materialet som använts är kvalitativa intervjuer, personliga anteckningar, minnen och dagboksutdrag där skärgårdsbornas egna berättelser har varit i centrum. Med hjälp av en metod kallad snöbollsmetoden har materialet samlats i samspel med informanterna där ”det ena gett det andra” likt en snöboll som växer ju längre den rullar. Metoden tillsammans med teoretiska utgångspunkter som intersektionalitet och genussystemet har legat till grund för den etnografiska skrivprocess som också varit en stor del av analysarbetet.Resultatet visar att kvinnor i skärgården har haft en högre ställning än kvinnor på land, troligen främst på grund av att den särskilda skärgårdskompetens, som barn på öar fått då de växt upp, varit oumbärlig för familjernas överlevnad såväl ekonomiskt som fysiskt.Nyckelord: kvinnor,

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Lundin, Camilla
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Kuvad och underlägsen?: bilden av den muslimska kvinnan hos några svenska kvinnor och i ett urval texter om islam och kvinnor2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur svenska icke-muslimska kvinnor ser på muslimska kvinnor, samt på vilket sätt svenska författare har skildrat kvinnan och islam. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och textanalys har min vetskap blivit större.

  Urvalet svenska akademiska författare som studien bygger på vill visa att kränkningen av kvinnor inte handlar om religion utan om hur Koranen har blivit feltolkad samt hur resten av världen ser på den muslimska kulturen. Bland författarna finns teorier om att kvinnan är ett offer för samhället, feltolkningar och fördomar men även ett offer på grund av bristen på jämlikhet inom islam.

  Kunskapen om islam är inte så stor hos intervjupersonerna. De är kluvna i sin bild av den muslimska kvinnan. Dels ses hon som ett offer i slöja, kuvad och underlägsen. Dels påpekas det att hon är en del av religionen likväl som mannen. Det finns en tanke hos intervjupersonerna om att kvinnor kränks men inte på grund av religionen. Den muslimske mannen har en bister framtoning och ses som familjens överhuvud.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 90.
  Lundkvist, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Persson, Charlotta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning i förskolan - en del i formandet av barns identitet?: En systematisk litteraturstudie rörande rörande barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, granskat ur ett genusperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läroplanen för förskolan framhåller vikten av att verksamheten i förskolan ska främja alla människors lika värde oavsett kön (Skolverket, 2016). Likaså framgår att pedagoger ska arbeta aktivt med att motverka stereotypa könsroller (ibid.). I samband med högläsning i förskolan tillägnar sig barn kunskap inom området literacy. Detta innefattar såväl språkliga kunskaper som värdegrundsfrågor där jämställdhet utgör en viktig aspekt (Björklund, 2008; Fast, 2009). Syftet med studien är att synliggöra vad tidigare forskning framhåller angående barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, sett ur ett genus- samt didaktiskt perspektiv. Som metod har en innehållsanalys genomförts, vilken inspireras av vad Wahlström (2015) kallar för kvalitativ metasyntes som innefattar en jämförelse av de utvalda studierna. Resultatet visar att barnböcker framställs inneha könsstereotypiskt innehåll samt att innehållet kan spela en roll för barns socialisation. Vidare framkom att flickor och pojkars literacyförmågor värderas olika samt att genusmedvetenhet verkar som en betydelsefull aspekt hos pedagoger. Resultatet kan komma att bidra till ökad kunskap angående betydelsen av såväl en genus- som didaktisk medvetenhet hos pedagoger som arbetar i förskolan. Genom att ha vetskap kring stereotypa könsroller samt barns literacy finns goda möjligheter till att arbeta enligt förskolans läroplan. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Lundén, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Wengberg, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Chefers kommunikation via mejl: Finns det skillnader i hur chefer bedöms av kvinnor och män?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avsikten med studien var att undersöka om bedömningen av olika egenskaper hos avsändaren till ett mejl kan relateras till mottagarens kön, avsändarens kön och mejlets valens. I föreliggande studie är avsändaren av mejlet en fiktiv chef och mottagarna av mejlet är deltagarna i studien. Datainsamling genomfördes med en enkät vilken distribuerades i pappersform till 100 studenter på en högskola i Mellansverige. Insamlad data analyserades sedan med SPSS med sex upprepade ANOVA. Enligt de signifikanta huvudeffekter som observerades framkom det att mejlets valens var den variabel som hade störst påverkan på deltagarnas bedömning av avsändarens egenskaper. Vidare observerades det att avsändarens kön endast påverkade deltagarnas bedömning av avsändarens egenskaper gällande maskulinitet/femininitet. Vidare könseffekter som observerades var att deltagarnas kön i interaktion med mejlets valens i viss mån påverkade bedömningen av egenskaperna hos avsändaren. Noterbart i interaktionseffekterna var att kvinnor var mer polariserade än män i sina bedömningar av avsändarens egenskaper både vad gällde mejlen med positiv och negativ valens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 92.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  “Det är viktigt att klä sig vuxet”: Äldre kvinnor om stilval2015Ingår i: In the flow – People, Media, Materialities: ACSIS conference 15-17 June 2015, Norrköping / [ed] Johanna Dahlin & Tove Andersson, 2015, s. 76-76Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur kommuniceras och omförhandlas olika normer om passande klädstil för äldre kvinnor? 21 kvinnor i åldrarna 62-94 år har intervjuats om vardag, kropp, åldrande och kläder. Plagg i garderoben har varit materiell ingång för intervjuerna. Flera intervjupersoner menade att man idag är friare att klä sig som man vill än man var förr. Men åldern hade ändå betydelse för vilka kläder kvinnorna valde. De tyckte att det hade blivit svårare att köpa kläder då utbudet vänder sig till en yngre målgrupp. Kroppen hade förändrats över åren, vilket nödvändiggjorde stiländringar. Likaså hade man en annan vardag och andra behov som äldre vilket också återspeglades i garderoben. En del intervjuade uttryckte osäkerhet om vilken klädstil som passade – och var passande – för dem som äldre. Här blev mediernas ”görom-mig reportage” en referenspunkt. Kvinnorna ville inte se tantiga ut, men visa acceptans för sin ålder och klä sig ”vuxet”

 • 93.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  'Fun' as a resource in old women's deliberations about style and dress2014Ingår i: Walking beside: challenging the role of emotions in normalization / [ed] Eva Söderberg & Sara Nyhlén, Sundsvall: Mittuniversitetet , 2014, 6, s. 155-173Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 94.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  Gör om mig: åldrande och kvinnlighet i en populär mediegenre2015Ingår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, s. 71-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I medierna finns ett flertal versioner av gör-om-mig formatet. I dessa ges kvinnor råd om hur de ska kunna förändra sin stil. Experter ska hjälpa henne att uppdatera sig och att framstå som den bästa versionen av sig själv. Programmen och artiklarna har blivit kritiserade för att de disciplinerar kvinnor. Genus och att göra normativ kvinnlighet är centralt i programmen. Det är också ålder. I den här artikeln undersöker jag dels ett inslag i tv-programmet Go'kväll, dels böcker som ger råd till kvinnor om stil och kläder. Jag granskar vilka råd man ger till den äldre kvinnan just utifrån hennes ålder.

  Hur kan man förstå att formatet är så lockande och har både så många sökanden och så stor publik? Vilken mening ges åldrande i programmen respektive böckerna och vad säger de om kulturellt meningsskapande kring åldrande och kvinnlighet?

 • 95.
  Lövgren, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Osynliga män2019Ingår i: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, nr 4, s. 84-87Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Magnusson, Lena
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  En studie av den muslimska sjalen i Sverige2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är skriven i första hand som en betraktelse över sjalen i den svenska kontexten. Det grundläggande syftet med uppsatsen har varit att titta på

  • Synen på sjalen - argumenten för och emot
  • Sjalen som meningsbärande i det svenska samhället

  Det övergripande målet med detta arbete har inte varit att skriva ännu en uppsats om den muslimska sjalen. Jag har valt bort material som rör sjalens kontext i andra länder. Jag har även valt bort användandet av koranen och bibeln som litteraturkällor.

  Uppsatsens del I inleds med några stycken som tar upp:

  • synen på sjalen i Sverige,
  • sjalen i västerländsk kontext och
  • integrationsverkets tabell vilken visar den syn som finns i samhället när det gäller ”muslimska kvinnor bärande sjal”.

  Detta för att få en grund att utgå ifrån när jag sen tittar på argument för och emot sjalen i uppsatsens del II.

  Jag ger i uppsatsens del III också en bild av medias roll i sjaldebatten, försöker visa på att nyhetsjournalistiken kring sjalen bidrar till att forma vår uppfattning i denna samhällsfråga.

  Jag har gjort en liten empirisk studie genom att ställa fem frågor som jag e-postat till alla riksdagspartierna för att se vad partierna tar för ställning i sjaldebatten. Svaren på dessa frågor kan man läsa i uppsatsens del IV. Det framgår dock tydligt att alla riksdagspartierna har en ganska enhetlig ståndpunkt i sjaldebatten där man menar att alla ska kunna klä sig i enlighet med sin religiösa övertygelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 97.
  Magnusson, Lena
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Kvinnan i historien: ”medeltida helgon – reformationens häxor”2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med följande uppsats är att påvisa hur synen på kvinnan förändrades i och med Vasa-tiden, och den roll reformationen kom att spela, och vilka andra faktorer som påverkade synen på kvinnan från att vara medeltida helgon till att bli reformationens häxor. En poäng är att visa hur attityder till kvinnan är intimt beroende av den officiella religionens föreställningsvärld och värderingar.

  För att svar på syftet har uppsatsen delats in i två delar.

  • Del I. Ger en kortfattad bild av det svenska medeltida samhället. I denna första del ligger fokus på helgonens betydelse under medeltiden, och en fördjupad studie görs av Heliga Birgitta. Den kvinna som nådde positionsmakt och blev Sveriges enda officiella helgon.
  • Del II. Innehåller en kortfattad skildring av det svenska samhället under Vasa-tiden, för att försöka ge läsaren en känsla av det nya samhälle, som växer fram under denna tid. I denna andra del undersöks orsaker till att kvinnor började betraktas som häxor. Orsaker som klostrens avveckling, vidskepelserna som växer fram hos allmogen och reformationens bidragande roll till händelseförloppet.
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 98.
  Månsson, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  A Discourse Analysis of Masculinity Construction as Climate Change Denial: Hegemonic Masculinity Pushes Back2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen söker att förstå om klimatförändringsförnekelse är ett sätt genom vilket hegemonisk industriell maskulinitet konstrueras socialt i konservativ amerikansk politisk diskurs. Uppsatsen har sin grund i feministisk kritisk diskursanalys och ekofeministisk teori, med material bestående av Republikanska partiets valmanifest från 2016, i kombination med Fox News och uttalanden från högt uppsatta republikanska politiker. Huvudsakligt fokus är förekomsten av värdedualismer baserade på maskulinitet/kultur som motsats till femininitet/natur. Uppsatsen finner att hegemonisk industriell maskulinitet nedvärderar femininitet och natur tillsammans då värden knutna till maskulinitet såsom självständighet, tillväxt och utveckling ses som ideal. Den finner även att hegemonisk maskulinitets motstånd mot natur-som-femininitet i en tid präglad av klimatförändringar kan ses som en genusbaserad maktkamp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 99.
  Mårdberg, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för moderna språk. Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
   'A Bleak, Black Wind': motherlessness and emotional exile in Jamaica Kincaid's The autobiography of my mother2009Ingår i: Reclaiming home, remembering motherhood, redefining history: African American and Afro-Caribbean women's literature in the twentieth century / [ed] Theile, Verena and Marie Drews, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing , 2009, s. 2-29Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 100.
  Ney, Agneta
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för historia och statsvetenskap.
  Genus och ideologi i Völsunga saga2003Ingår i: Fornaldarsagornas struktur och ideologi: handlingar från ett symposium i Uppsala 31.8-2.9 2001 / [ed] Ármann Jakobsson, Annette Lassen & Agneta Ney, Uppsala: Institutionen för Nordiska språk, Uppsala universitet, Swedish Science Press, Uppsala , 2003, s. 113-122Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
123 51 - 100 av 130
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf